T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN TL (OTUZBEŞTRİLYON TÜRK LİRASI) NOMİNAL DEĞERLİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. A GRUBU NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLU İLE TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞINA İLİŞKİN SİRKÜLERDİR. DAHA ÖNCE KURUL KAYDINA ALINAN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA SERMAYE PİYASASI KURULU NUN TARİH VE../... SAYILI KARARI İLE İZİN VERİLMİŞTİR. ANCAK, KURUL KAYDINA ALINMA VE İZİN, SATIŞI YAPILACAK HİSSE SENETLERİNİN KURUL CA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Halka arza konu Türk Hava Yolları A.O. nun (THY) A Grubu hisse senetleri, satış süresinin bitimi ile birlikte, satın alan yatırımcıların, işbu sirkülerde yazılı yükümlülüklerini ve edimlerini tam olarak yerine getirmeleri sonucunda İstanbul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazar da işlem görecektir. I. HALKA ARZ VE SATIŞ HAKKINDA BİLGİLER: THY A Grubu hisse senetlerinin halka arz yoluyla satışına yönelik Kesin Talep Toplama işlemi, Aralık 2004 tarihlerinde, işbu sirkülerin sonunda belirtilen başvuru yerlerinde yapılacaktır. Kesin Talep Toplama işlemine, bütün yatırımcılar katılabilecek; ancak, Kasım 2004 tarihleri arasında yapılan Ön Talep Toplama İşlemi ne katılan yatırımcılar, sadece Kesin Talep Toplama işlemine katılacak yatırımcılardan farklı olarak, Bölüm V Tablo 1 de belirtilen avantajlara sahip olacaklardır. Ek Satış Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na (ÖİB) ait olan ve halka arz edilen hisse senetlerinin %15 ine tekabül eden A Grubu nama yazılı TL (beştrilyonikiyüzellimilyar Türk Lirası) nominal değerdeki THY hisse senetleri, ortak satışı şeklinde dağıtıma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktarına eklenebilir. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, ek satış hakkına konu hisse senetlerinin yatırımcı grupları arasında dağılımına, İş Yatırım nin (İŞ YATIRIM) önerisi ile, ÖİB tarafından karar verilecektir. Halka arz için konsorsiyum üyeleri en iyi gayret aracılığı esasına göre aracılık hizmetini yerine getireceklerdir. 1

2 II. SATIŞIN YAPILACAĞI YATIRIMCI GRUPLARI ÖİB nin portföyünde bulunan THY A.O. A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin halka arzına ilişkin olarak yatırımcılar; 1. THY Çalışanları; THY mevcut çalışanları ile acentalarıdır. (Acentaların gerçek ve/veya tüzel kişiliği ve tüm gerçek ve/veya tüzel kişi ortakları bu kategoriye girmektedir.) Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 2. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan, Türkiye de yerleşik kişilerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da bu tanıma gireceklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Anonim ve limited şirketler bu tahsis grubundan talepte bulunabilirler. 3. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar; Yurt dışında yerleşik T.C. kimlik belgesine veya pembe karta (Almanya da yerleşik T.C. vatandaşları için geçerli) sahip Türk vatandaşlarıdır. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Hisse senetleri, Türk mevzuatı uyarınca İstanbul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görecek şekilde halka arz edilmekte olup, söz konusu yatırımcılar hisseleri Türkiye de satın alacaklardır. 4. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar; Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Kanun un Geçici 20. Maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ve kamuya yararlı derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 5. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dışarıda yerleşik tüzel kişilerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Hisse senetleri Türk mevzuatı uyarınca, İMKB de işlem görecek şekilde halka arz edilmekte olup, söz konusu yatırımcılar hisse senetlerini Türkiye de satın alacaklardır. olarak 5 (beş) gruba ayrılmışlardır. Bu halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, THY Çalışanları, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde talep ettikleri hisse senedi miktarına ve Ön Talepte bulunup bulunmamalarına göre, Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar ise Ön Talep te bulunmadan, Madde 3 te belirtilen avantajlardan faydalanabileceklerdir. III. YATIRIMCILARDAN İSTENEN BİLGİLER THY A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Kesin Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri hisse senedi miktarını 2

3 bildirmeleri gerekmektedir. Kesin Talepte bulunacak yatırımcılar, daha önce Ön Talep te bulunmuş olsalar dahi, aşağıda belirtilen belgeleri, Kesin Talep formlarına ekleyeceklerdir: 1. Gerçek kişi olmaları halinde; a) THY Çalışanları: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve çalışan kimlik kartı nın fotokopisi, b) Gerçek Kişi THY Acenteleri: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve acentelik sözleşmesinin noter tasdikli örneği, c) Tüzel Kişi Acentelerin Gerçek Kişi Ortakları: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, acentelik sözleşmesinin noter tasdikli örneği ve acentede ortak olduğunu gösteren belgenin fotokopisi, d) Diğer Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, 2. Tüzel kişi olmaları halinde; a) Tüzel Kişi THY Acenteleri: Acentelik sözleşmesi ve imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi b) THY Acentelerinin Tüzel Kişi Ortakları: Acentelik sözleşmesi ve imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası, Ticaret Sicili kayıt belgesi ile acentede ortak olduğunu gösteren belgenin fotokopisi, c) Diğer Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi 3. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar; Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pembe kart) fotokopisi ve yurt dışında ikamet ettiklerini gösteren belgenin )oturma izni veya çalışma izni veya ikametgah vb) fotokopisi İnternet, telefon bankacılığı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile Kesin Talepte bulunacak yatırımcıların, İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi, NetMatikler veya ATM de işlem yapmaya yetkili olma (İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır. IV. SATIŞ FİYATI TL nominal değerli bir adet A Grubu hisse senedinin satış fiyatı TL dir. Söz konusu fiyat, İMKB Toptan Satışlar Pazarı ndaki esaslar dahilinde belirlenmiştir. Fiyatın tespit edildiği dönem 11 Kasım 2004 ile 26 Kasım 2004 tarihleri arasıdır ve bulunan ortalama fiyata %19 ıskonto uygulanmıştır. V. ÖDEME SEÇENEKLERİ Yatırımcılar, talepleri için peşin ödeme ve taksitli ödeme seçeneklerinden kendi yatırımcı grupları için geçerli olan birini seçeceklerdir. Yatırımcıların tercih ettiği ödeme seçeneğine göre uygulanacak avantajlar aşağıda yer almaktadır. 3

4 TABLO 1 - Ön Talepte Bulunan Yatırımcıların Yararlanacakları Avantajlar Yatırımcı Grubu Peşin Ödeme Vade Farksız Taksitli Ödeme THY Çalışanları (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 10 indirim uygulanacaktır. Kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarı, biri Kesin Talep başvurusunda olmak üzere, 5 (beş) eşit taksitte ödeyeceklerdir. Sadece ilk taksit için kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 7 indirim uygulanacaktır. Kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarı, biri Kesin Talep başvurusunda olmak üzere, 5 (beş) eşit taksitte ödeyeceklerdir. Sadece ilk taksit için kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 4 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 4 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar ise, Ön Talep te bulunmadan, Tablo 2 de yer alan kendi gruplarına ait avantajlardan yararlanacaklardır. TABLO 2 - Sadece Kesin Talepte Bulunan Yatırımcıların Yararlanacakları Avantajlar Yatırımcı Grubu Peşin Ödeme Vade Farksız Taksitli Ödeme THY Çalışanları (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 4 indirim uygulanacaktır. Kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 3 indirim uygulanacaktır. Kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar (Lot sınırlaması yoktur) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 7 indirim uygulanacaktır. Herhangi bir indirim uygulanmaksızın peşin olarak ödeyeceklerdir. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Herhangi bir indirim uygulanmaksızın peşin olarak ödeyeceklerdir. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. 4

5 Kesin Talepte, Ön Taleptekine eşit talepte bulunulursa, kesin talep miktarının tamamı için ön talep avantajlarından (Tablo 1) yararlanılacaktır. Kesin Talepte, ön talep miktarından fazla talepte bulunulursa, kesin talep miktarının, ön talepteki kadar kısmı için ön talep avantajlarından (Tablo 1), üzerindeki kısmı için kesin talep avantajlarından (Tablo 2) yararlanılacaktır. Kesin talep miktarı, ön talep miktarından az olursa, sadece kesin talep avantajlarından (Tablo 2) yararlanılacaktır. Örneğin; Ön Talepte 100 lot (1 lot = 1000 hisse) hisse senedi talebinde bulunan ve Kesin Talepte aynı miktar için başvuran yatırımcı, 100 lotun tamamı için ön talep avantajlarından yararlanacaktır. Ön Talepte 100 lot hisse senedi talebinde bulunan ve Kesin Talepte 150 lot hisse senedi için başvuran yatırımcı; Kesin Talepteki 150 lotun 100 lotu için ön talep avantajlarından, 50 lot için ise kesin talep avantajlarından yararlanacaktır. Ön Talepte 100 lot hisse senedi talebinde bulunan ve Kesin Talepte 50 lot hisse senedi için başvuran yatırımcı; sadece kesin talep avantajlarından yararlanacaktır. Ön Talep Toplamaya katılmayıp sadece Kesin Talepte bulunan yatırımcılar, Kesin Taleplerinin tamamı için kesin talep avantajlarından (Tablo 2) yararlanacaklardır. Yalnızca, Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar, Ön Talep te bulunmadan, Tablo 2 de yer alan, kendi gruplarına ait avantajlardan yararlanacaklardır. 1. İndirimli Peşin Ödeme İndirimli peşin ödemeyi seçen yatırımcılar, Kesin Talep başvuruları sırasında, işbu sirkülerde belirtilen fiyattan talep bedellerini ödeyeceklerdir. Yatırımcıların almaya hak kazandıkları hisse senetleri, İMKB Toptan Satışlar Pazarı nda satışın gerçekleştiği gün, yatırımcıların hesaplarına aktarılmak üzere, İŞ YATIRIM tarafından, Konsorsiyum Üyeleri nin hesaplarına virmanlanacaktır. Dileyen yatırımcılara, virman tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde hisse senetleri fiziken teslim edilecektir. Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluşan tutar, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. a) THY Çalışanları Grubuna Dahil Yatırımcılar i- Ön Talep Toplamaya katılan THY Çalışanları, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarına eşit bir talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının tümü için %10 indirimden yararlanacaklardır. 5

6 ii- Ön Talep Toplamaya katılan THY Çalışanları, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarını aşan bir talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının Ön Talepteki kısmı için %10, bu miktarı aşan kısmı için ise %4 indirimden yararlanacaklardır. iii- Ön Talepte bulunan THY Çalışanları, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarının altında talepte bulunurlarsa, Ön Talep Formları geçersiz kabul edilecek ve Kesin Talep miktarının tamamı için %4 indirimden yararlanacaklardır. iv- Ön Talep Toplamaya katılmayıp, sadece Kesin Talep Toplama döneminde başvuruda bulunan THY Çalışanları, %4 indirimden yararlanacaklardır. b) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Grubuna Giren Yatırımcılar i- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarına eşit bir talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının tümü için %7 indirimden yararlanacaklardır. ii- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarını aşan bir talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının ön talepteki kısmı için %7, bu miktarı aşan kısmı için ise %3 indirimden yararlanacaklardır. iii- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarının altında bir miktarda talepte bulunurlarsa, Ön Talep Formları geçersiz kabul edilecek ve kesin talep miktarının tamamı için %3 indirimden yararlanacaklardır. iv- Ön Talep Toplamaya katılmayıp, sadece Kesin Talep Toplama döneminde başvuruda bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %3 indirimden yararlanacaklardır. c) Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar Grubuna Giren Yatırımcılar Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar, Ön Talepte bulunmadan peşin %7 indirimli ödeme avantajından yararlanacaklardır. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlara, ayrıca, dağıtım aşamasında öncelik verilecektir. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar, Euro yu aşan taleplerinin herbir Euro luk bölümü için, 1 (bir) adet THY ücretsiz uçuş bileti almaya hak kazanacaklardır. Kullanım detayları aşağıda belirtilen ücretsiz uçuş biletlerinin bedelleri ÖİB tarafından karşılanacaktır: i- Parkur: Avrupa-Türkiye parkurunda geçerli olacak ücretsiz gidiş-dönüş uçuş bileti, 6

7 ii- Geçerlilik Süresi: Ücretsiz uçuş bileti, International Air Transport Association (IATA) kuralları çerçevesinde, düzenleme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacaktır. Ancak, bu süre içerisindeki bayram ve özel günler (yılbaşı vb.) ile yaz uçuş döneminde (30 Mart Kasım 2005 tarihleri arası) kullanılamayacaktır. iii- Minimum Kalış Süresi: 3 gündür. iv- Maksimum Kalış Süresi: 21 gündür. v- Vergiler: Katma Değer Vergisi ve alan vergileri yolculara aittir. vi- Ücret İadesi: Ücretsiz uçuş biletinin kullanılması halinde herhangi bir bedel iadesi yapılmayacaktır. vii- Rezervasyon Değişikliği: Rezervasyon değişikliği talep edilmesi halinde, bu işleme mukabil olarak, yolcu tarafından 30 Euro ödenecektir. d) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar Grubuna Giren Yatırımcılar i- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarına eşit talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının tümü için %4 indirimden yararlanacaklardır. ii- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarını aşan miktarda talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının Ön Talepteki kısmına %4 indirimden yararlanacaklardır. Aşan kısma herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. iii- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarının altında talepte bulunurlarsa, Ön Talep Formları geçersiz kabul edilecek ve talep ettikleri miktar için herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. iv- Ön Talepte bulunmayıp sadece Kesin Talepte başvuruda bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. e) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar Grubuna Giren Yatırımcılar i- Ön Talepte bulunan Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarına eşit talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının tümü için %4 indirimden yararlanacaklardır. ii- Ön Talepte bulunan Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarını aşan miktarda talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının Ön Talepteki kısmı için %4 7

8 indirimden yararlanacaklardır. Aşan kısma herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. iii- Ön Talepte bulunan Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarının altında talepte bulunurlarsa, Ön Talep Formları geçersiz kabul edilecek ve talep ettikleri miktar için herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. iv- Ön Talepte bulunmayıp sadece Kesin Talepte başvuruda bulunan Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. 2. Taksitli Ödeme Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları, Kesin Talepte en az Ön Talepteki kadar talepte bulunmaları koşuluyla, taksitli ödeme seçeneğinden yararlanabileceklerdir. Ön Talepte bulunmayan veya Kesin Talep sırasında, Ön Taleptekinden daha az talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları, kesin talepte taksitli ödeme seçeneğinden yararlanamayacaklardır. Kesin Talepte, Ön Taleptekinden daha fazla talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları, Kesin Talepteki taleplerinin, Ön Talepteki kadar kısmı için vade farksız, biri Kesin Talepte ödenmek üzere 5 (beş) eşit taksitte (1 peşin + 4 taksit) ödeme seçeneğinden, artan kısım için ise Tablo 2 de belirtilen indirimli peşin ödeme seçeneğinden yararlanabileceklerdir. Taksitli ödeme alternatifini seçen ve Kesin Talepte, Ön Taleptekinden daha fazla talepte bulunmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları, Kesin Talep Toplama dönemindeki taleplerinin, Ön Talep Toplama dönemindeki taleplerini aşan kısmı için, ikinci bir talep formu dolduracaklardır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar gruplarındaki yatırımcılara taksitli satış yapılmayacaktır. Kesin Talep Toplamaya katılarak vade farksız taksitli ödeme seçeneğinden yararlanarak alım yapmak isteyen yatırımcılar, aşağıdaki sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş olacaklardır: a) Yatırımcıların, Kesin Talep Formu nda taksitli ödeme seçeneğini seçerek formu imzalayıp, peşinatı yatırmasıyla birlikte, ÖİB ile yatırımcılar arasında bir sözleşme doğacaktır. b) Taksitli satışa konu hisse senetleri, bedelleri tamamen ödeninceye kadar, yeddiemin sıfatıyla İŞ YATIRIM adına İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde açılacak yediemin hesabında saklanacaktır. c) Yatırımcılar; sirkülerde belirtilen koşullarla, hisse senetlerinin Kesin Talep Toplama süresindeki talebi dikkate alınmak kaydıyla oluşturulacak dağıtım listesinde kendisine tahsis edildiği miktarda ve fiyattan satın almayı, ÖİB de, 8

9 yatırımcıların, bu Sözleşme den doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra, hisse senetlerini yatırımcılara devretmeyi kabul ve taahhüt eder. d) Hisse senedi bedellerinin 1/5 i (beştebiri) Kesin Talep Formu nun imzalanması ile birlikte, bakiyesi ise 4 (dört) eşit taksitte, 3 Ocak 2005, 3 Şubat 2005, 3 Mart 2005 ve 4 Nisan 2005 tarihlerinde, aracı kurumların bildirecekleri bankalarda açtırılacak hesaplara yatırılmak suretiyle ödenecektir. Taksit ödemelerini herhangi bir sebepten dolayı zamanında yerine getirmeyen yatırımcılara opsiyon tanınacak, taksit ödeme gününü takip eden 5 (beş) iş gününü kapsayan ek ödeme süresi içinde, ödeme yapılması gereken tutara, günlük olarak uygulanacak T.C. Merkez Bankası Interbank faizi ile birlikte ödeme yapmaları halinde, haklarını kaybetmeme imkanı tanınacaktır. T.C. Merkez Bankası Interbank faizi, gecikilen her gün için basit usulle hesaplanacaktır. e) Yatırımcılar, yapmış olduğu kısmi ödemelere dayanarak, son taksit ödeme süresinin bitiminde işbu halka arz sirkülerinde belirtilen kaydi ve fiziki hisse senedi teslim zamanında, sadece bedelini ödediği hisse senetleri için talepte bulunabilir. f) Hisse senetleri, işbu sirkülerde yazılı edimler ve yükümlülükler tam olarak yerine getirildiği takdirde, tüm borçların ödendiği günü (4 Nisan 2005) ve ek ödeme süresini takip eden 2. (ikinci) iş günü, yatırımcıların hesaplarına virman yapılacak veya yatırımcıların talep etmesi durumunda, 5 (beş) iş günü içinde fiziken teslim edilecektir. g) Vade farksız taksitli ödeme seçeneğini tercih eden yatırımcılar, talep ettikleri takdirde, taksit bedellerinin tamamını, son taksit ödeme tarihinden önce ödeyerek, hisse senetlerinin teslimini talep edebilir. Böyle bir durum sözkonusu olduğunda, ilgili hisse senetleri, bir sonraki taksit döneminin (taksit ödeme tarihinden sonraki ek ödeme süresini kapsayacaktır.) bitişini takip eden 2 (iki) iş günü sonra, yatırımcının hesabına virman yapılacak veya yatırımcının talep etmesi durumunda, 5 (beş) iş günü içinde fiziken teslim edilebilecektir. h) Bu Sözleşme den doğan borçlar ifa edilip, hisse senetleri yatırımcılara teslim edilinceye kadar, sözleşmeye konu hisse senetlerinden doğan tüm mali ve yönetimsel hakların kullanımı ÖİB ye ait olacak; yatırımcıların hisse senetleri üzerinde hiç bir şekilde tasarruf yetkisi bulunmayacaktır. Bu zaman zarfında ÖİB, yatırımcıların aleyhine sonuç doğuracak hiç bir tasarrufta bulunmayacak ve yatırımcıların menfaatleri konusunda gereken özeni gösterecektir. i) Dağıtım listesinin onaylanarak tahsisatın yapılmasından sonra, hisse senetlerinin devrine kadar, hisse senetlerinden doğabilecek hakların kullanımı, hakların niteliklerine göre aşağıdaki şekilde olacaktır. i- Genel kurullarda temsil ve oy kullanma dahil olmak üzere, hisse senetlerinden doğan her türlü ortaklık hakkı ÖİB ye aittir. ii- ÖİB, hisse senetlerinin İMKB de yeniden işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süre ile portföyünde bulunan THY hisse senetlerini satmayacağını ve dolaşımdaki hisse senedi miktarını artırmayacağını taahhüt etmiştir. 9

10 iii- THY Yönetim Kurulu, 22 Ekim 2004 tarih ve sayılı kararı ile hisse senetlerinin İMKB de yeniden işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı kararı almayacağını ve dolaşımdaki hisse senedi miktarını artırmayacağını taahhüt etmiştir. j) Yatırımcılar, hisse senedi bedelinin tamamen veya kısmen ödenip hisselerin kendilerine teslimi anında, burada açıklanan hususlar dışında, ÖİB den herhangi bir ek talepleri olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. k) Öngörülen zaman dilimlerinde ödemelerini yaparak, yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren yatırımcıların hak ettikleri hisse senetleri, İŞ YATIRIM tarafından, 13 Nisan 2005 (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci iş günü) tarihinden itibaren, başvurularını gerçekleştirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Yatırımcılar, aracı kurumları vasıtasıyla, Borsa Mevzuatı çerçevesinde, hisse senetlerinin fiziken teslimini talep edebileceklerdir. Bu talepleri, virman tarihinden sonra 5 (beş) iş günü içinde karşılanacaktır. l) Yatırımcıların, belirtilen tarihlerde ödemeleri yapmaması veya yükümlülüklerine uymaması halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın bu sözleşme otomatik olarak sona erer. Sözleşmenin sona ermesi sebebiyle, yatırımcılara, ödemiş oldukları taksit bedelleri karşılığında, hak ettikleri hisse senetleri, İŞ YATIRIM tarafından, 13 Nisan 2005 (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci iş günü) tarihinden itibaren, başvurularını gerçekleştirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Yatırımcılar, aracı kurumları vasıtasıyla, Borsa Mevzuatı çerçevesinde, hisse senetlerinin fiziken teslimini talep edebileceklerdir. Bu talepleri, virman tarihinden sonra 5 (beş) iş günü içinde karşılanacaktır. Kusürat oluşması nedeniyle, yatırımcıların hakettiği hisse senetlerinin tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, sadece kusürat tutarı nakden veya hesaben iade edilecek, lot bazında hakedilen hisse senetleri ise yatırımcıya, yukarıda belirtilen sürede, kayden ve/veya fiziki olarak teslim edilecektir. m) 13 Nisan 2005 tarihine kadar, paya bağlı olarak kullanılan haklar ÖİB ye ait olacaktır. Yatırımcılar, yapmış oldukları ödemeler karşılığında, hakettikleri hisse senetleri dışında, ÖİB den hiçbir talepte bulunamazlar. n) Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Ankara İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. o) Doğabilecek ihtilaflarda, aracı kurum ve ÖİB defter ve kayıtları kesin delil teşkil eder. p) Yatırımcılar, kesin talep formunda bildirdikleri adresin geçerli tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğini yazılı olarak ÖİB ye bildirdiklerini tevsik edememeleri halinde; talep formunda belirtilen adrese yapılan tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. q) Yatırımcılar, bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını hiçbir şekilde devir ve temlik edemezler. 10

11 r) Yatırımcılar, bu Sirküler ve içeriğini okuyup, Kesin Talep Formu nu imzaladığını, belirlenen şartları ve doğurabileceği sonuçları, yapılan duyuru ve sirkülerde ilan edilen hususları, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın sonuçlarını ve risklerini bildiklerini kabul ve beyan ederler. s) Taksit bedellerinin yetkili aracı kurumlara veya satışa yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerine ödenmesi sırasında THY hisse senedinin taksit bedeli olarak yatırıldığı açıklama olarak belirtilecektir. VI. KREDİ KARTI KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Kredi kartı ile ödeme seçeneğinden, sadece Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ile THY Çalışanları yararlanabileceklerdir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları, peşin ödeme seçeneğini tercih etmeleri halinde, talep ettikleri hisse senedi bedellerinin tamamını kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Vade farksız taksitli ödeme seçeneğini tercih eden Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları ise, sadece, Kesin Talep anında ödeyecekleri ilk taksit tutarı için kredi kartı kullanabilecekler, diğer taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekleştireceklerdir. Kredi kartı ödemelerinin, kredi kartının fiziki olarak işlem yerinde bulunmasını gerektiren, pos veya imprinter cihazlarının kullanılarak yapılması zorunludur. Kredi kartı ile yapılan satışlarda, yatırımcılardan herhangi bir komisyon, faiz ve benzeri ücret tahsil edilmeyecek, kredi kartı kullanımı ile ilgili tüm maliyet ÖİB tarafından karşılanacaktır VII. HİSSE SENEDİ ALMAK İÇİN BAŞVURU VE BEDELLERİNİN ÖDENME ŞEKLİ Ön Talepte bulunmuş veya bulunmamış olmasına bakılmaksızın, bu halka arzda hisse senedi satın almak isteyen tüm yatırımcıların; Aralık 2004 tarihlerinde ve işbu Sirkülerin sonunda belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Kesin Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Ön Talepte bulunmuş olan yatırımcıların, Kesin Taleplerini de aynı aracı kuruma yapmaları gerekmektedir. Ancak, Ön Talep ve Kesin Talep için aynı aracı kurumun farklı şubelerine başvuruda bulunulabilinir. Yatırımcılar, Kesin Talep Formu nda, talep ettikleri hisse senedi adedini belirteceklerdir. Ön Talep ödeme koşullarından yararlanabilmek için yatırımcıların, Ön Talepte bulunmuş olmaları, Kesin Talepte en az Ön Talepteki kadar talepte bulunmaları ve Kesin Talep esnasında, Ön Talepte doldurmuş oldukları Ön Talep Formu nu (İnternet, telefon bankacılığı, ATM veya NetMatik vasıtasıyla gerçekleştirilen Ön Talep başvurularında Ön Talep Başvuru Numarası nı) ibraz etmeleri gerekmektedir. Yatırımcılar,..-TL fiyatın, talep edilen hisse senedi adedi ile çarpımı sonucu bulunan hisse senedi bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara yatıracaklardır. Vade farksız taksitli ödeme seçeneğini tercih eden yatırımcıların, taksitli satış şartlarına ilişkin, Bölüm V-2. deki esaslar dahilinde talepte bulunmaları ve bedel yatırmaları gerekmektedir. 11

12 Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluşan tutar, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. VIII. TEDAVÜLÜ ARTIRICI İŞLEM YASAĞI 1. ÖİB, hisse senetlerinin İMKB de yeniden işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süre ile portföyünde bulunan THY hisse senetlerini satmayacağını ve dolaşımdaki hisse senedi miktarını artırmayacağını taahhüt etmiştir 2. THY Yönetim Kurulu, 22 Ekim 2004 tarih ve sayılı kararı ile hisse senetlerinin İMKB de yeniden işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı kararı almayacağını ve dolaşımdaki hisse senedi miktarını artırmayacağını taahhüt etmiştir. IX. TAHSİSATLAR ve DAĞITIM ESASLARI Öncelikle, her bir konsorsiyum üyesi, her tahsis grubu için ayrı ayrı topladığı talepleri, bir araya getirdikten sonra, Seri: VIII Tebliğ No:22 Ek 1 de yer alan talep formuna göre, içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen kayıtları iptal edecektir. Sonraki aşamada, mükerrer talep taraması yapılacaktır ve ortaya çıkan mükerrer talepler iptal edilecek ve mükerrer kayıtlar, talep listelerinden çıkartılacaktır. Ayrıca, aynı adresi bildiren en fazla 10 (on) talebin kabul edilmiş olduğu da kontrol edilecektir. Yukarıda belirtilen şekilde eksik bilgi ve/veya mükerrer talep kontrolü yapılan talepler, şifrelenerek, İŞ YATIRIM tarafından belirtilecek formata uygun olarak, İŞ YATIRIM a iletilecektir. İŞ YATIRIM, herbir konsorsiyum üyesinden şifreli olarak gelen talepleri, eksik bilgi içerip içermemesi konusunda kontrol edecek ve dağıtım işlemini aşağıdaki şekilde gerçekleştirecektir: Herbir yatırımcı grubuna tahsis edilecek hisse senedi miktarı, Kesin Talep miktarına göre, İŞ YATIRIM ın önerisi ile, ÖİB tarafından Kesin Talep toplama süresi sonunda belirlenecektir. Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan şekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubunun dağıtımı, kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. 1. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karşılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı, herbir yatırımcıya ait kişisel talepler ile çarpılacak ve dağıtım tamamlanacaktır. 2. THY Çalışanlarına Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm THY Çalışanlarına birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, THY Çalışanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karşılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın 12

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR.

TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. TÜRKYE HALK BANKASI ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK 271.521.962 YTL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. NOMNAL SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 27.04.2007 TARH VE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış)

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış) SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ (Bireysel Yatırımcılara Satış) (MEVCUT PAYLARIN SATIŞI+NAKİT SERMAYE ARTIRIMI) (TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN SERMAYESİNİN TAMAMI NAKDEN KARŞILANMAK ÜZERE 20.000.000.000.000.-TL den 22.500.000.000.000.-TL YE ARTIRILMASI VE ARTIRILAN 2.500.000.000.000.-TL

Detaylı

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU YIL: 2010 İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Mevcut ortaklarm sahip olduğu 26.400.000 TL nominal değerli paylarm halka arzma ilişkin duyurudur. Söz

Detaylı

KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden

KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden KOZA ALTIN ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġġrketġ'nden ORTAKLIĞIMIZIN ĠLK DEFA HALKA ARZ EDĠLECEK 18.000.000.-TL (EK SATIġ DAHĠL 20.700.000.-TL) NOMĠNAL DEĞERLĠ PAYLARIN SATIġI ĠLE ĠLGĠLĠ ĠZAHNAMEDĠR. SÖZ KONUSU PAYLAR

Detaylı

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Akfen Holding Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 200.000.000 toplam TL

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK/ İKİNCİL HALKA ARZINA İLİŞKİN 6.713.000.-YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ DUYURUDUR. SÖZ

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI 30/03/2000 ANKARA SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN

Detaylı

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında 125.000.000 TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı