De erli Erifl Yem Müflterisi,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli Erifl Yem Müflterisi,"

Transkript

1

2 De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za kat lmaya haz r m s n z? ER fi YEM bayilerinden yapaca n z al mlar karfl l nda kazanmaya devam edeceksiniz. Biriktirdi iniz lar karfl l nda elinizdeki katalogdan, zevkinize ve ihtiyac n za göre seçece iniz hediyeler sizlerin olacak. Siparifllerinizi ER fi YEM bayilerine hemen vermeye bafllay n, hemen kazan n. Unutmay n! Ne kadar çok, o kadar büyük arma an! Hediyelerinizi flimdiden iyi günlerde kullanman z dile iyle. EKSPANDER YEM N FAYDALARI: Ekspander makinas nda üretilen yemler, s l iflleme tabi tutularak yüksek s cakl kta buhar ve mekanik bas nç alt nda piflirilip genlefltirilerek besin de erleri artt r lm fl sa l kl, do al ve kolay sindirilebilen yemlerdir. * Süt miktar n z ve kalitesi artar, * Karkas et miktar n z ve kalitesi yükselir, * Yüksek s dan geçti i için tamamen hijyeniktir, * Expander yemin esas farkl l, sindirilebilirli in artmas, By-pass protein, Bypass niflasta ve Bypass ya de erlerinin kimyasal tafl y c ya gerek kalmaks z n artmas d r. * Expander yemin daha fazla sindirilebilir olmas hayvanlar n z n yemden yararlanmas n artt r r. * Kaba yemi eksik olan iflletmelerde iflkembe Ph s n dengede tutarak ph dengesinin bozulmas ndan kaynaklanan Sa l k problemlerini önler. ( Ayak sorunlar azal r) * Besi süresini k salt r. * Yemlerin pelet kalitesini artt r r ve yemler piflti i için raf ömrünü de uzat r. * Yüksek s dan geçti i için yemlerin içerisindeki küf, mantar gibi oluflumlar ortadan kald r r, hayvan sa l na olumlu etki eder. * Verim ayn seviyede tutuldu unda yem tasarrufu sa lar. * Yemin piflirilmesi ile ortaya ç kan do al aromas sayesinde yememe sorununu ortadan kald r r. * flletmemize makine yat r m haricinde extra maliyeti olmad ndan avantajlar direkt kard r. * Bunlar n hepside milli servete katk ve sizlere de kazanç olarak döner. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU

3 1991 y l nda 30/ton saat kapasiteli olarak kurulan fabrikam z, sürekli kendini yeniliyerek 50/ton saat kapasiteye ç km fl ve 2008 y l nda expander teknolojisine kavuflmufltur. Sizlere daima en do rusunu sunmak amac nda olan firmam z, teknolojik geliflmeleri sürekli yak ndan takip etmektedir. Sorunlar n z daha iyi anlayabilmek için 2002 y l nda faaliyete geçen büyükbafl çiftli imize ilaveten, küçükbafl arge çiftli imiz de 2011 y l nda faaliyete geçmifltir. Müflterilerimize her zaman daha iyi hizmet sunmak amac ile 100 ton/saat kapasiteli yeni bir tesis inflaat n bafllatm fl bulunmaktay z. Bu tesisin 2014 y l nda y l nda faaliyete geçmesi planlanmaktad r. Bu vesile ile ayn yerde 150 ton/saat kapasiteye ulafl lmas beklenmektedir. Sizlere en uygun, en kaliteli, en karl, en bereketli ürünleri sunmak temel amac m zd r. Hay rl olsun.

4 SONY 32" LED TV KOD x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema, 2 adet HDMI, 1 adet USB girifli, 2x8 W ses ç k fl gücü VESTEL 32 LCD TV KOD x1080 çözünürlük, Full HD, 4 HDMI girifli, 2 USB girifli, 2x6 W ses ç k fl gücü, Dolby Digital Plus ses kalitesi, 6 ms tepki süresi, dahili uydu al c l PHILIPS 22 LED TV KOD x768 çözünürlük, 1 adet HDMI girifli, otomatik ses sabitleyicisi, görüntü güçlendirme özelli i, 2x3 W ses gücü FIAT FIORINO KOD cc silindir hacmi, 75 Hp motor gücü, 155 km/sa azami h z, 45 Lt yak t deposu kapasitesi. (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir.) ERKUNT TRAKTÖR KOD silindirli, 3.3 Lt silindir hacimi, 12 ileri 12 geri vites, 2600 kg kald ma kuvveti, 68 Hp maksimum güç, kabinli, 4 çeker, çekidurum-yüzdürme ve karma fonksiyonlu. 4

5 SONY 40 LED TV KOD X1080 çözünürlük, LED ekran, Wi-Fi, 24p gerçek sinema, 4 adet HDMI girifli, USB ve PC giriflleri, 2x10 W ses ç k fl gücü. PHILIPS 40" LED TV KOD X1080 çözünürlük, LED ekran, Full HD, 3 adet HDMI, USB girifli, Coaxial 2x10 W ses ç k fl gücü PHILIPS 42 LED TV KOD x1080 çözünürlük, 2x12 W ses ç k fl gücü, 4 HDMI girifli, 3 USB girifli, Full HD, kablosuz kullan m için dahili Wi-Fi Smart TV, Easy 3D Clarity 700 özelli i PHILIPS 46 LED TV KOD x1080 çözünürlük, 4 adet HDMI girifli, 3 adet USB girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü, Full HD, Wi-F, Smart TV Plus özelli i, 3D Clarity 400 özelli i PHILIPS 47 LED TV KOD x1080 çözünürlük, 4 adet HDMI girifli, 3 adet USB girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü, Full HD, Smart TV Plus özelli i, DLNA PC ba lant s SONY 55" LED TV KOD x1080 çözünürlük, Dynamic Edge LED ekran, 3D süper çözünürlük, X-Reality PRO, Wi-Fi, Internet TV, 4 adet HDMI, 2 adet USB giriflleri, 3x10 W ses ç k fl gücü. 5

6 SONY MP3 PLAYER KOD Clear Stereo, Clear Bass, DSEE teknolojileri, Dynamic Normaliser, karaoke modu, ses kayd, USB girifli SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD adet FM, 10 adet AM istasyon haf zal radyo, alarm, ipod ve iphone yuvas, saat, tarih göstergeli LED ekran, 0.8 W ses ç k fl gücü. SONY OTO RADYO CD ÇALAR KOD adet FM, 6 adet MW, 6 adet LW istasyon haf zal, MP3/WMA/AAC format oynatabilme, Aux, USB girifli, LCD ekran, 52 W ses ç k fl gücü PHILIPS ALARMLI SAATL RADYO KOD FM radyo, 1 adet 9 V pil ile çal flma, LED ekran, saat, sesli ve radyo alarm. SONY OTO RADYO CD ÇALAR KOD adet FM, 6 adet MW, 6 adet LW istasyon haf zal, ekolayzer, MP3 çalar, USB ba lant s, RDS, LCD ekran, 45 W ses ç k fl gücü SONY DVD PLAYER KOD Çok diskli devam ettirme özelli i, Xvid/WMA/JPEG/MP3/CD/CD- R/RW formatlar n destekler, USB ba lant l, kompakt tasar m. 6

7 SONY M KRO MÜZ K SET KOD CD/MP3 çalar, 20 adet FM istasyon haf zal radyo, USB ba lant s, ipod yuvas, 2x30 W ses ç k fl gücü. PHILIPS M KRO MÜZ K SET KOD CD/CD-R/MP3 oynatabilme, 20 adet FM istasyon haf zal radyo, USB girifli, LCD ekran, 2x5 W ses ç k fl gücü PHILIPS PORTAT F MÜZ K SET KOD CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD/WMA-CD çalma, 20 parça programlama, USB ba lant s, FM, MW bantlar, LCD ekran, 2x1 W ses gücü PHILIPS EV S NEMA S STEM KOD W, CD/CDDA/CD-R/CD-RW/DVD/DVD+R/+RW/DVD-R oynatabilme, 40 kanal FM radyo, HDMI, USB giriflleri SONY EV S NEMA S STEM KOD W, HDMI ve USB ba lant s, 1080p çözünürlük, DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD oynat c. 7

8 5.360 CASIO fier TL HESAP MAK NES KOD haneli, sessiz ve h zl, elektrikli, taxex, termal bask CASIO MASA ÜSTÜ HESAP MAK NES KOD haneli, 150 ad m ifllem kontrolü, pil ve günefl enerjisi ile çal flma CASIO HESAP MAK NES KOD haneli, metal yüzey, ba ms z haf za, otomatik 3 basamakl virgülleme, vergi hesaplama fonksiyonu, pilli. FINE LIGHT CD KUTUSU KOD adet CD lik. CANON YAZICI KOD dpi, renkli bask, 10x15 foto raf bask s, 2.9 renkli TFT ekran, Wi-Fi, USB ba lant s, otomatik çift tarafl bask, PIXMA bulut bask s CANON ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD Yaz c, taray c, fotokopi, 600x600 dpi, siyah/beyaz 23 syf/dak, A4, USB ba lant s. 8

9 EXPER NETBOOK KOD ekran, Intel Atom N GHz ifllemci, 160 Gb HDD, Wireless LAN, Windows 7 Starter iflletim sistemi. SONY NOTEBOOK KOD ekran, Intel Core i5-2450m 2.50 GHz ifllemci, 640 Gb sabit disk, Bluetooth, USB girifli, memory stick yuvas, Webcam, Windows 7 Home Premium iflletim sistemi FREEBOOK TOUCHPAD KOD RockChip MHz MHz (ARM 926EJC+DSP) ifllemci, Android 2.1 iflletim sistemi, 8 TFT ekran, 1 W ses ç k fl gücü, Wi-Fi, 1.3 megapiksel kamera. EXPER NOTEBOOK KOD ekran, Intel Pentium P GHz ifllemci, 250 Gb SATA HDD, tümleflik stereo hoparlör, 1.3 megapiksel webcam, Windows 7 Starter iflletim sistemi EXPER B LG SAYAR KOD Intel Dual Core 2.5 GHz ifllemci, 160 Gb 7200 RPM HDD, 19" LCD monitör, Microsoft Windows Vista Starter flletim sistemi. FREEBOOK E-BOOK KOD RockChip 2818 Dual Core (ARM 600MHz+DSP 550 MHz) ifllemci, 4 Gb, 7 TFT ekran, media oynat c. 9

10 NOKIA CEP TELEFONU 1280 KOD saat konuflma, 528 saat bekleme süresi, de ifltirilebilir kapak, FM radyo, entegre handsfree hoparlör, 107x45x15 mm, 82 gr SAMSUNG CEP TELEFONU GT-E1050 KOD saat konuflma, 240 saat bekleme süresi, 128x 128 px 1.4 ekran, saatalarm-kronometre-geri say m fonksiyonlu, 107x45x13 mm, 67 gr PHILIPS DECT TELEFON KOD saat bekleme, 17 saat konuflma süresi, 10 isim ve numara haf zas, 20 adet tekrar arama, 2 FSTN ekran, 300 m d fl mekan, 50 m kapal mekan çekim alan. GENERAL MOBILE CEP TELEFONU S3 KOD saat bekleme, 5 saat konuflma süresi, 2.4 TFT ekran, EDGE, Bluetooth, 2 megapiksel kamera, 104x51x12 mm, 112 gr. SIEMENS DECT TELEFON KOD x160 piksel renkli 6 sat r ekran, tarih ve zaman göstergesi, 150 adet telefon rehberi, 300 m aç k alan, 50 m kapal alan çekim mesafesi KAREL KABLOLU TELEFON KOD adet arayan, 10 adet son aranan numaray gösterme, 70 adet telefon rehberi, LCD ekran, tekrar arama, 2 adet h zl arama tuflu. 10

11 APPLE CEP TELEFONU IPHONE 4S KOD saat konuflma, 200 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, 3.5 renkli ekran, 115x59x9 mm, 140 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9900 KOD QWERTY klavye, TFT dokunmatik ekran, 5 megapiksel LED flafll kamera, 3G, Wi-Fi, USB ba lant s, Blackberry OS 7.0, 115x66x10 mm, 130 gr SAMSUNG CEP TELEFONU I9100 GALAXY S II KOD saat bekleme, 18 saat konuflma süresi, 8 megapiksel kamera, video kayd, süper 4.2 AMOLED Plus ekran, Bluetooth, Wi-Fi, Android iflletim sistemi, 125x66x8 mm, 116 gr NOKIA CEP TELEFONU C6-01 KOD saat konuflma, 533 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, MP3, FM radyo, 3G, 3.2 OLED ekran, 104x52x14 mm, 131 gr SAMSUNG CEP TELEFONU S5830 ACE KOD saat konuflma, 640 saat bekleme süresi, Android iflletim sistemi, dokunmatik TFT ekran, MP3, Radyo, Bluetooth, Wi-Fi, 5 megapiksel kamera, 112x60x11 mm, 113 gr NOKIA CEP TELEFONU 603 KOD saat konuflma, 460 saat bekleme süresi, 3.5 TFT ekran, 5 megapiksel kamera, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, navigasyon, HD video çekimi, 114x57x13 mm, 110 gr SAMSUNG CEP TELEFONU S5263 KOD Bada iflletim sistemi, 3 TFT dokunmatik ekran, 3.2 megapiksel kamera, Wi-Fi, EDGE, USB ba lant s, 107x54x12 mm, 96 gr NOKIA CEP TELEFONU C2-02 KOD saat konuflma, 600 saat bekleme süresi, 2.6 dokunmatik ekran, 2 megapiksel kamera, Bluetooth, 103x51x17 mm, 115 gr SAMSUNG CEP TELEFONU C3310 KOD TFT dokunmatik ekran, 1.3 megapiksel kamera, Bluetooth, ses kay t özelli i, EDGE, GPRS, 102x55x13 mm, 90 gr. 11

12 CASIO FONKS YONLU SPOR SAAT KOD Yön çerçevesi, tam otomatik zemin ayd nlatma, çift LCD ekran, kronometre, takvim, 100 m su geçirmezlik CASIO BAY KOL SAAT KOD Otomatik zemin ayd nlatma, su geçirmez, küresel cam, emniyetli çelik kordon CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, analog, takvim, mineral cam, 50 m su geçirmezlik CASIO BAY KOL SAAT KOD Uzun pil ömrü, nem geçirmez özelli i, mineral cam, deri kay fl. CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Çelik kasa, silikon kay fl, analog, takvim, mineral cam, 50 m su geçirmezlik. CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Su geçirmez, mineral cam, çelik kordon, emniyetli toka CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, bombeli mineral cam, 50 m su geçirmezlik CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Çelik kasa, bombeli mineral cam, tek basamakl 3 katmanl klips CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Deri kay fl, mineral cam, çelik kasa, su geçirmezlik. 12

13 SONY FOTO RAF MAK NES KOD efektif megapiksel Exmor R CMOS sensör, 5x optik, 10x net görüntülü zoom, üstün otomatik mod, ekstra hassasiyet teknolojisi, sanatsal görüntü efekti modlar, arka plan bulan klaflt rma, 2.7 LCD ekran. SONY FOTO RAF MAK NES KOD efektif megapiksel CCD sensör, 5x optik zoom, BIONZ ifllemci, ak ll otomatik zoom, sanatsal görüntü efekti modlar, 720p HD video kay t, 3 LCD ekran, 360 derece panoramik çekim CASIO FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel kamera, 6x dijital zoom, 4x optik zoom, 2.7 TFT ekran, USB girifli, yüz tan ma, titreflim önleme özelli i, çekim modlar, otomatik odaklanma, bulan k önleyici SONY KAMERA KOD x geniflletilmifl, 57x optik, yüz alg lama, arka fl k telafisi, 2.7 LCD ekran, özel çekim modlar, USB ç k fl SONY D J TAL RES M ÇERÇEVES KOD LED ekran, MS Duo/SD/SDHC kart yuvalar, USB ba lant s, JPEG/TIFF/BMP/RAW dosyalar n görüntüleme, 4 adet slayt gösterisi. 13

14 DUBAI TAT L KOD gece 4 gün, tek kiflilik oda, O.K. DUBAI TAT L KOD gece 4 gün, çift kiflilik odada iki kifli, O.K UMRE Z YARET KOD y ld zl lüks otelde, 4 gece, 5 gün konaklama, 2 gece Medine, 2 gece Mekke iki kiflilik odada kifli bafl. UMRE Z YARET KOD y ld zl lüks otelde, 7 gece, 8 gün konaklama, 3 gece Medine, 4 gece Mekke iki kiflilik odada kifli bafl. UMRE Z YARET KOD y ld zl lüks otelde, 9 gece, 10 gün konaklama, 3 gece Medine, 6 gece Mekke iki kiflilik odada kifli bafl PAMUKKALE TAT L KOD gece 4 gün, tek kiflilik oda, Y.P. PAMUKKALE TAT L KOD gece, 4 gün, çift kiflilik odada iki kifli Y.P AFYON KARAH SAR THERMAL RESORT ORUÇO LU KOD gece, 3 gün, tek kiflilik oda, Y.P. AFYON KARAH SAR THERMAL RESORT ORUÇO LU KOD gece, 3 gün, çift kiflilik odada iki kifli, Y.P MCS 3 LÜ BAVUL SET KOD Büyük boy, 71x20x47 cm, orta boy, 60x17x40 cm, küçük boy, 50x34x14 cm, su geçirmeyen kumafl, çift fermuarl, bilyal traktör teker MATRAfi 3 LÜ SET KOD Siyah deri cüzdan, siyah deri kemer, siyah deri kartl k. 14

15 IGLOO TERMOS KOD lt, çelik, deri k l fl TOPCOM EL FENER KOD fiarj edebilme, 7 LED fl kla ayd nlatma, elektrik kesintisinde otomatik devreye girme, 3 kademeli fl k seçene i KITCHEN KING BARBEKÜ KOD cm zgara çap, tekerlekli, kolay temizlenebilir, çelik gövdeli AND UYKU TULUMU KOD K fll k, -5 ile +10 derece koruma s cakl AND KAMP SANDALYES KOD Dayan kl malzemeden üretilmifltir, kolay katlan r ve tafl n r. IGLOO ÇADIR KOD kiflilik, su geçirmez, 130x245x210 cm

16 ROLL-EX ÇOCUK B S KLET KOD jant, vitessiz. ROLL-EX ÇOCUK B S KLET KOD jant, vitessiz ROLL-EX ÇOCUK B S KLET KOD jant, vitessiz. ROLL-EX ÇOCUK B S KLET KOD jant, vitessiz ORB S B S KLET KOD jant, 21 vites ROLL-EX B S KLET KOD jant, 21 vites, çift amortisörlü. 16

17 HASBRO JENGA KOD Alttan ç kart p üste koyun, y kt n z anda kaybedersiniz. Mühendislik bilginizi gelifltirir PLAYSKOOL YUMUfiACIK BEB filer KOD ay, farkl asorti çeflitli MOTHER LOVE C C M BEBEK KOD yafl üzeri, aç lan kapanan gözler, horlama sesi, a lama ve gülme efekti HASBRO TONTON HIPPOLAR KOD Hippolar n hepsi ac km fl, misketleri kapmak için sab rs zl kla bekliyor, 2-4 oyuncu ile oynan r, 4+ yafl HASBRO MONOPOLY KOD Dünya n n en popüler aile oyunu, emlak sat n alma, kiralama ve satma yoluyla ak ll yat r mlar ve anlaflmalar yap n, zengin olun SONY PSP OYUN KONSOLU KOD LCD ekran, salt okunur Universal Media Disc sürücü, USB uyumlu, Memory Stick PRO Duo yuvas, multimedya, 223 gr, 1 adet oyun. HASBRO YARAMAZ KÖPEKBALI I KOD Çocuklar zarlar at p bal klar n oyun alan nda ilerletirken yaramaz köpek bal da onlar takip ediyor, 2-4 oyuncu ile oynan r, 5+ yafl SONY PS3 OYUN KONSOLU KOD DVD player, kablosuz oyun ve internet imkan, Dolby Digital/Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD/DTS/DTS- HD/AAC ses, 320 Gb geniflletilebilir HDD, 1 adet oyun. AL fi AKÜLÜ MOTORS KLET KOD yafl, 8.5 kg, 6 V-12 Ah, 4 km/h h z, ileri-geri vites, fl kl farlar, elektronik korna AL fi AKÜLÜ JEEP KOD yafl, 6 V akü, 45 kg tafl ma kapasitesi, 4 km/h h z, maksimum 2 saat akü ömrü, 116x68x58 cm, 16 kg. 17

18 BOSCH BUHAR KAZANLI ÜTÜ KOD W, 90 gr/dak buhar ç k fl, 4 bar buhar bas nç performans, paslanmaz çelik kazan, su tank bofl ve buhar haz r göstergesi KENWOOD ÜTÜ KOD W, seramik taban, 200 ml su tank kapasitesi, dikey ütüleme özelli i, 30 gr/dak flok buhar, de iflken buhar özelli i. UFO INFRARED ISITICI KOD W, aç k ve yar aç k alanlar için, termostat kontrollü, duvara, tavana veya tafl nabilir aya a monte edilebilir, 9x19x108 cm UFO INFRARED ISITICI AYA I KOD x61x84 cm GOLDMASTER AYAKLI VANT LATÖR KOD yaprakl fan, 3 kademeli h z ayar, 120 dakikaya kadar programlama. 18

19 BRAUN TANS YON ÖLÇER KOD Tam otomatik bilekten tansiyon monitörü, 90 ölçümü tarih ve saatle birlikte saklayabilme, son 3 ölçümün ortalamas n gösterme RIESTER TANS YON ÖLÇER KOD El tipi klinik model tansiyon aleti, nikel krom kapl metal gövde, bak r berilyum diyafram, kancal manflet, kolay tak labilen çift hortum, 49 mm çap nda manometre. PHILIPS KULAK BURUN KIL ALMA MAK NES KOD AA pil ile çal fl r, kolay eriflim için ideal aç, cilde zarar vermez, slak-kuru kullan m, kolay temizlenebilme BRAUN ATEfi ÖLÇER KOD Atefli kulaktan sadece bir saniyeden h zl, kesin ve güvenli ölçer, pil ile çal fl r PHILIPS ERKEK BAKIM K T KOD Yüz hatlar n alg lama sistemi, dokuz uzunluk ayar, otomatik voltaj ayar, yar fleffaf tarak, özel yuvarlak kesici aparat. PHILIPS TIRAfi MAK NES KOD H zl flarj, favori ve b y k düzeltme, LED gösterge, slak-kuru kullan m, kolay temizlenebilme özelli i

20 BOSCH BANYO TARTISI KOD kg maksimum a rl k, 100 gr hassasiyet, %0,1 su, ya ölçümü, kemik ve kas ölçümü, otomatik kapanma ARZUM BASKÜL KOD Kg ölçüm, LCD dijital ekran, otomatik s f rlama ve kapanma, afl r yük ve zay flam fl pil göstergesi AEG MAN KÜR PED KÜR SET KOD W, flarj edilebilir pil, 2 adet parlatma aparat, 1 adet nas r sökücü disk, 2 adet t rnak törpü diski, 1 adet büyük konik törpü, 2 adet küçük konik törpü, 1 adet t rnak f rças, 1 adet deri itici PROF LO SAÇ KURUTMA MAK NES KOD W, 2 h z kademesi, hava toplama bafll, afl r s nmaya karfl emniyet sistemi, so uk hava tuflu. BABYLISS SAÇ KURUTMA MAK NES KOD W, 3 kademe s h z ayar, so uk üfleme fonksiyonu, difüzörlü, ç kart labilir filtre. 20

21 DEM RDÖKÜM KL MA KOD BTU so utma, BTU s tma, A s n f enerji verimlili i. DEM RDÖKÜM KL MA KOD BTU so utma, BTU s tma, A s n f enerji verimlili i. DEM RDÖKÜM KL MA KOD BTU so utma, BTU s tma, A s n f enerji verimlili i BOSCH SEB L KOD Lt so uk su, 1.2 Lt s cak su kapasitesi, plastik grafit gövde, LED gösterge, çocuk kilidi, enerji tasarruflu açma kapama tufllar BOSCH ELEKTR K SÜPÜRGES KOD W, elektronik emifl gücü ayar, Air Clean II hijyenik filtre, 4 Lt toz torba kapasitesi, toz torbas doluluk göstergesi. BOSCH fiarjli EL SÜPÜRGES KOD ml hazne kapasitesi, kablosuz kullanabilme özelli i, y kanabilir filtre, pil göstergesi, duvara monte aparat. FANTOM ELEKTR KL SÜPÜRGE KOD W, 0.5 Lt toz alma kapasitesi, kuru vakumlama, duvara monte edilebilme, kablo sar c FANTOM HALI YIKAMALI ELEKTR K SÜPÜRGES KOD W, By-Pass motor, slak ve kuru vakumlama, metal teleskobik boru, 6 Lt temiz su tank kapasitesi. 21

22 PHILIPS FR TÖZ KOD W, 800 gr kapasite, 2.2 Lt ya kapasitesi, ayarlanabilir termostat, zamanlay c, otomatik kapanma, yemek haz r uyar s KING FR TÖZ KOD W, 1.5 Lt ya kapasitesi, 130 C C aras ayarlanabilir ya s s, ç kart labilir yap flmaz ya haznesi, plastik sepet tutaca, izleme penceresi. LUXELL BÖREKÇ KOD W, 40 Lt iç hacim, turbo piflirme özelli i, zaman ayar, derece ayarlanabilen otomatik termostat BOSCH M KRODALGA FIRIN KOD W mikrodalga, 1100 W zgara gücü, 60 dakika zaman ayarl, 24.5 cm çap nda döner cam tabak LUXELL SET ÜSTÜ OCAK KOD gözü gazl, buton çakmakl, paslanmaz emaye bek kaplar, özel emniyet tertibatl gaz musluklar BOSCH SET ÜSTÜ OCAK KOD gözü gazl ocak, 1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik ocak gözü, dü meden otomatik ateflleme, gaz emniyet sistemi, çelik ocak zgaras, fabrika ç k fl do algaza ayarl. 22

23 HOTPOINT-ARISTON BULAfiIK MAK NES KOD A s n f enerji, program dü mesi ve program ak fl göstergeli, 16 Lt su tüketimi, 12 kiflilik kapasite, 3 adet program seçene i BOSCH BULAfiIK MAK NES KOD A enerji s n f, 4 programl, yük sensörü, özel bardak koruma sistemi, 3 kademeli filtre sistemi, LED li program takip göstergesi. BOSCH ÇAMAfiIR MAK NES KOD A s n f enerji, 8 kg kapasite, 65 Lt iç hacim, dev/dak, özel programlar, çok katl su korumas, LED ekran INDESIT ÇAMAfiIR MAK NES KOD A s n f enerji, 6 kg y kama kapasitesi, 16 ana y kama program, maksimum 1000 dev/dak s kma h z, Eco Time fonksiyonu. INDESIT BÜRO T P BUZDOLABI KOD A s n f enerji, 94 Lt so utucu, 14 Lt dondurucu bölümü hacmi, 1 adet sebzelik, de ifltirilebilir kap yönü BOSCH ÇAMAfiIR KURUTMA MAK NES KOD B enerji s n f, buhar fonksiyonlu, 8 kg kapasite, 1400 dev/dak, özel programlar, k r fl k azaltma, LED ekran. 23

24 BOSCH FIRIN KOD gözü gazl ocak, 62 Lt iç hacim, 7 piflirme program, f r n iç ayd nlatma, fabrika ç k fl do algaza ayarl, çelik ocak zgaras BOSCH NO FROST BUZDOLABI KOD A s n f enerji, 371 Lt so utucu, 98 Lt dondurucu hacmi, LED ekran, Super Cooling, Multi Airflow, Chiller bölümü, HydroFresh, otomatik aktif uyar sistemi VESTEL ÇEKMECEL DER N DONDURUCU KOD Lt. brüt hacim, 7.5 kg dondurma kapasitesi, 3 bölmeli derin dondurucu bölümü, 84x54x65 cm ebatlar nda INDESIT FIRIN KOD A s n f enerji, 4 gözü gazl ocak, dü meden ateflleme, turbo programl, gaz emniyeti, 56 Lt iç hacim. HOTPOINT ARISTON BUZDOLABI KOD A s n f enerji, 438 Lt toplam iç hacim, 300 Lt buzdolab hacmi, 138 Lt derin dondurucu hacmi, süper so utma ve süper dondurma fonksiyonu, hijyen kontrol sistemi BOSCH Ç FT KAPILI BUZDOLABI KOD A enerji s n f, 364 Lt toplam brüt hacim, 86 Lt dondurucu bölmesi hacmi, LED üzerinden okunabilir elektronik s ayar, 1 büyük kap raf, 3 küçük kap raf, LED iç ayd nlatma. 24

25 KING TÜRK KAHVE MAK NES KOD W, 4 fincan kapasiteli, gizli rezistans, açma/kapama dü mesi, 360 derece dönebilme özeli i, pilot lamba BOSCH SU ISITICISI KOD W, 1.7 Lt kapasite, paslanmaz çelik taban, çelik kireç filtresi, otomatik kapanma, kapak emniyeti ARZUM SU ISITICISI KOD W, 2 Lt kapasite, paslanmaz çelik rezistans, suyun kaynamas nda otomatik kapanma, susuz çal flmay önleyen emniyet FELIX ÇAY ROBOTU KOD W, 1.5 Lt kapasiteli paslanmaz çelik su s t c s, 0.7 Lt kapasiteli paslanmaz çelik demlik, s ayarlanabilir termostat BOSCH ÇAY MAK NES KOD W, 1.1 Lt demlik kapasitesi, 1.75 Lt su kapasitesi, porselen demlik, ç kart labilen çelik kireç filtresi, gizli rezistansl paslanmaz çelik zemin. BOSCH KAHVE MAK NES KOD W, 15 fincan kapasiteli, softtouch tutma yeri, Inox ön panel, damlama emniyeti, kahve aroma ve lezzetini muhafaza etme

26 S NBO TOST MAK NES KOD W, yap flmaz yüzey, termostat kontrollü iki pilot lamba, s nmayan gövde PROF LO TOST MAK NES KOD W, temizlenen zgara plakalar, mangal tipi zgara olarak kullanabilme, yap flmaz yüzeyli ve ya ak tma kanall zgara plakalar BOSCH EKMEK KIZARTMA MAK NES KOD W, 2 dilim tost ekme i kapasiteli, elektronik sensör, kademeli k zartma ayar, buz çözme özelli i, k r nt çekmecesi KENWOOD EKMEK YAPMA MAK NES KOD W, dijital zaman ayar, 13 piflirme program KENWOOD MUTFAK ROBOTU KOD W, paslanmaz çelik b çaklar, 2.1 Lt kapasiteli kase, narenciye s kaca ve blender aparat, 2 kademeli h z ve pulse özelli i S NBO BARBEKÜ KOD W, kokusuz ve dumans z piflirme, zgara ve tava özelli ine sahip piflirme yüzeyi, yap flmaz alüminyum yüzey, 48x32 cm piflirme alan. 26

27 4.890 PROF LO NARENC YE SIKACA I KOD W, 0.6 Lt kapasiteli meyve suyu haznesi, gövde üzerine entegre edilmifl seviye göstergesi, otomatik açma/kapama ARZUM MUTFAK TARTISI KOD kg kapasite, ultra ince 13 mm yükseklik, dara fonksiyonu, LCD ekran, hassas ölçme, afl r yük göstergesi, otomatik kapanma, paslanmaz çelik BOSCH DO RAYICI KOD W, 800 ml kapasite, mikrodalga f r nda kullan labilen cam kap BOSCH EL BLENDER KOD dev/dak motor h z, LED fl kl flarj durumu göstergesi, Soft Touch tutma yeri, s çratmay önleyen dizayn, h z ayar dü mesi ARZUM BLENDER KOD W, 1 ürün ile 3 ürünün ifllevini yapabilme imkan, 7 h z kademesi, turbo dü mesi, 700 ml kapasiteli parçalama haznesi PHILIPS KATI MEYVE SIKACA I KOD W, 1.5 Lt posa kab, ekstra genifl kapasitesi sayesinde sürekli meyve suyu, ön kesim gerektirmez. BOSCH M KSER KOD W, 2 adet kar flt rma ucu, 2 adet yo urma ucu, kablo sarma yeri. 27

28 KITCHEN KING ÇAYDANLIK TAKIMI SARI LAC VERT KOD Paslanmaz çelik su haznesi, ayr renklerde porselen demlik, estetik özel silindir form. KITCHEN KING ÇAYDANLIK TAKIMI SARI KIRMIZI KOD Paslanmaz çelik su haznesi, ayr renklerde porselen demlik, estetik özel silindir form H SAR ÇAYDANLIK TAKIMI KOD Paslanmaz çelik, 2.5 Lt çaydanl k, 1.1 Lt demlik kapasitesi. KITCHEN KING SAKLAMA KABI SET KOD parça, mikrodalga f r nda kullan labilir KITCHEN KING TAVA SET KOD cm, 25 cm, 27 cm. H SAR DÜDÜKLÜ TENCERE KOD Lt, 3 kademeli emniyet, pratik kullan m, %40 enerji tasarrufu, cam kapa yla normal tencere olarak kullan labilme ROYALCOOK ÇEL K TENCERE SET KOD mm kal nl k, 3 derin tencere, 1 s tencere, 1 sütlük ve 1 kapakl tava. 28

29 KITCHEN KING ÇEfiN SET KOD parça. KITCHEN KING BAHARAT SET KOD parça. GÜRAL PORSELEN SEDEF YEMEK TAKIMI KOD kiflilik, 54 parça GÜRAL PORSELEN KAHVALTI SET KOD parça, çiçek desenli CHEF MASTER BIÇAK SET KOD adet b çak ve kesme zemini H SAR Ç.K.B. SET KOD parça, 2.5 mm kal nl k KITCHEN KING Ç.K.B. SET KOD parça, Polywood malzemeden imal edildi i için bulafl k makinesinde y kanabilir, özel kutulu. KITCHEN KING SERV S SET KOD parça, Polywood malzemeden imal edildi i için bulafl k makinas nda y kanabilir, ask l k dahil. 29

30 5.270 fiapka KOD lu paket BAHÇIVAN TULUM Poli gabardin, KOD XL beden. KOD M beden. KOD L beden KOLLU TULUM Poli gabardin, 2 adet, KOD XL beden. KOD M beden. KOD L beden T-SHIRT 3 lü paket, bisiklet yaka, KOD XL beden. KOD M beden. KOD L beden CEKET Kapflonlu, KOD XL beden. KOD M beden. KOD L beden YELEK Elyafl, KOD XL beden. KOD M beden. KOD L beden. 30

31 ATTLAS BENZ NL JENERATÖR KOD W, 0.5 Lt ya, 15 Lt yak t deposu kapasiteli, 4 zamanl hava so utmal. ATTLAS BENZ NL JENERATÖR KOD W, 1.1 Lt ya, 25 Lt yak t deposu kapasitesi, 4 zamanl hava so utmal AKSA JENERATÖR KOD kva maksimum güç, 5 saat çal flma süresi, sessiz çal flma, 2.1 Lt yak t deposu, otomatik düflük ya seviyesi alarm, afl r yük korumas. AKSA JENERATÖR KOD kva maksimum güç, 5 saat çal flma süresi, sessiz çal flma, 3.2 Lt yak t deposu, otomatik düflük ya seviyesi alarm, afl r yük korumas GALILE HAVA KOMPRESÖRÜ KOD Hp motor gücü, 1.5 kw motor gücü, 24 Lt depo hacmi, 8 bar bas nç. AKSA JENERATÖR KOD kw, 15 Lt yak t tank, 0.6 Lt ya tank, ipli çal flt rma AKSA JENERATÖR KOD ATTLAS YA LI KOMPRESÖR KOD Hp motor gücü, 50 Lt tank kapasitesi, 192 Lt/dk hava girifli, 8 bar bas nç. ATTLAS YA LI KOMPRESÖR KOD Hp motor gücü, 100 Lt tank kapasitesi, 192 Lt/dk hava girifli, 8 bar bas nç kw, 25 Lt yak t tank, 1.1 Lt ya tank, ipli çal flt rma. AKSA JENERATÖR KOD kw, 25 Lt yak t tank, 1.1 Lt ya tank, ipli çal flt rma AYKOM HAVA KOMPRESÖRÜ KOD Hp motor gücü, 1.5 kw motor gücü, 130 Lt depo hacmi, 8 bar bas nç BISMANT HAVA KOMPRESÖRÜ KOD Hp motor gücü, 2.2 kw motor gücü, 200 Lt depo hacmi, 9 bar bas nç. 31

32 BOSCH BASINÇLI YIKAMA MAK NES KOD W, 120 bar, 6 m hortum uzunlu u, otomatik motor stopu, 3 adet püskürtme ucu ROTTEST SULU TEM ZL K MAK NES KOD Hp motor gücü, 15 Lt, 200 bar bas nç, so uk su ile çal flma. ROTTEST SULU TEM ZL K MAK NES KOD Hp motor gücü, 30 Lt, 200 bar bas nç, s cak-so uk su ile çal flma FLORA BASINÇLI YIKAMA MAK NES KOD kw, 140 dev/dak, 150 bar bas nç, 13 Lt/dak su debisi USLU KÜÇÜKBAfi BASKÜLÜ KOD Elektronik tart, küçükbafl hayvanlar için, 80x90 cm. USLU BÜYÜKBAfi BASKÜL KOD Elektronik tart, büyükbafl hayvanlar için, çift tarafl kap, 120x200 cm CAS TARTIM TERAZ S KOD kg kapasite, paslanmaz, buton tufl tak m, pil ile çal flma, dijital ekran CAS TARTIM TERAZ S KOD kg kapasite, elektrik veya pille çal flma, 25 mm LCD gösterge, dijital ekran, çukur kefeli KINGSTAR D K fi MAK NES KOD W, 1250 dev/dak, 7-8 saniyede 1 çuval dikme YUKA D K fi MAK NES KOD W, 1250 dev/dak, 7-8 saniyede 1 çuval dikme. 32