ESM x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý"

Transkript

1 ESM x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM x 35 DIN Boyutlu Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt göstergel - NTC grþ veya, TC grþ veya, J tp Termokupl grþ veya, K tp Termokupl grþ veya, Tell T 100 grþ veya, Tell T 1000 grþ (Sparþte belrtlmeldr) - ON/OFF sýcaklýk kontrolü - Seçleblr ýsýtma veya soðutma fonksyonu - Hsterszl çalýþma seçm - Ayarlanablr sýcaklýk ofset - Set deðer alt lmt ve set deðer üst lmt sýnýrlandýrmasý - Röle veya SSr Sürücü çýkýþý - rob arýzasý durumunda; Kompresör ün sürekl çalýþmasý, durmasý veya peryodk çalýþmasý seçenekler - Kompresör koruma geckmeler - rogramlama modu þfre korumasý Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM V04 06/08

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA ESM-3710 Sýcaklýk Kontrol chazý kullaným kýlavuzu ana bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekldedr. Bu k ana bölümün dýþýnda chazýn sparþ blglernn ve teknk özellklernn yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu çersnde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý "ÝÇÝNDEKÝLER" dznnde yer almaktadýr. Kullanýcý dznde yer alan herhang br baþlýða sayfa numarasý üzernden erþeblr. Kurulum: Bu bölümde, chazýn fzksel boyutlarý, panel üzerne montajý, elektrksel baðlantý konularý yer almaktadýr. Fzksel ve elektrksel olarak chazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekl Ve arametreler: Bu bölümde, chazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere erþm, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler çersnde, fzksel ve elektrksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana geleblecek tehlkel durumlarý engellemek amacý le uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler çersnde kullanýlan Sembollern açýklamalarý belrtlmþtr. Güvenlk uyarýlarý yandak sembolle belrgnleþtrlmþtr. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dkkate alýnmasý gerekmektedr. Elektrk çarpmasý sonucu oluþablecek tehlkel durumlarý belrtr. Kullanýcýnýn bu sembolle verlmþ uyarýlarý kesnlkle dkkate almasý gerekmektedr. Chazýn fonksyonlarý ve kullanýmý le lgl öneml notlar bu sembol le belrgnleþtrlmþtr.

3 Ýçndekler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1. SÝARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM.KURULUM... Sayfa 7.1 GENEL TANITIM. ESM-3710 SICAKLIK KONTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI.3 ANEL KESÝTÝ.4 ORTAM ÞARTLARI.5 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNE MONTAJI.6 CÝHAZIN MONTAJ AARATLARI ÝLE ANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ.7 CÝHAZIN ANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI... Sayfa TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3. ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 SICAKLIK SENSÖR GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI TC (TERMOKUL) BAÐLANTISI 3.5. TC VE NTC BAÐLANTISI T-100 VE T-1000 BAÐLANTISI 3.6 ESM-3710 SICAKLIK KONTROL CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASYON TEST DEÐERLERÝ 3.7 ÇIKIÞ BAÐLANTILARI RÖLE ÇIKIÞI BAÐLANTISI 3.7. SSR SÜRÜCÜ ÇIKIÞI BAÐLANTISI 4.ÖN ANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa ESM-3710 CÝHAZLARININ YAZILIM REVÝZYONUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 4. DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.3 ROGRAMLAMA MODU ARAMETRE LÝSTESÝ 4.4 ESM-3710 SICAKLIK KONTROL CÝHAZI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ 4.5 ROGRAMLAMA MODU ARAMETRELERÝ KOLAY ERÝÞÝM ÞEMASI 4.6 ROGRAMLAMA MODUNA GÝRÝÞ, ARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT 5.ESM-3710 SICAKLIK KONTROL CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa 6 6.SESÝFÝKASYONLAR... Sayfa 7 3

4 EU Uyum Deklarasyonu Üretc Frma Adý Üretc Frma Adres : Emko Elektronk Sanay Ve Tcaret A.Þ. : DOSAB, Karanfl Sokak, No:6, Bursa, Türkye Üretc bu ürünün aþaðýdak standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý Model Kodu Tp Kodu Ürün Kategors : Sýcaklýk Kontrol Chazý : ESM-3710 : ESM-3710 : Kontrol ve laboratuvar kullanýmlý, elektrksel teçhzat donanýmlý ölçüm chazý Ürünün Uyumlu Olduðu Drektfler: 73 / 3 / EEC The Low Voltage Drectve as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electromagnetc Compatblty Drectve Aþaðýdak özellklere göre tasarlanmýþ ve mal edlmþtr: EN :001 EMC Generc Emsson Standard for the Industral Envronment EN :001 EMC Generc Immunty Standard for the Industral Envronment EN :001 Safety Requrements for electrcal equpment for measurement, control and laboratory use 4

5 1.Önsöz ESM-3710 sers sýcaklýk kontrol chazlarý, endüstrde herhang br sýcaklýk deðernn ölçülmes ve kontrol edlmes çn tasarlanmýþtýr. Bast ve kolay kullanýmý On/Off Kontrol formu, ýsýtma ve soðutma seçm le pek çok uygulamada kullanýlablr. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan br kýsmý aþaðýda verlmþtr: Uygulama Alanlarý Cam Gýda lastk etro-kmya Tekstl Otomotv Makna malat sektörü Uygulamalar Isýtma Fýrýnlama Kuluçka makneler Depolama Havalandýrma 1.1 Genel Özellkler ESM-3710 Besleme Gerlm Grþ Standart 30 V (±%15), 50/60Hz Opsyonel Besleme Grþ 115 V (±%15), 50/60Hz 4 V (±%15), 50/60Hz 4 V (-%15, + %10), 50/60Hz 1 V (±%15), 50/60Hz Sýcaklýk Sensör Grþ NTC TC J veya K Tp TC Tell T 100 Tell T 1000 Standart Çýkýþ-1 (Röle Çýkýþý) Opsyonel Çýkýþ-1 (SSr Sürücü Çýkýþý) Kontrol Çýkýþý Alarm Çýkýþý Kontrol Çýkýþý Alarm Çýkýþý Isýtma veya Soðutma Fonksyonu ON/OFF Çalýþma 5

6 1. Sparþ Blgler / A BC D E FG HI / U V W Z ESM-3710 (77x35 DIN Boyutlu) / / A Besleme Gerlm 4 V ( -%15, +-%10 ) 50/60 Hz 3 4 V ( ± %15 ) 50/60 Hz V ( ± %15 ) 50/60 Hz 5 30 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 6 1 V ( ± %15 ) 50/60 Hz 9 Müþterye Özel BC Grþ Tp Skala() 05 J,Fe CuN IEC584.1(ITS90) K,NCr N IEC584.1(ITS90) T 100, IEC751(ITS90) T 100, IEC751(ITS90) TC (Not-1) TC (Not-1) T 1000, IEC751(ITS90) T 1000, IEC751(ITS90) NTC (Not-1) NTC (Not-1) Not-1 : TC veya NTC grþ tpler seçldðnde ( BC = 1, 15, 18, 19 ), Sýcaklýk sensörü chazla brlkte verlmektedr. Bu nedenle sparþ kodunda TC grþ tp çn sensör tp (V=0,1veya ) olarak, NTC grþ tp çn sensör tp ( V = 0, 3 veya 4 ) olarak belrtlmeldr. E Çýkýþ-1 1 Röle Çýkýþý ( Rezstf Yükte 10 V, 1 NO + 1NC ) SSR Sürücü Çýkýþý (Maksmum 15 V ) V ESM-3710 Chazýyla verlen Sýcaklýk sensörü 0 Yok 1 TC-M6L40.K1.5 (TC Hava robu 1.5 mt slkon kablolu) TCS-M6L30.K1.5.1/8 (TC Sývý robu 1.5 mt slkon kablolu) 3 NTC-M5L0.K1.5 (Soðutma uygulamalarý çn termoplastk kaplamalý, 1.5 mt kablolu NTC probu) 4 NTC-M6L50.K1.5 (Metal koruyucu tüplü, 1.5 mt kablolu NTC probu) 9 Müþterye Özel ESM-3710 Sýcaklýk kontrol chazýna at tüm sparþ blgler yandak tabloda verlmþtr. Kullanýcý kendsne uygun chaz konfgürasyonunu tablodak blg ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturablr ve bunu sparþ koduna dönüþtüreblr. Öncelkle sstemnzde kullanmak stedðnz chazýn besleme gerlmn belrleynz. Daha sonra dðer özellkler belrleynz. Belrledðnz seçenekler tablonun üzernde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtrnz. Standart özellkler dýþýnda kalan steklernz çn bzmle rtbata geçnz. Vac tanýmý olarak smges Vdc tanýmý olarak smges Vac/dc tanýmý olarak smges kullanýlmýþtýr. 1.3 Garant Malzeme ve þçlk hatalarýna karþý k yýl süreyle garant edlmþtr. Bu garant chazla brlkte verlen garant belgesnde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþterye düþen görev ve sorumluklarýn eksksz yerne getrlmes halnde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Chazýn tamr eðtml kþler tarafýndan yapýlmalýdýr. Chazýn dahl parçalarýna erþmek çn öncelkle chazýn enerjsn kesnz. Chazý hdrokarbon çeren çözeltlerle (etrol, Trchlorethylene gb) temzlemeynz. Bu çözeltlerle chazýn temzlenmes, chazýn mekank güvenrlðn azaltablr. Chazýn dýþ plastk kýsmýný temzlemek çn etl alkol yada suyla nemlendrlmþ br bez kullanýnýz. 6

7 .Kurulum Chazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdak uyarýlarý dkkatle okuyunuz. aketn çersnde, - 1 adet chaz - adet Montaj Aparatý - Garant belges - Kullanma Kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana geleblecek hasarlara karþý, chazýn montajýna baþlanmadan önce göz le kontrol edlmes gerekmektedr. Montaj ve devreye alma þlemnn mekank ve elektrk teknsyenler tarafýndan yapýlmasý gerekmektedr. Bu sorumluluk alýcýya attr. Chaz üzerndek herhang br hata veya arýzadan kaynaklanablecek br tehlke söz konusu se sstemn enerjsn kapatarak chazýn tüm elektrksel baðlantýlarýný sstemden ayýrýnýz. Chaz üzernde, sgorta ve chaz enerjsn kapatacak br anahtar yoktur. Chazýn besleme grþnde enerjsn kapatacak br anahtarýn ve sgortanýn kullanýcý tarafýndan ssteme lave edlmes gerekmektedr. Chazýn besleme gerlm aralýðýnýn kontrol edlmes ve uygun besleme gerlmnn uygulanmasý gerekmektedr. Bu kontrol þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn veya sstemn zarar görmesn ve olablecek kazalarý engelleyecektr. Elektrk þoklarýný ve benzer kazalarý engellemek çn chazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadanchaza vemontajýnyapýldýðýsstemeenerjverlmemeldr. Chaz üzernde deðþklk yapmayýn ve tamr etmeye çalýþmayýn. Chaz üzerndek müdahaleler, chazýn hatalý çalýþmasýna, chazýn ve sstemn zarar görmesne, elektrk þoklarýna ve yangýna sebep olablr. Chazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesnlkle kullanmayýnýz. Chazýn montajýnýn yapýlacaðý mekank aksam üzernde tehlke yaratablecek tüm aksam le lgl gerekl tedbrlern alýnmasý gerekmektedr. Bu tedbrler, montajý yapacak personeln güvenlð çn gerekldr. Chazýn kend sabtleme parçalarý le sstem üzerne montajýnýn yapýlmasý gerekmektedr. Uygun olmayan sabtleme parçalarý le chazýn montajýný yapmayýnýz. Sabtleme parçalarý le chazýn düþmeyeceðnden emn olacak þeklde montajýný yapýnýz. Chazýn, bu kullaným kýlavuzunda belrtlen kullaným þekller ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasýdurumunda tümsorumlulukkullanýcýyaattr. 7

8 .1 Genel Tanýtým Montaj Aparatý Ön anel I65 koruma NEMA 4X Chazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksmum kalýnlýk 15 mm / 0.59 nch). ESM-3710 Sýcaklýk Kontrol Chazýnýn Ön Görünümü ve Boyutlarý Temperature Controller ESM mm / 1.38 nch 77 mm / 3.03 nch 8

9 Maksmum 15 mm / 0.59 nch 4 mm /0.16 nch 58.5 mm /.30 nch.3 anel Kest 110 mm / 4.33 nch (mn) 9 mm / 1.14 nch 50 mm / 1.97 nch (mn) 71 mm /.79 nch 9

10 .4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 le 50 Maksmum Rutubet : % 90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklk : 000 m'ye kadar Chazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferk ortamlar atlayýcý atmosferk ortamlar Ev uygulamalarý (Chaz sadece endüstryel uygulamalarda kullanýlablr.).5 Chazýn anel Üzerne Montajý 1-Chazýn montaj yapýlacaðý panel kestn, verlen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 -Chazý panel üzerndek keste yerleþtrnz. Chazýn montaj aparatlarý üzernde se panel üzerne yerleþtrmeden çýkarýnýz. Chazýn montajýnýn yapýlacaðý mekank aksam üzernde tehlke yaratablecek tüm aksam le lgl gerekl tedbrlern alýnmasý gerekmektedr. Bu tedbrler, montajýyapacakpersonelngüvenlð çngerekldr. 10

11 .6 Chazýn Montaj Aparatlarý Ýle anel Üzerne Sabtlenmes 1 Chaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Chazý paneln ön tarafýndan açýlan keste yce yerleþtrnz. -Montaj aparatlarýný yanlardak sabtleme yuvalarýna yerleþtrp chazý panele sabtleynz. Chazýn kend sabtleme parçalarý le sstem üzerne montajýnýn yapýlmasý gerekmektedr. Uygun olmayan sabtleme parçalarý le chazýn montajýný yapmayýnýz. Sabtleme parçalarý le chazýn düþmeyeceðnden emn olacak þeklde montajýný yapýnýz..7 Chazýn anel Üzernden Çýkarýlmasý Chazý panel üzernden ayýrma þlemne baþlamadan önce chazýn ve baðlý olduðu sstemn enerjsn kesnz, chazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz. 1-Montaj aparatlarýný, yanlardak sabtleme yuvalarýndan haffçe çekerek çýkartýnýz. -Chazý paneln ön tarafýndan çekerek çýkartýnýz. 1 11

12 3.Elektrksel Baðlantý Chazýn ssteme göre konfgüre edlmþ olduðunu garant altýna alýnýz. Yanlýþ konfgürasyon sonucu sstem ve/veya personel üzernde oluþablecek zarar verc sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya attr. Chaz parametreler, fabrka çýkýþýnda belrl deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sstemn htyaçlarýna göre deðþtrlmeldr. Chaz, bu tür ürünlerde deneym olan vasýflý operatör veya teknsyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Chaz aksamýndak voltaj nsan hayatýný tehdt edeblr düzeydedr, yetksz müdahaleler nsan hayatýný tehlkeye sokablr. Chazýn besleme gerlm aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme gerlmnn uygulanmasý gerekmektedr. Bu kontrol þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn, sstemn zarar görmesn ve olablecek kazalarý engelleyecektr. Elektrk þoklarýný ve benzer kazalarý engellemek çn chazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan chaza ve montajýn yapýldýðý ssteme enerj verlmemeldr. 3.1 Termnal Yerleþm ve Baðlantý Talmatlarý Tornavda 0,8x3mm Vda sýkýþtýrma 0,5 Nm Max..5 mm / nch Kablo Boyutu: 14AWG/1mm² Tekl / Çoklu 1

13 3. Elektrksel Baðlantý Þemasý Sstemn zarar görmemes ve olablecek kazalarý engellemek çn Chazýn Elektrksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verlen Elektrksel Baðlantý Þemasýna göre yapýlmasý gerekmektedr. /N : ESM-3710 CAT II OUTUT NTC, TC, T-100 T-1000 NO C NC TC SSr Çýkýþý çn (+) (-) L N L(+) N(-) Röle veya SSR Sürücü Çýkýþý Sýcaklýk Sensör Grþ (TC, NTC, TC, T-100 veya T-1000) Besleme Gerlm Grþ Besleme Gerlm Grþ 30 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 1 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 115 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA (Sparþte belrtlmeldr.) 4 V ( ± %15 ) 50/60 Hz VA 4 V ( -%15, +%10 ) 50/60 Hz VA (Sparþte belrtlmeldr.) SýcaklýkSensörgrþ CATIIsýnýfýndadýr. 13

14 3.3 Chaz Etketnn Görünümü JTp( 0; 800) skalalý Termokupl grþl, 30V Besleme gerlml ve Röle çýkýþlý chaz çn Etket görünümü /N : ESM /00.00/ CAT II OUTUT 30 V ± 15% J Type TC 50/60Hz - 1.5VA ( 0 to 800) Scale L N NO C NC T-100 Tp ( ; 99.9 ) skalalý, 1V Besleme gerlml ve Röle çýkýþlý chaz çn Etket görünümü /N : ESM /00.00/ CAT II OUTUT 1 V ± 15% T /60Hz (-19.9 to 99.9 ) 1.5VA Scale L N NO C NC

15 3.4 Chaz Besleme Grþ Baðlantýsý Besleme Grþ Baðlantýsý Besleme Grþ Baðlantýsý L 4 N 5 Not-1 L 9 N 10 Not-1 Harc Sgorta (1 A T) Not- Harc Sgorta (1A T) Not- Besleme Anahtarý Besleme 30 V (± %15) 50/60 Hz veya 115 V (± %15) 50/60 Hz veya 4 V (± %15) 50/60 Hz veya 4 V (-%15,+%10) 50/60 Hz Besleme Anahtarý Besleme 1 V (± %15) 50/60 Hz Not-1 : 1V ve 4V Besleme kullanýlýrken Lle belrtlen (+), Nle belrtlen ( - ) uçtur. Not- : Harc sgorta tavsye edlr. Chazýn besleme gerlmn belrtlen termnallere uygulayýnýz. Chazýn besleme gerlmn tüm elektrksel baðlantýlar yapýldýktan sonra vernz. Chazýn çalýþacaðý besleme gerlm aralýðý sparþte belrtlmeldr. Düþük ve yüksek gerlm aralýðý çn chaz farklý üretlmektedr. Montaj sýrasýnda, chazýn besleme gerlm aralýðýnýnkontrolüve uygunbesleme gerlmnnuygulanmasý gerekmektedr. Bu kontrol þlem, yanlýþ besleme gerlm uygulanarak chazýn veya sstemn zarar görmesn ve olablecek kazalarý engelleyecektr. Chaz üzernde, chazýn enerjsn kapatacak br besleme anahtarý yoktur. Chazýn besleme grþnde chazýn enerjsn kapatacak br besleme anahtarýnýn kullanýcý tarafýndan ssteme lave edlmes gerekmektedr. Besleme anahtarýnýn chaza at olduðu belrtlmel ve kullanýcýnýn rahatça ulaþableceð yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr grþlern ayýracak þeklde k kutuplu olmalý, Elektrksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk / kapalý konumlarýna dkkat edlerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý þaretlenmþ olmalýdýr. BeslemegrþlerndeHarcSgorta Fazbaðlantýsýüzerndeolmalýdýr. BeslemegrþlerndeHarcSgorta (+) hatbaðlantýsýüzerndeolmalýdýr. 15

16 3.5 Sýcaklýk Sensör Grþ Baðlantýsý TC (Termokupl) Baðlantýsý TC Termokupl baðlantýsýný þeklde gösterldð gb +, - uçlara dkkat ederek yapýnýz Termokupl tpne uygun kompanzasyon kablosu kullanýnýz. Ekranlý kablolarla topraklama baðlantýsýný yapýnýz. Grþ Drenc 10M dan büyüktür TC ve NTC Baðlantýsý TC NTC KIRMIZI BEYAZ Grþ Drenc 10 M dan büyüktür. TC rob baðlantýsý yapýlýrken TC rob unun kablo renklerne dkkat ednz. 16

17 3.5.3 T-100 ve T-1000 Baðlantýsý T-100 T Grþ Drenc 10M dan büyüktür. 3.6 ESM-3710 Sýcaklýk Kontrol Chazý Galvank Ýzolasyon Test Deðerler Besleme Grþ V ( ESM çn ) 500V ( ESM çn ) Ground 1 000V 000V 000V Output-1 Röle Çýkýþý Opsyonel SSR Sürücü Çýkýþý Analog Grþler V 1 V Beslemel Chazlar çn Galvank Ýzolasyon Test deðerler : Besleme Grþ 9 10 Ground 1 000V 1 3 Output-1 Röle Çýkýþý V 1 Opsyonel SSR Sürücü Çýkýþý 1 11 Analog Grþler 11 17

18 3.7 Çýkýþ Baðlantýlarý Röle Çýkýþý Baðlantýsý Chaz NC C 3 Max 10A T Sgorta L N NO 1 Yük Sgortalar, uygulama dkkate alýnarak seçlmeldr SSR Sürücü Çýkýþý Baðlantýsý Chaz L N 1 Son Kontrol Elemaný (SSR) 5V Maks. 15mA Sgorta Yük Sgortalar, uygulama dkkate alýnarak seçlmeldr. 18

19 4. Ön aneln Tanýmý ve Menülere Erþm Deðer Deðþtrme Modu Gösterm Led Çýkýþ Aktf Led (Blnk edyorsa kompresör koruma süres sonunda çýkýþ aktf edlr.) Sýcaklýk Deðer, Sýcaklýk Set Deðer ve arametre Gösterges Temperature Controller rogramlama Modu Gösterm Led Not-1 Deðer Arttýrma ve rogramlama ESM modunda ken parametre çerðne erþm çn kullanýlýr. Not-1 Deðer Azaltma Butonu Deðer deðþtrme moduna ve rogramlama moduna grþ ve Onaylama butonu olarak kullanýlýr. Not-1: deðer deðþtrme modu veya rogramlama modunda parametrelern çersndeyken Arttýrma veya Eksltme butonlarýna 5 sn sürekl basýldýðýnda chaz arttýrma veya eksltme þlemlern 10 ar 10 ar, 10 sn sürekl basýldýðýnda se 100 er 100 er yapar. 4.1 ESM-3710 Chazlarýnýn Yazýlým Revzyonunun Göstergede Ýzlenmes Sýcaklýk kontrol chazýna enerj uygulandýðýnda lk olarak chazda kullanýlan yazýlýmýn revzyon numarasý kullanýcýya bldrlmektedr. ESM r Revzyon yazýsý Temperature Controller Revzyon numarasý ESM Temperature Controller Ana Çalýþma Ekraný gözlenr. Chazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen br durumla karþýlaþýlýrsa chazýn enerjsn kesnz ve yetkl kþler blglendrnz. 19

20 4. Set Deðernn Deðþtrlmes ve Kaydedlmes Ana Çalýþma Ekraný Deðer Ekraný butonuna bastýðýnýzda led yanar göstergede Set deðer görünür. Arttýrma ve eksltme butonlarý le Set deðern deðþtrnz. Deðer Ekraný Ana Çalýþma Ekraný Set deðern kaydetmek çn butonuna basýnýz. Led söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. rogramlama parametrelernde bulunan Set deðer mnmum arametre deðer le Set deðer maksmum parametre deðer arasýnda br deðer kolaylýkla ayarlanablr. Set deðer deðþtrme modu çersndeyken kullanýcý 0 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 0

21 4.3 rogramlama Modu arametre Lstes ÇýkýþçnHsterszarametres ( Default =0) TC Tp Chazlar çn 0 le 100, T-100 (-50, 400) ve T-1000 (-50, 400) çn 0 le 100, T-100 (-19.9, 99.9) ve T-1000 (-19.9, 99.9) çn 0.0 le 10.0, TC (-19.9, 99.9) ve NTC (-19.9, 99.9) çn 0.0 le 10.0, TC (-50, 150) ve NTC (-50, 100) çn 0 le 0 arasýnda br deðer alablr. SetdeðerMnmumarametres ( Default=ChazTp Mnmumdeðer ) Set deðer bu parametre deðernn altýnda ayarlanamaz. Bu parametre chaz skalasýnýn mnmum deðer le Set deðer maksmum parametresnde tanýmlanan deðer arasýnda br deðer alablr. SetdeðerMaksmumarametres ( Default =ChazTpMaksmumdeðer ) Set deðer bu parametre deðern üstünde ayarlanamaz. Bu parametre set deðer mnmum parametresnde tanýmlanan deðer le chaz skalasý maksmum deðer arasýnda br deðer alablr. roses Ofset arametres ( Default = 0 ) TCTpChazlar çn -100le100, T-100 (-50, 400) ve T-1000 (-50, 400) çn -100 le 100, T-100 (-19.9, 99.9) ve T-1000 (-19.9, 99.9) çn le 10.0, TC (-19.9, 99.9) ve NTC (-19.9, 99.9) çn -0 le 0, TC (-50, 150) ve NTC (-50, 100) çn le 10.0 arasýnda br deðer alablr. Çalýþma Þekl arametres ( Default = 1 ) Çalýþma þekl Isýtma olarak seçlr. Çalýþma þekl Soðutma olarak seçlr. Chaza Enerj verldðnde Kompresör Start Geckmes arametres ( Default = 0 ) Chaza enerj verldkten sonra, Kompresör ün devreye grmes çn geçmes gereken süre bu parametre le ayarlanablr. 0 le 0 dakka arasýnda br deðer alablr. Kompresör Stop-Start Geckmes arametres ( Default = 0 ) Kompresör durduktan sonra yenden devreye grmes çn geçmes gereken süre bu parametre le ayarlanablr. 0 le 0 dakka arasýnda br deðer alablr. Kompresör Start-Start Geckmes arametres ( Default = 0 ) Kompresör ün k start ý arasýnda geçmes gereken süre bu parametre le ayarlanablr. 0 le 0 dakka arasýnda br deðer alablr. rob Arýzasý arametres ( Default = 0 ) robarýzasýdurumundakompresör devredýþý. OFF rob arýzasý durumunda Kompresör sürekl devrede. ON rob arýzasý durumunda Kompresör ve sürelerne göre peryodk çalýþýr. rob Arýzasýnda Kompresör Çalýþma Zamaný arametres ( Default = 0 ) robarýzasýparametresnn çerð= sebuparametregözleneblr. 0 le 99 dakka arasýnda br deðer alablr. rob Arýzasýnda Kompresör Durma Zamaný arametres ( Default = 0 ) robarýzasýparametresnn çerð= sebuparametregözleneblr. 0 le 99 dakka arasýnda br deðer alablr. rogramlama Modu Erþm Þfres ( Default = 0 ) rogramlama moduna grþ esnasýnda sorulan þfre deðer bu parametre le tanýmlanablr. 0 le 999 arasýnda br deðer alablr. 0 seçldðnde programlama moduna grþte þfre sorulmaz.,,,, ve arametreler chazýn çalýþma þekl Soðutma olarak seçlmþ se gözlenr. Isýtma seçlmes durumunda arametre Lstesnn baþýna dönülür. 1

22 4.4 ESM-3710 Sýcaklýk Kontrol Chazý Çalýþma Grafkler 1-Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 1 se (Soðutma seçl) Chaza Enerj verldðnde Kompresör Start Geckmes parametre deðer 1, Kompresör Stop-Start Geckmes parametre deðer 1 ve Kompresör Start-Start Geckmes parametre deðer 1 se ; Enerj Zaman Hst Zaman Çýkýþ Aktf Led Zaman Çýkýþ Zaman -Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 0 se (Isýtma seçl) Sýcaklýk Deðer HSt HSt HSt Zaman ON OFF Sýcaklýk Kontrol Çýkýþý Zaman ON/OFF kontrol algortmasýnda, son kontrol elemaný açýlarak veya kapatýlarak sýcaklýk deðer set edlen deðerde tutulmaya çalýþýlýr. ON/OFF kontrol le çalýþan br sstemde sýcaklýk deðer sürekl salýným halndedr. Sýcaklýk deðernn set edlen deðer etrafýndak salýným sýklýðý veya genlð kontrol edlen ssteme baðlýdýr. Sýcaklýk deðernn salýným sýklýðýný azaltmak çn set deðer altýnda veya etrafýnda br eþk bölges oluþturulur ve bu bölge hstersz olarak adlandýrýlýr. Kontrol çýkýþýnýn davranýþ þekl yukarýdak þekllerde anlatýlmaktadýr.

23 4.5 rogramlama Modu arametreler Kolay Erþm Þemasý 5sn Ana Çalýþma Ekraný rogramlama Modu Grþ Ekraný Þfre Grþ Ekraný Arttýrma ve Eksltme Butonlarý le Þfrenz Grnz. Þfre Grþ Ekraný /Onay Butonu le Þfrenz Onaylayýnýz. Hstersz Set deðer Mnmum Set deðer Maksmum roses Ofset arametres Çalýþma Þekl Seçm Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 1 se (Soðutma seçl) Chaza Enerj verldðnde Kompresör Start Geckmes Kompresör Stop-Start Geckmes Kompresör Start-Start Geckmes rob Arýzasý rob Arýzasýnda Kompresör Çalýþma zamaný rob Arýzasýnda Kompresör Durma zamaný Çalýþma Þekl Seçm arametresnn deðer = 0 se (Isýtma seçl) rogramlama Modu Erþm Þfres rogramlama modu çersndeyken kullanýcý 0 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 3

24 4.6 rogramlama Moduna Grþ, arametre Deðerlernn Deðþtrlmes ve Kayýt Ana Çalýþma Ekraný 5sn butonuna 5 sanye boyunca bastýðýnýzda led' yanýp sönmeye baþlar. rogramlama modu erþm þfres tanýmlanmýþ se göstergede programlama modu grþ ekraný gözlenr. Not-1: rogramlama modu erþm þfres 0 se rogramlama modu grþ ekraný gözlenmez Hstersz ekraný gözlenr. rogramlama Modu Grþ Ekraný Arttýrma butonuna basarak þfre grþ ekranýna geçlr. Þfre Grþ Ekraný Arttýrma ve eksltme butonlarý le programlama modu grþ þfres grlr. Þfre Grþ Ekraný /Onay butonuna basarak grlen þfre onaylanýr. Not-: Þfre grþ ekraný geldðnde programlama modu grþ þfres grmeden sadece /Onay butonuna basarak parametre deðerler gözleneblr. Ancak parametrelerde herhang br deðþklk yapýlamaz. rogramlama Ekraný Hstersz arametres Arttýrma butonuna basarak parametre çerðn gözleneblr. Set butonuna basarak br sonrak parametreye geçlr. Hstersz arametresnn Deðer Arttýrma ve eksltme butonlarý le parametre çerð deðþtrleblr. rogramlama Ekraný Hstersz arametresnn Deðer Set butonuna basarak parametre deðer kaydedlr. Hstersz arametres Set butonuna basarak br sonrak parametreye geçlr. rogramlama modu çersndeyken kullanýcý 0 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 4

25 rogramlama Ekraný Set Deðer Mnmum arametres Arttýrma butonuna basarak parametre çerðn gözleneblr. Set butonuna basarak br sonrak parametreye geçlr. Set Deðer Mnmum deðer Arttýrma ve eksltme butonlarý le parametre çerð deðþtrleblr. rogramlama Ekraný Set Deðer Mnmum Deðer Set butonuna basarak parametre deðer kaydedlr. Set Deðer Mnmum arametres Set butonuna basarak br sonrak parametreye geçlr. Dger rogramlama modu parametrelerne benzer þeklde erþerek parametre deðerler gözlemleneblr ve deðþtrleblr. rogramlama modu çersndeyken kullanýcý 0 sn çersnde herhang br þlem yapmazsa, chaz otomatk olarak ana çalýþma ekranýna döner. 5

26 5. ESM-3710 Sýcaklýk Kontrol Chazýndak Hata Mesajlarý Temperature Controller ESM Analog grþtek rob Arýzasý. Sensör baðlantýsý yanlýþ veya sensör baðlantýsý yok. 6

27 6. Spesfkasyonlar Chaz Türü Fzksel Özellkler Koruma Sýnýfý Aðýrlýk Ortam Þartlarý Stoklama / Ortam sýcaklýðý Stoklama / Ortam nem oraný Montaj Tp Aþýrý Gerlm Kategors Elektrksel Krllk Çalýþma eryodu Besleme Voltajý Ve Gücü Sýcaklýk Sensör Grþler NTC grþ tp TC grþ tp Termokupl grþ tpler Termorezstans grþ tp Doðruluk Soðuk Nokta Kompanzasyonu Sensör Koptu Korumasý Okuma Sýklýðý Kontrol Formu Röle Çýkýþý Opsyonel SSR Çýkýþý Gösterge LED göstergeler Uyumlu Standartlar : Sýcaklýk Kontrol Chazý : 77 mm x 35 mm x 6.5 mm anel montajý çn plastk koruma. anel kest 71 x 9 mm. : NEMA 4X (önden I65, arkadan I0). : Yaklaþýk olarak 0.0 Kg. : Denz sevyesnden 000 metre yükseklðe kadar, yoðun nem olmayan ortamlarda. o o o o : -40 C le +85 C / 0 C le +50 C arasýnda. : 90 % max. (Yoðunlaþma olmayan ortamda) : Sabt montaj kategors. : II. : II. Ofs veya þ ortamýnda, letken olmayan krlenmelerde. : Sürekl. 30 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA 115 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA 4 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA 4 V (-%15, +%10) 50/60 Hz. 1.5 VA 1 V (± %15) 50/60 Hz. 1.5 VA : NTC, TC, TC, RTD : NTC (10 ) : TC ) : J, K (IEC584.1)(ITS90) : T-100, T-1000 (IEC751)(ITS90) : Termokupl ve Termorezstans çn Tam skalanýn ±%1 : Otomatk olarak ± 0.1/1. : Skalanýn üzernde. : Sanyede 3 okuma. :ON/OFF : Rezstf Yükte 10 V (Elektrksel Ömür : Tam Yükte Anahtarlama) : Maksmum 15 V : 14 mm Kýrmýzý 3 djt LED Gösterge : (Yeþl), OUT (Kýrmýzý), (Kýrmýzý) 3 mm : GOST-R, 7

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Dijital Proses Ýndikatör Cihazý

ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Dijital Proses Ýndikatör Cihazý ESM-3700 77x35 DIN Boyutlu Djtal roses Ýndkatör Chazý ESM-3700 77 x 35 DIN Boyutlu Djtal roses Ýndkatör Chazý - 4 Djt göstergel - Ön panelden kolay ayarlanablr. - -1999...9999 arasýnda ayarlanablr gösterge

Detaylı

ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kntrl Chazý ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kntrl Chazý - 3 Djt göstergel -NTC grþ veya, PTC grþ veya, J tp Termkupl grþ veya, K tp Termkupl grþ veya,

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

EZM-7750 72x72 DIN Boyutlu Programlanabilir Timer & Counter

EZM-7750 72x72 DIN Boyutlu Programlanabilir Timer & Counter EZM-7750 72x72 DIN Boyutlu Programlanablr Tmer & Counter EZM-7750 72 x 72 DIN Boyutlu Ünversal Grþl, Output Modül Ssteml Programlablr Tmer & Counter Chazý - 6 Djt Proses (PV) ve 6 djt Set (SV) deðer gösterges

Detaylı

PROSES KONTROL CÝHAZLARI ESM-XX50

PROSES KONTROL CÝHAZLARI ESM-XX50 Remote RAMP MAN AUTO PROSES KTROL CÝHAZLARI ESM-XX0 ESM-0, ESM-770, ESM-990, ESM-90, ESM-90 Ünversal Grþl PID Smart I/O Modül Ssteml Kontrol Chazlarý - djt proses (P) ve djt set (S) ekraný -Ünversal proses

Detaylı

ES x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ES x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96 x 96 1/4 DIN Analog Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - J tipi Termokupl Giriþi veya, K tipi Termokupl Giriþi veya, R tipi Termokupl Giriþi veya,

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 3712-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3712-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý ( + ALARM) - 3 Dijit Göstergeli - PTC Giriþi veya, J tipi Termokupl

Detaylı

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi veya,

Detaylı

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96x96 /4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96 x 96 /4 DIN Analog Setli Zaman Rölesi - Dip Switch ile seçilebilir Analog Skala (0...60) veya (0...600) - Dip Switch ile seçilebilir Zaman Tabaný (Saniye

Detaylı

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM- 3770 77x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM-3770 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý - 4 Dijit Göstergeli - NN veya N giriþ tipi - roses Set ve Alarm Set li çalýþma - Alarm çýkýþý

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

ESM-9944, ESM x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý

ESM-9944, ESM x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý Piþirme Kontrol Cihazý ESM-9944 ESM-9945 96x96 DIN 1/4 ESM-9944, ESM 9945 96 x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý J tipi termokupl, K tipi termokupl, PT-100 2-kablolu veya 3-kablolu sýcaklýk giriþi (

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

EPR x35 DIN Boyutlu Power Regülatör

EPR x35 DIN Boyutlu Power Regülatör ER-3790 77x35 DIN Boyutlu ower Regülatör ER-3790 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital ower Regülatör - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir çalýþma set deðeri - -1999...9999 arasýnda ayarlanabilir

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu roses Kontrol Cihazý ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý)

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Dijital Dimmer DC7-100.DMR Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Triac Çýkýþý (Faz açýsý kontrolü veya SSR olarak çalýþtýrma imkaný) %Güç deðeri ön panel üzerindeki

Detaylı

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-100 SC4-100 Prg Disp. Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ýki sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý Üniversal Dijital Ýndikatör UPI714-100 Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator Dijital Ýndikatör DI 37-100 DI37-100 Prog Out Digital Indicator Tek li, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dört hane dijital göstergeli Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer Dahili Buzzer'li Timer TM4-200 TM4-200 Timer Dahili Buzzer'li, / fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer 4 dijit LED Display, 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59 Dakika.Saniye 99.59 Saat.Dakika

Detaylı

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS9-2200.PSI TCS 9-2200 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6+6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm + 14mm

Detaylı

ANALOG TARAYICI. EPLC9600-CHANNEL8A 96 x 96 DIN 1/4. 8 Kanal Analog Tarayıcı

ANALOG TARAYICI. EPLC9600-CHANNEL8A 96 x 96 DIN 1/4. 8 Kanal Analog Tarayıcı ANALOG TARAYICI EPLC9-CHANNELA 9x9 / DIN EPLC9-CHANNELA 9 x 9 DIN / Kanal Analog Tarayıcı - x Pksel grafk LCD ekran - adet analog grş (her kanal çn ayrı ayrı - ma, - ma ve - V seçm mkanı) - -OFF kontrol

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-120 SC4-120 Set On Off Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Üç sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Proses Kontrol Cihazý

Proses Kontrol Cihazý ES-49 30 96x48 DIN 1/8 roses Kontrol Cihazý ES-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi (TC,

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC7-2100 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC4-2100 TC4-2100 Out1 Reset Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P)

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 38R - 120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 3 dijit gösterge, 8 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý SDC9-100 SDC 9-100 Motor Running Time (minute) (minute) Stop E.Stop Sensor Failure Lid Open Imbalance Start Motor Brake L.Open L.Close M.Run T.Set Start Stop Brake T.Set

Detaylı

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý roses Gösterge Cihazý ESM-4900 96x48 DIN 1/8 ESM-4900 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli roses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi () - Üniversal proses giriþi

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

EPM x35 DIN Boyutlu

EPM x35 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-3790 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-3790 77x35 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS37-100.T TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir 6 dijit LED Display (Yeþil

Detaylı

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer Çok Fonksiyonlu Timer TM37-100 TM37-100 Prog Timer Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer 4 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre FBT 7-2200 Pulse Giriþli ve Analog Çýkýþlý Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve miktarýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Sýcaklýk Kontol + Timer

Sýcaklýk Kontol + Timer Sýcaklýk Kontol + Timer TCT 4-100 Sýcaklýk kontrol + timer Sýcaklýk Kontrol Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn

Detaylı

ESM x 72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM x 72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7710 72 x 72 DIN Byutlu Sýcaklýk Kntrl Chazý ESM-7710 72 x 72 DIN Byutlu Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kntrl Chazý - 3 Djt göstergel - NTC grþ veya, PTC grþ veya, J tp Termkupl grþ veya, K tp Termkupl grþ

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

EZM x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4931 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4931 96 x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - 2 Setli Çalýþma -, ause

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS7-2200.S1 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001... 99.9999 ve

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý ESM-99 00 96x96 DIN 1/4 Proses G österge Cihazý ESM-9900 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi (P) - Üniversal proses giriþi

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS9-2200.T TCS 9-2200 Prog Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir

Detaylı

ATS-10 Otomatik Transfer Ünitesi

ATS-10 Otomatik Transfer Ünitesi ATS-10 Otomatik Transfer Ünitesi ATS-10 72 x 72 DIN Boyutlu, Otomatik Transfer Ünitesi - Uzak start çýkýþý - Hata durumunda otomatik transfer - Durum bilgisi indikatörleri - Þebeke gerilimi ölçümü ve gösterimi

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS7-100.C Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý sayýcý 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Giriþ Modlarý Inc Dec Up/Down Inc - Dec Inc -

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Sayýcý ve Takometre CTH 7-2200 CTH 7-2200 Tacho Alr. Set Tacho Out Cntr Out Cntr Set Tacho Alr. Set Counter Set Counter & Tachometer Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Uygulamalar:

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS9-22.C TCS 9-22 Set 1 Set 2 Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý ve BATCH sayýcý 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ ECASm seviye þalteri iletken sývýlarda, düþük iletkenlikli sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TRANS-MINIATS. 1. Önsöz

TRANS-MINIATS. 1. Önsöz TRANS-MINIATS OTOMATÝK TRANSFER ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler Trans-iATS otomatik transfer ünitesi, þebeke gerilimi izleme ve otomatik transfer özelliði saðlar. Þebekenin her hangi bir fazýnýn

Detaylı