JEOLOJİK YAŞ ANALİZLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JEOLOJİK YAŞ ANALİZLERİ"

Transkript

1 Servis Numarası BİYOSTRATİGRAFİK ve JEOLOJİK YAŞ ANALİZLERİ Ücret (TL) Foraminifer Mikropaleontolojisi (FM) FM İncek kesit yapımı için binoküler mikroskopta örnek seçimi 20 FM Yönlü ince kesit hazırlama (tane fosilden / kayaç içindeki fosilden) 50 FM Yıkama örneği hazırlama (tane fosil ayıklamak amacıyla kırıntılı örneği yıkama 35 işlemi) FM Yıkama örneğinden tane fosil ayıklama 55 FM Tane fosillerin temizlenmesi (ultrasonik banyo veya özel deterjanla) 20 FM Tane fosilden SEM analizi için örnek hazırlama 70 FM İnce kesitten mikropaleontolojik analiz (biyolojik mikroskopta) 150 FM Kuyu başında ince kesitten mikropaleontolojik analiz (ince kesit işlemleri hariç) 250 FM Kuyu başında ince kesitten mikropaleontolojik analiz (ince kesit işlemleri dahil) 310 FM Tane fosil slaytından mikropaleontolojik analiz 180 FM Tane fosil slaytından mikropaleontolojik analiz (tüm işlemler dahil ) 250 FM Kuyu başında tane fosil slaytından mikropaleontolojik analiz (tüm işlemler dahil) 350 FM Kuyularda ve ÖSK larda metre başına mikropaleontolojik analiz 30 Nannopaleontoloji (NP) NP Nannopaleontoloji slaytı hazırlama 35 NP SEM analizleri için nannopaleontoloji slaytı hazırlama 50 NP Nannopaleontolojik analiz 200 NP Nannopaleontolojik analiz (tüm prosesler dahil) 250 NP Kuyubaşı nannopaleontoloji analizleri (tüm işlemler dahil) 330 NP Kuyu ve ÖSK larda metre başına nannopaleontolojik analiz 30 Palinoloji (PA) PA Palinolojik preperat hazırlama 75 PA SEM analizleri için palinolojik preperat hazırlama 75 PA Kerojen ve organik fasiyes analizleri için preperat hazırlama 55 PA Vitrinit yansıma ölçümleri için konsantre kalıp hazırlama 70 PA Tüm kaya parlatma örnek kalıbı hazırlama 50 PA Sıvı hidrokarbonlarda palinolojik preperat hazırlama 540 PA Palinolojik analiz (biyolojik ve floresan mikroskopta) 275 PA Palinolojik analiz (tüm işlemler dahil) 320 PA Kuyubaşı palinoloji analizleri (tüm prosesler dahil) 450 PA Palinofasiyes analizleri (tüm prosesler dahil) 90 PA Organik fasiyes analizi (tüm prosesler dahil) 150 PA Kuyularda ve ÖSK larda metre başına palinolojik analiz 30

2 Dijital Görüntüleme (DP) ve Bilgisayar Uygulamaları (CAP) DP Dijital mikrofotoğraf çekimi (mikrofoto başına) 10 DP Mikrofosil levhalarının hazırlanması (levha başına) 300 CAP Strata Bugs programı ile biyostratigrafik log çizimi (örnek başına) 60 CAP Strata Bugs programı ile biyostratigrafik log çizimi (her 100 m. için) FM , NP ve PA kodlu analizler için örnekleme aralığı, formasyon, litoloji, log verisi ve fosil içeriği vb. göz önünde bulundurulmak kaydıyla, konunun uzmanı tarafından tespit edilir. 2. Bu hizmetler için, en az 100 m lik bir aralık gereklidir. Servis Numarası PETROGRAFİK SEDİMANTOLOJİK ve MİNERALOJİK ANALİZLER Ücret (TL) Örnek Hazırlama (SP) SP İnceleme için kesinti örneğinin hazırlanması (1 adet) 10 SP Standart ince kesit yapımı (48x28x1.35 mm) (1 adet) 30 SP Standart ince kesit yapımı (48x28x1.35 mm)(makine ile)(1 adet) 60 SP Büyük boy ince kesit yapımı (70x55x2.0 mm) (1 adet) 40 SP Karottan veya el örneğinden tapa (1 1/2, 1 ) (1 adet) 20 SP Boyanmış reçine (epoxy) enjeksiyonu (1 adet) 20 Örnek Hazırlama (Sahada) (FSP) FSP Sahada taşınabilir el karotiyeri ile tapa örneğinin alınması (1 1/2, 1 ) (1 adet) 80 FSP Saha ve kuyubaşında ince kesit yapımı (standart) (1 adet) 40 Fotomikroğraf (PH) PH Dijital fotomikrograf çekimi (1 adet) 10 Arşivleme (AS) AS TPAO ya ait kesinti örneklerinin arşivlenmesi (1 adet) 5 AS TPAO ya ait karot örneklerinin arşivlenmesi (1 m) 30 AS TPAO ya ait saha örneklerinin arşivlenmesi (1 adet) 8 AS PİGEM e ait kesinti örneklerinin arşivlenmesi (1 adet) 5 AS PİGEM e ait karot örneklerinin arşivlenmesi (1 m) 30 AS Kesinti örneklerinin sirkülasyonu (1 adet sarı kutu ) 5 AS Karot örneklerinin sirkülasyonu (1 adet karot sandığı) 5 AS Saha örneklerinin sirkülasyonu (1 adet sarı kutu) 5 Sedimantoloji ve Petrografi (SE) SE Litolojik analiz (1 adet) 30 SE Kuyu kesinti örneklerinden ince kesit yapımı için örnek seçimi (1 adet) 20 SE Litolojik log çizimi(1/1000 ölçekli) (100 m) 90 SE Sedimantolojik karot tanımı (litoloji, doku, sedimanter yapı ve rezervuar özellikleri)(log çizimi dahil)(1 m) 360

3 SE Petrografik analiz (Mevcut ince kesit örneğinden) (1 adet) 100 SE Petrografik analiz (Kesinti örneğinden, örnek seçimi ve ince kesit yapımı dahil) (1 adet) 150 SE Petrografik analiz (El örneğinden, ince kesit yapımı dahil) (1 adet) 130 SE Petrografik log çizimi(1/1000 ölçekli)(100 m) 100 SE Karottan gamma ray logunun alınması (1m) 90 SE İnce kesitten dijital görüntüleme sistemi ile görüntü analizi (1 saat) 60 SE Elektrik logları ile litolojik sedimantolojik fasiyes analizi (100 m) 200 SE Cyclolog ile sekans stratigrafi analizi (100 m) 250 SE Cyclolog ile cluster analizi (10 m) 20 SE Karotun 2D (slabbed) modunda taranması (1 m) 50 SE Karotun 3D (unrolled) modunda taranması (1 m) 100 SE Karottan çeşitli görüntü analizlerin yapılması (1 saat) 100 SE Fasiyes haritalama ve korelasyonu (1 gün) 750 Sedimantoloji ve Petrografi (FS) FSE Litolojik analiz (Kuyubaşında) (1 adet) 42 FSE Sedimantolojik karot analizi (Kuyubaşında/Sahada)(litoloji, doku, sedimanter yapı ve rezervuar özellikleri, log çizimi dahil) (1 m) FSE Petrografik analiz (Tüm prosesler dahil) 180 FSE Elementel Analiz (FS) Portatif XRF Spektrometresi ile sahada (mostra ve/veya karot üzerinde) elementel analiz (1 adet) 1 SE ve FSE kodlu analizler binoküler mikroskop kullanılarak yan duvar karotu, kesinti ve el örneklerinin renk, doku, bağlayıcı, sertlik ve benzeri diğer fiziksel özellikler gibi geniş litolojik tanımlamalarını içerir. 2 SE ve FSE kodlu analizler kayacın adı, tane boyu, yuvarlaklık, mineraloji, çimento tipi, gözeneklilik tipi ve yüzdesi, diyajenez ve bunun yorumu, görsel gözenekliliğin tanımı, rezervuar özellikleri, yapısal ve dokusal özellikler, enerji tipi ve çökelme ortamı yorumlarından meydana gelmektedir. 3 SE kodlu madde, petrografik analiz sonuçlarınının kullanılarak fasiyeslerin belirlenmesi, gözeneklilik, diyajenez ve çökelme ortamı yorumlarını içeren 1/1000 ölçekli petrografik logların hazırlanmasını içerir. 4 SE kodlu analiz ile FSE kodlu servisler karota ait litoloji, doku, sedimanter yapıları, çimento ve matriks tipi ve dağılımı ile rezervuar özelliklerinin belirlenmesi ve 1/10 ölçekli sedimantolojik logunun çizilmesini içerir. 5 SE kodlu analiz çatlak yoğunluğu ve açıklığı, porozite yüzdesi ve tipi, gözenek boğazı ölçümü, tabaka eğim ve doğrultularının belirlenmesi vb. gibi görüntü analizlerini içerir. 6 FSE kodlu servis hizmetinde, Thermo Niton XL 3T 950 DM GOLDD+ marka/model portatif (handle) X Ray Floresans Spektrometresi ile, sahada mostra üzerinde, kuyuda karot üzerinde, arkeolojik çalışmalarda tarihi eserler üzerinde, örnek hazırlamaya gerek olmaksızın (nondestructive olarak) elementel analizler yapılmaktadır. Portatif XRF spektrometresi ile Soil modda Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, As, Rb, Sr,

4 Açıklama Zr, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, W, Ag, Hg, Pb, Cs, Te, Mo, U ve Th elementleri ppm mertebesinde; mining modda Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, As, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi elementlerini % mertebesinde analiz edilebilmektedir. Servis Numarası X IŞINLARI ANALİZLERİ Ücret (TL) X Ray Toz Difraksiyonu (XR) XR Tümkaya analizi için örnek hazırlanması (1 örnek) 25 XR Kil analizi için yönelmiş kil plaketlerinin hazırlanması (1 örnek) 50 XR Standart tümkaya patern çekimi * (1 örnek) 50 XR X Işını difraksiyon paterni çekimi (Zeolit, asbest, kristobalit gibi medikal mineralojik örnekler ile farmakolojik örneklerin analizinde ve benzeri standart dışı çekim gerektiren/talep edilen özel analitik koşullarda)(1 saat) XR Standart kil patern çekimi ** (1 örnek) 50 XR Yarı nicel tümkaya ve kil analizi (1 örnek) (Tüm standart prosesler dahil) 400 XR Yarı nicel tümkaya analizi (1 örnek) 140 XR Yarı nicel tümkaya analizi (1 örnek) (Tüm standart prosesler dahil) 215 XR Yarı nicel kil analizi (1 örnek) 140 XR Yarı nicel kil analizi (1 örnek) (Tüm std. prosesler dahil) 240 XR Yarı nicel tümkaya ve kil analizi (1 örnek) 260 XR Smektit ve illit diyajenezine dayalı olgunluk analizi (1 örnek) 120 XR Böbrek, safra kesesi, meshane ve diş eti taşları gibi ved diğer vücut taşlarının yarı 100 nicel analizi (1 örnek)(tüm standart prosesler ve rapor dahil) XR Rapor yazımı (1 adet) 150 XR Analiz Sonuç Raporu na difraktogram eklenmesi (1 adet) 20 XR Nitel tümkaya analizi (1 örnek) 95 XR Nitel tümkaya analizi (1 örnek) (Tüm standart. prosesler dahil) 165 XR Nitel kil analizi (1 örnek) 95 XR Nitel kil analizi (1 örnek) (Tüm std. prosesler dahil) 200 XR Nitel tümkaya ve kil analizi (1 örnek) 180 XR Nitel tümkaya ve kil analizi (1 örnek) (Tüm standart prosesler dahil) 340 XRF Analizleri MA XRF Cihazı ile mineral analizi (Na2O hariç) herbiri (% Al 2 O 3, SiO 2, CaO, Fe 2 O 3, Mn 3 O 4, P 2 O 5, MgO, TiO 2, K 2 O, S) (*) : Standart XRD tümkaya pattern çekimi : Tetha aralığında ve 2 derece/dakika örneğin cinsine göre 1 veya 2 derece/dakika tarama hızında yapılan tümkaya çekimidir. (**) : Standart XRD kil pattern çekimi : Bir örnekten hazırlanmış kil plaketleri üzerinde, 1 derece/dakika tarama hızında çekilen Tetha aralığındaki Normal çekimi, Tetha aralığındaki Etilen Glikollü çekimi ve Tetha aralığındaki Fırınlanmış çekimi kapsamaktadır. Tüm numunelerin, özellikle de asbest, zeolit, 80 75

5 kristobalit gibi solunabilir ve kanserojen mineraller içerdiği bilinen numunelerin, farmokolojik örneklerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir. Hastanelerden gelen numunelerin temiz ve patojenik unsurlardan arındırılmış olması gerekmektedir. Özellikle böbrektaşı, safrakesesi taşı ve meshane taşı gibi örneklerin laboratuvar çalışanlarının güvenliği açısından kan ihtiva etmemesi ve dezenfekte edilmiş olmaları gerekmektedir. TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOP ÇALIŞMALARI (SEM/EDS) Servis Numarası Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Ücret (TL) SEM Kaplama için örnek hazırlanması (1 adet) 18 SEM Altın kaplanması (1 adet) 48 SEM Karbon kaplanması (1 adet) 35 SEM Morfolojik iç yapı analizi (görüntü analizi)(1 saat) 150 SEM Görüntü inceleme ve IXRF EDS mikroanalizi (1 saat) 220 SEM Rapor yazımı (1 adet) 150 SEM Danışmanlık (+ %50) ** SEM/EDS sistemindeki mikroanalizler görüntü inceleme ve elementel yarı nicel mikroanaliz kapsamı ile Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre akredite edilmiştir. (**): SEM servis numaralı "Danışmanlık" bedeli, çalışmacının (müşterinin) talep ettiği analizlerin, çalışmacının bizzat katılmadığı ve çalışmanın tarafımızca yapıldığı durumlarda geçerlidir. Bu durumda yapılan analizlerin toplam tutarının % 50 si "Danışmanlık" bedeli olarak faturaya ilave edilir. Servis Numarası KAYNAK Ücret (TL) Petrol Jeokimyası (PG) Örnek Hazırlama PG Jeokimyasal Örnek Hazırlama (Örnek seçimi,öğütme, çözücü ile yıkama, kodlama) 24 Piroliz ve Toplam Organik Karbon Analizleri PG Piroliz ve TOC Analizi (Rock Eval VI) 84 PG Piroliz ve TOC ve Karbonat Analizi (Rock Eval VI) 102 Özütleme ve Kromatografik Ayırma Analizleri PG Asfalten Giderme ve Miktar Tayini 90 PG Soxhlet Özütleme Analizi (Kantitatif) 120 PG Hızlandırılmış Çözücü Özütleme Analizi (ASE) (Kantitatif) 108 PG Suda TPH (Toplam Petrol Hidrokarbonları) Ayırımı 120 PG Kolon Kromatografi Analizi (Kantitatif) 120 PG Kolon Kromatografi Analizi (Preparatif) 90 PG n Alkan Fraksiyonu Ayırımı 240 PG Aromatik Hidrokarbon Fraksiyonlarının (mono ve triaromatik) Kolon Kromatografi 180

6 Analizi PG Moleküler Elek Analizi 54 PG İnce Tabaka Kromatografi Analizi (Iatroscan) (Kantitatif) 132 Gaz Kromatografi Analizleri PG Toplam Özüt Gaz Kromatografi Analizi 270 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometri Analizleri PG Doymuş Biyomarker GC/MS Analizi 720 PG Aromatik Biyomarker GC/MS Analizi 780 PG GC MS Analizi (Full Scan) 990 Duraylı İzotop Analizleri Karbon İzotop ( 13 C/ 12 C) Analizleri PG Petrol veya Özütün Doymuş Hidrokarbon Bileşenlerinin Bileşen Spesifik Karbon 720 İzotop Analizi (GC C IRMS) PG Kerojen ( EA IRMS) / Katı örnekler İzotop Analizi 360 Hidrojen İzotop ( 2 H/H) Analizleri PG Kerojen ( EA IRMS) / Katı örnekler İzotop Analizi 360 Oksijen İzotop ( 18 O/ 16 O) Analizleri PG Petrol veya Özütün Aromatik Fraksiyonunun İzotop Analizi (EA IRMS) 240 PG Kerojen (EA IRMS) / Katı örnekler İzotop Analizi 360 Azot İzotop ( 15 N/ 14 N) Analizleri PG Kerojen ( EA IRMS) / Katı örnekler İzotop Analizi 360 Organik Petrografi (OP) OP Kerojen Tipi Tayini (SCI ölçümü ve floresan dahil) 72 OP Vitrinit Yansıması Ölçümü (Kerojen, Kömür ve Tüm Kaya) 72 Açıklama Servis Numarası KAROT ANALİZLERİ Ücret (TL) Karot Analizleri (CA) Karotun Temizlenmesi * CA Tapa GB CA Tamçap GB CA Kırıntı veya kayaç örneği GB (*) 3 hafta Sohxlet ekstraksiyon ile temizlikten sonra her hafta için 10 TL ekstra ücret alınacaktır. GB: Görüşmeyle Belirlenecektir. Karotların Kurutulması CA Kurutma 10 CA Nem Kontrollü Kurutma 20

7 Gözeneklilik ve Hava Geçirgenliği Gözeneklilik (Helyum porozimetresi Boyle kanunu) CA Tapa 85 CA Tamçap 170 Gözeneklilik (Civa enjeksiyonu 1200psi) CA Tapa veya kayaç örneği 85 Hava Geçirgenliği (Steady State) CA Tapa 85 CA Tamçap 170 Gözeneklilik ve Unsteady State Hava Geçirgenliği (Overburden Basıncı Altında)* (İlave overburden basıncı verilebilir) CA Tapa (ka>0.01 md) 260 CA Her ek basınç kademesi için 42 CA Tapa (ka<0.01 md) 420 CA Her ilave basınç kademesi için 125 Açıklama Testler, bilgisayar kontrollü CMS 300 cihazı ile tek seferde 8 farklı kademede ve en yüksek 10,000 psi net overburden basıncı altında yapılabilmektedir. Tesylerin sonucunda, her overburden basıncındaki gözeneklilik değerlerinin yanısıra,klinkenberg faktörü hesaplanmakta ve ayrıca "Forchheimer `s Beta" faktörü verilmektedir. Kayaç Örneklerinde Yoğunluk Ölçümü (Gözeneklilik ölçümü zorunludur) Tane Yoğunluğu CA Tapa, 18 CA Tamçap 60 Kaba (Bulk) Yoğunluk CA Tapa 18 CA Tamçap 18 CA Kırıntı ve Kayaç Örneği 84 Akışkan Doymuşluklarının Ölçümü CA "Retort" yöntemi 260 CA "Dean Stark" yöntemi 210 Killi ve Organik Maddece Zengin Karot Örneklerinin Analizi CA Yoğunluk, Gözeneklilik ve Doymuşluk Ölçümü * 1400 CA Geçirgenlik Ölçümü ** 200 (*) Testler, mesh aralığında öğütülmüş karot örnekleri üzerinde yapılmakta olup; korunmuş (fresh) örnekler üzerinde kaba yoğunluk ve gaz ile doymuş gözeneklilik ölçümlerini, temizlenmiş ve kurutulmuş örnekler üzerinde ise tane yoğunluğu, gözeneklilik, petrol, su ve gaz doymuşluğu,ölçümlerini kapsamaktadır. (**) mesh aralığında öğütülmüş karot örnekleri üzerinde yapılmaktadır. Oda Sıcaklığında Sıvı Geçirgenliği Ölçümü Su veya Petrol Geçirgenliği

8 CA Tapa 420 CA Tamçap 840 İlave Overburden Basıncında CA Tapa 210 CA Tamçap 420 Akışa bağlı sıvı geçirgenliği (Su, asit, sondaj sıvısı hassasiyeti) CA Başlangıç sıvısı Tapa 840 CA Başlangıç sıvısı Tamçap 1680 CA Her ilave sıvı Tapa 600 CA Her ilave sıvı Tamçap 1200 CA Asit ve Sondaj Sıvısı (Ücret Görüşmeyle Belirlenecektir) Belirlenen Su Doymuşluğundaki Etken Petrol Geçirgenliği CA Tapa 840 CA Tamçap 1680 Rezervuar Koşullarında Sıvı Geçirgenliği Ölçümü Su veya Petrol Geçirgenliği CA Tapa 1020 CA Tamçap 2040 Akışa Bağlı Sıvı Geçirgenliği (Su, asit, sondaj sıvısı hassasiyeti) CA Başlangıç sıvısı Tapa 1020 CA Başlangıç sıvısı Tamçap 2040 CA Her ilave sıvı Tapa 600 CA Her ilave sıvı Tamçap 1200 Belirlenen Su Doymuşluğundaki Etken Petrol Geçirgenliği CA Tapa 1680 CA Tamçap 3720 Oda Koşullarında Su Ötelemesi Testi Temel Öteleme (Test esnasında ara veri alınmadan, uç nokta doymuşlukları ve geçirgenlikleri) CA Tapa 1680 CA Tamçap 3720 Su Öteleme Performansı (Test esnasında ara veri alınarak) CA Tapa 2880 CA Tamçap 6240 Su Petrol Göreli Geçirgenliğinin Hesaplanması (Test sonuçlarının izin verdiği ölçüde) CA Tapa 720 CA Tamçap 720

9 Rezervuar Koşullarında Su Ötelemesi Testi Ötelemesi ve Petrol Su Göreli Geçirgenlik Testleri (Unsteady State" Metod) Temel Öteleme (Test esnasında ara veri alınmadan, uç nokta doymuşlukları ve geçirgenlikleri) CA Tapa 4800 CA Tamçap 8400 Su Öteleme Performansı (Test esnasında ara veri alınarak) CA Tapa 7200 CA Tamçap Su Petrol Göreli Geçirgenliğinin Hesaplanması (Test sonuçlarının izin verdiği ölçüde) CA Tapa 720 CA Tamçap 720 Oda Koşullarında Göreli Geçirgenlik Testleri "Unsteady State" Metod Su Petrol (Su doymuşluğu arttırılarak) CA Tapa 2880 CA Tamçap 6240 Petrol Su (Su doymuşluğu azaltılarak)(su Petrol testinden hemen sonra yapılır) CA Tapa 2100 CA Tamçap 4200 Gaz Petrol (Gaz doymuşluğu arttırılarak) CA Tapa 2880 CA Tamçap 6240 Gaz Petrol (Gaz doymuşluğu arttırılarak(kalıcı su doymuşluğu (Swir) ile) CA Tapa 2880 CA Tamçap 6240 Gaz Su (Gaz doymuşluğu arttırılarak) CA Tapa 2880 CA Tamçap 6240 Gaz Su (Gaz doymuşluğu arttırılarak)(su petrol testinden sonra kalıcı petrol doymuşluğunda) CA Tapa 2400 CA Tamçap 4800 Petrol Üretimine Karşı Su Enjeksiyonu ve Su Kesimine Karşı Petrol Üretimi Hesaplamaları CA Tapa 720 CA Tamçap 720 Oda Koşullarında Göreli Geçirgenlik Testleri Kararlı "Steady State" Metod Su Petrol (Su doymuşluğu arttırılarak)

10 CA Tapa 7680 Petrol Su (Su doymuşluğu azaltılarak) (Su petrol testinden hemen sonra) CA Tapa 7200 Kapiler Basınç Testleri Civa Enjeksiyon Metodu (Tapa ve kırıntı örneklerinde) CA Çok noktalı drenaj ( psia) 700 CA Drenaj ve imbibisyon eğrileri ( psia) 1400 CA Çok noktalı drenaj ( psia) 1250 CA Drenaj ve imbibisyon eğrileri ( psia) 1500 CA CA CA Su doymuşluğunun, su tablosu üzerindeki yükseklik ve geçirgenlik (veya gözeneklilik) ile ilişkilendirilmesi Gözenek boğazı boyut dağılımı (CA veya CA numaralı servis gereklidir) Permeability hesaplamaları (CA veya CA numaralı servisler gereklidir) Kapiler Basınç ve Elektriksel Direnç Ölçümleri * CA Tapa GB (*) Testler porous plate yöntemi ile oda sıcaklığında ve rezervuar basıncı altında yapılmaktadır. Santrifüj Yöntemiyle Elektriksel Rezistivite Ölçümleri CA Tapa (Devir: RPM: 4 kademe) 2880 CA Tapa (Kapiler Basınç Ölçümleri) GB Islanımlılık (İmbibisyon Testleri) Temizlenmiş veya Koşullandırılmış Koşullarda Petrol ve Suyun İmbibisyonu CA Tapa 2520 İmbibisyon ve Öteleme (Amott metodu) CA Tapa 3600 Doyurma (Saturation) İşlemleri CA Tapa GB Petrolde Yaşlandırma (Aging) İşlemleri CA Tapa GB Açıklama GB: Görüşmeyle Belirlenecektir Servis Numarası KAYA MEKANİĞİ / KUYU STABİLİTESİ ANALİZLERİ Ücret (TL) RMWS Tek eksenli basınç dayanım testi 100 RMWS Üç eksenli basınç dayanım testi 200 RMWS Statik deformabilite testi 300 RMWS Dinamik deformabilite testi 200 RMWS Nokta yükleme dayanım testi

11 RMWS Suda dağılma testi 150 RMWS Endirekt çekme dayanım testi (Brazilian) 100 Açıklama