Say n Müflterimiz; Sayg lar m zla, Enis EKSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Say n Müflterimiz; Sayg lar m zla, Enis EKSEL"

Transkript

1 Say n Müflterimiz; Do algaz kullan m na yönelik yap lan tüm tesisatlarda, spesifik teknik ürün ihtiyac ve bu ürünlere yönelik teknik hizmet ihtiyac her geçen gün önem kazanm flt r. Hem domestik hem de endüstriyel do algaz tesisatlar nda regülasyon, kontrol ve ölçüm sistemlerine yönelik ürünler oldukça önemli ve tamamlay c konumdad rlar. E-GAZ firmas, 1986 y l ndan beri do algaz sektörünün içerisinde yer alan, yakma ve gaz kontrol sistemlerinde tecrübeli Mak. Müh. Enis EKSEL taraf ndan 2003 y l nda bu hizmeti yerine getirmek amac yla kurulmufltur. Firmam z n hizmet anlay fl sadace ekipman sat fl ve temini ile s n rl kalmay p, sat lan tüm ürünlerde do ru sistem seçimi ile mühendislik ve dan flmanl k hizmetleri de yerine getirilmektedir. Bu hizmet anlay fl ve uluslararas iflbirlikleri ile e-gaz sektörünün en güvenilir firmalar ndan biri olmay baflarm flt r. Yüksek kalite ve hizmet standartlar n n sürdürülebilirli i, yapm fl oldu umuz uluslararas iflbirlikleri ile pekiflmifltir. Kuruldu undan bu yana, do algaz regülatörleri, filtreleri, el kurmal selonoid valfleri ve brülör gaz manyetik valf ürünlerinde lider üretici talyan MADAS markas n n Türkiye ve Azerbaycan distribütörlü ü'nü yapmaktay z. Yakma sistemlerindeki tecrübelerimiz bizi sizlere yak c cihazlar konusunda da hizmet vermeye itmifltir. Bu konudaki araflt rmalar m z neticesinde kendi sektöründe dünya lideri olan RIELLO firmas ile yollar m z kesiflmifl ve yapt m z anlaflma ile 2009 Nisan ay ndan itibaren RIELLO brülörlerinin Türkiye resmi distribütörü olduk. Politikam z; stoklu çal fl p ürün ve yedek parça ihtiyac n an nda karfl lamak ve ülkenin her taraf nda sat fl sonras hizmet vermek olarak belirledik. Mevcut distribütörlüklerimizin yan s ra, ürün kategorilerine göre Pietro Fiorentini, Tecno Control, ECA- Elster, Actaris, Kale Kal p, Batusan, Dungs, Honeywell, Siemens-Landis, Pakkens, RMG, Tartarini, GWF, Ecostar, Dresser, Chun Hui ve APQ, Mertik Maxitrol markal ürünlerde de hizmet vermeye devam etmektedir. E-GAZ' n sektördeki liderli i ve güvenilirli i, uzman kadrosu, müflterilerine verdi i teknik dan flmanl k hizmeti, h zl sevkiyat, sürekli stok bulundurma, sat fl sonras hizmet organizasyonu ve etik ticaret ilkelerimizden ileri gelmekte olup, siz de erli müflterilerimize hizmet vermekten onur duymaktay z. Sayg lar m zla, Enis EKSEL 1

2 GENEL KOfiULLAR S PAR fi Siparifller fax ve e-posta ile verilebilir. Do ru sevkiyat için siparifllerde ürüne ait kod, cins, marka, çap v.b. bilgiler verilmelidir. e-gaz fiyatlar önceden haber vermeden de ifltirme hakk n sakl tutar. Fiyat listesi d fl nda kalan özel malzeme talepleri, ayr ca de erlendirilerek, teklif formu ile gönderilir. Toplu siparifller için de erlendirme yap larak özel fiyat uygulanabilir. MAMUL TESL MATI e-gaz sat fllar depo teslimi olup, kargo ve di er yöntemlerle tafl ma ücretleri müflteriye aittir. Sevkiyatlar kargo ile yap lmaktad r. Kargo d fl nda istenecek tüm tafl ma yollar nda, oluflan ek masraflar al c ya aitir. Özel durumlar d fl nda stokta bulunan malzemeler stanbul için müflterilere en geç 1 ifl günü, stanbul d fl ndaki müflterilere ise mesafeye ba l olarak en geç 3 ifl günü içinde gönderilir. ÖDEMELER Fiyatlara KDV dahil olmay p faturaya ayr ca ilave edilir. Ödemeler nakit, banka havalesi, kredi kart ve çek ile kabul edilir. Döviz bazl malzeme fiyatlar nda, ödeme tarihindeki TCMB efektif döviz sat fl kuru esas al n r. Fatura tarihinden itibaren fatura bedellerinin ödeme flartlar na uygun süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Vadesinde ödenmeyen faturalar için ayl k % 5 vade fark uygulan r. e-gaz fiyat listesi brüt olup, ödeme koflular na göre indirim uygulan r. BU F YAT L STES 1 N SAN 2010 TAR H NDEN T BAREN GEÇERL D R. 4 NUMARALI F YAT L STEM Z YER NE KULLANILACAKTIR. Yaz ve rakamlardaki tipografik hatalardan flirketimiz sorumlu de ildir. GARANT BANKASI HESAP T P fiube fib.kodu -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR EURO PERPA TR USD PERPA TR YAPIKRED BANKASI HESAP T P fiube fib.kodu -HESAP NO IBAN NO TL PERPA ELEKTROKENT TR EURO PERPA ELEKTROKENT TR USD PERPA ELEKTROKENT TR T. fibankasi HESAP T P fiube fib.kodu -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR AKBANK HESAP T P fiube fib.kodu -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR F NANSBANK HESAP T P fiube fib.kodu -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR e-gaz Malzemeleri Mühendislik Müflavirlik San. ve Tic. Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No: fiiflli/ STANBUL fiiflli V.D.: Tel:+90 (0) Pbx Fax: +90 (0)

3 Ç NDEK LER / contents RIELLO BRÜLÖR - BEKLER ( 4-11 ) R ELLO BRÜLÖRLER / RIELLO burners FIRIN BEKLER / furnace proses burners...11 MADAS MARKALI MAMULLER ( ) DÜZ T P F LTREL REGÜLATÖRLER / filter regulators EMN YET KAPATMA VANALARI / safety shut off valves EMN YET KAPATMALI REGÜLATÖRLER / shut off regulators...14 GAZ F LTRELER / gas filters...15 Efi T BASINÇ REGÜLATÖRLER / air-gas ratio regulators...16 EMN YET TAHL YE VANALARI / safety relief valves...16 EL KURMALI SELONOID VALFLER / manuel reset solenoid valves MANYET K VALFLER / normaly closed magnetic valves...19 YEDEK PARÇALAR / spare parts ve ÇEL K F LTRELER...20 YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLER ( ) FIORENTINI REGÜLATÖRLER / FIORENTINI regulators...21 RMG REGÜLATÖRLER / RMG regulators...22 ACTARIS REGÜLATÖRLER / ACTARIS regulators...23 CHUN HUI REGÜLATÖRLER / CHUN HUI regulators...24 APQ REGÜLATÖRLER / APQ regulators...25 DO ALGAZ SAYAÇLARI ( ) ROTARY SAYAÇLAR - KÖRÜKLÜ SAYAÇLAR / rotary gas meters - diaphragm gas meters...26 TÜRB N SAYAÇLAR / turbine gas meters...27 SÜZME-QUANTOMETRE SAYAÇLAR / quantometers ve KON K F LTRELER...28 DUNGS - SIEMENS GAZ MAMULLER - GAZ VANALARI ( ) MANYET K VALFLER / normaly closed magnetic valves...29 MULT BLOKLAR - PRESOSTATLAR / multiblocks - pressure switches...30 SIZDIRMAZLIK KONTROL C HAZLARI / leakage control devices...31 AKTUATÖRLER ve KELEBEK VALFLER / actuators and butterfly valves...31 ECA - BATUSAN KÜRESEL VANALAR / ball valves...32 MANOMETRELER ve D ER SARF MALZEMELER ( ) MANOMETRELER / pressure guages...33 LPG REGÜLATÖRLER / lpg regulators...33 GAZ ALARM ve DEPREM SENSÖRLER / gas alarm and eartquake sensors...34 ZOLE JO NTLER / insulating joints...35 YANGIN EMN YET VALFLER / thermic shut off valves...35 ESNEK BA LANTI ARMATÜRLER / flexible joint components SARF MALZEMELER / other products...36 BRÜLÖR YEDEK PARÇALARI ve YAKMA S STEMLER ( ) BRÜLÖR RÖLELER / burner relays...37 SERVOMOTORLAR - TRAFOLAR - FOTOSELLER / servomotors-transformers-fotocells...38 POMPALAR ve TERMOSTATLAR / pumps and thermostats...39 ODA TERMOSTATLARI - ÜÇ YOLLU VANALAR / room thermostat - 3 way valves

4 BRÜLÖRLER TEK KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER / Gas Burners TEK KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ( DÜfiÜK NOx ) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) Gulliver BS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar Gulliver BS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,079.- Gulliver BS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,203.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,297.- Gulliver BS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,257.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,350.- Uzun Namlu Kiti LPG Kiti 67.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. TEK KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) 40 GS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,137.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,219.- RS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,404.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,504.- RS 34 1 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,613.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,801.- RS 34 1 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,572.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,760.- Uzun Namlu Kiti LPG Kiti 67.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. TEK KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ( FIRINLAR Ç N ÖZEL ) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) 40 FS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar FS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1, FS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,017.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1, FS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,068.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1, FS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,241.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,330.- Uzun Namlu Kiti LPG Kiti 67.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. 4

5 BRÜLÖRLER K KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER / Gas Burners K KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER K KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) BS 2 D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,513.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1, GS D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,688.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,752.- BS 3 D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,705.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1, GS D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,782.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,890.- BS 4 D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,790.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,890.- RS 5 D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,795.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,055.- Uzun Namlu Kiti LPG Kiti 67.- ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) RS 34 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,120.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,295.- RS 34 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,079.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,253.- RS 44 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,255.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,445.- RS 44 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,215.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,405.- RS 50 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,319.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,506.- RS 50 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,277.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,456.- LPG Kiti K KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) RS 70 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,493.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 3,707.- RS 70 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,453.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 3,666.- RS 100 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,646.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 4,480.- RS 100 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,604.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 4,440.- RS 130 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 4,269.- Gaz kaçak kontrol cihaz 21 mbar 5,126.- RS 130 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 4,228.- Gaz kaçak kontrol cihaz 21 mbar 5,085.- RS 190 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 6,695.- Gaz kaçak kontrol cihaz 21 mbar 8,433.- LPG Kiti

6 BRÜLÖRLER ORANSAL DO ALGAZ BRÜLÖRLER / Gas Burners ORANSAL / MODÜLASYONLU DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) BS 2M Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 100 mbar 2,520.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 2,620.- BS 3M Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 100 mbar 2,770.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 2,870.- BS 4M Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 100 mbar 2,885.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 2,985.- RS 34 M MZ TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 3,689.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 4,009.- RS 34 M MZ TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 3,747.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 4,067.- RS 44 M MZ TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 3,816.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 4,400.- RS 50 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 3,980.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 4,565.- RS 70 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 5,129.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 5,380.- RS 100 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 5,175.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 6,380.- RS 130 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 5,687.- rölesi - S cakl k probu- Gaz kaçak kontrol cihaz 21 mbar 8,330.- RS 190 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 7,473.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz 21 mbar 9,265.- RS 250 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 8,507.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz GAS 9 P/M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 10,620.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz GAS 10 P/M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 14,550.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz LPG Kiti LPG Kiti (GAS serileri) * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. ORANSAL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ( DÜfiÜK NOx ) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) RS 300 M BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 13,926.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 400 M BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 16,270.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 500 M BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 17,380.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 800 M BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 20,229.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz LPG Kiti * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. 6

7 BRÜLÖRLER ELEKTRON K ORANSAL DO ALGAZ BRÜLÖRLER / Gas Burners ELEKTRON K ORANSAL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) RS 34 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,328.- rölesi - S cakl k probu RS 34 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,368.- rölesi - S cakl k probu RS 44 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,451.- rölesi - S cakl k probu RS 44 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,492.- rölesi - S cakl k probu RS 50 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,768.- rölesi - S cakl k probu RS 50 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,810.- rölesi - S cakl k probu RS 70 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,092.- rölesi - S cakl k probu RS 70 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,134.- rölesi - S cakl k probu RS 100 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,120.- rölesi - S cakl k probu RS 100 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,160.- rölesi - S cakl k probu RS 130 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,168.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 130 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,263.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 190 E TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 8,285.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 250 E MZ TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 9,826.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 300 E BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 18,074.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 400 E BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 19,262.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 500 E BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 20,451.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 800 E BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 24,938.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÖNEML HATIRLATMALAR * ORANSAL BRÜLÖRLERDE- BASINÇ TRANSM TTER Ç N NET 200.-EURO F YAT FARKI ALINIR. * BRÜLÖRLER'de 21 mbar GAZ G R fi BASINCI TALEB DURUMUNDA E-GAZ'a DANIfiINIZ. * ELEKTRON K M KROPROSES ve BACA GAZI OKS JEN TR M KONTROLLÜ VERS YONLAR Ç N E-GAZ'a DANIfiINIZ. * KUMANDA PANOSU BRÜLÖRLE B RL KTE VER LMEKTED R. * DAHA BÜYÜK KAPAS TEL MONOBLOK VEYA ENDÜSTR YEL T P BRÜLÖRLER Ç N E-GAZ a DANIfiINIZ. * kw kw ARASI KAPAS TELER Ç N E-GAZ LE RT BATA GEÇ N Z. 7

8 BRÜLÖRLER MOTOR N BRÜLÖRLER / Light Oil Burners TEK KADEMEL MOTOR N BRÜLÖRLER ( FIRINLAR Ç N ÖZEL ) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) 40 F F F Uzun Namlu Kiti * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. TEK KADEMEL MOTOR N BRÜLÖRLER K KADEMEL MOTOR N BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) 40 G G G G G G20 S GULLIVER RG 5 S RL 34 /1 TL ,304.- Uzun Namlu Kiti * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) 40 G 20D RL 34 TL ,382.- RL 44 TL ,512.- RL 50 TL ,648.- RL 70 TL ,386.- RL100 TL ,557.- RL130 TL ,617.- RL ,385.- RL ,538.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. MOTOR N BRÜLÖRLER ÖNEML HATIRLATMALAR * ORANSAL VEYA DAHA BÜYÜK KAPAS TEL BRÜLÖR TALEB DURUMUNDA E-GAZ LE RT BATA GEÇ N Z. * KUMANDA PANOSU BRÜLÖRLE B RL KTE VER LMEKTED R. 8

9 BRÜLÖRLER FUEL-OIL BRÜLÖRLER / Heavy Oil Burners TEK KADEMEL FUEL-OIL BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) 40 N , N ,397.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. K KADEMEL FUEL-OIL BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) PRESS 30N TC ,843.- PRESS 30N TL ,903.- PRESS 45N TC ,963.- PRESS 45N TL ,044.- PRESS 60N TC ,439.- PRESS 60N TL ,578.- PRESS 100N TC ,031.- PRESS 100N TL ,135.- ÜÇ KADEMEL FUEL-OIL BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) P 140 T/N TC ,349.- P 200 T/N TC ,880.- P 300 T/N TC ,528.- P 450 T/N TC ,961.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. FUEL-O L BRÜLÖRLER ÖNEML HATIRLATMALAR * ORANSAL VE DAHA BÜYÜK KAPAS TE BRÜLÖR TALEB DURUMUNDA E-GAZ LE RT BATA GEÇ N Z. * ELEKTRON K ve BACA GAZI OKS JEN TR M KONTROLLÜ VERS YONLAR Ç N E-GAZ'a DANIfiINIZ. * KUMANDA PANOSU BRÜLÖRLE B RL KTE VER LMEKTED R. * BRÜLÖR ÖNCES NDE KULLANILMASI GEREKEN GÜNLÜK ÖN ISITICI POT DEPO F YATA DAH L DE LD R. 9

10 BRÜLÖRLER DO ALGAZ / MOTOR N / FUEL-O L Ç FT YAKITLI BRÜLÖRLER Gas / Light O l / Heavy Oil / Dual Fuel Burners K KADEMEL Ç FT YAKITLI BRÜLÖRLER ( DO ALGAZ / MOTOR N ) (Gas / Light Oil) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) RLS 28 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,516.- RLS 38 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,628.- RLS 50 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,750.- RLS 70 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 5,044.- RLS 100 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 5,096.- RLS 130 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 5,665.- Gaz kaçak kontrol cihaz * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. K KADEMEL - ORANSAL Ç FT YAKITLI BRÜLÖRLER ( DO ALGAZ / FUEL-OIL ) (Gas / Heavy Oil) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) N/M 1400 TC 407/ Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 16,912.- Gaz kaçak kontrol cihaz N/M 2000 TC 581/ Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 18,480.- Gaz kaçak kontrol cihaz N/M 3000 TC 872/ Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 19,850.- Gaz kaçak kontrol cihaz N/M 4500 TC 1163/ Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 22,217.- Gaz kaçak kontrol cihaz * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. Ç FT YAKITLI BRÜLÖRLER ÖNEML HATIRLATMALAR * N/M SER S BRÜLÖRLER, K KADEMEL OLARAK F YATLANDIRILMIfiTIR. ORANSAL KONTROL Ç N RWF 40 ORANSAL KONTROL K T ve SICAKLIK/BASINÇ TRANSM TTER EKLENMEL D R. * RWF 40 ORANSAL KONTROL K T ve SICAKLIK/BASINÇ KONTROL TRANSM TTER N N TOPLAM F YATI : 900.-EURO'DUR. * RLS SER S BRÜLÖRLER Ç N ORANSAL ÇALIfiMA TALEB DURUMUNDA E-GAZ LE RT BATA GEÇ N Z. * BRÜLÖRLER 300 mbar GAZ G R fi BASINCI LE ÇALIfiMAKTADIR, FARKLI GAZ BASINÇLARI Ç N E-GAZ'a DANIfiINIZ. * ELEKTRON K ve BACA GAZI OKS JEN TR M KONTROLLÜ VERS YONLAR Ç N E-GAZ'a DANIfiINIZ. * DB VE ER SER S ENDÜSTR YEL BRÜLÖRLER Ç N E-GAZ a BAfiVURUNUZ. * KUMANDA PANOSU BRÜLÖRLE B RL KTE VER LMEKTED R. * kw kw ARASI KAPAS TELER Ç N E-GAZ LE RT BATA GEÇ N Z. 10

11 GAZ PROSES BEKLER - ECO STAR Gas prosses burners FPB Kcal/h 270 FPB Kcal/h 300 FPB Kcal/h 330 FPB Kcal/h 345 FPB Kcal/h 440 FPB Kcal/h 485 FPB Kcal/h 565 FPB Kcal/h 690 FPB Kcal/h 870 FPB Kcal/h 975 FPB Kcal/h FPB Kcal/h FPB Kcal/h LAHMACUN - P DE FIRINI ATMOSFER K YAKICILARI Atmospheric burners 90 cm - Ateflleme / yonizasyon elektrot tak ml 40 kw cm - Elektrot tak ms z 40 kw 85 GAZ PROSES BEKLER Ç N OTOMASYON ve YAKMA S STEM UYGULAMALARI KUMANDA PANOLARI GAZ HATTI EK PMANLARI SICAKLIK KONTROL - ORANSAL KONTROL ÜN TELER S STEM TASARIMLARI Uygulamalar için E-GAZ'a dan fl n z. GAZ YOLU 11

12 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS DÜZ T P F LTREL REGÜLATÖRLER - KOMPAKT T PLER Filter regulators - Compact sizes Pg-max:500 mbar Pç: mbar FRG/2MTE 1/ 2 34 FRG/2MTE 3/4 40 FRG/2MTE 1 42 Pg-max:5 bar Pç: mbar Yeni FRG/2MTZ 1/ 2 42 FRG/2MTZ 3/4 46 FRG/2MTZ 1 48 KAPAS TE D YAGRAMI ÖNEML HATIRLATMA Siparifl verirken girifl ve ç k fl bas nc bilgilerini mutlaka veriniz MADAS DÜZ T P F LTREL REGÜLATÖRLER Filter regulators Pg-max:1 bar Pç: mbar FRG/ 2MC 3/4 43 FRG/ 2MC 1 46 FRG/ 2MC 1 1/4 90 FRG/ 2MC 1 1/2 90 FRG/ 2MC Pg-max:2 bar Pç: mbar Yeni FRG/ 2MCS 1 1/4 155 FRG/ 2MCS 1 1/2 160 FRG/ 2MCS Pg-max:5 bar Pç: mbar FRG/ 2MCS 1 1/4 195 FRG/ 2MCS 1 1/2 200 FRG/ 2MCS Pg-max:1 bar Pç: mbar ÖNEML HATIRLATMA Siparifl verirken girifl ve ç k fl bas nc bilgilerini mutlaka veriniz FRG/ 2MC DN 65 flanfll 455 FRG/ 2MC DN 80 flanfll 500 FRG/ 2MC DN 100 flanfll 780 Bu grubun bas nç düflüm grafi i 5. sayfadad r. 12

13 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS DÜZ T P F LTREL REGÜLATÖRLER Filter regulators Pg-max:1 bar Pç:300 mbar FRG/ 2MC DN 65 flanfll 580 FRG/ 2MC DN 80 flanfll 640 FRG/ 2MC DN 100 flanfll 950 KAPAS TE D YAGRAMI MADAS EMN YET KAPATMA VANALARI (Düz tip filtreli regülatörle kullan l r) Safety shut off valves Pmax: 500 mb / 1 bar MVB/1 Min. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN KAPAS TE D YAGRAMI 13

14 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS EMN YET KAPATMALI, F LTREL REGÜLATÖRLER Medium and low pressure shut off filter regulators Pg-max:1 bar Pç: mbar FRG/2MB 3/4 90 FRG/2MB FRG/2MB 1 1/4 200 FRG/2MB 1 1/2 200 FRG/2MB MADAS YÜKSEK BASINÇ EMN YET KAPATMALI F LTREL REGÜLATÖRLER Pmax: 2-5 BAR High pressure shut off regulators Pg-max:5 bar Pç: mbar (KOMPAKT T PLER) FRG/2MBCZ 1/2 80 FRG/2MBCZ 3/4 85 Yeni FRG/2MBCZ 1 95 Pg-max:5 bar Pç:300 mbar FRG/2MBZ Pg-max:2 bar Pç: mbar FRG/2MB 1 1/4 250 FRG/2MB 1 1/2 280 FRG/2MB Pg-max:2 bar Pç: mbar FRG/2MB ÖNEML HATIRLATMA Siparifl verirken girifl ve ç k fl bas nc bilgilerini mutlaka veriniz FRG/2MB 1 1/4 350 FRG/2MB 1 1/2 380 FRG/2MB KAPAS TE D YAGRAMI 14

15 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS KOMB F LTRELER Combi filters 2 bar 6 bar FMC 1/2 7 7 FMC 3/4 7 7 MADAS F LTRELER Filters 2 bar 6 bar FM 1/ FM 3/ FM FM 1 1/ FM 1 1/ FM FM DN 25 flanfll 75 FM DN 32 flanfll 100 FM DN 40 flanfll 100 FM DN 50 flanfll 120 FM DN 65 flanfll FM DN 80 flanfll FM DN 100 flanfll FM DN 125 flanfll FM DN 150 flanfll FM DN 200 flanfll KAPAS TE D YAGRAMI 15

16 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS EMN YET TAHL YE VANALARI Safety relief valves MVS/1 1/ mbar 40 MVSP/1 kompak 1/ mbar 70 MVSP/1 kompak mbar 70 MVS/ mbar 80 MVS/1 1 0,7-2,1 bar 100 MVS/1 1 0,3-6 bar 170 MVS/1 1 1/ mbar 180 MVS/ mbar KAPAS TE D YAGRAMI 350 Set bas nc (mbar) MVSP/1 DN mbar Do algaz Nm 3 /h MADAS Efi T BASINÇ F LTREL REGÜLATORLER Pmax: 500 MBAR Air/gas ratio filter regulators AG/RC 1/2 75 AG/RC 3/4 75 AG/RC 1 75 AG/RC 1 1/4 120 AG/RC 1 1/2 120 AG/RC AG/RC DN 65 flanfll 535 AG/RC DN 80 flanfll 590 AG/RC DN 100 Flanfll Hava / gaz oranlay c 40 KAPAS TE D YAGRAMI 16

17 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS ELLE KURMALI SOLENOID VANALAR - NORMALDE AÇIK Manuel reset solenoid valves normally open Pirinç Gövde 500 mbar 6 bar M16/RMO 1/ M16/RMO 3/ M16/RMO KAPAS TE D YAGRAMI Yeni Aluminyum Gövde 500 mbar 6 bar M16/RMC kompakt daire tipi 1/2" - 3/4" - 1" 20 M16/RM 1/ M16/RM 3/ M16/RM M16/RM 1 1/ M16/RM 1 1/ M16/RM M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN v / 24v AC ve DC tipler için fiyat ve stok sorunuz. KAPAS TE D YAGRAMI 17

18 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS ELLE KURMALI SOLENOID VANALAR - NORMALDE KAPALI Manuel reset solenoid valves normally closed Pirinç Gövde 500 mbar 6 bar M16/RMO 1/ M16/RMO 3/ M16/RMO KAPAS TE D YAGRAMI Aluminyum Gövde 500 mbar 6 bar M16/RM 1/ M16/RM 3/ M16/RM M16/RM 1 1/ M16/RM 1 1/ M16/RM M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN KAPAS TE D YAGRAMI 18

19 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS MANYET K VENT LLER NORMALDE KAPALI HIZLI AÇAR VOLT Normally closed, fast open solenoid valves Pmax: 200 mbar EVO/N.C. 1/2 35 EVO/N.C. 3/4 35 Yeni Pmax: 360 mbar EVP/NC EVPF/NC EVPS/NC Debi ayars z Debi ayarl Yavafl açar EV../NC 1/ EV../NC 3/ EV../NC EVP 1 1/ EVP 1 1/ EVP EVP DN EVP DN EVP DN EVP DN KAPAS TE D YAGRAMI MADAS MAMÜLLER YEDEK PARÇALARI Spare parts MADAS F LTRE KARTUfiLARI Filter cartridge 1/ /4-2" 10 DN 65 - DN DN DN DN DN

20 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS REGÜLATÖR TAM R TAKIMLARI Spare kits Emniyet Kapatmal Regülatörler için Tamir Tak m FRG/2 MB 3/ FRG/2 MB 1 1/4-1 1/ Düz Tip Filitreli Regülatörler için Tamir Tak m FRG/ 2MCTE/2MC 1/2-3/ FRG/ 2 MC 1 1/4-1 1/ FRG/ 2 MC DN 65 - DN FRG/ 2 MC DN Regülatör Diyaframlar FRG/ 2MB 1/2-3/ FRG/ 2 MB 1 1/4-1 1/ FRG/ 2 MC-MTE 1/2-3/ FRG/ 2 MC 1 1/4-1 1/ FRG/ 2 MC DN MADAS SOLENO D BOB NLER Solenoid coils M16 /RM DN15-DN150/N.A V AC/DC 12 M16 /RM DN15-DN150/N.C V AC/DC 20 M16 / M14 DN küçük bobin V AC/DC 10 EVFP/ NC 1/2-3/ V AC/DC 40 EVFP/ NC V AC/DC 50 EVO /NC 1/2-3/ V AC/DC 15 ÇEL K DO ALGAZ F LTRES Gövde DN 25 Flanfll PN 16 DN DN 40 Flanfll PN 16 DN DN 50 Flanfll PN 16 DN DN 65 Flanfll PN 16 DN DN 80 Flanfll PN 16 DN DN 100 Flanfll PN 16 DN DN 125 Flanfll PN 16 DN DN 150 Flanfll PN 16 DN Filtre seçimi için girifl bas nc ve max debi de erleri verilmelidir. Ansi için fiyat sorunuz. DO ALGAZ ÇEL K F LTRE KARTUfiLARI (5-8 mikron) Cartridge for filters G Ölçüler T P G0,5 G 1 G 1,5 G 2 G 2,5 G 3 G 3,5 G 4 G 5 G 5 H (mm) G 1 12 G G 2 33 ø d ø D (mm) G G 3 52 ø d (mm) G H filtrasyon yüzey alan m2 0,09 0,125 0,23 0,47 0,725 0,95 0,9 1,45 2,3 4,2 G 4 70 G 5 79 G ø D 20

MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx

MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (Düşük NOx) Modulating Gas Burners - Low NOx GULLIVER - BS 2M 26-91 kw 50-100 mbar 2,465 GULLIVER - BS 3M 48-195 kw 50-100 mbar 2,735 GULLIVER - BS 4M 68-250 kw 50-100

Detaylı

Yatay ve Dikey. Yatay ve Dikey. Yatay ve Dikey. Çal flma fiekli Fiyat (Euro) Yatay ve Dikey. Yatay ve Dikey. Yatay ve Dikey.

Yatay ve Dikey. Yatay ve Dikey. Yatay ve Dikey. Çal flma fiekli Fiyat (Euro) Yatay ve Dikey. Yatay ve Dikey. Yatay ve Dikey. FRS FRS EQV Serisi Mekanik Deprem Cihazlar YEN EQV Dikey Yukar Ak fll Mekanik Deprem Cihazlar Tip EQV 25 EQV 32 EQV 40 EQV 50 Maksimum Çal flma Bas nc Çal flma fiekli Fiyat (Euro) 1 1 bar Yatay ve Dikey

Detaylı

İÇİNDEKİLER.

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER Fıorentini Yüksek Basınç Regülatörleri / Fiorentini High Pressure Shut Off Regulators APQ - Dungs Yüksek Basınç Regülatörleri / Apq High Pressure Shut Off Regulators Itron - Actaris Yüksek

Detaylı

DOĞALGAZ VE LPG MALZEMELERİ DOĞALGAZ SAYAÇLARI

DOĞALGAZ VE LPG MALZEMELERİ DOĞALGAZ SAYAÇLARI DOĞALGAZ VE LPG MALZEMELERİ DOĞALGAZ SAYAÇLARI KÖRÜKLÜ SAYAÇLAR ECA KÖRÜKLÜ DOĞALGAZ SAYACI KÖRÜKLÜ DOĞALGAZ SAYACI ACTARIS TÜRBİN DOĞALGAZ SAYAÇLARI KÖRÜKLÜ DOĞALGAZ SAYAÇLARI ECA KÖRÜKLÜ DOĞALGAZ SAYACI

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLERİ - LPG REGÜLATÖRLERİ DOĞALGAZ VALFLERİ - MULTİBLOKLAR - PRESOSTATLAR

YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLERİ - LPG REGÜLATÖRLERİ DOĞALGAZ VALFLERİ - MULTİBLOKLAR - PRESOSTATLAR İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 30-34 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 35-39 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 40-42 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLERİ - LPG REGÜLATÖRLERİ DOĞALGAZ VALFLERİ - MULTİBLOKLAR - PRESOSTATLAR

YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLERİ - LPG REGÜLATÖRLERİ DOĞALGAZ VALFLERİ - MULTİBLOKLAR - PRESOSTATLAR İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 30-33 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 39-41 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ

Detaylı

http://it/intranet/fiyatlar/bayi_liste.asp

http://it/intranet/fiyatlar/bayi_liste.asp ERENSAN F YAT L STES Page 2 of 6 KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI Fiyat Listesi Tarihi : 16 Nisan 2010 NA.K KAZAN T P KAPAS TE SATI F YATI (EURO) (kcal/h) 3 bar YER NDE YAPIM NA. K 80 80.000 2.585 865 NA.

Detaylı

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37 İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 28-31 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ MALZEMELERİ FİYAT LİSTESİ

ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ MALZEMELERİ FİYAT LİSTESİ ENDÜSTRİYEL DOĞALGAZ MALZEMELERİ FİYAT LİSTESİ www.uni-gaz.com.tr İÇİNDEKİLER Fıorentini Yüksek Basınç Regülatörleri / Fiorentini High Pressure Shut Off Regulators APQ - Dungs Yüksek Basınç Regülatörleri

Detaylı

TEK KADEMELİ - FIRIN TİPİ - DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ One Stage Gas Burners - For Ovens

TEK KADEMELİ - FIRIN TİPİ - DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ One Stage Gas Burners - For Ovens TEK KADEMELİ - FIRIN TİPİ - DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ One Stage Gas Burners - For Ovens Ekmek fırınları Boya kurutma fırınları Kuruyemiş fırınları vb. uygulamalar için özel dizayn edilmiş brülörlerdir. OPSİYONEL

Detaylı

TEK KADEMELİ - FIRIN TİPİ - DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ One Stage Gas Burners - For Ovens

TEK KADEMELİ - FIRIN TİPİ - DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ One Stage Gas Burners - For Ovens TEK KADEMELİ - FIRIN TİPİ - DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ One Stage Gas Burners - For Ovens Ekmek fırınları Boya kurutma fırınları Kuruyemiş fırınları vb. uygulamalar için özel dizayn edilmiş brülörlerdir. OPSİYONEL

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLERİ - LPG REGÜLATÖRLERİ DOĞALGAZ VALFLERİ - MULTİBLOKLAR - PRESOSTATLAR

YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLERİ - LPG REGÜLATÖRLERİ DOĞALGAZ VALFLERİ - MULTİBLOKLAR - PRESOSTATLAR İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 30-33 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 39-41 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37 İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 4-27 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 28-31 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 32-35 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 36-37 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ

Detaylı

http://it/intranet/fiyatlar/bayi_liste.asp

http://it/intranet/fiyatlar/bayi_liste.asp Sayfa 1 / 6 SIVI ve GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANI Fiyat Listesi Tarihi : 10 Ocak 2011 NA R KAZAN TİPİ KAPASİTE (kcal/h) SATIŞ FİYATI (EURO) 3 bar NA R 60 60.000 745 NA R 80 80.000 755 NA R 100 100.000 945

Detaylı

DOĞALGAZ MALZEMELERİ

DOĞALGAZ MALZEMELERİ MAGNEZYUM ANOT KatotiX ÖLÇME ALETLERİ KatotiX 2 Lb Magnezyum Anat 38,00 Avometre 19,00 3,5 Lb Magnezyum Anat 40,00 PPRC Referans Elektrodu 36,00 6,5 Lb Magnezyum Anat 61,00 MİKA Referans Elektrodu 40,00

Detaylı

Ç NDEK LER AKARYAKIT DO ALGAZ HVAC BRÜLÖR MEMELER

Ç NDEK LER AKARYAKIT DO ALGAZ HVAC BRÜLÖR MEMELER Ç NDEK LER AKARYAKIT DO ALGAZ 04 05 06 06 07 10 12 14 16 18 23 27 34 35 36 36 36 37 39 39 40 42 43 44 44 45 45 46 48 49 49 50 57 58 58 59 60 61 61 61 BRÜLÖR MEMELER KONTROL C HAZLARI FOTOSEL LAMBALARI

Detaylı

NA R KAPASİTE 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ

NA R KAPASİTE 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ SIVI ve GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANI Fiyat Listesi Tarihi : 31.03.2015 NA R KAPASİTE 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ (kcal/h) EURO EURO EURO NA R 60 60.000 831 860 901 NA R 80 80.000 844 873 914 NA R 100 100.000

Detaylı

İNDİRİM %10 ÖDEME: 45 GÜN

İNDİRİM %10 ÖDEME: 45 GÜN KL-01 EMNİYET VENTİLLERİ VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ SU DİŞLİ 1-5 BAR AYARLANABİLİR TİP EMNİYET VENTİLİ 1-10 BAR KÖŞE TİP 28,00 TL 27,00 TL 3/4" 28,00 TL 3/4" 39,00 TL 1" 68,00 TL 1" 47,00 TL

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI GAZ YAKII ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI KAPASİTE PEŞİN 90 GÜN Kcal/h kw MSG 80 80.000 93 3.500 3.700 MSG 100 100.000 116 4.000 4.240 MSG 125 125.000 145 4.350 4.600 MSG 150 150.000 174 5.400 5.750 MSG 175

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vana DMV, iki manyetik valfin tek bir kompakt armatür içinde

Detaylı

NA R KAPASİTE 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ

NA R KAPASİTE 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ SIVI ve GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANI Fiyat Listesi Tarihi : 15.10.2015 NA R 4 bar 6 bar 8 bar KAZAN TİPİ (kcal/h) EURO EURO EURO NA R 60 60.000 793 818 851 NA R 80 80.000 810 833 866 NA R 100 100.000 952

Detaylı

2017 Fiyat Listesi Alln! More

2017 Fiyat Listesi Alln! More Listesi 2017 l Al n re! Mo PAKKENS A.Ş. her zaman mamullerinin özelliklerini, tasarımını ve üretimini geliştirmeye çalışmakta olup, bu literatür hazırlanırken en son değişiklik bilgilerini de sunmaktadır.

Detaylı

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore!

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore! Double solenoid vana Nominal çap DN 40 - DN 125 DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.31 Printed in Germany Edition 11.13 Nr. 250 079 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vana DMV, 2 güvenlik kapatma vanasının tek bir kompakt

Detaylı

: ECO 75 K (L) C 3 (BRÜLÖR MODELİ ÖRNEKTİR) : Oransal, kombine (O2 trim sistemli mikroişlemci, brülör kontrol sistemi) : Doğalgaz, motorin

: ECO 75 K (L) C 3 (BRÜLÖR MODELİ ÖRNEKTİR) : Oransal, kombine (O2 trim sistemli mikroişlemci, brülör kontrol sistemi) : Doğalgaz, motorin 1/10 CO2 DOZAJ SİSTEMİ CO2 dozajlama sistemi aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır; 1 - O2 trimli (etematik) mikro işlemcili brülör (otomatik yanma izleme sistemi), 2 - O2 trim sisteminin diğer komponentleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 39-41

İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 39-41 İÇİNDEKİLER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29 01 PROSES ve ENDÜSTRİYEL BRÜLÖRLER 30-33 SCHWANK - INFRARED SERAMİK ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA CİHAZLARI 39-41 MADAS - GAZ ARMATÜRLERİ

Detaylı

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel)

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel) Teknik Broflür Do algaz RIELLO 40 FS SER LER Tek Kademe Gaz Brülörleri (F r nlar için özel) Riello 40 FS serisi brülörler hafif endüstriyel uygulama ihtiyaçlar için gelifltirilmifl tam bir ürün gam d r.

Detaylı

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...26 Sürgülü Vanalar...34 Kelebek Vanalar...41 Aktüatörler...45 Buhar Vanaları...46 Emniyet Ventilleri...49

Detaylı

BAYMAK R ELLO BRÜLÖRLER

BAYMAK R ELLO BRÜLÖRLER BYMK R O BRÜÖRR Baymak Riello Brülörler ünya markas Riello Brülörler Baymak güvencesi ile Türkiye de! Yapt yat r mlarla, y l nda, vrupa da çelik kazan üretiminde lider olmay hedefleyen Baymak, kazan ürün

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ VALVE

2017 FİYAT LİSTESİ VALVE 2017 FİYAT LİSTESİ VALVE KELEBEK VANA AKTÜATÖR PASLANMAZ VANA PNOMATİK PİSTONLU VANA VALVE İNTE VALVE, 2012 yılından bu yana çeşitli sistemler ve tesisatlar için vanalar ve kontrol ekipmanlarını kalite

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41

Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29. SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41 Ç NDEK LER / BÖLÜMLER RIELLO - BRÜLÖRLER 7-29 01 PROSES ve ENDÜSTR YEL BRÜLÖRLER 30-33 SCHWANK - INFRARED SERAM K ve RADYANT ISITICILAR 34-38 TECNOCLIMA - SICAK HAVA C HAZLARI 39-41 MADAS - GAZ ARMATÜRLER

Detaylı

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP

Ak m le (2) (A) Anma Ak m (1) (A) Kontak NO NC RT2023-1AP RT2024-1AP 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Gücü () (kw) Ak m () Ak m le (2) NES L SIRIUS KONTAKTÖRLER AC törler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER 0 : 0 3 8 3 8 4 9 4 9 5.5 2 5.5 2.5 6 - - - - - - - 3RT205-AP0

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

GULLIVER BS/M SER LER

GULLIVER BS/M SER LER Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULLIVER BS/M SER LER Low NOx Oransal Gaz leri GULLIVER BS/M SER S 26/49 91 kw 48/79 195 kw 68/14 25 kw Riello Gulliver BS/M serisi oransal gaz brülörleri, Low NOx ( düflük

Detaylı

Gaz Ekipmanlar Fiyat Listesi 2014 / 01

Gaz Ekipmanlar Fiyat Listesi 2014 / 01 akışı güvene çeviriyoruz Gaz Ekipmanlar Fiyat Listesi 204 / 0 HAKKIMIZDA ESKA VALVE ; kurumsal alt yap s ve tamamen yerli sermaye ile, stanbul Pendik'de 5000m2 üretim merkezinde 968 den bugüne tecrübesi,

Detaylı

FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014

FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014 VANA ve ARMATÜRLERİ FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014 Termostatik Vanalar Üç Yollu Vanalar Aktuatörlü Vanalar Pnömatik Oransal Kontrol Vanaları Pnömatik Pistonlu Vanalar Basınç Düşürücü Vanalar Kelebek Vanalar

Detaylı

GAZ KÜRESEL VANA GRUBU ÜRÜN. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON ÜRÜNLERİ KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU KOMBİ BAĞLANTI SETİ (PLASTİK)

GAZ KÜRESEL VANA GRUBU ÜRÜN. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON ÜRÜNLERİ KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU KOMBİ BAĞLANTI SETİ (PLASTİK) GAZ KÜRESEL VANA GRUBU 1.1/ 1. DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON LERİ 1 2 46,80 KİLİTLİ GAZ KÜRESEL VANA GRUBU 8,95 11,75 18,40 1 28,00 46,75 121,45 169,45 284,55 23,15 24,20 30,55 31,60 3,90 4,55 Filtreli

Detaylı

KONSAN. Fiyat Listesi Mart

KONSAN. Fiyat Listesi Mart KONSAN Fiyat Listesi Mart 6 www.konsan.tc KONSAN Fiyat Listesi Mart 6 GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR ENDÜSTRİYEL TİP PN BÜYÜKLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL TİP PN 0 BÜYÜKLÜĞÜ 39 /' 6,0 3 3/8' 6, 3 / 60, 33 /' 70 8,0 0

Detaylı

Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl modülasyon kontrol sistemi ile oransal veya iki kademeli progresiv dir.

Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl modülasyon kontrol sistemi ile oransal veya iki kademeli progresiv dir. Teknik Broflür Do algaz GAS P/M SER ER ORANSA GAZ BRÜÖRER GAS 1 P/M 6/1162 221 kw 8/1 388 kw 11/21 88 kw GAS P/M serisi brülörler 8 ile 88 kw aras nda kapasiteye sahiptirler. Brülörlerin çal flmas gelifltirilmifl

Detaylı

www.ozturkltd.com.tr SİRKÜLASYON POMPALARI TEKN K ÖZELL KLER Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz

www.ozturkltd.com.tr SİRKÜLASYON POMPALARI TEKN K ÖZELL KLER Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz SİRKÜLASYON POMPALARI ÜRÜN KODU ÜRÜN T P PE N Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz D L, ÜÇ HIZLI S RKÜLASYON POMPALARI 4 TAKS T 6 TAKS T 12 TAKS T 63.10.001.0015 NPVO 26 P* 1 1/2" Max. 6 Bar

Detaylı

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Kombi - Panel Radyatör Kombi Aksesuarları 1 Kombi Aksesuarları 2 Boyler Havlupan Radyatör Vanası Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen

Detaylı

Bağlantı Tutarı 67, gb (Haziran Teslim) Kampanya iskonto oranları için, satış temsilcilerimiz ile görüşünüz.

Bağlantı Tutarı 67, gb (Haziran Teslim) Kampanya iskonto oranları için, satış temsilcilerimiz ile görüşünüz. D a r a ol ı r a l t a y i F t a İn K BAĞ O ST STO U M Ğ KA 30 A A AM K L A TE İ ORT S DES A E V DLANTI I S A Y N A P S Bağlantı Tutarı 67,500 32gb (Haziran Teslim) Kampanya iskonto oranları için, satış

Detaylı

HİDRONİK BALANS VE KONTROL VANALARI. Doğada ve Binalarda. Mükemmel Denge. Danfoss AB-QM Binalarınızda daha az enerji ile mükemmel konfor sağlar

HİDRONİK BALANS VE KONTROL VANALARI. Doğada ve Binalarda. Mükemmel Denge. Danfoss AB-QM Binalarınızda daha az enerji ile mükemmel konfor sağlar HİDRONİK BALANS VE KONTROL VANALARI Doğada ve Binalarda Mükemmel Denge Danfoss Binalarınızda daha az enerji ile mükemmel konfor sağlar USV-I Statik Balans Vanası USV-I 15 003Z2131 DN 15, İç Dişli, Kvs

Detaylı

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. 12.12.2017 K tel:(0312)309 30 59 fax:(0312)309 30 69 TE http://www.ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=104 SU İÇİN AN KA AKILLI ÇÖZÜMLER FİYAT LİSTESİ www.ankatekyapi.com HİDROLİK

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA...

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... İçindekiler Duyar Yangın...2 Victaulic Yangın...10 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...22 Sürgülü Vanalar...29 Kelebek Vanalar...35 Aktüatörler...39 Buhar Vanaları...40

Detaylı

GasBloc Ayar ve güvenlik kombinasyonu elektrik modülasyonlu GB-M(P) 057 D01. İki kademeli işletme şekli GB-(LEP)Z 057 D01

GasBloc Ayar ve güvenlik kombinasyonu elektrik modülasyonlu GB-M(P) 057 D01. İki kademeli işletme şekli GB-(LEP)Z 057 D01 Gasloc Ayar ve güvenlik kombinasyonu elektrik modülasyonlu G-M(P) 057 D01 İki kademeli işletme şekli G-(LEP)Z 057 D01 3.11 Printed in Germany Edition 05.11 Nr. 2 089 1 6 Teknik Modülasyonlu veya iki kademeli

Detaylı

KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50)

KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) 1 2 KOMPANSATÖRLER 3 4 KOMPANSATÖRLER KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 150 MM (-75, +75)

Detaylı

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ VANALAR PN16 / PN25 / PN40 / ANSI 150 / ANSI 300

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ VANALAR PN16 / PN25 / PN40 / ANSI 150 / ANSI 300 PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ VANALAR PN16 / PN25 / PN40 / ANSI 150 / ANSI 300 ecoflo-as serisi pnömatik ve elektrikli vanalar, DN15 (1/2 ) ile DN80 (3 ) arası 8 değişik çapta sıvılar, gazlar ve buhar için tasarlanmış

Detaylı

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Kombi - Panel Radyatör Kombi Aksesuarları 1 Kombi Aksesuarları 2 Boyler Havlupan Radyatör Vanası Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen

Detaylı

TEL. : 0 212 664 46 54-32-23 FAX : 0 212 664 15 18

TEL. : 0 212 664 46 54-32-23 FAX : 0 212 664 15 18 TEL. : 0 212 664 46 54-32-23 FAX : 0 212 664 15 18 GAZ KÜRESEL VANA GRUBU DOĞALGAZ TESİSAT ve İZALASYON LERİ 1/2" Tam Geçişli Doğalgaz V. 7,55 Doğalgaz Macunu 5,30 3/4" Tam Geçişli Doğalgaz V. 10,40 Doğalgaz

Detaylı

20 HAZİRAN 2012 FİYAT LİSTESİ

20 HAZİRAN 2012 FİYAT LİSTESİ 0 HAZİRAN 0 LİSTESİ EL KURMALI SELENOİD VALF 0 / 3/ 0 0 0, 3,,7 GAZ ALARM CİHAZI G SAYAÇ - SETİ G-00 9,5 G-0,00 KÜRESEL DOĞALGAZ VANASI (Tam Geçişli Çelik Kollu) 5 7 9 Kilitli 5-K -K 7-K -K- / 3/ / / /

Detaylı

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Gasloc Ayar ve güvenlik kombinasyonu elektrik modülasyonlu G-M(P) D İki kademeli işletme şekli G-(LEP)Z D. Printed in Germany Edition. Nr. Teknik Modülasyonlu veya iki kademeli işletim için etkileşimli

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel)

RIELLO 40 FS SER LER. Teknik Broflür. Tek Kademe Gaz Brülörleri. Do algaz. (F r nlar için özel) Teknik Broflür Do algaz RIELLO 4 FS SER LER Tek Kademe Gaz Brülörleri (F r nlar için özel) 3 3 8 46 93 4 6 8 Riello 4 FS serisi brülörler hafif endüstriyel uygulama ihtiyaçlar için gelifltirilmifl tam

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Şubat 2016 FİYAT LİSTESİ

Şubat 2016 FİYAT LİSTESİ Şubat 2016 FİYAT LİSTESİ DOĞALGAZ VANASI (Tam Geçişli Çelik Kollu) 125 1/2 DN15 75 10.90 126 3/4 DN20 50 15.15 127 1 DN25 35 23.40 128 1¼ DN32 15 36.80 129 1½ DN40 10 59.35 130 2 DN50 10 87.45 DOĞALGAZ

Detaylı

Riello Brülör Perakende Satış Fiyat Listesi - Sirküler: KREDİ KARTI PEŞİN (45 GÜN) Brülör Tipi

Riello Brülör Perakende Satış Fiyat Listesi - Sirküler: KREDİ KARTI PEŞİN (45 GÜN) Brülör Tipi Riello Brülör Perakende Satış Fiyat Listesi - Sirküler: 6-01SP-03.10.2016 Stok Kodu Brülör Modeli Brülör Kapasitesi (kw) Brülör Tipi (45 GÜN) 75 GÜN 105 GÜN 135 GÜN BS3F-12 BS 3 F - 1/2" (300 mbar) 65-200

Detaylı

RLS Serisi. Teknik Broflür. Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler. Çift Yak tl

RLS Serisi. Teknik Broflür. Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler. Çift Yak tl Teknik Broflür Çift Yak tl RLS Serisi Çift Yak tl (Motorin - Gaz) Brülörler RLS 28 100/163 325 kw RLS 38 116/232 442 kw RLS 50 145/290 581 kw RLS 70 232/465 814 kw RLS 100 349/698 1163 kw RLS 130 465/930

Detaylı

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ KELEBEK VANALARI PN6 & PN40 / ANSI 150 & ANSI 300

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ KELEBEK VANALARI PN6 & PN40 / ANSI 150 & ANSI 300 PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ KELEBEK VANALARI PN6 & PN40 / ANSI 150 & ANSI 300 ecoflo-bt serisi pnömatik ve motorlu kelebek vanalar, DN50 (2 ) ile DN2000 (80 ) arası çaplarda sıvılar ve gazların akış kontrolü

Detaylı

GÜVEN VEREN DOSTUNUZ,

GÜVEN VEREN DOSTUNUZ, Ürünlere Genel Bakış GÜVEN VEREN DOSTUNUZ, DUNGS-Türkiye Gaz yolları Küresel vanalar Filtreler Motorlu kelebek vanalar, Servo motor Domestic Gaz Kontrolü Basınç presostatları Regülatörler Solenoid vanalar

Detaylı

FiYAT. LiSTESi 1 TEMMUZ

FiYAT. LiSTESi 1 TEMMUZ FiYAT LiSTESi 1 TEMMUZ 2010 YÜKSELEN MİLLİ ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA Açma-Kapatma Sırasında Hareket Eden Yükselen Mil İle Vana Açıklık Durumu İzleme Otomatik Kontrol Sistemimize Vana Açılıyor / Kapanıyor

Detaylı

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. tel:(0312)309 30 59 fax:(0312)309 30 69 01.01.2017 AN KA T EK http:///altkategori.aspx?id=104 SU İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER ARMAŞ HİDROLİK KONTROL VANALARI 800 Serisi Model 87 GGG50

Detaylı

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. http:///altkategori.aspx?id=104 YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. tel:(0312)309 30 59 fax:(0312)309 30 69 25.07.2017 SU İÇİN AKILLI ÇÖZÜMLER ARMAŞ HİDROLİK KONTROL VANALARI 800 Serisi Model 87 GGG50 ISO PN16

Detaylı

GULLIVER RS-RSD SER LER

GULLIVER RS-RSD SER LER Teknik Broflür Do algaz GULLIVER RS-RSD SER LER Tek - ki Kademe Gaz Brülörleri RS 5 Tek Kademe 16 33 kw RS 5D ki Kademe 16/8 345 kw Riello Gulliver RS 5 serisi, yüksek yanma performans na ra men küçük

Detaylı

U Pompalar Pumps CE Teknik bilgi Technical info Kod Code FİYAT PRICE EURO Paket Box YENİ YENİ 1 1/2 ÜSTEN BAĞLANTILI ALTIYOLLU VANA Üstten bağlantılı 6 yollu vana. 50mm lik bağlantı, o-ring. Renk : Beyaz

Detaylı

Firmamız Ankara merkezli olup, doğalgaz ve tesisat malzemelerinin ithalat, ihracat, perakende ve toptan satışını yapmaktadır.

Firmamız Ankara merkezli olup, doğalgaz ve tesisat malzemelerinin ithalat, ihracat, perakende ve toptan satışını yapmaktadır. SAYIN MÜŞTERİMİZ, Firmamız Ankara merkezli olup, doğalgaz ve tesisat malzemelerinin ithalat, ihracat, perakende ve toptan satışını yapmaktadır. Doğalgazla ilgili tüm tesisat ve teknik hizmet ihtiyaçlarınıza

Detaylı

do a n n kontrolünde güvenli çözümler...

do a n n kontrolünde güvenli çözümler... do a n n kontrolünde güvenli çözümler... www.dogaproses.com Genel Ürün Katalo u Do a proses kontrol sistemleri ltd. flti. olarak; Akademik e itimin üzerine 22 y ll k aktif çalıflma ile edinilen birikime

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 14.07.2017 Daikin Kombi Daylux Kombi Daylux Kombi Aksesuarları Daylux Radyatör Daylux Duvar Tipi Kazan Daylux Duvar Tipi Kazan Aksesuarları Daylux Şofben Daylux Havlupan Daikin Kombi Tavsiye Edilen Perakende

Detaylı

BATU GAZ KÜRESEL VANALARI ŞUBAT 2015

BATU GAZ KÜRESEL VANALARI ŞUBAT 2015 BATU GAZ KÜRESEL VANALARI ŞUBAT 2015 Boyutlar TS 9809 / TSE EN 331 Bağlantılar DIN 2533 - DIN 2545'e göre Flanşlı Çalışma Sıcaklığı -30 C / +180 C Kullanım Alanları Doğalgaz, LPG - LNG, Fuel-Oil, Hava

Detaylı

akışı güvene çeviriyoruz Gaz Ekipmanları Fiyat Listesi

akışı güvene çeviriyoruz Gaz Ekipmanları Fiyat Listesi akışı güvene çeviriyoruz Gaz Ekipmanları Fiyat Listesi 206 0 HAKKIMIZDA ESKA VALVE ; kurumsal alt yapısı ve tamamen yerli sermaye ile, İstanbul Pendik'de 5000m2 üretim merkezinde 968 den bugüne tecrübesi,

Detaylı

TEK ÜRÜN İLE HER UYGULAMAYA ÇÖZÜM ECL Kontrol Panel Serisi ile İşin Sırrı Kartlarda...

TEK ÜRÜN İLE HER UYGULAMAYA ÇÖZÜM ECL Kontrol Panel Serisi ile İşin Sırrı Kartlarda... KAZAN OTOMASYONU 11 TEK ÜRÜN İLE HER UYGULAMAYA ÇÖZÜM ECL Kontrol Panel Serisi ile İşin Sırrı Kartlarda... ECL serisi paneller ısıtma ve kullanım sıcak suyu için yüksek konfor seviyesi ve optimum enerji

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK DO ALGAZ BRÜLÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Size bu kitapçıkla beraber

Detaylı

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ

AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ AIRFEL ISITMA FİYAT LİSTESİ Tavsiye Edilen Perakende Satış Listeleri Kombi - Panel Radyatör Kombi Aksesuarları 1 Kombi Aksesuarları 2 Boyler Havlupan Radyatör Vanası Bayi Alış Listeleri Kombi - Panel Radyatör

Detaylı

DMV/11 eco DMV-D/11 eco DMV-DLE/11 eco

DMV/11 eco DMV-D/11 eco DMV-DLE/11 eco Doble solenoid vana Nominal çap Rp 2 (DN 50), DN 65 - DN DMV/11 eco DMV-D/11 eco DMV-DLE/11 eco 7.38 Düşük elektriksel güç girişi Düşük ağırlık Kompakt yapı biçimi Yüksek akış değerleri Max. Betriebsdrck

Detaylı

RS /M BLU SER LER

RS /M BLU SER LER Teknik Broflür Low NOx Gaz RS 300 800/M BLU SER LER Low NOx Modülasyonlu Gaz Brülörleri RS 300/M BLU 500/1350 3800 kw RS 400/M BLU 950/1830 4590 kw RS 500/M BLU 1000/2500 5170 kw RS 800/M BLU 1200/3500

Detaylı

Yakıtların püskürtülerek hava ile karıştırılmasını ve yakılmasını sağlayan araçlara brülör denmektedir.

Yakıtların püskürtülerek hava ile karıştırılmasını ve yakılmasını sağlayan araçlara brülör denmektedir. C.BRÜLÖRLER Yakıtların püskürtülerek hava ile karıştırılmasını ve yakılmasını sağlayan araçlara brülör denmektedir. Brülörler atmosferik ve üflemeli olmak üzere ikiye ayrılır. Atmosferik brülörler gaz

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает. Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator

Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает. Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator Kalite Her Zaman Kazanır QUALITY ALWAYS WINS Качество всегда побеждает Flatörler Basınç Regülatörleri Float Valves Pressure Regulator FLATÖRLER FLOAT VALVES 1/2 Klasik Flatör Float - Classic 1/2 1/2 Klasik

Detaylı

Balans Vanaları...2. Küresel Vanalar...6. Sürgülü Vanalar...13. Kelebek Vanalar...19. Aktüatörler...23. Buhar Vanaları...24. Emniyet Ventilleri...

Balans Vanaları...2. Küresel Vanalar...6. Sürgülü Vanalar...13. Kelebek Vanalar...19. Aktüatörler...23. Buhar Vanaları...24. Emniyet Ventilleri... FİYAT LİSTESİ 1 ARALIK 2011 İçindekiler Balans Vanaları...2 Küresel Vanalar...6 Sürgülü Vanalar...13 Kelebek Vanalar...19 Aktüatörler...23 Buhar Vanaları...24 Emniyet Ventilleri...27 Kondenstoplar...28

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ 15.08.2017 Daikin Kombi Daylux Kombi Daylux Kombi Aksesuarları Daylux Radyatör Daylux Duvar Tipi Kazan Daylux Duvar Tipi Kazan Aksesuarları Daylux Şofben Daylux Havlupan Ürün Stok Kodu Model Tip kw kcal/h

Detaylı

GasMultiBloc Regülasyon ve emniyet kombinasyonu Kademesiz gerçekleşen hava / gaz rasyolu İşletme şekli MBC-300-VEF MBC-700-VEF MBC-1200-VEF

GasMultiBloc Regülasyon ve emniyet kombinasyonu Kademesiz gerçekleşen hava / gaz rasyolu İşletme şekli MBC-300-VEF MBC-700-VEF MBC-1200-VEF GasMultiBloc Regülasyon ve emniyet kombinasyonu Kademesiz gerçekleşen hava / gaz rasyolu İşletme şekli 7.03 Maks. çalışma basıncı 3 mbar (36 kpa) kompakt tasarım yüksek akış debisi düşük ağırlık düşük

Detaylı

PROSES BRÜLÖR.

PROSES BRÜLÖR. 2017 PROSES BRÜLÖR www.ecostar.com.tr KULLANIM ALANLARI Isıl işlem amacıyla tavlama, yeniden billurlaştırma, normalizasyon, sementasyon, sertleştirme ve ıslah işlemlerinin yapıldığı fırın ve tuz banyolarında,

Detaylı

42 01 Mart 2014. yeni. yeni. Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri. Kilitli Gaz Küresel Vana Grubu (Mob 5-20) Gaz Küresel Vana Grubu (Mob 5-20)

42 01 Mart 2014. yeni. yeni. Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri. Kilitli Gaz Küresel Vana Grubu (Mob 5-20) Gaz Küresel Vana Grubu (Mob 5-20) 42 01 Mart 2014 Su ve Doğalgaz Tesisat Ürünleri Gaz Küresel Vana Grubu (Mob 5-20) 07.01.400 1/2 Tam Geç. Doğalgaz Vana 100 9,17 TL 07.01.401 3/4 Tam Geç. Doğalgaz Vana 80 12,66 TL 07.01.402 1 Tam Geç.

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 1 MART 2014 KONSAN FLEX

FİYAT LİSTESİ 1 MART 2014 KONSAN FLEX FİYAT LİSTESİ 1 MART 014 KONSAN FLEX PN 5 GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR TSE CEN / TS 13547 Endüstriyel Tip PN 5 Endüstriyel Tip PN 40 1/ 3/8" 1/" 1 1 /" " 1/" İçme Suyu Küresel Vanası PN TS EN 1388 1/"

Detaylı

VANA GRUBU 2014 FİYAT LİSTESİ

VANA GRUBU 2014 FİYAT LİSTESİ VANA GRUBU 2014 FİYAT LİSTESİ RADYATÖR VANALARI TERMOSTATİK AYAR GRUBU Anma TERMOSTATİK RADYATÖR VANASI Beyaz M30 x 1,5 10 11,88 DN15 1/2" K 10 20,74 Krom M30 x 1,5 10 12,88 DN15 1/2" D 10 22,49 DN20 3/4"

Detaylı

Duvar Tipi Yoğuşmalı 1/5 modulasyonlu, Kaskad Montaj yapılabilen, Paslanmaz Çelik Ana Eşanjörlü, Premix brülörlü kazanlar

Duvar Tipi Yoğuşmalı 1/5 modulasyonlu, Kaskad Montaj yapılabilen, Paslanmaz Çelik Ana Eşanjörlü, Premix brülörlü kazanlar DUVAR TİPİ KAZANLAR Duvar Tipi Yoğuşmalı 1/5 modulasyonlu, Kaskad Montaj yapılabilen, Paslanmaz Çelik Ana Eşanjörlü, Premix brülörlü kazanlar GENUS PREMIUM EVO HP 45-65 3581415 Genus Premium HP EVO 45

Detaylı

Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi - TL

Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi - TL Kombi - Panel Radyatör Tavsiye Edilen Perakende Fiyat Listesi - TL Sirküler: 2012-02SP- 01.06.2012 Kapasite 120 gün Stok Kodu Model Tip kw kcal/h Vade Vade Vade Vade AIRFEL H3301211240110 DIGIFIX KB2-24CE

Detaylı

Pnömatik Komponentler

Pnömatik Komponentler Bornova Caddesi No: 9/7H Öztim İş Merkezi TR 370 Işıkkent - Bornova / İZMİR Tel :+90 232 472 23 pbx Fax :492 00 www.izmir.com Komponentler Ürün Kataloğu 1 2 F/RL+M AS SERİSİ HAVA HAZIRLAMA ELEMANLARI R

Detaylı

KELEPÇE KANAL BAĞLANTI PARÇALARI

KELEPÇE KANAL BAĞLANTI PARÇALARI DM-01 KELEPÇE KANAL BAĞLANTI PARÇALARI KOLİ UZUN KOLİ KOLİ KOLİ AĞIR YÜK KOLİ AĞIR YÜK KOLİ PVC BORU KOLİ TRİFONLU AD TRİFONLU AD SOMUNLU AD SPRİNG AD SOMUNLU AD KAFALI AD KELEPÇE AD 1/ 0,68 TL 150 0,77

Detaylı

Mart 2015 FİYAT LİSTESİ

Mart 2015 FİYAT LİSTESİ Mart 2015 FİYAT LİSTESİ DOĞALGAZ VANASI (Tam Geçişli Çelik Kollu) 125 1/2 DN15 75 9,43 126 3/4 DN20 50 13,20 127 1 DN25 35 20,14 128 1¼ DN32 15 31,27 129 1½ DN40 10 53,64 130 2 DN50 10 78,97 DOĞALGAZ VANASI

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

Mayıs 2015 F İYAT Lİ STE Sİ

Mayıs 2015 F İYAT Lİ STE Sİ Mayıs 2015 F İYAT Lİ STE Sİ DOĞALGAZ VANASI (Tam Geçişli Çelik Kollu) 125 1/2 DN15 75 10,87 126 3/4 DN20 50 15,14 127 1 DN25 35 23,37 128 1¼ DN32 15 36,75 129 1½ DN40 10 56,78 130 2 DN50 10 83,73 DOĞALGAZ

Detaylı

MONOBLOK KUMANDA KOLLARI

MONOBLOK KUMANDA KOLLARI MONOBLOK KUMANDA KOLLARI SDM 080 Ölçüsü Lt/dak bar bar SDM 080/1 3/8" 25 315 25 SDM 080/2 3/8" 25 315 25 SDM 080/3 3/8" 25 315 25 SDM 080/4 3/8" 25 315 25 SDM 080/5 3/8" 25 315 25 SDM 080/6 3/8" 25 315

Detaylı

GAZ BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ

GAZ BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ GAZ BRÜLÖRLERİ FİYAT LİSTESİ 300 MBAR KAPASİTE (KW) ECO 1 G C 1 10 50 TEK KADEME ECO 1 G C 1A 20 100 TEK KADEME ECO 2 G C 1 60 200 TEK KADEME ECO 2 G C 1 A 100 348 TEK KADEME ECO 2 G C 2 60 200 ÇİFT KADEME

Detaylı

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR

2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR 2017 FİYAT LİSTESİ - DUVAR TİPİ CİHAZLAR Versiyon: 2017 - I Güncelleme: 01.02.2017 BUDERUS KOMBİLER YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB012-GB062-GB072) YOĞUŞMALI KOMBİLER (GB172) KONVANSİYONEL KOMBİLER (U022-U072)

Detaylı

www.alfateknik.com.tr Fiyat Listesi 2012-1

www.alfateknik.com.tr Fiyat Listesi 2012-1 www.alfateknik.com.tr Listesi 2012-1 KONVANSİYONEL HERMETİK ELEKTRONİK KOMBİLER ÜRÜN PEŞİN VADELİ ECA PROTEUS HERMETİK KOMBİ 24 KW 1.035 TL 1.090 TL ECA PROTEUS PLUS HERMETİK KOMBİ 24 KW 1.070 TL 1.130

Detaylı