GONIOFOTOMETRE TASARIMINDA KULLANILAN ÖLÇÜM DÜZLEMLERI VE BIR GONIOFOTOMETRE UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GONIOFOTOMETRE TASARIMINDA KULLANILAN ÖLÇÜM DÜZLEMLERI VE BIR GONIOFOTOMETRE UYGULAMASI"

Transkript

1 GONIOFOTOMETRE TASARIMINDA KULLANILAN ÖLÇÜM DÜZLEMLERI VE BIR GONIOFOTOMETRE UYGULAMASI Ismail Serkan ÜNCÜ Osman GÜRDAL Elektrik Egitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi, Teknik Egitim Fakültesi, Ankara, Türkiye. ÖZET Isik kaynaklarinin isik siddet dagilim egrileri çk sayida düzlemde çikartilabilir. Bunlardan üç ölçüm düzlemi açisal ölçüm yapabilme imkani verir. Bu ölçüm düzlemleri anlatilarak, ölçüm düzlemlerinin özelliklerinin birlestigi C düzleminde bir gniftmetre sistemi gelistirilmistir. Gniftmetrenin tüm fnksiynlari bilgisayar yardimiyla kntrl edilmektedir. Sistemde isik kaynagi yatay ve dikey eksende iki adet adim mtru tarafindan hareket ettirilmektedir. Isik kaynagi hareket halindeyken lüksmetre tarafindan ölçülen degerler seri prtdan bilgisayara aktarilmakta ve saklanmaktadir. Isik siddet egrileri, yazilimdaki yönlendirme ve hesaplamalarla elde edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Gniftmetre, isik siddet egrileri, ölçüm düzlemleri. MEASURING PLANES USED FOR DESIGN OF GONIOPHOTOMETER AND A GONIOPHOTOMETER APPLICATION ABSTRACT Luminus intensity distributin curves f light surces can be created in a number f planes. Frm the variety f pssible measuring planes, three systems f planes have prven useful in measuring. These measuring planes are explained and a gniphtmeter in C plane is develped with specificatin f the measuring planes. All functins f the gniphtmeter are cntrlled by using a cmputer. In the systems the luminaires are mved vertically and hrizntally by tw stepping mtrs. When the luminary is mving all datas measured by a luxmeter are sent t cmputer by serial prt and then saved. Luminus intensity curves are btained accrding t the instructins and calculatins within the sftware written fr special purpse. Keywrds: Gniphtmeter, measuring planes, luminus intensity curves. 1. GIRIS Gniftmetre; bir isik kaynaginin, bir armatürün, bir rtamin veya bir yüzeyin karakteristik isinimsal büyüklügünün açisal dagiliminin ölçülmesinde kullanilir. Ölçüm düzlemlerine göre gniftmetre sisteminin hareketi belirlenir. Ölçüm yapilacak üç temel düzlem vardir. Bu düzlemlerde nktasal ve dgrusal armatürlerin isik siddeti çikartilir. Bu çalismada A, B ve C düzlemleri karsilastirilarak bu düzlemleri kullanan gniftmetrelerin diger düzlemlere lan üstün yönleri düzlemlerde isik siddet egrisi

2 çikartilarak gösterilmistir. Uygulamasi yapilan gniftmetre C düzlemine göre tasarlanmistir. Ölçüm düzlemi larak C düzlemleri seçilen bir isik kaynaginin, C düzlemlerinin yatay knumu A düzlemini, dik knumu ise B düzlemini lusturur. Böylece bir dgrusal isik kaynagi için gerekli A ve B düzlemlerindeki ölçüm C düzleminden saglanmistir. Bu sistem kurulurken bilgisayar ve adim mtrlarindan yararlanilarak en az hata ile veriler bilgisayara aktarilmis ve egriler hassas larak elde edilmistir. 2. ÖLÇÜM DÜZLEMLERI Ölçüm düzlemi, bir isik kaynaginin isik dagilimini kesen ara kesitlerdir. Ftmetrik basligin knumuna göre isik kaynaginin uzaydaki yerini tarif etmek için kullanilir (1). Uygulamada en çk kullanilan isik yayilim dgrultusunu kapsayan ölçüm düzlemleri A, B ve C larak adlandirilir. Armatürün isik siddet egrilerini çikartmak için uygun lan ölçüm düzlemlerinin seçimi, isik kaynaklarinin nktasal veya dgrusal lmasina ve bu isik kaynaklarinin açisal ölçümünü yapan gniftmetrenin yapim sekline baglidir (2) A Düzlemleri A düzlemleri dgrusal isik kaynaginin eksenini enine kesitte kesen düzlemlerden lusur (Sekil 1). Isik dagilimini inceleyen A düzlemlerinin tümü isik kaynaginin ftmetrik merkezinde kesisirler. A düzleminde isik kaynaginin ftmetrik merkezinin içinden geçen kesisim hattinin ekseni isik kaynaginin eksenine diktir (3). Isik kaynagi A düzlemindeki hareketini enine kesitte yatay düzlemdeki sabit ftmetrik basligin karsisinda yapar. Uygulamada en yaygin larak kullanilan düzlem A düzlemidir. Özellikle saga ve sla yayinik isik dagilimli armatürlerin isik siddet ISIK KAYNAGI EKSENI α +α KESISME HATTI A40 A0 A20 A=20 A=40 egrilerinin çikartilmasinda kullanilir. Sekil 1 A düzlemleri Dgrusal isik kaynaklarinin yatay eksenindeki isik siddet egrisini verir. Ayrica yatay eksende tek dgrultuda dagilim düzlemleri ldugu için nktasal isik kaynaklarinin isik

3 siddet egrilerinin çikartilmasinda da kullanilir. Aydinlatma yöntemi bakimindan dgrudan aydinlatma yapan armatürler için A düzleminin kullanilmasi uygundur B Düzlemleri B düzlemleri dgrusal isik kaynagi eksenini byuna kesitte kesen düzlemlerden lusur (Sekil 2). Isik dagilimini inceleyen B düzlemlerinin tümü isik kaynaginin ftmetrik merkezinde kesisirler. Bu kesisim hatti ile isik kaynaginin ftmetrik merkezi ayni paraleldedir. Isik kaynagi B düzlemindeki hareketini byuna kesitte yatay düzlemde sabit ftmetrik baslik karsisinda yapar. Aydinlatma yöntemi bakimindan dgrudan aydinlatma yapan armatürler için uygundur. Dikey eksende ayni dgrultuda dagilim düzlemleri ldugu için nktasal isik kaynaklarinin isik siddet egrilerinin çikartilmasinda kullanilir. Dgrusal isik kaynaklarinin dikey eksenindeki isik siddet egrisini çikartir. Genellikle prjektör ve sptlar gibi yüksek isik siddeti veren lambalarin kullanildigi armatürlerin isik siddet egrisinin çikartildigi düzlemdir. ISIK KAYNAGININ EKSENI KESISME HATTI β +β B40 B0 B20 B=20 B=40 Sekil 2 B Düzlemleri C Düzlemleri C düzlemleri isik kaynaginin ftmetrik merkezinin yatay eksenini dik larak kesen düzlemlerden lusur (Sekil 3). A ve B düzlemlerindeki isik kaynagi eksenlerinin yatay eksende kesistigi ftmetrik merkezin içinden dik larak geçen eksen çizgisi C düzlemlerinin kesisme hattidir. C düzlemlerinin isik kaynagi isik siddeti dagilimini inceledigi kesitler kesisme hatti merkezlidir (3).

4 C270 C225 C0 C180 g A ve B PLANLARININ KESISIM NOKTASI 45 C=90 C45 C 90 ISIK KAYNAGININ EKSENI Sekil 3 Isik kaynaginin yatay baglantili C düzlemleri C düzlemlerinin 0º deki knumu A düzlemini ve 90º deki knumu ise B düzlemini kapsar. Bu düzlem ile diger düzlemlerle elde edilen verilerin tamamina ulasilir (Sekil 4). Gniftmetrenin yapisina göre C düzlemleri yatay ve dikey larak tasarlanirlar. Bir dgrusal isik kaynaginin kendi etrafinda döndürülmesi ile elde edilen C düzlemlerinde, dgrusal bir armatürün tüm isik dagilimi incelenebildigi için aydinlatma yöntemi bakimindan yari dgrudan aydinlatma, karma, yari endirek, endirek aydinlatma yapan armatürlerin isik siddet egrilerinin çikartilmasinda kullanilir. Ayrica C düzlemleri ile bir isik kaynagi üç byutta ölçümleri yapilarak, es isik d ISIK KAYNAGI EKSENI g C90 C 270 C 225 C 180 KESISME HATTI C0 C C=90 (DIK ÖLÇÜM PLANI) siddeti egrileri elde edilebilir (1). Sekil 4 Isik kaynagina dikey baglantili C düzlemleri 4. GONIOFOTOMETRE TASARIMI VE UYGULAMASI Bu uygulamada isik kaynagini döndüren sisteme sahip gniftmetre temel alinmistir (4). Isik kaynaginin yaptigi düzenli hareketler adim mtrlari ile saglanmistir. Adim mtrlari hibrid yapili lup iki faz uyartimli larak sürülmektedir (5). Gniftmetrenin hareketleri ve buna bagli lan ölçümler bir bilgisayar prgrami ile kntrl edilmektedir.

5 Isik kaynagini döndüren gniftmetre sisteminde C düzleminin kullanilmasinin avantajlari sunlardir: (i). Piyasada çk kullanilan fluresan ve akkr flamanli lambalar için en uygun yapidadir. Sistemle çikartilan egrilerin hata rani azdir. Yapim ve maliyet yönünden avantajlidir. (ii). Isik kaynagi, yatay eksende enine ve byuna hareket ettirilerek hem nktasal hem de dgrusal isik kaynaklarinin isik siddet egrilerinin çikartilmasina imkan verir (4). Sistemle yapilacak ölçümler için büyük bir uygulama alanina ihtiyaç yktur. Isik siddet dagilimi daha az hareket ile incelenir (Sekil 5). (iii). Hareketli aksamlari azdir. Sistemin ölçüm düzlemi C düzlemi ldugu için A ve B düzlemlerinden elde edilen veri ve avantajlara sahip lunur. Lüksmetre Ftmetrik Baslik Armatür M2 Sürücü devre M1 su bs ele Isik ct me Siddeti Mnitr Sekil 5 Isik siddet egrisinin elde edilmesinde kullanilan sistem Sistemin C Düzlemine Göre Çalismasi Prgramin kntrl ettigi birinci adim mtru (M1), isik kaynagini arasinda sagdan sla dgru 5 lik açilarla döndürür (6) (Sekil 6). Her 5 de bir isik kaynaginin aydinlik düzeyinin, ftmetrik baslik tarafindan lüksmetrede kunan degerleri RS-232 karti ile bilgisayarin seri prtuna gönderilir (7). Bu ftmetrik bilgiler prgram tarafindan kullanilir ve ilgili dsyaya kaydedilir. Bu islem bittiginde M1 mtru isik kaynagini baslangiç knumuna geri getirir (Sekil 10).

6 Sekil 6 M1 mtrunun sisteme yaptirdigi hareket M1 mtru 180º lik yatay düzlem alani içinde 36 adet degisik nktada aydinlik düzeyinin ölçülmesine imkan verir. M1 mtrunun yaptirdigi ölçmeler nktasal armatürlerin isik siddet egrisi için yeterlidir. Dgrusal armatürlerde ise, yansiticilari asimetrik ldugundan C düzleminde birbirinden farkli isik siddet egrilerine sahiptir. Bu isik siddet egrilerine ulasmak için ikinci adim mtru (M2) isik kaynagini C düzleminde hareket ettirir. Bu hareket ile armatür kendi etrafinda döndürülerek bu egrilere ulasilir. Bir dgrusal armatürün enine ve byuna ait egrileri isik siddet egrilerinin dagilimi hakkinda bir fikir vermek için yeterlidir (Sekil 7). Kullanilan isik kaynagi dgrusal ise ilk egri çikartildiktan snra M2 mtru isik kaynagini C düzleminde 90 döndürür. Isik kaynagi dik knuma gelir. Isik kaynaginin ikinci isik siddet egrisini kurulan sistem çikartir (4). Sekil 8 de gniftmetreyi kntrl eden prgramin akis diyagrami verilmistir Sekil 7 Isik kaynaginin C düzlemindeki hareketi

7 Basla Armatürün türü ve teknik özellikleri M1 mtru baslangiç knumu S = 0 S=S+5 Seri prttan bilgi al M2 mtru knumu D 90 Frmüle yaz ve dsyaya kaydet S 180 E H Nktasal Armatür E H H Dgrusal armatürün ikinci döngüsü ise E Ikinci isik siddet egrisini ekrana çiz Isik siddet egrisini ekrana çiz Çikis Sekil 8 Prgramin akis diyagrami 5. DENEY SONUÇLARI Isik siddet egrisinin elde edilmesinde kullanilan sistemde dgrusal bir isik kaynaginin A, B ve C düzlemlerindeki egrileri sistem tarafindan çikartilmistir. Sekil 9 (a) ve (b) de dgrusal bir isik kaynaginin isik siddet egrileri A ve B düzlemlerinde çikartilmistir. Nktasal isik kaynaginin bir isik siddet egrisi ldugundan A, B ve C düzlemlerinde ve bu düzlemlerin her knumunda çikartilan isik siddet egrileri aynidir (8). Tasarlanan gniftmetre C düzlemindeki isik kaynagi yatay eksende ldugunda A düzlemini, dikey eksende ldugunda B düzlemini verir. Isik kaynaginin dikey eksene gelebilmesi için gerekli lan 90 lik hareket M2 mtru ile gerçeklestirilmektedir. Böylece tek bir düzlem kullanilarak dgrusal bir armatürün A ve B düzlemlerindeki egrileri elde edilir (9) (Sekil 10). Isik siddet egrisinin çikartilmasinda kullanilan prttip sistem Sekil 11 de gösterilmistir.

8 (a) (b) Sekil 9 Dgrusal bir armatürün (a) A düzlemi ve (b) B düzleminde çikartilmis lan isik siddet egrileri Sekil 10 Dgrusal bir armatürün C düzleminde çikartilan isik siddet egrisi

9 Sekil 11 Isik siddet egrisinin çikartilmasinda kullanilan prttip sistem 6. SONUÇ VE TARTISMA Bu çalismada gniftmetrelerin isik siddet egrisi çikartirken kullandigi ölçüm düzlemlerinin sinirlari ve özellikleri anlatilmistir. A düzlemi dgrusal bir isik kaynaginin enine, B düzlemi ise byuna kesen düzlemlerden lusur. C düzleminde tasarlanan bir gniftmetre ile her iki düzlemde ölçüm yapilabilmektedir. Tasarlanan gniftmetrenin ölçüm düzlemi C düzlemleri ldugu için A ve B düzlemlerinden elde edilen veri ve avantajlara sahip ldugu görülmüstür. Hem nktasal hemde dgrusal isik kaynaklarinin isik siddet egrilerinin çikartilmasinda kullanilir. C düzleminde ve uygulanan gniftmetre de büyük uygulama alanlarina ihtiyaç yktur. Isik siddet egrileri diger düzlemlere göre daha az hareketle çikartilabilir. Yapim ve maliyet yönünden avantajlidir. Ayrica bu gniftmetre bilgisayar kntrllu lup hareketleri adim mtrlari ile saglamaktadir. Isik kaynaklarinin isik siddet egrileri kurulan sistemle en az hata ile bilgisayar rtamina aktarilmaktadir. Böylece C düzleminde kurulan sistemin mekanik aksamlarina istenilen hareketlerin yaptirilmasi ile A ve B düzlemlerinde ölçüm yapmasini saglayan bilgisayar kntrllu bir açisal ölçüm sistemi kurulmustur. Bir dgrusal isik kaynaginin C düzleminde iki byutta çikartilan isik siddet egrilerinin üç byuta aktarilmasinda bilgisayar destekli lan bu gniftmetre klaylik saglamaktadir. 7. KAYNAKLAR 1- Özkaya, M., Aydinlatma teknigi, 7. Baski, Birsen yayinevi, Istanbul, (1998). 2- Brtnyansky,A., Klpenkv, M., Pavlvets, M., Svinin, P., Kvac, P., Dbrvdsky, J., Micrprcessr cntrlled fur-axis gnimeter., IEEE PAC' 95., pages, (1995). 3- CIE, The measurement f abslute luminus intensity distributins, N: 70, Vienna, (1987). 4- Üncü, I. S., Gürdal O., Isik siddet egrilerinin bilgisayar yardimi ile çikartilmasi, Gazi Üniversitesi Teknik Egitim Fakültesi, Pliteknik Dergisi, Cilt: 3., Sayi: 3., s.77-81, Eylül, (2000).

10 5- Bal, G. Ve Bekirglu, E., Design and implementatin f digitally cntrlled step mtr drives fr tthbrush / dentifrice mechanism Internatinal Cnference On Electrical Machines, Vl: 2., Pages: , Istanbul, (1998). 6- Kenj, T., Stepping mtrs and their micrprcessr cntrls, Clarendn Press, Oxfrd, (1984). 7- Gürdal, O., Algilayicilar ve Dönüstürücüler, 2. Baski, Nbel yayinevi, Ankara, (2000). 8- IES., IES Lighting Handbk, 2. Baski, IES Publicatins, NewYrk, (1987). 9- Page E., Praul C., and Siminvitch M., A cmparative candlepwer distributin analysis fr cmpact flurescent table lamp systems Jurnal f the IES., page. 26., N. 1., (1997).

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Sezai Taşkın Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 itemiz@marmara.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0168 ENGINEERING SCIENCES İsmail Temiz Received: October 010 Sezai Taşkın Accepted: January 011 Yalçın

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011

Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu 2011 Fırat Üniversitesi-Elazığ LAZER MESAFE SENSÖRÜ İLE YÜZEY TARAMA SİSTEMİ Ali Kemal ŞEKER 1, Mehmet Fatih ÇAĞLAR 1, Fatih Ahmet ŞENEL 2, Volkan Emre UZ 3 1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Süleyman

Detaylı

HAZIRLAYANLAR YAYIN SAHİBİ. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR. Prof. Dr.

HAZIRLAYANLAR YAYIN SAHİBİ. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR. Prof. Dr. HAZIRLAYANLAR YAYIN SAHİBİ Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prf. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR Prf. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI Yrd. Dç. Dr. Selma ÇELİKYAY Yrd. Dç. Dr. Latif

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1 KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM İlker TEKE* Tanfer YANDAYAN** Recep KARADAYI* * AAT Otomasyon Yazılım,

Detaylı

BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI

BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt Sayı, (1999), 1-1 BİLYALI VİDA-SOMUN SİSTEMLERİNİN, AUTOLİSP YARDIMIYLA AUTOCAD ORTAMINDA TASARIMI Faruk MENDİ Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

CERRAHİ ÖNCESİ PLANLAMADA ÜÇ BOYUTLU SİMÜLASYON VE İKİ BOYUTLU RESİM EDİTÖRÜ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

CERRAHİ ÖNCESİ PLANLAMADA ÜÇ BOYUTLU SİMÜLASYON VE İKİ BOYUTLU RESİM EDİTÖRÜ PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 1, No 1, 80-86, 2012 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 1, No 1, 80-86, 2012 CERRAHİ ÖNCESİ PLANLAMADA ÜÇ BOYUTLU SİMÜLASYON VE İKİ BOYUTLU RESİM EDİTÖRÜ

Detaylı

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 -

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 - Türkiye deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Nt Takip Sistemleri Y.Dç.Dr.Ender Özcan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ezcan@ics.yeditepe.edu.tr

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI Çağatay AYDIN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman

Detaylı

ArcGIS 9 Teknolojisine Genel Bakis

ArcGIS 9 Teknolojisine Genel Bakis ArcGIS 9 Teknljisine Genel Bakis Islem Cgrafi Bilgi Sistemleri ve Egitim Ltd.Sti. 13. cadde N:14 Beysukent 06530 ANKARA Tel:0 (312)235 64 90 Fax:0 (312)235 56 82 Islem Sirketler Grubu 2004-1 - ArcGIS 9.0

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING Yakup TURGUT a,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi

Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi itüdergisi/d mühendislik Cilt:4, Sayı:6, 15-22 Aralık 2005 Reaktif güç kontrol rölesinde minimum anahtarlama sayısı ve optimal reaktif güç seçimi Mustafa ŞEKKELİ, Nesrin TARKAN İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 GÜÇ SİSTEMLERİNDE GÜÇ BÖLGELERİ ARASINDA MEYDANA GELEN SALINIMLARIN KONTROLÜ Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi {cemal.keles,asim.kaygusuz}@inonu.edu.tr

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ 2009, CİLT: 11, SAYI: 15

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ 2009, CİLT: 11, SAYI: 15 BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF THE BARTIN FACULTY OF FORESTRY 2009, CİLT: 11, SAYI: 15 2009, VOLUME: 11, NUMBER: 15 ISSN: 1302-0943 - EISSN: 1308-5875 YAYIN SAHİBİ Bartın Üniversitesi Orman

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

MANYETİZE EDİLMİŞ FERROMANYETİK MALZEMEDEKİ YÜZEY ÇATLAKLARININ BELİRLENMESİ DETECTION OF SURFACE CRACKS ON MAGNETIZED FERROMAGNETIC MATERIALS

MANYETİZE EDİLMİŞ FERROMANYETİK MALZEMEDEKİ YÜZEY ÇATLAKLARININ BELİRLENMESİ DETECTION OF SURFACE CRACKS ON MAGNETIZED FERROMAGNETIC MATERIALS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIX, S.1, 2006 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XIX, No:1, 2006 MANYETİZE EDİLMİŞ FERROMANYETİK MALZEMEDEKİ YÜZEY ÇATLAKLARININ

Detaylı

Tarla Pülverizatörleri Đçin PIC Kontrollü Aktif Bir Bum Dengeleme Sisteminin Geliştirilmesi

Tarla Pülverizatörleri Đçin PIC Kontrollü Aktif Bir Bum Dengeleme Sisteminin Geliştirilmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Tarla Pülverizatörleri Đçin PIC

Detaylı

GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması. Application of GSM Based Smart Home

GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması. Application of GSM Based Smart Home 39 GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması Kamil İNAL1, M. Ali AKCAYOL2 Başkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Yolu, Bağlıca, Ankara. Gazi Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı