T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6646 Ekli Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 11/7/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi ve Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik in 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 15/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. İŞLER Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. İSLAM M. ÇAVUŞOĞLU F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 48. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2014 Sayı : 29078

3 4 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Karar Sayısı : 2014/6650 Sakarya İli, Akyazı İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, Karacasu Kanalı Islahı ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında Akyazı Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 14/7/2014 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY E. İŞLER Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. İSLAM V. EROĞLU F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2014 Sayı : YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda önlisans ve lisans öğrenimi gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarda, öğrenci kabulü, önlisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınav esasları ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

5 4 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, b) Birim: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu, c) Bölüm: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bölümlerini, ç) Bölüm Başkanı: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu bölümlerinin başkanlarını, d) Dekan: Fakülte Dekanını, e) GNO: Genel not ortalamasını, f) Kurul: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarını, g) Müdür: Yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünü, ğ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını, h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, ı) Program: Meslek yüksekokulu programını, i) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü, j) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu, k) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini, l) Yönetim Kurulu: Üniversite, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurullarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kayıt İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler, Ders Muafiyetleri, Çift Anadal ve Yandal Programı Kayıt İşlemleri MADDE 5 (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya ilişkin esaslar şunlardır: a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak bölüm ve programlarda, o öğretim yılı için yapılan özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir. b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre, şahsen başvuru yoluyla veya elektronik ortamda yapılır. Posta ile başvuru kabul edilmez. Adaylar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile de kayıt yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya üniversite tarafından onaylı örnekleri kabul edilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder. c) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartının geçerliliği her yıl, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bandrol yapıştırılmak suretiyle vize edilmesine bağlıdır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yenisini almak için, ulusal veya yerel bir gazeteye kayıp ilanı verilmesi gerekir.

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2014 Sayı : Danışmanlık MADDE 6 (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığınca öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak atanabilir. Danışman; öğrenimi süresi boyunca öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili işlemler ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde yardımcı olur. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir. Kayıt yenileme MADDE 7 (1) Kayıt yenileme esasları şunlardır: a) Öğrenci; her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp, dersleri seçmek suretiyle kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenciler ders kayıtlarını, Senatonun tespit ettiği esaslar ve Rektörlük tarafından belirlenen usullere göre, öğrenci bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda yenilerler. Kayıt yenileme işlemlerinden öğrenci sorumludur. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayı ile tamamlanmış olur. b) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, yarıyılın başlangıcından ikinci haftanın sonuna kadar geçen süre içinde mazeretlerini bir dilekçe ekinde kayıtlı oldukları birimlere verirler. Mazeretlerinin kabulü ve kayıtlarının yenilenip yenilenmemesine ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Süresi içinde katkı payı ya da öğrenim ücretini ödemeyen veya mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o yarıyıl için kayıt yenileyemezler. Kaydın yenilenmediği yarıyılda öğrenciler derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yaptırmamış olduğu yarıyıllar, öğrenim süresinden sayılır. c) Öğretim programlarındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için önceki yarıyıllardan belirli ders veya derslerin başarılmış olması ön şart olarak kabul edilebilir. Ön şart olan ders veya dersler, bölüm kurullarının önerisi ve ilgili akademik birim kurulu kararı olarak Senatoya sunulur. Senato tarafından kabul edildikten sonra öğrencilere duyurulur. ç) Öğrenci; kayıt sırasında, tekrarlamak zorunda olduğu dersler dâhil, toplamda 45 AKTS kredisini aşmamak şartıyla, kayıt olduğu yarıyıl derslerinden almak istediklerini seçer. Bu seçimde, devamsız ve başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı önceki yarıyıl derslerine öncelik vermek zorundadır. Öğrenci, devamsız olduğu ve/veya alttan ilk kez alacağı derslerin, bulunduğu yarıyıl dersleri ile kısmen de olsa çakışması durumunda, öncelikle alttan almak zorunda olduğu dersleri seçer. Ancak; devamsız olduğu ders(ler)le ilgili olarak, yarıyılın ilk haftasında öğrencinin başvurusu, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile programında çakışan dersi, farklı bölümden alabilir. Bu şekilde ders almalarda, normal öğretim öğrencileri normal öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de ikinci öğretimden ders seçebilir. d) Öğrencilerin bir üst yarıyıldan ders alabilmeleri için genel not ortalamalarının önlisans diploma programında ikinci yarıyıl sonundan itibaren en az 1.50, lisans diploma programında ise dördüncü yarıyıl sonundan itibaren en az 1.80 olması gerekir. Söz konusu yarıyıllardan başlamak ve mezun oluncaya kadar her yarıyıl sonunda yeniden dikkate alınmak şartıyla, genel not ortalaması bu sınırların altında olan öğrenciler, söz konusu genel not ortalaması şartını

7 4 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 sağlayıncaya kadar üst yarıyıldan ders alamazlar. Bu öğrencilerin; alt yarıyıllardan başarısız veya devamsız oldukları derslere kaydolduktan sonra, son yarıyıldan başlamak şartıyla, başarı notu DD veya DC olan derslerden dilediklerini alarak not ortalamalarını yükseltmeleri gerekir. e) Öğrenciler; başarısız oldukları ve ders planından çıkarılan dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile alırlar. Ders ekleme-silme MADDE 8 (1) Öğrenciler; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde, danışmanlarının onayı ile ders değişikliği yapabilirler. Üst yarıyıldan ders alma MADDE 9 (1) Bir öğrenci, önceki yarıyıllardan başarısız ve devamsız dersinin olmaması ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması halinde; danışmanının da onayıyla üst yarıyıldan ders alabilir. 45 AKTS lik sınırın aşılmaması ve ders programında kısmen de olsa çakışma olmaması şartıyla, üstten alınacak derslerin kredileri toplamı, bulunulan yarıyılın kredi toplamının %35 ini aşamaz. Genel not ortalamasının yükseltilmesi MADDE 10 (1) Bulunduğu yarıyıla kadar bölüm/program ders planındaki tüm dersleri alıp başarmış ve GNO su en az 2.50 olan öğrencilerden GNO sunu yükseltmek isteyenler, önlisans diploma programında üçüncü, lisans diploma programında ise beşinci yarıyıldan itibaren, bir önceki yılın DD ya da DC notu alarak başarılı oldukları derslerden başlamak üzere, bir yarıyılda bir ve öğrenimleri süresince de en fazla üç dersi, devam şartı aranmaksızın tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Diğer üniversitelerden ders alma MADDE 11 (1) Öğrenci, alınmak istenen dersin eşdeğerliliği ve alınacağı üniversitenin, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili birim yönetim kurulunun onayı ile kayıtlı olduğu birimde başarısız ya da devamsız olduğu derslerden bir yarıyılda en fazla ikisini ve öğrenimi süresince de en fazla dört dersi, yeniden devam etmek şartıyla diğer üniversitelerden alabilir. (2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notlarını gösteren resmi belgelerin en geç, izleyen dönemin ders kayıt yenileme tarihleri sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına verilmesinden öğrenci sorumludur. Notlar, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin öğrenim durum belgesine (transkript)/diploma ekine işlenir. Yatay geçiş, çift anadal ve yandal programı MADDE 12 (1) Yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Dikey geçişler MADDE 13 (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda yapılır.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2014 Sayı : İntibak işlemleri MADDE 14 (1) Üniversitenin önlisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya yatay ya da dikey geçişle kabul edilen öğrencinin, diğer yükseköğretim kurumlarında başarılı olduğu derslerden muaf tutulabilmesi için, Üniversiteye kayıt yaptırdığı yarıyılın ilk iki haftası içinde başvuruda bulunması gerekir. Öğrencinin hangi ders/derslerden muaf edileceği ve hangi yarıyıla intibakının yapılacağına, kayıtlı olduğu bölümün intibak komisyonu tarafından hazırlanan intibak formunu dikkate alarak ilgili birim yönetim kurulu karar verir. İntibak işleminde, öğrencinin mezun olduğu veya ayrıldığı son diploma programına ait ve beş yıldan daha eski olmayan öğrenim durum belgesi (transkript) dikkate alınır. (2) Öğrencinin muaf tutulacağı derslerdeki başarı notunun belirlenmesinde, diğer yükseköğretim kurumlarında alınan başarı notları yüzlük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği not dönüşüm tablosu kullanılır. Harf notu olması halinde ise Üniversitede uygulanan katsayılar esas alınarak değerlendirme yapılır. Diğer yükseköğretim kurumlarında alınan yeterli ve muaf başarı notları sırasıyla YT ve MU olarak verilir. Meslek yüksekokuluna intibak MADDE 15 (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Bu öğrencilerin meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden öğrenciler ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim-Öğretim Esasları Eğitim-öğretim süresi MADDE 16 (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili yarıyıla ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Öğretim yılı MADDE 17 (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç ve her biri en az 14 hafta (70 iş günü) olmak üzere, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Daha önce programda ilan edilmek şartıyla ders ve sınavlar, mesai saatleri ve günleri dışında da yapılabilir.

9 4 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 (2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde, en geç Haziran ayı sonuna kadar Senato onayından sonra ilan edilir. (3) Güz ve bahar yarıyılları dışında Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Öğretim MADDE 18 (1) Öğretim; ders planında yer alan dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, klinik uygulamaları, pratik çalışmalar, stajlar, iş yeri eğitimleri, ev çalışmaları, arazi uygulamaları, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Derslerin süresi bir yarıyıldır. Stajlar, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır. (2) Önlisans ve lisans diploma programları öğretim planlarında yer alacak zorunlu ve seçmeli dersler ile bu derslerin yarıyıllara dağılımını gösteren öğretim planları, seçmeli derslerin en az % 25 olması şartıyla, bölüm kurulu görüşü, ilgili birim kurulu önerisi ve Senato onayıyla kesinleşir. Kredi MADDE 19 (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin o ders için öngörülen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasına dayalı öğrenci iş yükü esasına dayanır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan toplam zamanı ifade eder. Öğrencilerin iş yükleri dikkate alınarak her tür eğitim-öğretim faaliyeti, AKTS ye göre kredilendirilir. 1 kredi, saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelir. AKTS kredisi Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanır. (2) Bir eğitim-öğretim yılında, ders ve uygulamaların toplam AKTS kredisinin 60 ve buna bağlı olarak her yarıyılın AKTS kredisinin de 30 olacağının kabulüyle, öğrencinin mezun olabilmesi için önlisans diploma programında toplam 120 AKTS kredisini, lisans diploma programında da toplam 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve genel not ortalamasının da en az 2.00 olması gerekmektedir. Uzaktan öğretim MADDE 20 (1) Senatonun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bir programda uzaktan öğretim yapılabilir. (2) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki derslerin en fazla %30 u uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. (3) Uzaktan öğretimle ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Derslere Devam ve Sınavlar Derse devam ve yoklamalar MADDE 21 (1) Öğrencinin, kaydolduğu bir dersin final sınavına girebilmesi için; a) Teorik derslerin en az % 70 ine devam etmesi, b) Dersin uygulaması varsa, yapılan uygulamaların en az % 80 ine katılması,

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2014 Sayı : c) Ayrı ders niteliğindeki her türlü uygulamaların % 80 ine katılması, ç) Ayrı ders niteliğindeki uygulama, ödev, proje ve benzerlerini süresi içinde başarılı olarak yapması gerekir. (2) Birinci fıkrada sayılan şartların sağlanmadığı dersten öğrenci devamsız kalmış olur. Devamsız öğrenci, devamsız kaldığı dersin final sınavına giremez; girmişse sınavı geçersiz sayılır. Öğrenci; devamsız kaldığı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda devamını almak üzere tekrarlar. Devam şartını sağladığı halde başarısız olduğu dersi ise bu dersin açılacağı ilk yarıyılda devam şartı aranmadan tekrarlar. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlusu tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir. Devam durumunu öğrenci bilgi sistemi üzerinden takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Devamsızlığın hesaplanmasında, Rektörlük tarafından yapılan görevlendirmeler dışında, sağlık raporu dâhil hiçbir mazeret geçerli değildir. Ara sınav MADDE 22 (1) Her ders için her yarıyılda bir ara sınav yapılır. Bu sınava ilişkin esaslar şunlardır: a) Ara sınav programı, akademik takvime bağlı kalınarak, ilgili bölüm başkanlığı tarafından hazırlanır ve dekan/müdür tarafından onaylandıktan sonra sınav dönemi başlamadan en az onbeş gün önce ilan edilir. Ara sınav sonuçları, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında ilgili ders sorumlusu tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Aynı sürede öğrenci bilgi sisteminden alınan ve ders sorumlusu tarafından imzalanan iki nüsha çıktı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere bölüm başkanlığına teslim edilir. b) Ayrı ders niteliğindeki proje, laboratuvar, klinik, seminer ve benzeri derslerin yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav notu olarak kabul edilebilir. Final ve bütünleme sınavı MADDE 23 (1) Final ve bütünleme sınav programı, akademik takvime bağlı kalınarak bölüm başkanlığı tarafından hazırlanır ve dekan/müdür tarafından onaylandıktan sonra, sınav dönemi başlamadan en az onbeş gün önce ilan edilir. Üniversite dışında yapılması gereken sınavlar için ilgili birim yönetim kurulu kararı alınır. Sınav notları, akademik takvimde belirlenen tarihler arasında ders sorumlusu tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Aynı sürede öğrenci bilgi sisteminden alınan ve ders sorumlusu tarafından imzalanan iki nüsha çıktı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere bölüm başkanlığına teslim edilir. Mazeret sınavı MADDE 24 (1) Mazeret sınavı, ara sınav tarihlerinde Rektörlük tarafından görevlendirilmiş veya mazereti nedeniyle ara sınava girememiş ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler için yapılır. Öğrenci, mazeretini gösteren belgeyi bir dilekçe ekinde kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına, ara sınav döneminin bitim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde vermek zorundadır. Bu süre içinde verilmeyen belge değerlendirmeye alınmaz. Mazeret sınavı, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu tarihlerde sınava girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretli olunan tarih(ler) in ilk gününde girilmiş olan sınavlar geçerli, diğer gün(ler)de girilmiş sınavlar ise geçersiz sayılır.

11 4 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Tek ders sınavı MADDE 25 (1) Tek ders sınavı, 21 inci maddedeki devam şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla mezuniyet aşamasına gelmiş ve sadece tek dersten başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. (2) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler tek ders sınav hakkından yararlanır. Genel not ortalaması yükseltme sınavı MADDE 26 (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş ancak genel not ortalaması (GNO) 2.00 ın altında kalan öğrenciler, genel not ortalamalarını 2.00 veya üzerine yükseltmek için öncelikle son yıldan başlamak üzere DD veya DC notu aldıkları en fazla üç dersten sınava girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarıyılın başlangıcındaki ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava giremeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu sınav sonucunda GNO su 2.00 ın altında kalanlar kayıt yenileyerek, GNO larını 2.00 veya üzerine yükseltinceye kadar kayıt oldukları derslerin ara, final ve bütünleme sınavlarına girerler. Yabancı dil muafiyet sınavı MADDE 27 (1) Muafiyet sınavı; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için öğretim yılı başında açılan bir sınavdır. Bu sınav Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Sınavlar MADDE 28 (1) Sınavlar, yazılı olarak yapılır. Ancak, her yarıyılın başında, bölüm kurulunun önerisi ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınavlar, elektronik ortamda, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ya da uygulamalı olarak yapılabilir. Bu yöndeki bir karar, yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler sınavlara girebilmek için öğrenci kimlik kartlarını veya belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. (2) Bir dersin sınavı, ders sorumlusu tarafından yapılır. Ders sorumlusunun sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı, ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenerek dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Sınavların düzenli biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir. Sınav evrakı ve derse devam çizelgeleri, ilgili birim yönetimi tarafından iki yıl süreyle saklanır. Sınav sonucuna itiraz MADDE 29 (1) Öğrenci bir dersin sınav notuna itirazını, bu notun ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak yapar. Bunun üzerine sınav evrakı, öncelikle dersin sorumlusu tarafından incelenir ve itiraz üç gün içinde sonuçlandırılır. Eğer öğrenci bu sonuca da üç gün içerisinde aynı yöntemle itiraz ederse, sınav kâğıdı ilgili dekanın/müdürün ders sorumlusu dışında görevlendireceği ders vermeye yetkili öğretim elemanlarından oluşan üç kişilik bir komisyon tarafından incelenir. İtiraz, öğrencinin dilekçesinin verildiği tarihten itibaren en geç on gün içerisinde sonuçlandırılır. Not değişiklikleri, sınav kâğıdının aslı görülmek suretiyle ilgili birim yönetim kurulunda karara bağlanır, düzeltilmiş not, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca açılan öğrenci bilgi sistemine, ders sorumlusu tarafından girilir. (2) Ara sınav notlarındaki maddi hatalar final sınav döneminden, final sınavı notlarındaki maddi hataların da bütünleme sınav döneminden önce düzeltilmesi gerekir.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2014 Sayı : BEŞİNCİ BÖLÜM Değerlendirme ve Başarı Durumu Dönem not ortalaması ve genel not ortalaması MADDE 30 (1) Dönem not ortalaması (DNO); öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı notu katsayısının, o dersin kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının, o yarıyıldaki ders planında bulunan bütün derslerin toplam kredisine bölünmesi ile elde edilecek değerdir. (2) Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren bulunduğu yarıyıl sonuna kadar aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı notu katsayısının, o dersin kredisi ile çarpılması sonucu elde edilecek sayılar toplamının, o döneme kadar kayıt yaptırdığı bütün derslerin kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilecek değerdir. Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibarıyla GNO belirlenirken, başarı harf notu YT ve MU olarak belirlenmiş dersler ile staj hesaba katılmaz. Başarı notu MADDE 31 (1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, Senato tarafından düzenlenen bağıl değerlendirme sistemi esasları çerçevesinde belirlenir. (2) Başarı notu katsayısı 4 lük sisteme göre olan öğrencilerin notlarının, 100 lük sisteme dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Kurulu nun belirlediği not dönüşüm tablosu kullanılır. 100 lük sistemden 4 lük sisteme dönüştürme de aynı tabloya göre yapılır. Onur ve yüksek onur öğrencileri MADDE 32 (1) Her yarıyılın sonunda, o zamana kadar disiplin cezası almamış ve bulunduğu yarıyılın ders planındaki bütün dersleri alarak başarılı olmuş öğrencilerden DNO su olan öğrenciler onur öğrencisi; olan öğrenciler ise, yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, her yarıyıl sonunda dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir ve bu başarıları öğrenim durum belgesinde (transkript) belirtilir. Öğrenimleri süresince herhangi bir disiplin cezası almamış ve kayıt dondurmalar hariç öğrenim süresini aşmamış öğrencilerden GNO su olarak mezun olan öğrenciler onur öğrencisi; olarak mezun olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır ve bu öğrencilerin durumları öğrenim durum belgesi (transkript)/diploma ekinde belirtilir. Mezuniyet ve mezuniyet tarihi MADDE 33 (1) Öğrenim planında belirtilen bütün derslerinden başarılı olmuş, GNO sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploma verilir. (2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu sınav döneminin son tarihi olarak kabul edilir. Ancak bu tarihe kadar staj, bitirme projesi, bitirme tezi, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyet tarihleri bir sonraki akademik yıla taşan öğrenciler, o eğitim-öğretim yarıyılında katkı payını veya öğretim ücretini öderler. Diploma MADDE 34 (1) Kayıtlı olduğu bölümün/programın ders planında yer alan bütün dersleri başarı ile tamamlayan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile diploma verilir. İki yıllık meslek yüksekokulunu başarı ile tamamlayan

13 4 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 öğrencilere önlisans diploması; dört yıllık eğitim-öğretim programlarından birini başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması; Tıp fakültesinin altı yıllık, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinin beşer yıllık programlarını başarı ile tamamlayanlara ise yüksek lisans diploması verilir. (2) Mezun olan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, devam etmiş oldukları fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu, bölüm ve programı, aldıkları ders, proje, laboratuvar, klinik, bitirme ödevi, staj ve işyeri eğitimi gibi çalışmalarını başarı sonuçları ile birlikte gösteren öğrenim durum belgesi (transkript)/diploma eki verilir. Onur ve yüksek onur öğrencisi olanların transkript ve diploma eklerinde, bu durumları belirtilir. (3) Diploma bir defa verilir. Diplomasını kaybedenlere, ilgili yönerge kapsamında ve diploma üzerinde belirtilmek kaydıyla, ikinci kez diploma verilir. (4) Lisans programlarını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 18/3/1989 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması düzenlenir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İzinli sayılma MADDE 35 (1) Öğrenciye, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen nedenler esas alınarak, yarıyılın ilk üç haftası içerisinde başvurması koşuluyla ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda üç yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu yükseköğretim programına devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez. İzin verildiği tarihe bakılmaksızın ilgili yarıyıl tekrar edilir. İzin süresi, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. (2) Belgelendirilen ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda başvuru süresi şartı aranmaz. Öğrencinin geçici izinli sayılmasını gerektirecek durumlar şunlardır: a) Öğrencinin, sağlık raporuyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması, b) Mahallin en büyük mülki amirince belgelendirilmiş olması şartıyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması, c) Öğrencinin; öğrenimine ara vermesine neden olan birinci derece akrabalarının hastalığından/ölümünden kaynaklanan mazeret durumlarının ortaya çıkması, ç) Öğrencinin eğitim ve öğretimine ara vermesine neden olan ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması, d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki durumların veya kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmayan tutukluluk halinin ortaya çıkması, e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması, f) Yönetim kurulunca mazeret olarak kabul edilebilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan geçerli olabilecek diğer mazeretlerin ortaya çıkması.

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2014 Sayı : Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi MADDE 36 (1) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencilerin ilişiği, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kesilir. Üniversiteden ayrılma MADDE 37 (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak olanlar, kayıtlı oldukları birime yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine alınan ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen öğrenciye; isterse kayıtlı olduğu yükseköğretim programındaki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıt sırasında teslim ettiği diploması geri verilir. Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer. Öğrenci değişim programları MADDE 38 (1) Üniversite ile yurt içinde ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında, öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar Senatoca belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür. Disiplin MADDE 39 (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Tebligat ve adres bildirme MADDE 40 (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği yazışma adresine iadeli taahhütlü yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikli duyurular ise birimlerin internet sayfasında veya duyuru panosunda ilan edilmek suretiyle yapılır. (2) Öğrenci Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği yazışma adresi değiştiği takdirde, yeni adresini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yanlış veya eksik olarak beyan edilmiş adrese yapılmış tebligatlar ile adres değişikliğinin bildirilmemesi nedeniyle kayıtlarda mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Engelli öğrenciler MADDE 41 (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan, Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenciler bu yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller MADDE 42 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 43 (1) 7/9/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bitlis Eren Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 44 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 45 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.

15 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Sayı : İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No: 2014/141 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdulkadir ve Nedva oğlu 1985 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ABDULMÜNİM AKS hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2014/141 esas, 2014/717 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No: 2013/2036 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Meryem oğlu 1973 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan BEREKET İLHAC İBRAHİM ELKELLEK ile Ahmet ve Meryem oğlu 1989 D.lu Halep/SURİYE nüf. Kayıtlı olan MUHAMMED ERKELLEK hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2013/2036 esas, 2014/710 karar sayılı ilamı ile sanıkların 2'şer yıl 6'şar ay hapis ve ner TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıklarda yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6206

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2014 Sayı : Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: ESAS NO : 2012/28788 SUÇ : Resmi belgede sahtecilik SUÇ T. : 18/04/2008 SANIK : Şükrü EYNEL: (Mehmet Zeki, Huriye oğlu 01/06/1957 doğumlu) Gümüşpala Mah. Gümüşpala Cad. Damat Taşı Sokak No: 4 Cibankaya Apartmanı D: 10 Avcılar/İstanbul adresinde oturur. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Nazilli 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 09/11/2009 gün ve 2008/363 E. 2009/640 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Onama isteyen 25/10/2012 gün ve 11/2010/ sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: DİYARBAKIR ESAS NO : 2013/994 KARAR NO : 2014/49 KARAR TARİHİ : SUÇ TARİHİ : SUÇ : İzin Tecavüzü SEVK MADDESİ : As.CK.nun 66/1 -b ve TCKK.nun 63 üncü maddeleri HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Murat SUNGURHAN, (T.C. NO: ) Muharrem ve Nesrin oğlu, 1988 D.lu, Kırıkkale, Delice, Kocabaş Nfs. Kyt.lı, Sivilde Murat Reis Mah. Çavuşderi Cad. Şehit Aydın Canay Sok. No: 16/4 Üsküdar/İSTANBUL adresinde ikamet eder. HÜKÜM ÖZETİ: İzin Tecavüzü suçundan hükümlü Murat SUNGURHAN hakkında tarihinde işlediği İzin Tecavüzü suçundan Mahkememizce As.CK.nun 66/1-b, TCK.nun 62 inci maddeleri uyarınca On Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK.nun 231/6-a maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle CMK.nun 231 inci maddesindeki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına, 5237 sayılı TCK.nun 51/1-a maddesindeki yasal imansızlık nedeniyle hükümlü hakkında takdir olunan netice hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına, hükümlünün hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın T.C.K.'nun 50/1-a ve 52 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı 20 TL. hesabıyla adli para cezasına çevrilerek NETİCETEN ALTI BİN (6000 TL) TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, HÜKMOLUNAN ADLİ PARA CEZASININ AYLIK TAKSİTLER HALİNDE YİRMİ EŞİT TAKSİTLE (300'ER TL.'LİK EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE) HÜKÜMLÜDEN TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE GERİ KALAN MİKTARIN TAMAMININ BİR DEFADA TAHSİL EDİLMESİNE/ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, Hükümlünün ve tarihleri arasında nezarette ve yolda geçirdiği sürelerin (BİR GÜN KARŞILIĞI 100 (YÜZ) TL. SAYILMAK ÜZERE) TCK.nun 63 üncü maddesi uyarınca netice adli para cezasından MAHSUBUNA karar verilmiş, hükümlünün yokluğunda verilen bu karar sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu karara karşı 353 Sayılı Kanun'un 209. maddesi (uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Askeri Yargıtay'a doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile başvurmak suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur. 6834

17 4 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: ESAS NO : 2013/1217 KARAR NO : 2014/52 SANIK KİMLİĞİ : Taner ÇALAR (T.C.Kimlik Nu: ); Vecheddin ve Mensure oğlu, Diyarbakır doğumlu. Diyarbakır İli Silvan İlçesi Başbüyük Köyü nüfusuna kayıtlı. SUC : Müteaddit Firar SUÇ TARİHİ : , Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında tarihinde yapılan duruşmasında; 1 - Sanık P. Er Taner ÇALAR'ın tarihleri arasında firar suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As.C.K'nın 66/1-a maddesi gereğince takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişman olması lehine indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezasından T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate alınarak, hükümlü hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3, 50/1-a ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN ALTI BİN (6000) TL ADLI PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte ALINMASINA, Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, Sanık hakkında takdiren hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuralının uygulanmasına ve netice ceza hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasına kanuni imkânsızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA, 2 - Sanık P.Er Taner ÇALAR'ın tarihleri arasında firar suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As.C.K'nın 66/1-a maddesi gereğince takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmadaki iyi hali ve pişman olması lehine indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezasından T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın sosyal ve ekonomik durumu ile suçun işlenişindeki diğer özellikler dikkate alınarak, hükümlü hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 50/3, 50/1-a ve 52/2'nci maddeleri gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN ALTI BİN (6000) TL ADLI PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde hükümlünün, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının hükümlüden, 24 ayda ve birbirini takip eden 24 eşit taksitte ALINMASINA,

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2014 Sayı : Hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA, Sanık hakkında takdiren hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuralının uygulanmasına ve netice ceza hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasına kanuni imkânsızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA, 3 - Sanığın tarihleri arasında yolda ve nezarette geçen sürelerin T.C.K.'nın 63. maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden MAHSUBUNA, 4 - Sanık için yazılan talimat cevabının İADESİNİN İSTENİLMESİNE, 5 Sanık hakkındaki yakalama emrinin geri alınarak İADE EDİLMESİNİN İSTENİLMESİNE, Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YÜZÜNE KARŞI karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun ncı ve 197. maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı temyiz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur ESAS NO : 2013/168 KARAR NO : 2013/874 SANIK KİMLİĞİ : Sercan ÖZKAN (T.C.NO: ); Celal ve Sebahat oğlu, doğumlu, Kastamonu/Taşköprü İlçesi Garipşah Köyü nüfusuna kayıtlı. Halen; Demirkapı Mah. Başak Sokak No: 27 D: 3 Bağcılar/İSTANBUL adresinde ikamet eder. Suç tarihinde Adana 6. Kor. K.lığı Hiz. Brl. K.lığı emrinde görevli 1988/4 tertip P.Er iken terhisli SUÇ : ÜSTE FİİLEN TAARRUZ SUÇ TARİHİ : Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında tarihinde yapılan duruşmasında; Sanık P.Er Sercan ÖZKAN'ın tarihinde P.Çvş. Mustafa AKGÜN'e yönelik asta müessir fiil suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı Kanunun 223/2-e maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE, Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 6583

19 4 Ağustos 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: ESAS NO : 2013/1021 KARAR NO : 2014/301 SUÇ : Firar ve Mehil İçi Firar SUÇ TARİHİ: : ve HÜKÜMLÜ KİMLİĞİ : Muhammet POLAT (T.C. Kimlik Nu: ): İhsan ve Hadice oğlu, Erzurum doğumlu, Erzurum/Tortum İlçesi Yazyurdu Köyü nüfusuna kayıtlı. Halen Örnek Mah Sokak Alanya Çevre Yolu Üzeri Külliye Cami Yanı Manavgat / ANTALYA adresinde ikamet eder. Suç tarihinde İskenderun 39. Mknz.P.Tug.3.Mknz.P.Tb. 7. Mknz. P. Bl. K.lığı emrinde görevli 1987/1 tertip P. Onb. iken terhisli Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında tarihinde yapılan duruşmasında; Resmi Gazete nin tarih ve sayılı nüshasında yayınlanan Anayasa Mahkemesinin tarih ve 21012/9-103 Esas Karar sayılı kararı ile As.C.K.'da yer alan suçlar yönünden, bu suçtan verilen hapis cezasının ertelenmesine kanuni engel teşkil eden As.CK.nın 47. Maddesinin 1. Fıkrasının 4451 sayılı kanunun 12. Maddesi ile değiştirilen "A" bendinin 1. ve 2. Cümlelerinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline, aynı şekilde As.CK"da yer alan suçlar ile ilgili verilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi veya seçenek tedbirlerin uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5359 sayılı kanunun 1. Maddesine eklenen As.CK nın Ek-8. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ve son olarak As.CK"da yer alan suçlar ile ilgili olarak 5271 sayılı CMK.nın 231/5,6. Maddelerinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulanmasına kanuni engel teşkil eden 5739 sayılı kanunu 1. Maddesi ile eklenen As.CK Ek-10. Maddesinin ikinci fıkrasının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline ilişkin kararı üzerine, hükümlü hakkında Adana 6 ncı Kolordu K.lığı Askeri Mahkememizin gün ve 2010/ E.K. sayılı mahkumiyet ilamı hakkında lehe kanun değerlendirmesinin yapılması amacıyla yapılan yargılama NETİCESİNDE; 1 - Hükümlü Muhammet POLAT'ın tarihleri arasında firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükümlünün duruşmadaki iyi hali sebebiyle 5237 sayılı TCK'nun 62 nci maddesi uyarınca hükümlünün cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükümlünün As.C.K.'nın 71 inci maddesi uyarınca RÜTBESİNİN GERİ ALINMASINA, 5271 sayılı CMK'nın 5728 sayılı Yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan Hükümlü hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Hükümlünün kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK.nun 231/8.maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının hükümlüye ihtarına (ihtar edilemedi), Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine, 5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya devam edilmesine,

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 4 Ağustos 2014 Sayı : Hükümlü Muhammet POLAT'ın tarihleri arasında mehil içi firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As.C.K.nun 68/1 inci maddesi uyarınca TAKDİREN İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükümlünün duruşmadaki iyi hali sebebiyle 5237 sayılı TCK'nun 62 nci _ maddesi uyarınca hükümlünün cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Hükümlünün As.C.K.'nın 71 inci maddesi uyarınca RÜTBESİNİN GERİ ALINMASINA, 5271 sayılı CMK' n İn 5728 sayılı yasa ile değişik 231. maddesi uyarınca şartları oluştuğundan Hükümlü hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Hükümlünün kişiliği ve sosyal durumu göz önüne alınarak CMK.nun 231/8.maddesi gereğince takdiren HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK ALTINA ALINMAKSIZIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin, 5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının hükümlüye ihtarına (ihtar edilemedi), Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine kayıt edilmesine, 5 yıllık denetim süresi içinde her takvim yılı kasım ayında adli sicil ve arşiv kaydının istenilmesine, kasıtlı bir suç işlediğinin tespiti halinde dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya devam edilmesine, 3 - Hükümlünün tarihleri arasında ve tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği sürelerin TCK'nın 63 ncü maddesi uyarınca mahkumiyetinden indirilmesine, Askeri Savcılığın talebine uygun HÜKÜMLÜNÜN YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun , 202 nci maddeleri gereğince kararın hükümlüye, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı kanunun 268 nci maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği karara itiraz edeceğine dair yapılacak bir beyan ile veya dilekçe ile Gaziantep 5 nci Zh Tug. K.lığı Askeri Mahkemesinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu. Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur ESAS NO : 2013/884 KARAR NO : 2013/968 SUÇ : İzin Tecavüzü SUÇ TARİHİ: : SANIK KİMLİĞİ : Veysel GEZER (T.C.NO: ); Zekeriya ve Kimya oğlu, 1978 doğumlu, Trabzon İli Araklı İlçesi Yeşilce Köyü nüfusuna kayıtlı. Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında tarihinde yapılan duruşmasında; Resmi Gazete nin tarih ve sayılı nüsha ile resmi gazete yayınlanan Anayasa Mahkemesinin tarih ve 2012/9-103 esas karar sayılı kararı ile izin tecavüzü

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge

T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi. Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge T.C. Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul ve Başvuru İşlemlerine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Eğitim Öğretim

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine

Detaylı

YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 7 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28404 Bitlis Eren Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

(Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 09/09/2016 tarih ve 16 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 29.09.2011 tarihli Senato toplantısından alınan 2011/240 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G.

Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( gün ve sayılı R.G. Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ( 27.08.2011 gün ve 28038 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) ) (21/09/2013

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Ana

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Gediz Üniversitesi nde bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA (İLİTAM) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı;

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR MADDE 1 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Muş Alparslan ÜniversitesiÖnlisans

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında normal ve ikinci öğretimlerde anadal önlisans/lisans

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi Mustafa Kemal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Uzaktan Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı uzaktan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Karabük Üniversitesinde kayıtlı önlisans ve lisans öğrencilerinin,

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Düzce Üniversitesi ne bağlı akademik birimlerin ön lisans veya

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ OKÜ İİBF İşletme Bölümü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 27 Temmuz 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27654 YÖNETMELĠK Bitlis Eren Üniversitesinden: BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı üniversitede Çift Anadal Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2-

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Haziran 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29044 Mükerrer BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/6531

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki diploma programları arasında çift anadal programı açılması

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR

ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesine kayıt hakkı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı, İstanbul

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29464

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29464 Resmi Gazete Tarihi: 03.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29464 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI (UPOS) UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin Lisans/Önlisans düzeyindeki programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. (Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 03 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. (Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 03 sayılı oturumunda kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 25.02.2016 tarih ve 03 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim

Detaylı

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,

d) Mütevelli Heyet: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini, 15 Temmuz 2009 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan: YÖNETMELİK BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, önlisans

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge; 24/4/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

SENATO 2016/1-IV

SENATO 2016/1-IV 15.01.2016 SENATO 2016/1-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans öğrenci işlemlerine

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce İstanbul Yeni

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Sinop Üniversitesinde bir lisans eğitim öğretimine

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yürütülen

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ I. AMAÇ VE KAPSAM 2016/2017 Madde 1. 16 Haziran 2013 tarih ve 28679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Çukurova

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Bartın

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Senatonun 16.08.2012 tarih ve 2012-03 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Yalova Üniversitesine bağlı fakülte

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29946 YÖNETMELİK Atılım Üniversitesinden: ATILIM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosu nun 03/12/2015 tarihli ve 15 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.) Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, kurumlar arası, kurumiçi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal programlarını başarıyla yürüten lisans

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi MH Onay Tarihi Revizyon Tarih/No -/00. Doküman No YNRG.02 YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ Tanım MADDE 1 Yaz Okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan, yaz tatili ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim-öğretim fırsatlarının yaz aylarında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi ndeki Tıp Fakültesi hariç, bir fakülte, yüksekokul

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Yatay Geçişler -Dayanak Madde 1- Toros Üniversitesi nde kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler "Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans

Detaylı

YÖNETMELİK. Anadolu Üniversitesinden:

YÖNETMELİK. Anadolu Üniversitesinden: 3 Eylül 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29464 Anadolu Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Merkezî

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İPEK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Şah Üniversitesinin lisans programlarında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Senato: 11 Eylül 2012 / 306-3-C Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan lisans düzeyindeki

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 21 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28594 Yıldız Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İZMİR ÜNİVERSİTESİ KURUM DIŞI YATAY GEÇİŞLER İLE DİKEY GEÇİŞLERDE BAŞARILI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK MUAFİYET VE İNTİBAK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı