ACEA & ARSIS ACEA KONTROL STEM. All rights reserved. All rights reserved

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACEA & ARSIS ACEA KONTROL STEM. All rights reserved. All rights reserved"

Transkript

1 ACEA & ARSIS 1 ACEA OG, OG/AG GERLM M AIA KONTROL & ÖLÇME SSTEMS STEM 2 1

2 SSTEMN GELM VE ÇALIAN TEK SSTEM DÜNYA DA UYGULAMA ÖLÇENDE 79 RKETN LGLEND (PLC)ENERJ HATLARI LE LETM TEKNOLOJS GELMEKTE. ACEA, TALYA ROMA BELEDYESNN BÜYÜK HSSEDARI OLDUU, ABONEYE SAHP ENERJ DAITIMRKETDR. ENERJ SSTEMNN ZLENMES VE YÖNETMNDE 3 YÖNLÜ ÇALIAN SONUÇLARI KULLANILAN TEK SSTEM OLAN ACEA,ELEKTRN BULUNUU LE KURULAN LANDS GYR SAYAÇLARINI VE bticino OTOMASYON TERMNALLERN UYGUN YAZILIMLARLA KULLANMAKTADIR. TÜRKYEDE SAYAÇLI SSTEMLERN ZLENMES YÖNETMN YAPAN ARSS GROUP, ACEA NIN DOLAYISI LE LANDS VE Btıcıno TÜRKYE ÇÖZÜM ORTAIDIR 3 Kamusal aların ve servislerin, yönetimi ve iletilmesi için bulu niteliinde olan bu yeni sistem,aaıdaki irketler tarafından gelitirilmitir: ACEA Distribuzione spa LANDIS+GYR bticino spa GYR spa Türkiye Çözüm m Ortaı ı, ARSIS GROUP 4 2

3 KONU Sistemin konusu, OG ve AG elektrik alara larının n uzaktan kontrolü ve sayaçlar ların n uzaktan okunmasıdır. Genel olarak sistem aaıda verilen fonksiyonları gerçekletirmektedir: Üç seviyeli iletiim aının yönetimi Telekomünikasyon yeteneklerini kullanarak çokyönlü servis ilemlerinin gerçekletirilmesi: Çevresel aygıtlar ile veri alıverii Çevresel aygıtların uzaktan denetimsel kontrolü Mesajlama 5 HEDEFLER Enerji daıtım ebekesi teknik ve ticari yönetimi için gerçekletirilen yeni çözümler ile, farklı servis alarına (elektrik, kamusal aydınlatma, su, gaz vs..) uygulanabilir, uzaktan kontrol sisteminin oluturulması. ebeke operasyonlarını denetlemek için verilerin edinilmesi, deerlendirilmesi, servis kalitesinin arttırılması ve ölçüm ilemlerinin maliyetlerinin azaltılması Ticari yönetim ve servis bilgileri için, müteriler ile olan iletiimin gelitirilmesi ebekeden salanacak karlılıın artması ve maliyetlerin düürülmesi için, veri iletiim yolu olarak enerji hatlarının kullanılması 6 3

4 AG (ALÇAK AK GERLM) AIA Alçak Gerilim ebekesi çift rolü : PLC, Enerji hatları iletiim teknolojisi ile komünikasyona fiziksel destek Elektrik enerjisinin elektronik sayaçlarla abonelere ulatırılmasıunları salar: Tarife uygulanması, Kullanıcıya gidilmeksizin, sayaçların uzaktan yönetimi ve sözlemede belirlenmi ilemlerin gerçekletirilmesi 7 ELEKTRK K DAITIM AININ A KONTROLÜ Hataların tespit edilmesi ve saha operatörlerinin uyarılması için, OG/AG geçi yerlerindeki AG sigortalarının veya devre kesicilerinin izlenmesi Servis kalitesinin izlenmesi ve raporlandırılması (devamlılık ve voltaj) OG/AG transformatörlerinin yükünün izlenmesi Enerji dengelenmesi ve kayıpların belirlenmesi OG hatlarında aırı akım dengesizliklerinin algılanması OG/AG Trafolarının uzaktan denetlenmesi 8 4

5 KESNT NTLER Her bir müteri için zamanın tespiti ve kayıt edilmesi Programlanabilir zaman aralıkları üzerinde, sayı ve süre ile sınıflandırılma Her nerede kesinti olumu ise, a üzerindeki müdahalelerin toplanması ile, kritik koulların tespitine izin verme Kullanıcının ikayetini beklemeksizin, AG artelinin izlenmesi ile hataların otomatik olarak algılanması. Enerjinin tekrar verilebilmesi, hata yerleri ve hatanın giderilebilmesi, daha etkin olarak, daha hızlı ekilde salanabilir. 9 AIRI AKIM KORUMASI Sayaç seviyesindeki AG a koruması, sayaçlar içerisine entegre edilmi, termal ve manyetik olarak aırı akım hatalarına karı donatılmı devre kesiciler ile salanmaktadır. lave bir koruma fonksiyonu da, elektronik sayaçların ölçüm devreleri içerisine entegre edilmitir. Bu koruma, kesicinin manyetik eik deeri sınırlaması sayesinde, aırı akım hataları karısında, devre kesicisinin daha hızlı harekete geçmesini salamakta ve kullanıcı devrelerinin zarar görmesini engellemektedir. 10 5

6 ÖLÇÜMLER Programlanabilir zaman dilimleri ile kaydedilmi aktif ve reaktif enerjiler. (1 dakikadan 1 saate ) Güç ve güç faktörleri (dört çeyrek dilimde (quadrants)) Maximum güç gereksinimi Programlanabilir tarifnamelere göre yük erileri Voltaj karakteristikleri: Aırı voltajlar Süreleri ile, regülasyon bandı dıındaki deerler Dengesizlikler Aırı yüklenmelerin algılanması için, OG/AG transformatör yükleri 11 TAK & KULLAN ÖZELLKLER Sistem veri tabanı içerisine yeni kurulmu olan sayaçların yüklenilmesi, otomatik tak & kullan ilemi ile gerçekletirilmektedir. Ayrıca AG sayaçlarının bir OG/AG transformatöründen bir dierine transferi, a balantı emalarının deitirilmesi sırasında otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu özellik, a haritalarına ulaımın olmadıı durumlarda, kuruluma izin vermekte ve yenilenmi balantı emalarının elde edilmesini salamaktadır 12 6

7 TCAR YÖNETM Belirlenen zamanlarda uzaktan sayaç okuma Tarifelerin uzaktan deitirilmesi Kullanım zamanı tarifelerinin günlük, haftalık, aylık ve sezonluk olarak programlanması Güç gereksinim limitlerinin uzaktan ayarlanması Kaynaın uzaktan açılabilmesi ve kesilebilmesi Ön ödeme ileminin yönetimi Kaçakların ve düzensiz tüketimlerin algılanması 13 LETM M ARAÇLARI Kullanıcılar aaıdaki ilevleri gerçekletirmeye yarayan, ACEA Link adlandırılan ve sayaçlara PLC aracılıı ile balanan gösterge terminalini talep edebilirler : Sayaç, kendi mekanları dıına kurulduunda, kendi sayaçlarını okumalarını salama Kendi tüketimleri, hesapları ve servis salayıcı hakkında bilgi almayı mümkün kılma Yükleri sözleme gücünü atıında, uyarı verme Mekan dıında bulunan sayaçtaki devre kesicinin uzaktan tekrar kapatılmasını salama Ön ödeme durum bilgilerinin alınmasını salama 14 7

8 BEKLENLEN FAYDALAR (1) Faturalandırma maliyetlerinin azaltılması: Okuma ilemi sistem tarafından herhangi bir rakamsal hata olmaksızın uzaktan yapılacaktır. Müteri yönetim maliyetlerinin düürülmesi: Sistem, balantı kesilmesi, balantının tekrar salanması, anlama gücünün deitirilmesi, tarifenin deitirilmesi gibi ilemlerin uzaktan yapılabilmesine imkan salayacaktır. Kaçakların azaltılması: Kural dıı tüketimlerin, yasal olmayan balantıların ve sayaca müdahalelerin elemine edilmesi mümkün olacaktır. Fatura gelirlerinin artırılması: Daha yüksek doruluk ve dijital sayaçların kararlılıı ile ilave kazanç salanacaktır. 15 BEKLENLEN FAYDALAR (2) Yatırım maliyetlerinin azaltılması: Eski sayaçların deitirilmesi ihtiyacının ortadan kalkması ve yenilenmi sayaçların satı imkanının bulunması Merkezle olan iletiim trafiinin azaltılması: Faturalandırma bilgileri kullanıcıların ACEA Link terminalleri üzerinden ulaılabilir olacaktır, faturalandırma, kullanıcıların iletiim amaçlı okuma talepleri elemine edilerek gerçek okuma üzerinden yapılacaktır. Ura gerektiren aktivitelerin azaltılması: Her bir OG/AG transformatörü için enerji dengeleri, kendiliinden gerçekletirilecek tehisler ve sayaçlar üzerindeki istenmeyen müdahaleler anormalliklerin tespitine yardımcı olacaktır 16 8

9 BEKLENLEN FAYDALAR (3) Hataların lokalizasyon zamanlarının azaltılması: OG hata göstergelerinin ve AG hatlarındaki voltaj dedektörlerinin kullanılması, hataların tespiti için gereken sürede fark edilir bir azalma salayacaktır. OG/AG geçi yerlerinin telekontrolü için gereken yatırımların azaltılması: OG hata akım dedektörleri ile, konsantratörler arasında arayüz oluturulmu olup, böylece ilgili güç kaynaı ile iletiim olanaı salanmıtır. Operasyon etkinliinin arttırılması: Daha hızlı hata seçimi, müdahale sürelerini azaltacaktır. Transformatör-sayaç balantısının otomatik olarak tanımlanması: tak&kullan ilemi ile bilgi edinme içilik maliyeti olmaksızın salanacaktır. 17 LETM M AIA OG/AG geçi yerlerindeki konsantratörler ile Kontrol Merkezi arasında: Her hangi bir radyo veya kablolu iletiim ile, IP aı üzerinden Konsantratörler ile arayüz üniteleri arasında: 2400bit/s FSK modülasyonu ile PLC (Power Line Carrier) 18 9

10 SSTEM STEM MMARM MARS KONSANTRATÖR TLC HATTI OG/AG GEÇ KONTROL MERKEZ (PLC) POWER LINE CARRIER MÜTER 19 KONTROL MERKEZ 20 10

11 KONTROL MERKEZ MMARS 21 KONSANTRATÖR 22 11

12 OG/AG GEÇ GSM/GPRS/PSTN Çevresel aygıtların sürekli i levleri: Günlük hesap verilerinin edinilmesi Durum bilgilerinin edinilmesi Günlük servis devamlılı ının ve voltaj kalitesinin edinilmesi Sayaç tanıma Günlük yük e rilerinin edinilmesi leti im kalitesinin izlenilmesi Çevresel aygıtlar ile PLC aracılı ı ile ileti im ve kontrol merkezi ile GSM, GPRS, PSTN aracılı ı ile ileti im ACEA LINK SAYAÇ KONSANTRATÖ KONSANTRATÖR OPERASYONU 23 Konsantratör Güç kayna ı Sayaç Batarya OG Hata dedektörü Voltaj dedektörleri Terminaller KONSANTRATÖ KONSANTRATÖR KAB N 24 12

13 KURULMU KONSANTRATÖR R KABN 25 LENNT Tek faz ve üç faz elektronik sayaç 26 13

14 LENNT Uzaktan tekrar kapatılabilme opsiyonlu tek faz sayaç 27 LENNT SSTEM STEMN DÜÜK K SONLU AA TERMNAL NAL Müteri kaynak idaresi, OG ve AG elektrik daıtım alarının denetimi için olan ürün yelpazesi: Tek yönlü Enerji&Güç ölçümleri Voltaj ve güç faktörü ölçümleri Güç gereksinimi kontrolü Entegre kesici ile (opsiyonel) uzaktan açma ve kapama Servis kalitesinin izlenmesi Müteri balantılarının uzaktan idaresi 28 14

15 LENNT Aktif ve reaktif enerji & güç ölçümü Uygulamalar Anlama gücü Büyük müteriler ve enerji dengelenmesi > 200 kw Üç faz Transformatör balantısı Ticari müteriler 30 kw Üç faz Direk balantı Müstakil müteriler 10 kw Tek faz 29 LENNT GÜÇ GEREKSNM KONTROLÜ Uygulamalar Anlama gücü Kontrol tipi Balantı Büyük müteriler ve enerji dengelenmesi 200 kw Dı terminaller ile haricen Üç faz transformatör Ticari müteriler 30 kw Entegre kesiciler ile dahilen Direk üç faz Müstakil müteriler 10 kw Entegre kesiciler ile dahilen Direk tek faz 30 15

16 ACEA LINK TERMNAL NAL 31 ACEA LINK MÜTER DYALOG TERMNAL NAL Terminal: Çift yönlü PLC iletiimi ile çalımaktadır Ev içerisinde ana soket aracılıı ile takılarak kullanılabilir Dıarıdaki sayaçtan gelecek bilgileri görüntüleyebilir Servis ve hesap bilgilerini görüntüleyebilir Dıarıdaki sayacın devre kesicisinin uzaktan tekrar kapatılmasını salayabilir (Sayaçta motorlu kol opsiyonu mevcut ise) Kontrol merkezi ile mesaj alma ve gönderme amaçlı iletiim kurabilir Ön ödeme sistemini destekler 32 16

17 ACEATEM SSTEMNN N DD ER SSTEMLER S STEMLER LE ARAYÜZ Z OLUTURMASI 33 YG/OG geçii Cabine Secondarie Telekontrollü telecontrollate OG/AG geçii Kontrollü OG/AG geçii Müteri çarısı Tescilli letiim aı letiim aı Radio/PSTN letiim aı VPN + GPRS PSTN switchboard DAITIM AI A KONTROL SSTEMS STEM AceaTEM Ticari yönetim EHV GRID DISPATCHER Operasyon odası A analisti 34 17

18 SSTEM STEM FONKSYONLARI Elektrik ve dier uyumlu servisler (kamusal aydınlatma, su, gaz, ısıtma, internet) için: ki yönlü veri iletimi Ölçümlerin elde edilmesi Çevresel aygıtların kontrolü Mesajlama Servis kalitesinin izlenilmesi A operasyonları ve faturalandırma için mevcut bilgisayar sistemleri ile balantı Veri trafii düzenlenmesi Çevresel aygıtlara yazılım yüklenmesi 35 ÇOK YÖNLÜ SSTEMN EMASI Gaz ve su gibi dier sistemler Acea TEM i veri edinme kolaylıı ve iletiim amaçlı olarak kullanabilirler. Farklı servisler için uygulama yazılımı, Acea TEM bilgisayarları ile arayüz oluturacak ekilde balanan harici bilgi sistemleri ile gerçekletirilebilir

19 KONTROLYAZILIMI 37 Devices - Main Page KONSANTRATÖR ADRESI 38 19

20 Devices Data Base - Data Concentrators SAYACIN ID NUMARASI ILETISIM BASARISI OPERATÖR KONSANTRATOR TELEFONU SM YEN MODIFIYE ARAMA VE BULMA DOSYA LEMLER 39 Devices Data Base - LENNT 40 20

21 EntryPage KULLANICI SM VE FRES 41 Operation Example - Sending a message SAYAÇ VE ACEA LNK TERMNAL ÜNTESNE GÖRÜNTÜLÜ VE SESL MESAJ GÖNDERME SEÇENE 42 21

22 Services Page ELEKTRK K,GAZ,SU,ISI SEÇM 43 TasksQueue KONSANTRATÖR PROGRAMLAMA 44 22

23 Allegerimento Emergenza ACL DURUMLARDA YÜKÜ AZALTMA TRAFO KORUMA TRAFOYA BALI ABONE GRUPLARINI PROGRAMLAMAK VE HTYACA GÖREG BELRL RL YÜZDELER LE GÜÇG KULLANIM SINIRLAMASI 45 Allegerimento Programmato GÜNLERE GÖRE YÜK AYARLAMASI 46 23

24 Contratto MÜTER SÖZLEME BLGLER VE TARFE AYARLAMALARI 47 Festivi TATL GÜNLERNN PROGRAMLANMASI 48 24

25 InvioMessaggio MESAJ GÖNDERME 49 Letture01 SAYAÇTAN OKUNACAK BLGLER 50 25

26 Parametri Qualita KONTRATTAK VOLTAJ DEM LMT 51 ParametriSupero GÜÇ LMTLER AILDIINDA YAPILACAKLARIN PROGRAMLANMASI 52 26

27 PianoTariffario YILIN PERYOTLARINDA TARF PROGRAMLAMA 53 Variazioni SAYAÇLARA LEM YAPTIRMAK ÇN KOMUTLAR 54 27

28 Su ve Gaz Daıtımı Yönetimi Kurulan Elektrik letiim Altyapısı Kullanılır. Su ve Gaz Sayaçlarında Elektriksel büyüklükte tüketim bilgisi oluturulur Oluan bilgiler elektrik sayacına entegre alıcı ya gönderilir. Bilgiler data yolunu izleyerek ilgili yönetim birimine ulaır. Yönetim uygulama bilgileri aynı data yolu ile,ters yönde sayaç üzerinde uygulamalar için kullanılır. Ön ödeme,kesme,açma vb. 55 ACEA & ARSS SSTEMN N SANAY ABONELERNDE NDE VE TRAFODAK ÇALIMALARI STANBUL BOAZ AZÇ E.D.A.. DENETMNDE NDE KTELL ORGANZE SANAY DE YAPILMAKTADIR. Acea:www. :www.aceaspa.it Arsis:www. :www.arsis.com.t

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri...

øçindekiler Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 Baúlamadan önce...5 Menülerin Özeti...8 Aramalar...9 Birden Fazla Ahize Özellikleri... TK D22T çindekiler 1. Güvenlik tavsiyeleri ve talimatları...4 2. Balamadan önce...5 2.1. Dijital güvenlik sistemi...5 2.2. Telefonu kurma...5 2.3. Ana Ekranı...6 2.4. Dil Seçimi...6 2.5. Ahizedeki tular...7

Detaylı

AMR AMI AMR/AMI NIN TEMEL UNSURLARI. www.elektromed.com.tr. Otomatik Sayaç Okuma

AMR AMI AMR/AMI NIN TEMEL UNSURLARI. www.elektromed.com.tr. Otomatik Sayaç Okuma AMR Otomatik Sayaç Okuma Akıllı sayaçlarla otomatik olarak periyodik (günlük, saatlik ) iletişim kurarak, tek yönlü veri iletişimi ile tüketim ve sayaç durumu bilgilerini toplayan ve merkezi veri tabanına

Detaylı

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI

ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA : SQL BLGSAYAR PROGRAMLARI KULLANIM KTABI ETA BLGSAYAR YAYINLARI YAYIN NO : 27 Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan deitirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmi herhangi bir taahhüt nitelii

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 BLM SSTEM KAVRAMI VE BLM SSTEMLERNN DENETM Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi GR Bilgisayar teknolojisi hızla gelimekte ve bu teknolojinin getirmi olduu imkanlardan yararlanmak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX WORKCENTRE 3220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3684450

Kullanım kılavuzunuz XEROX WORKCENTRE 3220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3684450 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

D 16 T - D 18 T - D 21 T

D 16 T - D 18 T - D 21 T D16T - D18T - D21T Türkçe 1. Giri Sayın müterimiz, SAGEMCOM Dect telefonu satın aldıınız ve bize gösterdiiniz güven için size teekkür ederiz. Bu materyal, büyük bir özenle imal edilmitir. Kullanımı esnasında

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3944273

Kullanım kılavuzunuz KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3944273 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

entbus Yeni Nesil Enerji Yönetim Yazılımı Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com pro Entbus ile Uzaktan İzleme, Veri Analizi, Talep Tahmini

entbus Yeni Nesil Enerji Yönetim Yazılımı Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com pro Entbus ile Uzaktan İzleme, Veri Analizi, Talep Tahmini THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK Dünyanın enerjisini izliyoruz www.enerjiizle.com Teknik Destek Entes, ENTBUS yazılımı kullanıcılarına, teknik destek merkezi üzerinden veya sahada teknik destek

Detaylı

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R

Editörler Yazarlar Deniz YANIK Af in BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Af in BÜYÜKBA Aysel KANDEM R Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEM R Editörler Yazarlar Deniz YANIK Afin BÜYÜKBA Kemal ERMAN Ahmet DARICI Afin BÜYÜKBA Aysel KANDEMR Ahmet DARICI Berke ORAN Ceylan DEMR Ferhan GÜNEN Kemal ERMAN Levent GEMC Murat GÜN!"#$$# Bu Rapor, UMTS Ulusal

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO G560 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3336482

Kullanım kılavuzunuz LENOVO G560 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3336482 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza PKI Risks in Real World and Digital Signiture in Turkey XI. I-NET`06 21-23 December 2006, Ankara. Abstract R. Zilan, G. Yalcin, A. Battal Use of Public Key Infrastructure (PKI) is based of secure communication

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET SMART SECURITY 4 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823221

Kullanım kılavuzunuz ESET SMART SECURITY 4 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823221 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET SMART SECURITY 4 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET SMART SECURITY 4 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO B560 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3336509

Kullanım kılavuzunuz LENOVO B560 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3336509 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Detaylı

Enerjinizle daha fazlası. Enerji Verimliliği Çözümleri Ürün Kataloğu

Enerjinizle daha fazlası. Enerji Verimliliği Çözümleri Ürün Kataloğu Enerjinizle daha fazlası Enerji Verimliliği Çözümleri Ürün Kataloğu 2 Giriş... % 30'a kadar EN-VER* *Enerji Verimliliği Schneider Electric ve bayileri neden Enerji Verimliliği çözümlerini geliştirmektedir?

Detaylı

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI PENDİK BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNU Ülke nüfusu ile beraber ilçemizde artan nüfus oranı yeni yerleimlerinin, görevlerin ve sorumlulukların olumasına ve mevcut çalıma alanlarımızın genilemesine

Detaylı

Enerji Yönetim Sistemleri ISO 50001 EN 16001

Enerji Yönetim Sistemleri ISO 50001 EN 16001 Enerji Yönetim Sistemleri ISO 5000 EN 600 İşletmelerde Enerji Yönetimi EN 600 Giriş Sistematik enerji tasarrufu Enerji yönetimi kapsamında enerji tüketimi ile ilgili hedefler, O2 emisyonları ve enerji

Detaylı

Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar

Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar Otomatik Sayaç Okuma Kayıp Kaçak Haberleşme Ekipmanları Sayaçlar Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli ve çevreye duyarlı Aktif

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU

TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU TEKSTL FNANSAL KRALAMA A.. 30/06/2011 FAALYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız; Avrupa'nın nispeten küçük birkaç ekonomisindeki bütçe ve borç sorunları yanında daha büyük ölçekli ekonomilerinde de borç sorunlarının

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Techem Holding Genel Merkezi

Techem Holding Genel Merkezi Techem Holding Genel Merkezi 2 Techem Enerji Hizmetleri Enerji hizmetlerinde küresel çözüm ortağınız 1952 yılında Almanya da kurulan Techem, bugün dünya genelinde 25 i aşkın ülkede, sektör lideri olarak

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı