İSDEMİR VE ÖZELLEŞTİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSDEMİR VE ÖZELLEŞTİRME"

Transkript

1 İSDEMİR VE ÖZELLEŞTİRME KIVANÇ DURU 2014

2 İÇİNDEKİLER TABLO VE GRAFİK LİSTESİ... 3 ÖZET... 4 ANAHTAR KELİMELER... 4 ABSTRACT... 4 KEY WORDS... 4 I.GİRİŞ... 5 I.I. Özelleştirmenin Tanımı... 5 I.II. Özelleştirmenin Amacı... 5 I.III. Özelleştirmenin Türleri... 5 II. DÜNYADA ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI... 6 II.I. Türkiye de Özelleştirme Çalışmaları... 7 III. DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ... 8 III.I. Dünyada Demir Çelik Sektörü... 8 III.II. Türkiye de Demir Çelik Sektörü... 9 IV. İSDEMİR VE ÖZELLEŞTİRİLMESİ IV. I. İSDEMİR IV. II. Süreç IV. III. Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Dönemlerin Analizi IV. III. I. Üretim IV.III.II. Üretim Kalitesi IV.III.III. Enerji Üretim ve Tüketimi IV.III.IV. İstihdam Oranları IV.III.V. Finansal Analizler a- Net Satışlar b- Dönem Net Karı (Zararı) c- Toplam Borç Stoku d- Cari Oran (İstenen 2,0) e- Stok Devir Hızı f- Ticari Alacak Devir Hızı V. SONUÇ KAYNAKÇA

3 TABLO VE GRAFİK LİSTESİ GRAFİKLER GRAFİK-1: Yılları Arası Dünyada Özelleştirme Oranları...2 GRAFİK-2:Kıta Bazında 2013 Yılı Ham Çelik Üretimi....5 GRARİK-3: Üretim Değerleri....6 GRAFİK-4: Geliştirilen Çelik Kalite Sayısı..7 GRAFİK-5:Net Satışlar GRAFİK-6:Dönem Net Karı / Zararı..9 GRAFİK-7: ToplamBorçStoku.10 GRAFİK-8:Cari Oran GRAFİK-9:Stok devir hızı..11 GRAFİK-10:TicariAlacakDevirHızı...11 TABLOLAR TABLO-1:YILLAR İTİBARİYLE ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİ..3 TABLO-2:İSDEMİR 2012 Yılı Elektrik Üretim-Tüketimi..8 3

4 ÖZET Dünyada liberal iktisadi görüşün öncülüğünde 1957 yılında Almanya da ilk örneği görülen özelleştirme çalışmaları 1970 ler de yaygınlık göstermiş, 1980 ler de Türkiye ye sıçramıştır. Türkiye de 2003 yılında hızlı bir şekilde yükselişe geçen özelleştirme çalışmaları ekonomik, sosyal ve çevresel yönden pek çok etkiyi de beraberinde getirmektedir. Yapılmış olan özelleştirmelerin analizleri yapılacak olan özelleştirmelerin daha sağlıklı ve verimli yapılabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmada; 2008 yılında demir çelik sektöründe uzun ürün üretim kapasitesine göre en büyük bütünleşmiş demir çelik fabrikası olan İskenderun demir çelik fabrikasının özelleştirilme süreci üzerine çalışılmıştır. Özelleştirme öncesi ve sonrası analizler ile İskenderun demir çelik fabrikasının özelleştirmesinin etkileri sonuca bağlanmak istenmektedir. ANAHTAR KELİMELER İsdemir, İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Özelleştirme, Demir Çelik Sektörü, Erdemir ABSTRACT Privatizationefforts, whichwereledby liberal economicviews in theworldandfirstseen in Germany in 1957, grewandbecamewidespread in 1970s. Privatizationwasintroduced in Turkey in 1980s. Privatizationeffortswhichwere on rise at a greatpace in 2003 in Turkeybringalongvariouseconomic, socialandenvironmentalimpacts. Anyanalysiswhichfocuses on alreadycompletedprivatizationprocesses is of greatimportancetoensurethatthefutureprivatizationefforts can be undertaken in an efficientandhealthymanner. Thisstudyexaminestheprivatizationprocessinitiated in 2008 of an ironandsteelfactory in Iskenderunwhich is thelargestintegratedironandsteelfactory of thesectorduetothecapacity it has toproducelongproducts. Theanalysesfocusing on preand post privatizationprocessesaimtodraw a conclusionregardingtheimpacts of privatizingtheironandsteelfactory in Iskenderun. KEY WORDS Isdemir, Iskenderun Ironand Steel Company, Privatization, Ironand Steel Sctor, Erdemir 4

5 I.GİRİŞ I.I. Özelleştirmenin Tanımı Deregülasyon ile piyasada tekelleşmeyi önlemek amacıyla piyasaya girişi serbestleştirme ve denasyonalizasyon uygulamaları doğrultusunda düzenlemelerin görüldüğü ülkeler de gelişim gösteren özel sektör lehine bir serbestleşme çalışmasıdır.en yaygın ve kapsamlı tanımı ile; Kamunun sahip olduğuticari ve sınai teşebbüsler ile varlıkların mülkiyet, yönetim ve denetimlerinintamamen veya kısmen özel kişi ve kuruluşlaradevredilmesi anlamınıtaşımaktadır. 1 Kaynakların etkin ve yaygın kullanımı için yapılan bir yönetim farklılaştırması olarak da tanımlanabilir. I.II. Özelleştirmenin Amacı 1980 li yıllarda önce gelişmiş ülkelerde, daha sonra gelişmekte olan tüm kapitalist ülkelerde merkezi planlamayı benimseyen ekonomilerin başarısızlığı göz önünde bulundurularak sermayenin çıkarı üzerine temellendirilmiş özelleştirme dalgası moda gibi farklı şekillerde yayılmıştır. 2 Özelleştirme, kamu açıklarının kapatılması, vergi gelirlerinin arttırılması, devletin işlemeyen hantal yapısından üretim faktörlerinin arındırılması, yeni ekonomik dinamizm yaratılması ve devletinrekabetçi piyasa faaliyetlerinden ari olarak kanun koyucu, savunma sağlayıcı gibi liberal iktisadi görüşün temelini oluşturduğu bir yapı içerisine girmesi açısından önem arz etmektedir. Dünyada son 30 yıllıkkonjonktürde, kamu kaynaklarının kullanımı ile kendi ekonomisini oluşturan bir yapının tekelleşmesinin kaçınılmaz olduğu görüşü kabul görmektedir. Haksız rekabet koşullarının devlet eliyle oluşturulması, servet dağılımının dengesizliğini arttırırken üretimde etkinliği azaltmıştır. KİT lerin zararlarının kamu kaynaklarından karşılanması buna en büyük dayanaktır. Bu durum sermaye piyasasının gelişmesini engellemektedir. Özelleştirmenin, serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, gelir dağılımınındüzeltilmesi, yabancı sermaye girişinin artırılması ve kamu teşebbüslerindekigizli işsizliğin ortadan kaldırılması gibi ekonomik amaçları; enflasyonlamücadele, devlete gelir sağlama, fonların etkin kullanımı ve denk bütçeninsağlanması gibi mali amaçları; sermayenin tabana yayılmasını sağlamak vesiyasi felsefeyi uygulamaya koymak gibi sosyal ve siyasi amaçları vardır. 3 Özelleştirmenin en önemli amaçlarından birisi, büyük yatırımların politizasyondan arındırarak ekonomik gelişimin, politika malzemesi yapılmasını engellemektir. I.III. Özelleştirmenin Türleri Sermaye Piyasası Kanalı ile Hisse Senedi Satışı Teklif Alma Yolu ile Hisse Senedi Satışı (Blok Satış Yöntemi) Direkt Satış Çalışanlara Satış Özelleştirme Benzeri Yöntemler (Geniş Anlamda Özelleştirme) İhale Yöntemi Yap-İşlet Devret Yöntemi Kiralama (Leasing) Yöntemi Yönetim Devri Yöntemi Ortak Girişim (JointVenture) Yöntemi İmtiyaz Yöntemi 1 Rakamlarla Özelleştirme / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı: TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRMENİN ÜCRET VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Ebru Öztüm Tümer, Yüksek Lisans Tezi 3 Rakamlarla Özelleştirme / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı:2012 5

6 II. DÜNYADA ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI Batı Almanya, özelleştirme uygulamasında ilk defa 1957 yılında başlamış ve başarılı özelleştirme örnekleri verilmiştir. Batı Almanya da özelleştirmenin temel amacı, sosyal piyasa ekonomisini geliştirmek ve gelir dağılımındaki adaletsizliği bir ölçüde de olsa çözüme kavuşturmaktadır. Bu esaslar çerçevesinde, önce Preussag adlı maden sektöründe faaliyet gösteren bir anonim şirket özelleştirilmiştir. Hisse senetlerinin satışa sunulması sırasında bir kişiye en çok 5 adet hisse senedi satılması şeklinde bir sınırlama getirilerek, hisselerin daha çok kimse tarafından alınması sağlanmıştır. Nitekim DM tutarındaki hisse senedi kişiye satılarak başarılı bir özelleştirme uygulanması gerçekleştirilmiştir. 4 Bu uygulamada Hisse Senetlerinin halka satış yöntemi izlenmiş ve servet dağılımında ki dengenin sağlanmasın hedeflenmiştir. Tekelleşmeyi önleyici düzenleme olarak bir kişiye en çok 5 hisse satış kotası getirilmiştir li yıllarda Margaret Thatcher döneminde İngiltere deyoğun bir şekilde boy gösteren özelleştirme çalışmaları Dünya da yükselen bir ivmeyle hızlanmıştır yıllarında Fransa da Cumhuriyetçi Parti Hükümeti 2 yıl gibi kısa bir sürede 22 büyük kamu şirketini özelleştirmiş ve bu özelleştirmelerden 12 Milyar ABD Doları gelir elde etmiştir. 5 Meksika daki özelleştirme programı, 1983 yılında bir IMF stabilizasyon programı çerçevesinde başlamıştır yılına kadar ise, bütçe açıklarını kapatmak amacıyla, yalnızca küçük işletmelere dönük olarak ve bu işletmelerin tasfiyesini sağlamak şeklinde uygulanmıştır.özelleştirmeden elde edilen gelirler, önceleri, ekonomiyi beklenmedik şoklara karşı korumak amacıyla açılan özel bir hesapta tutulmuştur. Mali açıdan güçlü bir konuma gelindiğinde ise 1992 yılı başı itibariyle 14 trilyon Peso tutarında iç borç, sadece özelleştirme gelirleriyle ödenmiştir. Bu yolla, 1988 yılında GSYİH nın %29,2 oluşturan yurtiçi kamu borçları, 1991 yılı itibariyle GSYİH nın %17,5 una indirilmiştir yılları arasında bütün dünya ülkelerinde toplam 2 trilyon 352 Milyar Dolarlık özelleştirme uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu tutarın 1 Trilyon 26 Milyar Dolarlık bölümü 25 Avrupa Birliği ülkesi tarafından yapılmıştır. Toplam özelleştirme uygulamalarının %44 ü AB ülkeleri, kalan %56 sı diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir. 7 GRAFİK Yılları Arası Dünyada Özelleştirme Oranları 56% 44% AB ÜLKELERİ DİĞER 4 Doğan, 1993, s137 5 Rakamlarla Özelleştirme / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı: Sudi Apak, Türkiye de ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrar Uygulamaları, İstanbul, Anahtar Yayınevi, 1993, s.90 7 Rakamlarla Özelleştirme / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı:2012 6

7 II.I. Türkiye de Özelleştirme Çalışmaları 1946 yılında hükümet programında özel sektörün geliştirilmesine dair hükümler yer almakla birlikte, Devlet 1950 li yıllarda yoğun yatırımlara girmiş ve KİT lerinistihdam yaratma gücünden faydalanma yolunu seçmiştir. Böylece, 1950 li yıllardan itibaren ekonomide devlet payının giderek artmaya başlaması ve kaynakların verimlikullanılamaması gibi nedenlerle uzun vadede kamunun ticari işletmecilik kurallarıyla bağdaşmayan bir yönetim anlayışını benimsediği görülmektedir. 8 Bu süreç sonrasına da Türkiye nin Ekonomik Politikada ki genel görüşü değişerek özel sektörün geliştirilmesine yönelik politikalar, yatırımların devlet kontrolünden özel sektörün kontrolüne geçmesi yönünde olmuştur.1983 yıllında dönemin başbakanı Turgut Özal öncülüğünde özelleştirme çalışmaları başlamıştır. Özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzenleme, tarih ve 2983 sayılıkanun ile yapılmıştır. Kanun, özelleştirme uygulamalarına ilişkin geniş bir hareket alanı belirlemiş ve özelleştirmenin kurumsal mekanizmasını oluşturmuştur. Bu çerçevede, gelir ortaklığı senedi, hisse senedi ve işletme hakkı devrinden oluşan özelleştirme yöntemleri tanımlanarak, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi ve Kamu Ortaklığı Fonu kurulmuştur 9 Bugün de yürürlükte olan ve özelleştirmelere temel teşkil eden 4046 sayılı ÖzelleştirmeUygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27 Kasım 1994 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun ile Özelleştirme Yüksek Kurulu oluşturulmuş, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kurulmuş ve Özelleştirme Fonu nun kurulması düzenlenmiştir. Ayrıca, milli güvenliğimiz açısından önem arz eden stratejik nitelikteki kuruluşlarda imtiyazlı hisse bulundurulmasıve özelleştirme uygulamalarından elde edilecek gelirlerin, genel bütçe harcama ve yatırımlarında kullanılmaması hükme bağlanmıştır. 10 Bu hükümle milli menfaatlerin zedelenmemesi ve riskten korunması için bir mekanizma oluşturulmuştur. İmtiyazlı Hisse uygulaması;thy, TÜRK TELEKOM, TÜPRAŞ, PETKİM ve ERDEMİR in özelleştirilmelerinde hüküm olarak belirlenmiştir. TABLO-1 Milyon $ Yıllar İtibariyle Özelleştirme İşlemleri Kaynak: 8 Dünya ve Türkiye de Özelleştirme Uygulamaları / Konya Ticaret Odası: Başlangıçtan Bugüne Türkiye de Özelleştirme Uygulamaları / T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı: Rakamlarla Özelleştirme / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı:2012 7

8 TABLO-1 de görüldüğü üzere Türkiye de Özelleştirme 2003 yılından itibaren hız kazanmıştır. Özelleştirme gelirleri yaklaşık 30 yıllık sürecin 1/3 i olmasına rağmen yılları arasında Milyar ABD Dolarıyla yaklaşık 6,20 katına ulaşmıştır.bu yükselişin başlıca sebebi IMF nin Türkiye için sunduğu paket dâhilinde olduğu, 2003 yılında hükümetin IMF ye yazdığı niyet mektubunun 20.maddesinde görülmektedir; Özel sektörün ekonomideki rolünün daha da artırılmasını teminen, önemli Kamu İktisadi Teşebbüsleri nin özelleştirilmelerinin kısa sürede tamamlanması beklenmektedir. Özelleştirme programında teknik sebeplerden doğan bazı gecikmelere rağmen, 2003 yılı sonuna kadar TÜPRAŞ ve TEKEL in ve 2004 yılı başında PETKİM in özelleştirilmelerinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu yılın başından beri, özelleştirme gelirlerine ilişkin olarak sadece 144 milyon ABD Doları nakit gelir elde edilmiş olmasına rağmen-ki bu durum, özelleştirme gelirlerine ilişkin Eylül ayı sonu gösterge niteliğindeki hedefin tutturulamadığını göstermektedir-yıl sonu için 2,1 milyar ABD Doları olanözelleştirme geliri hedefinin ulaşılabilir olduğuna inanılmaktadır. Bakanlar Kurulu tarafından kısa zaman içinde kabul edilmesi beklenen (yapısal kriter) Türk Telekom un özelleştirme stratejisihazırlanmıştır. Gelecek yıl, Türkiye Şeker Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Milli Piyango ve diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmelerine ilişkin olarak ilerleme kaydedilmesi konusunda kararlılık mevcuttur yılında özelleştirmeden elde edilen nakit gelirlerin 3 milyar ABD Doları tutarına ulaşması beklenmektedir yılından itibaren 270 kuruluştaki kamu hisseleri, 22 yarım kalmış tesis, 1439 taşınmaz, 8 otoyol, 2 boğaz köprüsü, 120 Tesis, 6 Liman, şans oyunları lisans hakkı ile Araç Muayene İstasyonları özelleştirme kapsamına alınmıştır. 12 III. DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ III.I. Dünyada Demir Çelik Sektörü Yoğun olarak inşaat, sanayi, enerji ve savunma sanayi gibi birçok alanın ihyacını karşılayan demir çelik sektörünün sürekliliğini koruyan talep tarafı, bu cevherin üretimini Dünya genelinde önemli bir yere taşımaktadır.dünya çelik tüketiminin 2015 yılı projeksiyonu1,4 milyar tondur yılında % 1,5 oranında artış gösteren dünya ham çelik üretimi, 2013 yılında % 3,1 oranında artışla, 1 milyar 607 milyon tona yükseldi.2013 yılında, Çin in ham çelik üretimi % 6,6 oranında artışla, 779 milyon tona; Asya nın üretimi ise % 5,3 oranında artışla, 1 milyar 81 milyon tona yükselmiş bulunuyor yılında Avrupa birliği ülkelerinde 165 milyon 601 bin tona, diğer Avrupa ülkelerinde 36 milyon 606 bin tona, Kuzey Amerika ülkelerinde 119 Milyon 251 bin tona, Güney Amerika ülkelerinde 46 milyon 23 bin tona, Afrika ülkelerinde 15 milyon 687 bin tona, Orta Doğu ülkelerinde 25 milyon 888 bin tona, Bağımsız Devletlerde 108 milyon 741 bin tona, Okyanusya ülkelerinde 5 milyon 545 bin tona ulaşmıştır / 6. Gözden Geçirmeye ilişkin Niyet Mektubu: Rakamlarla Özelleştirme / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı: / 2013 yılında demir çelik sektörü 15 8

9 Çin, üretimde ve cevherde Dünyada başı çekmektedir ve demir çelik sektöründe en büyük paya sahiptir. Bu da Asya kıtasının ortalamasını yükselterek kıta bazında Asya yı en tepeye taşımaktadır. GRAFİK-2 GÜNEY AMERİKA 3% ORTA DOĞU 2% OKYANUSYA ÜLKELERİ 0% AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ 11% DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ 3% KUZEY AMERİKA 0% AFRİKA 1% BAĞIMSIZ DEVLETLER 8% ASYA 72% Kıta Bazında 2013 Yılı Ham Çelik Üretimi Kaynak: III.II. Türkiye de Demir Çelik Sektörü İlk olarak 1937 yılında Karabük demir çelik fabrikasının kurulmasıyla uzun mamul de cevhere dayalı üretim başlayan Türkiye, bu girişimini hızlandırarak 1965 yılında Ereğli demir çelik fabrikasını, 1975 yılında ise İskenderun demir çelik fabrikasını kurmuştur. Ham çelikte 2013 yılında 34 milyon 657 bin ton üretim yapan Türkiye, Aralık 2013 ihracat rakamlarında ,00 TL ile %9,21 lik 16 oranla, ihracat sıralamasında 4.sırada yer almaktadır. 16 Türkiye İhracatçılar Meclisi / ARALIK 2013 İHRACAT RAKAMLARI 9

10 IV. İSDEMİR VE ÖZELLEŞTİRİLMESİ IV. I. İSDEMİR Ülkemizin kuruluş tarihi itibari ile üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre en büyük entegre demir ve çelik fabrikası olan İSDEMİR, 2008 yılında devreye aldığı 3,5 milyon ton/yıl sıcak haddeleme kapasitesi ile Türkiye'nin uzun ve yassı ürün üreten tek entegre tesisidir. İSDEMİR, 3 Ekim 1970 tarihinde Türkiye'nin güneyinde Akdeniz kıyısında, İskenderun'a 17 km mesafede, Payas (Yakacık) yöresinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihte sosyal tesisleri ile birlikte toplam 16,75 milyon m2 alan (fabrika alanı 6,8 milyon m2) üzerine yerleşmiştir yılında 1,1 milyon ton/yıl çelik blum üretim kapasitesi ile işletmeye alınan İSDEMİR, yapılan I. tevsiatla 1985 yılından itibaren 2,2 milyon ton/yıl üretim kapasitesine çıkarılmıştır. Uluslararası kalite standartlarında Pik, Blum, Kütük, İnşaat Çelikleri gibi uzun mamul üretilmesi amacıyla kurulan İSDEMİR tesislerinde kok - sinter - yüksek fırın - çelikhane - sürekli döküm ve sıcak haddeleme prosesleriyle üretim yapılmaktadır. Ürünler iç piyasa yanında başta Güney Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerine ihraç edilmektedir. Yapılan Modernizasyon ve Dönüşüm Yatırımları (MDY) ile uzun ürünlerin yanı sıra Ağustos 2008 tarihinden itibaren yassı ürün üretimine de başlanmıştır. İsdemir'in esas ürün gamında pik, kütük, kangal, slab, sıcak haddelenmiş rulo ve levha bulunmaktadır. Bu ürünlerin yanı sıra kok kömürü, oksijen, azot, argon, amonyum sülfat, granüle cüruf, katran ve benzol gibi yan ürünler de elde edilmektedir. 17 İSDEMİR Ortaklık Yapısı Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 20,00 İntifa Hakkı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş ,06 95, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Çalışanları Yardımlaşma Sandığı Vakfı ,84 4, Erdemir Müh. Yön. Ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 387,06 0, Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 774,14 0, Erdemir- Romania S.R.L./ROMANYA/ 387,06 0, Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1,92 0, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. 1,92 0, Toplam ,00* %100 (*) Ödenmiş Sermaye Rakamına Eşittir. Kaynak: İSDEMİR 2013 Yılı Faaliyet Rapor

11 IV. II. Süreç 31 Ocak 2002 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile İSDEMİR'de yassı üretime geçilmesine yönelik yatırımların yapılması şartı ile ERDEMİR'e devredilmiştir. Devir,İMKB den hisse devri şekliyle Milyar TL ye yapılmıştır. 18 ERDEMİR hisse senetlerinin %46,2'si (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın sahip olduğu hisselerin tamamı), Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun tarih ve 2005/140 sayılı kararı doğrultusunda; 27 Şubat 2006 tarihinde hisselerinin tamamı OYAK'a ait olan- ATAER Holding A.Ş.'ye devredilmiş olup, söz konusu devirle beraber İSDEMİR, OYAK çatısı altında faaliyet göstermeye başlamıştır. Halen İSDEMİR hisselerinin %92,91'i ERDEMİR'e, %7,09'u ise İSDEMİR Çalışanları Yardımlaşma Vakfı'na aittir. 19 IV. III.Özelleştirme Öncesi ve Sonrası Dönemlerin Analizi IV. III. I.Üretim Özelleştirmenin olumlu etkileri, üretimde kısa dönemde kendini göstermeye başlamıştır.modernizasyon ve Dönüşüm Yatırımları (MDY) tamamlanarak başlangıçta 2,2 milyon ton/yıl olan sıvı çelik kapasitesi 5,3 milyon ton/yıl seviyesine çıkarılmış olup uzun ürünün yanı sıra ağırlıklı olarak yassı mamul üretimi yapılmaktadır.yassıya dönüşümün en önemli projesi olan Sıcak Haddehane de 2 Ağustos 2008 tarihinde ilk sıcak bobin üretimi gerçekleştirildi yılı içerisinde İSDEMİR in Modernizasyon ve Dönüşüm Yatırımları tamamlanmıştır. 21 GRAFİK Üretim Değerleri (Bin Ton) Sıcak Maden Sıvı Çelik Esas Ürünler(*) (*) Pik, Kütük ve Slab ürünlerinin satışa sunulan kısımları ile Kangal ve Rulo üretimleri toplamıdır. Kaynak: İSDEMİR Faaliyet Raporu 2006 / İSDEMİR Faaliyet Raporu

12 Grafik-3 e göre karşılaştırmalı tablolar analizine bakılacak olunursa; Sıcak maden üretiminde 2006 yılına kadar 2.120,10 milyon ton civarında iken %17 lik bir artışla 2007 yılında bu sayı 2.470,8 milyon tona çıkmıştır.özelleştirme sonrası ise 2012 de%99 luk bir artışla 4.237,9 milyon tona ulaşmıştır. Aynı yükseliş, sıvı çelikte 2006 yılında 2.049,9 milyon tondan 2007 yılında 2.286,2 milyon tona ulaşarak %11,50 lik artış göstermiştir de ise %129,97 lik bir artışla 4.714,1 milyon tona ulaşmıştır. Pik, kütük ve slap ürünlerinin satışa sunulan kısımlarının toplamını ile rulo ve kangal üretimlerinin toplamını gösteren, Esas ürünlerde de 2006 yılında 2.117,9 milyon ton iken 2007 yılında 2.468,8 milyon ton ile %16,56 lık bir artış görülmektedir yılında ise özelleştirme sonrası %114 lük bir artışla 4.533,3 milyon tona ulaşmıştır. IV.III.II. Üretim Kalitesi Özelleştirme sonrası üretim kalitesi analizinde yılları arasında geliştirilen çelik kalite sayısında Uzun çelikte %38,70 lik bir yükseliş olmuştur. Üretimine 2008 yılında başlanan Yassı çelikte ise 2012 yılına gelindiğinde %210 luk bir artış olmuştur. GRAFİK Geliştirilen Çelik Kalite Sayısı UZUN YASSI Kaynak: İSDEMİR Faaliyet Raporu 2006 / İSDEMİR Faaliyet Raporu

13 IV.III.III. TABLO-2 Enerji Üretim ve Tüketimi İSDEMİR 2012 Yılı Elektrik Üretim Tüketimi İSDEMİR Kuvvet Santrali Elektrik Enerjisi Üretimi kwh Ulusal Şebekeden Satın Alınan Elektrik Enerjisi kwh Ulusal Şebekeye Verilen Elektrik Enerjisi kwh TOPLAM İSDEMİR ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ : kwh Kaynak: İSDEMİR Faaliyet Raporu 2012 İSDEMİR in Ulusal Tüketimdeki Payı % 0,79 dur. Demir çelik üretiminde ki enönemli değişken maliyetlerden birisi olan enerji üretimi rakamları üretime bağlı olarak yükseliş ve azalış göstermektedir. Bu sebeple enerji tüketim rakamlarının yükseliş ve azalışı üretime bağımlıdır. Enerji tüketiminde ki fayda analizi tasarruf rakamları üzeriden yapılabilinmektedir. İSDEMİR'de uygulanan enerji tasarrufu çalışmaları neticesinde devir öncesi 2001 den bugüne % 37 enerji tasarrufu sağlanmıştır. 22 IV.III.IV. İstihdam Oranları tarihi itibariyle, ü Beyaz Yakalı, sı Mavi Yakalı olmak üzere toplam personel istihdam edilmektedir tarihi itibariyle, 1261'i Beyaz Yakalı, 5028'i Mavi Yakalı olmak üzere toplam personel istihdam edilmektedir tarihi itibariyle, 885'i Beyaz Yakalı, 4.658'i Mavi Yakalı olmak üzere toplam personel istihdam edilmektedir. Özelleştirmenin en önemli etkilerinden birisi olan istihdam rakamlarına bakıldığında, özelleştirme sonrası istihdam da düşüş olduğu gözlenmektedir. Özelleştirmenin yapıldığı yıl olan 2006 da toplam da personel çalışırken 2012 yılına gelindiğinde bu rakam %7,90 azalarak e gerilemiştir. 22 İSDEMİR Faaliyet Raporu

14 IV.III.V. Finansal Analizler GRAFİK-5 a- Net Satışlar ,00 Net Satışlar (BİN TL) , , , , ,00 0, Net Satışlar Kaynak: İSDEMİR Faaliyet Raporu 2012 Net satışların özelleştirmenin yapıldığı yıldan sonra, 2008 küresel mali krizin etkilerinin görüldüğü 2009 yılı hariç sürekli olarak yükseliş eğilimde olduğu görülmektedir. GRAFİK-6 b- Dönem Net Karı (Zararı) ,00 Dönem Net Karı / Zararı (BİN TL) ,00 0, , , , , Dönem Net Karı / Zararı ,00 Kaynak: İSDEMİR Faaliyet Raporu yılından sonra ki yıllarda Dönem Net Kârında büyük oranda düşüş gözlenmiştir ve 2011 yıllarında Dönem Net Zararları mevcuttur yılında ki zarar 800 milyon TL nin üzerine çıkmıştır. 14

15 c- Toplam Borç Stoku GRAFİK , , , , , , , , ,00 0, Toplam Borç Stoku Toplam Borç Stoku Kaynak: İSDEMİR Faaliyet Raporu yıllarında kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamında artış görünmektedir. Bu artışı, üretimde ki artışa bağlı olarak ham madde ve enerji yoğunluğunda ki değişken giderler oluşturmaktadır. d- Cari Oran (İstenen 2,0) GRAFİK-8 Cari Oran , , , , , ,00 0,90 1,20 1,00 1,00 1,30 1, Cari Oran Kısa Vadeli Borç Stoku (BİN TL) Kaynak: İSDEMİR Faaliyet Raporu 2012 İşletmenin Dönen varlıklarıyla Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarını ödeme gücünü gösteren orandır yıllarında istenen oranın yakalanamadığı görünüyor.genel anlamda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyemediği görülmektedir. 15

16 e- Stok Devir Hızı GRAFİK-9 Stok devir hızı 4,3 3,8 3,1 3,3 3,2 2, Kaynak: İSDEMİR Faaliyet Raporu yıllarında İSDEMİR in stok devir hızı önce düşüş göstermiş sonra genel seyrini korumuştur. Aynı dönemlerde satışların artışıyla uyum göstermeyen stok devir hızı sonucunda işletmenin giderlerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır yılında yüksek oranda zarar görünmesine ve satışların düşmesine rağmen, üretimde çok az düşüş görünmemektedir. Buna istinaden stok devir hızının yükseliş göstermesinin sebebi, 2009 yılında işletme maliyetlerinin artmış olduğunu göstermektedir. f- Ticari Alacak Devir Hızı Stok devir hızı GRAFİK Ticari Alacak Devir Hızı Ticari Alacak Devir Hızı Kaynak: İSDEMİR Faaliyet Raporu 2012 Alacak devir hızı işletmenin alacaklarının tahsil edebilme yeterliliğini götermektedir yılları arasında hızlı bir düşüş dörülmektedir yılından sonra tahsilat politikasında iyileşme olduğu görülmektedir. 16

17 V. SONUÇ Bu çalışmada 2008 yılında özelleştirilen İSDEMİR in özelleştirilme sonrası etkileri incelenmiş ve bulgular doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; Özelleştirme öncesi yassı çelik üretimine geçilme şartı koyularak, ürün çeşitlendirmesi yapılmış ve iç pazar ihtiyacını karşılamaya yönelikönceliği bulunan fabrikanın bu hedeften sapmaması sağlanmıştır. Sektörde tecrübeli ve güçlü bir sermaye yapısına sahip ERDEMİR e satılarak OYAK çatısı altında yönetimsel anlamda güçlendirici bir ilerleme kaydedilmiştir. Özelleştirme sonrası hammadde ve enerji alımında ki artış, üretimde ki artışın bir göstergesidir. Esas ürün üretiminde %114 lük, sıcak maden üretiminde %99 luk ve sıvı çelik üretiminde %11,50 lik artışgerçekleşmiştir. Özelleştirme sonrası satışlarda, yükseliş trendi yakalanmış ve 2012 yılında ,00 bin TL rakamına ulaşılması, pazarda ki payın büyüdüğünü göstermektedir. Modernizasyon yatırımları 6 yıllık bir sürede tamamlanmış ve toplamda ,00 bintl yatırım harcaması yapılmıştır yılları arasında toplam ,00 bin TL kar elde edilmesine karşılık 2009 ve 2011 de ki zararların toplamı ,00 bin TL dir. Özelleştirme sonrası 6 yıllık süreçte İSDEMİR toplam olarak ,00 bin TL zarar etmiştir. Toplam borç stoku ,00 bin TL ye ulaşmıştır. Borçluluk oranı %65,97 dir ve 1,10 cari oran ile beklenilen orana ulaşılamamıştır. Özelleştirme sonrası çalışan personel sayısında 2012 yılı itibariyle %7,90 lık bir düşüş görülmüştür. İstihdam da ki azalmanın %7,90 ı mavi yakalı, %20,21 i beyaz yakalıdır. Tüm bu veriler göz önüne alındığında özelleştirme sonrası işletmenin sermaye, yönetimsel ve üretim alanlarında olumlu gelişmeler kat ettiği, finansal anlamda zayıfladığı ve sosyal anlamda gerilediği gözlenmiştir. 17

18 KAYNAKÇA - Rakamlarla Özelleştirme / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı: Sudi Apak, Türkiye de ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik İstikrar Uygulamaları, İstanbul, Anahtar Yayınevi, 1993, s.90 - Doğan, 1993, s137 - Dünya ve Türkiye de Özelleştirme Uygulamaları / Konya Ticaret Odası: Başlangıçtan Bugüne Türkiye de Özelleştirme Uygulamaları / T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı: IMF 6. Gözden Geçirmeye ilişkin Niyet Mektubu: Türkiye İhracatçılar Meclisi / ARALIK 2013 İHRACAT RAKAMLARI - TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRMENİN ÜCRET VE İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Ebru Öztüm Tümer, Yüksek Lisans Tezi - İSDEMİR Faaliyet Raporu İSDEMİR Faaliyet Raporu İSDEMİR Faaliyet Raporu

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar

Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri. Dr. Orkun ÖZBEK. Tanım ve Amaçlar 2007 ARALIK -EKONOMİ Türkiye de Özelleştirme: Ekonomik ve Sosyal Etkileri Dr. Orkun ÖZBEK Tanım ve Amaçlar Genel bir tanımla kamu mülkiyetinin kısmen ya da tamamen özel sektöre devri anlamını taşıyan özelleştirme,

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017 2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU

2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU 2011 YILI DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNÜN DURUMU Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2011 yılında 1,5 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %6,2 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile

Detaylı

Erdemir Grubu 2011 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 16 Şubat 2012

Erdemir Grubu 2011 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 16 Şubat 2012 Erdemir Grubu 2011 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar 16 Şubat 2012 2 / 27 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. AĞUSTOS 2017 2017 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. AĞUSTOS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

Erdemir Grubu 2012 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar. 8 Ağustos 2012

Erdemir Grubu 2012 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar. 8 Ağustos 2012 Erdemir Grubu 2012 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 8 Ağustos 2012 2 / 27 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir

Detaylı

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti

Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti Cari işlemler açığında neler oluyor? Bu defa farklı mı, yoksa aynı mı? Sarp Kalkan Ekonomi Politikaları Analisti TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011 Cari işlemler açığında neler oluyor? Ekonomide gözlemlenen

Detaylı

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48

SUNUM İÇERİĞİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 SUNUM İÇERİĞİ I. DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ II. KARDEMİR III. YATIRIMLARIMIZ 2 / 48 3 / 48 DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMİ 2013 2014 Dünya ham çelik üretimi yaklaşık 1,618 milyar tondur. Çin, Dünya

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Erdemir Grubu 2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 20 Şubat 2013

Erdemir Grubu 2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar. 20 Şubat 2013 Erdemir Grubu 2012 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar 20 Şubat 2013 2 / 29 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde geleceğe

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

2016 Yılı 3 Aylık Konsolide Sonuçlar. 25 Nisan 2016

2016 Yılı 3 Aylık Konsolide Sonuçlar. 25 Nisan 2016 1 25.04.2016 2016 Yılı 3 Aylık Konsolide Sonuçlar 25 Nisan 2016 2 25.04.2016 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

Erdemir Grubu 2014 Yılı 6 Aylık Konsolide Mali Sonuçlar

Erdemir Grubu 2014 Yılı 6 Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 1 / 35 Erdemir Grubu 2014 Yılı 6 Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 12 Ağustos 2014 2 / 35 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. EKİM 2017 2017 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. EKİM 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık. 06 Mayıs 2010

Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık. 06 Mayıs 2010 Erdemir Grubu 2010 Yılı Üç Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 06 Mayıs 2010 SORUMLULUK BEYANI Ereğliğ Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ş (Erdemir) gerekli görüldüğü ğ durumlardayazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

Erdemir Grubu 2013 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar

Erdemir Grubu 2013 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar 1 / 32 Erdemir Grubu 2013 Yılı Konsolide Mali Sonuçlar 13 Şubat 2014 2 / 32 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Marrtt 2014 2014 YILI ŞUBAT AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek,

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek, Dosya Türkiye'nin ilk modern rafinerisi, 1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman'da kuruldu. 1972 yılında ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla yükseldi. 1953

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Erdemir Grubu 2014 Yılı 12 Aylık Konsolide Mali Sonuçlar

Erdemir Grubu 2014 Yılı 12 Aylık Konsolide Mali Sonuçlar Erdemir Grubu 2014 Yılı 12 Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 11 Şubat 2015 1 / 33 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

Erdemir Grubu 2010 Yılı Altı Aylık. 03 Ağustos 2010

Erdemir Grubu 2010 Yılı Altı Aylık. 03 Ağustos 2010 Erdemir Grubu 21 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 3 Ağustos 21 SORUMLULUK BEYANI Ereğliğ Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Ş (Erdemir) gerekli görüldüğü ğ durumlardayazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar. 20 Ekim 2016

2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar. 20 Ekim 2016 1 20.10.2016 2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar 20 Ekim 2016 2 20.10.2016 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

Erdemir Grubu 2013 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar. 16 Ağustos 2013

Erdemir Grubu 2013 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar. 16 Ağustos 2013 Erdemir Grubu 2013 Yılı Altı Aylık Konsolide Mali Sonuçlar 16 Ağustos 2013 2 / 32 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar. 20 Ekim 2016

2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar. 20 Ekim 2016 1 20.10.2016 2016 Yılı 9 Aylık Konsolide Sonuçlar 20 Ekim 2016 2 20.10.2016 SORUMLULUK BEYANI Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) gerekli görüldüğü durumlarda yazılı veya sözlü bir şekilde

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

EREĞLİ DEMİR ÇELİK A.Ş NİN MALİ TABLOLARININ 2010-2014 ARASI YIL BAZINDA VE 2014 3Q - 2015 3Q ARASI ÇEYREK DÖNEM BAZINDA YATIRIM YAPILABİLİRLİK

EREĞLİ DEMİR ÇELİK A.Ş NİN MALİ TABLOLARININ 2010-2014 ARASI YIL BAZINDA VE 2014 3Q - 2015 3Q ARASI ÇEYREK DÖNEM BAZINDA YATIRIM YAPILABİLİRLİK EREĞLİ TARİHÇE Türkiye'nin ithalat yoluyla karşılanan yassı haddelenmiş demir çelik ihtiyacını yurt içinden karşılamak üzere 196 yılında kurulmuştur. 1961 yılında temeli atılan tesisler, 1965 yılında fiilen

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012 İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 45 incisi hazırlanan TÜRKİYE NİN İLK 500 BÜYÜK KURULUŞU içerisinde bu yılda 2011 yılına göre değişiklik olmamış ve 487 özel, 13 de kamu sanayi kuruluşu yer almaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Haziran 2015) Tüketici Güven Endeksi (Mayıs 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir azalış göstermiştir. 2015 Nisan ayında 65.35 olan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi

DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi Sinem ALAN Ar-Ge Şubesi -Uzman DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SON GÖSTERGELER I. Dünya Üretimi 2009 yılının en büyük çelik üreticisi ülkeleri Çin (568 milyon ton), Japonya (87,5 milyon ton) ve Rusya

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012

RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012 RAKAMLARLA DENİZLİ Eylül 2012 DENİZLİ SANAYİ ODASI Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 76/2 DENİZLİ Zeren GERELİOĞLU İsmail TİLLEM Tel : +90 (258) 242 10 04 www.dso.org.tr - dso@dso.org.tr nin üretim merkezi

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı

Dünya Üretimi. Tablo Yılı Başlıca Dünya Çelik Üreticileri. Milyon ton 1 ArcelorMittal 93,6. Rank Firma Adı Dünya Üretimi Dünya ham çelik üretimi 2012 yılında 1,54 milyar ton olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %0,7 oranında artış kaydetmiştir. Küresel kriz ile birlikte, 2009 yılında talep, üretim ve

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BÜYÜK İYİLEŞME

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BÜYÜK İYİLEŞME AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BÜYÜK İYİLEŞME 2013 yılında gelişen inşaat ve konut piyasası sayesinde ABD ekonomisi ve özellikle seramik kaplama malzemeleri endüstrisinde ilerleme kaydedilmiştir. Konut

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Erdemir. Beklentilerin üzerinde, kuvvetli faaliyet karlılığı. Şeker Yatırım Araştırma. TUT Hedef Fiyat: 5.90 TL. 8 Şubat 2017

Erdemir. Beklentilerin üzerinde, kuvvetli faaliyet karlılığı. Şeker Yatırım Araştırma. TUT Hedef Fiyat: 5.90 TL. 8 Şubat 2017 4Ç16 Sonuçları Demir-Çelik Sektörü 8 Şubat 2017 Erdemir Beklentilerin üzerinde, kuvvetli faaliyet karlılığı R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Erdemir, 4Ç16 da, önceki yılın aynı dönemine göre

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 8.6.216 Sayı 52 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak hazırlanan Konya Dış Ticaret Bülteni

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Sektörel Bilançolar Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Özeti Likidite Durağan İşletme Sermayesi İhtiyacı Artıyor Borçluluk Yükseliyor Finansman Giderleri Yükseliyor Net Kar Düşüyor Merkez

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu HAZIRLAYAN 18.11.2013 RAPOR Doç. Dr. Nazan Susam Doç. Dr. Murat Şeker Araş. Gör. Erkan Kılıçer Türkiye Ekonomisi Bütçe Büyüklükleri

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR

ÖZELLEŞTİRME. Süleyman YAŞAR I ÖZELLEŞTİRME Süleyman YAŞAR II Yay n No : 1558 flletme-ekonomi Dizisi : 154 Geniflletilmifl 2. Bas - Mart 2005 - STANBUL ISBN 975-295 - 443 - X Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

ADEL HİSSE ANALİZİ. ADEL Endeksin Üzerinde Getiri 03.09.2014. Hisse Data Hisse Kodu ADEL

ADEL HİSSE ANALİZİ. ADEL Endeksin Üzerinde Getiri 03.09.2014. Hisse Data Hisse Kodu ADEL 03.09.2014 ADEL HİSSE ANALİZİ ADEL için kararımız Endeksin Üzerinde Getiri yönündedir ve yapmış olduğumuz değerleme sonucunda %16 getiri potansiyeli ile 61,90 TL fiyat hedefine ulaşmış bulunmaktayız. Değerleme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013

RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013 RAKAMLARLA DENİZLİ Haziran 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 76/2 DENİZLİ Zeren GERELİOĞLU İsmail TİLLEM Tel : +90 (258) 242 10 04 www.dso.org.tr - dso@dso.org.tr Denizli nin üretim

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı