GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ"

Transkript

1 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

2 Görme

3

4 GÖRME YETERSİZLİĞİNİN YASAL TANIMI Görme keskinliği; Bir mesafeden görme ve ayrıntıları ayırt etme yeteneğidir Görme alanı; Baş çevrilmeden ve gözler oynatılmadan görülebilen alan demektir. KÖR: Gerekli tüm düzeltmelerden sonra iyi gören gözündeki görme keskinliği 20/200 ya da daha az ve görme alanı 20 dereceden az olan kişilere kör denir. AZ GÖREN: Görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan kişilere az gören denilmektedir.

5 EĞİTSEL TANIM Eğitsel açıdan kör, Eğitimde dokunsal ve işitsel materyallere ihtiyaç duyan kişidir. Eğitsel açıdan kör olarak tanımlanan birey, okumak için kabartma alfabe ya da konuşan kitaplara ihtiyaç duyar.

6 Eğitsel açıdan az gören, Görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanabilen kişidir. Az gören bireyler görme potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmek için gözlük,büyüteç gibi araç gereçlere, büyük puntolu yazı, aydınlatma, zıtlık gibi materyal ve çevre düzenlemelerine gerek duyarlar.

7 Görme Yetersizliğinin Nedenleri Zedelenme Katarakt Glokom Göz tembelliği Şaşılık Albinizm Nistagmus Aniridia Görüntü Oluşum hataları Miyop Hipermetrop Astigmat Görsel Girdinin İşlenememsi

8 1.GURUPTAKİ ETMENLERDEN OLUŞAN GÖRME YETERSİZLİKLERİ ŞUNLARDIR: KATARAKT:Göz merceğinin saydamlığını yitirmesiyle oluşur. GLOKOM:Göz içi basıncının artması ve bu basınç nedeniyle retinadaki sinirlerin etkilenmesi sonucunda oluşur. GÖZ TEMBELLİĞİ:Gözlerden biri çalışırken, ötekinin daha az çalışması olarak tanımlanır. ŞAŞILIK:Göz kaslarındaki sorun nedeniyle her iki gözün içe veya dışa dönük olması durumudur.bu nedenle gözler aynı nesneye odaklanamazlar. ALBİNİZM:Kalıtımsal bir hastalıktır. Deride, saçta ve gözde renk pigmentlerinin olmaması durumudur.işığa aşırı duyarlılık ve astigmata neden olur.

9 NİSTAGMUS: Göz kürelerinin hızlı ve düzensiz olarak hareket etmesidir. ANİRİDİA: İrisin tam olarak gelişememesiyle ortaya çıkar. Göz bebeği ışık miktarına göre açılıp kapanamaz ve göz içine giren ışık miktarını kontrol edilemez. PREMATÜR RETİNOPATİSİ: Erken doğan bebeklere kuvözde fazla oksijen verilmesi sonucu oluşur. RETİNİTİS PİGMENTOSA(GECE KÖRLÜĞÜ): Kalıtımsal nedenlere bağlıdır.

10 2.GURUPTAKİ ETMENLERDEN OLUŞAN GÖRME YETERSİZLİKLERİ ŞUNLARDIR: MİYOP: ışık ışınlarının retinanın önünde odaklaşması sonucu ortaya çıkar. Kişi yakınındaki nesneleri kolaylıkla görür, uzaktakileri net göremez. HİPERMETROP: ışık ışınlarının retinanın arkasında odaklaşması sonucunda oluşur.kişi yakınındaki nesneleri net göremez, uzaktaki nesneleri daha iyi görür. ASTİĞMAT: Kornea ya da merceğin yüzeyindeki düzensizlikler nedeniyle ışık ışınlarının eşit biçimde kırılmamasıyla oluşur.görüntü bozuk ya da bulanıktır.

11 GÖRMENİN GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ oinsanların dış dünyadan aldıkları bilgilerin %85 ini görme kanalıyla aldığı tahmin edilmektedir. o Ancak bu, görme yetersizliği olan çocukların görenlerden %85 daha az bilgi alacağı anlamına gelmez. ogörme engelli çocukların diğer duyu organlarını da bilgi edinme amacıyla kullanacağı anlamına gelir.

12 Pek çok kas becerisi hareketi yapan kişinin izlenmesi ve taklit edilmesi yoluyla öğrenilmektedir. Görme duyusu küçük çocuğa dünyayı bütünleşmiş bir biçimde sunar. Görme olmadığında birey dünyayı öğrenmek için kendi incelemelerine ve başka insanların anlatımlarına güvenmek zorunda kalır. Çevredeki bir çok nesne küçük çocuğun dokunarak veya işitme yoluyla inceleyebilmesi için çok büyük ya da çok küçük ve çok soyuttur. Sözel tanımlar ise, tanımı yapanın bakış açısına bağlıdır ve eksiktir. Bu nedenle kör çocuklar çevredeki olayları ve nesneleri bütünüyle anlayamazlar. Bu nedenle kör çocukların çevrelerini tanıyıp öğrenmeleri için özel eğitim yöntemlerine gerek vardır.

13 BEDENSEL GELİŞİM ÜZERİNDE ETKİSİ Bebekler yaklaşık 8 aylık olduklarında başlarını ve gövdelerini dik tutarak oturmayı başarabilirler. Bunu sırasıyla; emekleme, ayakta durma, tutunarak yürüme ve yalnız başına yürüme izler. Kör çocuklarda kulak-el koordinasyonu kurulduktan sonra emeklemeye başlayacaktır. Bir ses kaynağına erişme 1. yılın sonuna doğru gelişir. Bu nedenle kör bebeklere sesli oyuncaklar sunulması, bu oyuncaklara erişmelerinin desteklenmesi gerekir. Bu dönemde ses kaynağına yönelme ve erişme öğretilmezse emekleme ve buna bağlı olarak yürümede gecikme olacaktır.

14 TAKLİT: Tutma, bırakma, yemek yeme, giyinme benzeri birçok psikomotor beceri yetişkinlerin gözlenip taklit edilmesi sonucu öğrenilir. Çocuğun çevresindeki insanları dokunarak gözlemesi, bu yolla çeşitli hareketlerin hangi vücut bölümlerine ait olduğunu anlamasını sağlar. Çocuğun yaptığı hareketlerin anlatılması (eğilme, çömelme,uzanma, tutma, çiğneme vb. ), giydirilirken yemek yedirilirken yaptıklarının ona anlatılması, taklit becerilerinin ve buna bağlı olarak psikomotor becerilerinin gelişimine katkıda bulunur.

15 EL-GÖZ İŞBİRLİĞİ: Küçük motor becerilerin başarılması büyük ölçüde el-göz işbirliğine dayalıdır. Kör bebeklerde el-göz işbirliği yerine kulak-el işbirliğini geliştirmek önemli olmaktadır. Az gören çocuklarda ise, el-göz işbirliğindeki sınırlılıkları ortadan kaldıracak etkinlikler düzenlenmelidir. Küpleri kavanoza biriktirme, küpleri kule yapma, makasla çizgi üzerinden kesme etkinlikleri, el-göz işbirliğini geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

16 BİLİŞSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Bilişsel gelişim duyuların kullanılmasını gerektirir. Çünkü, zihinde bulunan her şey ilk olarak duyular aracılığıyla algılanır. Bir çocuğun dokundukları, işittikleri, gördükleri, tattıkları ve kokladıkları çevreye karşılık gelen bir model olarak içselleştirilip depolanır. Duyumlar aracılığıyla edinilen bilgiler insanlar ve nesneler hakkında kavramların oluşmasını sağlar. Bu nedenle gören ya da görmeyen bütün çocukların bilişsel gelişiminde duyular yoluyla alınan bilgiler önem taşımaktadır.

17 Bilişsel gelişimin önemli bir boyutu kavram edinimidir. Duyular yoluyla önce nesneler arasındaki farklılık ve benzerlikler ayırt edilir. Daha sonra nesneler benzerliklerine göre etiketlenir. Çocuk böylece kavramlara sahip olur. Kör bir çocuk kavramları oluşturmada daha çok işitme ve dokunmaya bağlı kalacaktır. Bu durum kavram gelişiminde sınırlılık yaratabilir. Bir defa bütün kavramlar dokunsal ya da işitsel yaşantıyla öğrenilemeyebilir. (örneğin: gökdelen, apartman, kuşbakışı gibi) Dokunsal yaşantı ile öğrenilebilecek kavramlar ise, incelenen örneklerle sınırlı kalabilir. (örneğin: yaşamında bir kez uzun tüylü ve uzun kulaklı köpeğe dokunan kör çocukta köpek kavramı eksik oluşabilir.) Kör çocukların kavram gelişimlerini desteklemek için onlara birinci elden yaşantılar sunmak gereklidir.

18 Nesne Sürekliliği Nesne sürekliliği bir nesnenin görülmese de var olduğunun bilinmesidir. Gören bebeklerde yaklaşık 18 ay civarında nesne sürekliliği kavramı edinilir. Kör çocuklar uygun eğitim almadığında bir yıl kadar geri kalma eğilimi gösterirler. Görme yetersizliği olan çocuğun nesne devamlılığı anlayışını geliştirmek için işitsel ip uçları kullanılır. Anne odada bulunduğunda çocuğuna dokunmasa bile onunla konuşmalıdır. Çocuklar düşen nesneleri aramak için cesaretlendirilmelidir.

19 DİL GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gören bebek göz teması, işaret etme, mimikler gibi konuşma öncesi iletişim örüntülerini bol miktarda kullanır ve karşılığını alır. Kör bebekler genellikle anne babalarına gülmezler. Anne babalar bunu yanlış yorumlayarak bebeğin kendilerine fazla bağlanmadığını düşünebilirler. Bu durum, bebekle iletişime girme çabalarında bir azalmaya neden olur. Kör çocuk göz teması kuramaz, mimik ve jestlerle kendini ifade edemez. Yetişkinlerin dikkatini çekmek için stratejilere sahip değildir. Bu nedenle öfke nöbeti geçirebilir, huysuz olabilir. Bu yolla çevrenin dikkatini çekebildiğini keşfettiğinde sözlü iletişim yerine ağlama ve mızıklanmayı seçebilir.

20 Dil uzmanlarına göre başkalarını ağzını görme, dili kazanmada kritik bir faktör değildir. Önemli olan çocuğun nasıl ses çıkardığı değil, çevrenin buna nasıl tepki verdiğidir. Konuşmaya yeni başlayan kör çocukların konuşmalarında ekolali denen bir özellik gözlenir. Ekolali, bir takım cümlelerin anlamsız şekilde tekrar edilmesidir. Bunun nedeni, çocuğun iletişim anlamı taşımayan dil yaşantılarına maruz bırakılmasıdır.(çocuğun t.v.nin karşısında saatlerce oturması gibi)

21 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK İÇİN 1. Fiziksel Temas: Çocuğun gülümsemesine ve babıldamısına yardımcı olabilir. 2. Çocuğun istek ve ihtiyaçlarını tahmin etmek yerine onun ifade etmesini beklemek. 3. Çocuğa dokunduğu nesnelerin isimlerini söylemek, bunlarla ilgili konuşmak, çocuğun yaptığı hareketleri betimlemek. 4. Kavramları anlatmak yerine doğrudan yaşantılar sağlamak.

22 Braille Alfabesi

23

24

25 Eğitim Ortamları

26 Görme yetersizliği olan çocukların devam ettiği üç tür eğitim ortamı vardır. Bunlar ; yatılı görme engelliler okulları, özel sınıflar ve birlikte eğitim ortamlarıdır. 1. Yatılı görme engelliler okulu: Ülkemizde 16 tane yatılı görme engelliler ilköğretim okulu vardır. Göz hekimlerince kör tanısı konulan çocuklar alınmaktadır. Programda; Hayat bilgisi, matematik, türkçe derslerinin amaçları ve içeriği normal okul programına paraleldir. Normal okul programından farklı olarak, beden eğitimi ve bağımsız hareket, modelaj iş dersleri yer almaktadır. Dokunma ve işitsel ağırlıklı eğitim yapılmaktadır.

27 2. Özel sınıf düzenlemeleri: Ülkemizde görme engelli çocuklar için iki tür özel sınıf düzenlemesi bulunmaktadır. Birincisi ;normal okul içinde görme engelli çocukların devam ettiği özel sınıf düzenlemesidir. İkincisi; Ankara Mitat Enç Görme engelliler ilköğretim okulu bünyesinde bulunan az gören sınıflarıdır. 3. Birlikte eğitim ortamı: Görme yetersizliğinde etkilenen öğrencilerin bir kısmının kendi semtlerindeki okullara devam ettikleri eğitim ortamıdır.

28 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAM VE MATERYAL UYARLAMALARI OKUMA-YAZMA: Görme yetersizliği olan öğrencilerden öğrenme amacıyla birincil duyu kanalı olarak dokunmayı kullanan öğrenciler okumayı BRAİLLE alfabesi ile öğrenirler. Az gören öğrenciler için etkili okuma yazma arcının seçimi eğitsel değerlendirmeyi gerektirir. Basılı materyali okul çalışmaları ve gündelik yaşamda etkili olarak kullanabilecek çocuklara basılı materyalle okumayazma öğretilmelidir.

29 YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİ: Yönelim becerileri; kişinin pozisyonu ve çevresindeki önemli nesnelerle ilişkisini belirlemek için görme, işitme, koklama, dokunma duyularını kullanma sürecidir. Bağımsız hareket ise;güvenli, etkili ve bağımsız olarak hedefe doğru hareket etmesi anlamına gelmektedir. Yönelim ve bağımsız hareket becerileri şöyle sıralanabilir 1. Yönelim becerileri:beden bölümleri, çevreyle ilgili somut kavramlar(kapı, pencere, köşe gibi), uzay kavramları(sağ, sol), yönler, çevresel işaret ve ip uçlarını yorumlama 2. Bağımsız hareket becerileri: gören rehberle yürüme, korunma teknikleri, baston becerileridir.

30 MATEMATİK, SOSYAL BİLGİLER VE FEN BİLGİSİ: Görme engelliler matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri normal okul programıyla aynı içeriktedir. Bu dersler kullanılan materyaller açısından gören çocuklarınkinden farklılaşmaktadır. Matematik derslerinde öğrencilerin işlem yapabilmesi amacıyla küp taş ve kasası kullanılmaktadır. Bunun dışında kör çocuklar için hazırlanacak matematik materyallerinin kabartma olması gerekir. Sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinde ise kabartma haritalar ve kürelerden yararlanılmaktadır. Fen bilgisi derslerinde yer alan deney ve gözlemlerde ise öğrencilerin hangi duyularını bilgi almak için kullandıkları göz önünde bulundurularak düzenleme yapılmalıdır.

31 GÜNLÜK YAŞAM VE SOSYAL BECERİLER: Görme yetersizliği olan birey için günlük yaşam becerileri ve sosyal becerileri öğrenip, kullanmak en az akademik beceriler kadar önemlidir. Yemek pişirme, kişisel bakım, alış veriş yapma, giysi temizliği ve bakımı, ev yönetimi, bütçe hazırlama gibi günlük yaşam becerileri ve sosyal beceriler çocuğun yetişkinlilikte de bağımsız olabilmesi için önemlidir. (

32 SINIF İÇİNDE YAPILACAK UYARLAMALAR: OTURMA DÜZENİ: Öğrenci sınıfın aydınlık bir yerine ancak pencereye arkası dönük olarak oturtulmalıdır. Öğrenci tahtayı rahatça görebileceği bir yere oturtulmalıdır. DERS KİTAPLARI, DEFTER VE KALEM, OKUMA-YAZMA: Okunacak materyalin göze yaklaştırılması amacıyla okuma stantlarından ya da kalın klasörlerden yararlanılabilir. Okuma penceresi kullanılabilir. Kitap okurken zaman tanımak gerekir. Defterlerini daha rahat kullanmaları için satır çizgileri koyu renk kalemle belirginleştirilmeli. Öğretmen tahtaya yazı yazarken yazdıklarını sesli olarak tekrarlamalı. Yazılı sınavlarda ekstra zaman verilmeli.

33 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEKLEYİCİ TEKNOLOJİLER: Bilgisayar yazılım ve donanımları: Bilgisayar ekranındaki yazıları seslendiren programlar, normal yazıyı braille alfabesine çeviren programlar, braille çıktısı veren yazıcılar bunlar arasında. Optik ve optik olmayan yardımcı araçlar: Teleskopik ve telemikroskobik gözlükler, ayaklı ve el büyüteçleri, optik olmayan araçlar ise: büyük puntolu kitaplar, konuşan kitaplar,okuma pencereleri, okuma stantları sayılabilir. Elektronik yardımcı araçlar: Görüntüyü büyütmeye yarayan tepegözler, kapalı devre televizyon sistemleri, sentetik sesle konuşan saat ve hesap makineleri elektronik yardımcı araçlar arasında sayılabilir. Standart ve elektronik bağımsız hareket araçları: Okul öncesi dönemde ve yetişkinlerin kullanması için desenlenmiş standart bastonlar, lazer teknolojisiyle engel algılamayı sağlayan bastonlar bu araçlar arasında sayılabilir.

34

35 GÖRME KUSURUNUN ANLAŞILMASINDA AİLE VE ÖĞRETMENİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR: DAVRANIŞLAR: 1. Gözlerini aşırı bir şekilde ovuşturur mu? 2. Gözlerinden birini kapar ya da örter mi? 3. Başını sallar ya da öne doğru uzatır mı? 4. Okumada, ya da gözlerini yakından kullanmayı gerektiren diğer işlerde başarısız mıdır? 5. Yakın çalışmayı gerektiren işlerden rahatsız olur ya da gözlerini olağandan daha sık kırpıştırır mı? 6. Kitabı gözüne yakın tutar mı? 7. Kirpiklerini bir araya getirip gözlerini kısar ve kaşlarını çatar mı? 8. Uzaktaki nesneleri açık bir şekilde betimler mi?

36 GÖRÜNÜM: 1.Göz kayması var mıdır? 2.Göz kapağı şiş ya da gözlerini çapaklı mıdır? 3.Sık sık gözleri yaşarır mı? ŞİKAYETLER 1.Yanma, göz kaşınmasından şikayet eder mi? 2.İyi göremediğini belirtir mi? 3.Baş dönmesi, baş ağrısı ya da yakından bakmayı gerektiren işlerden sonra mide bulantısından şikayet eder mi? 4.Bulanık ya da çift gördüğünü belirtir mi?

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Özel gereksinimi olan çocukların farkına varılmasında, tanılanmasında, uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesinde, programların hazırlanmasında ve ilerlemelerin izlenmesinde çeşitli

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ. Eğitim. Özel. Ünite 1-12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Özel Eğitim Ünite 1-12 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 561

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 1 Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 2 İÇİNDEKİLER I. ÜSTÜN YETENEK NEDİR? I.1. Analytic üstünlük (Giftedness I.2. Synthetic üstünlük (Giftedness I.3. Practical üsütnlük (Giftedness

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Baş Makale: Farklı Engel Gruplarının İletişim Özellikleri ve Öğretmenlere Öneriler

Baş Makale: Farklı Engel Gruplarının İletişim Özellikleri ve Öğretmenlere Öneriler FARKLI ENGEL GRUPLARININ İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER 1 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2006, 7 (2) 1-23 Baş Makale: Farklı Engel Gruplarının İletişim

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

HER ÇOCUK FARKLIDIR. Bilgi Toplumunun Okulu. EKİN KOLEJİ P.D.R.H. servisinin ayda bir yayınlanan süreli yayınıdır. Yıl: 4 Sayı: 38 OCAK- ŞUBAT.

HER ÇOCUK FARKLIDIR. Bilgi Toplumunun Okulu. EKİN KOLEJİ P.D.R.H. servisinin ayda bir yayınlanan süreli yayınıdır. Yıl: 4 Sayı: 38 OCAK- ŞUBAT. Bilgi Toplumunun Okulu EKİN KOLEJİ P.D.R.H. servisinin ayda bir yayınlanan süreli yayınıdır. Yıl: 4 Sayı: 38 OCAK- ŞUBAT. 2008 HER ÇOCUK FARKLIDIR Çocuklarımıza, farklılıkları tanıma, kabul etme ve saygı

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

SINIF YÖNETİMİ. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

Kişinin meslekten neler beklediğini, neler isteyip neler istemediğini, açık ve net bir biçimde ifade etmesi,

Kişinin meslekten neler beklediğini, neler isteyip neler istemediğini, açık ve net bir biçimde ifade etmesi, DOĞRU KARAR VERMENİN ÖNEMİ Meslek kavramıyla ilk tanışıklığımız daha çocukken, büyüyünce ne olacaksın sorusuna, ailemizdeki kişilerin yönlendirmesiyle verdiğimiz cevapla başlar. Küçükken anne babalarımızın

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir.

Her dal eğilmez ama. her ağaç meyve verir. Her dal eğilmez ama her ağaç meyve verir. Merhaba, Billtest Koleji, Bilfen Okulları liderliğinde kurulmuş olan, Danışmanlık ve Denetleme Organizasyonu Bilfen Okulları tarafından yapılan uluslararası standartlarda

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA GRUPLANDIRILARAK ÇÖZÜMLENMESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI ANABİLİM DALI İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İSTENMEYEN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOKLU DİSİPLİNER ANLAYIŞLA

Detaylı

SALTO-GENÇLİK DAHİL ETME KAYNAK MERKEZİ (THE SALTO-YOUTH INCLUSION RESOURCE CENTER) WWW.SALTO-YOUTH.NET/INCLUSION/

SALTO-GENÇLİK DAHİL ETME KAYNAK MERKEZİ (THE SALTO-YOUTH INCLUSION RESOURCE CENTER) WWW.SALTO-YOUTH.NET/INCLUSION/ ENGEL YOK SINIR YOK Bu kitapçık Avrupa Komisyonu veya SALTO Dahil Etme Kaynak Merkezi (SALTO Inclusion Resource Center) ya da işbirliği yapmakta olduğu diğer kuruluşların resmi görüşlerini yansıtıyor olarak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Sürücü ve Yaya Eğitimi Seminerleri Eğitici El Kitabı

Sürücü ve Yaya Eğitimi Seminerleri Eğitici El Kitabı Sürücü ve Yaya Eğitimi Seminerleri Eğitici El Kitabı T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Hizmetleri Başkanlığı 2012 Her Hakkı

Detaylı

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ALANA KAYNAKLIK EDEN DERSLERİN SEÇİMİ ve MESLEK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Meslek seçimi, kişinin hayatı boyunca yapacağı en önemli seçimlerden biridir ve tüm yaşamını etkiler. Kişi mesleğini

Detaylı