ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý"

Transkript

1 ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2 Telli PT-1000 giriþi (Sipariþte belirtilmelidir.) - Kompresör, defrost ve fan kontrolü için üç ayrý çýkýþ - Kabin ve evaporatör için iki ayrý sensör giriþi - Konfigure edilebilir dijital giriþ - / Kontrol - Kabin ve evaporatör için ayrý ayarlanabilir sýcaklýk ofseti - Set deðeri sýnýrlandýrmasý - Kabin prob arýzasý durumunda; Kompresör ün sürekli çalýþmasý, durmasý veya periyodik çalýþmasý seçenekleri - Kompresör koruma gecikmeleri - Seçilebilir gazlý yada elektrikli defrost fonksiyonu - Ön panelden kolayca ayarlanabilen defrost zamaný - Ön panelden manuel defrost imkaný - Defrost parametreleri - Alarm parametreleri - Fan ý kompresör ve defrosta baðýmlý çalýþtýrýlabilme - Fan ý evaporatör sensör sýcaklýðýna veya ( kabin - evaporatör ) sýcaklýðýna baðýmlý çalýþtýrýlabilme - Defrost, kabin prob arýzasý ve alarm durumlarýna göre ayarlanabilen sesli uyarý ( Dahili Buzer ) - Buton korumasý - Programlama modu þifre korumasý Dahili Buzer Kullaným Kýlavuzu. TÜR ESM-3712-C 02 V00 09/07

2 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA ESM-3712-C Soðutma Kontrol cihazý kullaným kýlavuzu 2 ana bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümler aþaðýda açýklandýðý þekildedir. Bu iki ana bölümün dýþýnda cihazýn sipariþ bilgilerinin ve teknik özelliklerinin yer aldýðý bölümler de mevcuttur. Kullaným kýlavuzu içerisinde yer alan tüm baþlýklar ve sayfa numaralarý ÝÇÝNDEKÝLER dizininde yer almaktadýr. Kullanýcý dizinde yer alan herhangi bir baþlýða sayfa numarasý üzerinden eriþebilir. Kurulum: Bu bölümde, cihazýn fiziksel boyutlarý, panel üzerine montajý, elektriksel baðlantý konularý yer almaktadýr. Fiziksel ve elektriksel olarak cihazýn nasýl devreye alýnacaðý anlatýlmaktadýr. Çalýþma Þekli ve Parametreler: Bu bölümde, cihazýn kullanýcý arayüzü, parametrelere eriþim, parametre tanýmlamalarý konularý yer almaktadýr. Ayrýca bölümler içerisinde, fiziksel ve elektriksel montajda veya kullaným esnasýnda meydana gelebilecek tehlikeli durumlarý engellemek amacý ile uyarýlar konmuþtur. Aþaðýda bölümler içerisinde kullanýlan sembollerin açýklamalarý belirtilmiþtir. Güvenlik Kullanýcýnýn i uyarýlarý yandaki sembolle belirginleþtirilmiþtir. Uyarýlarýn kullanýcý tarafýndan dikkate alýnmasý gerekmektedir. Elektrik çarpmasý sonucu oluþabilecek tehlikeli durumlarý belirtir. bu sembolle verilmiþ uyarýlarý kesinlikle dikkate almasý gerekmektedir. Cihazýn fonksiyonlarý ve kullanýmý ile ilgili önemli notlar bu sembol ile belirginleþtirilmiþtir. 2

3 Ýçindekiler 1.ÖNSÖZ... Sayfa GENEL ÖZELLÝKLER 1.2 SÝPARÝÞ BÝLGÝLERÝ 1.3 GARANTÝ 1.4 BAKIM 2.KURULUM GENEL TANITIM 2.2 ESM-3712-C SOGUTMA KTROL CÝHAZININ ÖN GÖRÜNÜMÜ VE BOYUTLARI 2.3 PANEL KESÝTÝ 2.4 ORTAM ÞARTLARI 2.5 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNE MTAJI 2.6 CÝHAZIN MTAJ APARATLARI ÝLE PANEL ÜZERÝNE SABÝTLENMESÝ 2.7 CÝHAZIN PANEL ÜZERÝNDEN ÇIKARILMASI 3.ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI TERMÝNAL YERLEÞÝMÝ VE BAÐLANTI TALÝMATLARI 3.2 ELEKTRÝKSEL BAÐLANTI ÞEMASI 3.3 CÝHAZ ETÝKETÝNÝN GÖRÜNÜMÜ 3.4 CÝHAZ BESLEME GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI 3.5 SICAKLIK SENSÖR GÝRÝÞÝ BAÐLANTISI PTC BAÐLANTISI NTC BAÐLANTISI PT-100 VE PT-1000 BAÐLANTISI 3.6 ESM-3712-C SOGUTMA KTROL CÝHAZI GALVANÝK ÝZOLASY TEST DEÐERLERÝ 3.7 ÇIKIÞ BAÐLANTILARI KOMPRESÖR ÇIKIÞ RÖLE BAÐLANTISI DEFROST ÇIKIÞ RÖLE BAÐLANTISI FAN ÇIKIÞ RÖLE BAÐLANTISI Sayfa 7 Sayfa 12 4.ÖN PANELÝN TANIMI VE MENÜLERE ERÝÞÝM... Sayfa ESM-3712-C CÝHAZLARININ YAZILIM REVÝZYUNUN GÖSTERGEDE ÝZLENMESÝ 4.2 SICAKLIK SET DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.3 DEFROST ZAMANI SET DEÐERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYDEDÝLMESÝ 4.4 PROGRAMLAMA MODU PARAMETRE LÝSTESÝ 4.5 EVAPORATÖR SICAKLIK DEÐERÝNÝN GÖZLENMESÝ 4.6 MANUEL DEFROST ÝÞLEMÝ DEFROST BUTU ÝLE MANUEL DEFROST ÝÞLEMÝ DÝJÝTAL GÝRÝÞ ÝLE MANUEL DEFROST ÝÞLEMÝ 4.7 ESM-3712-C SOÐUTMA KTROL CÝHAZI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ DEFROST ÇIKIÞI ÇALIÞMA GRAFÝÐÝ KOMPRESÖR ÇIKIÞI ÇALIÞMA GRAFÝÐÝ GAZLI DEFROST ÝÇÝN KOMPRESÖR VE DEFROST ÇIKIÞLARI ÇALIÞMA GRAFÝÐÝ ELEKTRÝKLÝ DEFROST ÝÇÝN KOMPRESÖR VE DEFROST ÇIKIÞLARI ÇALIÞMA GRAFÝÐÝ FAN ÇIKIÞI ÇALIÞMA GRAFÝKLERÝ 4.8 PROGRAMA MODU PARAMETRELERÝ KOLAY ERÝÞÝM ÞEMASI 4.9 PROGRAMLAMA MODUNA GÝRÝÞ, PARAMETRE DEÐERLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ VE KAYIT 5.ESM-3712-C SOÐUTMA KTROL CÝHAZINDAKÝ HATA MESAJLARI... Sayfa SPESÝFÝKASYLAR... Sayfa 38 3

4 EU Uyum Deklarasyonu Üretici Firma Adý Üretici Firma Adresi : Emko Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Þ. : DOSAB, Karanfil Sokak, No:6, Bursa, Türkiye Üretici bu ürünün aþaðýdaki standartlara ve þartlara uygunluðunu beyan eder. Ürün Adý Model Kodu Tip Kodu Ürün Kategorisi : Soðutma Kontrol Cihazý : ESM-3712-C : ESM-3712-C : Kontrol ve laboratuvar kullanýmlý, elektriksel teçhizat donanýmlý ölçüm cihazý Ürünün Uyumlu Olduðu Direktifler: 73 / 23 / EEC The Low Voltage Directive as amended by 93 / 68 / EEC 89 / 336 / EEC The Electromagnetic Compatibility Directive Aþaðýdaki özelliklere göre tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir: EN :2001 EMC Generic Emission Standard for the Industrial Environment EN :2001 EMC Generic Immunity Standard for the Industrial Environment EN :2001 Safety Requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use 4

5 1.Önsöz ESM-3712-C serisi s oðutma kontrol cihazlarý, soðutma proseslerinin kontrolü için tasarlanmýþtýr. Basit ve kolay kullanýmý, On/Off kontrol formu ve Defrost özelliði ile pek çok uygulamada kullanýlabilir. Kullanýldýðý sektör ve uygulamalardan bir kýsmý aþaðýda verilmiþtir: Uygulama Alanlarý Gýda Makina Ýmalat Vb... Uygulamalar Buzdolabý Havalandýrma Depolama Soðutma Vb Genel Özellikler ESM-3712-C Standart 24 V (-%15,+%10) 50/60Hz Besleme Gerilim Giriþi NTC PTC 2 Telli PT Telli PT 1000 Ayarlanabilir digital giriþ fonksiyon seçimi - Fan durdurma - Kompresör durdurma - Fan ve Kompresör durdurma - Manuel defrost - Alarm Sensör Giriþi Dijital Giriþ Kompresör Çýkýþý Soðutma Fonksiyonu / Çalýþma Defrost Çýkýþý Defrost Fonksiyonu / Çalýþma Fan Çýkýþý Fan Kontrol Çýkýþý / Çalýþma 5

6 1.2 Sipariþ Bilgileri ESM-3712-C (77x35 DIN Boyutlu) A 2 A BC D E / FG HI / Besleme Gerilimi 24 V ( -%15,+%10 ) 50/60 Hz U V W Z 0 / / BC Giriþ Tipi 11 PT 100, IEC751(ITS90) Skala( C) -50 C 400 C 09 PT 100, IEC751(ITS90) C 99.9 C 12 PTC (Not-1) -50 C 150 C 15 PTC (Not-1) C 99.9 C 14 PT 1000, IEC751(ITS90) -50 C 400 C 13 PT 1000, IEC751(ITS90) C 99.9 C 18 NTC (Not-1) -50 C 100 C 19 NTC (Not-1) C 99.9 C Not-1 : PTC veya NTC giriþ tipleri seçildiðinde ( BC = 12, 15, 18, 19 ), Sýcaklýk sensörleri cihazla birlikte verilmektedir. Bu nedenle sipariþ kodunda PTC giriþ tipi için sensör tipi ( V = 0, 1 veya 2 ) olarak, NTC giriþ tipi için sensör tipi ( V = 0, 3 veya 4 ) olarak belirtilmelidir. E Kompresör Çýkýþý 1 Röle Çýkýþý ( Rezistif Yükte 10 V, 1 NO ) FG Defrost Çýkýþý 01 Röle Çýkýþý ( Rezistif Yükte 5 V, 1 NO ) HI Fan Çýkýþý 01 Röle Çýkýþý ( Rezistif Yükte 5 V, 1 NO ) ESM-3712-C Soðutma kontrol cihazýna ait tüm sipariþ bilgileri yandaki tabloda verilmiþtir. Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir. Öncelikle sisteminizde kullanmak istediðiniz cihazýn besleme gerilimini belirleyiniz. Daha sonra diðer özellikleri belirleyiniz. Belirlediðiniz seçenekleri tablonun üzerinde yer alan kod oluþturma kutucuklarýna yerleþtiriniz. Standart özellikler dýþýnda kalan istekleriniz için bizimle irtibata geçiniz. Vac tanýmý olarak simgesi Vdc tanýmý olarak simgesi Vac/dc tanýmý olarak simgesi kullanýlmýþtýr. V ESM-3712-C Cihazýyla verilen Sýcaklýk sensörü 0 Yok 1 PTC-M6L50.K1.5 (PTC Hava Probu 1.5 mt silikon kablolu) 2 PTCS-M6L30.K1.5.1/8 (PTC Sývý Probu 1.5 mt silikon kablolu) 3 NTC-M5L20.K1.5 (Soðutma uygulamalarý için termoplastik kaplamalý, 1.5 mt kablolu NTC probu) 4 NTC-M6L50.K1.5 (Metal koruyucu tüplü, 1.5 mt kablolu NTC probu) 9 Müþteriye Özel 1.3 Garanti Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan müþteriye düþen görev ve sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr. 1.4 Bakým Cihazýn tamiri eðitimli kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn dahili parçalarýna eriþmek için öncelikle cihazýn enerjisini kesiniz. Cihazý hidrokarbon içeren çözeltilerle (Petrol, Trichlorethylene gibi) temizlemeyiniz. Bu çözeltilerle cihazýn temizlenmesi, cihazýn mekanik güvenirliðini azaltabilir. Cihazýn dýþ plastik kýsmýný temizlemek için etil alkol yada suyla nemlendirilmiþ bir bez kullanýnýz. 6

7 2.Kurulum Cihazýn montajýna baþlamadan önce kullaným kýlavuzunu ve aþaðýdaki uyarýlarý dikkatle okuyunuz. Paketin içerisinde, - 1 adet cihaz - 2 adet montaj aparatý - Garanti belgesi - Kullanma kýlavuzu bulunmaktadýr. Taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlara karþý, cihazýn montajýna baþlanmadan önce göz ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Montaj ve devreye alma iþleminin mekanik ve elektrik teknisyenleri tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Bu sorumluluk alýcýya aittir. Cihaz üzerindeki herhangi bir hata veya arýzadan kaynaklanabilecek bir tehlike söz konusu ise sistemin enerjisini kapatarak cihazýn tüm elektriksel baðlantýlarýný sistemden ayýrýnýz. Cihaz üzerinde, sigorta ve cihaz enerjisini kapatacak bir anahtar yoktur. Cihazýn besleme giriþinde enerjisini kapatacak bir anahtarýn ve sigortanýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrol edilmesi ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaza ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazýn hatalý çalýþmasýna, cihazýn ve sistemin zarar görmesine, elektrik þoklarýna ve yangýna sebep olabilir. Cihazý, yanýcý ve patlayýcý gazlarýn bulunduðu ortamlarda kesinlikle kullanmayýnýz. Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. Cihazýn, bu kullaným kýlavuzunda belirtilen kullaným þekilleri ve amaçlarý dýþýnda kullanýlmasý durumunda tüm sorumluluk kullanýcýya aittir. 7

8 2.1 Genel Tanýtým Montaj Aparatý Ön Panel IP65 koruma NEMA 4X Cihazýn montajýnýn yapýldýðý panel (maksimum kalýnlýk 15 mm / 0.59 inch) 2.2 ESM-3712-C Soðutma Kontrol Cihazýnýn Ön Görünümü ve Boyutlarý ESM C 35 mm / 1.38 inch 77 mm / 3.03 inch 8

9 Maksimum 15 mm / 0.59 inch 4 mm / 0.16 inch 58.5 mm / 2.30 inch 2.3 Panel Kesiti 110 mm / 4.33 inch (min) 29 mm / 1.14 inch 50 mm / 1.97 inch (min) 71 mm / 2.79 inch 9

10 2.4 Ortam Þartlarý Çalýþma Koþullarý Çalýþma Sýcaklýðý : 0 ile 50 C Maksimum Rutubet : %90 Rh (Yoðunlaþma olmaksýzýn) Yükseklik : 2000 m'ye kadar Cihazýn kullanýmýnýn yasak olduðu ortam ve uygulamalar: Aþýndýrýcý atmosferik ortamlar Patlayýcý atmosferik ortamlar Ev uygulamalarý (Cihaz sadece endüstriyel uygulamalarda kullanýlabilir.) 2.5 Cihazýn Panel Üzerine Montajý 1-Cihazýn montaj yapýlacaðý panel kesitini, verilen ölçülerde hazýrlayýnýz. 1 2-Cihazý panel üzerindeki kesite yerleþtiriniz. Cihazýn montaj aparatlarý üzerinde ise panel üzerine yerleþtirmeden çýkarýnýz. 2 Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin güvenliði için gereklidir. 10

11 2.6 Cihazýn Montaj Aparatlarý Ýle Panel Üzerine Sabitlenmesi 1 2 Cihaz panel montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. 1-Cihazý panelin ön tarafýndan açýlan kesite iyice yerleþtiriniz. 2-Montaj aparatlarýný yanlardaki sabitleme yuvalarýna yerleþtirip cihazý panele sabitleyiniz. Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz. 2.7 Cihazýn Panel Üzerinden Çýkarýlmasý Cihazý panel üzerinden ayýrma iþlemine baþlamadan önce cihazýn ve baðlý olduðu sistemin enerjisini kesiniz, cihazýn tüm baðlantýlarýný ayýrýnýz. 1-Montaj aparatlarýný, yanlardaki sabitleme yuvalarýndan hafifçe çekerek çýkartýnýz. 2-Cihazý panelin ön tarafýndan çekerek çýkarýnýz

12 3.Elektriksel Baðlantý Cihazýn sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunu garanti altýna alýnýz. Yanlýþ konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn sorumluluðu alýcýya aittir. Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir. Cihaz, bu tür ürünlerde deneyimi olan vasýflý operatör veya teknisyenler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Cihaz aksamýndaki voltaj insan hayatýný tehdit edebilir düzeydedir, yetkisiz müdahaleler insan hayatýný tehlikeye sokabilir. Cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Elektrik þoklarýný ve benzeri kazalarý engellemek için cihazýn tüm baðlantýlarý tamamlanmadan cihaz ve montajýn yapýldýðý sisteme enerji verilmemelidir. 3.1 Terminal Yerleþimi ve Baðlantý Talimatlarý Tornavida 0,8 x 3 mm Vida sýkýþtýrma 0,5 Nm Maks. 2.5 mm / inch Kablo Boyutu: 14 AWG/1 mm² Tekli / Çoklu 12

13 3.2 Elektriksel Baðlantý Þemasý yapýlmasý Sistemin zarar görmemesi ve olabilecek kazalarý engellemek için cihazýn elektriksel baðlantýlarýnýn aþaðýda verilen elektriksel baðlantý þemasýna göre gerekmektedir. P/N : ESM-3712-C CAT II (2x5 ) COMP. OUT FAN OUT DEF. OUT DIGITAL INPUT NTC, PTC, PT-100, PT-1000 NTC, PTC, PT-100, PT L(+) N(-) Röle Çýkýþlarý Kabin Sýcaklýk Sensör Giriþi (PTC, NTC, PT-100 veya PT-1000) Besleme Gerilimi Giriþi 24 V ( -%15,+%10 ) 50/60 Hz VA Dijital Giriþ Evaporatör Sýcaklýk Sensör Giriþi (PTC, NTC, PT-100 veya PT-1000) i Sýcaklýk Sensör giriþleri CAT II sýnýfýndadýr. 13

14 3.3 Cihaz Etiketinin Görünümü NTC Tipi ( -50 ; 100 ) skalalý, 24V besleme gerilimli ve röle çýkýþlý cihaz için etiket görünümü P/N : ESM-3712-C /01.01/ (2x5 ) COMP. OUT FAN DEF. 24V 50/60Hz OUT OUT (-15%,+10%) + - DIGITAL INPUT CAT II EVAP. NTC (-50;100 C) Scale CAB. NTC (-50;100 C) Scale PTC Tipi ( -50 ; 150 ) skalalý, 24V besleme gerilimli ve röle çýkýþlý cihaz için etiket görünümü P/N : ESM-3712-C /01.01/ (2x5 ) COMP. OUT FAN OUT DEF. 24V 50/60Hz OUT (-15%,+10%) + - DIGITAL INPUT CAT II EVAP. PTC (-50;150 C) Scale W R CAB. PTC (-50;150 C) Scale R W 14

15 3.4 Cihaz Besleme Giriþi Baðlantýsý Besleme Giriþi Baðlantýsý Not-2 Not-1 L 5 N 6 Harici Sigorta (1 A T) Not-3 Besleme 24 V(-%15;+%10) 50/60 Hz 1.5 VA Besleme Anahtarý Cihazýn besleme gerilimini belirtilen terminallere uygulayýnýz. Cihazýn besleme gerilimini tüm elektriksel baðlantýlar yapýldýktan sonra veriniz. Cihazýn çalýþacaðý besleme gerilim aralýðý sipariþte belirtilmelidir. Düþük ve yüksek gerilim aralýðý için cihaz farklý üretilmektedir. Montaj sýrasýnda, cihazýn besleme gerilimi aralýðýnýn kontrolü ve uygun besleme geriliminin uygulanmasý gerekmektedir. Bu kontrol iþlemi, yanlýþ besleme gerilimi uygulanarak cihazýn, sistemin zarar görmesini ve olabilecek kazalarý engelleyecektir. Not-1 : 24 V 50/60Hz Besleme giriþlerinde 4R7 dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. Not-2 : 24 V Besleme kullanýlýrken L ile belirtilen ( + ), N ile belirtilen ( - ) uçtur. Not-3 : Harici sigorta tavsiye edilir. Cihaz üzerinde, cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarý yoktur. Cihazýn besleme giriþinde cihazýn enerjisini kapatacak bir besleme anahtarýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmesi gerekmektedir. Besleme anahtarýnýn cihaza ait olduðu belirtilmeli ve kullanýcýnýn rahatça ulaþabileceði yere konulmalýdýr. Besleme anahtarý Faz ve Nötr giriþlerini ayýracak þekilde iki kutuplu olmalý, Elektriksel baðlantý besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarýna dikkat edilerek yapýlmalýdýr. Besleme anahtarýnýn açýk/kapalý konumlarý iþaretlenmiþ olmalýdýr. Besleme giriþlerinde harici sigorta faz baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. Besleme giriþlerinde harici sigorta (+) hat baðlantýsý üzerinde olmalýdýr. Cihazýn besleme giriþinde dahili alev almaz sigorta direnci bulunmaktadýr. (Detaylý bilgi için Not-1 e bakýnýz.) Herhangi bir sorunla karþýlaþýlmasý durumunda, onarým için üretici ile irtibata geçiniz. 15

16 3.5 Sýcaklýk Sensör Giriþi Baðlantýsý PTC Baðlantýsý PTC PTC KIRMIZI BEYAZ KIRMIZI BEYAZ i i NTC Baðlantýsý Giriþ direnci 10 M dan büyüktür. PTC prob baðlantýsý yapýlýrken PTC prob unun kablo renklerine dikkat ediniz. NTC NTC i Giriþ direnci 10 M dan büyüktür PT-100 ve PT-1000 Baðlantýsý PT-100 PT-100 PT-1000 PT i Giriþ direnci 10 M dan büyüktür. 16

17 3.6 ESM-3712-C Soðutma Kontrol Cihazý Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri 24 V Beslemeli Cihazlar için Galvanik Ýzolasyon Test Deðerleri : Besleme Giriþi 5 6 Ground V 1 2 Komp. Output Röle Çýkýþý V 2000 V 4 2 Defrost Output Röle Çýkýþý V 2000 V 3 2 Fan Output Röle Çýkýþý V 7 8 Dijital Giriþ Evaporatör Sensör Giriþi Kabin Sensör Giriþi 11 17

18 3.7 Çýkýþ Baðlantýlarý Kompresör Çýkýþ Röle Baðlantýsý C NO Cihaz A T Sigorta Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta L N Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir Defrost Çýkýþ Röle Baðlantýsý C NO Cihaz A T Sigorta Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta L N Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 18

19 3.7.3 Fan Çýkýþ Röle Baðlantýsý C NO Cihaz A T Sigorta Son Kontrol Elemaný (Kontaktör) Sigorta L N Yük Sigortalar, uygulama dikkate alýnarak seçilmelidir. 19

20 4. Ön Panelin Tanýmý ve Menülere Eriþim Kompresör çýkýþ led i (Blink ediyorsa kompresör koruma süresi aktif) Not-2 Defrost çýkýþ led i (Blink ediyorsa (1 Hz) damlama süresi veya defrost gecikme süresi aktif) Fan çýkýþ led i (Blink ediyorsa fan gecikme süresi aktif) SET deðeri deðiþtirme modu gösterim led i Sýcaklýk deðeri, sýcaklýk set deðeri ve parametre göstergesi Not-1 Programlama modu aktif led i Not-1 Deðer arttýrma ve programlama ESM C modunda iken parametre içeriðine eriþim için kullanýlýr. Deðer azaltma ve buzer susturma butonu SET deðeri deðiþtirme moduna ve programlama moduna giriþ ve onaylama butonu olarak kullanýlýr. Not-1: Set deðeri deðiþtirme modunda veya programlama modunda parametrelerin içerisindeyken arttýrma veya eksiltme butonlarýna 5 saniye sürekli basýldýðýnda cihaz arttýrma veya eksiltme iþlemlerini 10 ar 10 ar, 10 saniye sürekli basýldýðýnda ise 100 er 100 er yapar. Not-2: Defrost zamaný deðeri girme modunda defrost ledi hýzlý blink (5 Hz) yapar. 4.1 ESM-3712-C Cihazlarýnýn Yazýlým Revizyonunun Göstergede Ýzlenmesi Defrost butonu, defrost zamaný deðeri girme, manuel defrost baþlatma butonu Soðutma kontrol cihazýna enerji uygulandýðýnda ilk olarak cihazda kullanýlan yazýlýmýn revizyon numarasý kullanýcýya bildirilmektedir. ESM C r Revizyon yazýsý Yazýlým revizyon numarasý ESM C enerjisini Ana Çalýþma Ekraný gözlenir. Cihazýn açýlýþý sýrasýnda beklenmeyen bir durumla karþýlaþýlýrsa cihazýn kesiniz ve yetkili kiþileri bilgilendiriniz. 20

21 4.2 Sýcaklýk Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi Ana Çalýþma Ekraný SET Deðeri Ekraný SET butonuna basýldýðýnda SV led'i yanar göstergede sýcaklýk set deðeri gözlenir. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile sýcaklýk set deðeri deðiþtirilir. SET Deðeri Ekraný Ana Çalýþma Ekraný SV SET butonuna basarak sýcaklýk set deðeri kaydedilir. SV ledi söner ve ana çalýþma ekranýna dönülür. Sýcaklýk set deðeri, programlama parametrelerinde bulunan sýcaklýk set deðeri minimum parametre deðeri ile sýcaklýk set deðeri maksimum parametre deðeri arasýnda ayarlanabilir. 4.3 Defrost ý Set Deðerinin Deðiþtirilmesi ve Kaydedilmesi Ana Çalýþma Ekraný Defrost ý deðeri Ekraný Defrost butonuna basýldýðýnda göstergede defrost zamaný set deðeri gözlenir ve defrost ledi hýzlý blink (5 Hz) yapar. Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile defrost zamaný set deðeri deðiþtirilir. Defrost ý deðeri Ekraný Ana Çalýþma Ekraný SET butonuna basarak defrost zamaný set deðeri kaydedilir. Defrost zamaný set deðeri kaydedilir, defrost ledinin hýzlý blink (5 Hz) yapmasý sonlanýr ve ana çalýþma ekranýna dönülür. i Defrost zamaný set deðeri deðiþtirme ve sýcaklýk set deðeri deðiþtirme modu içerisindeyken kullanýcý 20 saniye içerisinde herhangi bir iþlem yapmazsa, cihaz otomatik olarak ana çalýþma ekranýna döner. 21

22 4.4 Programlama Modu Parametre Listesi Kompresör Çýkýþ Histerisiz Parametresi ( Default = 1 ) PT-100 (-50 C, 400 C) ve PT-1000 (-50 C, 400 C) için 1 ile 100 C, PT-100 (-19.9 C, 99.9 C) ve PT-1000 (-19.9 C, 99.9 C) için 0.1 ile 10.0 C, PTC (-50 C, 150 C) ve NTC (-50 C, 100 C) için 1 ile 20 C, PTC (-19.9 C, 99.9 C) ve NTC (-19.9 C, 99.9 C) için 0.1 ile 10.0 C arasýnda bir deðer alabilir. / kontrol algoritmasýnda, son kontrol elemaný açýlarak veya kapatýlarak sýcaklýk deðeri set edilen deðerde tutulmaya çalýþýlýr. / kontrol ile çalýþan bir sistemde sýcaklýk deðeri sürekli salýným halindedir. Sýcaklýk deðerinin salýným sýklýðýný azaltmak için set deðeri altýnda veya etrafýnda bir eþik bölgesi oluþturulur ve bu bölge histerisiz olarak adlandýrýlýr. Sýcaklýk Deðeri Set Kontrol Çýkýþý Defrost ý Parametresi ( Default =10 ) 0 ile 999 dakika arasýnda bir deðer alabilir. 0 seçili ise otomatik veya manuel defrost yapýlmaz. Defrost Yapma Aralýðý Parametresi ( Default = 1 ) 1 ile 99 saat arasýnda bir deðer alabilir. HSt HSt Sýcaklýk Set Deðeri Minimum Parametresi (Default =Cihaz Skalasý Minimum Deðeri) Set deðeri bu parametre deðerinin altýnda ayarlanamaz. Bu parametre, cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile sýcaklýk set deðeri maksimum parametresinde tanýmlanan deðer arasýnda bir deðer alabilir. Sýcaklýk Set Deðeri Maksimum Parametresi (Default = Cihaz Skalasý Maksimum Deðeri) Set deðeri bu parametre deðerinin üstünde ayarlanamaz. Bu parametre, sýcaklýk set deðeri minimum parametresinde tanýmlanan deðer ile cihaz skalasý maksimum deðeri arasýnda bir deðer alabilir. Kabin Sensör Ofset Parametresi ( Default = 0 ) PT-100 (-50 C, 400 C) ve PT-1000 (-50 C, 400 C) için -100 ile 100 C, PT-100 (-19.9 C, 99.9 C) ve PT-1000 (-19.9 C, 99.9 C) için ile 10.0 C, PTC (-50 C, 150 C) ve NTC (-50 C, 100 C) için -20 ile 20 C, PTC (-19.9 C, 99.9 C) ve NTC (-19.9 C, 99.9 C) için ile 10.0 C arasýnda bir deðer alabilir. Evaporatör Sensör Seçim Parametresi ( Default =1 ) Evaporatör sensörü aktif deðil. Evaporatör sensörü aktif. Evaporatör Sensör Ofset Parametresi ( Default = 0 ) Evaporatör sensör seçim parametre deðeri = 1 ise bu parametre gözlenir. PT-100 (-50 C, 400 C) ve PT-1000 (-50 C, 400 C) için -100 ile 100 C, PT-100 (-19.9 C, 99.9 C) ve PT-1000 (-19.9 C, 99.9 C) için ile 10.0 C, PTC (-50 C, 150 C) ve NTC (-50 C, 100 C) için -20 ile 20 C, PTC (-19.9 C, 99.9 C) ve NTC (-19.9 C, 99.9 C) için ile 10.0 C arasýnda bir deðer alabilir. Defrost Tip Seçim Parametresi ( Default =0 ) Elektrikli defrost. Gazlý defrost. 22

23 Defrost Durma Sýcaklýðý Parametresi (Default = 2 C) Evaporatör sensör seçimi parametre deðeri = 1 (evaporatör sensörü aktif) ise, defrost iþlemi sýrasýnda evaporatör sýcaklýðý parametresinde tanýmlanan süreden daha kýsa sürede bu parametrede tanýmlanan sýcaklýk deðerine ulaþýrsa defrost iþlemi sonlandýrýlýr. Cihaza Enerji verilmesi ile Defrost u Baþlatma Seçimi ve Gecikme Süresi Parametresi ( Default = ) 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Parametre deðeri 0 iken deðer azaltma butonuna basarak ekranda ibaresi gözlenir bu durumda ilk defrost iþlemi cihaza enerji verildikten sonra parametre süresi sonunda baþlatýlýr. Bu parametre deðeri 0 ile 99 arasýnda bir deðer seçili ise ilk defrost iþlemi cihaza enerji verildikten sonra bu parametre süresi sonunda baþlatýlýr. Defrost Sýrasýnda Gösterge Durumu Parametresi ( Default = 0 ) Defrost sýrasýnda göstergede kabin sýcaklýk deðeri gösterilir. Defrost sýrasýnda göstergede, defrost baþlatýldýðý zaman okunan kabin sýcaklýk deðeri gösterilir. Defrost sýrasýnda göstergede sýcaklýk set deðeri gösterilir. Defrost sýrasýnda göstergede defrost yapýldýðýný belirten yazý gösterilir. Damlama ý Parametresi (Default = 2) Defrost iþleminden sonraki damlama süresi bu parametre ile belirlenir. 0 ile 15 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Damlamadan Sonra Sýcaklýk Alarmý Gecikme Süresi Parametresi (Default = 0) Damlamadan sonra sýcaklýk alarmýnýn aktif olma süresi bu parametre ile belirlenir. 0 ile 15 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Cihaza Enerji verildiðinde Kompresör Start Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Cihaza enerji verildikten sonra, kompresör ün devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Kompresör Start-Start Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Kompresör ün iki start ý arasýnda geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Minimum Kompresör Süresi Parametresi ( Default = 0 ) Kompresör durduktan sonra yeniden devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Minimum Kompresör Süresi Parametresi ( Default = 0 ) Kompresör devreye girdikten sonra durmasý için geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 20 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Kabin Prob Arýzasý Parametresi ( Default = 0 ) Kabin prob arýzasý durumunda kompresör devre dýþý. Kabin prob arýzasý durumunda kompresör sürekli devrede. Kabin prob arýzasý durumunda kompresör ve sürelerine göre periyodik çalýþýr. Kabin Prob Arýzasýnda Kompresör Çalýþma ý Parametresi (Default = 0) Kabin prob arýzasý parametresinin içeriði = 2 ise bu parametre gözlenebilir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Kabin Prob Arýzasýnda Kompresör Durma ý Parametresi ( Default = 0 ) Kabin prob arýzasý parametresinin içeriði = 2 ise bu parametre gözlenebilir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. 23

24 Sýcaklýk Alarm Fonksiyonu Seçim Parametresi ( Default = 0 ) Alarm fonksiyonu pasif. Mutlak Alarm seçilir. Kabin sýcaklýk deðeri ve parametre deðerlerini aþtýðýnda alarm devreye girer. Baðýl Alarm seçilir. Alarm sýcaklýk set deðerine baðýmlý olarak çalýþýr. Kabin sýcaklýk deðeri (Set - ) deðerinin altýna düþtüðünde veya (Set + ) deðerinin üstüne çýktýðýnda alarm devreye girer. Sýcaklýk Alarm Minimum Parametresi (Default = Cihaz Skalasý Minimum Deðeri) Mutlak alarm =1 için cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile sýcaklýk alarm maksimum parametresinde tanýmlanan deðer arasýnda, Baðýl alarm = 2 için 0 ile cihaz skalasýnýn %50 si arasýnda bir deðer alabilir. Sýcaklýk Alarm Maksimum Parametresi ( Default = Cihaz Skalasý Maksimum Deðeri ) Mutlak alarm =1 için sýcaklýk alarm minimum parametresinde tanýmlanan deðer ile cihaz skalasýnýn maksimum deðeri arasýnda, Baðýl alarm = 2 için 0 ile cihaz skalasýnýn %50 si arasýnda bir deðer alabilir. Sýcaklýk Alarm Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Sýcaklýk alarm durumu oluþtuðundaki gecikme süresi bu parametre ile belirlenir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Cihaza Enerji verildikten sonra Sýcaklýk Alarm Gecikmesi Parametresi ( Default = 0 ) Cihaza enerji verildikten sonra sýcaklýk alarmýn devreye girmesi için geçmesi gereken süre bu parametre ile belirlenir. 0 ile 99 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Fan Çalýþma Seçeneði Parametresi (Default = 1) Fan sürekli durur. Fan sürekli çalýþýr. Fan evaporatör sýcaklýk deðerine göre çalýþýr. Fan ( kabin - evaporatör ) sýcaklýk deðerine göre çalýþýr. Fan Durma Sýcaklýðý Parametresi (Default = 2 C) Fan durma sýcaklýðý bu parametre ile belirlenir. Bu parametre cihaz skalasýnýn minimum deðeri ile cihaz skalasýnýn maksimum deðeri arasýnda bir deðer alabilir. Fan Çýkýþ Histerisiz Parametresi ( Default = 1 ) PT-100 (-50 C, 400 C) ve PT-1000 (-50 C, 400 C) için 1 ile 100 C, PT-100 (-19.9 C, 99.9 C) ve PT-1000 (-19.9 C, 99.9 C) için 0.1 ile 10.0 C, PTC (-50 C, 150 C) ve NTC (-50 C, 100 C) için 1 ile 20 C, PTC (-19.9 C, 99.9 C) ve NTC (-19.9 C, 99.9 C) için 0.1 ile 10.0 C arasýnda bir deðer alabilir. Fanýn Defrost ve Kompresör ile Birlikte Çalýþma Seçimi Parametresi (Default = 0) Fan parametresine göre çalýþýr. Fan parametresine göre çalýþýr, kompresör durunca fan durur. Fan parametresine göre çalýþýr, defrost ve damlama iþlemlerinde fan durur. Fan parametresine göre çalýþýr, kompresör durunca, defrost ve damlama iþlemlerinde fan durur. Damlamadan Sonra Fan Durma Süresi Parametresi (Default = 2) Damlama iþleminden sonra fanýn durma süresi bu parametre ile belirlenir. 0 ile 15 dakika arasýnda bir deðer alabilir. 24

25 Dijital Giriþ Kontak Seçim Parametresi ( Default = 1 ) Dijital giriþ aktif deðil. NO normalde açýk dijital giriþ kýsa devre edildiðinde aktif olur. NC normalde kapalý dijital giriþ açýk devre edildiðinde aktif olur. Dijital Giriþ Fonksiyon Seçimi Parametresi ( Default = 0 ) Dijital giriþ kontak seçim parametre deðeri = 0 ise bu parametre gözlenmez. Dijital giriþ aktif olunca fan durdurulur. Ana çalýþma ekranýnda ibaresi gözlenir. Dijital giriþ aktif olunca kompresör durdurulur. Ana çalýþma ekranýnda ibaresi gözlenir ve defrost iþlemi pasif edilir. Buzer fonksiyon seçim parametresi = 2 veya 4 ise buzer aktif olur. Dijital giriþ aktif olunca önce fan durdurulur 10 sn sonra kompresör durdurulur. Ana çalýþma ekranýnda ibaresi gözlenir. Dijital giriþ aktif olunca defrost baþlatýlýr. Dijital giriþ aktif olunca alarm aktif olur. Ana çalýþma ekranýnda ibaresi gözlenir. Buzer fonksiyon seçim parametresi = 2 veya 4 ise buzer aktif olur. Dijital Giriþ Etki Süresi Parametresi ( Default = ) Dijital giriþ kontak seçim parametre deðeri = 0 ise bu parametre gözlenmez. Dijital giriþ fonksiyon seçim parametresi = 0 veya 2 ise dijital giriþin maksimum etki süresi bu parametre ile belirlenir. 0 ile 120 dakika arasýnda bir deðer alabilir. Parametre deðeri 0 iken deðer azaltma butonuna basýldýðýnda ekranda Ibaresi gözlenir, bu durumda dijital giriþ pasif olana kadar etki devam eder. Buzer Fonksiyon Seçimi Parametresi ( Default = 1 ) Buzer aktif olmaz. Sadece defrost iþlemi sýrasýnda buzer aktif olur. Sadece alarm durumlarýnda buzer aktif olur. Sadece kabin sensör arýzasý durumunda buzer aktif olur. Defrost iþlemi, alarm veya kabin sensör arýzasý durumlarýndan herhangi birinde buzer aktif olur. Buzer Aktif Kalma ý Parametresi ( Default = ) Buzer fonksiyon seçim parametre deðeri = 0 ise bu parametre gözlenmez. Buzer ýn aktif kalma süresi bu parametre ile tanýmlanabilir. 1 ile 99 dakika arasýnda bir alabilir. Parametre deðeri 1 iken deðer azaltma butonuna basýlarak göstergede ibaresi gözlenir bu durumda buzer, kullanýcý tarafýndan buzer susturma butonu ile susturulana kadar aktif kalýr. Buton Korumasý Parametresi ( Default = 0 ) Herhangi bir koruma yok. Defrost zamaný set deðeri deðiþtirilemez ve manuel defrost yapýlamaz. Sýcaklýk set deðeri deðiþtirilemez. Defrost zamaný set deðeri ve sýcaklýk set deðeri deðiþtirilemez. Manuel defrost yapýlamaz. Programlama Modu Eriþim Þifresi ( Default = 0 ) Programlama moduna giriþ sýrasýnda sorulan þifre deðeri bu parametre ile tanýmlanabilir. 0 ile 999 arasýnda bir deðer alabilir. 0 seçildiðinde programlama moduna giriþte þifre sorulmaz. 25

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM- 7720 72x72 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-7720 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 3712-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3712-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý ( + ALARM) - 3 Dijit Göstergeli - PTC Giriþi veya, J tipi Termokupl

Detaylı

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM- 7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-7311-H 35 x 77 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý

ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý ESM-3711-H 77x35 DIN Boyutlu Isýtma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-H 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Isýtma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - PTC giriþi veya, J tipi Termokupl giriþi veya,

Detaylı

ES x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ES x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96x96 1/4 DIN Analog Sýcaklýk Kontrol Cihazý ES-9950 96 x 96 1/4 DIN Analog Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - J tipi Termokupl Giriþi veya, K tipi Termokupl Giriþi veya, R tipi Termokupl Giriþi veya,

Detaylı

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi

EZ x96 1/4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96x96 /4 DIN Analog Zaman Rölesi EZ-9950 96 x 96 /4 DIN Analog Setli Zaman Rölesi - Dip Switch ile seçilebilir Analog Skala (0...60) veya (0...600) - Dip Switch ile seçilebilir Zaman Tabaný (Saniye

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý

ERM x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM- 3770 77x35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý ERM-3770 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital Takometre Cihazý - 4 Dijit Göstergeli - NN veya N giriþ tipi - roses Set ve Alarm Set li çalýþma - Alarm çýkýþý

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

ESM-9944, ESM x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý

ESM-9944, ESM x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý Piþirme Kontrol Cihazý ESM-9944 ESM-9945 96x96 DIN 1/4 ESM-9944, ESM 9945 96 x 96 1/4 DIN Piþirme Kontrol Cihazlarý J tipi termokupl, K tipi termokupl, PT-100 2-kablolu veya 3-kablolu sýcaklýk giriþi (

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý

ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu Proses Kontrol Cihazý. ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli PID Proses Kontrol Cihazý ESM-77 30 72x72 DIN Boyutlu roses Kontrol Cihazý ESM-7730 72 x 72 DIN Boyutlu Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

EPR x35 DIN Boyutlu Power Regülatör

EPR x35 DIN Boyutlu Power Regülatör ER-3790 77x35 DIN Boyutlu ower Regülatör ER-3790 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital ower Regülatör - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir çalýþma set deðeri - -1999...9999 arasýnda ayarlanabilir

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný

Gerçek Zaman Saati. 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Gerçek Zaman Saati RTM4-100 10 Setli Gerçek Zaman Saati 1.Çýkýþ için günlük 10 adet baþlangýç ve bitiþ saati tanýmlama imkaný 2.Çýkýþ için baþlangýç ve bitiþ zamanlarýnda pulse zamaný ayarlama imkaný Günlük

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý)

Dijital Dimmer. Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Dijital Dimmer DC7-100.DMR Dijital Kontrol Cihazý(Triac Çýkýþlý, Faz Açýsý Kontrolü veya SSR çýkýþlý) Triac Çýkýþý (Faz açýsý kontrolü veya SSR olarak çalýþtýrma imkaný) %Güç deðeri ön panel üzerindeki

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-100 SC4-100 Prg Disp. Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ýki sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer

Dahili Buzzer'li, Start/Stop fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer Dahili Buzzer'li Timer TM4-200 TM4-200 Timer Dahili Buzzer'li, / fonksiyonlu ve Röle Çýkýþlý Timer 4 dijit LED Display, 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59 Dakika.Saniye 99.59 Saat.Dakika

Detaylı

Proses Kontrol Cihazý

Proses Kontrol Cihazý ES-49 30 96x48 DIN 1/8 roses Kontrol Cihazý ES-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli ID roses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses() ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi - Üniversal proses giriþi (TC,

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Pozisyon Ýndikatörü. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS9-2200.PSI TCS 9-2200 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6+6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm + 14mm

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý Üniversal Dijital Ýndikatör UPI714-100 Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Pump. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-120 SC4-120 Set On Off Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Üç sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator

DI Dijital Ýndikatör DI Tek Setli, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü. Digital Indicator Dijital Ýndikatör DI 37-100 DI37-100 Prog Out Digital Indicator Tek li, Tek Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dört hane dijital göstergeli Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC7-2100 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 38R - 120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 3 dijit gösterge, 8 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý

Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý Santrifüj Su Sýkma Kontrol Cihazý SDC9-100 SDC 9-100 Motor Running Time (minute) (minute) Stop E.Stop Sensor Failure Lid Open Imbalance Start Motor Brake L.Open L.Close M.Run T.Set Start Stop Brake T.Set

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC4-2100 TC4-2100 Out1 Reset Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P)

Detaylı

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer

Çok Fonksiyonlu Timer. Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer Çok Fonksiyonlu Timer TM37-100 TM37-100 Prog Timer Ýki Setli (T-ON, T-OFF), Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer 4 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 9mm dijit boyu Time Base seçimi 99.99 Saniye 99.59

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý

ESM x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý ESM-99 00 96x96 DIN 1/4 Proses G österge Cihazý ESM-9900 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli Proses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi (P) - Üniversal proses giriþi

Detaylı

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý

ESM x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli. Proses Gösterge Cihazý roses Gösterge Cihazý ESM-4900 96x48 DIN 1/8 ESM-4900 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Smart Output Modül Sistemli roses Gösterge Cihazý - 4 dijit proses deðeri göstergesi () - Üniversal proses giriþi

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS37-100.T TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir 6 dijit LED Display (Yeþil

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre FBT 7-2200 Pulse Giriþli ve Analog Çýkýþlý Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve miktarýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS7-2200.S1 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001... 99.9999 ve

Detaylı

ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-3710 77 x 35 DIN Boyutlu Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt göstergel - NTC grþ veya, TC grþ veya, J tp Termokupl grþ veya, K tp Termokupl

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre TCS9-2200.T TCS 9-2200 Prog Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Timer ve Kronometre Timer veya kronometre fonksiyonu seçilebilir

Detaylı

EPM x35 DIN Boyutlu

EPM x35 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-3790 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-3790 77x35 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS7-100.C Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý sayýcý 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Giriþ Modlarý Inc Dec Up/Down Inc - Dec Inc -

Detaylı

ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-9910 96 x 96 DIN 1/4 Sýcaklýk Kntrl Chazý ESM-9910 96 x 96 1/4 DIN Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kntrl Chazý - 3 Djt göstergel -NTC grþ veya, PTC grþ veya, J tp Termkupl grþ veya, K tp Termkupl grþ veya,

Detaylı

EZM x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4931 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4931 96 x 48 DIN 1/8 Incremental Encoder Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - 2 Setli Çalýþma -, ause

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Sýcaklýk Kontol + Timer

Sýcaklýk Kontol + Timer Sýcaklýk Kontol + Timer TCT 4-100 Sýcaklýk kontrol + timer Sýcaklýk Kontrol Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

ATS-10 Otomatik Transfer Ünitesi

ATS-10 Otomatik Transfer Ünitesi ATS-10 Otomatik Transfer Ünitesi ATS-10 72 x 72 DIN Boyutlu, Otomatik Transfer Ünitesi - Uzak start çýkýþý - Hata durumunda otomatik transfer - Durum bilgisi indikatörleri - Þebeke gerilimi ölçümü ve gösterimi

Detaylı

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Sayýcý ve Takometre CTH 7-2200 CTH 7-2200 Tacho Alr. Set Tacho Out Cntr Out Cntr Set Tacho Alr. Set Counter Set Counter & Tachometer Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Uygulamalar:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TRANS-MINIATS. 1. Önsöz

TRANS-MINIATS. 1. Önsöz TRANS-MINIATS OTOMATÝK TRANSFER ÜNÝTESÝ 1. Önsöz 1.1 Genel Özellikler Trans-iATS otomatik transfer ünitesi, þebeke gerilimi izleme ve otomatik transfer özelliði saðlar. Þebekenin her hangi bir fazýnýn

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Çok Fonksiyonlu Sayýcý TCS9-22.C TCS 9-22 Set 1 Set 2 Timer & Counter & Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Sayýcý Genel amaçlý ve BATCH sayýcý 6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı