2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :..."

Transkript

1 Örnek No:1* 1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası... ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği... yerleşim yerindeki adresi :... 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... 3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların,... adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :... 4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla... tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile... işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat... yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur... üzerinden talep edildiği ve faizi :... 5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan... bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu... rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş... veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve... soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-... hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,... soyadı, yerleşim yerindeki adresi :... 6-Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti : Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi :... 8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,... çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı... değilse borcun sebebi :... 9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği :... Yukarıdaki ( ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. (İİK m.8, 58).../.../... Alacaklı veya Vekilinin İmzası *:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 48 e karşılık gelmektedir.

2 T.C....İcra Dairesi Dosya No :... Örnek No : 4-5* PARA BORCUNA VEYA TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASINA VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ VEYA GEMİ ÜZERİNDEKİ İNTİFA HAKKININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE İCRA EMRİ 1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve... yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği... yerleşim yerindeki adresi :... 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... 3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla... tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile... işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat... yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur... üzerinden talep edildiği ve faizi :... 4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :... 5-İlâmı veren mahkeme ve ilâmın tarih ve numarası :... 6-İlâm veya belgeye dayalı olarak istenen alacağın... veya teminatın; yapılması veya yapılmaması... istenen işin; kaldırılacak veya yükletilecek irtifak... hakkının veya gemi üzerindeki irtifak veya intifa... hakkının neden ibaret olduğu ve faizi :... A)Yukarıda yazılı borcu (teminat) işbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde ödemeniz (vermeniz); İcra ve İflas Kanununun 32 nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez. (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı; yine bu müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandırılacağınız, B) Yukarıda yazılı işi işbu icra emirinin, tebliği tarihinden itibaren... süre içinde yapmanız, aksi halde, 30 uncu madde gereğince ilâm hükmünün icraen yerine getirileceği; iş yalnız tarafınızdan yapılmasına dair ise bu süre içinde yapılmaması halinde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği, C)Yukarıda yazılı işin... süre içinde yapılmaması, aksi halde 343 üncü maddedeki cezayı gerektireceği, D)Yukarıda yazılı işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâm hükmü yerine getirildikten sonra, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursanız mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmünün tekrar zorla yerine getirileceği, E)Yukarıda yazılı irtifak hakkını veya gemi üzerindeki intifa hakkının icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (7) gün içinde yüklemeniz (kaldırmanız), aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilâm hükmüne muhalefetin ayrıca İcra ve İflâs Kanununun 343 üncü maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur. (İİK m.30, 31, 32).../.../... İcra Müdürü *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 53 e karşılık gelmektedir.

3 T.C.... İcra Dairesi Dosya No :... Örnek No : 6* İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE İCRA EMRİ 1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası... yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği... yerleşim yerindeki adresi :... 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... 3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla... tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile... işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat... yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur... üzerinden talep edildiği ve faizi :... 4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :... 5-Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün sebebi :... 6-Rehnedilenin ne olduğu :... 7-Rehnedilen üçüncü şahıs tarafından verilmiş... veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse onun ve... daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin adı, soyadı,... yerleşim yerindeki adresi :... İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz; bu süre içinde borç ödenmez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur. (İİK m.149).../.../... İcra Müdürü *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önce uygulamada kullanılan Örnek 151 e karşılık gelmektedir.

4 T.C.... İcra Dairesi Dosya No :... Örnek No:7* İLÂMSIZ TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı soyadı, vergi kimlik numarası... ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği... yerleşim yerindeki adresi :... 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... 3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla... tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile... işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat... yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur... üzerinden talep edildiği ve faizi :... 4-Senet ve tarihi ve senet yoksa borcun sebebi :... 5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların... adı soyadı, yerleşim yerindeki adresleri :... İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz (teminatı vermeniz); borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu (7) gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı; imzayı reddettiğiniz takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız; buna uymazsanız itirazınızın geçici olarak kaldırılacağı; senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine yedi gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız; dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduğunuz; adresinizi değiştirdiğiniz halde yurt içinde yeni bir adres bildirmediğiniz ve yeni adresinizin de tespit edilemediği durumda, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligatın size yapılmış sayılacağı; borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebrî icraya devam edileceği ihtar olunur. (İİK m.60).../.../... İcra Müdürü *:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 49 a karşılık gelmektedir.

5 T.C.... İcra Dairesi Dosya No :... Örnek No. : 8* TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki... adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa... Türkiye de göstereceği yerleşim yerindeki... adresi :... 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... 3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla... tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile... işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat... yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur... üzerinden talep edildiği ve faizi :... 4-Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün sebebi :... 5-Rehnedilen şeyin ne olduğu : Rehnedilen üçüncü şahıs tarafından verilmiş... veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmişse onun ve... daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin adı,... soyadı, yerleşim yerindeki adresi :... İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde borcu ödemeniz; rehin hakkına karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkâr ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz; aksi halde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; bu süre içinde rehin hakkında açıkça itiraz etmediğiniz takdirde alacaklının rehin hakkını takip safhası içinde artık tartışma konusu olamayacağı; sırf rehin hakkına itiraz edildiği takdirde alacaklının bu takip yolundan vazgeçerek takibinin haciz yolu ile devamını ve 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanızı isteyebileceği, bu süreler içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse rehnin satılacağı ihtar olunur. (İİK m.146, 147).../.../... İcra Müdürü *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 50 ye karşılık gelmektedir.

6 T.C.... İcra Dairesi Dosya No :... Örnek No : 9* İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası... ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği... yerleşim yerindeki adresi :... 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... 3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla... tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile... işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat... yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur... üzerinden talep edildiği ve faizi :... 4-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,... soyadı, yerleşim yerideki adresleri :... 5-İpotek belgesi ve tarihi (ipotek bir cari hesap... veya işlemeyecek kredi vesaire gibi bir... mukavelenin teminatı olarak verilmişse tarih... ve numarası) :... 6-Rehnedilenin ne olduğu :... 7-Rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş... veya mülkiyeti üçüncü şahıslara geçmiş ise... onun ve daha sonra gelen rehin hakkı sahibinin... adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi :... İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde borcu ödemeniz; borca karşı bir itirazınız varsa tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak (ipotek hakkına itiraz edilemez mad. 150) icra dairesine bildirmeniz; borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız; senet altındaki imzayı inkâr ediyorsanız ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirde senetteki imzayı kabul etmiş sayılacağınız; süresi içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur. (İİK m.149/b).../.../... İcra Müdürü *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 152 ye karşılık gelmektedir.

7 T.C.... İcra Dairesi Dosya No :... Örnek No:10* KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası... ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği... yerleşim yerindeki adresi :... 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... 3-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla... tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile... işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat... yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur... üzerinden talep edildiği ve faizi :... 4-Senet ve tarihi :... 5-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların... adları, soyadları ve yerleşim yerindeki adresleri :... Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödemeniz; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. (İİK m.168).../.../... İcra Müdürü *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 163 e karşılık gelmektedir.

8 T.C....İcra Dairesi Örnek No : 11* Dosya No :... İFLÂS YOLU İLE ADÎ TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1 Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin... adı, soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki... adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, :... Türkiye de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :... 2 Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin... adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi,... alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... 3 Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz... miktarı ve işlemeye başladığı gün;... alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi... tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :... 4 Senet ve tarihi :... İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (7) gün içinde ödemeniz, bu süre içinde borcunuz olmadığına veya iflâsa tâbi şahıslardan bulunmadığınıza dair bir itirazınız varsa dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz ve konkordato teklif edebileceğiniz; aynı süre içinde borç ödenmediği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden iflâs kararı isteyebileceği ihtar olunur. (İİK m.155).../.../... İcra Memuru *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 153 e karşılık gelmektedir.

9 T.C....İcra Dairesi Örnek No : 12* Dosya No :... KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ İFLÂS YOLU İLE TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1 Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin :... adı,soyadı vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki:... adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, :... Türkiye de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :... 2 Borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin :... adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, :... alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... 3 Alacağın Türk parasıyla tutarı,faiz :... miktarı ve işlemeye başladığı gün; :... alacak yabancı para ise alacağın hangi :... tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :... 4 Senet ve tarihi :... İşbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini (5) gün içinde ödemeniz; kambiyo senedi ve borca ait her türlü itiraz ve şikâyetlerinizi yine bu (5) gün içinde sebepleriyle birlikte ve diğer tarafa tebliğ edilecek nüshadan bir fazla dilekçe ile icra dairesine bildirmeniz; (5) gün içinde borç ödenmediği; veya itiraz ve şikâyet edilmediği takdirde, alacaklının ticaret mahkemesinden iflâsınızı isteyebileceği; itiraz ve şikâyet edildiği takdirde alacaklının ticaret mahkemesinden itiraz ve şikâyetin kaldırılması ve iflâsınıza karar verilmesini isteyebileceği ihtar olunur. (İİK m.171).../.../... İcra Memuru *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 52 ye karşılık gelmektedir.

10 T.C.... İcra Dairesi Dosya No :... Örnek No : 13** ADÎ KİRAYA VE HASILAT KİRALARINA AİT TAKİPTE ÖDEME EMRİ 1-Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki... adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa... Türkiye de göstereceği yerleşim yerindeki... adresi :... 2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... 3-Alacağın Türk parasıyla tutarı, faiz miktarı ve... işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat... yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur... üzerinden talep edildiği ve faizi :... 4-Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçıların... adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :... 5-Sözleşme ve tarihi :... Yukarıda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren... gün içinde ödemeniz; borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren... gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte İcra ve İflâs Kanununun 62 nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; kira aktini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetmediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız; yukarıdaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz etmezseniz, alacaklının icra mahkemesinden tahliyenizi isteyebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da haciz talep edilebileceği ihtar olunur. (İİK m.269).../.../... İcra Müdürü A- Ödeme süresi; Borçlar Kanununun 260 ıncı maddesi gereğince, altı ay veya daha fazla süreli adî kiralarda otuz gün, daha az süreli olanlarında altı gün, aynı Kanunun 288 inci maddesi uyarınca hasılat kiralarında altmış gündür. B- İtiraz süresi; Ödeme süresi otuz ve altmış gün olan adî ve hasılat kiralarında itiraz süresi yedi gün, ödeme süresi altı gün olan adî kiralarda ise üç gündür. **: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 51 e karşılık gelmektedir.

11 T.C....İcra Dairesi Örnek No : 16* Dosya No :... KIYMETLİ EVRAK VE DEĞERLİ ŞEYLERİN ALINDI MAKBUZU Esas defter No :... Makbuz No :... Teslim edenin adı, soyadı... Kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter numarası :... Teslim alınan şeyin Takdir edilen kıymeti Cinsi ve niteliği Miktarı Lira Kuruş Yukarda cins ve miktarı yazılı... kalem ayniyat alınmıştır..../.../... Teslim edenin adı,soyadı İcra Müdürü veya Yrd. Adı, soyadı

12 T.C.... İcra Dairesi Dosya No :... Örnek No: 20** BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ 1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi : Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi : Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi : Haczin neye ilişkin olduğu ve haczin hangi miktar için yapıldığı : Alacak tutarı ile faiz ve giderler : Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki... lira alacağı (malı) üzerine.../.../... tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ödemeniz gerektiği; borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı; hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malın bedelini) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız; borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın elinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödenmiş olduğu; malın istihlak edilmiş, kusurunuz olmaksızın telef olduğu, malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; aksi halde borcun zimmetinizde ve malın elinizde sayılacağı; borcu icra dairesine ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur. (İİK m.89).../.../... İcra Müdürü Mühür ve imza İlgili 89 uncu maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılıdır.

13 * Madde 89/2, 3, 4, 5- Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur. Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir. Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder. Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir. **: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 59 a karşılık gelmektedir.

14 T.C.... İcra Dairesi Dosya No :... Örnek No : 21** İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ 1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi :... 2-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,... soyadı ve adresi :... 3-Borçlunun ve varsa vekilinin adı,... soyadı ve adresi :... 4-Haczin neye ilişkin olduğu, hangi miktar... için yapıldığı :... 5-Birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi :... 6-Alacak tutarı ile faiz ve giderler :... Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı... üzerine ve masraflarla birlikte... lira borçtan dolayı haciz konularak yapılan birinci ihbara rağmen müddeti içinde itiraz etmemeniz sebebiyle borç zimmetinizde (mal yedinizde) sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden itibaren (7) gün içinde borcunuz olmadığı veya malın yedinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusurunuz olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddianız varsa yazılı veya sözlü olarak icra dairesine itirazda bulunmanız; itirazda bulunmadığınız takdirde zimmetinizde sayılan borcu (malı) icra dairesine ödemeniz (teslim etmeniz, aksi halde cebri icra yolu ile tahsil edileceği aynen alınacağı) ihtar olunur.* (İİK m.89).../.../ İcra Müdürü (*) İlgili 89 uncu maddenin 2,3,4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılır.

15 * Madde 89/2,3, 4, 5-Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur. Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir. Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder. Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir. **: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 157 ye karşılık gelmektedir.

16 T.C.... İcra Dairesi Dosya No :... Örnek No : 21/a** ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ (BİLDİRİM) 1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi :... 2-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,... soyadı ve adresi :... 3-Borçlunun ve varsa vekilinin adı,... soyadı ve adresi :... 4-Haczin neye ilişkin olduğu hangi miktar... için yapıldığı :... 5-Alacağın tutarı ile faiz ve giderler :... 6-İkinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi :... Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı... üzerine ve giderlerle birlikte... lira borçtan dolayı haciz konularak yapılan ikinci ihbara rağmen müddeti içinde itiraz etmemeniz sebebiyle borç zimmetinizde (mal yedinizde) sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden itibaren (15) gün içinde borcu icra dairesine ödemeniz veya malı aynı sürede teslim etmeniz; ihbarnamenin tebliğinden itibaren (15) gün içinde takibin yapıldığı veya kendi yerleşim yerinizin bulunduğu yer mahkemesinde menfi tespit davası açabileceğiniz ve bu davayı açtığınıza dair belgeyi, bu bildirimin yapıldığı tarihten itibaren (20) gün içinde ilgili icra dairesine vermeniz; dava açmaz veya davayı açtığınızı gösterir belgeyi vermemeniz halinde ise ihbarnamenin tebliğinden itibaren (15)gün içinde zimmetinizde sayılan borcu icra dairesine ödemeniz veya elinizde sayılan malı icra dairesine teslim etmeniz; aksi halde cebri icra yolu ile borcun tahsil edileceği veya malın aynen alınacağı ihtar olunur.* (İİK m. 89).../.../ İcra Müdürü

17 (*) İlgili 89 uncu maddenin 3,4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılır. (*) Madde 89/3,4,5-Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir. Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder. Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir. **: Bu örnek., bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 157/a ya karşılık gelmektedir.

18 T.C....İcra Dairesi Örnek No : 24* Dosya No :... TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI Alacaklının adı ve soyadı : Borçlunun adı soyadı : Artırmanın yapılacağı yer,gün ve saat : Birinci artırma tarihi : İkinci artırma tarihi : İlânın şekli : Taşınırın takdir edilen kıymeti Lira Kuruş Adedi Cinsi

19 *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 61 e karşılık gelmektedir. ARTIRMA ŞARTLARI 1 Tayin edilen zamanda mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana satılır. Şu kadar ki artırma bedeli, malın tahmini değerinin % 60 ını bulmak ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o mal ile temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmak şarttır. Artırma bu miktara baliğ olmazsa satış geri bırakılır ve artıranlar taahhütlerinden kurtulurlar. 2 Yukarıdaki şartlar dairesinde mal satılmazsa ikinci artırmaya bırakılır ve ikinci artırmada mal üç defa bağrıldıktan sonra en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki, artırma bedelinin, malın tahmin edilen değerinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması giderlerini geçmesi şarttır. Aksi halde satış talebi düşer. 3 İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fehine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. 4 Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleriyle damga resmi ve %... K.D.V ait olacaktır. 5 Başkaca lüzumlu izahat /.../... İcra Müdürü (İİK m.114)

20 1. ARTIRMA Artırma yapıldığı yer, saat... ARTIRILAN MİKTAR ARTIRANLAR Lira Kuruş Adı Soyadı. İmzası Üç defa bağrılmış, fazlaya istekli çıkmamış olduğundan karşılarında yazılı bedelle alıcısına (alıcılara) ihale olunmuştur. Tarih...Saat...Dakika... İcra Müdürü Tellâl Alıcı Alıcıya, ihale bedelini ödemek üzere... gün süre verildi. İcra Müdürü.../.../... Alıcı İstekli çıkmadığından, teklif edilen fiyat % 60 ını bulunmadığından satış yapılmamıştır..../.../... İcra Müdürü Tellâl

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir.

(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. 5. Değişiklikler MADDE 31 - (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. (2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan kalkarsa

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT *

VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * 95 VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGAT * Av. Gizem YÖNDER Özet Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması asıldır. Kişinin birden fazla vekili varsa, tebligatın bunlardan

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER

TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER TÜRK TİCARET KANUN TASARISINDA ELEKTRONİK İŞLEMLER İLE İLGİLİ YER ALAN YENİ DÜZENLEMELER Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM VergiDepartmanıOrtağı Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. E-yaklaşım Dergisi,

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU

KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU KAMULAġTIRMA HUKUKUNUN ADLĠ YARGI BOYUTU Hüseyin Güngör Babacan, Yargıtay 18 Hukuk Dairesi Üyesi Kamulaştırma Kanunu 05.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4650 Sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Peki bu

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı