İZMİR KULTUR TURİZMİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI "TESPİT VE ÖNERİLER" QoO O o * o fö'o «fi. Wgll. IZKA İzmir Kalkınma Ajansı Development Agency. eçe.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR KULTUR TURİZMİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI "TESPİT VE ÖNERİLER" QoO O o * o fö'o «fi. Wgll. IZKA İzmir Kalkınma Ajansı Development Agency. eçe."

Transkript

1 QoO O o * o fö'o «fi M Wgll İZMİR KULTUR TURİZMİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI "TESPİT VE ÖNERİLER" IZKA İzmir Kalkınma Ajansı Development Agency eçe Dewsieqi

2 YIÎROTTFCLI KUMJMJŞ EMMMMM IŞTIRAKÇI KURUM YAŞAMA MM?A» yada Fotoğraf Sanatçısı Birol Üzmez'e teşekkürlerimizle..

3 2. ANA 3. KÜLTÜR ftljüiihm GELİŞTİĞİ ÖNCÜ BİR KENT: İZMİR. 4. KÜLTÜR VE 5. VE SORUNLAR SONUÇLAR KAYNAKÇA

4 1. GİRİŞ Turizm, özellikle son elli yıldır, Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Türkiye, doğal ve tarihi değerleriyle, zenginlikleriyle dünya turizm pazarından beklenen, istenen düzeyde pay alamıyor. "Güneş-deniz-kum" turizmini esas alan stratejik tercihlerin turizm potansiyelinin gerçekleştirilememesinin temel nedenlerinden biri olduğu, "ürün çeşitliliği"ne gidilmesi gerektiği düşüncesi her geçen gün daha çok kabul görüyor. "Kültür turizmi" ürün çeşitliliği bağlamında öne çıkan kavramların başında geliyor. Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini doğal güzellikleriyle bütünleştirerek yıllardır ihmal ettiği; ancak dünya turizm pazarında yükselen bir "trend" olan "kültür turizmi"nde "fark" yaratacağı, turizmde gerçek bir başarı kazanacağı iddia ediliyor. İzmir; doğası, ören yerleri, müzik ve yemek kültürü, tarihi merkezleri ve birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış olmasıyla, "kültür turizmi"nde öne çıkan/çıkabilecek kentlerden biri. Ancak kent, nicel (şehre gelen yerli ve yabancı turist sayısı) ve nitel (turistlerin kültürel alanlara ve etkinliklere ilgisi) olarak "kültür turizmi"ndeki potansiyelini gerçekleştirmenin gerisinde. İzmir'de "Kültür turizmi" başlı başına bir "sektör" olarak değil, turizm sektörü içinde bir "tema" olarak varlığını sürdürüyor. İzmir'in "kültür turizmi"ndeki potansiyelini gerçekleştirebilmesi "Kültür turizmi"nin bir "tema" olmaktan çıkıp başlı başına bir "sektör" haline gelmesiyle mümkün. Bunun için öncelikle "sektör"ün yapısı, ihtiyaçları, boşlukları hakkında, paydaşları (sektörün gelişiminde etkisi olan/olabilecek kişi ve kuruluşlar, sektör içerisinde faaliyet gösterenler ve sektörün tüketicilerini oluşturanlar) gözeten bir mevcut durum analizine ihtiyaç var. Paydaşların belirlenmesi, ihtiyaç ve beklentilerinin analiz edilmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, boşlukların, ihtiyaçların belirlenmesi ve tüm bu çalışmalardan elde edilecek verilere dayanarak somut bir eylem planının ortaya çıkarılması "kültür turizmi"nde "tema"dan "sektör"e geçişin teorik ve pratik altyapısının oluşturulmasının ilk aşaması. Paydaşların "kültür turizmi" hakkındaki görüşleri, yaklaşımları, mevcut ve ideal rolleriyle, mevcut durumdaki boşluk ve ihtiyaçların tanımlanması, "kültür turizmi"nin bir "sektör" olarak gelişmesine önemli katkılar sunacak. Zira, "kültür turizmi"nin bir "sektör" olarak gelişebilmesi, bu süreçte rol oynayacak tüm paydaşların, "sektör"ün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde, organizasyonel bir yapıda faaliyetlerini sürdürmesiyle mümkün. Ege Derneği, "İzmir Kültür Turizmi Sektör Araştırması"m, İzmir'de "kültür turizmi"nin paydaşlarım, paydaşların yaklaşımlarım, potansiyellerini ve önlerindeki engelleri, "kültür turizmi"nin başlı başma bir "sektör" olarak gelişememesinin nedenlerini ortaya koymak üzere gerçekleştirdi. Araştırmanın saha safhasında niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanıldı. Niteliksel safhada kültür turizminin paydaşları hedeflendi. "Kültür turizmi"yle ilgili işletmeler, kamu idari birimleri, kamu kültür kurumlan, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, özel sektörü temsil eden diğer örgütlenmeler, üniversitelerin kültür turizmi ile ilgili birimleri, kanaat önderleri ve meslek öncüleri ile İzmir'in tanınırlığı ve bilinirliğine katkı sunan yazar ve sanatçılar, arkeoloji, rehberlik ve İzmir kültürü üzerine çalışmalar yapmış araştırmacılarla görüşmeler gerçekleştirildi. Kasım Aralık 2011 tarihleri arasında özel sektörden 22, sivil toplum kuruluşlarından 12, yerel yönetimlerden 10, üniversitelerden 7, yazar, sanatçı ve araştırmacılardan 15, kamudan 10 ve meslek örgütlerinden 13 olmak üzere gerçekleştirilen toplam 89 derinlemesine mülakat 1 çerçevesinde paydaşların İzmir'de "kültür turizmi"nin potansiyeli; güçlü ve zayıf yönleri, mevcut durumdaki sorunları, boşlukları ve fırsatları, kurumların konuyla ilgili yaptıkları çalışmalar, diğer paydaşlarla ilişkiler ve iş birlikleri analiz edildi. "Kültür turizmi"nin bir "sektör" olarak geliştirilmesinde paydaşların yaklaşımlarını ve rollerini saptayan, sektörün ihtiyaçlarını ve ^Bknz: Ek 1- Görüşme Listesi.

5 boşlukları tespit ederek "kültür turizmi" alanında bilgi ve strateji üretimine katkı sağlamayı, paydaşlar arasında iletişim ve iş birliği imkânlarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen "Niteliksel Analiz Raporu"na ulaşıldı. 2 "Kültür turizmi"nde "hizmet veren" kuruluşlar başta olmak üzere paydaşların görüş ve önerileri üzerinde yükselen "Niteliksel Analiz Raporu"nun ortaya koyduğu tespit ve önerileri, "hizmet alan" yerli ve yabancı turistlerin beklenti, ilgi ve memnuniyetleri bağlamında değerlendirmek üzere Kasım Aralık 2011 tarihleri arasında İzmir'e turizm amacı ile gelen 308'i (%50,2) yerli ve 306'sı (%48,8) yabancı olmak üzere 614 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Anketler kent merkezinde, Kordon, Kemeraltı, Konak Meydanı, Basmane oteller bölgesi, Asansör, Kadifekale Smyrna (Eski İzmir), Tepekule, Agora gibi "kültür turizmi" açısından merkez noktalarda %23,5 oranında; Liman (Kruvaziyer Yolcuları), Üçkuyular Semt Garajı (Urla-Seferihisar-Çeşme istikameti için), merkez otogar, oteller, İzban, Havaş yolcu indirme-bindirme noktaları ve Adnan Menderes Havaalanı'nda %62.2 oranında; Seferihisar, Çeşme, Urla, Efes, Selçuk- Şirince, Foça ilçelerinde %14.3 oranında gerçekleştirildi. Uygulanan anket formundan elde edilen veriler, "SPSS İstatistik Paketi" ile veri girişleri yapılarak turistlerin İzmir "kültür turizmi" hakkındaki bilgi ve farkındalıkları, ilgi düzeyleri, beklentileri, memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri analiz edildi. İzmir'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin İzmir'de geçirdikleri süre boyunca faaliyetlerini, hangi olanakları kullandıklarını, hangi olanaklara erişimde zorlandıklarını, öneri ve şikâyetleri ile birlikte değerlendiren, İzmir'i turizm anlamında nasıl kullandıklarına, nasıl algıladıklarına dair genel bir tablo içinde "kültür turizmi"ne ilişkin gözlem ve görüşlerine odaklanan "Niceliksel Analiz Raporu"na ulaşıldı. 3 Araştırma kapsamında gerçekleştirdiğimiz "kültür turizmi" odaklı saha çalışmalarının ürettiği "Niteliksel Analiz Raporu" ile "Niceliksel Analiz Raporu"nun ortaya koyduğu verileri, bugüne kadar İzmir "kültür turizmi" üzerine yapılmış çalışmaların ürettiği birikim ile birleştirerek İzmir'de "kültür turizmi"nin bir "sektör" olarak geliştirilmesine yönelik tespitlerimizi, geliştirdiğimiz önerileri, işaret ettiğimiz öncelikleri, okumakta olduğunuz bu eserde bir araya getirdik. İzmir'de "kültür turizmi"nin bir "sektör" olarak gelişmesinin önünü açacak paydaş eksenli, "katılımcı" stratejilerin üretilmesi süreçlerine katkı sunmayı hedefleyen çalışma, öncelikle strateji(ler) üretecek ve bu strateji(leri) uygulamaya geçirecek paydaşların mevcut konumları ve rolleri ile "ideal" konumları ve rollerini ortaya koyuyor. "Katılımcı" bir planlama modeli çerçevesinde "somut" öneriler geliştirerek, önerilerin hayata geçirilmesinde "etkili" olacak paydaşları işaret ediyor, "kültür turizmi"nin gelişmesinde rol oynayacak yapıların güçlendirilmesini ve yenilerinin yaratılmasını öneriyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili merkezi yönetsel organların, yerel yönetimlerin, turizm sektörünün ve bütün bileşenleriyle kentin birlikte hareket etmesinin, Kamu-Yerel Yönetim-Sivil Toplum Kuruluşları-Özel Sektör birlikte ve uyumlu çalışmasının etkin ve sürdürülebilir bir "kültür turizmi" için olmazsa olmaz olduğunun altını çiziyor. Turizmin "kültür turizmi" ile çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın İzmir Bölge Planı'nda öncelikli kalkınma hedefleri arasında yer alıyor 4, İzmir Kentsel Stratejik Pazarlama Planı'nda İzmir'in kentsel marka algısında "kültür" ve "kültür turizmi" öne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler, sektör temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kültür sanat insanları, gazeteci ve yazarlar, kanaat önderleri ve kent kamuoyu İzmir'in geleceğini kuracak en önemli sektörlerden biri olarak "kültür turizmi"ni görüyorlar. Ege Derneği, "İzmir Kültür Turizmi Sektör Araştırması" ile, oluşan bu "ortak akıl"a bir sivil toplum kuruluşu olarak katkı sunuyor. o Niteliksel Analiz Raporu izmir Kalkınma Ajansı'ndan temin edilebilir. ^Niceliksel Analiz Raporu İzmir Kalkınma Ajansı'ndan temin edilebilir. 4 İzmir Kalkınma Ajansı; "İzmir Bölge Planı ", Arkadaş Matbaası: İzmir, Ekim 2010.

6 Konak Saat Kulesi (Fotoğraf: Birol Üzmez) 3

7 2. ANA HATLARIYLA KÜLTÜR TURİZMİ -w- zmir Kültür Turizmi Sektör Araştırması"nın ortaya koyduğu tespit ve önerileri aktarmadan I önce "kültür turizmi"nin kavramsal ve kronolojik gelişimini dünya, Türkiye ve İzmir ölçeğinde A ana hatlarıyla ele alalım. Tıpkı kültür gibi kültür turizmi de hem sektörel hem akademik hem de kamusal anlamda değişik tanımlamalarla gündeme geliyor. "Kültür turizmi", genel olarak kültürel faaliyetleri temel alan turizm deneyimlerini ifade eden, turizmin kültürle bağlantılı değişik açılımlarını birleştiren genel bir kavram olarak kullanılıyor. Kişilerin kültürel gereksinimlerini karşılamak, yeni bilgiler edinmek ve deneyimler yaşamak üzere yaşadıkları yer dışında kültürel çekiciliklere sahip yerlere yaptıkları turizm hareketleri "kültür turizmi" çerçevesinde değerlendiriliyor. Doğal ve tarihsel kültür varlıklarını, kültürel etkinlikleri ve güncel sanat eserlerini, bazı sosyo-ekonomik olguları turistik bir ürün biçiminde turistlerin hizmetine sunan bir turizm anlayışı olarak "kültür turizmi"; yalnızca "tarihsel" olanı değil, günceli de içine alıyor. Tüm kentsel, kırsal, doğal öğeler, arkeolojik, tarihsel kültür varlıkları, müzeler, ören yerleri, anıtsal yapılar, sivil mimari örnekleri ve her türlü güncel sanat eseri ve etkinliği (resim, heykel, film, fotoğraf, güncel sanat etkinlikleri, festivaller, konserler, sergiler) etnografya, botanik, flora ve fauna, folklor, mutfak, içki, bazı sosyo-ekonomik olgular (gecekondular, sivil toplum kuruluşları, dinsel motifler, değişik study tours konuları), her türlü kültür ürünü, böcekçilik, kuşçuluk, ipekyolu turizmi, kruvaziyer turizmi, eko-turizm, trekking gibi alternatif spor turları, doğrudan Hac seferleri dışındaki inanç turizmi, special interest tours, study tours, geographical expeditions, educational tours, kongre, fuar, sergi ve sağlık turizminin pre ve post turları "kültür turizmi" kapsamında. "Kültür turizmi" sağlık turizmi, güneş-deniz-kum turizmi, kurvaziyer turizmi gibi turizm türlerinden biri gibi algılansa da aslmda bütün turizm türlerinin içinde barındırdığı bir turistik etkinlik biçimi. Ve bu nedenle "kültür turizmi" stratejileri yalnız tek tip -kültür tüketen- bir turist tipolojisine yönelik değil. Esas olarak o coğrafyanm kültürünü tanımaya gelen turistlerin yanmda güneş-denizkum, iş-arkadaş ziyareti, sağlık vb. vesilelerle o coğrafyada bulunan turistler de değişik düzeylerde "kültür turizmi"nin bir parçası. "Kültür turizmi" geniş kapsamı ile son yıllarda turizm alanında dünyada turizm pazarında yaşanan değişimle de paralellik gösteriyor. Yalnız kültürel amaçlarla seyahat eden turistlerin değil, genel olarak turistik faaliyette bulunanların, yaşayan kültür olarak adlandırılan, yerel halkın yaşamına, gelenek ve göreneklerine, mutfak kültürlerine ve diğer pek çok unsuru tanımaya yönelik ilgileri artıyor. Kültür ile turizm arasında ilişkinin gelişmesi ve "kültür turizmi"nin yükselen bir trend olarak ortaya çıkması "talep" ve "arz" açısından değerlendirilebilir. Başka kültürlere olan ilginin artması, eğitim düzeyinin artması sonucu kültürel birikimin artması, gelişmiş bölgelerdeki nüfusun yaşlanması, postmodern tüketim şekliyle maddiyatçılıktan çok kişisel gelişime vurgu yapılması, doğrudan tecrübe etme isteği, seyahat imkânlarındaki artış sonucu diğer kültürlere ulaşımın kolaylaşması gibi faktörler "kültür turizmi"ne talep yaratırken, "kültür turizmi"nin gelişiminin istihdamı ve geliri artırması, "kültür turizmi"nin yükselen bir pazar ve nitelikli turizm olarak görülmesi, yeni teknolojilerle turizm ve kültür ile ilgili bilgilere ulaşımın kolaylaşması, yeni ulusların ve bölgelerin ortaya çıkmasıyla farklı kültürlere ilginin artması, bölgelerin ve ulusların imaj oluşturma motivasyonu da "arz"ı doğuruyor. Ve talep-arz bağlamında, yüksek gelirli, diğer turizm türlerine göre daha fazla para harcayan, eğitimli, 50 yaş üstü, bireysel veya küçük gruplar halinde gezen, seyahat dönemi genellikle Nisan-Eylül arasında olan, tatil için daha fazla zaman harcayan, genellikle birden fazla turizm bölgesini ziyaret eden kişilerden oluşan "kültür turizmi" tüketicileri dünya turizm pazarının en gözde müşterileri haline geliyor.

8 Tarih öncesi yerleşmelerden günümüze pek çok kültürün, Hititler, Urartular, Galatlar, Likyalılar, Lidyalılar, Iyonyalılar, Helenler, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar ve Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel ve kültürel mirasıyla, coğrafyasınm sunduğu doğal zenginlikleriyle dünya turizm pazarının yükselen trendi, "kültür turizmi"nde dünyadaki pek çok ülkeden daha ciddi bir potansiyele sahip olan Türkiye, bu potansiyelini değerlendiremiyor, dünya "kültür turizmi" pazarından beklenen, istenen düzeyde pay alamıyor. "Güneş-deniz-kum" turizmini esas alan stratejik tercihten turizmde "ürün çeşitliliği" tercihine doğru bir yönelimin ağırlık kazanmasıyla "kültür turizmi" her geçen gün daha da öne çıkıyor. Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini doğal güzellikleriyle bütünleştirerek yıllardır ihmal ettiği; ancak dünya turizm pazarında yükselen bir "trend" olan "kültür turizmi"nde "fark" yaratacağı, turizmde gerçek bir başarı kazanacağı düşüncesi yaygınlık kazanıyor. Ve İzmir; doğası, ören yerleri, müzik ve yemek kültürü, tarihi merkezleri ve birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış olmasıyla, "kültür turizmi"nde öne çıkan/çıkabilecek kentlerden biri olarak kendini gösteriyor. 3. KÜLTÜR TURİZMİNİN SİVİL KURULUŞLAR İNİSİYATİFİYLE GELİŞTİĞİ ÖNCÜ BİR KENT: İZMİR İ zmir Türkiye'de; kültür turizminin sivil kuruluşlar inisiyatifiyle erken dönemde geliştiği öncü bir kent. Cumhuriyet'in ilk valilerinden Kazım Dirik, eski eserlere merakı dolayısıyla konuyla ilgili bir cemiyet kurulması için ön ayak olur. "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti" amaçlarını tüzüğünün 1. Maddesi'nde şöyle tanımlar: "İzmir içerisinde ve İzmir bölgesinde mevcut olan milli övünç kaynağı taşınır ve taşınmaz mimari eserler ile çeşitli kavimlere ait her çeşit anıtların eserlerin korunmasının yanı sıra halkın bilgilendirilmesine ve yararlanmasına dönük yayınlar yapmak" 5. Ve Cemiyet, ilk iş olarak "İzmir Asarı Atika Müzesi"nin kuruluş çalışmalarına başlar. Müze'nin kurucu müdürü Arkeolog-Müzeci Ömer Selahattin Kantar ve Vali Kazım Dirik'in öncülüğünde, istanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Aziz Oğan ile iş birliği içinde izmir'in ilk arkeoloji müzesi "Asarı Atika Müzesi" adı altında Basmane (Kapılar) semtinde, 1886 yılında inşa edilen Ayavukla Kilisesi'nde 15 Şubat 1927'de açılır. Müze'nin ilk rehberi, Aziz Oğan tarafından aynı yıl Türkçe (A, Aziz; İzmir Asarıatika Müzesi Rehberi 1927) ve Fransızca, (A, Aziz; Guide de Museee de Smyrne 1927) olarak Cemiyet tarafından yayınlanır. Arkasından Efes (A, Aziz; Efesos Rehberi 1927) ve Bergama (A, Aziz ve Rahmi; Bergama Tarih ve Rehberi 1929) rehberleri gelir. Cemiyet, 1931'de Felix Sartiaux'un "Küçük Asyada Ölmüş Şehirler", 1932'de F. Slars, Oikkonomos'un "İzmir Hakkında Tedkikat", H.C. Butler'in "Sart Harabeleri ve Halikarnas" eserlerini yayınlar. Aynı yıl ilk basımı 1927'de yapılan "İzmir Müzesi Rehberi"m Türkçe (A, Aziz; İzmir Müzesi Rehberi) ve Fransızca (A, Aziz; Seniha Sami Guide du Musee de Smyrne) olarak gözden geçirilmiş-genişletilmiş basımıyla yeniden kamuoyunun dikkatine sunar. "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti"mn çalışmaları ülke çapında büyük yankı uyandırır; takdir ile karşılanır. 1933'de "Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti"nce. Ankara'da yayınlanan "Ege Günü" başlıklı çalışmanın turizmi, kültür turizmini ele alan 'Ege'yi Geziniz' başlıklı bölümünde Şevket Süreyya, Cemiyet'in çalışmalarından övgü ile bahseder 6 : "Ege medeniyet devirleri hakkında arkeolojik tetkikat yapmak ve Ege eski eserleri hakkında alaka ve muhabbet uyandırmak işinde 'izmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti'nin heyecanlı çalışmalarını burada "'İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti Nizamnamesi ^Süreyya, Şevket; "Eğeyi Geziniz", Ege Günü, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Yayınları, Ankara, p T SÛ

9 kaydetmek lazımdır. Bir taraftan Ege'nin eski eserleri üzerinde tetkikat ve neşriyat yapan bu cemiyet diğer taraftan Maarif Vekaleti' ne merbut izmir Müzesi' nin vücut bulmasında çalışmış ve müessir olmuştur." Ve Cemiyet'iıı öncülüğünde kurulan İzmir Arkeoloji Müzesi'nin istikbalinin parlak olduğunun altını çizer 6 : "Doğuşu ve tarihi pek yeni olan izmir Arkeoloji Müzesi'nin Ege'de mütemadiyen ve muttariden yapılan araştırmalar ve her gün bulunan adeta sayısız eserlerle pek yakın bir zamanda Ege'nin medeni kıdemini en iyi aksettiren ve cihan ilim alemi için mühim bir müracaat yeri olacağı ve tanınmış bir müessese haline geleceği EGE'Yİ GEZİNİZ! şüphesizdir. İzmir Müzesi'ni gezmek isteyenler izmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti' nin neşrettiği "İzmir Müzesi Rehberi" kitabından edinmelidirler. Bu kitabın hem Fransızca, hem Türkçe nüshaları vardır (Fiyatı 75 Kuruş)." Ege'de insaniyet tarihinin bütün kademelerine ait eserler ve yadigârlar gömülüdür. Olta şark medeniyetinin bir ucu olan tge, Ege medeniyetinin de beşiğidir. Oreko - Lâtin kültürü ve medeniyeti ise esaslarını ve temellerini Hge medeniyetinden alır. "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti" faaliyetlerini büyük bir heyecanla sürdürür; Salaheddin Kandemir'in "Trova Harabeleri ve Akalar" adlı eserini "1934 İzmir Rehberi", "Guide des Ruines d'ephese", "Efes Harabeleri Rehberi", "Bergama Harabeleri Rehberi", "İzmir Panaroması ve Rehberi", "The Antiquities of Ephesus", "Les Ruines de Pergame", "Guide to the Ruins of Pergamon" "Guide Panoramiquie d'izmir", "Navlohon-Tantalis ve Larisa Şehirleri Harabeleri" "Guide d'izmir" takip

10 i MiR ve HAVALİSİ iwiiíika Muhipleri Ceiiy eti NEŞRİYATINDAN SAYI: 6 Jizmir jvíüzest J(e/jberí 1932 Resimli Ay Hall aast T. L. Zirkelt İSTANBUL

11 PUBLICATIONS DE L'ASSOCIATION DES AMIS DES ANTIQUITES D'IZMIR ET SES ENVIRONS No. XXI GUIDE D'IZMIR Z ÎJ2> 1934'te "Asarı Atikâ Müzesi" Kurucu Müdürü Ömer Selahattin Kantar, Hakkı Gültekin ve Alman Arkeolog Rudolf Naumarm ile birlikte 1932'de başladığı Smyrna Agorası kazı çalışmalannm sonuçlarım yayınlayarak yaşayan bir kentin içinde yer alan en büyük Agoralardan birine ilişkin ilk bilimsel verileri ortaya koyar. g» rımtilıi hm -t ' - lmp. Universum E. Ç. Beyoğlu Tekke Caddesi , uygarlık tarihinin en eski yerleşmelerinden biri olan, tarih öncesi dönemlerden başlayarak İon, Roma ve Bizans uygarlıklarına ev sahipliği yapan Bergama için de önemli bir yıldır. 13 Nisan 1934'te ilçeyi ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, Bergama'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtılması için bir "Kermes" düzenlenmesini önerir. Bergama Arkeoloji ve Etnografya Müzeleri Müdürü Osman Bayatlı öncülüğünde "Kermes" organizasyonunu gerçekleştirmek üzere bir Komite kurulur. 1937'de ilk "Kermes"i gerçekleştiren Komite, sonraki yıllarda "Bergama'yı Sevenler Cemiyeti" olarak kurumsallaşır ve "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti"nin üstlendiği misyonu ilçe düzeyine taşır. Cemiyet faaliyetlerine her düzeyde katkı sunan Osman Bayatlı, Bergama arkeolojisi, tarihi, sanat tarihi, folkloru, müziği ve tıp tarihi alanlarında araştırmalar yapar; kitaplar yayınlar: 1935'de "Bergama'da Asklepion"u, 1937'de "Bergama Broşürü" 1938'de "Şifalı Otlar ve Lokman Hekim" takip eder; aynı yıl "Bergama'da Asklepion"un yeni baskısı yayınlanır. Cumhuriyetin 15. Yılında, 1938'de İzmir, turizmi, kültür turizmini geliştirmeye yönelik sivil çabaların -"İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti" ve Osman Bayatlı gibi öncü kanaat önderlerince gerçekleştirilen çalışmaların - kamu düzeyinde de sahiplenildiği, desteklendiği bir kent olarak ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. "Cumhuriyetin 15. Yılı ve İzmir Enternasyonal Fuarı Münasebetiyle" İzmir Valiliği'nin yayınladığı "Cumhuriyetin 15. Yılında İzmir" kitabının ilk yazısı "İzmir Vilayeti'nin Turizm ve Arkeoloji Bakımından Ehemmiyeti"dir. Vilayet İstatistik Müdürü Kazım Demi, 29 Haziran 1938 tarihini not düştüğü, İzmir turizmine yönelik gözlem ve görüşlerini aktardığı yazısında Efes ve Bergama'nın turizmde öne çıktığını belirtir ve bunun nedenini şöyle tespit eder 7 : "Ecnebi seyyahların gezmek için en fazla tehalük gösterdikleri yerler, Bergama ile Efesos'tur. Bundan yukarda saydığımız diğer şehirlerin vaktiile bunlardan daha az mamur olduğu fikrine zahip 8 7* Izmir Valiliği; "Cumhuriyetin 15. Yılında izmir", Nefaset Matbaası, 1938.

12

13 olmamalıdır. Bu rağbetin başlıca sebebi diğer harabelerden kalan enkaza nisbetle bu iki şehirde zaman zaman yapılan birçok araştırmalar sayesinde meydanda daha mebzul eserlerin bulunmasıdır." Arkasından, İzmir kent merkezindeki turistik cazibe merkezlerini sıralar: "İzmir'de turistlerin alakalarını celbedecek eserler az değildir. Birinci derecede izmir Müzesi'dir. Burada oldukça mebzul ve kıymetli parçalar vardır. Namazgah semtinde hala devam etmekte olan geniş hafriyat yerini dikkat ve alaka ile gezmek lazımdır. Burası Romen devrine ait iki katlı bir (Agora-Pazar mahalli) idi. Bu ziyareti müteakip seyyahlar efsanevi (Pagos) dağının cazibesi altında kendilerini Kadife kalesi dediğimiz Elenistik ikinci İzmir'in mevkiinde bulurlar. Bunlardan başka en eski İzmir'in kurulduğu Bayraklı tepesindeki yeri, Bahribaba Parkı'ndaki mozaikleri, Halkapınar'daki eski (Artemis) hamamlarını, Kızılçullu'daki (Akeduk: su kemerleri)ni ve çok nefis Türk asarından Hisar, Şadırvan, Başturak, Kemeraltı camilerini. Eski hanları ve sebilleri alaka ile görmeden geçmemelidir." Ve Kazım Demi turizmin gelişmesi için yalnızca turistik cazibe merkezlerine sahip olmanın yeterli olmadığının altını çizer^: "Zamanımızın seyyahları hatta antikite meraklıları eskileri kadar skolastik değildir. Gezdikleri memleketlerin yalnız eski harabelerini, tarihi eserlerini görmekle kendilerini seyahat zevklerinin tatmin edilmiş olduğunu farzetmezler. Bugünkü seyyahlar ayni zamanda muntazam yollar, neşeli plajlar, ruh okşayıcı parklar, konforlu oteller, gazinolar da görmek isterler, daha doğrusu bunlara kat'i ihtiyaç duyarlar." 1940'lı yıllara girilirken İzmir, turizmin, kültür turizminin geliştirilmesine yönelik iradenin kent düzeyinde ortaya konduğu ve temel stratejilerin ana hatlarıyla belirmeye başladığı bir kenttir. 1939'da İzmir'de yayınlanan Türkçe-Fransızca Türkiye Almanağı'nın İzmir bölümünde "İzmir'in tarihî eserlerive müzelerine, ayrıntılı, özel bir bölüm ayrılması^ yalnız kamunun, "izmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti" gibi sivil oluşumların ve Osman Bayatlı gibi öncü kanaat önderlerinin değil kent kamuoyunun turizme, "tarihî eserler ve müzeler" bağlamında kültür turizmine verdiği önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 1940'lı yıllarda İzmir, Ege ve hatta memleket turizminin gelişmesine öncülük eden isim Suad Yurdkoru olur. VII. Dönem Afyonkarahisar Milletvekilliği, İzmir Belediye Reis Muavinliği görevlerinde bulunan Yurdkoru'nun kafasında turizmin geliştirilmesine yönelik fikirler 1933'te bir Türk sporcu kafilesi ile idareci olarak gittiği Rusya seyahatinde filizlenir. Moskova'da gördüğü, başta "Kültürpark" olmak üzere, turistik mekanlardan çok etkilenir ve bir yıl sonra atanacağı Belediye Reis Muavinliği sırasmda İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz'a sunacağı İzmir Kültürpark fikri şekillenmeye başlar. 1936'da Kültürpark'ın açılışı ile turizmin geliştirilmesine yönelik projelerinden ilkini hayata geçiren Yurdkoru, faaliyetlerini programlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürür; 1941'de "İzmir Şehir Rehberi"m yayınlar. Arkasından İzmir'de ve Ege'de turizmi geliştirmek üzere faaliyetler yürütecek bir cemiyet kurmak üzere kolları sıvar izmir Valiliği; "Cumhuriyetin 15. Yılında izmir", Nefaset Matbaası,1938. ^Muharrir, Kami Oral & Muharrir, Hulusi Günay, & Doktor, Şevki Uğur; "Türkçe Fransızca Türkiye Almanağı, 1939", Sahabettin Kıral Matbaası: İzmir, 1939.

14 Aynı dönemde Osman Bayatlı da Bergama'da çalışmalarım büyük bir şevkle sürdürür; arka arkaya kitaplar yayınlar -."Bergama' da Fikir Adamları" (1941), "Bergama'da Efsaneler ve Adetler" (1941), "Milli Oyunlar" (1942), "Şifalı Hayvanlar" (1943), "Bergama'da Yakın Tarihten Olaylar" (1943), "Zeybek Oyunları" (1943); Akademik, entelektüel çalışmalarının yanı sıra Bergama'yı Sevenler Cemiyeti'nin faaliyetlerinde de yer alır. BERGAMAYI SEVENLER CEMİYETİ OSMAN BAYATLI YENİYOL MATBAASI İZ M İH 1958

15 Suad Yurdkoru, 3 yıl süren yoğun çabalarla Cemiyet kuruluşu için 34'ü milletvekili (Aralarında daha sonra başbakanlık yapacak Adnan Menderes'in de olduğu ağırlıklı olarak Ege Bölgesi vekilleri), bürokrat, sanayici, tüccar, gazeteci ve iş adamlarından oluşan, Şevket Bilgin, Sırrı Sanlı, Selahattin Sanver, Halim Alanyalı, Nazmi Topçuoğlu, Tayyar Çullu, Esat Çınar gibi etkili isimlerin olduğu 74 kurucu üyeyi bir araya getirir. Kendisi Cemiyet'in ikinci başkanlığını üstlenirken Doktor Behçet Uz'u başkanlığa ikna eder. 20 Kasım 1944'de kurulan "Ege Turizm Cemiyeti" döneminde İzmir'de turizmin gelişmesine öncülük eden "İzmir ve Havalisi Asarı Atika Muhipleri Cemiyeti"mn üstlendiği misyonu devralır. Cemiyet, Nizamnamesi'nde amaçlarını şöyle tarif eder: 9 "Turizm bakımından istisnai değerlerin bir arada toplanmış olduğu Ege'de turistik servetleri - ilgili makamların resmi, yarı resmi ve hususi teşekküllerin ve yutdaşların yardımları ile turizm icaplarına göre değerlendirmeğe ve turizmi kati bir inkişafa götürerek yurdun diğer kısımlarına da yayılmasına ve böylelikle yurtta iç ve dış turizm hareketlerinin çoğalmasına çalışacak, turizm mevzuna giren bütün meselelerle meşgul olacaktır". Ege Turizm Cemiyeti, Nizamnamesi doğrultusunda faaliyete başlarken; Milli Şef İsmet İnönü'ye yazdıkları uzunca bir mektupla Türkçe'ye çevirileri yapılarak yayınlanan klasiklerin yeni düzenlemiş bulundukları Antik Tiyatro'da oynanması önerisiyle gündeme gelen, "Bergama'yı Sevenler Cemiyeti" de çalışmalarını büyük bir şevkle sürdürür. Cemiyet faaliyetlerine de katılan Osman Bayatlı, 'de "Bergama'da Köyler" başlığı altmda Eğrigöl, Dört Çepni, Tırmanlar, Bölcek, Pınarköy, Narlıca, Tepeköy, Yalnız ev köylerine ilişkin çalışmalarım yayınlar. "Ege Turizm Cemiyeti" de 1946'da Rahmi Balaban'ın "İzmir Agorasında Eski Tapınaklar" adlı eseri ile turizm yayıncılığına adım atar. Aynı yıl 1946'da Bakanlar Kurulu kararıyla Ege Turizm Cemiyeti, kamu yararına çalışan ilk turizm derneği, "Bergama'yı Sevenler Cemiyeti" de kamu yararına çalışan ilk "yerel dernek" olarak tescil edilir. 1948'de Ege Turizm Cemiyeti'nin 2 numaralı kitabı olarak yayınlanan "Bunun Sırasımı?" adlı eseriyle Suad Yurdkoru, kendisinin ve Cemiyet'inin memleketin turizm meselelerine ilişkin görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşır. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı, Genel Müdürlükler, gazeteler ve mecmualar, matbuat mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı, Demokrat Parti teşkilatı, valiler, belediye reisleri, ticaret ve sanayi odaları, iktisat, turizm ve güzelleştirme kurumları, üniversiteler ve yüksek okullar, liseler, seyyah acentaları, nakliyat şirketleri, vapur acentaları, otel, gazino ve kaplıca idareleri, sinema ve tiyatro idareleri, müzeler ve kütüphaneler başta olmak üzere konu ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderdiği kitabına bir de mektup ekleyerek turizm ile ilgili düşünenlerin fikirlerini de fikirlerine katmak istediklerinin altım çizer 10 : "Turizm davası üzerinde her şeyden evvel memlekette bir anlayış zihniyeti yaratılmasına çalışılmasını istediğimiz için, sizin gibi değerli zatlardan toplayacağımız mütalaaları da -eğer varsa- karşı düşüncelerinizle birlikte, münasip fırsatlar bularak yaymağa gayret edeceğiz." Ege Turizm Cemiyeti, memleketin turizm vizyonunu oluşturmak üzere bir tartışma-konuşma platformu yaratmaya çalışırken turizmin hukuksal ve idari altyapısının oluşturulmasına yönelik de faaliyetlerde bulunur. Cemiyet'in 16 Eylül 1948 günü İzmir'de yapılan Senelik Umumi Kongresi'ne İzmir'de bulunan ve Cemiyet'in kurucuları arasında yer alan milletvekilleri de katılır. Kongre'de Cemiyet Reisi, Denizli Milletvekili Dr. Behçet Uz hazırladıkları Turizm Endüstrisini Teşvik Kanun Taslağı'nın Ege milletvekillerinin teşebbüsü ile bir kanun teklifi haline getirilmesini önerir. Bir hafta sonra 24 Eylül 1948'de Basm Yaym Umum Müdürlüğü'ne bağlı bulunan Turizm Dairesi'nin bir genel müdürlük haline getirilmesi için hazırlıklara başlandığına dair gazetelerde çıkan haberler üzerine Suad Yurdkoru 27 Eylül 1948'de kaleme aldığı yazıda 10 "turizm işlerini çevirmek için Q Ege Turizm Cemiyeti Nizamnamesi; izmir, Yurtkoru, Suat; "Bunun Sırası mı? Başbakan'a Açık Mektup Bir Milletvekili Arıyorum!", Ege Turizm Cemiyeti Yayınları 2, İzmir, 1948.

16 kurulacak esaslı bir merkezi teşkilat"a ihtiyaç olduğunu ancak "bir memlekete seyyah getirilmesine çalışmak işinin resmi organlardan ziyade - istanbul'daki Turing Klüp, izmir'deki Ege Turizm Cemiyeti gibi- hususi teşekküllerin, cemiyetlerin ve seyyah acentelerinin mesai sahasına girdiğinin, resmi teşkilatın bu bahiste hususi teşekküllere yardımcı ve aydınlatıcı rol oynayacağının" altını çizer. Ve "turizmin topyekûn bir milli propaganda ile yürütülmesi zaruretinin unutulmaması" gerektiğini belirtir. ARCHAEOLOGICAL MAPOF WESTERN ANATOLIA am: ARCtitOLOGiQUE DE RÜSTtM DUfUflAN 11 Ağustos 1949'da İzmir'de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye Ege Turizm Cemiyeti'nin çalışmaları hakkında bilgi veren, turizmin gelişmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaşan Suat Yurdkoru ve Cemiyet'i, "topyekûn milli propaganda"nın bir parçası olarak inançlı ve kararlı çalışmalarım 1950'li yılların ilk yarısı boyunca da sürdürür. Turizmin "milli bir mesele" olarak ele alınıp geliştirilmesine yönelik politikalar üretip kamuoyuyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşan Ege Turizm Cemiyeti, turizm mevzuatınm oluşturulmasına yönelik çalışmalarını da sürdürür. Bir yandan da turizm yayıncılığı yapar: 1951'de "Efes mi Kudüs mü?" ve "Selçuk ve Efes Planı", 1952'de Rüstem Duyuran'ın "Batı Anadolu Arkeoloji Haritası" (Türkçe, İngilizce ve Fransızca) ve Felix Sartiaux'un "Eski Foça", 1953'de Suad Yurdkoru'nun "Meryem Ana", 1954'te Rüstem Duyuran'ın "Tarihte Batı Anadolu" kitaplarını yayınlar. Aynı yıl Türkiye'de ilk turizm bürosunun kurulmasına öncülük eder. Aynı dönemde Bergama'yı Sevenler Cemiyeti de oldukça faaldir. Çalışmalarını Cemiyet çatısı altında da yürüten Osman Bayatlı, "Bergama Tarihinde İlkçağ" (1949), "Bergama Tarihinde Krallık Devri" (1950), "Bergama Tarihinde Sanat Eserleri ve Abideler" (1951), "Bergama Tarihinde Sikkeler" (1953) çalışmalarını yayınlar.

Projenin Adı : Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı

Projenin Adı : Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı Projenin Adı : Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı Projenin Sahibi : Bilecik Belediyeler Birliği Tel: (228)2121088 (bilecikbb@gmail.com) Hazırlayan Ekip Lideri : Yrd. Doç. Dr. Metin Çelik

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

önsöz Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Değerli okuyucular,

önsöz Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Değerli okuyucular, önsöz Yıl: 53 Sayı: 625 Aralık 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim Yeri

Detaylı

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr.Veysel Eroğlu İTB üyeleriyle buluştu Orman ve Su İşleri Bakanı ve İzmir Milletvekili adayı Prof.Dr.Veysel Eroğlu, İzmir Ticaret Borsası nca Swissotel de düzenlenen kokteylde

Detaylı

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK

MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI TASLAK MERSİN İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 TASLAK SUNUŞ Önümüzdeki yıllarda Mersin ilimizin sadece yerel turizm için değil, uluslararası turizm için de cazip bir turizm üssü haline gelmesi dileğimizdir.

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

ZM RL OLMAK. SEMPOZYUM B LD R LER 22-24 Ekim 2009-1-

ZM RL OLMAK. SEMPOZYUM B LD R LER 22-24 Ekim 2009-1- ZM RL OLMAK SEMPOZYUM B LD R LER 22-24 Ekim 2009-1- Bu kitap BB Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi taraf ndan yay na haz rlanm fl olup zmir Büyükflehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. zmir Büyükflehir

Detaylı

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Nisan 2007 ATSO ATSO Nisan 2007 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Değerli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Liman Kentlerinde Değişim Süreci Tartışıldı Fatih Yılmaz ın Kitabı Yayınlandı Enerji-Çevre Sorunları ve Akkuyu Güç Santrali İlişkileri

DENİZ TİCARETİ. Liman Kentlerinde Değişim Süreci Tartışıldı Fatih Yılmaz ın Kitabı Yayınlandı Enerji-Çevre Sorunları ve Akkuyu Güç Santrali İlişkileri Mart 2013 Yıl 21 Sayı 250 DENİZ TİCARETİ Liman Kentlerinde Değişim Süreci Tartışıldı Fatih Yılmaz ın Kitabı Yayınlandı Enerji-Çevre Sorunları ve Akkuyu Güç Santrali İlişkileri MDTO nın Aylık Yayın Organı

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) Osman Cenk DEMİROĞLU

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) Osman Cenk DEMİROĞLU TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ BARLAS KÜNTAY TURİZM ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA PRINKIPO PALACE (BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ) İÇİN UYGULANABİLİR BİR YATIRIM PROJESİ

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ

KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ KALE DEN KAPSAMLI GÜVENLİK HİZMETİ SUNUŞ GELİŞMEYE, YENİLİĞE VE SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRMEYE ARA VERMEDEN İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ Kale Kilit ve Kale Endüstri Holding ailesi olarak 60 ıncı

Detaylı

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır ATSO Ağustos 2011 Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saygıdeğer Üyelerimiz

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

paylaşımdan Mevsimler Değişirken İkram Göktaş

paylaşımdan Mevsimler Değişirken İkram Göktaş paylaşımdan İkram Göktaş Mevsimler Değişirken Sarıdan yeşile kaçan yaprakları ile hüznün kraliçesi sonbahar, yerini beyaz baş tacımız kışın güzelliklerine bırakırken değişen sadece mevsimler olmuyor. Her

Detaylı

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ

50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ GENİŞ AÇI YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ TÜRKİYE'NİN DAİMİ TEMSİLCİLERİDİR BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ Sayı 3, Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Yerel Süreli Yayınıdır. Ücretsiz Olarak Dağıtılır. ISSN: 1308-528X GENİŞ AÇI 50. YILINDA YURTDIŞINA İŞÇİ GÖÇÜ YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ

Detaylı

Ekim 2014 Sayı: 43. Yarınlar Seninle Aydınlık. İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK. Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA. Başarı Öyküsü ESBAŞ

Ekim 2014 Sayı: 43. Yarınlar Seninle Aydınlık. İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK. Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA. Başarı Öyküsü ESBAŞ Yarınlar Seninle Aydınlık Ekim 2014 Sayı: 43 İzmir Penceresinden Sabri ÜNLÜTÜRK Kuşaktan Kuşağa İsmail ve Nesligül AKÇURA Başarı Öyküsü ESBAŞ İçindekiler ekim 14 KAPAK KONUSU / ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK VE

Detaylı

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme 1 GİRİŞ Turizm, insanların kendi yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden başka bir yere; tatil, eğlence, ziyaret, sağlık, spor, eğitim, toplantı, gezinti ve benzeri bir nedenle belirli bir süre için gitmeleriyle

Detaylı

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017

BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 F 2013 BURSA DOĞA TURİZMİ EYLEM PLANI 2013-2017 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (DOĞAKORUMA VE MİLLİ PARKLAR) II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1 PROJE YÖNETİCİSİ YAHYA GÜNGÖR BÖLGE MÜDÜRÜ PROJE KOORDİNATÖRÜ ADNAN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HER ŞEY DAHİL SİSTEMDE TÜRKİYE GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emir

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Şubat - Mart 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet

Detaylı