Güç Kalitesi Yenilenebilir Enerji Enerji Dağıtım Sistemleri Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme Araştırma ve Geliştirme.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güç Kalitesi Yenilenebilir Enerji Enerji Dağıtım Sistemleri Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme Araştırma ve Geliştirme. www.genetek.com."

Transkript

1 Güç Kalitesi Yenilenebilir Enerji Enerji Dağıtım Sistemleri Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme Araştırma ve Geliştirme

2 GENETEK, Elektrik Mühendisliği uygulamalarında kaliteli ve güvenilir mühendislik hizmetleri sağlamak amacıyla Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı bünyesinde 2012 yılında faaliyete geçmiştir. Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı Elektrik enerji kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak Elektrik Mühendisliği konularında araştırma - geliştirme çalışmaları yürütmek Ölçüm sonuçlarına dayalı analiz ve değerlendirmeler yapmak Uygulamaya yönelik eğitim hizmetleri sunmak Firmamız yukarıda belirtilen temel Elektrik Mühendisliği konularında çözümler üretmek ve yeni teknolojiler geliştirmek için üniversitelerden destek alarak bilimi endüstriye taşıma hedefindedir. Yapılan ve yapılacak olan araştırma - geliştirme çalışmalarının yüksek lisans ve doktora tezleri ile desteklenerek konusunda yetkin, kaliteli mühendis ve mühendislik hizmetlerinin üretilmesi firmanın ana gayesidir. Misyon : Vizyon : Hedef: Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, son kullanıcıların elektrik enerjisi kalite ve verimlilik kavramlarına daha çok önem vermelerine neden olmaktadır. Firmaların rekabet gücünü arttıran, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak olan her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmaları GENETEK in misyonunu oluşturmaktadır. Endüstrinin her alanında faaliyet gösteren işletmelerin, uzmanlık alanıyla ilgili sorunlarına bilimsel yöntemlere dayalı çözümler üreten, müşterilerinin güncel teknolojiyi kullanarak yeni ve rekabetçi ürünler ortaya çıkarmalarına yardımcı olan ve sağladığı müşteri memnuniyeti ile alanında aranan firma olmak GENETEK in vizyonudur. Üniversite sanayi işbirliğini sağlayarak teknolojiyi sanayici ile buluşturup ülkemize katma değer yaratmak GENETEK in ana hedefidir. Üretim, İletim ve Dağıtım Şirketleri ile Endüstriyel Tesisler için; Pasif Harmonik Filtre Sistemleri OG Kesici Anahtarlamalı Şönt Reaktör/Kapasitör Sistemleri Güç Kalitesi İyileştirici Sistemler (Ölçüm, Analiz ve Değerlendirme vb.) Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir.

3 Başta endüstriyel işletmeler olmak üzere birçok alanda, kullanılan elektrik enerjisinin daha güvenilir ve kaliteli olması arzu edilmektedir. Elektrik sistemlerinde enerji kalitesini üretim, iletim ve dağıtım kuruluşları ile bu enerji kullanan son kullanıcılar beraber belirlemektedir. Güç sistemleri, belirli frekansa ve genliğe sahip sinüsoidal gerilim referans alınarak tasarlanmıştır. Gerilimin genliği, frekansı veya dalga biçimi üzerindeki herhangi bir bozulma, güç kalitesi problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Elektriksel güç kalitesini tanımlayan parametreler IEC standardında frekans salınımları, kısa süreli gerilim düşmeleri / yükselmeleri, aşırı ve düşük gerilimler, harmonikler, fazlar arası dengesizlikler ve gerilim dalgalanmaları olarak sıralanmaktadır. Güç kalitesi problemleri : Harmonik Gerilim çukuru ve tepesi Geçici rejim Kalkış akımları Kesinti Fliker Frekans değişimleri Dengesizlik GENETEK, güç kalitesi problemi yaşayan tüm firmalar için ölçüm, analiz, raporlama ve sistem iyileştirme hizmetleri sunmaktadır.

4 İlgi duyulan standartlara göre oluşturulan projeler bilgisayar yazılımları ile simüle edilmekte, elde edilen sonuçlar uzman kadromuz tarafından yorumlanarak kullanıcılara raporlanmaktadır. Ayrıca oluşturulacak projelerde teknik şartname hazırlama konularında da destek verilmektedir. GENETEK, aşağıda verilen konularda analiz ve proje desteği sağlamaktadır. Analizler : Yük akışı Kısa devre Geçici rejim Dinamik analiz Motor yol verme Harmonik Kararlılık Röle koordinasyon Güvenilirlik Yük atma yük alma Yük tahmini Transformatör gücü belirleme Projeler : OG-AG Kuvvet Zayıf akım İç, dış, yol ve tünel aydınlatma Topraklama Paratoner Kompanzasyon Harmonik filtre Yenilenebilir enerji kaynakları Yangın alarm sistemi İletim ve dağıtım hattı projeleri Enerji verimliliği Akıllı şebeke altyapı Enerji nakil hattı projesi

5 Özellikle deneyim ve ihtisaslaşma gerektiren Elektrik Mühendisliği uygulamalarında konularında uzman kadrolarımız gerekli proje hazırlık çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmalarda en güncel veriler kullanılarak çözüm önerileri oluşturulmaktadır. Özellikle iletim ve dağıtım seviyelerinde enerji kalitesi problemlerinin çözümü için projeler üretilmektedir. Uzman ekibimiz sadece yeni kurulan tesisler için değil, faaliyetini sürdürmekte olan fakat modernizasyon gerektiren tesisler için de yenileme ve en uygun cihaz seçimleri amacıyla saha çalışmaları yürütmektedir. Bu süreçte, öncelikle saha çalışmaları yapılmasının ardından gerekli olan cihaz ve ekipmanlar detaylı analizler sonucunda belirlenmektedir. GENETEK, aşağıda verilen konularda analiz ve proje desteği sağlamaktadır. Analizler : Geçici rejim Dinamik Seri kompanzasyon uygulamaları Kararlılık Güvenilirlik Rezonans Faz kaydırıcı transformatör Projeler : Statik Gerilim Düzenleyici Uygulamaları Tristör Kontrollü Reaktör Uygulamaları Faz Kaydırıcı Transformatör Uygulamaları Aktif Filtre Uygulamaları Gerilim Regülasyonu Uygulamaları Ayarlanabilir Şönt Reaktör Uygulamaları Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Şebeke Entegrasyonu Uygulamaları Akıllı Şebeke Altyapı Adaptasyonu Filtre Tasarımları V V 1 V 1 SVC KARAKTERĠSTĠĞĠ Eğim X st C V 3 A V 0 V 4 V2 B Kapasitör Oranı SĠSTEMĠN REAKTĠF YÜK KARAKTERĠSTĠĞĠ Endüktör Oranı KAPASĠTĠF ENDÜKTĠF

6 GENETEK, Ar-Ge faaliyetlerini özellikle motor, reaktör ve transformatör dizaynları konusunda yoğunlaştırmaktadır. Bu kapsamda yenilikçi teknolojilerin yaratılması ve katma değeri yüksek ürünler elde etmek için Ar-Ge çalışmalarına yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile devam edilmektedir. Sonuçlanan çalışmalar uluslararası saygın dergilerde akademik ünvanlarımız ile yayınlanmaktadır. Ar-Ge Faaliyetleri : Tasarım Optimizasyonu Sonlu Elemanlar Analizi Manyetik Tasarım Statik Analizler Dinamik Analizler Termal Analizler Kayıp Minimizasyonu Elektromanyetik Alanlar

7 GENETEK, Ar-Ge faaliyetlerinde her türlü dönen ve duran elektrik makinasının nüve yapısı, geometrisi ve boyutlandırılmasından başlayarak, sargı yapısının oluşturulması, ihtiyaç duyulan diğer donanım ve techizatın seçimi ve makinaya entegre edilmesi, testlerinin yapılması ve devreye alınması süreci boyunca sürekli olarak en iyiyi elde etmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla nüve üretim sürecinde kullanılan her türlü malzemenin manyetik, termal, mekanik ve benzeri özelliklerinden optimum düzeyde faydalanmayı amaçlayarak tasarımın ilk adımından başlayan detaylı araştırma ve incelemeler, ürün geliştirme faaliyetlerinin her aşamasında devam ederek en düşük maliyetle en yüksek performansı elde eden nihai ürünlerle sonuçlanmaktadır.

8 Her türlü manyetik analiz çalışması GENETEK tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle hava ve demir çekirdekli reaktör kullanılan tesislerde sistem boyutlandırmasında manyetik ve elektriksel analiz çalışmalarında destek sağlanmaktadır. GENETEK uzman kadrosu sayesinde tasarımın tüm boyutları düşünülerek her aşamada kullanıcılara önerilerde bulunmayı amaç edinmiştir. Mevcut ulusal ve uluslararası standartlar referans alınarak tasarımların elektriksel, mekanik ve manyetik analizleri tamamlanır ve sonuçlar üretim sürecine dahil edilir. Başlıca tasarım konuları aşağıda verilmiştir. Hava ve demir çekirdekli şönt reaktör Hava ve demir çekirdekli harmonik filtre reaktörü Hava çekirdekli akım sınırlama reaktörü Ayarlanabilir reaktör uygulamaları OG motor yol verme düzenleri için tasarımlar K-faktörlü transformatör tasarımı Özel transformatör ve reaktör tasarımı OG sönümleme devreleri OG gerilim ayarlama düzenleri Yukarıda verilen analiz çalışmalarına ek olarak, manyetik tasarımların sistem performansının raporlanması yapılmaktadır. Transformatörlerin yüklenme durumlarına göre kayıp oranlarının belirlenmesi, yüke uygun transformatör reaktör boyutlandırılması GENETEK in ana çalışma konularındandır.

9 GENETEK Elektrik Mühendisliği konularında uzman kadroları ile ihtiyaç duyulan alanlarda müşteri taleplerine uygun yazılımlar geliştirmektedir. Geliştirilen yazılımlar, enerji dağıtım uygulamalarından manyetik analiz uygulamalarına kadar geniş bir yelpazeye hitap etmektedir. Çalışmalarımızda izlenen süreç; müşteri ihtiyaçları temel alınarak yayın taraması, kaynak ve akış planlama ve nihayetinde sonuca odaklı ürün geliştirme olarak özetlenmektedir. Literatür taraması ve raporlama Yazılım geliştirme Mekanik analiz yazılımları Termal analiz yazılımları Kısa devre yazılımları Güç kalitesi yazılımları Kayıp analiz yazılımları Maliyet analiz yazılımları

10 Enerji sistemi ve tüketicilerdeki güç kalitesi ile ilgili problemler geniş kapsamlıdır ve birçok eleman bu tür problemlerden büyük ölçüde etkilenir. Çok sayıda elektronik cihazın kullanılmasından dolayı hem enerji sistemi hem de tüketiciler dalga şekli bozulmalarına karşı daha duyarlı hale gelmektedir. Enerji ve sistem kapasitesinin optimum kullanılmasını sağlamak için, enerji kalitesi problemleri giderilmeli ve kalitesizliğe neden olan sorunlar kaynağında çözülmelidir. GENETEK, enerji şebekelerindeki güç kalitesi sorunlarının tespiti, sebeplerinin belirlenmesi, raporlanması ve çözüm önerilerinin sunulması süreçlerinde ihtiyaç duyulan her türlü teknik desteği sunmaktadır. Ölçümler : Harmonik ölçümü Geçici rejim ölçümleri Toprak özgül direnci Toprak geçiş direnci İzolasyon ölçümleri Termal kamera ölçümleri Aydınlık şiddeti ölçümleri Kapasitör ölçümleri Enerji ölçümleri Verimlilik ölçümleri Koruyucu bakım hizmetleri : Transformatörler Kesiciler Kompanzasyon sistemleri OG/AG Motorlar Yol verme sistemleri Busbar sistemleri Yer altı kabloları

11 GENETEK danışmanlık hizmetleri özellikle özel uzmanlık gerektiren konularda yoğunlaşmaktadır. Danışmanlık hizmetleri analiz, projelendirme, ölçüm, koruyucu bakım ve şartname oluşturma kısımlarını kapsamaktadır. Bu konu başlıklarında uygulamaları hayata geçirmenin yanısıra, süregelen faaliyetlerin ilgili yönetmelik ve şartnamelere uygun olup olmadığının denetlenmesi konusunda da hizmet verilmektedir. Danışmanlık hizmetlerinde ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklerin en güncel sürümleri dikkate alınmaktadır. GENETEK, belirlenen süreler dahilinde ön görülen bütçe planlamasını hazırlayan ve insan kaynağını bularak amaca uygun yetiştiren, birbiri ile ilişkili amaç ve hedefleri olan, belirlenmiş sorunlara cevap verebilen çıktıları üretecek projeleri hazırlamaktadır. Bu kapsamda yerli ve yabancı proje desteklerini araştırmak, dokümantasyon hazırlamak ve amaca yönelik hedefler oluşturmak GENETEK in yetişmiş uzman kadrosunun ana görevidir. GENETEK, kendisi projeleri yürütebildiği gibi aynı zamanda proje hazırlama konusunda eğitim danışmanlık hizmetlerini de yürütmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji ve akıllı şebekelerin uygulamaları konusunda rehberlik hizmetleri sağlamaktadır.

12 GÜÇ, ENERJİ, ELEKTRİK SİSTEMLERİ ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yeniköy Merkez Mh. Vatan Cd. KOU-Teknopark No:83 C-13, 41275, Başiskele, Kocaeli, TÜRKİYE Tel.- Faks:

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

GÜÇ KALĐTESĐ MĐLLĐ PROJESĐ

GÜÇ KALĐTESĐ MĐLLĐ PROJESĐ GÜÇ KALĐTESĐ MĐLLĐ PROJESĐ Yener AKKAYA Ali GÖK ÖZET: Türkiye Elektrik Sistemi nin TEĐAŞ bölümü çok büyük bir sistem olup, bu sistem üzerinde verilecek olan kararların ve bu sisteme etki eden diğer sistemlerin

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

Gelecek için hazırız. Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri

Gelecek için hazırız. Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız 2011 Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız! Değişik uygulamalara yönelik ölçüm talepleri giderek daha karmaşık ve özel hale gelmektedir. Testo, her

Detaylı

Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü

Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü HAKKIMIZDA ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. (ENCON) çevre yönetimi çatısı altında çevresel

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI TEKNOLOJİ YÖNETİM STRATEJİSİ 2011-2016 ... tekniğin ve sanatların her türlü ilerlemelerine uygun olarak yapılan silâhlar ve savaş gereç ve araçları, memleketin ekonomisiyle

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr çözüm üretiyoruz... Hakkımızda 2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş 2014 FAALİYET RAPORU Mayıs 2015 İÇİNDEKİLER İş Sağlığı ve Güvenliği Dağıtım Operasyonları 6 Rakamlarla Dicle EDAŞ 8 İnsan Kaynakları 10 Dağıtım Sistemleri ve Yatırımlar..11 Finans

Detaylı

Hedefimiz, 2014 Yılında 2 Kat Daha Büyümek

Hedefimiz, 2014 Yılında 2 Kat Daha Büyümek Hedefimiz, 2014 Yılında 2 Kat Daha Büyümek Eska Valve Kalite Müdürü Murat Çalapkulu ile Eska Valve yi, Türk endüstrisini ve gaz tesisat sektörünü konuştuk. 2013 yılında tam anlamı ile yeni fabrikalarına

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2 Genel Müdürün Mesajı 3 ŞİRKET PROFİLİ 5 Ak-Kim e Bakış 5 Ak-Kim in Kısa Tarihi 6 Markalar ve Ürünler 8 Operasyonel

Detaylı

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin SAYI 29 ARALIK 2011 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER 3 RAPOR HAKKINDA 11 AKSA HAKKINDA 20 YÖNETİŞİM 36 SÜRDÜRÜLEBİLİR OPERASYONLAR 53 ÇEVRE 67 İNSAN KAYNAKLARI 87 TOPLUM 93 PERFORMANS TABLOLARI 101 GRI GÖSTERGELERİ

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010

Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 1 10 Phoenix Contact Müşteri Dergisi Mayıs 2010 03 Test edilmiş güvenlik Fonksiyonel güvenlik için yeni standartlar 04 Baştan sona güvenlik Tüm uygulamalar için komple çözümler 06 Dedem Otomasyon San.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ RAPORU ASELSAN ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ANKARA-2001 1 ASELSAN A.Ş. (ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ) Kuruluş tarihi : 1975

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

STM 2013 FAALİYET RAPORU

STM 2013 FAALİYET RAPORU 1 2 3 İçindekiler Bilkent Cyberpark Merkez Yerleşkesi (Merkez) Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyberpark, E Blok, 5.Cadde, No: 6/A 06800, Bilkent Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 266 35 50 (pbx)

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU www.kibar.com İÇİNDEKİLER RAPOR HAKKINDA 3 MesajLAR 4 Kibar Grubu 6 Çalışma Hayatı Çevre Bilincimiz Topluma Kattığımız Değer 16 19 24 2 RAPOR HAKKINDA Bu rapor, Küresel İlkeler

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı