SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ (İLKOKUL KURUMSAL YAPISINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ STRATEJİK PLAN) , KEÇİÖREN

2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur! 4

5 SANCAKTEPE İLKOKULU SUNUŞ Gelişen dünya şartlarında kamusal hizmet veren kurumların kalite seviyesinin yüksek bir yapısal dokuya kavuşturulması kaçınılmaz bir gerçektir. Kurumun ufuk çizgisinin oluşumunda; dış çevrenin değerlendirilmesi, planlanmış amaçların belirlenmesi ve stratejilerin oluşturulması süreci etkili bir değer taşır. Stratejik planlama kavramı; kurumun iç ve dış çevre analizlerine, zayıf güçlü yönlerine odaklanarak, sistematik ve hedefe yönelmiş bir uygulama sürecidir. Bu süreç; kurumun dışa açılan penceresidir ve seçilen hedeflere ulaşmak üzere alınan her alandaki tedbirler ile kullanılan tüm araçları kapsar. Sancaktepe İlkokulu; çağdaş yönetim anlayışı içinde, düşünmeyi öngören zihni çalışmalarla birlikte Revize Edilmiş Stratejik Planını ortaya koymuştur. Bu planlamada; geleceğe ilişkin en geniş bilgilerle karar verilmiş, bu kararları uygulamak için ihtiyaç duyulan çabalar örgütlenmiş ve sistemli bir dönüt yoluyla bu kararların beklentiler karşısındaki sonuçlarını ölçmeye yönelik adımlar atılmıştır. Beş yılı kapsayan Stratejik Planda emeği geçen, düşünen, tartışan ve kurumun geleceğinin belirlenmesinde yolumuza ışık tutan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmakta; çalışma arkadaşlarımla bütünleşmiş bir yönetim yapısına kavuşmanın kıvancını duymaktayım. Murat DEMİR Okul Müdürü 5

6 GİRİŞ 24 Aralık 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesi gereğince kamu idarelerinin; ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde, geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanıyla ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek stratejiler ile kaynak dağılımını içeren stratejik planlarını hazırlamaları gerekmektedir. Sancaktepe İlkokulu nun Dönemi Revize Edilmiş Stratejik Planı; mevcut durum tespiti ve değerlendirmelere dayalı olarak, eldeki kaynakları ve unsurları en etkili ve verimli şekilde kullanarak eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesini, Türk Millî Eğitim politikalarında öngörülen seviyeye çıkartmak ve AB Uyum Süreci nin gerektirdiği standartlara kavuşturmak için orta vadede ulaşılacak hedefleri, bu hedeflere ulaşmada uygulanacak faaliyetleri, uygulamaya ilişkin stratejileri ortaya koymak ve plana bağlı olarak hazırlanacak olan yıllık eylem planlarına ve performans programlarına kaynaklık etmesi düşüncesiyle hazırlanmıştır. Bu noktadan hareketle; öncelikle Okul Gelişim Yönetim Ekibi oluşturulmuştur. Daha sonra, bu ekip içerisinden Koordinatör Ekip tespit edilerek görevlendirilmiştir. Bu ekip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR GE Merkezi nce tertip edilen bilgilendirme toplantılarına düzenli olarak iştirak etmiş, okul bünyesindeki çalışma sürecinde ise Okul Müdürü nün nezaretinde istişare toplantıları yapmıştır. Eğitim kurumu bünyesinde okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin, kurumun stratejik planını bilmesi ve tanıması, kurumun misyonunu, vizyonunu, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenmesi çalışmaları daha verimli kılacaktır. Netice itibariyle bütün bunlar kişiye göre yönetim tarzından kurtularak, kurumsal hedeflere göre yönetim tarzının oluşmasını sağlayacaktır. Stratejik Planlama Ekibi 6

7 SUNUŞ GİRİŞ İÇİNDEKİLER Sayfa No 5 6 KURUM KİMLİK BİLGİSİ 8 BİRİNCİ BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Süreci Yasal Yükümlülükler Stratejik Plan Çalışma ve Koordinasyon Ekibi Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi Çalışma Takvimi Stratejik Planın Amacı Stratejik Planın Kapsamı Stratejik Planın Dayanağı 17 İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ Kurum İçi Analiz Okulun Tarihçesi ve Yapısı Okulun Alanları / Bölümleri Okulun Adresi / İletişim Bilgileri Okulun Personel Yapısı Mevcut Örgüt Yapısı Mevcut Öğrenci Durumu Okulun Fiziki İmkânları Okulun Teknolojik Alt Yapısı Paydaş Analizi 25 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM Misyonumuz Vizyonumuz İlkelerimiz ve değerlerimiz Kurumsal Değerlerimiz GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi Stratejik Amaçlar, Performans Göstergeleri ve Hedefleri Kaynak Tablosu İzleme ve Değerlendirme İmza Sirküleri 37 7

8 KURUM KİMLİK BİLGİSİ Kurum Adı Sancaktepe İlkokulu Müdürlüğü (Keçiören/ANKARA) Kurum Türü İlkokul (A Tipi) Kurum Kodu Kurum Statüsü Kamu Özel Kurumda Çalışan Personel Sayısı Yönetici : 2 Öğretmen : 11 Hizmetli : 2 Memur : 1 Öğrenci Sayısı 200 Öğrenci Öğretim Şekli Normal Öğretim Okulun Hizmete Giriş Tarihi 1987 KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ Kurum Telefonu / Faks Tel. : (312) Faks : (312) Kurum Web Adresi sancaktepeilkokulu06.meb.k12.tr Mail Adresi Kurum Adresi Mahalle : Şehit Kubilay Mah. Posta Kodu : İlçe : Keçiören İli : Ankara Kurum Müdürü Murat DEMİR GSM Tel: Kurum Müdür Yardımcısı Belgin HANCIOĞLU GSM Tel

9 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Süreci Yasal Yükümlülükler Stratejik Plan Çalışma ve Koordinasyon Ekibi Okul Gelişim Yönetim Ekibi Çalışma Takvimi Stratejik Planın Amacı Stratejik Planın Dayanağı 9

10 1.1. YASAL ÇERÇEVE 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunda stratejik plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemler stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir sayılı Kanunun 9. maddesi şöyledir; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Okulumuzun Stratejik Planına ( ); Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) tarafından, Okulumuzun öğretmenler odasında, çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak başlanmıştır. Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında, Okulumuzda OGYE üyeleri içerisinden Stratejik Planlama Çalışma Ekibi kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek ortak görüşler oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. 10

11 Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 1.Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip, okulumuzun tüm paydaşların görüşleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar temellendirildi. Stratejik amaçlar; a. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin sayısal, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet amacımıza ulaştırır mı sorgulaması yapıldı. 4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken; yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı. Önümüzdeki dönemlerde beklenen hedeflere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, hedef ve faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı. 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyet için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. 11

12 Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Sancaktepe İlkokulu nun dönemi stratejik planına son halini vermek üzere okul yönetimine gönderilerek görüş istenmiştir. Görüşleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almıştır YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Bölüm Yasal Yükümlülük (Görevler) Dayanak (Kanun, Yönetmelik, Genelge Adı ve Numarası) ÖĞRENCİ HİZMETLERİ FA1. Öğrenci devamının izlenmesi FA2. Öğrencilerin okula kayıt işlemleri FA3. Öğrenci nakil ve silme işlerinin yapılması FA4. Sınavlar ve sınıf geçme ile ilgili işlerin yapılması FA5. Mezuniyet ve diploma işlerinin yapılması FA6. Sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması FA7. Kimlik, paso, izin vb. işlerin yapılması İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Madde İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 18, Madde 31. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 35, 36, 38, 39 ve 40. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 55, 56, 57, 58 ve 59. MEB Denklik Yönetmeliği İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 139. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde

13 EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ FA1. Zümre ve şube öğretmenler kurul toplantılarının yapılması FA2. Ders kitap ve araçlarının sağlanması FA3. Kütüphane ile ilgili işlerin yapılması FA4. Rehberlik hizmetlerinin yapılması FA5. Öğrenci kurullarının oluşturulması ilgili olduklarına başkanlık edilmesi FA6. Öğretim ortamı oluşumuna yardımcı olması FA7. Okulda nöbet işlerinin yürütülmesi FA8. Eğitici, sosyal faaliyetlerin ve törenlerin düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak FA9. Okul Aile Birliği çalışmalarının yapılması FA10. Okul çevre ilişkilerinin düzenlenmesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 95, Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Madde 83, Madde Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 55. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 146, 147. MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği Madde 48. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 112, 113, 114 ve 115. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 144, Madde 149. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 71, Madde 138. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Madde Sayılı Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği. MEB Bayrak Törenleri Yönergesi. İlköğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik. MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği FA11. Ders programının düzenlenmesi İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 142. FA12. Tüm öğretmenlerin planlarının tertip ve düzeni 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 5, 6 ve 9. 13

14 PERSONEL HİZMETLERİ FA1. Maaş değişikliklerinin (terfi vb.) takibi, işlenmesi FA2. Personel devamının izlenmesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde Sayılı Kanun Hükmünde Kararname MEB Personel İzin Yönergesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 99. FA3. Yazıların ilgililere İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ulaştırılması ve gereğinin Madde 65. yapılması FA4. TKY çalışmalarının yapılması İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 99, Madde 142. MEB Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi 14

15 1.4. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA VE KOORDİNASYON EKİBİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA ve KOORDİNASYON EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Murat DEMİR Okul Müdürü 2 Belgin HANCIOĞLU Müdür Yardımcısı 3 Derya TAŞMAN Öğretmen 4 Elif YAŞAR Öğretmen 5 Dr. Esra Müjgan KARATAŞ Öğretmen 6 Şerife Gözde NALCI Öğretmen 1.5. OKUL GELİŞİM VE YÖNETİM EKİBİ (OGYE) OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİMİZ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 1 Murat DEMİR Okul Müdürü 2 Belgin HANCIOĞLU Müdür Yardımcısı 3 Derya TAŞMAN Öğretmen 4 Elif YAŞAR Öğretmen 15

16 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.12 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara ÇALIŞMA TAKVİMİ 2013 No Faaliyet Türü 1 Hazırlık Dönemi - Eğitim Çalışmaları X X 2 Paydaş Tespiti ve Analizi X X 3 Durum Analizi X X 4 Misyon, Vizyon, İlke Değerler X X 5 Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi X 6 Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi X X 7 Stratejik Planın Taslak Çalışması X X 8 Stratejik Planın Yazılması X 9 Stratejik Planın Sonuçlandırılması X X 10 Stratejik Planın İlçe MEM Stratejik Planlama Birimine Teslimi Tablo 1: Çalışma Takvimi X 16

17 1.7. STRATEJİK PLANIN AMACI AMAÇ Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır STRATEJİK PLANIN KAPSAMI KAPSAM Bu stratejik plan dokümanı Sancaktepe İlkokulu nun yıllarına dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır PLANIN DAYANAĞI (STRATEJİK PLAN REFERANS KAYNAKLARI) DAYANAK Sıra No Referans Kaynağının Adı Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3 DPT-Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Dönemini Kapsayan IX. Kalkınma Planı Dönemini Kapsayan Orta Vadeli Program Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 7 Milli Eğitim İle İlgili Mevzuat 8 Milli Eğitim Strateji Belgesi 9 Bakanlık Faaliyet Alanı İle İlgili Ulusal, Bölgesel ve Sektörel Plan ve Programlar 10 Milli Eğitim Şûra Kararları 11 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları 12 Bakanlık Faaliyet Alanı İle İlgili Tüm Projeler 13 Bakanlık Stratejik Plan Taslağı 14 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı 15 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı 16 Diğer Kaynaklar 17

18 İKİNCİ BÖLÜM MEVCUT DURUM ANALİZİ Kurum İçi Analiz Okulun Tarihçesi ve Yapısı Okulun Alanları / Bölümleri Okulun Adresi / İletişim Bilgileri Okulun Personel Yapısı Mevcut Örgüt Yapısı Mevcut Öğrenci Durumu Okulun Fiziki İmkânları Okulun Teknolojik Alt Yapısı Paydaş Analizi 18

19 2.1. KURUM İÇİ ANALİZ OKULUN TARİHÇESİ VE YAPISI Okulumuz 1986 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, hazine arazisi üzerinde Maliye Hazinesi adına tapulanmış, m 2 alan üzerine ÖZEŞEN Mimarlık Mühendislik İnşaat Limitet Şirketi tarafından liraya yaptırılmıştır eğitim-öğretim yılının II. Dönemi başlangıcı tarihinde, 422 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Okulumuz adını Ayvalı-Yükseltepe semti hudutları içinde bulunan Sancaktepe Mahallesi nden almıştır. Hâlen okulumuz; okul müdürü, 1 müdür yardımcısı, 11 öğretmen, 1 memur ve 2 hizmetli ile normal öğretim şekli içerisinde Türk Milli Eğitim camiasına Sancaktepe İlkokulu adı altında katkıda bulunmaya ve tüm Türkiye de ilk leri başarma azim ve kararlığında devam etmektedir. Okulumuz Biz Ruhu ile çalışmakta, velilerin, çevre kurum ve kuruluşların, yerel yönetimlerin, Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğini alarak bölgenin en önemli eğitim kuruluşu olması iddiasını sürdürmektedir. Okulumuzun Bilişim Teknolojileri Sınıfı, Öğretmenler Odası, İdari bölümleri ve Sınıfları, Fen ve Teknoloji Laboratuarı ile Kütüphanesi yenilenmiştir. Okulun tüm bölümlerinde ve sınıflarda bilgisayar ve internet bağlantısı mevcut olup; öğretim ortamında öğretmenlerimiz tarafından bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullanılarak dersler işlenmektedir. Okulumuzun öğretmenleri eğitim materyali olarak fotokopi makinelerini sınırsız kullanmaktadırlar. Sancaktepe İlkokulu olarak; OGYE TKY anlayışı benimsenmiş, yenilenen bölümlerden ve teknolojiden tüm öğretmen ve öğrencilerin yararlanması, araç gereçlerin tüm çalışanlarca kullanımının sağlanması hedeflerine ulaşılmıştır. Spor, sanat ve kültür alanlarında yoğun çalışmaları olan okulun spor ve sanat alanlarında il ve ilçe düzeyinde başarıları her geçen gün artmaktadır. TKY - OGYE çalışmaları ile gelişim ve değişin takip edilmektedir. Okulumuzun stratejik planı da yapılmıştır. Gelecekteki hedefimiz okulumuzun ek binaya sahip olmasıdır. 19

20 Eğitim-Öğretim çalışmaları planlı bir şekilde yürütülmekte olup, öğrenci ve velilere konferanslar ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir OKULUN ALANLARI / BÖLÜMLERİ 20

21 OKULUN ADRESİ / İLETİŞİM BİLGİLERİ OKULUN İLETİŞİMBİLGİLERİ Adresi Şehit Kubilay Mahallesi Cadde No: 117 Keçiören / ANKARA Telefon ve Faks No Tel-Faks: (312) Elektronik Posta Adresi Web Adresi OKULUN PERSONEL YAPISI 2013 YILI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN DURUMU Sıra No Görevi E K T Lisans Y.Lisans Doktora Uzman Öğretmen 1 MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI SINIF ÖĞRETMENİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ TOPLAM YILI DİĞER PERSONEL DURUMU Sıra No Görevi Erkek Kadın Toplam 1 V. H. K. İ. (MEMUR) HİZMETLİ BELEDİYE İŞÇİSİ 1-1 TOPLAM

22 MEVCUT ÖRGÜT YAPISI REHBERLİK SERVİSİ Murat DEMİR Okul Müdürü OGYE Belgin HANCIOĞLU Müdür Yardımcısı Tuncay ÜNVER Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Ana Sınıfı Sabahçı Şubeler Öğlenci Şubeler İlkokul 1. Sınıflar 2. Sınıflar İlkokul 3. Sınıflar 4. Sınıflar TKY ARGE İKS MEBBİS HİTAP E-OKUL BİLİŞİM İŞLERİ SOSYAL YARDIMLAR, PROJELER İLE MALİ İŞLER 22

23 MEVCUT ÖĞRENCİ DURUMU İLKOKUL ERKEK KIZ TOPLAM ANA SINIFI SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR SINIFLAR TOPLAM OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI FİZİKİ İMKA FİZİKİ İMKÂNLAR SIRA NO FİZİKİ İMKÂNIN ADI SAYISI 1 Derslik Y 9 2 Bilgisayar Laboratuarı 1 3 Fen Laboratuarı 1 4 Kütüphane 1 5 Müdür Odası 1 6 Müdür Yardımcısı Odası 1 7 Memur Odası 1 8 Rehberlik Servisi 1 9 Öğretmenler Odası 1 10 Hizmetli Odası 2 11 Spor Odası 1 12 Arşiv 1 13 Mutfak 2 14 Depo 2 15 Kalorifer Dairesi 1 16 Diğer 1 YERLEŞİM TOPLAM ALAN BİNALARIN ALANI BAHÇE ALANI m m m 2 23

24 OKULUN TEKNOLOJİK ALT YAPISI 2013 YILI İTİBARİYLE TEKNOLOJİK ALTYAPI AMAÇ: DAHA İYİ TEKNOLOJİ Okulumuz bünyesinde kablosuz internet vardır. Bunun yanında kullanıma hazır 9 adet projeksiyon, 6 adet çok amaçlı yazıcı ve 2 fotokopi makinesi bulunmaktadır. İdare odaları ve rehberlik odalarında bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayar 30 Projeksiyon Cihazı 9 Faks 1 İnternet Hattı 1 Telefon Hattı 2 Tarayıcı 1 Fotokopi Makinesi 2 Dizüstü Bilgisayar 1 Lazer Yazıcı 4 Renkli Yazıcı 1 Güvenlik Kamerası 8 24

25 2.2. PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ YARARLANICI Okul Müdürü X Müdür Yardımcısı X Öğretmenler X Memur X Hizmetli X Veliler X X Öğrenciler X X Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü X Keçiören Belediyesi X Keçiören Kaymakamlığı X Diğer İlköğretim Okulları X X Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) X Muhtar X Okul Aile Birliği X 25

26 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM Misyonumuz Vizyonumuz İlkelerimiz ve Değerlerimiz Kurumsal Değerlerimiz GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi Stratejik Amaçlar, Performans Göstergeleri ve Hedefleri Kaynak Tablosu İzleme ve Değerlendirme İmza Sirküleri 26

27 SANCAKTEPE İLKOKULU 3.1. MİSYONUMUZ Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyen, çağdaş, demokratik, lider Vizyonumuz özelliklerine sahip, milli değerlerine bağlılık duygusu gelişmiş bireyler yetiştirmektir VİZYONUMUZ b) Vizyonumuz Sancaktepe İlkokulu nu okul paydaşlarımızın güç birliği ile İlçemizin ve İlimizin öncelikli tercih edilen, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren, Avrupa Birliği normlarına eşdeğer eğitim veren en güçlü eğitim kurumu olmaktır. 27

28 3.3. İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ 1.Genellik ve Eşitlik, 2.Planlılık, 3. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları, 4. Yöneltme, 5. Eğitim Hakkı, 6. Fırsat ve İmkân Eşitliği, 7. Süreklilik, 8. Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürk Milliyetçiliği, 9. Demokrasi Eğitimi, 10. Laiklik, 11.Bilimsellik, 12.Karma Eğitim, 13.Okul ve Ailenin İşbirliği, 14.Her yerde Eğitim KURUMSAL DEĞERLERİMİZ Okul çalışanları olarak; 1. Herkes lider olabilir, herkes dünyanın en iyisi olabilir. 2. Tüm etkinliklerde öğrenci merkezdedir, evrensel değerler bizim değerlerimizdir. 3. Tam öğrenme, temel eğitim tercihidir. 4. Başarı bir alışkanlıktır ve ömür boyu süren bir yolculuktur. 5. elinden geleni yapma yerine işin gereğini yapma esastır. 6. Sürekli değişim, kesintisiz öğrenmeyi gerektirir. 7. Başarısızlık mazereti olan insanların yarattığı bir sonuçtur. 8. Beklentileri karşılama kalite göstergesidir. 9.İç disiplin ve özgüven bir hayat tarzıdır. 10.Halkla ilişkiler kurum olarak var olmanın ve dışa açılmanın tek yoludur. 11.Veli; elçimiz destekçimiz ve yönetim ortağımızdır. 12.Okul çalışanlarının mutluluğu başarıyı artırır. 13.İnsan aldığı sorumluluk ölçüsünde büyüktür. 14.Takım çalışması gerçekleştirmek, başarmaktan daha değerlidir. 28

29 3.5. GZFT (SWOT) ANALİZİ KUVVETLİ YÖNLERİMİZ Güçlü ve dinamik öğretmen kadrosuna sahip olmak, Okul idaresi ve öğretmenler arasında iletişimin kuvvetli olması, Kültürel ve sportif alanda gelişmiş olmamız, Okulumuzun diğer kurum ve kuruluşlarla iletişiminin kuvvetli olması, Okul güvenliğinin teknolojik imkânlarla sağlanıyor olması. ZAYIF YÖNLERİMİZ Okul bahçesinin çok yönlü hizmet verememesi, Ders araç gereçlerinin ihtiyaca cevap vermemesi, Velilerimizin eğitim öğretime duyarlı olmayışı, Çevre koşullarının olumsuz oluşu, Okulun fiziki yapısı ve teknik donanımındaki yetersizlikler. FIRSATLARIMIZ Deneyimli bir okul idaresinin olması, Genç ve dinamik bir öğretmen kadrosunun olması, Alanında uzman ve tecrübeli bir kurum müdürünün olması. TEHDİTLERİMİZ İnternet kafeler, Parçalanmış aileler, Medyanın eğitici görevini yerine getirmemesi, Bağımlı ve başıboş şahısların okul çevresinde dolaşması, Hırsızlık tehlikesinin bulunması STRATEJİK AMAÇLAR, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Okulöncesi eğitimde okullaşma oranını yükseltmek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.1. Okulöncesi eğitimde (48 60 ay) okullaşma göstergeleri Okulöncesi eğitimde (60 66 ay) okullaşma göstergeleri Okulöncesi eğitim tanıtım etkinlikleri sayısını arttırmak. 29

30 PERFORMANSIN HEDEFLERİ % 70 % 80 % 90 % 100 % % 80 % 85 % 95 % 100 % STRATEJİK AMAÇ 2: Okulöncesi ve temel eğitim veren kurumumuzda eğitimöğretim ortamını iyileştirmek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.1. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ideal ölçülere taşımak Öğretim faaliyetlerinde kullanılan teknolojik ürün sayısını arttırmak. 2.3 Kurumdaki bölümlerin teknik donanımlarını ve altyapı şartlarını iyileştirmeye yönelik yapılan çalışmaların sayısını arttırmak PERFORMANSIN HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim kurumumuzun 7 gün 24 saati kapsayacak şekilde güvenliğinin sağlanması. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.1. Kamera güvenlik sisteminin hayata geçirilmesi 30

31 3.2. Yangın tüplerinin bakımının sağlanması 3.3 Hırsızlık ve yangın gibi olayların kesinlikle yaşanmaması PERFORMANSIN HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 4: Okulumuzun çağdaş eğitim standartlarını oluşturabilmesinde sivil toplum örgütleri, kamu ve özel kuruluşlarının desteğinin sağlanarak Okul Aile Birliği nin güçlü bir yapıya kavuşturulması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Net bilgilendirme toplantıları ile okula olan destek ve ilgideki artışın sağlanması 4.2. Gönüllü veli bağışlarında artışın sağlanması 4.3 Hayırsever kişi, resmi ve özel kurumlarla yapılan işbirliğinde artışın sağlanması PERFORMANSIN HEDEFLERİ % 50 % 60 % 75 % 85 % % 50 % 55 % 60 % 70 % % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 31

32 STRATEJİK AMAÇ 5: Okulumuzun ulusal ve uluslar arası hibe fonlarından yararlanabilmesi için proje çalışmalarının gerçekleştirilmesi. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 5.1. Eğitim öğretime katkı sağlayacak proje üretilmesi 5.2. Üretilen proje doğrultusunda ilgili birime müracaatta bulunulması 5.3 Müracaat sonrası sürecin takip edilmesi PERFORMANSIN HEDEFLERİ STRATEJİK AMAÇ 6: Nitelikli kurumsal ve bireysel performans değerlendirilmesinin yapılması. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 6.1. Performans artırmak amacıyla açılan kurs ve seminerlere katılım oranı 6.2. Öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için yapılan çalışmalara katılım oranı 6.3 Veli desteğini artırmak için düzenlenen seminerlere katılım oranı PERFORMANSIN HEDEFLERİ % 40 % 50 % 70 % 80 % % 50 % 60 % 70 % 80 % 85 32

33 6.3 % 45 % 55 % 65 % 75 % 85 STRATEJİK AMAÇ 7: Tüm personelin ve öğrencilerin bilişim teknolojilerine uyumlarını sağlamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bilişim teknolojileri laboratuarındaki bilgisayarların kullanım oranındaki artış 7.2. Dersliklerdeki bilişim teknolojileri cihazlarının etkin kullanımı artışı PERFORMANSIN HEDEFLERİ % 55 % 65 % 75 % 80 % % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 STRATEJİK AMAÇ 8: Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal becerileri kazanmalarını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 8.1. Sınıflar arası bilgi yarışmalarının düzenlenme sayısı Düzenlenen yarışmaların öğrencileri motive edecek şekilde değerlendirilme oranı Sosyal faaliyetlerle öğrencilerin sosyo-kültürel düzeylerinin yükseltilme oranı PERFORMANSIN HEDEFLERİ % 60 % 70 % 75 % 80 % 85 33

34 8.3 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 STRATEJİK AMAÇ 9: Parçalanmış aile çocukları ile özel olarak ilgilenilmesini, her türlü şiddet olaylarına sıfır toleransla yaklaşılmasını sağlamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ 9.1. Parçalanmış aile çocuklarının oranı 9.2. Şiddet ve istismar gören çocukların oranı 9.3 Parçalanmış ailelere verilecek seminere katilim sayısı PERFORMANSIN HEDEFLERİ % 5 % 5,5 % 5,8 % 6 % 6,5 9.2 % 0 % 0 % 0 % 0 % % 30 % 40 % 60 % 80 % 90 STRATEJİK AMAÇ 10: Velilerin eğitim öğretim faaliyetlerine katılma oranını yükseltmek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Velilerin ihtiyacına yönelik seminer sayısı Velilerin eğitim-öğretim sürecinde düzenlenen seminerlere katılım oranı 10.3 Velilerin eğitim-öğretim süreçlerindeki seminerlere katılımlarındaki başarı oranı PERFORMANSIN HEDEFLERİ

35 10.2 % 40 % 50 % 60 % 70 % % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 STRATEJİK AMAÇ 11: Okulun ve çevresinin temizlik ve hijyen standardını yükseltmek. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Okulumuzdaki yapı ve tadilat çalışmalarındaki artış oranı Öğrencilerin sağlık sorunlarındaki azalma oranı 11.3 Çevreden gelen olumlu tepkilerdeki artış oranı PERFORMANSIN HEDEFLERİ % 20 % 30 % 40 % 50 % % 80 % 82 % 85 % 90 % % 80 % 85 % 90 % 92 % 96 STRATEJİK AMAÇ 12: Okulun fiziki durumunu çağdaş düzeyde öğretim yapabilecek düzeye taşımak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Teknolojik araç ve gereçlerdeki artış oranı Okul fiziki şartlarındaki iyileştirmedeki artış oranı 12.3 Öğrencilerin değişen fiziki şartlara uyumlarındaki artış oranı 35

36 PERFORMANSIN HEDEFLERİ % 10 % 20 % 30 % 35 % % 20 % 40 % 60 % 80 % % 80 % 85 % 90 % 95 % KAYNAK TABLOSU KAYNAKLAR 2010 ( TL ) 2011 ( TL ) 2012 ( TL ) 2013 ( TL ) 2014 ( TL ) Okul Aile Birliği Hayırsever Bağışları Etkinlikler Kantin Yerel Yönetim Bağışları Resmi ve Özel Kurumların Bağışları TOPLAM

37 3.8. İZLEME VE DEĞERLENDİRME İZLEME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır: Her eğitim öğretim yılı başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu kişiler belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak benimsemiş olmasına dikkat edilecektir. Her çalışma yılı için okul gelişim planı hazırlanacaktır. Her çalışma yılı /dönemi de ekiplerce faaliyet için bir iyileştirme planı hazırlanarak OGYE başkanına teslim edeceklerdir. Sorumlu kişi veya ekipler her ay rapor düzenleyerek amaca ulaşma veya hedefin gerçekleşme düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır. Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan her çalışma öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir. Çalışmalarda verilerin kullanılması ve her şeyin rakamlarla ifade edilmesi sağlanacaktır. Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir İMZA SİRKÜLERİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ İMZA 1 Murat DEMİR Okul Müdürü 2 Belgin HANCIOĞLU Müdür Yardımcısı 3 Derya TAŞMAN Öğretmen 4 Elif YAŞAR Öğretmen 5 Dr. Esra Müjgan KARATAŞ Öğretmen 6 Şerife Gözde NALCI Öğretmen Uygun Görüşle Arz Ederim. 30/09/2013 Murat DEMİR Sancaktepe İlkokulu Müdürü UYGUNDUR 30/09/2013 Faruk ARSLAN Şube Müdürü 37

STRATEJÝK PLANI 2011-2014

STRATEJÝK PLANI 2011-2014 i i T.C. KARABÜK VALÝLÝÐÝ TEKNÝK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ E n d ü s t r i M e s e v KARABÜK l e k k L n s k e T K a r a b k ü s i e STRATEJÝK PLANI 0-04 KARABÜK - 00 ÝSTÝKLÂL MARÞI Korkma, sönmez bu þafaklarda

Detaylı

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

AAA AYŞE HASAN TÜRKMEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI Ayşe Hasan Türkmen Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI T.C. DARICA KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DARICA ASLAN ÇİMENTO İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KOCAELİ 2013 2014 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İSTİKLAL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Akif Ersoy İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. Mustafa Kemal ATATÜRK İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. İZMİR VALİLİĞİ Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN 1 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü 2011-2014 STRATEJİK PLAN TOKAT/2011 2 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Erbaa Öğretmenevi STRATEJİK PLAN 2011-2014 TOKAT/2011 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez

Detaylı

Dr. Kemal Akkan BATMAN

Dr. Kemal Akkan BATMAN Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Dr. Ayer BURKE Diren CİVA GÜNER Mevhibe B. HOCAOĞLU Salih SARPTEN Ömer ÖZKAN Bu kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda

Detaylı

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL

T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi 2010-2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL T.C. BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI Özel Saint Benoit Fransız Lisesi -2014 STRATEJİK PLAN İSTANBUL İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim

Detaylı

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI OSMAN ÜNYAZICI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha

Detaylı

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

BAĞYURDU KAZIM DİRİK ORTAOKULU Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI B.Kazım Dirik Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.erciyes.edu.tr/ - http://tip.erciyes.edu.tr/egitim_rehberi.asp E-mail : tipdekanlik@erciyes.edu.tr Adres

Detaylı

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C İZMİT KAYMAKAMLIĞI 7. BORU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUMUZUN TEŞKİLAT ŞEMASI VE İŞ AKIŞI OKUL İDARESİ Hakan KOÇAR Okul Müdürü Zeki ZENGİN Müdür Yardımcısı Mehtap TOKAT Müdür Yardımcısı Zeki ZENGİN

Detaylı

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI KARŞIYAKA ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU

2015-2019 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ERZURUM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS 215219 STRATEJİK PLANI İSPİR İLÇESİ İSPİR ANAOKULU ~ 1 ~ T.C. İSPİR KAYMAKAMLIĞI İSPİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI

[2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI [2012-2016] FAHRETTİN ASLAN O.O. STRATEJİK EYLEM PLANI T.C. SARIYER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü FAHRETTİN ASLAN ORTAOKULU 2012-2016 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İSTANBUL 2013 1 Türkiye Cumhuriyetini

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2011-2014 STRATEJİK PLANI ELAZIĞ CEMİL MERİÇ FEN LİSESİ 2011,ELAZIĞ Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO 2015-2019 STRATEJİK PLAN PALU/2015 2 T.C. PALU KAYMAKAMLIĞI Palu Öğretmenevi ve ASO STRATEJİK PLAN 2015-2019 PALU/2015 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA)

SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SOSYAL BİLGİLER (COĞRAFYA) 7 1. Baskı AĞUSTOS 2006 KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Sibel Kutoğlu Uzm.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YEŞİLYAYLA ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI KORKUTELİ, 2015 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin,

Detaylı

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BEŞ AĞAÇ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. PAYAS KAYMAKAMLIĞI PAYAS NURSAN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 2015 Beş Ağaç Anaokulu Sayfa 1 Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi,

Detaylı

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Vedide Baha Pars İlkokulu Müdürlüğü VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. BORNOVA KAYMAKAMLIĞI VEDİDE BAHA PARS İLKOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan Dr. İsmail Ertunç Özatenç Üyeler Uzm. Duygu Geylan Nazife Uçar Aysun Candan Özada Resimleyen Celal Deniz Grafik Tasarım Aziz Ener Düzeltme Meltem Tekin Okuyucular Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NİLÜFER KAYMAKAMLIĞI KOÇ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Fark Yaratır, İz Bırakır KOÇ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ YAŞAMA SEVİNCİMİZDİR, BUGÜNÜN ÇOCUĞUNU YARININ BÜYÜĞÜ

Detaylı

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI

T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2014 STRATEJİK PLANI İZMİR-2010 1 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI

İZMİR ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( OKULU ) MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İzmir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Selçuk Yaşar aşar Alaybey Ortaokulu Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE

T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE T.C. BURDUR VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 39958266-102-E.8764864 03.09.2015 Konu: Çalışma Takvimi...İİÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE...MÜDÜRLÜĞÜNE...BÖLÜMÜNE İlgi : Bakanlığımız Ortaöğretim Genel

Detaylı

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI

T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI T.C KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi BRİFİNG DOSYASI KASIM 2014 1 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI BULANCAK SABİHA RAŞİT ÖZDEMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 26 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI

Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü YILLIK FAALİYET PLANI 2015-2016 YILLIK FAALİYET PLANI 1 T.C. KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI Atakent Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 1 2 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Detaylı

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 )

HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) HACI BEKTAŞ-I VELİ ORTAOKULU STRATEJİK PLANI ( 2015-2019 ) 1.1. STRATEJİK PLANIN AMACI Okulumuzda, toplumdan gelen talepleri dikkate alan, katılımcılığı önemseyen, hedeflerini netleştirmiş, hesap veren,

Detaylı

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019)

T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) T.C. DİYADİN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN (2015-2019) 2015 Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi

Detaylı

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE BİRİMİ (2015-2019) STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına ve eğitim kurumlarının geleceğine

Detaylı

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası

KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-Öğretim Yılı. Brifing Dosyası KAVAK İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Brifing Dosyası Kavak İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü Tel: 362 741 32 39 Adres : Yaşar Doğu Mah. Adnan Menderes Cad. Nu:128 Kavak/SAMSUN

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLANI

2011-2014 STRATEJİK PLANI 2011 2014 KAPAKLI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANI 2011-2014 T.C. ÇERKEZKÖY KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü KAPAKLI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2014 STRATEJİK PLANI 1 Haziran 2011

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015 2019 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI Kavaklı İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ/2015 1 T.C. BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMLIĞI KAVAKLI İLKOKULU KAVAKLI İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2 Çalışmadan,

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU SELÇUKLU HOCA AHMET YESEVİ ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI İstiklal Marşı Atatürk ün Gençliğe Hitabesi GENÇLİĞE HİTABE

Detaylı

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI T.C. EYNESİL KAYMAKAMLIĞI ÖĞRETMEN EVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015 2019 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada

Detaylı

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni

1. A. Ali ERSOY, Hezarfen Ahmet Çelebi İ.Ö Türkçe Öğretmeni. 2. Emel OKKIRAN, Sultantepe İ.Ö Türkçe Öğretmeni 1 ÜSKÜDAR İLÇESİ 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 19 Mayıs Atatürk ü Anma Ve Gençlik Ve Spor Bayramı, 19.05.2012 Cumartesi günü saat: 07.00 de başlar ve gece saat 24.00

Detaylı

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU.

MEVCUT DURUM STRATEJİK PLAN KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU. KOLDERE ŞEHİT MEHMET BURHAN ORTAOKULU STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM 2015-2019 Saruhanlı Koldere Şehit Mehmet Burhan Ortaokulu [Tel: 236 366 1136] [725177kolderesmbo@gmail.com] T.C. SARUHANLI KAYMAKAMLIĞI

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası KURUMUN ADI : Osmangazi İlkokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar I BÖLÜM ADRES :

Detaylı

2012-2014 STRATEJİK PLAN

2012-2014 STRATEJİK PLAN T.C. ALTUNHİSAR KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYURT HASAN YALDIR İLKOKULU 2012-2014 STRATEJİK PLAN En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır.

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN

T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN T.C. NALLIHAN KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 NALLIHAN I Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ

PAPATYA ANAOKULU T.C. NİĞDE VALİLİĞİ T.C. NİĞDE VALİLİĞİ PAPATYA ANAOKULU 2015-2019 1 En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu

Detaylı

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015 2015 2019 T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Süleyman Uyar İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA ÇANKAYA /2015 T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI SÜLEYMAN UYAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ OKULUN ADI ADRESİ SÜLEYMAN

Detaylı

KONAK KESTELLİ ŞERİFE ECZACIBAŞI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLÂNI 2015-2019 STRATEJİK PLANI

KONAK KESTELLİ ŞERİFE ECZACIBAŞI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLÂNI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 T.C. KONAK KAYMAKAMLIĞI Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu Müdürlüğü 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İZMİR/KONAK 2015 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen

Detaylı

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU

Editör Reyhan KAYA. Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR. Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ. Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU 1. Kitap Editör Reyhan KAYA Dil Uzmaný Rabia Eda ÖZDEMÝR Görsel Tasarýmcý Özlem KAYMAZ Program Geliþtirme Uzmaný Nihal AHÝOÐLU Ölçme Deðerlendirme Uzmaný Murat AKYILDIZ Rehberlik Süleyman AYHAN ATATÜRK'ÜN

Detaylı

T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MAMAK KAYMAKAMLIĞI Şair Nedim İlkokulu 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır

Detaylı

T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI

T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI T.C. ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI SABRİYE KÜNCÜLÜ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SABRİYE KÜNCÜLÜ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik dersinde ustalaşıyorum. 7 Artık

Detaylı

T.C. DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI MEHMET GÜMÜŞER ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI MEHMET GÜMÜŞER ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DULKADİROĞLU KAYMAKAMLIĞI MEHMET GÜMÜŞER ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLAN Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C.

T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. T.C. AMASYA VALİĞİ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLAN AMASYA-DOĞANTEPE/2015 T.C. AMASYA VALİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU DOĞANTEPE İLK-ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK

Detaylı

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu

UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu UETD Genelmerkez Gençlik Kolları Mart 2014 Faaliyet Raporu GK Faaliyet Raporu Mart 2014 2 UETD Gençlik Kolları olarak düzenleyeceğimiz Birinci Gençlik Makale Yarışması. Konu Demokrasi ve Değerlerimiz.

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İbrahim Ethem Baysal İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN. Sayfa 1 / 56

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İbrahim Ethem Baysal İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN. Sayfa 1 / 56 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İbrahim Ethem Baysal İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLAN Sayfa 1 / 56 AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İbrahim Ethem Baysal İlkokulu Müdürlüğü Sayfa 2 / 56 Çalışmadan, yorulmadan,

Detaylı

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI

NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU. 24 Mayıs 2011 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI NOSAB İLKÖĞRETİM OKULU 24 Mayıs 20 KALDER PAYLAŞIM TOPLANTISI Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Heraklitos Okulumuz; Esentepe Mahallesinde 4500m2 arsa üzerine zemin+2 kat olarak inşa edilerek 4

Detaylı

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ 23 NİSAN İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019

T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ 23 NİSAN İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 T.C. ADIYAMAN VALİLİĞİ 23 NİSAN İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 HAZİRAN 2014 1 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ERZURUM AŞKALE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE STRATEJİ HEDEF MİSYON VİZYON AMAÇ PERFORMANS 2015-2019 STRATEJİK PLANI AŞKALE İMKB ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ~ 1 ~ T.C. AŞKALE KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli

Detaylı

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI Yolören İlkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü

T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI Yolören İlkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI Yolören İlkokulu / Ortaokulu Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA - YENİŞEHİR / 2015 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI ANKARA ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Ankara-2015 İSTİKLAL MARŞI

Detaylı

SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI SİNCAN CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-ANKARA T.C. SİNCAN KAYMAKAMLIĞI Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü CUMHURİYET ORTAOKULU 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI ANKARA 2015 Çalışmadan,

Detaylı

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık

Rafet ÖZTÜRK. Üniteye Hazırlık Rafet ÖZTÜRK Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 18/12/2009 tarih ve 261 sayılı Kurul Kararı ile 2010-2011 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

Detaylı

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Katip Çelebi İlkokulu. Stratejik Plan. 2015 2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I Sayfa 1 / 51

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Katip Çelebi İlkokulu. Stratejik Plan. 2015 2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I Sayfa 1 / 51 T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI Katip Çelebi İlkokulu Stratejik Plan 2015 2 0 1 9 S T R A T E J İ K P L A N I Sayfa 1 / 51 ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KATİP ÇELEBİ İLKOKULU 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK

Detaylı

80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU

80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU T.C. SİLİVRİ KAYMAKAMLIĞI Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇANTA 80.YIL CUMHURİYET İLKOKULU Stratejik Plan 2015-2019 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI TURHAN FEYZİOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI TURHAN FEYZİOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015 T.C. SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI TURHAN FEYZİOĞLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Turhan Feyzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İSTANBUL-2015 Cahillik yok edilmedikçe,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK KONUT İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 1 En mühim ve feyizli işlerimiz Milli Eğitim işleridir. Milli Eğitim işlerinde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

KARACABEY BEYLİK İLKÖĞRETİM KURUMU 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

KARACABEY BEYLİK İLKÖĞRETİM KURUMU 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI KARACABEY BEYLİK İLKÖĞRETİM KURUMU 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BEYLİK İLKÖĞRETİM KURUMU 2015-2019 STRATEJİK PLANI Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Mustafa Kemal ATATÜRK Kurum Adı

Detaylı

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları

Türkçe. 6. Sınıf. Ali PEHLİVAN. Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık. Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Okula Yardımcı, Sınavlara Hazırlık 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Konu Etkinlikleri Konu Testleri Yazılıya Hazırlık Çalışmaları Ali PEHLİVAN PALME YAYINCILIK Ankara, 2014 1 PALME YAYINLARI: 904 6. Sınıf

Detaylı

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a.

16 Kurslar ve Sosyal Faaliyetler 17 Onarım ve Bakım İşleri 18 Okulun Bina Durumu 19 Okulun Sorunları İÇİNDEKİLER. a. İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Tarihçe 3 Vizyon 4 Misyon 5 İlkeler 6 İletişim Bilgileri 7 Yöneticilerimiz 8 Sınıf Öğretmenleri 9 Branş Öğretmenleri 10 Diğer Personel 11 Norm Kadro Eksikliği 12 Şube Öğrenci Sayıları

Detaylı

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114

VERGİ ADRESİ FATİH VD. VERGİ NUMARASI BİNA KONTENJANI 114 KONU: KURUM AÇMA İZNİ İLE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KURUM KODU 99956100 KURUM ADI ÖZEL YUNUS EMRE ANAOKULU İLİ İSTANBUL İLÇESİ FATİH KURUM ADRESİ ATİKALİ MAH. NİŞANCA CAD. NO:46 FATİH/ İST KURUCUSU

Detaylı

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI GÜRBÜZ BORA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI OKUL /KURUM MÜDÜRÜ MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. MÜDÜR YARD. OKUL AİLE BİR. BAŞ. OKUL /KURUM

Detaylı

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde

rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, bilimi ve teknolojiyi yararlı bir şekilde - Okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, çözümcül eleşti rilerde bulunabilen, günceli çağdaş yaklaşımlarla değerlendiren,yenilikçi, İSTANBUL / KARTAL bilimi ve teknolojiyi yararlı bir

Detaylı

2015 2019 STRATEJİK PLANI

2015 2019 STRATEJİK PLANI T.C. ANKARA VALİLİĞİ YENİMAHALLE İLÇESİ MİTAT ENÇ GÖRME ENGELLİLER İLKOKULU/ORTAOKULU 2015 2019 STRATEJİK PLANI 1 Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır;

Detaylı

T.C. TUNCELĠ VALĠLĠĞĠ. Özel Munzur Anadolu ve Fen Lisesi Müdürlüğü ÖZEL MUNZUR ANADOLU - FEN LĠSESĠ 2015-2019 YILI STRATEJĠK PLANI

T.C. TUNCELĠ VALĠLĠĞĠ. Özel Munzur Anadolu ve Fen Lisesi Müdürlüğü ÖZEL MUNZUR ANADOLU - FEN LĠSESĠ 2015-2019 YILI STRATEJĠK PLANI T.C. TUNCELĠ VALĠLĠĞĠ Özel Munzur Anadolu ve Fen Lisesi Müdürlüğü ÖZEL MUNZUR ANADOLU - FEN LĠSESĠ 2015-2019 YILI STRATEJĠK PLANI 1 T.C. TUNCELĠ VALĠLĠĞĠ Özel Munzur Anadolu ve Fen Lisesi Müdürlüğü 2015-2019

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI TOKİ FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI TOKİ FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI TOKİ FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI TOKİ FATİH İLKOKULU-ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BURSA 2015 I Çalışmadan,

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÜNYOLU İLKOKULU 2010-2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Revize Edilmiştir. Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce

Detaylı

AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI

AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI T.C. PATNOS KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AŞAĞI GÖÇMEZ İLKOKULU 2010-2014 YILLARI ARASI STRATEJİK PLANI 1 BİR YIL SONRASINI DÜŞÜNÜYORSAN TOHUM EK,ON YIL SONRASINI DÜŞÜNÜYORSAN AĞAÇ DİK;AMA YÜZYIL

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

YELKİ HAMDİ DALAN İLKOKULU STRATEJİK PLANI

YELKİ HAMDİ DALAN İLKOKULU STRATEJİK PLANI YELKİ HAMDİ DALAN İLKOKULU STRATEJİK PLANI 2015-2019 1 T.C. GÜZELBAHÇE KAYMAKAMLIĞI YELKİ HAMDİ DALAN İLKOKULU 2 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ MİTHATPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. ANKARA VALİLİĞİ ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN

T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu 2015-2019 STRATEJİK PLAN YALOVA / SAMANLI / 2015 T.C. YALOVA VALİLİĞİ Samanlı Rebia Şenavçen Ortaokulu TC YALOVA VALİLİĞİ SAMANLI REBİA ŞENAVÇEN ORTAOKULU

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İç Denetim Birimi 2015 YILI İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU 26/2/2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 İÇ DENETÇİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A)Misyon

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. POLATLI KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GENÇOSMAN ORTAOKULU GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI GENÇ OSMAN ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI G E N Ç O S M A N O R T A O K U L

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK YÖNETİM PLANI

2015-2019 STRATEJİK YÖNETİM PLANI 2015-2019 STRATEJİK YÖNETİM PLANI 1 2 T.C. AKSARAY VALİLİĞİ Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü GÜLLER CEYLAN ACAR İLKOKULU VE ORTAOKULU 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK YÖNETİM PLANI 3 SUNUŞ Stratejik plânlama,

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLARBAŞI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR, FENDİR. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

2011-2014 STRATEJİK PLAN

2011-2014 STRATEJİK PLAN T.C. TAŞKENT KAYMAKAMLIĞI Muzaffer Özlen İlköğretim Okulu 2011-2014 STRATEJİK PLAN KONYA/2011 KONYA/2011 1 T.C. KONYA VALİLİĞİ Muzaffer Özlen İlköğretim okulu STRATEJİK PLAN 2011-2014 KONYA/2011 2 İSTİKLAL

Detaylı

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI FATİH İLKOKULU 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI AY: EKİM KONU LER UYG. Görev: Fatih İlkokulu müdürünün himayesinde, okul Eğitim öğretim kalitesini eğitim öğretim kalitesini

Detaylı