olmadığı kadar kendine güven duygusunda da eksiklikler vardır, yapılanı doğal karşılaması, düzeltilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "olmadığı kadar kendine güven duygusunda da eksiklikler vardır, yapılanı doğal karşılaması, düzeltilmesi"

Transkript

1 Seyfullah DEMİRKAYA Yönetici konumunda olanlar astlanyla iyi ilişkiler kurduklarını sanırlar. Sadece kendileri konuşurlar ve onların sözlerine ancak kendi söylediklerinin yankısını görmek için kulak verirler. İstedikleri yankıyı aldıklarında iletişimin gerçekleştiğinle inanırlar. Kişiler arasında gerçek bir iletişim kurulmasında bu yankılama yaklaşımı sağlıklı değildir. Çünkü yöneticiyi iletişim kurma becerisi hakkında yanlış yola götürür. Böylesi bir yaklaşımı yeğleyen yöneticilerin astlarının düşüncelerini ve duygularını anlaması olanaksızdır. Sözlük tanımıyla iletişim; kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi, haber vb. bakımından karşılıklı alışveriştir, iletişim, iki farklı olguyu içeren yazılı ve sözlü ifadelerden oluşur. Bu olgulardan biri olay, diğeri ise yargıdır. Konumu ne olursa olsun her birey, ait oldukları kültürle; belli bir düşünme, dinleme, anlama ve söyleme biçimini benimser. Gelenekçi toplumlarda düşünme, dinleme, anlama ve söyleme sürecinde yargı olaydan önce gelir. Daha açık bir deyişle, önce yargıya varılır., sonra olay ona uydurulur. Oysa düşünme evresinden geçmiş kültürlerde düşünme yargıdan önce gelir. Daha açık bir deyişle önce yargıya varılır, sonra olay ona uydurulur. Oysa, düşünme evresinden geçmiş kültürlerde ifadeler kurulurken olayı, olası yan etkilenmeleri ile birlikte, ta- mamını anlatmak yerine, karşı tarafın varması istenen yargı hedeflenerek olay, eksik ya da fazla olarak anlatılır. Böylece olaylar, hiçbirzaman gerçek nitelikleri ve boyutlarıyla anlatılmaz ve anlaşılmaz. Eksik ve daha da kötüsü yanlış bilgilendirilen bireyler sürekli yanlış karar verirler. İşte bu eksik ve yanlış bilgilenme sonucunda kimi yöneticiler, kendisi ya da kurumu için ortaya çıkan yakınmalardan gereğinden çok çekinirler. Yöneticinin kurumu içindeki yakınmaların alıp yürümesinden kuşku duymaması elbette normal insan değildir. Ancak, kendisi için yapılan en küçük yakınmada bile sarsılan bir yöneticinin görevinde soğukkanlı olmadığı kadar kendine güven duygusunda da eksiklikler vardır, yapılanı doğal karşılaması, düzeltilmesi gereken konulan öğrendiğinde sevinerek değişiklik yapması ve yakınmaları bir sağlık belirtisi olarak.görmesi gerekir. Asıl önemlisi de, bu tepki olmadığı zaman yönetimin ya da organizmanın sağlığı konusunda kuşku duymak yerinde olur. Herhangi bir kurumda yakınmanın olmaması orada bütün işlerin düzgün gittiğine işaret değildir. Çünkü görev çizgileri aşınmış ve neme lazımcı kişilerin egemen olduğu bir ortamda yakınma olmaz. Bu görünüme göre değerlendirme yapılırsa aldatıcı sonuçlara varılacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bir yöneticide olması gereken dinleme becerisi, iletişim açısından çok gereklidir. Etkili bir dinleme sonucunda tutarlı kararlar almak ve etkili bir biçimde yaşama geçirmek için gereksinim duyulan bilgilere ulaşılır. Dinleme aynı zamanda astların görevlerini ne ölçüde yerine getirdikleri konusunda da yöneticilerin bilgilenmesi olanağını sağlar. Gerçek anlamda kurulan iletişimin çalışanların morali üzerinde de olumlu etkisi vardır. Çoğu yönetici astlarının kendilerine yeni fikirler ve öneriler getirmelerini ister. Fakat, aynı yöneticiler onlara düşüncelerini serbestçe iletebilecekleri bir ortam oluşturma yönünde bir çaba göstermezler. Bunun nedenlerinden biri; özellikle hoş olmayan konularda, olumsuz tepki alma korkularıdır. İyi bir iletişim kurulması konusunda, yöneticinin becerisini sergileyen ipuçları şöyle sıralanabilir: -Astının görüşlerine saygılıdır. Duygularını ve önyargılarını bir yana bırakır. -Herşeyi ben bilirim rolü oynamaz. Sorunları onun açısından görmeye çalışır. -Konuşma biçimi yerine dikkatini konuşmanın içeriğine yöneltir ve karşısındakinin tartışılan konuya ilişkin bilgisini öğrenmeye çalışır. -Sorunları çözme konusunda tehditkar olmayan olumlu bir yaklaşım gösterir., Tartışma ortamında akla uygun çözümler arar. -Açıkyürekliliği ve bilgi paylaşmada gösterdiği iyi niyet için astını kutlar ve destekler; söz konusu düşünceleri ve önerileri paylaşmasa bile... Hangi alanda olursa olsun bir yöneticinin değeri, bilimsel süreçlere saygı göstermesiyle artar. İyi bir yöneticinin astlarına sevgi dolu bir yaklaşım sergilemesi hem çevresi hem de kendi yetkinliği adına üstün bir niteliktir. Astlarının çeşitli davranışlarını bir sevgi büyüteci ile birleşik bir yönetici olgunluğu ile izleyenler, bulundukları konuma saygınlık kazandıran değerli bireylerdir. Sonuç olarak, yöneticilerin çoğunun astlarıyla iyi bir iletişim içinde olduklarını söylemek zordur. Sadece onlara bazı şeyler söylerler. Oysa, dinlemenin yaşamsal bir önemi vardır. Kısaca, sayın "Yöneticiler" dinlemezseniz, duymazlar... Kaynakça Bilgisayar Magazin, Nisan 1993, s Cansen, E., Aptallık, Hürriyet Gazetesi, Daldal, H, Meslek Yurtseverliği, Aydınlık Gazetesi, Püsküllüoğlu, A. Öztürkçe Sözlük, Bilgi Yayınları: 130 Sözlük dizisi: 3, Ankara 1975

2 HARİTA MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 1- İsteminizi açıkça belirten dilekçeniz 2- Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği 3- Arka tarafına adınız ve soyadınız yazılı iki adet renkli fotoğraf 4- Müracaat yılına ait Ticaret Odası Belgesi 5- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Belgesi 6- Diplomanın noter onaylı örneği 7- Hizmet Belgesi (Form 17'ye uygun) 8- Çalışılan süreleri ispat edecek resmi makamlardan alınmış belge (S.S.K. kaydı, şantiye mühendisliği taahhütnamesi) 9- İşe başlama zamanında noterden tescil edilmiş fiyat belirtir sözleşme 10- Her iş için ayrı ayrı düzenlenmiş form 5/a'ya uygun iş bitirme belgesi aslı ve noter onaylı örneği 11 - Vergi dairesine kayıtlı olduğuna dair yazı 12- Bütün hakediş raporları 13- ihale kararlan 14- imar uygulaması işlerine ait tapu sicil müdürlüğünden işin tecil edildiğine dair yazı 15- İbraz ettiğiniz iş bitirme belgesine ait müteahhit kıymetlendirme raporunun (Form 6'ya uygun) ilgili idare tarafından gönderilmesinin temini 16- Gazete kayıp ilanı (Örneğe uygun) 18- Karnenizi şirkete devrettiğinize dair muvafakatname (Form 7) 19- Karnenizi şirkete devrettiğinize dair taahhütname (Form 7) 20- Şirketin talep dilekçesi (Form 7) 21 - Şirketin taahhütnamesi (Form 8) 22- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi 23- Karne sahibinin imza beyanı 24- Şirketin imza sirküleri 25- Harita işlerinden sorumlu teknik müdür olduğunuzu belirten şirket kararının noter onaylı örneği 26- Mevcut karne ile iş alınıp alınmadığına dair şahıs ve şirketin noter taahhütnamesi 27- Eski karne aslı a- İLK DEFA KARNE ALMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENİLEN EVRAK NUMARALARI 1,2,3,5,6,7,11 b- DAHA ÖNCE KARNESİ OLUP YENİLEMEK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENİLEN EVRAK NUMARALARI 1,3,5,11,27 d- ŞAHIS ADINA KARNE ÇIKARILIP, ŞİRKETE DEVİR OLUNACAKSA İSTENİLEN EVRAK NUMARALARI 1,2,5,6,7,8,11,18,19,20,21,22,23,24,25 e- ŞAHIS KARNESİNİN GRUBUNU YÜKSELTMEK İSTİYORSA İSTENİLEN EVRAK NUMARALARI 1,5,10,11,13,14,15,27 f- ŞİRKETE DEVİR OLUNAN ŞAHIS KARNESİ YENİLEMEK İSTENİYORSA İSTENİLEN EVRAK NUMARALARI 1,5,11,18,19,20,21,22,23,24,25,27 g- ŞİRKETE DEVİR OLUNAN KARNENİN GRUBU YÜKSELTİLMEK İSTENİYORSA İSTENİLEN EVRAK NUMARALARI 1,5,10,11,13,14,15,18,19,20,21,22,24,25,27 Evrakların verileceği başvuru adresi: Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Gelen Evrakı Vekaletler Cad. No: 1 Bakanlıklar / ANKARA Karne işleminin yapıldığı adres: Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Necatibey Cad. No: 63 Zemin Kat Harita Bürosu Telefon: 'dan 3410 DUYURU BÜYÜK SÜRMELİ OTELİ İLE PROTOKOL YAPILDI Odamız Büyük Sürmeli Oteli ile aşağıda belirtilen protokolü yapmıştır. Üyelerimizin bu olanaklardan yararlanmalarını diliyoruz. İş bu protokol Ankara, İstanbul ve Adana'daki Büyük Sürmeli Otelleri ile Odamıza kayıtlı Harita va Kadastro Mühendisleri ve Misafirlerini kapsaması koşulu ile 1996 yılı sonuna kadar oda adına Genel Sekreter CJğur Aşkır, Sürmeli Ankara Genel Müdür yardımcısı Aytekin İşçi, Sürmeli İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Bayram Birnican,Sürmeli Çukurova Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İnan tarafından imza altına alınmıştır. SÜRMELİ ANKARA Afişe Ücret İndirimli Ücret SnglRoom DblRoom SÜRMELİ İSTANBUL Sngl Room Dbl Room Afişe Ücret İndirimli ücret 50 $ USD 60 SÜRMELİ ÇUKUROVA Sngl Room Dbl Room Afişe Ücret İndirimli ücret 50 60

3 Adana şubesi ve bağlı illerde (Niğde, İçel, Hatay, K.Maraş, G.Antep); Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile özel bürolarda görev yapan Harita ve Kadastro Mühendilerinin çağın gereği olarak gelişmeleri izlemek ve bilgi sahibi olabilmeleri amacı ile 8-9 Haziran tarihleri arasında Adana'da DSİ Baraj Tesislerinde GPS ve total station semineri düzenlenmiştir. Seminere tüm TMMOB bağlı odalar, harita yapan ve yaptıran kuruluşlar ile üyelerimiz davet edilmiştir. HMO Konya Şubesi ve Samsun Şubesi yönetiminden arkadaşlar ile Ankara TPAO'dan Mertkan AKÇA seminere katılarak konuya verdikleri önemi göstermişlerdir. K. Maraş ve Mersin'den bu konulara ilgi duyan değerli meslektaşlar zaman ayırarak bizleri ayrıca gururlandırmışlardır. Toplantıya büyük katkılar sağlayan LEİCA firması yaklaşık 10 kişilik kadrosu ile Adana'da böyle bir atağın öncüleri olmuşlardır. İsviçre'den gelen firma yetkilisi GPS konusunda değerli açıklama ve tat- bikat yapmışlardır. Toplantı ilk gün konferans salonunda tatbiki yapılmıştır. Aynı gün akşam düzenlenen kokteyl ile sıcak bir ortam oluşturulmuştur. Ertesi gün arazide yapılan tatbikat ile anlatılaalar, katılanlar trafından bizzat uygulanmıştır. Seminerde anlatılan konular arasında; "Günümüzde GPS uy dularından yararlanarak yer yüzünün her bölgesinde her türlü hava koşullarında, gece ve gündüz gözlem yapılabilmektedir. Alı cıların donanımında ve ölçü son rası değerlendirme yön temlerindeki hızlı gelişmeler sonucunda en az 4 uyduyla ya pılan eş zamanlı gözlemlerle komşu noktaların bağlı konumları (WGS84) dakikalık süre için de cm. inceliğinde belirlenebilmektedir. GPS gözlemleri ile gözlem koşulları uygun olan noktaların bağıl konumları, noktalar arasında görüş zorunluluğu olmaksızın gece ve gündüz, her türlü hava koşullarında, hızlı doğru ve ekonomik olarak belidenebilmektedir. GPS gözlemlerini gerçekleştirebilmek için ufuktan 15 derece ve daha yüksekte kalan gökyüzünün açık olması, Navstar uyduları ile GPS alıcıları arasında sinyal kesilmesine neden olabilecek bir engel bulunmaması gerekir. Yerleşme bölgelerinde binalar, ormanlık alanlarda ağaçlık açık gökyüzünü engellemektedir. Buralardaki noktaların konumları ancak yersel gözlemlerle belirlenebildiğinden, klasik ölçme araçları olan teodolitlere, uzunluk ölçerlere olan gereksinim henüz ortadan kalkmamıştır." düşüncelerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla seminer sırasında total station aletleri, dijitayzır ve bilgisayarlar da sergilenmiştir. Adana'da ilk defa yapılan böyle bir seminerin, değişik konularda da yapılmasını temenni ediyoruz. Leica firması yetkili çalışanlarına da bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz. DUYURU Yönetim kurulumuzun tarih ve 12/48 sayılı karan ile: "Şirket ve Büroların yıllık tescil yenileme işlemleri şubelerce de yapılabilecek,"

4 9-6,1996 tarihinde Soğuksu' Kızılcahamam mevkiinde ııyeleıımı/in eş \e cocuklaıı ile bıılikte kaynaşmayı sağlamak dmdcı ile piknik düzenlenmiş olup pikniğe Tapu Kadastio Genel Mııduıu sayın A Yüksel Akın basta olmak u/ere kurum Ubl düzey yonclıuluı i de katılmıştıı Ayııca mısafıt oldiak Sayın Kızılcahamam kay makamı vs Belediye 1 Başkanı katılaiak buı onurlandıımışlaıdıi. Üyelerimiz yapılan piknik organizasyonundan çok memnun kalıp bu tür etkinliklerin sık sık yapılması gereğini vurgulamışlardır. BİLGİSAYAR KURSU 15/ tarihinde başlamak üzere şubemizce üyelerimizin bilgisayar paket programlarını kullanabilmeyi sağlamak ve geliştirmek amacı ile toplam (Birmilyon)TL. ücret karşılığı (40 saat) EXEL ve WORD kursu düzenlenmiştir. Kursumuza üyelerimizce büyük rağbet gösterilmiş olduğundan iki gurup halinde tasarlanan program üç guruba çıkarılmıştır. J PİKNİK'ten bir görünüm GIS and GPS VVORLD o Konuşmacı : Mr. Rick BLİGHTON, Ashtech Europe Ltd. Tarih : 11 Haziran 1996 Yer : DİE Toplantı Salonu Düzenleyenler : HKMO Ankara Şubesi Devlet İstatistik Enstitüsü Geomeatics Müh. Ltd. Şti. TEMSİLCİLİKLERİ ZİYARET 2/4/1996 tarihinde Çorum, 3/4/1996 tarihinde Osmancık ve 18/6/1996 tarihinde Yozgat temsilciliklerimiz ziyaret edildi. Bu ziyaretlerimizde; Şubemizce yapılan ve yapılacak olan faaliyetler anlatılarak mesleğimizle ilgili sorunlar ve öneriler alındı. Sorunların bir kısmı yerinde çözüme kavuşturularak kalan sorunların öneriler doğrultusunda çözümlenmeye çalışılacağı belirtildi.

5 TURNUVA Oda lokalimizde üyelerimizin kaynaşmasını arttıracak turnuva düzenlendi. Briç, tavla, okey kategorilerinde düzenlenen turnuvaya üyelerimizce büyük ilgi gösterildi. Turnuva sonucunda düzenlenen kapanış kokteylinde dereceye girenlere başarı belgeleri verildi. YARGİ SURECİ Antalya İl İdare Kurulunun uygulamalarına ilişkin yargı süreci başlatıldı. İdare mahkemesinde açılan dava şubemizce duyarlılıkla takip edilmektedir. TEMSİLCİLİKLERİ ZİYARET vs ÜYELERİN KATİLİMİYLA GENEL TOPLANTİ Serik, Manavgat, Alanya'da temsicilikler ziyaret edildi, üye lerle toplantılar yapılarak mes leki ve bölgesel sorunlar tar tışıldı O üyelerin katılımıyla genel toplantı yapıldı. Bu toplantıda: -Büyükşehir ve bağlı belediyelerle yapılması düşünülen protokol. -Büro tescil yönetmeliğinin 15. ve 16. maddeleriyle ilgili şube görüşü, -1996/2. yan fiyatları, -Bölgemizdeki sorunlarla ilgili oda olarak konulacak tavır tartışmaya açıldı. Toplantı sonuçları şube yönetim kurulunca değerlendirilerek uygulamaya konulacaktır. DANIŞMA KURULLARİ OLUŞTURULDU Oluşturulan komisyonlar: - Bilim ve eğitim komisyonu -Yerel yönetimler ve bayındırlık komisyonu Birim fiyat, Mesleki Denetimler ve Yönetmelikler komisyonu -Mülkiyet komisyonu -Lokal komisyonu -Gençlik ve sosyal işler komisyonu Komisyonlar kendi aralarında toplanıp ilgili konularda programlarını yaparak çalışmalarını başlattılar. PİKNİK Odamız bünyesinde üyelerimizin katılımıyla Köprüçay Beşkonak'ta piknik düzenlendi. BASIN BİLDİRİSİ Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Gazeteci Yazar Kutlu Adalı'nın karanlık güçler tarafından katledilişinin KTMMOB topluluğunda yaratmış olduğu üzüntüyü ifade eden basın bildirisi aşağıdadır. Yeni Düzen Gazetesi'nde, düşünen, üreten, araştıran ve bulgularını cesaretle ifade eden gazeteci-yazar Kutlu Adalı karanlık güçler tarafından katledilmiştir, ülkesini ve insanını çok seven yurtsever bir yapıya sahip olan Kutlu Adalı'yı vuranları lanetliyoruz. KTMMOB olarak diyoruz ki çağ dışı kalmış bu gibi yöntemlerle asla düşünceler yok edilemeyecektir, tam tersi düşünceler güçlenecektir. Kutlu Adalı'nın katledilişi Kıbrıs Türk toplumu için büyük bir kayıp olacağı gibi Kıbrıs Türk demokrasisi için de büyük bir ayıp ve yüz karası olarak anılacaktır. KKTC'de barış, demokrasi, insan haklarına saygılı ve onurlu bir yaşam işitiyorsak bıkmadan ve yılmadan mücadelemizi birlik ve dayanışma içerisinde Kıbrıslı Türk varlığını koruyarak sürdürmemiz gerekir. Saygılarımla. Kadri Feilahoğlu KTMMO Birliği Genel Başkanı

dikkate alma sorumlulukları yoktur.

dikkate alma sorumlulukları yoktur. ederek kıyı yağmasına neden olduğu. Köy senetli arsa satışlarında 650.000-1.000.000 TL/m2 fiyat uygulandığını (alıcı gibi davranarak öğrendiğimiz) köy defterine gerçek satış değeri yazılmayarak devletten

Detaylı

ÖNSÖZ. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

ÖNSÖZ. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ÖNSÖZ Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimine 1949 yılında Yıldız Teknik Okulu nda başlanmış ve ilk mezunlarını 1952 yılında vermiştir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası kurucu 50 üyesi

Detaylı

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır.

tanıdığı Parlamenter, İl Başkanları, Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri nezdinde çaba gösterme sorumluluğu vardır. HKiviO Büitenı Subai 2001 13. 7 defa Anayasa Mahkemesince Anayasaya aykırı bulunarak reddedilmesine rağmen, kı yak emeklilik konusunda ısrarcı olunması güven bunalımı yaratmaktadır. 14. Kamuda çalışan

Detaylı

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU

PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI. Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU PROJE VE YAPI DENETÇİSİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ İÇİN EĞİTİM NOTLARI Hazırlayan : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİM DAİMİ KOMİSYONU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ÖNSÖZ... 3 TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ...

Detaylı

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z HKMO İzmir Şubesi 91. Bülten Ekidir. LİHKAB lara dair çok şey söylendi, yazıldı ve yazılıyor. Meslektaşlarımız arasında bu konuyla ilgili sorunlar, huzursuzluklar her geçen gün

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

GOSBSAD 25 YAŞINDA TÜRKİYE. Derneğimiz 25 yaşında. GOSB Sanayicileri Derneği'nin yaşatılması gerekiyor. KOBİ'ler Önceliğimiz Olacak

GOSBSAD 25 YAŞINDA TÜRKİYE. Derneğimiz 25 yaşında. GOSB Sanayicileri Derneği'nin yaşatılması gerekiyor. KOBİ'ler Önceliğimiz Olacak TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ OCAK-ŞUBAT 2014 SAYI: 38 Derneğimiz 25 yaşında İsmail Sait Turfanda GOSBSAD Yönetim Kurulu Başkanı GOSB Sanayicileri Derneği'nin yaşatılması

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

ÜCRETLİ MÜHENDİSLER VE ÇALIŞMA YAŞAMI

ÜCRETLİ MÜHENDİSLER VE ÇALIŞMA YAŞAMI TMMOB MMO İstanbul Şubesi Ücretli / İşsiz Mühendisler Komisyonu Ücretli / işsiz mühendislerin sorunlarına ilişkin tespitler yapmak, önerilerde bulunmak, raporlar hazırlamak, konu ile ilgili etkinlikler

Detaylı

TMMOB HABERLER. TMMOB den

TMMOB HABERLER. TMMOB den TMMOB HABERLER ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEK ETİĞİ Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serdar KARAKAYA Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Radyo-TV

Detaylı

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖZET M. Hışır Lider Gayrimenkul

Detaylı

Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor...

Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor... Yıl: 51 Sayı: 7-8-9 Temmuz/Ağustos/Eylül 2014 ISSN 1301-3572 ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor... Yıl: 51 Sayı: 7-8-9 TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2014 TMMOB Orman Mühendisleri

Detaylı

15 16 Ocak 2010 tarihlerinde Kayseri Hilton Otel de Kayseri SMMM Odası ile TÜRMOB işbirliğinde I. Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu:

15 16 Ocak 2010 tarihlerinde Kayseri Hilton Otel de Kayseri SMMM Odası ile TÜRMOB işbirliğinde I. Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu: 15 16 Ocak 2010 tarihlerinde Kayseri Hilton Otel de Kayseri SMMM Odası ile TÜRMOB işbirliğinde I. Türkiye Sektörel Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu: İnşaat/Taahhüt Sektöründe Muhasebe, Vergi ve Denetim

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN BURSA 2014 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı

Detaylı

TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI

TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI 4. TMMOB 38. DÖNEM ÇALIŞMALARI 4.01. DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI 85 38. dönem çalışma raporu TMMOB Ana Yönetmeliğinin 44. maddesinde belirtilen katılımla ve her altı ayda bir toplanması gereken Danışma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BAŞYAZI Başyazı. YAYIN KURULUNDAN Merhaba İNCELEMELER BETON KÖŞESİ. DÜŞÜN VE SANAT Kitaplar Arasında Şiir Mizah Köşesi

İÇİNDEKİLER. BAŞYAZI Başyazı. YAYIN KURULUNDAN Merhaba İNCELEMELER BETON KÖŞESİ. DÜŞÜN VE SANAT Kitaplar Arasında Şiir Mizah Köşesi İçindekiler İÇİNDEKİLER Yıl: 21 - Sayı: 131 - Basım Tarihi: 10 Kasım 2006 İki ayda bir yayınlanmaktadır. BAŞYAZI Başyazı YAYIN KURULUNDAN Merhaba 2 3 SAHİBİ: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yasal Mevzuat Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

GÖREV VE SORUMLULUKLAR İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİ C GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 2 GÖREV VE SORUMLULUKLAR GÖREV VE SORUMLULUKLAR İşyeri sendika temsilcilerinin görevleri, bağlayıcı tüm belgelerde ayrı ayrı

Detaylı

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1.1. TMMOB Etkinlikleri 1.1.1. TMMOB Toplantıları TMMOB 38. Dönem 1. Danışma Kurulu 38. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 2 Ekim 2004 tarihinde yapıldı. Toplantı

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 02 Haziran 2005 PERŞEMBE Sayı : 25833 Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasından:

Detaylı

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine:

HKMO BURSA ŞUBESİ BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER KENT REHBERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR. Bültene Yazı Göndermek İsteyenlerin Dikkatine: HKMO BURSA ŞUBESİ Odunluk Mah. Kale Cd. No: 20 K.3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 451 27 00-452 27 00 Faks: 0224 453 24 00 e-mail: bursa@hkmo.org.tr BURSA ŞUBEYE BAĞLI TEMSİLCİLİKLER BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

Detaylı

BİNA VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ

BİNA VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2993 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1946 BİNA VE SİTE YÖNETİCİLİĞİ Yazarlar Doç.Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN (Ünite 1-8) Öğr.Gör. Lütfi MUTLU (Ünite 8) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİNİN SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİNİN SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİNİN SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ M. Sıtkı ÇİĞDEM Elektrik Mühendisi e-posta: sitki.cigdem@emo.org.tr Anahtar Sözcükler: Serbest

Detaylı