The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) FeCrC-B 4 C-Ti Tabakasının Mikroyapı ve Mikrosertliğinin İncelemesi Ali Kaya GÜR, Ayhan ORHAN, Tülay YILDIZ Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, ELAZIĞ Özet Bu çalışmada, plazma transfer ark kaynak yöntemiyle (PTA) AISI 1030 çeliğinin yüzeyine eşit oranlarda FeCrC-B 4 C- Ti toz karışımı farklı kalınlık ve amperler uygulanarak geçiştirilmiştir. Kaplama tozunun miktarı ve enerji girişine bağlı olarak dentritik mikroyapılar gözlenmiştir. Numunelerden mikrosertlik değerleri, mikroyapılarla kıyaslanarak incelenmiştir. Kaplama tabakalarının sertliği Hv arasında çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: FeCrC-B 4 C-Ti, PTA, Yüzey Modifikasyonu The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Abstract In this study; FeCrC-B 4 C-Ti powders different layer and different energy input on the surface of AISI 1040 steel was coated by using plazma transfered ark (PTA) welding method. It was observed in differend microstructures depending on the using energy input and powders amount. The examination samples had comparasion microstructure and microhardness value. The coating layers hardness betwen Hv. Keywords: FeCrC-B 4 C-Ti, PTA, Surface Modification 1.GİRİŞ: Metal yüzeylerinin dış ortamlardan korunması veya kullanım alanına göre; maruz kaldığı yorulma, sürtünme ve aşınmaları ortadan kaldırmak veya minimuma indirmek amacıyla çeşitli yüzey işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır [1 5]. Plazma tungsten ark (PTA) kaynağında, torcla elektrodun etrafından gelen argon gazı tungsten elektrod ve nozul arasındaki pilot ark sayesinde iyonize olmaktadır. Böylece iletken hale gelen plazma gazı nozulun uç kısmından geçerek dar bir sütun halinde parçaya iletilmektedir. Koruyucu gaz ise nozulun dış çevresinden kaynak bölgesine iletilerek kaynak banyosunu korumaktadır. Soğutma sisteminden gelen soğutucu sıvı ise özel kanallardan geçerek torca gitmekte ve buradaki ısıyı alarak, tekrar soğutucuda, kapalı devre, soğutmaktadır [7].Ark kararlılığı ve akım şiddeti yüksek olduğundan daha nufuziyetli kaynak dikişleri oluşturulur ve kullanım sırasında ark rahat kontrol altında tutulabilir, aynı zamanda kaynak süresi de azaltılır[8]. Yüksek enerji girdili metotların başında ve en çok kullanılanlardan biride, plazma tungsten ark (PTA) yöntemidir. Düşük maliyeti ve sistemin basitliği PTA yüzey kaplama yönteminin avantajı olarak göze çarpmaktadır [9]. PTA yüzey kaplama metodu kullanılarak yüzeyde sert, korozyona dayanıklı ve aşınma özellikleri iyi olan tabakalar elde etmek mümkündür [10-11]. Bu makaleye atıf yapmak için Gür A.K., Orhan A., Yıldız, T., FeCrC-B 4C-Ti Tabakasının Mikroyapı Ve Mikrosertliğinin İncelemesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, (6) How to cite this article Gür A.K., Orhan A., Yıldız, T., The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B4C-Ti Layer Electronic Journal of Machine Technologies, 2009, (6) 49-58

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) FeCrC-B 4C-Ti Tabakasının Mikroyapı Ve Mikrosertliğinin İncelenmesi Fiziksel ve mekanik özelliklerinden dolayı geçiş metalleri karbür oluşturduğundan dolayı, bu metaller yüzey kaplamacılığında çok kullanılırlar. Bu metaller yüksek ergime sıcaklığı ve sertlikleriyle reflakter malzemelerde; mükemmel elektriksel-termal iletkenlikleri, yüksek kimyasal-termal kararlılıkları, iyi korozyon ve aşınma davranışından dolayı tercih edilirler [11 12]. Ergitme için uygulanan enerjiyle, alt tabakanın yüzeyinin ergimesi, alt tabakayla kaplama tabakası arasında metalürjik olarak kuvvetli bir bağ oluşmasına sebep olmaktadır. Bu durum; tamamıyla malzeme ve alaşımların ıslatma özellikleriyle ilişkilendirilmektedir [13]. Bu çalışmada AISI çeliğinin yüzeyine PTA kaynak yöntemiyle; 1/1/1 oranlarında FeCrC-B 4 C-Ti tozları yüzeye geçiştirilmiştir. FeCrC-B 4 C-Ti kaplama tabakasının mikroyapısı ve mikrosertlik değerleriyle kıyaslanarak incelenmiştir. 2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR 2.1. Yüzey Kaplama İşlemi Bu çalışmada kaplanacak malzeme olarak, AISI 1030 kullanılmıştır. Orta karbonlu AISI 1030 çeliğinin ve kullanılan tozlarının kimyasal bileşimi Tablo.1 de gösterilmiştir. Element Malzeme Adı Tablo.1.Kullanılan Malzemelerin Kimyasal Bileşimleri Fe C Si Mn Cr Mo Ni P S B Ti Diğer AISI ,24 0,296 0,157 0,646 0,012 0,009 0,006 0,02 0, FeCrC Ti B 4 C PTA yöntemiyle yüzey kaplama işleminde numune yüzeylerine 6mm lik parmak freze çakısıyla 1 mm derinliğinde kanal açılmış ve aseton banyosunda yıkanmıştır. Kaplama tozları özel yapıştırıcıyla numune yüzeyine yapıştırılarak 40 C sıcaklıkta, 60 dakika süreyle fırında kurutulmuştur(şekil 1). Bu çalışmada numunelere uygulanan üretim parametreleri Tablo.2 de verilmiştir. % 2 toryumlu tungsten elektrot kullanılmıştır. Kaplamada kullanılan şematik PTA kaynak torç donanımı Şekil 2. te verilmiştir. Tablo.2. Üretim Parametreleri Parametreler N 1 N 2 N3 N4 Akım (A) Gerilim(V) Kaplanan Toz Kalınlığı (mm) 0,25 0,50 0,25 0,50 Koruyucu Gaz ( m 3 /h) 30 Plazma Gazı ( m 3 / h) Elektrot Çapı (mm) Torç Malzeme Arsı Mesafe (mm) Kaynak ilerleme Hızı (m/dak) Torç Uç Çapı (mm) 0,5 4, ,15 3,25 *Enerji Girdisi (KJ) (*PTA kaynak yönteminde enerji girdisi Q= η.u.i.60 / 1000.V,; η =0.55[14]) 50

3 Gür A.K., Orhan A., Yıldız T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Şekil 1. Kaplanacak Tozların Numuneye Yapıştırılması Şekil 2. PTA Kaplama Yönteminin Şematik Gösterimi 2.2. Metalografi İşlemleri Numuneler kaplama sonrası metalografik incelemeler klasik yöntemlerle parlatıldıktan sonra % 2 Nital dağlayıcısıyla 5 7 sn bekleme süresinde dağlanmıştır. Kaplama tabakasının mikroyapıları Nikon Eclpse MA 100 marka optik mikroskobu cihazıyla alınmıştır Mikrosertlik İncelemeleri Mikrosertlik değerleri AISI 1030 alt tabaka malzemesinden başlayarak kaplama tabakasına dik doğrultuda 100 μm (0.1 mm) aralıklarla ve kaplama tabakasının paralelinde yüzeyden 1 mm derinlikten birbirini 90 o lik açıyla kesen bir çizgi boyunca 250 μm (0.25 mm) aralıklarla 10 sn bekleme süresinde ve 200 gr yük ile Future-Tech FM 700 marka mikrosertlik cihazıyla yapılmıştır. 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 3.1. Kaplama ve Mikroyapı Sonuçları Bu çalışmada analizi Tablo 1 de verilen FeCrC, B 4 C, Ti tozları 1/1/1 oranında karıştırılarak, sabit üretim hızı ve A enerji girdisiyle kaplanan N 1, N 2, N 3 ve N 4 numunelerinin üst yüzey makro görünüşleri Şekil 3 de verilmiştir. PTA kaynak yöntemiyle yüzey modifikasyonunda, yüzeye yapıştırılan tozların, ergimeyen tungsten elektrot ile kaplanacak bölgeye enerji aktarılarak orta karbonlu ana metale nüfuziyeti sağlanmıştır. Bu işlemde ergimiş halde toz ve ana metale (kaynak havuzunda) hapsedilerek nüfuziyet sağlanmıştır. Kaplanacak tozun kanallar arasında oluşu işlem sırasında kaynak banyosunun ergiyen metalin numune dışına akmasını engellemiş ve ana metal üzerinde kalmasına neden olmuştur. Yüzey kaplama işleminden sonra numuneler havada soğutulmuştur. 51

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) FeCrC-B 4C-Ti Tabakasının Mikroyapı Ve Mikrosertliğinin İncelenmesi Şekil 3. PTA Yöntemiyle Kaplama Yapılan AISI 1040 Çeliğinin Makro Üst Yüzey Görünüşleri Şekil 3 de ki numunenin makro resmi incelendiğinde kaplama tabakasının başlangıç ve bitiş noktalarında kaynak kraterleri oluşmuştur. Kaplama tabakasında hızlı soğuma sonucu herhangi bir çatlağa rastlanmamıştır. Kaplama tabakasında üniform bir yapı oluşmuştur. Şekil 4. AISI 1030 un Mikroyapısı Şekil 4 te alt malzeme malzemesi olarak kullanılan orta karbonlu AISI 1030 malzemenin normalizasyon tavı uygulanmış halinden alınmıştır. Orta karbonlu AISI 1030 malzemesinde ferrit ve perlit dağılımı dengeli, homojen yapıdadır. 52

5 Gür A.K., Orhan A., Yıldız T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Şekil 5. N1 numunesinin ITAB ından alınmış mikroyapı Şekil 5 te N1 numunesinin ITAB ından optik resmi alınmıştır. ITAB da kaplama işleminden sonra hızlı soğuma sonucu dönüşümünü tamamlamamış tane yapısı görülmektedir. PTA yüzey kapla işlemi sırasında Ac3 sıcaklığına yakın bir noktaya çıkan ısı ile malzemede tane irileşmesi gerçekleşmiş ve sonrasında yüksek soğuma oranı hızlı katılaşmaya sebep olmakta ve mikroyapıda martenzit gibi sert fazların oluşumunu kaçınılmaz hale getirmektedir. Mikroyapısı ferrit ve perlitten oluşan ana malzemenin kaplama işleminden sonra ITAB da iri taneli poligonal ferrit ve perlit kolonileri şeklinde bir mikroyapı oluşmuştur. 53

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) FeCrC-B 4C-Ti Tabakasının Mikroyapı Ve Mikrosertliğinin İncelenmesi Şekil.5. N 1 numunesinin Kaplama-Arayüzey ve Alt Tabaka Bölgelerinin Optik Mikroskop Görünüşü Şekil.6. N 2 numunesinin Kaplama-Arayüzey ve Alt Tabaka Bölgelerinin Optik Mikroskop Görünüşü 54

7 Gür A.K., Orhan A., Yıldız T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Şekil.7. N 3 numunesinin Kaplama-Arayüzey ve Alt Tabaka Bölgelerinin Optik Mikroskop Görünüşü 55

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) FeCrC-B 4C-Ti Tabakasının Mikroyapı Ve Mikrosertliğinin İncelenmesi Şekil.8. N 4 numunesinin Kaplama-Ara yüzey ve Alt Tabaka Bölgelerinin Optik Mikroskop Görünüşü Numunelerin optik resimleri incelendiğinde, Kaplanan tozların ergimeleri artan akım oranıyla birlikte artış göstermiştir(şekil ). Mikroyapılar incelendiğinde tane sınırlarında yığılmalar görülmektedir. Bu yığılma yeterli üretim hızlarının olmamasından kaynaklanmaktadır. N1 ve N2 numunelerinde oluşan karbür yığılmaları N3 ve N4 numunesine kıyasla üretim enerji girdisinin az oluşundan dolayı daha az olmuştur. Enerji girişinin az olmasından dolayı ergime tam olarak gerçekleşmemekte ve çözünmeyen FeCrC-B 4 C-Ti tozlarının var olmasına sebep olmaktadır Kaplamaların Sertlik Sonuçları Şekil 9. Kaplamaların Mikrosertlik değerleri Şekil 9 da numunelerden alınan mikrosertlik değerleri verilmiştir. A grafiğinde AISI 1030 tarafından başlayarak kaplama tabakasına doğru bir çizgi boyunca 100 μm (0,1 mm) aralıklarla ilerleyerek, b grafiğinde ise numunenin kaplama tabakasının 1 mm derinliğinden a sertlik ölçüm çizgisini 90 0 lik açıyla kesen bir doğrultuda 250 μm (0,25 mm) aralıklarla 5 mm lik bir doğru boyunca alınmıştır. Farklı üretim parametrelerinde üretilen kaplama tabakalarının ortalama sertlik değerlerin artan enerji giedisi ve kaplama tozu ilavesi paralelinde arttığı görülmektedir. N 1, N 2, N 3 ve N 4 numunelerinin sertlik değerleri a grafiğinde ortalama 155 Hv den başlayıp N 1 numunesinde max. 420 Hv ye, N 2 numunesinde max. 451 Hv ye, N 3 numunesinde max. 444 Hv ye, N 4 numunesinde max. 475 Hv ye yükseldiği görülmektedir. Aynı şekilde b grafiğinde N 1 numunesinde ortalama max. mikrosertlik Hv; N 2 numunesinde ortalama max. mikrosertlik Hv; N 3 numunesinde ortalama max. mikrosertlik

9 Gür A.K., Orhan A., Yıldız T. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) Hv; N 4 numunesinde ortalama max. mikrosertlik Hv değerlerini vermiştir. Daha yüksek enerji girdisinde sertlikte fark edilebilir değerlerde artış görülmektedir. Kaplama tabakasında üretim parametrelerine bağlı değişimler saptanmıştır. Bu değişim enerji girdisi, artan C ve Cr oranı yanı sıra ilave Ti ve B 4 C nin ergime ve hızlı katılaşma sonrası oluşabilecek metaller arası fazların (MC / M 2 C / M 6 C / M 7 C 3 / M 23 C 6 gibi) kaplama tabakasında ki sertliğin artmasına sebep olduğu sonucuna varılmıştır. Kaplamada kullanılan tozların metal karbürler oluşturarak ve yüzeyi sertleştirdiği düşünülmektedir. 4. SONUÇLAR PTA yöntemiyle orta karbonlu AISI 1030 çeliğinde 2-3 mm kalınlığında kaplama tabakaları elde edilmiştir. Üretilen kaplamaların optik incelemeleri sonucunda herhangi bir makro ve mikro çatlağa rastlanmamıştır. Kaplama tabakasının sertliği artan enerji girdisi ve kaplama tozu miktarının paralelinde artış göstermiştir. Kaplama tabakasının sertliği oluşan katılan tozların alaşıma kattığı konsantrasyon miktarına, sert karbürlerin dağılımına, katılaşan fazların homojen dağılımına ve tane boyutuna bağlıdır. AISI 1030 malzemesinde kaplanan en yüksek sertlin değeri N 4 numunesinde yüksek enerji ve ilave toz kombinasyonlu numunede tespit edilmiştir. Kaplama tabakasının faz dağılımları, tribolojik özellikleri, korozyon dayanımı ve ısıl iletkenlikleri incelenebilir. KAYNAKLAR [1] Buytoz, S., GÜR, A.K., Sarsılmaz, F. (2005) ; Tungsten Asal Gaz Yöntemiyle Üretilen SiCp Esaslı Kaplamaların Mikroyapısı Metal Makine Dergisi, , [2] K.H. Lo, F.T. Cheng, H.C. Man, Cavitation erosion mechanism of S31600 stainless steel laser surface-modified with unclad WC, Materials Science and Engineering A357 (2003) [3] L. Bourithis, Ath. Milonas, G.D. Papadimitriou, Plasma transferred arc surface alloying of a construction steel to produce a metal matrix composite tool steel with TiC as reinforcing particles, Surface and Coatings Technology 165 (2003) [4] Shan-Ping Lu, Oh-Yang Kwon, Yi Guo, Wear behavior of brazed WC/NiCrBSi(Co) composite coatings, Wear 254 (2003) [5] Çay, V.V., Çelik, H., Gök, M.S. (2004). Elektrik ark kaynak yöntemiyle yüzeyi alasımlandırılan AISI 1010 çeliginin abrasiv asınma Davranısının arastırılması, Denizli Malzeme Sempozyumu, [6] Gür, A. K., Yıldız, T. (2008), "The Effect at Wear Behavior Of Coating Layer of Proportion Gases N 2 ", e-journal of New World Sciences Academy, Vol: 3(4), ISSN: [7] [8]Kaluç, E., Taban, E. 2004, Plazma Arkı ile Kaynak ve Endüstriyel Uygulamaları MakinaTeknolojileri, Sayı 84. [9] Bourithis, L., Papaefthymiou, S., Papadimitriou, G.D., (2002) Plasma transferred arc boriding of a low carbon steel: microstructure and wear properties, Appl. Surf. Sci

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2009 (6) FeCrC-B 4C-Ti Tabakasının Mikroyapı Ve Mikrosertliğinin İncelenmesi [10] Kim, H.J., Grossi, S., Kweon, Y.G. (1999), Wear performance of metamorphic alloy coatings, Wear [11] Gorokhovsky, V.I., Bhattacharya, R., Bhat, D.G., 2001, Characterization of large area filtered arc depositiontechnology: part I _ plasma processing parameters Surface and Coatings Technology 140, [12] Gür, A. K., Orhan, A.(2007) ; PTA Yöntemiyle AISI 1040 Çeliğinin Yüzey Modifikasyonu Sonrası Mikroyapıların İncelenmesi Metal Makine Dergisi Sayı:164, ISSN: [13] Buytoz, S.2005, Microstructural properties of SiC based hardfacing on low alloy steel, Surface and Coating Technology, [14] Mario Marcioni, - Plazma Team SNC. İtalya 58