T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA VE PROGRAMINDA BULUNAN TL (OTUZBEŞTRİLYON TÜRK LİRASI) NOMİNAL DEĞERLİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. A GRUBU NAMA YAZILI HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLU İLE TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞINA İLİŞKİN SİRKÜLERDİR. DAHA ÖNCE KURUL KAYDINA ALINAN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA SERMAYE PİYASASI KURULU NUN TARİH VE../... SAYILI KARARI İLE İZİN VERİLMİŞTİR. ANCAK, KURUL KAYDINA ALINMA VE İZİN, SATIŞI YAPILACAK HİSSE SENETLERİNİN KURUL CA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Halka arza konu Türk Hava Yolları A.O. nun (THY) A Grubu hisse senetleri, satış süresinin bitimi ile birlikte, satın alan yatırımcıların, işbu sirkülerde yazılı yükümlülüklerini ve edimlerini tam olarak yerine getirmeleri sonucunda İstanbul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazar da işlem görecektir. I. HALKA ARZ VE SATIŞ HAKKINDA BİLGİLER: THY A Grubu hisse senetlerinin halka arz yoluyla satışına yönelik Kesin Talep Toplama işlemi, Aralık 2004 tarihlerinde, işbu sirkülerin sonunda belirtilen başvuru yerlerinde yapılacaktır. Kesin Talep Toplama işlemine, bütün yatırımcılar katılabilecek; ancak, Kasım 2004 tarihleri arasında yapılan Ön Talep Toplama İşlemi ne katılan yatırımcılar, sadece Kesin Talep Toplama işlemine katılacak yatırımcılardan farklı olarak, Bölüm V Tablo 1 de belirtilen avantajlara sahip olacaklardır. Ek Satış Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması halinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na (ÖİB) ait olan ve halka arz edilen hisse senetlerinin %15 ine tekabül eden A Grubu nama yazılı TL (beştrilyonikiyüzellimilyar Türk Lirası) nominal değerdeki THY hisse senetleri, ortak satışı şeklinde dağıtıma tabi tutulacak toplam hisse senedi miktarına eklenebilir. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, ek satış hakkına konu hisse senetlerinin yatırımcı grupları arasında dağılımına, İş Yatırım nin (İŞ YATIRIM) önerisi ile, ÖİB tarafından karar verilecektir. Halka arz için konsorsiyum üyeleri en iyi gayret aracılığı esasına göre aracılık hizmetini yerine getireceklerdir. 1

2 II. SATIŞIN YAPILACAĞI YATIRIMCI GRUPLARI ÖİB nin portföyünde bulunan THY A.O. A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin halka arzına ilişkin olarak yatırımcılar; 1. THY Çalışanları; THY mevcut çalışanları ile acentalarıdır. (Acentaların gerçek ve/veya tüzel kişiliği ve tüm gerçek ve/veya tüzel kişi ortakları bu kategoriye girmektedir.) Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 2. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan, Türkiye de yerleşik kişilerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da bu tanıma gireceklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Anonim ve limited şirketler bu tahsis grubundan talepte bulunabilirler. 3. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar; Yurt dışında yerleşik T.C. kimlik belgesine veya pembe karta (Almanya da yerleşik T.C. vatandaşları için geçerli) sahip Türk vatandaşlarıdır. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Hisse senetleri, Türk mevzuatı uyarınca İstanbul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görecek şekilde halka arz edilmekte olup, söz konusu yatırımcılar hisseleri Türkiye de satın alacaklardır. 4. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar; Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Kanun un Geçici 20. Maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ve kamuya yararlı derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 5. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dışarıda yerleşik tüzel kişilerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Hisse senetleri Türk mevzuatı uyarınca, İMKB de işlem görecek şekilde halka arz edilmekte olup, söz konusu yatırımcılar hisse senetlerini Türkiye de satın alacaklardır. olarak 5 (beş) gruba ayrılmışlardır. Bu halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, THY Çalışanları, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde talep ettikleri hisse senedi miktarına ve Ön Talepte bulunup bulunmamalarına göre, Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar ise Ön Talep te bulunmadan, Madde 3 te belirtilen avantajlardan faydalanabileceklerdir. III. YATIRIMCILARDAN İSTENEN BİLGİLER THY A Grubu nama yazılı hisse senetlerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Kesin Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri hisse senedi miktarını 2

3 bildirmeleri gerekmektedir. Kesin Talepte bulunacak yatırımcılar, daha önce Ön Talep te bulunmuş olsalar dahi, aşağıda belirtilen belgeleri, Kesin Talep formlarına ekleyeceklerdir: 1. Gerçek kişi olmaları halinde; a) THY Çalışanları: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve çalışan kimlik kartı nın fotokopisi, b) Gerçek Kişi THY Acenteleri: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve acentelik sözleşmesinin noter tasdikli örneği, c) Tüzel Kişi Acentelerin Gerçek Kişi Ortakları: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, acentelik sözleşmesinin noter tasdikli örneği ve acentede ortak olduğunu gösteren belgenin fotokopisi, d) Diğer Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, 2. Tüzel kişi olmaları halinde; a) Tüzel Kişi THY Acenteleri: Acentelik sözleşmesi ve imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi b) THY Acentelerinin Tüzel Kişi Ortakları: Acentelik sözleşmesi ve imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası, Ticaret Sicili kayıt belgesi ile acentede ortak olduğunu gösteren belgenin fotokopisi, c) Diğer Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi 3. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar; Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pembe kart) fotokopisi ve yurt dışında ikamet ettiklerini gösteren belgenin )oturma izni veya çalışma izni veya ikametgah vb) fotokopisi İnternet, telefon bankacılığı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile Kesin Talepte bulunacak yatırımcıların, İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi, NetMatikler veya ATM de işlem yapmaya yetkili olma (İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır. IV. SATIŞ FİYATI TL nominal değerli bir adet A Grubu hisse senedinin satış fiyatı TL dir. Söz konusu fiyat, İMKB Toptan Satışlar Pazarı ndaki esaslar dahilinde belirlenmiştir. Fiyatın tespit edildiği dönem 11 Kasım 2004 ile 26 Kasım 2004 tarihleri arasıdır ve bulunan ortalama fiyata %19 ıskonto uygulanmıştır. V. ÖDEME SEÇENEKLERİ Yatırımcılar, talepleri için peşin ödeme ve taksitli ödeme seçeneklerinden kendi yatırımcı grupları için geçerli olan birini seçeceklerdir. Yatırımcıların tercih ettiği ödeme seçeneğine göre uygulanacak avantajlar aşağıda yer almaktadır. 3

4 TABLO 1 - Ön Talepte Bulunan Yatırımcıların Yararlanacakları Avantajlar Yatırımcı Grubu Peşin Ödeme Vade Farksız Taksitli Ödeme THY Çalışanları (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 10 indirim uygulanacaktır. Kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarı, biri Kesin Talep başvurusunda olmak üzere, 5 (beş) eşit taksitte ödeyeceklerdir. Sadece ilk taksit için kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 7 indirim uygulanacaktır. Kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarı, biri Kesin Talep başvurusunda olmak üzere, 5 (beş) eşit taksitte ödeyeceklerdir. Sadece ilk taksit için kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 4 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 4 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar ise, Ön Talep te bulunmadan, Tablo 2 de yer alan kendi gruplarına ait avantajlardan yararlanacaklardır. TABLO 2 - Sadece Kesin Talepte Bulunan Yatırımcıların Yararlanacakları Avantajlar Yatırımcı Grubu Peşin Ödeme Vade Farksız Taksitli Ödeme THY Çalışanları (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 4 indirim uygulanacaktır. Kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 3 indirim uygulanacaktır. Kredi kartı ile ödeme yapabileceklerdir. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar (Lot sınırlaması yoktur) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Satış fiyatından % 7 indirim uygulanacaktır. Herhangi bir indirim uygulanmaksızın peşin olarak ödeyeceklerdir. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (Lot sınırlaması yoktur) Herhangi bir indirim uygulanmaksızın peşin olarak ödeyeceklerdir. Taksitli ödeme yapamayacaklardır. 4

5 Kesin Talepte, Ön Taleptekine eşit talepte bulunulursa, kesin talep miktarının tamamı için ön talep avantajlarından (Tablo 1) yararlanılacaktır. Kesin Talepte, ön talep miktarından fazla talepte bulunulursa, kesin talep miktarının, ön talepteki kadar kısmı için ön talep avantajlarından (Tablo 1), üzerindeki kısmı için kesin talep avantajlarından (Tablo 2) yararlanılacaktır. Kesin talep miktarı, ön talep miktarından az olursa, sadece kesin talep avantajlarından (Tablo 2) yararlanılacaktır. Örneğin; Ön Talepte 100 lot (1 lot = 1000 hisse) hisse senedi talebinde bulunan ve Kesin Talepte aynı miktar için başvuran yatırımcı, 100 lotun tamamı için ön talep avantajlarından yararlanacaktır. Ön Talepte 100 lot hisse senedi talebinde bulunan ve Kesin Talepte 150 lot hisse senedi için başvuran yatırımcı; Kesin Talepteki 150 lotun 100 lotu için ön talep avantajlarından, 50 lot için ise kesin talep avantajlarından yararlanacaktır. Ön Talepte 100 lot hisse senedi talebinde bulunan ve Kesin Talepte 50 lot hisse senedi için başvuran yatırımcı; sadece kesin talep avantajlarından yararlanacaktır. Ön Talep Toplamaya katılmayıp sadece Kesin Talepte bulunan yatırımcılar, Kesin Taleplerinin tamamı için kesin talep avantajlarından (Tablo 2) yararlanacaklardır. Yalnızca, Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar, Ön Talep te bulunmadan, Tablo 2 de yer alan, kendi gruplarına ait avantajlardan yararlanacaklardır. 1. İndirimli Peşin Ödeme İndirimli peşin ödemeyi seçen yatırımcılar, Kesin Talep başvuruları sırasında, işbu sirkülerde belirtilen fiyattan talep bedellerini ödeyeceklerdir. Yatırımcıların almaya hak kazandıkları hisse senetleri, İMKB Toptan Satışlar Pazarı nda satışın gerçekleştiği gün, yatırımcıların hesaplarına aktarılmak üzere, İŞ YATIRIM tarafından, Konsorsiyum Üyeleri nin hesaplarına virmanlanacaktır. Dileyen yatırımcılara, virman tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde hisse senetleri fiziken teslim edilecektir. Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluşan tutar, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. a) THY Çalışanları Grubuna Dahil Yatırımcılar i- Ön Talep Toplamaya katılan THY Çalışanları, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarına eşit bir talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının tümü için %10 indirimden yararlanacaklardır. 5

6 ii- Ön Talep Toplamaya katılan THY Çalışanları, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarını aşan bir talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının Ön Talepteki kısmı için %10, bu miktarı aşan kısmı için ise %4 indirimden yararlanacaklardır. iii- Ön Talepte bulunan THY Çalışanları, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarının altında talepte bulunurlarsa, Ön Talep Formları geçersiz kabul edilecek ve Kesin Talep miktarının tamamı için %4 indirimden yararlanacaklardır. iv- Ön Talep Toplamaya katılmayıp, sadece Kesin Talep Toplama döneminde başvuruda bulunan THY Çalışanları, %4 indirimden yararlanacaklardır. b) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Grubuna Giren Yatırımcılar i- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarına eşit bir talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının tümü için %7 indirimden yararlanacaklardır. ii- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarını aşan bir talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının ön talepteki kısmı için %7, bu miktarı aşan kısmı için ise %3 indirimden yararlanacaklardır. iii- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarının altında bir miktarda talepte bulunurlarsa, Ön Talep Formları geçersiz kabul edilecek ve kesin talep miktarının tamamı için %3 indirimden yararlanacaklardır. iv- Ön Talep Toplamaya katılmayıp, sadece Kesin Talep Toplama döneminde başvuruda bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %3 indirimden yararlanacaklardır. c) Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar Grubuna Giren Yatırımcılar Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar, Ön Talepte bulunmadan peşin %7 indirimli ödeme avantajından yararlanacaklardır. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlara, ayrıca, dağıtım aşamasında öncelik verilecektir. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar, Euro yu aşan taleplerinin herbir Euro luk bölümü için, 1 (bir) adet THY ücretsiz uçuş bileti almaya hak kazanacaklardır. Kullanım detayları aşağıda belirtilen ücretsiz uçuş biletlerinin bedelleri ÖİB tarafından karşılanacaktır: i- Parkur: Avrupa-Türkiye parkurunda geçerli olacak ücretsiz gidiş-dönüş uçuş bileti, 6

7 ii- Geçerlilik Süresi: Ücretsiz uçuş bileti, International Air Transport Association (IATA) kuralları çerçevesinde, düzenleme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacaktır. Ancak, bu süre içerisindeki bayram ve özel günler (yılbaşı vb.) ile yaz uçuş döneminde (30 Mart Kasım 2005 tarihleri arası) kullanılamayacaktır. iii- Minimum Kalış Süresi: 3 gündür. iv- Maksimum Kalış Süresi: 21 gündür. v- Vergiler: Katma Değer Vergisi ve alan vergileri yolculara aittir. vi- Ücret İadesi: Ücretsiz uçuş biletinin kullanılması halinde herhangi bir bedel iadesi yapılmayacaktır. vii- Rezervasyon Değişikliği: Rezervasyon değişikliği talep edilmesi halinde, bu işleme mukabil olarak, yolcu tarafından 30 Euro ödenecektir. d) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar Grubuna Giren Yatırımcılar i- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarına eşit talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının tümü için %4 indirimden yararlanacaklardır. ii- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarını aşan miktarda talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının Ön Talepteki kısmına %4 indirimden yararlanacaklardır. Aşan kısma herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. iii- Ön Talepte bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarının altında talepte bulunurlarsa, Ön Talep Formları geçersiz kabul edilecek ve talep ettikleri miktar için herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. iv- Ön Talepte bulunmayıp sadece Kesin Talepte başvuruda bulunan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. e) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar Grubuna Giren Yatırımcılar i- Ön Talepte bulunan Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarına eşit talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının tümü için %4 indirimden yararlanacaklardır. ii- Ön Talepte bulunan Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarını aşan miktarda talepte bulunurlarsa, kesin talep miktarının Ön Talepteki kısmı için %4 7

8 indirimden yararlanacaklardır. Aşan kısma herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. iii- Ön Talepte bulunan Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde belirttikleri talep miktarının altında talepte bulunurlarsa, Ön Talep Formları geçersiz kabul edilecek ve talep ettikleri miktar için herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. iv- Ön Talepte bulunmayıp sadece Kesin Talepte başvuruda bulunan Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. 2. Taksitli Ödeme Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları, Kesin Talepte en az Ön Talepteki kadar talepte bulunmaları koşuluyla, taksitli ödeme seçeneğinden yararlanabileceklerdir. Ön Talepte bulunmayan veya Kesin Talep sırasında, Ön Taleptekinden daha az talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları, kesin talepte taksitli ödeme seçeneğinden yararlanamayacaklardır. Kesin Talepte, Ön Taleptekinden daha fazla talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları, Kesin Talepteki taleplerinin, Ön Talepteki kadar kısmı için vade farksız, biri Kesin Talepte ödenmek üzere 5 (beş) eşit taksitte (1 peşin + 4 taksit) ödeme seçeneğinden, artan kısım için ise Tablo 2 de belirtilen indirimli peşin ödeme seçeneğinden yararlanabileceklerdir. Taksitli ödeme alternatifini seçen ve Kesin Talepte, Ön Taleptekinden daha fazla talepte bulunmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları, Kesin Talep Toplama dönemindeki taleplerinin, Ön Talep Toplama dönemindeki taleplerini aşan kısmı için, ikinci bir talep formu dolduracaklardır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Vatandaşlar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar gruplarındaki yatırımcılara taksitli satış yapılmayacaktır. Kesin Talep Toplamaya katılarak vade farksız taksitli ödeme seçeneğinden yararlanarak alım yapmak isteyen yatırımcılar, aşağıdaki sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş olacaklardır: a) Yatırımcıların, Kesin Talep Formu nda taksitli ödeme seçeneğini seçerek formu imzalayıp, peşinatı yatırmasıyla birlikte, ÖİB ile yatırımcılar arasında bir sözleşme doğacaktır. b) Taksitli satışa konu hisse senetleri, bedelleri tamamen ödeninceye kadar, yeddiemin sıfatıyla İŞ YATIRIM adına İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde açılacak yediemin hesabında saklanacaktır. c) Yatırımcılar; sirkülerde belirtilen koşullarla, hisse senetlerinin Kesin Talep Toplama süresindeki talebi dikkate alınmak kaydıyla oluşturulacak dağıtım listesinde kendisine tahsis edildiği miktarda ve fiyattan satın almayı, ÖİB de, 8

9 yatırımcıların, bu Sözleşme den doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra, hisse senetlerini yatırımcılara devretmeyi kabul ve taahhüt eder. d) Hisse senedi bedellerinin 1/5 i (beştebiri) Kesin Talep Formu nun imzalanması ile birlikte, bakiyesi ise 4 (dört) eşit taksitte, 3 Ocak 2005, 3 Şubat 2005, 3 Mart 2005 ve 4 Nisan 2005 tarihlerinde, aracı kurumların bildirecekleri bankalarda açtırılacak hesaplara yatırılmak suretiyle ödenecektir. Taksit ödemelerini herhangi bir sebepten dolayı zamanında yerine getirmeyen yatırımcılara opsiyon tanınacak, taksit ödeme gününü takip eden 5 (beş) iş gününü kapsayan ek ödeme süresi içinde, ödeme yapılması gereken tutara, günlük olarak uygulanacak T.C. Merkez Bankası Interbank faizi ile birlikte ödeme yapmaları halinde, haklarını kaybetmeme imkanı tanınacaktır. T.C. Merkez Bankası Interbank faizi, gecikilen her gün için basit usulle hesaplanacaktır. e) Yatırımcılar, yapmış olduğu kısmi ödemelere dayanarak, son taksit ödeme süresinin bitiminde işbu halka arz sirkülerinde belirtilen kaydi ve fiziki hisse senedi teslim zamanında, sadece bedelini ödediği hisse senetleri için talepte bulunabilir. f) Hisse senetleri, işbu sirkülerde yazılı edimler ve yükümlülükler tam olarak yerine getirildiği takdirde, tüm borçların ödendiği günü (4 Nisan 2005) ve ek ödeme süresini takip eden 2. (ikinci) iş günü, yatırımcıların hesaplarına virman yapılacak veya yatırımcıların talep etmesi durumunda, 5 (beş) iş günü içinde fiziken teslim edilecektir. g) Vade farksız taksitli ödeme seçeneğini tercih eden yatırımcılar, talep ettikleri takdirde, taksit bedellerinin tamamını, son taksit ödeme tarihinden önce ödeyerek, hisse senetlerinin teslimini talep edebilir. Böyle bir durum sözkonusu olduğunda, ilgili hisse senetleri, bir sonraki taksit döneminin (taksit ödeme tarihinden sonraki ek ödeme süresini kapsayacaktır.) bitişini takip eden 2 (iki) iş günü sonra, yatırımcının hesabına virman yapılacak veya yatırımcının talep etmesi durumunda, 5 (beş) iş günü içinde fiziken teslim edilebilecektir. h) Bu Sözleşme den doğan borçlar ifa edilip, hisse senetleri yatırımcılara teslim edilinceye kadar, sözleşmeye konu hisse senetlerinden doğan tüm mali ve yönetimsel hakların kullanımı ÖİB ye ait olacak; yatırımcıların hisse senetleri üzerinde hiç bir şekilde tasarruf yetkisi bulunmayacaktır. Bu zaman zarfında ÖİB, yatırımcıların aleyhine sonuç doğuracak hiç bir tasarrufta bulunmayacak ve yatırımcıların menfaatleri konusunda gereken özeni gösterecektir. i) Dağıtım listesinin onaylanarak tahsisatın yapılmasından sonra, hisse senetlerinin devrine kadar, hisse senetlerinden doğabilecek hakların kullanımı, hakların niteliklerine göre aşağıdaki şekilde olacaktır. i- Genel kurullarda temsil ve oy kullanma dahil olmak üzere, hisse senetlerinden doğan her türlü ortaklık hakkı ÖİB ye aittir. ii- ÖİB, hisse senetlerinin İMKB de yeniden işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süre ile portföyünde bulunan THY hisse senetlerini satmayacağını ve dolaşımdaki hisse senedi miktarını artırmayacağını taahhüt etmiştir. 9

10 iii- THY Yönetim Kurulu, 22 Ekim 2004 tarih ve sayılı kararı ile hisse senetlerinin İMKB de yeniden işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı kararı almayacağını ve dolaşımdaki hisse senedi miktarını artırmayacağını taahhüt etmiştir. j) Yatırımcılar, hisse senedi bedelinin tamamen veya kısmen ödenip hisselerin kendilerine teslimi anında, burada açıklanan hususlar dışında, ÖİB den herhangi bir ek talepleri olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. k) Öngörülen zaman dilimlerinde ödemelerini yaparak, yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren yatırımcıların hak ettikleri hisse senetleri, İŞ YATIRIM tarafından, 13 Nisan 2005 (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci iş günü) tarihinden itibaren, başvurularını gerçekleştirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Yatırımcılar, aracı kurumları vasıtasıyla, Borsa Mevzuatı çerçevesinde, hisse senetlerinin fiziken teslimini talep edebileceklerdir. Bu talepleri, virman tarihinden sonra 5 (beş) iş günü içinde karşılanacaktır. l) Yatırımcıların, belirtilen tarihlerde ödemeleri yapmaması veya yükümlülüklerine uymaması halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın bu sözleşme otomatik olarak sona erer. Sözleşmenin sona ermesi sebebiyle, yatırımcılara, ödemiş oldukları taksit bedelleri karşılığında, hak ettikleri hisse senetleri, İŞ YATIRIM tarafından, 13 Nisan 2005 (son ödeme tarihi ve ek ödeme süresini takip eden ikinci iş günü) tarihinden itibaren, başvurularını gerçekleştirdikleri aracı kurumlara virmanlanacaktır. Yatırımcılar, aracı kurumları vasıtasıyla, Borsa Mevzuatı çerçevesinde, hisse senetlerinin fiziken teslimini talep edebileceklerdir. Bu talepleri, virman tarihinden sonra 5 (beş) iş günü içinde karşılanacaktır. Kusürat oluşması nedeniyle, yatırımcıların hakettiği hisse senetlerinin tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, sadece kusürat tutarı nakden veya hesaben iade edilecek, lot bazında hakedilen hisse senetleri ise yatırımcıya, yukarıda belirtilen sürede, kayden ve/veya fiziki olarak teslim edilecektir. m) 13 Nisan 2005 tarihine kadar, paya bağlı olarak kullanılan haklar ÖİB ye ait olacaktır. Yatırımcılar, yapmış oldukları ödemeler karşılığında, hakettikleri hisse senetleri dışında, ÖİB den hiçbir talepte bulunamazlar. n) Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Ankara İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. o) Doğabilecek ihtilaflarda, aracı kurum ve ÖİB defter ve kayıtları kesin delil teşkil eder. p) Yatırımcılar, kesin talep formunda bildirdikleri adresin geçerli tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğini yazılı olarak ÖİB ye bildirdiklerini tevsik edememeleri halinde; talep formunda belirtilen adrese yapılan tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. q) Yatırımcılar, bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını hiçbir şekilde devir ve temlik edemezler. 10

11 r) Yatırımcılar, bu Sirküler ve içeriğini okuyup, Kesin Talep Formu nu imzaladığını, belirlenen şartları ve doğurabileceği sonuçları, yapılan duyuru ve sirkülerde ilan edilen hususları, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın sonuçlarını ve risklerini bildiklerini kabul ve beyan ederler. s) Taksit bedellerinin yetkili aracı kurumlara veya satışa yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerine ödenmesi sırasında THY hisse senedinin taksit bedeli olarak yatırıldığı açıklama olarak belirtilecektir. VI. KREDİ KARTI KULLANIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Kredi kartı ile ödeme seçeneğinden, sadece Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ile THY Çalışanları yararlanabileceklerdir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları, peşin ödeme seçeneğini tercih etmeleri halinde, talep ettikleri hisse senedi bedellerinin tamamını kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Vade farksız taksitli ödeme seçeneğini tercih eden Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve THY Çalışanları ise, sadece, Kesin Talep anında ödeyecekleri ilk taksit tutarı için kredi kartı kullanabilecekler, diğer taksit ödemelerini ise nakden veya hesaben gerçekleştireceklerdir. Kredi kartı ödemelerinin, kredi kartının fiziki olarak işlem yerinde bulunmasını gerektiren, pos veya imprinter cihazlarının kullanılarak yapılması zorunludur. Kredi kartı ile yapılan satışlarda, yatırımcılardan herhangi bir komisyon, faiz ve benzeri ücret tahsil edilmeyecek, kredi kartı kullanımı ile ilgili tüm maliyet ÖİB tarafından karşılanacaktır VII. HİSSE SENEDİ ALMAK İÇİN BAŞVURU VE BEDELLERİNİN ÖDENME ŞEKLİ Ön Talepte bulunmuş veya bulunmamış olmasına bakılmaksızın, bu halka arzda hisse senedi satın almak isteyen tüm yatırımcıların; Aralık 2004 tarihlerinde ve işbu Sirkülerin sonunda belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Kesin Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Ön Talepte bulunmuş olan yatırımcıların, Kesin Taleplerini de aynı aracı kuruma yapmaları gerekmektedir. Ancak, Ön Talep ve Kesin Talep için aynı aracı kurumun farklı şubelerine başvuruda bulunulabilinir. Yatırımcılar, Kesin Talep Formu nda, talep ettikleri hisse senedi adedini belirteceklerdir. Ön Talep ödeme koşullarından yararlanabilmek için yatırımcıların, Ön Talepte bulunmuş olmaları, Kesin Talepte en az Ön Talepteki kadar talepte bulunmaları ve Kesin Talep esnasında, Ön Talepte doldurmuş oldukları Ön Talep Formu nu (İnternet, telefon bankacılığı, ATM veya NetMatik vasıtasıyla gerçekleştirilen Ön Talep başvurularında Ön Talep Başvuru Numarası nı) ibraz etmeleri gerekmektedir. Yatırımcılar,..-TL fiyatın, talep edilen hisse senedi adedi ile çarpımı sonucu bulunan hisse senedi bedelini, aracı kurumların bildirecekleri hesaplara yatıracaklardır. Vade farksız taksitli ödeme seçeneğini tercih eden yatırımcıların, taksitli satış şartlarına ilişkin, Bölüm V-2. deki esaslar dahilinde talepte bulunmaları ve bedel yatırmaları gerekmektedir. 11

12 Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluşan tutar, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. VIII. TEDAVÜLÜ ARTIRICI İŞLEM YASAĞI 1. ÖİB, hisse senetlerinin İMKB de yeniden işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay süre ile portföyünde bulunan THY hisse senetlerini satmayacağını ve dolaşımdaki hisse senedi miktarını artırmayacağını taahhüt etmiştir 2. THY Yönetim Kurulu, 22 Ekim 2004 tarih ve sayılı kararı ile hisse senetlerinin İMKB de yeniden işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı kararı almayacağını ve dolaşımdaki hisse senedi miktarını artırmayacağını taahhüt etmiştir. IX. TAHSİSATLAR ve DAĞITIM ESASLARI Öncelikle, her bir konsorsiyum üyesi, her tahsis grubu için ayrı ayrı topladığı talepleri, bir araya getirdikten sonra, Seri: VIII Tebliğ No:22 Ek 1 de yer alan talep formuna göre, içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen kayıtları iptal edecektir. Sonraki aşamada, mükerrer talep taraması yapılacaktır ve ortaya çıkan mükerrer talepler iptal edilecek ve mükerrer kayıtlar, talep listelerinden çıkartılacaktır. Ayrıca, aynı adresi bildiren en fazla 10 (on) talebin kabul edilmiş olduğu da kontrol edilecektir. Yukarıda belirtilen şekilde eksik bilgi ve/veya mükerrer talep kontrolü yapılan talepler, şifrelenerek, İŞ YATIRIM tarafından belirtilecek formata uygun olarak, İŞ YATIRIM a iletilecektir. İŞ YATIRIM, herbir konsorsiyum üyesinden şifreli olarak gelen talepleri, eksik bilgi içerip içermemesi konusunda kontrol edecek ve dağıtım işlemini aşağıdaki şekilde gerçekleştirecektir: Herbir yatırımcı grubuna tahsis edilecek hisse senedi miktarı, Kesin Talep miktarına göre, İŞ YATIRIM ın önerisi ile, ÖİB tarafından Kesin Talep toplama süresi sonunda belirlenecektir. Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan şekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubunun dağıtımı, kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. 1. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karşılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı, herbir yatırımcıya ait kişisel talepler ile çarpılacak ve dağıtım tamamlanacaktır. 2. THY Çalışanlarına Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm THY Çalışanlarına birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, THY Çalışanları için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karşılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın 12

13 Talebi Karşılama Oranı, herbir yatırımcıya ait kişisel talepler ile çarpılacak ve dağıtım tamamlanacaktır. 3. Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Yatırımcılara birer lot hisse senedi verilecek, daha sonra, Yurt Dışında Yerleşik Türk Kökenli Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan hisse senedi talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karşılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı, herbir yatırımcıya ait kişisel talepler ile çarpılacak ve dağıtım tamamlanacaktır. 4. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Sermaye Piyasası Kurulu Seri:VIII Tebliğ No: 22 Madde: gereğince yapılacaktır. Başvuru taleplerinin, satışa sunulan hisse senedi miktarından az ya da eşit olması halinde, bütün talepler karşılanacaktır. Taleplerin, satışa sunulan hisse senedi miktarından fazla olması durumunda, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiş olan toplam hisse senedi miktarı, talep eden yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutar talebi kısmen karşılanmayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine satışa sunulan hisse senetlerinin tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir. 5. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek hisse senedi miktarına, İŞ YATIRIM ın önerisi ile ÖİB karar verecektir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm yatırımcı gruplarında dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar, alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın, bu alt sınırın altında kalması halinde, yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında ÖİB nin uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılacaktır. İŞ YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) iş günü içerisinde dağıtım listesini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek ÖİB ye verecektir. ÖİB, dağıtım listelerini, kendisine teslim edildiği günü izleyen en geç 2 (iki) iş günü içinde onaylayacak ve onayını İŞ YATIRIM a bildirecektir. X. HİSSE SENETLERİNİN TESLİMİ VE BEDELLERİN İADESİ Halka arza ve ek satışa konu olan hisse senetleri, ÖİB tarafından, İŞ YATIRIM ın Takasbank taki hesabına teslim edilecektir. Yatırımcıların almaya hak kazandıkları hisse senetleri, İMKB Toptan Satışlar Pazarı nda satışın gerçekleştiği gün, yatırımcıların hesaplarına aktarılmak üzere, İŞ YATIRIM tarafından, Konsorsiyum Üyeleri nin hesaplarına virmanlanacaktır. Dileyen yatırımcılara, virman tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içinde hisse senetleri fiziken teslim edilecektir. Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluşan tutar, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı 13

14 gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde, yatırımcılara iade edilecektir. XI. SATIŞ İŞLEMLERİNİN TOPTAN SATIŞLAR PAZARINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İMKB Yönetim Kurulu nun; 24 Kasım 2004 tarih ve 225 No lu Bülteni nde yayınlanan 24 Kasım 2004 tarihli kararı gereğince bu halka arza konu hisse senetlerinin satış işlemleri, Toptan Satışlar Pazarı nda gerçekleştirilecektir. Satış işlemlerinin takası T+2 süresi uygulanmaksızın Takasbank dışında gerçekleştirilecektir. Sözkonusu takas işleminde İMKB nin ve Takasbank A.Ş. nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kesin Talep Toplama işlemine katılan yatırımcıların talepleri, başvuru yaptıkları aracı kurumlar tarafından yerine getirilecektir. XII. BAŞVURU YERLERİ Yatırımcıların, Kesin Talep Toplama döneminde, Ön Talep Toplama döneminde başvurdukları kuruma başvurmaları gerekmektedir. Ancak, Kesin Talep için aynı kurumun farklı şubelerine başvuruda bulunabilinir. THY hisselerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, THY Çalışanları kategorisindeki yatırımcılar hariç, aşağıdaki tüm yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerine, Kesin Talepte bulunmak için başvurabilirler. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aşağıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, İnternet veya telefon bankacılığı şubelerine, Kesin Talep Toplama için başvurabilirler. İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı şubeleri vasıtasıyla, Kesin Talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların başvuruda bulunacakları, İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı işlemlerini yapmaya yetkili olmaları (İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. THY Çalışanlarının talepleri, İŞ YATIRIM tarafından toplanacaktır. THY Çalışanları kategorisindeki yatırımcıların Kesin Talepleri, İŞ YATIRIM ın merkez ve şubeleri ile İŞ YATIRIM ın acentesı konumunda bulunan Türkiye İş Bankası A.Ş. nin yurt çapına yaygın tüm şubelerinde toplanacaktır. THY Çalışanları ile ilgili bilgilerin yer aldığı listeler, THY yönetimi tarafından İŞ YATIRIM a iletilecektir. İŞ YATIRIM ın merkez ve şubeleri ile İŞ YATIRIM ın acentesı konumunda bulunan Türkiye İş Bankası A.Ş. nin yurt çapına yaygın şubelerinin herhangi birine, taleplerini bildirmeyen THY Çalışanları, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinde değerlendirilecek ve bu yatırımcı grubu için geçerli olan seçeneklerden ve koşullardan yararlanacaklardır. 14

15 KONSORSİYUM LİDERİ İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Kuleleri Kule 2 Kat Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile Türkiye İş Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, bankamatikler, NetMatikler, adresi ve nolu interaktif telefon KONSORSİYUM EŞLİDERLERİ AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. No: Taksim, Gümüşsuyu / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile Akbank T.A.Ş. nin tüm şubeleri ile ve DIŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Dilhayat Sokak No: Etiler / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm Dışbank A.Ş. Şubeleri ve Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş ile FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: Etiler / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile acentaları ve Finansbank A.Ş. nin tüm şubeleri ve GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: 2 Kat: 8 Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Rıhtım Cad. No: Karaköy / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ve irtibat büroları ile ve 15

16 KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok Kat: Balmumcu / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile Koçbank A.Ş. nin tüm şubeleri FONOBANK ve FONOYATIRIM ve YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ile KONSORSİYUM ÜYELERİ ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gazeteciler Sitesi Keskinkalem Sok. No: 25 Esentepe / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve İzmir, Bursa, Kadıköy Şubeleri ile ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No: 8 Kat: Elmadağ / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve Ankara ve Erenköy Şubeleri ile Adana, Antalya, Bursa ve Gaziantep Acentaları Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri ve ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad No: 145/A Kat: İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve Merkez, Bostancı, Ankara, Bursa, Denizli, İzmir Şubeleri ile (0212) ve 16

17 ATAONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad No: 145/A Kat: İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) ve BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. Abide-i Hürriyet Cad. No: 285 Bolkan Center C Blok Kat: 6 Şişli / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve Ankara ve Mersin Şubeleri ile Adapazarı İrtibat Bürosu C MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meydan Sok. No: 28 Beybi Giz Plaza Kat: 3 Maslak / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve Ankara, İzmir Acentaları ile C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Kuleleri Kule: 3 Kat: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Mersin, Diyarbakır ve Kapalıçarşı İrtibat Büroları ile DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No: 103/6 Teşvikiye / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) DENİZYATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 106 Kat: Esentepe / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) DenizBank A.Ş. nin tüm şubeleri DenizBank İletişim Merkezi ve 17

18 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) İstanbul Merkez, Kadıköy, Ankara, İzmir Şubeleri ve Afyon, Antalya, Bursa, Beypazarı İrtibat Büroları (0212) ve EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yıldız Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No: 52 Kat: 5 Esentepe / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Merkez, Kadıköy, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Gaziantep, Malatya, İskenderun Şubeleri EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 106 Kat: Esentepe / İSTANBUL Telefon: (0212) Faks: (0212) EVGİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER TICARET A.Ş. Esentepe Mah. Harman Cad. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok No: 4 Kat: Şişli / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Kadıköy, İzmir ve Konya Şubeleri ile Gaziosmanpaşa İrtibat Bürosu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık Kartal / İSTANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) ve tüm şubeleri ile BankEuropa nın tüm şubeleri (0216) ile HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. Cemil Bengü Cad. Hak İşmerkezi No. 2 K Çağlayan / İSTANBUL Tel: (0212) (pbx) ve Faks: (0212) İrtibat Bürosu Tel: (0212)

19 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meclis-i Mebusan Caddesi No: 79 Kat: Salı Pazarı / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri, irtibat bürosu, acentaları ile Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ayazağa Mah. Ahi Evran Cad. Dereboyu Sok. Kat: Maslak / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) HSBC Bank A.Ş. nin tüm şubeleri ile İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halaskargazi Cad. Kipman Apt. No: Kat: Şişli / İSTANBUL Telefon: (0212) Faks: (0212) Merkez ve Sirkeci Şubeleri ileyeşilyurt İrtibat Bürosu INTERYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Muallim Naci Cad. No: Ortaköy / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve Ankara şubesi ile KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Raşit Rıza Sok. No: Mecidiyeköy / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve Ankara Şubesi ile İnegöl-Bursa, Polatlı-Ankara İrtibat Büroları MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akatlar Mah. Ebulullah Cad. Maya Meridyen İş Merkezi D.2 Blok K: 11 Etiler / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ve irtibat büroları NUROL MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 71 Kat: Maslak / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve Ankara ve Bursa Şubeleri ile Antalya, Bodrum, Suadiye ve İzmir İrtibat Büroları ve 19

20 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok Levent Beşiktaş / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile Oyak Bank A.Ş. nin tüm şubeleri ile ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Fulya Mah. Şenol Sok. 13/ Gayrettepe / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile Şekerbank ın tüm şubeleri TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K.9 Etiler / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza 22 K: Maslak / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ile ve TSKB MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No: Fındıklı / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası nın tüm şubeleri ile UNİVERSAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Ticaret Merkezi No: 13 Kat: 16 Ayazağa / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ebulula Cd. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) ve Ankara Atakule Şubesi ile T. Vakıflar Bankası T.A.O. nun tüm şubeleri ile 20

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ YIL: 2013 Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme

Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 50.000.000 TL den 60.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.. PAYLARININ KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT ÇERÇEVESİNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK/ İKİNCİL HALKA ARZINA İLİŞKİN 6.713.000.-YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI İLE İLGİLİ DUYURUDUR. SÖZ

Detaylı

YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR!

YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR! YARININ ENERJİ ŞİRKETİNE BUGÜNDEN ORTAK OLUN! ODAŞ ENERJİ HALKA AÇILIYOR! Talep Toplama: 13-14 Mayıs 2013 Sabit Fiyatla Talep Toplama - Halka Arz Fiyatı: 5 TL Payların halka arzına ilişkin izahname henüz

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

05 Eylül 2011, Pazartesi. 06 Eylül 2011, Salı. 08 Eylül 2011, Perşembe

05 Eylül 2011, Pazartesi. 06 Eylül 2011, Salı. 08 Eylül 2011, Perşembe 2011 LYS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri; aşağıda belirtilen tarihlerde, 09:00 17:00 saatleri arasında, Atalar Mh. Şehit Hakan Kurban Cd. No: 44 34865 Kartal- İSTANBUL

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 22.10.2013 21:48:14. Özel Durum Açıklaması (Genel)

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 22.10.2013 21:48:14. Özel Durum Açıklaması (Genel) YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. / YKSGR [] 22.10.2013 21:48:14 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 MUSTAFA ÇİNER UZMAN YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 22.10.2013 21:43:20 2 MUSTAFA TEOMAN ÇELEN MÜDÜR YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur

Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden. Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Pegasus Hava TaĢımacılığı Anonim ġirketi nden Halka Arza ĠliĢkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 75.000.000 TL den 102.272.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 27.272.000 TL

Detaylı

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B ,

1,39 AKBANK T.A.Ş (B GRUBU ) ,65 EGELİ & CO. YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (B , EGELİ & CO B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI: AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.) PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN

Detaylı

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Bir tarafta Büyük İstanbul Otogarı No: 49 / 50 Bayrampaşa / Esenler / İstanbul adresinde mukim İSTANBUL METRO TURİZM SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ (ki bundan sonra

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: Ankara-Beypazarı (240) Toplu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AYAZMA EMLAK KONUTLARI KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU 1) Satıcı: Adres: Atatürk Mah Çitlenbik Cad. No:4 Ataşehir / İSTANBUL İletişim: Tel:02165791515 Faks

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER)

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) www.gib.gov.tr 1 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımızın internet

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Adıyaman Kahta 2.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TRABZON OF ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (240 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TRABZON OF ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (240 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TRABZON OF ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (240 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: Alt Gelir Grubu Konut Projesi başvuruları, 04-22 Nisan 2011

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) HATAY ANTAKYA GÜNYAZI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 770 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Hatay Antakya Günyazı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANKARA MAMAK 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 448 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANKARA MAMAK 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 448 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANKARA MAMAK 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 448 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Ankara Mamak 2.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (476 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (476 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (476 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Malatya Merkez Konak Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE MERKEZ HIDIRLIK MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (120 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Niğde Merkez Hıdırlık Mahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KARAMAN DOĞUKIŞLA VADİSİ 1.ETAP PROJESİ SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Doğukışla Vadisi 1.Etap Projesi

Detaylı

TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları

TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları TOKİ Alt Gelir Grubu Başvuru Şartları TOKİ Alt gelir grubu projelerine başvurmak için alt gelir grubu şartlarını taşıyor olmak gerekmektedir. Pekiyi bu alt gelir grubuna dahil misiniz değil misiniz Kimler

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KOCAELİ - ARIZLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 24 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KOCAELİ - ARIZLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 24 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) KOCAELİ - ARIZLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 24 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Kocaeli Arızlı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz tarafından

Detaylı

DUYURU: 08.03.2016/11

DUYURU: 08.03.2016/11 1 DUYURU: 08.03.2016/11 04.03.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.

T. HALK BANKASI A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. UZMAN YARDIMCISI, UZMAN YARDIMCISI (MÜHENDİS), SERVİS GÖREVLİSİ VE BANKO GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde

Detaylı

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beyşehir Şubesi nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beyşehir Şubesi nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir. T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca,

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:

ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler: MMC SANAyİ VE TİcARİ YATIRIMLAR A.Ş. PAYLARlNIN ZORUNLU ÇAGRI YOLUYLA KERVANSARA Y HOTEL VERWALTUNGS GMBH TARAFINDAN DEVRALMASINA İLİşKİN BİLGİ FORMU ı. Çağnya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) SİVAS MERKEZ KILAVUZMAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (320 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) SİVAS MERKEZ KILAVUZMAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (320 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) SİVAS MERKEZ KILAVUZMAHALLESİ ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (320 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Sivas Merkez Kılavuzmahallesi Alt Gelir Grubu Konut Projesi

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 04/11/2011 TARİHİNDE ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 04/11/2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANTALYA MERKEZ ÇIPLAKLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (480 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANTALYA MERKEZ ÇIPLAKLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (480 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ANTALYA MERKEZ ÇIPLAKLI ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (480 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Antalya Merkez Çıplaklı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

C-İşletme Kayıtlarının

C-İşletme Kayıtlarının İşletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesinden faydalanmak isteyen mükelleflerin en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI Sirküler Rapor Mevzuat 19.09.2016/110-1 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TARAFINDAN YATIRIMCILARA YAPILACAK ÖDEMELERDE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI ÖZET : 7/9/2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı BKK ile konutlara ilişkin

Detaylı

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. 10 iş günü açık kalacak Çağrı nın bitiş tarihi 5 Ağustos 2013

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) YOZGAT SORGUN 1.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) YOZGAT SORGUN 1.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) YOZGAT SORGUN 1.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: 139 konutluk Alt Gelir Grubu Konut Projesi başvuruları, 13 24

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçlarında Kaydileştirme SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-9 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX Elenco delle Banche presenti in Turchia Aggiornamento al 30 Novembre 2016 Banche d'investimento statali 1 İLLER BANKASI KIZILIRMAK MAHALLESİ (312) 508 70 00 (312) 508 73 99 UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı