DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU"

Transkript

1

2

3 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU SU YÖNETİMİ VE MEVZUATI Atila TÜRKYILMAZ ANKARA I

4 Dünyada ve Ülkemizde Su ISBN: Baskı Sarıyıldız Ofset İvogsan Ağaç İşleri Sanayi 523.Sokak No:31 Ostim / ANKARA Tel:(0 312) * Faks:(0 312) II

5 Su Yönetimi ve Mevzuatı Kuruluşu 1945 yılına kadar dayanan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel yönetim birliğidir. Türkiye Belediyeler Birliğinin görevleri arasında; belediyelerin çıkarlarını korumak, gelişmelerine yardımcı olmak, seçilmiş yöneticileri ile personeline yönelik eğitimler vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile her düzeyde bilgi paylaşımını teşvik etmek, belediyecilik alanında dünyada ve Türkiye deki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak ve belediyelerle ilgili yasa hazırlıklarına görüş bildirmek yer almaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartını esas alarak belediyeleri ilgilendiren ve etkileyen mevzuat hazırlıklarında görüş bildirmekte ve parlamento ve merkezi idare kuruluşları nezdinde etkili lobicilik faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca seminer, panel, konferans, çalıştay, yurt-içi ve yurtdışı teknik ziyaretler düzenlemekte; aylık süreli yayını olan bir dergi ve belediyecilik alanında çeşitli yayınlar çıkarmakta, belediyelere hukuki destek sağlamakta, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yerel yönetim birlikleri ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmekte kardeş şehir ilişkilerinde koordinasyon sağlamakta ve belediyelerimizi Avrupa Birliği üyelik sürecine hazırlayarak bu yönde proje hazırlama kapasitelerini geliştirmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği dünyada ve Avrupa da bir takım yerel yönetim birliklerinin üyesi olup ayrıca bazı uluslararası kuruluşlarla belediyelerimiz arasında bağlantı ve koordinasyon sağlamaktadır. Bu kuruluşlar arasında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (CLRAE) ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR) yer almaktadır. III

6 Dünyada ve Ülkemizde Su Hoşgörü ve anlayış örneği eşim Muhterem e ve biricik yavrularıma... IV

7 Su Yönetimi ve Mevzuatı İÇİNDEKİLER Tablolar Dizini... XIV Şekiller Dizini... XV Resimler Dizini... XVI Kısaltmalar... XVI Sunuş... XVII Önsöz... XIX Birinci Bölüm DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU 1. Suyun Tarifi İnsani Tüketim Amaçlı Su Kaynak Suyu İçme Suyu İşlem Görmüş Kaynak (Memba) Suyu Doğal Mineralli Su İçme Kullanma Suyu Suyun Özellikleri Suyun Standartları Suyun Kalite Standartları İçme ve Kullanma Suyu Standartları Suyun Önemi Su ve Sağlık Su ve İnsan Su İçmek İçin 46 Neden Suyun Sebep Olduğu Hastalıklar İçmesuyu Kaynaklı Hastalıklardan Korunmak İçin Belediyeler ve Su İdareleri Tarafından Alınacak Tedbirler İçme Suyu Tesislerinde Sağlık Konusunda Alınacak Tedbirler Kaptajlar İsale Hatları Arıtma Tesisleri Su Hazneleri V

8 Dünyada ve Ülkemizde Su Şebeke Dezenfeksiyon Acil Durumlarda Bireysel Su Dezenfeksiyonu İçme ve Kullanma Sularının Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Su Çevrimi / Suyun Serüveni Raporlara Göre Suyun Durumu Küresel İnsani Gelişme Raporu Değişen Dünyada Su Küresel Eğilimler: Yaşayan Gezegen Raporu Üretimin Su Ayak İzi Tüketimin Su Ayak İzi Dünyada Suyun Miktarı ve Su Kaynaklarının Dağılımı Ülkemizde Su Kaynaklarının Miktarı Yüzeysel Su Kaynakları Yeraltı Suyu Kaynakları Jeotermal Kaynaklar Dünyada ve Ülkemizde Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı Dünyada ve Ülkemizde Su Kayıpları Su Kaybı Bileşenleri Dünyada ve Ülkemizde Su Kaybı Oranları Su Bütçesi Bileşenlerinin Kayıp Su Oranına Göre Tahmini Dağılımı Kayıp Su Yönetimi Kayıp Su Yönetiminde Başarılı Uygulamalar Dünyada ve Ülkemizde Kişi Başına Kullanılabilir Su Miktarı Ülkemizde Su Kirliliği ve Su Kaynaklarının Kalitesi Su Kirliliğinin Oluşması Su Kirliliği ve Mevzuat Su Kaynaklarının Kirlenmesine Yol Açan Unsurlar İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Ülkemizde Su Temini ve Tüketimi Belediyeler İçme Ve Kullanma Suyu Temel Göstergeleri Sektörel Su İstatistikleri VI

9 Su Yönetimi ve Mevzuatı Kişi Başına Günlük Kentsel Su Tüketimi İçme ve Kullanma Suyu Temel Göstergeleri Ülkemizde Kanalizasyon Şebekesi ve Atıksu Üretimi Belediyeler Kanalisazyon İstatistikleri Sektörel Atıksu İstatistikleri Atıksuyun Yeniden Kullanımı / Geri Kazanımı Dünyada Ve Ülkemizde Artan Su Sorunları İnsan Faaliyetlerinin Tatlısu Ekositemleri Üzerine Etkileri Arazilerin Dönüştürülmesi Ve Bozulma Baraj Yapımı Set ve Kanal Yapımı Nehir Yataklarında Büyük Ölçekli Değişiklikler Yeraltı Sularının Çekilmesi Kontrolsüz Kirlilik İklimi Değiştiren Hava Kirleticilerin Salımı Egzotik Türlerin Yaygınlaşması Nüfus ve Tüketim Artışı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi Su Çerçeve Direktifi nin Amacı ve Oluşum Süreci Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi nin Amaçları Su Çerçeve Direktifi nin Ana Prensipleri Suyun Adil Ücretlendirilmesi Sürdürülebilir Su Kullanımı Uluslararası İşbirliği ve Yeni Su Birliği Su Herkesin Konusudur Su Hassas Bir Kaynaktır Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye Dokuzuncu Kalkınma Planında Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi Konusunda Temel Yaklaşımlar Beşinci Dünya Su Forumu: Dünyanın En Büyük Su Zirvesi Beşinci Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Hükümetler Bildirgesi ve Eylem Çağrısı Beşinci Dünya Su Forumu Yerel Ve Bölgesel Yönetimler İçin İstanbul Su Mutabakatı Beşinci Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı Yerel ve Bölgesel Bir Eylem Planı İçin Rehber İlkeler VII

10 Dünyada ve Ülkemizde Su Bulgular Hedefler Önlemler Su Politikalarını Güncellemek İçin On İki Öncelik İnancın Suda Yansıması Musevilik ve Hıristiyanlıkta Su İslamda Su İkinci Bölüm SU MEVZUATI 1. Su Yönetimde Hukuksal Ve Kurumsal Dağınıklık Su Mevzuatı Listesi Su Mevzuatı Özet Bilgileri T.C. Anayasası Türk Medeni Kanunu Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatı (Osmanlı Kanunu) Sular Hakkında Kanun Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük Yeraltı Suları Hakkında Kanun Yeraltı Suları Tüzüğü Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerinde İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun Belediye Kanunu Büyükşehir Belediye Kanunu İl Özel İdaresi Kanunu İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği Tarifeler Yönetmeliği Havza Koruma Yönetmeliği Yeraltı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi Ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin... Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun VIII

11 Su Yönetimi ve Mevzuatı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Belediye Gelirleri Kanunu Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerin... Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38) Toplu Konut Kanunu Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Çevre Kanunu Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Çevre Ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB İle 75/440/AB) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Çevre Denetimi Yönetmeliği IX

12 Dünyada ve Ülkemizde Su Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletmesi Hakkında Kanun Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Dairesinin Çalışma Usul Ve Esasları İle İşletmeye Dair Her Türlü Mali Ve İdari Muamelelerin Yürütülme Şekline Ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmelik İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun Çevre Sağlığı Denetimi Ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Su Ürünleri Kanunu Su Ürünleri Yönetmeliği Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği Çeltik Ekimi Kanunu Köy Kanunu Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun Köy İçme Suları Hakkında Kanun Kıyı Kanunu Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Karasuları Kanunu Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) Ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Sanat Ve Ticaret Hakkında Kanun X

13 Su Yönetimi ve Mevzuatı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde. Kararname Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Enerji Piyasası Kanunu Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına. İlişkin Kanun Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İller Bankası Kanunu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik Kalkınma Planları Turizmi Teşvik Kanunu İmar Kanunu Maden Kanunu Dışişleri Bakanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Avrupa Birliği Genel Sekreterli Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Türkiye İstatistik Kanunu Türk Ceza Kanunu İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması Ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu XI

14 Dünyada ve Ülkemizde Su Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik Ölçüler ve Ayar Kanunu Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2004/22/AT Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT) Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği Akdeniz`de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri Ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokol Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesinde ve Fevkalade Hallerde Akdenizin Kirlenmesinde Yapılacak İşbirliğine Ait Protokol Akdeniz in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi Akdeniz de Gemilerden ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizden Yakmadan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Protokolü Akdenizin Kara Kökenli Kaynaklardan ve Faaliyetlerden Dolayı Kirlenmeye Karşı Korunması Protokol Akdeniz de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokolü Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme Uyarınca Akdeniz`de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokolü Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Karadeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokolleri Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı na Katılımı Anlaşması Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Teşkilatı (Fao) İle İmzalanan Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Ve Korunması Projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed) Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Atmosferde, Feza da ve Su Altında Nükleer Silah Denemelerinin Men i Hakkında Antlaşma Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme XII

15 Su Yönetimi ve Mevzuatı Üçüncü Bölüm SU YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPI 1. Su Yönetiminde Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar Su Hizmetlerinde Yetkili Kurum Ve Kuruluşların Görevleri İle Yasal Dayanakları Su Kaynakları ve Atıksu Yönetimi Havza Koruma Hassas Su Alanları Sulak Alanlar Yeraltı Suları Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kaynak Suları Dereler İçme ve Kullanma Suları İçme Suyu Temini Yüzme ve Rekreasyon Amaçlı Kullanılan Sular Taşkın Sular Sulu Ziraatı Yaygınlaştırma Bataklık Arazilerin Kurutulması Hidroelektrik Enerji Üretme Yağış ile İlgili Verilerin Üretilmesi, Değerlendirilmesi, Saklanması Çevre İstatistiklerini Derlemek ve Yayınlamak Sınır Aşan Sular AB Müktesebatına Uyum Atıksu Atıksu Hizmetleri Deniz Kirlenmesi Su ve Hizmet Tarifelerinin Belirlenmesi Su Ücretinde İndirim Tüketici Hakları Çevre Temizlik Vergisi Su Sayaçları Çevrenin Korunması EKLER 1.İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Su Kasidesi Kaynakça Web Siteleri XIII

16 Dünyada ve Ülkemizde Su TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yüzeysel Suların Kategorilere Göre Kalite Standartları Tablo 2: İçme ve Kullanma Suyu Göstergeleri Tablo 3: Sağlıklı Suya Erişen Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı Tablo 4: Su ve Gıdalarla Bulaşan Hastalıkların Özellikleri ve Korunması Tablo 5: Dünyadaki Suyun Dağılımı Tablo 6: Küresel Su Dağılımını Gösteren Bir Tahmin Tablo 7: Ülkemizin Su Kaynakları Tablo 8: Türkiye nin Genel Su Bütçesi Tablo 9: Türkiye nin Havza Bazında Su Potansiyeli Tablo 10: Akarsu Havzalarında Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan Toplam Belediye Nüfusları Tablo 11: Havza Önceliklendirme Tablosu Tablo 12: Dünyada ve Ülkemizde Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı Tablo 13: Türkiye de Yıllarında Sektörler Tarafından Kullanılan Su Miktarı Tablo 14: IWA/AWWA Yöntemine Göre Su Bütçesinin Bileşenleri Tablo 15: IWA/AWWA Yöntemine Göre Su Bütçesi Tablosu (m³/yıl) Tablo 16: Avrupa Ülkelerindeki Ortalama Su Kayıpları Oranı Tablo 17: Dünya da Kişi Başına Kullanılabilir Su Potansiyeli Tablo 18: Dünyada ve Ülkemizde Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarı Tablo 19: Belediye Su İstatistikleri Temel Göstergeleri, 2008 Tablo 20: Belediye İçme ve Kullanma Suyu Temel Göstergeleri, Tablo 21: Günlük Temel İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacı Tablo 22: Dünya da ve Türkiye de Kişi Başına Günlük Ortalama Kentsel Su Tüketimi Tablo 23: TÜİK 2008 Verilerine Göre Su Verileri Tablo 24: Belediye Atıksu Temel Göstergeleri, 2008 Tablo 25: Belediye Atıksu Temel Göstergeleri, Tablo 26: Su Yönetiminde Yetkili Kurum / Kuruluşlar ve Görevleri Tablo 27: Su Hizmetlerinde Yetkili Kurum ve Kuruluşların Görevleri İle Yasal Dayanakları XIV

17 Su Yönetimi ve Mevzuatı ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1: Çeşitli Ülkelerde Askeri, Sağlık İle Su Ve Sanitasyon Alanında Yapılan Kamu Harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Oranı Şekil 2: Ülkelere Göre Üretimin Toplam Su Ayak İzi Şekil 3: Su Ayak İzinin Bileşenleri Şekil 4: Ülkelere Göre Tüketimin Kişi Başı Su Ayak İzi Şekil 5: Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımın Grafikte Dağılımı Şekil 6: Yılları Arasında Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımındaki Değişmeler Şekil 7: Su Bütçesi Bileşenlerinin % 40 Kayıp Su Oranına Göre Tahmini Dağılımı Şekil 8: Protein ve Kalori Sağlamak İçin Kullanılan Su Şekil 9: Avrupa Bölgesinde Ülkelere Göre Yıllık Kişi Başına Düşen Su Miktarı Şekil 10: Su Kirliliğinin Öncelikli Sorun Olduğu İllerin Sayısı ve Oranı (%) Şekil 11: Kirliliğe Maruz Kalmış Yerüstü ve Yeraltı Su Kaynaklarının Kirlenme Nedenleri Şekil 12: İl Merkezlerinde Atıksulardan Kaynaklanan Kirlenme Nedenleri Şekil 13: İlçelerde Atıksulardan Kaynaklanan Kirlenme Nedenleri Şekil 14: Beldelerde Atıksulardan Kaynaklanan Kirlenme Nedenleri Şekil 15: Su Kirliliğinin Önlenmesinde il Sınırları İçerisinde Karşılaşılan En Önemli Güçlükler Şekil 16: 2008 Yılında Belediyeler Tarafından Şebeke İle Dağıtılmak Üzere Çekilen Suyun Çekilen Yerlere Göre Oranları Şekil 17: 2008 Yılında Belediyelerce Temin Edilen İçme ve Kullanma Suyuna Uygulanan Arıtma Yöntemleri Oranı Şekil 18: İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İle Hizmet Verilen Belediye Sayısı ( ) Şekil 19: İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı ( ) Şekil 20: İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi Sayısı ( ) Şekil 21: İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Belediye Sayısı ( ) Şekil 22: İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı ( ) Şekil 23: Sektörler Tarafından Doğrudan Su Kaynaklarından Çekilen Suyun Oranları Şekil 24: Doğrudan Su Kaynaklarından Çekilen Suyun Sektörel Dağılım Oranları Şekil 25: Kanalizasyon Şebekeleri İle Toplanan Atıksuların Deşarj Edilme Oranları Şekil 26: Arıtılan Atıksuya Uygulanan Arıtma Yöntemi Oranları Şekil 27: Kanalizasyon Şebekesi İle Hizmet Verilen Belediye Sayısı ( ) Şekil 28: Kanalizasyon Şebekesi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı ( ) Şekil 29: Atıksu Arıtma Tesis Sayısı ( ) Şekil 30: Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Belediye Sayısı ( ) Şekil 31: Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı ( ) Şekil 32: Sektörler Tarafından Doğrudan Alıcı Ortamlara Deşarj Edilen Atıksuyun Oranları Şekil 33: Doğrudan Alıcı Ortamlara Deşarj Edilen Atıksuyun Sektörel Dağılım Oranları XV

18 Dünyada ve Ülkemizde Su RESİMLER DİZİNİ Resim 1: Su Çevrimi Resim 2: Akarsu Havzaları Haritası Resim 3: Dünya Genelinde Temiz Su Bölgeleri Resim 4: Kirleticilerin Ortaya Çıktığı Yıllar Resim 5: Su Kirliliği Öncelikleri Haritası KISALTMALAR AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AWWA: Amerikan Su İşleri Birliği CBS: Coğrafi Bilgi Sistemi DİE: Devlet İstatistik Enstitüsü DPT: Devlet Planlama Teşkilatı DSİ: Devlet Su İşleri EC: Avrupa Birliği EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı GFN: Küresel Ayak İzi Bağı IWA: Uluslar arası Su Birliği İSKİ: İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi İSO: İstanbul Sanayi Odası MTA: Maden Tetkik ve Arama MWRA: Massachusetts Su Kaynakları Yönetimi SÇD: Su Çerçeve Direktifi TMK: Türk Medeni Kanunu TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TS: Türk Standartları TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumun Başkanlığı TÜSİAD: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği UFW: Hesaplanamayan Su Miktarı USİAD: Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı WWF: Doğal Hayatı Koruma Vakfı ZSL: Londra Zooloji Derneği XVI

19 Su Yönetimi ve Mevzuatı SUNUŞ Nerede yaşarsak yaşayalım geçimimiz, hatta yaşamımız yeryüzünün doğal olarak verdiği hizmetlere bağlıdır. Ne yazık ki bu hizmetlerin temelini oluşturan kaynakları çok büyük bir hızla, kendini yenileme şansı bırakmadan tükettiğimiz görülmektedir. Şu andaki yaşam biçimlerimiz ile geleceğimizi tehlikeli hale getirmekteyiz. Su zengini olmayan ülkemizde; su kaynaklarımız, yanlış ve bilinçsiz kullanımlarla kirlenmekte ve hızla azalmaktadır. Bu haliyle ülkemiz gelecekte su sıkıntısı yaşayabilecek ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut su potansiyelimiz olan 112 milyar m 3 suyun ancak %36 sını geliştirebilmiş durumdayız. Gelişmiş ülkeler ise su kaynaklarının %100 e yakın bölümünü geliştirmiş durumda olup, faaliyetlerini su kirliliğinin azaltılması konusuna yoğunlaştırmışlardır. Temiz su tedarik etmek, atık suyu idare etmek ve temizlik/sağlık şartlarını sağlamak insani gelişmenin en temel üç şartı olarak kabul ediliyor. Kalkınmakta olan ülkelerin büyük bir bölümünde, kirli ve mikroplu sular insan güvenliğini silahlı çatışmalardan daha çok tehdit ediyor. Su ve temizlik alanındaki hedefler için yatırılan her bir dolar, kazanılan zaman, artan verimlilik ve azalan sağlık harcamaları açısından sekiz dolarlık bir ekonomik kazanç getiriyor. O halde, özellikle ülkemizde su kaynaklarını korumayı ve geliştirmeyi, temiz su tedarik etmeyi, su kullanımını ekonomik kılmayı, atık suyu idare etmeyi öngören su politikası ve uygulamalarına ihtiyaç vardır. Elinizdeki bu çalışmada su ve atıksu hizmetleri ile ilgilenen kişilerin özde bilmesi gereken temel ve güncel bilgiler verilmeye çalışılmış, mevzuatın çokluğuna dikkat çekilerek, kanun, tüzük ve yönetmelikten oluşan toplam yüzotuz mevzuat özet olarak ele alınmış, ayrıca su ve atıksu hizmetlerinde yetkili kurum ve kuruluşların görevleri ile yasal dayanakları yirmisekiz ana konu ve bu konuları ilgilendiren toplam yüzellidokuz görev / fonksiyon tablolar haline getirilmiştir. Özellikle yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu güncel konuları da içermesi nedeniyle önemli bir boşluğu dolduracağını düşündüğüm Dünyada ve Ülkemizde Su, Su Yönetimi ve Mevzuatı isimli bu kitabın tüm okuyuculara faydalı olmasını temenni eder, kitabı hazırlayan Atila TÜRKYILMAZ ı kutlarım. Yrd. Doç. Dr. Beril (Salman) AKIN Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı XVII

20 Dünyada ve Ülkemizde Su XVIII

21 Su Yönetimi ve Mevzuatı ÖNSÖZ Su, alternatifi olmayan doğal bir kaynaktır. Su, insanın temel ihtiyaçlarını karşılaması yanında; sürdürülebilir tarım, enerji üretimi, endüstri, ulaşım, turizmin ve gelişmenin de kaynağıdır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Bu nedenlerle dünya tarihinde su kaynaklarının yönetimi uygarlıkların gelişmesinde ve çöküşlerinde her zaman önemli roller oynamıştır. Dünyanın yaklaşık %75 i sudur. Suyun bu kadar çok olduğuna aldanmayalım. Yeryüzündeki toplam su kaynaklarının sadece yaklaşık % 1 i kullanılabilir durumdadır. Kişi başına kullanılan su miktarında dünya ortalaması m 3 civarında iken, ülkemizde bu miktar 2007 verilerine göre m 3 e düşmüştür yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağı öngörüsüne göre kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının m 3 civarında olacağı söylenebilir. Ülkemizin mevcut su potansiyeli olan 112 milyar m 3 suyun da ancak %36 sını geliştirebildiğimiz görülmektedir. Bu durumda mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisi dikkate alındığında su kaynakları üzerinde olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Talebin artması, su kaynaklarının kirletilmesi ve kötü yönetilmesi, suyu giderek daha da kıt bir kaynak haline getirmektedir. Bu özelliklere, suyun yerküre üzerindeki eşitsiz dağılımı da eklendiğinde, su yönetimi çağımızın en önemli sorunlarından birine dönüşmektedir. Bu nedenle gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakılması, kaynakların çok iyi korunup, akılıca kullanılmasını gerektirmektedir. İçtiğimiz her yudum suda, yerkürenin atmosferinde binlerce, hatta on binlerce tur atmış su molekülleri bulunmakta olup, sıvı haldeki su en az üç milyar yıldır deniz, hava ve kara arasında dolaşıp durmaktadır. Yine çevrim sürecinde bir yağmur damlacığı yılda kez buharlaşıp, yeniden yağış olarak yeryüzüne dönmekte ve böylece, yaklaşık km³ su kıtalar ile atmosfer arasında hareket etmektedir. Bu olağanüstü çevrim nedeniyle hangi yılda, hangi ayda, bulutların nereye, ne kadar su bırakacağına hakim olunamayacağına göre, doğanın kanunları bilinip, ona uyulmalıdır. Yaşamsal kaynağımız olan suyun iyi yönetilmesi gerekmektedir. Burada en büyük görevde kuşkusuz bu misyonu yüklenen kurum ve kuruluşlara düşmektedir. Bu misyona katkı sağlamak Dünyada ve Ülkemizde Su, Su Yönetimi ve Mevzuatı isimli kitabımın amacını oluşturmaktadır. Kitabımda su hizmetlerini yürüten veya ilgilenen kişilerin özde bilmesi gereken güncel bilgileri vermeye çalıştım. Ayrıca mevzuatın çokluğuna dikkat çekerek, idarecilerin bütüne hakim olabilmelerinin veya su mevzuatında aradıkları bir konuyu nerede bulabileceklerinin yolunu göstermeye çalıştım. Kitabımın Dünyada ve Ülkemizde Su başlıklı birinci bölümünde; suyun tarifi, özellikleri, standartları, önemi, çevrimi, miktarı, sektörlere göre dağılımı, suyun insan sağlığıyla ilişkisi su raporları, su kayıpları, XIX

22 Dünyada ve Ülkemizde Su su kirliliği, suyun temini ve tüketimi, kanalizasyon şebekesi ve atıksu üretimi, 5. Dünya Su Forumu, AB Su çerçeve direktifi, inancın suda yansıması gibi konular hakkında kısa, öz, genel bilgiler verdim. Yaptığım araştırmalarda su konusu ile ilgili olarak Resmi Gazete de yayımlanmış bulunan uluslararası anlaşma ve protokol ile kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve tüzüklerin yüzyirmialtı adet olduğunu gördüm. Bu sayıya ülkemizin çeşitli ülkelerin hükümetleri ile yaptığı çevre konusundaki ikili anlaşmalar dahil değildir. Mevzuatın çokluğu bir yana ülkemizde su kaynaklarının kullanımı ve yönetiminde birden fazla birincil ve/veya ikincil mevzuat düzenlemeleri kapsamında farklı kurum ve kuruluşların görevlendirilmesi, hukuksal ve kurumsal dağınıklığa da sebep olmuştur. Bu nedenle kitabımın Su Mevzuatı başlıklı ikinci bölümünde; Su Yönetiminde Hukuksal ve Kurumsal Dağınıklık, Su Mevzuatı Listesi ve Su Mevzuatı Özet Bilgileri konularını işledim. Kitabımın Su Yönetiminde Kurumsal Yapı isimli üçüncü bölümünde ise; mevzuatın çok olması ve herkesin tüm mevzuatı gözden geçirmesinin büyük zaman alacağını dikkate alarak, okuyucularımıza kolaylık sağlamak amacıyla ülkemizde gerek doğrudan, gerekse dolaylı olarak su ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile su konusundaki görevlerini Su Yönetiminde Yetkili Kurum ve Kuruluşlar başlığı altında, su hakkında; konu, görev/fonksiyon, yetkili kurum ve kuruluşlar ile yasal dayanaklarını ise Su Hizmetlerinde Yetkili Kurum ve Kuruluşlar İle Yasal Dayanakları başlığı altında tablolar haline okuyucularıma sundum. Ekler bölümüne ise; yerel yönetimler için çok önemli olan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile inancın suda yansımasının güzel bir örneği olan Fuzulî nin Su Kasidesi ni aldım. Daha detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler için kitabımda alıntı yaptığım eserlerin yaklaşık %70 inin web adreslerini yazdım Ayrıca Kaynakça kısmına ileri okumalar için su hakkında internette yayımlanmış olan yetmişin üzerinde kitabın web adreslerini verdim. Kitap çalışması için beni yüreklendiren Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hayrettin GÜNGÖR başta olmak üzere, bu eserin ortaya çıkmasında katkısı olanlara, basılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, çalışmamın ilgililere yararlı olmasını diliyorum. Atila TÜRKYILMAZ XX

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ,

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-56 TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlayan: Prof.Dr. Metin YEREBAKAN İSTANBUL Bu eserin tüm telif lıakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-82-6 YAYIN NO: KB: 2886 - ÖİK: 730 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

SU KALİTES. TERLERİ ve STANDARTLAR 24.02.2013

SU KALİTES. TERLERİ ve STANDARTLAR 24.02.2013 SU KALİTES TESİ KRİTERLER TERLERİ ve STANDARTLAR Doç.. Dr. Eyüp p DEBİK 24.02.2013 Su Tasfiyesinin Amacı Suyun kullanma maksadına uygun hale getirilmesidir. Tabiatta mevcut su kaynakları,, bazı istisnalar

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: su kirliliği kontrolü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! İR BELEDİYESİ DÜRLÜĞÜ Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1 Gaziantep, Anadolu nun ilk yerleșim yerlerinden biri olması nedeniyle en eski kültür merkezlerinden

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı