TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks"

Transkript

1 Çamlık Mahallesi,Çiçek Sokak, No:1 D:3 Pendik-İSTANBUL Tel: , Faks : TANITIM DOSYASI (ELEKTRĠK 2014) Ġndeks A. FiRMA TANIMI... 2 B. UZMANLIK ALANLARIMIZ... 3 MÜHENDĠSLĠK ÇALIġMALARI ELEKTRĠK TESĠSLERĠ YG/OG ENERJĠ ĠLETĠMĠ VE DAĞITIMI ELEKTRĠK TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ UYGULAMA - TAAHHÜT YG ġalt TESĠSLERĠ ve AG ġalt TESĠSLERĠ GÜÇ ve DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERĠ TESĠSLERĠ JENERATÖR TESĠSLERĠ BARA ve KABLO KANALLARI ve TRANġE YAPIMI AYDINLATMA SĠSTEMLERĠ ve TESĠSLERĠ TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA SĠSTEMLERĠ BĠLĠġĠM SĠSTEM EKĠPMAN TESĠSĠ C. REFERANSLARIMIZ ve YAPILAN ĠġLER... 8 D. MAKĠNA ve ARAÇ PARKI

2 A. FĠRMA TANIMI Firmamız HGC ELEKTRĠK, Türkiye de Elektrik Taahhüt-BiliĢim- ĠnĢaat sektörlerinin ihtiyaçlarına cevap veren çözümler geliģtirmektedir. Konusunda uzman, deneyimli ekipleri ve geniģ donanım imkanları ile hizmet vermektedir. HGC ELEKTRĠK olarak, tecrübemizi ve güncel teknoloji ile birleģtirerek, müģteri memnuniyetinin koģulsuz sağlanması için çalıģırız. Proje aģamasında keģfi yapılan iģler, teklifin kabulünden hemen sonra ekiplerimiz tarafından titizlikle uygulamaya konulur. Uygulama aģaması, mühendislerimiz, uzman ve kalifiye formenlerimiz, ustalarımız ve yardımcı elemanlarımız tarafından devam ettirilir. BaĢarımızın altında hedeflerinin doğru olduğuna inanan ve doğru iģ yapan, takım çalıģmasının önemini kavramıģ, Ģirketin değerlerinden taviz vermeyen, ilkeli ve dürüst bir ekip yatmaktadır. Üstlendiğimiz iģleri, müģteri Ģartları ve yasal Ģartlar çerçevesinde, planlanmıģ süre içerisinde, kalitesinden, güvenilirliğinden ve iģ ahlakından ödün vermeden sonuçlandırır, bulunduğumuz ortamda, sürekli diyalog halinde olarak kaliteli ve çağdaģ hizmetler verebilmektir. Bu amacımız doğrultusunda geliģen teknolojideki değiģiklikleri takip ederek tüm kolaylıkları ve en etkin çözümleri sizlerin hizmetine sunmaktır. ġirketimiz faaliyetlerini verimlilik üzerine tesis etmiģtir. MüĢterilerimize güvenilir rekabetçi, anahtar teslimi ve/veya birim fiyatlı iģlere zamanında servisler sunmak baģlıca görevimizdir. Vizyonumuz : Elektrik Taahhüt-BiliĢim-ĠnĢaat sektörlerinin Elektrik Alt Yapı, Taahhüt ve çözüm kuruluģu olarak deneyimli ve donanımlı insan gücümüzle, yurt içi ve yurt dıģında 0,4kV-154kV gerilim aralığındaki tüm Elektrik alt yapı iģleri alanında doğru, güvenlikli, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktır. Amacımız : Benimsediğimiz sürekli iyileģtirme prensibi ile firmamızın bünyesindeki her süreci kusursuz hale getirmek ve böylelikle elektrik sektöründe Elektrik Alt Yapı konusunda ilk akla gelen firma olmak esas amacımızdır. Page 02

3 Kalite Politikamız : Sistemimiz müģteri odaklı tasarlanmıģ olup, müģteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik müģteri Ģartlarının koģulsuz sağlanmasını öngörmektedir. MüĢterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karģılamak. Yapabileceğimize tam olarak, inandığımız ve bildiğimiz iģleri taahhüt etmek. Taahhüt ettiğimiz tüm iģleri zamanında yapmak. Profesyonel ve yaratıcı çözümler sunabilmektedir. Ülkemizin sınırlı olan doğal kaynaklarını korumak ve çevreye olan saygımızı sonsuza kadar sürdürmek temel görevimizdir. Faaliyetlerimizi gerçekleģtirirken yürürlükteki yasal Ģartlara uyar, uygunluğun değerlendirildiğini sürekli gözden geçiririz. GerçekleĢtirdiğimiz hizmetleri; yarattığı çevresel etkilerine, iģ güvenliği risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak yürütülmektedir. Page 03

4 B. UZMANLIK ALANLARIMIZ 1. ELEKTRİK TESİSLERİ Yüksek Gerilim Tesisleri ġehir Ģebekeleri ve sanayi sitelerinin komple elektrik tesisi uygulaması, proje çizim ve onayı, geçici ve kesin kabuller, sözleģme müģavirlik, danıģmanlık gibi mühendislik hizmetleri Trafo Merkezi Tesisleri 380kV-154kV ġalt Merkezler, Orta Gerilim indirici, dağıtım ve trafo merkezi tesisi anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Trafo Merkez Binalarının yapımı (ĠnĢaat) ile birlikte anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Prefabrik beton köģkler (Yeraltı ve Yerüstü ) anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. AG Dağıtım ve kompanzasyon panolarının projelendirilmesi, montajı ve devreye alınması anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Elektrik Altyapı Tesisleri O.G. ve A.G. dağıtım tesisi anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Telekom Altyapı tesisi anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Yol, sokak, park bahçe, peyzaj, stadyum, halı saha Aydınlatma tesisi anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. TV ve CCTV, Data altyapı tesisi anahtar teslimi projelendirilmesi, malzeme temini ve taahhüdünü kapsamaktadır. Page 04

5 Enerji Nakil Hatları Yer altı Kablo ve Enerji Nakil Hatları (0,4 1 kv AG ve 35-10kV OG ve kv güç kabloları) Havai hat ( beton direkli, galvaniz direkli ve demir direkli) ENH Alçak Gerilim Tesisleri Ana dağıtım, kompanzasyon, tali ve kumanda ve koruma panolarının projelendirilmesi imalatı ve devreye alınması Yer altı kablo tesisleri (ġehir Ģebekelerinde, konut sitelerinde, sanayi sitelerinde ana besleme ve dağıtım hatları olarak enerjilendirilmesi) Havai hat Tesisleri ( beton, demir, galvaniz direkli konut sitelerinde ve sanayi sitelerinde ana besleme ve dağıtım hatları olarak enerjilendirilmesi) Sanayi kuruluģlarında kuvvet ve kumanda kablolarının tesisi, busbar veya kablo kanallarının tesisi, makine motor ve enstrüman bağlantıları, iç ve dıģ aydınlatma tesisleri ile zayıf akım tesisatlarının yapılması. Alçak ve Y. Gerilim Tesislerinin Demontaj Montaj ĠĢleri Elektrik tesislerinde (ġehir Ģebekelerinde, konut sitelerinde, sanayi sitelerinde, Fabrikalar v.b. ) Demontaj ( Söküm) iģleri yapılması. Telekom Altyapı ĠĢleri Telekom Altyapı iģleri yapılması. Page 05

6 2. MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI Bakım onarım, tadilat, danışmanlık hizmetleri Elektrik sistemleriyle ilgili detay mühendislik hesaplamalarının yapılması, enerji dağıtım sisteminin komple tasarımı, koruma sisteminin tasarımı, panoların projelendirilmesi, kablo ve kablo yolları hesapları, topraklama ve yıldırımdan koruma sisteminin tasarımı, aydınlatma sisteminin tasarımı, Telekom projeleri ile ilgili çalıģmalar, elektrik abonelik hizmetleri ve bu iģleri ile ilgili resmi makamlara baģvuru ve takip iģleri ve de ilgili kurum Ģartnamelerine uygun olarak gerçekleģtirmekteyiz. Mevcut tesisat ve tesislerinizde, bakım onarım,yenileme,iyileģtirme,çalıģmaları, Trafo Merkezleri, AG.ve O.G. ve Y.G. tesislerinizde etüd yapılması, röle ve kesici testleri analiz raporları,çözüm önerileri ve projeleri oluģturulması, size özel çözümlerde rehberlik yapmaktayız. Etüd, Fizibilite, Dizayn, Danışmanlık, Proje Yönetimi,Kontrollük Elektrik A.G. ve O.G. dağıtım projeleri hazırlama, danıģmanlık, kontrollük, proje yönetimi. Elektrik tesislerin yapılıģı ile ilgili hizmetlerimiz : Etüd-Öneri fizibilite raporu - Hazırlanacak projenin esaslarına iliģkin teknik ve ekonomik hesap ve zorunlu nedenlerin rapor ve açıklamaları. Fayda, kuruluģ ve iģletme maliyetleri analizi. Ön proje - Tesisin yapım aģamalarını, malzeme, imalat, montaj detaylarını da gösteren Ģema, plan resimler, hesaplar ve raporlardan oluģan çalıģma. Uygulama projesi - KesinleĢmiĢ esaslara göre, kullanılacak marka, tip, modeli belirli malzeme cihaz ve sistemlerin yerleģim, ölçü, bağlantı blok tek hat ve açık Ģemaları, iģleyiģ ve diğer fonksiyonlarını gösteren çizim, detay resim, hesap keģif ve metraj, Ģartnameleri içeren çalıģma. Danışmanlık, Proje Yönetimi - Ġhale dosyası hazırlama, Uygulama projeleri hazırlama Page 06

7 KeĢif cetvelleri, Teklif alma ve değerlendirme Kontratların tanzimi, Hak ediģ ve montajların yapılması Geçici kabullerin yapılması, Proje esasları ve iģ planlarına uyum ĠĢ güvenliği, Personel sosyal güvenlik yükümlülükleri Uygulama projelerindeki tadilat tevsii lerin yapılması iģlenmesi Hak ediģlerin kontrol ve kayıtları, Son durum projelerinin hazırlanması Test ve devreye alma aldırma, ĠĢletmeye geçiģ Bakım servis prosedürlerinin hazırlanması, Bakım personelinin eğitimi DanıĢmanlık, Destek hizmetleri ve BilirkiĢilik hizmetleri 3. YG/OG ġalt MERKEZLERĠ ve ENERJĠ ĠLETĠMĠ DAĞITIMI Bütün üretim ve tüketim tesislerinin enerji alıģ veriģini sağlamak üzere, 380 kv- 154 kv - 35kV- 1kV kv aralığında her gerilim kademesindeki Ģalt tesisler, enerji iletim, dağıtım ve yeraltı dağıtım hatlarının tasarımından devreye alınmasına kadar devam eden bütün aģamalarını, müģterilerimizin ihtiyaçlarını karģılayacak anahtar teslimi çözümlerle gerçekleģtirmekteyiz. Bu kapsamdaki aktivitelerimiz; Etüt ve tasarım Ġhtiyacın belirlenmesi, Resmi makamlara baģvuruların yapılması ve takibi, Enerji müsaadesinin alınması, Güzergah tesliminin yapılması, Hat etüdü, Güzergah harita, plan ve profillerinin hazırlanması, Çevre etki değerlendirme çalıģmaları, Page 07

8 Zemin etütleri, Hat projelendirme, direk tevziatı ve optimizasyonu, Proje onay iģlemlerinin takibi, KamulaĢtırma plan ve profillerinin hazırlanması, Survey and Design Orman izinleri ve tarım dıģı kullanıma tahsis iģlemleri, Kadastro onay iģlemleri, Adres tespitleri ve tebligatlar, Direk ve hırdavat temini Galvanizli demir direk ve hırdavatların temini, nakli ve depolanması, Hat malzemeleri temini Ġletken, toprak teli, izolatör, OPGW ve topraklama malzemelerinin temini, nakli ve depolanması, Yapım çalıģmaları Aplikasyon ve direk yerlerinin iģaretlenmesi, Güzergahın açılması ve ulaģım yollarının yapılması, Direk temellerinin açılması ve inģaat çalıģmaları, Direk montajı, Tel çekimi, Test ve kabul iģlemleri, ĠĢletmeye alma, aģamalarından oluģmakta olup açıklanan tüm faaliyetler; deneyimli proje yöneticileri ve teknik kadrolarımız tarafından yönetilmekte ve gerçekleģtirilmektedir. 4. JENERATÖR TESĠSLERĠ Enerji santralının iç ihtiyaç sistemlerini enerji kesilmelerine karģı yedekleyecek dizel jeneratör sistemleri, (Senkron çalıģtırma v.b) Montaj hizmetleri yapılmaktadır. 5. KABLO KANALLARI ve A.G. O.G. TRANġE YAPIMI Büyük güçteki enerji santrallerinde üretilen elektrik akımının güç transformatörlerine taģınması bara ve kablo kanalı ile olmaktadır. Bara ve kablo kanallarının tipleri ve boyutlandırılması ve tasarımı yapılmaktadır. Page 08

9 Elektrik kurumuna ait Ģartnamelere uygun A.G. ve O.G. yeraltı kablo kanalı yapılmaktadır. 6. AYDINLATMA SĠSTEMLERĠ ve TESĠSLERĠ Aydınlatma hesapları sonucu çıkan keģif listesine göre armatürler, panolar ve aksesuarların temini ve montajı sağlanır. Endüstriyel, yaģamsal hacimlerde fonksiyonel iç ve dıģ aydınlatma, alıģveriģ ve iģ merkezleri, fabrikalar, hastaneler, okullar, konutlar, askeri tesisler, otel tatil köyü ve her türden yapı ve yerleģim merkezleri, belediyeler, cadde, yolotoyol tunel, Havaalanı, Liman, Stadyum ve Tarihi Yapı Aydınlatmaları, Reklam ve Bayrak aydınlatmaları, aydınlatma otomasyonları, acil ve yönlendirme aydınlatma uygulamaları. 7. TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA SĠSTEMLERĠ Yapılan mühendislik çalıģmasına göre ve normlara uygun olarak topraklama ve yıldırımdan korunma ekipmanları temin edilip iģ programına göre montajı sağlanır. Koruma ve iģletme topraklamaları, yıldırımlık tesisleri, aģırı gerilim, artık akım koruma sistemleri. Topraklama Ölçümleri yapılmaktadır. 8. BĠLĠġĠM SĠSTEM EKĠPMAN TESĠSĠ BiliĢim sistemleri konusunda tek baģına bir taahhüde girmeyi tercih etmemekle birlikte, genel taahhüt içinde ele alınacak server (database, file, post servers) ve workstation sistemlerin temini, kurulumu, konfigurasyonu ve teslimini de yapmaktayız. Analog ve digital ip telefon sistemi altyapısı ve kablolama, veri, ses, görüntü iletiģimi LAN/WAN ağ çözümleri, fiber/bakır omurga oluģumu ve yapısal kablolama, intercom, tv, merkezi saat, çağrı sistemleri, müzik yayın ve anons tesisatı, kablosusz ağ çözümleri. Page 09

10 C. REFERANSLARIMIZ ve YAPILAN ĠġLER ELTEM MÜHENDĠSLĠK Uhdesinde 380 kv ġalt Tesisi ( ) ĠĢin Kapsamı : Kocaeli-Gebze IV Ġstanbul Makine ve Ġmalat Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi- 380/33 KV 2x125 MVA Makine OSB Trafo Merkezinin Elektrik ve EĠH Bağlantı Yapım ĠĢi Tamamlandı. BaĢakĢehir Belediyesi Uhdesinde Park Aydınlatma Sistemlerinin Revizyonu (2014) ĠĢin Kapsamı : 35 adet Parkta Park Aydınlatma Sistemlerinin Revizyonu Devam ediyor. Ġstanbul Emniyet Müdürlüğü Uhdesinde Mobese Tesislerinin Bakım Onarım ĠĢleri(2014) ĠĢin Kapsamı : Mobese Tesislerinin Bakım Onarım ĠĢleri Devam ediyor. TCDD AYKON - ĠTG Uhdesinde 154 kv ġalt Tesisi ve 2 katlı Bina Yapımı(2014) ĠĢin Kapsamı : 20 MVA 2 trafolu 154 kv ġalt Tesisi ve 2 katlı Bina Yapımı tamamlandı. GÜMRÜK BAKANLIĞI Uhdesinde Ardahan Türkgözü, Kırklareli Dereköy, Edirne Pazarkule de Çevre Güvenlik Kamera Sistemi (2014) ĠĢin Kapsamı : Ardahan Türkgözü, Kırklareli Dereköy, Edirne Pazarkule de Çevre Güvenlik Kamera Sistemi tamamlandı. ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ - ĠTG Uhdesinde 2 adet Trafo KöĢkü ve 1 adet Trafo Dağıtım Merkezi ĠnĢaatı ve OG Kablo Tesisi (2014) ĠĢin Kapsamı : 2 adet Trafo KöĢkü ve 1 adet Trafo Dağıtım Merkezi ĠnĢaatı ve OG Kablo Tesisi tamamlandı. ĠL ÖZEL ĠDARESĠ - CAN ĠNġAAT A.ġ. Uhdesinde 4 ayrı Okulda Elektrik Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : Elektrik Tesisi ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dumankaya Adres Natura Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik, Telekom ve Aydınlatma Tesisi ve Trafo Merkezi ĠĢleri devam ediyor. Page 10

11 DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dumankaya Adres Batı Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik, Telekom ve Aydınlatma Tesisi ve Trafo Merkezi ĠĢleri devam ediyor. Keban Mühendislik Uhdesinde GOP-2 ELEKTRĠK ALTYAPI TESĠSĠ ĠġĠ "TAYAKADIN HAVAĠ HAT PROJESĠ" tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : 64 direkli OG-AG müģterek direkli, GOP-2 ELEKTRĠK ALTYAPI TESĠSĠ ĠġĠ "TAYAKADIN HAVAĠ HAT PROJESĠ" tesisi ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dumankaya Adres Güney Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri devam ediyor. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dumankaya Adres Doğu Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri devam ediyor. DĠLOVASI BELEDĠYESĠ Uhdesinde Yeraltı Beton KöĢk Trafo Merkezi Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : Yeraltı Beton KöĢk Trafo Merkezi Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri tamamlandı. GÜLARMAK- DOĞUġ Uhdesinde Metro Ġstasyonları Güzergahında OG kablo Deplase ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : Gülarmak-DoğuĢ Adi Ortaklığı Bağcılar Meydanı Metro Ġstasyonu Elektrik Hatları 34,5 kv Orta Gerilim Kablosu Deplase ĠĢi. Tamamlandı. GÜLARMAK- DOĞUġ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2014) ĠĢin Kapsamı : Gülarmak-DoğuĢ Adi Ortaklığı TEĠAġ Ġndirici Merkez- Ġkitelli Güney Sanayi Arası Metro Ġstasyonu Elektrik Hatları 34,5 kv Orta Gerilim Kablosu Tesisi ĠĢi. Tamamlandı. BEDAġ DEMĠRYÜREK ELEKTRĠK A.ġ. Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.ġ. ''BayrampaĢa ĠĢletme Müdürlüğü Sorumluluk Alanındaki'' Muhtelif Elektrik Tesisi ĠĢi Tamamlandı. BAĞCILAR BELEDĠYESĠ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Bağcılar Belediyesi Sancaktepe Mah. BayrampaĢa ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki Muhtelif Elektrik Tesisi. Tamamlandı. Page 11

12 SULTANGAZĠ BELEDĠYESĠ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 110 Adet Park Aydınlatma Tesisi ĠĢi.Tamamlandı. BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : BayrampaĢa Belediyesi- BedaĢ BayrampaĢa ĠĢletme Müdürlüğü Sorumluluk Bölgesinde- Manastır Cd, Gökhan Sk, Emin Efendi Cd Muhtelif Elektrik Tesis ĠĢleri.Tamamlandı. BAHÇELĠEVLER BELEDĠYESĠ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Bahçelievler Belediyesi Cumhuriyet Caddesi Elektrik Havai Hatların Yeraltına Alınması ve Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi.Tamamlandı. ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Uhdesinde Elektrik Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Bağcılar Asfaltı Caddesi Elektrik Havai Hatların Yeraltına Alınması ĠĢi.Tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dumankaya Adres Panaroma Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom, Aydınlatma Tesisi ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Gizli Bahçe Su Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri tamamlandı. TOKĠ - CAN ĠNġAAT A.ġ. Uhdesinde BeĢiktaĢ Askeri lojmanları Yapım Projesi kapsamında Elektrik ve Telekom Altyapı Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : BeĢiktaĢ Askeri lojmanları Yapım Projesi kapsamında Elektrik ve Telekom Altyapı Tesisi ĠĢleri tamamlandı. TOKĠ - CAN ĠNġAAT A.ġ. Uhdesinde Tuzla Deniz Harp Okulu lojmanları Yapım Projesi kapsamında Elektrik ve Telekom Altyapı Tesisi ĠĢleri (2013) ĠĢin Kapsamı : Tuzla Deniz Harp Okulu lojmanları Yapım Projesi kapsamında Elektrik ve Telekom Altyapı Tesisi ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Konsept Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri ve Özel Havuz ve Çevre Peyzaj Aydınlatma Elektrik Altyapı ĠĢleri (2013) Page 12

13 ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri ve Özel Havuz ve Çevre Peyzaj Aydınlatma Elektrik Altyapı ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dizayn Projesi Aydınlatma Tesisi ĠĢleri (2012) ĠĢin Kapsamı : Aydınlatma Tesisi ĠĢleri tamamlandı. DUMANKAYA ĠnĢaat A.ġ. Uhdesinde Dizayn Projesi A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri (2012) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Altyapı Elektrik ve Telekom Tesisi ĠĢleri tamamlandı. BEDAġ - Keban Mühendislik Uhdesinde (BahçeĢehir)O.G. Yeraltı Elektrik Tesisi ĠĢleri (2012) ĠĢin Kapsamı : O.G. Yeraltı Elektrik Tesisi Trafo ĠĢleri ve Tüm Geçici Kabul ĠĢlemleri tamamlandı. AYEDAġ - Keban Mühendislik Uhdesinde (Ümraniye,Beykoz) A.G. - O.G. Elektrik Tesisi Trafo ĠĢleri (2012) ĠĢin Kapsamı : A.G. - O.G. Elektrik Tesisi Trafo ĠĢleri ve Tüm Geçici Kabul ĠĢlemleri tamamlandı. Ġl Özel Ġdaresi - Keban Mühendislik Uhdesinde (Beykoz) O.G. Altyapı Elektrik Tesisi ĠĢleri (2012) ĠĢin Kapsamı : O.G. kablo montajı iģleri ve Tüm Geçici Kabul ĠĢlemleri tamamlandı. EMAAR SURYAPI - Keban Mühendislik Uhdesinde Toskana Vilları Projesi Elektrik, Telekom ve Data Altyapı Tesisi ĠĢleri ( ) ĠĢin Kapsamı : 27 Adet Malikane olan Hadımköy Toskana Vadisi Faz2A Projesi kapsamında, 2 Adet 35kv Bina Tipi Trafo Merkezi ve 4 Adet Jeneratör Tesisi ve CCTV ve TV ve Aydınlatma Tesisleri DönüĢümü ve Telekom Santrali ve Bunları ilgilendiren tüm altyapı ve A.G. ve O.G. kablo montajı iģleri ve Tüm Geçici Kabul ĠĢlemleri (Elektrik ve Telekom) tamamlandı. BEDAġ Keban Mühendislik Uhdesinde Çağlayan Ġlçesi 14 adet 35kv Trafo Merkezi DönüĢümü ve Havai Hatların Yeraltına alınması ve Aydınlatma Tesisi ve Demontaj ĠĢleri (2011) ĠĢin Kapsamı : 35kv Trafo Merkezi DönüĢümü ve Havai Hatların Yeraltına alınması ve Aydınlatma Tesisi ve Demontaj ĠĢleri tamamlandı. Ġġ BANKASI OPERASYON MERKEZĠ Uhdesinde Elektrik Ġmalatları ĠĢin Kapsamı : Elektrik Ġmalatları tamamlandı. Page 13

14 ĠBB Ġzmir Teknoloji Grup Uhdesinde KasımpaĢa Deniz Kuvvetleri Saha Kom.lığı içinde Trafo Binası Yapımı ve Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri (2011) ĠĢin Kapsamı : Abonelik iģlerinin tamamlanması, Trafo Merkezi 2 adet 1250 kva Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamlandı. Ġnanlar ĠnĢaat - Keban Mühendislik Uhdesinde Adalar Konut Projesi içinde Trafo Binası Yapımı ve Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri (2011) ĠĢin Kapsamı : Trafo Merkezi 800 kva Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Sancak Park - Keban Mühendislik Uhdesinde AlıĢveriĢ Merkezi Projesi içinde O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri (2011) ĠĢin Kapsamı : Abonelik iģlerinin tamamlanması, O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Ġst. Ġl Özel Ġdaresi - Keban Mühendislik Uhdesinde BayrampaĢa Gençlik Trafo Merkezi Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri (2010) ĠĢin Kapsamı : E.M.B. alınması, proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, Trafo Merkezi 1250 kva Jeneratör ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Ġst. Ġl Özel Ġdaresi - Keban Mühendislik Uhdesinde Sarıyer Kaymakamlık Binası Trafo Merkezi ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri (2010) ĠĢin Kapsamı : E.M.B. alınması, proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, Trafo Merkezi ve O.G. ve A.G. kablo tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Salkım Yapı Koop. Keban Mühendislik Uhdesinde 144 Triplex Villa nın ENH direklerin Yeraltına alınması, O.G. ve A.G. kablo tesisi, Aydınlatma Tesisi, Trafo Merkezi Tesisi ĠĢleri (2010) ĠĢin Kapsamı : E.M.B. alınması, proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, 144 Triplex Villa nın ENH direklerin Yeraltına alınması, O.G. ve A.G. kablo tesisi, Aydınlatma Tesisi, Trafo Merkezi Tesisi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. YTÜ - Ġzmir Teknoloji Grup Uhdesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Trafo Merkezi ve O.G. A.G. kablolarının Deplasesi ĠĢi ( ) ĠĢin Kapsamı : 3 adet Beton KöĢk Merkez 1 adet 500 KVA Jeneratör Tesisi ve O.G. A.G. kablo Deplasesi ĠĢleri, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Page 14

15 Ġnanlar ĠnĢaat A.ġ. - Keban Mühendislik Ltd. ġti. Uhdesinde Feriköy Trafo Merkezi Deplase ĠĢi (2010) ĠĢin Kapsamı : E.M.B. alınması, proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, KöĢk tipi Trafo Merkezinin ve O.G. ve A.G. kablolarının Deplase edilmesi, Geçici Kabul ĠĢleri tamamlandı. Ġnanlar ĠnĢaat A.ġ. - Keban Mühendislik Ltd. ġti. Uhdesinde Fulya O.G. kablo tesisi (2010) ĠĢin Kapsamı : O.G. kablo tesisi ve elektrik altyapı ĠĢleri tamamlandı. BEDAġ META A.ġ. Uhdesinde Florya-ġenliköy O.G. dönüģümü tesisi (2010) ĠĢin Kapsamı : 2007/26 Dosya Nolu Bakırköy Florya ġenlikköy 10kV- 35kV Yeraltı Kablo Tesisi ve Trafo Merkezi DönüĢümü, 1kV Yeraltı Kablo Tesisi ĠĢleri.tamamlandı. Özak Tekstil - Keban Mühendislik Ltd. ġti. Uhdesinde Özak GüneĢli AlıĢveriĢ Merkezi 2 Trafolu Trafo Merkezi ve O.G. ve A.G. elektrik tesisleri yapım iģi (2010) ĠĢin Kapsamı : Proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, C2 tip 2 trafolu Elektrik Tesisi Anahtar teslim (Projesinden, Kabulüne kadar) yapılması, O.G. ve A.G. elektrik altyapı iģlerinin ve Geçici Kabul ĠĢlerinin tamamlanması. Özak Tekstil - Keban Mühendislik Ltd. ġti. Uhdesinde Ġkitelli Ġstanbul Organize Sanayi Bölgesi Özak Ġkitelli Tekstil Fabrikası 5 Trafolu Trafo Merkezi ve O.G. ve A.G. elektrik tesisleri yapım iģi (2010) ĠĢin Kapsamı : Proje çizimi ve onayı, Abonelik iģlerinin tamamlanması, C1 ve C2 tip 5 trafolu Trafo Merkezi Elektrik Tesisi Anahtar teslim (Projesinden, Kabulüne kadar) yapılması, O.G. ve A.G. elektrik altyapı iģlerinin ve Geçici Kabul ĠĢleri tamamlanması. Ġstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü ĠTG-EKĠN A.ġ. Uhdesinde IMF Heyeti için ( Mobese / KGYS ) ġehir Ġzleme Projesi ( ) ĠĢin Kapsamı : IMF toplantısı için E-5 güzergahında 29 adet (KGYS) Mobese Noktasının Elektrik alt yapı iģleri, direkleri ve kamera montajlarının yapılarak Emniyet müdürlüklerine teslim edilmesi iģi Page 15

16 Ġstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü EKĠN A.ġ. Uhdesinde ( Mobese / KGYS ) ġehir Ġzleme Projesi ( ) ĠĢin Kapsamı : Türkiye genelinde (KGYS) Mobese kamerasının Elektrik alt yapı iģleri, direkleri ve kamera montajlarının yapılarak Emniyet müdürlüklerine teslim edilmesi iģi. Türkiye genelinde çalıģmalarımız devam edilmektedir.(bitirilen Tesisler : Elazığ 54, Ġstanbul 11, Amasya- Aksaray 8, Ġstanbul Ġtfaiyeleri 10, Bitlis 20 ) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ġehir Aydınlatma Müdürlüğü ERMAġ Elk. - Avrupa Geneli Aydınlatma Tesislerinin Bakım Onarım Hizmeti ĠĢi ( ) ĠĢin Kapsamı : Ġ.B.B. - ENERJĠ A.ġ. uhdesinde Avrupa genelinde meydan,park,tünel,alt geçit,ġ.b.b. kuruluģları ve ana arterlerde bulunan tüm aydınlatma tesislerinin rehabilitasyonu ve arızalarının giderilmesi ile ilgili olarak 16 adet hidrolik platformlu sepetli araç ve 5 adet 4x4 pick-up kamyonet, 2 adet vinç, 1 adet JSB kepçe, 2 adet kamyonet, 5 adet binek tip araçla, 7/24 vardiya sistemi ve 114 personel ile, aydınlatma tesislerinde her tip armatür ve/veya konsol değiģimi, 0,4 kv ve 1 kv alçak gerilim aydınlatma tesislerinin alt yapı sorunlarının giderilmesi ve bu tesislerdeki GPRS li aydınlatma panolarının ve aydınlatma panolarının otomasyona alınması ve bununla birlikte BEDAġ kurumuyla olan sözleģmelerinin yapılarak Ġ.B.B. ġehir Aydınlatma Müdürlüğü ne devirlerinin yapılması, tek noktadan yönetilmesi amacıyla merkezi arıza takip sisteminin kurulması ve iģletilmesi ve bununla birlikte BEDAġ kurumlarıyla koordineli olarak emniyet ve güvenlik unsurları gözetilerek bakım ve onarım çalıģmalarının yürütülmesi, tesislerde bulunan vuruk veya uygun olmayan direklerin demontajı ve montajı, 1kV ve 10kV yapılarda bulunan köģk merkezlerini rehabilitasyonu, trafo ve köģk montajları ve yüksek kule tip direklerin rehabilitasyonu iģleri baģarıyla yapılmıģtır. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ġehir Aydınlatma Müdürlüğü META A.ġ. - Tarihi Yapı Aydınlatmaları ĠĢi ( ) ĠĢin kapsamı : ġehzadebaģı Camii Aydınlatma ĠĢi Lanzini Ortaklığı ile Galata Kulesi Aydınlatma ĠĢi Rehabilitasyon Sultan Ahmet Camii ve Meydanı Rehabilitasyon Okmeydanı Üst geçit Aydınlat ve elektrifikasyonu - Rehabilitasyon Avcılar Üst geçit Ledli Aydınlatma ĠĢi Philips Ortaklığı ile Adalar Aydınlatma Tesisi ĠĢi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Aydınlatma ĠĢi Taksim Meydanı ve Eminönü Meydanı Bayrak Direği Aydınlatması ĠĢi Page 16

17 Beykoz Belediyesi - Çubukluspor Kulubü - Futbol Sahası Aydınlatma Tesisi ĠĢi (2007) Telkom ETC A.ġ. - Fiber Optik Kablo Alt Yapı Tesisi ĠĢleri (2007) Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Yapı ĠĢleri Müdürlüğü META A.ġ. - Avrupa ve Anadolu Geneli Aydınlatma Tesislerinin Bakım Onarım Hizmeti ĠĢi (2006) ĠĢin Kapsamı : Ġ.B.B. META A.ġ. uhdesinde Avrupa ve Anadolu genelinde meydan, park, tünel, alt geçit,ġ.b.b. kuruluģları ve ana arterlerde bulunan tüm aydınlatma tesislerinin rehabilitasyonu ve arızalarının giderilmesi ile ilgili olarak 16 adet hidrolik platformlu sepetli araç ve 5 adet 4x4 pick-up kamyonet, 2 adet vinç, 1 adet JSB kepçe, 2 adet kamyonet, 5 adet binek tip araçla, 7/24 vardiya sistemi ve 114 personel ile, aydınlatma tesislerinde her tip armatür ve/veya konsol değiģimi, 0,4 kv ve 1 kv alçak gerilim aydınlatma tesislerinin alt yapı sorunlarının giderilmesi ve bu tesislerdeki GPRS li aydınlatma panolarının ve aydınlatma panolarının otomasyona alınması ve bununla birlikte BEDAġ kurumuyla olan sözleģmelerinin yapılarak Ġ.B.B. ġehir Aydınlatma Müdürlüğü ne devirlerinin yapılması, tek noktadan yönetilmesi amacıyla merkezi arıza takip sisteminin kurulması ve iģletilmesi ve bununla birlikte BEDAġ kurumlarıyla koordineli olarak emniyet ve güvenlik unsurları gözetilerek bakım ve onarım çalıģmalarının yürütülmesi, tesislerde bulunan vuruk veya uygun olmayan direklerin demontajı ve montajı, 1kV ve 10kV yapılarda bulunan köģk merkezlerini rehabilitasyonu, trafo ve köģk montajları ve yüksek kule tip direklerin rehabilitasyonu iģleri baģarıyla yapılmıģtır. Hal Yolu Cad ve Carufour Önü Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi Beykoz Korusu Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi Ġçmeler ve Tuzla KavĢağı Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi Yakacık-Samandıra KavĢağı Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi Kurtköy Aydınlı Yolu Aydınlatma Tesisi ve Trafo Tesisi Yapım ĠĢi Tepe Natilus Önü Aydınlatma Tesisi Yapım ĠĢi Kadıköy Meydanı Yüksek Kule Armatür DeğiĢimi ve Alt yapı Tesisi Formula 1 Yolu 5 adet 35 kv Trafo Tesisi ĠĢi Ġstanbul ĠDO 35 kv Trafo ve OG Yer altı Tesisi ĠĢi Sahil Kenedy 10 yıl ve Aksu Cad. Aydınlatma Tesisi Rehabilitasyonu BEDAġ META A.ġ. - Bakırköy ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki Muhtelif Elektrik Tesis ĠĢleri ( ) ĠĢin Kapsamı : Bakırköy BEDAġ ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki AG Havaii Hatların Yeraltına alınması, 10 kv 33 adet TM nin 35 kv sisteme dönüģümü iģleri, Aydınlatma Tesisi iģleri, Yük bölümü iģleri, Demontaj iģleri Page 17

18 BEDAġ GALDESAN A.ġ. - Sarıyer ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki Muhtelif Elektrik Tesis ĠĢleri ( ) ĠĢin Kapsamı : Sarıyer BEDAġ ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki AG Havaii Hatların Yeraltına alınması, 10 kv TM nin 35 kv sisteme dönüģümü iģleri, Aydınlatma Tesisi iģleri, Yük bölümü iģleri, Demontaj iģleri Page 18

19 D. MAKĠNA ve ARAÇ PARKI HGC Elektrik Makine ve Araç Parkı Listesi Sıra No Aracın Marka Modeli Miktar Tipi - Cinsi Kapasitesi 1 CATO CATO - Paletli Eskavatör 2 JCB KEPÇE - 3CX -Kırıcılı 4X4 3 Kuboto Mini Eskavatör - 1CX - Paletli 4X4 4 Mitsubishi SEPETLİ - PLATFORMLU - TELESKOBİK 14m 5 Mitsubishi SEPETLİ - PLATFORMLU - TELESKOBİK 14m 6 Reno Master SEPETLİ - PLATFORMLU - TELESKOBİK 14m 7 Desoto SEPETLİ - PLATFORMLU - TELESKOBİK 14m 8 Wolswagen-Amarok Kamyonet 4x4 9 Citroen - Berlingo Kamyonet 10 Dodge - 1 Kamyonet 11 Hundai Minibüs 12 Honda CRV Binek 13 Toyata Yaris Binek 14 Mitsubishi Cold Binek Page 19

20 E. BELGELER Page 20

21 Page 21

22 Page 22

HGC ELEKTRİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ FİRMA TANITIM KATALOĞU ( ELEKTRİK 2017 )

HGC ELEKTRİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ FİRMA TANITIM KATALOĞU ( ELEKTRİK 2017 ) HGC ELEKTRİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ FİRMA TANITIM KATALOĞU ( ELEKTRİK 2017 ) Merkez : Çamlık Mah. Çiçek Sok. No:1 D:3 Pendik/İSTANBUL Hava Alanı Ofis : Yenişehir Mh. Osmanlı Bulvarı No:2 Ay-Port Residence

Detaylı

VİZYONUMUZ: MİSYONUMUZ:

VİZYONUMUZ: MİSYONUMUZ: HAKKIMIZDA: Entegre Teknik Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti. yaklaşık 15 yıllık yurt içi ve yurt dışı bir çok projenin tecrübesiyle 2014 te kurulmuştur. Ana faaliyet konusu Binalara Yönelik Elektrik ve Elektronik

Detaylı

ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları. ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları. ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. İçindekiler ELSAN Elektrik Faaliyet Alanımız Çalışma Alanımız Referanslarımız Kabul Tutanakları ELSAN ELEKTRİK İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Adres: Barbaros Mh. Nuhkuyusu Cd. Fevzi Çakmak Sk. No:5 Üsküdar

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com w w w. e m z a e n e r j i. c o m Yenilikçi ve evrensel bir anlayışla kurulan genç, tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahip olan firmamız kısa zamanda prestijli projelere imza atmış olup uzun vadeli projelerde

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

HAKKIMIZDA FAALİYETLERİMİZ TAMAMLANMIŞ PROJELER DEVAM EDEN PROJELER

HAKKIMIZDA FAALİYETLERİMİZ TAMAMLANMIŞ PROJELER DEVAM EDEN PROJELER w w w. e m z a e n e r j i. c o m HAKKIMIZDA FAALİYETLERİMİZ TAMAMLANMIŞ PROJELER DEVAM EDEN PROJELER 3 4 6 43 Yenilikçi ve evrensel bir anlayışla kurulan genç, tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahip olan

Detaylı

SALİKS ENERJİ & TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SALİKS ENERJİ & TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SALİKS ENERJİ & TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Saliks Teknoloji Sistemleri A.Ş. olarak müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda proseslerimizi ve buna bağlı çözümlerimizi

Detaylı

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr

Tanıtım Kataloğu. www.tuncelektrik.com.tr Tanıtım Kataloğu www.tuncelektrik.com.tr www.tuncelektrik.com.tr hakkımızda Tunç Elektrik 1985 ten beri gerçekleştirdiği tasarım, mühendislik ve taahhüt hizmetleriyle elektrik taahhüt sektöründe kendine

Detaylı

Şirket Profili Şirketimiz, yirmi yılı aşkın sektör tecrübesiyle 2015 yılında aktif rol almaya başlamıştır.

Şirket Profili Şirketimiz, yirmi yılı aşkın sektör tecrübesiyle 2015 yılında aktif rol almaya başlamıştır. - 1 - Şirket Profili Şirketimiz, yirmi yılı aşkın sektör tecrübesiyle 2015 yılında aktif rol almaya başlamıştır. Yurtiçi ve yurtdışı anahtar teslim projelere imza atarak, inşaat ve dekorasyonun yanı sıra

Detaylı

1953 den beri Korudu / Koruyor / Koruyacak...

1953 den beri Korudu / Koruyor / Koruyacak... 1953 den beri Korudu / Koruyor / Koruyacak... YILDIRIMDAN KORUNMA TOPRAKLAMA İÇ YILDIRIMLIK / A.G.PARAFODUR Üretim Tesisi ANKARA / Hasanoğlan RADSAN A BAKIŞ Radsan, 1953 yılından beri, çalışmalarını üretim,

Detaylı

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 ÖZET Önbilgi Projelendirmeye Bakış Elektriksel Tasarım Ön-Hazırlık Enterkonnekte

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com w w w. e m z a e n e r j i. c o m Yenilikçi ve evrensel bir anlayışla kurulan genç, tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahip olan firmamız kısa zamanda prestijli projelere imza atmış olup uzun vadeli projelerde

Detaylı

accurate solution for engineering

accurate solution for engineering hakkımızda Şirketimiz 2006 Yılında, Elektrik Sektöründe Danışmanlık, Proje ve Taahhüt konularında hizmet vermek üzere kurulmuştur. Uluslar arası düzeyde uygulama projeleri geliştirerek, geliştirdiği bu

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com Yenilikçi ve evrensel bir anlayışla kurulan genç, tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahip olan firmamız kısa zamanda prestijli projelere imza atmış olup uzun vadeli projelerde de yer alarak hedeflerine emin

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

www.ozgen.com info@ozgen.com

www.ozgen.com info@ozgen.com Şirketimiz bugüne kadar tamamlamış olduğu Elektrik Santrallarında kaliteli, emniyetli ve hızlı iş üretimi ile işverenlerin takdirini kazanmıştır. Bu broşürde Elektrik Santralları ile ilgili yapmış olduğumuz

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD.

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ĠNġAAT YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ YENĠġEHĠR MAH. MĠLET CAD. MUSTAFA AKYOL SOK. BELDE Ġġ MERK. NO.3/128 PENDĠK - ĠSTANBUL TÜRKĠYE VD. PENDĠK 7330274330 YAPI MÜT. BELGE NO: 0034311472617438 TEL

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELLERİ NO HĠZMET AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ ALINACAK ÜCRET 1 Ġmar Durumu Belgesi Hazırlama 250,00 TL 2 Numarataj

Detaylı

Başarı iyi bir ekip çalışmasını gerektirir.

Başarı iyi bir ekip çalışmasını gerektirir. Başarı iyi bir ekip çalışmasını gerektirir. FİRMAMIZ HAKKINDA 1999 yılında elektrik proje taahhüt, danıģmanlık, servis ve devreye alma konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuģtur. ġirketimiz faaliyet

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr Profesyonel, verimli, yenilikçi çözümler... www.mekatromuhendislik.com.tr çözüm üretiyoruz... Hakkımızda 2012 yılında endüstriyel otomasyon sektöründe yenilikçi ve kaliteli

Detaylı

BİZ KİMİZ? VİZYONUMUZ

BİZ KİMİZ? VİZYONUMUZ HİZMETLERİMİZ Mühendislik Otomasyon Enerji Otomasyonu Makine Otomasyonu DCS Otomasyonu Proses Otomasyonu Enerji SCADA Sayaç İzleme ve Faturalama Enerji İzleme ve Raporlama Altyapı Tasarımı Pano Projelendirmesi

Detaylı

Faaliyetlerimiz.

Faaliyetlerimiz. www.emzaenerji.com Yenilikçi ve evrensel bir anlayışla kurulan genç, tecrübeli ve dinamik bir yapıya sahip olan firmamız kısa zamanda prestijli projelere imza atmış olup uzun vadeli projelerde de yer alarak

Detaylı

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır.

Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. TAAHHÜT ve PROJE YÖNETİMİ Proje aşamasından başlayarak; yatırım ve uygulama aşamasını kapsayan elektrik tesisat uygulamalarını kapsamaktadır. Mühendislik desteği sağlayarak yatırımların ve uygulamaların

Detaylı

www. kircamuhendislik.com

www. kircamuhendislik.com TANITIM KATALOĞU www. kircamuhendislik.com HAKKIMIZDA KIRCA MÜHENDİSLİK, güçlü teknik altyapısı ile bölgesine ve ülkesine değer katmayı hedefleyen, Proje, Elektriksel Test Ölçüm Raporlama, Mühendislik,

Detaylı

UĞRAŞ ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK ve TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

UĞRAŞ ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK ve TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 UĞRAŞ ENERJİ ELEKTRİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK ve TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Acıbadem Cad. Uzunçayır Sk. N0:14/5, Üsküdar / İstanbul Mail : info@ugrasenerji.com Tel : 0216 361 54 54 Fax :

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

YEKA MÜHENDİSLİK YEKA MÜHENDİSLİK

YEKA MÜHENDİSLİK YEKA MÜHENDİSLİK YEKA MÜHENDİSLİK YEKA MÜHENDİSLİK Elektrik - Elektronik Mühendisi Takım Lideri Yavuz YEŞİLKAYA Vizyonumuz Elektrik plan, proje ve taahhüt işlerinde müşterilerimize karşı oluşturduğumuz güvenilirliği koruyarak

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU)

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy

Detaylı

E l e k t r o n i k E l e k t r i k Ta a h. T i c. L t d. Ş t i. www.ter.com.tr E L E K T R İ K & E L E K T R O N İ K Ç Ö Z Ü M L E R LOGO

E l e k t r o n i k E l e k t r i k Ta a h. T i c. L t d. Ş t i. www.ter.com.tr E L E K T R İ K & E L E K T R O N İ K Ç Ö Z Ü M L E R LOGO E l e k t r o n i k E l e k t r i k Ta a h. T i c. L t d. Ş t i E L E K T R İ K & E L E K T R O N İ K Ç Ö Z Ü M L E R www.ter.com.tr LOGO TARiHÇE TER ÖMER TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. ġirketimiz Ter Ömer

Detaylı

mühendislik ve etik www.hskelektrik.com.tr

mühendislik ve etik www.hskelektrik.com.tr mühendislik ve etik HİZMETLERİMİZ Elektrik Taahhüt Proje & Danışmanlık İşletme Sorumluluğu Ölçüm Arıza & Bakım Malzeme Satış ELEKTRİK TAAHHÜT Firmamız, eği mli ve uzman kadrosuyla günümüzün gerek rdiği

Detaylı

ELEKTRİK PROJE VE TAAHHÜT. PROFESYONEL AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ PHILIPS Value Added Partner GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

ELEKTRİK PROJE VE TAAHHÜT. PROFESYONEL AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ PHILIPS Value Added Partner GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ Hizmetlerimiz ELEKTRİK PROJE VE TAAHHÜT PROFESYONEL AYDINLATMA ÇÖZÜMLERİ PHILIPS Value Added Partner GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ ELEKTRİK MALZEMELERİ ONLINE SATIŞ SİSTEMİ GREEN ELEKTRONİK HİZMETLER TİCARET

Detaylı

Elektrik, inşaat ve altyapı işlerinde tecrübe sunuyoruz. www.notrelektrik.com.tr

Elektrik, inşaat ve altyapı işlerinde tecrübe sunuyoruz. www.notrelektrik.com.tr Elektrik, inşaat ve altyapı işlerinde tecrübe sunuyoruz. www.notrelektrik.com.tr Adres Ortabayır Mh. Bacadibi Sk. No : 2 / 6 Gültepe / Kağıthane Tel (0212) 264 07 78 Faks (0212) 264 07 78 E-posta info@notrelektrik.com.tr

Detaylı

1. GÜRYAPI İNŞAAT TAAH. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A. Ş Okmeydanı / İSTANBUL. 1 Adet 1600kVA Tip C/2 Trafo Tesisi Komple Taahhüt İşleri

1. GÜRYAPI İNŞAAT TAAH. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A. Ş Okmeydanı / İSTANBUL. 1 Adet 1600kVA Tip C/2 Trafo Tesisi Komple Taahhüt İşleri 1. GÜRYAPI İNŞAAT TAAH. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A. Ş Okmeydanı / OKÇULAR TEKKESİ PROJESİ 3 Adet 1600kVA Tip C/2 Trafo Tesisi Komple Taahhüt İşleri A.G O.G Kablo Deplase İşleri Komple Taahhüt İşleri Sosyal

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TANITIM KATALOĞU - 2015 - TAAHHÜT İŞLERİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ facebook/yükseliş İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Tel : 0216-553 - 11-61 twitter.com/yukselisinsaat

Detaylı

ETOVERA ETOVERA AMACIMIZ

ETOVERA ETOVERA AMACIMIZ Projelerimiz Hakkımızda Eylül 2013 de mühendislik ve taahhüt sektörünün iki tecrübeli firması ETO ENERJİ A.Ş. ile VERA ELEKTRİK güçlerini ve kaynaklarını birleştirdi ve böylece ETOVERA kuruldu. ETOVERA,

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

İçindekiler. 1/ Önsöz. 2/ Firma Profili. Tarihçe Misyon Vizyon Faaliyet Alanları 4 5 6 7-8 9-10-11. 3/ Referanslar. 4/ İletişim Bilgileri

İçindekiler. 1/ Önsöz. 2/ Firma Profili. Tarihçe Misyon Vizyon Faaliyet Alanları 4 5 6 7-8 9-10-11. 3/ Referanslar. 4/ İletişim Bilgileri bertekinsaat.com İçindekiler 1/ Önsöz 2 2/ Firma Profili Tarihçe Misyon Vizyon Faaliyet Alanları 4 5 6 7-8 3/ Referanslar 4/ İletişim Bilgileri 9-10-11 12 bertekinsaat.com 1 Önsöz Firmamız uluslararası

Detaylı

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SİVAS İÇANADOLU ENERJİ FORUMU ( İÇEF ) ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SUNUMU Elektriğin Tarihçesi, Elektrik enerjisi dünyada ilk kez 1876 yılında günlük hayatta kullanılmaya başlandı. İlk elektrik santrali

Detaylı

ATC BİLİŞİM OLARAK HİZMET ALANLARIMIZ

ATC BİLİŞİM OLARAK HİZMET ALANLARIMIZ ATC BİLİŞİM OLARAK HİZMET ALANLARIMIZ Ana faaliyet alanımız olan raylı sistemler konusundaki hizmetlerimiz; Danışmanlık Anahtar Teslimi Proje Yönetimi Tüm Raylı Sistem Tipleri (Hızlı Tren Hatları, Konvansiyonel

Detaylı

CANER KARAKULAK ANTALYA CANER MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT VE PROJE HİZMETLERİ TANITIM KATALOĞU

CANER KARAKULAK ANTALYA CANER MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT VE PROJE HİZMETLERİ TANITIM KATALOĞU CANER KARAKULAK ANTALYA CANER MÜHENDİSLİK ELEKTRİK İNŞAAT VE PROJE HİZMETLERİ TANITIM KATALOĞU ÖZGEÇMİŞ 18.04.1974 tarihinde Antalya da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Korkuteli'nde tamamladı. Lise yıllarını

Detaylı

HAKKIMIZDA. www.ottomekanik.com

HAKKIMIZDA. www.ottomekanik.com HAKKIMIZDA 2005 yılı başında kurulan Otto Mekanik Malzeme Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited; ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, yangın tesisatı ve sıhhi tesisat alanlarında, fizibilite, mühendislik,

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-02) ZEYİLNAME NO: 2

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB5-GÜÇL-ONAR-02) ZEYİLNAME NO: 2 GÜÇL-ONAR-02 / Zeyilname No.2 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) KAMU İDARİ BİNALARI

Detaylı

www.yozgatcozum.com.tr

www.yozgatcozum.com.tr www.yozgatcozum.com.tr içindekiler 03 Hakkımızda 26 Tarımsal Sulama Projeleri 04 Hizmetlerimiz 28 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 05 Hızlı Tren Elektrik Projeleri 30 Baz İstasyonları 20 Diğer Elektrik

Detaylı

www.ervesolar.com.tr 2

www.ervesolar.com.tr 2 2 www.ervesolar.com.tr HAKKIMIZDA Hakkımızda Firmamız yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla 2016 yılında ERVE SOLAR ELEKTRİK ENERJİ A.Ş. olarak faaliyete geçmiştir. Firmamız uzun

Detaylı

Elektrik Mühendisliğinde Enerji Otomasyon Güç Sistemleri Çözümleri

Elektrik Mühendisliğinde Enerji Otomasyon Güç Sistemleri Çözümleri Elektrik Mühendisliğinde Enerji Otomasyon Güç Sistemleri Çözümleri Şirket Profilimiz ÜÇFAZ Mühendislik Elektrik Makine Otomasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 2015 yılında Endüstriyel Otomasyon Sektöründe

Detaylı

ZĠRVE ELEKTROMEKANĠK Zirve Elektromekanik 2014

ZĠRVE ELEKTROMEKANĠK Zirve Elektromekanik 2014 ZĠRVE ELEKTROMEKANĠK ZĠRVE ELEKTROMEKANĠK; Zirve, 1987 yılında bu yana, sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak, Akıllı Bina Çözümleri, Elektrik-DATA- Telefon Altyapı Sistemleri, Yerel-Uzak

Detaylı

İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şti. BESA İNŞAAT KATALOG 2013. www.besainsaat.net

İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şti. BESA İNŞAAT KATALOG 2013. www.besainsaat.net İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şti. BESA İNŞAAT KATALOG 2013 www.besainsaat.net İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şti. İÇİNDEKİLER 1- Besa İnşaat Hakkında 2- Hizmetlerimiz 3- Yapılan işler 4- Biten Projeler 7- Devam

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ERBİL GRUP ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN. www.erbilgrup.net

ERBİL GRUP ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN. www.erbilgrup.net ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN Kurumsal Hakkımızda Erbil Grup temellerini 2000 yılında Erbil Endüstriyel Elektrik Elektronik Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adı atında kurmuştur.

Detaylı

2 8 Y I L L I K T E C R Ü B E

2 8 Y I L L I K T E C R Ü B E 28 YILLIK TECRÜBE ŞİRKET PROFİLİ 1 GİRİŞ ELTEM TEK ; Bakanlar Kurulunun 25.10.1982 tarih ve 81/5475 sayılı kararı ile Yurdumuzun elektrik ihtiyacının noksansız ve zamanında karşılanmasını temin etmek üzere

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI. Dersin Kredisi 3 + 0 + 0. BaĢarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı %

ENERJĠ DAĞITIMI. Dersin Kredisi 3 + 0 + 0. BaĢarı Değerlendirmesi: Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Enerji Dağıtımı Enerji Dağıtımı Proje BaĢarı Değerlendirmesi: ENERJĠ DAĞITIMI Güz Dönemi Bahar Dönemi Dersin Kredisi 3 + 0 + 0 Derse Devam % Ödevler % Ara Sınav % Final Sınavı % Ders Kitapları: Ders Kitapları:

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen :

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen : ... 1/50 PROJE RAPORU Düzenleyen : GENEL İÇİNDEKİLER 1.0 KUVVETLİ AKIM SİSTEMLERİ 1.1. MERKEZİ GÜÇ KAYNAKLARI 1.1.1. O.G. Güç Merkezi Planlaması 1.1.2. O.G. Güç Merkezi Yerleşimi 1.2. A.G. DAĞITIM SİSTEMİ

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

TOREKS Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti

TOREKS Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti HİZMETLERİMİZ Firmamız, her tesisin kendine özgü işletme ihtiyaçları olduğuna inanmakta ve standart bir çözümden ziyade müşteri odaklı çözümler üretmektedir. Gerçek çözüm; ürün yelpazesindeki çeşitlilik

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. OG-AG elektrik tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması, Elektrik tesislerinin anahtar teslimi yapım işi.

BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. OG-AG elektrik tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması, Elektrik tesislerinin anahtar teslimi yapım işi. BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÜNAL PASLANMAZ Çelik Ltd. Şti. ALFER MÜHENDİSLİK Ltd. Şti. ÇEPAŞ GALVANİZ Demir Çelik A.Ş. MEDAŞ +1x2350kVA SERDAR PLASTİK San. ve Tic. Ltd. Şti. +1x1250kVA TERMİKEL

Detaylı

PROJE MÜHENDİSLİK TAAHHÜT HİZMETLERİ

PROJE MÜHENDİSLİK TAAHHÜT HİZMETLERİ PROJE MÜHENDİSLİK TAAHHÜT HİZMETLERİ 1 24 saat servis hizmeti Firma sahibi Şeref Serman, 1953 yılında İstanbul da doğdu. İlk ve orta tahsilinden sonra 1972 yılında Sultan Ahmet Teknik Lisesi, Elektrik

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

HAKKIMIZDA. Temel ilkemiz müşteri memnuniyetini sağlamak, yapılan işlerin arkasında durmaktır.

HAKKIMIZDA. Temel ilkemiz müşteri memnuniyetini sağlamak, yapılan işlerin arkasında durmaktır. AveK PROJE HAKKIMIZDA Temelleri 2012 yılında atılan AveK dünya standartlarında bir proje firmasıdır. Kurucu üyeler Abdurrahman İNCEGÜL ve Kadir YILMAZ ın yolları 2011 yılında çalıştıkları firmada kesişmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

www.misyonelektrik.com

www.misyonelektrik.com ENERJİDE TASARRUF, GELECEKTE GÜVENCE SAVING ENERGY, THE FUTURE SECURITY www.misyonelektrik.com Biz Kimiz ENERJİDE TASARRUF, GELECEKTE GÜVENCE Misyon Elektrik, otomasyon proje ve taahhüt alanında faaliyet

Detaylı

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET EMA EKSPERLİK VE VARLIK DEĞERLEME A.Ş. 1985 yılında EMA Mühendislik

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

250 kw Lisanssız Rüzgar Enerji Santral Projesi Teklifi

250 kw Lisanssız Rüzgar Enerji Santral Projesi Teklifi 250 kw Lisanssız Rüzgar Enerji Santral Projesi Teklifi 250kW RÜZGAR ENERJİ TÜRBİN KURULUM TEKLİFİ A. İŞİN KAPSAMI Türbin montajı için gerekli ölçümleri ve planları hazırlanacaktır. Elektrik Üretim Bağlantı

Detaylı

Şubemizin Nisan Ayı içinde gerçekleştireceği etkinlik programı yazımız ekindedir. Etkinliklere katılımınız için bilginize sunarız.

Şubemizin Nisan Ayı içinde gerçekleştireceği etkinlik programı yazımız ekindedir. Etkinliklere katılımınız için bilginize sunarız. 02/04/2013 Sayı : Bur-EMO04-509 Konu : Nisan ayı etkinlik programı Şubemizin Nisan Ayı içinde gerçekleştireceği etkinlik programı yazımız ekindedir. Etkinliklere katılımınız için bilginize sunarız. Saygılarımızla,

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYİ ODASI 2. ve 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

Elpan Teknik. Endüstriyel Elektrik Elektronik. www.elpanteknik.com

Elpan Teknik. Endüstriyel Elektrik Elektronik. www.elpanteknik.com Elpan Teknik Endüstriyel Elektrik Elektronik www.elpanteknik.com İletişim Bilgileri Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi No: 140/A Gebze KOCAELİ Tel: 0 (262) 644 02 15 643 08 47 Fax: 0 (262) 643 03 48

Detaylı

NES ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN

NES ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN KALİTE POLİTİKAMIZ NES ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN hedefi enerji sektöründe yurtiçi ve yurtdışı ile rekabet edebilen, dinamik, yenilikçi, araştırma ve gelişime önem

Detaylı

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu

Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu www.emienerji.com Doğru ve hızlı çözümler sunar. Tanıtım Kataloğu Doğru ve hızlı çözümler sunar. HAKKIMIZDA Emi Enerji A. Ş. 1974 ten beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Emi Grup bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Detaylı

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI Ayber M Ü H E N D İ S L İ K Ayber Mühendislik; Ülke ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ve yapılar sunan, insanların yaşam kalitesini artıran ve kendini sürekli geliştiren, girişimci,

Detaylı

BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Ber Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti, bir mühendislik firmasi olup temel olarak Telekomünikasyon Sektöründe, Proje Operasyon

Detaylı

Yeniliklerin Liderliği

Yeniliklerin Liderliği Yeniliklerin Liderliği wwwnetiletisimnet 15 Yıllık Tecrübe Net İletişim Teknoloji, yeni nesil kablosuz ağ çözümlerinde gerçekleştirdiği projeler ve sistem entegrasyonlarıyla çok değerli bir tecrübeye sahiptir

Detaylı

Tel/Fax : 0324 233 39 89 GSM : 0533 293 89 50 Camii şerif mah.5207 sk. Yardım iş hanı No;6 Kat 2/20 33070 Web : www.ac-enerji.

Tel/Fax : 0324 233 39 89 GSM : 0533 293 89 50 Camii şerif mah.5207 sk. Yardım iş hanı No;6 Kat 2/20 33070 Web : www.ac-enerji. MERSİN AC ELEKTRİK Mersin AC elektrik, geçen yıllar içinde, kalifiye, tecrübeli ve karar verme yeteneği olan, yüzü aşkın iş gücü ve ekipmanları ile Türkiye de Elektrik, Mekanik, Enstrüman, Otomasyon alanlarında

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

Anahtar teslim proje yönetimi

Anahtar teslim proje yönetimi Anahtar teslim proje yönetimi www.simora.com.tr simora simora Simora Mühendislik; 2011 yılında Türkiye de ve yurtdışında hizmet vermek amacıyla kurulmuş, her gerilim seviyesinde açık ve kapalı şalt işlemlerini

Detaylı

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. TANITIM YAZISI

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. TANITIM YAZISI HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. TANITIM YAZISI Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, 1972 yılında kurulmuştur. Altı farklı alana bölünmüştür. Bunlar; Gemi inşaatı, Offshore ve Mühendislik, Endüstri fabrikasyon

Detaylı

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA

ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA ELEKTRĠK TESĠSLERĠNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARġI TOPRAKLAMA Hazırlayan : Y.Müh. Ġsa ĠLĠSU Ġ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi Ġ.Ġlisu 1 Ġnsan iç direnci dokunma gerilimine olduğu kadar,

Detaylı

ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul

ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul ŞAHİN GROUP İNŞAAT YAPI HAFRİYAT GAYRİMENKUL ARACILIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İnşaat Yapı Hafriyat Gayrimenkul HAKKIMIZDA Şahin Group, insanlara daha yaşanılır ortamlar hazırlayan, müşterilerinin ihtiyacına

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PLANI

2015 YILI EĞİTİM PLANI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Eğitim Müdürlüğü EĞİTİMLER VE KOD NUMARALARI TEMEL EĞİTİMLER Eğitimin Kodu Eğitimin Adı Katılacak Gruplar 10001

Detaylı

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ GENEL MÜDÜRLÜK ADRESİMİZ: Adres : Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. Saatçi Sk. No : 22/4 Tepeüstü / Ümraniye - İstanbul Tel : (0216) 540 87 00-01 Fax : (0216) 540 87 23 Web: www.itsgrup.com.tr

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

Kurumsal Tanıtım Sunumu

Kurumsal Tanıtım Sunumu Kurumsal Tanıtım Sunumu Ocak 2015 Renesis Firma Profili Renesis Enerji Sistemleri nin ana hissedarı Demiren Holding dir. Demiren Holding Türk YTONG Sanayi A.S. nin kurucusu olup İstanbul, Tekirdağ, Antalya

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

10 u aşkın farklı ülkede yürütmüş olduğu çalışmalar, EMRE Ltd. Şti. nin mobilizasyon ve hızlı uyum sağlama yeteneğinin büyüklüğünü göstermektedir.

10 u aşkın farklı ülkede yürütmüş olduğu çalışmalar, EMRE Ltd. Şti. nin mobilizasyon ve hızlı uyum sağlama yeteneğinin büyüklüğünü göstermektedir. EMRE ELEKTRİK Uluslararası projelerde çok büyük deneyime sahip EMRE Ltd. Şti. geçen kısa sürede, Türkiye nin itibarlı ve uluslararası firmalarıyla birlikte çalışarak, 30 dan fazla projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Detaylı

İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI

İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE DE RÜZGAR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİ BAĞLANTILARI TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı Rüzgâr Enerjisi ÇalıĢtayı, TÜREB 27 Mart 2013 ANA FAALĠYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini

Detaylı

Geleceğe sözümüz var!

Geleceğe sözümüz var! Geleceğe sözümüz var! Bilgi ve deneyim, dört dörtlük koordinasyonun yanı sıra kusursuz zamanlama ile birleştiğinde sonuç mükemmeldir! Enerjik bir yapı... Küreselleşmeyle birlikte dünya ile çok hızlı bir

Detaylı

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS)

TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 1-Apr-10 TÜRK TELEKOM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ PROJESİ (TTCBS) 09.04.2010 TTGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERIŞIM DIREKTÖRLÜĞÜ 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA NELER YAPILDI? 4 HEDEFLER 4 1 1-Apr-10 1 TTCBS PROJESİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ

T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü. 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ T.C. Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 07 Haziran 2010 TEKĠRDAĞ 2872 sayılı Çevre Kanunu 11. Maddesi: Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluģan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan

Detaylı

BAK MÜHENDİSLİK. Bak Mühendislik; müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı, hizmet üretirken en son

BAK MÜHENDİSLİK. Bak Mühendislik; müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı, hizmet üretirken en son BAK MÜHENDİSLİK Bak Mühendislik; müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı, hizmet üretirken en son teknolojileri kullanmayı, mümkün olan en kısa sürede en az hatayla hizmet vermeyi, verilen hizmeti

Detaylı

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv. YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ TRF. MERKEZĠ ENDÜSTRĠYEL TÜK. ORTA GERĠLĠM ġebekesġ

154 kv 154 kv. 10 kv. 0.4 kv. 0.4 kv. ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv. YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ TRF. MERKEZĠ ENDÜSTRĠYEL TÜK. ORTA GERĠLĠM ġebekesġ ENTERKONNEKTE 380 kv 380 kv 154 kv YÜKSEK GERĠLĠM ġebekesġ 154 kv 154 kv TRF. MERKEZĠ 10 kv 34.5 kv ENDÜSTRĠYEL TÜK. DAĞITIM ġebekesġ ORTA GERĠLĠM ġebekesġ KABLOLU 0.4 kv TRAFO POSTASI 0.4 kv BESLEME ALÇAK

Detaylı

AG - OG - TRAFO - Enerji Nakil Hatları

AG - OG - TRAFO - Enerji Nakil Hatları Misyonumuz Benzersiz ve güvenilir alt yapısı ile teknolojinin günümüze getirdiği yeniliklerden fayda sağlayarak ve doğru iş birlikleri kurarak müşterilerimizin günlük ihtiyaçlarını yenilikçi çözümlerle,

Detaylı

Sultanbeylİ merkezde prestijli bir home ofis projesi

Sultanbeylİ merkezde prestijli bir home ofis projesi SULTANBEYLİ Sultanbeylİ merkezde prestijli bir home ofis projesi Katma değeri yüksek bir proje Maltepe, Kurtköy ve Pendik ilçeleriyle çevrili Sultanbeyli, 90 lı yıllarda başladığı gelişimle bugün İstanbul

Detaylı

AVCIBAŞOĞLU İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

AVCIBAŞOĞLU İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AVCIBAŞOĞLU İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz Hakkında 2014 Hakkımızda Dönemin şartlarına ve tercihlerine uygun konut projeleri üreten Avcıbaşoğlu İnşaat 2000'li yıllardan itibaren

Detaylı

Kurumsal Tanıtım. We are working for your success

Kurumsal Tanıtım. We are working for your success Kurumsal Tanıtım We are working for your success Kurumsal Kurumsal Firmamız 1960 yılından bu yana elektrik sektöründe faaliyet göstermektedir.kurucumuz Orhan KURTULUŞ kentimizin ve sektörümüzün saygın

Detaylı