DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU"

Transkript

1

2

3 TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU SU YÖNETİMİ VE MEVZUATI Atila TÜRKYILMAZ ANKARA I

4 Dünyada ve Ülkemizde Su ISBN: Baskı Sarıyıldız Ofset İvogsan Ağaç İşleri Sanayi 523.Sokak No:31 Ostim / ANKARA Tel:(0 312) * Faks:(0 312) II

5 Su Yönetimi ve Mevzuatı Kuruluşu 1945 yılına kadar dayanan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel yönetim birliğidir. Türkiye Belediyeler Birliğinin görevleri arasında; belediyelerin çıkarlarını korumak, gelişmelerine yardımcı olmak, seçilmiş yöneticileri ile personeline yönelik eğitimler vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile her düzeyde bilgi paylaşımını teşvik etmek, belediyecilik alanında dünyada ve Türkiye deki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak ve belediyelerle ilgili yasa hazırlıklarına görüş bildirmek yer almaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartını esas alarak belediyeleri ilgilendiren ve etkileyen mevzuat hazırlıklarında görüş bildirmekte ve parlamento ve merkezi idare kuruluşları nezdinde etkili lobicilik faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca seminer, panel, konferans, çalıştay, yurt-içi ve yurtdışı teknik ziyaretler düzenlemekte; aylık süreli yayını olan bir dergi ve belediyecilik alanında çeşitli yayınlar çıkarmakta, belediyelere hukuki destek sağlamakta, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yerel yönetim birlikleri ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmekte kardeş şehir ilişkilerinde koordinasyon sağlamakta ve belediyelerimizi Avrupa Birliği üyelik sürecine hazırlayarak bu yönde proje hazırlama kapasitelerini geliştirmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği dünyada ve Avrupa da bir takım yerel yönetim birliklerinin üyesi olup ayrıca bazı uluslararası kuruluşlarla belediyelerimiz arasında bağlantı ve koordinasyon sağlamaktadır. Bu kuruluşlar arasında Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (CLRAE) ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR) yer almaktadır. III

6 Dünyada ve Ülkemizde Su Hoşgörü ve anlayış örneği eşim Muhterem e ve biricik yavrularıma... IV

7 Su Yönetimi ve Mevzuatı İÇİNDEKİLER Tablolar Dizini... XIV Şekiller Dizini... XV Resimler Dizini... XVI Kısaltmalar... XVI Sunuş... XVII Önsöz... XIX Birinci Bölüm DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU 1. Suyun Tarifi İnsani Tüketim Amaçlı Su Kaynak Suyu İçme Suyu İşlem Görmüş Kaynak (Memba) Suyu Doğal Mineralli Su İçme Kullanma Suyu Suyun Özellikleri Suyun Standartları Suyun Kalite Standartları İçme ve Kullanma Suyu Standartları Suyun Önemi Su ve Sağlık Su ve İnsan Su İçmek İçin 46 Neden Suyun Sebep Olduğu Hastalıklar İçmesuyu Kaynaklı Hastalıklardan Korunmak İçin Belediyeler ve Su İdareleri Tarafından Alınacak Tedbirler İçme Suyu Tesislerinde Sağlık Konusunda Alınacak Tedbirler Kaptajlar İsale Hatları Arıtma Tesisleri Su Hazneleri V

8 Dünyada ve Ülkemizde Su Şebeke Dezenfeksiyon Acil Durumlarda Bireysel Su Dezenfeksiyonu İçme ve Kullanma Sularının Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Su Çevrimi / Suyun Serüveni Raporlara Göre Suyun Durumu Küresel İnsani Gelişme Raporu Değişen Dünyada Su Küresel Eğilimler: Yaşayan Gezegen Raporu Üretimin Su Ayak İzi Tüketimin Su Ayak İzi Dünyada Suyun Miktarı ve Su Kaynaklarının Dağılımı Ülkemizde Su Kaynaklarının Miktarı Yüzeysel Su Kaynakları Yeraltı Suyu Kaynakları Jeotermal Kaynaklar Dünyada ve Ülkemizde Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı Dünyada ve Ülkemizde Su Kayıpları Su Kaybı Bileşenleri Dünyada ve Ülkemizde Su Kaybı Oranları Su Bütçesi Bileşenlerinin Kayıp Su Oranına Göre Tahmini Dağılımı Kayıp Su Yönetimi Kayıp Su Yönetiminde Başarılı Uygulamalar Dünyada ve Ülkemizde Kişi Başına Kullanılabilir Su Miktarı Ülkemizde Su Kirliliği ve Su Kaynaklarının Kalitesi Su Kirliliğinin Oluşması Su Kirliliği ve Mevzuat Su Kaynaklarının Kirlenmesine Yol Açan Unsurlar İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Ülkemizde Su Temini ve Tüketimi Belediyeler İçme Ve Kullanma Suyu Temel Göstergeleri Sektörel Su İstatistikleri VI

9 Su Yönetimi ve Mevzuatı Kişi Başına Günlük Kentsel Su Tüketimi İçme ve Kullanma Suyu Temel Göstergeleri Ülkemizde Kanalizasyon Şebekesi ve Atıksu Üretimi Belediyeler Kanalisazyon İstatistikleri Sektörel Atıksu İstatistikleri Atıksuyun Yeniden Kullanımı / Geri Kazanımı Dünyada Ve Ülkemizde Artan Su Sorunları İnsan Faaliyetlerinin Tatlısu Ekositemleri Üzerine Etkileri Arazilerin Dönüştürülmesi Ve Bozulma Baraj Yapımı Set ve Kanal Yapımı Nehir Yataklarında Büyük Ölçekli Değişiklikler Yeraltı Sularının Çekilmesi Kontrolsüz Kirlilik İklimi Değiştiren Hava Kirleticilerin Salımı Egzotik Türlerin Yaygınlaşması Nüfus ve Tüketim Artışı Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi Su Çerçeve Direktifi nin Amacı ve Oluşum Süreci Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi nin Amaçları Su Çerçeve Direktifi nin Ana Prensipleri Suyun Adil Ücretlendirilmesi Sürdürülebilir Su Kullanımı Uluslararası İşbirliği ve Yeni Su Birliği Su Herkesin Konusudur Su Hassas Bir Kaynaktır Su Çerçeve Direktifi ve Türkiye Dokuzuncu Kalkınma Planında Su Kaynaklarının Kullanımı Ve Yönetimi Konusunda Temel Yaklaşımlar Beşinci Dünya Su Forumu: Dünyanın En Büyük Su Zirvesi Beşinci Dünya Su Forumu Yerel ve Bölgesel Hükümetler Bildirgesi ve Eylem Çağrısı Beşinci Dünya Su Forumu Yerel Ve Bölgesel Yönetimler İçin İstanbul Su Mutabakatı Beşinci Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı Yerel ve Bölgesel Bir Eylem Planı İçin Rehber İlkeler VII

10 Dünyada ve Ülkemizde Su Bulgular Hedefler Önlemler Su Politikalarını Güncellemek İçin On İki Öncelik İnancın Suda Yansıması Musevilik ve Hıristiyanlıkta Su İslamda Su İkinci Bölüm SU MEVZUATI 1. Su Yönetimde Hukuksal Ve Kurumsal Dağınıklık Su Mevzuatı Listesi Su Mevzuatı Özet Bilgileri T.C. Anayasası Türk Medeni Kanunu Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatı (Osmanlı Kanunu) Sular Hakkında Kanun Sular Kanununun Uygulanışını Gösteren Tüzük Yeraltı Suları Hakkında Kanun Yeraltı Suları Tüzüğü Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerinde İçme Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun Belediye Kanunu Büyükşehir Belediye Kanunu İl Özel İdaresi Kanunu İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliği Tarifeler Yönetmeliği Havza Koruma Yönetmeliği Yeraltı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi Ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin... Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun VIII

11 Su Yönetimi ve Mevzuatı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Belediye Gelirleri Kanunu Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerin... Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38) Toplu Konut Kanunu Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Çevre Kanunu Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Çevre Ve Ormancılık Şurası Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB İle 75/440/AB) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/AB) Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Çevre Denetimi Yönetmeliği IX

12 Dünyada ve Ülkemizde Su Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Yalova Termal Kaplıcalarının İdaresi ve İşletmesi Hakkında Kanun Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Dairesinin Çalışma Usul Ve Esasları İle İşletmeye Dair Her Türlü Mali Ve İdari Muamelelerin Yürütülme Şekline Ve Muhasebe Usullerine Dair Yönetmelik İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun Çevre Sağlığı Denetimi Ve Denetçileri Hakkında Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Su Ürünleri Kanunu Su Ürünleri Yönetmeliği Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği Çeltik Ekimi Kanunu Köy Kanunu Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun Köy İçme Suları Hakkında Kanun Kıyı Kanunu Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Karasuları Kanunu Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) Ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Sanat Ve Ticaret Hakkında Kanun X

13 Su Yönetimi ve Mevzuatı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde. Kararname Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Enerji Piyasası Kanunu Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına. İlişkin Kanun Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İller Bankası Kanunu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik Kalkınma Planları Turizmi Teşvik Kanunu İmar Kanunu Maden Kanunu Dışişleri Bakanlığının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Avrupa Birliği Genel Sekreterli Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Türkiye İstatistik Kanunu Türk Ceza Kanunu İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması Ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu XI

14 Dünyada ve Ülkemizde Su Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik Ölçüler ve Ayar Kanunu Ölçü Aletleri Yönetmeliği 2004/22/AT Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT) Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği Akdeniz`de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri Ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokol Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesinde ve Fevkalade Hallerde Akdenizin Kirlenmesinde Yapılacak İşbirliğine Ait Protokol Akdeniz in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi Akdeniz de Gemilerden ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizden Yakmadan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Protokolü Akdenizin Kara Kökenli Kaynaklardan ve Faaliyetlerden Dolayı Kirlenmeye Karşı Korunması Protokol Akdeniz de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokolü Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme Uyarınca Akdeniz`de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokolü Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi Karadeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokolleri Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa Çevre Ajansı ve Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı na Katılımı Anlaşması Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Teşkilatı (Fao) İle İmzalanan Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Ve Korunması Projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed) Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Atmosferde, Feza da ve Su Altında Nükleer Silah Denemelerinin Men i Hakkında Antlaşma Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme XII

15 Su Yönetimi ve Mevzuatı Üçüncü Bölüm SU YÖNETİMİNDE KURUMSAL YAPI 1. Su Yönetiminde Yetkili Kurum Ve Kuruluşlar Su Hizmetlerinde Yetkili Kurum Ve Kuruluşların Görevleri İle Yasal Dayanakları Su Kaynakları ve Atıksu Yönetimi Havza Koruma Hassas Su Alanları Sulak Alanlar Yeraltı Suları Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kaynak Suları Dereler İçme ve Kullanma Suları İçme Suyu Temini Yüzme ve Rekreasyon Amaçlı Kullanılan Sular Taşkın Sular Sulu Ziraatı Yaygınlaştırma Bataklık Arazilerin Kurutulması Hidroelektrik Enerji Üretme Yağış ile İlgili Verilerin Üretilmesi, Değerlendirilmesi, Saklanması Çevre İstatistiklerini Derlemek ve Yayınlamak Sınır Aşan Sular AB Müktesebatına Uyum Atıksu Atıksu Hizmetleri Deniz Kirlenmesi Su ve Hizmet Tarifelerinin Belirlenmesi Su Ücretinde İndirim Tüketici Hakları Çevre Temizlik Vergisi Su Sayaçları Çevrenin Korunması EKLER 1.İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Su Kasidesi Kaynakça Web Siteleri XIII

16 Dünyada ve Ülkemizde Su TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yüzeysel Suların Kategorilere Göre Kalite Standartları Tablo 2: İçme ve Kullanma Suyu Göstergeleri Tablo 3: Sağlıklı Suya Erişen Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı Tablo 4: Su ve Gıdalarla Bulaşan Hastalıkların Özellikleri ve Korunması Tablo 5: Dünyadaki Suyun Dağılımı Tablo 6: Küresel Su Dağılımını Gösteren Bir Tahmin Tablo 7: Ülkemizin Su Kaynakları Tablo 8: Türkiye nin Genel Su Bütçesi Tablo 9: Türkiye nin Havza Bazında Su Potansiyeli Tablo 10: Akarsu Havzalarında Arıtma Uygulanan ve Uygulanmayan Toplam Belediye Nüfusları Tablo 11: Havza Önceliklendirme Tablosu Tablo 12: Dünyada ve Ülkemizde Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımı Tablo 13: Türkiye de Yıllarında Sektörler Tarafından Kullanılan Su Miktarı Tablo 14: IWA/AWWA Yöntemine Göre Su Bütçesinin Bileşenleri Tablo 15: IWA/AWWA Yöntemine Göre Su Bütçesi Tablosu (m³/yıl) Tablo 16: Avrupa Ülkelerindeki Ortalama Su Kayıpları Oranı Tablo 17: Dünya da Kişi Başına Kullanılabilir Su Potansiyeli Tablo 18: Dünyada ve Ülkemizde Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarı Tablo 19: Belediye Su İstatistikleri Temel Göstergeleri, 2008 Tablo 20: Belediye İçme ve Kullanma Suyu Temel Göstergeleri, Tablo 21: Günlük Temel İçme ve Kullanma Suyu İhtiyacı Tablo 22: Dünya da ve Türkiye de Kişi Başına Günlük Ortalama Kentsel Su Tüketimi Tablo 23: TÜİK 2008 Verilerine Göre Su Verileri Tablo 24: Belediye Atıksu Temel Göstergeleri, 2008 Tablo 25: Belediye Atıksu Temel Göstergeleri, Tablo 26: Su Yönetiminde Yetkili Kurum / Kuruluşlar ve Görevleri Tablo 27: Su Hizmetlerinde Yetkili Kurum ve Kuruluşların Görevleri İle Yasal Dayanakları XIV

17 Su Yönetimi ve Mevzuatı ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1: Çeşitli Ülkelerde Askeri, Sağlık İle Su Ve Sanitasyon Alanında Yapılan Kamu Harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Oranı Şekil 2: Ülkelere Göre Üretimin Toplam Su Ayak İzi Şekil 3: Su Ayak İzinin Bileşenleri Şekil 4: Ülkelere Göre Tüketimin Kişi Başı Su Ayak İzi Şekil 5: Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımın Grafikte Dağılımı Şekil 6: Yılları Arasında Su Kaynaklarının Sektörel Kullanımındaki Değişmeler Şekil 7: Su Bütçesi Bileşenlerinin % 40 Kayıp Su Oranına Göre Tahmini Dağılımı Şekil 8: Protein ve Kalori Sağlamak İçin Kullanılan Su Şekil 9: Avrupa Bölgesinde Ülkelere Göre Yıllık Kişi Başına Düşen Su Miktarı Şekil 10: Su Kirliliğinin Öncelikli Sorun Olduğu İllerin Sayısı ve Oranı (%) Şekil 11: Kirliliğe Maruz Kalmış Yerüstü ve Yeraltı Su Kaynaklarının Kirlenme Nedenleri Şekil 12: İl Merkezlerinde Atıksulardan Kaynaklanan Kirlenme Nedenleri Şekil 13: İlçelerde Atıksulardan Kaynaklanan Kirlenme Nedenleri Şekil 14: Beldelerde Atıksulardan Kaynaklanan Kirlenme Nedenleri Şekil 15: Su Kirliliğinin Önlenmesinde il Sınırları İçerisinde Karşılaşılan En Önemli Güçlükler Şekil 16: 2008 Yılında Belediyeler Tarafından Şebeke İle Dağıtılmak Üzere Çekilen Suyun Çekilen Yerlere Göre Oranları Şekil 17: 2008 Yılında Belediyelerce Temin Edilen İçme ve Kullanma Suyuna Uygulanan Arıtma Yöntemleri Oranı Şekil 18: İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İle Hizmet Verilen Belediye Sayısı ( ) Şekil 19: İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı ( ) Şekil 20: İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi Sayısı ( ) Şekil 21: İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Belediye Sayısı ( ) Şekil 22: İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı ( ) Şekil 23: Sektörler Tarafından Doğrudan Su Kaynaklarından Çekilen Suyun Oranları Şekil 24: Doğrudan Su Kaynaklarından Çekilen Suyun Sektörel Dağılım Oranları Şekil 25: Kanalizasyon Şebekeleri İle Toplanan Atıksuların Deşarj Edilme Oranları Şekil 26: Arıtılan Atıksuya Uygulanan Arıtma Yöntemi Oranları Şekil 27: Kanalizasyon Şebekesi İle Hizmet Verilen Belediye Sayısı ( ) Şekil 28: Kanalizasyon Şebekesi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı ( ) Şekil 29: Atıksu Arıtma Tesis Sayısı ( ) Şekil 30: Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Belediye Sayısı ( ) Şekil 31: Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı ( ) Şekil 32: Sektörler Tarafından Doğrudan Alıcı Ortamlara Deşarj Edilen Atıksuyun Oranları Şekil 33: Doğrudan Alıcı Ortamlara Deşarj Edilen Atıksuyun Sektörel Dağılım Oranları XV

18 Dünyada ve Ülkemizde Su RESİMLER DİZİNİ Resim 1: Su Çevrimi Resim 2: Akarsu Havzaları Haritası Resim 3: Dünya Genelinde Temiz Su Bölgeleri Resim 4: Kirleticilerin Ortaya Çıktığı Yıllar Resim 5: Su Kirliliği Öncelikleri Haritası KISALTMALAR AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AWWA: Amerikan Su İşleri Birliği CBS: Coğrafi Bilgi Sistemi DİE: Devlet İstatistik Enstitüsü DPT: Devlet Planlama Teşkilatı DSİ: Devlet Su İşleri EC: Avrupa Birliği EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı GFN: Küresel Ayak İzi Bağı IWA: Uluslar arası Su Birliği İSKİ: İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi İSO: İstanbul Sanayi Odası MTA: Maden Tetkik ve Arama MWRA: Massachusetts Su Kaynakları Yönetimi SÇD: Su Çerçeve Direktifi TMK: Türk Medeni Kanunu TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TS: Türk Standartları TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumun Başkanlığı TÜSİAD: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği UFW: Hesaplanamayan Su Miktarı USİAD: Ulusal Sanayici ve İşadamları Derneği WHO: Dünya Sağlık Teşkilatı WWF: Doğal Hayatı Koruma Vakfı ZSL: Londra Zooloji Derneği XVI

19 Su Yönetimi ve Mevzuatı SUNUŞ Nerede yaşarsak yaşayalım geçimimiz, hatta yaşamımız yeryüzünün doğal olarak verdiği hizmetlere bağlıdır. Ne yazık ki bu hizmetlerin temelini oluşturan kaynakları çok büyük bir hızla, kendini yenileme şansı bırakmadan tükettiğimiz görülmektedir. Şu andaki yaşam biçimlerimiz ile geleceğimizi tehlikeli hale getirmekteyiz. Su zengini olmayan ülkemizde; su kaynaklarımız, yanlış ve bilinçsiz kullanımlarla kirlenmekte ve hızla azalmaktadır. Bu haliyle ülkemiz gelecekte su sıkıntısı yaşayabilecek ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut su potansiyelimiz olan 112 milyar m 3 suyun ancak %36 sını geliştirebilmiş durumdayız. Gelişmiş ülkeler ise su kaynaklarının %100 e yakın bölümünü geliştirmiş durumda olup, faaliyetlerini su kirliliğinin azaltılması konusuna yoğunlaştırmışlardır. Temiz su tedarik etmek, atık suyu idare etmek ve temizlik/sağlık şartlarını sağlamak insani gelişmenin en temel üç şartı olarak kabul ediliyor. Kalkınmakta olan ülkelerin büyük bir bölümünde, kirli ve mikroplu sular insan güvenliğini silahlı çatışmalardan daha çok tehdit ediyor. Su ve temizlik alanındaki hedefler için yatırılan her bir dolar, kazanılan zaman, artan verimlilik ve azalan sağlık harcamaları açısından sekiz dolarlık bir ekonomik kazanç getiriyor. O halde, özellikle ülkemizde su kaynaklarını korumayı ve geliştirmeyi, temiz su tedarik etmeyi, su kullanımını ekonomik kılmayı, atık suyu idare etmeyi öngören su politikası ve uygulamalarına ihtiyaç vardır. Elinizdeki bu çalışmada su ve atıksu hizmetleri ile ilgilenen kişilerin özde bilmesi gereken temel ve güncel bilgiler verilmeye çalışılmış, mevzuatın çokluğuna dikkat çekilerek, kanun, tüzük ve yönetmelikten oluşan toplam yüzotuz mevzuat özet olarak ele alınmış, ayrıca su ve atıksu hizmetlerinde yetkili kurum ve kuruluşların görevleri ile yasal dayanakları yirmisekiz ana konu ve bu konuları ilgilendiren toplam yüzellidokuz görev / fonksiyon tablolar haline getirilmiştir. Özellikle yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu güncel konuları da içermesi nedeniyle önemli bir boşluğu dolduracağını düşündüğüm Dünyada ve Ülkemizde Su, Su Yönetimi ve Mevzuatı isimli bu kitabın tüm okuyuculara faydalı olmasını temenni eder, kitabı hazırlayan Atila TÜRKYILMAZ ı kutlarım. Yrd. Doç. Dr. Beril (Salman) AKIN Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı XVII

20 Dünyada ve Ülkemizde Su XVIII

21 Su Yönetimi ve Mevzuatı ÖNSÖZ Su, alternatifi olmayan doğal bir kaynaktır. Su, insanın temel ihtiyaçlarını karşılaması yanında; sürdürülebilir tarım, enerji üretimi, endüstri, ulaşım, turizmin ve gelişmenin de kaynağıdır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Bu nedenlerle dünya tarihinde su kaynaklarının yönetimi uygarlıkların gelişmesinde ve çöküşlerinde her zaman önemli roller oynamıştır. Dünyanın yaklaşık %75 i sudur. Suyun bu kadar çok olduğuna aldanmayalım. Yeryüzündeki toplam su kaynaklarının sadece yaklaşık % 1 i kullanılabilir durumdadır. Kişi başına kullanılan su miktarında dünya ortalaması m 3 civarında iken, ülkemizde bu miktar 2007 verilerine göre m 3 e düşmüştür yılı için nüfusumuzun 100 milyon olacağı öngörüsüne göre kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının m 3 civarında olacağı söylenebilir. Ülkemizin mevcut su potansiyeli olan 112 milyar m 3 suyun da ancak %36 sını geliştirebildiğimiz görülmektedir. Bu durumda mevcut büyüme hızı, su tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisi dikkate alındığında su kaynakları üzerinde olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür. Talebin artması, su kaynaklarının kirletilmesi ve kötü yönetilmesi, suyu giderek daha da kıt bir kaynak haline getirmektedir. Bu özelliklere, suyun yerküre üzerindeki eşitsiz dağılımı da eklendiğinde, su yönetimi çağımızın en önemli sorunlarından birine dönüşmektedir. Bu nedenle gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakılması, kaynakların çok iyi korunup, akılıca kullanılmasını gerektirmektedir. İçtiğimiz her yudum suda, yerkürenin atmosferinde binlerce, hatta on binlerce tur atmış su molekülleri bulunmakta olup, sıvı haldeki su en az üç milyar yıldır deniz, hava ve kara arasında dolaşıp durmaktadır. Yine çevrim sürecinde bir yağmur damlacığı yılda kez buharlaşıp, yeniden yağış olarak yeryüzüne dönmekte ve böylece, yaklaşık km³ su kıtalar ile atmosfer arasında hareket etmektedir. Bu olağanüstü çevrim nedeniyle hangi yılda, hangi ayda, bulutların nereye, ne kadar su bırakacağına hakim olunamayacağına göre, doğanın kanunları bilinip, ona uyulmalıdır. Yaşamsal kaynağımız olan suyun iyi yönetilmesi gerekmektedir. Burada en büyük görevde kuşkusuz bu misyonu yüklenen kurum ve kuruluşlara düşmektedir. Bu misyona katkı sağlamak Dünyada ve Ülkemizde Su, Su Yönetimi ve Mevzuatı isimli kitabımın amacını oluşturmaktadır. Kitabımda su hizmetlerini yürüten veya ilgilenen kişilerin özde bilmesi gereken güncel bilgileri vermeye çalıştım. Ayrıca mevzuatın çokluğuna dikkat çekerek, idarecilerin bütüne hakim olabilmelerinin veya su mevzuatında aradıkları bir konuyu nerede bulabileceklerinin yolunu göstermeye çalıştım. Kitabımın Dünyada ve Ülkemizde Su başlıklı birinci bölümünde; suyun tarifi, özellikleri, standartları, önemi, çevrimi, miktarı, sektörlere göre dağılımı, suyun insan sağlığıyla ilişkisi su raporları, su kayıpları, XIX

22 Dünyada ve Ülkemizde Su su kirliliği, suyun temini ve tüketimi, kanalizasyon şebekesi ve atıksu üretimi, 5. Dünya Su Forumu, AB Su çerçeve direktifi, inancın suda yansıması gibi konular hakkında kısa, öz, genel bilgiler verdim. Yaptığım araştırmalarda su konusu ile ilgili olarak Resmi Gazete de yayımlanmış bulunan uluslararası anlaşma ve protokol ile kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve tüzüklerin yüzyirmialtı adet olduğunu gördüm. Bu sayıya ülkemizin çeşitli ülkelerin hükümetleri ile yaptığı çevre konusundaki ikili anlaşmalar dahil değildir. Mevzuatın çokluğu bir yana ülkemizde su kaynaklarının kullanımı ve yönetiminde birden fazla birincil ve/veya ikincil mevzuat düzenlemeleri kapsamında farklı kurum ve kuruluşların görevlendirilmesi, hukuksal ve kurumsal dağınıklığa da sebep olmuştur. Bu nedenle kitabımın Su Mevzuatı başlıklı ikinci bölümünde; Su Yönetiminde Hukuksal ve Kurumsal Dağınıklık, Su Mevzuatı Listesi ve Su Mevzuatı Özet Bilgileri konularını işledim. Kitabımın Su Yönetiminde Kurumsal Yapı isimli üçüncü bölümünde ise; mevzuatın çok olması ve herkesin tüm mevzuatı gözden geçirmesinin büyük zaman alacağını dikkate alarak, okuyucularımıza kolaylık sağlamak amacıyla ülkemizde gerek doğrudan, gerekse dolaylı olarak su ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile su konusundaki görevlerini Su Yönetiminde Yetkili Kurum ve Kuruluşlar başlığı altında, su hakkında; konu, görev/fonksiyon, yetkili kurum ve kuruluşlar ile yasal dayanaklarını ise Su Hizmetlerinde Yetkili Kurum ve Kuruluşlar İle Yasal Dayanakları başlığı altında tablolar haline okuyucularıma sundum. Ekler bölümüne ise; yerel yönetimler için çok önemli olan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile inancın suda yansımasının güzel bir örneği olan Fuzulî nin Su Kasidesi ni aldım. Daha detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler için kitabımda alıntı yaptığım eserlerin yaklaşık %70 inin web adreslerini yazdım Ayrıca Kaynakça kısmına ileri okumalar için su hakkında internette yayımlanmış olan yetmişin üzerinde kitabın web adreslerini verdim. Kitap çalışması için beni yüreklendiren Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hayrettin GÜNGÖR başta olmak üzere, bu eserin ortaya çıkmasında katkısı olanlara, basılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, çalışmamın ilgililere yararlı olmasını diliyorum. Atila TÜRKYILMAZ XX

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Yönetmelikler. İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB)

Yönetmelikler. İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) 20.11.2005 Pazar Sayı: 25999 (Asıl) Yönetmelikler İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) Çevre ve Orman Bakanlığından:

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün ÇEVRE KİMYASI - ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ NUMUNELERİNDE YASAL YÖNETMELİKLERE GÖRE YAPILAN ANALİZLER,NUMUNE MİKTARLARI,ANALİZ SÜRELERİ PAKET FİYATLARI VE TABLOLARI AŞAĞIDADIR 1-HAVUZ SUYU ANALİZLERİ S.B. 15.12.2011

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda

Resmî Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, bir toplu su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) (20/11/2005 R.G.NO: 25999) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş Çevre Mühendisliği Bölümü KAPSAM Ham Su Kalitesi? Nasıl arıtılıyor? Nasıl bir su içiyoruz? Sorunlar Çevre Mühendisliği Bölümü 2 KAPSAM Ham Su Kalitesi?

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11.

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 20.11. DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB)

İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik (79/869/AB ile değişik 75/440/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mevzuat 17.02.2005 Tarihli ve 25730 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI 1 2 Toplam Su Kayıpları Fiziki Kayıplar İdari Kayıplar 3 İklim ve Yer Hareketleri Su Şebekesinin Zamanla Bozulması/ Yaşlanması Suyun Kimyasal İçeriği

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Fiziksel Analizler 5,00. Sıcaklık(yerinde Ölçüm) Fiziksel Ġlave 5,00. Kimyasal Analizler 2 L 10 gün 100,00. TS EN ISO 16266:2009 100 ml 3-5 gün

Fiziksel Analizler 5,00. Sıcaklık(yerinde Ölçüm) Fiziksel Ġlave 5,00. Kimyasal Analizler 2 L 10 gün 100,00. TS EN ISO 16266:2009 100 ml 3-5 gün ÇEVRE KĠMYASI - ÇEVRE MĠKROBĠYOLOJĠSĠ NUMUNELERĠNDE YASAL YÖNETMELĠKLERE GÖRE YAPILAN ANALĠZLER,NUMUNE MĠKTARLARI,ANALĠZ SÜRELERĠ PAKET FĠYATLARI VE TABLOLARI AġAĞIDADIR 1 -HAVUZ SUYU ANALĠZLERĠ S.B. 15.12.2011

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : 52/18 Sokak No: 4 Poligon 35350 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 285 31 62 Faks : 0232 224 59 89 E-Posta : julideserdaroglu@hotmail.com Website

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur.

Ülkemizde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde birçok hüküm, ilgili AB Direktifi ile uyumludur. AB ÇEVRE MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARI AB Mevzuat Listesi Yayımlanan Yönetmelik AB Müktesebatındaki değişiklik Sektör / Direktif / Tüzük / Diğer Çevre ile ilgili Belli Başlı Kamu ve Özel Projelerin Etkisinin

Detaylı

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ

ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ ALKOLSÜZ ĐÇECEKLER TEBLĐĞĐ Tebliğ No: 2007/26 Yayımlandığı R.Gazete :15.06.2007-26553 Değişiklik: Yayımlandığı R.Gazete : 01.11.2007-26687 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; alkolsüz içeceklerin tekniğine

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları

İçerik. Türkiye de Su Yönetimi. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları İçerik Türkiye de Su Yönetimi İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Çalışmaları 2 Türkiye nin Su Potansiyeli Yıllık Yağış : 501 milyar m 3 Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu : 98 milyar m 3 Yıllık

Detaylı

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB)

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (76/160/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığını ve çevreyi korumak üzere, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ. Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014

YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ. Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014 YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014 SUNUM İÇERİĞİ İlgili mevzuat Uygunsuzluk yönetiminde amaç Uygunsuzluk yönetiminde ilgili kurumlar Uygunsuzluk durumları Uygunsuzluk

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

1.NUMUNEYE AİT BİLGİLER Sözleşme Numarası Numune Numarası Numunenin Cinsi Numuneyi Alan Kişi/Kurum Numunenin Alınma Şekli

1.NUMUNEYE AİT BİLGİLER Sözleşme Numarası Numune Numarası Numunenin Cinsi Numuneyi Alan Kişi/Kurum Numunenin Alınma Şekli 1.NUMUNEYE AİT BİLGİLER Sözleşme Numarası Numune Numarası Numunenin Cinsi Numuneyi Alan Kişi/Kurum Numunenin Alınma Şekli Numunenin Alındığı Yer Numunenin Alınma Tarihi/Saati Numunenin Laboratuvara Ulaşma

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Askıda Katı Madde (AKM) BOD 5 500 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 2 gün 1000 ml kap hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 24 saat P 1000-20ºC a

Detaylı