ft.com TARİHÇE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.atekl ft.com TARİHÇE"

Transkript

1

2 ft.com TARİHÇE Atek A les, 1950 yılında Bulgar stan'dan göç ederek İstanbul'a yerleşm ş ve 1954 yılında büyük baba Mustafa Keser tarafından kurulmuştur. Başlangıçta otomot v yan sanay ve küçük çapta üret mler yaparak şe devam ederken 1964 yılında büyük babanın vefatı le anneler Hat ce Keser ve oğulları Altan, Turhan, Ertan Keser gerekl eğ t mler alarak f rmayı gel şt rmek ç n mücadele etm şlerd r. Bugün ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul- Hadımköy'dek modern fabr kasında son s stem mak na ve ek pmanları, bünyes ndek özerk Ar-ge departmanı le, ISO 9001, CE, İSO 16949, TSE, TSEK, GOST belgeler yle dünya standartlarında ve en ler teknoloj yle üret m yapmaktadır. ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul - Kıraç'tak 4000 metrekarel k mağazasında, üretm ş olduğu mak nalarının ve mümess l olduğu ürünler n satışını, pazarlamasını,ve gez c araçlarıyla dağıtımını yapmaktadır. Atek Grup bünyes nde, ATEK LİFT H drol k Kaldırma S stemler adıyla yen b r yatırıma başlamıştır. ATEK LİFT, h drol k konusundak eng n deney m yle, mühend s ve tasarımcılarıyla en y teknoloj, performans, güvenl k ve dayanıklılık komb nasyonunu sunacak l ft üret mler yapmaktadır. ATEK LİFT, farklı araç özell kler ve artan yaşam beklent ler ç n, gen ş b r ürün yelpazes yle faal yet göster rken, aynı zamanda bakım ve onarımlar ç n tekn k serv s h zmet vermekted r. Buna paralel olarak 2001 yılında ürün çeş tler n Bulgar stan ın Plovd v şehr nde açtığı mağazada ve gez c satış araçları ağı le Bulgar stan p yasasına sunmaktadır. Ayrıca Bulgar stan'da Tur zm ve Otelc l k sektöründe 2012 yılında h zmete g ren C ty Hotel Plovd v, b r fuar bölges olan Plovd v şehr ne de b r değer ve zeng nl k katmıştır. Şu anda ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. mamüller n d rekt ve end rekt olarak 76 ülkede 102 satış noktasına gururla hraç etmekted r. HISTORY Atek fam ly, mm grated from Bulgar a to İstanbul n 1950 and Grandfather Mustafa Keser establ shed the company n At the early ages the company started produc ng Automot ve suppl er ndustry products slowly. After Granfather' s death, the r mother Hat ce Keser and h s sons Altan, Turhan, Ertan Keser took the necessary educat ons and struggled to mprove the company. Today ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş. produces latest technology mach nes and equ pments by latest tecnology at world standarts w th ts research and development (R&D) Department and Cert f cates of ISO 9001, CE, ISO 16949, TSE, TSEK, GOST at the modern factory n Hadımkoy Istanbul. ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş. makes sales, market ng and makes d str but on by mob le sales veh cles for ts products, d str buted products at the 4000 m2 store n Kıraç İstanbul. It has started the new nvestment under Atek Group const tut on and under name of ATEK LİFT Hydraul c L ft ng Systems. Atek Mak na produces l ft wh ch prov des latest technology, performance, safety and durab l ty by ts exper ence, exper enced eng neers and des gners. ATEK LİFT prov des large product range for d fferent types of veh cles and ncreas ng l fe expectat ons t also g ves techn cal serv ce for ma ntenence and repa r. Furthermore Atek's Branch s n Plovd v-bulgar a, was establ shed n Bes des that there s also mob le sales veh cles network n Bulgar a. Also Atek has got an nvestment at Tour sm and Hotel F eld, there s a Hotel n Plovd v wh ch s expected open ng n 2012 and called C ty Hotel Plovd v that the c ty of Plovd v as a fa r value and the enr ched reg on. Presently ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş. proudly exports ts products d rectly and nd rectly at 102 po nts n 76 countr es. ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş.

3 ft.com AÇIK KASA KAMYONETLER İÇİN KATLANIR ARKA KAPAK LİFTİ FOLDING TAIL LIFTS FOR LIGHT TRUCKS OR PICKUPS 500 kg 750 kg 750 kg * 90 cm 90 cm 95 cm 172 kg 172 kg 220 kg 172 kg 220 kg DAR ve GENİŞ ŞASE KAPALI KASA KAMYONETLER İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ TAIL LIFTS FOR LIGHT TRUCKS Opt onal DM Model (Mekan k T lt) (Mechan cal T lt) 500 kg 95 cm 181 kg 95 cm 170 kg * Dar şase ve gen ş şase kamyonet t pler ç nd r. * İst hab hadd düşük olan kamyonetlere takılmaktadır. * Ç ft kaldırma ve Ç ft kırma s l nd r. * Uygulanan araç t pler ; Ford Trans t Kamyonet, Renault Master Kamyonet, F at Ducato Kamyonet, Mercedes Spr nter ve Iveco Da ly * Is for narrow chass s, and for large van types. * Is f tted on low load ng capac ty van. * Dual l ft and Double-break ng roller. * Types of treatment dev ces; Ford Trans t Van, Renault Master Van, F at Ducato van, Mercedes Spr nter and Iveco Da ly

4 MİNİBÜS / VAN TİPİ ARAÇLAR İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ TAIL LIFTS FOR PANEL MINIBUS / VANS ft.com 500 kg 500 kg 65 cm 65 cm 12 V 12 V 181 kg 170 kg Tam Kapak Full Cover Yarım Kapak Half Cover * Tüm M n büs ve Van T p modellere takılmaktadır. * Uygulanan araç t pler ; Ford Trans t Van M n büs, F at Ducato Van M n büs, İveco Da ly Van M n büs, Renault Master * Are assembled on M n bus and Van Type of all models * Types of treatment dev ces; Ford Trans t Van, F at Ducato Van, Iveco Da ly Van, Renault Master Van Fabr ka çıkışlı panelvanlara uygundur.kaldırma kollarının benzers z şekl sayes nde, araç üzer nde h çb r kes m olmadan aracın şas alt gövdes ne montaj ed l r. L ft aracın altında zem n boşluğuna yerleşt r l r. Fabr ka çıkışlı panelvanlar üzer nde olası en büyük platform ölçüsü sunar ve paletler dah l, kargo her türlü ç n uygundur. Su table for factory or g nal panelvans. Thanks to the un que des gn of the l ft ng arms w thout any mod f cat on on the car, can be eas ly montaged to the vessel. L ft can be eas ly f t under the vessel. Offers the max mum poss ble platform s ze on the factory or g nal panelvans, su table for all k nd of cargo.

5 ft.com KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 750 kg / TAIL LIFTS FOR TRUCK, PICKUP 750 kg / 750 kg 90 cm 172 kg 750 kg 220 kg 95 cm 172 kg 220 kg 230 kg KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 750 kg / (Mekan k T lt) TAIL LIFTS FOR TRUCK, PICKUP 750 kg / (Mechan cal T lt) 750 kg 220 kg 220 kg 230 kg * Uygulanan araç t pler ; İveco Da ly Kamyonet, Renault Master Kamyonet, Ford Trans t Kamyonet, K a Bongo Kamyonet, Mercedes Spr nter Kamyonet. * For the following vehicle models; Iveco Daily Pickup Truck, Renault Master Pickup Truck, Ford Transit Pickup Truck, Kia Bongo Pickup Truck, Mercedes Sprinter Pickup Truck 4 s l nd rl, Haf f tonajlı l ft aralığında Atek L ft n en y satıcı olduğu ürün grubudur. Rak pler 2 s l nd rl l fter ve rekabetç f yatlandırmasına kıyasla üstün st krar ve performansı sayes nde, mükemmel b r f yat-kal te oranı sunmaktadır. kapas tes ne kadar genel amaçlı ş ve dağıtım ulaşım ç n deal b r çözümdür. T car kamyonet ve haf f kamyonlar ç n uygun olup, aynı zamanda küçük römork ve yarı-römork monte ed leb l r. Atek L ft's most popular tems are 4 cyl nders and l ght platforms. Compared to compet tors 2 cyl nders, low cost offers, Atek l ft offers the perfect qual ty - pr ce rat o. Very pract cal solut on for s capac ty for del very and transport solut ons. Su table for l ght commerc al veh cles and vans and poss ble to mount small tra lers and sem -tra lers

6 TIR, KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 1500 / 2000 kg TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK, PICKUP 1500 / 2000 kg ft.com 1500 kg 244 kg 1500 kg 251 kg 1500 kg 256 kg 2000 kg 264 kg 2000 kg 280 kg 2000 kg 287 kg TIR, KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 1500 / 2000 kg (Mekan k T lt) TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK, PICKUP 1500 / 2000 kg (Mechan cal T lt) 1500 kg 244 kg 1500 kg 251 kg 1500 kg 256 kg 2000 kg 264 kg 2000 kg 280 kg 2000 kg 287 kg

7 ft.com TIR, KAMYON İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 2500 / 3000 kg TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK 2500 / 3000 kg 2500 kg 320 kg 2500 kg 325 kg 3000 kg 380 kg 3000 kg 385 kg TIR, KAMYON İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 2500 / 3000 kg (Mekan k T lt) TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK 2500 / 3000 kg (Mechan cal T lt) 2500 kg 320 kg 2500 kg 325 kg 3000 kg 380 kg 3000 kg 385 kg

8 ŞEHİRİÇİ OTOBÜSLER İÇİN ENGELLİ YOLCU LİFTİ PASSENGER LIFTS FOR BUS ft.com Araç T p Veh cle Type M.büs, P. Vanlar / M.buses, Van Otobüs, M.büsler / Bus, M.buses Otobüs, M.büsler / Bus, M.buses H.Otobüsü / Pub. Trans. Buses Ş.arası Otobüs / Intercity Buses 300 kg 300 kg 350 kg 300 kg 300 kg Maks. Kaldırma Yüks. 80 cm 100 cm 100 cm 102 cm 160 cm Kaset Ölçüler F tt ng D mens. 102x8,5x102cm 91x14x148cm 91x14x148cm 102x16,5x200 cm 102x16,5x222 cm Platform Ölçüler Platform D mens. - kg 230 kg 230 kg 259 kg 230 kg -Kaymayı engelley c alüm nyum platform / Otomat k kapanan platformun önüne monte ed lm ş yükleme rampası / Otomat k kapanan platformun arkasına monte ed lm ş araç ç köprüsü / Platformun her k tarafına takılmış katlanab l r güvenl k bar yer / Çalışma esnasında sesl ve ışıklı uyarı s stem / Kend l ğ nden açılmayı engelleyen mekan k k l t / Arıza durumunda manuel kaldırma ve nd rme s stem / Güçlü ç ft s l nd r s stem / Kaset çe ve dışa hareketler ç n yüksek güçlü redüktörlü motor / Tüm hareketl bölgeler az bakım gerekt ren özel yataklarla donatılmış / 2 butonlu ve sp ral kablolu kumandayla kolay kullanım / Otomat k çe ve dışa hareket kab l yet / Arıza ve bakımlarda ekonom k çözüm sunmak amacı le elektron k parça kullanılmamıştır / Tüm hareketl m ller ve h drol k p ston m ler nde nd ks yonlu sert krom kaplı m l kullanılmıştır / Elektrostat k toz boya / 12 volt veya 24 volt seçeb lme mkanı / Ac l durumlar ç n manuel çalışab len el pompası / Güçlü satış sonrası serv s mkanı / CE d rekt f ne uygunluk. -Sl p blocker alum num platform / Self-clos ng, wh ch s mounted n front of the platform load ng ramp / Automat c clos ng of the platform mounted to the rear of the veh cle br dge / platform attached to both s des of the secur ty barr er/ Sound and l ght warn ng system dur ng operat on / Self-mechan cal lock that prevents open ng / Manual l ft ng and lower ng system n case of fa lure / Strong double roller system / For Tape ns de and outward movements The h gh-powered geared motors / All mov ng reg ons equ pped w th spec al beds that requ re less ma ntenance / 2 buttons and scroll / Easy to use w red control /Automat c nward and outward mob l ty / In fa lure and ma ntenance, w th the goal of prov d ng econom cal solut ons, has not been used electron c parts /All mov ng shafts and hydraul c cyl nders are used n the Induct on hard chrome plated shafts / Electrostat c powder coat ng / Electrostat c powder coat ng /12 volts or 24 volts opportun ty to choose / Manually operable hand pump for emergenc es / Strong after-sales serv ce fac l t es / CE compl ance. Otobüs ve M d büsler ç n personel l ft cassette lift for buses and midibuses. Otobüs ve M d büsler ç n personel l ft manuel cassette lift for buses and midibuses.(manuel) Şeh rlerarası otobüsler ç n personel l ft Cassette lift for ntercity buses Belediye ve Halk Otobüsleri için personel lifti. Casette l ft for publ c transport on buses.

9 ft.com MİNİBÜSLER/PANELVANLAR İÇİN ENGELLİ YOLCU LİFTİ PASSENGER LIFTS FOR VANS Ç ft Kollu Double Arm 350 kg Ç ft Kollu Double Arm 350 kg Tek kollu S ngle Arm 300 kg Maks. Kaldırma Yüks. 90 cm 90 cm 90 cm Kaset Ölçüler F tt ng D m. 102x16,5x200 cm 102x16,5x200 cm 93x17,5x149 cm Platform Ölçüler Platform D m. 259 kg 259 kg 230 kg -Kaymayı engelley c alüm nyum platform / 1200 X 800 mm Avrupa normuna uygun platform ölçüsü / L ft kalkmadan önce kapanan ve tamamen nd kten sonra açılan platform önüne monte ed lm ş yükleme rampası / Platformun arkasına monte ed lm ş otomat k kapanan ve dengel çalışan araç ç köprüsü / Araç ç köprüsü kullanımını kolaylaştırmak ç n kullanılmış gazlı amort sör s stem platformun her k tarafına takılmış katlanab l r güvenl k bar yer / El ve ayak sıkışmasını önlemek ç n tasarlanmış kaldırma kolu ve ç ne g zlenm ş denge kolu s stem çalışma esnasında sesl ve ışıklı uyarı s stem / Kend l ğ nden açılmayı engelleyen mekan k k l t / Arıza durumunda manuel kaldırma ve nd rme s stem / Güçlü ç ft s l nd r s stem / Tüm hareketl bölgeler az bakım gerekt ren özel yataklarla donatılmış / 2 butonlu ve sp ral kablolu kumandayla kolay kullanım / Otomat k çe ve dışa hareket kab l yet / Arıza ve bakımlarda ekonom k çözüm ç n elektron k parça kullanılmamıştır / Arıza ve bakımlarda kolay ulaşılab l rl k ç n l ft n dışına monte ed lm ş h drol k ün te ve elektr k s stem / Tam kapalı ve r j t ön rampa p stonu le daha güvenl ve uzun ömürlü / Tam muhafazalı kablo ve h drol k hortum s stemler yle extra güvenl k / Tüm hareketl m ller ve h drol k p ston m ller nde nd ks yonlu sert krom kaplı m l kullanılmıştır / Kolay montaj ç n tasarlanmış her model araca uygun bağlantı braketler / CE d rekt f ne uygunluk. - Sl p blocker alum num platform / 1200 X 800 mm accord ng to the European standard platform s ze / Before attempt ng the l ft closed and completely after move down, mounted n front of the platform drop-down load ng ramp / Mounted to the rear of the platform and balanced runn ng automat cally clos ng car br dge / Br dge-veh cle used to fac l tate the use of the gas spr ng system, s nstalled on both s des of the platform, fold ng secur ty barr er / Des gned to prevent p nch ng of hands and feet h dden ns de the l ft arm and the balance arm system dur ng operat on, sound and l ght warn ng system / Mechan cal lock that prevents un ntent onal open ng / Manual l ft ng and lower ng system n case of fa lure / Powerful tw n-cyl nder system / all mov ng pr vate bedroom equ pped w th low-ma ntenance areas / 2 Easy to use control button and sp ral cable / Automat c nward and outward mob l ty / Fa lure and ma ntenance of electron c components for cost-effect ve solut on was used n / Fa lure l ft for easy access n and out of care-mounted hydraul c un t and electr cal system / Fully closed and r g d front ramp w th a more secure and durable p ston / Fully sh elded cables and hydraul c hoses system w th the extra secur ty / all mov ng shafts and hydraul c p ston shaft Induct on hard chrome plated shafts are used n / For easy nstallat on Each model s des gned accord ng to the veh cle mount ng bracket / CE compl ance d rect ves. / All mov ng pr vate bedroom equ pped w th low-ma ntenance areas / 2-button control and sp ral cable, easy to use / Automat c nward and outward mob l ty / In fa lure and ma ntenance, w th the goal of prov d ng econom cal solut ons, has not been used electron c parts / For easy access and ma ntenance of the fault, the l ft has been nstalled outs de hydraul c un t and electr cal system / Fully closed and r g d p ston w th the front ramp safer and durable / Fully sh elded cables and hydraul c hoses system w th the extra secur ty / In all mov ng shafts and hydraul c p ston rods, has been used Induct on hard chrome plated shafts / For easy nstallat on des gned mount ng brackets su table for all models of veh cles / CE compl ance. Ç ft Kollu Platformlu M n büs l ft Double Arm Platform Van L fts Ç ft Kollu Platformlu M n büs l ft Double Arm Platform Van L fts Tek Kollu Platformlu M n büs l ft One Arm Platform Van L fts

10 ft.com MİNİBÜSLER İÇİN ÇİFT KOLLU DÜZ ve KATLANIR PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ DOUBLE ARM FOLDABLE & FLAT PLATFORM PASSENGER LIFTS FOR MINIBUSES ÇİFT KOLLU DÜZ PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ DOUBLE ARM FLAT PLATFORM PASSENGER LIFTS ÇİFT KOLLU KATLANIR PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ DOUBLE ARM FOLDABLE PLATFORM PASSENGER LIFTS MİNİBÜSLER İÇİN TEK KOLLU KATLANIR PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ SINGLE ARM FOLDABLE PLATFORM PASSENGER LIFTS FOR MINIBUSES

11 STANDART MODEL ARKA KAPAK LİFTLERİ AÇMA-KAPAMA İŞLEMİ STANDARD MODEL TAIL LIFTS OPEN-CLOSE PROCESS ft.com Şek l:01 Şek l:03 Şek l:02 Şek l:04 A - Standart model arka kapak l ftler nde kapağı aşağı nd r rken Şek l:01'dek butona basılarak kapağın paralel şek lde tekerleğ 'n n zem ne oturtulması sağlanır. B - Şek l:02'dek butona basılarak kapağın t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) yapılır. C Yukarı kaldırma şlemler sırasıyla Şek l:03 ve Şek l:04 tek res mlerdek butonlara basılarak yapılır. A - The standard model, the back cover of the lift, while lowering the cover, Figure: 01 Press the button, ensuring that the cover of the wheel sitting parallel to the floor. B - Figure: 02 by pressing the button, the tilting movement (automatic head crushing process) is done. C Up lifting operations, respectively Figure 04 and Figure 03 in photos is done by pressing the buttons. - Ops yonel 5. p ston (Comfort) takıldığında h drol k p ston yardım le t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) daha kontrollü şek lde sağlanır. - When the 5.th p stons s nserted, with the help of hydraulic cylinders, tilt movement (auto head shading process) is provided in a more controlled manner. DM MODEL (MEKANİK TİLT) ARKA KAPAK LİFTLERİ AÇMA-KAPAMA İŞLEMİ DM MODEL ( MECHANICAL TILT) TAIL LIFTS OPEN-CLOSE PROCESS Şek l:01 Şek l:02 A - DM model (MEKANİK TİLT'Lİ) arka kapak l ftler nde kapağı aşağı nd r rken Şek l:01'dek butona basılarak kapağın paralel şek lde tekerleğ 'n n zem ne oturtulması sağlanır. Butona basmaya devam ed lerek kapağın t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) yapılır. B - Yukarı kaldırma şlem res mdek butona basılarak yapılır. Şek l:02. A - DM model (MECHANICAL of TİLT) in the rear door lift the platform while lowering Figure: 01 by pressing the button, ensuring that the platform of the wheel sitting parallel to the floor. To continue to press the button, the tilting movement (auto head crushing process) is done. B - Up removal process is done by pressing the button in the picture. Figure: 02 - Ops yonel 5. p ston (Comfort) takıldığında h drol k p ston yardımı le t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) daha kontrollü şek lde sağlanır. Not: DM Modellerde 5. piston (Comfort) takıldığında mekanik tilt bağlantı klempi ana gövdeye cıvata ile sabitlenmesi gerekmektedir. - When the 5.th p stons s nserted, with the help of hydraulic cylinders, tilt movement (auto head shading process) is provided in a more controlled manner. Note: When the 5th piston is inserted to DM Models, mechanical tilt patch clamp main body is to be secured with bolts.

12

ABOUT US HAKKIMIZDA. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers.

ABOUT US HAKKIMIZDA. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers. HAKKIMIZDA ABOUT US F rmamız 1990 yılı başlarında İç Anadolu Bölges nde kamış ve hasır ürünler üretmekte ken, tur zm n gel şmes le b rl kte 1996 yılında Antalya dak şubes n Nasredd n Hasır Dekorasyon adı

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

V V V M Z K. Hakkımızda

V V V M Z K. Hakkımızda Hakkımızda Yen l kç olmak, Avrasya Forkl ft' n geleneğ n n b r firma parçasıdır. Avrasya Forkl ft, 1987 yılında forkl ft satış,serv s ve yedek parça malatı le Anadolu kent Kayser 'de başladı. 2005 yılında

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

www.smartgate.com.tr Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect www.smartgate.com.tr

www.smartgate.com.tr Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect www.smartgate.com.tr AKILLI GEÇ S STEM SMART PASS SYSTEM Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect Ankara Caddesi, Gümüş Plaza, No: 71, D:8 Bayraklı, İzmir, Turkey Tel: +90 (232) 461 02 70 pbx E-mail: bilgi@smartgate.com.tr

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI TANITIM KATALOĞU INDUSTRIAL DESIGN CONTESTS INTRODUCTION CATALOG Metalden Mamul Ürünler Kategorisi / Profesyonel Metal Products Category / Professional Metalden Mamul Ürünler

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

Baralı Kanal Sistemleri Busbar Trunking Systems 25-630 A. Güç dağıtımında en akıllı yol... Bestway to distribute your power...

Baralı Kanal Sistemleri Busbar Trunking Systems 25-630 A. Güç dağıtımında en akıllı yol... Bestway to distribute your power... aralı Kanal Sistemleri usbar Trunking Systems 25-630 Güç dağıtımında en akıllı yol... estway to distribute your power... 1977 yılında İstanbul da faal yetler ne başlayan DTM ELEKTROTEKNİK.Ş. kurulduğu

Detaylı

HAVUZ DAMPER POOL TYPE TIPPER

HAVUZ DAMPER POOL TYPE TIPPER Odabaşı Makine Otomotiv A.Ş 2012 Yılında Diyarbakır da kurulmuştur.odabaşı treyler ve Hyundai HMF iş makinaları Olarak Diyarbakır 2. Organize Sanayi Bölgesinde 12.000 m2 si kapalı 24.000 m2 lik üretim

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24

YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 YAŞAM İÇİN FOR LIFE HAKKIMIZDA / ABOUT US 23-24 EMS OLARAK; ÜRÜN VE VE HİZMET KALİTESİNDEN TAVİZ VERMEDEN, SÜREKLİLİK VE KALICILIK HEDEFİYLE, SON TEKNOLOJİ AMBULANS VE MOBİL SAĞLIK ARAÇLARIMIZLA, ZAMANIN

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

ABKANT PRESLER PRESS BRAKES

ABKANT PRESLER PRESS BRAKES APHS-NEO APHS APHS-C APH ABKANT PRESLER PRESS BRAKES İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal ve

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS

19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS 19 RACK KABİNETLER 19 RACK CABINETS HAKKIMIZDA ABOUT US Zeybek Elektrik Haydar Zeybek 1982 Yılında Ankara da sac kasa ve buat imalatıyla faaliyetlerine başlayan firmamız, elektrik sektöründeki hızlı gelişmeler

Detaylı

Firma Profili Company Profile. Kardiyo Cardio. Impulse Fitness Impulse Fitness. Serbest Ağırlıklar Free Weights

Firma Profili Company Profile. Kardiyo Cardio. Impulse Fitness Impulse Fitness. Serbest Ağırlıklar Free Weights 1 Firma Profili Company Profile Kardiyo Cardio Impulse Fitness Impulse Fitness Serbest Ağırlıklar Free Weights Ağırlık & Aksesuarlar Weights & Accessories Full Power Crossfit Full Power Crossfit Techno

Detaylı

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 DISHWASHER (500500 BASKET) INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL 2012 TLM 020 0046 ED. NO: 1 1 D w P: Güç girişi (power input)

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı