Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HIRSIZ ALARM S Ý S T E M L E R Ý Alarm Sistemleri

2 ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 6 Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 6 tam programlanabilir yerleþik zon 120 $ MATRIX 816 YENÝ Dijital Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 8 tam programlanabilir yerleþik zon 165 $ Özel Pyronix Uzaktan Yönetim Yazýlýmý Türkçe (MXUDL-TR) Özel Pyronix Uzaktan Yönetim Yazýlýmý Türkçe (MXUDL-TR) MX-ICON Ýkon LCD tuþ takýmý dahil MX-ICON Ýkon LCD tuþ takýmý dahil 6 tam programlanabilir yerleþik zon MX-ICON Ýkon LCD tuþ takýmý dahil (4 adet baðlanabilir.) 4 tam programlanabilir çýkýþ (PGM) 4 farklý kurulum konumu ( A,B,C,D ) 15 farklý kullanýcý kodu 2 farklý merkez numarasý 1 VOICE modül numarasý girebilme 500 gerçek zamanlý olay hafýzasý Contact ID format desteði 2 farklý merkez ve 1 ses modülü numarasý tanýmlayabilme MX-VOICE ses modülü uyumlu PC üzerinden lokal veya uzaktan programlama özelliði Mükemmel yýldýrým koruma devresi Kýrýlmaz tip polikarbon kutu dahil 8 tam programlanabilir yerleþik zon MX-IX16 modulü ile 16 zona artýrýlabilir MX-ICON Ýkon LCD tuþ takýmý dahil (4 adet baðlanabilir.) 7 tam programlanabilir çýkýþ (PGM) 4 farklý kurulum konumu ( A,B,C,D ) 15 farklý kullanýcý kodu 2 farklý merkez numarasý 1 VOICE modül numarasý girebilme 500 gerçek zamanlý olay hafýzasý Contact ID format desteði 2 farklý merkez ve 1 ses modülü numarasý tanýmlayabilme MX-VOICE ses modülü uyumlu PC üzerinden lokal veya uzaktan programlama özelliði Mükemmel yýldýrým koruma devresi Kýrýlmaz tip polikarbon kutu dahil MATRIX 424 (Kablolu / Kablosuz) MX-ICON ile 150 $ Dijital Komunikatörlü, Hybrid Alarm Kontrol Paneli 8 (4x2) double programlanabilir zon MX-ICON- Ýkon LCD tuþ takýmý dahil Yeni 56 Zon desteði MX-LCD ile 203 $ Hybrid yapýda tasarlanmýþtýr. ))) Özel Pyronix Uzaktan Yönetim Yazýlýmý - Türkçe (MXUDL-TR) PC ve Notebook üzerinden kolayca programlanabilen, tüm Pyronix alarm panellerine uyumlu yükleme/geri yükleme yazýlýmý 66 8 (4x2) double programlanabilir zon MX-IX16, MX-RIX kartlarý ile max. 56 zona artýrýlabilir MX-ICON Ýkon LCD tuþ takýmý dahil (4 adet baðlanabilir.) MX-LCD LCD tuþ takýmý desteði ( Opsiyonel ) 4 farklý partition, 4 farklý account tanýmlanabilir. Her partition için 4 farklý kurulum konumu (A,B,C,D) 32 farklý kullanýcý kodu 300 Gerçek Zamanlý Olay Hafýzasý 4 tam programlanabilir çýkýþ (PGM) Contact ID, hýzlý format desteði 4 partition için merkez telefonu tanýmlayabilme Ayný anda MX VOICE, MX-IX16 ve 6 farklý cihaz baðlantý imkaný Max. 2 adet MX-RIX8DW wireless zon artýrým kartý ile 16 tam programlanabilir kablosuz zon MX-PROX kart okuyucu ilave edilerek proximity kart ve proximity tag ile kurma çözme iþlemi yapýlabilir. PC üzerinden lokal veya uzaktan programlama özelliði Mükemmel yýldýrým koruma devresi Kýrýlmaz tip polikarbon kutu dahil

3 ALARM KONTROL PANELÝ VE TUÞ TAKIMLARI Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin MATRIX 832 YENÝ MX-ICON ile 178 $ Dijital Komunikatörlü Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2) double programlanabilir zon, Ýkon LCD tuþ takýmý (Kablolu / Kablosuz) MX-ICON- Ýkon LCD tuþ takýmý dahil Yeni 64 Zon desteði MX-LCD ile 232 $ Hybrid yapýda tasarlanmýþtýr ))) Özel Pyronix Uzaktan Yönetim Yazýlýmý - Türkçe (MXUDL-TR) PC ve Notebook üzerinden kolayca programlanabilen, tüm Pyronix alarm panellerine uyumlu yükleme/geri yükleme yazýlýmý 16 (8x2) double programlanabilir zon MX-IX16, MX-RIX kartlarý ile max. 64 zona artýrýlabilir MX-ICON Ýkon LCD tuþ takýmý dahil (4 adet baðlanabilir) MX-LCD LCD tuþ takýmý desteði ( Opsiyonel ) 4 farklý partition, 4 farklý account tanýmlanabilir. Her partition için 4 farklý kurulum konumu (A,B,C,D) 32 farklý kullanýcý kodu 300 Gerçek Zamanlý Olay Hafýzasý 4 tam programlanabilir çýkýþ (PGM) Contact ID, hýzlý format desteði MATRIX 832+ MX-ICON ile 188 $ MX-LCD ile 242 $ 4 partition için merkez telefonu tanýmlayabilme Ayný anda MX VOICE, MX-IX16 ve 6 farklý cihaz baðlantý imkaný Max. 2 adet MX-RIX8DW wireless zon artýrým kartý ile 16 tam programlanabilir kablosuz zon MX-PROX kart okuyucu ilave edilerek proximity kart ve proximity tag ile kurma çözme iþlemi yapýlabilir. PC üzerinden lokal veya uzaktan programlama özelliði Mükemmel yýldýrým koruma devresi Kýrýlmaz tip polikarbon kutu dahil Dijital Komunikatörlü Hybrid Alarm Kontrol Paneli 16 (8x2) double programlanabilir zon (Kablolu / Kablosuz) MX-ICON- Ýkon LCD tuþ takýmý dahil ++ Daha Güçlü Aux Çýkýþý Hybrid yapýda tasarlanmýþtýr Yeni 64 Zon desteði ))) Alarm Sistemleri Özel Pyronix Uzaktan Yönetim Yazýlýmý - Türkçe (MXUDL-TR) PC ve Notebook üzerinden kolayca programlanabilen, tüm Pyronix alarm panellerine uyumlu yükleme/geri yükleme yazýlýmý 16 (8x2) double programlanabilir zon MX-IX16, MX-RIX kartlarý ile max. 64 zona artýrýlabilir MX-ICON Ýkon LCD tuþ takýmý dahil (4 adet baðlanabilir) MX-LCD LCD tuþ takýmý desteði ( Opsiyonel ) 4 farklý partition, 4 farklý account tanýmlanabilir. Her partition için 4 farklý kurulum konumu (A,B,C,D) 32 farklý kullanýcý kodu 300 Gerçek Zamanlý Olay Hafýzasý 4 tam programlanabilir çýkýþ (PGM) Contact ID, hýzlý format desteði 4 partition için merkez telefonu tanýmlayabilme Ayný anda MX VOICE, MX-IX16 ve 6 farklý cihaz baðlantý imkaný Max. 2 adet MX-RIX8DW wireless zon artýrým kartý ile 16 tam programlanabilir kablosuz zon MX-PROX kart okuyucu ilave edilerek proximity kart ve proximity tag ile kurma çözme iþlemi yapýlabilir. PC üzerinden lokal veya uzaktan programlama özelliði Mükemmel yýldýrým koruma devresi Kýrýlmaz tip polikarbon kutu dahil 67

4 TUÞ TAKIMI VE GENÝÞLEME MODÜLLERÝ MX-ICON Ýkon LCD Ekran Tuþ takýmý Matrix Paneller Ýçin Ýkon LCD li Tuþ takýmý Matrix panelleri kullanma ve programlama 8 ayrý durum grafik ikonu Yangýn,saðlýk ve panik alarmý için tasarlanmýþ özel buton Ayarlanabilir aydýnlama seviyesi Ayarlanabilir ses seviyesi MX-LCD Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin 81 $ LCD Ekran Tuþ takýmý 135 $ Türkçe Menü Matrix paneller için LCD li tuþ takýmý Matrix hariç diðer tüm panellerle kullanýlabilir 32 karakterli TÜRKÇE LCD ekran Yangýn,saðlýk ve panik alarmý için tasarlanmýþ özel buton Ayarlanabilir aydýnlama seviyesi Ayarlanabilir ses seviyesi Data ile çalýþan sabotaj switch i MX-FLUSHMOUNT 340$ Türkçe Menü Metal, Gömme Tip, LCD Ekran Tuþ takýmý Matrix paneller için metal, gömme tip, LCD li tuþ takýmý Matrix hariç diðer tüm panellerle kullanýlabilir 32 karakterli TÜRKÇE LCD ekran Yangýn,saðlýk ve panik alarmý için tasarlanmýþ özel buton Ayarlanabilir aydýnlama seviyesi Ayarlanabilir ses seviyesi Data ile çalýþan sabotaj switch i MX-IX16 MX-RIX MX-RIX8DW Kablosuz 300M Sinyal Aktarým MATRIX 816 / 424 / 832 / 832+ uyumlu Muhafaza Kutulu 66 $ $ $ MATRIX 424 / 832 / 832+ uyumlu $ $ Yenilendi MATRIX 424 / 832 / 832+ uyumlu Panellerde 2 adet kullanýlarak 16 kablosuz zon oluþturulabilir Bord Üzerinden Geniþleme Modülü Zon artýrým kartý ( Kontrol paneli üzerine takýlarak ) Güç kaynaðý ve veri baðlantýsý kablo gerektirmez (direk bord baðlantýsý) (8X2) 16 double zon(424, 816, 832, 832+ panellere uyumlu) Her sisteme 1 adet baðlayabilme Uzak Geniþleme Modülü Zon artýrým kartý ( BUS giriþinden (Keypad giriþi) kablo ile ) (8X2) 16 double zon(424, 832, 832+ panellere uyumlu) Hýzlý Yavaþ tip zon ayarlama Sabotajlý polymer muhafaza kutusu dahil Her sisteme 2 adet baðlýyabilme 8 Zonlu Matrix Kablosuz Geniþleme Modülü 868 MHz Alýcý-Verici FM dar bant teknolojisi Tamamen kriptolu deðiþken kodlama 300 m açýk alan sinyal aktarýmý Ýleri sinyal karýþýklýðý algýlama 13 programlama butonu 15 programlama LED i 8 zon 32 uzaktan kumanda tanýmlayabilme Data ile çalýþan sabotaj switch i Bir panelde ayný anda max. 2 adet kullanýlabilir 68

5 IP / GPRS ALARM KONTROL ÇÖZÜMLERÝ Siz de Güvenli Hayat a Pyronix ile geçin PCX-256 PCX LCD ile beraber kullanýlýr 390$ Metal Kutu + Trafo dahil PCX LCD Hariç IP/GPRS Komunikatörlü Alarm Kontrol Paneli 14 adet ana partisyon ve kurulum(arm) modlarý 29 adet Prox okuyucu alt partisyonlarý 8 adet(256'ya çýkartýlabilir) tam programlanabilir giriþ. 200 adet programlanabilir çýkýþ 500 adet kullanýcý kodu / 20 adet zorlama kodu 2500 olay kapasiteli hafýza Contact ID, Fast format, SIA format Level 1 protokol desteði PCXUDL yazýlýmý ile uzaktan kontrol kolaylýðý (kurma, çözme) PCXUDL yazýlýmý ile Upload/Download imkaný 30 farklý cihaz baðlama imkaný PCX-LCD ile uyumlu Telefon, TCP/IP, GPRS hattý üzerinden haberleþme imkaný SMS ile olay bildirimi PCX-LCD 280$ LCD Ekran Tuþ Takýmý PCX alarm kontrol panelleri için dahili kart okuyuculu LCD tuþ takýmý 32 karakterli LCD ekran Ayarlanabilir aydýnlatma Ayarlanabilir ses seviyesi Data ile çalýþan switch Yangýn, saðlýk ve panik alarmý için tasarlanmýþ özel buton PCX-Digi Modem Kart MSX-IP Module MSX- GPRS Module Telefon Modülü MSX-162IP GPRS Modülü PCX alarm kontrol panelleri için Telefon hattý komunikatör modülü Zon artýrým kartý PCX-RIX8 Eklenti Modülü 140 $ 250 $ 540 $ MSX-280IP 350 $ PCX alarm kontrol panelleri için IP komunikatör modülü Zon artýrým kartý PCX-ROX16R Röle Çýkýþ Modülü PCX alarm kontrol panelleri için GPRS komunikatör modülü 178 $ 178 $ Alarm Sistemleri PCX alarm kontrol panelleri için 4PGM ve 8 giriþ eklenti modülü PCX alarm kontrol panelleri için 16 adet 3A röle çýkýþ modülü Çýkýþlarý birbirinden baðýmsýz programlayabilme özelliði Tamper switch + polikarbon kutu IPCOM IPCOM Sim Kart 674 $ 119 $ Kurulumu Kolay - Kurulum bölgesinde herhangi bir ayar yapmaya gerek yoktur. - Varolan alarm kontrol paneline takýlýr. - Evrensel baðlantýlýdýr. 7/24 Güvenli Ýzleme - Gaz Algýlama - Karbon Monoxit Algýlama - Su Baskýný Algýlama - Diðer + GSM/GPRS - TCP/IP Ýzleme Merkezi Güvenli - Çift hatlý hizmet; Geniþ band ve GPRS - Grade 4 iletiþim uyumlu - Ýki hat üzerinde de tam denetim Anten dahil Gelecektede Korur - IP teknolojilerindeki geliþmelere ayak uyduracak þekilde tasarlanmýþtýr. 69

6 IP Tabanlý Ýletiþim Panelleri PX200A Sim Kart $ Anten dahil Kontrol Panel GSM/GPRS TCP/IP Transmitter Üniteleri 8 zon 2 partition (bölge) Telefon sabotaj takibi Elektrik sabotaj takibi Sunucu tabanlý uzak zon kontrolü Clip özelliði (test amaçlý) PC üzerinden RS232 ile programlanabilme DTMF alýcý 2 GSM numarasýna SMS ile alarm bildirme GPRS (UDP, TCP/IP) üzerinden gerçek zamanlý (Real Time) alarm iletiþimi SMS ile gerçek zamanlý (Real Time) alarm iletiþimi Contact ID, Ademco Express vb. destekli alarm panellerinin alarm takip merkezleri ile GPRS (UDP, TCP/IP) üzerinden gerçek zamanlý (Real Time) sinyal iletiþimi saðlar GSM/GPRS - TCP/IP Ýzleme Merkezi Bilinen tüm alarm panelleri ile tam uyumlu Alarm paneli ile izleme merkezi arasýnda GPRS üzerinden real time, kesintisiz ve düþük iþletim maliyetli iletiþim saðlar. EX200A Kontrol Panel TCP/IP Transmitter Üniteleri 220 $ 8 zon 2 partititon (bölge) Telefon hattý izleme Þebeke elektriði izleme Sunucu tabanlý uzak zon kontrolü PC ile RS232 programlanabilme DTMF alýcý Ethernet (UDP, TCP/IP) Gerçek zamanlý (Real Time) veri aktarýmý Statik ve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) TCP/IP Bilinen tüm alarm panelleri ile tam uyumlu Ýzleme Merkezi Alarm paneli ile izleme merkezi arasýnda, internet veya network hattý üzerinden real time, kesintisiz ve hiçbir iþletim maliyeti oluþturmadan iletiþim saðlar. 70

7 PIR DEDEKTÖRLER MAGNUM ULTRA 16 $ Dual Element Pýr Dedektör Tüm Pyronix Dedektörlerde Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Max.15 m hacimsel algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Otomatik sýcaklýk dengeleyici Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik 5 Yýl GARANTÝ YATAY DÜZLEM STANDART TEKNOLOJÝ Ayarlanabilir Hassasiyet Otomatik Sýcaklýk Dengeleyici Seçilebilir Hat Sonu direnci Zon Montaj ayaðý dahil MANGUM PI PET Dual Element Hayvan Algýlamayan Pýr Dedektör 19 $ 25 kg ye kadar hayvan algýlamama Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Max.15 m hacimsel algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Otomatik sýcaklýk dengeleyici Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik DÝKEY DÜZLEM! Hayvan Algýlamayan Montaj ayaðý dahil KX15ED 19 $ Tavan ve duvar tipi montaj ayaðý dahil Dual Element Pýr Dedektör Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 15 m hacimsel algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Otomatik sýcaklýk dengeleyici Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) DÝKEY DÜZLEM Alarm Sistemleri KX18EC 18m Ekonomik Perde Lensli Pýr Dedektör 19 $ Dikey perde dedektör Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 18 m dikey perde algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Otomatik sýcaklýk dengeleyici Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) DÝKEY DÜZLEM Not: 18m lens ile 2.4 / 4 metre arasýnda yükseliðe monte edilebilir. Not: 30m Asferik Lens ile maksimum 2.4 metre yükseliðe monte edilebilir. Tavan ve duvar tipi montaj ayaðý dahil 30m Asferik Lens Hediyeli 71

8 DÝJÝTAL PIR DEDEKTÖRLER KX15DD Tüm Pyronix Dedektörlerde 5 Yýl GARANTÝ Dual Element Blue Wave Teknoloji Pýr Dedektör BLUEWAVE TEKNOLOJÝSÝ Dedektörlerde mavi led kullanýlmýþtýr 25 $ Tavan ve duvar tipi montaj ayaðý dahil Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 15 m hacimsel algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) YATAY DÜZLEM Zon KX18DC Dual Element Blue Wave Teknoloji 18 m Pýr Dedektör 30 $ Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 18 m düþey perde algýlama mesafesi Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotajlý switch li ayak (Opsiyonel) DÝKEY DÜZLEM Not: 18m lens ile 2.4 / 4 metre arasýnda yükseliðe monte edilebilir. Tavan ve duvar tipi montaj ayaðý dahil 30m Asferik Lens Hediyeli Not: 30m Asferik Lens ile maksimum 2.4 metre yükseliðe monte edilebilir. KX15DQ Quad Element Blue Wave Teknoloji Pýr Dedektör 30 $ 15 m hacimsel algýlama alaný Seçilebilir hat sonu direnç ayarý Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) YATAY DÜZLEM Zon Tavan ve duvar tipi montaj ayaðý dahil? BLUEWAVE TEKNOLOJÝSÝ IFT (Patented Independent Floating Thresholds Technology); Baðýmsýz Deðiþken Eþik (BDE) 90 lý yýllarýn baþýnda PYRONIX tarafýndan geliþtirilen patentli BlueWave teknolojisi, arka planda istenmeyen infrared kirliliðini süzerek filtreleme yapma esasýna dayanýr. BlueWave teknolojisine sahip KX Dedektörler, bulunduðu ortamýn sinyal kirlilik seviyesini sürekli ölçer ve arka plandaki kirliliði göz ardý ederek alarm eþik seviyesini bu ölçüme göre düzenler. Böylece KX serisi dedektörler, ortamdaki kalorifer, klima, radyo dalgalarý, elektronik aletlerin tolerans deðiþiklikleri vb. sebeplerden oluþabilecek yanlýþ alarm ihtimallerini en aza indirgemektedir. Bu teknolojinin sunduðu 3 boyutlu optik sistem, infrared sinyallerinin pyro-elektrik sensör üzerine mükemmel odaklanmasýný saðlar. Pozitif ve negatif sinyal sýnýrlarýnýn çok net ayýrt edilmesine imkan verir. Böylece mükemmel netlikte bir zon algýlamasý saðlanýr. 72

9 DÝJÝTAL PIR DEDEKTÖRLER KX10DP 34 $ Tavan ve duvar tipi montaj ayaðý dahil Dual Element Blue Wave Teknoloji Hayvan Algýlamayan Pýr Dedektör Tüm Pyronix Dedektörlerde 24 kg ye kadar hayvan algýlamama Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 10 m sabit algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýdan görülebilen algýlama ledi Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) 5 Yýl GARANTÝ BLUEWAVE TEKNOLOJÝSÝ Dedektörlerde mavi led kullanýlmýþtýr YATAY DÜZLEM DÝKEY DÜZLEM! Zon Hayvan Algýlamayan KX15DT 60 $ Tavan ve duvar tipi montaj ayaðý dahil Dual Element Blue Wave Teknoloji Kombine Pýr + Mikrodalga Dedektör Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 15 m algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýlý üçlü LED uyarýsý Frekans seçeneði X-Bandý DRO bazlý Mikrodalga Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik Sabotaj switch li ayak (Opsiyonel) YATAY DÜZLEM DÝKEY DÜZLEM Zon Alarm Sistemleri KX15DTAM 100 $ Dual Element Blue Wave Teknoloji Anti-Maskeleme Pýr+Mikrodalga Dedektör Patentli anti-maskeleme algýlamasý Dual Element Pyro-Elektrik Sensör Blue Wave (Mavi Dalga) Teknolojisi Seçilebilir hat sonu direnç ayarý 15 m hacimsel algýlama alaný 0-1m ayarlanabilir Maskeleme Algýlamasý Aktif kendi kendini test özelliði Seçilebilir Maskeleme Güvenlik Modu Dijital sýcaklýk dengeleyici Otomatik/manuel hassasiyet seçeneði Geniþ açýlý üçlü LED uyarýsý Ve / Veya teknolojisi X-Bandý DRO bazlý Mikrodalga Frekans seçeneði Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik YATAY DÜZLEM DÝKEY DÜZLEM Tavan ve duvar tipi montaj ayaðý dahil 30m Asferik Lens Hediyeli 73

10 KABLOSUZ DEDEKTÖRLER KX12DW 116 $ Digital Kablosuz PIR Dedektör (Wireless - Blue Wave Teknoloji) Çift Yönlü Haberleþme Teknolojisi ( Bi-directional ) YATAY DÜZLEM Zon Yenilendi 868 MHz Alýcý-Verici FM dar bant teknolojisi Tamamen kriptolu deðiþken kodlama Blue Wave teknolojisi 12 m hacimsel algýlama 300 m açýk alan sinyal aktarýmý Üçlü led göstergesi Otomatik sýcaklýk dengeleyici Kablosuz geniþleme modülü desteði (MX-RIX8DW - Max. 2 Adet) DiKEY DÜZLEM BLUEWAVE TEKNOLOJÝSÝ Tavan ve duvar tipi montaj ayaðý ve sabotaj switch i dahil Kablosuz 300M Sinyal Aktarým 3.6V Lityum Pil UT3DW Kablosuz Manyetik Kontak 96 $ Yenilendi 868 MHz Alýcý-Verici FM dar bant teknolojisi Tamamen kriptolu deðiþken kodlama 300 m açýk alan sinyal aktarýmý Yan ve ön manyetik kontak baðlayabilme Kablolu kuru kontak giriþi (Sabotajlý) Üçlü led göstergesi Bir manyetik kontak karþýlýðý Kablosuz 300M Sinyal Aktarým 3.6V Lityum Pil MATRIX 424 / 832 / 832+ uyumlu MX-KF4DW Kablosuz Uzaktan Kumanda 100 $ Yenilendi 868 MHz Alýcý-Verici FM dar bant teknolojisi Tamamen kriptolu deðiþken kodlama 300 m açýk alan sinyal aktarýmý 4 butondan 14 farklý fonksiyon programlama Kurma-Çözme teyidi,ýkili led göstergesi Tuþ kilitleme özelliði Kolay pil deðiþimi Bir sisteme 32 ayrý uzaktan kumanda tanýmlayabilme Kablosuz Ýki ayrý kablosuz geniþleme modülü desteði (MX-RIX8DW) PYRONIX kablosuz alarm sistemleri, Blue Wave teknolojisinin çift yönlü haberleþme özelliði ile bütünleþen algýlama elemanlarý, teyidli þýk uzaktan kumandasý ve patentli buluþlarý ile profesyonel çözümlerin en yenilikçi teknolojisini sizlere sunar 74

11 ÖZEL TÝP DEDEKTÖRLER BG16DF 36 $ Cam Kýrýlma Dedektörü 16 m çapýnda 360 algýlama alaný Dual teknoloji Mikro iþlemci kontrollü Üçlü LED göstergesi Esnek þatýr frekans algýlama Kilitleme opsiyonu Tüm cam tiplerine uyumlu 8m 8m 8m 8m Algýlama Alaný BG TESTER Cam Kýrýlma Simülatörü 210 $ Dijital ses kontrolü Esnek öncelikli otomatik ses aktivasyonu Manuel ses aktivitasyonu Her cam dedektörü ile çalýþabilme OCTOPUS EP Quad Element 360 Derece Tavan Tipi Pýr Dedektör BG PB70 TESTER 50 $ $ $ Ýç kilitlemeli Quad Element Pyro-Elektrik Sensör 12 m çapýnda 360 algýlama alaný Otomatik Çevre Uyumluluðu (Patentli) Otomatik sýcaklýk dengeleyici, Elektrostatik azaltýcýlý parlak plastik yapý Çift Tuþlu Panik Butonu Otomatik Sýcaklýk dengeleyici 6m 6m 6m 6m Algýlama Alaný Yanlýþ alarmý önlemek amacýyla çift butona basýldýðýnda aktifleþir Çift butonlu ABS yapý Metal, alarm kapatma anahtarý Boyutu: 31mm x 63,5mm x 29mm Baðlantý modu: NC Alarm Sistemleri Yangýn ve Su Baskýný Dedektörleri 24 $ 28 $ 33 $ 46 $ 30 $ Röleli Isý ve Isý Artýþ Dedektörü Röleli Optik Duman Dedektörü Röleli Kombine (Optik+Isý) Dedektör Röleli Gaz Dedektörü Röleli Su Baskýný Dedektörü 130 $ Röleli Karbonmonoksit Dedektörü (220V) 75

12 MANYETÝK KONTAKLAR Manyetik Kontaklar MC-02 Akým : 500 ma Voltaj : 100V DC Güç : 3 W Baðlantý Modu : COM,N/C Aktif Aralýk : >15 mm <45 mm Manyetik Kontak MC-03 Akým : 500 ma Voltaj : 100V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk : >17 mm <45 mm Manyetik Kontak MC-04 Akým : 500 ma Voltaj : 100V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk :> 17 mm <30 mm Manyetik Kontak MC-05 Akým : 500 ma Voltaj : 100V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk : >25 mm <45 mm Manyetik Kontak 4 $ 5 $ 5 $ 5 $ 4 $ MC-06 Akým : 500 ma Voltaj : 200V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk : >30 mm <60 mm Kepenk Tipi Manyetik Kontak 4 $ MC-07 Akým : 500 ma Voltaj : 100V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk : >15 mm <45 mm Kepenk Tipi Manyetik Kontak 5 $ MC-08 Akým : 50 ma Voltaj : 200V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk : >0,6 mm <2 mm Gömme Tip Manyetik Kontak Hýrsýzlýða karþý ev ve iþyerinizin korunmasýna kapý, pencere ve kepenklerden baþlayarak, daha yüksek seviyede bir güvenliðe sahip olun. 5 $ MC-09 Akým : 300 ma Voltaj : 200V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk : >40 mm <60 mm Gömme Tip Manyetik Kontak 8 $ MC-10 Akým : 500 ma Voltaj : 130V DC Güç : 20 W Aktif Aralýk : >30 mm <60 mm Manyetik Kontak 13 $ MC-11 Akým : 500 ma Voltaj : 100V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk : >42 mm <58 mm Metal Manyetik Kontak 20 $ MC-12 Akým : 500 ma Voltaj : 200V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk : >30 mm <60 mm Manyetik Kontak 20 $ MC-13 Akým : 500 ma Voltaj : 100V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk : >35 mm <80 mm Kepenk Tipi Manyetik Kontak 20 $ MC-14 Akým : 500 ma Voltaj : 100V DC Güç : 10 W Aktif Aralýk : >50 mm <90 mm Kepenk Tipi Metal Manyetik Kontak 76

13 ))))) AKSESUARLAR MX-VOICE TD200 Telefon Arama Modülü 86 $ Telefon Arama Modülü 54 $ 72 sn Ses Kaydý 1 Genel ve 8 farklý Ses Kaydý 9 Farklý telefon numarasý atayabilme Özel ara kablosu ile baðlantý 8 Telefon arama Elektrik kesintilerinden etkilenmez 12 sn ses kaydý, DTMF Pulse arama seçeneði Telefon Arama Durumlarý 1- Hýrsýzlýk 3- Yangýn 2- Panik 4- Bakým 5- Kur-çözme 7- Onaylý alarm 6- Saðlýk 8- By-pass ))))) ) MX-PCARD MX-PTAG Proximity Kart Proximity Tag 10 $ 10 $ Panelde kullanýcý kodu gibi davranýr Her kart için ayrý ID Her sisteme en fazla 32 kart atayabilme Panelde kullanýcý kodu gibi davranýr Her tag için ayrý ID Her sisteme en fazla 32 tag atayabilme MX-PROX KUMANDA Proximity Reader 96 $ 4 Durum belirtme LED i IPG5 güvenlik sýnýfý 1 Besleme / hata tespit LED i Uyarý ve onay buzzerý 1 x MX-PCARD ve MX-PTAG hediyeli Matrix hariç tüm panellerle uyumlu RECIEVER Pyronix alarm panellerine zon giriþinden baðlanarak sistem kurma ve çözme iþlemi yapýlabilir. Zon üzerinden kurma çözme için kullanýlýr 12/24 V dual besleme Çift röle çýkýþý Baðlantý modu: NC/NO ))))) 22 $ 58 $ Alarm Sistemleri TRAFO MX-RS232L 16 $ Besleme trafosu 50 Watt 17 V 16 $ Besleme trafosu 35 Watt 17 V RS232 Kablo Lokal programlama için 30 $ PC'ye baðlanýr Matrix 6 / 816 / 424 / 832 / 832+ alarm kontrol panelleri ile uyumludur AKÜ KORUMA DEVRESÝ GPRS-KAB Elektrik kesintilerinde sistemde kullanýlan akülerin ömrünü uzatmak için kullanýlýr 16 $ EBS modüller için programlama kablosu 26 $ AKÜ AKÜ Panel ve Siren aküsü 7 Ah 28 $ 18 $ Panel ve Siren aküsü 1,2 Ah 77

14 SÝRENLER BELLE Kablolu Kablosuz 77 $ 150 $ Þarjlý pil dahil Flaþörlü Harici Siren Ýki piezo, 118db ses þiddeti 3 farklý sabotaj korumasý Negatif - Pozitif tetikleme giriþi Ýki yüzeyli 3 mm polikarbon kapak Deðiþik renk kombinasyonlarý Ters polarizasyon korumalý Max. Güç Tüketimi: 150 ma Þarjlý pil: 7.2 Volt 80 mah Boyutlarý: 334 x 235 mm Farklý yönlere montajlanabilir 2 uyarý LED i Alarm anýnda gövde kýsmýnda aktifleþen beyaz flaþör Dayanýklý polikarbon yapý Tüm alarm panelleriyle uyumlu 3 farklý sabotaj korumasý Kablosuz siren, en yakýn 220 V enerji kaynaðýndan beslenir. Alarm paneli ile arasýnda kablolama gerektirmez. Üniversal yapýda olup tüm alarm sistemleri ile uyumlu çalýþabilir. DECIBELL YENÝ 48 $ Þarjlý pil dahil Flaþörlü Harici Siren Tek piezolu ses gücü 3 farklý sabotaj korumasý 3mm çift kaplamalý ABS muhafaza Kontrollu montaj uygulamasý Sabotajý pasifleþtirerek montaj imkaný Negatif - Pozitif tetikleme giriþi Çalýþma voltajý: 9-16Vdc (13.5V olmasý gereken) Ters polarizasyon korumalý Max. Güç Tüketimi: 150 ma Þarjlý pil: 7.2 Volt 80 mah Boyutlarý:180 x 325 mm Aðýrlýk: 1.05 Kg Kýrmýzý renkte parlak polikarbon flaþör Dayanýklý polikarbon yapý Tüm alarm panelleriyle uyumlu 3 farklý sabotaj korumasý Kapak açýlmasý, yerinden sökülme ve kablo kesilmesi gibi sabotaj durumlarýnda siren, kontrol paneline baðlý kalmadan aktifleþir. Dahili Siren Dahili Flaþörlü Siren 13 $ 14 $ Dahili Siren, 6-12V DC 102dB, 15W, 1.2A 2 ses tonu, beyaz, dikdörtgen tip Flaþörlü Dahili Siren ABS Plastik 105db, 12V DC/1m 78

15 SÝRENLER DELTABELL E YENÝ Flaþörlü Harici Siren TEK PIEZOLU ÇÝFT PIEZOLU Tek piezolu ses gücü Çift piezolu ses gücü 3 farklý sabotaj korumasý 3mm çift kaplamalý ABS muhafaza Kontrollu montaj uygulamasý (mühendislik modu) Negatif - Pozitif tetikleme giriþi Çalýþma voltajý: 9-16Vdc Ters polarizasyon korumalý 68 $ 76 $ Þarjlý Pil dahil Tek piezolu ses gücü Çift piezolu ses gücü Max. Güç Tüketimi: 200 ma Þarjlý Akü: 7.2 Volt 80 mah 2 farklý renkte parlak polikarbon flaþör (kýrmýzý, mavi) Düzgün montaj için dahili su terazisi Ayarlanabilen sabotaj mesafesi ile farklý yüzeylere montaj Ýhtiyaç halinde dýþ kasadan ayrýlabilen modüler iç yapý Alarm anýnda daha güçlü flaþ LED Su bariyeri Dayanýklý polikarbon kapak Güneþ ýþýðýnda sararmayý engelleyen UV filtresi Boyutlarý:290 x 285 x 50 mm Aðýrlýk: 1.05 Kg DELTABELL E PLUS YENÝ TEK PIEZOLU ÇÝFT PIEZOLU Tek piezolu ses gücü Çift piezolu ses gücü 3 farklý sabotaj korumasý 3mm çift kaplamalý ABS muhafaza Kontrollu montaj uygulamasý (mühendislik modu) Negatif - Pozitif tetikleme giriþi Çalýþma voltajý: 9-16Vdc Ters polarizasyon korumalý 76 $ 84 $ Þarjlý Pil dahil Flaþörlü Harici Siren Tek piezolu ses gücü Çift piezolu ses gücü Geceleri firma logo ve irtibat numarasýný belirginleþtiren gövde aydýnlatmasý Max. Güç Tüketimi: 200 ma Þarjlý Akü: 7.2 Volt 80 mah 2 farklý renkte parlak polikarbon flaþör (kýrmýzý, mavi) Düzgün montaj için dahili su terazisi Ayarlanabilen sabotaj mesafesi ile farklý yüzeylere montaj Ýhtiyaç halinde dýþ kasadan ayrýlabilen modüler iç yapý Alarm anýnda daha güçlü flaþ LED Su bariyeri Dayanýklý polikarbon kapak Güneþ ýþýðýnda sararmayý engelleyen UV filtresi Boyutlarý:290 x 285 x 50 mm Aðýrlýk: 1.05 Kg Alarm Sistemleri Öne çýkan DELTABELL E, DELTABELL E PLUS özellikleri 2 deðiþik renkte flaþör (kýrmýzý-mavi) Tüm alarm panelleriyle uyumlu 3 farklý sabotaj korumasý * * Kapak açýlmasý, yerinden sökülmesi ve kablo kesilmesi gibi sabotaj durumlarýnda kontrol paneline baðlý kalmadan siren aktifleþir. Düzgün montaj için dahili su terazisi Ayarlanabilen sabotaj mesafesi ile farklý yüzeylere rahat montaj Ýhtiyaç halinde dýþ kasadan ayrýlabilen modüler iç yapý 79

16 ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Verici ANTI CRAWL Alýcý

17 Fotoelektrik Beam Sensörleri TWIN BEAM 5 Yýl GARANTÝ Standart Ýkiz Beam PB-60TK PB-100TK dýþortam: 60 m içortam: 120 m dýþortam: 100 m içortam: 200 m 195 $ 263 $ Ýkiz ýþýnla yüksek koruma Harici ýþýk filtresi ( Lux) Kolay ýþýn dizilmesi Döner optik sistem (180 derece) Otomatik kazanç kontrolü Dahili montaj takýmý Buz, çið ve sise karþý koruma TAKEX fotoelektrik ÝKÝZ BEAM, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarýnda izinsiz giriþleri tespit edebilmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Farklý hava koþullarýnda mesafe ve tutarlýlýðý kuvvetlendirmek amacýyla eþsiz ikiz ýþýnlarý senkronize edilmiþtir. Kolay montajlanabilmesi için döner optik bir sisteme sahiptir. Özel optik mercek tasarýmý, düzgün hizalamaya yardýmcý olur. TWIN BEAM Akýllý Ýkiz Beam PB-40TE PB-60TE dýþortam: 40 m içortam: 80 m dýþortam: 60 m içortam: 120 m 336 $ 351 $ TAKEX fotoelektrik AKILLI ÝKÝZ BEAM, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarýnda izinsiz giriþleri tespit edebilmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Farklý hava koþullarýnda mesafe ve tutarlýlýðý kuvvetlendirmek amacýyla eþsiz ikiz ýþýnlarý senkronize edilmiþtir. Kolay montajlanabilmesi için döner optik bir sisteme sahiptir. Özel optik mercek tasarýmý, düzgün hizalamaya yardýmcý olur. Ayrýca birbirini kesen ýþýnlarýn karýþmamasý için seçilebilir 4 farklý frekansa sahiptir. Ýkiz ýþýnla yüksek koruma Seçilebilir 4 farklý frekans Harici ýþýk filtresi ( Lux) Kolay ýþýn dizilmesi Döner optik sistem (180 derece) Otomatik kazanç kontrolü Dahili montaj takýmý Buz, çið ve sise karþý koruma Alarm Sistemleri TWIN BEAM Standart Ýkiz Beam PB-100ST dýþortam: 100 m içortam: 200 m 390 $ Ýkiz ýþýnla yüksek koruma Harici ýþýk filtresi ( Lux) Kolay ýþýn dizilmesi Döner optik sistem (180 derece) Otomatik kazanç kontrolü Dahili montaj takýmý Anti-þok için olaðanüstü polikarbonat kapak Buz, çið ve sise karþý koruma TAKEX fotoelektrik ÝKÝZ BEAM, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarýnda izinsiz giriþleri tespit edebilmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Farklý hava koþullarýnda mesafe ve tutarlýlýðý kuvvetlendirmek amacýyla eþsiz ikiz ýþýnlarý senkronize edilmiþtir. Kolay montajlanabilmesi için döner optik bir sisteme sahiptir. Özel optik mercek tasarýmý, düzgün hizalamaya yardýmcý olur. 81

18 Fotoelektrik Beam Sensörleri 5 Yýl GARANTÝ QUAD BEAM Standart Dörtlü Beam PB-50F PB-100F PB-200F dýþortam: 50 m içortam: 100 m dýþortam: 100 m içortam: 200 m dýþortam: 200 m içortam: 400 m 488 $ 513 $ 537 $ Dörtlü ýþýnla yüksek koruma LED göstergeli kolay ýþýn dizilmesi Üstün RFI baðýþýklýðý ile gürültü giderici Harici ýþýk filtresi ( Lux) Döner optik sistem (180 derece) Otomatik kazanç kontrolü Dahili montaj takýmý Buz, çið ve sise karþý koruma TAKEX fotoelektrik DÖRTLÜ BEAM, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarýnda izinsiz giriþleri tespit edebilmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Farklý hava koþullarýnda mesafe ve tutarlýlýðý kuvvetlendirmek amacýyla eþsiz dörtlü ýþýnlarý senkronize edilmiþtir. Kolay montajlanabilmesi için döner optik bir sisteme sahiptir. Özel optik mercek tasarýmý, düzgün hizalamaya yardýmcý olur. Çift modülasyon frekansý ve aþamalý kilitli devre sistemi on kat maksimum varýþ mesafesi ve yüz kat hassasiyete sahip olan yüksek güçlü ýþýnlar sunmaktadýr. QUAD BEAM PB-IN-50HF PB-IN-100HF PB-IN-200HF dýþortam: 50 m içortam:100 m dýþortam: 100 m içortam: 200 m dýþortam: 200 m içortam: 400 m 537 $ 561 $ 585 $ Akýllý Dörtlü Beam Dörtlü ýþýnla yüksek koruma LED göstergeli kolay ýþýn dizilmesi Üstün RFI baðýþýklýðý ile gürültü giderici Iþýn aktarým gücü seçimi Seçilebilir 4 farklý frekans Alarm belleði Harici ýþýk filtresi ( Lux) Döner optik sistem (180 derece) Otomatik kazanç kontrolü Dahili montaj takýmý Anti-þok için olaðanüstü polikarbonat kapak Buz, çið ve sise karþý koruma TAKEX fotoelektrik AKILLI DÖRTLÜ BEAM, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarýnda izinsiz giriþleri tespit edebilmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Farklý hava koþullarýnda mesafe ve tutarlýlýðý kuvvetlendirmek amacýyla eþsiz dörtlü ýþýnlarý senkronize edilmiþtir. Kolay montajlanabilmesi için döner optik bir sisteme sahiptir. Özel optik mercek tasarýmý, düzgün hizalamaya yardýmcý olur. Çift modülasyon frekansý ve aþamalý kilitli devre sistemi on kat maksimum varýþ mesafesi ve yüz kat hassasiyete sahip olan yüksek güçlü ýþýnlar sunmaktadýr. Birbirini kesen ýþýnlarýn karýþmamasý için seçilebilir 4 farklý frekansa sahiptir. QUAD BEAM PB-IN-100AT dýþortam: 100 m içortam: 200 m 809 $ TAKEX fotoelektrik AKILLI Anti-Crawl DÖRTLÜ BEAM, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarýnda izinsiz giriþleri tespit edebilmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Farklý hava koþullarýnda mesafe ve tutarlýlýðý kuvvetlendirmek amacýyla eþsiz dörtlü ýþýnlarý senkronize edilmiþtir. Kolay montajlanabilmesi için döner optik bir sisteme sahiptir. Özel optik mercek tasarýmý, düzgün hizalamaya yardýmcý olur. Çift modülasyon frekansý ve aþamalý kilitli devre sistemi on kat maksimum varýþ mesafesi ve yüz kat hassasiyete sahip olan yüksek güçlü ýþýnlar sunmaktadýr. Birbirini kesen ýþýnlarýn karýþmamasý için seçilebilir 4 farklý frekansa sahiptir. Dual Yanýt Zamaný Sistemi ile birbirinden baðýmsýz iki ýþýn kesilme süresi ayarlanabilir. Böylece küçük hayvanlardan ve böceklerden kaynaklabilecek yanlýþ alarmlar önlenir. Akýllý Anti-Crawl Dörtlü Beam Dörtlü ýþýnla yüksek koruma Dual yanýt zamaný sistemi LED göstergeli kolay ýþýn dizilmesi Üstün RFI baðýþýklýðý ile gürültü giderici Iþýn aktarým gücü seçimi Seçilebilir 4 farklý frekans Alarm belleði Harici ýþýk filtresi ( Lux) Döner optik sistem (180 derece) Otomatik kazanç kontrolü Dahili montaj takýmý Anti-þok için olaðanüstü polikarbonat kapak Buz, çið ve sise karþý koruma Verici ANTI CRAWL Alýcý 82