OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI"

Transkript

1 OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI

2 OPTÝK ÖLÇÜM CÝHAZLARI HAKKINDA 118

3 SMB-3010B STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMB-3010B serisi stereo mikroskop yüksek çözünürlük ve kalite ile 3D görüntüler sunar. Opsiyonel aksesuarlarla daha geniþ büyütme aralýðý ve çalýþma mesafeleri elde edilebilir. SMB-3010B mikroskop farklý büyütmeler elde edilebilecek oküler ve objektif çeþitleri ile çok ekonomik ve kullanýmý kolay bir modeldir. Tüm fabrikalarda, okullarda, laboratuvar ve benzeri yerlerde kullanýlýr. Özellikler *Yüksek kalite, geniþ fonksiyon ve mükemmel fiyat performans oraný. *Ergonomik tasarým, keskin görüntü ekraný, geniþ görüþ alaný ve kolay kullaným *Akademik, týbbi ve endüstriyel alanda ideal. SMB-3010B Uygulama alaný SMB-3010B serisi stereo mikroskoplar yaygýn olarak elektronik devre onarým ve kontrolü, montaj, çapak kontrolü, ince ayar, gravür ve küçük parçalarýn tamir ve muayenesinde kullanýlýr. Optik Kafa Ayarlanabilir Aralýk Oküler Objektif Toplam Büyütme Çalýþma Aralýðý Paket Ölçüleri Not: Standart, Opsiyonel SMB-3010B Binoküler 45 Açýlý 55-75mm, 360 dönebilir. WF5 WF10 WF15 WF20 2, 4 1, 2 1, 3 20x, 40x (Standart oküler ile 76mm Epi-illumination 12V/ 10W Diascopic Illumination 12V/ 10W 68cm*31cm*38cm 119

4 SMT-3020T STEREO MÝKROSKOP Stereo mikroskoplar düþük büyütmeli inceleme mikroskoplarý olarak bilinir. SMT-3020T serisi stereo zoom mikroskop yüksek çözünürlük ve kalite ile 3D görüntüler sunar. Opsiyonel aksesuarlarla daha geniþ büyütme aralýðý ve çalýþma mesafeleri elde edilebilir. Ayrýca uygun kamera adaptörü ile dijital kamera baðlamak için trinoküler baþlýða sahiptir. Özellikler *Yüksek kalite, geniþ fonksiyon ve mükemmel fiyat performans. *Ergonomik tasarým, keskin görüntü ekraný, geniþ görüþ alaný ve kolay kullaným *Akademik, týbbi ve endüstriyel alanda ideal. Uygulama alaný SMT-3020T serisi stereo mikroskoplar yaygýn olarak elektronik devre onarým ve kontrolü, montaj, çapak kontrolü, ince ayar, gravür ve küçük parçalarýn tamir ve muayenesinde kullanýlýr. SMT-3020T Yüksek çözünürlük, geniþ görüntüleme alaný, uzun çalýþma mesafesi Ayarlanabilir gözbebeði aralýðý Yakýnlaþtýrma hedefi 0,7-3 / 1-4.5, Yakýnlaþtýrma oraný 1:4.3 / 1:4.5 Binoküler 45 Açýlý 55-75mm aralýk Optik Kafa Oküler Geniþ Alan Oküler Çapraz Çizgili Zoom Objektif Yardýmcý Objektif Zoomlama Oraný Toplam Büyütme Çalýþma Aralýðý Paket Ölçüleri Not: Standart, Opsiyonel SMT-3020T Binoküler 45 Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm Binoküler 60 Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm Trinoküler 45 Açýlý Eðim Aralýðý 55-75mm WF 10 / 20 WF 15 / 16 WF 20 / 12 WF 30 10x , 4.5 2x 0,75x 0,63x 0,5x 1:4.3 1:4.5 10x, 45x (Standart oküler ile 97mm Led aydýnlatma 1W Led aydýnlatma 1W 36.5cm*31cm*52cm, 1 karton, 6kg 120

5 MM-6000B TERS METAL MÝKROSKOBU Giriþ MM-6000B sadece çok çeþitli metallerin,alaþýmlarýn,metalik olmayan malzemelerin, entegre devrelerin tanýmlanmasý ve analizi için deðil ayný zamanda mikro-parçacýklarýn,tellerin ve yüzey kaplamalarýn da incelenmesinde kullanýlabilir. Trioküler sisteme kamera eklenerek görüntü alýnabilir ve görüntü analizi yapýlabilir. Özellikler 1.Sýnýrsýz optik sistem mükemmel optik fonksiyonlara sahiptir. 2.Saðlam sehpasý tabla tasarýmý ile rahat çalýþma olanaðý saðlar. MM-6000B Uygulama MM-6000B çok yaygýn olarak üniversite, dökümhane ve laboratuarlarda çeþitli metal ve alaþýmlarýn incelenmesi ve tanýmlanmasýnda kullanýldýðý gibi elektronik, kimya ve cihaz yapým sanayilerinde metal seramikleri vb. opak ve transparan malzemelerin incelenmesinde, entegre devrelerin, elektronik çiplerin, baskýlý devrelerin, LCD panellerin, ince filmlerin, toz ürünlerin, tellerin, tonerlerin ve diðer pek çok metalik olmayan malzemenin incelenmesinde de rahatlýkla kullanýlabilir. Optik Kafa Oküler Ekstra Geniþ Alan Akromatik Objektif Toplam Büyütme Tabla Tabla Çalýþma Aralýðý Fokus Filtre 4 renk Paket Ölçüleri Polarizasyon Adaptörü Fotoðraf Makine Adaptörü Kamera Adaptörü Not: Standart, Opsiyonel MM-6000B Trinoküler 30 Açýlý Eðimli Göz Bebeði Aralýðý 48-75mm EW 10 / 20 4 / 0,1 / / - WD 17.3mm 5 / 0.12 / / - WD 15.4mm 10 / 0.25 / / - WD 10.0mm 20 / 0,40 / / 0 WD 5.8mm 40 / 0.65 / / 0 WD 0.52mm 40 / 0,60 / / 0 WD 2.9mm 50 / 0,75 / / 0 WD 0.32mm 80 / 0,90 / / 0 WD 0.2mm 100 / 0,80 / / 0 WD 2mm 100x, 200x, 400x Standart Kayar Tabla Klipslerle birlikte 120*78 Koaksiyel kaba ve ince ayar, Dikey objektif hareketi, tur baþýna hareket 37.7mm, ince ayar 0.2mm Halojen lamba 6V / 30W, Mavi, Sarý, Yeþil ve Buzlu cam 36.5cm*31cm*52cm, 1 karton, 6kg 121

6 DSM-340 LCD STEREO MIKROSKOP DSM-340 serisi LCD stereo mikroskop geleneksel mikroskoplarla yeni teknolojileri birleþtiren yüksek çözünürlüklü LCD ekranda görüntüleme yapabilen LED aydýnlatmayla donatýlan modern bir modeldir. Büyütme aralýðý 9x- 240x olduðu için daha rahat bir inceleme imkaný sunar ve uzun çalýþma saatlerinde geleneksel mikroskoplarýn neden olduðu yorgunluk ve buna baðlý iþ kayýplarýný ortadan kaldýrýr. Özellikler *DSM-340 LCD stereo mikroskop 9 inç HD ekrana sahip (1280*800) gerçek zamanlý görüntüleme yapar ve bilgisayar baðlantýsýna gerek duymaz. *DSM-340LCD Stereo mikroskop Orijinal fotoðraf çekme ve video kaydý için yüksek çözünürlüklü bir LCD ekrana 720P/30fp HD video ve HDMI çýkýþa sahiptir. *DSM-340 büyütme, görüntüleme, ekran ve LED aydýnlatma fonksiyonlarýna sahiptir. *DSM-340 Mikroskop 5.0MP yüksek çözünürlüklü dahili kamera ile donatýlmýþtýr. LCD ekraný sayesinde görüntüler çok kolay ve hýzlý bir þekilde ekran üzerinde görüntülenir *Elde edilen görüntüler ve videolar SD kartta saklanabilir *DSM-340 LCD stereo mikroskop ayný zamanda bir projektör veya monitöre baðlanabilir. *Çalýþma verimliliðini artýrýr ve yorgunluðu azaltýr. DSM-340 LCD Uygulama Alanlarý Bu ürün kolayca endüstride, araþtýrma ve öðretim alanlarýnda ürün montaj test ve incelemesinde kullanýlabilir Dijital Özellikler Optik Özellikler Iþýk Kaynaðý Voltaj Giriþi DSM-340 LCD Kamera Çözünürlük Fotoðraf Çözünürlüðü Video Çözünürlüðü Fotoðraf / Video Oynatma LCD Ekran Video Çýkýþý Harici Arayüz Menü Dili Hafýza Pozlama Modu Renk Modu Renkler Beyaz Dengesi Tarih Modu Objektif Büyütme Aralýðý Zoom yakýnlaþtýrma oraný Dijital Büyütme Toplam Büyütme Görme alaný Çalýþma Mesafesi Dahili LED Baz : 45pcs LED Ampüller, 5W 100V-240V 60Hz/50Hz 5 Mega Piksel ~ P/30fps Evet 9 inç Çözünürlük 1200 X 800 HDMI Projektör / Monitör Ýngilizce / Çince SD kart Otomatik / Manuel Renkli / Siyah / Beyaz / Negatif Siyah / Beyaz / Kýrmýzý / Yeþil / Mavi Otomatik / Manuel Yýl, Ay, Gün, Saat, Dakika 0, :6.5 8x ,9-1,0 1.3mm Dört-zon LED Halka 88mm 122

7 DMM-340 LCD STEREO MIKROSKOP DMM-340M serisi LCD Ölçüm mikroskobu geleneksel mikroskoplarla yeni teknolojileri birleþtiren yüksek çözünürlüklü LCD ekranda görüntüleme yapabilen, LED aydýnlatmayla donatýlan üzerine monteli dijital mikrometreye sahip XY ölçüm tablalý modern bir cihazdýr. Büyük LCD ekraný sayesinde daha rahat bir inceleme ve ölçüm imkaný sunar ayrýca uzun çalýþma saatlerinde geleneksel mikroskoplarýn neden olduðu yorgunluk ve buna baðlý iþ kayýplarýný ortadan kaldýrýr. DMM-340 LCD Özellikler * DMM-340M LCD mikroskop Ýki adet dijital mikrometre ve XY tablasý sayesinde hassas ölçümler yapar. * DMM-340M LCD mikroskop 9 inç HD ekrana sahip (1280*800) gerçek zamanlý görüntüleme yapar ve bilgisayar baðlantýsýna gerek duymaz. * DMM-340M LCD mikroskop Orijinal fotoðraf çekme ve video kaydý için yüksek çözünürlüklü bir LCD ekrana 720P/30fp HD video ve HDMI çýkýþa sahiptir. * DMM-340M büyütme, görüntüleme, ekran ve LED aydýnlatma fonksiyonlarýna sahiptir. * DMM-340M Mikroskop 5.0MP yüksek çözünürlüklü dahili kamera ile donatýlmýþtýr. LCD ekraný sayesinde görüntüler çok kolay ve hýzlý bir þekilde ekran üzerinde görüntülenir * Elde edilen görüntüler ve videolar SD kartta saklanabilir * DMM-340M LCD mikroskop ayný zamanda bir projektör veya monitöre baðlanabilir. * Çalýþma verimliliðini artýrýr ve yorgunluðu azaltýr. Dijital Özellikler Optik Özellikler Iþýk Kaynaðý Voltaj Giriþi DMM-340 LCD Kamera Çözünürlük Fotoðraf Çözünürlüðü Video Çözünürlüðü Fotoðraf / Video Oynatma LCD Ekran Video Çýkýþý Harici Arayüz Ölçüm ve Konumlandýrma Hafýza Pozlama Modu Renk Modu Renkler Beyaz Dengesi Tarih Modu Objektif Büyütme Aralýðý Zoom yakýnlaþtýrma oraný Dijital Büyütme Toplam Büyütme Görme alaný Çalýþma Mesafesi Dahili LED Baz : 45pcs LED Ampüller, 5W 100V-240V 60Hz/50Hz 5 Mega Piksel ~ P/30fps Evet 9 inç Çözünürlük 1200 X 800 HDMI Projektör / Monitör Artý þeklinde gösterge SD kart Otomatik / Manuel Renkli / Siyah / Beyaz / Negatif Siyah / Beyaz / Kýrmýzý / Yeþil / Mavi Otomatik / Manuel Yýl, Ay, Gün, Saat, Dakika 0, :6.5 8x ,9-1,0 1.3mm Dört-zon LED Halka 88mm Uygulama Alanlarý Bu ürün kolayca endüstride, araþtýrma ve öðretim alanlarýnda ürün montaj test ve incelemesinde, küçük ve ince parçalarýn ölçülmesinde kullanýlabilir. 123

8 DP300 PROFÝL PROJEKTÖR DP-800 Veri Ýþleme Ünitesi Özellikleri : 1.Ýnç / metrik dönüþüm 2.Deðiþken veya mutlak ölçüm 3.Sýfýr, Reset 4.Lineer hata düzeltme ve Segment hata düzeltme 5.PC veya yazýcýya RS232 data çýkýþý 6.Parça ayarlama ve doðrultma fonksiyonu 7.Sýk kullanýlan fonksiyonlar için tek tuþ hesaplama 8.Polar veya Kartezyen koordinatlar 9.Parça programlama, düzenleme ve ölçüm sýrasý programlarýn oluþturulmasý 10.Nokta, doðru, yay, daire, mesafe ve açý ölçme yeteneði 11.Ölçüm verilerini yazdýrma özelliði 12.Operatörlere hýzla ve kolayca karmaþýk ölçümleri basit gerçekleþtirme olanaðý 13.Preset fonksiyonu 14.Ayak pedalý veya kenar sensörü ile hýzlý veri yakalama Standart aksesuarlar - DP800 veri iþlem ünitesi - 10x objektif - Yüzey ölçümler için yarý geçirgen ayna - Halojen lamba 2 adet DP Ekran Çapý Açý Göstergesi Çözünürlüðü X/Y Tabla Ölçüm Aralýðý X/Y Tabla Boyutu Ölçüm Hassasiyeti Tekrarlanabilirlik X/Y Cetvel Çözünürlüðü Maksimum Parça Aðýrlýðý Objektif Objektif Büyütme Hassasiyeti Güç Kaynaðý Net Aðýrlýk *L= Ölçülen iþ parçasý (mm) DP DP mm 0,01 veya 1' 150*50 mm 200*100mm 280*150mm 450*280mm ± (4 + L/25) µm* ± (3 + L/75) µm* 0,003mm 0.5µm 10 Kg 50 Kg 10x,20x,50x,100x (10X standart) 0.08% kontur, % 0.12 yüzey Kontur ve yüzey için 24v/150w halojen ampuller AC220V 100 Kg 175 Kg 124

9 DP YP300 PROFÝL PROJEKTÖR DP-800 Veri Ýþleme Ünitesi Özellikleri : 1.Ýnç / metrik dönüþüm 2.Deðiþken veya mutlak ölçüm 3.Sýfýr, Reset 4.Lineer hata düzeltme ve Segment hata düzeltme 5.PC veya yazýcýya RS232 data çýkýþý 6.Parça ayarlama ve doðrultma fonksiyonu 7.Sýk kullanýlan fonksiyonlar için tek tuþ hesaplama 8.Polar veya Kartezyen koordinatlar 9.Parça programlama, düzenleme ve ölçüm sýrasý programlarýn oluþturulmasý 10.Nokta, doðru, yay, daire, mesafe ve açý ölçme yeteneði 11.Ölçüm verilerini yazdýrma özelliði 12.Operatörlere hýzla ve kolayca karmaþýk ölçümleri basit gerçekleþtirme olanaðý 13.Preset fonksiyonu 14.Ayak pedalý veya kenar sensörü ile hýzlý veri yakalama Standart aksesuarlar - DP800 veri iþlem ünitesi - 10x objektif - Yüzey ölçümler için yarý geçirgen ayna - Halojen lamba 2 adet Ekran Çapý Açý Göstergesi Çözünürlüðü X/Y Tabla Ölçüm Aralýðý X/Y Tabla Boyutu Ölçüm Hassasiyeti Tekrarlanabilirlik X/Y Cetvel Çözünürlüðü Maksimum Parça Aðýrlýðý Objektif Objektif Büyütme Hassasiyeti Güç Kaynaðý Net Aðýrlýk *L= Ölçülen iþ parçasý (mm) YP mm 0,01 veya 1' 200*100mm Y:75mm 400*150mm ± (4 + L/25) µm* 0,003mm 0.5µm 30 Kg 10x,20x,50x,100x (10X standart) 0.08% kontur, % 0.12 yüzey Kontur ve yüzey için 24v/150w halojen ampuller AC220V 240 Kg 125

10 PROFÝL PROJEKTÖRLER ÝÇÝN AKSESUARLAR DÖNER TABLA Kod No Etkili cam çapý Tabla çapý Dýþ boyutlar Aðýrlýk Döner Tabla mm 162mm 240 * 174 * 20,3 2.7kg OPTÝK KENAR SENSÖRÜ Optik kenar sensörü operatörden baðýmsýz, hýzlý, doðru ve tutarlý ölçümler saðlanmasý içindir. Kenar sensörü sayesinde insan hatalarý ve farklýlýklarý en aza iner. Optik Kenar Sensörü Kod No Özellikler: *Kenar sensörü ince bir fiber optik kablo ile ekrana kolayca monte edilir ve görüntüyü engellemeden rahat bir çalýþma imkaný sunar. *Ayarlanabilir parlak ve koyu düðmeleri sayesinde kolay kalibrasyon yapýlýr. *Baðlantý kablosu üzerinden direkt DP800 veri iþlemciye baðlanýr Ayrýca bir AC adaptörü gerekli deðildir "V" BLOK Kod No Maks. baðlanacak malzeme çapý Montaj yüzeyinden merkeze olan yüksekliði Dýþ ölçüler Aðýrlýk V Blok Ø 30mm 45-59mm 65 * 140 * kg OBJEKTÝFLER KOD NO Objektifler Objektif Lens 10X Objektif Lens 20X Objektif Lens 50X

11

12 Yamer Endüstriyel Ürünler Ticaret Limited Þirketi Yunus Emre Mah /3 sokak No : 32C Pýnarbaþý / Ýzmir / Türkiye Tel: Pbx Fax: Basým hatalarýndan firmamýz sorumlu deðildir. Katalogtaki bilgiler bilgilendirme amaçlýdýr. Genel bilgiler ve þartlar verdiðimiz teklifte geçerlidir. HAZIRLAYAN, BASIM ve TASARLAYAN: TEKNOFSET

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER

AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER AÇI VE EÐÝM ÖLÇERLER, KONTROL MASTARLARI, GÖNYELER, CETVELLER, MASTAR BLOKLAR, PLEYTLER, V BLOKLAR, DÝNAMOMETRELER KÜÇÜK ÖLÇÜ ALETLERÝ HAKKINDA 66 AÇI ÖLÇER ÜNÝVERSAL * Ölçüm yüzeyi sertleþtirilmiþ ve

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

ÇÖZÜMLER HÝZMETLER series divit PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ ALARM TAKÝP HÝZMETÝ KÝÞÝ TAKÝP HÝZMETÝ VARLIK TAKÝP HÝZMETÝ BÝGT AKÝP FÝLO ve ARAÇ TAKÝP SÝSTEMÝ Çözümler ve Hizmetler IP Kameralar F210A 185 $ Ayak

Detaylı

K-RAIN PEYZAJ SULAMA ÜRÜNLERÝ KATALOÐU ÝÇÝNDEKÝLER ROTORLAR 02-03 MINIPRO 04-05 RPS50 06-07 RPS75 08 11 PROPLUS 12-14 SUPERPRO 16-18 PROCOM 20-22 PROSPORT SPREY BAÞLIKLILAR & NOZULLAR 24-26 SPREY BAÞLIKLILAR

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

Teknoloji üretiyoruz

Teknoloji üretiyoruz Yüzey Montaj (SMT) Makine Parký Yüzey Montaj (SMT) Makinesi PCB Yüzey Montaj Krem Lehimleme Hata Algýlama Kalite Kontrol Laboratuvarý Teknoloji üretiyoruz Kararlýlýk Testi Ar-Ge PCB Tasarýmý Ýklimlendirme

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler

www.ascaltd.com Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives ( AC / DC ) Sürücüler Sayfa 4 Allen - Bradley Allen - Bradley AC PowerFlex Sürücüler www.ascaltd.com ÝÇÝNDEKÝLER: ASA electric control systems ASA D Sürücüler ASA A Serisi Akü Þarj ihazlarý Sayfa 1 Sayfa WIEM Teknoloji WIEM Teknoloji Tepe Lambalarý Sayfa 3 Eurotherm Drives Eurotherm Drives

Detaylı

analog cctv sistemleri VCD-436D X36 OPTÝK ZOOM HARÝCÝ TÝP TRUE DAY / NIGHT SPEEDDOME KAMERA 1/4 SONY EXVIEW CCD 480/520 TVL Çözünürlük ICR (True Day/Night) 3.4 (57.8 ) - 122.4 (1.7 ) mm. (X36) Optik lens

Detaylı

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI Dünya çapýnda kullaným EFCO olarak 30 yýlý aþkýn bir süredir müþterilerimizi ortaklarýmýz olarak görüyor ve onlarý kazanma felsefesiyle çalýþýyoruz. Vanalarýn sýzdýrmazlýk

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri

Hat ve Daðýtým Yükselticileri Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 2 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R 4 Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi ONU 250 6 Kablo TV Bina Ýçi Optik Alýcý - Verici PA Serisi 8 Kablo TV Geniþ

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti

FÝYAT LÝSTESÝ ve. D Serisi. Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri. Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti FÝYAT LÝSTESÝ ve TEKNÝK DESTEK BÝLGÝLERÝ Dijital Görüntülü Kapý Konuþma Sistemleri D Serisi Haziran 2012 Fiyat Listesi Yüksek Kalite Uygun Fiyat Kolay Montaj 3 Yýl Garanti DVS Digital Videointercom Systems

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ TRİNOKÜLER MASTER MİKROSKOP VE ÖĞRENCİ MİKROSKOPLARI TEKNİK ŞARTNAMELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ TRİNOKÜLER MASTER MİKROSKOP VE ÖĞRENCİ MİKROSKOPLARI TEKNİK ŞARTNAMELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ TRİNOKÜLER MASTER MİKROSKOP VE ÖĞRENCİ MİKROSKOPLARI TEKNİK ŞARTNAMELERİ Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci laboratuvarına 50 adet binoküler

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ELEKTRONiK TOTAL STATION. GTS-220 SERiSi GTS-223 GTS-225 GTS-226 GTS-229

KULLANIM KILAVUZU ELEKTRONiK TOTAL STATION. GTS-220 SERiSi GTS-223 GTS-225 GTS-226 GTS-229 KULLANIM KILAVUZU ELEKTRONiK TOTAL STATION GTS-220 SERiSi GTS-223 GTS-225 GTS-226 GTS-229 BAÞLANGIÇ BAÞLANGIÇ TOPCON Elektronik Total Station, GTS-220 serisini tercih ettiðinizden dolayý teþekkür. ederiz.aletinizden

Detaylı

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL

3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL 3DEYES PTS SÝTE 3DEYES PTS OTOPARK 3DEYES PTS OTOYOL PLAKA TANIMA SÝSTEMÝ Çalýþma Prensibi ÇALIÞMA PRENSÝBÝ Görüntüleme-Plaka Tanýma : Kamera aracý görüntüler, resmini çeker ve plakayý tanýmlar. Kayýt

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Güçlü Taşınabilir Esnek

Güçlü Taşınabilir Esnek Güçlü Taşınabilir Esnek Dino-Lite dijital mikroskop yelpazesi Dino-Lite dijital mikroskopları 500x'e kadar büyütmeye sahip ve 5 megapiksel çözünürlükte mikroskobik incelemeler için güçlü, taşınabilir ve

Detaylı

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý Lincoln Electric Kaynaðý Gaz tungsten ark () Kaynak yöntemi Gaz Tungsten Ark Kaynaðý ( Tungsten Inert Gas) kaynak yönteminde ergimeyen tungsten elektrod ile kaynak edilen parça arasýnda elektrik arký oluþur.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DONANIM KATALOĞU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DONANIM KATALOĞU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DONANIM KATALOĞU NİSAN 2015 HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Orhan TATAR Dekan Yrd. Doç. Dr. Murat OKATAN Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim CAN Bölüm Başkanı Yrd. Doç.

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý...

Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Tek Kelimeyle, Þaþýrtýcý... Melco müþterilerinin iþleri için vereceði en önemli kararýn profesyonel nakýþ makinelerine yatýrým kararý olduðunu çok iyi bilmektedir. Melco sizlere kolay kullanýma, yüksek

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

WWW.ALTANLAB.COM 2011 FİYAT LİSTESİ KDV DAHİL DEĞİLDİR-FİYATLAR DEĞİŞMİŞ OLABİLİR, LÜTFEN YAZILI TEKLİFİMİZİ İSTEYİNİZ. altanlab@altanlab.

WWW.ALTANLAB.COM 2011 FİYAT LİSTESİ KDV DAHİL DEĞİLDİR-FİYATLAR DEĞİŞMİŞ OLABİLİR, LÜTFEN YAZILI TEKLİFİMİZİ İSTEYİNİZ. altanlab@altanlab. WWW.ALTANLAB.COM Altan Endüstriyel ve Laboratuvar Cihazları San.Tic. A. Ş. MERKEZ-TEKNİK SERVİS-SHOW ROOM : Millet Cd. Fındıkzade Sk. 11/1 34093 İstanbul İŞBANK-Fındıkzade : TR07 0006 4000 0011 0680 6378

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı