ÇYS HAZIRLIĞINDAKİ BİR AYDINLATMA ELEMANLARI TESİSİNDE İÇ ORTAM KİRLENMESİ DÜZELTME ÇALIŞMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇYS HAZIRLIĞINDAKİ BİR AYDINLATMA ELEMANLARI TESİSİNDE İÇ ORTAM KİRLENMESİ DÜZELTME ÇALIŞMALARI"

Transkript

1 ÇYS HAZIRLIĞINDAKİ BİR AYDINLATMA ELEMANLARI TESİSİNDE İÇ ORTAM KİRLENMESİ DÜZELTME ÇALIŞMALARI M.Talha GÖNÜLLÜ Yaşar AVŞAR Ertan ARSLANKAYA Ömer APAYDIN Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Beşiktaş İstanbul Tel: (2347) Fax: ÖZET İşletmede ÇYS kurma hazırlığı yapan bir aydınlatma elemanları tesisinde, iç ortam hava kirletici türleri ve kaynakları tespit edilmiştir. Boyama, polisaj ve zımpara işlerinden kaynaklanan partiküllerin, iç ortam hava kalitesini olumsuz etkilemesi nedeniyle, oluşan partiküller ortamdan uzaklaştırılmıştır. Yapılan ikinci ölçümlerde OSHA standartlarını karşılayacak düzeyde iyileşmenin olduğu görülmüştür. İşitme sağlığına zarar verecek düzeyde gürültü üreten makinelerin kullanıldığı alanlar tespit edilerek, kulak koruyucu kullanılması temin edilmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Metal işleme endüstrisi, İç ortam hava kalitesi, partikül, organik buharlar, gürültü. AN IAQ AND NOISE AMENDMENT WORK IN A LIGHTING ELEMENTS PRODUCTION PLANT ABSTRACT In a lighting elements production plant trying to settle up Environmental Quality Management System (ISO 14000), pollutant kinds disturbing of indoor air quality in the plant and their sources were searched. Material preparing area for electostatic dyeing furnace, polishing room and sandpaper room were determined as main IAQ problem sources. By means of some arrangements of pollutant removing or reduction measures, the concentrations of particulate and organic vapors were pulled downward in order to met OSHA Standards. At the last of the work covering a noise research, meanwhile, ear protection equipment were advised for units effecting hearing health adversely. Correction KEY WORDS: Metal processing industry, IAQ, Particulates, Organic vapors, Noise. GİRİŞ ÇYS Standardı çevre problemlerinin nasıl önlenebileceğini belirlemeyi amaçlar. Mükemmeliyete erişmek esastır. Bu maksatla, mekanizma içinde tespit, ölçümlendirme de bulunmaktadır. ÇYS, geri besleme ve sistemi yenilemeyi öngörür. Bu suretle, sürekli olarak en iyiye doğru yol alınmış olunur. Çevre Yönetim Sistemi nin aşamaları:

2 Sistemin kurulması Sistemin sürdürülmesi şeklinde olup, birinci aşama belgelendirme kontrolleri ve ikinci aşama ise izleme kontrolleri gibi dış kontrollerle anlamlandırılmakta ve kalibre edilmektedir. Bununla beraber, sistemin gelişmesinde en önemli etkenin iç kontroller olduğu, inkar edilemez bir gerçektir[1]. Bu çalışmada, ÇYS kurulması amaçlı olarak, İstanbul-Kağıthane de kurulu bir aydınlatma elemanları üreten tesisi içindeki hava kirleticiler ve gürültü ile ilgili tespitler ve daha sonra yapılan düzeltmeler sonrasında tekrar yapılan ölçümler ile iyileşme düzeyi araştırılmıştır. TESİSİN TANITIMI Tesis Kağıthane-İstanbul da sanayi alanında kurulmuştur. Toplam 107 personel çalışmaktadır. Tesiste yılda takriben 340 bin adet aydınlatma elemanı, armatür vb. üretilmektedir. Bu maksatla alüminyum ve saç malzemeler başta olmak üzere çok metal malzemeler kullanılmaktadır. Tesis, yapısı itibariyle, metal eşya üretim sınıfına girmektedir (SIC 381). Tesise ait işletme akım şeması Şekil 1 de verilmiştir. Şekil 1. Tesis işletme akım şeması İşletme iç ortamındaki olumsuzluklar ile ilgili olarak, iç ortam hava kalitesi ve gürültü oluşması incelenmiştir. İç ortam hava kalitesinin partikül ve organik buharlarla bozulduğu birim veya noktalar olarak: 1. Boyahane ünitesi (partiküller) 2. Zımparahane (partiküller) 3. Polisaj Ünitesi (organik buharlar ve partiküller) belirlenmiştir.

3 Boyahanedeki partiküller; elektrostatik toz boyanın metal parçalara boya tabancası ile püskürtülmesi esnasında oluşmaktadır. Zımparahanede, çark taşı ile zımparalanan metallerden yayılan metal tozları kapalı odada havada birikmektedir. Polisaj kısmında ise, metal malzemelerin cilalanması esnasında fırçalardan cila tozları havaya yayılmaktadır. Bu odada metal malzemeleri temizlemek maksadıyla bir adet benzin dolu kabın ortama organik buhar yaydığı da tespit edilmiştir. Bilindiği üzere benzin, çok sayıda organik bileşiklerin bir araya gelmiş halidir. Benzin içindeki moleküler ağırlık bazındaki fraksiyonel dağılım takriben Tablo 1 deki gibidir. Tablo 1. Normal benzinin fraksiyonel dağılımı İzobütan : 0,755 n-bütan : 0,151 toluen : 0,143 ksilen : 0,083 2-metil-2-bütan : 0,063 n-pentan : 0,061 İzo pentan : 0,061 1,2,4-trimetil benzen : 0,058 2,3-dimetil bibütan : 0,052 n-heksan : 0,051 n-heptan : 0,044 n-oktan : 0,038 2,2,4-trimetilpentan : 0,038 1,1-dimetil 2-fenil etan : 0,033 2-dimetildekan : 0,028 benzen : 0,022 Metal işleme sektörü olması nedeniyle işletmede gürültüye neden olan bir çok metal şekil verme makinesi bulunmaktadır. MATERYAL VE METOTLAR Partikül ölçümleri SKC 224-PCXR8 marka Personal Aircheck Sampler cihazı yardımı ile yapılmıştır. Numune alma işlemi, OSHA Technical Manual TED 1-0,15A da ölçüm standartlarında belirtilen yönteme göre yapılmıştır[2]. Halihazırda yürürlükte olan numara ve 14 Eylül 1990 tarih ile Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Toz Mücadelesiyle İlgili Yönetmelik te silika toz için istenen sınır değer 10 mg/m 3 tür[3]. Amerikan OSHA Standards-29 CFR ye göre toplam toz miktarı 15 mg/m 3 ü geçmemelidir[4]. Polisaj kısmında kullanılan benzin içindeki çok sayıdaki bileşikleri temsilen, heksan ve toluen bileşikleri, Accuro Pump ve Drager Short Term Tubes Hexane 100/a ve Toluene 50/a yardımıyla ölçülmüştür. Bu bileşikler için TLV (Threshold Limit Value) değerleri Plunkett (1987) Handbook of Industrial Toxicology kitabına göre[5]: Toluen: 100 ppm Heksan: 50 ppm şeklindedir.

4 Gürültü ölçümleri ise ilgili mevzuatta belirtildiği üzere data logger imkanı olan HD 9018 Sound Level Meter marka cihaz ile gerçekleştirilmiştir. İLK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI SONUÇLARI İşletmenin değişik noktalarında belirlenen partikül ve organik buhar konsantrasyonları Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. İşletmede belirlenen partikül ve organik buhar konsantrasyonları ( ) Birim Partikül (mg/m3) Toluen (ppm) Heksan (ppm) Boyahane Zımparahane Cilahane Türkiye yönetmelik sınırı OSHA Plunkett (1987) TLV Boyahane ve Zımparahanede ölçülen partikül konsantrasyonları, halihazırda yürürlükte olan Toz Mücadelesiyle İlgili Yönetmelik te silika toz için istenen sınır değer 10 mg/m 3 ve Amerikan OSHA Standards-29 CFR deki toplam toz sınırı 15 mg/m 3 ü geçmiştir. Ölçümü gerçekleştirilen 2 noktadaki iç ortam hava kalitesi çalışanların sağlığı açısından çok önemli derecede olumsuzluğa sahip olması nedeniyle, bu iki noktada ve keza polisaj kısmında oluşan partiküllerin iç ortamdan alınarak uzaklaştırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Organik buhar ölçümleri ile, polisaj ünitesi içinde acil sağlık riski düzeyine erişilmediği görülmüştür. Buna rağmen, işlerin yoğunlaştığı zamanlarda bu düzeye gelinebilme ihtimali nedeniyle ve polisaj ünitesinde çalışanların uzun vadede (kronik) olumsuz etkilenmesi söz konusu olacağından, benzin tanklarının bulunduğu yerlere kirli havayı çeken başlık konulması tavsiye edilmiştir. Bu ölçüm faaliyeti sonucunda işletmeye tavsiye edilen hususlar aşağıdaki gibidir: İşyerinde iç ortam kirleticilerinin henüz kaynakta iken yayılmadan uzaklaştırılması gerekir. Bu suretle, minimum hava hacmiyle daha iyi bir şekilde kirleticiler çekilebilmekte ve hava temizleme maliyeti düşmektedir. Bu tür çekme sisteminde en önde gelen kısım davlumbaz olarak da ifade edilen başlıklardır. Şekil 2 de bazı başlık tertipleri fikir verme amacıyla gösterilmiştir. Başlık, kaynağa mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir. Hava çekme başlığı, işçinin nefes aldığı seviyeden ve bulunduğu yönden havayı çekmemelidir.

5 Şekil 2. Bazı örnek başlık tertipleri İşletme içinde gürültü yapan noktalarda yapılan ölçülen gürültü değerleri Tablo 3 de sunulmuştur. Gürültü ölçüm çalışmaları sonucunda, tesisin boyama, ham hazırlık II, sıvama hane, pres hane, kaynak-saç işleme ünitesi ve zımpara hane birimlerinde aşırı düzeyde gürültü değerlerine rastlanılmış, elde edilen bu gürültü düzeylerine işçilerin maruz kalma süreleri dikkate alındığında, işçilerin bu gibi yerlerde kulak sağlığı açısından zarar görmemeleri için işçilerin mutlak surette kulak koruyucu kullanmaları gerektiği belirtilmiştir. Tablo 3. İşletmede ölçülen gürültü değerleri ve işitme sağlığı açısından değerlendirilmesi ( ). Kaynak Gürültüye Maruz Ölçüm Standart Ölçüm Yeri/ Ünitesi No Kalınan Süre Saat (leqdba) (leqdba) Önlem 1 Montaj 8 saat Ham hazırlık I 6 saat Gereksiz 3 Kalıphane 3 saat Boyahane 8 saat Ham hazırlık II 4 saat Sıvamahane 8 saat Kulak koruyucu önlem 7 Preshane 8 saat alınması gerekmektedir 8 Kaynak-saç işleme 8 saat Zımpara 8 saat

6 DÜZELTME ÇALIŞMALARI VE YAPILAN İKİNCİ ÖLÇÜMLERİN SONUÇLARI İç ortam hava kalitesi açısından sorunlu üç birimde ilk ölçümlerden sonra aşağıdaki tedbirler alınmıştır: 1. Boyahane ünitesi: Boya kabini dışında yapılan boyamalar kaldırılmıştır. Boyalar tümüyle kabin içinde yapılmaya başlanmıştır. Kabin içinde boyanın asıldığı askı çubuğu kabinin içine doğru takriben 15cm kaydırılarak monte edilmiştir. Kabin içinden tozlar takriben 8000 m 3 /h çekişle önce bir siklon seperatör ve sonrada filtreden geçirilmektedir. Bu toz arıtma kısmında önceki çalışmaya göre bir değişiklik yapılmamıştır. 2. Zımparahane: Taşlama işi pencereye yakın olan zımpara makinesinde yapılmaya başlanmış ve bu makineden çıkan taşlama tozları, oluşan tozun aldığı yolda makine altından davlumbaz ağzı teşkili ile yaklaşık 5000 m 3 /h de çekiş yapılarak ortamdan uzaklaştırılmıştır. Çekilen metal çapakları ve tozlarının fan donatısına zarar vermemesi için fandan önce bir toz kapanı maksatlı bir tertip teşkil edilmiştir. Fandan çıkan hava ise bir bidon içindeki suya çarptırılarak geriye kalan tozların kısmen tutulmasına çalışılmıştır. 3. Polisaj Ünitesi: Ünitedeki 4 adet polisaj makinelerinin hemen altından hava çekişleri ile oluşan tozların çekilmesi sağlanmıştır. Yaklaşık 2000 m 3 /h debide hava çekilmiştir. Çekilen hava yine bir bidon içindeki suya çarptırılarak içindeki partiküllerin su ile tutulması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu ünitedeki benzin teknesi kapaklı hale getirilmiş ve üstünde bir davlumbaz teşkil edilerek oluşan organik buharların ortama yayılması engellenmiştir. Yukarda sıralanan düzeltme tedbirlerinden sonra 19. ve 29 Mart.2002 tarihlerinde Tablo 4 teki sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 4. İkinci ölçüm sonuçları ve ilk ölçümlerle mukayesesi (19. ve ) Partikül (mg/m3) Toluen (ppm) Heksan (ppm) İkinci ölçüm İkinci ölçüm Birim İlk ölçüm İlk ölçüm İlk ölçüm İkinci ölçüm Boyahane Zımparahane Cilahane Türkiye yönetmelik sınırı OSHA Plunkett (1987) TLV Tablo 4 te belirlenen değerler işçilerin ölçüm esnasında yoğun biçimde çalıştırılması ile elde edildiğinden en olumsuz koşulları yansıtmaktadır. Ölçüm sonuçlarına dayanarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır: - Boyahanede çalışan işçi, yapılan çalışma düzenlemesi ve kabin içindeki boyanacak malzeme askısının kabin içine doğru kaydırılmış olması gibi tedbirler ile yaklaşık 2.5 kez rahatlatılmıştır. A.B.D. OSHA standardını sağlamış olmakla beraber, ilgili birimde çalışan işçinin ülkemiz yönetmeliğine göre yine de iyileştirilecek koşullarda çalıştırılmak durumunda olduğu belirlenmiştir. Bu ünitedeki toz boyama kabini fan gücünün artırılması ve sık bakımla aynı performansta tutulmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.

7 - Zımparahanede oluşan metal tozlarının işçiye ulaşan kısmının yaklaşık 8 kat azaldığı görülmektedir. Ancak Ülkemiz yönetmelik sınır değeri 10 mg/m 3 nin altına inilemediğinden; oluşan tozları çekiş biçiminde ve çekiş yapan davlumbaz ağzında düzenlemeler yapılarak durumun iyileştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. - Önceki çalışmada ölçülmeyen polisaj kısmındaki işçilere ulaşan partikül miktarı yönetmelikte istenen sınır değerin altında belirlenmiştir. - Polisaj birimindeki organik buharları azaltmak için yapılan düzenlemelerin ölçülen iki bileşikte sırasıyla: 10 ve 7 kat azaltma sağladığı tespit edilmiş olup, iç ortam havasında önemli bir rahatlatma sağlamıştır. Birinci ölçümlerde elde edilen gürültülerin, kulak koruyucular ile önlenemez derecede yüksek gürültüler olmaması nedeniyle, gürültü kaynaklarında gürültü oluşumunu azaltıcı tedbir alınmasına gerek duyulmamış ve ikinci ölçümler esnasında gürültü ölçümleri tekrarlanmamıştır. SONUÇ ÇYS, işletmelerin kendilerini sürekli düzenleme ve geliştirme imkanı sağladığında dış çevreye olan olumlu katkıları yanında, iç ortamda bulunan çalışanlar için de sağlıklı ve rahat çalışma ortamlarının oluşmasına neden olan bir olumlu katkısı söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada ele alınan metal işleme sektörü örneği tesiste, boyama, polisaj ve zımpara işlerinin gerçekleştirildiği iç ortam havasındaki partiküller ve organik buharların azaltılması çabalarında önemli başarılar temin edilmiştir. Ölçüm sonuçlarına göre, işletmede tümüyle OSHA sınır değerleri sağlanmıştır. Buna rağmen, aynı birimlerdeki partikül konsantrasyonların daha da düşürülmesi için tavsiyede bulunulmuştur. Tesiste işitme sağlığını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde gürültüye sahip olan kısımlarda işçilerin kulaklık kullanması gerektiği belirtilmiştir. KAYNAKLAR 1. Gönüllü,M.T. (2001), Endüstriyel Kirlenme Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi 2. OSHA, (1999), Personal Sampling for Air Contaminants, OSHA Technical Manual TED A, New York 3. Resmi Gazete, numara ve 14 Eylül 1990 tarih, Toz Mücadelesiyle İlgili Yönetmelik 4. OSHA Standards-29 CFR 5. Plunkett (1987) Handbook of Industrial Toxicology, 3rd Ed., Chemical Publ. Co., Inc.

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esin OLCAYTU KAPIKAYA/KARAİSALI KUM OCAĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ SAYI: 23 YIL: 5 OCAK - ŞUBAT 2005 ISSN: 1300-2341 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İKİ AYDA BİR YAYINLANIR ÜCRETSİZDİR. İş Sağlığı

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması 1 Mehmet Güngör ve * 2 Aslan Çoban 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Sakarya, Türkiye * 2 Teknik Eğitim

Detaylı

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ İZMİR 2015 1 OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - Faks: (0232) 486 20 60 izmir@mmo.org.tr www.mmo.org.tr izmir

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 2147-0626) Journal of History Culture and Art Research Vol. 1, No. 4, December 2012 Revue des Recherches en Histoire Culture et Art Copyright Karabuk

Detaylı

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA

BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 305 BÖLÜM-10 ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA 10.1 GİRİŞ Endüstriyel ortamlardaki genel havalandırma işçilerin sağlığına ve emniyetine etki edebilecek tehlikeli kimyasal kirleticilerin, kokunun ve ısının kontrolü

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ OTOMOTİV YAN SANAYİİNE UYGULANMASI

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ OTOMOTİV YAN SANAYİİNE UYGULANMASI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ OTOMOTİV YAN SANAYİİNE UYGULANMASI Feza KARAER Tuba PUSAT * Özet: Amerika ve

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ)

HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ) HASTANELERDE HİJYENİK ORTAMLARDA İÇ HAVA KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ (ANTALYA ÖRNEĞİ) Ahmet ÇOŞGUN Ahmet KORKMAZ Nafel DOĞDU ÖZET Türkiye de son yıllarda, hastanelerde bebek ölümlerinde hızlı

Detaylı

ÜNİTE 13 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT HEDEFLER İŞ MAKİNALARI

ÜNİTE 13 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Yrd. Doç. Dr. Ayhan ONAT HEDEFLER İŞ MAKİNALARI İŞ MAKİNALARI İÇİNDEKİLER Giriş İş Makinaları İş Makinaları Çeşitleri İş Makinesi Operatörlük Belgesi İş Makinalarında Bakım Stratejileri İş Makinalarında İş Güvenliği Genel Kuralları MAKİNA VE TEÇHİZAT

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

KOBİLERE YÖNELİK ÇEVRE YÖNETİMİ ARAÇLARI: DELTA EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ

KOBİLERE YÖNELİK ÇEVRE YÖNETİMİ ARAÇLARI: DELTA EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KOBİLERE YÖNELİK ÇEVRE YÖNETİMİ ARAÇLARI: DELTA EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI ÖRNEĞİ Deniz Gümüşel 1 1 Projeler Genel Koordinatörü/Çevre Mühendisi

Detaylı

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tmmob makina mühendisleri odası II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bildiriler kitobı 02-03 Mayıs 2003 Adana Yayın No: E/2003/317 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A, 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı

Kömür Madenciliğinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına İlişkin Sorunların Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri

Kömür Madenciliğinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına İlişkin Sorunların Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri Kömür Madenciliğinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına İlişkin Sorunların Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri Evaluation and Solution of the Occupational Safety and Health Problems Encountered in Coat Mining

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri

Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri International Journal of ngineering Research and Development, Vol. 2, No.2, June 2010 13 Yapı İşlerinde Asansör Kazaları ve Güvenlik Önlemleri M. Özgür ÜNAL ve Bengi AYKAÇ Fen Bilimleri nstitüsü, Gazi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

MART 2001 İTİBARİYLE HALİÇ ÇAMURUNUN KİRLETİCİ ÖZELLİKLERİ

MART 2001 İTİBARİYLE HALİÇ ÇAMURUNUN KİRLETİCİ ÖZELLİKLERİ MART 2001 İTİBARİYLE HALİÇ ÇAMURUNUN KİRLETİCİ ÖZELLİKLERİ M.T.Gönüllü*, H.Bayhan*, E.Arslankaya*, U.Kurt*, Y.Avşar*, İ.Tosun*, Ö.Apaydın* *Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş

Detaylı