ft.com TARİHÇE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.atekl ft.com TARİHÇE"

Transkript

1

2 ft.com TARİHÇE Atek A les, 1950 yılında Bulgar stan'dan göç ederek İstanbul'a yerleşm ş ve 1954 yılında büyük baba Mustafa Keser tarafından kurulmuştur. Başlangıçta otomot v yan sanay ve küçük çapta üret mler yaparak şe devam ederken 1964 yılında büyük babanın vefatı le anneler Hat ce Keser ve oğulları Altan, Turhan, Ertan Keser gerekl eğ t mler alarak f rmayı gel şt rmek ç n mücadele etm şlerd r. Bugün ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul- Hadımköy'dek modern fabr kasında son s stem mak na ve ek pmanları, bünyes ndek özerk Ar-ge departmanı le, ISO 9001, CE, İSO 16949, TSE, TSEK, GOST belgeler yle dünya standartlarında ve en ler teknoloj yle üret m yapmaktadır. ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş., İstanbul - Kıraç'tak 4000 metrekarel k mağazasında, üretm ş olduğu mak nalarının ve mümess l olduğu ürünler n satışını, pazarlamasını,ve gez c araçlarıyla dağıtımını yapmaktadır. Atek Grup bünyes nde, ATEK LİFT H drol k Kaldırma S stemler adıyla yen b r yatırıma başlamıştır. ATEK LİFT, h drol k konusundak eng n deney m yle, mühend s ve tasarımcılarıyla en y teknoloj, performans, güvenl k ve dayanıklılık komb nasyonunu sunacak l ft üret mler yapmaktadır. ATEK LİFT, farklı araç özell kler ve artan yaşam beklent ler ç n, gen ş b r ürün yelpazes yle faal yet göster rken, aynı zamanda bakım ve onarımlar ç n tekn k serv s h zmet vermekted r. Buna paralel olarak 2001 yılında ürün çeş tler n Bulgar stan ın Plovd v şehr nde açtığı mağazada ve gez c satış araçları ağı le Bulgar stan p yasasına sunmaktadır. Ayrıca Bulgar stan'da Tur zm ve Otelc l k sektöründe 2012 yılında h zmete g ren C ty Hotel Plovd v, b r fuar bölges olan Plovd v şehr ne de b r değer ve zeng nl k katmıştır. Şu anda ATEK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. mamüller n d rekt ve end rekt olarak 76 ülkede 102 satış noktasına gururla hraç etmekted r. HISTORY Atek fam ly, mm grated from Bulgar a to İstanbul n 1950 and Grandfather Mustafa Keser establ shed the company n At the early ages the company started produc ng Automot ve suppl er ndustry products slowly. After Granfather' s death, the r mother Hat ce Keser and h s sons Altan, Turhan, Ertan Keser took the necessary educat ons and struggled to mprove the company. Today ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş. produces latest technology mach nes and equ pments by latest tecnology at world standarts w th ts research and development (R&D) Department and Cert f cates of ISO 9001, CE, ISO 16949, TSE, TSEK, GOST at the modern factory n Hadımkoy Istanbul. ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş. makes sales, market ng and makes d str but on by mob le sales veh cles for ts products, d str buted products at the 4000 m2 store n Kıraç İstanbul. It has started the new nvestment under Atek Group const tut on and under name of ATEK LİFT Hydraul c L ft ng Systems. Atek Mak na produces l ft wh ch prov des latest technology, performance, safety and durab l ty by ts exper ence, exper enced eng neers and des gners. ATEK LİFT prov des large product range for d fferent types of veh cles and ncreas ng l fe expectat ons t also g ves techn cal serv ce for ma ntenence and repa r. Furthermore Atek's Branch s n Plovd v-bulgar a, was establ shed n Bes des that there s also mob le sales veh cles network n Bulgar a. Also Atek has got an nvestment at Tour sm and Hotel F eld, there s a Hotel n Plovd v wh ch s expected open ng n 2012 and called C ty Hotel Plovd v that the c ty of Plovd v as a fa r value and the enr ched reg on. Presently ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş. proudly exports ts products d rectly and nd rectly at 102 po nts n 76 countr es. ATEK MAKINA SAN. ve T C. A.Ş.

3 ft.com AÇIK KASA KAMYONETLER İÇİN KATLANIR ARKA KAPAK LİFTİ FOLDING TAIL LIFTS FOR LIGHT TRUCKS OR PICKUPS 500 kg 750 kg 750 kg * 90 cm 90 cm 95 cm 172 kg 172 kg 220 kg 172 kg 220 kg DAR ve GENİŞ ŞASE KAPALI KASA KAMYONETLER İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ TAIL LIFTS FOR LIGHT TRUCKS Opt onal DM Model (Mekan k T lt) (Mechan cal T lt) 500 kg 95 cm 181 kg 95 cm 170 kg * Dar şase ve gen ş şase kamyonet t pler ç nd r. * İst hab hadd düşük olan kamyonetlere takılmaktadır. * Ç ft kaldırma ve Ç ft kırma s l nd r. * Uygulanan araç t pler ; Ford Trans t Kamyonet, Renault Master Kamyonet, F at Ducato Kamyonet, Mercedes Spr nter ve Iveco Da ly * Is for narrow chass s, and for large van types. * Is f tted on low load ng capac ty van. * Dual l ft and Double-break ng roller. * Types of treatment dev ces; Ford Trans t Van, Renault Master Van, F at Ducato van, Mercedes Spr nter and Iveco Da ly

4 MİNİBÜS / VAN TİPİ ARAÇLAR İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ TAIL LIFTS FOR PANEL MINIBUS / VANS ft.com 500 kg 500 kg 65 cm 65 cm 12 V 12 V 181 kg 170 kg Tam Kapak Full Cover Yarım Kapak Half Cover * Tüm M n büs ve Van T p modellere takılmaktadır. * Uygulanan araç t pler ; Ford Trans t Van M n büs, F at Ducato Van M n büs, İveco Da ly Van M n büs, Renault Master * Are assembled on M n bus and Van Type of all models * Types of treatment dev ces; Ford Trans t Van, F at Ducato Van, Iveco Da ly Van, Renault Master Van Fabr ka çıkışlı panelvanlara uygundur.kaldırma kollarının benzers z şekl sayes nde, araç üzer nde h çb r kes m olmadan aracın şas alt gövdes ne montaj ed l r. L ft aracın altında zem n boşluğuna yerleşt r l r. Fabr ka çıkışlı panelvanlar üzer nde olası en büyük platform ölçüsü sunar ve paletler dah l, kargo her türlü ç n uygundur. Su table for factory or g nal panelvans. Thanks to the un que des gn of the l ft ng arms w thout any mod f cat on on the car, can be eas ly montaged to the vessel. L ft can be eas ly f t under the vessel. Offers the max mum poss ble platform s ze on the factory or g nal panelvans, su table for all k nd of cargo.

5 ft.com KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 750 kg / TAIL LIFTS FOR TRUCK, PICKUP 750 kg / 750 kg 90 cm 172 kg 750 kg 220 kg 95 cm 172 kg 220 kg 230 kg KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 750 kg / (Mekan k T lt) TAIL LIFTS FOR TRUCK, PICKUP 750 kg / (Mechan cal T lt) 750 kg 220 kg 220 kg 230 kg * Uygulanan araç t pler ; İveco Da ly Kamyonet, Renault Master Kamyonet, Ford Trans t Kamyonet, K a Bongo Kamyonet, Mercedes Spr nter Kamyonet. * For the following vehicle models; Iveco Daily Pickup Truck, Renault Master Pickup Truck, Ford Transit Pickup Truck, Kia Bongo Pickup Truck, Mercedes Sprinter Pickup Truck 4 s l nd rl, Haf f tonajlı l ft aralığında Atek L ft n en y satıcı olduğu ürün grubudur. Rak pler 2 s l nd rl l fter ve rekabetç f yatlandırmasına kıyasla üstün st krar ve performansı sayes nde, mükemmel b r f yat-kal te oranı sunmaktadır. kapas tes ne kadar genel amaçlı ş ve dağıtım ulaşım ç n deal b r çözümdür. T car kamyonet ve haf f kamyonlar ç n uygun olup, aynı zamanda küçük römork ve yarı-römork monte ed leb l r. Atek L ft's most popular tems are 4 cyl nders and l ght platforms. Compared to compet tors 2 cyl nders, low cost offers, Atek l ft offers the perfect qual ty - pr ce rat o. Very pract cal solut on for s capac ty for del very and transport solut ons. Su table for l ght commerc al veh cles and vans and poss ble to mount small tra lers and sem -tra lers

6 TIR, KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 1500 / 2000 kg TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK, PICKUP 1500 / 2000 kg ft.com 1500 kg 244 kg 1500 kg 251 kg 1500 kg 256 kg 2000 kg 264 kg 2000 kg 280 kg 2000 kg 287 kg TIR, KAMYON, KAMYONET İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 1500 / 2000 kg (Mekan k T lt) TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK, PICKUP 1500 / 2000 kg (Mechan cal T lt) 1500 kg 244 kg 1500 kg 251 kg 1500 kg 256 kg 2000 kg 264 kg 2000 kg 280 kg 2000 kg 287 kg

7 ft.com TIR, KAMYON İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 2500 / 3000 kg TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK 2500 / 3000 kg 2500 kg 320 kg 2500 kg 325 kg 3000 kg 380 kg 3000 kg 385 kg TIR, KAMYON İÇİN ARKA KAPAK LİFTİ 2500 / 3000 kg (Mekan k T lt) TAIL LIFTS FOR HEAVY TRUCK, TRUCK 2500 / 3000 kg (Mechan cal T lt) 2500 kg 320 kg 2500 kg 325 kg 3000 kg 380 kg 3000 kg 385 kg

8 ŞEHİRİÇİ OTOBÜSLER İÇİN ENGELLİ YOLCU LİFTİ PASSENGER LIFTS FOR BUS ft.com Araç T p Veh cle Type M.büs, P. Vanlar / M.buses, Van Otobüs, M.büsler / Bus, M.buses Otobüs, M.büsler / Bus, M.buses H.Otobüsü / Pub. Trans. Buses Ş.arası Otobüs / Intercity Buses 300 kg 300 kg 350 kg 300 kg 300 kg Maks. Kaldırma Yüks. 80 cm 100 cm 100 cm 102 cm 160 cm Kaset Ölçüler F tt ng D mens. 102x8,5x102cm 91x14x148cm 91x14x148cm 102x16,5x200 cm 102x16,5x222 cm Platform Ölçüler Platform D mens. - kg 230 kg 230 kg 259 kg 230 kg -Kaymayı engelley c alüm nyum platform / Otomat k kapanan platformun önüne monte ed lm ş yükleme rampası / Otomat k kapanan platformun arkasına monte ed lm ş araç ç köprüsü / Platformun her k tarafına takılmış katlanab l r güvenl k bar yer / Çalışma esnasında sesl ve ışıklı uyarı s stem / Kend l ğ nden açılmayı engelleyen mekan k k l t / Arıza durumunda manuel kaldırma ve nd rme s stem / Güçlü ç ft s l nd r s stem / Kaset çe ve dışa hareketler ç n yüksek güçlü redüktörlü motor / Tüm hareketl bölgeler az bakım gerekt ren özel yataklarla donatılmış / 2 butonlu ve sp ral kablolu kumandayla kolay kullanım / Otomat k çe ve dışa hareket kab l yet / Arıza ve bakımlarda ekonom k çözüm sunmak amacı le elektron k parça kullanılmamıştır / Tüm hareketl m ller ve h drol k p ston m ler nde nd ks yonlu sert krom kaplı m l kullanılmıştır / Elektrostat k toz boya / 12 volt veya 24 volt seçeb lme mkanı / Ac l durumlar ç n manuel çalışab len el pompası / Güçlü satış sonrası serv s mkanı / CE d rekt f ne uygunluk. -Sl p blocker alum num platform / Self-clos ng, wh ch s mounted n front of the platform load ng ramp / Automat c clos ng of the platform mounted to the rear of the veh cle br dge / platform attached to both s des of the secur ty barr er/ Sound and l ght warn ng system dur ng operat on / Self-mechan cal lock that prevents open ng / Manual l ft ng and lower ng system n case of fa lure / Strong double roller system / For Tape ns de and outward movements The h gh-powered geared motors / All mov ng reg ons equ pped w th spec al beds that requ re less ma ntenance / 2 buttons and scroll / Easy to use w red control /Automat c nward and outward mob l ty / In fa lure and ma ntenance, w th the goal of prov d ng econom cal solut ons, has not been used electron c parts /All mov ng shafts and hydraul c cyl nders are used n the Induct on hard chrome plated shafts / Electrostat c powder coat ng / Electrostat c powder coat ng /12 volts or 24 volts opportun ty to choose / Manually operable hand pump for emergenc es / Strong after-sales serv ce fac l t es / CE compl ance. Otobüs ve M d büsler ç n personel l ft cassette lift for buses and midibuses. Otobüs ve M d büsler ç n personel l ft manuel cassette lift for buses and midibuses.(manuel) Şeh rlerarası otobüsler ç n personel l ft Cassette lift for ntercity buses Belediye ve Halk Otobüsleri için personel lifti. Casette l ft for publ c transport on buses.

9 ft.com MİNİBÜSLER/PANELVANLAR İÇİN ENGELLİ YOLCU LİFTİ PASSENGER LIFTS FOR VANS Ç ft Kollu Double Arm 350 kg Ç ft Kollu Double Arm 350 kg Tek kollu S ngle Arm 300 kg Maks. Kaldırma Yüks. 90 cm 90 cm 90 cm Kaset Ölçüler F tt ng D m. 102x16,5x200 cm 102x16,5x200 cm 93x17,5x149 cm Platform Ölçüler Platform D m. 259 kg 259 kg 230 kg -Kaymayı engelley c alüm nyum platform / 1200 X 800 mm Avrupa normuna uygun platform ölçüsü / L ft kalkmadan önce kapanan ve tamamen nd kten sonra açılan platform önüne monte ed lm ş yükleme rampası / Platformun arkasına monte ed lm ş otomat k kapanan ve dengel çalışan araç ç köprüsü / Araç ç köprüsü kullanımını kolaylaştırmak ç n kullanılmış gazlı amort sör s stem platformun her k tarafına takılmış katlanab l r güvenl k bar yer / El ve ayak sıkışmasını önlemek ç n tasarlanmış kaldırma kolu ve ç ne g zlenm ş denge kolu s stem çalışma esnasında sesl ve ışıklı uyarı s stem / Kend l ğ nden açılmayı engelleyen mekan k k l t / Arıza durumunda manuel kaldırma ve nd rme s stem / Güçlü ç ft s l nd r s stem / Tüm hareketl bölgeler az bakım gerekt ren özel yataklarla donatılmış / 2 butonlu ve sp ral kablolu kumandayla kolay kullanım / Otomat k çe ve dışa hareket kab l yet / Arıza ve bakımlarda ekonom k çözüm ç n elektron k parça kullanılmamıştır / Arıza ve bakımlarda kolay ulaşılab l rl k ç n l ft n dışına monte ed lm ş h drol k ün te ve elektr k s stem / Tam kapalı ve r j t ön rampa p stonu le daha güvenl ve uzun ömürlü / Tam muhafazalı kablo ve h drol k hortum s stemler yle extra güvenl k / Tüm hareketl m ller ve h drol k p ston m ller nde nd ks yonlu sert krom kaplı m l kullanılmıştır / Kolay montaj ç n tasarlanmış her model araca uygun bağlantı braketler / CE d rekt f ne uygunluk. - Sl p blocker alum num platform / 1200 X 800 mm accord ng to the European standard platform s ze / Before attempt ng the l ft closed and completely after move down, mounted n front of the platform drop-down load ng ramp / Mounted to the rear of the platform and balanced runn ng automat cally clos ng car br dge / Br dge-veh cle used to fac l tate the use of the gas spr ng system, s nstalled on both s des of the platform, fold ng secur ty barr er / Des gned to prevent p nch ng of hands and feet h dden ns de the l ft arm and the balance arm system dur ng operat on, sound and l ght warn ng system / Mechan cal lock that prevents un ntent onal open ng / Manual l ft ng and lower ng system n case of fa lure / Powerful tw n-cyl nder system / all mov ng pr vate bedroom equ pped w th low-ma ntenance areas / 2 Easy to use control button and sp ral cable / Automat c nward and outward mob l ty / Fa lure and ma ntenance of electron c components for cost-effect ve solut on was used n / Fa lure l ft for easy access n and out of care-mounted hydraul c un t and electr cal system / Fully closed and r g d front ramp w th a more secure and durable p ston / Fully sh elded cables and hydraul c hoses system w th the extra secur ty / all mov ng shafts and hydraul c p ston shaft Induct on hard chrome plated shafts are used n / For easy nstallat on Each model s des gned accord ng to the veh cle mount ng bracket / CE compl ance d rect ves. / All mov ng pr vate bedroom equ pped w th low-ma ntenance areas / 2-button control and sp ral cable, easy to use / Automat c nward and outward mob l ty / In fa lure and ma ntenance, w th the goal of prov d ng econom cal solut ons, has not been used electron c parts / For easy access and ma ntenance of the fault, the l ft has been nstalled outs de hydraul c un t and electr cal system / Fully closed and r g d p ston w th the front ramp safer and durable / Fully sh elded cables and hydraul c hoses system w th the extra secur ty / In all mov ng shafts and hydraul c p ston rods, has been used Induct on hard chrome plated shafts / For easy nstallat on des gned mount ng brackets su table for all models of veh cles / CE compl ance. Ç ft Kollu Platformlu M n büs l ft Double Arm Platform Van L fts Ç ft Kollu Platformlu M n büs l ft Double Arm Platform Van L fts Tek Kollu Platformlu M n büs l ft One Arm Platform Van L fts

10 ft.com MİNİBÜSLER İÇİN ÇİFT KOLLU DÜZ ve KATLANIR PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ DOUBLE ARM FOLDABLE & FLAT PLATFORM PASSENGER LIFTS FOR MINIBUSES ÇİFT KOLLU DÜZ PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ DOUBLE ARM FLAT PLATFORM PASSENGER LIFTS ÇİFT KOLLU KATLANIR PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ DOUBLE ARM FOLDABLE PLATFORM PASSENGER LIFTS MİNİBÜSLER İÇİN TEK KOLLU KATLANIR PLATFORMLU ENGELLİ YOLCU LİFTİ SINGLE ARM FOLDABLE PLATFORM PASSENGER LIFTS FOR MINIBUSES

11 STANDART MODEL ARKA KAPAK LİFTLERİ AÇMA-KAPAMA İŞLEMİ STANDARD MODEL TAIL LIFTS OPEN-CLOSE PROCESS ft.com Şek l:01 Şek l:03 Şek l:02 Şek l:04 A - Standart model arka kapak l ftler nde kapağı aşağı nd r rken Şek l:01'dek butona basılarak kapağın paralel şek lde tekerleğ 'n n zem ne oturtulması sağlanır. B - Şek l:02'dek butona basılarak kapağın t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) yapılır. C Yukarı kaldırma şlemler sırasıyla Şek l:03 ve Şek l:04 tek res mlerdek butonlara basılarak yapılır. A - The standard model, the back cover of the lift, while lowering the cover, Figure: 01 Press the button, ensuring that the cover of the wheel sitting parallel to the floor. B - Figure: 02 by pressing the button, the tilting movement (automatic head crushing process) is done. C Up lifting operations, respectively Figure 04 and Figure 03 in photos is done by pressing the buttons. - Ops yonel 5. p ston (Comfort) takıldığında h drol k p ston yardım le t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) daha kontrollü şek lde sağlanır. - When the 5.th p stons s nserted, with the help of hydraulic cylinders, tilt movement (auto head shading process) is provided in a more controlled manner. DM MODEL (MEKANİK TİLT) ARKA KAPAK LİFTLERİ AÇMA-KAPAMA İŞLEMİ DM MODEL ( MECHANICAL TILT) TAIL LIFTS OPEN-CLOSE PROCESS Şek l:01 Şek l:02 A - DM model (MEKANİK TİLT'Lİ) arka kapak l ftler nde kapağı aşağı nd r rken Şek l:01'dek butona basılarak kapağın paralel şek lde tekerleğ 'n n zem ne oturtulması sağlanır. Butona basmaya devam ed lerek kapağın t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) yapılır. B - Yukarı kaldırma şlem res mdek butona basılarak yapılır. Şek l:02. A - DM model (MECHANICAL of TİLT) in the rear door lift the platform while lowering Figure: 01 by pressing the button, ensuring that the platform of the wheel sitting parallel to the floor. To continue to press the button, the tilting movement (auto head crushing process) is done. B - Up removal process is done by pressing the button in the picture. Figure: 02 - Ops yonel 5. p ston (Comfort) takıldığında h drol k p ston yardımı le t lt hareket (otomat k kafa kırma şlem ) daha kontrollü şek lde sağlanır. Not: DM Modellerde 5. piston (Comfort) takıldığında mekanik tilt bağlantı klempi ana gövdeye cıvata ile sabitlenmesi gerekmektedir. - When the 5.th p stons s nserted, with the help of hydraulic cylinders, tilt movement (auto head shading process) is provided in a more controlled manner. Note: When the 5th piston is inserted to DM Models, mechanical tilt patch clamp main body is to be secured with bolts.

12

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

ULTRA LF 12 ile engel yok!..

ULTRA LF 12 ile engel yok!.. Lf 12 Lf 12 AKIA, toplu taşımayı her zaman daha ileriye götürmeyi kendine görev edinmiş r. AKIA; tasarım, güvenlik, konfor ve ekonomiyi en üst düzeyde sunan ULTRA LF 12 ile halkımızın hizme nde. Tam alçak

Detaylı

Lf 9. En son teknoloji hizme nizde!..

Lf 9. En son teknoloji hizme nizde!.. Lf 9 Lf 9 AKIA, günümüz şehir haya nın önemli ih yaçlarından biri olan ilk tam alçak tabanlı 9 metre araç olan ULTRA LF 9 ile toplu taşımayı daha da ileriye taşıyor. AKIA tasarım, güvenlik, konfor ve ekonomiyi

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

PETES, önceden haber vermeksizin ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

PETES, önceden haber vermeksizin ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 4 tona kadar binek ve hafif ticari araçlar için iki sütunlu elektromekanik lift - zincir aktarmalı Electro Mechanic 2 post lifts for Light Vehicles up to 4 tonnes - chain transmission 2 PETES, önceden

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

Projenize iyi bir başlangıç yapın... A good start to your project...

Projenize iyi bir başlangıç yapın... A good start to your project... Projenize iyi bir başlangıç yapın... A good start to your project... Dünyanın en büyük prefabrik kentini Irak ta kurduk. 7 Ayda 1884 Konut 27 yıllık deney mle 80 aşkın ülkeye hracat yapan

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

Global Cooling 2014 / 2015 ÜRÜN KATALOĞU COLLECTION

Global Cooling 2014 / 2015 ÜRÜN KATALOĞU COLLECTION Global Cooling KLEO soğutma teknolojisi 30.000m 2 kapalı, toplam 58.500m 2 alanda üç tesis üzerinde Otel, içecek, gıda sektörü ve tüketici talebini karşılamak amacı ile 1991 yılında bu sektörde üretime

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS

SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS RS 10-28 wl 01 HYDRAULIC RIM STRAIGHTENING MACHINE WITH LATHE HİDROLİK TORNALI JANT DÜZELTME MAKİNESİ RS 28 wl GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES 10-28 Ölçülerde / For sizes

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT OPTIMA ELEVATOR COMPONENT www.optimaasansor.com.tr www.elevatoroperationpanel.com LIFTINSTITUUT OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG Yüksek kaliteye optimum fiyat High quality with optimum price www.samatip.com 4 kıtada 50 den fazla ülkeye ihracat Exporting to more than 50 countries in 4 continents www.samatip.com

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE TMM.

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE TMM. 2014 ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE TMM www.naturoll.com.tr 143 PANJUR SİSTEMLERİ ROLLING SHUTTER SYSTEMS 144 Ø40 mm lik Motoroll düz motor Standard tubular motor Ø40 mm Tork (Nm) Hız Speed (rpm) Güç

Detaylı

STATÖR GRUBU. Özellikler / Specification

STATÖR GRUBU. Özellikler / Specification 164 012 164 024 165 012 165 024 165 124 166 012 166 112 177 012 Ürün Grubu Bosch Tipi Dış Çapı (mm) 125 OEM Kodu 125 045 010 Kalınlık (mm) 18.5 İç Çapı (mm) 89.5 Teknik Özellikler 12 Volt 35 Amp Kullanıldığı

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG Yüksek kaliteye optimum fiyat High quality with optimum price www.samatip.com 4 kıtada 50 den fazla ülkeye ihracat Exporting to more than 50 countries in 4 continents www.samatip.com

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. PRODUCT CATALOGUE www.butonistanbul.net

ÜRÜN KATALOĞU. PRODUCT CATALOGUE www.butonistanbul.net ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.butonistanbul.net Arma Serisi / Arma Series Arma 500 Arma KB-COP Arma 100 Arma 200 Arma 110 Arma 210 AR CANBUS UYUMLU 1000 Arma 402 Arma 401 Montaj : Panel : Sinyalizasyon

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

[ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-500 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-500 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

[ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-700 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-700 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004

KULLANMA KLAVUZU No.: 0107004 ASANSÖR MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU Uzundere Artvin Cad. No:70 81458 Sultanbeyli / İSTANBUL Tel: 0 16-398 46 10 / 419 68 78 KULLANMA KILAVUZU MAKİNA - MOTOR GENEL BİLGİLERİ KULLANMA KILAVUZU TEMEL İKAZ BİLGİLERİ

Detaylı

LIFT DOORS CATALOGUE 2007

LIFT DOORS CATALOGUE 2007 LIFT CATALOGUE 2007 All Your Needs For Elevators INDEX 1. Two Panel Central Doors...3 2. Four Panel Central Doors... 5 3. Two Panel Telescopic Doors... 7 4. Three Panel Telescopic Doors... 9 5. Folding

Detaylı

GMV/GMV4. Kirli Su ve Foseptik İçin Dalgıç Pompalar Submersible Pumps For Waste Water

GMV/GMV4. Kirli Su ve Foseptik İçin Dalgıç Pompalar Submersible Pumps For Waste Water Serbest duruşlu montaj için ayak dahil Pompa çıkışında 90 flanşlı hortum bağlantılı ağızlı dirsek dahil Çift mekanik salmastralı, vortex tip açık çarklı Katı partikül geçirgenliği; GMV80=ø 70 mm, GMV4

Detaylı

www.smartgate.com.tr Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect www.smartgate.com.tr

www.smartgate.com.tr Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect www.smartgate.com.tr AKILLI GEÇ S STEM SMART PASS SYSTEM Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect Ankara Caddesi, Gümüş Plaza, No: 71, D:8 Bayraklı, İzmir, Turkey Tel: +90 (232) 461 02 70 pbx E-mail: bilgi@smartgate.com.tr

Detaylı

[ATALAY 76-1000 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION

[ATALAY 76-1000 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE SONDAJ MAKİNESİ] [ATALAY 76-1000 WIRE-LINE EXPLORATION DRILL RIGS] TEKNİK DÖKÜMAN / TECHNICAL DOCUMANTATION -TEKNİK ÖZELLİKLER -TECHNICAL SPECIFICATIONS - DELGİ KAPASİTESİ / DRILLING

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Great Ideas, New Products! Let The Show Beg n...

Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Great Ideas, New Products! Let The Show Beg n... Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Educashow; güncel eğ t m ht yaçları doğrultusunda, eğ t m sektörüne yönel k yen malzeme, teknoloj ve h zmetler gel şt r p üreten f rmaları 7 yıldır b r araya

Detaylı

TÜMOB ve VERRAZANO b r Tüfekç o lu n aat Taah. E t. Ö r. Tur. Mob lya Dekorasyon malat San. ve T c. Ltd. t. markas d r.

TÜMOB ve VERRAZANO b r Tüfekç o lu n aat Taah. E t. Ö r. Tur. Mob lya Dekorasyon malat San. ve T c. Ltd. t. markas d r. HAKKIMIZDA Tüfekçio lu irketlerinden biri olan TÜMOB Ah ap Mobilya Dekorasyon Sanayii, 1997 y l ndan bu yana faaliyet gösteren üretim tesislerini ve profesyonel kadrosunu 2011 y l nda bünyesine dahil etmi

Detaylı

KATMERCİLER. Daha Temiz, Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin

KATMERCİLER. Daha Temiz, Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin KURUMSAL TANITIM KATMERCİLER Daha Temiz, Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin KİLOMETRE TAŞLARI 1982 Katmerciler Profil A.Ş. kuruluşu 1985 Katmerciler Araç Üstü Ekipman A.Ş. kuruluşu 1987 İtfaiye araçları

Detaylı

CAM BALKON SİSTEMLERİ

CAM BALKON SİSTEMLERİ CAM BALKON SİSTEMLERİ HAKKIMIZDA CB Alüminyum kurulduğu günden bu yana müşterilerinin tedarik sürecini kolaylaştırmayı ve bu organizasyonu en kaliteli ürün yelpazesi ile ortaya koymayı ilke edinmiştir.

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

SEMI-AUTO MITER BAND SAW MACHINE KMT 350 KDG SEMI-AUTO MITER 4 kw, ~ 1400 rpm 0,37 kw, ~ 1400 rpm 0.12 kw, ~ 2800 rpm m/min 4350 x 34 x 1.1 mm 1

SEMI-AUTO MITER BAND SAW MACHINE KMT 350 KDG SEMI-AUTO MITER 4 kw, ~ 1400 rpm 0,37 kw, ~ 1400 rpm 0.12 kw, ~ 2800 rpm m/min 4350 x 34 x 1.1 mm 1 KMT 400 KDG SEMI-AUTO MITER BAND SAW MACHINE 400 mm 300 mm 270 mm 400 mm 300 mm 270 mm 400 x 500 mm 300 x 400 mm 270 x 400 mm 4 kw, ~ 1400 rpm 0,37 kw, ~ 1400 rpm 0.12 kw, ~ 2800 rpm 25-90 m/min 4650 x

Detaylı

TÜRKIYE-İSTANBUL OTOMOBİL YAĞLAR ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

TÜRKIYE-İSTANBUL OTOMOBİL YAĞLAR ENDÜSTRİYEL YAĞLAR TÜRKIYE-İSTANBUL ENDÜSTRİYEL YAĞLAR DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ MOTOR YAĞI! HYUNDAI'n n KORE'de gel şt rd ğ, b r sonrak jenerasyon otomob l yağlarını tems l eden en ler teknoloj ye dayanan HYUNDAI XTeer'la deney

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION 1 GENEL AÇIKLAMA 1982 yılında başlamış olduğumuz ticari hayatımıza ilk yıllarda mekanik sistemli kurtarıcı araç imalatı, daha sonraki yıllarda teleskopik vinç, katlanır bomlu vinç ve kayar kasa rampalı

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION

TEOS plus+ TEOS SERİSİ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI TEOS ENCLOSURE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/1 TEOS plus+ MONTAJ TALİMATI TEOS SERIE ASSEMBLING INSTRUCTION REV. NO 3 SAYFA 80/2 SAYFA İNDEKSİ / PAGE INDEX TEOS MODÜLER PANO MONTAJ TALİMATI PAKET İÇERİĞİ PACKAGE CONTENTS TABAN

Detaylı

Main Station. Tekn k Özell kler / Techn cal Spec

Main Station. Tekn k Özell kler / Techn cal Spec Laundry ID, RFID UHF ç pe sah p tekst l grubu ürünler n, y kama, kuru tem zleme, stok alan yönet m ve benzer b r çok alandak tak b ve say m n sa layan markam zd r. Ulusal ve uluslararas partnerler m z

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 1-2 800 Kg. Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru (220V.) Bariyerler 7-8 Bariyer 3 mt. 9-10 Bariyer 6 mt. Tüp Motorlar 19-20 Tüp Motorlar içindekiler 3-4 1500 Kg. Yana Kayar

Detaylı

KATALOG TUTTI I TIPI DI SOLLEVATORI

KATALOG TUTTI I TIPI DI SOLLEVATORI NOVITÀ 2011-12 KATALOG TUTTI I TIPI DI SOLLEVATORI Uzun süre engellilerle ve engelliler için çalışmanın verdigi tecrübeyle ve yapılan araştırmalar sonucunda, ortaya çıkan dünya da benzeri olmayan portatif

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ 1- ELEKTRİKLİ ISITICILAR Havanın ısıtılması amacı le kanallarda kl ma santraller nde,

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems Güneş Kırıcı Sistemleri Solar Shading Systems - 01 / 13 G.K.S. PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE WIEW DETAILS OF THE SOLAR SHADING

Detaylı

Arch tectural Glass Systems M mar Cam S stemler

Arch tectural Glass Systems M mar Cam S stemler RAILING SYSTEMS KORKULUK SİSTEMLERİ RAILING POSTS AND ACCESSORIES KORKULUK DİKMELERİ VE AKSESUARLARI Arch tectural Glass Systems M mar Cam S stemler RAILING SYSTEMS / KORKULUK SİSTEMLERİ LOGO LEATHER ISTANBUL

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

Wood Playground Equipments / Ahşap Çocuk Parkları

Wood Playground Equipments / Ahşap Çocuk Parkları Mas-131 Mas-134 Wood Playground Equipments / Ahşap Çocuk Parkları Mas-101 5,6m Wooden Roof Ahşap Çatı Ahşap renkli V çatı Wooden V shaped roof Tırmanma rampası Climber Climber Tırmanma Rampası 2,6m Height:

Detaylı

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU BACK POCKET SETTER UNIT WITHOUT FOLDING FOR TROUSERS PANTOLON ARKA CEP TAKMA OTOMATI KATLAMASIZ MODEL NEW-TECH 3000/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA

Detaylı

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 7-8 Bariyer 3 mt. 19-20 Tüp Motorlar

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 7-8 Bariyer 3 mt. 19-20 Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 1-2 800 Kg. Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru (220V.) Bariyerler 7-8 Bariyer 3 mt. 9-10 Bariyer 6 mt. Tüp Motorlar 19-20 Tüp Motorlar içindekiler 3-4 1500 Kg. Yana Kayar

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 9/125 OS2

DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 9/125 OS2 DIGITUS Fiber Optik Pigtail Tekli Mod 15 Yıl Ürün Garantisi 25 Yıl Sistem Garantisi Ağınız için en iyi performans ve bağlantı kalitesi LC Tek Yönlü Konnektör Tekli Mod 12 farklı kılıf rengi Özet DIGITUS

Detaylı

F yat L stes. Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR

F yat L stes. Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR F yat L stes Versiyon 2.0.1.6.3 WWW.KAANSKY.COM.TR KST-K1-AHD1002 280,00 * 2 High Led KST-K2-AHD1002 KST-K3-AHD1002 KST-K4-AHD1002 * 720P 1 Megap xel IR Dome Kamera 320,00 * 4 High Led * 40M IR Mesafesi

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

CATALOG. www.deryabebe.com

CATALOG. www.deryabebe.com 1 2014 CATALOG www.deryabebe.com New Baby Care 2 yönlü kullanılabilme özelliği Yükseklik ayarlı itme barı Tam yatabilen, üç kademeli sırt dayanağı Sabitlenen ön tekerlekler 360 derece dönen ön tekerlek

Detaylı

cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue

cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue cut/ CS cut/6 CFE CS 41x1.3x68 mm Tam Otomatik PLC Servo / Full Automatic PLC Servo 9 6 mm 23,62 inch 6 x 6 mm 6 x 6 mm 5 x 6 mm,87 x 23,62 inch 3 / / 7.5 hp/

Detaylı

gel şt rerek farklılık oluşturan sektöründe l der b r firma olmak. VİZYONUMUZ

gel şt rerek farklılık oluşturan sektöründe l der b r firma olmak. VİZYONUMUZ . Ç E V R D E O S T U. KURUMSAL Türk ye n n ç ve dış pazardak püskürtme gran t ve yapı malzemeler üret c s olan TESAR; nşaat ve yapı malzemeler sektörler ne alternat f çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

Hermetik Baca Sistemleri

Hermetik Baca Sistemleri Hermetik Baca Sistemleri www.canyurtlar.com.tr ik et rm He ca Ba ri st em le Si HAKKIMIZDA Hermetik Baca Sistemleri F rmamız 1988 yılında Ankara Sobacılar Çarşısında soba atölyes olarak malata başladı.

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

TANIMLAMA / AKSESUARLAR

TANIMLAMA / AKSESUARLAR >> TANIMLAMA / AKSESUARLAR 1 - KAUÇUK YASTIK H = 40mm COD. PAD4 2- KAUÇUK YASTIK H = 80mmCOO.PAD8 5- ZEMİNE BAĞLAMA ÇERÇEVESİ (Opsiyonel) zeminde daha iyi bir yüzey temini için ve çimento dökmek için kalıp

Detaylı

NETbox HOME 19 Duvar Tipi KABİNETLER

NETbox HOME 19 Duvar Tipi KABİNETLER NETbox HOME 9 Duvar Tipi KABİNETLER 9 NETbox HOME Duvar Tipi Kabinetler ÜRÜN AİLESİ NETbox HOME Konut tipi Kabinet Özellikleri, DETAYLARI: Yekpare U şekilli konstrüksiyon ile yüksek mukavemet sağlar. NETbox

Detaylı

MERKEZ / CENTRAL ADDRESS: Yen Çamlıca Mahalles Acarlar S tes B-6 Blok No 10 D 6 Ataşeh r - İstanbul Tel.: +90 216 313 93 36 Gsm: +90 544 855 83 65

MERKEZ / CENTRAL ADDRESS: Yen Çamlıca Mahalles Acarlar S tes B-6 Blok No 10 D 6 Ataşeh r - İstanbul Tel.: +90 216 313 93 36 Gsm: +90 544 855 83 65 MERKEZ / CENTRAL ADDRESS: Yen Çamlıca Mahalles Acarlar S tes B-6 Blok No 10 D 6 Ataşeh r - İstanbul Tel.: +90 216 313 93 36 Gsm: +90 544 855 83 65 Faks: +90 216 313 93 37 FABRİKA / FACTORY ADDRESS : Samandıra

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

stop çerçevesi stop çerçevesi chrome mirror covers krom ayna krom ayna stop frame stop frame chrome mirror covers ÜRÜN KATALOGU www.baranplast.com.

stop çerçevesi stop çerçevesi chrome mirror covers krom ayna krom ayna stop frame stop frame chrome mirror covers ÜRÜN KATALOGU www.baranplast.com. krom ayna tampon kașı chrome mirror chrome mirror covers krom ayna stop frame stop frame tampon kașı chrome mirror tampon kașı stop çerçevesi chrome mirror covers stop frame stop frame tampon kaș stop

Detaylı

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU DZH200 E ZEMİN FREZE // SURFACE PREPARATION KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü 16*1,5 KAPALI 22 Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PREMIER GERİ VİTES MÜŞÜRÜ

Özellikler / Specification Torna Ucu Devre Tipi Anahtar Ölçüsü 16*1,5 KAPALI 22 Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PREMIER GERİ VİTES MÜŞÜRÜ 140 042 16*1,5 KAPALI 22 Kullanıldığı Yerler : PEUGEOT PREMIER GERİ VİTES 140 004 18*1,5-27*1 KAPALI 27 Kullanıldığı Yerler : STEYR BELDE OTOBÜS MAN MERCEDES SCANIA GERİ VİTES 140 005 140 006 9/16*18 UNF

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

RELAYrack. Açık sistem çatı D=600 - D=800 - D=1000. RELAYrack tekli çatı, D= 600 mm. RELAYrack çiftli çatılar, D= 800 mm

RELAYrack. Açık sistem çatı D=600 - D=800 - D=1000. RELAYrack tekli çatı, D= 600 mm. RELAYrack çiftli çatılar, D= 800 mm RELAYrack / Açık sistemler, network teknolojisi ve elektronik alanında sayısız uygulama için, uygun maliyetli ve montaj dostu çözümler sunar 19 standart cihazların montajı için tasarlanmıştır. Ekipmanlara

Detaylı

MR. SLIM DUVAR TİPİ KABİNET MR. SLIM KABİNET GENEL ÖZELLİKLER SAĞLAM YAPI GENİŞ KABLOLAMA ALANI

MR. SLIM DUVAR TİPİ KABİNET MR. SLIM KABİNET GENEL ÖZELLİKLER SAĞLAM YAPI GENİŞ KABLOLAMA ALANI MR. SLIM KABİNET GENEL ÖZELLİKLER MR. SLIM DUVAR TİPİ KABİNET MR.Slim kabinetler; kolay erişimin ve dekoratif görünümün ön planda olduğu ortamlarda, duvar, yer ve tavana bağlanabilen, 19 cihazlara uygun

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı