TÜRKİYE DE PETROL ARAMA ÜRETİM FALİYETLERİ VE PETROL SEKTÖRÜNÜN TÜPRAŞ, POAŞ, PETKİM, TPAO V.B. ÖZELLEŞME(ME)Sİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE PETROL ARAMA ÜRETİM FALİYETLERİ VE PETROL SEKTÖRÜNÜN TÜPRAŞ, POAŞ, PETKİM, TPAO V.B. ÖZELLEŞME(ME)Sİ"

Transkript

1 TÜRKİYE DE PETROL ARAMA ÜRETİM FALİYETLERİ VE PETROL SEKTÖRÜNÜN TÜPRAŞ, POAŞ, PETKİM, TPAO V.B. ÖZELLEŞME(ME)Sİ A.Uğur GÖNÜLALAN 1,2 1- Jeofizik Yüksek Mühendisi, JFMO ve DEK-TMK Üyesi 2- TMMOB Yasa ve Yönetmelik Değişikliklerinin Takibi Çalışma Grubu Başkanı

2 ÖZET Ülkemizde özelleştirme kavramı ilk olarak 1963 ten sonra 5.beş yıllık kalkınma planında yer almış 1980 den sonra radikal reformlar başlatılmıştır. İlk yasal düzenleme, tarih ve 2983 sayılı Kanun ile gerçekleştirilerek düğmeye basılmıştır. Halen yürürlükte olan 4046 sayılı Kanun 1994 yılında yürürlüğe girmiş, Kanunla ilgili olarak sürekli yeni düzenlemeler ve değişiklikler yapılmaktadır. Türkiye de enerji sektöründe 2001 yılından sonra önemli bir yapısal reform süreci yaşanmış olup söz konusu yapısal reform enerji piyasası; elektrik, doğalgaz ve petrol piyasası olarak konularına göre üç, kanunlara göre beş kısımda gerçekleştirilmiştir. 1-Yapısal reform süreci 3 Mart 2001 tarihli 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yürürlüğü girmesi ile başlamıştır. 2- Elektrik Piyasası Kanununu tarihinde yürürlüğe giren 4646 Doğalgaz Piyasası Kanunu nu takip etmiştir. Bu kanunlar ile serbest bir piyasa yapısı oluşturulması hedeflenmiş olup bunun yanı sıra elektrik ve doğalgaz sektörlerinin de yeniden yapılandırılması ile özelleştirmelerin tamamlanması sağlanmış olacaktır sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu, 20 Aralık 2003 ve 13 Mart 2005 tarihlerinde yürürlüğe girmiştir. Petrol sektörünün başlangıcından bugüne göz atarsak; 1954 yılında TPAO kurulmuştur. TPAO tarafından kurulan TÜPRAŞ, 2000 yılında özelleştirilmesiyle en büyük halka arz gerçekleştirilmiştir. Aynı yılda POAŞ ın % 51 hissesi blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi gerçekleştirilmiş, İGSAŞ (İstanbul Gübre San. A.Ş.) ise 15 Nisan 2002 de TÜGSAŞ Türkiye Gübre San. A.Ş. bünyesinde birleştirilmiş ve özelleştirilmiştir. DİTAŞ Deniz İşletmeciliği A.Ş. de bulunan %50.98 oranındaki hisselerin tamamı 21 Kasım 2002 tarihinde TÜPRAŞ a devredilmiştir. Özelleştirme işlemi gerçekleştirilen PETROKİMYA A.Ş. ÖİB nın portföyündeki Şirketler arasında yer almıştır. Büyük petrol şirketlerinin önemli bir kısmı, entegre bir devlet şirketi olarak-statoil (Norveç), Japex(Japonya), Petrobras(Brezilya),Gazprom, Lukoil (Rusya), Eni v.b. faaliyet göstermesinin yanında dünya petrol ve gaz kaynaklarının kontrolü ve pazarlamasında da önemli bir yere sahiptirler yılına kadar entegre bir petrol şirketi olarak faaliyette bulunan TPAO, halen yurtiçinde ve yurtdışında sadece arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini gerçekleştiren bir petrol şirketi statüsündedir. Geçen yılın ortalarında TPAO nun Türk Hava Yolları modeli dikkate alınarak %49 hissesinin halka arz edilmesi hususu gündeme gelmiştir. Bu çalışmada genelde petrol sektöründe yeralan TÜPRAŞ, PETKİM, DİTAŞ ve PETROL OFİSİ v.b. kuruluşların özelleştirme süreci ve özelde ise TPAO nın özelleştirilmesi için model alınan THY özelleştirilmesinin geldiği aşama değerlendirilmektedir. 2

3 I. ÖZELLEŞTİRME 1.1. ÖZELLEŞTİRME KAVRAMI İlk defa 1983 yılında Webster's New Collegiate Dictionary'nin 9. baskısında yer almış ve "özel hale getirmek, denetim ve mülkiyeti, kamu kesiminden özel kesime aktarmak" olarak tanımlanmıştır. İlk defa 1979 yılında İngiltere'de Muhafazakar Parti nin seçim manifestosunda yer almış, ilk uygulamaları da yine İngiltere'de gerçekleştirilmiştir. 1980'de ABD'den dünyaya ihraç edilir hale gelmiştir [6] TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME TARİHİ İlk hukuki düzenleme, 1984 yılında 2983 sayılı kanunla getirildi yılında 3291 sayılı kanunla da, esaslar belirlendi. 233 sayılı KHK kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına Bakanlar Kurulu, yürütülmesi konusunda ise 2983 sayılı kanunla oluşturulan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi görevlendirildi sayılı kanunla, özelleştirme uygulamaları konusundaki karar mercii, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu olarak belirlendi. Nisan 1990'da yürürlüğe giren 414 sayılı KHK ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi, "Kamu Ortaklığı İdaresi" ve "Toplu Konut İdaresi" iki ayrı kuruluş olarak yeniden örgütlendirildi. Özelleştirmeye ilişkin esasların, çalışmalar sonucunda, bütün siyasi partilerin ve sendikaların önerileri de dikkate alınarak hazırlanan 4046 sayılı Özelleştirme Yasası 27 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler, ana başlıklar itibariyle şöyleydi: Özelleştirme Yüksek Kurulu oluşturuldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kuruldu. Stratejik nitelikteki kuruluşlarda imtiyazlı hisse bulundurulması öngörüldü [8]. 1.3.TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME Özelleştirme tartışmaları ve uygulamalarına 1983'te başlayıp, 1986 yılında çıkarılan 1291 sayılı kanunla kurulan kamu Ortaklığı îdaresi'nln (KOİ) faaliyete geçmesiyle başlanmıştır [9] UYGULAMALARI Özelleştirme çalışmaları, 1984 yılında kamuya ait yarım kalmış tesislerin tamamlanması veya yerine yeni bir tesis kurulması amacı ile özel sektöre devri uygulamaları ile başlamıştır yılından itibaren İdare tarafından bugüne kadar 200 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış/devir işlemi yapılmış ve bu kuruluşlardan 190 ında hiç kamu payı kalmamıştır yılından bugüne özelleştirme uygulamaları toplamı 43,3 milyar $ düzeyindedir. Hisse senedi ve varlık satış işlemlerinden 31 Mart 2012 itibariyle 32,4 milyar $ net giriş sağlanmıştır. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan elde edilen 4,4 milyar $ temettü geliri ve 10,7 milyar $ diğer kaynaklarla birlikte Mart 2012 dönemi toplam kaynakları 47,5 milyar $ düzeyine ulaşmaktadır. Aynı dönemde uygulamalardan 46,6 milyar $ tutarında kullanım gerçekleştirilmiştir. Özelleştirme uygulamaları sonucunda elde edilen kaynakların kullanımı 3 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan ilki özelleştirme kapsamındaki kuruluşlara yapılan ödemelerdir. 12,5 milyar $ düzeyinde, İkinci büyük kullanım kalemini ise, aynı tarih itibariyle 22,5 milyar $ düzeyinde, Üçüncü kullanım kalemi ise, çıkarılan bono ve tahvil ödemeleri gibi 3

4 tutarlardan oluşmaktadır. Bu ödemelerin toplamı da yine aynı dönemde 11 milyar $ düzeyinde olmuştur. Üç ana kullanım kalemi toplamı olan 45,9 milyar $ düzeyindeki tutar, toplam kullanımların % 99 unu kapsamakta ve özelleştirme olgusu var olsa da, olmasa da, devletin bir şekilde Hazinesinden yapmak zorunda olduğu tutarlardan oluşmaktadır [9] I.5. ÖZELLEŞTİRMENİN PROSEDÜRÜ PROSEDÜRÜ Kuruluşların Doğrudan Özelleştirme Kapsam ve programına Alınma Özelleştirme Yöntemi ve Süresinin Belirlenmesi (ÖYK) Özelleştirme Kapsam ve Hazırlık İşlemine Tabi Tutulma ÖYK Tarafından Belirlenmiş Kuruluş ve Kuruluşlarca Programa Alınma (ÖYK) Kapsamdan Çıkarma (ÖYK) Programa alınarak ÖİB'ye devredilen şirketle ilgili bilgilerin derlenmesi (ÖİB) Devir işlemleri, Ana Sözleşme hazırlanması ve onayı (Gerektiğinde ÖİB) Mali Danışman Firma seçimi çalışmaları (Gerektiğinde ÖİB) Danışman ve Denetim Firması seçimi (Gerektiğinde ÖİB) Özelleştirme Stratejisinin Uygulanması (ÖİB - Gerektiğinde ÖYK kararıyla yöntem değişikliği yapılabilir) İhale ve Özelleştirme Prosedürünün Sonuçlandırılması (ÖİB/OYK) Şirketlerin Özelleştirme sonrası izlenmesi (ÖİB) VARLIK SATIŞI Kuruluşların aktifindeki mal ve hizmet üretim birimleri II. TÜRKİYE'DEKİ PETROL SEKTÖRÜNDEKİ ÖZELLEŞTİRMELER II.1. TÜPRAŞ [9] Yıllık 28,1 milyon tonluk rafinaj ve 50 bin tonluk petrokimya kapasitesinin yanı sıra Opet ve DİTAŞ ortaklıklarıyla yarattığı katma değer ve cirosuyla TÜPRAŞ ülkemizin en büyük sanayi şirketidir. TÜPRAŞ'ın geçmişi, 1961 yılında Amerikan Caltex tarafından kurulan İPRAŞ'a kadar uzanmaktadır. % 51 hissesi TPAO a ait olarak kurulmuştur. İPRAŞ ve kamuya ait diğer 3 rafineri, 1983 tarihinde TÜPRAŞ çatısı altında toplanmıştır. TÜPRAŞ'ın, 10 Temmuz 1990 da TC. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmesi önemli bir dönüm noktası olmuştur yılında birinci halka arzı gerçekleştirilmiş 1998 yılında da İş Bankası ndaki kamu hisseleri ile 2000 yılında TÜPRAŞ hisselerinin büyük bölümünün özelleştirilmesiyle en büyük halka arz gerçekleştirilmiştir yılı, kamuya ait olan % 51 oranındaki hissenin blok satışı için ÖİB tarafından yapılan ihaleyi, 4 milyar 140 milyon ABD doları ile Koç-Shell Ortak Girişim Grubu kazanmış ve Özelleştirme Yüksek Kurulu, onaylamıştır. TÜPRAŞ hisseleri Koç Holding A.Ş.% 75, Aygaz A.Ş.% 20, Opet Petrolcülük A.Ş. % 3, Shell Overseas Investment B.V. % 1,9 ve The Shell Company of Turkey Ltd.% 0,1 dağılımıyla belirlenmiştir. II.2. PETKİM SATIŞ HİSSE SATIŞI Kuruluş hisselerinin yurtiçi ve yurtdışında blok satış, halka arz, halka arzı içeren blok satış, ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖZELLEŞTİRME KİRALAMA Kuruluşların aktiflerindeki varlıkların bedel karşılığında, belli süre ile kullanım hakkının verilmesi. 1. Beş Yıllık Plan döneminin 1962 yılında petrokimya fikri benimsenmiş, PETKİM, 1965 tarihinde TPAO öncülüğünde kurulmuştur. Yarımca Kompleksi'nde 1970 yılında, önce 5 İŞLETME HAKKI DEVRİ Kuruluşların bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleri ile madenlerin, mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bedel karşılığında, belli süre ile MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAKLAR TESİSİ Kuruluşların aktiflerindeki mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarına ilişkin intifa, irtifak vb. hakların tesisi, (Kıyı Kanunu ve Orman Kanunu gibi kanunların getirdiği GELİR ORTAKLIĞI MODELİ VE SAİR HUKUKİ TASARRUF. Kuruluşların özellikleri ve yapıları dikkate alınarak başvurulacak diğer 4

5 fabrikayı işletmeye açmış, III. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ikinci kompleksinin Aliağa'da kurulması kararlaştırılmıştır. Aliağa Kompleksi, en ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak kurulmuş ve 1985 yılında işletmeye alınmıştır yılında özelleştirme kapsamına alınan Petkim in, İzmit-Yarımca daki tesisi 2001 yılında 60 milyon dolar bedelle satılmış, Nisan 2005 tarihinde Petkim in sermayesindeki yüzde 34,5 oranındaki hissesi halka arz edilmişti. % 51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemi ile 2007 de 2 milyar 40 milyon dolar ile ikinci en yüksek teklif veren Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu ile sözleşme imzalanmıştır yılında %99 kapasite kullanım oranı ile ton brüt üretim, ton satılabilir üretim gerçekleştirilmiştir yılı mayıs ayı içinde Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu imzalı açıklamada, Petkim sermayesindeki yüzde 10,32 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihale 168 milyon 500 bin dolarla Socar Turkey Enerji AŞ ve Socar International DMCC OGG ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasının ÖYK tarafından onaylandığı belirtilmiştir [11]. II.3. PETROL OFİSİ Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi'nin tarihli ve 90/3 sayılı kararıyla TÜPRAŞ, tarihli ve 90/7 sayılı kararıyla da POAŞ özelleştirme kapsamına alınmıştır yılı içerisinde POAŞ'ın % 51 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi sonucunda bugüne kadar yapılan en önemli özelleştirme uygulamalarından biri gerçekleştirilmiş, 2002 yılında ise kalan kamu hisselerinin İMKB'de satışı sonucunda POAŞ'da bulunan kamu hisselerinin tamamı özelleştirilmiştir [2]. III. TÜRKİYE'DEKİ PETROL SEKTÖRÜ III.1. SEKTÖRÜN KURUMSAL OLARAK ORTAYA ÇIKIŞININ TARİHSEL SURECİ TPAO 1954 tarihinde 150 milyon liralık bir sermaye ile kurulmuştur. TPAO'nun sermayesinin %51'i hazineye % 49'luk payı ise özel şahıslar, kuruluş ve bankalara aittir. Başlangıç yıllarında özel şahıs ve özel bankalara ayrılan TPAO hissesi doldurulamadığından, %49'luk olarak tasarlanan hazinenin payı %51'in üzerindedir. Milli petrol şirketi olarak TPAO'nun yapılandırılması batılı petrol şirketleri modeliyle gerçekleştirilmiştir. Bu yıllar dünyanın her köşesinde, hemen hemen bütün ülkelerin kendi şirketlerini yapılandırma dönemine denk gelmektedir. Bunların başlıcaları Tablo'da sıralanmıştır[5]. Başlıca Ülkelerin Yıllara Göre Milli Petrol Şirketi Yapılandırmaları YIL ÜLKE-ŞİRKET 1951 İran (NIOC), 1953 İtalya (ENI) 1954 Japonya (JAPEX), Brezilya (PETROBRAS) Türkiye (TPAO) 1956 Mısır (EGPC), Hindistan (ONGC) 1960 Venezüella (CUP), Kuveyt (KNPC) 1962 Suudi Arabistan (PETROMİN) 1963 Irak (INOC) 1964 Suriye (SGPC) 1968 Endonezya (PERTAMİNA) 1971 Abu Dabi (ADNOC) 1972 Norveç (STATOIL) Tablo. 1 [5] 5

6 III.2. TPAO'NUN KURULUŞU, STATÜSÜ VE GELİŞMELER Batılı özel ve devlet şirketleri günümüzde de bu model ile yapılanmalarını sürdürmelerine rağmen, TPAO, 1980 sonrası petrol sektöründe yaşayabilmek için her petrol şirketi için vazgeçilemez yapılanma tasarımından çıkarılarak, kanun hükmündeki bir kararnameyle ortaklıklar statüsünde olan şirketlere ayrılmıştır yılında 60 sayılı KHK ile Türkiye Petrol Kurumu'nun kurulması ve TPAO ve TPAO'ya bağlı ortaklıklar TÜPRAŞ, BOTAŞ, POAŞ ve DİTAŞ, TPAO bünyesinden ayrılarak Türkiye Petrol Kurumu'na bağlı birer Anonim Ortaklık haline gelmesi öngörülmüştür sayılı Kanun gereğince, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu'nun tarih ve 54 sayılı kararı ile Ortaklığın İpragaz'daki hisseleri Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı na devredilmiştir. 88/13180 sayılı Bakanlar Kurulu TPAO ya ait Ortaklığın yurtdışı faaliyetlerini yürütecek ve sermayesi 3 Milyon ABD Doları olan TPIC "Turkish Petroleum International Company Ltd." adında bir şirket Jersey mevzuatına göre İngiltere'de (Jersey Channel Island) kurulmuştur. İGSAŞ, Yüksek Planlama Kurulu nun tarihli 88/113 sayılı kararıyla tekrar Ortaklığın Bağlı Ortaklığı durumuna getirilmiştir. 6

7 Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi'nin tarihli ve 90/3 sayılı kararıyla TÜPRAŞ, tarihli ve 90/7 sayılı kararıyla da POAŞ özelleştirme kapsamına alınmıştır [2]. III.3. TÜRK PETROL SEKTÖRÜNDE KÜRESEL RÜZGÂRLAR 1980'li yıllar TPAO'nun kuruluşlarının kanun hükmündeki kararnamelerle koparıldığı yıllardır. İlk olarak 16 Kasım 1983 tarihinde elindeki rafineler TÜPRAŞ'a devredilir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin düzenlenmesi adı altında 233 sayılı KHK ile günü Türkiye Petrol Rafineleri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ), Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ), Boru Hatları Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Deniz İşletmeciliği ve Tankercilik Anonim Şirketi (DİTAŞ) önce TPAO'ya bağlı ortaklık haline gelmişlerdi yılında İPRAGAZ, 1990 yılında TÜPRAŞ, aynı yıl POAŞ ve 1993 yılında ise DİTAŞ bağlı ortaklık konumundan çıkarılarak özelleştirme programına alınacaklardır yılında BOTAŞ Bakanları Kurulu kararıyla bağlı ortaklık konumundan çıkarılacaktır. III.4. TPAO II TPAO-YABANCI ŞİRKET ORTAKLARI TPAO 1991 tarihinde yapılan düzenlemeyle yurt içinde ve dışında yabancı şirketlerle ortaklıklar yapma hakkına kazanmıştır. Bununla ülkeye önemli miktarlarda yabancı sermaye transferi gerçekleşmiştir. Bu ortaklıklar; 1-TPAO-ARCO, 2-TPAO-(NV TURKSE SHELL) PERENCO, 3-TPAO-AMITY 4-TPAO-CHEVRON-NVT PERENCO, 4-TPAO-TIWAY, 5-TPAO-TRANSATLANTIC Deniz alanlarında 1-TPAO-PETROL OFİSİ E&P-TIWAY-FOINAVON, 2-TPAO-PETROBRAS-EXXONMOBIL, 3-TPAO-EXXONMOBIL, 4- TPAO-CHEVRON KARADENİZ B.V. III.4.2. YURT DIŞI FAALİYETLERİNE YÖNELME TPAO, 7 Aralık 1988 tarihinde kendine bağlı ortaklık olan "Turkısh Petroleum International Company Ltd (TPIC)" şirketini kurarak 1988 yılından itibaren 1-Suriye, 2-Endonezya, 3-Pakistan 4-Mısır'da arama ortaklıklarına katılmıştır yıllarının başından itibaren Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile yaptığı anlaşmalarla Kazakistan ve Azerbaycan'da uluslararası şirketlerinde katıldığı büyük ortaklıklarla daha da gelişecektir. 7

8 TPAO halen Libya, Irak, İran, Türkmenistan, Cezayir, Gürcistan ve Suriye'de petrol arama faaliyetlerine katılmaktadır. IV. BÖLÜM: TPAO VE THY A.O. KARŞILAŞTIRMASI ALANLARI SERMAYE PAYI PERSONEL SAYISI PERSONEL SAYISI ESAS- ÖDENMİŞ SERMAYE 2010 TPAO YATIRIMCI % HAZİNE MİLYON TL THY HİZMET VEREN % ÖİB MİLYON TL Tablo.2 Tablo.3 8

9 Yukarıda yer alan yatay analizde 2004 yılı baz alınarak, THY ve TPAO'nun bilanço kalemlerindeki değişimler gözlemlenmiştir; Dönem Kârı: THY nin analizine bakıldığında 2008 yılı Dönem Kârında, 2004'e kıyasla % 91 gibi yüksek bir artış görülmektedir. TPAO'nun analizine bakıldığında, benzer şekilde, 2008 yılı Dönem Kârında 2004'e kıyasla % 76'lık bir artış görülmektedir yılı Dönem Kârındaki değişim ise THY'de benzer oranda devam ederken, TPAO'da 2004 yılı ile hemen hemen aynı seviyede kalmıştır TPAO'nun Dönem Kârında 2008 yılında gözlenen artışın temel nedenleri; 2004 yılında ortalama 38 $/V olan Brent Petrol Fiyatının 2008 yılında 97 $/V olarak gerçekleşmesi ve aktifteki kur farkı değerlemesi nedeniyle oluşan kambiyo kârıdır. Öyle ki, 2008 kârının önemli bir kısmını kambiyo kârı oluşturmuştur yılında ise, kurdaki düşüş nedeniyle kambiyo kârı değil, kambiyo zararı oluşmuştur THY Dönem Kârında 2008 ve 2009 yılında gerçekleşen artışın nedenlerini saptayabilmek için, THY Gelir Tablosunun kalem bazında tetkiki gerekmektedir. Diğer taraftan, THY satış gelirlerindeki artışın, TPAO satış gelirlerindeki artıştan farklı olarak Petrol Fiyatlarındaki artış gibi piyasada meydana gelen önemli bir etkenden bağımsız olduğunu, tam tersine petrol fiyatlarıyla birlikte yükselen maliyetlere rağmen THY nin kârını artırmış olduğunu dikkate almak gerekmektedir. Diğer taraftan 2008 yılı kurundaki artışın THY varlıklarında yapılan değerleme nedeniyle yüksek bir kambiyo kârı meydana getirmiş olabileceği de söylenebilir. Dönen Varlıklar: 2004 TPAO Dönen Varlıklarında 2008 ve 2009 yılında gözlemlenen artışın temel nedeni yüksek petrol fiyatları nedeniyle yurtiçinde elde edilen satış hasılatı yanında ACG projesinden kâr payı olarak gerçekleşen nakit girişleridir THY Dönen Varlıklarında 2008 ve 2009 yılında gerçekleşen artışın nedenlerini saptayabilmek için, THY Bilançosunun kalem bazında tetkiki gerekmektedir. Duran Varlıklar: 2004 TPAO Duran Varlıklarında 2008 ve 2009 yılında meydana gelen artış yurt içi sabit yatırım artışlarıyla birlikte, yurt dışı yatırımlar nedeniyle transfer edilen tutarların duran varlıklar altındaki "iştiraklerden alacaklar" kaleminde takip edilmesinden kaynaklanmaktadır. THY nin duran varlıklarındaki artış nedeninin de artan yatırımları olduğu düşünülmektedir. Özkaynaklar: TPAO Özkaynaklarındaki artış, petrol fiyatlarına paralel olarak yıllar itibariyle kârda meydana gelen artış nedeniyle, gerek ödenmiş sermaye, gerekse yedeklerde biriken tutarlardan kaynaklanmaktadır. THY nin özsermayesindeki artışın, yükselen dönem kârları yanında, sermaye transferi yoluyla yapılıp yapılmadığının da tetkiki gerekmektedir. Cari Oran: İsletmenin likit durumunu ifade eden oran: kasa, banka, stok ve kısa vadeli menkul kıymetler gibi dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi ile elde edilir. Bu oran 2 ve üstü olması tercih edilir. Cari oranında da ciddi bir artış meydana gelmiştir. THY nin 2004 yılı cari oranının 2008 ve 2009 yıllarında artmış olması da, THY nin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünün 2004yılına kıyasla artmış olduğunu göstermektedir. Öz Sermaye Getiri Oranı: Gerek TPAO'da gerekse THY'de, 2004 yılına kıyasla 2008 ve 2009 özsermaye getirişindeki artış; kardaki artış oranının, özsermayedeki artış oranından daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu da bir birim özsermaye ile daha fazla getiri elde edildiğini göstermektedir. IV.1. PETROL SEKTÖRÜNDE YATIRIMLARIN DURUMU Yerli ve yabancı şirket yatırımları; 2002 yılında 100 milyon ABD $ iken, 2011 yıl sonu itibariyle 25 yerli, 25 yabancı şirketlerin toplam yatırım tutarı 2010 yılında yaklaşık on üç kat artarak 1 milyar 300 milyon dolar, 2011 yılında 995 milyon dolardır [1]. 9

10 Grafik / 2011 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Arama - Üretim Yatırımları Milyon USD ÖZEL ŞİRKETLER TPAO Kaynak: PİGM 2002 yılından itibaren, Kamu ve özel şirketlerin petrol arama ve üretim yatırımlarındaki artışı, sektör için olumlu bir gelişmedir yılında 4 yerli 17 yabancı toplam 21 şirket ruhsat sahibi iken Yeni Petrol Kanunu hazırlık dönemi de dahil yerli şirketlerin müracaat sayısı giderek artmış, 2008 ve 2009 yıllarında 24 yerli 24 yabancı şirket olmak üzere toplam 48, 2010 yılında 24 yabancı 26 yerli, 2011 yılında 25 yabancı 25 yerli toplam 50 adede ulaşılmıştır [1]. Grafik 2 ADET Ülkemizde Faaliyet Gösteren Petrol Arama Üretim Şirketleri Yerli Sermayeli Şirket Yabancı Sermayeli Şirket 2002 yılında 21 şirket faaliyet gösterirken 2011 yılı sonu itibariyle % 123 artarak toplam 50 adede ulaşmıştır. Kaynak: PİGM Türkiye'de 2011 yılı sonu, 380 adet arama, 81 adet isletme ruhsatı ve 5 adet jeolojik istikşaf müsaadesi mevcuttur. Arama ruhsatlarının 2011 yılı sonu itibariyle yerli ve yabancı şirketlere göre dağılımı yanda Grafik.3'de görülmektedir. 10

11 INDEX İNDEX İNDEX Grafik 3: 2011 YILI SONU İTİBARİYLE YERLİ VE YABANCI ŞİRKETLERE GÖRE ARAMA RUHSATLARININ DAĞILIMI TPAO TPAO & ORTAKLARI %1 3 %25 99 YABANCI YERLİ YERLİ + YABANCI 139 %38 18 %9 121 %27 TOPLAM: 380 Adet km² Kaynak: PİGM IV.2. TPAO NUN YILLARA GÖRE YURT İÇİ YATIRIMLARI Grafik 4 Grafik 5 Grafik 6 120, ,0 110, , ,00 110, , ,0 90, , , , , , , , , ,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 CARİ DÖVİZ KURUNA GÖRE DOLAR YATIRIMI(5,895 İLYAR) 100, , , , , , , , , , ,00 400,00 300,00 200,00 100, $ İLE 2011 ARALIK FİYATLARINA GÖRE YATIRIM (11,725 MİLYAR $) 100, , , , , ,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100, ARALIK FİYATLARIYLA YATIRIMLAR (19,463 MİLYAR TL) 0, , YILLAR 0, , YILLAR 0, , YILLAR TPAO'nun kuruluşundan bugüne kadar ki yurt içi yatırımlarına bakıldığında; Cari Döviz kuruna göre yatırımı 5,895 milyar $ (Grafik.4), 2011 $ ile 2011 Aralık fiyatlarına göre TPAO yatırımı 11,725 milyar $ (Grafik.5) ve 2011 Aralık fiyatlarıyla yatırımı ise milyar T.L. (Grafik.6) dir [3]. IV 3. KAMU YATIRIMLARININ PETROL ARAMA VE ÜRETİM FAALİYETLERİ 1954 yılından 2011 sonuna kadar 3.894,8 ekip/ay jeolojik, Karada ,71 km 2- Boyutlu, ,78 km2 3-Boyutlu Sismik veri, denizlerde ,78 km 2-Boyutlu, ,56 km2 3-Boyutlu Sismik veri olmak üzere ülkemizde toplam; ,49 km 2- Boyutlu, ,34 km2 3-Boyutlu Sismik Veri toplanmıştır adet kuyu delinerek ,68 metre sondaj gerçekleştirilmiştir. Bunun 1.601'i arama, 765'i tespit, 1.617'sı üretim, 33 enjeksiyon, 87 jeolojik istikşaf amaçlıdır (Grafik.7). Bu faaliyetler sonunda toplam 169 (118 petrol, 51 gaz sahası) ile 4 adet C02 sahası keşfi gerçekleştirilmiştir yılında Türkiye'de açılan toplam 170 adet kuyudan 44 adedi petrollü, 21 adedi gazlı ve 105 adedi kuru kuyu olarak tamamlanmış olup, 23 adet kuyudaki çalışmalar ise 2012 yılında devam etmektedir (Grafik.8) [1]. 11

12 Kuyu Sayısı TOPLAM KUYU SAYISI: 4103, TOPLAM KUYU METRAJI: ,68 M TOPLAM KUYU SAYISI: ÜRETİM KUYUSU ARAMA KUYUSU TESPİT KUYUSU JEOLOJİK İSTİKŞAF KUYUSU ENJEKSİYON KUYUSU ÜRETİM KUYUSU ARAMA KUYUSU TESPİT KUYUSU ENJEKSİYON TPAO YABANCI YERLİ+YABANCI MTA YERLİ Grafik 7: 2011 yılında Türkiye'de kazılan kuyuların dağılımı. Grafik 8: 2011 yılı itibariyle Türkiye'de kazılan kuyuların dağılımı. Grafik 9: 2011 yılı sonuna kadar Türkiye'de kazılan tüm kuyuların şirketlere göre dağılımı. Tablo.4: 2011 Yılı Aralık Ayı Sonu İtibariyle Petrol Kuyularının Cinslerine Göre Toplam Adet Ve Metrajları 2011 YILI ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE PETROL KUYULARININ CİNSLERİNE GÖRE TOPLAM ADET VE METRAJLARI TOTAL NUMBERS AND METERS OF WELLS DRILLED ACCORDING TO THEIR TYPES BY THE END OF DECEMBER 2011 ŞİRKETLER COMPANIES ADET NO. ARAMA EXPLORATION METRAJ METRES ADET NO. TESPİT EXTENSION KUYU CİNSLERİ - WELL TYPES METRAJ METRES ADET NO. ÜRETİM PRODUCTION METRAJ METRES ADET NO. ENJEKSİYON INJECT METRAJ METRES JEO. İSTİKŞAF GEO. INVESTIG. ADET NO. METRAJ METRES ADET NO. TOPLAM TOTAL METRAJ METRES Türkiye Petrolleri A.O , , , , , ,91 M.T.A , , , , ,00 Diğer yerli şirketler Other domestic co.s Yabancı şirketler Foreign co.s Yerli & Yabancı şirket ortaklığı Domestic & Foreign co.s joint ventures , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Toplam - Total , , , , , ,68 IV.3.1.KEŞİFLERİ Bu faaliyetler sonunda toplam 169 (118 petrol, 51 gaz sahası) ile 4 adet C02 sahası keşfi gerçekleştirilmiştir. IV.3.2.FAALİYETLER SONUCU SAHİP OLUNAN VARLIKLAR (REZERVLER) Türkiye Ham Petrol ve Doğalgaz Rezervleri Türkiye'de 2011 yılı sonu itibariyle 45,430 milyon ton ham petrol ve 7,168 milyar m3 doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Türkiye'de 2011 yılında yaklaşık 2,4 milyon ton ham petrol ve 793,4 milyon m3 doğalgaz üretilmiştir yılı üretim değerleriyle; Türkiye'de 17 yıllık ham petrol ve 8,5 yıllık doğalgaz rezervi bulunmaktadır yılı sonu itibariyle, kalan üretilebilir rezerv ise 45,430 milyon ton ( Varil) 'dur [1]. Tablo.5: 2011 Yılı Sonu İtibariyle Türkiye Hampetrol Rezervleri 2011 YILI REZERVLERİ HAM PETROL 2011 Yılı Sonu İtibariyle Türkiye Ham Petrol Rezervleri : Crude Oil Reserves Of Türkiye By The End Of 2011 Rezervuardaki Petrol (*) Üretilebilir Petrol Kümülatif Üretim Kalan Üretilebilir Petrol Şirket Original Oil In Place Recoverable Oil Cumulative Production Rmn. Recoverable Oil Company Varil M.Ton Varil M.Ton Varil M.Ton Varil M.Ton Bbls M.Tons Bbls M.Tons Bbls M.Tons Bbls M.Tons Toplam -Total

13 Km/Kilometrekare/Kuyu Sayısı 2011 yıl sonu itibariyle Türkiye hampetrol rezervleri, milyon varil (Kaynak PİGM) ŞİRKETLER Rezervuardaki Petrol Üretilebilir Petrol Kümülatif Üretilen Petrol Kalan Üretilebilir Petrol TPAO 5.503,85 887,59 664,91 222,68 Diğer 1.540,15 395,04 306,94 87,76 TOPLAM 7.044, ,63 971,85 310, yılı sonu itibariyle 19,99 milyar m3 üretilebilir doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Bunun 12,823 milyar m3' üretilmiş olup, kalan üretilebilir rezerv ise milyar m3'tür. Tablo.6: 2011 Yılı Sonu İtibariyle Türkiye Doğal Gaz Rezervleri (M3) Natural Gas Reserves Of Türkiye By The End Of 2011 (M 3 ) Şirket Company Rezervuardaki Gaz Original Gas In Place(*) Üretilebilir Gaz Recoverable Gas Kümülatif Üretim Cumulative Production Kalan Üretilebilir Gaz Remaining Recoverable Gas Toplam -Total Tablo.7: *İspatlanmış muhtemelen ve mümkün rezervler toplamıdır yıl sonu itibariyle Türkiye doğalgaz rezervleri, milyon m 3 (Kaynak PİGM) ŞİRKETLER Rezervuardaki Doğalgaz Üretilebilir Doğalgaz Kalan Üretilebilir Doğalgaz TPAO Diğer TOPLAM IV.4. SAHA, JEOLOJİ, JEOFİZİK VE KUYU FAALİYETLERİ 2011 SONU İTİBARİYLE AKTİVİTELER TPAO DYY(YERLİ-YABANCI ÖZEL) TOPLAM % TPAO % DYY 2 boyutlu sismik (kara) Km-2D Onshore seismic Km , , ,71 58% 42% (*) 3 boyutlu sismik (kara) Km² - 3D Onshore seismic Km² 9.850, , ,78 79% 21% (**) 2 boyutlu Deniz etüdü Km. - Offshore surveys Km , , ,78 76% 24% (***) 3 boyutlu deniz sismiği Km² - 3D Offshrore seismic Km² , , ,56 89% 11% Kuyu Sayısı 2011 sonu (Toplam 4103) 2.524, , ,00 62% 38% Jeoloji Faaliyeti (Ekip/Ay) 2011 sonu 2.700, , ,90 69% 31% 72% 28% 2011 Yılı Sonu İtibariyle Türkiye'de Yapılan Jeoloji, Sismik ve Kuyu Aktivitesi , , ,8 TPAO DYY(YERLİ-YABANCI ÖZEL) , , , , , , , , ,4 2 boyutlu sismik (kara) Km- (*) 3 boyutlu sismik (kara) (**) 2 boyutlu Deniz etüdü (***) 3 boyutlu deniz sismiği Kuyu Sayısı 2011 sonu Jeoloji Faaliyeti (Ekip/Ay) 2D Onshore seismic Km Km² - 3D Onshore seismic Km. - Offshore surveys Km. Km² - 3D Offshrore seismic (Toplam 4103) 2011 sonu Km² Km² Tablo.8: 13

14 DOĞAL GAZ (M3) HAM PETROL (M.TON) IV.5. ÜRETİM FAALİYETLERİ Tablo.9: Türkiye de Ham Petrol ve Doğalgaz Rezervleri Ton Varil Metreküp Ham petrol Doğalgaz TÜRKİYE'DE YILLARINDA PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMLERİ ,5 3 2,5 2,9 2,8 2,6 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,4 2,5 2, sm , ,5 0 YILLAR yıllar Grafik. 10 [1] Grafik. 11 [1] Yıllar itibariyle Türkiye hampetrol üretimi, milyon ton (Kaynak PİGM) Grafik. 12 [1] Yıllar itibariyle Türkiye doğalgaz üretimi, milyon sm 3 (Kaynak PİGM) Türkiye'de 2011 yılında 132 petrol sahasından ton ( varil) ham petrol üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretimin tüketimi karşılama oranı % 7'dir. 72 doğal gaz sahasından ise; m3 doğal gaz üretimi (ortalama günlük üretim 2,2 milyon m3 olarak) gerçekleşmiştir. Üretimin tüketimi karşılama oranı % 2,5 dir [1] yılı yurtiçi üretilebilir petrol rezervi 310,4 milyon varil (45,43 milyon ton) olup, yeni keşifler yapılmadığı takdirde, bugünkü üretim seviyesi ile yurtiçi toplam ham petrol rezervinin 19,2 yıllık bir ömrü bulunmaktadır yılı yurtiçi üretilebilir doğal gaz rezervi 7,17 milyar m3'tür. Yeni keşifler yapılmadığı takdirde, bugünkü üretim seviyesi ile yurtiçi doğal gaz rezervinin 9 yıllık bir ömrü bulunmaktadır. V. BÖLÜM: SONUÇLAR Ülkemizde petrol arama ve üretim yatırımlarında belirleyici baş aktör olan TPAO nun özelleştirilmesi programında, hangi oyuncular sahnede rol alacaklardır? Bu hususlara değinmeden anlatımı tamamlamak, ülkemiz petrol sektörünün üst kollarının (arama+üretim) geleceğine yönelik değerlendirmeleri eksik bırakabilecektir öncesi Türkiye'nin büyük yerli sanayi kuruluşlarının bilgi, teknik ve ekonomik boyutlarının yetersizliği ve sektörün taşıdığı riskler nedeniyle, petrol aramalarına ilgileri az olmuştur. Ancak 2003 yılından sonra olumlu bir gelişme olarak petrol arama faaliyetlerine hızla katılan birçok yeni yerli firma gözükmektedir [1]. Kurulan petrol şirketlerinin çoğu, inşaat, gıda, turizm ve servis konularında faaliyet göstermektedirler. Bu şirketlerin, tek başlarına yada ortaklıklarla, Türkiye'deki arama ruhsatlarında paylarını artırdıkları da görülmektedir. Başlangıç adımlarında doğal olarak sektörde deneyimi olan milli petrol şirketinin teknik ve bilgi birikiminden yararlanmaktadırlar. Petrol Sektöründe, yeni olan yerli şirketlerin, bilgi, teknoloji, ekonomik ve deneyim eksikliği nedeniyle, TPAO'nun kısmi özelleştirme projelerinde yer bulabilmeleri mümkündür. Kısmi özelleştirmelerin olması durumunda dahi TPAO'nun faaliyetlerini devlet adına yürütmesi esas olmalıdır. 14

ISBN 1978-975 19 4035-3 (basılı nüsha)

ISBN 1978-975 19 4035-3 (basılı nüsha) ISBN 1978-975 19 4035-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

RAKAMLARLA ÖZELLEŞTİRME

RAKAMLARLA ÖZELLEŞTİRME RAKAMLARLA ÖZELLEŞTİRME TÜRKİYE DE VE DÜNYADA ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE ÖZELLEŞTİRME FONU NUN KAYNAK VE KULLANIMLARI Derleyen: M. Necati DOĞAN Finansman ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ANKARA 2012 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte

Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte gerçekleşebilir. Bu değerlerin faaliyetlerimiz nedeniyle bozulmasının

Detaylı

TPIC. TPICfaaliyetraporu

TPIC. TPICfaaliyetraporu TPIC 25 Türkiye nin uluslararası enerji şirketi TPIC, bugün gerek yurt içinde gerekse Irak tan Libya ya, Kolombiya dan K.K.T.C ve Kazakistan a kadar, uluslararası arenada, petrol sektörünün önemli projelerinde

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor!

Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor! Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor! Kendiniz için değil, millet için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

Petrol Ofisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Petrol Ofisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu Petrol Ofisi A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler a. Şirket in Faaliyet Konusu...3 b. Ortaklık Yapısı...3 c. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri...3 d. İştirakler...5 e. Merkez Dışı

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU

ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU 2 0 1 2 1. YARIYIL 01 Ocak 30 Haziran 2012 ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A. Faaliyet Konusu 2 B. Ortaklık Yapısı 3 C. Temettü Politikası 3 D. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler

Detaylı

TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI

TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI TMMOB ZİRAAT MÜHENDiSLERİ ODASI İZMİR SUBESi TÜRK-İŞ TEK GIDA-İŞ SENDİKASI EGE BÖLGE ŞUBESi TÜRKIYE'DE ÖZEllEŞTIRME UYGUlAMAlARININ TARIM SEKTÖRÜ IÇISINDAN DEGERlENDIRilMESI VE SOSYAl PiYASA EKONOMiSi

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler

BİZ DEĞİLSEK. Kurumsal Değerler Kurumsal Değerler Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. BİZ DEĞİLSEK Vehbi Koç Kurucu MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR.

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KREDİ KULLANICILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı