Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi"

Transkript

1 Kıı Bo Akıntılarının Saısal Modellenmesi Cünet Bakal (1), Aşen Ergin (2) e Işıkhan Güler (3) (1) : Araş. Gör., Orta Doğ Teknik Üniersitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, Üniersiteler Mah. Dmlpınar Bl. 68 Ankara, Tel: 9 (312) , e-posta: (2) : Prof.Dr., Orta Doğ Teknik Üniersitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi, Üniersiteler Mah. Dmlpınar Bl. 68 Ankara, Tel: 9 (312) , e-posta: (3) : Dr., Yksel Proje Ulslararası A.Ş., Birlik Mah. 9. Cad. No: 41, Çankaa, 661, Ankara, Tel: 9 (312) 495 7, e-posta: Özet B bildiride farklı laboratar e saha ölçümleri için akın kıı bölgesinde, rüzgar dalgaları etkisinde olşan kıı bo akıntı hızlarının e ortalama deniz seiesinin lineer olmaan sığ s denklemlerinin arı zaman adımlı La- Wendroff öntemi kllanılarak elde edilen saısal çözüm sonçları ölçümlerle karşılaştırmalı olarak erilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda akın kıı akıntı hızlarının e ortalama deniz seiesinin ölçümlere akın bir şekilde elde edilebilmesi için sığ s denklemlerinin çözümünde girdi olarak kllanılan terimlerin (dalga momentm, taban sürtünme gerilmeleri, üze girdap e anal dağılım terimleri) dalga e taban koşllarına gn olarak elde edilmesi gerekliliği görülmüştür. B terimlerin dalga dönüşüm modeli ardımı ile elde edilmesinde dalga e taban koşllarına göre kırılma indisinin (kırılan dalga üksekliğinin s derinliğine oranı) belirlenmesinin önemi görülmüştür. Nmerical Modeling of Longshore Crrents Abstract This std gies the comparatie reslts of nmerical soltions of nonlinear shallow water eqations (NSWE) sing the half time step La-Wendroff method for seeral laborator and field eperiments. From the comparisons, it is seen that the radiation stress, srface roller, bottom friction and lateral miing terms sed as inpt terms in the NSWE need to be obtained considering the wae and bottom conditions to obtain similar representations of nearshore crrent elocities and mean sea leel ariations with the measrements. In this respect, it is seen that the breaker inde parameter (ratio of breaking wae height to breaking water depth) determined with respect to wae and bottom conditions plas an important role in the determination of aboe gien terms sing a wae transformation model.

2 Anahtar Kelimeler: Kıı Bo Akıntı, Dalga Dönüşümü, Kırılma İndisi Giriş Rüzgar dalgaları etkileri altında kıılardaki km hareketleri e bna bağlı olarak kıılardaki aşınma e birikme olalarının iklim değişikliğine bağlı deniz seiesi ükselmesi etkileri ile birlikte araştırılması amacıla Orta Doğ Teknik Üniersitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi tarafından ürütülen TÜBİTAK 18M589 no l Kıılarda İklim Değişikliğine Karşı Kmlanma Modeli Destekli Kırılganlık Analizi Projesi isimli araştırma projesi kapsamında kıı bo akıntılarının saısal modellenmesi üzerine çalışmalar apılmıştır. B bildiride b çalışmada kllanılan öntemler e geliştirilen saısal modelin çeşitli laboratar e saha erileri ile karşılaştırmalı sonçları snlmştr. Elde edilen saısal çözüm sonçları ölçümler ile karşılaştırmalı olarak erilmiştir. Yöntem Kıılarda rüzgar dalgaları, taban sürtünmesi e türbülansa bağlı anal dağılım etkileri ile olşan akıntılar ( e ) e ortalama deniz seiesi değişimleri ( ), kııa dik e paralel doğrltlardaki iki adet momentm kornm e bir adet kütle kornm denklemlerinin saısal öntemler kllanılarak blnabilir. B denklemlere sığ s denklemleri adı erilmektedir (Denk.1-3). t h h [1] t g 1 h b F A [2] t g 1 h b F A [3] Ykarıda erilen denklemlerde kııa dik e kııa paralel doğrltlar, h sabit s derinliği, t zaman, e sırasıla e doğrltsndaki taban sürtünme gerilmeleri (bottom friction), F e F dalga momentmna (radiation stress) e üze girdap etkilerine bağlı (srface rollers) terimler, A e A türbülansa bağlı anal dağılım (lateral miing) terimleridir. B terimlere ilişkin denklemler aşağıda erilmiştir. Dalga momentm değişimi terimleri F e F, gelen dalgaların momentmlarının, S, S e S, e doğrltlarındaki değişimleri ile kırılma bölgesinde etkin olan üze girdapları (srface roller) kinetik enerjilerinin (E sr) değişimlerinden olşr. Ykarıda erilen Denk.1-3 ün saısal çözümünde arı zaman adımlı La- Wendroff (196) sonl farklar öntemi kllanılmıştır. B öntemde öncelikle çözüm noktalarının arasındaki noktalarda arı zaman aralığı (k+1/2) sonraki, e değerleri hesaplanmakta e tam zaman aralığı sonraki değerleri (k+1) blrken ise ara noktalarda arı zaman aralığı için blnan b değerler e çözüm noktalarındaki bir önceki zaman aralığına (k) ait değerler kllanılmaktadır (Şekil 1).

3 i+1 i (i+1/2,j) (i+1/2,j) η (i+1/2,j) h(i,j), E(i,j) (i,j) (i,j) η(i,j) i-1 j-1 j j+1 (i,j+1/2) (i,j+1/2) η (i,j+1/2) Şekil 1. Yarı zaman adımlı La-Wendroff sonl farklar öntemi çözüm şeması (Brkardt, 21) Sonl farklar öntemi ile çözülen sığ s denklemleri literatürde mect laboratar (Tang e diğ., 28; Reiners e Battjes, 1997; Hamilton e Ebersole, 21; Graens e Wang, 27) e saha çalışmaları (Kriama e Ozaki, 1996; Thornton e Gza, 1993; Smith e diğ., 1993; Miller, 1999) sonçları ile karşılaştırmalar apılmıştır. Karşılaştırmalarda akın kıı akıntı denklemlerinin çözümüne girdi olarak kllanılan terimler dalga dönüşüm modeli ile elde edilmiştir. Dalga dönüşüm modelinde kllanılan kırılma indisi (kırılan dalga üksekliğinin kırılma derinliğine oranı) karşılaştırmalarda.78 e Janssen e Battjes (27) tarafından erilen Denk.4 kllanılarak iki farklı şekilde kabl edilmiştir. Hb b tanh(33hrms, / L ) [4] db B karşılaştırmalardan birincisi düz eğime sahip taban profili bonca Tang e diğ. (28) de erilen Test-2 çalışmasıdır. 3 derece aklaşma açısına sahip olarak üretilen tek önlü (nidirectional) 3 cm belirgin dalga üksekliği, 1. sn belirgin dalga periodna sahip düzensiz dalgalar etkisi altında kıı bo akıntı hızları, s seiesi değişimi e dalga ükseklikleri ölçülmüştür. Denelerdeki taban eğimi 1:1 e s derinliği.18 m olarak erilmiştir. Yapılan karşılaştırmaların sonçları Şekil 2 de erilmiştir. Yakın kıı akıntı modelinin laboratar ölçümleri ile karşılaştırılmasında ikinci olarak Hamilton e Ebersole (21) çalışmasında alınan ölçümler. Tek önlü (nidirectional) düzensiz dalgalar apılan TEST-8E de 1:3 taban eğiminde, 66.7 cm s derinliğinde, spektral belirgin dalga üksekliği (H mo).225 m, pik dalga period (T p) 2.5 sn, e aklaşma açısı 1 derecedir. Ölçümler ile model sonçlarının karşılaştırmaları Şekil 3 te erilmiştir.

4 η (m) H s (m) η (m) H rms (m) Teng e diğ Test2 Hrms (m), Kırılma İndisi:.66 Hrms (m), Kırılma İndisi: Tang 12 e diğ Test η (m), Kırılma İndisi:.66 η (m), Kırılma İndisi: Teng e diğ Test2, Kırılma İndisi:.66, Kırılma İndisi: Şekil 2. Tang e diğ. 28 çalışmasında snlan Test-2 ölçümleri ile model sonçlarının karşılaştırmaları Hamilton e Ebrsole, 21.5 Hs (m), Kırılma İndisi :.69 Hs (m), Kırılma İndisi : Hamilton e Ebersole, 21.2 η (m), Kırılma İndisi :.69.1 η (m), Kırılma İndisi : Şekil 3. Hamilton e Ebersole (21) Ölçümleri ile Model Sonçları Karşılaştırması Yakın kıı akıntı modelinin doğrlanması ile ilgili apılan bir başka çalışma Reniers e Battjes (1997) tarafından apılan laboratar ölçümleri karşılaştırmasıdır. Taban profilinde dalgaların kırılma bölgesine akın bir erde sığlık erleştirilmiştir. B drm genellikle belirgin fırtınalar sonrası dalgaların kııdaki kmları açığa çekmesi ile deniz tabanında olşan akın kıı (nearshore bar) sığlıklarına benzer bir drmdr. Düzlemsel sabit eğimli profillere göre daha gerçekçi bir taban profili snmaktadır. Tek önlü (nidirectional) düzensiz dalgalar apılan e Şekil 4 te erilen taban profilinin başlangıç derinliği olan 55 cm s derinliğinde ortalama karekök dalga üksekliği, H rms,.7 metre, pik dalga period, T p, 1.2 sn, e ortalama aklaşma açısı 3 derecedir. Ölçümler ile model sonçlarının karşılaştırmaları Şekil 4 te erilmiştir Hamilton e Ebersole, 21, Kırılma İndisi :.69, Kırılma İndisi :.78

5 η (m) Hs (m) η (m) H rms (m) Reiners e Battjes, 1997 Hrms (m), Kırılma İndisi :.86 Hrms (m), Kırılma İndisi : Reiners e Battjes, η (m), Kırılma İndisi :.86 η (m), Kırılma İndisi : Reiners e Battjes, 1997, Kırılma İndisi :.86, Kırılma İndisi : Şekil 4. Reniers e Battjes (1997) Ölçümleri ile Model Sonçları Karşılaştırması Laboratar ölçüm karşılaştırmalarına son örnek olarak Graens e Wang (27) tarafından apılan laboratar ölçümleridir. Yapılan ölçümlerden BC1 denei sadece dalga etkileri altında olşan akıntıların ölçüldüğü denedir. Tek önlü (nidirectional) düzensiz dalgalar altında apılan e Şekil 5 te erilen taban profilinin başlangıç derinliği olan 67 cm s derinliğinde ortalama belirgin dalga üksekliği, H s,.22 metre, pik dalga period, T p, 1.46 sn, e ortalama aklaşma açısı 6.5 derecedir. Ölçümler ile model sonçlarının karşılaştırmaları Şekil 5 te erilmiştir Graens e Wang, 27 Hs (m), Kırılma İndisi :.92 Hs (m), Kırılma İndisi : Graens e Wang, 27 η (m), Kırılma İndisi :.92.1 η (m), Kırılma İndisi :.78.1 Şekil 5. Graens e Wang (27) BC1 Denei Ölçümleri ile Model Sonçları Karşılaştırması Laboratar ölçümleri ile apılan karşılaştırmalardan görüldüğü üzere kıı bonca dalga ükseklikleri e akıntı hızları ölçümleri ile model sonçlarının m içinde oldğ görülmektedir. Karşılaştırmalarda kllanılan saha erilerinden ilki HORS ölçümleridir (Kriama e Ozaki, 1996; Goda, 28). Ölçümler Japona nın Pasifik okansna bakan Kashima-nada kıısındaki Hazaki Oşinografik Araştırma Tesisi iskelesi (HORS) akın çeresinde apılmıştır. Karşılaştırmada kllanılan ölçüm 4 Nisan 1989 tarihine aittir. Bir başka karşılaştırma ABD, Kze Karolina ealetinde Dck şehri kıısındaki ABD Askeri birimine bağlı (U.S. Arm Engineer Waterwas Graens e Wang, 27, Kırılma İndisi :.92, Kırılma İndisi :

6 Hrms (m) S Derinliği, h(m) Hs (m) S Derinliği, h(m) Eperiment Station) Kıı e Hidrolik Laboratarı, Saha Araştırma Tesisinde 199 ılının Ekim aında apılan DELILAH projesine ait ölçümlerdir. B ölçümler için apılan karşılaştırmalarda kırılma indisi olarak.78 e Denk.4 ile blnan.46 a ek olarak.6 değeri de kllanılmıştır. Karşılaştırmada kllanılan ölçüm 14 Ekim 199 tarihine aittir. Karşılaştırmalarda son olarak kllanılan saha erisi Miller (1999) tarafından DUCK plajında apılan ölçümlerdir. B ölçümlerde FRF iskelesi bonca krlan ölçüm düzeneğinde dalga e akıntı ölçümlerine ek olarak km taşınım miktarları ölçümleri de apılmıştır. B çalışmada kllanılan ölçüm 14 Kasım 1995 tarihine aittir. Ölçümlerde gözlenen akın kıı belirgin dalga ükseklikleri e periotları, ortalama taban eğimi e karşılaştırmalarda kllanılan diğer parametreler Tablo 1 de özetlenmiştir. Dalga ükseklikleri e kıı bo akıntı hızları için ölçüm e saısal model sonçları sırası ile Şekil 6-8 de erilmiştir. Tablo 1. HORS, DELILAH e DUCK Ölçümleri (Kriama e Ozaki, 1996; Goda, 26, 28; Thornton e Kim, 1993; Smith e diğ., 1993; Miller, 1999) Ölçüm Tarih Ortalama Taban Eğimi S Derinliği (m) Belirgin Dalga Yüksekliği, Hs (m) Yaklaşma Açısı, θ ( ) Belirgin Dalga Period, Ts (sn) Kırılma İndisi, Hb/db (Janssen e Battjes, 27) HORS : DELILAH : DUCK : HORS, Hs (m), Kırılma İndisi :.62 Hs (m), Kırılma İndisi : Şekil 6. HORS 4 Nisan 1989 Ölçümleri ile Model Sonçları Karşılaştırması DELILAH, Hrms (m), Kırılma İndisi :.46 Hrms (m), Kırılma İndisi :.6 Hrms (m), Kırılma İndisi :.78 S Derinliği, h(m) Şekil 7. DELILAH 14 Ekim 1995 Ölçümleri ile Model Sonçları Karşılaştırması HORS, , Kırılma İndisi :.62, Kırılma İndisi :.78 DELILAH, , Kırılma İndisi :.46, Kırılma İndisi :.6, Kırılma İndisi :

7 Hs (m) DUCK, Hs (m), Kırılma İndisi :.57.4 Hs (m), Kırılma İndisi : DUCK, , Kırılma İndisi : , Kırılma İndisi : Şekil 8. DUCK 14 Kasım 1995 Ölçümleri ile Model Sonçları Karşılaştırması Yapılan karşılaştırmalardan görüldüğü üzere kıı bonca dalga ükseklikleri e akıntı hızları ölçümleri ile model sonçlarının kabl edilebilir bir benzerlik göstermektedir. Belirli noktalarda akıntı hızları için ölçümler e saısal model sonçları arasındaki farklılıklara sebep olarak akın kıı dalga üksekliklerindeki değişimin ölçümlerden farklılık göstermesi, akın kııda dalga etkileri dışında (rüzgar e gelgit) olşabilecek akıntı etkileri, akın kıı batimetrisindeki düzensizlikler gösterilebilir. Arıca özellikle saha erileri için apılan karşılaştırmalarda Denk.4 ile hesaplanan kırılma indisleri kllanılarak elde edilen dalga ükseklikleri e neticesinde blnan akıntı hızlarının ölçümler ile daha ml oldğ görülmektedir. Ancak kırılma indisinin dalga ölçümleri ile doğrlanarak belirlenmesinin akın kıı akıntı hızlarının e ortalama deniz seiesi değişimlerinin doğr bir şekilde belirlenmesinde önemli oldğ görülmüştür. Sonç e Öneriler B çalışmada sığ s denklemlerinin sonl farklar öntemi kllanılarak literatürde mect laboratar (Tang e diğ., 28; Reiners e Battjes, 1997; Hamilton e Ebersole, 21; Graens e Wang, 27) e saha çalışmaları (Kriama e Ozaki, 1996; Thornton e Kim, 1993; Smith e diğ., 1993; Miller, 1999) ölçümleri için çözümleri apılmış, çözüm sonçları e ölçümler karşılaştırmalı olarak erilmiştir. Yapılan çalışmalardan kırılma bölgesindeki kıı bo akıntı hızlarının büük ölçüde akın kıı dalga özelliklerine bağlı oldğ görülmüştür. Dalga dönüşümünde kllanılan dalga kırılma indisinin (kırılan dalga üksekliğinin kırılma derinliğine oranı) derin deniz dalga dikliği değerine e eğer arsa akın kıı dalga özelliklerine bağlı olarak seçilmesinin akın kıı akıntı hızlarının modellenmesinde önemli oldğ görülmüştür. Teşekkür B çalışma TÜBİTAK 18M589 no l Kıılarda İklim Değişikliğine Karşı Kmlanma Modeli Destekli Kırılganlık Analizi Projesi projesi tarafından -5

8 desteklenmiştir. Yazarlar arıca karşılaştırmalarda kllanılan saha ölçümleri erisini palaşan Prof. Yoshimi Goda a e Prof. Leo an Rijn e teşekkür eder. Kanaklar Brkardt, J., (21), Nmerical soltion of the Shallow Water Eqations, MATH 6425 Lectres 23/24, ICAM/Information Technolog Department Virginia Tech Goda, Y., (26), Eamination of the inflence of seeral factors on longshore crrent comptation with random waes, Coastal Engineering 53 (26) Goda,Y., (28), Wae setp and longshore crrents indced b directional spectral waes - Prediction formlas Based on Nmerical Comptation Reslts, Coastal Engineering Jornal, Vol. 5, No. 4 (28) pp Graens, M.B., and Wang, P. (27). Data report: Laborator testing of longshore sand transport b waes and crrents; morpholog change behind headland strctres. Technical Report, ERDC/CHL TR-7-8, Coastal and Hdralics Laborator, US Arm Engineer Research and Deelopment Center, Vicksbrg, MS. Hamilton, D.G., Ebersole, B.A., (21). Establishing niform longshore crrents in a large-scale sediment transport facilit, Coast. Eng. 42, Kriama, Y. & Ozaki, Y. (1996) Wae height and fraction of breaking waes on a bar-trogh beach Field measrements at HORS and modeling" Rep. Port and Harbor Res. Inst. 35(1), Miller, H.C., Field measrements of longshore sediment transport dring storms. Coastal Engineering, Vol. 36, p La, P.D e Wendroff, B., (196). "Sstems of conseration laws", Commn. Pre Applied Math. 13 (2): Janssen, T.T., Battjes, J.A., (27), A note on wae energ dissipation oer steep beaches, Coastal Engineering, 54, Reniers, A.J.H.M., Battjes, J.A., (1997), A laborator std of longshore crrents oer barred and non-barred beaches, Coast. Eng. 3, 1 22 Smith, J. McK., Larson, M. & Kras, N. C., (1993), Longshore crrent on a barred beach: Field measrement and calclation," J. Geophs. Res. 98 (C12), 22,717-22,731. Tang, J., Shen, Y.M. and Ci, L., (28), Modeling Near-Shore Crrents Indced b Irreglar Breaking Wae, Jornal of Coastal Research, Special Isse 52, pp , Florida, USA Thornton, E.B. e C.S. Kim, (1993), "Longshore Crrent and Wae Height Modlation at Tidal Freqenc Inside the Srf Zone", J. Geophsical Research, 98(C9), 16,59 16,519.

İSTANBUL BOĞAZI NDA İKİ TABAKALI AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

İSTANBUL BOĞAZI NDA İKİ TABAKALI AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI İSTANBUL BOĞAZI NDA İKİ TABAKALI AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Serdar BEJİ, A.Cemil DİKİLİ, Barış BARLAS 3 ÖZET B çalışmada, derinlik

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin AÇIK KANAL AKILARINDA HIZ DAĞILIININ ENTROPY YÖNTEİ İLE İNCELENESİ ehmet Ardıçlıoğl Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniv. ühendislik Fak. İnşaat üh. Böl. Kayseri, Tel: 352 4378, Fax: 9 352 4375784 E-mail: mardic@erciyes.ed.tr

Detaylı

Altuğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL.

Altuğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. Altğ YAVAŞ- Şerif SAYLAN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜH. BL. ÇAĞIŞ 10145, BALIKESİR 266 612 11 94 266 612 12 57 aavas@balikesir.ed.tr

Detaylı

Özel Laboratuvar Deney Föyü

Özel Laboratuvar Deney Föyü Özel Laboratvar Deney Föyü Deney Adı: Mikrokanatlı borlarda türbülanslı akış Deney Amacı: Düşey konmdaki iç yüzeyi mikrokanatlı bordaki akış karakteristiklerinin belirlenmesi 1 Mikrokanatlı Bor ile İlgili

Detaylı

İNCE DANELİ ZEMİNLERİN SERBEST BASINÇ DAYANIMININ İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIMLA BELİRLENMESİ

İNCE DANELİ ZEMİNLERİN SERBEST BASINÇ DAYANIMININ İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIMLA BELİRLENMESİ ÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2564-6605 Ömer Halisdemir Üniersitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2017), 609-614 Omer Halisdemir Uniersity Jornal of Engineering Sciences,

Detaylı

Kıyı Mühendisliği. Ders Programı. INS4056 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0) Seçmeli Dersi. Prof.Dr. Yalçın Arısoy

Kıyı Mühendisliği. Ders Programı. INS4056 Kıyı Yapıları ve Limanlar (3+0) Seçmeli Dersi. Prof.Dr. Yalçın Arısoy Ders Programı Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4056 (3+0) Seçmeli Dersi Prof.Dr. Yalçın Arısoy yalcin.arisoy@deu.edu.tr Hafta İzlenecek Konular 1. 2. 3. 4. 5.

Detaylı

GÜNEYBATI KARADENİZ DALGA VERİLERİ İLE PARAMETRİK DALGA MODELLEMESİ

GÜNEYBATI KARADENİZ DALGA VERİLERİ İLE PARAMETRİK DALGA MODELLEMESİ 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 29 GÜNEYBATI KARADENİZ DALGA VERİLERİ İLE PARAMETRİK DALGA MODELLEMESİ Cihan ŞAHİN Burak AYDOĞAN Esin ÇEVİK Yalçın YÜKSEL Araş. Gör. Araş. Gör. Prof. Dr. Prof. Dr.

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ SORULAR. ÇÖZÜM Boşluk miktarı: 100,25 100 2 Mil ile yatağın temas alanı : e 2. Hız gradyanı: Kayma gerilmesi:

ÇÖZÜMLÜ SORULAR. ÇÖZÜM Boşluk miktarı: 100,25 100 2 Mil ile yatağın temas alanı : e 2. Hız gradyanı: Kayma gerilmesi: LÜ SOULA SOU. Şekilde gösterilen D m = mm çapında bir mil D =,5 mm çapında ve L = mm genişliğinde bir atak içerisinde eksenel doğrltda kp lk bir kvvetle anak,5 m/s ızla areket ettirilebilior. Bna göre

Detaylı

TÜRKİYE DENİZLERİ DALGA İKLİM MODELİ VE UZUN DÖNEM DALGA İKLİM ANALİZİ

TÜRKİYE DENİZLERİ DALGA İKLİM MODELİ VE UZUN DÖNEM DALGA İKLİM ANALİZİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 411 - TÜRKİYE DENİZLERİ DALGA İKLİM MODELİ VE UZUN DÖNEM DALGA İKLİM ANALİZİ Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Burak Aydoğan, Anıl Arı, K. Emre Saraçoğlu, Remziye Alpli, Burak

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

Kumlu şevlere oturan şerit temellerin analizi

Kumlu şevlere oturan şerit temellerin analizi Kml şevlere otran şerit temellerin analizi Analysis of strip footings on sandy slopes M. Salih Keskin, Mstafa Laman, Fark Aslan Çkrova Üniversitesi, Adana, Türkiye ÖZET: B çalışmada, şevlendirilmiş kml

Detaylı

Silindir etrafındaki etilen glikol akışının sayısal olarak incelenmesi

Silindir etrafındaki etilen glikol akışının sayısal olarak incelenmesi Dicle Üniersitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniersitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 13-3-9 Nisan 013 Silindir etrafındaki etilen glikol akışının saısal olarak

Detaylı

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr

Esin Ö. ÇEVİK Prof. Dr. cevik@yildiz.edu.tr İSTANBUL BOĞAZI NDA AKINTI İKLİMİ ÇALIŞMASI Yalçın, YÜKSEL Prof. Dr. yuksel@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Işıkhan

Detaylı

Akım Gözlem İstasyonlarında Yatak Sürtünme Katsayısı ve Eğiminin Sayısal Yöntemle Bulunması *

Akım Gözlem İstasyonlarında Yatak Sürtünme Katsayısı ve Eğiminin Sayısal Yöntemle Bulunması * İMO Teknik Dergi, 203 6575-6580, Yazı 40, Teknik Not Akım Gözlem İstasyonlarında Yatak Sürtünme Katsayısı ve Eğiminin Sayısal Yöntemle Bulunması * Ender DEMİREL* Nuri ÇAYNAK** İsmail AYDIN*** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 5-BÖÜM -UYGUAMA SORU VE ÇÖZÜMERİ 1. Aşğıd erilen dimi, iki otl ız lnını dikkte lınız: V (, ) (.66.1) i (.7.1) j B kış lnınd ir drm noktsı r mıdır? Vrs nerededir? Kller: 1. Akış dimidir.. Akış -otldr.

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICILARIN KIYILARDAKİ PROFİL DEĞİŞİMLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANIMI

YERSEL LAZER TARAYICILARIN KIYILARDAKİ PROFİL DEĞİŞİMLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANIMI 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 537 - YERSEL LAZER TARAYICILARIN KIYILARDAKİ PROFİL DEĞİŞİMLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANIMI Dursun Zafer ŞEKER 1, Aysun KÖROĞLU 2, M. Sedat KABDAŞLI 2, Hakan KARABÖRK 3,

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Hava

Detaylı

SU ALTI BORU HATLARI TASARIM ve STABİLİTE

SU ALTI BORU HATLARI TASARIM ve STABİLİTE 1/76 SU ALTI BORU HATLARI TASARIM ve STABİLİTE Dr. Mustafa DOĞAN Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 22 Mayıs 2014 2/76 SUNUM

Detaylı

YAPAY BESLEME İLE KIYI DENGELENMESİ, ÖRNEK UYGULAMA: BİR KIYI AŞINIMI SORUNU, SİDE, TÜRKİYE

YAPAY BESLEME İLE KIYI DENGELENMESİ, ÖRNEK UYGULAMA: BİR KIYI AŞINIMI SORUNU, SİDE, TÜRKİYE YAPAY BESLEME İLE KIYI DENGELENMESİ, ÖRNEK UYGULAMA: BİR KIYI AŞINIMI SORUNU, SİDE, TÜRKİYE Mustafa Esen Cüneyt Baykal Işıkhan Güler İnşaat Yük. Mühendisi İnşaat Yük. Mühendisi Dr. İnşaat Mühendisi Yüksel

Detaylı

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ Gerçek akışkanın davranışı viskoziteden dolayı meydana gelen ilave etkiler nedeniyle ideal akışkan akımlarına göre daha karmaşık yapıdadır. Gerçek akışkanlar hareket

Detaylı

RÜZGAR-DALGA İKLİMİ ANALİZİ ve DALGA MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

RÜZGAR-DALGA İKLİMİ ANALİZİ ve DALGA MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 17 RÜZGAR-DALGA İKLİMİ ANALİZİ ve DALGA MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA H. Anıl ARI Yalçın YÜKSEL Esin ÇEVİK Araş. Gör. Prof. Dr. Prof. Dr YTÜ YTÜ YTÜ İstanbul, Türkiye

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ I. Albayrak (1), S. Cokgor (2), (1) İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Hidrolik Ana Bilim Dalı, 34850, Avcılar,

Detaylı

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI ( )

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI ( ) 1 3 4 5 6 T AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI (13.11.008) Ad-Soad: No: Grup: 1) a) İdeal ve gerçek akışkan nedir? Hız dağılımlarını çiziniz. Pratikte ideal akışkan var mıdır? Açıklaınız. İdeal Akışkan;

Detaylı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I BERNOLLİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I BERNOLLİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 BERNOLLİ DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Yapılacak olan Bernoulli deneyinin temel amacı, akışkanlar mekaniğinin en önemli denklemlerinden olan, Bernoulli (enerjinin

Detaylı

Orman İşletme Şefliklerinin Etkinliğinin Bulanık Veri Zarflama Yöntemi ile Belirlenmesi

Orman İşletme Şefliklerinin Etkinliğinin Bulanık Veri Zarflama Yöntemi ile Belirlenmesi Orman İşletme Şefliklerinin Etkinliğinin Blanık Veri Zarflama Yöntemi ile Belirlenmesi Dr. İsmail ŞAFAK Prof. Dr. Alta ğr GÜ Mehmet Emin AKKAŞ Mstafa GEDİKİİ S. Ümit PORTAKA Ş.Mümtaz KANAT ISBN: 978-605-84549-1-0

Detaylı

NÜMERİK ANALİZ. Sayısal Yöntemlerin Konusu. Sayısal Yöntemler Neden Kullanılır?!! Denklem Çözümleri

NÜMERİK ANALİZ. Sayısal Yöntemlerin Konusu. Sayısal Yöntemler Neden Kullanılır?!! Denklem Çözümleri Saısal Yöntemler Neden Kullanılır?!! NÜMERİK ANALİZ Saısal Yöntemlere Giriş Yrd. Doç. Dr. Hatice ÇITAKOĞLU 2016 Günümüzde ortaa konan problemlerin bazılarının analitik çözümleri apılamamaktadır. Analitik

Detaylı

BÖLÜM 3 LAMİNER AKIMIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ

BÖLÜM 3 LAMİNER AKIMIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ BÖLÜM 3 LAMİNER AKIMIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ 3.1- Giriş 3.. Külenin kornm: Süreklilik denklemi 3.3. Momenmn kornm: Momenm denklemi 3.3.1 Laminer kama gerilmesinin modellenmesi 3.3. Momenm denkleminin

Detaylı

BÖLÜM 7 BORULARDA GERÇEK AKIM

BÖLÜM 7 BORULARDA GERÇEK AKIM BÖLÜM 7 BORULARA GERÇEK AKIM Enkesitin tamamen dol olarak aktığı akımlara basınçlı akım denir. Basınç altında sıvı nakleden kapalı akış yollarına bor adı verilmektedir. Borlar çeşitli enkesitlere sahip

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders XII

8.04 Kuantum Fiziği Ders XII Enerji ölçümünden sonra Sonucu E i olan enerji ölçümünden sonra parçacık enerji özdurumu u i de olacak ve daha sonraki ardışık tüm enerji ölçümleri E i enerjisini verecektir. Ölçüm yapılmadan önce enerji

Detaylı

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I TEŞEKKÜR Bu projeyi hazırlamamızda bize yardımcı olan fizik öğretmenimiz Olcay Nalbantoğlu na ve çalışmalarımızda bize tüm olanaklarını sunan okulumuza teşekkür ederiz. GİRİŞ Işık ışınları bir ortamdan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Aslı Numanoğlu Genç E-posta: asli.genc@atilim.edu.tr Tel: +90 312 5868321 Eğitim 2004 Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

GÜRCİSTAN KÜÇÜK TEKNE LİMANI FARKLI GENEL YERLEŞİM PLANI ALTERNATİFLERİNİN SAYISAL MODELLEME YOLU İLE KUMLANMA POTANSİYELİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

GÜRCİSTAN KÜÇÜK TEKNE LİMANI FARKLI GENEL YERLEŞİM PLANI ALTERNATİFLERİNİN SAYISAL MODELLEME YOLU İLE KUMLANMA POTANSİYELİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI GÜRCİSTAN KÜÇÜK TEKNE LİMANI FARKLI GENEL YERLEŞİM PLANI ALTERNATİFLERİNİN SAYISAL MODELLEME YOLU İLE KUMLANMA POTANSİYELİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Atakan YÜCE Onur BORA Gemi İnş. Müh., Kıyı Müh., YL

Detaylı

TASARIM DERİNLİĞİNİN TAŞ DOLGU DALGAKIRANLARIN KORUMA TABAKASININ TASARIMINA ETKİSİ

TASARIM DERİNLİĞİNİN TAŞ DOLGU DALGAKIRANLARIN KORUMA TABAKASININ TASARIMINA ETKİSİ TASARIM DERİNLİĞİNİN TAŞ DOLGU DALGAKIRANLARIN KORUMA TABAKASININ TASARIMINA ETKİSİ Araş. Gör. Hasan Gökhan Güler +,1, Prof. Dr. Ayşen Ergin +,2, Dr. Cüneyt Baykal +,3, Dr. Gülizar Özyurt Tarakcıoğlu +,4,

Detaylı

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ ÖZEL EGE LİSESİ ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: ATAHAN ÖZDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: DEFNE

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

ÜNİFORM DAİRESEL KESİTLİ BORU AKIŞLARINDA KİNETİK ENERJİ VE MOMENTUM DÜZELTME FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ

ÜNİFORM DAİRESEL KESİTLİ BORU AKIŞLARINDA KİNETİK ENERJİ VE MOMENTUM DÜZELTME FAKTÖRLERİNİN DEĞİŞİMİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 14.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 14.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI 8 SINIFLAR FİNAL SORULARI 1 3+ 1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz ( R ) Aritmetik bir dizinin ilk 0 teriminin toplamı 400 ve dördüncü terimi olduğuna göre, birinci terimini bulunuz 3 4 öğrencinin katıldığı

Detaylı

KIYIYA DİK PROFİL GELİŞİMİNİN FİZİKSEL MODELLENMESİ VE TANE SINIFLANMASI

KIYIYA DİK PROFİL GELİŞİMİNİN FİZİKSEL MODELLENMESİ VE TANE SINIFLANMASI - 137 - KIYIYA DİK PROFİL GELİŞİMİNİN FİZİKSEL MODELLENMESİ VE TANE SINIFLANMASI Chatchawin SRISUWAN 1, Murat İhsan KÖMÜRCÜ 2, Paul A. WORK 3, Servet KARASU 4, İsmail H. ÖZÖLÇER 5 1 School of Civil and

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EGE ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlık aın No : 00 Müdürlük aın No : ISSN 00-0 ORMAN İŞETMEERİNİN ETKİNİK DÜZEERİNİN KASİK VE BANIK VERİ ZARFAMA ANAİZİ İE DEĞERENDİRİMESİ (DENİZİ, İZMİR VE MĞA ORMAN BÖGE MÜDÜRÜĞÜ ÖRNEĞİ Assessment

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

BATI KARADENİZ, FİLYOS DA ENDER DALGALAR

BATI KARADENİZ, FİLYOS DA ENDER DALGALAR - 87 - BATI KARADENİZ, FİLYOS DA ENDER DALGALAR B. Ö. ÖZBAHÇECİ 1, E. BİLYAY 1, A. C. YALÇINER 2 1 T.C. Ulaştırma Bakanlığı, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Hidrolik Şube Müdürlüğü,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jornal of ngineering and Natral Sienes Müendislik ve en Bilimleri ergisi Sigma 9, -8, Resear Artile / Araştırma Makalesi INITION O IMNSION LIMITATIONS OR COMPOSIT BULWAR APPLICATIONS AT YACTS BY IGR ORR

Detaylı

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 508 HİDROLOJİ ÖDEV #1 Teslim tarihi: 30 Mart 2009 16:30 1. Yüzey alanı 40 km 2 olan bir gölde Haziran ayında göle giren akarsuyun ortalama debisi 0.56 m 3 /s, gölden çıkan suyun ortalama debisi 0.48 m

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

KARABURUN BALIKÇI BARINAĞI NDA KUMLANMA ve KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİ

KARABURUN BALIKÇI BARINAĞI NDA KUMLANMA ve KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİ KARABURUN BALIKÇI BARINAĞI NDA KUMLANMA ve KIYI ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİ H. Anıl ARI Yalçın YÜKSEL Esin ÇEVİK Araş. Gör. Prof. Dr. Doç. Dr. YTÜ YTÜ YTÜ İstanbul, Türkiye İstanbul, Türkiye İstanbul, Türkiye Işıkhan

Detaylı

Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye

Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye Tansel AK(1,2), Tuncay ÖZIŞIK(1) (1) TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (2) İstanbul Üniv. Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Gözlemevi Yer Seçiminde

Detaylı

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Mustafa Yıldız Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bitirme Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Ferhat Bingöl 4. İzmir Rüzgar Sempozyumu

Detaylı

Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi

Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi Nükleer Bilimler Enstitüsü Medikal Fizik Ana Bilim Dalı Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Dijital Görüntülemede Grid Kullanımı ile Radyasyon Dozunun ve Görüntü Kalitesinin Değişimi Ümran

Detaylı

ş ş ğ Ö ş Ç ş ö Ü Ü Ö Ü Ç Ö ö ö ş ğ ğ Ç ğ ş Ö ş ş ğ ş ö ö ş ş ğ Ö ş ş ş Ç ğ ğ ğ ğ ş ğ ş ğ ğ ğ ö ş ğ ş ğ Ç ğ ş ş ö ğ ö ğ ş ö ğ ş ö ğ ş ş Ç ğ ö ö ş ş ğ

ş ş ğ Ö ş Ç ş ö Ü Ü Ö Ü Ç Ö ö ö ş ğ ğ Ç ğ ş Ö ş ş ğ ş ö ö ş ş ğ Ö ş ş ş Ç ğ ğ ğ ğ ş ğ ş ğ ğ ğ ö ş ğ ş ğ Ç ğ ş ş ö ğ ö ğ ş ö ğ ş ö ğ ş ş Ç ğ ö ö ş ş ğ ş ş ğ Ö ş Ç ş ö ş ğ ğ ğ ğ ş ğ ö ğ ş ş ş ğ ş ş ş ğ ş ş ğ Ü ş ş ö öş Ü ö ğ ö ğ ş ğ ş ö Ç ğ ş ö ğ ğ ş ş ş ö ş ö ğ ö ş ğ ş Ç ğ ş ş ö ş ğ ğ ş ö ş ğ Ü ş ş ğ ğ ö Ö Ç ş ö Ç ş ö Ç ş ö ş ş ö ş ö ğ ş ş ö ş ş ş ğ

Detaylı

HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ ERROR BUDGET OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER DATA IN HYDROGRAPHIC SURVEYING

HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ ERROR BUDGET OF MULTIBEAM ECHOSOUNDER DATA IN HYDROGRAPHIC SURVEYING HİDROGRAFİK ÖLÇMELERDE ÇOK BİMLİ İSKANDİL VERİLERİNİN HATA ANALİZİ N.O. AYKUT Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, İstanbul, oaykut@yildiz.edu.tr

Detaylı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli [ve Fiziksel Model Kıyaslaması] Ürkmez Barajı Dr. İsmail HALTAŞ Zirve Üniversitesi, Gaziantep Dr. Gökmen TAYFUR Dr. Şebnem ELÇİ, İzmir Yüksek

Detaylı

LİMANLARIN YÜZER DALGAKIRANLA MODELLENMESİ HARBOR MODELLING WITH A FLOATING BREAKWATER

LİMANLARIN YÜZER DALGAKIRANLA MODELLENMESİ HARBOR MODELLING WITH A FLOATING BREAKWATER Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt: 5 Sayı: 2 Yıl: 2013 LİMANLARIN YÜZER DALGAKIRANLA MODELLENMESİ ÖZET Bergüzar ÖZBAHÇECİ 1 Türkiye de şimdiye kadar genelde yat limanlarında, sakin

Detaylı

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M FİZİK DÖNEM ÖDEVİ OPTİK SORULARI 1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M 2. Üstten görünüşü şekildeki

Detaylı

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR)

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) 4.1 Kafesler: Basit Kafes: İnce çubukların uçlarından birleştirilerek luşturulan apıdır. Bileştirme genelde 1. Barak levhalarına pimler ve kanak vasıtası

Detaylı

SIĞ SUDA YAN YANA SIRALI İKİ SİLİNDİR ARKASINDA OLUŞAN AKIŞ YAPISININ PASİF YÖNTEMLE KONTROLÜ 1

SIĞ SUDA YAN YANA SIRALI İKİ SİLİNDİR ARKASINDA OLUŞAN AKIŞ YAPISININ PASİF YÖNTEMLE KONTROLÜ 1 SIĞ SUDA YAN YANA SIRALI İKİ SİLİNDİR ARKASINDA OLUŞAN AKIŞ YAPISININ PASİF YÖNTEMLE KONTROLÜ 1 Passive Vortex Control Behind Two Side by Side Cylinders in Shallow Waters Mustafa Atakan AKAR Makine Mühendisliği

Detaylı

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3

Anıl ERCAN 1 Özgür KURUOĞLU 2 M.Kemal AKMAN 3 Düzce Akçakoca Ereğli Yolu Km: 23+770 23+995 Dayanma Yapısı Taban Zemini İyileştirme Analizi Düzce Akçakoca Ereğli Road Km: 23+770 23+995 Retaining Structure Ground Improvement Analysis Anıl ERCAN 1 Özgür

Detaylı

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI

KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI KALINLIK VE DERİNLİK HESAPLAMALARI Herhangi bir düzlem üzerinde doğrultuya dik olmayan düşey bir düzlem üzerinde ölçülen açıdır Görünür eğim açısı her zaman gerçek eğim açısından küçüktür Görünür eğim

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch KALDIRMA SİSTEMİ VİNÇ MOTORLARI. 40-2-4a. M. Güven KUTAY. 40-2-4a-vinc-motorlari.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch KALDIRMA SİSTEMİ VİNÇ MOTORLARI. 40-2-4a. M. Güven KUTAY. 40-2-4a-vinc-motorlari.doc 2009 Kasım KALDIRMA SİSTEMİ VİNÇ MOTORLARI 40-2-4a M. Güven KUTAY 40-2-4a-vinc-motorlari.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 1 Kaldırma Sistemi... 1.3 1.4 Vinç motorları... 1.3 1.4.1 Doğr akım elektrik motor...

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

VII. KIYILAR. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları

VII. KIYILAR. Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları VII. KIYILAR 1 VII. KIYILAR KIYI KANUNU Kanun No: 3621 Kabul Tarihi: 04/04/1990 (17 Nisan 1990 tarih ve 20495 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kıyı çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda,

Detaylı

GebzeYüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü PK.141 41400 Gebze/Kocaeli

GebzeYüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü PK.141 41400 Gebze/Kocaeli GebzeYüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü PK.141 41400 Gebze/Kocaeli TM # : [Boş Bõrakõn] Başlõk : Rapor Başlõğõ Teknik Rapor! Seminer Raporu! Anahtar Kelimeler : Yazarlar : A. Çokçalõşkan,

Detaylı

Şekil 6.1 Basit sarkaç

Şekil 6.1 Basit sarkaç Deney No : M5 Deney Adı : BASİT SARKAÇ Deneyin Amacı yer çekimi ivmesinin belirlenmesi Teorik Bilgi : Sabit bir noktadan iple sarkıtılan bir cisim basit sarkaç olarak isimlendirilir. : Basit sarkaçta uzunluk

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Oğz ŞİMŞEK EĞRİSEL GENİŞ BAŞLIKLI SAVAK ÜZERİNDEN GEÇEN AÇIK KANAL AKIMININ DENEYSEL VE TEORİK ANALİZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Kalibrasyon Laboratuvarı Adresi : Aydınevler Mah. Preveze Sokak No:21 Maltepe 34844 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0216 4894582 Faks : 0216 4894580 E-Posta : info@optomed.com.tr

Detaylı

KIYI EROZYONUNA KARŞI YARI GEÇİRGEN KAZIKLI MAHMUZ TASARIMI: ST. FRANCIS KÖRFEZİ, GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ

KIYI EROZYONUNA KARŞI YARI GEÇİRGEN KAZIKLI MAHMUZ TASARIMI: ST. FRANCIS KÖRFEZİ, GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ KIYI EROZYONUNA KARŞI YARI GEÇİRGEN KAZIKLI MAHMUZ TASARIMI: ST. FRANCIS KÖRFEZİ, GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ Arzu G. SAMANCI Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü (212)358 15 40#1432 samancia@boun.edu.tr Emre

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2004 (2) 50-55 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Civata-Somun bağlantı sistemlerinde temas gerilmelerinin üç boyutlu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Kalibrasyon Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi : Aydınevler Mah. Preveze Sokak No:21 Maltepe 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 4894582 Faks : 0216 4894580 E-Posta

Detaylı

LİMANLARDA VE DALGAKIRANLARIN CİVARINDAKİ KIYI BÖLGELERİNDE DALGA HAREKETLERİNİN SAYISAL MODELLENMESİ

LİMANLARDA VE DALGAKIRANLARIN CİVARINDAKİ KIYI BÖLGELERİNDE DALGA HAREKETLERİNİN SAYISAL MODELLENMESİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 421 - LİMANLARDA VE DALGAKIRANLARIN CİVARINDAKİ KIYI BÖLGELERİNDE DALGA HAREKETLERİNİN SAYISAL MODELLENMESİ Serdar Beji Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı

Detaylı

1. BÖLÜM VEKTÖRLER 1

1. BÖLÜM VEKTÖRLER 1 1. BÖLÜM VEKTÖRLER 1 Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallarında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektriksel yük, gibi büyüklükler, cebirsel krallara göre ifade edilirler. B tür

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NİLÜFER TOPSAKAL

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NİLÜFER TOPSAKAL ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NİLÜFER TOPSAKAL TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1978 Yazışma Adresi : Telefon : 346-2191010/1531 e-posta : Fen Fakültesi Matematik Bölümü 58140 Sivas/ ntopsakal@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

Doğu Karadeniz Kıyılarında T Mahmuzlarının Kıyıya Etkileri. Effects of T Shaped Groins on Coasts in the Eastern Black Sea Region

Doğu Karadeniz Kıyılarında T Mahmuzlarının Kıyıya Etkileri. Effects of T Shaped Groins on Coasts in the Eastern Black Sea Region Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt **, Sayı *, **-**, 20** Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume **, Issue *, **-**, 20** Doğu Karadeniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper CERİT AKADEMİK GEÇMİŞİ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat ve Konstrüksiyon Anabilim Dalı Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

KATI MADDELERİN KRİTİK HAREKET HIZLARINA DANE YAYVANLIĞININ ETKİSİ

KATI MADDELERİN KRİTİK HAREKET HIZLARINA DANE YAYVANLIĞININ ETKİSİ Türkiye İnşaat Mühendisliği On Yedinci Teknik Kongre ve Sergisi 15-16-17 Nisan 004 Yıldız Teknik Üniversitesi/İSTANBUL KATI MADDELERİN KRİTİK HAREKET HIZLARINA DANE YAYVANLIĞININ ETKİSİ Araştırma Görevlisi

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

SU ALTI BİTKİLERİNİN DALGA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

SU ALTI BİTKİLERİNİN DALGA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 391 SU ALTI BİTKİLERİNİN DALGA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Nilay ELGİNÖZ YAŞA Sedat KABDAŞLI Bilge BAŞ Oral YAĞCI Arş. Gör. Prof.

Detaylı

Tahsin YOMRALIOĞLU Recep NİŞANCI - Bayram UZUN

Tahsin YOMRALIOĞLU Recep NİŞANCI - Bayram UZUN TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 02 06 Nisan 2007, Ankara RASTER TABANLI NOMİNAL NAL DEĞERLEME ERLEME YÖNTEMY NTEMİNE NE DAYALI ARSA-ARAZ ARAZİ

Detaylı

Nlαlüminyum 5. αlüminyum

Nlαlüminyum 5. αlüminyum Soru 1. Bileşik bir çubuk iki rijit mesnet arasına erleştirilmiştir. Çubuğun sol kısmı bakır olup kesit alanı 60 cm, sağ kısmı da alüminum olup kesit alanı 40 cm dir. Sistem 7 C de gerilmesidir. Alüminum

Detaylı

1. GİRİŞ 1.1 AMAÇ. Şekil 1. Çalışma sahası yer bulduru haritası 1.2 KAPSAM

1. GİRİŞ 1.1 AMAÇ. Şekil 1. Çalışma sahası yer bulduru haritası 1.2 KAPSAM 1. GİRİŞ 1.1 AMAÇ İstanbul ili, Beylikdüzü Belediyesi sınırları içerisinde kalan 12 km lik kıyı şeridine ait denizel alanda tarihi liman ve gemi kalıntıları için hazırlanacak olan sualtı arkeoloji belgeseli

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

DERİNCE SAHİLİ ÖZELİNDE TAHRİP EDİLMİŞ İZMİT KÖRFEZİ KIYILARININ DOĞAL YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

DERİNCE SAHİLİ ÖZELİNDE TAHRİP EDİLMİŞ İZMİT KÖRFEZİ KIYILARININ DOĞAL YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 517 - DERİNCE SAHİLİ ÖZELİNDE TAHRİP EDİLMİŞ İZMİT KÖRFEZİ KIYILARININ DOĞAL YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Alper MERT, Emre OTAY alper.mert@boun.edu.tr - otay@boun.edu.tr Boğaziçi

Detaylı

SAHİL ALANLARINDAKİ MÜHENDİSLİK YAPILARI

SAHİL ALANLARINDAKİ MÜHENDİSLİK YAPILARI SAHİL ALANLARINDAKİ MÜHENDİSLİK YAPILARI Mühendislik yapıları sahil boyunca genellikle güvenli bir geçit veya gemiler için güvenli bir liman sağlama ve sediman sürüklenmesini kontrol etme amaçları doğrultusunda

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi- Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

DALGA SİMÜLASYONU İÇİN KARADENİZ DE SWAN UYGULAMASI

DALGA SİMÜLASYONU İÇİN KARADENİZ DE SWAN UYGULAMASI - 269 - DALGA SİMÜLASYONU İÇİN KARADENİZ DE SWAN UYGULAMASI Adem AKPINAR 1, Murat İhsan KÖMÜRCÜ 2, Mehmet ÖZGER 3, Murat KANKAL 2 1 Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Radyal Fidere En Uygun Büyüklükteki Yerel Elektrik Santralın En Uygun Yere Yerleştirilmesi

Radyal Fidere En Uygun Büyüklükteki Yerel Elektrik Santralın En Uygun Yere Yerleştirilmesi Radyal Fidere Büyüklükteki Yerel Elektrik Santralın Yere Yerleştirilmesi Tba GÖZEL Abdlkadir BALKÇ M. Hakan HOCAOĞLU Eposta: tgozel@gyte.ed.tr a.balikci@gyte.ed.tr hocaogl@gyte.ed.tr Gebze Yüksek Teknoloji

Detaylı

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin

Detaylı

Sürekli Kiriş Bir Köprünün Gruplar Halindeki Davranış Ölçümlerinden Modal Parametrelerinin Tayini

Sürekli Kiriş Bir Köprünün Gruplar Halindeki Davranış Ölçümlerinden Modal Parametrelerinin Tayini 4-6 Ekim 5 DEÜ İZMİR Sürekli Kiriş Bir Köprünün Grplar Halindeki Davranış Ölçümlerinden Modal Parametrelerinin Tayini ÖZET: G. Tran ve H. Ceylan Yrd.Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji

Detaylı

Akköse, Ateş, Adanur. Matris Yöntemleri ile dış etkilerden meydana gelen uç kuvvetlerinin ve uç yerdeğiştirmelerinin belirlenmesinde;

Akköse, Ateş, Adanur. Matris Yöntemleri ile dış etkilerden meydana gelen uç kuvvetlerinin ve uç yerdeğiştirmelerinin belirlenmesinde; MATRİS ÖNTEMER 1. GİRİŞ Matrs öntemler; gerçek sürekl apının erne, matrs bçmnde ade edleblen blnen atalet (elemslk) ve elastklk öellklerne sahp sonl büüklüktek apısal elemanlardan olşan matematksel br

Detaylı

990k Bozulmamış Çakıl Sırtı. 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı

990k Bozulmamış Çakıl Sırtı. 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı Eğim (m/m) Datum üstü yükseklik (m) 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı Uzaklık (m) 990k Bozulmamış Çakıl Sırtı Tüm veri Dönme noktaları Lineer (dönme nokt.) Lineer (tüm veri) Uzaklık (m) KENNETH L. PIERCE STEVEN

Detaylı

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD TAŞIMA GÜCÜ PROBLEM 1: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, a) Genişliği 1.9 m, uzunluğu 15 m şerit temel; b) Bir kenarı 1.9 m olan kare tekil temel; c) Çapı 1.9 m olan dairesel tekil temel; d)

Detaylı