İZMİR KULTUR TURİZMİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI "TESPİT VE ÖNERİLER" QoO O o * o fö'o «fi. Wgll. IZKA İzmir Kalkınma Ajansı Development Agency. eçe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KULTUR TURİZMİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI "TESPİT VE ÖNERİLER" QoO O o * o fö'o «fi. Wgll. IZKA İzmir Kalkınma Ajansı Development Agency. eçe."

Transkript

1 QoO O o * o fö'o «fi M Wgll İZMİR KULTUR TURİZMİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI "TESPİT VE ÖNERİLER" IZKA İzmir Kalkınma Ajansı Development Agency eçe Dewsieqi

2 YIÎROTTFCLI KUMJMJŞ EMMMMM IŞTIRAKÇI KURUM YAŞAMA MM?A» yada Fotoğraf Sanatçısı Birol Üzmez'e teşekkürlerimizle..

3 2. ANA 3. KÜLTÜR ftljüiihm GELİŞTİĞİ ÖNCÜ BİR KENT: İZMİR. 4. KÜLTÜR VE 5. VE SORUNLAR SONUÇLAR KAYNAKÇA

4 1. GİRİŞ Turizm, özellikle son elli yıldır, Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Türkiye, doğal ve tarihi değerleriyle, zenginlikleriyle dünya turizm pazarından beklenen, istenen düzeyde pay alamıyor. "Güneş-deniz-kum" turizmini esas alan stratejik tercihlerin turizm potansiyelinin gerçekleştirilememesinin temel nedenlerinden biri olduğu, "ürün çeşitliliği"ne gidilmesi gerektiği düşüncesi her geçen gün daha çok kabul görüyor. "Kültür turizmi" ürün çeşitliliği bağlamında öne çıkan kavramların başında geliyor. Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini doğal güzellikleriyle bütünleştirerek yıllardır ihmal ettiği; ancak dünya turizm pazarında yükselen bir "trend" olan "kültür turizmi"nde "fark" yaratacağı, turizmde gerçek bir başarı kazanacağı iddia ediliyor. İzmir; doğası, ören yerleri, müzik ve yemek kültürü, tarihi merkezleri ve birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış olmasıyla, "kültür turizmi"nde öne çıkan/çıkabilecek kentlerden biri. Ancak kent, nicel (şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısı) ve nitel (turistlerin kültürel alanlara ve etkinliklere ilgisi) olarak "kültür turizmi"ndeki potansiyelini gerçekleştirmenin gerisinde. İzmir'de "Kültür turizmi" başlı başına bir "sektör" olarak değil, turizm sektörü içinde bir "tema" olarak varlığını sürdürüyor. İzmir'in "kültür turizmi"ndeki potansiyelini gerçekleştirebilmesi "Kültür turizmi"nin bir "tema" olmaktan çıkıp başlı başına bir "sektör" haline gelmesiyle mümkün. Bunun için öncelikle "sektör"ün yapısı, ihtiyaçları, boşlukları hakkında, paydaşları (sektörün gelişiminde etkisi olan/olabilecek kişi ve kuruluşlar, sektör içerisinde faaliyet gösterenler ve sektörün tüketicilerini oluşturanlar) gözeten bir mevcut durum analizine ihtiyaç var. Paydaşların belirlenmesi, ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edilmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, boşlukların, ihtiyaçların belirlenmesi ve tüm bu çalışmalardan elde edilecek verilere dayanarak somut bir eylem planının ortaya çıkarılması "kültür turizmi"nde "tema"dan "sektör"e geçişin teorik ve pratik altyapısının oluşturulmasının ilk aşaması. Paydaşların "kültür turizmi" hakkındaki görüşleri, yaklaşımları, mevcut ve ideal rolleriyle, mevcut durumdaki boşluk ve ihtiyaçların tanımlanması, "kültür turizmi"nin bir "sektör" olarak gelişmesine önemli katkılar sunacak. Zira, "kültür turizmi"nin bir "sektör" olarak gelişebilmesi, bu süreçte rol oynayacak tüm paydaşların, "sektör"ün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde, organizasyonel bir yapıda faaliyetlerini sürdürmesiyle mümkün. Ege Derneği, "İzmir Kültür Turizmi Sektör Araştırması"m, İzmir'de "kültür turizmi"nin paydaşlarım, paydaşların yaklaşımlarım, potansiyellerini ve önlerindeki engelleri, "kültür turizmi"nin başlı başma bir "sektör" olarak gelişememesinin nedenlerini ortaya koymak üzere gerçekleştirdi. Araştırmanın saha safhasında niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanıldı. Niteliksel safhada kültür turizminin paydaşları hedeflendi. "Kültür turizmi"yle ilgili işletmeler, kamu idari birimleri, kamu kültür kurumlan, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, özel sektörü temsil eden diğer örgütlenmeler, üniversitelerin kültür turizmi ile ilgili birimleri, kanaat önderleri ve meslek öncüleri ile İzmir'in tanınırlığı ve bilinirliğine katkı sunan yazar ve sanatçılar, arkeoloji, rehberlik ve İzmir kültürü üzerine çalışmalar yapmış araştırmacılarla görüşmeler gerçekleştirildi. Kasım Aralık 2011 tarihleri arasında özel sektörden 22, sivil toplum kuruluşlarından 12, yerel yönetimlerden 10, üniversitelerden 7, yazar, sanatçı ve araştırmacılardan 15, kamudan 10 ve meslek örgütlerinden 13 olmak üzere gerçekleştirilen toplam 89 derinlemesine mülakat 1 çerçevesinde paydaşların İzmir'de "kültür turizmi"nin potansiyeli; güçlü ve zayıf yönleri, mevcut durumdaki sorunları, boşlukları ve fırsatları, kurumların konuyla ilgili yaptıkları çalışmalar, diğer paydaşlarla ilişkiler ve iş birlikleri analiz edildi. "Kültür turizmi"nin bir "sektör" olarak geliştirilmesinde paydaşların yaklaşımlarını ve rollerini saptayan, sektörün ihtiyaçlarını ve ^Bknz: Ek 1- Görüşme Listesi.

5 boşlukları tespit ederek "kültür turizmi" alanında bilgi ve strateji üretimine katkı sağlamayı, paydaşlar arasında iletişim ve iş birliği imkânlarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen "Niteliksel Analiz Raporu"na ulaşıldı. 2 "Kültür turizmi"nde "hizmet veren" kuruluşlar başta olmak üzere paydaşların görüş ve önerileri üzerinde yükselen "Niteliksel Analiz Raporu"nun ortaya koyduğu tespit ve önerileri, "hizmet alan" yerli ve yabancı turistlerin beklenti, ilgi ve memnuniyetleri bağlamında değerlendirmek üzere Kasım Aralık 2011 tarihleri arasında İzmir'e turizm amacı ile gelen 308'i (%50,2) yerli ve 306'sı (%48,8) yabancı olmak üzere 614 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Anketler kent merkezinde, Kordon, Kemeraltı, Konak Meydanı, Basmane oteller bölgesi, Asansör, Kadifekale Smyrna (Eski İzmir), Tepekule, Agora gibi "kültür turizmi" açısından merkez noktalarda %23,5 oranında; Liman (Kruvaziyer Yolcuları), Üçkuyular Semt Garajı (Urla-Seferihisar-Çeşme istikameti için), merkez otogar, oteller, İzban, Havaş yolcu indirme-bindirme noktaları ve Adnan Menderes Havaalanı'nda %62.2 oranında; Seferihisar, Çeşme, Urla, Efes, Selçuk- Şirince, Foça ilçelerinde %14.3 oranında gerçekleştirildi. Uygulanan anket formundan elde edilen veriler, "SPSS İstatistik Paketi" ile veri girişleri yapılarak turistlerin İzmir "kültür turizmi" hakkındaki bilgi ve farkındalıkları, ilgi düzeyleri, beklentileri, memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri analiz edildi. İzmir'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin İzmir'de geçirdikleri süre boyunca faaliyetlerini, hangi olanakları kullandıklarını, hangi olanaklara erişimde zorlandıklarını, öneri ve şikâyetleri ile birlikte değerlendiren, İzmir'i turizm anlamında nasıl kullandıklarına, nasıl algıladıklarına dair genel bir tablo içinde "kültür turizmi"ne ilişkin gözlem ve görüşlerine odaklanan "Niceliksel Analiz Raporu"na ulaşıldı. 3 Araştırma kapsamında gerçekleştirdiğimiz "kültür turizmi" odaklı saha çalışmalarının ürettiği "Niteliksel Analiz Raporu" ile "Niceliksel Analiz Raporu"nun ortaya koyduğu verileri, bugüne kadar İzmir "kültür turizmi" üzerine yapılmış çalışmaların ürettiği birikim ile birleştirerek İzmir'de "kültür turizmi"nin bir "sektör" olarak geliştirilmesine yönelik tespitlerimizi, geliştirdiğimiz önerileri, işaret ettiğimiz öncelikleri, okumakta olduğunuz bu eserde bir araya getirdik. İzmir'de "kültür turizmi"nin bir "sektör" olarak gelişmesinin önünü açacak paydaş eksenli, "katılımcı" stratejilerin üretilmesi süreçlerine katkı sunmayı hedefleyen çalışma, öncelikle strateji(ler) üretecek ve bu strateji(leri) uygulamaya geçirecek paydaşların mevcut konumları ve rolleri ile "ideal" konumları ve rollerini ortaya koyuyor. "Katılımcı" bir planlama modeli çerçevesinde "somut" öneriler geliştirerek, önerilerin hayata geçirilmesinde "etkili" olacak paydaşları işaret ediyor, "kültür turizmi"nin gelişmesinde rol oynayacak yapıların güçlendirilmesini ve yenilerinin yaratılmasını öneriyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili merkezi yönetsel organların, yerel yönetimlerin, turizm sektörünün ve bütün bileşenleriyle kentin birlikte hareket etmesinin, Kamu-Yerel Yönetim-Sivil Toplum Kuruluşları-Özel Sektör birlikte ve uyumlu çalışmasının etkin ve sürdürülebilir bir "kültür turizmi" için olmazsa olmaz olduğunun altını çiziyor. Turizmin "kültür turizmi" ile çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın İzmir Bölge Planı'nda öncelikli kalkınma hedefleri arasında yer alıyor 4, İzmir Kentsel Stratejik Pazarlama Planı'nda İzmir'in kentsel marka algısında "kültür" ve "kültür turizmi" öne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler, sektör temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kültür sanat insanları, gazeteci ve yazarlar, kanaat önderleri ve kent kamuoyu İzmir'in geleceğini kuracak en önemli sektörlerden biri olarak "kültür turizmi"ni görüyorlar. Ege Derneği, "İzmir Kültür Turizmi Sektör Araştırması" ile, oluşan bu "ortak akıl"a bir sivil toplum kuruluşu olarak katkı sunuyor. o Niteliksel Analiz Raporu izmir Kalkınma Ajansı'ndan temin edilebilir. ^Niceliksel Analiz Raporu İzmir Kalkınma Ajansı'ndan temin edilebilir. 4 İzmir Kalkınma Ajansı; "İzmir Bölge Planı ", Arkadaş Matbaası: İzmir, Ekim 2010.

6 Konak Saat Kulesi (Fotoğraf: Birol Üzmez) 3

7 2. ANA HATLARIYLA KÜLTÜR TURİZMİ -w- zmir Kültür Turizmi Sektör Araştırması"nın ortaya koyduğu tespit ve önerileri aktarmadan I önce "kültür turizmi"nin kavramsal ve kronolojik gelişimini dünya, Türkiye ve İzmir ölçeğinde A ana hatlarıyla ele alalım. Tıpkı kültür gibi kültür turizmi de hem sektörel hem akademik hem de kamusal anlamda değişik tanımlamalarla gündeme geliyor. "Kültür turizmi", genel olarak kültürel faaliyetleri temel alan turizm deneyimlerini ifade eden, turizmin kültürle bağlantılı değişik açılımlarını birleştiren genel bir kavram olarak kullanılıyor. Kişilerin kültürel gereksinimlerini karşılamak, yeni bilgiler edinmek ve deneyimler yaşamak üzere yaşadıkları yer dışında kültürel çekiciliklere sahip yerlere yaptıkları turizm hareketleri "kültür turizmi" çerçevesinde değerlendiriliyor. Doğal ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini, bazı sosyo-ekonomik olguları turistik bir ürün biçiminde turistlerin hizmetine sunan bir turizm anlayışı olarak "kültür turizmi"; yalnızca "tarihsel" olanı değil, günceli de içine alıyor. Tüm kentsel, kırsal, doğal öğeler, arkeolojik, tarihsel kültür varlıkları, müzeler, ören yerleri, anıtsal yapılar, sivil mimari örnekleri ve her türlü güncel sanat eseri ve etkinliği (resim, heykel, film, fotoğraf, güncel sanat etkinlikleri, festivaller, konserler, sergiler) etnografya, botanik, flora ve fauna, folklor, mutfak, içki, bazı sosyo-ekonomik olgular (gecekondular, sivil toplum kuruluşları, dinsel motifler, değişik study tours konuları), her türlü kültür ürünü, böcekçilik, kuşçuluk, ipekyolu turizmi, kruvaziyer turizmi, eko-turizm, trekking gibi alternatif spor turları, doğrudan Hac seferleri dışındaki inanç turizmi, special interest tours, study tours, geographical expeditions, educational tours, kongre, fuar, sergi ve sağlık turizminin pre ve post turları "kültür turizmi" kapsamında. "Kültür turizmi" sağlık turizmi, güneş-deniz-kum turizmi, kurvaziyer turizmi gibi turizm türlerinden biri gibi algılansa da aslmda bütün turizm türlerinin içinde barındırdığı bir turistik etkinlik biçimi. Ve bu nedenle "kültür turizmi" stratejileri yalnız tek tip -kültür tüketen- bir turist tipolojisine yönelik değil. Esas olarak o coğrafyanm kültürünü tanımaya gelen turistlerin yanmda güneş-denizkum, iş-arkadaş ziyareti, sağlık vb. vesilelerle o coğrafyada bulunan turistler de değişik düzeylerde "kültür turizmi"nin bir parçası. "Kültür turizmi" geniş kapsamı ile son yıllarda turizm alanında dünyada turizm pazarında yaşanan değişimle de paralellik gösteriyor. Yalnız kültürel amaçlarla seyahat eden turistlerin değil, genel olarak turistik faaliyette bulunanların, yaşayan kültür olarak adlandırılan, yerel halkın yaşamına, gelenek ve göreneklerine, mutfak kültürlerine ve diğer pek çok unsuru tanımaya yönelik ilgileri artıyor. Kültür ile turizm arasında ilişkinin gelişmesi ve "kültür turizmi"nin yükselen bir trend olarak ortaya çıkması "talep" ve "arz" açısından değerlendirilebilir. Başka kültürlere olan ilginin artması, eğitim düzeyinin artması sonucu kültürel birikimin artması, gelişmiş bölgelerdeki nüfusun yaşlanması, postmodern tüketim şekliyle maddiyatçılıktan çok kişisel gelişime vurgu yapılması, doğrudan tecrübe etme isteği, seyahat imkânlarındaki artış sonucu diğer kültürlere ulaşımın kolaylaşması gibi faktörler "kültür turizmi"ne talep yaratırken, "kültür turizmi"nin gelişiminin istihdamı ve geliri artırması, "kültür turizmi"nin yükselen bir pazar ve nitelikli turizm olarak görülmesi, yeni teknolojilerle turizm ve kültür ile ilgili bilgilere ulaşımın kolaylaşması, yeni ulusların ve bölgelerin ortaya çıkmasıyla farklı kültürlere ilginin artması, bölgelerin ve ulusların imaj oluşturma motivasyonu da "arz"ı doğuruyor. Ve talep-arz bağlamında, yüksek gelirli, diğer turizm türlerine göre daha fazla para harcayan, eğitimli, 50 yaş üstü, bireysel veya küçük gruplar halinde gezen, seyahat dönemi genellikle Nisan-Eylül arasında olan, tatil için daha fazla zaman harcayan, genellikle birden fazla turizm bölgesini ziyaret eden kişilerden oluşan "kültür turizmi" tüketicileri dünya turizm pazarının en gözde müşterileri haline geliyor.

8 Tarih öncesi yerleşmelerden günümüze pek çok kültürün, Hititler, Urartular, Galatlar, Likyalılar, Lidyalılar, Iyonyalılar, Helenler, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel ve kültürel mirasıyla, coğrafyasınm sunduğu doğal zenginlikleriyle dünya turizm pazarının yükselen trendi, "kültür turizmi"nde dünyadaki pek çok ülkeden daha ciddi bir potansiyele sahip olan Türkiye, bu potansiyelini değerlendiremiyor, dünya "kültür turizmi" pazarından beklenen, istenen düzeyde pay alamıyor. "Güneş-deniz-kum" turizmini esas alan stratejik tercihten turizmde "ürün çeşitliliği" tercihine doğru bir yönelimin ağırlık kazanmasıyla "kültür turizmi" her geçen gün daha da öne çıkıyor. Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini doğal güzellikleriyle bütünleştirerek yıllardır ihmal ettiği; ancak dünya turizm pazarında yükselen bir "trend" olan "kültür turizmi"nde "fark" yaratacağı, turizmde gerçek bir başarı kazanacağı düşüncesi yaygınlık kazanıyor. Ve İzmir; doğası, ören yerleri, müzik ve yemek kültürü, tarihi merkezleri ve birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış olmasıyla, "kültür turizmi"nde öne çıkan/çıkabilecek kentlerden biri olarak kendini gösteriyor. 3. KÜLTÜR TURİZMİNİN SİVİL KURULUŞLAR İNİSİYATİFİYLE GELİŞTİĞİ ÖNCÜ BİR KENT: İZMİR İ zmir Türkiye'de; kültür turizminin sivil kuruluşlar inisiyatifiyle erken dönemde geliştiği öncü bir kent. Cumhuriyet'in ilk valilerinden Kazım Dirik, eski eserlere merakı dolayısıyla konuyla ilgili bir cemiyet kurulması için ön ayak olur. "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti" amaçlarını tüzüğünün 1. Maddesi'nde şöyle tanımlar: "İzmir içerisinde ve İzmir bölgesinde mevcut olan milli övünç kaynağı taşınır ve taşınmaz mimari eserler ile çeşitli kavimlere ait her çeşit anıtların eserlerin korunmasının yanı sıra halkın bilgilendirilmesine ve yararlanmasına dönük yayınlar yapmak" 5. Ve Cemiyet, ilk iş olarak "İzmir Asarı Atika Müzesi"nin kuruluş çalışmalarına başlar. Müze'nin kurucu müdürü Arkeolog-Müzeci Ömer Selahattin Kantar ve Vali Kazım Dirik'in öncülüğünde, istanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Aziz Oğan ile iş birliği içinde izmir'in ilk arkeoloji müzesi "Asarı Atika Müzesi" adı altında Basmane (Kapılar) semtinde, 1886 yılında inşa edilen Ayavukla Kilisesi'nde 15 Şubat 1927'de açılır. Müze'nin ilk rehberi, Aziz Oğan tarafından aynı yıl Türkçe (A, Aziz; İzmir Asarıatika Müzesi Rehberi 1927) ve Fransızca, (A, Aziz; Guide de Museee de Smyrne 1927) olarak Cemiyet tarafından yayınlanır. Arkasından Efes (A, Aziz; Efesos Rehberi 1927) ve Bergama (A, Aziz ve Rahmi; Bergama Tarih ve Rehberi 1929) rehberleri gelir. Cemiyet, 1931'de Felix Sartiaux'un "Küçük Asyada Ölmüş Şehirler", 1932'de F. Slars, Oikkonomos'un "İzmir Hakkında Tedkikat", H.C. Butler'in "Sart Harabeleri ve Halikarnas" eserlerini yayınlar. Aynı yıl ilk basımı 1927'de yapılan "İzmir Müzesi Rehberi"m Türkçe (A, Aziz; İzmir Müzesi Rehberi) ve Fransızca (A, Aziz; Seniha Sami Guide du Musee de Smyrne) olarak gözden geçirilmiş-genişletilmiş basımıyla yeniden kamuoyunun dikkatine sunar. "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti"mn çalışmaları ülke çapında büyük yankı uyandırır; takdir ile karşılanır. 1933'de "Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti"nce. Ankara'da yayınlanan "Ege Günü" başlıklı çalışmanın turizmi, kültür turizmini ele alan 'Ege'yi Geziniz' başlıklı bölümünde Şevket Süreyya, Cemiyet'in çalışmalarından övgü ile bahseder 6 : "Ege medeniyet devirleri hakkında arkeolojik tetkikat yapmak ve Ege eski eserleri hakkında alaka ve muhabbet uyandırmak işinde 'izmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti'nin heyecanlı çalışmalarını burada "'İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti Nizamnamesi ^Süreyya, Şevket; "Eğeyi Geziniz", Ege Günü, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Yayınları, Ankara, p T SÛ

9 kaydetmek lazımdır. Bir taraftan Ege'nin eski eserleri üzerinde tetkikat ve neşriyat yapan bu cemiyet diğer taraftan Maarif Vekaleti' ne merbut izmir Müzesi' nin vücut bulmasında çalışmış ve müessir olmuştur." Ve Cemiyet'iıı öncülüğünde kurulan İzmir Arkeoloji Müzesi'nin istikbalinin parlak olduğunun altını çizer 6 : "Doğuşu ve tarihi pek yeni olan izmir Arkeoloji Müzesi'nin Ege'de mütemadiyen ve muttariden yapılan araştırmalar ve her gün bulunan adeta sayısız eserlerle pek yakın bir zamanda Ege'nin medeni kıdemini en iyi aksettiren ve cihan ilim alemi için mühim bir müracaat yeri olacağı ve tanınmış bir müessese haline geleceği EGE'Yİ GEZİNİZ! şüphesizdir. İzmir Müzesi'ni gezmek isteyenler izmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti' nin neşrettiği "İzmir Müzesi Rehberi" kitabından edinmelidirler. Bu kitabın hem Fransızca, hem Türkçe nüshaları vardır (Fiyatı 75 Kuruş)." Ege'de insaniyet tarihinin bütün kademelerine ait eserler ve yadigârlar gömülüdür. Olta şark medeniyetinin bir ucu olan tge, Ege medeniyetinin de beşiğidir. Oreko - Lâtin kültürü ve medeniyeti ise esaslarını ve temellerini Hge medeniyetinden alır. "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti" faaliyetlerini büyük bir heyecanla sürdürür; Salaheddin Kandemir'in "Trova Harabeleri ve Akalar" adlı eserini "1934 İzmir Rehberi", "Guide des Ruines d'ephese", "Efes Harabeleri Rehberi", "Bergama Harabeleri Rehberi", "İzmir Panaroması ve Rehberi", "The Antiquities of Ephesus", "Les Ruines de Pergame", "Guide to the Ruins of Pergamon" "Guide Panoramiquie d'izmir", "Navlohon-Tantalis ve Larisa Şehirleri Harabeleri" "Guide d'izmir" takip

10 i MiR ve HAVALİSİ iwiiíika Muhipleri Ceiiy eti NEŞRİYATINDAN SAYI: 6 Jizmir jvíüzest J(e/jberí 1932 Resimli Ay Hall aast T. L. Zirkelt İSTANBUL

11 PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION DES AMIS DES ANTIQUITES D'IZMIR ET SES ENVIRONS No. XXI GUIDE D'IZMIR Z ÎJ2> 1934'te "Asarı Atikâ Müzesi" Kurucu Müdürü Ömer Selahattin Kantar, Hakkı Gültekin ve Alman Arkeolog Rudolf Naumarm ile birlikte 1932'de başladığı Smyrna Agorası kazı çalışmalannm sonuçlarım yayınlayarak yaşayan bir kentin içinde yer alan en büyük Agoralardan birine ilişkin ilk bilimsel verileri ortaya koyar. g» rımtilıi hm -t ' - lmp. Universum E. Ç. Beyoğlu Tekke Caddesi , uygarlık tarihinin en eski yerleşmelerinden biri olan, tarih öncesi dönemlerden başlayarak İon, Roma ve Bizans uygarlıklarına ev sahipliği yapan Bergama için de önemli bir yıldır. 13 Nisan 1934'te ilçeyi ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, Bergama'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılması için bir "Kermes" düzenlenmesini önerir. Bergama Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri Müdürü Osman Bayatlı öncülüğünde "Kermes" organizasyonunu gerçekleştirmek üzere bir Komite kurulur. 1937'de ilk "Kermes"i gerçekleştiren Komite, sonraki yıllarda "Bergama'yı Sevenler Cemiyeti" olarak kurumsallaşır ve "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti"nin üstlendiği misyonu ilçe düzeyine taşır. Cemiyet faaliyetlerine her düzeyde katkı sunan Osman Bayatlı, Bergama arkeolojisi, tarihi, sanat tarihi, folkloru, müziği ve tıp tarihi alanlarında araştırmalar yapar; kitaplar yayınlar: 1935'de "Bergama'da Asklepion"u, 1937'de "Bergama Broşürü" 1938'de "Şifalı Otlar ve Lokman Hekim" takip eder; aynı yıl "Bergama'da Asklepion"un yeni baskısı yayınlanır. Cumhuriyetin 15. Yılında, 1938'de İzmir, turizmi, kültür turizmini geliştirmeye yönelik sivil çabaların -"İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti" ve Osman Bayatlı gibi öncü kanaat önderlerince gerçekleştirilen çalışmaların - kamu düzeyinde de sahiplenildiği, desteklendiği bir kent olarak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. "Cumhuriyetin 15. Yılı ve İzmir Enternasyonal Fuarı Münasebetiyle" İzmir Valiliği'nin yayınladığı "Cumhuriyetin 15. Yılında İzmir" kitabının ilk yazısı "İzmir Vilayeti'nin Turizm ve Arkeoloji Bakımından Ehemmiyeti"dir. Vilayet İstatistik Müdürü Kazım Demi, 29 Haziran 1938 tarihini not düştüğü, İzmir turizmine yönelik gözlem ve görüşlerini aktardığı yazısında Efes ve Bergama'nın turizmde öne çıktığını belirtir ve bunun nedenini şöyle tespit eder 7 : "Ecnebi seyyahların gezmek için en fazla tehalük gösterdikleri yerler, Bergama ile Efesos'tur. Bundan yukarda saydığımız diğer şehirlerin vaktiile bunlardan daha az mamur olduğu fikrine zahip 8 7* Izmir Valiliği; "Cumhuriyetin 15. Yılında izmir", Nefaset Matbaası, 1938.

12

13 olmamalıdır. Bu rağbetin başlıca sebebi diğer harabelerden kalan enkaza nisbetle bu iki şehirde zaman zaman yapılan birçok araştırmalar sayesinde meydanda daha mebzul eserlerin bulunmasıdır." Arkasından, İzmir kent merkezindeki turistik cazibe merkezlerini sıralar: "İzmir'de turistlerin alakalarını celbedecek eserler az değildir. Birinci derecede izmir Müzesi'dir. Burada oldukça mebzul ve kıymetli parçalar vardır. Namazgah semtinde hala devam etmekte olan geniş hafriyat yerini dikkat ve alaka ile gezmek lazımdır. Burası Romen devrine ait iki katlı bir (Agora-Pazar mahalli) idi. Bu ziyareti müteakip seyyahlar efsanevi (Pagos) dağının cazibesi altında kendilerini Kadife kalesi dediğimiz Elenistik ikinci İzmir'in mevkiinde bulurlar. Bunlardan başka en eski İzmir'in kurulduğu Bayraklı tepesindeki yeri, Bahribaba Parkı'ndaki mozaikleri, Halkapınar'daki eski (Artemis) hamamlarını, Kızılçullu'daki (Akeduk: su kemerleri)ni ve çok nefis Türk asarından Hisar, Şadırvan, Başturak, Kemeraltı camilerini. Eski hanları ve sebilleri alaka ile görmeden geçmemelidir." Ve Kazım Demi turizmin gelişmesi için yalnızca turistik cazibe merkezlerine sahip olmanın yeterli olmadığının altını çizer^: "Zamanımızın seyyahları hatta antikite meraklıları eskileri kadar skolastik değildir. Gezdikleri memleketlerin yalnız eski harabelerini, tarihi eserlerini görmekle kendilerini seyahat zevklerinin tatmin edilmiş olduğunu farzetmezler. Bugünkü seyyahlar ayni zamanda muntazam yollar, neşeli plajlar, ruh okşayıcı parklar, konforlu oteller, gazinolar da görmek isterler, daha doğrusu bunlara kat'i ihtiyaç duyarlar." 1940'lı yıllara girilirken İzmir, turizmin, kültür turizminin geliştirilmesine yönelik iradenin kent düzeyinde ortaya konduğu ve temel stratejilerin ana hatlarıyla belirmeye başladığı bir kenttir. 1939'da İzmir'de yayınlanan Türkçe-Fransızca Türkiye Almanağı'nın İzmir bölümünde "İzmir'in tarihî eserlerive müzelerine, ayrıntılı, özel bir bölüm ayrılması^ yalnız kamunun, "izmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti" gibi sivil oluşumların ve Osman Bayatlı gibi öncü kanaat önderlerinin değil kent kamuoyunun turizme, "tarihî eserler ve müzeler" bağlamında kültür turizmine verdiği önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 1940'lı yıllarda İzmir, Ege ve hatta memleket turizminin gelişmesine öncülük eden isim Suad Yurdkoru olur. VII. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği, İzmir Belediye Reis Muavinliği görevlerinde bulunan Yurdkoru'nun kafasında turizmin geliştirilmesine yönelik fikirler 1933'te bir Türk sporcu kafilesi ile idareci olarak gittiği Rusya seyahatinde filizlenir. Moskova'da gördüğü, başta "Kültürpark" olmak üzere, turistik mekanlardan çok etkilenir ve bir yıl sonra atanacağı Belediye Reis Muavinliği sırasmda İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz'a sunacağı İzmir Kültürpark fikri şekillenmeye başlar. 1936'da Kültürpark'ın açılışı ile turizmin geliştirilmesine yönelik projelerinden ilkini hayata geçiren Yurdkoru, faaliyetlerini programlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürür; 1941'de "İzmir Şehir Rehberi"m yayınlar. Arkasından İzmir'de ve Ege'de turizmi geliştirmek üzere faaliyetler yürütecek bir cemiyet kurmak üzere kolları sıvar izmir Valiliği; "Cumhuriyetin 15. Yılında izmir", Nefaset Matbaası,1938. ^Muharrir, Kami Oral & Muharrir, Hulusi Günay, & Doktor, Şevki Uğur; "Türkçe Fransızca Türkiye Almanağı, 1939", Sahabettin Kıral Matbaası: İzmir, 1939.

14 Aynı dönemde Osman Bayatlı da Bergama'da çalışmalarım büyük bir şevkle sürdürür; arka arkaya kitaplar yayınlar -."Bergama' da Fikir Adamları" (1941), "Bergama'da Efsaneler ve Adetler" (1941), "Milli Oyunlar" (1942), "Şifalı Hayvanlar" (1943), "Bergama'da Yakın Tarihten Olaylar" (1943), "Zeybek Oyunları" (1943); Akademik, entelektüel çalışmalarının yanı sıra Bergama'yı Sevenler Cemiyeti'nin faaliyetlerinde de yer alır. BERGAMAYI SEVENLER CEMİYETİ OSMAN BAYATLI YENİYOL MATBAASI İZ M İH 1958

15 Suad Yurdkoru, 3 yıl süren yoğun çabalarla Cemiyet kuruluşu için 34'ü milletvekili (Aralarında daha sonra başbakanlık yapacak Adnan Menderes'in de olduğu ağırlıklı olarak Ege Bölgesi vekilleri), bürokrat, sanayici, tüccar, gazeteci ve iş adamlarından oluşan, Şevket Bilgin, Sırrı Sanlı, Selahattin Sanver, Halim Alanyalı, Nazmi Topçuoğlu, Tayyar Çullu, Esat Çınar gibi etkili isimlerin olduğu 74 kurucu üyeyi bir araya getirir. Kendisi Cemiyet'in ikinci başkanlığını üstlenirken Doktor Behçet Uz'u başkanlığa ikna eder. 20 Kasım 1944'de kurulan "Ege Turizm Cemiyeti" döneminde İzmir'de turizmin gelişmesine öncülük eden "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti"mn üstlendiği misyonu devralır. Cemiyet, Nizamnamesi'nde amaçlarını şöyle tarif eder: 9 "Turizm bakımından istisnai değerlerin bir arada toplanmış olduğu Ege'de turistik servetleri - ilgili makamların resmi, yarı resmi ve hususi teşekküllerin ve yutdaşların yardımları ile turizm icaplarına göre değerlendirmeğe ve turizmi kati bir inkişafa götürerek yurdun diğer kısımlarına da yayılmasına ve böylelikle yurtta iç ve dış turizm hareketlerinin çoğalmasına çalışacak, turizm mevzuna giren bütün meselelerle meşgul olacaktır". Ege Turizm Cemiyeti, Nizamnamesi doğrultusunda faaliyete başlarken; Milli Şef İsmet İnönü'ye yazdıkları uzunca bir mektupla Türkçe'ye çevirileri yapılarak yayınlanan klasiklerin yeni düzenlemiş bulundukları Antik Tiyatro'da oynanması önerisiyle gündeme gelen, "Bergama'yı Sevenler Cemiyeti" de çalışmalarını büyük bir şevkle sürdürür. Cemiyet faaliyetlerine de katılan Osman Bayatlı, 'de "Bergama'da Köyler" başlığı altmda Eğrigöl, Dört Çepni, Tırmanlar, Bölcek, Pınarköy, Narlıca, Tepeköy, Yalnız ev köylerine ilişkin çalışmalarım yayınlar. "Ege Turizm Cemiyeti" de 1946'da Rahmi Balaban'ın "İzmir Agorasında Eski Tapınaklar" adlı eseri ile turizm yayıncılığına adım atar. Aynı yıl 1946'da Bakanlar Kurulu kararıyla Ege Turizm Cemiyeti, kamu yararına çalışan ilk turizm derneği, "Bergama'yı Sevenler Cemiyeti" de kamu yararına çalışan ilk "yerel dernek" olarak tescil edilir. 1948'de Ege Turizm Cemiyeti'nin 2 numaralı kitabı olarak yayınlanan "Bunun Sırasımı?" adlı eseriyle Suad Yurdkoru, kendisinin ve Cemiyet'inin memleketin turizm meselelerine ilişkin görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşır. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı, Genel Müdürlükler, gazeteler ve mecmualar, matbuat mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı, Demokrat Parti teşkilatı, valiler, belediye reisleri, ticaret ve sanayi odaları, iktisat, turizm ve güzelleştirme kurumları, üniversiteler ve yüksek okullar, liseler, seyyah acentaları, nakliyat şirketleri, vapur acentaları, otel, gazino ve kaplıca idareleri, sinema ve tiyatro idareleri, müzeler ve kütüphaneler başta olmak üzere konu ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderdiği kitabına bir de mektup ekleyerek turizm ile ilgili düşünenlerin fikirlerini de fikirlerine katmak istediklerinin altım çizer 10 : "Turizm davası üzerinde her şeyden evvel memlekette bir anlayış zihniyeti yaratılmasına çalışılmasını istediğimiz için, sizin gibi değerli zatlardan toplayacağımız mütalaaları da -eğer varsa- karşı düşüncelerinizle birlikte, münasip fırsatlar bularak yaymağa gayret edeceğiz." Ege Turizm Cemiyeti, memleketin turizm vizyonunu oluşturmak üzere bir tartışma-konuşma platformu yaratmaya çalışırken turizmin hukuksal ve idari altyapısının oluşturulmasına yönelik de faaliyetlerde bulunur. Cemiyet'in 16 Eylül 1948 günü İzmir'de yapılan Senelik Umumi Kongresi'ne İzmir'de bulunan ve Cemiyet'in kurucuları arasında yer alan milletvekilleri de katılır. Kongre'de Cemiyet Reisi, Denizli Milletvekili Dr. Behçet Uz hazırladıkları Turizm Endüstrisini Teşvik Kanun Taslağı'nın Ege milletvekillerinin teşebbüsü ile bir kanun teklifi haline getirilmesini önerir. Bir hafta sonra 24 Eylül 1948'de Basm Yaym Umum Müdürlüğü'ne bağlı bulunan Turizm Dairesi'nin bir genel müdürlük haline getirilmesi için hazırlıklara başlandığına dair gazetelerde çıkan haberler üzerine Suad Yurdkoru 27 Eylül 1948'de kaleme aldığı yazıda 10 "turizm işlerini çevirmek için Q Ege Turizm Cemiyeti Nizamnamesi; izmir, Yurtkoru, Suat; "Bunun Sırası mı? Başbakan'a Açık Mektup Bir Milletvekili Arıyorum!", Ege Turizm Cemiyeti Yayınları 2, İzmir, 1948.

16 kurulacak esaslı bir merkezi teşkilat"a ihtiyaç olduğunu ancak "bir memlekete seyyah getirilmesine çalışmak işinin resmi organlardan ziyade - istanbul'daki Turing Klüp, izmir'deki Ege Turizm Cemiyeti gibi- hususi teşekküllerin, cemiyetlerin ve seyyah acentelerinin mesai sahasına girdiğinin, resmi teşkilatın bu bahiste hususi teşekküllere yardımcı ve aydınlatıcı rol oynayacağının" altını çizer. Ve "turizmin topyekûn bir milli propaganda ile yürütülmesi zaruretinin unutulmaması" gerektiğini belirtir. ARCHAEOLOGICAL MAPOF WESTERN ANATOLIA am: ARCtitOLOGiQUE DE RÜSTtM DUfUflAN 11 Ağustos 1949'da İzmir'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye Ege Turizm Cemiyeti'nin çalışmaları hakkında bilgi veren, turizmin gelişmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaşan Suat Yurdkoru ve Cemiyet'i, "topyekûn milli propaganda"nın bir parçası olarak inançlı ve kararlı çalışmalarım 1950'li yılların ilk yarısı boyunca da sürdürür. Turizmin "milli bir mesele" olarak ele alınıp geliştirilmesine yönelik politikalar üretip kamuoyuyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşan Ege Turizm Cemiyeti, turizm mevzuatınm oluşturulmasına yönelik çalışmalarını da sürdürür. Bir yandan da turizm yayıncılığı yapar: 1951'de "Efes mi Kudüs mü?" ve "Selçuk ve Efes Planı", 1952'de Rüstem Duyuran'ın "Batı Anadolu Arkeoloji Haritası" (Türkçe, İngilizce ve Fransızca) ve Felix Sartiaux'un "Eski Foça", 1953'de Suad Yurdkoru'nun "Meryem Ana", 1954'te Rüstem Duyuran'ın "Tarihte Batı Anadolu" kitaplarını yayınlar. Aynı yıl Türkiye'de ilk turizm bürosunun kurulmasına öncülük eder. Aynı dönemde Bergama'yı Sevenler Cemiyeti de oldukça faaldir. Çalışmalarını Cemiyet çatısı altında da yürüten Osman Bayatlı, "Bergama Tarihinde İlkçağ" (1949), "Bergama Tarihinde Krallık Devri" (1950), "Bergama Tarihinde Sanat Eserleri ve Abideler" (1951), "Bergama Tarihinde Sikkeler" (1953) çalışmalarını yayınlar.

17 BERGAMA TARİHİNDE SANAT ESERLERİ VE ÂBİDELER Osman BAYATLI I,-,: 14

18 Ege Turizm Cemiyeti, 1954 yılından sonra, dönemi performansı ile karşılaştırıldığında, bir durgunluk dönemine girer. Bu durgunluk yayın faaliyetlerinin durmasıyla kendisini gösterir; 7 yıl boyunca hiç yayın yapılmaz. Bergama'yı Sevenler Cemiyeti de benzer bir süreç yaşar; 1956'da "Bergama Tarihinde Türk İslam Eserleri", 1957'de "Bergama'da Yakın Tarih Olayları Yüzyıl", "Bergama Karaosmanoğlularından Mehmet Ağa Vakfı", "Bergama Tarihinde Akropol", "Bergama'da Alevi Gelini ve İnançları" kitaplarını yayınlayan Osman Bayatlı'nın akademik çalışmaları Cemiyet faaliyetlerinin önüne geçer, 1957'de emekliye ayrıldıktan sonra da Bergama Müzesi Müdürlüğü'ne devam eden Bayatlı'nın 1958'de vefatından sonra özellikle akademik çalışma, yaym alanında Cemiyet faaliyetleri durma noktasına gelir. Ege Turizm Cemiyeti 1961'de Suad Yurdkoru'nun "Büyük İskender'in Anadolu Savaşları" kitabıyla 7 yıl sonra yeniden yayıncılığa başlar; ancak bu kitabın arkası gelmez. "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti", "Ege Turizm Cemiyeti", "Bergama'yı Sevenler Cemiyeti" gibi sivil oluşumların başarılı çalışmalarının da katkısıyla erken bir dönemde kültür turizmine sağlam bir adım atan İzmir, 1960'lı yıllara döneminde biriktirdiği tarihsel tecrübeyi sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerle birleştirip kültür turizminde dünyanm önde gelen kentlerinden biri olmak vizyonu ile girebilecekken başka bir tercihte bulunur: "Deniz-Kum-Güneş Turizmi" "Deniz-Kum-Güneş Turizmi" tercihi, yalnız İzmir'in değil Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz turizm pazarına dâhil olan ülkelerin, kentlerin tercihidir. 1950'lerde turizmi önemli bir ekonomik kalkınma aracı olarak görmeye başlayan Akdeniz ülkeleri, kendilerini "yaz turizmi" ülkesi olarak konumlandırarak dünya turizm pazanna "deniz-kum-güneş" teması ile girerler ve döneminde bir turizm patlaması yaşarlar. 1960'da 6 milyon turistin ziyaret ettiği İspanya'ya 1970'te 24 milyon turist gelir; 1972'de bu rakam 32 milyona ulaşır. Bütün Akdeniz ülkeleri gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan "deniz-kum-güneş turizmi" 1960'larda bir eğilim olarak ortaya çıkar. Doç. Dr. Hasan Olalı'mn İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Turizm Enstitüsü Yayınları'ndan 1968'de çıkan "Ege Bölgesi Turizmi ve Turizmin Mevsimsel Karakteri" başlıklı çalışmasında yer alan 1965 Yılı verilerine göre 11 Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin % 45.2'sinin yaz, %25,2'sinin sonbahar, %21.7'sinin İlkbahar ve yalnız %7.9'unun ise kış aylarını tercih etmeleri 1960'ların ikinci yarışma girilirken Türkiye'de "deniz-kum-güneş turizmi"ne eğilimin başladığının göstergesi olarak okunabilir. 1970'lerde bu eğilim güçlenir ve 1980'de çıkartılan "Çerçeve Kararı" kapsamında 1982'de yürürlüğe giren 2634 sayılı "Turizm Teşvik Kanunu" ile "deniz-kum-güneş turizmi"nin bir sektör olarak gelişmesinin altyapısı hazırlanır. Yasa ve Yasa'ya dayanılarak çıkarılan "Kamu Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Yönetmeliği" çerçevesinde 1983 yılında başlatılan uygulama sonucunda 20 milyon metrekarelik kamu arazisi "deniz-kumgüneş turizmi"no, tahsis edilir. 1985'de turizm sektörünün "Kalkınmada Özel Önem Taşıyan Sektör" kapsamına alınması ile "deniz-kum-güneş turizmi"ne tahsis edilen kamu arazilerine turistik tesisler inşa edilmesinin koşulları yaratılır yılının ikinci yarısından itibaren, özellikle hibe türü teşviklerle yatırımlar hızla artar: 1984'de olan işletme belgeli yatak sayısı, 1992'de 'a yükselir. 1980'li yılların ilk yarısında Türkiye, "deniz-kum-güneş turizmi"m teşvik eden turizm politikalarını benimserken izinden gittiği Avrupa ve Akdeniz ülkeleri ise turizm politikalarım değiştirmeye başlarlar. 1980'li yılların başmda Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği'nin kültürel kimliğini ve kültürel mirasım ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmalar sırasında "Kültür Turizmi" bir kavram olarak ortaya atılır ve uluslararası turizm pazarında yeni bir turistik ürün olarak ortaya çıkan "Kültür Turizmi","güneş-deniz-kum" pazarına yönelik tatil turizminin doyuma ulaşması, 11 Olalı, Hasan; "Ege Bölgesi Turizmi ve Turizmin Mevsimsel Karakteri", İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Turizm Enstitüsü Yayınlan, Ege Üniversitesi Matbaası: İzmir, 1968.

19 çevre ve ekolojik denge konusunda yapılan tartışmalar, doğal güzellikler ve kaynaklardan yoksunluk ve bireylerin tarihi değerler hakkında bilinçlenmeye başlamış olması gibi nedenlerle giderek yükselen bir trend haline gelir. Bu yeni trendle birlikte "deniz-kum-güneş turizmi" eksenli bir turistik konumlanmaya sahip olan Akdeniz ülkelerinin kıyılarına çok turist çeken, kalabalık, aşırı kapasite kullanımı nedeniyle çevrenin tahrip edildiği ve hizmet kalitesinin düştüğü destinasyonlar olarak algılanmasına neden olur. Bu olumsuz algıyı değiştirmek isteyen ülkelerden İspanya, 1980'lerin ikinci yarısından itibaren turizm stratejisini değiştirir; ürün yelpazesini genişletmeye başlar. Flamenko, boğa güreşleri, giyim tarzı gibi İspanya'ya has özellikleri kullanarak ülke kimliği yaratmaya çalışır. Yarattığı ülke ve marka kimliğiyle, hedef kitleye kendilerinde bulunmayan farklı olanı yaşama vaadi sunan, kültür, şehir, kongre, golf turizmi gibi diğer türleri de öne çıkartan yeni bir yönelime girer. Dünya'nın en çok turist çeken ülkesi Fransa'nın en çok turist çektiği aylar Akdeniz ülkesi olması dolayısıyla doğal olarak Temmuz- Ağustos-Eylül'dür. Ancak Fransa, tarihi yerlerin, doğal güzelliklerin ve kültürel aktivitelerin fazla olmasıyla 12 ay boyunca turizmi canlı tutmayı başarır. "Kültür turizmi" yalnız Akdeniz'de yükselen bir trend değildir. Glasgow, 1980'lerin başında kültürü bir cazibe alam olarak kullanarak imaj değişimi kampanyasına girişir. Şehir 1990'da Avrupa Kültür Başkenti seçilerek Burrell Koleksiyonu, Glasgow Sanat Müzesi gibi birçok yeni kültürel tesis açar. İçine girdiği yeni yönelimle imajı köklü bir biçimde değişen şehre gelen turist sayısı %150 artar. Örnek aldığı, izinden gittiği Avrupa, Akdeniz ülkeleri "deniz-kum-güneş turizmi"nden uzaklaşıp başta "kültür turizmi" olmak üzere ürün yelpazesini genişletirken Türkiye "deniz-kumgüneş turizmi"ni teşvik eder. "Kültür Turizminin duayen isimlerinden Faruk Pekin, "1990'a kadar turizmde en büyük girdiyi sağlayan "kültür turizmi" için devlet bu alana, müzelerimize, ören yerlerimize, arkeolojik kazılara, doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarımıza, kültürel etkinliklere, kültür turizmi tanıtımına, kültür turizmini öne çıkaran seyahat acentelerine, genelde kültüre ne kadar yatırım yapmıştır? Bu yatırım ile Güneş-Deniz-Kum turizmi yatırımları karşılaştırılırsa nasıl bir sonuç ortaya çıkar?" diye soruyor ve Türkiye'de 1980'den itibaren izlenen turizm politikalarının yanlışlığına dikkat çekiyor 12 : "35 yıl önce esas olarak kültür turizmi vardı. Türkiye'nin turizmden net kazancı oransal olarak daha iyiydi. Kıyılarımız bomboştu. Betonlaşma yoktu. Kıyılara göç yoktu. Ardından yanlış bir turizm yaklaşımı ile tüm ekonomik, toplumsal, kültürel dengeler değişti. Endüstrimizi yanlış bir turizm yaklaşımı ile orta-alt sınıftan yabancıların züğürt taleplerine endeksleyince Türkiye turizmini kazanç sağlamayan, daha çok yıpratıp aşındırtan bir sömürü eksenine indirgedik." ŞEHİR Kent Kültürü Dergisi Sayı 18 Ağustos TL #Homerosu doğuran kenl: İZMİR Samim Kocagöz'le söyleşi Salah Birselin şamdanı Karşıyaka'yı aydınlatıyor Mareşal Moltke'in İzmir seyahatnamesi HALİKARNAS BALIKÇISI 1980'lerde İzmir turizminde de "deniz-kum-güneş turizminin Pekin'in işaret ettiği negatif etkileri görülmeye başlar. Erken bir dönemde ( ) sivil oluşumların inisiyatifiyle "kültür turizminde öncü bir rol üstlenen İzmir, bu kulvardan ve kent kültüründen giderek uzaklaşır. Bunda "deniz-kum-güneş turizmi" rüzgârının yanı sıra kültür kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının kent kültürüne yönelik etkili çalışmalar yapmamaları da etkili olur. Ağustos 1988'de Kent Kültürü Dergisi "Şehir"in kent kültürünü belgelendirme amacına dönük ilk dosyasını İzmir'e ayırmasının, "İzmir Özel Sayısı" çıkarmasının gerekçeleri 1980'lerin sonunda İzmir kent kültürünün fotoğrafını 12 Pekin, Faruk;" Çözüm: Kültür Turizmi-Turizm ve Kültür Politikaları", iletişim Yayınları: istanbul: 2011.

20 vermesi bakımından dikkat çekicidir 13 : "Niçin İzmir'e öncelik tanındı?.. Yanıtı basit ve acıklı!., izmir, tıpkı "istanbul" gibi çarpık kentleşmenin ve bunun doğal sonucu olan azgınlaşmış kent kültürü erozyonunun sillesini acı biçimde yemiş bir kent. Ancak İstanbul gibi şanslı değil... Çünkü Çelik Gülersoy'u ve Turing'i yok. Gerek yayın yoluyla kent belgeseli yaratılması {örneğin istanbul Kitaplığı gibi) ve gerekse kurtarma operasyonlarıyla tarihi çevrenin güncel gereksinmelere sunulması, İzmir'de hiç akla gelmeyen konular. Oysa İzmir önemli... Fransız destekli Anadolu'yu Araştırma Enstitüsü, Kudüs Üniversitesi ve Yunanistan'da yeni patlak veren "İzmirsever ve Egesever" bir akımın uzantısı kuruluşlar, harıl harıl İzmir'in kaybolan geçmişini araştırıyor. "5000 yıllık tarihi boyunca çeşitli uygarlıklara beşik olmuş ve son yüzyılda Kurtuluş Savaşı'nm "düğüm kenti" özelliğini trajik biçimde yaşamış olan izmir, hâlâ eski sandıkların dibinde ve yaşları 70'lere dayanmış gün görmüşlerin anılarında yazılmamışkent kültürünü gizliyor. ŞEHİR bu amaçla izmir'i ön plana çıkardı. " Yaşar Aksoy, Samim Kocagöz, Attillâ İlhan, Salah Birsel, Halikarnas Balıkçısı, Ersin Kalkan, Nazlı Eray, Refet Erim, Dr. Burhan Özfatura, Dr. Nejat Eczacıbaşı, Levent Gedizlioğlu, Özdemir Hazar gibi yetkin imzaların İzmir kent kültürüne ilişkin yazılarına yer veren "Şehir" Victor Hugo'nun "İzmir Şiiri"ni ilk kez yayınlar ve sekiz sayfalık "Albüm de Smyrna" fotoğraf albümünü de okurlarla buluşturur. "Şehir"in "Özel Sayısı" İzmir'in üzerindeki ölü toprağını üzerinden atmasına vesile olmaz ve kent 1980'lerde girdiği iklimi 1990'ların ilk yarısı boyunca da yaşar. 1990'ların ikinci yarısında dünyada yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlerle birlikte turizm olgusu farklı boyutlar kazanmaya başlar. Bu değişiklikler uluslararası seyahatleri gerek nitelik ve gerekse nicelik yönünden etkiler döneminde yaygınlaşan, standart kitlesel, ana motivasyonu deniz-kum-güneş olan geleneksel turizm, yerini daha çok kültür ve doğa eğilimli turizm çeşitlerine bırakmaya başlar.yapılan bir araştırmaya göre, "Gezinin planlanması sırasında en önemli etken nedir?" sorusuna verilen yanıtlarda 1980'li yıllarda kültür % 48 oranında önemliyken bu rakam 1990'lı yıllarda % 88'lere ulaşır. Bu eğilim Türkiye'ye ve İzmir'e de yansır. İzmir, tarihsel ve kültürel birikimiyle turistik ilginin odağı olmaya başlar. Mehmet Yaşin Haziran 1996'da yayınlanan Atlas Dergisi "İzmir'96", İzmir Özel Sayısı'nda İzmir için niçin bir özel sayı hazırladıklarını şöyle açıklar 14 : "İzmir, Atlas'ın tek sayısını sadece kendisine ayırtacak kadar özel bir kent. Hatta, tek bir derginin tüm sayfalarına bile sığmadı." Ancak İzmir, 1990'ların ikinci yarısında da tarihsel ve kültürel birikimini turistik ürünler olarak sunmak doğrultusunda stratejik bir tercihte bulunmaz Yerel Seçimleri İzmir için, kent kültürü ve kültür turizmi için bir dönüm noktası olur. Ahmet Piriştina'nın başkanlığı ile birlikte kent kültürü ve kültür turizmi kentin gündemine tam anlamıyla girer. Bunda Piriştina'nın kent vizyonunun yanı sıra 2000'li yıllara girilirken "kültür turizmi"nin uluslararası turizm pazarının gözde sektörlerinden biri haline gelmesinin de etkisi vardır. 13 "Niçin İzmir Özel Sayısı?", Şehir, Kent Kültürü Dergisi, S. 18, Cem Ofset: İzmir, ^Yaşin, Mehmet; "Atlas'ın İzmir Seferleri", Atlas Özel Sayısı, Hürriyet Ofset: İstanbul, Haziran 1996.

Çözüm: Kültür Turizmi Turizm ve Kültür Politikaları

Çözüm: Kültür Turizmi Turizm ve Kültür Politikaları FARUK PEKİN Çözüm: Kültür Turizmi Turizm ve Kültür Politikaları i l e t i ş i m ÖNSÖZ Bu çalışma kültür turizminin Türkiye deki önemini vurgulamak ve Türkiye turizminin içinde bulunduğu darboğazdan kültür

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır:

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır: Likya Yolunun Turizme Kazandırılması Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında, TR61/15/TRZMK/0022 sözleşme

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Son yapılan arkeolojik kazılar kentimizin yıllık bir tarihi olduğunu gösteriyor.

Son yapılan arkeolojik kazılar kentimizin yıllık bir tarihi olduğunu gösteriyor. Ekonomik Veriler Işığında İzmir (I) İzmir, geçmişi çok eskilere dayanan bir kent. Son yapılan arkeolojik kazılar kentimizin 7.000 8.000 yıllık bir tarihi olduğunu gösteriyor. Uzun yıllar çeşitli medeniyetlere

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 110 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

ÇALIŞMA TOPLANTILARI ETKİNLİKLER

ÇALIŞMA TOPLANTILARI ETKİNLİKLER ÇALIŞMA TOPLANTILARI & ETKİNLİKLER İzmir Tarih Projesi nde kamu, özel sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlamak, proje alanı içinde yapılması tasarlanan uygulamaları bütüncül bir yaklaşım içerisinde

Detaylı

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger Seyitgazi ve Turizm 31 Ağustos 2013 Seyitgazi 2 Elimizde ne var? Seyitgazi, ağırlıklı potansiyel olarak değerlendirilmeyi bekleyen inanç turizmi, tarih turizmi, doğa ve köy turizmi, dış alan sporları turizmi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TROIA BİR ANADOLU DESTANI

TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? İLYADA ve ODESA DESTANLARI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ BİRLEŞTİREN EN ÇOK REFERANS VERİLEN KÜLTÜREL MİRAS ALANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DOĞU ve BATI

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU Tarih: 23 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 19 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB ITTFA / Belgrad - SIRBİSTAN 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 27.02-02.03.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 10:00-19:00 Ziyaretçi Sayısı 62.500 Dağıtılan Malzemeler 1. İstanbul Guide 2014

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Turizm Talebi. Turistler niçin seyahat ederler?

Turizm Talebi. Turistler niçin seyahat ederler? Turizm talebi TALEP Normal olarak ekonomide insan ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan mal ve hizmetlerin üretiminde girişimcilik faaliyetlerini uyaran ihtiyacın yönlendirilmesidir (İçöz, 2005).

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı

ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Sürdürülebilir Marka Şehir: İzmir Araştırması ELÇİN ÜNER GfK Türkiye Yönetici Ortağı Araştırmanın Amacı İzmir in sürdürülebilirlik konusunda bir marka şehir olması yolunda İzmir de yapılan / yapılması

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI

SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ PROGRAM TASLAĞI İnsanlar Sizlerle Sağlıklarına Kavuşacaklar... Zengin bitki örtüsü nedeniyle tarihsel süreç boyunca sağlık ve tıp alanında hayli önemi

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması Nihai rapor sunumu 14 Eylül 2011, Erzurum Turkcell Erzurum Çağrı Merkezi

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik

Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü İşletme Fakültesi ggunes@atilim.edu.tr

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011

ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 ITB BERLİN TURİZM BORSASI RAPORU 9-13 MART 2011 Hazırlayan: Ayşegül ÖZBEK ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ UZMANI 1 FUAR KİMLİĞİ Fuar Tarihi : 9-13.03.2011 Fuar Yeri : Berlin, ALMANYA Fuar Alanı : Messe

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Faaliyetin Konusu Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) Faaliyet Yeri (Şehir/Ülke) 2012 ITB Berlin Turizm Borsası Fuarı Turizm Fuarı Messe Berlin GmbH

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı