Say n Müflterimiz; Sayg lar m zla, Enis EKSEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Say n Müflterimiz; Sayg lar m zla, Enis EKSEL"

Transkript

1 Say n Müflterimiz; Do algaz kullan m na yönelik yap lan tüm tesisatlarda, spesifik teknik ürün ihtiyac ve bu ürünlere yönelik teknik hizmet ihtiyac her geçen gün önem kazanm flt r. Hem domestik hem de endüstriyel do algaz tesisatlar nda regülasyon, kontrol ve ölçüm sistemlerine yönelik ürünler oldukça önemli ve tamamlay c konumdad rlar. E-GAZ firmas, 1986 y l ndan beri do algaz sektörünün içerisinde yer alan, yakma ve gaz kontrol sistemlerinde tecrübeli Mak. Müh. Enis EKSEL taraf ndan 2003 y l nda bu hizmeti yerine getirmek amac yla kurulmufltur. Firmam z n hizmet anlay fl sadace ekipman sat fl ve temini ile s n rl kalmay p, sat lan tüm ürünlerde do ru sistem seçimi ile mühendislik ve dan flmanl k hizmetleri de yerine getirilmektedir. Bu hizmet anlay fl ve uluslararas iflbirlikleri ile e-gaz sektörünün en güvenilir firmalar ndan biri olmay baflarm flt r. Yüksek kalite ve hizmet standartlar n n sürdürülebilirli i, yapm fl oldu umuz uluslararas iflbirlikleri ile pekiflmifltir. Kuruldu undan bu yana, do algaz regülatörleri, filtreleri, el kurmal selonoid valfleri ve brülör gaz manyetik valf ürünlerinde lider üretici talyan MADAS markas n n Türkiye ve Azerbaycan distribütörlü ü'nü yapmaktay z. Yakma sistemlerindeki tecrübelerimiz bizi sizlere yak c cihazlar konusunda da hizmet vermeye itmifltir. Bu konudaki araflt rmalar m z neticesinde kendi sektöründe dünya lideri olan RIELLO firmas ile yollar m z kesiflmifl ve yapt m z anlaflma ile 2009 Nisan ay ndan itibaren RIELLO brülörlerinin Türkiye resmi distribütörü olduk. Politikam z; stoklu çal fl p ürün ve yedek parça ihtiyac n an nda karfl lamak ve ülkenin her taraf nda sat fl sonras hizmet vermek olarak belirledik. Mevcut distribütörlüklerimizin yan s ra, ürün kategorilerine göre Pietro Fiorentini, Tecno Control, ECA- Elster, Actaris, Kale Kal p, Batusan, Dungs, Honeywell, Siemens-Landis, Pakkens, RMG, Tartarini, GWF, Ecostar, Dresser, Chun Hui ve APQ, Mertik Maxitrol markal ürünlerde de hizmet vermeye devam etmektedir. E-GAZ' n sektördeki liderli i ve güvenilirli i, uzman kadrosu, müflterilerine verdi i teknik dan flmanl k hizmeti, h zl sevkiyat, sürekli stok bulundurma, sat fl sonras hizmet organizasyonu ve etik ticaret ilkelerimizden ileri gelmekte olup, siz de erli müflterilerimize hizmet vermekten onur duymaktay z. Sayg lar m zla, Enis EKSEL 1

2 GENEL KOfiULLAR S PAR fi Siparifller fax ve e-posta ile verilebilir. Do ru sevkiyat için siparifllerde ürüne ait kod, cins, marka, çap v.b. bilgiler verilmelidir. e-gaz fiyatlar önceden haber vermeden de ifltirme hakk n sakl tutar. Fiyat listesi d fl nda kalan özel malzeme talepleri, ayr ca de erlendirilerek, teklif formu ile gönderilir. Toplu siparifller için de erlendirme yap larak özel fiyat uygulanabilir. MAMUL TESL MATI e-gaz sat fllar depo teslimi olup, kargo ve di er yöntemlerle tafl ma ücretleri müflteriye aittir. Sevkiyatlar kargo ile yap lmaktad r. Kargo d fl nda istenecek tüm tafl ma yollar nda, oluflan ek masraflar al c ya aitir. Özel durumlar d fl nda stokta bulunan malzemeler stanbul için müflterilere en geç 1 ifl günü, stanbul d fl ndaki müflterilere ise mesafeye ba l olarak en geç 3 ifl günü içinde gönderilir. ÖDEMELER Fiyatlara KDV dahil olmay p faturaya ayr ca ilave edilir. Ödemeler nakit, banka havalesi, kredi kart ve çek ile kabul edilir. Döviz bazl malzeme fiyatlar nda, ödeme tarihindeki TCMB efektif döviz sat fl kuru esas al n r. Fatura tarihinden itibaren fatura bedellerinin ödeme flartlar na uygun süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Vadesinde ödenmeyen faturalar için ayl k % 5 vade fark uygulan r. e-gaz fiyat listesi brüt olup, ödeme koflular na göre indirim uygulan r. BU F YAT L STES 1 N SAN 2010 TAR H NDEN T BAREN GEÇERL D R. 4 NUMARALI F YAT L STEM Z YER NE KULLANILACAKTIR. Yaz ve rakamlardaki tipografik hatalardan flirketimiz sorumlu de ildir. GARANT BANKASI HESAP T P fiube fib.kodu -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR EURO PERPA TR USD PERPA TR YAPIKRED BANKASI HESAP T P fiube fib.kodu -HESAP NO IBAN NO TL PERPA ELEKTROKENT TR EURO PERPA ELEKTROKENT TR USD PERPA ELEKTROKENT TR T. fibankasi HESAP T P fiube fib.kodu -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR AKBANK HESAP T P fiube fib.kodu -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR F NANSBANK HESAP T P fiube fib.kodu -HESAP NO IBAN NO TL PERPA TR e-gaz Malzemeleri Mühendislik Müflavirlik San. ve Tic. Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No: fiiflli/ STANBUL fiiflli V.D.: Tel:+90 (0) Pbx Fax: +90 (0)

3 Ç NDEK LER / contents RIELLO BRÜLÖR - BEKLER ( 4-11 ) R ELLO BRÜLÖRLER / RIELLO burners FIRIN BEKLER / furnace proses burners...11 MADAS MARKALI MAMULLER ( ) DÜZ T P F LTREL REGÜLATÖRLER / filter regulators EMN YET KAPATMA VANALARI / safety shut off valves EMN YET KAPATMALI REGÜLATÖRLER / shut off regulators...14 GAZ F LTRELER / gas filters...15 Efi T BASINÇ REGÜLATÖRLER / air-gas ratio regulators...16 EMN YET TAHL YE VANALARI / safety relief valves...16 EL KURMALI SELONOID VALFLER / manuel reset solenoid valves MANYET K VALFLER / normaly closed magnetic valves...19 YEDEK PARÇALAR / spare parts ve ÇEL K F LTRELER...20 YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRLER ( ) FIORENTINI REGÜLATÖRLER / FIORENTINI regulators...21 RMG REGÜLATÖRLER / RMG regulators...22 ACTARIS REGÜLATÖRLER / ACTARIS regulators...23 CHUN HUI REGÜLATÖRLER / CHUN HUI regulators...24 APQ REGÜLATÖRLER / APQ regulators...25 DO ALGAZ SAYAÇLARI ( ) ROTARY SAYAÇLAR - KÖRÜKLÜ SAYAÇLAR / rotary gas meters - diaphragm gas meters...26 TÜRB N SAYAÇLAR / turbine gas meters...27 SÜZME-QUANTOMETRE SAYAÇLAR / quantometers ve KON K F LTRELER...28 DUNGS - SIEMENS GAZ MAMULLER - GAZ VANALARI ( ) MANYET K VALFLER / normaly closed magnetic valves...29 MULT BLOKLAR - PRESOSTATLAR / multiblocks - pressure switches...30 SIZDIRMAZLIK KONTROL C HAZLARI / leakage control devices...31 AKTUATÖRLER ve KELEBEK VALFLER / actuators and butterfly valves...31 ECA - BATUSAN KÜRESEL VANALAR / ball valves...32 MANOMETRELER ve D ER SARF MALZEMELER ( ) MANOMETRELER / pressure guages...33 LPG REGÜLATÖRLER / lpg regulators...33 GAZ ALARM ve DEPREM SENSÖRLER / gas alarm and eartquake sensors...34 ZOLE JO NTLER / insulating joints...35 YANGIN EMN YET VALFLER / thermic shut off valves...35 ESNEK BA LANTI ARMATÜRLER / flexible joint components SARF MALZEMELER / other products...36 BRÜLÖR YEDEK PARÇALARI ve YAKMA S STEMLER ( ) BRÜLÖR RÖLELER / burner relays...37 SERVOMOTORLAR - TRAFOLAR - FOTOSELLER / servomotors-transformers-fotocells...38 POMPALAR ve TERMOSTATLAR / pumps and thermostats...39 ODA TERMOSTATLARI - ÜÇ YOLLU VANALAR / room thermostat - 3 way valves

4 BRÜLÖRLER TEK KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER / Gas Burners TEK KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ( DÜfiÜK NOx ) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) Gulliver BS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar Gulliver BS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,079.- Gulliver BS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,203.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,297.- Gulliver BS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,257.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,350.- Uzun Namlu Kiti LPG Kiti 67.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. TEK KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) 40 GS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,137.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,219.- RS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,404.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,504.- RS 34 1 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,613.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,801.- RS 34 1 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,572.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,760.- Uzun Namlu Kiti LPG Kiti 67.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. TEK KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ( FIRINLAR Ç N ÖZEL ) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) 40 FS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar FS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1, FS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,017.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1, FS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,068.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1, FS Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,241.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,330.- Uzun Namlu Kiti LPG Kiti 67.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. 4

5 BRÜLÖRLER K KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER / Gas Burners K KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER K KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) BS 2 D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,513.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1, GS D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,688.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,752.- BS 3 D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,705.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1, GS D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,782.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,890.- BS 4 D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,790.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 1,890.- RS 5 D Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 1,795.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,055.- Uzun Namlu Kiti LPG Kiti 67.- ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) RS 34 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,120.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,295.- RS 34 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,079.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,253.- RS 44 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,255.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,445.- RS 44 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,215.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,405.- RS 50 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,319.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,506.- RS 50 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 2,277.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 2,456.- LPG Kiti K KADEMEL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) RS 70 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,493.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 3,707.- RS 70 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,453.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 3,666.- RS 100 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,646.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 4,480.- RS 100 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,604.- Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 21 mbar 4,440.- RS 130 TL Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 4,269.- Gaz kaçak kontrol cihaz 21 mbar 5,126.- RS 130 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 4,228.- Gaz kaçak kontrol cihaz 21 mbar 5,085.- RS 190 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 6,695.- Gaz kaçak kontrol cihaz 21 mbar 8,433.- LPG Kiti

6 BRÜLÖRLER ORANSAL DO ALGAZ BRÜLÖRLER / Gas Burners ORANSAL / MODÜLASYONLU DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) BS 2M Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 100 mbar 2,520.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 2,620.- BS 3M Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 100 mbar 2,770.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 2,870.- BS 4M Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 100 mbar 2,885.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 2,985.- RS 34 M MZ TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 3,689.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 4,009.- RS 34 M MZ TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 3,747.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 4,067.- RS 44 M MZ TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 3,816.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 4,400.- RS 50 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 3,980.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 4,565.- RS 70 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 5,129.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 5,380.- RS 100 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 5,175.- rölesi - S cakl k probu 21 mbar 6,380.- RS 130 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 5,687.- rölesi - S cakl k probu- Gaz kaçak kontrol cihaz 21 mbar 8,330.- RS 190 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 7,473.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz 21 mbar 9,265.- RS 250 M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 8,507.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz GAS 9 P/M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 10,620.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz GAS 10 P/M TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 14,550.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz LPG Kiti LPG Kiti (GAS serileri) * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. ORANSAL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ( DÜfiÜK NOx ) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) RS 300 M BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 13,926.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 400 M BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 16,270.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 500 M BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 17,380.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 800 M BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 20,229.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz LPG Kiti * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. 6

7 BRÜLÖRLER ELEKTRON K ORANSAL DO ALGAZ BRÜLÖRLER / Gas Burners ELEKTRON K ORANSAL DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) RS 34 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,328.- rölesi - S cakl k probu RS 34 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,368.- rölesi - S cakl k probu RS 44 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,451.- rölesi - S cakl k probu RS 44 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,492.- rölesi - S cakl k probu RS 50 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,768.- rölesi - S cakl k probu RS 50 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 4,810.- rölesi - S cakl k probu RS 70 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,092.- rölesi - S cakl k probu RS 70 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,134.- rölesi - S cakl k probu RS 100 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,120.- rölesi - S cakl k probu RS 100 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,160.- rölesi - S cakl k probu RS 130 E MZ / TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,168.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 130 E MZ / TL Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 6,263.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 190 E TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 8,285.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 250 E MZ TC Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 9,826.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 300 E BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 18,074.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 400 E BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 19,262.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 500 E BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 20,451.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz RS 800 E BLU Multiblok gaz valfi - Gaz presostat - Oransal kontrol 300 mbar 24,938.- rölesi - S cakl k probu - Gaz kaçak kontrol cihaz * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. * LPG veya baflka bir yak t için özel bir kit kullan lmal d r. DO ALGAZ BRÜLÖRLER ÖNEML HATIRLATMALAR * ORANSAL BRÜLÖRLERDE- BASINÇ TRANSM TTER Ç N NET 200.-EURO F YAT FARKI ALINIR. * BRÜLÖRLER'de 21 mbar GAZ G R fi BASINCI TALEB DURUMUNDA E-GAZ'a DANIfiINIZ. * ELEKTRON K M KROPROSES ve BACA GAZI OKS JEN TR M KONTROLLÜ VERS YONLAR Ç N E-GAZ'a DANIfiINIZ. * KUMANDA PANOSU BRÜLÖRLE B RL KTE VER LMEKTED R. * DAHA BÜYÜK KAPAS TEL MONOBLOK VEYA ENDÜSTR YEL T P BRÜLÖRLER Ç N E-GAZ a DANIfiINIZ. * kw kw ARASI KAPAS TELER Ç N E-GAZ LE RT BATA GEÇ N Z. 7

8 BRÜLÖRLER MOTOR N BRÜLÖRLER / Light Oil Burners TEK KADEMEL MOTOR N BRÜLÖRLER ( FIRINLAR Ç N ÖZEL ) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) 40 F F F Uzun Namlu Kiti * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. TEK KADEMEL MOTOR N BRÜLÖRLER K KADEMEL MOTOR N BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) 40 G G G G G G20 S GULLIVER RG 5 S RL 34 /1 TL ,304.- Uzun Namlu Kiti * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) 40 G 20D RL 34 TL ,382.- RL 44 TL ,512.- RL 50 TL ,648.- RL 70 TL ,386.- RL100 TL ,557.- RL130 TL ,617.- RL ,385.- RL ,538.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. MOTOR N BRÜLÖRLER ÖNEML HATIRLATMALAR * ORANSAL VEYA DAHA BÜYÜK KAPAS TEL BRÜLÖR TALEB DURUMUNDA E-GAZ LE RT BATA GEÇ N Z. * KUMANDA PANOSU BRÜLÖRLE B RL KTE VER LMEKTED R. 8

9 BRÜLÖRLER FUEL-OIL BRÜLÖRLER / Heavy Oil Burners TEK KADEMEL FUEL-OIL BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) 40 N , N ,397.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. K KADEMEL FUEL-OIL BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) PRESS 30N TC ,843.- PRESS 30N TL ,903.- PRESS 45N TC ,963.- PRESS 45N TL ,044.- PRESS 60N TC ,439.- PRESS 60N TL ,578.- PRESS 100N TC ,031.- PRESS 100N TL ,135.- ÜÇ KADEMEL FUEL-OIL BRÜLÖRLER ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) F YAT (EURO) P 140 T/N TC ,349.- P 200 T/N TC ,880.- P 300 T/N TC ,528.- P 450 T/N TC ,961.- * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. FUEL-O L BRÜLÖRLER ÖNEML HATIRLATMALAR * ORANSAL VE DAHA BÜYÜK KAPAS TE BRÜLÖR TALEB DURUMUNDA E-GAZ LE RT BATA GEÇ N Z. * ELEKTRON K ve BACA GAZI OKS JEN TR M KONTROLLÜ VERS YONLAR Ç N E-GAZ'a DANIfiINIZ. * KUMANDA PANOSU BRÜLÖRLE B RL KTE VER LMEKTED R. * BRÜLÖR ÖNCES NDE KULLANILMASI GEREKEN GÜNLÜK ÖN ISITICI POT DEPO F YATA DAH L DE LD R. 9

10 BRÜLÖRLER DO ALGAZ / MOTOR N / FUEL-O L Ç FT YAKITLI BRÜLÖRLER Gas / Light O l / Heavy Oil / Dual Fuel Burners K KADEMEL Ç FT YAKITLI BRÜLÖRLER ( DO ALGAZ / MOTOR N ) (Gas / Light Oil) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) RLS 28 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,516.- RLS 38 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,628.- RLS 50 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 3,750.- RLS 70 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 5,044.- RLS 100 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 5,096.- RLS 130 TC Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 5,665.- Gaz kaçak kontrol cihaz * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. K KADEMEL - ORANSAL Ç FT YAKITLI BRÜLÖRLER ( DO ALGAZ / FUEL-OIL ) (Gas / Heavy Oil) ÜRÜN T P KAPAS TE (kw) BRÜLÖRLE B RL KTE VER LEN AKSEUARLAR GAZ G R fi BASINCI F YAT (EURO) N/M 1400 TC 407/ Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 16,912.- Gaz kaçak kontrol cihaz N/M 2000 TC 581/ Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 18,480.- Gaz kaçak kontrol cihaz N/M 3000 TC 872/ Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 19,850.- Gaz kaçak kontrol cihaz N/M 4500 TC 1163/ Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostat 300 mbar 22,217.- Gaz kaçak kontrol cihaz * lu brülör ihtiyac için namlu uzatma kiti kullan lmal d r. Ç FT YAKITLI BRÜLÖRLER ÖNEML HATIRLATMALAR * N/M SER S BRÜLÖRLER, K KADEMEL OLARAK F YATLANDIRILMIfiTIR. ORANSAL KONTROL Ç N RWF 40 ORANSAL KONTROL K T ve SICAKLIK/BASINÇ TRANSM TTER EKLENMEL D R. * RWF 40 ORANSAL KONTROL K T ve SICAKLIK/BASINÇ KONTROL TRANSM TTER N N TOPLAM F YATI : 900.-EURO'DUR. * RLS SER S BRÜLÖRLER Ç N ORANSAL ÇALIfiMA TALEB DURUMUNDA E-GAZ LE RT BATA GEÇ N Z. * BRÜLÖRLER 300 mbar GAZ G R fi BASINCI LE ÇALIfiMAKTADIR, FARKLI GAZ BASINÇLARI Ç N E-GAZ'a DANIfiINIZ. * ELEKTRON K ve BACA GAZI OKS JEN TR M KONTROLLÜ VERS YONLAR Ç N E-GAZ'a DANIfiINIZ. * DB VE ER SER S ENDÜSTR YEL BRÜLÖRLER Ç N E-GAZ a BAfiVURUNUZ. * KUMANDA PANOSU BRÜLÖRLE B RL KTE VER LMEKTED R. * kw kw ARASI KAPAS TELER Ç N E-GAZ LE RT BATA GEÇ N Z. 10

11 GAZ PROSES BEKLER - ECO STAR Gas prosses burners FPB Kcal/h 270 FPB Kcal/h 300 FPB Kcal/h 330 FPB Kcal/h 345 FPB Kcal/h 440 FPB Kcal/h 485 FPB Kcal/h 565 FPB Kcal/h 690 FPB Kcal/h 870 FPB Kcal/h 975 FPB Kcal/h FPB Kcal/h FPB Kcal/h LAHMACUN - P DE FIRINI ATMOSFER K YAKICILARI Atmospheric burners 90 cm - Ateflleme / yonizasyon elektrot tak ml 40 kw cm - Elektrot tak ms z 40 kw 85 GAZ PROSES BEKLER Ç N OTOMASYON ve YAKMA S STEM UYGULAMALARI KUMANDA PANOLARI GAZ HATTI EK PMANLARI SICAKLIK KONTROL - ORANSAL KONTROL ÜN TELER S STEM TASARIMLARI Uygulamalar için E-GAZ'a dan fl n z. GAZ YOLU 11

12 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS DÜZ T P F LTREL REGÜLATÖRLER - KOMPAKT T PLER Filter regulators - Compact sizes Pg-max:500 mbar Pç: mbar FRG/2MTE 1/ 2 34 FRG/2MTE 3/4 40 FRG/2MTE 1 42 Pg-max:5 bar Pç: mbar Yeni FRG/2MTZ 1/ 2 42 FRG/2MTZ 3/4 46 FRG/2MTZ 1 48 KAPAS TE D YAGRAMI ÖNEML HATIRLATMA Siparifl verirken girifl ve ç k fl bas nc bilgilerini mutlaka veriniz MADAS DÜZ T P F LTREL REGÜLATÖRLER Filter regulators Pg-max:1 bar Pç: mbar FRG/ 2MC 3/4 43 FRG/ 2MC 1 46 FRG/ 2MC 1 1/4 90 FRG/ 2MC 1 1/2 90 FRG/ 2MC Pg-max:2 bar Pç: mbar Yeni FRG/ 2MCS 1 1/4 155 FRG/ 2MCS 1 1/2 160 FRG/ 2MCS Pg-max:5 bar Pç: mbar FRG/ 2MCS 1 1/4 195 FRG/ 2MCS 1 1/2 200 FRG/ 2MCS Pg-max:1 bar Pç: mbar ÖNEML HATIRLATMA Siparifl verirken girifl ve ç k fl bas nc bilgilerini mutlaka veriniz FRG/ 2MC DN 65 flanfll 455 FRG/ 2MC DN 80 flanfll 500 FRG/ 2MC DN 100 flanfll 780 Bu grubun bas nç düflüm grafi i 5. sayfadad r. 12

13 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS DÜZ T P F LTREL REGÜLATÖRLER Filter regulators Pg-max:1 bar Pç:300 mbar FRG/ 2MC DN 65 flanfll 580 FRG/ 2MC DN 80 flanfll 640 FRG/ 2MC DN 100 flanfll 950 KAPAS TE D YAGRAMI MADAS EMN YET KAPATMA VANALARI (Düz tip filtreli regülatörle kullan l r) Safety shut off valves Pmax: 500 mb / 1 bar MVB/1 Min. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN MVB/1 Max. DN KAPAS TE D YAGRAMI 13

14 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS EMN YET KAPATMALI, F LTREL REGÜLATÖRLER Medium and low pressure shut off filter regulators Pg-max:1 bar Pç: mbar FRG/2MB 3/4 90 FRG/2MB FRG/2MB 1 1/4 200 FRG/2MB 1 1/2 200 FRG/2MB MADAS YÜKSEK BASINÇ EMN YET KAPATMALI F LTREL REGÜLATÖRLER Pmax: 2-5 BAR High pressure shut off regulators Pg-max:5 bar Pç: mbar (KOMPAKT T PLER) FRG/2MBCZ 1/2 80 FRG/2MBCZ 3/4 85 Yeni FRG/2MBCZ 1 95 Pg-max:5 bar Pç:300 mbar FRG/2MBZ Pg-max:2 bar Pç: mbar FRG/2MB 1 1/4 250 FRG/2MB 1 1/2 280 FRG/2MB Pg-max:2 bar Pç: mbar FRG/2MB ÖNEML HATIRLATMA Siparifl verirken girifl ve ç k fl bas nc bilgilerini mutlaka veriniz FRG/2MB 1 1/4 350 FRG/2MB 1 1/2 380 FRG/2MB KAPAS TE D YAGRAMI 14

15 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS KOMB F LTRELER Combi filters 2 bar 6 bar FMC 1/2 7 7 FMC 3/4 7 7 MADAS F LTRELER Filters 2 bar 6 bar FM 1/ FM 3/ FM FM 1 1/ FM 1 1/ FM FM DN 25 flanfll 75 FM DN 32 flanfll 100 FM DN 40 flanfll 100 FM DN 50 flanfll 120 FM DN 65 flanfll FM DN 80 flanfll FM DN 100 flanfll FM DN 125 flanfll FM DN 150 flanfll FM DN 200 flanfll KAPAS TE D YAGRAMI 15

16 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS EMN YET TAHL YE VANALARI Safety relief valves MVS/1 1/ mbar 40 MVSP/1 kompak 1/ mbar 70 MVSP/1 kompak mbar 70 MVS/ mbar 80 MVS/1 1 0,7-2,1 bar 100 MVS/1 1 0,3-6 bar 170 MVS/1 1 1/ mbar 180 MVS/ mbar KAPAS TE D YAGRAMI 350 Set bas nc (mbar) MVSP/1 DN mbar Do algaz Nm 3 /h MADAS Efi T BASINÇ F LTREL REGÜLATORLER Pmax: 500 MBAR Air/gas ratio filter regulators AG/RC 1/2 75 AG/RC 3/4 75 AG/RC 1 75 AG/RC 1 1/4 120 AG/RC 1 1/2 120 AG/RC AG/RC DN 65 flanfll 535 AG/RC DN 80 flanfll 590 AG/RC DN 100 Flanfll Hava / gaz oranlay c 40 KAPAS TE D YAGRAMI 16

17 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS ELLE KURMALI SOLENOID VANALAR - NORMALDE AÇIK Manuel reset solenoid valves normally open Pirinç Gövde 500 mbar 6 bar M16/RMO 1/ M16/RMO 3/ M16/RMO KAPAS TE D YAGRAMI Yeni Aluminyum Gövde 500 mbar 6 bar M16/RMC kompakt daire tipi 1/2" - 3/4" - 1" 20 M16/RM 1/ M16/RM 3/ M16/RM M16/RM 1 1/ M16/RM 1 1/ M16/RM M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN v / 24v AC ve DC tipler için fiyat ve stok sorunuz. KAPAS TE D YAGRAMI 17

18 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS ELLE KURMALI SOLENOID VANALAR - NORMALDE KAPALI Manuel reset solenoid valves normally closed Pirinç Gövde 500 mbar 6 bar M16/RMO 1/ M16/RMO 3/ M16/RMO KAPAS TE D YAGRAMI Aluminyum Gövde 500 mbar 6 bar M16/RM 1/ M16/RM 3/ M16/RM M16/RM 1 1/ M16/RM 1 1/ M16/RM M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN M16/RM DN KAPAS TE D YAGRAMI 18

19 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS MANYET K VENT LLER NORMALDE KAPALI HIZLI AÇAR VOLT Normally closed, fast open solenoid valves Pmax: 200 mbar EVO/N.C. 1/2 35 EVO/N.C. 3/4 35 Yeni Pmax: 360 mbar EVP/NC EVPF/NC EVPS/NC Debi ayars z Debi ayarl Yavafl açar EV../NC 1/ EV../NC 3/ EV../NC EVP 1 1/ EVP 1 1/ EVP EVP DN EVP DN EVP DN EVP DN KAPAS TE D YAGRAMI MADAS MAMÜLLER YEDEK PARÇALARI Spare parts MADAS F LTRE KARTUfiLARI Filter cartridge 1/ /4-2" 10 DN 65 - DN DN DN DN DN

20 C E T I F I MADA E D AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 R Net M A N A G E M E N T S YS TE M CSQ MADAS REGÜLATÖR TAM R TAKIMLARI Spare kits Emniyet Kapatmal Regülatörler için Tamir Tak m FRG/2 MB 3/ FRG/2 MB 1 1/4-1 1/ Düz Tip Filitreli Regülatörler için Tamir Tak m FRG/ 2MCTE/2MC 1/2-3/ FRG/ 2 MC 1 1/4-1 1/ FRG/ 2 MC DN 65 - DN FRG/ 2 MC DN Regülatör Diyaframlar FRG/ 2MB 1/2-3/ FRG/ 2 MB 1 1/4-1 1/ FRG/ 2 MC-MTE 1/2-3/ FRG/ 2 MC 1 1/4-1 1/ FRG/ 2 MC DN MADAS SOLENO D BOB NLER Solenoid coils M16 /RM DN15-DN150/N.A V AC/DC 12 M16 /RM DN15-DN150/N.C V AC/DC 20 M16 / M14 DN küçük bobin V AC/DC 10 EVFP/ NC 1/2-3/ V AC/DC 40 EVFP/ NC V AC/DC 50 EVO /NC 1/2-3/ V AC/DC 15 ÇEL K DO ALGAZ F LTRES Gövde DN 25 Flanfll PN 16 DN DN 40 Flanfll PN 16 DN DN 50 Flanfll PN 16 DN DN 65 Flanfll PN 16 DN DN 80 Flanfll PN 16 DN DN 100 Flanfll PN 16 DN DN 125 Flanfll PN 16 DN DN 150 Flanfll PN 16 DN Filtre seçimi için girifl bas nc ve max debi de erleri verilmelidir. Ansi için fiyat sorunuz. DO ALGAZ ÇEL K F LTRE KARTUfiLARI (5-8 mikron) Cartridge for filters G Ölçüler T P G0,5 G 1 G 1,5 G 2 G 2,5 G 3 G 3,5 G 4 G 5 G 5 H (mm) G 1 12 G G 2 33 ø d ø D (mm) G G 3 52 ø d (mm) G H filtrasyon yüzey alan m2 0,09 0,125 0,23 0,47 0,725 0,95 0,9 1,45 2,3 4,2 G 4 70 G 5 79 G ø D 20