ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 [Full Papers:0129] ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ Gülden Gökçen Akkurt 1, Cihan Turhan 2, Cem Doğan Şahin 2, Ebru Kuzgunkaya 3,Osman Aslan Canbaba 4, Altan Uluğ 5 1 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İzmir 2 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, İzmir 3 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir 4 Narlıdere Kaymakamı, İzmir 5 Narlıdere Kaymakamlığı Proje Ofisi, İzmir ÖZET Enerjisinin büyük bir kısmını ithal eden Türkiye'nin de dışa bağımlılığının 2030 yılına kadar %72 den %84'e yükselmesi beklenmektedir. Bu nedenle gerek tüketiminin gerekse tüketimine bağlı karbondioksit salımının azaltılması için önlemler alınması gerekmektedir. Sektörel bazda incelendiğinde toplam tüketiminin %37 sini binalar oluşturmaktadır. Kamu ve hizmet binaları ise tüketiminin en yüksek olduğu binalardır. Bu çalışmada İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi örnek tesis olarak seçilmişve tesisteki binaların performansının belirlenmesi, tüketen sistemlerin analiz edilmesi ve bunlara bağlı olarak uygulanabilir tasarruf önlemlerinin önerilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda, tesisteki nihai tüketiminin uygulanabilir önlemlerle 2012 ylına göre % 60,8 oranında azaltılabileceği belirlenmişve önerilen iyileştirmelerin geri ödeme süresi 6,8 yıl olarak hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği fizibilitesi, huzurevi, kamu binaları,bina performansı GİRİŞ Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşüşüne yol açmadan, birim hizmet miktarı başına tüketiminin azaltılmasıdır. Isıtma, soğutma, aydınlatma, elektrikli ofis ekipmanlarını kullanırken, yi verimli kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarımızı kısıtlamadan ülke ekonomisine ve çevremizin korunmasına katkı sağlamamız mümkündür.ülkemizde, toplam tüketiminin %37 si binalarda kullanılmaktadır.enerji tasarrufu potansiyeli ise konutlarda %30, sanayi sektöründe %20 ve ulaşım sektöründe %15 olarak belirlenmiştir [1]. lar hem tüketiminde hem de tasarrufu potansiyelinde en yüksek paya sahiptir.türkiye de binalarda yıllık tüketimi 200 kwh/m 2 iken, Avrupa ülkelerinde bu değer 100 kwh/m 2 civarındadır ve tüketimi düşürme çabaları hızla sürdürülmektedir [2, 3]. Ülkemizde, kamu binaları toplam toplam elektrik tüketiminin %4 ünü oluşturmaktadır [4]. Bu binaların analizini gerçekleştirilerek, ısıtma,soğutma,aydınlatma ve diğer kalemlerinin belirlenip problem olan sistemler ve bina kabuğu için tüketimini azaltıcı önerilerin getirilip fizibilitenin ortaya konması ve alınacak tedbirlerle tüketiminin azaltılması ve bina tüketiminin tamamının veya bir kısmının yenilenebilir kaynaklarından sağlanmasıyla, fosil yakıt kullanımını azaltarak, hem sürdürülebilirlik sağlanmış olacak, hem de çevresel etkilerin azaltılmasına katkıda bulunulacaktır. Ayrıca Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ne göre kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde yıllık tüketiminin 2015 yılına kadar %10 ve 2023 yılına kadar %20 azaltılması hedefi konmuştur [5]. Bu nedenle kamu binalarında verimlilik arttırıcı projelerin hazırlanması önem kazanmıştır. İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi nde (Narlıdere Huzurevi) Enerji Verimliliği fizibilite çalışmasının amacı, Türkiye nin alanında en büyük kamu kurumunun analizini yapmak, mevcut durumu ortaya koymak, tasarruf potansiyelini belirlemek, çevresel etkileri ve giderlerini azaltmak amacıyla getirilecek tasarruf önlemlerini belirlemektir. 484

2 TESİSİN TANITIMI 2001 yılında kurulan Narlıdere Huzurevi kendi alanında Türkiye nin en büyük tesisidir. Tesis; 1 adet yönetim binası, 34 adet dinç yaşlı blokları, 2 blok ve 9 katlı geriatrik bakım merkezi, 2 adet konferans salonu, 6 adet kafeterya, 1 adet mutfak, 2 adet çamaşırhane, 1 adet 70 çocuk kapasiteli kreş, 32 adet lojman dairesinden oluşan 1 adet blok, 1 adet amfitiyatro ve 1 seradan oluşan büyük bir komplekstir (Şekil 1-2) ve Ağustos 2012 itibari ile 980 sakine hizmet vermektedir. Tesiste mevcut güç trafolarının kurulu gücü 6 MVA dır. Elektrik sinin tüketim alanlarına göre payları %5 aydınlatma ve %95 basınçlı hava, ısıtma, havalandırma ve soğutma olduğu belirtilmiştir. Tesiste her biri kcal/h kapasiteli 3 adet sıcak su kazanı, kullanım sıcak suyu ve ısıtma sistemi ihtiyacını karşılamaktadır Nisan 2012 arasında yakıt olarak 4 no lu fuel-oil kullanılmış, bu tarihten itibaren doğalgaza geçilmiştir. 8 bar basınç ve 1500 kg/h kapasiteli 2 adet buhar jeneratörü çamaşırhanenin buhar ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca tesiste 300 lt/dk kapasiteli 8 bar çıkış basınçlı 2 adet kompresör çamaşırhaneyi beslemekte ve hava ütülerinde kullanılmaktadır. Şekil 1. Huzurevi yerleşim planı. 485

3 Şekil 2. Narlıdere Huzurevi genel görünümü. YÖNTEM Mevcut Durum Analizi Çalışmanın ilk aşamasında Narlıdere Huzurevi nin mevcut durumunun ortaya konması amacıyla; yılları arasını kapsayan 6 yıl için tüketim kalemleri incelenmiş, sayaç tüketim değerleri ile fatura bilgileri edinilmiştir. Mimari ve tesisat projeleri edinilmiştir. Mimari projeler incelenerek TS 825 yazılımında [6,7] kullanılmak amacıyla binalara ait veriler (duvar kalınlıkları, malzemeleri, yalıtım kalınlıkları, pencere alanları, duvar alanları, yönler vb.) belirlenmiştir. Enerji tüketim kalemleri incelenmiştir. Elektrik ve yakıt tüketim değerleri; ısıtma, soğutma si tüketimleri ile aydınlatma ve cihaz kullanımı kalemleri için incelenmiştir. Isıtma sistemi, kullanım sıcak suyu ve buhar üretim sistemi ile su taşıma hatları incelenmiştir. Aydınlatma sistemi incelenmiştir. TS 825 Yazılımı ile Enerji Simülasyonu lara ait mimari projeler kullanılarak TS 825 Standardına ait yazılım ile bina tüketimleri hesaplanmıştır. ve CO 2 emisyon sınıfları belirlenmiştir. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla alınabilecek önlemler simüle edilmiş, tasarruf miktarları ile ilk yatırım ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır. Enerji Ölçümleri Termal kamera ile binalar görüntülenmiş, var olan ısı kayıplarının yerleri belirlenmiştir. Baca gazı analiz cihazı ile ısıtma sistemi kazanlarının bacalarında ölçüm yapılmış ve bu ölçümlere bağlı olarak kazan verimleri hesaplanmıştır. Mekanların kullanım alanlarına göre aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi için lüxmetre ile ölçümler yapılmış, standartlarda belirlenen aydınlatma değerleri ile karşılaştırılmıştır. Isıtma sistemi tesisatı incelenmiştir. Yüzey sıcaklığı ölçer ile ölçüm yapılarak ve termal kamera ile görüntülenerek yalıtım ihtiyacı olup olmadığı belirlenmiştir. Enerji Analizi TS 825 yazılımı ve faturalardan elde edilecek bina tüketim değerlerinin yapılan ölçüm ve değerlendirmeler ile azaltılma önerileri getirilmiş ve tasarruf edilecek miktarları hesaplanmıştır. Yapılacak yatırımlar için ekonomik analiz yapılmıştır. 486

4 Ocak-Mart 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen proje, ısıtma sezonunda gerçekleştirildiği için soğutma sistemleri çalışma dışında bırakılmıştır. SONUÇLAR Mevcut Durum Analizi yılları için Narlıdere Huzurevi toplam tüketimi kwh, maliyeti ise TL arasında değişmiştir. Aynı yıllar arasında tüketiminde en büyük pay, %70-75 ile ısıtma si tüketimine aittir. Elektrik si tüketimi ise %20-25 arasındadır. Bu nedenle öncelikle ısıtma si tüketimi ele alınmıştır. Isıtma si tüketimi; hacim ısıtma, kullanım sıcak suyu hazırlama ve buhar üretimi kaynaklıdır. Hacim ısıtma si %92 ile toplam ısıtma si içinde en büyük paya sahiptir (Şekil 3). Bu nedenle Huzurevi binaları hacim ısıtma si tüketimi daha detaylı incelenmiştir. 5% 3% 92% Hacim ısıtma Kullanım sıcak suyu Buhar Şekil 3. Isıtma si tüketimi dağılımı. Elektrik tüketiminde ise aydınlatma ve cihaz kullanımı %66-76 ile en büyük paya sahiptir. Soğutma sisteminde kullanılan pompa ve fanların elektrik tüketimi %20-25, ısıtma sistemi elektrik tüketimi ise %5-8 arasında gerçekleşmektedir. TS 825 Yazılımı ile Enerji Simülasyonu Huzurevi yönetiminden edinilen mimari ve tesisat projelerinden TS 825 yazılımına veri girişi için ihtiyaç duyulan bina kabuğuna ait özellikler belirlenmiş ve Huzurevi nde mevcut tüm binalar için yıllık ısıtma si ihtiyacı hesaplanmıştır. Merkezi ısıtma sistemi sıcak su dağıtım kayıpları, fan-coil verimleri ve kazan mevsimsel verimleri kullanılarak yıllık ısıtma tüketimi belirlenmiştir. Isıtma si tüketim değerleri birincil ye dönüştürülerek larda Enerji Performansı (BEP)Yönetmeliği ne [8] göre ve sera gazı () emisyon sınıfları belirlenmiştir (Tablo 1). Huzurevi binaları TS 825 yazılımında analiz edildiklerinde İzmir in bulunduğu 1. derece-gün bölgesi için belirlenen tüketimi üst sınırının çok üzerinde tüketim değerlerine sahip olmalarına rağmen sınıfları B çıkmıştır ve BEP Yönetmeliği ne göre en iyi 2. sınıftır. Bunun nedeni ise Yönetmelikte belirlenen Referans Gösterge değerinin apartman blokları için 180 kwh/m²yıl iken Huzurevleri için 600 kwh/m²yıl olmasıdır. lar apartman blokları olarak değerlendirildiğinde ise G çıkmaktadırlar ve Yönetmeliğe göre performansı en düşük binalardır. Aynı durum emisyonları için de geçerlidir. Tablo 1. Narlıdere Huzurevi bina ve emisyon değerleri. 487

5 Blok no. Birincil tüketimi emisyonu Blok no. Birincil tüketimi emisyonu 1 454,7 95,8 B B ,5 80,7 B B 2 437,1 92,2 B B ,9 66,8 B B 3 400,6 84,8 B B ,9 80,4 B B 4 430,5 90,9 B B ,4 83,7 B B 5 436,6 92,1 B B ,7 82,4 B B 6 394,7 83,6 B B ,6 90,3 B B 7 402,9 85,3 B B ,1 84,9 B B 8 424,5 89,7 B B ,5 89,7 B B 9 410,9 86,9 B B ,9 91,2 B B ,5 90,7 B B ,8 89,9 B B ,5 80,7 B B ,5 80,7 B B ,8 86,7 B B ,5 82,8 B B ,1 89,8 B B ,9 88,7 B B ,6 85,6 B B ,1 91,0 B B ,6 102,3 C C A 393,0 83,3 B B ,7 95,0 B B B 311,8 66,7 B B ,5 81,7 B B C-D 514,1 107,9 C C ,4 86,2 B B E 390,2 82,7 B B ,9 82,8 B B Lojman 467,0 98,3 B C ,6 85,8 B B Toplam 16033,1 3390,7 Enerji Ölçümleri ların ve sera gazı emisyon performansını iyileştirmek amacıyla getirilecek iyileştirme önerileri için bina kabuğu, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde ölçümler yapılmıştır. kabuğu görsel ve termal kamera ile detaylı olarak incelenmiş, ısı kayıplarının kaynaklandığı noktalar ve miktarlar belirlenmiştir. Kazanlarda baca gazı analiz cihazı ile ölçümler alınmış ve kazan verimleri belirlenmiştir. Ayrıca kazan yüzey sıcaklığı ve ısı yayma katsayıları belirlenmiş, yüzeyden radyasyon ile olan ısı kayıpları hesaplanmıştır. Kazan yanma verimleri %89,1-91,0; kazan verimleri %87,8-88,7 arasında hesaplanmıştır. 2 kazanda baca gazı sıcaklığının yüksek olduğu belirlenmiştir. Kazan dairesinde üretilen ısıtma sistemi sıcak suyu ile kullanım sıcak suyu iki ayrı dağıtım hattı ile binalara gönderilmekte ve kazan dairesine geri dönmektedir. Hem gidiş hem dönüşte ısı yalıtımlı olan dağıtım hatlarının toplam uzunluğu, vana ve flanşlar görsel olarak ve termal kamera ile izlenmiştir. Yalıtımın eksik olduğu bölümler belirlenmiş ve sıcaklıkları ölçülmüştür. Huzurevi ortak yaşam alanlarında aydınlık seviyesi ölçümleri yapılmış, mevcut ampul/lamba ve armatürlerin sayıları belirlenmiş ve Huzurevleri için belirlenen aydınlık seviyeleri ile karşılaştırılmıştır. İyileştirme Önerileri TS 825 yazılımı kullanılarak yapılan bina analizleri ve gerçekleştirilen bina ölçümleri sonucunda Huzurevi tüketimini azaltmak amacıyla bazı iyileştirme önerileri getirilmiştir (Tablo 2). Tablo 2 de, iyileştirme önerilerinin hangi türünden tasarruf sağlayacağı (doğalgaz/elektrik), tasarruf miktarı (kwh ve TL/yıl), sera gazı emisyonu tasarruf miktarı (ton/yıl), yatırım maliyeti ve yatırımın geri ödeme süresi verilmektedir. 488

6 kabuğu için getirilen iyileştirme önerileri; duvarların 5 cm kalınlığında XPS ile yalıtımı, pencere doğramalarının (alüminyumdan PVC ye) ve iki cam arası boşlukların (12 mm den 16 mm ye) değiştirilmesi ile ısı yalıtımsız metal kapıların ağaç yada plastiğe dönüştürülmesi, kapı ve pencerelerde sızdırmazlığın iyileştirilmesi için silikonlanması olmuştur. Isıtma ve sıcak su hazırlama sistemi için ise kazan verimlerinin artırılması (baca gazı sıcaklığını düşürmek için ekonomizer kullanımı, brülör ayarlarının yapılması), sıcak su dağıtım sistemlerinin eksik yalıtımlarının tamamlanması önerilmektedir. Huzurevi binalarında iç ortam sıcaklıkları en az 24 C olarak set edilmiştir. İç ortam sıcaklıklarının 1 C düşürülmesi önemli bir tasarrufu sağlayacaktır. Herhangi bir yatırım gerektirmeyen bir iyileştirme önerisidir. Aydınlatma sistemleri için ise manyetik balastların elektronik balastlar ile değiştirilmesi önerilmiştir. Son olarak elektrik üretiminin bir kısmının Huzurevi otoparkının çatısına yerleştirilecek fotovoltaik piller ile karşılanması önerisi de Huzurevi yönetiminin değerlendirilmesine sunulmuştur. TARTIŞMA Bu çalışma kapsamında Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi nin, ısıtma, kullanım sıcak suyu ve buhar hazırlama sistemleri, dağıtım hatları, kazan dairesi ve makine daireleri ile aydınlatma sistemleri incelenmiştir. Çalışma kış aylarında yapıldığı için soğutma sistemleri değerlendirme dışı bırakılmıştır. Fizibilite çalışması sonucunda tüketiminin azaltılması için tüm bina duvarlarına yalıtım uygulanması ile kapı ve pencerelerin toplam ısı transfer katsayısı daha düşük olanlarla değiştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca baca gazı sıcaklığı yüksek olan iki kazanda ekonomizer uygulanması, sızdırmazlığın artırılması, iç ortam sıcaklığının düşürülmesi, makine daireleri ve sıcak su dağıtım hatlarında boru, flanş, vana ve ısı değiştirgeçlerinin yalıtımı ile aydınlatma tüketiminin azaltılması için ekonomik balast kullanımı, güneş sinden elektrik üretimi önerileri getirilmektedir. Bu önerilerin geri ödeme süreleri hesaplanmış, geri ödeme süresi 6,79 yıl olarak bulunmuştur. Huzurevi bina sayısı, dolayısıyla pencere sayısı çok fazla olduğundan pencere değişimi ekonomik bir önlem olarak değerlendirilmemektedir. Aynı şekilde güneş sinde elektrik üretimi uzun geri ödeme süresi ve yüksek ilk yatırım maliyeti ile huzurevi için yakın gelecekte uygulanabilir görülmemektedir. Bu yatırımların maliyetleri çıkarıldığında toplam yatırım ,22 TL ye, geri ödeme süresi ise yaklaşık 1 yıla düşmektedir. Diğer önlemlerin ise en az yatırım gerektirenden başlanarak uygulanması önerilir. Pencere ve kapılarda sızdırmazlığın artırılması en basit tasarruf şeklidir. Huzurevleri ve yaşlı bakım evleri fizibilitesi ile ilgili literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma; 2012 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi nde belirtilen amaçlara ulaşmak, huzurevi binalarının giderlerini azaltarak sosyal bakım hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı yapmak, nin etkin kullanımını sağlamak için diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yol gösterici olabilir. 489

7 Tablo 2. İyileştirme önerilerinin değerlendirilmesi. İyileştirme önerileri Enerji türü Tasarruf miktarı Sera gazı Yatırım maliyeti Geri ödeme Miktar Birim (kwh) (TL/yıl) (ton/yıl) (TL) (Yıl) Kapı , , ,62 85, ,33 kabuğu Duvar yalıtımı , , ,54 Pencere , , ,68 246, ,95 Sızdırmazlığın 0,1 (1/h) artırılması Kazan verimi iyileştirme (2 kazan için) Doğalgaz ,70 (m 3 /yıl) , ,95 102, , , ,64 290, ,3 Yalıtım uygulamaları , ,36 İç ortam sıcaklığının tüm bloklarda 1 C , , Elektronik balast , ,42 kullanımı Elektrik (kwh) Güneş si kullanımı ,80 472, ,78 9,44 TOPLAM , , , ,79 TEŞEKKÜR Bu çalışma, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından DFD Programı kapsamında mali olarak desteklenmiştir. İZKA ya ve çalışma sırasındaki teknik desteklerinden dolayı Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Sayın Zekeriya ALAN a teşekkür ederiz. REFERANSLAR 1. Enerji Bakanlığı, 2012, 2. Kazanasmaz T., Erlalelitepe I., Gökçen Akkurt G., et al., 2014 On the relation between architectural considerations and heating energy performance of Turkish residential buildings in İzmir, Energy and Buildings, Vol.72, pp Dilmac S., Tırıs M., Energy efficiency in residential Buildings in Turkey, inturkish context. Available online at: ek.pdf? dergi=160 ( ). 4. Turkyılmaz O., Özgiresun C., Türkiye Enerji Görünümü, 17 Nisan 2013,TMMOB Makina Mühendisliği Odası TESKON 2013 Sunumu,, İzmir, Türkiye. 5. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, , 25 Şubat 2012,Resmi Gazete, Sayı: TS 825, 2008, larda Isı Yalıtım Kuralları, Ankara, Turkiye. 7. İZODER TS 825 Hesap Programı, 8. larda Enerji Performansı Yönetmeliği, Sayı: 27075, Ankara. 490

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ. Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı

80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ. Gürkan ARI TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 80. Sayının ekidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ UYGULAMALARI RAPORU GİRİŞ Bilindiği gibi, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ni hazırlık aşamasından yürürlüğe

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019

KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 IKONAIR G2G09/TR/7/1 BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA KALİTESİ YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 TEMMUZ 2012 KONYA TEMİZ HAVA PROGRAMI 2012 2019 DESTEKLEYEN: Hollanda Hükümeti

Detaylı

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından: BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Gelecek için hazırız. Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri

Gelecek için hazırız. Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız 2011 Enerji Verimliliği Denetimi için Ölçüm Çözümleri Gelecek için hazırız! Değişik uygulamalara yönelik ölçüm talepleri giderek daha karmaşık ve özel hale gelmektedir. Testo, her

Detaylı

Enerji Verimli Sanayi

Enerji Verimli Sanayi Enerji Verimli Sanayi Türkiye, doğusundan batısına Cumhuriyet tarihinin en güzel günlerini yaşıyor. Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken Türk ekonomisi her gün büyüyor. Ülkemizde dünyanın sayılı projelerinin

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu na Bağlı Ekmek Üreticileri Enerji Etüd Raporu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu na Bağlı Ekmek Üreticileri Enerji Etüd Raporu Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik Toplum Bilincinin Artırılması Projesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu na Bağlı Ekmek Üreticileri Enerji Etüd Raporu Energy Auditing in Pilot Facilities

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG 1/4/2010 27539)

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Tuğba Salman Gürcan, SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR BİNALAR

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Tuğba Salman Gürcan, SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR BİNALAR GAPGREEN Haziran 2015 Sayı: 3 Üç ayda bir yayınlanır ISSN: 2148-760X SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL BÜYÜME Geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır. BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ, PASİF EVLER VE MULTİ KONFOR

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

KONUTLARDA ENERJİ PERFORMANSI STANDART DEĞERLENDİRME METODU (KEP-SDM) İÇİN GELİŞTİRİLEN ENERJİ SERTİFİKALANDIRMA YAZILIMI (KEP-İYTE-ESS)

KONUTLARDA ENERJİ PERFORMANSI STANDART DEĞERLENDİRME METODU (KEP-SDM) İÇİN GELİŞTİRİLEN ENERJİ SERTİFİKALANDIRMA YAZILIMI (KEP-İYTE-ESS) _ 411 KONUTLARDA ENERJİ PERFORMANSI STANDART DEĞERLENDİRME METODU (KEP-SDM) İÇİN GELİŞTİRİLEN ENERJİ SERTİFİKALANDIRMA YAZILIMI (KEP-İYTE-ESS) Gülden GÖKÇEN Mustafa Can YAMAN Seçkin AKIN Baran AYTAŞ Mitat

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023 ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 2010-2023 1. GİRİŞ Enerji verimliliği; enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, enerji maliyetlerinin sürdürülebilir

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI MODERN SERACILIK YATIRIM RAPORU Yatırım Destek Ofisleri 29/11/2012 İçindekiler 1 ÇALIŞMANIN AMACI ve GEREKÇESİ... 3 2 MODERN SERACILIK NEDİR?... 3

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı