Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/ / TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR"

Transkript

1 Tahrk tekğ \ Sürücü otomasyou \ Sstem etegrasyou \ Servsler MOVITRAC B Baskı 05/ / TR İşletme kılavuzu

2 SEW-EURODRIVE Drvg the world

3 İçdekler 1 Öeml uyarılar İşletme kılavuzuu kullaımı Emyet uyarılarıı yapısı Garat koşulları Sorumsuzluk Emyet uyarıları Ö blgler Geel blgler Hede grup Amacıa uygu kullaım Geçerl ola dğer dokümalar Taşıma Uzu sürel depolama Kurulum / motaj Elektrk bağlatısı Güvel ayırma Devreye alma / İşletme Chaz dzayı Boyut 0XS / 0S / 0L Boyut 1 / 2S / Boyut Boyut 4 / Tp taımı / etket Bağlatı Öerle aletler Motaj uyarıları Opsyoel güç kompoetler bağlaması UL'ye uygu motaj Motaj paket Cold late motaj koşulları (sadece boyut 0) EMC Kapastörler Devre Dışı Bırakılması (sadece Boyut 0) Bağlatı şeması Termo duyar elema TF ve bmetal şalter TH BW..- / BW..-T / BW.. re drec X3 / X2'ye bağlaması Fre drec bağlatısı FSC11B / FIO11B / FIO21B motajı İstee değer ayarlayıcısı MBG11A motajı V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 3

4 İçdekler 5 Devreye alma Devreye alma şlem kısa açıklaması Devreye almada geel uyarılar Ö hazırlıklar ve yardımcı malzemeler Opsyoel tuş takımı FBG11B Tuş takımı FBG11B kullaılması FBG11B stee değer ayarlayıcısı le mauel şletme Harc stee değer ayarlama Tuş takımı FBG11B le devreye alma Blgsayar ve MOVITOOLS MotoStudo le devreye alma atlama korumalı Kategor 2 (94/9/EG) asekro AC motorları devreye alıması Motoru çalıştırılması arametre lstes İşletme Ver kopyalama Retur-Codes (r r-38) Durum göstergeler Chaz durum kodları Servs / hata lstes Chaz blgler Hata lstes (F-00 F-116) SEW elektrok servs Uzu sürel depolama Tekk blgler CE İşaret, UL Uyguluğu ve C-Tck Geel tekk blgler MOVITRAC B elektrok modül verler Tekk Blgler: MOVITRAC B Ö opsyo tuş takımı FBG11B İletşm modülü FSC11B Aalog modül FIO11B Djtal modül FIO21B Alabetk Edeks V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

5 Öeml uyarılar İşletme kılavuzuu kullaımı 1 1 Öeml uyarılar 1.1 İşletme kılavuzuu kullaımı Bu şletme kılavuzu ürüü çerğe attr ve şletme le servs hakkıda öeml uyarıları çermektedr. Bu şletme kılavuzu ürü üzerde motaj, tessatıı hazırlaması, devreye alıması ve servs çalışmaları le lgl herkes ç hazırlamıştır. İşletme kılavuzu okuablr br durumda olmalı ve kolayca erşleblmeldr. Sstem ve şletme sorumlularıı ve ked sorumlulukları altıda chaz üzerde çalışa kşler chaza erşeblmeler ve kılavuzu okuablecek br durumda olmasıı sağlayı. Açıklığa kavuşması gereke durumlar veya blg gereksm varsa, SEW-EURODRIVE'a daışılmalıdır Metdek yazım bçmler Yazılım yüzeydek metler (meü oktaları, butolar, vb.) köşel paratezler çde, öreğ: "[Başlat] butoua bası". arametreler adları yatık harlerle yazılır, öreğ: H509 GÜNC.OZ.MUTL. değşke değer ot alıız". FBG11B tuş takımıı gösterges, karakterler sabt geşlkte olarak yazılır, öreğ: "Stop Gösterges" V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 5

6 1 Öeml uyarılar Emyet uyarılarıı yapısı 1.2 Emyet uyarılarıı yapısı Bu şletme kılavuzudak uyarıları yapısı: ktogram SİNYAL SÖZCÜK! Tehlke türü ve kayağı. Uyulmadığıda: Tehlke öleme ölem(ler). ktogram Syal sözcük Alamı Uyulmadığıda Örek: TEHLİKE! Doğruda br tehlke Ağır yaralamalar veya ölüm UYARI! Olası tehlkel durum Ağır yaralamalar veya ölüm Geel tehlke DİKKAT! Olası tehlkel durum Ha yaralamalar DİKKAT! Olası malzeme hasarları Tahrk sstemde veya ortamda hasar oluşması Belrl br tehlke, öreğ elektrk şoku UYARI Faydalı br uyarı veya pucu. Tahrk sstem kullaılmasıı kolaylaştırır. 1.3 Garat koşulları Bu şletme kılavuzua uyulması arızasız br çalışma ve garat haklarıı kaybolmaması ç şarttır. Bu edele, chaz devreye alımada öce bu şletme kılavuzu dkkatlce okumalıdır. 1.4 Sorumsuzluk MOVITRAC B rekas çevrcler güvel br şeklde şletlmes ve ögörüle ürü özellkler le güç değerlere erşlmes ç şletme kılavuzua uyulması şarttır. İşletme kılavuzua uyulmaması soucu oluşablecek kşsel, mal veya varlık hasarlarıda SEW-EURODRIVE sorumlu değldr. Bu gb durumlarda malzeme hatası sorumluluğu kabul edlmez. 6 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

7 Emyet uyarıları Ö blgler 2 2 Emyet uyarıları Aşağıda belrtle temel emyet uyarları mal ve ca kaybıı ölemek ç öemldr. İşletc temel emyet uyarılarıa dkkat edlmesde ve bu uyarılara uyulmasıda sorumludur. Sstem ve şletme sorumlusuu ve ked sorumlulukları altıda chaz üzerde çalışa kşler chaza erşeblmeler ve kılavuzu okuablecek br durumda olmasıı sağlayı. Açıklığa kavuşması gereke durumlar veya başka blg gereksm varsa, SEW-EURODRIVE'a daışılmalıdır. 2.1 Ö blgler Aşağıdak emyet uyarıları öcelkle rekas çevrcler kullaıldığıda geçerldr. Redüktörlü motorlar veya motorlu tahrk üteler kullaıldığıda, motorlara ve redüktörlere at şletme kılavuzudak güvelk uyarıları dkkate alımalıdır. Bu kılavuzu her bölümüde verle lave emyet talmatları da ayrıca dkkate alımalıdır 2.2 Geel blgler TEHLİKE! İşletme esasıda rekas çevrcde koruma sıılarıda belrtle lgl gerlm taşıya, çıplak parçalar mevcut olablr. Ölüm veya ağır yaralamalar. Taşıma, depolama, yerleştrme / motaj, bağlatı, şletmeye alma, bakım ve oarım çalışmaları sadece uzma elemalar taraıda ve aşağıdak oktalar mutlaka dkkate alıarak gerçekleştrlmeldr: İlgl detaylı açıklamalı şletme kılavuzu(ları) Motorda ve redüktörlü motorda bulua kaz ve emyet etketler Tahrk ütese at dğer tüm proje dokümaları, devreye alma kılavuzları ve devre şemaları Ssteme özgü talmatlar ve gereksmler Emyet ve kazalarda koruma le lgl ulusal ve yerel yöetmelkler Hasar görmüş ürüler keslkle mote edlmemeldr. Hasarlar derhal aklye rmasıa bldrlmeldr. Gerekl kapağı zsz olarak kaldırılması, yalış kullaım, motaj ve kullama soucu ağır yaralamalara ve hasarlara sebep olablecek kaza olma htmal mevcuttur. Ayrıtılı blgler dokümalarda alıablr. V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 7

8 2 Emyet uyarıları Hede grup 2.3 Hede grup Make üzerde sadece eğtm görmüş br usta taraıda çalışma yapılablr. Bu şletme kılavuzua göre, teksyeler ürüü yapısıı, mekak motajıı, arıza gderlmes ve oarımıı ble ve aşağıdak koularda yeterllk belgese sahp kşlerdr: Mekak (öreğ mekaker veya mekatrok teksye) bölümüdek eğtm btrmş ve yeterlk belgese sahp. Bu şletme kılavuzudak blglere sahp. Tüm elektrotekk çalışmalar sadece eğtm görmüş br elektrok ustası taraıda yapılablr. Bu şletme kılavuzua göre, elektrk teksyeler ürüü elektrk bağlatısıı, arıza gderlmes ve oarımıı ble ve aşağıdak koularda yeterllk belgese sahp kşlerdr: Elektrotekk (öreğ elektrk veya mekatrok teksye) bölümüdek eğtm btrmş ve yeterlk belgese sahp. Bu şletme kılavuzudak blglere sahp. Dğer tüm aklye, depolama, şletme ve atık toplama çalışmaları sadece bu koularda eğtlmş kşler taraıda yapılmalıdır. 2.4 Amacıa uygu kullaım Frekas çevrcler asekro AC motorlara kumada etmek ç kullaıla kompoetlerdr. Frekas çevrcler makelere ve elektrk tesslere kompoet olarak mote etmek ç tasarlamıştır. Frekas çevrcye kapast yükler bağlamamalıdır. Kapast yükler altıda çalıştırma aşırı gerlmlere ve chazı harap olmasıa sebep olablr. AB/EFTA ülkelerde satıla rekas çevrcler ç aşağıdak stadartlar geçerldr: Br make çerse mote edldğde rekas çevrcler şletmeye alıması (amacıa uygu şletme başlaması), AB Drekt 98/97/EG ye (Make Drekt) uyguluğu tespt edlee kadar yasaktır; EN dkkate alımalıdır. Devreye alımasıa (amacıa uygu şletme başlaması) sadece EMU Drekte (2004/108/EG) uyulması durumuda z verlr. Frekas çevrcler Düşük Gerlm Yöetmelğ 2006/95/EG taraıda stee şartları yere getrmektedr. Frekas çevrcler ç, harmoze edle EN /DIN VDE T105 sers ormlar EN /VDE 0660 Bölüm 500 ve EN /VDE 0558 le bağlatılı olarak kullaılır. Tekk verler ve bağlatı koşulları chazı etketde ve bu şletme kılavuzuda belrtlmştr ve bulara uyulmalıdır Güvelk şlevler SEW-EURODRIVE rekas çevrcler doğrusal motorlar br üst sevyede güvelk sstem bulumaya tesslerde güvelk ç kullaılmamalıdır. Makelere ve salara zarar vermemek ç üst sevyede br güvelk sstem kullaılmalıdır. 8 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

9 Emyet uyarıları Geçerl ola dğer dokümalar Geçerl ola dğer dokümalar "Güvel Durma" şlev kullaıldığıda, aşağıdak dokümalar göz öüde buludurulmalıdır: MOVITRAC B / İşlevsel Güvelk Bu dokümalar SEW-EURODRIVE İteret stesde "Dokümatasyo \ Yazılım \ CAD" altıda bulumaktadır. 2.6 Taşıma Ürü teslm alıırke çerğ taşıma sürecde hasar görüp görmedğ derhal kotrol edlmeldr. Olası hasarlar derhal aklye şrkete bldrlmeldr. Keslkle devreye alımamalıdır. "Geel tekk verler" bölümü altıda belrtle klm koşullarıa uyulmalıdır. 2.7 Uzu sürel depolama Uzu sürel depolama ( saya 82) bölümüdek uyarıları göz öüde buluduru. 2.8 Kurulum / motaj Chazları motajı ve soğutulmaları lgl bu şletme kılavuzudak talmatlara uygu olarak gerçekleşmeldr. Frekas çevrcler z verlmeye yüklere karşı korumalıdır. Özellkle aklye sırasıda ve taşıırke modüller deorme olmamalı ve / veya yalıtım mesaeler değştrlmemeldr. Üzerdek elektrok kompoetlere ve kotaklara keslkle dokumayı. Frekas çevrclerde elektrostatk yüklere karşı hassas modüller bulumaktadır. Bu modüller yalış kullaım soucu kolayca hasar göreblrler. Elektrkl kompoetler mekak olarak hasar görmemel veya arızalamamalıdır. Kullaılması özellkle ögörülmedğ takdrde, aşağıdak ortamlarda kullaılması yasaktır: atlama tehlkes ola ortamlarda. Zararlı yağlar, astler, gazlar, buharlar, tozlar, ışıımlar vb. bulua ortamlarda (öreğ rekas çevrcler sadece EN uyarıca 3K3 klm sıııda kullaılmalıdır EN taraıda talep edle mekak ve darbe yükler oluştuğu portat uygulamalarda. V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 9

10 2 Emyet uyarıları Elektrk bağlatısı 2.9 Elektrk bağlatısı Gerlm altıdak rekas çevrcler üzerde çalışma yaparke geçerl ulusal kaza öleme talmatları (ör. Almaya'da BGV 3) dkkate alımalıdır. Motajda kablo kestler, sgortalar ve koruyucu letke le lgl blglere dkkat edlmeldr. Buları dışıdak uyarılar şletme kılavuzuda verlmştr. EMU uyarıca yapılacak motaj çalışmaları (ekralama, topraklama, ltre düzeler ve kablo sermler) bu şletme kılavuzuda verlmektedr. EMU yasası taraıda belrlee sıır değerlere uyulmasıda make veya tess üretcs sorumludur. Koruma ölemler ve koruyucu doaımlar geçerl talmatlara uygu olmalıdır (öreğ, EN veya EN ). Chazı toraklayı Güvel ayırma Bu chaz, güç ve elektrok bağlatıları ç EN 'e uygu emyetl olarak ayırma şartlarıı yere getrmektedr. Emyetl olarak ayrılmasıı sağlamak ç, bağlı ola tüm akım devreler de ayı zamada emyetl ayırma şartlarıı yere getrmeldr Devreye alma / İşletme Frekas çevrcler mote edldğ tessler ayrıca gözetm ve koruma tertbatları le doatılmalıdır. Bu tertbatlar geçerl yasal uygulamalara (ör. tekk doaım yasası, kaza öleme talmatları vb.) uygu olmalıdır. Frekas çevrcler besleme gerlmde ayrıldıkta sora, kodesatörler şarjlı olableceğde, besleme gerlm taşıya chaz parçalarıa ve güç bağlatılarıa 10 dakka süre le temas edlmemeldr. Bu kouda rekas çevrc lgl uyarı etketler dkkate alımalıdır. İşletme sırasıda tüm kapaklar ve kapılar kapatılmalıdır. İşletme LED veya dğer göstergeler sömes, chazı şebekede ayrıldığıı ve eerjsz olduğuu göstermez. Chazı dahl güvelk oksyoları veya mekak olarak bloke edlmes motoru durdurablr. Arıza ede gderlmes veya reset edlmes le motoru otomatk olarak tekrar çalışmasıa ede oluablr. Tahrk edle make ç bu duruma, br emyet gereğ olarak, z verlmyorsa, arıza gderlmede öce chazı şebekede ayrılması gerekmektedr. 10 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

11 Chaz dzayı Boyut 0XS / 0S / 0L 3 3 Chaz dzayı 3.1 Boyut 0XS / 0S / 0L [1] [2] [3] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [1] X1: Şebeke bağlatısı: 3 az: L1 / L2 / L3 1 az: L / N [2] Tespt saplaması [3] E bağlatısı [4] Motor kablosu ç ekra sacı ve altıda tespt madalı [5] X2: Motor bağlatısı U / V / W / Fre bağlatısı +R / R [6] X17: Güvel durma ç emyet kotağı (sadece MC07B...-S0: Boyut 0S / 0L, 400 / 500 V) [7] X13: Djtal çıkışlar [8] X12: Djtal grşler [9] X10: Aalog grş [10] V-mA değştrme aahtarı S11 ç aalog grş (BG 0XS ve 0S de dışarıya çekleble soket arkasıda) [11] Opsyo kartı slotu (sorada doatılamaz / BG0XS ç uygu değldr) [12] Opsyoel haberleşme / aalog modül ç bağlatı [13] Opsyoel tuş takımı, takılı [14] Durum LED (opsyoel tuş takımı olmada da görüür) V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 11

12 3 Chaz dzayı Boyut 1 / 2S / Boyut 1 / 2S / 2 [1] [2] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [1] X1: 3 az şebeke bağlatısı: L1 / L2 / L3 / E-vdalı [2] X4: DC-lk bağlatısı U Z / +U Z [3] X3: Fre drec R+ / R / E bağlatısı [4] Elektrok ekra klemes [5] X2: Motor bağlatısı U / V / W / E-vdalı [6] X17: Güvel durma ç emyet kotağı (sadece 400 / 500 V) [7] X13: Djtal çıkışlar [8] X12: Djtal grşler [9] X10: Aalog grş [10] V-mA değştrme aahtarı S11 ç aalog grş [11] Opsyo kartı yuvası [12] Opsyoel haberleşme / aalog modül ç bağlatı [13] Opsyoel tuş takımı, takılı [14] Durum LED (opsyoel tuş takımı olmada da görüür) 12 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

13 Chaz dzayı Boyut Boyut 3 [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [1] X2: E bağlatısı [2] X1: 3 az şebeke bağlatısı: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3 [3] X4: DC-lk bağlatısı U Z / +U Z [4] X3: Fre drec R+ (8) / R (9) ve E bağlatısı [5] X2: Motor bağlatısı U (4) / V (5) / W (6) [6] X2: E bağlatısı [7] Elektrok ekra klemes [8] X17: Güvel durma ç emyet kotağı (sadece 400 / 500 V) [9] X13: Djtal çıkışlar [10] X12: Djtal grşler [11] X10: Aalog grş [12] V-mA değştrme aahtarı S11 aalog grş [13] Opsyo kartı yuvası [14] Opsyoel letşm / aalog modül bağlatısı [15] Opsyoel tuş takımı, takılı [16] Durum LED (opsyoel tuş takımı olmada da görüür) V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 13

14 3 Chaz dzayı Boyut 4 / Boyut 4 / 5 [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [1] X2: E bağlatısı [2] X1: 3 az şebeke bağlatısı: 1/L1 / 2/L2 / 3/L3 [3] X4: DC-Lk -U Z / +U Z ve E bağlatısı [4] X3: Fre drec R+ (8) / R (9) ve E bağlatısı [5] X2: Motor bağlatısı U (4) / V (5) / W (6) [6] X2: E bağlatısı [7] Elektrok ekra klemes [8] X17: Güvel durma ç emyet kotağı (sadece 400 / 500 V) [9] X13: Djtal çıkışlar [10] X12: Djtal grşler [11] X10: Aalog grş [12] V-mA değştrme aahtarı S11 aalog grş [13] Opsyo kartı yuvası [14] Opsyoel letşm / aalog modül bağlatısı [15] Opsyoel tuş takımı, takılı [16] Durum LED (opsyoel tuş takımı olmada da görüür) 14 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

15 Chaz dzayı Tp taımı / etket Tp taımı / etket MC 07 B B Tp 4-Çalışma bölges Bağlatı türü Elektromayetk uyumluluk Besleme gerlm Öerle motor gücü 00 = Stadart S0=Güvel durdurma 4 = 4Q (re kıyıcı le) 3 = 3 az / 1 = 1 az 0 = Elektromayetk uyumluluk yok A = Elektromayetk uyumluluk dereces C2 B = Elektromayetk uyumluluk dereces C1 2 = AC V 5 = AC V 0022 = 2.2 kw Sürüm B Sers ve jeerasyou MOVITRAC tp Grş U Nomal şebeke gerlm I Şebeke ama gerlm % 100 şletme Şebeke rekası Çıkış U % 100 şletme çıkış gerlm I % 100 şletmede omal çıkış akımı Çıkış rekası T Ortam sıcaklığı Motor % 100 şletmede öerle motor gücü SEW-EURODRIVE le letşm ç chaz durumu barkod altıda buluur. Chaz durumu chazı yazılım ve doaım versyolarıı belrtr. V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 15

16 4 Bağlatı Öerle aletler 4 Bağlatı 4.1 Öerle aletler Elektrok klemes kızağı X10 / X12 / X13 ü bağlamak ç, ucu 2,5 mm ola br toravda kullaılmalıdır. 4.2 Motaj uyarıları Ö bağlatı opsyolarıı takılması [A1] [A] [A2] [B1] [B] [B3] [B4] [B2] [C1] [C] [C2] Ö opsyoları aşağıdak gb yerleştr: Tuş takımıı FBG11A [A] takılması: 1. Tuş takımıı FBG11B [A] yukarıda chaza ası [A1]. 2. Tuş takımı üzerdek soket chazdak şe [A2] bastırı İletşm modülü FSC11B veya aalog modülü FIO11B [B] yerleştrlmes: 1. FSC11B letşm modülüde ve FIO11B [B] aalog modülüde 0 boyutuda öce mesae pm [B] takmalısıız. 2. İletşm modülü FSC11B le aalog modülü FIO11B [B] chazı alt taraıa ası [B2]. 3. Ö opsyo üzerdek soket chazdak şe [B3] bastırı. 4. Ö opsyou chazdak [B4] vdayla sabtley. Kapağı [C] takılması: 1. Kapağı [C] yerleştr, chaz üzerde olması gereke koumuda yaklaşık 5 mm öe yerleştr [C1]. 2. Kapağı yukarıya doğru sürü [C2]. 16 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

17 Bağlatı Motaj uyarıları Mmum mesaeler ve motaj koumu Yeterl derecede soğutmaı sağlaablmes ç chaza üste ve altta 100'er mm (3,94 ) mesae bırakılmalıdır. Yada mesae bırakılmasıa gerek yoktur, chazlar ya yaa sıralaablr. Kablo veya dğer motaj malzemeler hava srkülasyoua egel olmamasıa dkkat edlmeldr. Dğer chazları ısımış tahlye havalarıı chazı etklememese dkkat edlmeldr. Chazlar sadece dkey koumda mote edlmeldr. Yatık, ee ve baş aşağı motaj edlmez. Soğutucu gövde arka taraıda y br ısı dağılımı soucu chazı termk yükü azalır. 100 mm (3.94 ) 100 mm (3.94 ) Ayrı kablo kaalları Güç kablosu ve elektrok kabloları ayrı ayrı kablo kaallarıa döşemeldr EMU'ya uygu motaj Şebeke besleme kablosu harç, dğer tüm kablolar ekralamış olmalıdır. Motor kablosu ç ekraa alterat olarak, grşm emsyou sıır değere ulaşmak ç HD.. opsyou (çıkış şok bob) kullaılablr. Ekralı motor kablosu - ör. hazır SEW-EURODRIVE motor kablosu kullaıldığıda, ekra le rekas çevrc bağlatı klemes arasıdak ekrasız damarları mümkü olduğu kadar kısa olmasıa dkkat edlmeldr. Ekraı e kısa yolda döşey ve toprak bağlatısıı mümkü olduğu kadar geş br alada olmasıa dkkat ed. Çt ekralı kablolarda rekas çevrc taraıda dış ekraı ve dğer uçta da ç ekraı topraklayı. V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 17

18 4 Bağlatı Motaj uyarıları Kabloları ekralaması ç topraklamış sac kaallar veya metal borular da kullaılablr. Bu durumda güç ve kumada kabloları ayrı ayrı döşemeldr. Frekas çevrc ve dğer tüm ek chazlar yüksek rekaslara uygu olarak topraklamalıdır, chazı mahazası le şas arasıda metalk yüzeysel kotak, ör. boyamamış elektrk paosu motaj plakası IT sstemlerde çalıştırma SEW, yıldız oktası topraklamamış şebeke sstemlerde (IT sstemler) darbe-kod ölçüm prespl toprak kaçağı deetleycler kullaılmasıı öermektedr. Bu sayede toprak kaçağı deetleycde rekas çevrc toprağa göre kapastası edeyle hatalar oluşmaz. SEW, 0 boyutuda grşm öleme ltreler brlkte verle zolasyo dskler le devre dışı bırakılmasıı öermektedr (bkz. EMU kodesatörler devre dışı bırakılması (sadece Boyut 0) ( saya 33)) Kotaktör kullama kategors Sadece kullama kategorler AC-3 (EN ) ola kotaktörler kullaılmalıdır Gerekl kest Şebeke besleme kablosu: Kest omal grş akımıa göre olmalıdır I Şebeke (omal yükte). Motor besleme kablosu: Kest omal çıkış akımıa I N göre olmalıdır Elektrok kabloları: Maksmum 1,5 mm 2 (AWG16), damar soladırma kovaı yok 1) Maksmum 1,0 mm 2 (AWG17), damar soladırma kovalı Tek tahrk üteler ç kablo uzulukları Kablo uzulukları WM rekasıa göre değşr. İz verle kablo uzulukları MOVITRAC B sstem el ktabıdak "lalama" bölümüde verlmştr Chaz çıkışı Sadece omk/edükt yük (motor) bağlayı, kapast yük bağlamaz! Fre drec bağlatısı Kabloları gerekl uzuluğa kadar kısaltı. İk adet sıkıca bükülmüş kablo veya 2 damarlı, ekralamış güç kablosu kullaı. Kablo kest rekas çevrc omal çıkış akımıa uygu olmalıdır. Fre drec tetkleme sııı 10 ya da 10A ola br bmetal röle le korumalıdır (bağlatı şeması). Tetkleme akımı re drec tekk verlere uygu olarak ayarlamalıdır. 1) İce tell kablolar damar soladırma kovaı olmada mote edlmemeldr. 18 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

19 Bağlatı Motaj uyarıları 4 BW...-T sers re dreçlerde, bmetal rölelere alterat olarak, 2 damarlı ekralamış güç kablolu tümleşk sıcaklık aahtarı bağlaablr. Yassı tp re dreçlerde termk aşırı yük koruması (değştrlemez erye sgorta) buluur. Yassı tp re dreçler uygu br şeklde dokumaya karşı korumalı olarak mote ed Fre drec motajı Fre drec besleme kablolarıda yüksek DC gerlm (yakl. 900 V) mevcuttur. Fre dreçler N le yükledklerde yüzeylerde yüksek sıcaklıklar oluşmaktadır. Bu duruma uygu br motaj yer seç. Fre dreçler ormal olarak elektrk paosuu üstüe mote edlr Djtal çıkışlar Djtal çıkışlar kısa devre ve 30 V'ye kadar harc gerlm korumalıdır. Daha yüksek harc gerlm djtal çıkışları tahrp edeblr EMC emsyou EMC'ye uygu motaj ç ekralamış motor kabloları veya HD çıkış bobler kullaılmalıdır İdüktas bağlatıları DİKKAT! İdüktas bağlatıları. Tehlke: İşlev arızaları / mal kaybı. Ölem: İdüktas bağlatıları le rekas çevrc arasıda e az 150 mm (5.91 ç) mesae olmalıdır. arazt gdercler kullaılacak kompoetler: Kotaktörler Röleler Soleodler arazt gdercler öreğ dyotlar, varstörler veya RC elemalarıdır: Grşm öleme tertbatlarıı doğruda MOVITRAC B ye bağlamamalısıız. Grşm öleme tertbatlarıı mümkü olduğu kadar düktasa yakı bağlayı. V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 19

20 4 Bağlatı Motaj uyarıları Şebeke ltres MOVITRAC B rekas çevrc ser olarak br şebeke ltres le doatılmıştır. Bu ltre şebeke taraıda başka ölemler alımasıa gerek kalmada EN 55011'e göre aşağıdak sıır değer sıılarıa uygudur: 1 az bağlatı: C1 kabloya bağlı 3 az bağlatı: C2 Yıldız oktası topraklamamış gerlm sstemler (IT sstemler) ç EMU sıır değerler verlmemştr. Şebeke ltreler etklğ oldukça sıırlıdır Hat koruyucu ve topraklama kaçağı devre kescs Sgortaları şebeke beslemes başlagıcıa toplama çubuğu bağlatı oktasıı arkasıa takı (bkz. Chaz bağlatı şeması). SEW-EURODRIVE topraklama kaçağı devre kescler kullaılmasıı tavsye etmez. Doğruda ya da dolaylı olarak dokuma koruması ç topraklama kaçağı devre kescs (FI) kullaılması şart se, aşağıdak uyarı dkkate alımalıdır: UYARI Sadece B tp topraklama kaçağı devre kescler kullaı. MOVITRAC koruyucu letkede (E) doğru akıma sebep olablr. Doğruda veya dolaylı dokuma koruması ç br topraklama kaçağı devre kescs (FI) kullaıldığıda, MOVITRAC chazı akım beslemes taraıda sadece B tp br topraklama kaçağı devre kescs kullaılmasıa z verlr E şebeke bağlatısı Normal şletmede 3,5 ma kaçak akım oluşablr. Güvel br E bağlatısı ç dkkat edlmes gerekeler: Şebeke besleme kablosu < 10 mm 2 (AWG 7): Şebeke besleme kablosu kestde kc br E kablosuu koruma letkee paralel olarak ayrı br klemes üzerde veya 10 mm 2 (AWG7) kestte br bakır koruma letke Şebeke besleme kablosu 10 mm 2 16 mm 2 (AWG7 AWG5): Şebeke besleme kablosuu keste eşt kestte br bakır koruma letke. Şebeke besleme kablosu 16 mm 2 35 mm 2 (AWG5 AWG2): 16 mm 2 (AWG5) kestte br bakır koruma letke. Şebeke besleme kablosu > 35 mm 2 (AWG 2): Şebeke besleme kablosu kest yarısı değerde br bakır koruma letke. 20 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

21 Bağlatı Opsyoel güç kompoetler bağlaması Opsyoel güç kompoetler bağlaması Brde azla chaz ç şebeke kotaktörü Çalıştırma akımıı sıırladırılması ç br şebeke grş şok bob bağlamalıdır: 5 veya daha azla 3 az chazlarda 2 veya daha azla 1 az chazlarda Şebeke grş şok bob ND ND sers şebeke grş şok bob bağlatısı B NF şebeke ltres Şebeke ltres NF kullaıldığıda MOVITRAC B Boyut 0 4 chazlar C1 / B sııı sıırları çersde kalırlar. DİKKAT! Olası malzeme hasarları Şebeke ltres le MOVITRAC arasıda aahtarlama olmamalıdır. Uyulmadığıda: Grş katı tahrp olur. Şebeke ltres rekas çevrcye yakı olarak, akat chaz soğutması ç gerekl mmum boşluklar bırakılarak mote edlmeldr. Frekas çevrc le çıkış ltres arasıdak kablo sadece gerekl uzulukta, akat maks. 400 mm (15.7 ) olmalıdır. Ekrasız, bükülmüş kablolar yeterldr. Şebeke kablosu olarak da ekrasız kablolar kullaılmalıdır. NF şebeke ltres bağlaması B Ferrt blezkler ULF11A Şebeke kablosuu (L ve N) errt kelepçelere yerleştr ve errt kelepçeler, kavraşaa kadar brbrlere bastırı. EMU sıır değer sııı C1 e uyguluğu özel br test kurulumu le spat edlmştr. EMC emsyou sııı C1 e uyguluğu br uzma usta taraıda mote edle errt kelepçe ULF11A le sağlaır. V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 21

22 4 Bağlatı Opsyoel güç kompoetler bağlaması HF çıkış ltres UYARI Çıkış ltres at olduğu rekas çevrc yaıa bağlamalıdır. Çıkış ltres alt ve üst taralarıda mmum 100 mm (3.94 ) havaladırma mesaes bırakılmalıdır, yalarda mesae bırakmaya gerek yoktur. Frekas çevrc le çıkış ltres arasıdak kablo sadece gerekl uzulukta olmalıdır. Ekralamamış kablolar maksmum 1 m (3 t) ve ekralamış kablolar maksmum 10 m (33 t) olmalıdır. Br motor grubu ç tek br rekas çevrc kullaıldığıda, br çıkış ltrese brde azla motor bağlaablr. Nomal motor akımlarıı toplamı, rekas çevrc toplam ama çıkış akımıı geçmemeldr. Geçş ama akımıı k katıa çıkartmak ç, 2 bezer çıkış ltres br rekas çevrc çıkışıa paralel olarak bağlamasıa z verlmektedr. Buu ç ayı uç bağlatılarıı çıkış ltrelere paralel olarak bağlayı. Frekas çevrc WM = 4 veya 8 k le şletldğde, çıkış ltres bağlatısı V5 (HF..-503) veya 7 (HF..-403) bağlamamalıdır. 0XS boyutudak chazlarda U Z bağlatısı yapmamalısıız. U Z bağlatısız HF çıkış ltres bağlatısı (WM rekası sadece 4 veya 8 k) X1 B X2/3 +R U Z bağlatılı HF çıkış ltres bağlatısı (WM rekası sadece 12 veya 16 k) B X1 X2/3 +R 22 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

23 Bağlatı Opsyoel güç kompoetler bağlaması Çıkış şok bob HD Çıkış bob MOVITRAC B' yakııa ve mmum mesae dışıa mote ed. Üç azı da (E yok!) çıkış bobde dama brlkte geçr. Ekralamış br kabloda ekraı çıkış şok bobde geçrlmese z verlmez. Kablo çıkış şok bob HD'de bobe 5 x tur sarılmalıdır U V W E = 5 Kablo çapıı büyük olduğu durumlarda 5 te az sarım olablr, akat 2 veya 3 çıkış bob ser olarak bağlamalıdır. SEW 4 sarımda 2 ve 3 sarımda 3 çıkış şok bob ser olarak bağlamasıı öerr. Çıkış şok bob HD012' takılması: Çıkış şok bob at olduğu rekas çevrc altıa takı. Çıkış şok bob altıda ve üstüde e az 100 mm (3.94 ç) havaladırma mesaes bırakı. Yalarda se 10'ar mm (0.39 ç) boşluk bırakı. Toprak hattıı bağlaması ç 3 şaretlemş alterat mevcuttur. Motor kablosuu E letke doğruda rekas çevrcye bağlayablrsz. V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 23

24 4 Bağlatı Opsyoel güç kompoetler bağlaması Çıkış şok bob HD100 / HD101' takılması HD100 / HD101 çıkış şok bob brlkte verle vdalarla rekas çevrc MOVITRAC B le brlkte elektrk paosudak letke motaj yüzeye mote edz. U / V / W bağlatıları, U / V / W le yazdırılır ve uygu olarak bağlamalıdır. E L1 L2 L3 E HD100 / HD101 U V W E MOVITRAC B U V W E M 3 ~ EMU modülü FKE12B / FKE13B EMU modülüü brlkte verle vdalarla rekas çevrc MOVITRAC B le brlkte elektrk paosudak letke motaj yüzeye mote edz. U / V / W bağlatıları, U / V / W le yazdırılır ve uygu olarak bağlamalıdır. L1 / L2 / L3 (kahvereg / turucu / beyaz) bağlatıları stee sırada bağlaablr. L1 L2 L3 E L1 L2 L3 E FKE MOVITRAC B U V W E U V W E M 3 ~ 24 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

25 Bağlatı Opsyoel güç kompoetler bağlaması TC re drec FKB10B le BW1 / BW3 TC re dreçler BW1 ve BW3 [1], opsyoel br tespt drseğ FKB10B [2] le parça umarası , rekas çevrc alt taraıa ekra sacıa mote edleblr. [1] [2] FKB11B / FKB12B / FKB13B ve FHS11B / FHS12B / FHS13B le yassı tp dreçler Yassı tp re dreçler ç motaj şekller: Elektrk paosuu arka paele tespt: FKB11B / FKB12B / FKB13B Bağlatı rayı le tespt: FHS11B / FHS12B / FHS13B FKB11B FKB12B FKB13B FHS11B FHS12B FHS13B V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 25

26 4 Bağlatı UL'ye uygu motaj 4.4 UL'ye uygu motaj UL'ye uygu motaj ç aşağıdak uyarılar dkkate alımalıdır: Bağlatı kablosu olarak sadece aşağıdak sıcaklık aralıklarıa uygu bakır kablolar kullaılmalıdır: MOVITRAC B : Sıcaklık aralığı 60/75 C (140/167 F) MOVITRAC B 0370 ve 0450: Sıcaklık aralığı 75 C (167 F) MOVITRAC B güç klemesler ç gerekl sıkma mometler: Tekk blglere bakıız. Frekas çevrc sadece maksmum az-toprak gerlm AC 300 V ola besleme şebekelerde kullaılablr. Frekas çevrc IT şebekelerde kullaılablmes ç, hem çalışırke ve hem de hata durumuda az-toprak gerlm AC 300 V y geçmemes gerekr. Frekas çevrc MOVITRAC B sadece aşağıdak tabloda verle maksmum değerlere ulaşable besleme şebekelerde kullaılablr. Sadece erye sgortalar kullaılmalıdır. Sgortaları kapaste verler aşağıdak tabloda verle değerler aşmamalıdır. 26 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

27 Bağlatı UL'ye uygu motaj Maksmum değerler / sgortalar UL ye uygu motaj ç aşağıdak maksmum değerlere / sgortalara uyulmalısıız: 230 V chazlar / 1 az Maksmum şebeke akımı Maksmum şebeke gerlm Sgortalar 0003 / 0004 / 0005 / 0008 AC 5000 A AC 240 V 15 A / 250 V 0011 / 0015 / 0022 AC 5000 A AC 240 V 30 A / 250 V 230 V chazlar / 3 az Maksmum şebeke akımı Maksmum şebeke gerlm Sgortalar 0003 / 0004 / 0005 / 0008 AC 5000 A AC 240 V 15 A / 250 V 0011 / 0015 / 0022 AC 5000 A AC 240 V 20 A / 250 V 0037 AC 5000 A AC 240 V 30 A / 250 V 0055 / 0075 AC 5000 A AC 240 V 110 A / 250 V 0110 AC 5000 A AC 240 V 175 A / 250 V 0150 AC 5000 A AC 240 V 225 A / 250 V 0220 / 0300 AC A AC 240 V 350 A / 250 V 400/500 V chazlar Maksmum şebeke akımı 0003 / 0004 / 0005 / 0008 / 0011 / 0015 Maksmum şebeke gerlm Sgortalar AC 5000 A AC 500 V 15 A / 600 V 0022 / 0030 / 0040 AC 5000 A AC 500 V 20 A / 600 V 0055 / 0075 AC 5000 A AC 500 V 60 A / 600 V 0110 AC 5000 A AC 500 V 110 A / 600 V 0150 / 0220 AC 5000 A AC 500 V 175 A / 600 V 0300 AC 5000 A AC 500 V 225 A / 600 V 0370 / 0450 AC A AC 500 V 350 A / 600 V 0550 / 0750 AC A AC 500 V 500 A / 600 V UYARILAR Harc DC 24 V gerlm kayağı olarak sadece sıırlı çıkış gerlml (U max = DC 30 V) ve sıırlı çıkış akımlı (I 8 A) test edlmş chazlar kullaılmalıdır. UL sertkası, topraklamamış yıldız okta bağlatılı gerlm şebekeler (IT sstemler) ç geçerl değldr. V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 27

28 4 Bağlatı Motaj paket 4.5 Motaj paket Ek paket teslmat çerğ Teslmat çerğe, kapsamı rekas çevrc boyutua bağlı olarak değşe br ek paket poşet de dahldr. Boyut 0 ç ek paket: Boyut 0 ç ek paket teslmat çerğ 0XS / 0S / 0L 1 2S / 5 Kotrol elektroğ ç klemes ve vdalı ekra sacı [1] 3 elektrok klemes ş [2] Topraklama klemesler ve vdalar [4] Güç parçası ç klemes ve vdalı ekra sacı [3] Şebeke (2 veya 3 az) ve motor şler [5] Etketl plastk zolasyolar [6] Güç parçası ç klemes ekra sacı, vdalar harç Dokumaya karşı koruma Güç parçası ç klemes ekra sacı ve vdalar Tespt saplamaları Dokumaya karşı koruma 28 V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B

29 Bağlatı Motaj paket Kotrol elektroğ modüller ç ekra sacı motajı (tüm boyutlar) MOVITRAC B de stadart olarak br kotrol elektroğ ekra sacı ve br tespt vdası le brlkte teslm edlr. Kotrol elektroğ modülü ekra sacıı mote etmek ç: 1. Öce vdayı [1] çözü 2. Ekra klemes plastk muhaazadak yarığa sürü 3. Ekra klemes sıkı [1] Güç parçası ekra sacıı motajı Boyut 0 MOVITRAC B, Boyut 0, stadart olarak br güç parçası ekra sacı ve 2 tespt vdası le brlkte teslm edlr. Güç parçası ekra sacıı brlkte verle tespt vdaları le mote ed. [1] [2] [1] E bağlatısı [2] Ekra sacı V3 şletme kılavuzu MOVITRAC B 29