De erli Erifl Yem Müflterisi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli Erifl Yem Müflterisi,"

Transkript

1

2 De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za kat lmaya haz r m s n z? ER fi YEM bayilerinden yapaca n z al mlar karfl l nda kazanmaya devam edeceksiniz. Biriktirdi iniz lar karfl l nda elinizdeki katalogdan, zevkinize ve ihtiyac n za göre seçece iniz hediyeler sizlerin olacak. Siparifllerinizi ER fi YEM bayilerine hemen vermeye bafllay n, hemen kazan n. Unutmay n! Ne kadar çok, o kadar büyük arma an! Hediyelerinizi flimdiden iyi günlerde kullanman z dile iyle. EKSPANDER YEM N FAYDALARI: Ekspander makinas nda üretilen yemler, s l iflleme tabi tutularak yüksek s cakl kta buhar ve mekanik bas nç alt nda piflirilip genlefltirilerek besin de erleri artt r lm fl sa l kl, do al ve kolay sindirilebilen yemlerdir. * Süt miktar n z ve kalitesi artar, * Karkas et miktar n z ve kalitesi yükselir, * Yüksek s dan geçti i için tamamen hijyeniktir, * Expander yemin esas farkl l, sindirilebilirli in artmas, By-pass protein, Bypass niflasta ve Bypass ya de erlerinin kimyasal tafl y c ya gerek kalmaks z n artmas d r. * Expander yemin daha fazla sindirilebilir olmas hayvanlar n z n yemden yararlanmas n artt r r. * Kaba yemi eksik olan iflletmelerde iflkembe Ph s n dengede tutarak ph dengesinin bozulmas ndan kaynaklanan Sa l k problemlerini önler. ( Ayak sorunlar azal r) * Besi süresini k salt r. * Yemlerin pelet kalitesini artt r r ve yemler piflti i için raf ömrünü de uzat r. * Yüksek s dan geçti i için yemlerin içerisindeki küf, mantar gibi oluflumlar ortadan kald r r, hayvan sa l na olumlu etki eder. * Verim ayn seviyede tutuldu unda yem tasarrufu sa lar. * Yemin piflirilmesi ile ortaya ç kan do al aromas sayesinde yememe sorununu ortadan kald r r. * flletmemize makine yat r m haricinde extra maliyeti olmad ndan avantajlar direkt kard r. * Bunlar n hepside milli servete katk ve sizlere de kazanç olarak döner. Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU

3 1991 y l nda 30/ton saat kapasiteli olarak kurulan fabrikam z, sürekli kendini yeniliyerek 50/ton saat kapasiteye ç km fl ve 2008 y l nda expander teknolojisine kavuflmufltur. Sizlere daima en do rusunu sunmak amac nda olan firmam z, teknolojik geliflmeleri sürekli yak ndan takip etmektedir. Sorunlar n z daha iyi anlayabilmek için 2002 y l nda faaliyete geçen büyükbafl çiftli imize ilaveten, küçükbafl arge çiftli imiz de 2011 y l nda faaliyete geçmifltir. Müflterilerimize her zaman daha iyi hizmet sunmak amac ile 100 ton/saat kapasiteli yeni bir tesis inflaat n bafllatm fl bulunmaktay z. Bu tesisin 2014 y l nda y l nda faaliyete geçmesi planlanmaktad r. Bu vesile ile ayn yerde 150 ton/saat kapasiteye ulafl lmas beklenmektedir. Sizlere en uygun, en kaliteli, en karl, en bereketli ürünleri sunmak temel amac m zd r. Hay rl olsun.

4 SONY 32" LED TV KOD x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema, 2 adet HDMI, 1 adet USB girifli, 2x8 W ses ç k fl gücü VESTEL 32 LCD TV KOD x1080 çözünürlük, Full HD, 4 HDMI girifli, 2 USB girifli, 2x6 W ses ç k fl gücü, Dolby Digital Plus ses kalitesi, 6 ms tepki süresi, dahili uydu al c l PHILIPS 22 LED TV KOD x768 çözünürlük, 1 adet HDMI girifli, otomatik ses sabitleyicisi, görüntü güçlendirme özelli i, 2x3 W ses gücü FIAT FIORINO KOD cc silindir hacmi, 75 Hp motor gücü, 155 km/sa azami h z, 45 Lt yak t deposu kapasitesi. (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir.) ERKUNT TRAKTÖR KOD silindirli, 3.3 Lt silindir hacimi, 12 ileri 12 geri vites, 2600 kg kald ma kuvveti, 68 Hp maksimum güç, kabinli, 4 çeker, çekidurum-yüzdürme ve karma fonksiyonlu. 4

5 SONY 40 LED TV KOD X1080 çözünürlük, LED ekran, Wi-Fi, 24p gerçek sinema, 4 adet HDMI girifli, USB ve PC giriflleri, 2x10 W ses ç k fl gücü. PHILIPS 40" LED TV KOD X1080 çözünürlük, LED ekran, Full HD, 3 adet HDMI, USB girifli, Coaxial 2x10 W ses ç k fl gücü PHILIPS 42 LED TV KOD x1080 çözünürlük, 2x12 W ses ç k fl gücü, 4 HDMI girifli, 3 USB girifli, Full HD, kablosuz kullan m için dahili Wi-Fi Smart TV, Easy 3D Clarity 700 özelli i PHILIPS 46 LED TV KOD x1080 çözünürlük, 4 adet HDMI girifli, 3 adet USB girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü, Full HD, Wi-F, Smart TV Plus özelli i, 3D Clarity 400 özelli i PHILIPS 47 LED TV KOD x1080 çözünürlük, 4 adet HDMI girifli, 3 adet USB girifli, 2x10 W ses ç k fl gücü, Full HD, Smart TV Plus özelli i, DLNA PC ba lant s SONY 55" LED TV KOD x1080 çözünürlük, Dynamic Edge LED ekran, 3D süper çözünürlük, X-Reality PRO, Wi-Fi, Internet TV, 4 adet HDMI, 2 adet USB giriflleri, 3x10 W ses ç k fl gücü. 5

6 SONY MP3 PLAYER KOD Clear Stereo, Clear Bass, DSEE teknolojileri, Dynamic Normaliser, karaoke modu, ses kayd, USB girifli SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD adet FM, 10 adet AM istasyon haf zal radyo, alarm, ipod ve iphone yuvas, saat, tarih göstergeli LED ekran, 0.8 W ses ç k fl gücü. SONY OTO RADYO CD ÇALAR KOD adet FM, 6 adet MW, 6 adet LW istasyon haf zal, MP3/WMA/AAC format oynatabilme, Aux, USB girifli, LCD ekran, 52 W ses ç k fl gücü PHILIPS ALARMLI SAATL RADYO KOD FM radyo, 1 adet 9 V pil ile çal flma, LED ekran, saat, sesli ve radyo alarm. SONY OTO RADYO CD ÇALAR KOD adet FM, 6 adet MW, 6 adet LW istasyon haf zal, ekolayzer, MP3 çalar, USB ba lant s, RDS, LCD ekran, 45 W ses ç k fl gücü SONY DVD PLAYER KOD Çok diskli devam ettirme özelli i, Xvid/WMA/JPEG/MP3/CD/CD- R/RW formatlar n destekler, USB ba lant l, kompakt tasar m. 6

7 SONY M KRO MÜZ K SET KOD CD/MP3 çalar, 20 adet FM istasyon haf zal radyo, USB ba lant s, ipod yuvas, 2x30 W ses ç k fl gücü. PHILIPS M KRO MÜZ K SET KOD CD/CD-R/MP3 oynatabilme, 20 adet FM istasyon haf zal radyo, USB girifli, LCD ekran, 2x5 W ses ç k fl gücü PHILIPS PORTAT F MÜZ K SET KOD CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD/WMA-CD çalma, 20 parça programlama, USB ba lant s, FM, MW bantlar, LCD ekran, 2x1 W ses gücü PHILIPS EV S NEMA S STEM KOD W, CD/CDDA/CD-R/CD-RW/DVD/DVD+R/+RW/DVD-R oynatabilme, 40 kanal FM radyo, HDMI, USB giriflleri SONY EV S NEMA S STEM KOD W, HDMI ve USB ba lant s, 1080p çözünürlük, DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD oynat c. 7

8 5.360 CASIO fier TL HESAP MAK NES KOD haneli, sessiz ve h zl, elektrikli, taxex, termal bask CASIO MASA ÜSTÜ HESAP MAK NES KOD haneli, 150 ad m ifllem kontrolü, pil ve günefl enerjisi ile çal flma CASIO HESAP MAK NES KOD haneli, metal yüzey, ba ms z haf za, otomatik 3 basamakl virgülleme, vergi hesaplama fonksiyonu, pilli. FINE LIGHT CD KUTUSU KOD adet CD lik. CANON YAZICI KOD dpi, renkli bask, 10x15 foto raf bask s, 2.9 renkli TFT ekran, Wi-Fi, USB ba lant s, otomatik çift tarafl bask, PIXMA bulut bask s CANON ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD Yaz c, taray c, fotokopi, 600x600 dpi, siyah/beyaz 23 syf/dak, A4, USB ba lant s. 8

9 EXPER NETBOOK KOD ekran, Intel Atom N GHz ifllemci, 160 Gb HDD, Wireless LAN, Windows 7 Starter iflletim sistemi. SONY NOTEBOOK KOD ekran, Intel Core i5-2450m 2.50 GHz ifllemci, 640 Gb sabit disk, Bluetooth, USB girifli, memory stick yuvas, Webcam, Windows 7 Home Premium iflletim sistemi FREEBOOK TOUCHPAD KOD RockChip MHz MHz (ARM 926EJC+DSP) ifllemci, Android 2.1 iflletim sistemi, 8 TFT ekran, 1 W ses ç k fl gücü, Wi-Fi, 1.3 megapiksel kamera. EXPER NOTEBOOK KOD ekran, Intel Pentium P GHz ifllemci, 250 Gb SATA HDD, tümleflik stereo hoparlör, 1.3 megapiksel webcam, Windows 7 Starter iflletim sistemi EXPER B LG SAYAR KOD Intel Dual Core 2.5 GHz ifllemci, 160 Gb 7200 RPM HDD, 19" LCD monitör, Microsoft Windows Vista Starter flletim sistemi. FREEBOOK E-BOOK KOD RockChip 2818 Dual Core (ARM 600MHz+DSP 550 MHz) ifllemci, 4 Gb, 7 TFT ekran, media oynat c. 9

10 NOKIA CEP TELEFONU 1280 KOD saat konuflma, 528 saat bekleme süresi, de ifltirilebilir kapak, FM radyo, entegre handsfree hoparlör, 107x45x15 mm, 82 gr SAMSUNG CEP TELEFONU GT-E1050 KOD saat konuflma, 240 saat bekleme süresi, 128x 128 px 1.4 ekran, saatalarm-kronometre-geri say m fonksiyonlu, 107x45x13 mm, 67 gr PHILIPS DECT TELEFON KOD saat bekleme, 17 saat konuflma süresi, 10 isim ve numara haf zas, 20 adet tekrar arama, 2 FSTN ekran, 300 m d fl mekan, 50 m kapal mekan çekim alan. GENERAL MOBILE CEP TELEFONU S3 KOD saat bekleme, 5 saat konuflma süresi, 2.4 TFT ekran, EDGE, Bluetooth, 2 megapiksel kamera, 104x51x12 mm, 112 gr. SIEMENS DECT TELEFON KOD x160 piksel renkli 6 sat r ekran, tarih ve zaman göstergesi, 150 adet telefon rehberi, 300 m aç k alan, 50 m kapal alan çekim mesafesi KAREL KABLOLU TELEFON KOD adet arayan, 10 adet son aranan numaray gösterme, 70 adet telefon rehberi, LCD ekran, tekrar arama, 2 adet h zl arama tuflu. 10

11 APPLE CEP TELEFONU IPHONE 4S KOD saat konuflma, 200 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, 3.5 renkli ekran, 115x59x9 mm, 140 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9900 KOD QWERTY klavye, TFT dokunmatik ekran, 5 megapiksel LED flafll kamera, 3G, Wi-Fi, USB ba lant s, Blackberry OS 7.0, 115x66x10 mm, 130 gr SAMSUNG CEP TELEFONU I9100 GALAXY S II KOD saat bekleme, 18 saat konuflma süresi, 8 megapiksel kamera, video kayd, süper 4.2 AMOLED Plus ekran, Bluetooth, Wi-Fi, Android iflletim sistemi, 125x66x8 mm, 116 gr NOKIA CEP TELEFONU C6-01 KOD saat konuflma, 533 saat bekleme süresi, 8 megapiksel kamera, MP3, FM radyo, 3G, 3.2 OLED ekran, 104x52x14 mm, 131 gr SAMSUNG CEP TELEFONU S5830 ACE KOD saat konuflma, 640 saat bekleme süresi, Android iflletim sistemi, dokunmatik TFT ekran, MP3, Radyo, Bluetooth, Wi-Fi, 5 megapiksel kamera, 112x60x11 mm, 113 gr NOKIA CEP TELEFONU 603 KOD saat konuflma, 460 saat bekleme süresi, 3.5 TFT ekran, 5 megapiksel kamera, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, navigasyon, HD video çekimi, 114x57x13 mm, 110 gr SAMSUNG CEP TELEFONU S5263 KOD Bada iflletim sistemi, 3 TFT dokunmatik ekran, 3.2 megapiksel kamera, Wi-Fi, EDGE, USB ba lant s, 107x54x12 mm, 96 gr NOKIA CEP TELEFONU C2-02 KOD saat konuflma, 600 saat bekleme süresi, 2.6 dokunmatik ekran, 2 megapiksel kamera, Bluetooth, 103x51x17 mm, 115 gr SAMSUNG CEP TELEFONU C3310 KOD TFT dokunmatik ekran, 1.3 megapiksel kamera, Bluetooth, ses kay t özelli i, EDGE, GPRS, 102x55x13 mm, 90 gr. 11

12 CASIO FONKS YONLU SPOR SAAT KOD Yön çerçevesi, tam otomatik zemin ayd nlatma, çift LCD ekran, kronometre, takvim, 100 m su geçirmezlik CASIO BAY KOL SAAT KOD Otomatik zemin ayd nlatma, su geçirmez, küresel cam, emniyetli çelik kordon CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, analog, takvim, mineral cam, 50 m su geçirmezlik CASIO BAY KOL SAAT KOD Uzun pil ömrü, nem geçirmez özelli i, mineral cam, deri kay fl. CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Çelik kasa, silikon kay fl, analog, takvim, mineral cam, 50 m su geçirmezlik. CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Su geçirmez, mineral cam, çelik kordon, emniyetli toka CASIO BAY KOL SAAT KOD Çelik kasa, çelik kordon, bombeli mineral cam, 50 m su geçirmezlik CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Çelik kasa, bombeli mineral cam, tek basamakl 3 katmanl klips CASIO BAYAN KOL SAAT KOD Deri kay fl, mineral cam, çelik kasa, su geçirmezlik. 12

13 SONY FOTO RAF MAK NES KOD efektif megapiksel Exmor R CMOS sensör, 5x optik, 10x net görüntülü zoom, üstün otomatik mod, ekstra hassasiyet teknolojisi, sanatsal görüntü efekti modlar, arka plan bulan klaflt rma, 2.7 LCD ekran. SONY FOTO RAF MAK NES KOD efektif megapiksel CCD sensör, 5x optik zoom, BIONZ ifllemci, ak ll otomatik zoom, sanatsal görüntü efekti modlar, 720p HD video kay t, 3 LCD ekran, 360 derece panoramik çekim CASIO FOTO RAF MAK NES KOD megapiksel kamera, 6x dijital zoom, 4x optik zoom, 2.7 TFT ekran, USB girifli, yüz tan ma, titreflim önleme özelli i, çekim modlar, otomatik odaklanma, bulan k önleyici SONY KAMERA KOD x geniflletilmifl, 57x optik, yüz alg lama, arka fl k telafisi, 2.7 LCD ekran, özel çekim modlar, USB ç k fl SONY D J TAL RES M ÇERÇEVES KOD LED ekran, MS Duo/SD/SDHC kart yuvalar, USB ba lant s, JPEG/TIFF/BMP/RAW dosyalar n görüntüleme, 4 adet slayt gösterisi. 13

14 DUBAI TAT L KOD gece 4 gün, tek kiflilik oda, O.K. DUBAI TAT L KOD gece 4 gün, çift kiflilik odada iki kifli, O.K UMRE Z YARET KOD y ld zl lüks otelde, 4 gece, 5 gün konaklama, 2 gece Medine, 2 gece Mekke iki kiflilik odada kifli bafl. UMRE Z YARET KOD y ld zl lüks otelde, 7 gece, 8 gün konaklama, 3 gece Medine, 4 gece Mekke iki kiflilik odada kifli bafl. UMRE Z YARET KOD y ld zl lüks otelde, 9 gece, 10 gün konaklama, 3 gece Medine, 6 gece Mekke iki kiflilik odada kifli bafl PAMUKKALE TAT L KOD gece 4 gün, tek kiflilik oda, Y.P. PAMUKKALE TAT L KOD gece, 4 gün, çift kiflilik odada iki kifli Y.P AFYON KARAH SAR THERMAL RESORT ORUÇO LU KOD gece, 3 gün, tek kiflilik oda, Y.P. AFYON KARAH SAR THERMAL RESORT ORUÇO LU KOD gece, 3 gün, çift kiflilik odada iki kifli, Y.P MCS 3 LÜ BAVUL SET KOD Büyük boy, 71x20x47 cm, orta boy, 60x17x40 cm, küçük boy, 50x34x14 cm, su geçirmeyen kumafl, çift fermuarl, bilyal traktör teker MATRAfi 3 LÜ SET KOD Siyah deri cüzdan, siyah deri kemer, siyah deri kartl k. 14

15 IGLOO TERMOS KOD lt, çelik, deri k l fl TOPCOM EL FENER KOD fiarj edebilme, 7 LED fl kla ayd nlatma, elektrik kesintisinde otomatik devreye girme, 3 kademeli fl k seçene i KITCHEN KING BARBEKÜ KOD cm zgara çap, tekerlekli, kolay temizlenebilir, çelik gövdeli AND UYKU TULUMU KOD K fll k, -5 ile +10 derece koruma s cakl AND KAMP SANDALYES KOD Dayan kl malzemeden üretilmifltir, kolay katlan r ve tafl n r. IGLOO ÇADIR KOD kiflilik, su geçirmez, 130x245x210 cm

16 ROLL-EX ÇOCUK B S KLET KOD jant, vitessiz. ROLL-EX ÇOCUK B S KLET KOD jant, vitessiz ROLL-EX ÇOCUK B S KLET KOD jant, vitessiz. ROLL-EX ÇOCUK B S KLET KOD jant, vitessiz ORB S B S KLET KOD jant, 21 vites ROLL-EX B S KLET KOD jant, 21 vites, çift amortisörlü. 16

17 HASBRO JENGA KOD Alttan ç kart p üste koyun, y kt n z anda kaybedersiniz. Mühendislik bilginizi gelifltirir PLAYSKOOL YUMUfiACIK BEB filer KOD ay, farkl asorti çeflitli MOTHER LOVE C C M BEBEK KOD yafl üzeri, aç lan kapanan gözler, horlama sesi, a lama ve gülme efekti HASBRO TONTON HIPPOLAR KOD Hippolar n hepsi ac km fl, misketleri kapmak için sab rs zl kla bekliyor, 2-4 oyuncu ile oynan r, 4+ yafl HASBRO MONOPOLY KOD Dünya n n en popüler aile oyunu, emlak sat n alma, kiralama ve satma yoluyla ak ll yat r mlar ve anlaflmalar yap n, zengin olun SONY PSP OYUN KONSOLU KOD LCD ekran, salt okunur Universal Media Disc sürücü, USB uyumlu, Memory Stick PRO Duo yuvas, multimedya, 223 gr, 1 adet oyun. HASBRO YARAMAZ KÖPEKBALI I KOD Çocuklar zarlar at p bal klar n oyun alan nda ilerletirken yaramaz köpek bal da onlar takip ediyor, 2-4 oyuncu ile oynan r, 5+ yafl SONY PS3 OYUN KONSOLU KOD DVD player, kablosuz oyun ve internet imkan, Dolby Digital/Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD/DTS/DTS- HD/AAC ses, 320 Gb geniflletilebilir HDD, 1 adet oyun. AL fi AKÜLÜ MOTORS KLET KOD yafl, 8.5 kg, 6 V-12 Ah, 4 km/h h z, ileri-geri vites, fl kl farlar, elektronik korna AL fi AKÜLÜ JEEP KOD yafl, 6 V akü, 45 kg tafl ma kapasitesi, 4 km/h h z, maksimum 2 saat akü ömrü, 116x68x58 cm, 16 kg. 17

18 BOSCH BUHAR KAZANLI ÜTÜ KOD W, 90 gr/dak buhar ç k fl, 4 bar buhar bas nç performans, paslanmaz çelik kazan, su tank bofl ve buhar haz r göstergesi KENWOOD ÜTÜ KOD W, seramik taban, 200 ml su tank kapasitesi, dikey ütüleme özelli i, 30 gr/dak flok buhar, de iflken buhar özelli i. UFO INFRARED ISITICI KOD W, aç k ve yar aç k alanlar için, termostat kontrollü, duvara, tavana veya tafl nabilir aya a monte edilebilir, 9x19x108 cm UFO INFRARED ISITICI AYA I KOD x61x84 cm GOLDMASTER AYAKLI VANT LATÖR KOD yaprakl fan, 3 kademeli h z ayar, 120 dakikaya kadar programlama. 18

19 BRAUN TANS YON ÖLÇER KOD Tam otomatik bilekten tansiyon monitörü, 90 ölçümü tarih ve saatle birlikte saklayabilme, son 3 ölçümün ortalamas n gösterme RIESTER TANS YON ÖLÇER KOD El tipi klinik model tansiyon aleti, nikel krom kapl metal gövde, bak r berilyum diyafram, kancal manflet, kolay tak labilen çift hortum, 49 mm çap nda manometre. PHILIPS KULAK BURUN KIL ALMA MAK NES KOD AA pil ile çal fl r, kolay eriflim için ideal aç, cilde zarar vermez, slak-kuru kullan m, kolay temizlenebilme BRAUN ATEfi ÖLÇER KOD Atefli kulaktan sadece bir saniyeden h zl, kesin ve güvenli ölçer, pil ile çal fl r PHILIPS ERKEK BAKIM K T KOD Yüz hatlar n alg lama sistemi, dokuz uzunluk ayar, otomatik voltaj ayar, yar fleffaf tarak, özel yuvarlak kesici aparat. PHILIPS TIRAfi MAK NES KOD H zl flarj, favori ve b y k düzeltme, LED gösterge, slak-kuru kullan m, kolay temizlenebilme özelli i

20 BOSCH BANYO TARTISI KOD kg maksimum a rl k, 100 gr hassasiyet, %0,1 su, ya ölçümü, kemik ve kas ölçümü, otomatik kapanma ARZUM BASKÜL KOD Kg ölçüm, LCD dijital ekran, otomatik s f rlama ve kapanma, afl r yük ve zay flam fl pil göstergesi AEG MAN KÜR PED KÜR SET KOD W, flarj edilebilir pil, 2 adet parlatma aparat, 1 adet nas r sökücü disk, 2 adet t rnak törpü diski, 1 adet büyük konik törpü, 2 adet küçük konik törpü, 1 adet t rnak f rças, 1 adet deri itici PROF LO SAÇ KURUTMA MAK NES KOD W, 2 h z kademesi, hava toplama bafll, afl r s nmaya karfl emniyet sistemi, so uk hava tuflu. BABYLISS SAÇ KURUTMA MAK NES KOD W, 3 kademe s h z ayar, so uk üfleme fonksiyonu, difüzörlü, ç kart labilir filtre. 20

21 DEM RDÖKÜM KL MA KOD BTU so utma, BTU s tma, A s n f enerji verimlili i. DEM RDÖKÜM KL MA KOD BTU so utma, BTU s tma, A s n f enerji verimlili i. DEM RDÖKÜM KL MA KOD BTU so utma, BTU s tma, A s n f enerji verimlili i BOSCH SEB L KOD Lt so uk su, 1.2 Lt s cak su kapasitesi, plastik grafit gövde, LED gösterge, çocuk kilidi, enerji tasarruflu açma kapama tufllar BOSCH ELEKTR K SÜPÜRGES KOD W, elektronik emifl gücü ayar, Air Clean II hijyenik filtre, 4 Lt toz torba kapasitesi, toz torbas doluluk göstergesi. BOSCH fiarjli EL SÜPÜRGES KOD ml hazne kapasitesi, kablosuz kullanabilme özelli i, y kanabilir filtre, pil göstergesi, duvara monte aparat. FANTOM ELEKTR KL SÜPÜRGE KOD W, 0.5 Lt toz alma kapasitesi, kuru vakumlama, duvara monte edilebilme, kablo sar c FANTOM HALI YIKAMALI ELEKTR K SÜPÜRGES KOD W, By-Pass motor, slak ve kuru vakumlama, metal teleskobik boru, 6 Lt temiz su tank kapasitesi. 21

22 PHILIPS FR TÖZ KOD W, 800 gr kapasite, 2.2 Lt ya kapasitesi, ayarlanabilir termostat, zamanlay c, otomatik kapanma, yemek haz r uyar s KING FR TÖZ KOD W, 1.5 Lt ya kapasitesi, 130 C C aras ayarlanabilir ya s s, ç kart labilir yap flmaz ya haznesi, plastik sepet tutaca, izleme penceresi. LUXELL BÖREKÇ KOD W, 40 Lt iç hacim, turbo piflirme özelli i, zaman ayar, derece ayarlanabilen otomatik termostat BOSCH M KRODALGA FIRIN KOD W mikrodalga, 1100 W zgara gücü, 60 dakika zaman ayarl, 24.5 cm çap nda döner cam tabak LUXELL SET ÜSTÜ OCAK KOD gözü gazl, buton çakmakl, paslanmaz emaye bek kaplar, özel emniyet tertibatl gaz musluklar BOSCH SET ÜSTÜ OCAK KOD gözü gazl ocak, 1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik ocak gözü, dü meden otomatik ateflleme, gaz emniyet sistemi, çelik ocak zgaras, fabrika ç k fl do algaza ayarl. 22

23 HOTPOINT-ARISTON BULAfiIK MAK NES KOD A s n f enerji, program dü mesi ve program ak fl göstergeli, 16 Lt su tüketimi, 12 kiflilik kapasite, 3 adet program seçene i BOSCH BULAfiIK MAK NES KOD A enerji s n f, 4 programl, yük sensörü, özel bardak koruma sistemi, 3 kademeli filtre sistemi, LED li program takip göstergesi. BOSCH ÇAMAfiIR MAK NES KOD A s n f enerji, 8 kg kapasite, 65 Lt iç hacim, dev/dak, özel programlar, çok katl su korumas, LED ekran INDESIT ÇAMAfiIR MAK NES KOD A s n f enerji, 6 kg y kama kapasitesi, 16 ana y kama program, maksimum 1000 dev/dak s kma h z, Eco Time fonksiyonu. INDESIT BÜRO T P BUZDOLABI KOD A s n f enerji, 94 Lt so utucu, 14 Lt dondurucu bölümü hacmi, 1 adet sebzelik, de ifltirilebilir kap yönü BOSCH ÇAMAfiIR KURUTMA MAK NES KOD B enerji s n f, buhar fonksiyonlu, 8 kg kapasite, 1400 dev/dak, özel programlar, k r fl k azaltma, LED ekran. 23

24 BOSCH FIRIN KOD gözü gazl ocak, 62 Lt iç hacim, 7 piflirme program, f r n iç ayd nlatma, fabrika ç k fl do algaza ayarl, çelik ocak zgaras BOSCH NO FROST BUZDOLABI KOD A s n f enerji, 371 Lt so utucu, 98 Lt dondurucu hacmi, LED ekran, Super Cooling, Multi Airflow, Chiller bölümü, HydroFresh, otomatik aktif uyar sistemi VESTEL ÇEKMECEL DER N DONDURUCU KOD Lt. brüt hacim, 7.5 kg dondurma kapasitesi, 3 bölmeli derin dondurucu bölümü, 84x54x65 cm ebatlar nda INDESIT FIRIN KOD A s n f enerji, 4 gözü gazl ocak, dü meden ateflleme, turbo programl, gaz emniyeti, 56 Lt iç hacim. HOTPOINT ARISTON BUZDOLABI KOD A s n f enerji, 438 Lt toplam iç hacim, 300 Lt buzdolab hacmi, 138 Lt derin dondurucu hacmi, süper so utma ve süper dondurma fonksiyonu, hijyen kontrol sistemi BOSCH Ç FT KAPILI BUZDOLABI KOD A enerji s n f, 364 Lt toplam brüt hacim, 86 Lt dondurucu bölmesi hacmi, LED üzerinden okunabilir elektronik s ayar, 1 büyük kap raf, 3 küçük kap raf, LED iç ayd nlatma. 24

25 KING TÜRK KAHVE MAK NES KOD W, 4 fincan kapasiteli, gizli rezistans, açma/kapama dü mesi, 360 derece dönebilme özeli i, pilot lamba BOSCH SU ISITICISI KOD W, 1.7 Lt kapasite, paslanmaz çelik taban, çelik kireç filtresi, otomatik kapanma, kapak emniyeti ARZUM SU ISITICISI KOD W, 2 Lt kapasite, paslanmaz çelik rezistans, suyun kaynamas nda otomatik kapanma, susuz çal flmay önleyen emniyet FELIX ÇAY ROBOTU KOD W, 1.5 Lt kapasiteli paslanmaz çelik su s t c s, 0.7 Lt kapasiteli paslanmaz çelik demlik, s ayarlanabilir termostat BOSCH ÇAY MAK NES KOD W, 1.1 Lt demlik kapasitesi, 1.75 Lt su kapasitesi, porselen demlik, ç kart labilen çelik kireç filtresi, gizli rezistansl paslanmaz çelik zemin. BOSCH KAHVE MAK NES KOD W, 15 fincan kapasiteli, softtouch tutma yeri, Inox ön panel, damlama emniyeti, kahve aroma ve lezzetini muhafaza etme

26 S NBO TOST MAK NES KOD W, yap flmaz yüzey, termostat kontrollü iki pilot lamba, s nmayan gövde PROF LO TOST MAK NES KOD W, temizlenen zgara plakalar, mangal tipi zgara olarak kullanabilme, yap flmaz yüzeyli ve ya ak tma kanall zgara plakalar BOSCH EKMEK KIZARTMA MAK NES KOD W, 2 dilim tost ekme i kapasiteli, elektronik sensör, kademeli k zartma ayar, buz çözme özelli i, k r nt çekmecesi KENWOOD EKMEK YAPMA MAK NES KOD W, dijital zaman ayar, 13 piflirme program KENWOOD MUTFAK ROBOTU KOD W, paslanmaz çelik b çaklar, 2.1 Lt kapasiteli kase, narenciye s kaca ve blender aparat, 2 kademeli h z ve pulse özelli i S NBO BARBEKÜ KOD W, kokusuz ve dumans z piflirme, zgara ve tava özelli ine sahip piflirme yüzeyi, yap flmaz alüminyum yüzey, 48x32 cm piflirme alan. 26

27 4.890 PROF LO NARENC YE SIKACA I KOD W, 0.6 Lt kapasiteli meyve suyu haznesi, gövde üzerine entegre edilmifl seviye göstergesi, otomatik açma/kapama ARZUM MUTFAK TARTISI KOD kg kapasite, ultra ince 13 mm yükseklik, dara fonksiyonu, LCD ekran, hassas ölçme, afl r yük göstergesi, otomatik kapanma, paslanmaz çelik BOSCH DO RAYICI KOD W, 800 ml kapasite, mikrodalga f r nda kullan labilen cam kap BOSCH EL BLENDER KOD dev/dak motor h z, LED fl kl flarj durumu göstergesi, Soft Touch tutma yeri, s çratmay önleyen dizayn, h z ayar dü mesi ARZUM BLENDER KOD W, 1 ürün ile 3 ürünün ifllevini yapabilme imkan, 7 h z kademesi, turbo dü mesi, 700 ml kapasiteli parçalama haznesi PHILIPS KATI MEYVE SIKACA I KOD W, 1.5 Lt posa kab, ekstra genifl kapasitesi sayesinde sürekli meyve suyu, ön kesim gerektirmez. BOSCH M KSER KOD W, 2 adet kar flt rma ucu, 2 adet yo urma ucu, kablo sarma yeri. 27

28 KITCHEN KING ÇAYDANLIK TAKIMI SARI LAC VERT KOD Paslanmaz çelik su haznesi, ayr renklerde porselen demlik, estetik özel silindir form. KITCHEN KING ÇAYDANLIK TAKIMI SARI KIRMIZI KOD Paslanmaz çelik su haznesi, ayr renklerde porselen demlik, estetik özel silindir form H SAR ÇAYDANLIK TAKIMI KOD Paslanmaz çelik, 2.5 Lt çaydanl k, 1.1 Lt demlik kapasitesi. KITCHEN KING SAKLAMA KABI SET KOD parça, mikrodalga f r nda kullan labilir KITCHEN KING TAVA SET KOD cm, 25 cm, 27 cm. H SAR DÜDÜKLÜ TENCERE KOD Lt, 3 kademeli emniyet, pratik kullan m, %40 enerji tasarrufu, cam kapa yla normal tencere olarak kullan labilme ROYALCOOK ÇEL K TENCERE SET KOD mm kal nl k, 3 derin tencere, 1 s tencere, 1 sütlük ve 1 kapakl tava. 28

29 KITCHEN KING ÇEfiN SET KOD parça. KITCHEN KING BAHARAT SET KOD parça. GÜRAL PORSELEN SEDEF YEMEK TAKIMI KOD kiflilik, 54 parça GÜRAL PORSELEN KAHVALTI SET KOD parça, çiçek desenli CHEF MASTER BIÇAK SET KOD adet b çak ve kesme zemini H SAR Ç.K.B. SET KOD parça, 2.5 mm kal nl k KITCHEN KING Ç.K.B. SET KOD parça, Polywood malzemeden imal edildi i için bulafl k makinesinde y kanabilir, özel kutulu. KITCHEN KING SERV S SET KOD parça, Polywood malzemeden imal edildi i için bulafl k makinas nda y kanabilir, ask l k dahil. 29

30 5.270 fiapka KOD lu paket BAHÇIVAN TULUM Poli gabardin, KOD XL beden. KOD M beden. KOD L beden KOLLU TULUM Poli gabardin, 2 adet, KOD XL beden. KOD M beden. KOD L beden T-SHIRT 3 lü paket, bisiklet yaka, KOD XL beden. KOD M beden. KOD L beden CEKET Kapflonlu, KOD XL beden. KOD M beden. KOD L beden YELEK Elyafl, KOD XL beden. KOD M beden. KOD L beden. 30

31 ATTLAS BENZ NL JENERATÖR KOD W, 0.5 Lt ya, 15 Lt yak t deposu kapasiteli, 4 zamanl hava so utmal. ATTLAS BENZ NL JENERATÖR KOD W, 1.1 Lt ya, 25 Lt yak t deposu kapasitesi, 4 zamanl hava so utmal AKSA JENERATÖR KOD kva maksimum güç, 5 saat çal flma süresi, sessiz çal flma, 2.1 Lt yak t deposu, otomatik düflük ya seviyesi alarm, afl r yük korumas. AKSA JENERATÖR KOD kva maksimum güç, 5 saat çal flma süresi, sessiz çal flma, 3.2 Lt yak t deposu, otomatik düflük ya seviyesi alarm, afl r yük korumas GALILE HAVA KOMPRESÖRÜ KOD Hp motor gücü, 1.5 kw motor gücü, 24 Lt depo hacmi, 8 bar bas nç. AKSA JENERATÖR KOD kw, 15 Lt yak t tank, 0.6 Lt ya tank, ipli çal flt rma AKSA JENERATÖR KOD ATTLAS YA LI KOMPRESÖR KOD Hp motor gücü, 50 Lt tank kapasitesi, 192 Lt/dk hava girifli, 8 bar bas nç. ATTLAS YA LI KOMPRESÖR KOD Hp motor gücü, 100 Lt tank kapasitesi, 192 Lt/dk hava girifli, 8 bar bas nç kw, 25 Lt yak t tank, 1.1 Lt ya tank, ipli çal flt rma. AKSA JENERATÖR KOD kw, 25 Lt yak t tank, 1.1 Lt ya tank, ipli çal flt rma AYKOM HAVA KOMPRESÖRÜ KOD Hp motor gücü, 1.5 kw motor gücü, 130 Lt depo hacmi, 8 bar bas nç BISMANT HAVA KOMPRESÖRÜ KOD Hp motor gücü, 2.2 kw motor gücü, 200 Lt depo hacmi, 9 bar bas nç. 31

32 BOSCH BASINÇLI YIKAMA MAK NES KOD W, 120 bar, 6 m hortum uzunlu u, otomatik motor stopu, 3 adet püskürtme ucu ROTTEST SULU TEM ZL K MAK NES KOD Hp motor gücü, 15 Lt, 200 bar bas nç, so uk su ile çal flma. ROTTEST SULU TEM ZL K MAK NES KOD Hp motor gücü, 30 Lt, 200 bar bas nç, s cak-so uk su ile çal flma FLORA BASINÇLI YIKAMA MAK NES KOD kw, 140 dev/dak, 150 bar bas nç, 13 Lt/dak su debisi USLU KÜÇÜKBAfi BASKÜLÜ KOD Elektronik tart, küçükbafl hayvanlar için, 80x90 cm. USLU BÜYÜKBAfi BASKÜL KOD Elektronik tart, büyükbafl hayvanlar için, çift tarafl kap, 120x200 cm CAS TARTIM TERAZ S KOD kg kapasite, paslanmaz, buton tufl tak m, pil ile çal flma, dijital ekran CAS TARTIM TERAZ S KOD kg kapasite, elektrik veya pille çal flma, 25 mm LCD gösterge, dijital ekran, çukur kefeli KINGSTAR D K fi MAK NES KOD W, 1250 dev/dak, 7-8 saniyede 1 çuval dikme YUKA D K fi MAK NES KOD W, 1250 dev/dak, 7-8 saniyede 1 çuval dikme. 32

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682 1.500 TL L K ALIMLARINIZDA BLACK&DECKER CIRCIRLI TORNAV DA SET KOD 221-22185 45 parça. STAR TAVLA KOD 221-19753 Kenarlar ahflap, oyun zemini ise orjinal kaplama, uzun ömürlü, 25 cm en, 47.5 cm uzunluk,

Detaylı

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü.

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü. SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD 268-62306 LED ekran, alarml, FM radyolu, 490 gr a rl k, fl k ve modern tasar m. 27.500 TL 1.150 TL 5.350 TL SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör,

Detaylı

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR De erli fl Ortaklar m z; Bir k fl sezonunu daha geride b rakt k. Önümüzdeki s cak yaz günlerine, serinletici bir Valvoline Kampanyas ile merhaba demek istiyoruz. Valvoline markal ürünlerimizin afla da

Detaylı

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr NASIL ÜYE OLACAKSINIZ? Katalo un arkas ndaki üyelik formunu doldurup INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. adresine göndererek veya www.yurtbayclub.com sitesinden üyelik ifllemlerinizi gerçeklefltirerek

Detaylı

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k.

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. De erli fl Orta m z, 2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. 1 fiubat 2017-31 May s 2017 tarihleri aras nda, detaylar afla da belirtilen

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ?

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ? NASIL KAZANACAKSINIZ? Koramic Yap Kimyasallar A.fi. CERMIX markal ürünlerini Türkiye pazar na yetkili da t c ve sat c lar kanal ile pazarlamaktad r. Koramic Yap Kimyasallar taraf ndan belirlenen ve duyurulacak

Detaylı

De erli Boya Profesyoneli,

De erli Boya Profesyoneli, De erli Boya Profesyoneli, Casati olarak size ayr cal klarla dolu, rengarenk bir dünyan n kap lar n açman n mutlulu unu yafl yoruz. Casati'm ad n verdi imiz bu sistemde ayn tak m n oyuncular olarak gördü

Detaylı

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,

80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz, De erli Yetifltiricilerimiz, Sizlere hediye puanlar kazand racak, bir çok özel hediyelere sahip olabilece iniz Çaml Club n kuruldu unu müjdelemek isteriz. Üye kartlar n z en k sa zamanda sizlere ulaflt

Detaylı

Değerli Eriş Yem Müşterisi,

Değerli Eriş Yem Müşterisi, Değerli Eriş Yem Müşterisi, Sizden gelen yoğun talep üzerine puan sistemini tekrar başlattık. Bu sene sizler için özel olarak hazırladığımız ve birbirinden değerli hediyeler kazanacığınız kampanyamıza

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78 BORU 26 78 1050 1480 3330 320 SONY 32 LED TV / KOD 134-62303 SONY 40 LED TV / KOD 134-62302 SONY 55 LED TV / KOD 134-56961 SONY BLURAY / KOD 134-61084 1388x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

De erli Eternity Kulüp Üyesi;

De erli Eternity Kulüp Üyesi; De erli Eternity Kulüp Üyesi; 2005 Eylül ay nda bafllayan Eternity Kulüp uygulamas 2008 y l nda da cazip hediyelerle devam ediyor. Hediye katalo umuz, sizlerin ihtiyaçlar ve daha çok talep edilen ürünler

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR!

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 23.90 19 HAZİRAN-2 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. Omo Active Fresh 5 kg

Detaylı

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik

Detaylı

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH5906 9.700 2 82 EKRAN LCD TV VESTEL 32VH3004 23.250 3 106 EKRAN LCD TV PHILIPS 42PFL5405H/12 46.250 4 106 EKRAN LED TV PHILIPS 40PFL5605H/12 59.500 5 106 EKRAN LCD TV VESTEL

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi.

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi. De erli fl Orta m z, Türkiye s tma sektörünün lider firmas olarak, siz de erli ifl ortaklar m za özel olarak oluflturdu umuz yeni sistemimiz DEM R CLUB ile sektörümüzdeki öncülük misyonunu sürdürüyoruz.

Detaylı

De erli fl Ortaklar m z,

De erli fl Ortaklar m z, De erli fl Ortaklar m z, IMMERGAS olarak 2008 y l ndan bu yana %100 kendi sermayemiz ile girdi imiz Türkiye pazar nda kalitemizden asla ödün vermeden günümüze kadar gelmifl ve hemen her ilde bayi, servis

Detaylı

Bakmadan almam. 42" Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr

Bakmadan almam. 42 Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr 400 Hz PMR 42" 106 cm Led TV media markt FİyaTi 10 159, 90 TakSİTLİ FİyaT 1899,- 42Lm640 3D LED TV Derinlik kontrolü. 3D Sound Zooming. Dual Play fonksiyonu. Smart Share özelliği. Toplam stok adedi: 500.

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

çindekiler Sayfa Mikrodalgalar 10-12 Kahve Makinas 12 Is tma Çekmeceleri 13

çindekiler Sayfa Mikrodalgalar 10-12 Kahve Makinas 12 Is tma Çekmeceleri 13 çindekiler Sayfa F r nlar 2-7 60 cm F r nlar 2-7 90 cm F r nlar 7 Expression Kompakt Buharlı Piflirici/Kompakt F r n/ Kompakt Mikrodalga 8 Classic Kompakt F r n/kompakt Mikrodalga 9 Mikrodalgalar 10-12

Detaylı

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım?

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım? CLUB CERMIX Avrupa normlarında kaliteli ürünleri siz değerli ustalarımızla buluşturan Cermix Yapı Kimyasalları bundan böyle birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Karo seramik uygulama sektörünün

Detaylı

Teknoloji ve sevgi ile ürettiği birbirinden özel ürünlerle İtimat a evlerinizde yer açın.

Teknoloji ve sevgi ile ürettiği birbirinden özel ürünlerle İtimat a evlerinizde yer açın. Teknoloji ve sevgi ile ürettiği birbirinden özel ürünlerle İtimat a evlerinizde yer açın. İtimat, mutfaklarınızda son teknoloji ile ürettiği birbirinden kaliteli ankastre ürünlerle sizlere profesyonelliği

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2014/ 1249 İlgili Birim : DÖN.SER.AYNİYAT

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ 2016 ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ www.elektropromosyon.com COMEKS ELEKTRONİK VE MEDİKAL SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 yılında Türkiyedeki teknoloji mağazalarına en yeni teknolojik ürünleri

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. 10.90

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. 10.90 FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir.

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir. Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club kullan c ve uygulamac hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk

Detaylı

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1 İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 2015-1 TOPTAN FiYAT LiSTESi TAMBOY FIRIN SERİSİ (60*60) 6010 Tamboy Elk. Fırın (Beyaz) * Düğmeden Ateşlemeli * Gizli

Detaylı

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor...

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... 15 Eylül - 31 Ekim 2013 Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... Toplam kalite anlayışını çalışanlarından tüm dünyadaki iş ortaklarına kadar bir bütün olarak gören Makel Şirketler

Detaylı

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFİM VIP CLUB NEDİR? NETAFİM VIP CLUB Netafim Yelek - 001 Netafim T-Shirt - 002 Netafim Şapka - 003 Netafim Gömlek - 004 NETAFİM ayrıcalıklı dünyasını çiftçilerinin

Detaylı

BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt. Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ

BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt. Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ USTALAR KULÜBÜ De erli Ustalar Kulübü Üyeleri, Bugüne kadar sundu umuz yüksek kalitedeki ürün ve hizmetlerimize,

Detaylı

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik 24, 90 19, 90 9, 90 /adet 7, 50 /adet Güral Porselen Atatürk Kupa Stok adedi: 5.500 Stok adedi: 3.000 29, 90 19, 15, 90 29, 90 4, 90 6, 90 90 LAV Derin

Detaylı

Puan: 1000 KOD:AKT-162. Puan: 1000 KOD:AKT-163

Puan: 1000 KOD:AKT-162. Puan: 1000 KOD:AKT-163 HEDİYE KATALOĞU 2017 Aktif_Hediye_Kataloğu_20x20cm.indd 1 14.02.2017 13:22:22 Puan: 1000 KOD:AKT-161 LG 47 LED TV 1920x1080p çözünürlük, 3D, Smart TV, dahili Wi-Fi. Puan: 1000 KOD:AKT-163 Puan: 1000 KOD:AKT-162

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLR 9631 YS Gümüfl Çift Bölmeli F r n (Üst Bölme Statik / lt Bölme Turbo F r n) 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli Ocak Programlanabilir Dijital Saat Teleskopik Raf (lt Bölmede) Katalitik rka

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

1957 den beri ısıtıyoruz

1957 den beri ısıtıyoruz 1957 den beri ısıtıyoruz 2017 ürün kataloğu www.sufurucusoba.com Hakkımızda Firmamız 1957 yılında Soba imalatı ve perakende satışına başlamıştır. Sektörde lider kuruluşların ürünlerini tüm illerde pazarlama

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox LX-13690 Restaurant YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları Full Inox Fırın gücü; 2100 W Kolay temizlenebilen hareketli alt rezistans Çift cam ve yalıtım sistemi ile A13 güvenlik standartları İç aydınlatma

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr 2012 ARÇEL K BUZDOLABINDA SEBZELER, SANK TAB ATTAYMIfi G B IfiIK ALMAYA DEVAM EDER. DO AL OLARAK TAZEL N UZUN SÜRE KORUR. YAfiASIN MAV IfiIK TEKNOLOJ S. YAfiASIN BÜTÜN SEBZELER.

Detaylı

Ankastre 2015 Fırsatları

Ankastre 2015 Fırsatları Ankastre 2015 Fırsatları Tezhip Desen Ankastre 7063 Multi Turbo Fırın 927 3518 Siyah Cam Ocak 598 8655 Davlumbaz 793 0+6 Fonksiyon Low-e iç cam sayesinde el yakmayan ön cam ısısı Siyah cam özelliği 60

Detaylı

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir.

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. 1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. De erli SONY Dostu, Sony yetkili sat fl noktalar ndan yapt n z al flverifli daha keyifli, daha e lenceli hale getirmeyi amaçlad m z bu kampanyam

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 İlan no: 218701 Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Orta 2012 155.000 TL İlan tarihi: 17 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

DÜŞÜK FİYATLARA TATİL YOK! VPCEH3J1E/B.CEU Dizüstü bilgisayar TAKSİTLİ FİYAT

DÜŞÜK FİYATLARA TATİL YOK! VPCEH3J1E/B.CEU Dizüstü bilgisayar TAKSİTLİ FİYAT TATİL YOK! Intel Core i3-2350 İşlemci (2,3 GHz, 3 MB ön bellek)., 15 ran ek 4 GB bellek / 500 GB harddisk Gültigkeitstext: Bu fiyat listesindeki fiyatlar 23.08.2012-2.08.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

PERAKENDE FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013

PERAKENDE FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 PERAKENDE FİYAT LİSTESİ EYLÜL 2013 YENİ! HİPERAKTİF DU 2900 İçindekiler Elektrikli Süpürgeler 02-18 Buharlı Temizleyiciler 19-20 İçecek Hazırlama 21-28 Gıda Hazırlama 29-31 Isıtma 32 Ev Gereçleri 33-35

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera.

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera. FCB-EV7500 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera Product Image Genel Bakış Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü kompakt, hafif renkli

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Elektronik Analitik Teraziler

Elektronik Analitik Teraziler Elektronik Analitik Teraziler PW model Analitik Teraziler Metal gövde leri teknoloji Manyetik Sistem RS-232 arayüz Aksesuar ba lant arayüz ç k fl Güvenlik kilit kodlama sistemi Dahili kalibrasyon GLP print

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma

Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma Dekupajlar Sac kesme Nibler Tilki kuyru u Üfleyiciler Çivi çakma DEKUPAJ CJ 65V3 65 mm / 400 W gelifltirilmifl endüvi yap s sayesinde daha uzun kullan m güvenli ve rahat tutufl için yumuflak sap elektronik

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 İlan no: 219754 Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Trend Activity Uzun 2013 240.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/ URUN ADI: Wireless USB DVR 4 Kanal Destekli 2.4GHz Kablosuz Video ve Ses Aktar?m? Sa?lay?n MODEL: 130328033225 FIYAT: 94.90? URUN ADI: Çok Fonksiyonlu Hareket Alg?lama Özellikli Spy Kamera DVR R/C Alarml?

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6" INTEL CI5-5200U 2,2GHZ

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6 INTEL CI5-5200U 2,2GHZ C55-C- 11JSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 11RSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 13HSatellite Ci5-920M 15.6'' C55-C- 14FSatellite 500GB 15.6" İşletim Sistemi DOS DOS MS WINDOWS DOS

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Güncel Kurumsal Fiyat Listesi MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti.

Güncel Kurumsal Fiyat Listesi MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti. MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti. Tel: (212) 267 4011-18 (212) 267 4454 (212) 267 4018 info@minitek.com.tr proje@minitek.com.tr Fax (212) 267 4009 2 Nisan 2013 Sizin için Seçtiklerimiz:

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ Profesyoneller İçin Tertemiz Mekanlar... Cam ve Yer Temizlik Ekipmanları Endüstriyel Temizlik Deterjanları Uluslararası Kalite Azami Verimlilik Güçlü Stok Hızlı Sevkiyat

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı