KONU: ELEKTRİK SUNUM YAPAN: Yılmaz Veli ÖZKALDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONU: ELEKTRİK SUNUM YAPAN: Yılmaz Veli ÖZKALDI"

Transkript

1 KONU: ELEKTRİK SUNUM YAPAN: Yılmaz Veli ÖZKALDI

2 HİDROELEKTRİK SANTRAL

3

4

5 JENERATÖR Jeneratörler, kısaca türbin milinden aldığı mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren makinalardır. Jeneratör kapasitesi (kva cinsinden), net düşü ve debiye bağlı olarak hesaplanan türbin gücü, jeneratör güç faktörü ve öngörülen jeneratör verimi göz önüne alınarak belirlenir.

6 Güç faktörü, büyük, orta ve küçük güçlü jeneratörlerde sırasıyla 0.95/ 0.9/ 0.85 değeri alınarak hesaplara katılır. Jeneratör gerilimini belirlerken ekonomik değerlendirme yapılmalıdır. Yüksek seçilen gerilim değerleri sargıların izolasyonunu ve ısı iletimini, dolayısıyla generatörün ağırlığını ve dolayısıyla fiyatı artacaktır.

7 GERİLİM SEVİYESİ Bu yüzden tüm bu faktörler göz önüne alınarak nominal gerilim tespit edilir. S N 3 MVA 0,4 6,3 kv 3 MVA < S N 10 MVA 6,3 kv 10 MVA < S N 40 MVA 11 kv 40 MVA < S N 100 MVA 13.8 kv S N > 100 MVA >14,4 kv

8 KAYIP VE VERİM Jeneratörler için kısmi yüklerde (%20, %40, %60, %80 ve %100) kayıpları ve bunlara tekabül eden verimler değerlendirilir. Bir jeneratörün kayıpları aşağıda sıralanmıştır. Stator ve rotor sargı dirençlerinden ileri gelen bakır kayıpları, Jeneratörün yatak sürtünmeleri ve devrinden dolayı oluşan sürtünme ve rüzgar kayıpları, Histerezis ve fuko akımlarından kaynaklanan makinanın manyetik alandaki nüve kayıpları.

9 Bir jeneratörün verimi % olarak ifade edilir. % verim: 100 x Jeneratörden alınan güç Jeneratörden alınan güç +kayıplar Jeneratör verimi genel olarak güce bağlı olarak % arasında değişmektedir.

10

11

12 İKAZ SİSTEMİ İkaz sistemleri, jeneratör alan sargıları için gerekli olan doğru akımı sağlar, miktarını düzenler ve tüm güç düzenleyici kontrol ve koruyucu devreleri ihtiva ederler. İkaz sistemi, jeneratör kontrol sisteminin bel kemiğidir. Hidroelektrik Jeneratörler de aşağıdaki ikaz sistemleri kullanılmaktadır: Döner tip ikaz sistemleri (fırçalı veya fırçasız) Statik ikaz sistemleri

13

14 STATOR: JENERATÖR BÖLÜMLERİ Kaynaklı çelik konstrüksiyondan imal edilmiş ve santral binasının bir parçası olarak betona yerleştirilmiş bir taban plakasından meydana gelen bir çerçeve ile stator nüvesi ve stator sargılarından oluşur.

15 Stator nüvesi yüksek kalitede aşınmaz, her iki yüzü ince silisli çelik saçlardan imal edilir. Saçlar daha sonra düzgün bir şekilde dizilir ve her iki ucundan kırlangıç tip cıvatalarla tutturulur. Stator nüvesindeki havanın düzgün bir şekilde akmasını ve sürtünme kayıplarını minimize edecek şekilde hava boşlukları bırakılır.

16

17 ROTOR: Kutuplar, rotor çemberi, rotor örümceği, rotor sargısı, sönümleme sargısından oluşur. Rotor kutup parçaları için yüksek dereceli soğuk işlemden geçmiş ince çelik saçlar basınç altında dizilir ve kırlangıç yada t şeklinde geçmelerle rotor rimine bağlanır.

18 Rotor çemberi yekpare bir yapı oluşturmak üzere yüksek dayanımlı soğuk işlemden geçmiş ince çelik saçlardan imal edilir. Radyal, kapalı soğutma sisteminin gerektirdiği soğutma havası pasajları için yeterli hava deflektörleri temin edilir.

19

20

21 JENERATÖR YATAKLARI: Taşıyıcı yataklar jeneratörün dönen kısımlarının ağırlığını ve hidrolik basıncı karşılayacak kapasitede imal edilir. Genellikle iki parçadan oluşan segmentler halindeki pabuçlar yay yada pivot denen bir mil üzerinde desteklenir ve üniform olarak yüklenir.

22

23 Yataklar yağının soğutulması, yatak yağ haznesinin içine monte edilen su soğutucuları ile sağlanır. Genellikle soğutma suyu serpantinleri yağ haznesi içinde bulunur.

24 Jeneratörün ilk çalıştırılması sırasında yataklarda bir film tabakası oluşturmak üzere motorla tahrik edilen yüksek basınçlı yağ pompaları, boruları ve gerekli kumanda teçhizatı ile birlikte temin edilirler. Yağ pompaları hem AC hem de DC kaynağından beslenen pompalar olmak üzere iki set olarak sağlanır.

25 FREN SİSTEMİ: Fren sistemi, jeneratör nominal hızının yaklaşık olarak % 30 kadarı olan bir hızdan itibaren 5 dakika içinde durabilecek şekilde boyutlandırılır. Fren sistemi, boyutlandırılırken türbin kaçak döndürme momenti de göz önünde tutulmalıdır.

26 NÖTR DİRENCİ Faz toprak arızalarında jeneratör ve yardımcı teçhizat üzerinde aşırı gerilimleri sınırlamak ve toprak arıza rölesinin çalışması için nötr direnci kullanılır.

27

28 BARA KESİTİ

29 AKKÖPRÜ SANTRALI JENERATÖR ÇALIŞMA EĞRİSİ 65 MVA, 13.8 kv, d/d

30 TRANSFORMATÖRLER Transformatörler; elektromanyetik endüksiyon yolu ile elektrik enerjisini, aynı frekansta fakat farklı gerilim ve akımda, bir veya birkaç devreye dönüştüren ve hareket eden parçası olmayan statik bir makinedir. Transformatörler, genellikle elektriğin iletim ve dağıtım aşamalarında, elektriğin üretildiği santrallerde jeneratör gerilimini yükseltmek için kullanılır.

31

32 Transformatörlerin primer sargı gerilimi bağlı olduğu generator gerilimine, sekonder sargı gerilimi ise bağlanacağı sistem gerilimine göre seçilir. Transformatörler gerilim regülasyonunu karşılamak üzere yüksek gerilim sargısı beş (5) kademe olarak ( 2x2.5%) yüksüz kademe değiştirici ile donatılır.

33 Transformatörlerin anma kapasitesine jeneratör çıkış gücü ile karşılaştırılarak karar verilir. Transformatör nominal kapasiteleri bağlı olduğu jeneratör kapasiteleri, genel olarak aynı alınır.

34 İÇİHTİYAÇ TRANSFORMATÖRÜ

35 SANRAL OTOMASYONU Hidroelektrik santrallar uzun yıllar boyunca hizmet verecek biçimde tasarlanmaktadır. Güvenli ve kaliteli elektrik enerjisinin sağlanması, ancak iyi planlanmış kontrol, kumanda ve koruma sistemi ile sağlanabilir.

36 Santral otomasyonu içerisinde kontrol, ölçüm ve korumayı kapsayan sistemler bütünüdür. Arızaya müdahale süresi santral otomasyonu sistemi sayesinde en aza indirilmektedir. Tesisteki geçmişte yapılan tüm işlemler otomasyon sistemi hafızasında saklanacağından, bu bilgiler istenildiğinde geriye dönük incelenebilir ve enerji verimliliği gelecekte azami düzeye çıkarılabilir.

37 SANTRAL KONTROL SİSTEMİ Kontrol sistemi; otomatik işletme için gerekli olan sensörleri, tahrik mekanizmalarını ve otomasyon ünitelerini ihtiva eder. Üniteler lokal olarak veya bir kontrol merkezinden işletmek mümkündür. Kontrol merkezinden santralın bütün bölümleri izlenebilir ve bütün temel kontrol fonksiyonları bilgisayar klavyesinden gerçekleştirilir.

38

39 ÜNİTE DEVREYE ALMA SIRALAMASI Stop Start İkazlama Paralele alma Yük alma

40 NORMAL DURDURMA SIRALAMASI Aktif ve reaktif güç kademeli olarak sıfıra doğru azaltılır ve kesici açtırılır. İkaz kesicisi açtırılarak otomatik gerilim regülatörü devre dışı bırakılır. Ayar kanatları tamamen kapatılır. Giriş vanası tamamen kapatılır. Frenler otomatik olarak devreye girer.

41 HIZLI DURDURMA SIRALAMASI Mekanik arızalar sonucu çabuk durdurma rölesinin operasyonu dolayısıyla ünite aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak durdurulur. Ayar kanatları ve giriş vanası aynı anda kapanmaya başlar. Ayar kanatlarının tamamen kapanması durumunda ünite kesicisi ve ikaz kesicisi açtırılır. Frenler otomatik olarak devreye girer.

42 ACİL DURDURMA SIRALAMASI Elektriki arızalar sonucu acil durdurma rölesinin operasyonu dolayısıyla ünite aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak durdurulur. Ünite kesicisi derhal açtırılır, ayar kanatları ve giriş vanası aynı anda kapanmaya başlar. Ünite kesicisinin açtırılmasıyla aynı anda ikaz kesicisi de açılır. Frenler otomatik olarak devreye girer.

43 YÜKSÜZ İKAZSIZ ÇALIŞMA Ünite kesicisi derhal açtırılır, ayar kanatları yüksüz çalışma için belirlenen açıklığa doğru kapanmaya başlar. Ünite kesicisinin açtırılmasıyla aynı anda ikaz kesicisi de açılır. Ünite yüksüz ve ikazsız durumda çalışmaya devam eder.

44 İÇİHTİYAÇ SİSTEMİ Bir hidroelektrik santralın iç ihtiyaç sistemi alternatif Akım (AC) ve Doğru Akım (DC) sistemlerinden oluşmaktadır. Elektrik ekipmanı için gerekli iç ihtiyaç enerjisi, 400 V AC ve 110 V DC oluşur. Acil durumlar için, dizel-jenerator tesis edilir. Dizel-jenetrator sisteminden öncelikli fiderler beslenir.

45 Alçak gerilim 400 V AC, ünite ihtiyaçları ve genel ihtiyaçlar için gerekli enerjiyi sağlamaktadır. İç ihtiyaç sistemi kapsamında; pompalar, motorlar, kompresörler, aydınlatma, ısıtmahavalandırma ve klima, ısıtıcılar, fanlar, vs. sayılabilir. DC sistemi kapsamında; yedek pompalar, acil ihtiyaç aydınlatma, koruma röleleri, bilgisayarlar ve santral otomasyon sistemi vb. sayılabilir.

46 AC İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİ TEKHAT DİAGRAMI

47 DC İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİ TEK HAT DİAGRAMI

48 ŞALT SAHASI Şalt sahaları, santralda üretilen elektrik enerjisinin ulusal şebekeye aktarıldığı veya enerji alış verişinin yapıldığı noktalardır. Şalt sahaları güvenli bir manevra ve elektrik güç akışını sağlayacak teçhizatlar ve yardımcı cihazları içerir.

49 Bir şalt sahası tesisinin tasarlanması; mevcut saha koşulları, güvenli bir işletme ve bakım kolaylığı gibi konular dikkate alınarak en ekonomik çözüm araştırılmak suretiyle belirlenir.

50 Açık ve kapalı olmak üzere iki tip şalt sahası vardır. Genelde 36 kv gerilim seviyesinde kapalı tip şalt sahası tasarımı yapılır. 154 kv ve 380 kv gerilim seviyelerinde açık tip şalt sahası tasarımı yapılır. Yer durumunun müsait olmadığı durumlarda bu gerilim seviyesinde de kapalı tip şalt (GIS Sistemi) tasarımı yapılabilir.

51

52 Şalt sahası gerilim seviyesi, santralın kurulu gücüne göre TEİAŞ tarafından belirlenir. TEİAŞ ın talebi doğrultusunda; fider sayısı, bara düzeneği ve gerilimin seviyesine göre şalt sahası projelendirilir.

53 ŞALT SAHASI YERLEŞİM PLANI

54

55

56

57 AYDINLATMA Baraj ve hidroelektrik santralların aydınlatması, iç ve dış aydınlatma, acil durum aydınlatmasını kapsamaktadır. Aydınlatılacak mahallerin (santral binası, şalt sahası, kret, ulaşım yolları gibi ) aydınlık şiddeti hesabı seçilen armatüre ve mahallin özelliklerine göre istenilen lux değerlerini sağlayacak şekilde yapılır. Nemli ortamlarda etanj armatürler, akü odasında aside dayanıklı armatürler kullanılır.

58 Aydınlatma projeleri, aydınlık şiddeti hesabını, komple dağıtım şemasını, kolon şemasını, kablo kesit hesabını, kablo kesitinin akım taşıma ve gerilim düşümü yönünden kontrolünü, kablo kanalları, dağıtım panolarını, anahtar yerlerinin gösterimini, buatları, linyeleri, bütün armatürleri, lambaları, prizleri, aydınlatma direkleri, sistemi tamamlayıcı diğer bütün malzeme ve aksesuarları içerir.

59 Normal aydınlatma için besleme, iç ihtiyaç trafolarından400/220 V, 3-faz, 50 Hz, doğrudan topraklı dört telli güç kaynağından olacaktır. Acil durum aydınlatması, genel aydınlatmada bir arıza oluştuğu zaman, can güvenliği açısından bir tehlike oluşmaması için gerekli miktarda aydınlatma sağlayan, bir grup armatür ve armatürlere bağlı cihazlardan oluşur.

60 TOPRAKLAMA Elektrik tesislerinde, gerilim altında olmayan bütün iletken tesisat kısımlarının uygun iletkenlerle toprak içindeki iletkenlerle irtibatlandırılmasına Topraklama denir. Topraklama, bir izolasyon hatasının baş göstermesi veya yıldırım düşmesi halinde meydana gelecek olan adım ve dokunma gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokacak seviyede olmasını önlemek veya bu tehlikeli gerilimleri tamamen ortadan kaldırmak için yapılır. Böylece bir taraftan insan hayatı emniyete alındığı gibi diğer taraftan da işletme emniyeti şartları sağlanmış olur.

61 TOPRAKLAMA SİSTEMİNİN TASARIM ESASLARI Topraklama yapılacak yerin toprak özgül direncinin ( ) ölçümü, Kısa devre akımının hesabı veya tespiti, Topraklama sisteminde kullanılacak olan bakır iletkenin kesitinin tespiti, Topraklama ağı proje taslağının hazırlanması, Topraklama direncinin hesaplanması, Topraklama ağı, adım ve dokunma geriliminin kontrolü, Sistem eşdeğer direncinin ölçümü,

62 Topraklama sisteminde kullanılacak iletken kesiti en az 95 mm 2 örgülü bakır olmalıdır. Gerilim altında bulunmayan tüm metalik aksam topraklama ağı ile irtibatlandırılmalıdır. Şalt sahasında topraklama ağı, tel fensin 1 m. dışından geçecek şekilde projelendirilmelidir. İletkenlerin birbirleriyle bağlantısı termo kaynak ile yapılmalıdır.

63 TERMOKAYNAK BAĞLANTISI

64 TOPRAKLAMA KAYNAK POTASI 1) Saç kapak 2) Tutuşturucu 3) Grafit pota 4) Kaynak tozu 5) Kaynak tutucu pulu 6) Kanal 7) Kaynak boşluğu 8) Kablo 9) Topraklama çubuğu

65 SİSTEM TOPRAKLAMA DİRENCİ Topraklama sistemi tamamlandıktan sonra ölçüm yapılmalıdır. 380 kv sistemler için 0,5 veya daha küçük, 154 kv sistemler için 1,0 veya daha küçük, 36 kv sistemler için 2,0 dan küçük olmalıdır. Ölçüm sonucu, yukarıda belirtilen değerlerin sağlanamaması durumunda ilave topraklama yapılmalıdır.

66 İlginize teşekkür ederim

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KORUMA RÖLELERİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PARAFUDUR VE SİGORTALAR 522EE0129 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İZOLATÖRLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI, İŞLETME, BAKIM VE ONARIMI 1.1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI

1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI, İŞLETME, BAKIM VE ONARIMI 1.1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI 1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI, İŞLETME, BAKIM VE ONARIMI 1.1. TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI Güç santrallerinde üretilen enerjinin tüketim yerlerine iletilmesi gerekir. İletme işlemi önce gerilimin yükseltilmesi

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Kısım 5 Elektrik Kuralları

Kısım 5 Elektrik Kuralları Kısım 5 Elektrik Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

Kısım 5 Elektrik Kuralları

Kısım 5 Elektrik Kuralları Kısım 5 Elektrik Kuralları 2014 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 2014 ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KURULU GÜCÜ 30 kwp e (30 kwp dahil) KADAR GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TİP ŞARTNAMESİ TEDAŞ

Detaylı

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ

BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE HİDROELEKTRİK SANTRALLER YAPISAL TASARIM REHBERİ REHBER NO: 006 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ Bitirme Projesi ELE-400 Tez Danışmanı: Doç.Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM Hazırlayan : Aycan AYDIN

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 MAYIS 1995 7 PAZAR. Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 MAYIS 1995 7 PAZAR. Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 MAYIS 1995 7 PAZAR YÜRÜTME.VE İDARE BÖLÜMÜ Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi Sayı : 22280

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

A.G. ENDÜKTİF KOMPANZASYON

A.G. ENDÜKTİF KOMPANZASYON İÇİNDEKİLER ERGUN ELEKTRİK FİRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FİRMA TANITIMLARI A.G. KOMPANZASYON HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ KOMPANZASYON PANOLARI HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON PANOLARI TRİSTÖR ŞALTERLİ

Detaylı

ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ. Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014

ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ. Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014 2014 ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ Öğr.Gör.Yasin Bektaş AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 01.01.2014 ÖZEL TESİSAT TEKİNİĞİ 1. KOMPANZASYON TESİSATLARI 2. PARATONER TESİSATLARI 3. TOPRAKLAMA TESİSATLARI 4. GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Detaylı

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: NÜKLEER VE NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI EŞYALARIN İHRACATINDA İZNE ESAS OLACAK BELGENİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç KAPSAMINA GİREN EŞYA KALEMLERİNİ BELİRTEN NÜKLEER

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

1. ASENKRON MOTORLAR

1. ASENKRON MOTORLAR 1. ASENKRON MOTORLAR Sanayi tesislerinde elektrik enerjisini dairesel harekete çevirebilmek için motorlar kullanılır. Motor sargılarına verilen alternatif akımın meydana getirdiği döner manyetik alanın

Detaylı

Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı

Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNİN SEÇİMİ Doç. Dr. Özcan Kalenderli 2005-2006 Güz Yarıyılı Kesiciler Hakkında Bilgi Kesicilerin Anma Değerleri Anma Değerlerin Bulunması Powerworld Simülasyon 040020254 Murat

Detaylı

BÖLÜM RÖLELER VE KONTAKTÖRLER

BÖLÜM RÖLELER VE KONTAKTÖRLER BÖLÜM RÖLELER VE KONTAKTÖRLER AMAÇ: Kontaktör ve rölelerin çalışma prensiplerinin anlaşılması, çeşitlerinin yapı ve özelliklerini kavrayabilme, anlaşılır bir şekilde kullanılabilmesi. Röleler Ve Kontaktörler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ 1 TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ RÜZGÂR ENERJİSİ ÇALIŞMA ALANLARI VE MİLRES PROJESİ Şeref Naci ENGİN 1 ÖZET Bu bildiride Kocaeli Gebze de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Klima Santralleri İșletmeye Alma

Klima Santralleri İșletmeye Alma Klima Santralleri İșletmeye Alma Bakım, Montaj ve Kullanım Kılavuzu Klima Santralinin Verimli Hali İÇİNDEKİLER Giriş 2 17 8 Bakım ve temizlik Garanti 2 18 8.1 Hava filtreleri 1 Ürün tanıtımı 3 18 8.1.1

Detaylı