Basınç Transmitter leri Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basınç Transmitter leri Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 Ürün Tanımı Basınç Transmitter 265 tüm modeller 2600T serisi Güvenlik Talimatları Belge Numarası Yayın tarihi: Revizyon: Üretici ABB Automation Products Gmbh Schilerstrabe Minden-Germany Tel: Fax: Telif Hakkı 2007 ABB Instrumentation Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır Bu belge telif hakları kanunuyla korunmaktadır. Bu belgedeki bilgiler, kullanıcının ekipmanı güvenli ve verimli bir şekilde çalıştırmasına yardımcı olmak amacına yöneliktir. Bu kılavuzun içeriği yasal sahibinin onayı olmadan tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.

2 Đçindekiler: 1 Güvenlik 2 Taşıma ve depolama 3 Kurulum 4 Çalışma Prensibi 5 Elektrik bağlantısı 6 Tehlikeli konum sertifikaları 7 Transmitterın çalışması 8 Basınçlı cihazlar kurallarına (97/23/EC) uyum 9 Bakım Onarımda uyulması gerekli kurallar

3 1 Güvenlik Basınç Transmitter leri Kullanım Kılavuzu 1.1 Genel ve sağlıkla ilgili bilgiler 2600T serisi Transmitterların düzgün ve güvenli kullanımı için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin: Bilgi Kurulum ve devreye alma işlemleri öncesinde bu kılavuzu dikkatle okuyun. Bu kılavuzdaki talimatlar tüm ürün çeşitleri için bütün bilgileri içermemektedir, bu nedenle her montaj, çalışma ve bakım bilgisi dikkate alınmamalıdır. Kılavuzda ayrıntılı biçimde açıklanmayan durumlar ve karşılaştığınız özel sorunlarla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen üreticiye başvurun. Bununla birlikte bu kılavuzun içeriği, önceki veya mevcut bir anlaşma, sözleşme veya bir yasal ilişkinin parçası değildir ve bunları değiştirme amacıyla sağlanmamıştır. ABB'nin tüm yükümlülükleri, aynı zamanda geçerli tüm garanti hükümlerini de içeren ilgili satış sözleşmesinde belirtilmiştir. Söz konusu sözleşmenin garanti hükümleri, bu kılavuzun içeriği ile sınırlandırılmış veya genişletilmiş olmayacaktır. Uyarı Paket vb. üzerindeki uyarı işaretlerine uyun! Transmitternın montajı, elektrik bağlantısı, devreye alımı ve bakımı mutlaka eğitimli ve yetkili teknisyenlerce yapılmalıdır; bu teknisyenler Transmitternın veya benzer cihazların montajı, elektrik bağlantısı, devreye alımı ve çalıştırılması konularında deneyime ve gereken niteliklere sahiptir, örn: Elektrik devreleri, yüksek basınçlı ve aşındırıcı ortamlar hakkında güvenlikle ilgili mühendislik standardına göre cihazların/sistemlerin çalıştırılması ve bakımı için gereken eğitim ve/veya yetkiler. Gerekli güvenlik sistemlerinin bakım ve kullanımı hakkında güvenlikle ilgili mühendislik standardına göre eğitim ve/veya yetkiler. Kendi güvenliğiniz için, elektrik bağlantıları için örneğin DIN EN 'e göre yalıtılmış araçlar kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, aşağıdaki mevzuat hükümlerine de uyun: Teknik iş malzemesi hakkındaki kural 3 gibi (cihazlar için güvenlik kuralı) gibi elektrik tesisatlarının yapımı ve çalıştırılması ile ilgili güvenlik mevzuatına uyulmalıdır. DIN /VDE 1000 gibi ilgili standartlar. Patlamaya dayanıklı Transmitterlar kurulacaksa, patlama koruması ile ilgili mevzuat ve öneriler. Cihaz yüksek basınç ve aşındırıcı ortamla çalıştırılabilir. Bu nedenle, cihaz yanlış kullanıldığında ciddi yaralanmalar ve/veya maddi zarar meydana gelebilir. Lütfen, basınç Transmitterları kullanırken ilgili ulusal kanun ve mevzuata uyun. 1.2 Doğru kullanım Ölçüm değeri: diferansiyel basınç, akış hızı, seviye Ortam: gaz, buhar, sıvı Aşırı yük: bir tarafta ilgili nominal basınca kadar

4 2 Taşıma ve depolama Transmitternın ambalajını açtıktan sonra, cihazı nakliyeden kaynaklanabilecek hasarlara karşı kontrol edin. Aksesuarlar için ambalajın içini kontrol edin. Ara depolama/taşıma esnasında, Transmitteryı mutlaka orijinal ambalajında taşıyın ve saklayın. Depolama süresi sınırsız olabilir ancak, tedarikçinin sipariş onayında belirtilen garanti koşulları geçerli olacaktır. 3 Kurulum 3.1 Genel Transmitter ı monte etmeden önce, modelin ölçüm noktasının malzeme, basınç değeri, sıcaklık, patlama koruması ve çalışma gerilimi gibi ölçüm ve güvenlik gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Kazaların önlenmesiyle ilgili önerilere, mevzuata, standartlara ve kurallara mutlaka uyulmalıdır! Ölçüm hassasiyeti büyük ölçüde Transmitterın ve ilgili ölçüm boru tesisatının doğru kurulumuna bağlıdır. Ölçüm ayarı, büyük sıcaklık değişimleri, titreşim ve şok gibi kritik ortam koşularından mümkün olduğunca yalıtılmalıdır. Bina yapısı, ölçüm gereksinimleri veya diğer nedenlerden dolayı istenmeyen ortam koşullarının önlenemediği durumlarda ölçüm kalitesi bundan etkilenebilir. 3.2 Transmitter Transmitter doğrudan kesme vanasına bağlanabilir. Duvar veya boru montajı (2 inç boru) için aksesuar olarak bir montaj aparatı bulunur. Transmitterı monte ederken sıfır kaymaları önlemek için proses flanşı dikey konumda olmalıdır (Barrel tipi Elektrik muhafazası olması durumunda yatay olmalıdır). Transmitter eğik olarak kurulursa, dolgu sıvısının hidrostatik basıncı ölçüm diyaframına basınç uygulayarak bir sıfır kayması oluşmasına yol açacaktır! Bu durumda bir sıfır noktası düzeltme işlemi gerekecektir. Basınç Transmitterlerı istenen konumda monte edilebilir. Dikey olmayan bir konum, bir sıfır düzeltme işlemi gerektirebilir. Ekli vida tıpaları (1/4-18 NPT) ile sensör üzerinde bağlı olmayan proses bağlantılarını kapatın. Bu iş için resmi onaylı conta malzemesi kullanın. 3.3 Ölçüm boru tesisatı Doğru bir kurulum için aşağıdaki hususlara mutlaka uyulmalıdır: Ölçüm boru tesisatını mümkün olduğunca kısa tutun ve keskin bükülmelerin oluşumunu önleyin. Ölçüm borularını birikinti oluşmayacak şekilde yerleştirin. Eğimler %8'den az olmamalıdır. Ölçüm borularının içine basınçlı hava püskürtülmeli veya ölçüm elemanına bağlamadan önce ölçüm ortamıyla temizlenmelidir. Ortam bir sıvı/buhar ise, dolgu sıvısı her iki boruda da aynı seviyede olmalıdır. Ayırıcı sıvılar kullanılıyorsa, her iki boru da aynı yüksekliğe kadar doldurulmalıdır. Her iki boruyu da mümkün olan her zaman aynı sıcaklıkta tutun. Ortam bir sıvıysa ölçüm borularını tamamen boşaltın. Ölçüm borularını, sıvıları ölçerken veya ölçüm gazlarını yoğunlaştırırken gaz kabarcıkları işlem borularına geri akabilecek şekilde yerleştirin. Ölçüm boru tesisatının doğru bir şekilde bağlandığından emin olun (H veya L tarafı) Borularda sızıntı olmadığından emin olun. Ölçüm borularını, sensör aracılığı ile patlama olmayacak şekilde yerleştirin. 4 Çalışma Prensibi: ABB 2600 serisi gibi bir basınç Ölçer i çeşitli formlarda ( Gauge, mutlak veya vakum )basınç değişkenini ölçmek için kullanılır. Ölçümde sensör olarak, indüktif, kapasitif ve piezorezistif prensipler kullanılmaktadır.

5 Fark Basınç ölçümü, bir referans noktası ile mevcut ölçümü yapılan bir değer arasındaki değerdir. Bu referans değeri tam vakum ( mutlak basınç) da olabilir, atmosfer basıncıda.

6 Basınç Ölçer Yapısı: Basınç Ölçer Sensor Birincil Elektronik Đkincil Elektronik (µp) Ekran Đkincil Elektronik (Besleme) Giriş / Çıkış 5 Elektrik bağlantısı Uyarı Elektrik bağlantısı sırasında ilgili talimatlara mutlaka uyulmalıdır! Transmitternın kapatma elemanları olmadığından, sistem tarafında aşırı akım koruma cihazları veya şebeke bağlantı kesme olanakları (opsiyonel olarak aşırı gerilim koruması) mutlaka sağlanmalıdır. Açık bir kapak, istenmeyen kontağa karşı koruma sağlamaz. Đletken bileşenlere kesinlikle dokunmayın Mevcut çalışma geriliminin tip plakası üzerindeki ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Güç kaynağı ve çıkış sinyali için aynı hatlar kullanılır. Ekteki bağlantı şemasını kullanın! Elektrik bağlantısı, 1/2-14 NPT, M16 x 1.5 veya M 20 x 1,5 kablo girişi (veya opsiyonel Han 8 U soketi) ile yapılır.

7 IP 67 derecesinde korumayı sağlamak için, kanal uygun bir sızdırmazlık malzemesi kullanılarak 1/2 inç NPT dişi muhafazaya mutlaka vidalanmalıdır. Kapatma tıpası Molykote DX ile yalıtılmıştır, diğer sızdırmazlık malzemelerinin kullanımından kaynaklanan riskler müşterinin kendi sorumluluğundadır. 5.1 Koruyucu iletken/topraklama Transmitter, 250 V'e kadar sinyal hatları ve muhafaza arasındaki ortak mod gerilimleriyle belirtilen hassasiyette çalışır. Elektrik bileşenlerinin kurulumu için alçak gerilim talimatlarının ve ilgili EN mevzuatının gereksinimlerini karşılamak için, 150 VDC'den büyük gerilimlerin oluştuğu durumlarda muhafazaya koruyucu bir devre sağlanmalıdır (örn. topraklama, koruyucu iletken). Transmitterın dışında ve soketin içinde topraklama (PE) için birer bağlantı terminali bulunmaktadır. Her iki terminal arasında elektrik bağlantısı bulunur. 5.2 Dahili Dalgalanma Koruyuculu Transmitter Potansiyel eşitleme için, Transmitter muhafazasını topraklama bağlantısına (PA) kısa bir tel kullanarak bağlayın. Tüm kablo tesisatı boyunca potansiyel eşitleme (min.4 mm2) gereklidir. 5.3 Çıkış 4 20 ma/hart Haberleşmesi Transmitter için DC 10V - 45V arasında (LCD ekran için DC 14V - 45V) sürekli bir çalışma gerilimi garanti eden güç kaynağı üniteleri veya bataryalar kullanın. Sinyal alıcının direncinin (örn. gösterge) sinyal devresine döndürüldüğünü ve aşırı modülasyonun sebep olduğu 20-22,5 ma arası maks. akımı dikkate alın. Ekranlı ve bükümlü sinyal kablosu çiftini kullanmanızı öneririz. Bu kabloları diğer kablolara (endüktif yükle) veya elektrikli cihazlara yakın şekilde yerleştirmeyin. 5.4 Elektrik bağlantı prosedürü Transmitterı bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Transmitter muhafazasının üst bölümünün içinde herhangibir tarafta bulunan elektrik bağlantı portunun kapağını çıkarın. 2. Bu bağlantı portları yukarıda belirtilen dişlere sahiptir. Fabrika kablo tesisatı (kanal) standartları ile uyum sağlamak için bu dişlere çeşitli adaptörler ve rakorlar takılabilir.

8 3. "Saha terminalleri" tarafının muhafaza kapağını çıkarın. Bir Patlamaya Dayanıklı/Alev Geçirmez tesisatta, üniteye güç verildiğinde Transmitterın kapaklarını çıkarmayın. 4. Bir Çıkış göstergesi varsa, çekerek çıkarılması gerekir. 5. Kabloyu açık porttan ileri doğru sürün ve artı ucu sağ taraftaki (output signal)+ terminale, eksi ucu da terminale bağlayın. 6. Elektrik portlarını kapatın ve yalıtın. Kurulum tamamlandıktan sonra, bu girişlerin yağmur, aşındırıcı buhar ve gazlara karşı iyice yalıtıldığından emin olun. Özellikle Ex-d (Patlamaya Dayanıklı) tesisatlarda, kullanılmayan girişi patlama önlemeye uygun/sertifikalı bir tıpayla kapatın. 7. Varsa, kablo bağlantısını bir damlama halkasıyla (drip loop)yapın. Damlama halkasını, alt kısmı, kanal bağlantıları ve Transmitter muhafazasından daha aşağıda kalacak şekilde yerleştirin. 8. Muhafaza kapağını yeniden takın, O-ringi muhafazaya yerleştirmek için kapağı çevirin ve kapak muhafazaya temas edene dek kapağı elle sıkıştırmaya devam edin. EEx-d (Patlamaya Dayanıklı) tesisatlarda, ayar somununu döndürerek kapağı kilitleyin

9 6 Tehlikeli konum sertifikaları ABB 264 Basınç Transmitter serisi, birçok uluslararası sertifikasyon kuruluşunca belirtilen en önemli standartlara uygun olarak üretilmektedir. Aşağıda güncel bir sertifika tablosu bulunmaktadır. ABB, ürettiği cihazların sertifikalarını sürekli olarak geliştirme amacı gütmektedir. BĐRLEŞĐK ATEX (Dahili güvenlik ve aleve dayanıklılık), FM ve CSA Aşağıdaki ayrıntılı sınıflandırmaları inceleyiniz. BĐRLEŞĐK DAHĐLĐ GÜVENLĐK ve PATLAMAYA DAYANIKLILIK/ATEX: II 1 GD T50 C, EEx ia IIC T6 ( 40 C Ta +40 C) T95 C, EEx ia IIC T4 ( 40 C Ta +85 C) II 1/2 GD T85 C, EEx d IIC T6 ( 40 C Ta +75 C) DAHĐLĐ GÜVENLĐK/ATEX: ATEX/ZELM onayı II 1 GD T50 C, EEx ia IIC T6 ( 40 C Ta +40 C) T95 C, EEx ia IIC T4 ( 40 C Ta +85 C) TĐP "N : ATEX/ZELM tip incelemesi (HART için) II 3 GD T50 C, EEx nl IIC T6 ( 40 C Ta +40 C) T95 C, EEx nl IIC T4 ( 40 C Ta +85 C) PATLAMAYA DAYANIKLILIK/AVRUPA: ATEX/CESI onayı II 1/2 GD T85 C, EEx d IIC T6 ( 40 C _ Ta _ +75 C) KANADA STANDARTLARI KURUMU ve FACTORY MUTUAL: Patlamaya dayanıklılık: Sınıf I, Böl.. 1, Grup A, B, C, D Toz ateşleme koruması: Sınıf II, Böl. 1, Grup E, F, G Uygunluk: Sınıf II, Böl. 2, Grup F, G; Sınıf III, Böl. 1, 2 Yanıcı Olmama: Sınıf I, Böl. 2, Grup A, B, C, D Dahili güvenlik: Sınıf I, II, III, Böl. 1, Grup A, B, C, D, E, F, G AEx ia IIC T6/T4, Bölge 0 (FM) AVUSTRALYA STANDARTLARI (SAA): TS Onayı Dahili güvenlik Ex ia IIC T4/T5 ( 20 C Ta +80 C) sadece HART Kıvılcım çıkarmazlık Ex n IIC T4/T6 ( 20 C Ta +80 C) sadece HART Aleve dayanıklılık Ex d IIC T4/T6 ( 20 C Ta +80 C) Toz ateşleme koruması DIP A21 Ta T6 ( 20 C Ta +80 C) DAHĐLĐ GÜVENLĐK/ÇĐN NEPSI onayı Ex ia IIC T4-T6 PATLAMAYA DAYANIKLILIK/ÇĐN NEPSI onayı Ex d IIC T6 GOST (Rusya), GOST (Kazakistan), Inmetro (Brezilya) ATEX'e dayanarak

10 7 Transmitter ın çalışması Sıfır Ayarı: Transmitterın sıfır ayarı için Transmitter üzerindeki Lokal tuşları kullanarak aşağıdaki adımları izleyin. Bu tuşlara kapağın vidasını sökerek ulaşabilirsiniz. Etikette yazan düşük range değerini transmitter e verin ve 4 ma alındığını izleyin. Temin edilen basınç sabit ve düzgün olmalıdır.eğer 4 ma den farklı bir değer alınıyorsa transmitter üzerindeki kapağı sökün ve 0% tuşuna basınız. Çıkış sinyali 4 ma e set edilecektir. 10 saniye süre içerisinde değişiklik hafızaya kaydedilecektir. Eğer LCD Display varsa Display ve lokal tuşlar kullanılarak menüden Get 0% değerini istenen değere getirebilirsiniz. Eğer basınç verilmeden bu işlem yapılacaksa bu durumda Set 0% değerinden istenen sıfır değeri girilebilir. Unit bölümünden birimi de ayarlamayı unutmayın. Damping değeri de istenen değere ayarlanabilir. Sıfır Trim: LCD Display varsa Display üzerindeki menüden Zero trim seçilerek ok tuşuna basılır ve trim işlemi gerçekleştirilmiş olur. HHT ile de bu işlemi yapmak mümkündür. Span Ayarı: Transmitterı span değerine ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin. Etikette yazan ve ayarlanmasını istediğiniz maksimum range değerini transmitter e verin ve 20 ma alındığını izleyin. Temin edilen basınç sabit ve düzgün olmalıdır.eğer 20 ma den farklı bir değer alınıyorsa transmitter üzerindeki Housing kapağını sökün ve 100% tuşuna basınız. Çıkış sinyali 20 ma e set edilecektir. 10 saniye süre içerisinde değişiklik hafızaya alınacaktır. Eğer LCD Display varsa Display ve lokal tuşlar kullanılarak menüden Get 100% ( Basınç değeri transmitter e uygulanıyorsa)değerini istenen değere getirebilirsiniz. Eğer basınç verilmeden bu işlem yapılacaksa bu durumda Set 100% değerinden istenen sıfır değeri girilebilir. Unit bölümünden birimi de ayarlamayı unutmayın. Bu ayarlar sadece 4-20 ma çıkılarını ayarlanmasını sağlamıştır. Display ile bir farklılık oluşursa bunun user interface ile düzeltilmesi gerekmektedir. Bunun için Smart Vision ve DTM e gerek vardır. Bu tür ayarlar, tuş ve LCD display haricinde HHT ve Smart Vision(DTM) vasıtasıyla da yapılabilmektedir. Diğer tüm ayarlar da bu araçlarla yapılabilir. Gönderilen her transmitter etikette verilen değerlere göre kalibre edilerek teslim edilmektedir. Ayrıca istenirse yazmaya koruma tuşuna basarak transmitter da değişiklik yapılması engellenebilir. Tekrar bu tuşa basarak bu durum ortadan kaldırılır.

11 Menu Kontrolü: Transmitter üzerindeki +, - ve M tuşları ile Display menüsündeki bölümlere ulaşmak mümkündür. Menüye girmek için öncelikle M tuşuna basılmalıdır. Menü içerisindeki diğer bölümlere + tuşunu kullanarak ulaşabilirsiniz. Alt menüden üst menüye de tuşu ile ulaşabilirsiniz. Nümerik karakterler + ve tuşları ile artırarak yada azaltarak yazabilirsiniz. Alt menülere geçisi M tuşu ile aktive edebilirsiniz. Değer değişiklerini M tuşuna basarak aktive edebilirsiniz. Bu menüden EXIT bölümüne gelerek çıkabilirsiniz.

12

13

14 Sensör ventilasyonu: Teknik ölçüm presibi nedeniyle atmosfer basıncının referans olarak uygulanması gerekmektedir bu da bu ventilasyon vidası ile temin edilmektedir. PTFE filter vasıtası ile filterizasyonu temin edilmiştir. LCD Display: Display Montajı: Display in mevcut plug ının housing de bulunan terminale gelecek şekilde display i bastırarak takınız. 4 pozisyonlu olarak 90 veya 180 derece olarak çevirerek pozisyonu ayarlanır.

15 8 Basınçlı cihazlar kurallarına (97/23/EC) uyum 7.1 PS 200 bar olan cihazlar Đzin verilen basıncı PS >200 bar olan cihazlar uyumluluk onayına tabi tutulmuştur. Veri etiketi aşağıdaki özellikleri içerir: 7.2 PS 200 bar olan cihazlar Đzin verilen basıncı PS <200 bar olan cihazlar madde 3 paragraf (3) hükümlerine tabidir. Bu cihazlar uyumluluk onayına tabi tutulmamıştır. Bu araçlar SEP'e (Ses Mühendislik Uygulamaları) göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Veri etiketi üzerindeki CE etiketi, basınç cihaz kuralları için geçerli değildir. 9 Bakım, Onarım ve Kullanımda uyulması gerekli kurallar: Elektrik ve sinyal bağlantıları manual de gösterildiği şekilde yapılmalıdır. Bakım için Basınç Ölçer sökülürken blok vanası ile bloke edilmeli ve daha sonra Basınç Ölçer sökülmelidir. Tehlikeli akışkanda kullanılıyorsa, Basınç Ölçer söküldükten sonra bu tehlikeli malzemeden iyice arındırılması gerekmektedir. Hattın vibrasyonsuz olmasını, ölçümün hassasiyetine karşın tavsiye edilmektedir. Yine de vibrasyon varsa, Basınç Ölçerin iyi desteklenmesi gerekmektedir. Bakım için Basınç Ölçer kapağı sökülmeden önce besleme mutlaka kesilmelidir( Özellikle tehlikeli alanlarda). Bakım ve montaj mutlaka bilgili ve eğitimli kişilerce yapılmalıdır. Güneş ışığının Basınç Ölçere direkt olarak gelmemesine dikkat edilmelidir.

16 Đmalatçı: Đthalatçı: ABB Automation Products Gmbh ABB Elektrik San. A.Ş. Schilerstrabe 72 Organize Sanayi Bölgesi 2. cad.no: Minden-Germany Y.Dudullu Đstanbul Tel: Tel: Fax: Faks: