B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR"

Transkript

1 Bu el kitabında deniz araçlarının inşaası, kayıt ve belgelendirilmesi, kıyı yapıları ile ilgili bilgiler yer almakta olup, aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır. A-YAPILAN İŞLEMLER ve İSTENİLEN BELGELER B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR C-TONİLATO BELGESİ, DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ, İNŞA/TADİLAT İZNİ, TERKİN GİBİ İŞLEMLERE YÖNELİK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / LİMAN BAŞKANLIĞINCA İZLENECEK YOL C.1- Başvuru C.2- Kayıt ve Havale C.3- Teknenin Kontrolü ve Randevu C.4- Evrak kontrolü C.5- Tonilato Belgesi, İnşa/Tadilat Kontrolleri, Ölçüm, Terkin vb. Talepler C.6- Denize Elverişlilik Belgesi Talebi C.7- Teknenin Kontrolü C.7.1- Uygun Bulunması Hali C.7.2- Uygun Bulunmaması Hali C.8- Onay C.9- Onaylanan Belgenin Teslimi/Gönderilmesi C.10- Yazışmalar C.11- Dosyalama D- İŞLEM SÜRELERİ E- YENİ İNŞAA DENİZ ARACI KAYDINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR E.1- Yeni inşa deniz aracı ve inşaa edecek tesis E.2- Müracaat E.3- Ölçüm E.4- Kayıt ve Belgelendirme E.4.1- Ölçüm sonucu tekne 18 gros tonilatodan küçük ise E.4.2- Ölçüm sonucu tekne 18 gros tonilatodan büyük ise E.4.3- Ticari Deniz Aracı Belgelendirilmesi için E.4.4- Balık Avlama Deniz Araçlarının Belgelendirilmesi için E.4.5- İthal Deniz Aracı Kaydı E.4.6- Sahibi TC Uyruklu Yabancı Bayraktan Türk Bayrağına Geçecek Özel Tekne Kaydı 1

2 F- DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ F.1- Denize Elverişlilik Belgesi Alabilmek İçin Ne Yapılmalıdır F.1.1- Müracaat F.1.2- Sörvey ve belgelendirme F.2- Yıllık Sörveyler Nedir ve nasıl yapılacaktır (örnekleriyle) G- BETONARME KIYI TESİSİ YAPIM TEKLİFİ (İMAR PLANI TEKLİFİ) H- İŞLETME İZİNLERİ (TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ İLE DİĞER KIYI TESİSLERİNİN İŞLETME İZNİ TALEPLERİ) I- SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TALEPLERİ J- EKLER Ek.1- Ticari Sürat Tekneleri ve 8 m. altı Balık Avlama tekneleri kara denetim raporu Ek.2-15 m. Altı Tüm Gemiler Denetim Raporu Ek.3-15 m. Üstü Tüm Gemiler Kara Denetim Raporu Ek.4- Ticari Sürat Tekneleri ve 8 m. altı Balık Avlama tekneleri kara denetim raporu Ek.5- Balıkçı Gemileri Denetim Listesi Ek.6- Liman Seferi Bölgesindeki Yolcu Gemisi / Motoru Ve Gezinti / Tenezzüh Gemisi Denetim Listesi Ek.7- Ticari Yatların Denetim Listeleri Ek.8- Ulusal Sefer Yapan Yük Ve Hizmet Gemileri Denetim Listesi Ek Gt den Az Uluslararası Sefer Yapan Yük Ve Hizmet Gemileri Denetim Listesi Ek.10- Su Aracı Deniz Sörveyi Denetim Listesi Ek.11- Hizmet Botunun Denetim Listesi İlgili Kanun ve Yönetmelikler internet adresinden Mevzuat-Türkçe-Ulusal Mevzuat kısmından ulaşılabilir. Bu el rehberindeki bilgilere internet adresinde Tekne Sörvey İşlemleri bölümünden ulaşılabilir. 2

3 A- YAPILAN İŞLEMLER ve İSTENİLEN BELGELER Deniz aracınızın cinsine ve yapılacak işleme uygun bölüm karşısında belirtilen numaraları 5-6. sayfalardaki Tekne Kaydı Ve Belgelendirilmesi İçin Neler Gereklidir sayfasında eşleştirerek bu numarada yazılı belgeler ile müracaat edilmelidir.) SIRA YAPILAN İŞLEMLER İSTENEN BELGELER a Yeni İnşa Ticari Deniz Aracı Kayıt Ettirebilmek İçin Hangi Evrakla Müracaat Edilmelidir a.1 Yeni İnşa Ticari Yat, Yolcu Motoru, Yolcu Gemisi, Yük Ve Hizmet Gemisi Kaydı İçin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 26, a.2 Yeni İnşa Ticari Sürat Teknesi Kaydı İçin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,1213, 26, 27. a.3 Yeni İnşa Balık Avlama Teknesi Kaydı İçin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,15, 26. a.4 İthal Deniz Araçlarının Kaydı İçin: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,12, 13, 17, 18, 26. b b1 Tonilato Belgesi Bulunan Deniz Araçlarına Zayii, Satış, İsim Değişimi, Makine Değişimi, Cins Değişimi, Tadilat Gibi İşlemler Sonucu Tonilato Belgesi Düzenlenmesinde Hangi Evrakla Müracaat Edilmelidir. Öncelikle; - Deniz aracınızın Gemi Siciline kayıtlı olup olmaması durumuna göre aşağıdaki bölüme bakınız. Ticari Yat, Yolcu Motoru, Yolcu Gemisi, Yük Ve Hizmet Gemisi için satış, isim değişimi, bağlama limanı değişimi sonucu tonilato belgesi talebinde; Gemi siciline kayıtlı olanlara: (Satış, isim değişimi veya bağlama limanı değişikliği işlemi öncelikli olarak Gemi Sicil Dairesinde yapıldıktan sonra Tonilato Belgesi düzenlenmek üzere) 1, 3, 9, 10, 11,12, 21, 23, 26. Bağlama Kütüğüne kayıtlı olanlara: 1, 3, 9, 10, 11,12, 20, 22, 23 ve 26. (Satış işlemi Liman Başkanlıkları tarafından yapılmış olmalıdır.) 3

4 b.2 b.3 b.4 b.5 c Balık avlama gemisi için satış, isim değişimi, bağlama limanı değişimi sonucu tonilato belgesi talebinde; Gemi siciline kayıtlı olanlara: (Satış, isim değişimi veya bağlama limanı değişikliği işlemi öncelikli olarak Gemi Sicil Dairesinde yapıldıktan sonra Tonilato Belgesi düzenlenmek üzere) 1, 3, 9, 10, 11, 12, 21, 23 ve 26. Bağlama Kütüğüne kayıtlı olanlara: 1, 3, 9, 10, 11,12, 20, 22, 23 ve 26. (Satış işlemi Liman Başkanlıkları tarafından yapılmış olmalıdır.) Ticari Yat, Yolcu Motoru, Yolcu Gemisi, Yük Ve Hizmet Gemisi için cins değişimi sonucu tonilato belgesi talebinde ; Gemi Siciline veya Bağlama kütüğüne kayıtlı olanlar: Cins değişikliği talep edilen deniz aracının yeni cinsine uygun olup olmadığı Gemilerin Teknik Yönetmeliği, Gemi Ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım- Onarımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik çerçevesinde GSK Uzmanınca incelenerek olumlu raporuna istinaden cins değişikliği yapılabilir. İlgili Yönetmeliklere uygun olarak ilave plan, proje, hesap vs. istenebilir. Cinsi balık avlama teknesi olarak değiştirilecek olanlarda Tarım İl/İlçe Müdürlüklerince hazırlanan uygunluk yazısı aranır. Balık Avlama Gemisi Ticari Yat, Yolcu Motoru, Yolcu Gemisi, Yük Ve Hizmet Gemisi v.b. için makine değişimi sonucu tonilato belgesi talebinde; Makine değişikliği yapılan deniz aracının ilgili personelimiz tarafından makinenin takılı ve fatura bilgileri ile uyumlu olduğu görülerek Makine Evsaf listesi hazırlanması gerekmektedir. Balık Avlama Gemisi, Ticari Yat, Yolcu Motoru, Yolcu Gemisi, Yük Ve Hizmet Gemisi için zayii sonucu tonilato belgesi talebinde; Gemi Siciline veya Bağlama kütüğüne kayıtlı olanlar: Dilekçesinde zayii olduğu belirtilmelidir. Denize Elverişlilik Belgesi Taleplerinde 17 numaralı belge balık avlama teknelerinden istenir 1, 3, 11, 12, 21, 22, 23 ve 26. 1, 3, 7, 11, 12, 22, 23, 25 ve 26. 1, 3,7, 9, 10, 11,12, 22, 25 ve 26. 1, 3, 11, 12, 17, 24, 26, 28, 29 4

5 B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR (Öncelikle 3-4. Sayfalardaki kendinize ait bölümü okuyunuz ve aşağıdaki evraklardan sadece ilgili olanlarını hazırlayarak müracaatınızı yapınız.) 1- Dilekçe: Dilekçede, yapılacak işin özeti, imza atanın ismi, ne vasıfla imza attığı, donatanın ikamet adresi, TC kimlik numarası ve irtibat telefonunun bulunması istenir. Sahip veya vekili tarafından verilir. internet adresinde yayımlanan Talebinize uygun olan örnek dilekçe kullanılabilir. 2- İsim Onayı: Müsteşarlığımızın internet sayfasından ulaşılacak sistemden dilekçe yazdırılıp ilgili Liman Başkanlığı/Gemi Sicil Memurluğunda onaylanması gerekmektedir. 3- Vekâletname: Donatan/donatanların vekili tarafından yürütülen işlemlerde aranır. 4- İnşa/Tadilat ile ilgili Takım Proje, Hesap, Form ve Sonuç Raporları: Yürürlükte bulunan Gemi ve Su Araçlarının İnşası,Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında inşa veya tadil edilen teknelerden istenir. 5- Gemi Yapı/Tadilat Bildirisi aslı: Denizcilik Müsteşarlığı internet adresinde yayımlanan Gemi Ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği Ekler bölümünde yer alan form kullanılır. 15 m. den küçük tekneler için sadece İmalatçı firma yetkilisi imzalı, 15 m. den büyük tekneler için imalatçı firma yetkilisi ve imalatçı firmanın bulunduğu bölgedeki Liman Başkanı imzalı olmalıdır. 6- Tekne İnşa/Tadilat Faturası aslı: Yeni kayıt ve tadilatlarda istenir. 7- Makine Faturası aslı: Yeni kayıt ve makine değişikliklerinde istenir. Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında olan teknelerde tarihinden sonra piyasaya arz edilen makineler için ve tarihinden sonra takılacak bütün makinelerde CE Uygunluk Belgesi aranır. 8- Tekne fotoğrafı: 3 Adet baş, kıç ve yandan ayrı ayrı çekilmiş, geminin ismi ve bağlama limanı okunur şekilde- inşa veya tadil edilen tam boyu 15metreden küçük teknelerden istenir. 9- Vergi Numarası: Vergi Dairesi ve numarasının teyidi için. 10- Ticaret Sicil Gazetesi teyidi: Şirket ve ticari işletmelerden istenir. İştigal konuları arasında tekne işletmeciliği, yat işletmeciliği, su sporları v.b. ifadeler yer almalıdır. Şirket müdürü ve şirket paylarından %50 sinden fazlasına sahip olanlar TC uyruklu olmak zorundadır yılından sonrakiler İnternet ortamında kontrol edilebilir. 11- İmza Sirküleri/İmza Örneği aslı/onaylı fotokopisi: Şirket ve ticari işletmelerden istenir. 12- TC Kimlik Numarası yazılı resmi bir belge aslı: Dilekçede belirtilen TC Kimlik numarası ile uyumlu olduğu görüldükten sonra sahibine iade edilir. 5

6 6 13- CE İle İlgili Evrak: Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş veya İmalatçı tarafından düzenlenen onaylı Uygunluk Belgesini de içeren kullanıcı klavuzu. ( tarihinden sonra inşası tamamlanan özel tekneler ile sürat teknelerinden (özel/ticari) aranır. Kullanıcı klavuzu kayıt işleminden sonra ilgilisine teslim edilir.) 14- Oturma Müsaadesi Belgesi: Yabancı Uyruklulardan istenir. 15- Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınan Uygunluk Yazısı: Balık Avlama Teknelerinin yeni inşa, tadilat ve devir işlemlerinde istenir. 16- Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınan Avlanma Tezkeresi: Vizesi geçerli olmalı. 17- Gümrük Giriş Beyannamesi aslı/onaylı fotokopisi: İthal teknelerden istenir. 18- Builders Certificate (Yapımcı Sertifikası) aslı ve tercümesi: İthal teknelerden istenir. 19- Bayrak Şahadetnamesi aslı: Yüzerek gelen ithal teknelerden istenir. 20- Bağlama Kütüğü Satış Sözleşmesi: Liman Başkanlığınca satışı yapılan Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerden istenir. 21- Gemi Sicil Tasdiknamesi örneği: Gemi siciline kayıtlı deniz araçlarına Gemi Sicil Dairesince yapılan Satış, İsim ve Bağlama Limanı değişiminde istenir. 22- Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi: 18 gros tonilatodan küçük bütün teknelerden istenir. 23- Tonilato Belgesi aslı: Aslı zayi olmuşsa dilekçede belirtilmeli. 24- Denize Elverişlilik Belgesi aslı: Aslı zayi olmuşsa dilekçede belirtilmeli. 25- Gemi Tasdiknamesi aslı: Gemi Sicil Dairesine ibraz edilir, aslı zayi olmuşsa dilekçede belirtilerek zayii ilanı eklenmelidir. 26- Harç Makbuzu: internet adresinde (bknz e-tahsilat bölümünden) giriş yapılarak teknenin net tonilatosuna göre belirlenip Bankaya ödenen harcın dekontu. Yeni inşa teknelerde net tonilato belirlendikten sonra yatırılır. 27- Bağlama Kütüğü Harç Makbuzu: Özel veya ticari sürat teknelerinde kalıp boyu 5 m. ve üzerindeki teknelerden istenir. Vergi Dairesine yatırılması gerekir. Bağlama Kütüğü kaydı yapan Liman Başkanlığına ibraz edilir. 28- Klas Mektubu aslı: Müsteşarlığımızca yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu tarafından deniz aracında yapılan sörveylere ilişkin Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına hitaben yazılan sörvey durum raporu. 29- Dalgıç Raporu aslı: Müsteşarlığımızca yetkilendirilmiş Dalgıç tarafından deniz aracında yapılan sualtı sörvey raporu

7 C- TONİLATO BELGESİ, DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ, İNŞA/ TADİLAT İZNİ, TERKİN GİBİ İŞLEMLERE YÖNELİK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / LİMAN BAŞKANLIĞINCA İZLENECEK YOL C.1- Başvuru / Yetki: Başvuru için gerekli evrak, talep sahibi kişi/şirket veya temsilcisi vasıtasıyla dilekçe ekinde Bölge Müdürlüğü veya ilgili Liman Başkanlığına verilir. (Talebinize ilişkin dilekçe ekinde istenilen evraklar 5-6. sayfalarda belirtilmiştir.) Tam boyu 15m. kadar tekneler eğitim almış personel tarafından ölçülür ve Bölge Müdürlüğü / Liman Başkanlığı Tarafından Tonilato belgesi düzenlenebilir. Gemi mühendisi bulunan Liman Başkanlıklarında tam boyu 24 metreye kadar tekne ölçülüp tonilato belgesi düzenlenebilir. Bölge Müdürlükleri Tam Boyu 24 m. den büyük tekneler de dahil bütün tekneleri ölçmeye ve tonilato belgesi düzenlemeye yetkilidir. C.2- Kayıt ve Havale: Bölge Müdürlüğüne yapılan başvurular ile Liman Başkanlıklarından gelen talepler Bölge Müdürlüğümüzün zemin katında 2009 yılında açılışı yapılan Denizci Evi nde kabul edilerek ilgili memur tarafından https://atlantis.denizcilik. gov.tr/evrak/ internet adresinde kayıt edilir. Gemi Sörvey Kurulu (GSK) Başkanı veya Liman Başkanı tarafından ilgili personele havale edilir. (Evrak kabulünün de yapıldığı Denizci Evi nde görevli personeller tarafından gerekli bilgilendirme yapılmakta, Denizcilerimizin hizmetine sunulmuş internete açık 3 adet bilgisayar ve dinlenme salonu bulunmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzce uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi (KYS) gereği olarak eksik evrakla kabul yapılmamaktadır.) C.3- Teknenin Kontrolü ve Randevu: Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda deniz aracının ölçümü veya kontrolü gerekiyorsa görevlendirilen personel tarafından randevu verilir. (Talebinizle görevli personelin başka işlerininde bulunduğunu dikkate alarak randevuya zamanında geliniz.) C.4- Evrak kontrolü; Deniz aracının bulunduğu yerde kontrol gerektirmeyip ofiste sonuçlandırılacak başvurularda evrak ofiste görevli personel tarafından incelenir ve sonuçlandırılır. C.5- Tonilato Belgesi, İnşa/Tadilat Kontrolleri, Ölçüm, Terkin vb. Taleplerde; İnşa kontrolü isteniyorsa, Tekne ilk defa kaydediliyorsa, Teknede tadilat yapılmış ise, Teknede makine değişikliği yapılmış ise, Tekne kaydının terkini isteniyorsa, Teknede yapılan işlem sonucu ölçüm gerekiyorsa, Teknenin görülmesi gereken diğer hallerde görevli personel tarafından teknede kontrol yapılır. (Teknenin kontrolünü gerektiren hallerde görevli personel talepte bulunan tarafından götürülüp getirilir, bunun için randevu alınız ve randevuya uyunuz.) (Dış etkenler) 7

8 C.6- Denize Elverişlilik Belgesi Talebinde; Başlangıç Kara Sörveyi ve Deniz Sörveyi sonucunda yıllık ara sörveyler yapılmak kaydı ile 5 yıllık Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenir. (Açıklayıcı bilgi için 12,13,14,15,16. sayfalarda Denize Elverişlilik Belgesi kısmına bakınız.) C.7- Teknenin Kontrolü; Talep sahibi ile görevli personelin kararlaştırdığı gün ve saatte talep sahibinin temin ettiği araçla tekneye gidilerek yapılan ölçüm veya kontrol sonucu görevli personel tarafından rapor düzenlenir. İnşa ve Tadilat işlemlerinde Gemi Ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım- Onarımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri, Ölçme işleminde Gemi Ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümleri, Kara ve Deniz sörveyi işlemlerinde Gemilerin Teknik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlemler yürütülür. C.7.1- Uygun Bulunması Halinde; Teknenin yapılan kontrolü sonucu uygun bulunması halinde görevli personel tarafından uygunluk raporu hazırlanır ve talebe esas olan evrak düzenlenir. C.7.2- Uygun Bulunmaması Halinde; Yapılan kontrol sonucu ilgili mevzuta uygun bulunmayan hususlar talep sahibine bildirilir, talebin içeriğine göre evrak işlem tamamlanmadan iade edilir veya uygunsuzluğun giderilmesi beklenebilir. Uygunsuz talep Liman Başkanlığından gelmiş ise uygunsuzluk belirtilerek evrak ilgili Liman Başkanlığına iade edilir. C.8- Onay; Onaya hazırlanan belge veya evrak ilgili Kanun, Yönetmelik, Genelge veya Talimatlar çerçevesinde yetkili makamın onayına sunulur. C.9- Onaylanan Belgenin Teslimi/Gönderilmesi; Ölçüm neticesi işlem yapılan teknelere ait Müsteşarlığımızın internet sayfasındaki e-tahsilat bölümünden giriş yapılarak belirlenen harç bankaya yatırtılır. (ölçüm gerektiren işlemler için harç müracaattan önce yatırılmış olmalı, harç dekontu müracaat esnasında sunulmalıdır) Bölge Müdürlüğümüze yapılan başvuru sonucu düzenlenen Denize Elverişlilik Belgesi Denizci Evi nde bulunan evrak kayıt biriminden teslim edilir. Tonilato Belgesi ise tescilsiz teknelerde Bağlama Kütüğü işlemi için Liman Başkanlığına, tescilli teknelerde Gemi Tasdiknamesi için Gemi Sicil Dairesine gönderilir. Liman Başkanlığından yapılan başvuru için düzenlenen belge teslim edilmek üzere ilgili Liman Başkanlığına gönderilir. Tescile tabii tekneler için Tonilato Belgesi, düzenlenecek Gemi Tasdiknamesi ile beraber teslim edilmek üzere Gemi Sicil Dairesine gönderilir. C.10- Yazışmalar; Yapılan başvuru ile ilgili yazışmalar imzaya yetkili makam tarafından onaylanıp evrak programına kaydedilip gideceği yere gönderilmek üzere evrak servisine teslim edilir. C.11- Dosyalama; İşleme esas evrak muhteviyatı muhafaza edilmek üzere arşivde bulunan dosyasına veya yeni oluşturulan dosyaya kaldırılır. 8

9 D- İŞLEM SÜRELERİ Teknik kütük dosyası Bölge Müdürlüğümüzde bulunan ve teknenin kontrolünü veya başka birimlerle yazışma gerektirmeyen tonilato belgesi işlemlerinde evrak 1 saatte teslim edilir. Teknenin kontrolünü (Dış Etkenler) gerektiren Tonilato Belgesi taleplerinde yapılan tekne kontrolünde uygun bulunması halinde belge 1 iş günü içerisinde teslim edilir. Denize Elverişlilik Belgesi taleplerinde belge; yapılan tekne kontrolünün uygun bulunması halinde 1 iş günü içerisinde belge teslim edilir. Liman Başkanlığından yapılan başvurularda talebe göre belge (Dış etkenler hariç ) 1 iş günü içinde teslim edilir. Bölge Müdürlüğümüzce yapılan işler ve kullanılan formlara Bölge Müdürlüğümüzün internet adresinden ulaşılabilir. Bölge Müdürlüğümüz birimlerinde DIŞ ETKENLER HARİÇ HER İŞ BİR SAATTE prensibine uygun hareket edilir. E- YENİ İNŞA DENİZ ARACI KAYDINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR E.1- Yeni inşa deniz aracı ve inşa edecek tesis: Yeni tekne veya deniz aracı inşa ettirmek için öncelikle inşa ettirilecek deniz aracının; - Cinsinin (özel, sürat teknesi, ticari yat, ticari yolcu, balık avlama, yük gemisi, hizmet gemisi v.s.), - Tam boyunun, - Taşıması gerektiği düşünülen insan sayısının bilinmesi gerekmektedir. Özel tekne veya sürat teknesi (özel/ticari) olacak ise aşağıda nasıl ulaşılabileceği detaylandırılan Müsteşarlığımız internet adresinde mevzuat kısmı Yönetmelikler bölümünde yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. Bu yönetmelik 2,5 m. ile 24 m. arasındaki özel tekneleri kapsamakta olup, Müsteşarlığımızdan üretici kodu almış olan kuruluşlar tarafından inşa edilebilir. Özel tekne veya sürat teknesi (özel/ticari) dışında kalan tam boyları 15 m. ve üzeri olanlar, 12 den fazla yolcu taşıyacak olan diğer bütün tekneler ile 24 m. den büyük özel tekneler; - Müsteşarlığımız internet adresindeki mevzuat kısmı Yönetmelikler bölümünde yayımlanan Gemi Ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde inşa edilmesi, 9

10 10 - Yine Müsteşarlığımız internet adresindeki mevzuat kısmı Yönetmelikler bölümünde yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği nde açıklanan hususlara uyumlu olması, - İnşaayı gerçekleştirecek bütün üretici kuruluşlar Müsteşarlığımız denizcilik.gov.tr/gis internet adresinde yayımlanan Gemi İnşa Sanayi Veri Tabanı Programı (GİSVP) uygun tesis listesinde yer almalı, bu sitede kendilerine ayrılan sayfalardaki bilgilerin güncellenmiş olması gerekmektedir. E.2- Müracaat : Tekne sahibi/temsilcisi teknenin kaydına ilişkin 3-4. sayfalarda açıklanan evraklar ile Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına müracaat etmelidir. E.3- Ölçüm: Talep dilekçesine istinaden ölçmeye yetkili personel tarafından Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği hükümlerine göre ölçülür. (Bu işlem Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından yapılır.) E.4- Kayıt ve Belgelendirme: E.4.1- Ölçüm sonucu tekne 18 gros tonilatodan küçük ise (Ticari / Özel): Özel tekne dışındaki diğer teknelere ölçmeyi yapan Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından tonilato belgesi düzenlenir. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen tonilato belgesi Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlenmek üzere ilgili Liman Başkanlığına gönderilir. Liman Başkanlığınca Bağlama Kütüğüne kayıt edilip Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi düzenlenir. (Özel teknelere Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi dışında belge düzenlenmez.) Sahibinin talebi üzerine 18 gros tonilatodan küçük tekneler Gemi Siciline de kayıt edilip, Gemi Tasdiknamesi düzenlenir. E.4.2- Ölçüm sonucu tekne 18 gros tonilatodan büyük ise: Özel Tekne dışındaki 18 gros tonilatodan büyük teknelere ölçmeyi yapan Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından tonilato belgesi düzenlenir. Düzenlenen tonilato belgesi Gemi Tasdiknamesi işlemleri için ilgili Gemi Sicil Dairesine gönderilir. (Bağlama kütüğüne kayıt yapılmaz.) Düzenlenen tonilato belgesi Gemi Sicil Dairesine gönderilip Gemi Siciline kayıt edilerek Gemi Tasdiknamesi düzenlenmesi sağlanır. (Özel tekne dışındaki 18 gros tonilatodan büyük teknelerin tamamının Gemi Siciline kaydı zorunludur. Tonilato belgesi

11 ve Gemi Tasdiknamesi ilgilisine Gemi Sicil Dairesince teslim edilir. ) E.4.3- Ticari Deniz Aracı Belgelendirilmesi için: Deniz aracının % 50 den fazla payı TC Uyruklu kişilere ait olmalı, aynı zamanda deniz aracı şirkete ait ise müdürü TC Uyruklu olmalıdır. Müracaat edenin ticari faaliyetleri arasında deniz aracının cinsine uygun ifadeler Vergi Levhasında ve Ticaret Sicil Gazetesinde yer almalıdır. (tekne işletmeciliği, yat işletmeciliği, deniz taşımacılığı, su sporları işletmeciliği v.s) E.4.4- Balık Avlama Deniz Araçlarının Belgelendirilmesi için: Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden alınacak kayıt edildiğinde avlanma ruhsatı düzenlenebileceği belirtilen uygunluk yazısı bulunmalıdır. E.4.5- İthal Deniz Aracı Kaydı: İthal edilen deniz aracı ile ilgili - Gümrük Giriş Beyannamesi aslı/onaylı fotokopisi, - Builders Certificate (Yapımcı Sertifikası) aslı ve tercümesi, - Fatura aslı - Yüzerek gelen deniz araçlarında Bayrak Şahadetnamesi ibrazı gerekli olup ölçüm ve kayıt işlemi yukarıda açıklanan yeni inşa teknelerde olduğu gibidir. E.4.6- Sahibi TC Uyruklu Yabancı Bayraktan Türk Bayrağına Geçecek Özel Tekne Kaydı: Bu tekneler sadece özel tekne olarak kayıt edilirler. Dilekçe ekinde; Özel tekne kaydı için istenilen evraklara ilave olarak - Yabancı Bayrakta sahibi olunduğunu belgeleyen evrak aslı, - Eski bayrağına ait ülkeden alınan terkin kaydı aslı, - TC Kimlik Numarası yazılı resmi bir belge aslı - Tekneye ait varsa diğer evraklarla Liman Başkanlığına müracaat edilmelidir. (Ölçmeye yetkili makam tarafından Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği esaslarına göre ölçülerek Liman Başkanlığınca Bağlama Kütüğüne kayıt edilir. Bağlama Kütüğü ruhsatı düzenlenip, diğer işlemler için ilgili Gümrük Müdürlüğüne bilgi verilir. Ölçüm sonucu tekne boyu boyu 5 m den büyük ise Bağlama Kütüğü Harç Makbuzu kayıttan önce istenir.) 11

12 F- DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ 4922 Sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 4. Maddesi hükümleri gereğince internet adresinde ulaşılabilecek mevzuat bölümünde yer alan Gemilerin Teknik Yönetmeliğinde belirtilen şartlar dikkate alınarak özel tekneler dışında kalan bütün deniz araçlarına Denize Elverişlilik Belgesi/Su Aracı Uygunluk Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Denize Elverişlilik Belgesinin süresi normal şartlarda ara sörveyleri yaptırılmak kaydıyla 5 yıldır. Denize Elverişlilik Belgesinin gemide bulundurulması zorunludur. F.1- Denize Elverişlilik Belgesi Alabilmek İçin Ne Yapılmalıdır: F.1.1- Müracaat İçin Hangi Evraklar İstenir 4. Sayfada Yapılan işlemler / c maddesinde belirtilen evraklarla müracaat edilmelidir. F.1.2- Sörvey ve belgelendirme Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenecek deniz aracı öncelikle karaya çekilmiş olmalıdır. Kara Sörveyi Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı yetkili personeli tarafından veya Müsteşarlığımızdan yetkili Klas Kuruluşu tarafından yapılabilir. Deniz aracı karada iken sörvey için Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına müracaat edilip deniz aracı denize indirilmeden önce yetkili personele kontrolü yaptırılarak rapor tutulması sağlanıp, denize indirilmesinde sakınca bulunmadığının teyidi alınmalıdır. (Bu işlem için görevlendirilen personelden randevu alınız.) Kara sörveyinde Ek-1, Ek.2, Ek.3, Ek.4 Sörvey raporları kullanılmakta olup, yapısal olarak asgari yapılması gerekenler bu raporda gösterilmektedir. Bu kara sörvey işleminin yapıldığı tarih Başlangıç Sörveyi olarak isimlendirilmekte ve düzenlenecek 5 yıllık Denize Elverişlilik Belgesinin başlangıç tarihi olmaktadır. Karada kontrol edilerek denize indirilmesinde sakınca bulunmadığı rapor edilen deniz aracı denize indirildikten sonra yetkili personel tarafından deniz sörveyi yapılması gerekmektedir. (Deniz sörveyinin Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı yetkili personeli tarafından yapılması zorunludur. Bu işlem için görevlendirilen personelden randevu alınız.) 12

13 Deniz sörveyinde Ek.5, Ek.6, Ek.7 Ek.8, Ek.9, Ek.10 Sörvey Raporları kullanılmakta olup, deniz aracının yapısal durumu ile evrak ve teçhizat kontrolü yapılmaktadır. Denize Elverişlilik Belgesi Düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı rapor edilen deniz aracına yıllık kontrolleri yaptırılıp vize edilmesi şartı ile 5 yıl süreli Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenecektir. Başlangıç Kara ve Deniz Sörveyleri sonucu düzenlenen 5 yıllık Denize Elverişlilik Belgesi Bölge Müdürü/Liman Başkanı tarafından imzalanır, yıllık sörveyde uygun bulunması halinde sörveyi yapan yetkili personelimiz tarafından sörvey mahallinde imzalanarak yıllık vizesi yapılabilir. F.2- Yıllık Sörveyler Nedir ve nasıl yapılacaktır: Cinsi yolcu gemisi, yolcu motoru veya tenezzüh teknesi olan deniz araçları başlangıç kara sörvey tarihinden sonraki; 1. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi yaptırıp olumlu rapor almalı, yetkili personelimizin Ek.6 deniz sörvey raporu ile yapacağı kontrolü neticesinde vereceği olumlu rapor ile birleştirilerek Denize Elverişlilik Belgesi yetkili personel tarafından imzalanmak suretiyle 1. yıllık vizesi yapılmış olacaktır. 2. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi yaptırıp olumlu rapor almalı, yetkili personelimizin Ek.6 deniz sörvey raporu ile yapacağı kontrolü neticesinde vereceği olumlu rapor ile birleştirilerek Denize Elverişlilik Belgesi yetkili personel tarafından imzalanmak suretiyle 2. yıllık vizesi yapılmış olacaktır. 2. ve 3. yıl aralığında yani 25. ayın başı ile 36. ayın sonu arasındaki süre içerisinde deniz aracının karaya çekilerek yetkili personelimizce olumlu kara sörvey raporu düzenlenmiş olması zorunludur. 2. ve 3. yıl aralığındaki kara raporunda denize indirilmesinde sakınca bulunmadığı anlaşılan deniz aracı denize indirildikten sonra tekrar denizde görülerek olumlu rapor edilip sörveyi yapan yetkili personelimiz tarafından Denize Elverişlilik Belgesi vize edilecektir. 13

14 4. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi yaptırıp olumlu rapor almalı, yetkili personelimizin Ek.6 deniz sörvey raporu ile yapacağı kontrolü neticesinde vereceği olumlu rapor ile birleştirilerek Denize elverişlilik Belgesi yetkili personel tarafından imzalanmak suretiyle 4. yıllık vizesi yapılmış olacaktır. Başlangıç kara sörvey tarihinden sonraki 5. yılda Denize Elverişlilik Belgesinin süresi bitmiş olacağından mutlaka karaya çekilmesi gerekmektedir. Örnek : tarihinde başlangıç kara sörveyi yapılmış olan bir Cinsi yolcu gemisi, yolcu motoru veya tenezzüh teknesine yıllık vizesi yaptırılmış olmak kaydı ile yılına kadar geçerli olan Denize Elverişlik Belgesi düzenlenecektir. (örneğimizi dikkatli inceleyiniz.) 1. yıl vizesi için: tarihi ile tarihleri arasında Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi ve yetkili personelimize deniz sörveyi yaptırıp olumlu raporu olmalıdır. 2. yıl vizesi için: tarihi ile tarihleri arasında Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi ve yetkili personelimize deniz sörveyi yaptırıp olumlu raporu olmalıdır. (Bu süre içerisinde 25. ayın başlangıcı olan tarihi ile tarihleri arasında deniz aracı karaya çekilmiş olursa 2. ve 3. yıl aralığında başka karaya çekilmesine gerek olmayacaktır.) 3. yıl vizesi için: 2. yıl vizesi için yukarıda belirtilen tarihlerde karaya çekilmiş ise tarihi ile tarihleri arasında Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi ve yetkili personelimize deniz sörveyi yaptırıp olumlu raporu olmalıdır. 2. yıl vizesi için yukarıda belirtilen tarih aralığında karaya çekilmemiş ise tarihi ile tarihleri arasında mutlaka karaya çekilmelidir. Yapılacak kara ve deniz sörveylerinde alacağı olumlu rapor sonucu 3. yıllık vizesi yapılacaktır. 14

15 4. Yıl vizesi için: tarihi ile tarihleri arasında Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıça su altı sörveyi ve yetkili personelimize deniz sörveyi yaptırıp olumlu raporu olmalıdır. (4. yıl vizesinden sonra tarihi ile tarihleri arasında mutlaka karaya çekilmiş olmalı ve yeni bir başlangıç tarihi ile yeni 5 yıllık Denize Elverişlilik Belgesi alınmalıdır.) Cinsi Özel Tekne, Yolcu Gemisi, Yolcu Motoru veya Tenezzüh Teknesi dışında kalan diğer deniz araçları (balık avlama teknesi, ticari yat, ticari sürat teknesi, hizmet gemisi, yük gemisi v.s) başlangıç kara sörvey tarihinden sonraki; 1. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde su altı sörveyine veya kara sörveyine ihtiyaç olmadan yetkili personelimizin, Ek.6, Ek.7, Ek.8, Ek.9, Ek.10 deniz sörvey raporu ile yapacağı kontrolü neticesinde verilecek olumlu rapora istinaden Denize Elverişlilik Belgesi yetkili personel tarafından imzalanmak suretiyle 1. yıllık vizesi yapılmış olacaktır. 2. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde; Müsteşarlığımızdan yetki almış klas kuruluşu veya dalgıca sualtı sörveyi yaptırıp olumlu rapor almalı / deniz aracı karaya çekilerek yetkili personelimizden olumlu kara sörvey raporu alındıktan sonra, yetkili personelimizin Ek.6, Ek.7, Ek.8, Ek.9, Ek.10 deniz sörvey raporu ile yapacağı kontrolü neticesinde verilecek olumlu rapora istinaden Denize Elverişlilik Belgesi yetkili personel tarafından imzalanmak suretiyle 2. yıllık vizesi yapılmış olacaktır. 2. ve 3. yıl aralığında yani 25. ayın başı ile 36. ayın sonu arasındaki süre içerisinde deniz aracının karaya çekilerek yetkili personelimizce olumlu kara sörvey raporu düzenlenmiş olması zorunludur. 2. ve 3. yıl aralığındaki kara raporunda denize indirilmesinde sakınca bulunmadığı anlaşılan deniz aracı denize indirildikten sonra tekrar denizde görülerek olumlu rapor edilip sörveyi yapan yetkili personelimiz tarafından imzalanarak Denize Elverişlilik Belgesi 3. yıllık vizesi yapılacaktır. 4. yılın 3 ay öncesi veya 3 ay sonrası arasında kalan 6 aylık süre içerisinde su altı sörveyine veya kara sörveyine ihtiyaç olmadan yetkili personelimizin Ek.6, Ek. 7, Ek.8, Ek.9, Ek.10 deniz sörvey raporu ile yapacağı kontrolü neticesinde verilecek olumlu rapora istinaden Denize Elverişlilik Belgesi yetkili personel tarafından imzalanmak suretiyle 4. yıllık vizesi yapılmış olacaktır. Başlangıç kara sörvey tarihinden sonraki 5. yılda Denize Elverişlilik Belgesinin süresi bitmiş olacağından mutlaka karaya çekilmesi gerekmektedir. 15

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner Sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi b) Döner Sermaye

Detaylı

SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 1- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE HANGİ GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARI KAYDEDİLECEKTİR? (1) Bağlama kütüğüne; a) 18 GRT nin altındaki tüm ticari gemiler, b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 2 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER 01. ADB nedir, ne işe yarar? ADB, Amatör Denizci Belgesi nin kısaltmasıdır. Kişilerin, ticari amaç olmaksızın

Detaylı

Klaslama ve Sörveyler 2015

Klaslama ve Sörveyler 2015 Klaslama ve Sörveyler 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı

Detaylı

Liman Seferi Bölgesindeki Yolcu Gemisi / Motoru ve Gezinti / Tenezzüh Gemisi Denetim Listesi

Liman Seferi Bölgesindeki Yolcu Gemisi / Motoru ve Gezinti / Tenezzüh Gemisi Denetim Listesi T.C. BA BAKANLIK DEN ZC L K MÜSTE ARLI I.BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü / L MAN BA KANLI I DEN Z SÖRVEY RAPORU KAPSAM: Liman Seferi Bölgesindeki Yolcu Gemisi / Motoru ve Gezinti / Tenezzüh Gemisi Denetim Listesi Gemi

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 4/8/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18125 YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Yat Turizmi, Yat Limanı İşletmeciliği ve Yat İşletmeciliğinin

Detaylı

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 BİRİNCİ BÖLÜM

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 BİRİNCİ BÖLÜM Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete: 26 Aralık 2004, Pazar,Sayı: 25682 Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER SIRA LİMAN BAŞKANLIĞI İŞLEMLER İSTENEN BELGELER A B C D E F G Gemiler İçin Yanaşma/ Demir Ordinosu Liman Çıkış Belgesi (LÇB) Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Özel Tüketim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI GEMİ İ İNŞA VE TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İrtibat Telefonları : 0312 2323850 Santral 0312 2323904 2320723 Faks : 0312 2314287 Eposta : gemiinsa@denizcilik.gov.tr Gezi

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Asansör Yönetmeliği Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682

Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 Resmi Gazete Tarihi: 26.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25682 GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (Değişik:RG-18/3/2010-27525)

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

www.makrosistem.com.tr

www.makrosistem.com.tr İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikleri içermektedir. www.makrosistem.com.tr

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı