Basınç Transmitter leri Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basınç Transmitter leri Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 Ürün Tanımı Basınç Transmitter 265 tüm modeller 2600T serisi Güvenlik Talimatları Belge Numarası Yayın tarihi: Revizyon: Üretici ABB Automation Products Gmbh Schilerstrabe Minden-Germany Tel: Fax: Telif Hakkı 2007 ABB Instrumentation Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır Bu belge telif hakları kanunuyla korunmaktadır. Bu belgedeki bilgiler, kullanıcının ekipmanı güvenli ve verimli bir şekilde çalıştırmasına yardımcı olmak amacına yöneliktir. Bu kılavuzun içeriği yasal sahibinin onayı olmadan tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.

2 Đçindekiler: 1 Güvenlik 2 Taşıma ve depolama 3 Kurulum 4 Çalışma Prensibi 5 Elektrik bağlantısı 6 Tehlikeli konum sertifikaları 7 Transmitterın çalışması 8 Basınçlı cihazlar kurallarına (97/23/EC) uyum 9 Bakım Onarımda uyulması gerekli kurallar

3 1 Güvenlik Basınç Transmitter leri Kullanım Kılavuzu 1.1 Genel ve sağlıkla ilgili bilgiler 2600T serisi Transmitterların düzgün ve güvenli kullanımı için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin: Bilgi Kurulum ve devreye alma işlemleri öncesinde bu kılavuzu dikkatle okuyun. Bu kılavuzdaki talimatlar tüm ürün çeşitleri için bütün bilgileri içermemektedir, bu nedenle her montaj, çalışma ve bakım bilgisi dikkate alınmamalıdır. Kılavuzda ayrıntılı biçimde açıklanmayan durumlar ve karşılaştığınız özel sorunlarla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen üreticiye başvurun. Bununla birlikte bu kılavuzun içeriği, önceki veya mevcut bir anlaşma, sözleşme veya bir yasal ilişkinin parçası değildir ve bunları değiştirme amacıyla sağlanmamıştır. ABB'nin tüm yükümlülükleri, aynı zamanda geçerli tüm garanti hükümlerini de içeren ilgili satış sözleşmesinde belirtilmiştir. Söz konusu sözleşmenin garanti hükümleri, bu kılavuzun içeriği ile sınırlandırılmış veya genişletilmiş olmayacaktır. Uyarı Paket vb. üzerindeki uyarı işaretlerine uyun! Transmitternın montajı, elektrik bağlantısı, devreye alımı ve bakımı mutlaka eğitimli ve yetkili teknisyenlerce yapılmalıdır; bu teknisyenler Transmitternın veya benzer cihazların montajı, elektrik bağlantısı, devreye alımı ve çalıştırılması konularında deneyime ve gereken niteliklere sahiptir, örn: Elektrik devreleri, yüksek basınçlı ve aşındırıcı ortamlar hakkında güvenlikle ilgili mühendislik standardına göre cihazların/sistemlerin çalıştırılması ve bakımı için gereken eğitim ve/veya yetkiler. Gerekli güvenlik sistemlerinin bakım ve kullanımı hakkında güvenlikle ilgili mühendislik standardına göre eğitim ve/veya yetkiler. Kendi güvenliğiniz için, elektrik bağlantıları için örneğin DIN EN 'e göre yalıtılmış araçlar kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, aşağıdaki mevzuat hükümlerine de uyun: Teknik iş malzemesi hakkındaki kural 3 gibi (cihazlar için güvenlik kuralı) gibi elektrik tesisatlarının yapımı ve çalıştırılması ile ilgili güvenlik mevzuatına uyulmalıdır. DIN /VDE 1000 gibi ilgili standartlar. Patlamaya dayanıklı Transmitterlar kurulacaksa, patlama koruması ile ilgili mevzuat ve öneriler. Cihaz yüksek basınç ve aşındırıcı ortamla çalıştırılabilir. Bu nedenle, cihaz yanlış kullanıldığında ciddi yaralanmalar ve/veya maddi zarar meydana gelebilir. Lütfen, basınç Transmitterları kullanırken ilgili ulusal kanun ve mevzuata uyun. 1.2 Doğru kullanım Ölçüm değeri: diferansiyel basınç, akış hızı, seviye Ortam: gaz, buhar, sıvı Aşırı yük: bir tarafta ilgili nominal basınca kadar

4 2 Taşıma ve depolama Transmitternın ambalajını açtıktan sonra, cihazı nakliyeden kaynaklanabilecek hasarlara karşı kontrol edin. Aksesuarlar için ambalajın içini kontrol edin. Ara depolama/taşıma esnasında, Transmitteryı mutlaka orijinal ambalajında taşıyın ve saklayın. Depolama süresi sınırsız olabilir ancak, tedarikçinin sipariş onayında belirtilen garanti koşulları geçerli olacaktır. 3 Kurulum 3.1 Genel Transmitter ı monte etmeden önce, modelin ölçüm noktasının malzeme, basınç değeri, sıcaklık, patlama koruması ve çalışma gerilimi gibi ölçüm ve güvenlik gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol edin. Kazaların önlenmesiyle ilgili önerilere, mevzuata, standartlara ve kurallara mutlaka uyulmalıdır! Ölçüm hassasiyeti büyük ölçüde Transmitterın ve ilgili ölçüm boru tesisatının doğru kurulumuna bağlıdır. Ölçüm ayarı, büyük sıcaklık değişimleri, titreşim ve şok gibi kritik ortam koşularından mümkün olduğunca yalıtılmalıdır. Bina yapısı, ölçüm gereksinimleri veya diğer nedenlerden dolayı istenmeyen ortam koşullarının önlenemediği durumlarda ölçüm kalitesi bundan etkilenebilir. 3.2 Transmitter Transmitter doğrudan kesme vanasına bağlanabilir. Duvar veya boru montajı (2 inç boru) için aksesuar olarak bir montaj aparatı bulunur. Transmitterı monte ederken sıfır kaymaları önlemek için proses flanşı dikey konumda olmalıdır (Barrel tipi Elektrik muhafazası olması durumunda yatay olmalıdır). Transmitter eğik olarak kurulursa, dolgu sıvısının hidrostatik basıncı ölçüm diyaframına basınç uygulayarak bir sıfır kayması oluşmasına yol açacaktır! Bu durumda bir sıfır noktası düzeltme işlemi gerekecektir. Basınç Transmitterlerı istenen konumda monte edilebilir. Dikey olmayan bir konum, bir sıfır düzeltme işlemi gerektirebilir. Ekli vida tıpaları (1/4-18 NPT) ile sensör üzerinde bağlı olmayan proses bağlantılarını kapatın. Bu iş için resmi onaylı conta malzemesi kullanın. 3.3 Ölçüm boru tesisatı Doğru bir kurulum için aşağıdaki hususlara mutlaka uyulmalıdır: Ölçüm boru tesisatını mümkün olduğunca kısa tutun ve keskin bükülmelerin oluşumunu önleyin. Ölçüm borularını birikinti oluşmayacak şekilde yerleştirin. Eğimler %8'den az olmamalıdır. Ölçüm borularının içine basınçlı hava püskürtülmeli veya ölçüm elemanına bağlamadan önce ölçüm ortamıyla temizlenmelidir. Ortam bir sıvı/buhar ise, dolgu sıvısı her iki boruda da aynı seviyede olmalıdır. Ayırıcı sıvılar kullanılıyorsa, her iki boru da aynı yüksekliğe kadar doldurulmalıdır. Her iki boruyu da mümkün olan her zaman aynı sıcaklıkta tutun. Ortam bir sıvıysa ölçüm borularını tamamen boşaltın. Ölçüm borularını, sıvıları ölçerken veya ölçüm gazlarını yoğunlaştırırken gaz kabarcıkları işlem borularına geri akabilecek şekilde yerleştirin. Ölçüm boru tesisatının doğru bir şekilde bağlandığından emin olun (H veya L tarafı) Borularda sızıntı olmadığından emin olun. Ölçüm borularını, sensör aracılığı ile patlama olmayacak şekilde yerleştirin. 4 Çalışma Prensibi: ABB 2600 serisi gibi bir basınç Ölçer i çeşitli formlarda ( Gauge, mutlak veya vakum )basınç değişkenini ölçmek için kullanılır. Ölçümde sensör olarak, indüktif, kapasitif ve piezorezistif prensipler kullanılmaktadır.

5 Fark Basınç ölçümü, bir referans noktası ile mevcut ölçümü yapılan bir değer arasındaki değerdir. Bu referans değeri tam vakum ( mutlak basınç) da olabilir, atmosfer basıncıda.

6 Basınç Ölçer Yapısı: Basınç Ölçer Sensor Birincil Elektronik Đkincil Elektronik (µp) Ekran Đkincil Elektronik (Besleme) Giriş / Çıkış 5 Elektrik bağlantısı Uyarı Elektrik bağlantısı sırasında ilgili talimatlara mutlaka uyulmalıdır! Transmitternın kapatma elemanları olmadığından, sistem tarafında aşırı akım koruma cihazları veya şebeke bağlantı kesme olanakları (opsiyonel olarak aşırı gerilim koruması) mutlaka sağlanmalıdır. Açık bir kapak, istenmeyen kontağa karşı koruma sağlamaz. Đletken bileşenlere kesinlikle dokunmayın Mevcut çalışma geriliminin tip plakası üzerindeki ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Güç kaynağı ve çıkış sinyali için aynı hatlar kullanılır. Ekteki bağlantı şemasını kullanın! Elektrik bağlantısı, 1/2-14 NPT, M16 x 1.5 veya M 20 x 1,5 kablo girişi (veya opsiyonel Han 8 U soketi) ile yapılır.

7 IP 67 derecesinde korumayı sağlamak için, kanal uygun bir sızdırmazlık malzemesi kullanılarak 1/2 inç NPT dişi muhafazaya mutlaka vidalanmalıdır. Kapatma tıpası Molykote DX ile yalıtılmıştır, diğer sızdırmazlık malzemelerinin kullanımından kaynaklanan riskler müşterinin kendi sorumluluğundadır. 5.1 Koruyucu iletken/topraklama Transmitter, 250 V'e kadar sinyal hatları ve muhafaza arasındaki ortak mod gerilimleriyle belirtilen hassasiyette çalışır. Elektrik bileşenlerinin kurulumu için alçak gerilim talimatlarının ve ilgili EN mevzuatının gereksinimlerini karşılamak için, 150 VDC'den büyük gerilimlerin oluştuğu durumlarda muhafazaya koruyucu bir devre sağlanmalıdır (örn. topraklama, koruyucu iletken). Transmitterın dışında ve soketin içinde topraklama (PE) için birer bağlantı terminali bulunmaktadır. Her iki terminal arasında elektrik bağlantısı bulunur. 5.2 Dahili Dalgalanma Koruyuculu Transmitter Potansiyel eşitleme için, Transmitter muhafazasını topraklama bağlantısına (PA) kısa bir tel kullanarak bağlayın. Tüm kablo tesisatı boyunca potansiyel eşitleme (min.4 mm2) gereklidir. 5.3 Çıkış 4 20 ma/hart Haberleşmesi Transmitter için DC 10V - 45V arasında (LCD ekran için DC 14V - 45V) sürekli bir çalışma gerilimi garanti eden güç kaynağı üniteleri veya bataryalar kullanın. Sinyal alıcının direncinin (örn. gösterge) sinyal devresine döndürüldüğünü ve aşırı modülasyonun sebep olduğu 20-22,5 ma arası maks. akımı dikkate alın. Ekranlı ve bükümlü sinyal kablosu çiftini kullanmanızı öneririz. Bu kabloları diğer kablolara (endüktif yükle) veya elektrikli cihazlara yakın şekilde yerleştirmeyin. 5.4 Elektrik bağlantı prosedürü Transmitterı bağlamak için aşağıdaki adımları izleyin: 1. Transmitter muhafazasının üst bölümünün içinde herhangibir tarafta bulunan elektrik bağlantı portunun kapağını çıkarın. 2. Bu bağlantı portları yukarıda belirtilen dişlere sahiptir. Fabrika kablo tesisatı (kanal) standartları ile uyum sağlamak için bu dişlere çeşitli adaptörler ve rakorlar takılabilir.

8 3. "Saha terminalleri" tarafının muhafaza kapağını çıkarın. Bir Patlamaya Dayanıklı/Alev Geçirmez tesisatta, üniteye güç verildiğinde Transmitterın kapaklarını çıkarmayın. 4. Bir Çıkış göstergesi varsa, çekerek çıkarılması gerekir. 5. Kabloyu açık porttan ileri doğru sürün ve artı ucu sağ taraftaki (output signal)+ terminale, eksi ucu da terminale bağlayın. 6. Elektrik portlarını kapatın ve yalıtın. Kurulum tamamlandıktan sonra, bu girişlerin yağmur, aşındırıcı buhar ve gazlara karşı iyice yalıtıldığından emin olun. Özellikle Ex-d (Patlamaya Dayanıklı) tesisatlarda, kullanılmayan girişi patlama önlemeye uygun/sertifikalı bir tıpayla kapatın. 7. Varsa, kablo bağlantısını bir damlama halkasıyla (drip loop)yapın. Damlama halkasını, alt kısmı, kanal bağlantıları ve Transmitter muhafazasından daha aşağıda kalacak şekilde yerleştirin. 8. Muhafaza kapağını yeniden takın, O-ringi muhafazaya yerleştirmek için kapağı çevirin ve kapak muhafazaya temas edene dek kapağı elle sıkıştırmaya devam edin. EEx-d (Patlamaya Dayanıklı) tesisatlarda, ayar somununu döndürerek kapağı kilitleyin

9 6 Tehlikeli konum sertifikaları ABB 264 Basınç Transmitter serisi, birçok uluslararası sertifikasyon kuruluşunca belirtilen en önemli standartlara uygun olarak üretilmektedir. Aşağıda güncel bir sertifika tablosu bulunmaktadır. ABB, ürettiği cihazların sertifikalarını sürekli olarak geliştirme amacı gütmektedir. BĐRLEŞĐK ATEX (Dahili güvenlik ve aleve dayanıklılık), FM ve CSA Aşağıdaki ayrıntılı sınıflandırmaları inceleyiniz. BĐRLEŞĐK DAHĐLĐ GÜVENLĐK ve PATLAMAYA DAYANIKLILIK/ATEX: II 1 GD T50 C, EEx ia IIC T6 ( 40 C Ta +40 C) T95 C, EEx ia IIC T4 ( 40 C Ta +85 C) II 1/2 GD T85 C, EEx d IIC T6 ( 40 C Ta +75 C) DAHĐLĐ GÜVENLĐK/ATEX: ATEX/ZELM onayı II 1 GD T50 C, EEx ia IIC T6 ( 40 C Ta +40 C) T95 C, EEx ia IIC T4 ( 40 C Ta +85 C) TĐP "N : ATEX/ZELM tip incelemesi (HART için) II 3 GD T50 C, EEx nl IIC T6 ( 40 C Ta +40 C) T95 C, EEx nl IIC T4 ( 40 C Ta +85 C) PATLAMAYA DAYANIKLILIK/AVRUPA: ATEX/CESI onayı II 1/2 GD T85 C, EEx d IIC T6 ( 40 C _ Ta _ +75 C) KANADA STANDARTLARI KURUMU ve FACTORY MUTUAL: Patlamaya dayanıklılık: Sınıf I, Böl.. 1, Grup A, B, C, D Toz ateşleme koruması: Sınıf II, Böl. 1, Grup E, F, G Uygunluk: Sınıf II, Böl. 2, Grup F, G; Sınıf III, Böl. 1, 2 Yanıcı Olmama: Sınıf I, Böl. 2, Grup A, B, C, D Dahili güvenlik: Sınıf I, II, III, Böl. 1, Grup A, B, C, D, E, F, G AEx ia IIC T6/T4, Bölge 0 (FM) AVUSTRALYA STANDARTLARI (SAA): TS Onayı Dahili güvenlik Ex ia IIC T4/T5 ( 20 C Ta +80 C) sadece HART Kıvılcım çıkarmazlık Ex n IIC T4/T6 ( 20 C Ta +80 C) sadece HART Aleve dayanıklılık Ex d IIC T4/T6 ( 20 C Ta +80 C) Toz ateşleme koruması DIP A21 Ta T6 ( 20 C Ta +80 C) DAHĐLĐ GÜVENLĐK/ÇĐN NEPSI onayı Ex ia IIC T4-T6 PATLAMAYA DAYANIKLILIK/ÇĐN NEPSI onayı Ex d IIC T6 GOST (Rusya), GOST (Kazakistan), Inmetro (Brezilya) ATEX'e dayanarak

10 7 Transmitter ın çalışması Sıfır Ayarı: Transmitterın sıfır ayarı için Transmitter üzerindeki Lokal tuşları kullanarak aşağıdaki adımları izleyin. Bu tuşlara kapağın vidasını sökerek ulaşabilirsiniz. Etikette yazan düşük range değerini transmitter e verin ve 4 ma alındığını izleyin. Temin edilen basınç sabit ve düzgün olmalıdır.eğer 4 ma den farklı bir değer alınıyorsa transmitter üzerindeki kapağı sökün ve 0% tuşuna basınız. Çıkış sinyali 4 ma e set edilecektir. 10 saniye süre içerisinde değişiklik hafızaya kaydedilecektir. Eğer LCD Display varsa Display ve lokal tuşlar kullanılarak menüden Get 0% değerini istenen değere getirebilirsiniz. Eğer basınç verilmeden bu işlem yapılacaksa bu durumda Set 0% değerinden istenen sıfır değeri girilebilir. Unit bölümünden birimi de ayarlamayı unutmayın. Damping değeri de istenen değere ayarlanabilir. Sıfır Trim: LCD Display varsa Display üzerindeki menüden Zero trim seçilerek ok tuşuna basılır ve trim işlemi gerçekleştirilmiş olur. HHT ile de bu işlemi yapmak mümkündür. Span Ayarı: Transmitterı span değerine ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin. Etikette yazan ve ayarlanmasını istediğiniz maksimum range değerini transmitter e verin ve 20 ma alındığını izleyin. Temin edilen basınç sabit ve düzgün olmalıdır.eğer 20 ma den farklı bir değer alınıyorsa transmitter üzerindeki Housing kapağını sökün ve 100% tuşuna basınız. Çıkış sinyali 20 ma e set edilecektir. 10 saniye süre içerisinde değişiklik hafızaya alınacaktır. Eğer LCD Display varsa Display ve lokal tuşlar kullanılarak menüden Get 100% ( Basınç değeri transmitter e uygulanıyorsa)değerini istenen değere getirebilirsiniz. Eğer basınç verilmeden bu işlem yapılacaksa bu durumda Set 100% değerinden istenen sıfır değeri girilebilir. Unit bölümünden birimi de ayarlamayı unutmayın. Bu ayarlar sadece 4-20 ma çıkılarını ayarlanmasını sağlamıştır. Display ile bir farklılık oluşursa bunun user interface ile düzeltilmesi gerekmektedir. Bunun için Smart Vision ve DTM e gerek vardır. Bu tür ayarlar, tuş ve LCD display haricinde HHT ve Smart Vision(DTM) vasıtasıyla da yapılabilmektedir. Diğer tüm ayarlar da bu araçlarla yapılabilir. Gönderilen her transmitter etikette verilen değerlere göre kalibre edilerek teslim edilmektedir. Ayrıca istenirse yazmaya koruma tuşuna basarak transmitter da değişiklik yapılması engellenebilir. Tekrar bu tuşa basarak bu durum ortadan kaldırılır.

11 Menu Kontrolü: Transmitter üzerindeki +, - ve M tuşları ile Display menüsündeki bölümlere ulaşmak mümkündür. Menüye girmek için öncelikle M tuşuna basılmalıdır. Menü içerisindeki diğer bölümlere + tuşunu kullanarak ulaşabilirsiniz. Alt menüden üst menüye de tuşu ile ulaşabilirsiniz. Nümerik karakterler + ve tuşları ile artırarak yada azaltarak yazabilirsiniz. Alt menülere geçisi M tuşu ile aktive edebilirsiniz. Değer değişiklerini M tuşuna basarak aktive edebilirsiniz. Bu menüden EXIT bölümüne gelerek çıkabilirsiniz.

12

13

14 Sensör ventilasyonu: Teknik ölçüm presibi nedeniyle atmosfer basıncının referans olarak uygulanması gerekmektedir bu da bu ventilasyon vidası ile temin edilmektedir. PTFE filter vasıtası ile filterizasyonu temin edilmiştir. LCD Display: Display Montajı: Display in mevcut plug ının housing de bulunan terminale gelecek şekilde display i bastırarak takınız. 4 pozisyonlu olarak 90 veya 180 derece olarak çevirerek pozisyonu ayarlanır.

15 8 Basınçlı cihazlar kurallarına (97/23/EC) uyum 7.1 PS 200 bar olan cihazlar Đzin verilen basıncı PS >200 bar olan cihazlar uyumluluk onayına tabi tutulmuştur. Veri etiketi aşağıdaki özellikleri içerir: 7.2 PS 200 bar olan cihazlar Đzin verilen basıncı PS <200 bar olan cihazlar madde 3 paragraf (3) hükümlerine tabidir. Bu cihazlar uyumluluk onayına tabi tutulmamıştır. Bu araçlar SEP'e (Ses Mühendislik Uygulamaları) göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Veri etiketi üzerindeki CE etiketi, basınç cihaz kuralları için geçerli değildir. 9 Bakım, Onarım ve Kullanımda uyulması gerekli kurallar: Elektrik ve sinyal bağlantıları manual de gösterildiği şekilde yapılmalıdır. Bakım için Basınç Ölçer sökülürken blok vanası ile bloke edilmeli ve daha sonra Basınç Ölçer sökülmelidir. Tehlikeli akışkanda kullanılıyorsa, Basınç Ölçer söküldükten sonra bu tehlikeli malzemeden iyice arındırılması gerekmektedir. Hattın vibrasyonsuz olmasını, ölçümün hassasiyetine karşın tavsiye edilmektedir. Yine de vibrasyon varsa, Basınç Ölçerin iyi desteklenmesi gerekmektedir. Bakım için Basınç Ölçer kapağı sökülmeden önce besleme mutlaka kesilmelidir( Özellikle tehlikeli alanlarda). Bakım ve montaj mutlaka bilgili ve eğitimli kişilerce yapılmalıdır. Güneş ışığının Basınç Ölçere direkt olarak gelmemesine dikkat edilmelidir.

16 Đmalatçı: Đthalatçı: ABB Automation Products Gmbh ABB Elektrik San. A.Ş. Schilerstrabe 72 Organize Sanayi Bölgesi 2. cad.no: Minden-Germany Y.Dudullu Đstanbul Tel: Tel: Fax: Faks:

Basınç Transmitter leri Kullanım Kılavuzu

Basınç Transmitter leri Kullanım Kılavuzu Ürün Tanımı Basınç Transmitter 261 tüm modeller 2600T serisi Güvenlik Talimatları Belge Numarası Yayın tarihi: Revizyon: Üretici ABB Automation Products Gmbh Schilerstrabe 72 32425 Minden-Germany Tel:

Detaylı

Basınç Transmitter leri Kullanım Kılavuzu

Basınç Transmitter leri Kullanım Kılavuzu Ürün Tanımı Basınç Transmitter 264 tüm modeller 2600T serisi Güvenlik Talimatları Belge Numarası Yayın tarihi: Revizyon: Üretici ABB SpA SACE Bölümü Via Statale 113 22016 Lenno (Co) - Đtalya Tel: +39 0344

Detaylı

ABB Automation Products GmbH

ABB Automation Products GmbH İçindekiler Kafa Tipi Sıcaklık Transmitter TTH300 Devreye Alma Talimatları - TR 08.2007 Üretici: ABB Automation Products GmbH Borsigstraße 2 63755 Alzenau Germany Tel.: +49 551 905-534 Fax: +49 551 905-555

Detaylı

JUMO dtrans p20. Proses basıncı transmitteri. Kısa açıklama. Ana özellikler. Blok diyagramı. Onaylar/uyumluluk işaretleri (Bakınız, Teknik Bilgi)

JUMO dtrans p20. Proses basıncı transmitteri. Kısa açıklama. Ana özellikler. Blok diyagramı. Onaylar/uyumluluk işaretleri (Bakınız, Teknik Bilgi) Veri Sayfası 403025 Sayfa 1/10 JUMO dtrans p20 Proses basıncı transmitteri Kısa açıklama HART arayüzü ile JUMO dtrans p20 basınç transmitteri maksimum doğruluk ile basit çalışma şeklini birleştirir. Gaz,

Detaylı

JUMO dtrans p20 DELTA

JUMO dtrans p20 DELTA Telefon: JUMO GmbH & Co. +49 KG661 6003-0 Telefon: 0216 455 Tel.: 86 52 +49 661 6003-0 Veri Sayfası 403022 Sayfa 1/8 JUMO dtrans p20 DELTA Fark basıncı transmitteri Kısa açıklama HART arayüzü ile JUMO

Detaylı

Saha Montajlı Sıcaklık Transmitter TTF300

Saha Montajlı Sıcaklık Transmitter TTF300 İçindekiler Saha Montajlı Sıcaklık Transmitter TTF300 Devreye Alma Talimatları - TR 05.2007 REV A Üretici: ABB Automation Products GmbH Borsigstraße 2 63755 Alzenau Germany Tel.: +49 551 905-534 Fax: +49

Detaylı

2000 SERİSİ AÇIKLAMA Y KALİBRASYON % 0,1. 4-20mA VE HART PROTOKOL GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME

2000 SERİSİ AÇIKLAMA Y KALİBRASYON % 0,1. 4-20mA VE HART PROTOKOL GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME 2000 SERİSİ % 0,1 Y KALİBRASYON 4-20mA VE HART PROTOKOL ATEX II G/D GENİŞ ÖLÇÜM ARALIĞI LOKAL EKRAN AYARLANABİLİR SÖNÜMLEME 40 DAN FAZLA PROSES BAĞLANTI SEÇENEĞİ PROFIBUS-PA AÇIKLAMA 2000 serisi, göstergeli

Detaylı

Hızlı başlangıç. Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü

Hızlı başlangıç. Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü OPTIFLUX 1000 Hızlı başlangıç Sandviç tasarımda elektromanyetik akış sensörü Bu döküman sadece, sinyal dönüştürücü ile ilgili dökümanlarla birlikte kullanıldığında tam olarak kabul edilebilir. KROHNE İçindekiler

Detaylı

Özellikleri. Faydaları

Özellikleri. Faydaları Sesli/Görsel Alarm Sensör ve izleme sistemleri ile birlikte kullanım için, birleşik sesli ve görsel alarm sinyalleme Ortamlar: Madencilik Tünel açma Makine izleme Özellikleri Tehlikeli alanlarda sensör

Detaylı

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708 Ek kılavuz Aşırı gerilim güvenlik modülü B81-35 Document ID: 50708 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Genel güvenlik uyarıları... 3 1.3 Ex alanlar için güvenlik

Detaylı

2-YOLLU PNÖMATİK KONTROL VANASI Model : ecoflo-gv2-0-150-f3-900-st-ip2-pt-fr Bağlantı : DN150 PN40 flanşlı 2-yollu glob tip gövde Kvs değeri : 338

2-YOLLU PNÖMATİK KONTROL VANASI Model : ecoflo-gv2-0-150-f3-900-st-ip2-pt-fr Bağlantı : DN150 PN40 flanşlı 2-yollu glob tip gövde Kvs değeri : 338 2-YOLLU PNÖMATİK KONTROL VANASI Model : ecoflo-gv2-0-150-f3-900-st-ip2-pt-fr Bağlantı : DN150 PN40 flanşlı 2-yollu glob tip gövde Kvs değeri : 338 Kontrol karakteristiği : Eşyüzdeli Gövde malz. : AISI

Detaylı

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı,

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı, Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii Anonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 1976 dan beri Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki kendi

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

OPTIFLUX 4000. Elektromanyetik akış sensörü. Hızlı başlangıç

OPTIFLUX 4000. Elektromanyetik akış sensörü. Hızlı başlangıç OPTIFLUX 4000 Hızlı başlangıç Elektromanyetik akış sensörü Bu döküman sadece, sinyal dönüştürücü ile ilgili dökümanlarla birlikte kullanıldığında tam olarak kabul edilebilir. KROHNE İçindekiler OPTIFLUX

Detaylı

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 Koruyucu borular Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 WIKA Bilgi formu TW 95.35 Uygulamalar Kimya,

Detaylı

Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat

Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Sayfası 605041 Sayfa 1/6 Patlamaya karşı korumalı yüzey montaj termostat ATH-Ex Serisi Özellikler Kompakt gövde (75 x 110 x 56 mm) 5 A kontak

Detaylı

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası D06F Kurulum Kılavuzu Basınç Düşürme Vanası Güvenlik Kılavuzu: 1. Kurulum talimatlarına uyunuz. 2. Cihazı: Kullanım amacına uygun olarak İyi durumda iken Güvenliğe ve tehlike riskine ilişkin yapılması

Detaylı

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21330360_1014* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI

Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS SICAKLIK SENSÖRLERI Online teknik sayfa TBS-1DSGT2506NE TBS A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Sipariş bilgileri Tip Stok no. TBS-1DSGT2506NE 6048684 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS SICAKLIK SENSÖRLERI

Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS SICAKLIK SENSÖRLERI Online teknik sayfa TBS-1ASGT1506NM TBS A B C D E F Resimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler Özellikler Sipariş bilgileri Tip Stok no. TBS-1ASGT1506NM 6048667 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar

Detaylı

Lumination LED Armatürler

Lumination LED Armatürler GE Lighting Solutions Montaj Kılavuzu Lumination LED Armatürler Askılı LED Bağlantı Elemanı (EP14 Serisi) Özellikler Uzun ömürlü (50.000 saat nominal ömür) 5 yıl garanti IP30 Kuru yere uygun BAŞLAMADAN

Detaylı

Uzaktan konum göstergesi (analog)

Uzaktan konum göstergesi (analog) www.reinhausen.com Uzaktan konum göstergesi (analog) Direnç kontağı sırası aracılığıyla sinyal için Kullanma Kılavuzu 2220061/01 BİLGİ! Bu belgenin redaksiyonu bittikten sonra üründe değişiklikler olmuş

Detaylı

Denetim sistemi. Direnç termometresi PT100. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Ek işletim talimatı

Denetim sistemi. Direnç termometresi PT100. CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH. Ek işletim talimatı Denetim sistemi Direnç termometresi PT100 CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH Ek işletim talimatı Baskı Ek işletim talimatı Direnç termometresi PT100 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

TruVision 360 Kamera Bağlantı Aparatı Kurulum Kılavuzu

TruVision 360 Kamera Bağlantı Aparatı Kurulum Kılavuzu TruVision 360 Kamera Bağlantı Aparatı Kurulum Kılavuzu P/N 1072843A-TR REV 1.0 ISS 25SEP14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation'ın bir birimi olan

Detaylı

PTC hissedicili sensörler hem soğutma hemde ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 25 C`da 1000 Ohm direnç gösterirler.

PTC hissedicili sensörler hem soğutma hemde ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 25 C`da 1000 Ohm direnç gösterirler. 1 PTC Tipi Sensörler: Genel Özellikler: PTC hissedicili sensörler hem soğutma hemde ısıtma uygulamalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 25 C`da 1000 Ohm direnç gösterirler. Daldırma tip PTC hissedicili

Detaylı

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 610. Elektronik Termostat.

Kurulum Kılavuzu. DEVIreg 610. Elektronik Termostat. Kurulum Kılavuzu DEVIreg 610 Elektronik Termostat www.devi.com İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları....... 5 2 Montaj Talimatları...........

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Product information. Ayırma ve koruma cihazları

Product information. Ayırma ve koruma cihazları Product information Aşırı gerilime karşı koruyucu cihazlar B-9 B6-00, B6-00 FI B6-6G, B6-0W B6-, B6-8 B8- Document ID: 0707 İçindekiler İçindekiler Ürün tanımı... Modele genel bakış... Elektrik bağlantısı...

Detaylı

Akış armatürleri. Kısa açıklama Serisi. Veri Sayfası Sayfa 1/6. Bizim aralığımızda ilave armatürler

Akış armatürleri. Kısa açıklama Serisi. Veri Sayfası Sayfa 1/6. Bizim aralığımızda ilave armatürler JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

Uzaktan konum göstergesi (analog)

Uzaktan konum göstergesi (analog) www.reinhausen.com Uzaktan konum göstergesi (analog) ölçüm konvertörü üzerinden sinyal için (4...20 ma) Kullanma Kılavuzu 2220015/01 BİLGİ! Bu belgenin redaksiyonu bittikten sonra üründe değişiklikler

Detaylı

Bimetal termometre Model 55, paslanmaz çelik versiyonu

Bimetal termometre Model 55, paslanmaz çelik versiyonu Mekanik sıcaklık ölçümü Bimetal termometre Model 55, paslanmaz çelik versiyonu WIKA veri sayfası TM 55.01 Uygulamalar Kimya endüstrisi, petro kimya endüstrisi, proses teknolojisi ve gıda endüstrisi Agresif

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı

Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı 930.8x Climair Ayarlanabilir Anahtarlama Basıncı Özelliğine Sahip Fark Basınç Anahtarı Kod No: B.11.2.1 Baskı Tarihi: 270510 Revizyon: 270510 İÇİNDEKİLER Kullanım Alanları...4 Montaj...4 Elektrik Bağlantıları...5

Detaylı

plastik pnömatik aktüatörlü Pnömatik proses vanası, Plastik pnömatik aktüatörlü y-tipi DN 15-50

plastik pnömatik aktüatörlü Pnömatik proses vanası, Plastik pnömatik aktüatörlü y-tipi DN 15-50 plastik pnömatik aktüatörlü Pnömatik proses vanası, Plastik pnömatik aktüatörlü y-tipi DN 15-50 - soket dişli Fig. 350...2 - alın kaynak boyunlu Boru bağlantısı, ISO 4200 e göre Boru bağlantısı, DIN 11850

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R. Orijinal işletme kılavuzu 819395-00. T ü r k ç e

Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R. Orijinal işletme kılavuzu 819395-00. T ü r k ç e Kondenstop BK 212.. BK 212-ASME T R T ü r k ç e Orijinal işletme kılavuzu 819395-00 1 İçerik 2 Sayfa Önemli bilgiler Amacına uygun kullanım... 3 Güvenlik talimatı... 3 Tehlike... 3 Dikkat... 3 DGRL (Basınçlı

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör M12 x 1. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30377

Ek kılavuz. Konnektör M12 x 1. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30377 Ek kılavuz Konnektör M2 x devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30377 İçindekiler İçindekiler Kendi emniyetiniz için. Amaca uygun kullanım... 3.2 Kullanımına izin verilmiyor... 3.3 Genel güvenlik

Detaylı

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30376

Ek kılavuz. Konnektör Harting HAN 8D. devamlı ölçüm yapan sensörler için. Document ID: 30376 Ek kılavuz Konnektör Harting HAN 8D devamlı ölçüm yapan sensörler için Document ID: 30376 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Kullanımına izin verilmiyor...

Detaylı

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR

AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜNLERİ (SPD) PARAFUDR AŞIRI GERİLİM KORUMA ÜRÜLERİ (SPD) PARAFUDR Aşırı Gerilim Koruma Ürünleri Tip 1+2 (Sınıf I+II, T1+T2, B+C) Tip 2 (Sınıf II, T2, C) E 61643-11 ye göre test edilmiştir Maksimum sürekli çalışma gerilimi U

Detaylı

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ

KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ KLİMA İÇ TESİSAT YIKAMA MAKİNASI SERVİS BÜLTENİ Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 / 13 02.2008 Rev 0 01/2008 02.2008 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANITIMI... 3 2. MONTAJ ŞEMASI... 3 3. MONTAJ ŞEMASINDA BELİRTİLEN

Detaylı

m!ka kurulum kılavuzu

m!ka kurulum kılavuzu m!ka kurulum kılavuzu 1 2 Yellowtec ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Mikrofonlar ve LCD monitörler için en sağlam destek sistemi m!ka ın keyfini çıkarın. M!ka sağlam, zarif ve esnektir.

Detaylı

Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı

Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı Delta DPB serisi basınç sensörlerini seçtiğiniz için teşekkürler. DPB yı kullanmadan önce bu bilgi dökümanını dikkatlice okuyunuz. İhtiyaç olduğunda kullanmak amacıyla

Detaylı

YÖN KONTROL VALFİ. Namur Standardı

YÖN KONTROL VALFİ. Namur Standardı YÖN KONTROL VALFİ Pnömatik rotary aktüatörlerin on-off kontrolünde kullanılır. Pano tipli yön valfleri aktüatöre montaj edilemez ayrı olarak kullanılır. Namur standardındaki yön valfleri aktüatöre montaj

Detaylı

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI

Online teknik sayfa FLOWSIC60 AKIŞ HIZI ÖLÇÜM CIHAZI Online teknik sayfa FLOWSIC60 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FLOWSIC60 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Elektronik Termostat TE-1

Elektronik Termostat TE-1 Delivery address:mackenrodtstraße 14, Postal address: JUMO Adres: Instrument Co. Baraj Ltd. Yolu Cad. JUMO Ataşehir Process M Yanyol, Control, Inc. Veri Sayfası 6.551 Sayfa 1/5 Elektronik Termostat -1

Detaylı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 Kapasitans Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685 Kullanim Kilavuzu Elektronik modül VEGADIS 81 Document ID: 49685 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 3 1.2 Hedef grup... 3 1.3 Kullanılan simgeler... 3 2 Kendi emniyetiniz için

Detaylı

EATON FDJ Serisi Jokey Pompa Kontrol Panoları için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu

EATON FDJ Serisi Jokey Pompa Kontrol Panoları için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu EATON FDJ Serisi için Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Talimat Kitapçığı Daha fazla bilgi için şu siteyi ziyaret edin: www.chfire.com Talimat Kitapçığı FDJP / FDJY Sayfa 2 Haziran 2010 İÇİNDEKİLER 1. Kontrol

Detaylı

Montaj ve kullanım kılavuzu

Montaj ve kullanım kılavuzu Montaj ve kullanım kılavuzu DGPS Alıcısı A101 Tarih: V3.20150602 3030246900-02-TR Bu kullanım kılavuzunu okuyun ve buna riayet edin. Bu kullanım kılavuzunu ileride kullanmak için saklayın. Künye Doküman

Detaylı

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için

VIESMANN. Montaj Kılavuzu VITODENS 200-W. Yetkili uzman tesisatçı için Montaj Kılavuzu Yetkili uzman tesisatçı için VIESMANN Vitodens 200-W Tip WB2B, 6,5 ila 35,0 kw Duvar tipi gaz yakıtlı kondensasyon kazanı Doğalgaz ve LPG (Propan) uygulaması VITODENS 200-W 12/2006 Montajdan

Detaylı

Basınç Düşürücü Vanalar

Basınç Düşürücü Vanalar Basınç Düşürücü Vana Tipleri : Buhar, gazlar ve sıvılar son kullanım noktalarına genellikle yüksek basınçlarda iletilirler. Bu noktalarda, bir basınç düşürücü vana, emniyet ve verimlilik açısından ve uygulamanın

Detaylı

JUMO ecoline Ci Genel su mühendisliği için endüktif iletkenlik ve sıcaklık sensörü

JUMO ecoline Ci Genel su mühendisliği için endüktif iletkenlik ve sıcaklık sensörü E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 202943 Sayfa 1/9 JUMO ecoline Ci Genel su mühendisliği için endüktif iletkenlik ve sıcaklık sensörü Kısa açıklama Sensör bir proses sıvısının elektrolitik iletkenliğini

Detaylı

Gaz ve hava için kompakt basınç presostatı

Gaz ve hava için kompakt basınç presostatı Gaz ve hava için kompakt basınç / Çiftli basınç 5.0 Printed in Germany Edition 0.0 Nr. 50 068 6 Teknik Basınç ve çiftli basınç GW / A6, ateşleme tertibatları için EN 854'e uygun ayarlanabilir kompakt basınç

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

www.dialight.com 11 W / 22 W Ex d e mb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 C Db II 2GD ABS Değerlendirmesi: #11-LD678508-1-PDA

www.dialight.com 11 W / 22 W Ex d e mb IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 C Db II 2GD ABS Değerlendirmesi: #11-LD678508-1-PDA Uygulama: Dialight SafeSite LED Acil Aydınlatma armatürü, alçak profili ve dayanıklı tasarımıyla çok çeşitli Tehlikeli Alan uygulamaları için uzun kullanım ömrü ve yüksek düzeyde güvenilirlik sağlar. Sunulan

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 2400 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri

Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Katılarda nem ölçümü online nem ölçüm sistemleri Nem ölçüm sistemleri Endüstriyel çözümler Uygulamaya özel çözümler Farklı sensör seçenekleri Gelişmiş online izleme Automation Components Analog Nem Sensör

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germany Edition 02.10 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vana DMV, iki manyetik valfin tek bir kompakt armatür içinde

Detaylı

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR

Montaj Kılavuzu. Logamax plus. Kaskad Ünitesi GB162-65/80/100. Uygulayıcı için. Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Montaj Kılavuzu Kaskad Ünitesi 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Uygulayıcı için Montajdan önce dikkatle okuyunuz. 7215 6900 (2011/02) TR Ürüne Genel Bakış Ürüne Genel Bakış 9 1 7 A2 5 A1

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555 Nem Ölçer PCE-555 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Versiyon

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Proses modülleri VEGAPULS 69. Document ID: 50714

Kullanım Kılavuzu. Proses modülleri VEGAPULS 69. Document ID: 50714 Kullanım Kılavuzu Proses modülleri VEGAPULS 69 Document ID: 50714 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 3 1.2 Hedef grup... 3 1.3 Kullanılan simgeler... 3 2 Kendi emniyetiniz için

Detaylı

Model PPM ELEKTRO-HİDROLİK BASINÇ ŞARTELLERİ. Maksimum Çalışma Basınçı 12 Bar Soket Çıkısı 3+1 (EN , 3-terminal + PE) İçindekiler

Model PPM ELEKTRO-HİDROLİK BASINÇ ŞARTELLERİ. Maksimum Çalışma Basınçı 12 Bar Soket Çıkısı 3+1 (EN , 3-terminal + PE) İçindekiler ELEKTRO-HİDROLİK BASINÇ ŞARTELLERİ Model PPM Maksimum Çalışma Basınçı 12 Bar Soket Çıkısı 3+1 (EN 175301-803, 3-terminal + PE) İÇİNDEKİLER İçindekiler Sayfa Özellikler 1 Sipariş Kodu 2 İşlev Bölümler Sembol

Detaylı

Su ve atıksu tesisleri için radar seviye sensoru

Su ve atıksu tesisleri için radar seviye sensoru Su ve atıksu tesisleri için radar seviye sensoru En zor şartlarda güvenilir ölçüm VEGA nın yeni radar sensoru VEGAPULS WL 61, su ve atıksu arıtma tesislerinde seviye veya seviyeye bağlı debi ve hacim ölçümünde

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

STAD-R. Balans vanaları DN 15-25, azaltılmış Kv

STAD-R. Balans vanaları DN 15-25, azaltılmış Kv STAD-R Balans vanaları DN 15-25, azaltılmış Kv IMI TA / Balans vanaları / STAD-R STAD-R Yenileme amaçlı STAD-R balans vanası, çok geniş bir uygulama aralığında hassas hidronik performans gösterir. Isıtma

Detaylı

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959

Ek kılavuz. VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti. Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu. Document ID: 33959 Ek kılavuz VEGADIS 61 ve 81 içim PA/FF Adaptör Kiti Ek donanım olarak M12x1 fişli bağlantı kablosu Document ID: 33959 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Basınç Ölçüm Cihazı S2600. Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun!

Kullanım Kılavuzu. Basınç Ölçüm Cihazı S2600. Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH Gewerbestrasse 57 D-88636 Illmensee Tel.: +49 (0) 7558 / 9206-0 Fax: +49 (0) 7558 / 9206-20 E-Posta: İnternet: info@systronik.de www.systronik.com Kullanım Kılavuzu

Detaylı

SIERRA DALDIRMA TİP VORTEKS BUHAR SAYACI

SIERRA DALDIRMA TİP VORTEKS BUHAR SAYACI www.ayvaz.com info@ayvaz.com BUHAR SAYAÇLARININ KULLANILMA SEBEPLERİ 1-Sistem Verimliliği 2-Enerji Verimliliği 3-Prosesin Kontrolü 4-Buhar Maliyeti Buhar sayacını ile farklı sebeplere bağlı olarak verimin

Detaylı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SD 1200 Seviye Duyargası. Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 Seviye Duyargası Montaj ve Kullanım Kitapçığı SD 1200 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Duyarga Çubuklarının

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1605 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Vidalanabilir direnç termometresi Tip TR10-C, çok parçalı koruyucu boru ile Tip TW35

Vidalanabilir direnç termometresi Tip TR10-C, çok parçalı koruyucu boru ile Tip TW35 Elektrikli sıcaklık ölçüm teknolojisi Vidalanabilir direnç termometresi Tip TR10-C, çok parçalı koruyucu boru ile Tip TW35 WIKA Bilgi formu TE 60.03 Uygulamalar Makine, tesis ve hazne imalatı Enerji ve

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

JUMO BlackLine Lf-GT / -EC /- GS elektrolitik 2 elektrodlu iletkenlik hücreleri

JUMO BlackLine Lf-GT / -EC /- GS elektrolitik 2 elektrodlu iletkenlik hücreleri Vorläufig V Sayfa 1/8 JUMO BlackLine Lf-GT / -EC /- GS elektrolitik 2 elektrodlu iletkenlik hücreleri Hücre sabitleri K=0.01-1.0? 202922 Serisi? Universal uygulama için, örneğin içme ve yüzey suyu gözetimi,

Detaylı

DEVIreg 330 (+5 ila +45 C)

DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) Kurulum Kılavuzu DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) Elektronik Termostat www.devi.com DEVIreg 330 (+5 ila +45 C) İçindekiler 1 Giriş.................... 3 1.1 Teknik Özellikler......... 4 1.2 Güvenlik Talimatları.......

Detaylı

Akıs. Basınç. Seviye. Sıcaklık. Analiz. Kontrol. Bass Instruments. The Fluid Control Expert

Akıs. Basınç. Seviye. Sıcaklık. Analiz. Kontrol. Bass Instruments. The Fluid Control Expert Akıs Basınç Seviye Sıcaklık Analiz Kontrol The Fluid Control Expert Akışkan Kontrol Uzmanı Hakkımızda Bass Ölçme Enstrümanları Ltd.Şti. Akışkanların ölçülmesi,izlenmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili özel

Detaylı

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge

EC Vent. Montaj talimatı -TR 2013-06-25 A003. İngilizceden çevrilmiş belge İngilizceden çevrilmiş belge -TR 2013-06-25 A003 İçindekiler 1 Uygunluk Bildirgesi... 1 2 Uyarılar... 2 3 Ürün Tanıtımı... 3 3.1 Genel hususlar... 3 3.1.1 Duvar kontrolü hakkında bilgi... 3 3.1.2 Kumanda

Detaylı

Tehlike! Manyetik tahrik devamlı çalıştırıldığında ısınabilir. Temas halinde yaralanma tehlikesi!

Tehlike! Manyetik tahrik devamlı çalıştırıldığında ısınabilir. Temas halinde yaralanma tehlikesi! İşletim kılavuzu Patlama emniyeti Patlama koruması bir seçenek olup manyetik tahrik üzerindeki Ex tip levhası yardımı ile gösterilir. Tahrikler ve buna ait manyetik valf kumandaları II3G kategorisine uygundurlar

Detaylı

Precont PS Basınç Anahtarı

Precont PS Basınç Anahtarı Kısa Kılavuz KA 0710 Basınç Basınç Anahtarı Gaz, buhar, sıvı ve tozdaki mutlak ya da göreceli basıncı görüntülemek için. -1 bardan 1000 bara kadar çeşitli aralıklarda basınç ölçümü. Çeşitli uygulamalar

Detaylı