IMF PALAVRASININ ASLI ERBAKAN YAPTI, ERDOĞAN SATTI! - AĞUSTOS Milli Çözüm Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMF PALAVRASININ ASLI ERBAKAN YAPTI, ERDOĞAN SATTI! - AĞUSTOS 2013 - Milli Çözüm Dergisi"

Transkript

1 Bütün ekonomistler AKP nin 2002 yılında Türkiye nin Toplam borcunu 129,5 milyar dolar olarak devraldığını, ama bunu 10 yılda 340 milyar dolara çıkardığını söylüyordu. Bu rakamlar elbette korkunç bir gidişata işaret ediyor ve Türkiye nin dış borca esir edildiğini gösteriyordu. Ancak bu tespitler bile acı gerçeği tam yansıtmıyordu. Rahmetli Erbakan Hoca, AKP iktidarının, bütün Cumhuriyet hükümetlerinin yaptığı 170 milyar dolarlık dış borcu 8 yılda 580 milyar dolara çıkardığını, resmi rakamlar ve evraklarla ortaya koyuyordu. Aynı artış hızı oranıyla Türkiye nin toplam dış borcu bugün 746 milyar dolara ulaşıyordu. Bunun 315 milyar dolarını, devletin kefil olduğu ve çoğu kez genel bütçeden ödemek zorunda kaldığı özel sektör borçları oluşturuyordu. Türkiye, Haim Nahum planı gereği borca esir ediliyordu! Resmi verilere göre, 2012 sonu itibarıyla 532 milyar lira olan merkezi yönetim brüt borç stoku, Nisan sonu itibarıyla 540,4 milyar lira oluyordu. Hazine Müsteşarlığı, merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıklıyor, buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, Nisan ayı sonu itibarıyla 540,4 milyar lira olarak gerçekleşiyordu. Borç stokunun 393,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 146,8 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşuyordu. Merkezi yönetim brüt borç stoku, 2012 sonu itibarıyla 532 milyar lira olmuştu yılı sonunda 518 milyar 350,2 milyon lira olan merkezi yönetim brüt borç stoku, 2012 yılında %2,63 ve 13 milyar 650,1 milyon lira artarak 532 milyar liraya ulaşıyordu. Malum bu özelleştirme furyası son 10 yıldır fırtınalar estiriyordu. Bu özelleştirmelerin içinde hiç şüphesiz en ilginci Petrol Ofisi oluyordu. Şirketi satın alan Doğan Grubu bizzat satın alan borçlu şirketi, satın aldığı şirketle birleştirip finansman yükünü devletin vergisiyle karşılıyordu. Yani Petrol Ofisi özelleştirilmesi devletin vergisiyle devletin şirketini satın almanın ilginç bir hikâyesi oluyordu. Ama ben size daha ilginç bir özelleştirmeden bahsedip kamu borçlarının özelleştirmesini anlatacağım: 2002 yılını kapatırken kamunun çoğu iç borç ve kalanı dış borç olmak üzere toplam 185 milyar dolar (brüt) borcu bulunuyordu. Aradan 10 yıl geçti ve kamunun borçları 340 milyar dolara ulaşıyordu. Kamunun brüt borç stoku artarken aslında kamunun varlıklarının daha fazla artması gerekiyordu. Devletin net borçları azalırken özel sektörün durumu ne olmuş? 10 yıl önce dış borcu 107 milyar dolar olan bankalar ve reel sektörün 2012 sonunda borcu 329 milyar dolara yükseliyordu. Böylece ülke olarak borç stokumuzun toplam 292 milyar 1 / 12

2 dolardan 640 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Devletin borç artışı %67, ama özel sektörün borç artışı %207 yi buluyordu. Üstelik bu tespitleri AKP yandaşı ve Star yazarı İbrahim Kahveci yapıyordu. AKP 2002 de 170 milyar dolar devraldığı dış borcu 11 yılda tam 746 milyar dolara çıkarıyordu. Bunun 431 milyar doları devletin, 315 milyar doları ise devletin kefaletiyle özel şirketlerin aldığı borçlardan oluşuyordu. IMF ye olan borcun ödenmesiyle övünen AKP Hükümeti, halktan gerçekleri saklıyor. IMF den kullanılan kredilerin yüzde 93 ü AKP ye yararken dış borçlar ise tam 4,2 kat artarak rekor kırıyordu. Türkiye nin IMF ile imzaladığı son stand-by anlaşması uyarınca kullandığı kredinin son taksiti ödeniyordu. IMF ye borcunu, dış borçların tamamı olarak gösteren AKP Hükümeti ve medya ise, bunu bir başarı olarak halka yansıtıyordu. Uzmanlar, Türkiye nin 431 milyar dolara yaklaşan toplam dış borcu içerisinde IMF borcunun devede kulak olduğunu söylüyordu. AKP li yıllarda katlanarak artan dış borç yükünün altında ise, başta bankalar olmak üzere özel sektör bulunuyordu. Üstelik 315 milyar dolarlık bu borcun üçte biri (105 milyar dolar) kamuya ait bulunuyordu. Asıl borç yabancı Siyonist bankalardan alınıyordu! Hazine nin verilerine göre, 2002 de AKP iktidara geldiğinde, IMF ye olan borç da dâhil, Türkiye nin toplam dış borcu 170 milyar dolardı. Geçen 10 yılda Türkiye nin dış borcu 3 kat artarak 431 milyar dolara çıkmıştı. Alacaklılar ise JP Morgan, Citibank, Bank Of America, Deutsche Bank yani, yabancı Siyonist bankalardı. IMF nin kaymağını AKP yiyordu Türkiye, IMF ile 56 yıla varan ilişkileri süresince toplam 19 stand-by anlaşması imzaladı. Yani Türkiye daha önce de IMF den borç alıp ödeme yapmıştı. Anlaşmalar uyarınca kullanılan kredilerin toplamı ise 49.8 milyar dolardı. IMF ye borcu ödedik diye övünen AKP, IMF nin kaymağını en çok yiyen hükümet konumundaydı. Kullanılan 49.8 milyar dolar kredinin yüzde 93 ü AKP ye yaramıştı. Buna göre; 1999, 2002 ve 2005 te imzalanan anlaşmalar sonucu kullanılan kredilerin toplamı 46.4 milyar doları bulmaktaydı. Anlaşmalar sonucu uygulanan acı reçeteler, AKP nin kendi başarısı diye sunduğu, mali 2 / 12

3 kesimi sağlamlaştırmıştı. Fakat özelleştirmelerle kâr eden KİT ler yok pahasına yabancılara satılmıştı. AKP döneminde IMF ye 22 milyar dolarlık borç ödemesi yapılırken bunun karşılığında tam 38 milyar dolarlık kamu malı elden çıkarılmıştı. Borçlar özelleştirmelerle kapatılıyordu Türkiye nin IMF ye borçlarının büyük kısmının 2001 krizi sonrasında alındığını unutmamak lazımdı. Alınan borçların tutarı 20 milyar dolar civarındaydı. Bu daha sonra bütçeden hem belli harcamalar kısılarak hem de özelleştirmelerden elde edilen gelirler kullanılarak kapatıldı. Ama hükümet IMF ye borçları dış borçların tamamı olarak göstererek kamuoyunu yanıltmıştır. IMF ye borçlar devede kulaktır. Başbakan bu IMF ye ödenen kısmı, borçların sıfırlanması gibi takdim ederek köylü kurnazlığı yapmaktadır. IMF nin sermayesine Türkiye den yapılacak katkı da ahım şahım bir katkı sanılmamalıdır. Bu konuda yine esas borusu ötecek olanlar Siyonist bankalar ve küresel sermaye baronlarıdır. Çin, Brezilya gibi ülkeler de IMF ye güçleri oranında sermaye koyarak söz sahibi olmaktadırlar. Türkiye dışarıdan bakıldığında orta boy ülkelerin içinde en kırılgan, en borçlu ve dışa en muhtaç ülke durumundadır. Türkiye nin döviz varlıkları döviz yükümlülüklerinin çok altında kalmakta ve döviz açığı milli gelirin yüzde ünü bulmaktadır. Son taksit ödemesiyle birlikte IMF ye (Uluslararası Para Fonu: UPF), borcumuz bitiyor(muş)! Palavrasıyla toplum aldatılmaktadır Bretton Woods Konferansı doğumlu UPF nin görevi, makroekonomik dengeleri gözetmek, döviz kurlarının değişmesine nezaret etmek gibi teknik alanlardan oluşan kötü polis rolü oynamaktadır. İyi polis de tek yumurta ikizi Dünya Bankası (DB) olmaktadır. UPF+DB = Borçlular Hapishanesi konumundadır. Bu arada güdümlü iktidarlara mutabık veya muhalif ekonomistlerin gizledikleri veya bilmedikleri bir gerçek vardı: IMF yi kredi veren bir bankaymış gibi sanmaları yanlıştı veya kasıtlı bir saptırmacaydı. Çünkü IMF bir banka değil; Siyonist Yahudi bankaların diğer ülkeler ve özel sektörlere verdikleri kredileri, faizleriyle birlikte ödemedikleri takdirde, askeri güç kullanmak dâhil, ABD nin bu borçları zorla tahsil etmesini garantileyen Amerikan devleti adına kefalet veren ve bunun karşılığı ayrıca komisyon ödenen bir ARACI KURUM olmaktaydı. Bazı nispeten düşük miktardaki borçları doğrudan sağlaması, IMF nin ikinci sınıf işlevlerinden sayılırdı. AKP 10 yılda aldığı yüz milyarlarca dolarlık faizli krediyi ve yabancılara peşkeş çektiği özelleştirme gelirlerini nerelere harcadığının hesabını vermekten sürekli kaçınmaktaydı. Eski Ekonomi Bakanlarından Ufuk Söylemez, Türkiye yi IMF ye en çok borçlandıran iki ismin Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş ve Başbakan Tayyip Erdoğan olduğunu söylüyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşundan bugüne tüm dış borçlarını ve taahhütlerini aksatmadan geri ödediğini belirten Söylemez, AKP iktidarı IMF ye Türkiye yi 3 / 12

4 muhtaç ederek 2005 yılında 10 milyar dolar borçlanmıştır. Bunu geri ödediği için neredeyse milli bayram ilan edecek bir şamata yapıyorlar diyerek durumu özetliyordu. Erbakan yapıyor, Erdoğan satıyordu! IM F nin bor cu, fabrikalarımız, limanlarımız, stratejik kurumlarımız sa tı la rak öden iyordu! İk ti dar böbürlenerek; IM F ye borç kalmadığını açıklıyordu. Oysa on yıl lık tab lo ödemenin özelleştir mey le yapıldığını or ta ya koy uyordu. Resmi rakamlara göre Türkiye nin 10 yıl ön ce IM F ye 23.5 mil yar do lar bor cu bulunuyordu. Türki ye nin özel sek tör dâhil o yıl ki top lam dış bor cu da 130 mil yara yaklaşıyordu. AKP, ik ti da rı nın ilk yı lın dan iti ba ren özel leş tir me ye hız ver iyor Cum hu ri yet dö ne mi bo yun ca ya pı lan ka mu ya ait baş ta sana yi ol mak üze re tüm te sis le ri ar ka ar ka ya sa tı şa çı kar ıyordu. Bun la rın ço ğu, ik ti da ra ya kın yer li ve ya ban cı ser ma ye ta ra fın dan yok pa ha sı na ka pı şıl ıyordu. AKP ik ti da rı nın 10 yıl lık dö ne min de Türkiye nin dış bor cu, 2012 so nu iti ba riy le 340 mil yar do la ra yük sel iyor, aslında büyük miktarı da gizleniyordu. 38 milyar dolarlık gelir nereye gidiyordu? Bu bor cun 101 mil yar do lar lık kıs mı nın ka mu ya, 7 mil yar do la rı nın Mer kez Ban ka sı na, 217 milyar do la rı nın da özel sek tö re ait ol du ğu açık lan ıyordu. Özel leş tir me İda re si Baş kan lı ğı nın kayıtlarına gö re, bu dö nem de ara la rın da Türk Te le kom, TE KEL, SE KA, PET KİM, TÜP RAŞ ve Er de mir gi bi sa na yi te sis le ri, li man la rın ta ma mı, 195 ka mu te si siy le 2 bin 629 adet ar sa, bi na ve loj man sessizce peşkeş çekiliyordu. Ka mu ya ait bu var lık la rı n sa tı şın dan 38 mil yar 84 mil yon do lar lık ge lir elde edil iyor ve milletin öde di ği ver gi ler le ya pı lan te sis le rin sa tı şın dan el de edi len ge lir, IM F ye olan 23.5 mil yar do lar lık bor cu ka pat ma ya yet iyordu. Ar tan kıs mıy la da büt çe açık la rı fi nan se edil iyordu. Hangi yıl hangi tesisler satılıyordu? 4 / 12

5 YIL 2003 KAYSERİ de ki Tak san, Bo lu Ge re de de ki Ger kon san, SE KA nın Ba lı ke sir, Af yon, Kas ta mo nu, Ak su ve Çay cu ma iş let me le riy le Ta şu cu ter sa ne ala nı, TE KE L in ka ya tu zu te sis le ri, Çeş me, Kuşadası, Trab zon ve Di ki li li man la rı, Sü mer Hol din g in Me ri nos Ha lı Mar ka sı ve Adı ya man İş let me si, Tür ki ye Zi ra i Do na tım Ku ru mu nun Sa kar ya iş let me si, İş Ban ka sı C, Ar çe lik, To faş, Ün ye Çi men to ve Tür ki ye Kal kın ma Ban ka sı na ait ka mu nun elin de ki his se ler le 277 adet ta şın maz, 103 ar sa ve 90 adet loj man; hepsi sadece 187 milyon 87 bin 941 dolara satıldı. YIL 2004 TE KE L in al kol lü iç ki ler bö lü mü, Es ki şe hir Do ğal gaz Şir ke ti (Es gaz), Art vin Mur gul ile Kastamonu Kü re de ba kır ma de ni çı ka rıp iş le yen Eti Ba kır, Si vas ve Ma lat ya da ki Div ri ği He kim han Ma den İş let me le ri, Bur sa Do ğal gaz Şir ke ti (Bur sa gaz), Amas ya Şe ker Fab ri ka sı, Kü tah ya Tavşanlı daki Eti Gü müş, Ela zı ğ da ki Eti Krom, An tal ya da ki Eti Elek tro me ta lur ji iş let me le ri, Ça ye li Bakır İş let me le ri, Kü tah ya Şe ker Fab ri ka sı, Tür ki ye Güb re Sa na yi şir ke ti ne ait Gem lik ve İs tan bu l da ki fab ri ka la rı ile Kü tah ya Güb re Var lık la rı ve Şan lı ur fa de po la rı ara zi si, Sü mer Hol din g in Ma lat ya, Bakırköy ve Di yar ba kır iş let me leri, SE KA nın Ka ra ca su, Ar da nuç ve Ak kuş iş let me le riy le An ka ra Alım Sa tım Mü dür lü ğü bi na sı, EBÜ AŞ ın Sam sun So ğuk Ha va De po su, Ma ni sa Kom bi na sı ve ar sa sı, Sümer Hol din g e ait Or ta do ğu Tek no park şir ke ti, Ça nak ka le De ri, Ma lat ya ve Tü mo san iş let me le ri, Tür ki ye De mir Çe lik İş let me le ri ne ait Kal kın ma Ban ka sı his se le ri, TE KE L in Tuz lu ca ve Se ki li tuz la la rı, Bur sa İnel gö l de ki Kib rit Fab ri ka sı, Ka da de niz Ba kır İş let me le ri nin Sam sun İş let me si, Tür ki ye Denizcilik İş let me le ri ne ait An ka ra ve Sam sun fe ri bot la rı, THY nin 126 mil yon do lar lık his se si ile 375 adet ta şın maz ve loj man; toptan 1 milyar 282 milyon 842 bin 130 dolara satıldı. YIL 2005 TÜRK Te le kom, TE KE L in si ga ra bö lü mü, İs tan bul Ata köy Tu rizm, Ata köy Otel ci lik, Ata köy Marina ve Yat İş let me le ri, Kon ya Sey di şe hi r de ki Eti Alü min yum Fab ri ka sı, Kıb rıs Türk Ha va Yol la rı şirke ti, Ada pa za rı Şe ker Fab ri ka sı, Tür ki ye De niz 5 / 12

6 İş let me le ri nin Ka ra de niz ve Tu ran Emek siz ge mi le ri ile şe hir hat la rı hiz met le ri ve ge mi le ri, TE KE L in Kris tal Tuz Ra fi ne ri si ile Ka ğız man Tuz la sı, Sü mer Hol din g in İs tan bul İmar Şir ke ti, Bey koz İş let me si, ma ki na ve teç hi zat la rı, Tür ki ye Güb re Sa na yi nin Sam sun Güb re Fab ri ka sı ve Or du Fat sa ile Te kir dağ de po la rı, DSİ, Ba yın dır lık Ba kan lı ğı ve Karayolları nın Kay se ri Er ci ye s te ki sos yal te sis le ri, Sü mer Hol din g in Asel sa n da ki his se si, Sa rı ka mış ve Ter can iş let me le ri, Ye şi lo va Ha lı ve Bat ta ni ye Fab ri ka sı, Emek li San dı ğı nın Ku şa da sı Ta til Kö yü ile İs tan bul Hil ton Ote li, THY nin USA Ş ta ki his se si, TOP RAŞ ve PET Kİ M de ki ka mu his se le ri nin bir bölümüy le 120 ta şın maz ile 41 adet ar sa; sadece 8 milyar 222 milyon 240 bin 231 dolara satıldı. YIL 2006 TÜP RAŞ, Er de mir, Ba şak Si gor ta ve Ba şak Emek li lik, TE KE L in Ka ya cık, Yav şan ve Kal dı rım tuz la la rı, TE KE L in ikiz ku le ler ola rak bi li nen An ka ra Baş mü dür lük Bi na sı ve Bod rum te sis le ri, Emek li San dı ğı nın baş kent te ki Bü yük An ka ra Ote li ve Kı zı lay Emek İş ha nı, İzmi r de ki Bü yük Efes Ote li, İstanbu l da ki Bü yük Ta rab ya Ote li, Tür ki ye De niz ci lik İş let me le ri nin Ya kıt-2 ge mi si, Ça nak ka le Şe hir Hat la rı Hiz met le riy le 9 ge mi si, THY ye ait ka mu his se le ri nin bir bö lü müy le 350 adet dai re, ar sa ve taşın maz; tamamı, 8 milyar 96 milyon 165 bin 459 dolara satıldı. YIL 2007 TCDİ- De ve ci Ma den Sa ha sı İş let me Hak kı, TCDD Mer sin Li ma nı, KGM İs tan bul Le vent Ar sa sı, Sü mer Hol ding- BU MAS, Araç Mu aye ne İs tas yo nunun böl gesi, Emek li San dı ğı Mül ki ye ti Bur sa Çe lik Pa las Otel, Tür ki ye Halk Ban ka sı, 245 adet dai re, ar sa ve ta şın maz; kökten 4 milyar 258 milyon 629 bin 659 dolara satıldı. YIL 2008 Pet kim Pet ro kim ya Hol ding A.Ş., Sü mer Hol ding NİT RO-MAK Ma ki ne Kim ya Nit ro No bel Kim ya Sa na yi A.Ş. nin yüz de 33.5 his se si, Te kel ve Si ga ra Sa na yi i İş let me le ri ve Ti ca re ti A.Ş., An ka ra Do ğal Elek trik Üre tim ve Ti ca ret A.Ş. nin 9 san tra li, Te kel ve Si ga ra Sa na yi İş let me le ri ne ait Pi po ve Nar gi le Mar ka la rı, Türk 6 / 12

7 Te le ko mü ni kas yon ve 196 adet dai re, ar sa ve ta şın maz; 6 milyar 297 milyon 123 bin 974 dolara satıldı. YIL 2009 TE DAŞ Baş kent Elek trik Da ğı tım A.Ş., TE DAŞ Sa kar ya Elek trik Da ğı tım A.Ş., TE KEL Kastamonu Jüt İp li ği Fab. Ma ki ne ve tec hi za tı, TE DAŞ Kon ya Me ram Elek trik Da ğı tım A.Ş. ve 140 adet dai re, ar sa ve ta şın maz; kelepir olarak 2 milyar 274 milyon 985 bin 159 dolara satıldı. YIL 2010 TCDD nin Sam sun ve Ban dır ma li man la rı, TE KE L in Ça mal tı ve Ay va lık tuz la la rı, Es ki şe hir Os man ga zi, Çam lı bel, Ulu dağ, Ço ruh, Ye şi lır mak ve Fı rat elek trik da ğı tım şir ket le ri, Sü mer Hol din g in Antal ya Ba rit ve Mer sin Ta şu cu iş let me le riy le 205 adet dai re, ar sa ve ta şın maz; yekünü 3 milyar 085 milyon 479 bin 135 dolara satıldı. YIL 2011 Bay burt, Çe miş ge zek, Gir le vik, Bün yan, Ça mar dı, Pı nar ba şı, Sı zır, İz nik, De re köy, İne göl, Cerrah, Mus ta fa ke mal pa şa, Su uç tu, Çağ Çağ, Ot lu ca, Ulu de re, Adil ce vaz, Ah lat, Ma laz girt, Var to, Değir men de re, Ka ra çay, Ku zu cu lu, Tu run ço va, Fi ni ke, Ka ya di bi, Bes ni, Der ne, Er ke nek, Ker nek ve Ko va da 1-2 akar su san tral le ri, İs ken de run Li ma nı, Trak ya Elek trik Da ğı tım şir ke tiy le 195 adet dai re, arsa ve taşın maz; bütünüyle 1 milyar 358 milyon 418 bin 129 dolara satıldı. YIL 2012 ASEL SA N ın yüz de 77 his se si, PET Kİ M in yüz de 10 his se si, Kay se ri Elek tri k in yüz de 20 hisse si, Bey koz da ki is ke le ve rıh tım, Halk Ban ka sı nın yüz de 24 his se siy le 7 / 12

8 192 adet dai re, ar sa ve taşın maz; 3 milyar 20 milyon 692 bin 249 dolara satıldı. Yıl 2013 Sonunda Galataport da gidiyordu! Karaköy den Tophane ye uzanan 1,2 kilometrelik sahil şeridini kapsayan İstanbul Salıpazarı Liman sahasının ihalesi 16 Mayıs 2013 te yapılıyordu. Galataport olarak bilinen liman sahasının 30 yıllık işletmesini 702 milyon dolarlık en yüksek teklifi veren Doğuş Holding kazanıyordu yılında yapılan ve iptal edilen ihalede ise verilen en yüksek teklif 3,5 milyar avro olmuştu. Doğuş Grubu CEO su Hüsnü Akhan, ihale sonrası yaptığı açıklamada, taksitli ödeme seçeneğini tercih edeceklerini söylüyor, ayrıca yapacakları yatırım tutarının milyon dolar seviyesinde olacağını bildiriyordu. Galataport projesinin Karaköy rıhtımından başlayıp, Mimar Sinan Üniversitesi ne kadar olan bölgede inşa edilmesi planlanıyor. Denize yapılacak olan 11 bin 867 metrekareyi kapsayacak projede, 127 bin 811 metrekare yapılaşma ve 99 bin 256 metrekare inşaat planlanıyordu. Bu alanlarda alışveriş merkezleri, oteller ve limanların inşa edilmesi düşünülüyordu. Daha önce İsraillilere satmıştı Galataport 2005 yılında İsrailli işadamı Sami Ofer e 3,5 milyar Avroya satılıyor, ancak Ofer in kazandığı ihale bir sene sonra Danıştay tarafından iptal ediliyordu. Kamuoyunda tartışmalara neden olan ilk ihale Galataport un işletme hakkını 49 yıllığına devredilmesini öngörüyordu. Şimdi ise dolaylı yollardan yine aynı odakların eline geçiyordu. Obama ile Barzanistan ın finansmanı görüşülüyordu! Barzani nin Türkiye ve diğer ülkelerle yaptığı petrol anlaşmaları ise Irak Anayasasına aykırı olduğu için uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi anlamına geliyordu! ABD de gerçekleştireceği temaslarla ilgili basına bilgi veren Başbakan Tayyip Erdoğan önemli bir konuya açıklık getiriyordu. Erdoğan, ABD ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada ABD li petrol devi Exxon la petrol aramak için Kuzey Irak yönetimiyle anlaşma yapıldığını ve ABD seyahatinde yapacağı Obama görüşmesinde, bu konunun olgunlaşacağını bildiriyordu. Erdoğan ın ziyaret öncesi bu konuda açıklama yapması sürpriz olarak karşılanıyordu. Irak Merkezi Hükümeti ise, anayasada yeraltı kaynaklarının denetiminin kendilerinde olduğunu belirterek Barzani yönetiminin uluslararası şirketlerle petrol anlaşması yapmasına karşı 8 / 12

9 çıkıyordu. Barzani yönetimi ile anlaşma yapan şirketlerle Irak Merkezi Hükümeti ile yapılan anlaşmaları fesheden Maliki yönetimi, ülkeleri de Irak Anayasasını ihlal etmemeleri konusunda uyarıyordu. Maliki yönetimi AKP Hükümetinin Barzani ile ilişkilerinden rahatsızlık duyuyordu. AKP Hükümetinin Barzani yönetimine ayrı devlet muamelesi yaptığını kaydeden Irak Merkezi Hükümeti, Kerkük ve petrol konusunda da tepki gösteriyordu. Türk şirketlerinin Barzani bölgesi ile petrol anlaşması yapmasından ve çıkarılan petrolü Türkiye üzerinden dünyaya pazarlama çalışmalarından rahatsızlığını açıkça dile getiren Maliki yönetimi, Türkiye yi uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmekle de suçluyordu. AKP nin izlediği Ortadoğu politikası Suriye den sonra Irak la da gerilimi arttırırken, İran ın da bu gerilime doğrudan dâhil olmasının an meselesi olduğu ifade ediliyordu. Açılım ve 2. İsrail in finansmanı AKP Hükümetinin ABD kılavuzluğunda Abdullah Öcalan la sürdürdüğü açılım sürecinde de petrol konusu en önemli maddelerden biri oluyordu. Bölgede çıkarılan petrol ve doğal gazın Irak Merkezi Hükümetinin kontrolü dışında Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanması hedefleniyordu. Bölgede çıkan ve çıkarılacak olan petrol ve doğalgazın bu şekilde dünyaya pazarlanması halinde Barzani yönetimine orta vadede yılda 50 milyar dolardan fazla gelir sağlayacağına dikkat çeken uzmanlar, bunun da kurulacak (Kürdistan) 2. İsrail in finansmanı için kullanılacağını belirtiyordu. Suriye de Kürtlerin yaşadığı bölgelerde çıkarılan petrolün denetiminin de PYD nin elinde olduğunu kaydeden bölge uzmanları, planın büyük çaplı hazırlandığını, AKP Hükümetinin de bu planın bir parçası olarak davrandığını, Öcalanlı açılım ın da bu çerçevede ele alınması gerektiğini belirtiyordu. Türkiye nin oyunu büyük riskler taşıyordu! Öte yandan Financial Times gazetesinde yayınlanan başmakalede, Türkiye nin Kuzey Irak la vardığı enerji anlaşmasının olası riskleri ve getirileri değerlendirildi. Makalede şu görüşlere yer veriliyordu: Petrol hisseleri alabilmek için Irak ın kuzeyinde bulunan Kürtlerin yerel yönetimiyle Türkiye nin bir anlaşmaya varmış olması, ülkenin PKK yla başlatılan yakınlaşma sürecine denk bir ekonomik politika izlediğini gözler önüne seriyordu. Türk liderler Kuzey Irak ı Türkiye nin ekonomisinin doğal uzantısı olarak gördüklerini saklamıyordu. Ama en önemlisi Ankara, bilfiil ekonomik ve siyasi bağımsızlığa yaklaşan Irak Kürdistan Federe Bölgesi yle ilişkilerini 9 / 12

10 kuvvetlendiriyordu. Ama bu, Bağdat ı uzaklaştırırken parçalanma isteyenlerin elini güçlendiriyordu. Türkiye nin Kuzey Irak Kürt Yönetimi yle bir anlaşmaya varmasının Irak Başbakanı Nuri el-maliki yi İran a yaklaştıracağına kesin gözüyle bakılıyordu. Türkiye büyük bir oyun oynuyordu. Ama Irak a Amerika nın girmesinden beri Osmanlı döneminde parçası olan bölgenin çözüldüğü göz önünde bulundurulduğunda bu oyun büyük riskler de taşıyordu. Türkiye Ekonomik NATO ya yamanma peşinde koşuyordu! Türkiye nin, AB ile ABD arasında yapılacak olan TTYO anlaşmasından 20 milyar dolara yakın zarar etmesi ve büyüme hızının da bundan yüzde 2.5 civarında olumsuz etkilenmesi bekleniyordu. Ekonomik NATO olarak adlandırılan anlaşmanın dışında bırakılan Türkiye, ABD ile STA yaparak buna dâhil olmak istiyordu. Erdoğan ın, Obama ile yapacağı görüşmede de bu konu gündeme taşınıyordu. Avrupa Birliği ile ABD arasında yapılacak olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) anlaşması bu ülkelerle ticaret yapan üçüncü ülkeleri olumsuz etkileyecekti. Türkiye de TTYO dan zarar görmemek için bu anlaşmaya dâhil olmak istiyordu. ABD de temaslarda bulunmak üzere Washington a giden Başbakan Tayyip Erdoğan ın çantasında TTYO ile ilgili dosyalar da bulunuyordu. Anlaşmadan Türkiye nin zarar görmemesi ve ABD ile bir serbest ticaret anlaşması yapılması için 102 işadamı da Erdoğan la birlikte ABD ye gidiyordu. Yine heyette yer alan TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz da eski adı TAFTA olan TTYO ile ilgili yaptığı bir konuşmada Vaktiyle Başkan Clinton un söylediği gibi TAFTA, Ekonomik NATO dur. TÜSİAD olarak 2013 yılı çalışmalarında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı na Türkiye nin eklemlenmesi konusunu tüm boyutlarıyla ele almayı hedefliyoruz diyordu. Ama Türkiye TTYO ya alınmıyordu! Fakat Nisan ayı başında Türkiye ye gelen Avrupa Komisyonu TTYO Baş Müzakerecisi Garcia Bercero, katıldığı bir panelde Türkiye nin bu anlaşmaya dâhil olmasının sağlıklı olmayacağını söylüyordu. Türkiye nin ABD ile ayrı bir serbest ticaret anlaşması yapmasının uygun olacağını belirten Bercero, bu konuda ABD de Türkiye için lobi yaptıklarını da ifade ediyordu. ABD kanadından ise, Türkiye ile ilişkilerin stratejik önemine vurgu yapılırken ticari ilişkiler ve özellikle serbest ticaret anlaşması konusunda herhangi olumlu bir sinyal bugüne kadar gelmiyordu. Sonuç: Resmi rakamlara göre; 10 senede dış borç 130 milyar dolardan 337 milyar dolara çıkıyordu. Hükümete baksanız, Türkiye sadece IMF ye borçluydu. Oysa gerçek borç miktarı Erbakan ın hesaplarına göre 746 milyar dolara ulaşıyordu ve Türkiye borç 10 / 12

11 batağında boğuluyordu! Yani Hükümet, yeni bir göz boyaması ile Türkiye nin dağlar gibi ağır borç yükünün üstünü örtmeye çalışıyordu. Yıllık 50 milyar dolarlık cari açık, 53 milyar liralık faiz ödemesi ve 337 milyar dolar olan dış borç görmezlikten gelinerek, Türkiye nin IMF ye olan kredi borcunun son taksitinin ödenmesiyle ilgili olarak kamuoyu borçsuz bir ülke imajıyla kandırılıyordu. AKP hükümeti, ekonomideki beceriksizliğini ve acı gerçekleri ucuz bir demagoji ile gizlemeye devam ediyordu. Türkiye nin IMF ye olan kredi borcunun son taksitinin ödenmesi ile birlikte kamuoyuna ve millete borçsuz bir ülke, nereden nereye havası pompalanırken, asıl gerçeklerin ise üzeri örtülüyordu. Resmi rakamlara göre AKP Hükümetinin iş başına geldiği 2002 sonunda Türkiye nin toplam 130 milyar dolar dış borcu bulunurken, bu rakam 2012 sonu itibariyle 337 milyar dolara çıkmış bulunuyordu. Yani 10 yıl içinde ülkenin dış borcu 2.5 kat artıyordu. Gelinen noktada dış borç korkutucu boyutlara gelirken, AKP hükümetinin ülkenin sadece IMF ye borcu varmış gibi göstererek; IMF ye borcu sıfırladık hatta 5 milyar dolar borç vereceğiz şeklinde bir mesaj vermesi tam bir saptırmaca oluyordu. Öncelikle IMF ye borcu sıfırladık, IMF ile borçsuz dönem, Türkiye ekonomisi bugün yeni bir döneme geçiyor şeklinde verilen mesajın gerçekte bir karşılığı yoktu. AKP hükümeti her konuda olduğu üzere IMF ye olan borçlar konusunda da ucuz bir politika güdüyordu. Dış borçta Cumhuriyet rekoru! Borçlar konusunda önemli olan dış borcun geldiği boyuttur sonu ile 2012 sonu itibariyle yani 10 yıllık sürede toplam borç nereden nereye geliyordu? Bu sorunun cevabı hükümetin bu konuda başarısını veya başarısızlığını ortaya koyuyordu. Şunu da belirtmek gerekiyor, ekonomisi sürekli cari açık veren bir ülkenin dış borcunun azaldığından bahsetmek büyük bir yalanı yansıtıyordu. Türkiye uygulanan ekonomik politikalardan dolayı sürekli olarak yüksek cari açık veren bir yapıdan bir türlü kurtulamıyordu. Yani bu açık sürekli dış borçlarla kapatılıyordu. Bu durum bile IMF üzerinden kopartılmaya çalışılan iyimser havanın ne kadar aldatıcı olduğunu gösteriyordu. Türkiye borcu IMF den değil başka kaynaklardan buluyordu. Bu da hükümetin tercihinden değil dünyada uygulanan parasal genişleme politikasından kaynaklanıyordu. ABD Merkez Bankası FED her ay 85 milyar dolar karşılıksız para basarak piyasaya sürüyordu. ABD ve AB nin, son olarak da Japonya nın krizden çıkmak için uyguladıkları bu parasal genişlemeden dolayı da IMF nin varlığı bir anlam ifade etmiyordu. IMF zaten bir aracı kefalet kurumuydu. Bu durumu, bizden öncekiler IMF den borç alırdı, biz ödüyoruz şeklinde halka sunmak 11 / 12

12 gerçeği yansıtmadığı gibi konuya tam hâkim olmayan geniş halk kesiminin gözünü boyamaya çalışmaktan başka bir amaç taşımıyordu. Türkiye de IMF ye borç ödemesinin yanında; Ekonomisi cari fazla veren, dış borcu azalan, üretimi artan, dış kaynaklara bağımlılığı azalan bir tablo olsaydı o zaman IMF ye olan borçların kapatılması bir başarı olarak görülebilirdi. Ancak Türkiye ekonomisi her yıl yüksek oranda cari açık vermeye devam ederken, bütçesinde faiz ödemeleri için 50 milyar liranın üstünde ödenek ayırırken ve dış borcu azalmadığı gibi sürekli arttığı bir dönemde tek başına IMF ye borçların kapatılması bir anlam ifade etmediği gibi buradaki acizliği ortaya koyuyordu. Share: 12 / 12

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Cemaat ten Sinsi Cemiyet e Ve CAMİDEN ABD CENNETİNE Mİ? - ŞUBAT 2013 - Milli Çözüm Dergisi

Cemaat ten Sinsi Cemiyet e Ve CAMİDEN ABD CENNETİNE Mİ? - ŞUBAT 2013 - Milli Çözüm Dergisi Cemaat; özellikle bir araya gelmiş insan topluluğuna, aynı maksat etrafında oluşmuş halkalara deniyordu. Cemiyet ise, genellikle parti, dernek gibi, belirli bir tüzük etrafında kurulan teşkilatvari birimler

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

FiTCH'E TOKAT GiBi CEVAP! E konomi Bakanı Nihat. onom

FiTCH'E TOKAT GiBi CEVAP! E konomi Bakanı Nihat. onom En büyük riski açıkladı E konomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş, küresel ekonomiyi önümüzdeki dönemde bekleyen en büyük riskin güvenlik açığı olduğunu söyledi.küresel ekonomi karşısındaki en

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

Kanal İstanbul'u bekleyen

Kanal İstanbul'u bekleyen Ekonomi 3 M aliye Bakanlığı, elektronik fatura (e-fatura) kullanımına ilişkin önemli yenilikler getirecek mevzuatı hazırladı. Bakanlığa gelen yoğun talep üzerine, yeni düzenleme ile e-faturaya geçişte

Detaylı

Füruzan kadının aynası

Füruzan kadının aynası YIL: 2 SAYI: 1 ŞUBAT 2015 (15 günde bir yayınlanır. ÜCRETSİZDİR) BASKI: 30.000 ADET Yazar FARAS Müstakbel adlı eseriyle evliliğin eşiğinden dönmüş kadınların hikayelerini sizin için gazeteniz SONPOSTA

Detaylı

hortumunu Faiz lobisinin

hortumunu Faiz lobisinin Ekonomi 3 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline gelip, ülkemizdeki her vatandaşı bugünkünden tam 2,5 kat daha müreffeh hale getireceğiz" dedi. Türkiye Odalar

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMAYLA NEREYE KADAR

SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMAYLA NEREYE KADAR YIL : 13 SAYI : 48 MART 2012 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR SÜRDÜRÜLEBİLİR BORÇLANMAYLA NEREYE KADAR ÜNLÜ ARMATÖR GÜNDÜZ KAPTANOĞLU YLA SÖYLEŞI PROF. DR. KARABULUT: CARİ AÇIK

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

sinde pozitif gelişmelerin, 2015 yılında onom

sinde pozitif gelişmelerin, 2015 yılında onom DOLARA MüDAHALE istemiyoruz! Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Kur konusunda şu anda yaşanan Türk ekonomisi kaynaklı bir dalgalanma değildir, zaten şu anda kendi dengesini kurmaya başlamıştır" E konomi Bakanı

Detaylı

MOODY'S TüRKiYE'Yi UYARDI. devam ettiği, genişleme duruşunu devam ettirdiği bir. Ülkeler arasındaki büyüme ve enflasyon farkları sermaye

MOODY'S TüRKiYE'Yi UYARDI. devam ettiği, genişleme duruşunu devam ettirdiği bir. Ülkeler arasındaki büyüme ve enflasyon farkları sermaye MOODY'S TüRKiYE'Yi UYARDI Moody's, Türkiye ve Güney Afrika gibi ülkelerin Raporda şunlar kaydedildi: güçlü dolar ve sermaye akışındaki değişimlere "ABD'nin parasal politikasında beklenen parasal karşı

Detaylı

GÜNEŞE 'DEV' YATIRIM. onom OVP ÇAĞRISI KAFA KARIŞTIRDI

GÜNEŞE 'DEV' YATIRIM. onom OVP ÇAĞRISI KAFA KARIŞTIRDI GÜNEŞE 'DEV' YATIRIM Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile ILB Helios Enerji Limited Şirketi, güneş enerjisi santrali kurma konusunda mutabat zaptı imzaladı. Yatırımın tutarı 4.5 milyar $ olacak. ALi

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

TüRK FiRMALARINA ZORLUK ÇIKARILIYOR

TüRK FiRMALARINA ZORLUK ÇIKARILIYOR TüRK FiRMALARINA ZORLUK ÇIKARILIYOR TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 2-3 ay içinde sorunun çözülmesini umduklarını belirtti. Türkiye ile Irak arasındaki ticarette son dönemde bir çok sorunun yaşandığını,

Detaylı

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015]

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015] Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015] Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Küresel Sendikal Birlik (UNI Global Union) üyesidir. Tez-Koop-İş

Detaylı

2023'E 1.470 KÖPRÜ GELIYOR 'NİSSİBİ' YIL SONUNA BİTİYOR. yana 116.6 kilometre uzunluğunda 1.634 köprü yapıldığını söyledi.

2023'E 1.470 KÖPRÜ GELIYOR 'NİSSİBİ' YIL SONUNA BİTİYOR. yana 116.6 kilometre uzunluğunda 1.634 köprü yapıldığını söyledi. 4-C'LİLERE KADRO MASADA B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, "4-C'lilerin kadroya geçirilmesi konusunda iki bakanlık arasında bir çalışma yürütülüyor, ancak henüz Hükümet görüşü oluşmadı" dedi. TBMM

Detaylı

TARIMA DESTEK 10 MiLYARI AŞACAK. onom. TL'den 50,000 TL'ye kadar idari para 7 KASIM 2014 Cuma KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi.

TARIMA DESTEK 10 MiLYARI AŞACAK. onom. TL'den 50,000 TL'ye kadar idari para 7 KASIM 2014 Cuma KDV dahil 25 Krş www.ekonomigazetesi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 16,18 daraldı T ürkiye'de otomobil pazarı 2014 ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,37, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,54 geriledi.

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 20.09.11 1

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 20.09.11 1 TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 20.09.11 1 HÜRRİYET GAZETESİ...1 S&P, İtalya'nın kredi notunu düşürdü Yunanistan borçlarını ödeyemedi, eurodan çıkmalı Rumlar Akdeniz de sondajı başlattı savaş gemisi

Detaylı

düşürürseniz iner. Ama bunu maalesef beyefendilere anlatamıyoruz. Onlar da anlamak istemiyorlar" diye konuştu.

düşürürseniz iner. Ama bunu maalesef beyefendilere anlatamıyoruz. Onlar da anlamak istemiyorlar diye konuştu. BEYEFENDiLERE ANLATAMIYORUZ Başbakan, yüksek çıkan temmuz enflasyonunun ardından Merkez'e yüklendi. Er- düşürürseniz iner. Ama bunu maalesef beyefendilere anlatamıyoruz. Onlar da anlamak istemiyorlar"

Detaylı