T.C. Başbakanlık Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Başbakanlık Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. Başbakanlık Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı Türkiye de Özelleştirmeler-ĐMKB Đçin yeni Bir Đvme mi? Mart, 2011

2 Sunum Đçeriği Özelleştirmenin Yasal Boyutu Özelleştirmelerin Değerlendirilmesi Özelleştirme Projeleri Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketleri Doğalgaz Dağıtım Otoyollar Limanlar Milli Piyango 1

3 Türkiye de KĐT lerin özelleştirilmesinde temel mevzuat 4046 sayılı kanundur. Yürütme Organı Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı [ÖĐB] Karar Organı Özelleştirme Yüksek Kurulu [ÖYK] Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı (ÖĐB), kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu varlık ve hisselerinin özelleştirilmesinden sorumlu bir kurumdur. ÖĐB doğrudan Başbakana bağlı bir kuruluş olup, halihazırda idare ile ilgili yetkileri Başbakan tarafından Maliye Bakanına devredilmiştir. 2

4 Özelleştirme Yüksek Kurulu, Başbakan ın başkanlığında 4 Bakan dan oluşmaktadır Başkan R. Tayyip ERDOĞAN Başbakan Üye Üye Üye Üye Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cevdet YILMAZ Devlet Bakanı Mehmet ŞĐMŞEK Maliye Bakanı Mehmet Habib SOLUK Ulaştırma Bakanı

5 Sunum Đçeriği Özelleştirmenin Yasal Boyutu Özelleştirmelerin Değerlendirilmesi Özelleştirme Projeleri Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketleri Doğalgaz Dağıtım Otoyollar Limanlar Milli Piyango 4

6 Özelleştirme Portföyündeki Önemli Şirket ve Kuruluşlar Özelleştirme Programındaki Şirketler Özel mevzuatla özelleştirilen şirketler xx Özelleştirme Đdaresi Başkanlığı Payı Banka Şeker Fabrikaları Elektrik Dağıtım Milli Piyango ve Şans Oyunları (1) Perakende Türk Hava Yolları Denizcilik Đşletmeleri Tütün,Tütün Mam ve Tuz Đşletmeleri Karadeniz Bakır Đşletmeleri Seramik, Çimento ve Boru (Doğusan) Köprü ve Otoyollar (2) Telekom (3) Hazine Özelleştirme Đdaresi Türkiye deki anahtar kuruluşların özelleştirilmesine öncülük eder Elektrik Üretim (2) Petrokimya Doğalgaz Dağıtım TCDD Limanları (2) 1 Milli Piyango oyunlarının işletilmesi için lisans verilecek. 2 Özelleştirme hissesi bulunmamaktadır. 3 Özelleştirme çalışmaları 4046 sayılı kanun çerçevesinde yürütülmektedir. 5

7 2010 Yılı Performans Göstergeleri Gerçekleştirilen ihale sayısı : 103 Đhalesi tamamlanan işlemlerin büyüklüğü : 14.9 milyar $ Sözleşme/Onay aşamasındaki işlemlerin büyüklüğü : 13.6 milyar $ Toplam gelir : 3,08 milyar $ Devredilen şirket/varlık sayısı : 95 gayrimenkul, 2 liman, 6 elektrik dağıtım şirketi, 2 tuzla işletmesi

8 2010 yılı Önemli Özelleştirme Uygulamaları ŞĐRKET YÖNTEM GELĐR BANDIRMA LĐMANI ĐŞLETME HAKKI DEVRĐ $ OSMANGAZI EL. DAĞITIM BLOK SATIŞ (ĐHD) $ ÇAMLIBEL EL. DAĞITIM BLOK SATIŞ (ĐHD) $ ULUDAĞ EL. DAĞITIM BLOK SATIŞ (ĐHD) $ ÇORUH EL. DAĞITIM BLOK SATIŞ (ĐHD) $ SAMSUN LĐMANI ĐŞLETME HAKKI DEVRĐ $ YEŞĐLIRMAK EL. DAĞITIM BLOK SATIŞ (ĐHD) $ FIRAT EL. DAĞITIM BLOK SATIŞ (ĐHD) $ DĐĞER $ TOPLAM 3 Milyar $ 7

9 Özelleştirme gelirlerinin yaklaşık %80 i yılları arasında elde edilmiştir Toplam Özelleştirme Geliri 41,8 Milyar $ A B D $ m i l $ 8.2 Milyar % 20 $ 33.6 Milyar % 80

10 2010 yılı sonuna kadar tamamlanan özelleştirme uygulamalarının %40 ı yabancı yatırımcı tarafından gerçekleştirilmiştir. Yabancı Yatırımcı ~14 Milyar ABD$ Yabancı Yatırımcı 38% Yerli Yatırımcı ~27,8 Milyar ABD$ Yerli, Yatırımcı 62%

11 Özelleştirme uygulamalarının yaklaşık %50 si blok satış yoluyla gerçekleştirilmiştir. Özelleştirme Yöntemleri (%) ĐMKB'de Satış; 3% Bedelli Devir; 2% Halka Arz; 17% Blok Hisse Satışı;50% Tesis Varlık; 28% 10

12 Özelleştirme Fonundan Hazine Müsteşarlığına Yapılan Aktarımlar ÖĐB HAZĐNE ,4 Milyar TL [ 29,9 Milyar $]

13 ÖĐB nin uygulamaları çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiştir. Dünya Bankası: Turkiye, en iyi uluslararası özelleştirme uygulamalarını gerçekleştirmiştir. ÖĐB genel kabul gören rekabet kurallarıyla uyumlu, şeffaf bir özelleştirme süreci izlemektedir. ÖĐB nin uyguladığı ihale sistemi, şeffaf, rekabetçidir, ihale şartları uygun ve yerindedir. ÖĐB nin uygulamalarında finansal danışman kullanması, açık, şefaf ve rekabetçi bir özelleştirme sürecinin oluşmasında önemli etkendir. ÖĐB nin incelenen tüm 20 uygulamada profesyonellik ve iyi yönetim gösterdiği belirlenmiştir yılları arasında OECD ülkeleri arasında Türkiye toplam Özelleştirme Uygulamalarında ilk 10 listesinde 5.sırada yer almıştır. Dünya Bankası, CEPDL Raporu KAYNAK: OECD; World Bank

14 Özelleştirme Đdaresi önemli özelleştirme uygulamaları ile çeşitli ödüller almıştır. TÜRK TELEKOM BLOK SATIŞI ÖDÜLÜ-2005 ACQUISITIONS MONTHLY EMERGING MARKET DEAL OF 2005 HALKBANK HALKA ARZ ÖDÜLÜ EAST CAPITAL INVESTMENT FUND BEST IPO AWARD TÜRK TELEKOM HALKA ARZ ÖDÜLÜ EMEAFINANCE BEST PRIVATISATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE -2008

15 Sunum Đçeriği Özelleştirmenin Yasal Boyutu Özelleştirmelerin Değerlendirilmesi Özelleştirme Projeleri Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketleri Doğalgaz Dağıtım Otoyollar Limanlar Milli Piyango 14

16 Özelleştirme Đdaresi portföyünün önemli bir kısmını altyapı projeleri oluşturmaktadır Tedas- Elektrik Dağıtım Şirketi Şeker Fabrikaları Enerji Üretim Santralleri Otoyollar & Boğaziçi Köprüsü Milli Piyango Salıpazarı Limanı Đzmir ve Derince Limanı Halkbank Türk Telekom THY Türk Hava Yolları

17 Elektrik Dağıtım Bölgeleri Özelleştirmeleri Devam Ediyor Dağıtım Bölgeleri Özelleştirilenler Onay Bekliyenler Đptal edilen Varlıklar Özelleştirme Yöntemi Başkent Sakarya Meram Osmangazi Çamlıbel Uludağ Çoruh Yeşilırmak Fırat Van Gölü Boğaziçi Dicle Gediz Trakya Akdeniz Toroslar Đstanbul Anadolu Yakası Aras Toplam Elektrik Dağıtım Bölgeleri TEDAS bünyesinde yer almaktadır. Dağıtım Bölgelerinde özelleştirme, dağıtım lisansını elinde bulunduran şirketlerin %100 oranındaki hisselerinin blok satışı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Tarifeler kayıp/kaçak zararları ve işletme maliyeti dikkate alınarak belirlenmiştir. Gelecekte yapılacak şebeke yatırımları tarifelerin içine dahil edilmek suretiyle, dağıtım sirketine zaman içerisinde geri kazandırılacaktır. 18 Zamanlama 9 bölgenin özelleştirme işlemi tamamlanarak, yeni sahiplerine devir yapılmıştır. 8 bölgenin ihaleleri tamamlanmış olup, devir işlemi yapılacaktır. 1 bölgenin ihalesi (Aras) Mahkeme tarafından iptal edilmiştir. 16

18 Elektrik üretim sektöründeki mevcut kapasitenin 16 GW nın özelleştirme işlemine kısa sürede başlanacaktır. EÜAŞ-Toplam Kapasite 23,976 MW , Varlıklar Termik Hidro Akarsu Toplam Özelleştirme Yöntemi Tesis Sayısı Santrallerin özelleştirme işlemi için büyüklükleri 356 MW ile MW aralığında değişen çeşitli portföyler olusturulacaktır. Portföylerin 3 ü termal, 4 ü hidro elektrik ve 2 si termal ve hidro elektrik santrallerin karışımından oluşacaktır. 4 termal santral Hamitabat, Seyitömer, Soma ve Kangal bireysel olarak özelleştirilecektir. Hamitabat ın ihale süreci Mart ayı içerisinde başlatılmıştır. Zamanlama 19 gruba ayrılan 52 adet akarsu santrali için 613 teklifin alındığı 2010 yılı içerisindeki ihale sonucunda 440 milyon $ gelir elde edilmiştir. Kalan varlıklar 2011 yılından başlayarak gruplar halinde özelleştirilecektir. 17

19 Şeker Fabrikalarını bünyesinde barındıran Türkşeker aşama aşama özelleştiriliyor Varlıklar Türkşeker Türkiye pazar payının %57 sine sahiptir. Yıllık toplam seker uretim kapasitesi: 2 milyon tondur. Yıllık toplam etil alkol üretim kapasitesi: 58 milyon litredir Şeker pancarı için yıllık toplam tohum üretim kapasitesi : 3000 tondur. Ödenmiş sermaye (2008) : 1,333 milyon $ Satış (2009): 1,305 milyon $ Net kar (2009): 38 milyon $ Calışanların sayısı: 2,865. Özelleştirme Yöntemi ÖĐB tarafından Şirketin 25 fabrika/tesisi 6 bölgesel paket halinde özelleştirilecektir. Zamanlama Türkşeker in 2 iştirakinde yer alan çoğunluk hisseleri satılmıştır. Portföy B de yer alan Fabrikalar (Elaziğ, Malatya, Erzincan ve Elbistan Şeker Fabrikaları) mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Portföy C (Kastamonu, Kirsehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba) fabrikalarının ihalesi mahkeme kararı ile iptal edilmiştir. 18

20 Boğaziçi köprüsü dahil Türkiye nin tüm karayolları ağının 2011 yılında özelleştirilmesi planlanmaktadır. Toplam otoyol uzunluğu: km. Özellestirilecek otoyollar: Varlıklar 1.Ankara- Edirne 2.Pozanti-Tarsus- Mersin 3.Tarsus-Adana-Gaziantep 4.Toprakkale-Iskenderun 5.Izmir-Cesme 6.Izmir-Aydin 7.Gaziantep- Şanlıurfa 8.2 Boğaziçi Köprüsü Gelirler [2009]: 402 milyon $ Araç Sayısı (2009) : 315 milyon Özelleştirme Yöntemi 25 yıl süreli işletme Hakkı Devri Zamanlama 6011 sayılı Kanunla gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Đlgili ÖYK Kararı çerçevesinde otoyollar ve köprüler tek bir paket halinde özelleştirilecektir. 19

21 Otoyol Ağına Genel Bir Bakış Otoyollar, bağlantı yolları ve devlet kara yollarının yapım, bakım, onarım, yönetim ve planlama sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğüne aittir (KGM). Otoyollar ve köprüler için trafiğe çıkan toplam araç sayısı günlük nin üzerindedir. Ocak 2010 itibariyle toplam 905 araç istasyonu mevcuttur. 555 tanesinde otomatik ödeme sistemi vardır. Otoyollar üzerinde konumlanmış 80 e yakın hizmet istasyonu vardır. 20 Şebek (km)* Otoyollar Devlet Karayolları Bağlantı Yolları Toplam

22 Derince ve Đzmir Limanlarının Đhaleleri Tekrar Yapılacak Izmir ve Derince Limanlarının daha önce yapılan ihaleleri 2010 yılında iptal edilmiştir. Türkiye nin en büyük konteyner Limanı olan Đzmir de hazırlık çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz ihale tekrar açılacaktır. Izmir Limanı kruvaziyer ve konteyner limanı olarak ikiye bölünerek her iki limanın ayrı ayrı özelleştirilmesi planlanmaktadır.

23 Türkiye nin en önemli kruvaziyer Limanı Salıpazarı YĐD/ Đşletme Hakkı Devri modeli ile özelleştirilecektir. Varlıklar Türkiye nin en büyük kruvaziyer limanı Toplam proje alanı 100,000 m 2 Özelleştirme Yöntemi Đşletme Hakkı Devri Yap Đşlet Devret modelleri ile özelleştirilecektir. Đşletme hakkı süresi 49 yıla kadar olacaktır. Đhaleye çıkarılacak alan bir kruvaziyer liman terminali, 5 yıldızlı bir otel, alışveriş merkezleri ve gümrüksüz satış mağazalarının yer alacağı bir konsept ile geliştirilecektir. Zamanlama 2011 yılı içerisinde özelleştirme sürecinin başlatılması planlanmaktadır. 22

24 Milli Piyango ihalesi 2010 yılı içinde yeniden yapılacak. Varlıklar Pazar Payı : %30 Brüt Satış (2009) : 1,300 milyon $ Net Kar (2009) : 189 milyon $ Đşçi Sayısı (02/2010) : 562 Özelleştirme Metodu 2009 yılında 10 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi için ihaleye çıkılmış, tekliflerin düşük olması nedeniyle ihale iptal edilmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından lisans verilmesi veya hizmet alımı yöntemlerinden birisinin uygulanması konusunda karar verilecektir. Zamanlama Bakanlar Kurulu tarafından stratejinin belirlenmesini takiben 2011 yılında özelleştirme süreci başlatılabilecektir. 23

25 Türkiye Halk Bankası nın %25 i halka arz yoluyla 2007 yılında özelleştirildi. Varlıklar Özelleştirme Payı [2009]: ~%75 Toplam Varlıklar [12/2009]: ~ 39.1 milyar $ Net Kar [09/2009] : ~1.1 milyar $ Çalışan Sayısı : ~12,600 KOBĐ kredilerinde öncü banka 659 şubesi ile Türkiye nin en genişşube ağı Özelleştirme Yöntemi Halka arz/ Blok Satış Zamanlama %25 i halka arz yoluyla özelleştirildi. Kalan pay için strateji henüz belirlenmedi. 24

26 Türk Telekom un (Avrupa nın 5. ve dünyanın 13. en büyük sabit telefon operatorü) büyük bölümü özelleştirildi Varlıklar Türk Telekom Hissedarları: Hazine : ~%32 Halka Açık :~ %13 OGER Telekom : ~%55 Sabit Hat :16,5 milyon Mobil (AVEA) : 6,2 milyon ADSL (TTnet) :11,8 milyon Özelleştirme Yöntemi Halka arz/blok Satış Zamanlama %55 hissesi 2005 yılında blok satış yoluyla 6,550 milyon dolara satıldı. %15 hissesi birinci halka arzla 2008 yılında 1,911 milyon dolara satıldı. Kalan pay için strateji henüz belirlenmedi. 25

27 Türkiye nin Ulusal Hava Yolu şirketi,thy nin çoğunluk hissesi özelleştirildi. Varlıklar Özelleştirme Đdaresi % hisseye sahiptir. Toplam Satış [2009] : 4,690 milyon $ Đşletme Karı [09/2009] : 483 milyon $ Net Profit [2009] : 374 milyon $ Çalışan Sayısı [12/2009] : 12,750 Uçak Sayısı [07/2010] : 142 Alan sayısı [07/2010] : 165 ( 38 yerli, 127 uluslararası) Yolcular [2009] : 25,1 million Özelleştirme Yöntemi Halka arz/blok Satış Zamanlama % 23 hissesi 2004 yılında halka arz yoluyla satıldı. %28.75 hissesi 2006 yılında halka arz yoluyla satıldı. Özelleştirme stratejisinin oluşturulması için ÖĐB 2011 yılı içerisinde danışman tutmuştur. 26

28 Özelleştirilebilecek Kurumlar PTT BOTAŞ TĐGEM ÇAYKUR KABLO TV TPAO 27

29 TEŞEKK EKKÜR R EDERĐM T.C.BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTĐRME ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI

RAKAMLARLA ÖZELLEŞTİRME

RAKAMLARLA ÖZELLEŞTİRME RAKAMLARLA ÖZELLEŞTİRME TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE ÖZELLEŞTİRME FONU NUN KAYNAK VE KULLANIMLARI Derleyen: M. Necati DOĞAN Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ANKARA 2012 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2009 yılı 12 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 01 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2013 31/12/2013 2. Ortaklığın Unvanı Global Yatırım Holding A.Ş. ve

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

Özelleştirmenin Teorik Temelleri ve Türkiye deki Sonuçları. Theoretical Foundations of Privatization and Results in Turkey

Özelleştirmenin Teorik Temelleri ve Türkiye deki Sonuçları. Theoretical Foundations of Privatization and Results in Turkey Özelleştirmenin Teorik Temelleri ve Türkiye deki Sonuçları Theoretical Foundations of Privatization and Results in Turkey ABSTRACT Liberal economic order, businesses efficiency, productivity and profitability,

Detaylı

01 Ekim 2012 GOZDE.IS/GOZDE TI. Reuters/Bloomberg Kodu. Kapanış Fiyatı, TL Piyasa Değeri, Mn $/ TL 3,96 298,38 / 532,52

01 Ekim 2012 GOZDE.IS/GOZDE TI. Reuters/Bloomberg Kodu. Kapanış Fiyatı, TL Piyasa Değeri, Mn $/ TL 3,96 298,38 / 532,52 Gözde Girişim ÖZET: 2011 yılının Temmuz ayından itibaren girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak faaliyetlerine devam eden Gözde Girişim in mevcut portföyünün ağırlığı finans, bilişim ve teknoloji,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (VI)

Sanayinin Sorunları ve Analizleri (VI) Sanayi Kongresi 2015 e doğru Sanayinin Sorunları ve Analizleri (VI) ÖZELLEŞTİRMENİN 30 UNCU YILINDA SATILAN, KAPATILAN SANAYİ KİT LERİ Özet Mustafa SÖNMEZ * Türkiye de 1985 te başlatılan özelleştirme,

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

2009 Faaliyet Raporu

2009 Faaliyet Raporu 2009 Faaliyet Raporu Saygıdeğer Hissedarımız, Global Yatırım Holding A.Ş. ( Grup veya Holding ), 2008 ve 2009 yıllarına damgasını vuran, uluslararası finansal bir çalkantı olarak başlayıp kısa süre içerisinde

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Kamu Teşebbüsü: KİT lerin Özellikleri: İlk KİT'ler: 4.05.2015

Kamu Teşebbüsü: KİT lerin Özellikleri: İlk KİT'ler: 4.05.2015 İKT442 Türkiye Ekonomisi Ünite 08: TÜRKİYE DE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ ve ÖZELLEŞTİRME Özgür TONUS 402 Kamu Teşebbüsü: Ekonomik faaliyetle bulunmak üzere devlet veya bir başka kamu kuruluşu tarahndan

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013

LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 İçindekiler 6 10 12 13 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İNŞAAT GRUBU 16 20 22 24 26

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.04.2009 30.06.2009 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 20 TEMMUZ 2009 1 İÇİNDEKİLER 1. TÜRK TELEKOM

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE KULLANILAN KAYNAKLAR Leyla DOLUN Kd.Uzman SA 02-6-18 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 1 I- Türkiye

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu. Sürdürülebilir başarılar için kendi okyanusunu yaratmak...

2013 Faaliyet Raporu. Sürdürülebilir başarılar için kendi okyanusunu yaratmak... 2013 Faaliyet Raporu Sürdürülebilir başarılar için kendi okyanusunu yaratmak... Mavi Okyanus Stratejisi Nedir? Günümüzde şirketler kârlı büyümek ve rekabette avantaj yakalamak, pazar paylarını artırmak

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler. Eylül 2014

İş Yatırım Menkul Değerler. Eylül 2014 İş Menkul Değerler Eylül 1 Tanıtım Sunumu İş ve Kurumsal Finansman Referanslar İş İş Bankası Genel Bakış 2 Mevcut cılar Hesapları Toplam 450.000 i aşkın aktif hesap sayısı Hesabı Portföy Büyüklüğü* ALMANYA

Detaylı

Bülteni. Enerji Piyasası. Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4.

Bülteni. Enerji Piyasası. Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4. Enerji Uzmanları Derneği bültenidir. Sayı: 4 ISSN : 1308-8262 Haziran 2009 Petrol Piyasası Fiyat Uygulamaları Hakkında Kurul Kararı Elektrik Dağıtım Bölgelerinin Eş Zamanlı Olarak Özelleştirilmesi Ve Üretim

Detaylı