BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI"

Transkript

1 BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya Çıkışı 2. Özel Finans Kurumu Kavramının Tanımı 3. Kavramın Tür - İsim Niteliği ve Tür İsmin Sınırları 4. Tür İsmin Unsurları B. Özel Finans Kurumlarının Özellikleri 1. Aracı Kurum Niteliği 2. Güven Kurumu Niteliği 3. Faaliyetlerinin İmtiyaza Dayanması 4. Faizsiz Faaliyet Yapması a) Faiz Kavramı ve Kavramın Değişkenliği b) Özel Finans Kurumlarının Faaliyetleri ve Faiz 5. Banka Niteliği C. Tarihi Gelişimi D. Kuruluş Gerekçeleri II. ÖZEL FİNANS KURUMLARINA UYGULANACAK HÜKÜMLER A. Kanuni Dayanak B. Diğer Özel Hükümler C. Kıyasen Uygulanabilecek Hükümler D. Hükümlerin Genel Değerlendirmesi ve Eleştirisi II. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ BENZERİ MALİ KURULUŞLARLA TOPLU KARŞILAŞTIRMASI A. Bankalarla Karşılaştırma 1. Kurumsal Yapının ve Temel Niteliklerin Karşılaştırılması a) Kurumsal Yapının Karşılaştırılması aa) Genel olarak bb) Kuruluş amaçları, aşamaları ve özel izin zorunluluğu cc) Mali yapı dd) Denetim ee) TC. Merkez Bankası İle İlişkiler ff) Suç ve Ceza İle İlgili Hükümler b) Temel Nitelikleri Yönünden Mukayese aa) Aracı kurum niteliği bb) Güven kurumu niteliği cc) İmtiyaza dayalı faaliyet yapmaları dd) Faizsiz çalışma ee) Kamuyu aydınlatma ilkesi ff) Sorumluluklar 2. Faaliyetleri Yönünden Karşılaştırma a) Tasarrufların ekonomiye aktarılmasına aracılık yönünden karşılaştırma b) Modern bankacılık işlemlerinin karşılaştırması 3. Toplu Değerlendirme

2 B. Banka Dışı Diğer Mali Kuruluşlar İle Toplu Karşılaştırma C. Diğer Ülkelerdeki Benzer Mali Kuruluşlarla Karşılaştırma İKİNCİ BÖLÜM ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KURULUŞU, TEŞKİLATI, MALİ VE İDARİ YAPISI I. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KURULUŞU A. Kuruluş Şekli 1. Anonim Ortaklıkların Kuruluş Türleri Açısından İnceleme 2. Kuruluş Aşamaları B. Kurucu Ortakların Sorumlulukları II. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ TEŞKİLATI A. Organlar 1. Genel Kurul a) Ortakların Hakları aa) Genel olarak bb) Ortak sayısının özelliği cc) Oy hakkı dd) Oy hakkının vekaleten kullanılması b) Ortakların Sorumluluğu c) Özel Finans Kurumlarında Paylar ve Hisse Senetleri aa) Payın Özellikleri bb) Payın sağladığı haklar cc) Payın Devrindeki Özellikler 2. Yönetim Kurulu a) Seçimi b) Görevleri c) Sorumlulukları 3. Denetleme Kurulu B. Diğer Birimler 1. Şube Teşkilatı ve Muhabirler 2. Personel Yapısı III. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ DENETLENMESİ A. Genel Olarak B. İç Denetim 1. Denetleme Kurulunun Denetimi 2. Yönetimin Kendisini Denetlemesi (Müfettişler Eliyle Denetim) C. Dış Denetim 1. Merkez Bankasının Denetimi 2. Hazine Denetimi 3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Denetimi 4. Bağımsız Dış Denetim C. Denetim Araçları 1. Bilanço ve Diğer Bildirimler 2. Standart Rasyolar IV. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ MALİ YAPISI A. Özel Finans Kurumlarının Sermayesi B. Mali Bünyenin Güçlü Olması Zorunluluğu C. Mali Bünyeyi Güçlü Tutmaya Yönelik Tedbirler 2. Yedek Akçeler 3. Diğer Karşılıklar D. Bozulan Mali Bünyeyi Güçlendirmeye Yönelik Tedbirler E. Mali Bünyenin Düzelmemesinin Sonuçları

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KLASİK BANKACILIK FAALİYETLERİ I. KURUM FAALİYETLERİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ II. ÖZEL FİNANS KURUMLARININ FAALİYET İZNİ ALMASI A. İznin Anlamı B. İznin Sonuçları III. GENEL İZİN KAPSAMINDAKİ KLASİK BANKACILIK FAALİYETLERİ A. Kiralık Kasa Hizmeti B. Havale ve Transfer İşlemleri C. Fizibilite Etütleri Hazırlamak D. Merkez Bankasının Uygun Göreceği İşlemler 2. Sermaye Piyasasında Aracılık İşlemleri 3. Yatırım Fonu Kurulması 4. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi (KOB) İhracı 5. Kambiyo Faaliyeti 6. İstihbarat Hizmetleri E. Cari Hesap Açılması 1. Hukuki Yapısı ve Mevduat Niteliği a) Hukuki Yapısı b) Bedelsizlik Niteliği c) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İle İlgisi 2. Çalışma Şekli a) Cari Hesapların Açılışı ve İşleyişi b) Cari Hesaba Çek Keşidesi c) Cari Hesaplarla Toplanan Fonların Kullanılması 3. Cari Hesap Sahibinin Korunması IV. ÖZEL İZNE BAĞLI FAALİYETLER A. Teminat Mektubu Verilmesi B. Özel Şartlarla Ortaklıklar Kurmak C. Ticari Amaçla Mülk Alım Satımı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KENDİNE ÖZGÜ FON TOPLAMA FAALİYETİ (KATILMA HESABI AÇILMASI) I. KATILMA HESABININ HUKUKİ YAPISI A. Sözleşmeye Uygulanacak Hükümler B. Hesap Sahibinin Talep Hakkı 1. Talep Hakkının Kapsamı 2. Özel Finans Kurumunun Katılma Hesabı Sahibine Karşı Sorumluluğu a) Sorumluluğun Kapsamı b) Sorumluluğun Sınırları C. Benzer Müesseselerle Mukayese 1. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri 2. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri (KOB) D. Katılma Hesaplarında İnançlı Mülkiyet Esasları 1. İnançlı Muamelelerin Mahiyeti 2. İnançlı Muamelelerin Hükümleri 3. İnançlı Mülkiyetin Katılma Hesaplarına Tatbik İmkanı E. Mevduat Sözleşmesinden Farkı F. Adi Ortaklık ve Sonuca Katılmalı Ödünç Akdi Ayrımı 1. Tartışmanın Kaynağı 2. Taraf İradelerinin Etkisi

4 3. Zarara Katılma Unsuru 4. Yönetime ve Denetime Katılma Unsuru 5. Yardımcı Kıstaslar 6. Kıstasların Değerlendirilmesi 7. Sonuca Katılmalı Ödüncün Hukuki Yapısı 8. Özel Finans Kurumları Açısından Sonuçları II. KATILMA HESABININ ÇALIŞMA ŞEKLİ A. Katılma Hesabının Açılışı 2. Hesapların Açılmasında İcap ve Kabul 3. Hesap Sahibinde Aranacak Vasıflar a) Genel Olarak b) Küçüklerin ve Kısıtlıların Kendi Adlarına Açacakları Hesaplar c) Çocuklar Adına Anne Babanın Hesap Açtırması d) Küçükler Adına Üçüncü Kişilerin Hesap Açtırması e) Hesap Üzerinde Mirasçıların Hakları B. Katılma Hesabında Toplanan Fonların Kullanılması 1. Hesaplardaki Fonların Kullanılma Yerleri 2. Katılma Hesaplarının Kullanılmasında Riskin Dağıtılması İlkesi 3. Katılma Hesaplarında Hesapların Bağımsızlığı İlkesi 4. Özel Fon Toplama ve Kullanım Usulleri a) Katılma Hesaplarının Tarımsal Endüstride Kullanılması b) Müstakil Hesaplarda Fon Toplanılması C. Hesaplar Üzerinde İşlemler 1. Hesabın Devri 2. Hesaptan Para Çekilmesi veya Kapatılması D. Katılma Hesabında Zamanaşımı F. Hesapların Dayandığı Sözleşmeler ve Metinleri BEŞİNCİ BÖLÜM ÖZEL FİNANS KURUMLARININ FON KULLANDIRMA FAALİYETİ I. FONLARIN KULLANILMASI İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR A. Genel Olarak Fon Kullanılması Şartları 1. Tercih Hakkının Kuruma Ait Olması 2. Faaliyet Türleri İle İlgili Beklentiler ve Gelişmeler 3. Kurumsal İlkelerden Kaynaklanan Sınırlamalar 4. Ortaklıkla İşlem Yapma Yasağının (TK 334) Kurumlar Yönünden Sonuçları B. Kullanılabilecek Fonlar C. Fonların Kullanılabileceği Yerler ve Sınırları D. Fon Kullandırma Faaliyetinde Uyulacak Esaslar 2. Uyulacak İlkeler a) Hesapların Bağımsızlığı İlkesi b) Riskin Dağıtılması İlkesi 3. Fonların Kullanılmasında Teminatlar E. Kâr ve Zararın Belirlenmesi 1. Kâr ve Zarara Katılmaya İlişkin Genel Sınırlar a) Genel Olarak b) Düzenlemenin Eleştirisi 2. Riskin Dağıtılmasının Kâr ve Zarar Üzerindeki Etkisi 3. Beklenen Kârın Elde Edilememesinin Sonuçları 4. Masrafların Kâr ve Zarara Etkisi 5. Kâr ve Zararın Taraflar Arasında Takası İmkanı II. TOPLANAN FONLARLA ÜRETİM DESTEĞİ SAĞLANMASI A. Üretim Desteği Sağlanması Faaliyetinin Hukuki Yapısı

5 2. Uygulanacak Hükümler 3- Sözleşmenin Özellikleri B. Üretim Desteği Sağlanması Faaliyetinin İşleyişi 2. Tarafların Hak ve Borçları a) İfa Yükümü b) Akdin İfa Edilmediği Def'inin Kullanılma İmkanı c) Diğer hak ve yükümlülükler III. KÂR VE ZARARA KATILMA YÖNTEMİ İLE FON KULLANDIRMA A. Hukuki Yapısı 1. Faaliyetin Sözleşmesel Niteliği a) Genel Olarak Sözleşmeye Uygulanacak Hükümler b) Unsurları aa) Şekil Unsuru bb) Konu Unsuru cc) Sermaye Unsuru dd) Taraf Unsuru 2. Akdin Doğurduğu Sonuçlar a) Asli Sonuç: Kâr ve Zarara Katılma b) Fer'i Sonuçlar: Yönetim ve Denetim Yetkileri ve Sorumluluk B. Kâr ve Zarara Katılma Yönteminin İşleyişi 1. Yatırımın Seçimi a) Genel Olarak b) Yatırımın Seçiminde Uygulanacak Kıstaslar c) Fon Tahsisinde Teminat ve Likidite d) Riskin Dağıtılması İlkesinin Uygulanması 2. Sözleşmenin Hükümleri ve Uygulanması a) Yönetim Yetkisi ve Borçları b) Denetim Yetkisi c) Sermaye Konulması ve Etkileri d) Kâr ve Zararın Tespit Edilmesi ve Dağıtılması e) Tarafların Sorumluluğu 3. Akdin Sona Ermesi a) Sona Erme Nedenleri b) Sona Erme şekli IV. KİRA AKDİ (LEASING) A. Hukuki Yapısı B. Leasingin İşleyişi V. MAL KARŞILIĞI OLAN VESAİKİN ALIM SATIMI YOLU İLE FON KULLANDIRMA A. Genel Olarak B. Hukuki Yapısı C. İşleyişi ALTINCI BÖLÜM ÖZEL FİNANS KURUMLARIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ I. GENEL OLARAK SONA ERME II. SONA ERME SEBEPLERİ A. İnfisah Sebepleri 1. Sürenin Dolması 2. AO.nun Maksadının Elde Edilmesinin İmkansız Hale Gelmesi 3. Sermayenin Üçte İkisinin Yitirilmesi 4. Pay sahiplerinin Sayısının Asgari Sınırın Altına Düşmesi 5. Özel Finans Kurumunun İflasına Karar Verilmiş Olması 6. Kurumların Esas Sözleşmelerinde Gösterilen Sebepler 7. Kurumların Birleşmesi B. Fesih Sebepleri

6 1. Kurum Organlarından Birinin Eksikliği 2. Esas Sermayenin Üçte İkisinin Yitirilmesi 3. Esas Sözleşmede Öngörülen Sebepler 4. Genel Kurulca Feshe Karar Verilmesi III. TASFİYE A. Genel Olarak B. Tasfiye Kararı C. Tasfiye Usulü 2. Cari Hesapların Tasfiyesi 3. Katılma Hesaplarının Tasfiyesi 4. Kurum Hesaplarının Tasfiyesi S 0 N U Ç I. GENEL OLARAK II. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDIRILMESI III. ÖZEL FINANS KURUMLARI ILE İLGILI SISTEMDE YAPILMASI GEREKEN DEĞIŞIKLIKLER

SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ Dr. Fatma Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile Karşılaştırmalı ve Gerekçeli 6327 sayılı Kanunla Değişik SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU KREDİ KURULUŞLARI KANUNU TASARISI TASLAĞI (ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME İÇİN HAZIRLANAN METİN) DÜZENLEMELER DAİRESİ 19.08.2004 Madde İÇİNDEKİLER Sayfa BİRİNCİ KISIM 1

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU

BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU BANKALAR KANUNU ŞERHİ SORULARLA BANKA HUKUKU 2. Baskı Doç. Dr. Ahmet Battal Nisan-2004 Büyük ailemin sağlam yapıtaşları, samimi ilgilerini ve desteklerini her zaman hissettiğim, altın kalpli ve güler

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir. 2 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28870 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır.

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 9. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATAN FİNANSAL KURUMLAR KATILIM BANKALARI (ÖFK): Katılım Bankalarını (İslam bankalarını), islam toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. A TİPİ KARMA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Denizbank A.Ş. Adresi : Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe İstanbul Telefon ve Faks no : Telefon: (212) 355 08 00

Detaylı