Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı"

Transkript

1 Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri yenerek Mekke ye kadar gelen Ebrehe ye, Allah tarafından gönderilen Ebabil kuşları, ağızlarında ve ayaklarında taşıdıkları taşlarla engel olmuş ve bu büyük orduyu yenik mahsul gibi delik deşik etmişlerdi. Bu olay, yüce kitabımız Kur an-ı Kerim in, hangi suresinde anlatılmaktadır? 4. Hz. Peygamberin en son dünyaya gelen ve Hz. Hatice den olmayan çocuğu aşağıdakilerden hangisidir? A) İbrahim B) Kasım C) Abdullah D) Fatıma E) Rukiye Cevap: Sayfa. 50 A) Felak Süresi B) Fatır Suresi C) Fil Suresi D) Fatiha Süresi E) Fussilet Suresi Cevap: Sayfa Araplar Haram aylarda birbirleri ile savaşmazlardı. Bu aylarda kabileler arasında sulh ve selamet hakim olurdu. Aşağıdaki aylardan hangisi, haram aylardan değildir? 2. Hz. Peygamberin katıldığı son savaş A) Hayber B) Mekke nin fethi C) Evtas D) Tebük E) Huneyn Cevap: Sayfa. 411 A) Ramazan B) Recep C) Muharrem D) Zilka de E) Zilhicce Cevap: Sayfa İslam cengâverlerinden Hz. Ali ile Yahudi pehlivanı Merhap arasındaki mücadele aşağıdaki savaşlardan hangisinde gerçekleşmiştir? A) Beni Nadir Kuşatması B) Hayber Kuşatması C) Beni Kurayza Kuşatması D) Beni Kaynuka Kuşatması E) Taif Kuşatması Cevap: Sayfa Bir Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz, Ben ne emredersem ona tabi olun, zafer bizimdir! Azmin ve kararlılığın göstergesi olan bu sözü Hz. Peygamber, nerede söylemiştir? A) Bedir Harbi B) Hendek Harbi C) Hayber in Fethi D) Uhud Harbi E) Mekke nin Fethi Cevap: Sayfa.277 Diğer sayfaya geçiniz.

2 2 Ödüllü Siyer Yarışması 7. Risaletten önce, Hz. Peygamberin de katıldığı Zalimlere karşı gelmek, mazlumlara yardım etmek ve her türlü zulmü önlemek amacıyla yapılan misakın (antlaşmanın) adı, 10. Hak geldi, batıl perişan oldu. Batıl zaten perişan olmaya mahkûmdur. İsra suresi ayet: 8 Yukarıdaki ayet-i kerimeyi Hz. Peygamber hangi olayda okumuştur? A) Hılfü l Mazlum B) Hılfü l Misak C) Hılfü l Faide D) Hılfü l Ahide E) Hılfü l Fudul Cevap: Sayfa. 46 A) Kâbe den ezan sesi yükselirken B) Kâbe putlardan temizlenirken C) Mekke ye girerken D) Hac öncesi ihrama girerken E) Kâbe den müşrikler çıkarılırken Cevap: Sayfa Ebu Leheb in İslam düşmanlığı o kadar şiddetliydi ki, oğulları Utbe ve Uteybe ye, Siz Muhammed in kızlarından ayrılmazsanız ben sizden ayrılırım dedi. Ebu Leheb in iki oğlunun evlendiği, Hz. Peygamberin kızları hangileridir? A) Ümmü Gülsüm Fatıma B) Fatıma Zeynep C) Zeynep Rukiyye D) Rukiyye Fatıma E) Rukiyye Ümmü Gülsüm Cevap: Sayfa Hz. Peygamberin ve Müslümanların en büyük düşmanı olan Ebu Cehil in, şehit etmiş olduğu ilk kadın sahabe A) Sümeyye B) Şüheda C) Süheyla D) Hümeyra E) Rüveyda Cevap: Sayfa Aşağıdaki ibadetlerden hangisi, diğer dinlerde olmayıp, sadece İslam dinine mahsus bir ibadettir? A) Hac B) Namaz C) Zekât D) Oruç E) Komşuya yardım Cevap: Sayfa Kureyş liler, Hz. Peygambere ve tevhid inancına karşı gelseler bile, emanetlerini gönül huzuru içinde teslim ediyorlardı. Çünkü O nun doğruluğunda ve dürüstlüğünde asla şüpheleri yoktu. Buna göre, Hz. Peygambere Kureyş liler hangi unvanı layık görmüşlerdi? A) El-Beşir B) El-Beliğ C) El-Münzir D) El-Emin E) El-Mühtedi Cevap: Sayfa.53 Diğer sayfaya geçiniz

3 Ödüllü Siyer Yarışması Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Kalbi bozuk fesat kimseler B) İslam İnkılabına kefil olmuş kimseler C) Nifak sahibi kimseler D) İslam dan dönmüş, İslam a geri kazandırılacak kimseler E) Yeni Müslüman olmuş, kalpleri İslam a ısındırılacak kimseler Cevap: Sayfa O hicret etmek istediyse de kocası izin vermedi. Kocası Ebu l As, Bedir harbinde esir düşenler arasında idi. Medine ye hicreti esnasında, Kureyşliler tarafından yolu kesildi, devesinden düşmesi nedeniyle hamile olduğu için rahatsızlandı. Yukarıda anlatılan, Hz. Peygamberin kızı A) Hz. Rukiye B) Hz. Ümmü Gülsüm C) Hz. Zeynep D) Hz. Fatıma E) Hz. Ümmü Zem a Cevap: Sayfa Hz. Peygamber, annesi ile birlikte Medine deki akrabalarının yanına ziyarete gitmişti. Dönüşte Ebva köyünde, Hz. Peygamberin annesi vefat etmişti. Hz. Peygamberi, Ebva dan Mekke ye getiren ve yetişmesinde özel emek çeken, bu nedenle Hz. Peygamberin, Benim, anamdan sonra anam sensin şeklindeki övgüsüne mazhar olan hizmetçi kimdir? A) Ümmü Hani B) Ümmü Eymen C) Ümmü Seleme D) Ümmü Yeman E) Ümmü Rebia Cevap: Sayfa Hz. Peygamber, İslam genişleyip etrafa valiler göndermeye başlayınca, valilere bazı hususlarda talimatlar veriyordu. Muaz b. Cebel Yemen e giderken O na da, davet edeceği hususlarda talimatlar vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin, Muaz b. Cebel e verdiği talimatlardan değildir? A) Senede bir ay oruç tutmak B) Günde beş vakit namaz kılmak C) Fakirlere verilmek üzere zekât ve sadaka vermek D) Allah tan başka ilah olmadığına iman etmek E) Hz. Peygamberin, Allah ın elçisi olduğunu kabul etmek Cevap: Sayfa.418 Diğer sayfaya geçiniz.

4 4 Ödüllü Siyer Yarışması 17. Hz. Peygamber, Kilab kabilesine İslam ı öğretmek üzere Ashab-ı Suffeden bir heyet yollamış, bu grup yolda hıyanete uğramış ve Amr b. Ümeyye hariç hepsi şehit edilmişti. Hz. Peygamber bu olayı haber alınca, bir ay sabah namazında kunut yaparak bu zulmü işleyenlere beddua etmiştir. İslam tarihinde gerçekleşen bu üzücü olay, A) Raci Vakası B) Bir-i Maune C) Beni Mustalık Gazası D) Huneyn Vakası E) Merruz-Zehran Cevap: Sayfa Ezan bir paroladır. Müslümanların hürriyet ve birlik alametidir. Hem namaz vaktinin geldiğini ilan eder, hem de Müslümanlık esaslarının neşrini (yayılmasını) temin kılar. Bir nevi dine davettir. Buna göre ilk daveti (ezan) kim yapmıştır? A) Hz. Abdullah Ümmü Mektum B) Hz. Ömer C) Hz. Ali D) Hz. Bilal i Habeşi E) Hz. Peygamber Cevap: Sayfa Hz. Peygamber, insanlara vahiyi anlatmaya, en yakın akrabalarından başlamıştı. Bir gün safa tepesinde insanlara: - Şu tepenin arkasında bir düşman ordusunun geldiğini haber verirsem bana inanır mısınız? dedi. Oradakiler hep bir ağızdan: - Evet, inanırız, senin yalan söylediğini hiç görmedik? dediler. Hz. Peygamber de: - O halde size ihtar ediyorum ki, eğer Siz Allah a inanmazsanız, büyük bir azaba uğrayacaksınız! dedi. Bu konuşmalar esnasında iri cüssesi ile ayağa kalkıp: Bizi buraya bunun için mi çağırdın? Günümüzü zehir ettin deyip, oradaki topluluğun dağılmasına sebep olan Kureyş li müşrik, A) Ebu Cehil B) Velid bin Muğire C) Ebu Süfyan D) As bin Vail E) Ebu Lehep Cevap: Sayfa Peygamberliğin ilk yıllarında, vahiy bir ara kesilmişti. Bu aradan sonra Hz. Peygambere, teselli olması mahiyetinde, yüce kitabımız Kur an-ı Kerim deki hangi sure indirilmiştir? A) İhlas suresi B) İbrahim suresi C) Vedduha suresi D) Alak suresi E) Bakara suresi Cevap: Sayfa Tebük seferi Müslümanların sıcaklık ve yoksullukla imtihan edildiği seferdi. Hz. Osman ve Hz. Ebu bekr in fedakârlıkları dillere destandı. Kıtlık dolayısıyla güçlükle hazırlanan bu ordu aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir? A) İnfak Ordusu B) Nusret Ordusu C) Ceyşü l Mesakin D) Ceyşü l Usre E) Ceyşü l Yüsre Cevap: Sayfa.412 Diğer sayfaya geçiniz

5 Ödüllü Siyer Yarışması Cafer bin Ebu Talip, Kral Necaşi nin karşısında, yüce kitabımız Kur an-ı Kerim in hangi suresinden bir bölüm okumuştur? 25. Hz. Peygamber, inkıta-i vahiy (vahyin kesilmesi) denilen dönemde aşağıdakilerden hangisini yaşamamıştır? A) Mürselat suresi B) Müzzemmil suresi C) Maide suresi D) Müddessir suresi E) Meryem suresi Cevap: Sayfa. 95 A) İhmal edilmekten korktu. B) Vazifesinde kusur işlediği vehmine kapıldı. C) Derin bir ruh buhranı geçirdi. D) Vahye intizar ede ede, (bekleyerek) onu kabule hazırlandı. E) Vahyin sorumluluğundan kurtulduğunu düşünerek rahatladı. Cevap: Sayfa Hz. Peygamber, İbranice dilini öğrenmesi için, aşağıdakilerden hangi sahabeyi görevlendirmiştir? A) Zeyd b. Haris B) Zeyd b. Sabit C) Abdullah b. Mesut D) Zeyd b. Erkam E) Abdullah b. Abbas Cevap: Sayfa Hz. peygamberin vefat ettiği, miladi ve hicri ay, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Nisan Rabiülevvel B) Haziran Rabiülevvel C) Haziran Rabiülahir D) Nisan Şevval E) Haziran Ramazan Cevap: Sayfa Kureyşli müşrikler, İslamiyet in yayılışına düşmanca davranmış, kendilerine göre çeşitli sebeplerden dolayı süreci engellemeye çalışmışlardı. Ancak Ağızlarıyla Allah nurunu söndürmek istiyorlar. Allah ise nurunu tamamlamayı murad etmiştir ve kafirler istemese de bu böyle olacaktır. ayetine göre boşuna nefes tüketmişler ve tüketmektedirler. Yukarıdaki ayet hangi surede geçmektedir? A) Saf B) Kalem C) Alak D) Yasin E) Mülk Cevap: Sayfa Seni gönderen Allah hakkı için, eğer denize girersen seninle beraber biz de gireriz. Hiç birimiz geri kalmayız. Biz düşmana varmaktan çekinmeyiz. diyerek Bedir Harbinde, Hz. Peygambere itaatin zirvesini gösteren sahabe, A) Sad b. Muaz B) Sad b. Ubade C) Said b. Zeyd D) Sad b. Ebi Vakkas E) Sad b. Rebi Cevap: Sayfa. 248 Diğer sayfaya geçiniz.

6 6 Ödüllü Siyer Yarışması 28. Kureyş li müşrikler, İslam ın hızla gelişmesini engellemek için her yolu deniyorlardı. Yeni bir çare olarak, kendi aralarında boykot kararını aldılar. Müslümanların aleyhine olan bu boykot kararına göre: Haşimoğulları ile her nevi ilişki kesilecek, kız alıp verilmeyecek, alış veriş yapılmayacak, görüşülüp buluşulmayacaktı. Kureyş li müşrikler, aldıkları bu karara kutsi bir mahiyet kazandırmak için anlaşma metnini Kâbe nin duvarına astılar. Bu Antlaşma metnini yazan Kureyş li müşrik, A) Mansur b. İkrime B) As b. Vail C) Ebu Süfyan D) Mut im b. Adiyy E) Amr b. Hişam (Ebu Cehil) Cevap: Sayfa Mekke müşrikleri, Kur an-ı Kerim i dinlemekten kaçındıkları gibi, Müslümanların da açıktan Kur an-ı okumalarına engel oluyorlardı. Hz. Hamza nın Müslüman olmasından sonra, ayetleri, Kureyş lilere duyurma arzusu sebebiyle Kâbe ye gidip, Makam-ı İbrahim de yüksek sesle Kur an okuyan ve bu sebeple üzerine hücum edilip dövülen ve daha sonra üstü başı yara bere içinde arkadaşlarının yanına dönünce: Korktuğumuz başımıza geldi, diyen arkadaşlarına: İsterseniz aynı şeyi yarın yine yapayım. diyen sahabe A) Tufeyl b. Amr B) Zübeyr b. Avvam C) Zeyd b. Haris D) Abdullah b. Mesud E) Sad b. Ubade Cevap: Sayfa Ebu Süfyan, Bedir Savaşından sonra Kureyş e savaş açmadan yıkanmayacağına, koku sürmeyeceğine yemin etmişti. Ortalık sakinleyince Ebu Süfyan, 200 kişilik bir kuvvetle Medine ye kadar gelerek 2 Müslüman ı şehit edip, evleri ateşe vererek kaçmıştı. Böylece yeminini yerine getirdiğini zannediyordu. Yukarıda anlatılan bu olay üzerine Hz. Peygamberin çıktığı sefer, aşağıdakilerden hangisidir? A) Uhud Harbi B) Zatur Rika C) Beni Mustalik Gazası D) Sevik Gazvesi E) İbni Üneys Müfrezesi Cevap: Sayfa Herkes ana-baba yurdunu gizlice terk ederek Medine ye hicret ederken O, hicret edeceğini saklamaya hiç lüzum görmeksizin kılıcını kuşandı, Kâbe yi tavaf etti ve orada bulunan müşriklerin elebaşlarına: - İşte ben de dinimi korumak için Allah yolunda hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını öksüz bırakmak isteyen şu vadide önüme çıksın dedi ve güpegündüz yola çıktı. Yukarıda özellikleri verilen sahabe A) Hz. Hamza B) Hz. Ali C) Hz. Abbas D) Hz. Osman E) Hz. Ömer Cevap: Sayfa.183 Diğer sayfaya geçiniz

7 Ödüllü Siyer Yarışması Hudeybiye anlaşmasında: Artık bir şey söyleme, kendi kurbanını kes, ihramdan çıktığını göstermek için saçlarını kestir. Bunu görünce onlarda sana uyarak senin yaptığını yaparlar. Yukarıdaki sözü söyleyen Hz. Peygamberin eşi 35. I Hz. Ebubekir II Hz. Ömer III Hz. Osman IV Hz. Ali Yukarıdaki sahabelerden hangisi veya hangilerinin Müslüman olmasıyla, İslam dininin gizli yayılışı dönemi bitmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Safiye C) Hz. Hafsa D) Hz. Zeynep E) Hz. Ümmü Seleme Cevap: Sayfa.332 A) I-II B) II C) II-IV D) IV E) III-IV Cevap: Sayfa Hz. Peygamber, İslamiyet in yayılması ve tebliği için etraftaki devletlerin liderlerine nameler (mektuplar) göndermiştir. Hz. Peygamberin mektup göndermediği devlet lideri A) Şam Kisrası B) Bizans Kayseri C) İran Kisrası D) Mısır Mukavkısı E) Habeş Necaşisi Cevap: Sayfa İsra suresindeki ayetler 12 konu başlığı halinde toplanabilir. Bunlar ahlak ve fazilet kaidelerini içermektedir. Kişilerin ve toplumların kurtuluşu bu ahlak kaidelerine bağlıdır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bu surede bahsedilen konulardan değildir? A) Hısım ve akrabaya haklarını vermek B) Çocukları öldürmemek C) Savaş meydanından kaçmamak D) Allah a şirk koşmamak E) Verilen sözü tutmak Cevap: Sayfa İslam tarihinde, kaleyi yıkıp gedikler açmak için mancınık ve kaleye hücum için ağaçtan tankların kullanıldığı savaş, 37. Hz. Peygambere verilen mucizelerin en büyüğü, A) Hayber Kuşatması B) Taif Kuşatması C) Mute Savaşı D) Tebük Savaşı E) Huneyn Savaşı Cevap: Sayfa A) Kur an-ı Kerim B) Ayın ikiye yarılması C) İsra ve Mirac Hadisesi D) Parmaklarının arasından su akması E) Mescid-i Nebevi deki hurma kütüğünün ağlaması Cevap: Sayfa.104 Diğer sayfaya geçiniz.

8 8 Ödüllü Siyer Yarışması 38. Boykot anlaşmasının yırtılmasından iki ay sonra meydana gelen ve Hz. Peygamberin ziyadesiyle üzülmesine sebep olan olayların geçtiği yıla, Hüzün Yılı denilmesinin sebebi, A) Vahyin bir süre kesintiye uğraması B) Hz. Peygamberin öğrencilerinin katledilmesi C) İlk şehidin verilmesi D) Hz. Peygamberin oğlu Kasım ın vefatı E) Hz. Hatice nin ve Ebu Talib in Vefatı Cevap: Sayfa Hendek savaşı sırasında Gatafan Reislerinden.. yeni Müslüman olmuş ve Müslümanlığını gizleyerek Kureyş ve Yahudiler arasında diplomasi yürütmüş ve aralarını açmıştır, böylece Müslümanlar iki ateş arsında kalmaktan kurtulmuştur. Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki isimlerden hangisi ile doldurursak doğru bilgi elde etmiş oluruz? A) Uyeyne b. Hısn B) Huyeyn b. Ahtap C) Nuaym b. Mesut D) Abdullah b. Ubey E) Sa d b. Ubade Cevap: Sayfa İnsanlar içinde müminlere düşmanlıkta en şiddetli olanı. ile bulursun. Müminlere dostlukta en yakın olanı biz Hristiyan ız diyenleri bulacaksın. Zira bunların içinde keşişler var, Rahipler var, bunlar kibir etmezler. Maide suresi, ayet: 82 Yukarıdaki ayette boş bırakılan yerlere, aşağıdaki şıklardan hangisi sırasıyla, doğru olarak yerleştirilebilir? A) Müşrikler Mecusiler B) Mecusiler Yahudiler C) Yahudiler Sabiiler D) Yahudiler Müşrikler E) Sabiiler Mecusiler Cevap: Sayfa Ey Peygamber, zevcelerini hoşnut etmek için Allah ın sana helal ettiği şeyleri niçin kendine haram kılarsın Tahrim suresi, ayet:1 Yukarıdaki ayet, aşağıdaki hangi olay üzerine inmiştir? A) İla Olayı B) İfk Olayı C) Reci Vakası D) Talak Olayı E) İnfak Olayı Cevap: Sayfa Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? A) Hz. Hatice B) Hz. Ebubekir C) Hz. Ali D) Hz. Ömer E) Hz. Zeyd Cevap: Sayfa Müslümanların Huneyn Harbi nin başında bozguna uğramalarının asıl sebebi nedir? A) Silah ve sayı bakımından az olmaları B) İklim şartlarının bozuk olması C) Müslümanların birbirlerine düşmeleri D) Müslümanların ganimet paylaşımında acele etmeleri E) Bu ordu artık yenilmez. duygusuyla kibre kapılıp düşmanı küçümsemeleri Cevap: Sayfa 388 Diğer sayfaya geçiniz

9 Ödüllü Siyer Yarışması Hz. Peygamberin sütannesi ve sütkardeşi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Amine Süveybe B) Halime Şeyma C) Halime Zeynep D) Alime Şeybe E) Amine Şeyma Cevap: Sayfa Risaletin 12. Senesi olan hac mevsiminde, Evs ve Hazrec kabilesine mensup Medineliler, Mekke ye gelerek Hz. Peygambere biat etmişler ve Müslüman olmuşlardı. İslam tarihinde bu olaya, Birinci Akabe Biatı denir. Aşağıdakilerden hangisi, bu görüşmede Medinelilerin, uyacaklarına dair söz verdikleri maddelerden değildir? A) Hırsızlık yapmamak B) Beş vakit namazı kılmak C) Zina etmemek D) Çocukları öldürmemek E) İftirada bulunmamak Cevap: Sayfa Müslüman olmadan önce en güzel elbiseler giyen ve Mekke li genç kızların gıpta ettiği bir delikanlı idi. Müslüman olmasıyla birlikte zengin olmasına rağmen sade bir hayat yaşamaya başladı. Kibar ve nazik bir kişiydi. İslam a olan samimiyeti ve güzel ahlakı ile kısa sürede Medine de geniş kitlelerin Müslüman olmasına vesile oldu. Bedir harbinde Müslümanların sancaktarı idi. Yukarıda özellikleri verilen sahabe A) Abdullah b. Mesud B) Ali b. Ebu Talip C) Usame b. Zeyd D) Mus ab b. Umeyr E) Muaz b. Cebel Cevap: Sayfa Hz. Peygamber kendisine gelen hediyeleri ve sadakaları onlara verirdi. Onlar, daima Hz. Peygamberin yanında bulunurlar, ilim tahsil ederler ve kıt imkânlarla hayatlarını devam ettirirlerdi. Evli olmadıklarından aile sorumlulukları yoktu. Bundan dolayı, dünya kaygısından uzak bir şekilde hayatların devam ettirirlerdi. Evlendikten sonra arkadaşlarından ayrılıp ayrı bir eve taşınırlardı. Yukarıda, özelikleri sayılan topluluğa verilen ad, 46. Hudeybiye Musâlehası (Antlaşması) nın imzalanmasından sonra Müslümanlara sığınan, fakat anlaşma maddesi gereği, müşriklere geri teslim edilen sahabe A) Ebû Cendel B) Sa d b. Ubade C) Hârise D) Ebû Huzeyfe E) Hubeybi Cevap: Sayfa. 331 A) Ashab-ı Bedir B) Ashab-ı Hikme C) Ashab-ı İlim D) Ashab-ı Kehf E) Ashab-ı Suffa Cevap: Sayfa.206 Diğer sayfaya geçiniz.

10 10 Ödüllü Siyer Yarışması 49. Mekke den hicret eden Müslümanları bağırlarına basan, onların yeme, içme barınma gibi ihtiyaçlarını gideren Medineli Müslümanlara, yardımcılar manasına gelen. denir. İslam ın yayılması ve dini daha rahat bir ortamda yaşayabilmek için vatanlarını terk edip yurtlarından ayrılanlara da.. denir. Yukarıdaki boşluklar sırası ile aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doldurulmalıdır? A) Ensar Havari B) Muhacir Ensar C) Ensar Muhacir D) Sahabe Havari E) Muhacir Nasranî Cevap: Sayfa Hz. Peygamber, o kadar huşu ile dua ediyordu ki Ya Rab bu bir avuç muvahhid (tevhid inancına sahip olan) bugün telef olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak! diyordu. Hz. Peygamber bu duayı, hangi savaştan önce yapmıştır? A) Uhud Savaşı B) Hendek Savaşı C) Bedir Savaşı D) Mekke nin Fethi E) Sevik Gazvesi Cevap: Sayfa Hicretin on yedinci ayında, Kıble nin Mescid-i Aksa dan Mescid-i Haram a çevrildiğini beyan eden ayet, yüce kitabımız Kur an-ı Kerim in hangisi suresinde geçmektedir? A) Enam Suresi B) Maide Suresi C) Bakara Suresi D) İbrahim Suresi E) Hucurat Suresi Cevap: Sayfa Hz. Peygambere Yaradan Rabb inin adıyla oku, O insanı bir alakadan yarattı. Oku Rabb in Kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Alak suresi ayet: 1-5 Yukarıdaki ayetler nerede ve ne zaman gelmiştir? 53. Gerçekte Müslüman olmadıkları halde menfaatleri gereği Müslüman gibi davrananlara münafık denir. Medine döneminde ortaya çıkan münafıklar, Müslümanları en zor zamanlarda yalnız bırakmışlar, dedikodu ile toplumda nifak tohumları ekmeye çalışmışlardır. Medine de, münafıkların reisi olarak bilinen kişi, A) Abdullah b. Übey B) Şas b. Kays C) Cübeyr b. Mutim D) Safvan b. Ümeyye E) Haris b. Hişam Cevap: Sayfa.277 A) 610 yılı Muharrem ayı Hira Mağarası B) 610 yılı Ramazan ayı Hira Mağarası C) 622 yılı Ramazan ayı Sevr Dağı D) 622 yılı Recep ayı Sevr Mağarası E) 610 yılı Ramazan ayı Sevr Mağarası Cevap: Sayfa.59 Diğer sayfaya geçiniz

11 Ödüllü Siyer Yarışması İslam Medine de yayıldıkça Yahudiler, Müslümanlara her türlü ahlaksızlığı yapmaya başladılar. Bedir Savaşı sonrası Medine de Müslüman bir kadının mahrem yerlerinin açılmasını sağlayarak kan dökülmesine neden oldular. Bu olaya sebep olan Yahudi kabilesini, Hz. Peygamber Medine dışına çıkarmıştır. Yukarıda bahsi geçen Yahudi kabilesi, A) Beni Kureyza B) Beni Nadir C) Beni Hayber D) Gatafan E) Beni Kaynuka Cevap: Sayfa Hz. Peygamber Uhud savaşında, üzerinde: Korkaklıkta ar ve zillet, ileri atılmakta şeref ve izzet vardır. Kişi korkaklıkla kaderden kurtulamaz. beytinin yazılı olduğu Kılıcını eline alarak : Bu kılıcın hakkını kim verirse, ona vereceğim dedi. Hz. Peygamberin bu isteğini kabul eden ve daha sonra kılıcın hakkını veren sahabe, A) Hz. Ali B) Hz. Ebu Dücane C) Hz. Ömer D) Hz. Hamza E) Hz. Ebu Cendel Cevap: Sayfa I İslam savaş hukuku belirlenmiştir. II Müslümanlarla müşrikler arasındaki ilk savaştır. III Kadın esirlerle ilgili durum belirlenmiştir. IV Ganimetlerin nasıl taksim edileceği belirlenmiştir. İslam tarihinde önemli bir yeri olan Bedir savaşı ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi, yada hangileri yanlıştır? A) IV B) III-IV C) II-III-IV D) III E) II-III Cevap: Sayfa Kölelikten azad edilmiş İran lı - Önce Mecusiliğe girdi, sonra Hristiyanlığı tercih etti - Hakikat arayışı için yaşadığı şehri terk etti - Aradığı gerçeği Medine de buldu ve Müslüman oldu - Medine nin etrafına hendek kazılması fikrini verdi Yukarıda verilen bilgiler, aşağıdaki sahabelerden hangisine aittir? A) Süheyb-i Rumi B) Selman-ı Farisi C) Amir b. Füheyre D) Bilal-i Habeşi E) Ebu Zer Gıfari Cevap: Sayfa.306 Diğer sayfaya geçiniz.

12 12 Ödüllü Siyer Yarışması 58. Müminlere zarar vermek, müminleri ayrılığa düşürmek ve müminlere suikast için bir mescit yapmışlardı. Münafıklar tarafından yapılan ve Hz. Peygamberin yaktırdığı bu mescidin adı nedir? A) Mescid-i Dırâr B) Mescid-i Kıblteyn C) Mescid-i Fitne D) Mescid-i Cirane E) Mescid-i Cin Cevap: Sayfa Aşağıdakilerden hangisi, Ümmü l-mesakin (Yoksullar Anası) diye anılan, Hz. Peygamberin eşidir? A) Hz. Zeynep b. Cahş B) Hz. Sevde C) Hz. Aişe D) Hz. Safiyye E) Hz. Zeynep b. Hüzeyme Cevap: Sayfa Müşriklerin, Müslümanlara uyguladıkları eziyet ve işkencelerin şiddeti artınca, Hz. Peygamberin izni ile ilk hicret nereye yapılmıştır? A) Medine B) Küba C) Taif D) Habeşistan E) Şam Cevap: Sayfa Aşağıdakilerden hangisi, Hicretin 3. Yılı olayları arasında değildir? A) Hz. Peygamberin Hz. Hafsa ile evlenmesi B) Hz. Osman ın, Hz. Peygamberin kızı Rukiye ile evlenmesi C) Hz. Peygamberin torunu Hz. Hasanın dünyaya gelmesi D) Müslümanların müşrik kadınlarla evlenmesinin yasaklanması E) Mirasa ait hükümlerin yasaklanması Cevap: Sayfa Hayber Kuşatmasından sonra, Hz. Peygamberin gerçek Peygamber olup olmadığını ölçmek için Yahudilerden bir kadın, zehirli koyun etinden ziyafet vermişti, ancak Hz. Peygamber etten şüphelenerek yutmadığı için kurtulmuştu. Bu zehirli yemeği hazırlayan Yahudi kadın, A) Huyey in kızı Safiyye B) Cüveyriye C) Utbe nin kızı Hint D) Ümmü Nadire E) Harisin kızı Zeyneb Cevap: Sayfa Araplarda savaş mübareze (karşılıklı dövüş) ile başlardı. Bedir savaşında Müslümanlardan öne atılıp ilk şehit olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Hamza B) Sa d b. Ebi Vakkas C) Hz. Ömer in azatlı kölesi Mihca D) Ubeyde b. Haris E) Mus ab b. Umeyr Cevap: Sayfa.253 Diğer sayfaya geçiniz

13 Ödüllü Siyer Yarışması Mısırlı Mahmut el- Feleki nin hesabına göre, Hz. Peygamber Miladi 20 Nisan de doğmuştur. Seydişehir Gençlik Derneği ve Seydişehir Müftülüğü ile ortaklaşa yapılan siyer yarışmasının yapıldığı bu gün ile Hz. Peygamberin doğduğu gün arasında (miladi takvime göre) kaç yıl geçmiştir? A) 1440 B) 1391 C) 1442 D) 1403 E) 1441 Cevap: Sayfa Hicretin altıncı yılında Müslümanlar ile Mekke Müşrikleri arasında Hudeybiye Musâlehası (antlaşması) imzalanmıştı. Antlaşma maddeleri ilk bakışta Müslümanların aleyhine gözükmekteydi. Hz. Peygamber ise bu antlaşmayı parlak bir zafer olarak görmüş ve onu olarak nitelendirmiştir. Yukarıdaki metinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Feth-i Garip B) Feth-i Mübîn C) Feth-i Yakîn D) Zafer-i Mutlak E) Feth-i Zafer Cevap: Sayfa I Şairlerin zenginlerin arasından çıkması II Şairlerin bugünün basın yayın kuruluşları gibi çalışması III Şairlerin toplumun önde gelen isimleri olması IV Şairlerin şiirleriyle halkı etkilemesi Hz. Peygamber Arap şairlerini önemsemiş ve bu şairlerden İslam a girenlere ödül vermiş, İslam aleyhine çalışanları ise şiddetle cezalandırılmıştır. Şairlerin bu derece önemsenmesinde yukarıdaki özelliklerinden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A) II-IV B) I-III C) I-II D) I-II-IV E) III-IV Cevap: Sayfa Hz. Peygamber Harem de Allah ın birliğini ilan etmişti. Bunun üzerine putperest Kureyş liler, Hz. Peygambere hücum etmişlerdi. Hz. Peygamberi korumak için koşarak gelen ve Kureyş lilerin kılıç darbeleri ile yere serilen, Kâbe etrafında kan dökme yasağına rağmen Haremde şehit edilen ilk sahabe, A) Ammar b. Yasir B) Ebuzer C) Habbab b. Eret D) Haris b. Ebi Hale E) Sümeyye Cevap: Sayfa.77 Diğer sayfaya geçiniz.

14 14 Ödüllü Siyer Yarışması 68. Hz. Peygamber, hicret esnasında Medine ye giderken, Kuba dan ayrılıp Beni Salim yurduna geldiğinde, Müslümanlara hangi ibadet farz olmuştur? A) Ramazan orucu B) Zekatın miktarı C) Mirasın paylaşımı D) Cuma namazı E) Beş vakit namaz Cevap: Sayfa Beni Mustalik Gazvesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Hz. Peygamber, Hz. Cüveyriye ile bu savaştan sonra evlendi. B) Abdullah b. Übeyy bu savaşta Hz. Ömer tarafından öldürüldü. C) İfk Hadisesi bu savaş dönüşünde oldu. D) Münafıklar, Ensar la Muhacirleri birbirlerine düşürmek istediler. E) Hz. Ebubekir, Muhacirlerin; Hz. Sad b. Ubade ise Ensar ın sancaktarı oldu. Cevap: Sayfa Hz. Peygamberin Hayatında, önemli değişiklerin gerçekleştiği aşağıdaki olaylardan hangileri Ramazan ayında olmuştur? A) Bedir Hendek B) Uhud Tebük C) Mute Bedir D) Huneyn Hayber E) Bedir Mekke nin Fethi Cevap: Sayfa Bedir Savaşında İslam düşmanlığıyla tanınan birçok müşrik lider öldürülmüştür. Bu müşrik liderleden Ebu Cehil i, aşağıdaki Müslümanlardan hangisi öldürmüştür? 72. Hz. Peygamber, Uhud Savaşında İslam Ordusu geri çekilirken etrafındaki bir avuç Müslümanla mücadeleye devam ediyordu. Bunlardan.. kalkanıyla Hz. Peygamberi koruyor ise Hz. Peygamberin verdiği okları atıyordu. Aşağıdaki sahabe isimlerinden hangisi yukarıdaki boşluklara sırasıyla yazıldığında doğru bilgi elde edilmiş olur? A) Mus ab b. Umeyr Sa d b. Ebi Vakkas B) Ebu Talha Sa d b. Ebi Vakkas C) Ömer b. Hattab Ebu Talha D) Sa d b. Ebi Vakkas Ebu Talha E) Sa d b. Muaz Muaz b. Cebel Cevap: Sayfa.283 A) Muaz ile Muavvez B) Musab b. Umeyr C) Muaz b. Cebel D) Sad b. Muaz E) Ubeyde b. Haris Cevap: Sayfa Hz. Hatice nin ölümünden sonra, Hz. Peygamber hangi annemizle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Hafsa C) Hz. Sevde D) Hz. Ümmü Seleme E) Hz. Mariye Cevap: Sayfa Diğer sayfaya geçiniz

15 Ödüllü Siyer Yarışması I Bakara suresinin son iki ayeti II Şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi III Ramazan ayında Oruç tutmanın farz kılınması IV Bakara suresinin 255. Ayeti olan, Ayete-l kürsü V Beş Vakit namazın farz kılınışı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, Miracta Hz. peygambere hediye edilmiştir? A) II-III-IV B) I-III-V C) III-IV-V D) II-IV-V E) I-II-V Cevap: Sayfa O vakit düşmanlar üst tarafınızdan ve alt tarafınızdan gelerek hücum etmişlerdi. O hengâmede gözler dönüp kalmış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Türlü türlü zanlara kapılmıştınız. İşte o zaman müminler denenmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğramıştı. Ahzap suresi ayet:10-11 Bu ayetlerde bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) Hendek B) Bedir C) Uhud D) Huneyn E) Mute Cevap: Sayfa Ebu Süfyan, Zeyd e sordu: Allah aşkına doğru söyle, şimdi senin yerinde Muhammed, olsa ve sana bedel olarak O öldürülse, daha memnun olmaz mıydın? Zeyd şu cevabı verdi: Ben öleyim de, Peygamberimin vücuduna acı veren bir diken bile batmasın! Peygamber sevgisinin muhteşem bir örneğini sergileyen Hz. Zeyd, bu sözleri aşağıdaki olaylardan hangisinde söylemiştir? A) Bi r-i Maune Vakası B) Sevik Vakası C) Hamra ül-esed Vakası D) Racî Vakası E) Dumetü l-cendel Vakası Cevap: Sayfa I Bedir Savaşı Nadir Yahudileri II Uhud Savaşı Kaynuka Yahudileri III Hendek Savaşı Kurayza Yahudileri Yukarıda, Hz. Peygamberin yapmış olduğu bazı savaşlar ve bu savaşlar sonucu Medine den sürülen Yahudiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) III B) I C) I-II D) II E) I-III Cevap: Sayfa.269, 295, 315 Diğer sayfaya geçiniz.

16 16 Ödüllü Siyer Yarışması 78. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamberin cenazesini yıkamakta görev alan sahabelerden değildir? A) Hz. Ali B) Hz. Fadl C) Hz. Ömer D) Hz. Üsame E) Hz. Şokran Cevap: Sayfa Münafıklar bir defa Müslümanlara Mahlûkatı Allah yarattı ise, Allah ı kim yarattı? diye sormuşlardı. Münafıkların sorduğu bu soruya, yüce kitabımız Kur an-ı Kerim in hangi suresi cevaptır? A) İnsan Suresi B) İsra Suresi C) İhlas Suresi D) İnşarah Suresi E) İnfitar suresi Cevap: Sayfa Haccın en büyük hikmeti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kutsal mekânların ziyaret edilmesini sağlamak B) Müslümanlar arasında ticari ilişkileri geliştirmek C) Haram aylarda vücudu ve ruhu dinlendirmek D) İslam talimatının esaslarını, İslam ahlakının temellerini kalabalık bir halka ilan etmek E) İslam toplumunun gücünü ve kuvvetini diğer insanlara göstermek Cevap: Sayfa Müminler, sana o ağacın altında biat ettikleri zaman, Allah onlardan razı olmuştu. Allah, onların kalbindeki ihlası biliyordu da onlara huzur ve sekinet vermiş, onları pek yakın bir feth-u zaferle mükâfatlandırmıştı. Fetih suresi ayet: 18 Bu ayetlerde anlatılan biat aşağıdakilerden hangisidir. A) Fetih Biatı B) Nisa Biatı C) Zafer Biatı D) Sekinet Biatı E) Rıdvan Biatı Cevap: Sayfa Hicretin dokuzuncu yılında, çölün en ücra köşelerinden heyetler Hz. Peygamberle görüşmeye geliyorlardı. Bunların çoğu Müslüman oluyordu. Heyetlerin çokça geldiği bu yıla ne ad verilir? A) Senetü l-feth B) Senetü l-sürûr C) Senetü l- İman D) Senetü l- Felah E) Senetü l Vufûd Cevap: Sayfa Mekke den Medine ye ilk Hicret eden ile en son hicret eden sahabeler, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir. İlk Hicret Eden En Son Hicret Eden A) Hz. Ebu Seleme Hz. Abbas B) Hz.Abbas Hz. Cafer C) Hz. Ebu Seleme Hz. Halit b. Velid D) Hz. Sad b. Vakkas Hz. Zübeyr b. Avvam E) Hz. Abbas Hz. Ebu Seleme Cevap: Sayfa.371 Diğer sayfaya geçiniz

17 Ödüllü Siyer Yarışması Kulunu geceleyin, Mescid-i Haramdan alarak ayetlerimizi göstermek için, civarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa ya götüren Allah ın şanı münezzehtir. İşiten ve gören odur. Yukarıdaki ayet, yüce kitabımız Kur an-ı Kerim in hangi suresinde geçmektedir? A) İbrahim Suresi B) İsra Suresi C) İnfitar Suresi D) İnşirah Suresi E) İnşikak Suresi Cevap: Sayfa Pençeli (yırtıcı) hayvanların etini yemek haram kılınmıştır. - Avlarını yakalayıp parçalayan vahşi hayvanların etlerini yemek haramdır. - Merkep ve katır etlerini yemek yasak edilmiştir. Yukarıda verilen hükümler, aşağıdaki olaylardan hangisinde açıklanmıştır? A) Mekke nin Fethi B) Bedir Savaşı C) Hayber in Fethi D) Uhud Savaşı E) Hendek Savaşı Cevap: Sayfa Hz. Peygamber, Hudeybiye Anlaşmasından sonra İslam ı yaymak için etraftaki hükümdarlara mektuplar göndermişti. Bu sırada Kudüs te bulunan Bizans İmparatoru Hirakl mektubu okumuş ve İslam la ilgili sorular sormak için civardan bir Arap getirilmesini istemiştir. Bu sırada Gazze de bulunan soruları cevaplamıştır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir? A) Amr b. As B) Ebu Süfyan C) Halid b. Velid D) Utbe b. Ebu Cehil E) Velid b. Muğire Cevap: Sayfa I Utbe b. Ebi Vakkas II Halid b. Velid III Abdullah b. Kamiye IV İkrime b. Ebu Cehl Uhud Savaşı sırasında, Hz. Peygamberi yaralayan müşrik askerlerinin isimleri, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-IV B) II-III C) III-IV D) II-IV E) I-III Cevap: Sayfa.283 Diğer sayfaya geçiniz.

18 18 Ödüllü Siyer Yarışması 88. Hz. Peygamberin Medine ye hicretinden sonra ilk icraatı, aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Pazar yerini oluşturmak B) Ashab-ı Suffayı belirlemek C) Hane_i saadetlerini oluşturmak D) Mescid-i Nebevi (şerifi) inşa etmek E) İslam ordusunu oluşturmak Cevap: Sayfa Mekke müşriklerinden bazısı, Müslümanlar aleyhine alınan boykot kararını içine sindiremiyordu. Öyle ki bunlardan biri, Müslümanlara yardım etmek için, geceleyin develerine yiyecek yükleyip, Müslümanların abluka içinde olduğu vadiye götürüyor, vadi girişinde develeri serbest bırakarak, develerdeki yiyecekleri Müslümanların almasını sağlıyordu. Müslümanlara yardım eden bu Kureyş li, 89. Mute Harbi ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Muayt oğlu Ukbe B) Muğire oğlu Velid C) Amr oğlu Hişam D) As oğlu Amr E) Esved oğlu Zem a Cevap: Sayfa. 130 A) Zeyd b. Harise bu savaşta şehit olmuştur. B) Cafer b. Ebi Talip bu savaşta komutanlık yapmıştır C) Abdullah b. Revaha bu savaşta sancağı taşımıştır D) Hz. Peygamberin Rumlarla yaptığı ilk savaştır E) Halit b. Velid e bu savaştan sonra Seyfullah unvanı verilmiştir Cevap: Sayfa Racî Vakası nda, Adl ve Karre kabilelerinin hainliğine uğrayan 6 sahabeden birisidir. Mekke müşrikleri tarafından idam edilmek istendiğinde iki rekât namaz kılmak için müsaade istemiştir. İdam olacakların iki rek at namaz kılması bu olaydan sonra adet olmuştur. Yukarıda, hakkında bilgi verilen sahabe kimdir? 90. Allah beni yaratırken Ebû Talib e hiç sormadı, ben Allah a ibadet etmek için neden ona sormaya lüzum göreyim? diyen sahabe, A) Ebu Zeyd B) Hubeyb C) Asım b. Sabit D) Cafer-i Tayyar E) Abdullah b. Revaha Cevap: Sayfa.293 A) Hz. Ali B) Hz. Zeynep C) Hz. Cafer D) Hz. Hatice E) Hz. Zeyd Cevap: Sayfa.66 Diğer sayfaya geçiniz

19 Ödüllü Siyer Yarışması Bedir Savaşı nda, ordunun yerinin değiştirilmesini Hz. Peygamber e teklif etmiş ve bu teklif Hz. Peygamber tarafından kabul görerek ordunun yeri değiştirilmiştir. Yukarıda anlatılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Hz. Sa d b. Muaz B) Hz. Hamza C) Hz. Ali D) Hz. Ömer E) Hz. Hubâb b. Münzir Cevap: Sayfa Mirac olayı Kâfirlerin inkârını, müminlerin ise imanını artırdı. Fikir ve izan sahibi olan Mü minler, Mirac olayını hiç tereddüt etmeden tasdik ettiler. Kureyş lilerin, Bak senin inandığın kişi ne kadar da saçma şeylerden bahsediyor. Herhalde artık O na inanmazsın demelerine karşılık, O hiç tereddüt etmeden: - O bunu söylüyorsa doğrudur. dedi. Yukarıda kendisinden bahsedilen sahabe A) Hz. Hatice B) Hz. Ali C) Hz. Ebubekir D) Hz. Musab E) Hz. Ömer Cevap: Sayfa Hudeybiye anlamasından sonra Müslümanların, örnek yaşantıları ve yapılan ilk umrede Müslümanlardaki düzen ve uysallık hali Mekkelileri oldukça etkilemişti. Müslümanlardan etkilenen iki önemli Mekkeli kumandan İslam a girme kararı almıştı. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu iki kumandan doğru olarak verilmiştir? A) Halid b. Velid Amr b. As B) Halid b. Velid Utbe b. Rebia C) Amr b. As Utbe b. Rebia D) Ebu Süfyan Saffan b. Ümeyye E) Haris b. Hişam İkrime b. Ebu Cehil Cevap: Sayfa I Müslümanlara boykot uygulanması II Akabe biatları III İsra ve Mirac olayı IV Habeşistana Hicret Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız? A) IV - III II - I B) I - III II - IV C) IV - I - II III D) IV - I - III - II E) II - III I - IV Cevap: Sayfa.91,125,149,174 Diğer sayfaya geçiniz.

20 20 Ödüllü Siyer Yarışması 97. Hz. Peygamber, Mekke nin Fethi günü genel af ilan ettiği halde bazı isimleri af dışında bırakmıştır. Yaptıklarından dolayı, bu genel af dışında bırakılan müşriklerin özellikleri, aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaz? 99. Hz. Peygamber, veda haccında yaptığı hutbesinde, Müslümanlara birçok konuda nasihatte bulunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamberin veda hutbesinde bahsettiği nasihatler arasında yer almaz? A) Suçsuz Müslümanları eziyetle öldürenler B) İslam a şiirleriyle zarar verenler C) Bedir, Uhud, Hendek harbinde Müslümanlarla savaşanlar D) İslam a hakaret eden rakkaseler E) İslam dan dönen mürtedler Cevap: Sayfa A) İnsanların eşitliği B) Kadınların ve erkeklerin hakları C) Can ve mal emniyeti D) Kan davalarının kaldırılması E) Zekatın kimlere verileceği Cevap: Sayfa Görmüyor musun kendilerine Kitaptan bir nasip verilenler putlara ve şeytanlara inanıyorlar da Kâfir olanlara: Sizler Allah a iman edenlerden daha fazla doğru yoldasınız, diyorlar. Bunlar Allah ın lanetlediği kimselerdir. Allah ın lanetlediği kimseler hiçbir yardımcı bulamazlar. Nisa suresi ayet: Yukarıdaki ayeti Kerime de Allah ın lanetlediği kimseler, A) Yahudiler B) Müşrikler C) Hristiyanlar D) Mecusiler E) Sabiiler Cevap: Sayfa Hz. Peygamber veda hutbesinde: Ey halk! Size öyle bir şey bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. demiştir. Yukarıda Hz. Peygamberin ümmetine bıraktığı ve sımsıkı bağlanmalarını istediği iki şey, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Allah ın Kitabı ve Resulün Sünneti B) Namaz ve Oruç C) Zekât ve Hacc D) Allah ın Kitabı ve Cihad E) Resulün sünneti ve İctihad Cevap: Sayfa. 431 Test Bitti Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Kalbi bozuk fesat kimseler B) İslam İnkılabına kefil olmuş kimseler C) Nifak sahibi

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası :...... :...... :...... :...... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12.

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. 1 ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. Gecesi İlk Vahiy: (610) yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı

Detaylı

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 Sayfa 1 / 13 AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 KATILIMCININ ADI-SOYADI: YAŞI: ALDIĞI PUAN: DERECESİ: 2016 Sayfa 2 / 13 SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, sahabelerin

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir?

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v.), "Müslümanlar! Bundan sonra tekrar putperest olmanıza imkân yoktur, bundan zerre kadar endişe etmem. Korktuğum şey, sizin dünyaperest olmanızdır." sözünü hangi savaşa binaen söylemiştir?

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. I. Ahmet yıldızının doğması II. Zalim Ebrehe nin ölmesi III. Mecusilerin sürekli yanan ateşinin sönmesi IV. Kabe deki putların yere yıkılması V. İran daki Kisra gölünün kuruması VI. Göbek bağı kesilmiş

Detaylı

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi 1. Yeryüzünde çevresiyle birlikte tertemiz ve güvenli kılınan, sahibinden dolayı orayı ziyaret edenlerin şereflendirildiği; ona nispetle tüm mescitlerin ve çevresinin temiz, emin ve şerefli kılındığı mabet

Detaylı

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir?

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? SORULAR 1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? A) Talha bin Ubeydullah B) Sad bin Ebi Vakkas

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU 1 SİYER SORULARI - 3.Kategori - HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN

Detaylı

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür?

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür? 1. Peygamberimize şiddetli düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A) Zuhruf B) Vakıa C) Nasr D) Tebbet E) İhlas 6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 1. Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 4-2-3-1 B) 2-4-1-3

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SANCAKTEPE İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI (HALKA YÖNELİK) SORU KİTAPÇIĞI ADI/SOYADI : TELEFONU : SALON NO : Açıklama 1. u kitapçýkta Din Kültürü

Detaylı

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır?

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci akabe biatında Medinelilerin Efendimiz'e (s.a.v.) verdiği sözlerden değildir? A) Allah tan başkasını Tanrı yerine koymamak B) Birbirlerine iftira etmemek C) Kimseden

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM [2b] (1) HAYBER KALESİ NİN FETHİ (3) Haberleri rivayet edenler ve eserlerden nakledenler şöyle anlatırlar: Hazret-i Muhammed; (5) bir gün sabah namazını kıldı, (6) mübarek

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2014 1. Peygamber Sevdalılarının kutlu doğum münasebetiyle düzenlemiş olduğu, 2014 yılı kutlu doğum siyer sınavının, on beş yaş altı kategorisi için belirlenen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MUTE SEFERİ - H8 Kaza Umresi nden sonra hem Rasulullah, hem de müslümanlar, Medine ye ferahlamış olarak dönmüşlerdi. Bundan sonra güzel günler görülmeye

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012 1. İslam Rehberi Hz. Muhammed (sav) in ilk hicret kafilesini Habeşistan a göndermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Habeşistan kralı Necaşi nin güçlü bir orduya sahip olması B)

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. İslam öncesi cahiliye dönemi Arap toplumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Puta tapma yaygın idi. B) Erkek çocuklar diri diri toprağa gömülürdü. C) Hanif dinine mensup kişiler vardı.

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla İLK MÜSLÜMANLARI TANIYALIM Hatice: Mekke'nin zenginlerindendi. Peygamberle evlendi. 25 yıllık evliliklerinde 6 çocukları oldu. Hz Hatice Doğum : 555 Evlenme:

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012 1. Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib Hz. Muhammed (sav) e bakması için diğer amcaları arasından neden Ebu Talib i seçmiştir? A) Daha zengin olduğu için B) Çocukları daha fazla olduğu için C) En büyük

Detaylı

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir? DİTİB KADIN KOLLARI 2011 SİYER YARIŞMASI SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir? a) Mekke b) Taif c) San a d) Medine 2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

1)Verilen bilgiler, Hz. Muhammed'in (SAV) özellikleri ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. İnsanların rahatını kendi rahatına tercih ederdi. II. Yapılacak olan bir işte arkadaşlarının görüşünü alırdı. III. Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde ahir zamanda geleceği müjdelenen bir kişidir.

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV)

HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) HAYAT-I TAYYİBELERİ KRONOLOJİSİ PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED MUSTAFA (SAV) SOYU Peygamberimizin Soyu: Hz. İbrahim, Hz. İsmail Adnan (21. batın)... Fihr, Gaalib, Luey, Kâ b, Mürre, Kilâb, Kusay,

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. Hz. Muhammed (sav), insanlık tarihinin en büyük değişimini gerçekleştiren insandır. Onun kıymetini anlamak için ondan önce dünyanın durumunu ve ondan sonra onun yolundan ayrılmış insanlığın durumunu

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Hz. Muhammed Neden Çok Evlilik Yaptı?

Hz. Muhammed Neden Çok Evlilik Yaptı? On5yirmi5.com Hz. Muhammed Neden Çok Evlilik Yaptı? Hz. Muhammed'in birden fazla evlilik yapması her zaman tartışılmış bir konudur. İşte bu konuya cevap niteliğinde bir yazı... Yayın Tarihi : 19 Nisan

Detaylı

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN 978-605-318-711-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Konular: *İdari Yapı *Mali Yapı *Askeri Yapı *Adli Yapı *Medeniyet ve Kültür Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 KUZEY Mekke nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir GÜNEY Hz. İbrahim

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013 1. 1.Yahudi şairlerinden biridir. 2.Beni Nadir Yahudilerinin ileri gelenlerindendir. 3.Diliyle ve şiirleriyle sürekli peygamberimizi eleştirmiştir. 4.Muhammed bin Mesleme adında yiğit bir Müslüman tarafından

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2013 1. Peygamber Efendimiz(sav), Taif'ten dönüşünde Utbe ve Şeybe kardeşlerin bağında dinlenirken, kendisine üzüm ikram eden ve iman edip Müslüman olan köle hangi peygamberin kavmindendi? A) Hz.Musa(as) B)

Detaylı

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI 8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI Yavuz YILDIRIM Her toplumun organizasyona ihtiyacı olduğu kabul edilen bir gerçektir. Hz. Muhammed de Mekke şehrinden Medine ye hicret ettikten sonra Medine

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Yazar: Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ SORU BANKASI ISBN???-???-???-???-? Kitapta yer

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac

Özellikle uzman olduğumuz bir alanımız var. Umre ve hac UMRE PROGRAMI 1993 yılının sonbaharında Türkiye de Umre ve Hac yapmak isteyenlere daha kaliteli hizmet sunmak maksadıyla dört ortak tarafından, İstanbul'da kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. O yıllarda,

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 420-425 KİTAP TANITIMI BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI 2

Yıl: 2, Sayı: 2, Mart 2015, s. 420-425 KİTAP TANITIMI BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI 2 KİTAP TANITIMI BÜLBÜLÜN KIRK ŞARKISI 2 Muhammed Felat AKTAN 1 Klasik edebiyat ile ilgili çalışmalarıyla ön plana çıkan İskender Pala, son çıkan kitabında İslam Peygamberinin hayatını, bir bülbülün ağzından

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM TARİHİ I Ders No : 0020100005 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ORTAÖĞRETİM HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:5972

Detaylı