İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç, fayda, mal ve hizmet, üretim, tüketim kavramları, Piyasa analizi ve fiyat teorisi, Tüketici teorisi, Üretici teorisi, Tam rekabet piyasası, Aksak rekabet piyasaları, Milli Gelir, Para, paranın fonksiyonları, para arzı, Para politikası ve enflasyon, Enflasyonun etkileri ve istikrar politikaları, İstihdam ve işsizlik, Ödemeler bilânçosu ve dış ticaret teorisi, Ekonomik büyüme ve kalkınma ISL1001 İŞLETME I İşletmenin temel kavramları, işletmenin çevre ile ilişkileri, işletme etiği, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmelerde büyüme modelleri ve kapasite türleri, yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları işlevi, araştırma ve geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi. ISL1201 MUHASEBE I Muhasebeye giriş, muhasebenin tanımı, fonksiyonları, türleri, temel muhasebe kavramları ve bilanço / gelir tablosu ilkeleri, temel mali tablolar, temel muhasebe eşitliği, muhasebede hesap kavramı ve hesapların açılıp kapatılması, yevmiye ve büyük defter kayıtları, mizan, yardımcı hesap kavramı, muhasebede defter ve belgeler, muhasebe süreci ve bir faaliyet dönemini kapsayan işlemlere ilişkin uygulama, hesap planları, bilanço hesapları: hazır değerler, menkul kıymetler, ticari ve diğer alacaklar grupları, stoklar, KDV hesaplarının açıklanması ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I İşaret Kuralları Üstel ve Köklü İfadeler, Mutlak Değer ve Logaritma, Toplam ve Çarpım Simgeleri, Özdeşlikler Binom Açılımı ve Çarpanlara Ayırma, Denklemler ve Eşitsizlikler, Bağıntı Fonksiyon ve İşletme Uygulamaları, Doğrusal Denklem Kurma ve İşletme Uygulamaları, Başabaş Noktası Analizi, Doğrusal Eşitsizlikler, Daire ve Elips, Parabol ve Hiperbol Parabolün İşletme Uygulamaları, Diziler, Seriler ve İşletme Uygulamaları, Limit, Genel İşletme Matematiği Problemleri. KAM1103 SOSYOLOJİ Sosyolojik Perspektif,Sosyolojik Araştırma Yöntemleri,Kültür, Toplum, Birey, Toplum Türleri, Toplumsal Etkileşim ve Günlük Yaşam, Aile, Evlilik ve Kişisel Yaşam, Sapkınlık ve Suç, Etnik Durum ve Irk,Tabakalaşma Ve Sınıf Yapısı, İş ve Ekonomik Yaşam,Devlet, Hükümet ve Politik Güç,Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür, Din ve Toplum, Eğitim ve Toplum.

2 AIT101 ATATÜRK İ.İ.T I Türk Devrim Tarihinin Temel Kavramları, Batı Uygarlığının Yükselişi, Osmanlı İmparatorluğu nda Dağılma Süreci, Osmanlı İmparatorluğu nda Çözüm Arayışları, Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü, Birinci Dünya Savaşı nın Sonu Ve Anadolu nun İşgali, Ulusal Direnişin Başlaması, Kongreler Dönemi Ve Ulusal Direnişin Örgütlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması, Kurtuluş Savaşı Başlıyor, Güney Ve Batı Cephelerinde Utku, Batı Cephesi nde Sona Doğru, Büyük Utku Ve Onurlu Bir Barışın Hazırlıkları, Lozan Konferansı Ve Barış. TUD101 TÜRK DİLİ I Dil nedir?,dilin Özellikleri.,Dilin Doğuşu,Dil Türleri,Kültür Nedir? Kültürü Oluşturan Öğeler ve Özellikleri.,Kültür ve Medeniyet,Dil Kültür İlişkisi,Dilin Kültür ve Millet Hayatındaki Yeri,Yeryüzündeki Diller,Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,Lehçe, Şive, Ağız Kavramı,Türk Dilinin Gelişmesinde Lehçe, Şive ve Ağızlar,Türk Dilinin Tarihi Devreleri,Türk Yazı Dilinin Tarihi Devreleri,Türkçe'de Sesler,Türkçe'de Seslerin Sınıflandırılması,Türkçe'de Ses Özelikleri,Türkçe'de Ses Olayları,Türkçe'nin Hece Yapısı,Vurgu,Türkçe'de Yapım Ekleri,Türkçe'de Çekim Ekleri,Türkçe'de Cümle,Türkçe'de Cümle Öğeleri,Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri Anlamlarına Göre Cümleler,Yüklemlerine Göre Cümleler Dizilişlerine Göre Cümleler,Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları,İmla Kuralları ve Uygulamaları YAD 101 YABANCI DİL Verb to be (am-is-are), Questions and Negatives, Possessive Adjectives (my-your-hisher), Plural Forms of Nouns, Possessive,s/The family/the Present Simple 1 (he-she-it), Questions and Negatives, The Present Simple 2 (I-you-we-they), Leisure activities (likelove+verbing), Freguency Adverbs, There is-there are, How many? Prepositions of place (in-on-opposite-next to-near-infront of-under), Some-Any/This-That-These-Those,/Can- Can)t,/Past of verb to be (was-were), Could/Countries and languages, The Simple Past Tense 1 (Reguler verbs-lrregular verbs), Time expressions (last-yesterday morning-. Ago) II. YARIYIL/ BAHAR DÖNEMİ IKT1004 MİKRO İKTİSAT Her ekonominin ana sorunları, Ekonomik düzen ve teorik çerçeve, Tüketici teorisi: eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, Farksızlık analizi ve tüketici dengesi, Tüketicinin tercihlerinde, gelirinde ve fiyatlardaki değişme ve tüketici dengesi, Piyasa talebi analizi, Talebi etkileyen söz konusu malın fiyatı dışındaki faktörlerin değişmesi ve gelir ve ikame esneklikleri, Üretici teorisi: kısa dönem ve azalan verimler kanunu, En düşük maliyetle üretim ( optimal faktör bileşimi seçimi), Maliyet teorisi: kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri, Arz analizi, Fiyat teorisi: tam rekabette piyasa teorisi yada kısmi denge, Firma dengesi yada kâr maksimizasyonu koşulu, Tam rekabet piyasasında firma dengesi ISL1002 İŞLETME II Temel yönetsel kavramlar, temel yönetim teorileri, örgütsel yapı modelleri, finansal analiz ve finansman kaynakları, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları planlaması, işgören seçim süreci, performans değerleme sistemi, kariyer planlaması, ücretleme sistemleri, araştırma geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi.

3 ISL1202 MUHASEBE II Ticari mallar hesabının işleyişi: devamlı envanter yöntemi aralıklı envanter yöntemi, stok değerleme yöntemleri, giderlerde dönem ayrımı, mali duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, maddi duran varlıklar muhasebeleştirilmesi, amortisman yöntemleri, yeniden değerleme işlemleri, yabancı kaynaklar, gelirlerde dönem ayrımı, özkaynaklar, gelir tablosu hesapları, maliyet hesaplarının kapatılması ve mali tabloların düzenlenmesi, genel uygulama ISL1402 İŞLETME MATEMATİĞİ II Türev ve Değişim Hızı, Türev Kuralları, Türev ve Süreklilik, Belirsiz Şekiller ve L Hospital Kuralı, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Eğri Çizimi, Maksimum Kar ve Minimum Maliyet Hesaplamaları, En İyileme ve Kısıtlı En İyileme, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler, Lagrange Çarpanları, İntegral Belirli İntegral ve İntegralin İşletme Uygulamaları, Matrisler, Determinant Alma ve Bir Matrisin Tersi, Doğrusal Denklem Sistemleri ve Cramer Yöntemi, Genel İşletme Matematiği Problemleri. KAM1208 HUKUKA GİRİŞ Hukuk ile ilgili genel bilgiler; Hukukun tanımı; Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar; Hukukun çeşitli anlamları; Hukukun amacı ve yararı; Çeşitli Hukuk Sistemleri. Hukuk kurallarının özellikleri; Hukuk kurallarının unsurları ve çeşitleri; Hukuk kurallarının yaptırımı ve çeşitleri. Pozitif hukukun kaynakları; Hukukun yazılı kaynakları; Hukukun yazılı olmayan kaynakları. Pozitif hukukun uygulanması; Hukuk kurallarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması. Hukuk kuralları arasında çatışma. Pozitif hukukun tasnifi: Kamu hukuku Özel hukuk ayırımı. Kamu hukuku dalları, Özel hukuk dalları. Yargı örgütü ve Türkiye de yargı kolları. Hukukta kişi kavramı; Kişi türleri ve Kişiliğin korunması. Hukukta tüzel kişi kavramı, Çeşitleri, Başlangıcı ve sonu; Ehliyetleri ve ikametgahları. Hukukta hak kavramı, çeşitleri ve hakların kazanılması, kullanılması, kaybedilmesi ve korunması. Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler; Haksız filler ve sonuçları; Hukukta sorumluluk kavramı ve türleri. Hukukta Şekil ve Usul; Sebepleri ve kullanılması. AIT102 ATATÜRK İ.İ.T Cumhuriyet Türkiye'sine Geçiş, Siyasal Alanda Devrim, Hukuk Devrimi Ve Toplumsal Yaşamın Düzenlenmesi, Eğitim Devrimi, Ekonomik Alanda Devrim, Dış Politika Gelişmeleri, Devrime Karşı Muhalif Tepkiler, Çok Partili Rejime Geçiş Süreci, Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri: Ulusalcılık, Atatürk İlkeleri: Halkçılık, Atatürk İlkeleri: Devletçilik Ve Devrimcilik, Türk Devrimi'nin Farklı İdeolojik Cephelerdeki Yorumları. TUD102 TÜRK DİLİ Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler, Sözlü ve Yazılı Kompozisyon Türleri, Konuyu Seçme ve Sınırlandırma, Konu Hakkında Bilgi Toplama, Kompozisyonda Plan Hazırlama, Kompozisyonda Plan Türleri, Paragraf nedir? Paragrafın Yapısı, Paragraf Türleri, Anlatım ve Üslup, Anlatımda Bulunması Gereken Özellikler, Kompozisyonda Anlatım Şekilleri, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Betimleyici Anlatım, Öyküleyici Anlatım, Özet Çıkarma, Not Alma, Alıntı Yapma, Dipnot Koyma, Kaynak Gösterme, Duygu Ağırlıklı Yazılar, Şiir, Olay Ağırlıklı Yazılar, Masal, Fabl, Hikaye, Roman, Tiyatro, Gezi, Anı, Otobiyografi, İnceleme Yazıları, İnceleme, Röportaj, Biyografi, Düşünce Yazıları, Makale, Fıkra, Deneme, Eleştiri, Günlük, Söyleşi, Açıklama, Haber, Mektup, Rapor, Tutanak, Sözlü Anlatım Türleri, Tartışmaya Dayalı Anlatım Türleri, Tartışma, Panel, Forum, Açık Oturum,

4 Münazara, Görüşmeye Dayalı Anlatım, Sempozyum, Mülakat, Konferans, Kongre, Hitabet, Türkçe de Anlatım Bozuklukları, Türkçe de Cümle Bozuklukları, Edebiyat Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi, Fikir Eserlerinin Muhteva Yönünden İncelenmesi. YAD 102 YABANCI DİL The simple Past Tense 2 (Negatives), Time expressions (at seven o clock-on Sundayin 2002), Count-UnCount Nouns (a-some-many-much), I like-i d like, Comparatives- Superlatives, Have got-has got, The Present Continuous Tense, Possessive Pronouns, Who is it? (Describing People) Be Going to, Infinitive of Purpose, Question Forms (When-Where- Who-How-Why ), Adjectives-Adverbs, The Present Perfect Tense (ever-never-yetjust-past participles) The Present Perfect and the Past Simple) III.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ AIT 201 A.İ.İ.T NUTUK Atatürk ün Düşünce Dünyasını Etkileyen Süreç Ve Etmenler, Büyük Söylev Üzerine, Ulusal Direnişin Örgütlenmesi, İstanbul Hükümetlerinin İhaneti, Ulusal Direnişin Ankara da Toplanması, Ulusal Bağımsızlık Savaşı, Büyük Utku Ve Onurlu Barış, Cumhuriyetin Kurulması Ve Siyasal Devrim, Atatürk ün Ulusal Egemenlik Konusundaki Demeçleri, Atatürk ün Hukuk Konusundaki Demeçleri, Atatürk ün Ekonomi Konusundaki Demeçleri, Atatürk ün Eğitim Ve Bilim Konularındaki Demeçleri, Atatürk ün Kültür Ve Sanat Konularındaki Demeçleri, Atatürk ün Dış Politika Konusundaki Demeçleri. IKT2109 MAKRO İKTİSAT Makro iktisada giriş, Milli gelir ve hâsıla hesaplarının yeniden tetkiki, Milli gelir tayinine giriş: Çarpan, Milli gelirin tayini: Statik denge modeli, Para ve maliye politikasına giriş, Arz cephesinde denge: Üretim ve fiyatlar genel seviyesi, Statik modelde denge, İş arama, ücretlerde sertlik ve işsizlik, Statik modelde para, maliye ve gelirler politikası, Sektörel talep fonksiyonları ve statik modelin genişletilmesi, Yatırım talebi, Para talebi, Para arzı, Genişletilmiş modelde para ve maliye politikası ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Yönetim, Yönetici, Lider ve Müteşebbis Kavramları; Yönetici yetenekleri ve yönetim süreci; Yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi; Klasik yönetim düşüncesine giriş ve üç ana yaklaşım; Bilimsel yönetim yaklaşımı; Yönetim süreci yaklaşımı; Bürokrasi yaklaşımları; Klasik örgüt teorisine geliştirilen eleştiriler ve Neoklasik düşünceye giriş; Neoklasik düşüncenin ana prensipleri ve ilgili kuramlar; Modern yönetim düşüncesi giriş; Sistem Yaklaşımı; Durumsallık Yaklaşımları; Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Örgütleme; Yöneltme, Koordinasyon ve Denetim. KAM2203 BORÇLAR HUKUKU Temel Bilgiler, Borçlar Hukukunun Kaynakları, Borç-Borç İlişkisi-Sorumluluk Kavramları. Sözleşme Türleri, Sözleşmenin Kurulması, İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme. Sözleşmelerde Şekil, Sözleşmelerin Yorumu, İrade İle İrade Açıklaması Arasındaki Uyumsuzluk. Sözleşmelerin Konusu, Gabin, Temsil. Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Kusursuz Sorumluluk. Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Borç İlişkisi, Borcun İfası. Borcun İfası. Alacaklı Temerrüdü (Direnmi). Borcun İfa Edilmemesi (Borca Aykırılık). Müteselsil Borçluluk, Şarta (Koşula) Bağlı Borçlar. Pey Akçesi (Bağlanma Parası - Kaporo) ve

5 Pişmanlık Akçesi (Cayma Parası), Ceza-İ Şart (Ceza Koşulu). Borcun / Borç İlişkisinin Sona Ermesi. Alacağın Temliki (Devri) ve Borcun Nakli. EKO2207 BETİMSEL İSTATİSTİK İstatistiğin tanımı-anlamı ve tarihçesi, Verilerin toplanması, Sınıflama ve Gruplama, Seriler ve grafikler, Duyarlı ortalamalar, Duyarlı olmayan ortalamalar, Oranlar, Değişkenlik ölçüleri, Bölünme şekli ölçüleri, Endeksler, Olasılık Teorisi, Rassal Değişkenler Ve Olasılık Bölünmeleri Binom Hipergeometrik Poisson bölünmeleri, Normal Bölünme. SEÇMELİ DERSLER ISL2203 ENVANTER BİLÂNÇOSU Muhasebenin gelişimi ve ülkemizde muhasebe uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler, Muhasebe süreci ve envanter işlemleri, VUK. na göre değerleme ölçüleri, Hazır değerler hesap grubunun envanteri, menkul kıymetlerin değerlemesi ve envanteri, alacakların değerlemesi ve envanter işlemleri, stokların değerlemesi ve envanter işlemleri, Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi, borçların değerlemesi ve envanteri, Özkaynak hesaplarının envanteri, sermaye ve kar yedekleri, karın vergilendirilmesi ve ülkemizde geçici vergi sistemi, Gelir ve Gider hesaplarının envanteri ISL2001 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Turizm işletmeciliğine giriş, Turizm türleri, Turizmin sosyal ve ekonomik etkileri, Turizmin Türk ekonomisindeki yeri, Turizm isletmelerinde üretim, Turizm işletmelerinde finansman, Turizmde finansman yöntemleri, Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, Turizm pazarlamasında temel kavramlar, Turizmde pazarlama karması: ürün, Turizmde pazarlama karması: fiyatlandırma, Turizmde pazarlama karması: dağıtım, Turizmde pazarlama karması: tutundurma, Turizmde halkla ilişkiler. ISL2201 FİNANS MATEMATİĞİ Faizin Tanımı, Basit Faizin Hesaplanması, İç Faiz Ve Dış Faiz, Basit İskonto, İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Eşdeğer Senetler, Bileşik Faiz: Nominal ve Efektif Faiz Oranları, Bileşik İskonto: İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Taksitler ve Taksit Türleri, Borç Ödemeleri, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sabit Varlıklara Yatırım Kararları ISL2205 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Kolektif şirketin tanımı ve kuruluşu, Kolektif şirketlerde sermaye değişikliği, Kollektif şirketlerde tasfiye işlemleri, AŞ in tanımı ve kuruluş işlemleri, AŞ de sermaye değişikliği, AŞ de tahvil ve menkul kıymet ihracı, AŞ de vergilendirme, AŞ de yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, AŞ de tasfiye işlemleri, Limited şirketin tanımı ve kuruluş işlemleri, Limited şirketlerde sermaye değişikliği, Limited şirketlerde yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, Limited şirketlerde tasfiye işlemleri.

6 IV.YARIYIL BAHAR DÖNEMİ ISL2202 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Temel mali tabloların açıklanması, mali analiz tekniklerine giriş, karşılaştırmalı mali tablo analizi, eğilim yüzdeleri (trend) analizi, dikey yüzde analizi, oran analizi: likidite, verimlilik oranları, mali yapı, karlılık ve borsa performans oranları, analiz teknikleri ile ilgili uygulamalar, ek mali tablolar fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesi tablosu, kar dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, enflasyonun mali tablolar ve analiz üzerindeki etkisi ISL2102 ORGANİZASYON Organizasyon tanımı; Örgütsel tasarımda yapı boyutları; Yetki yapısı ve merkezileşme; Formelleşme; Karmaşıklık; Denetim ve yönetim alanı; Uzmanlaşma; Profesyonelleşme; Bölümlere ayırma; Örgütsel tasarımda bağlamsal boyutlar; Örgütsel tasarım yaklaşımları; Evrensellik iddiasındaki yaklaşımları; Yapısal durumsallık yaklaşımı; Yeni örgütsel tasarım modelleri. MAL2208 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türk vergi sisteminin genel yapısı ve kaynakları. GVK ya göre gelir kavramı ve gelirin özellikleri; Gelir vergisinde mükellef ve mükellefiyet şekilleri. Gelir unsurları: Ticari kazancın vergilendirilmesi; Zirai kazancın vergilendirilmesi; Serbest meslek kazancının vergilendirilmesi; Ücretin vergilendirilmesi; Gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilmesi; Menkul sermaye iradının vergilendirilmesi; Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi. Yıllık beyannamede matrahın belirlenmesi; Gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi. Gelir vergisinde geçici vergi uygulaması. Kurumlar vergisinin konusu, mükellefleri ve mükellefiyet çeşitleri. Kurumlar vergisinde muafiyet istisnalar. Kurum kazancının tespitinde İndirilecek ve İndirilemeyecek giderler. Kurumlar vergisinin beyanı ve ödenmesi. Katma Değer Vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay; KDV nın mükellefi ve vergi sorumlusu. KDV de muafiyet ve istisnalar; KDV de indirim mekanizması; KDV nın beyanı ve ödenmesi. ÖTV nin konusu, mükellefi, beyanı ve ödenmesi. Damga vergisi, Veraset ve intikal vergisi, Motorlu taşıtlar vergisi ve Emlak vergisi hakkında genel bilgiler; Vergilerin tespit şekilleri, tarhı ve ödenmesi. CAL2202 İŞ HUKUKU İş Hukukunun Konusu ve Nitelikleri, İş Hukukunun Temel Kavramları ve Uygulama Alanı Hizmet Sözleşmesinin Yapılması, Hizmet Sözleşmesinin Türleri, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Borçlar: a)işçinin Borçları, Hizmet Sözleşmesinden Doğan Borçlar: b)işverenin Borçları, Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesi: Bildirimli Fesih, Hizmet Sözleşmesinin Feshinde İş Güvencesi, Hizmet Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi, Hizmet Sözleşmesinin Feshin Sonuçları, İşin Düzenlenmesi; Çalışma Süreleri ve Esneklik, Fazla Çalışma ve Denkleştirme, Ücretli Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin: Ücretli Tatiller, Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma.

7 SEÇİMLİK DERSLER ISL2205 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Kolektif şirketin tanımı ve kuruluşu, Kolektif şirketlerde sermaye değişikliği, Kollektif şirketlerde tasfiye işlemleri, AŞ in tanımı ve kuruluş işlemleri, AŞ de sermaye değişikliği, AŞ de tahvil ve menkul kıymet ihracı, AŞ de vergilendirme, AŞ de yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, AŞ de tasfiye işlemleri, Limited şirketin tanımı ve kuruluş işlemleri, Limited şirketlerde sermaye değişikliği, Limited şirketlerde yedek akçe ayrılması ve kar dağıtımı, Limited şirketlerde tasfiye işlemleri. ISL2201 FİNANS MATEMATİĞİ Faizin Tanımı, Basit Faizin Hesaplanması, İç Faiz Ve Dış Faiz, Basit İskonto, İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Eşdeğer Senetler, Bileşik Faiz: Nominal ve Efektif Faiz Oranları, Bileşik İskonto: İç İskonto ve Dış İskonto Hesaplamaları ve Taksitler ve Taksit Türleri, Borç Ödemeleri, Tahvil Değerlemesi, Hisse Senedi Değerlemesi, Sabit Varlıklara Yatırım Kararları ISL2001 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ Turizm işletmeciliğine giriş, Turizm türleri, Turizmin sosyal ve ekonomik etkileri, Turizmin Türk ekonomisindeki yeri, Turizm isletmelerinde üretim, Turizm işletmelerinde finansman, Turizmde finansman yöntemleri, Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi, Turizm pazarlamasında temel kavramlar, Turizmde pazarlama karması: ürün, Turizmde pazarlama karması: fiyatlandırma, Turizmde pazarlama karması: dağıtım, Turizmde pazarlama karması: tutundurma, Turizmde halkla ilişkiler. ISL2202 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Temel mali tabloların açıklanması, mali analiz tekniklerine giriş, karşılaştırmalı mali tablo analizi, eğilim yüzdeleri (trend) analizi, dikey yüzde analizi, oran analizi: likidite, verimlilik oranları, mali yapı, karlılık ve borsa performans oranları, analiz teknikleri ile ilgili uygulamalar, ek mali tablolar fon akım tablosu, nakit akım tablosu, net işletme sermayesi tablosu, kar dağıtım tablosu, satışların maliyeti tablosu, enflasyonun mali tablolar ve analiz üzerindeki etkisi ISL2203 ENVANTER BİLÂNÇOSU Muhasebenin gelişimi ve ülkemizde muhasebe uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler, Muhasebe süreci ve envanter işlemleri, VUK. na göre değerleme ölçüleri, Hazır değerler hesap grubunun envanteri, menkul kıymetlerin değerlemesi ve envanteri, alacakların değerlemesi ve envanter işlemleri, stokların değerlemesi ve envanter işlemleri, Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi, borçların değerlemesi ve envanteri, Özkaynak hesaplarının envanteri, sermaye ve kar yedekleri, karın vergilendirilmesi ve ülkemizde geçici vergi sistemi, Gelir ve Gider hesaplarının envanteri ISL3502 TİCARET HUKUKU Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Şirket Türleri: Adi-Kollektif-Komandit Şirket. Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited Şirket. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli Evrak Tanımı, Özellikleri ve Türleri, Kıymetli

8 Evrakın Zayi ve İptali. Kambiyo Senetleri: Kambiyo senetlerinde ehliyet, imza ve temsil. Kambiyo senetleri türü: Çek, Poliçe ve Bono. V.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ISL3219 FİNANSAL YÖNETİM Finansal Yönetimin Tanımı, Paranın Zaman Değeri, Finansal Analiz, Finansal Planlama ve Denetim, Kısa Vadeli Fon Kaynakları, Orta Vadeli Fon Kaynakları, Uzun Vadeli Fon Kaynakları, Sermaye Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı, Kar Payı Dağıtım Politikası, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit ve Nakit Benzeri Varlıkların Yönetimi, Alacak ve Stok Yönetimi, Sermaye Bütçelemesi, Para ve Sermaye Piyasası (Araçları, Kurumları), Hisse Senedi ve Tahvil Değerlemesi) ISL3301 PAZARLAMA Pazarlama kavramı, pazarlama çevresinin taranması, tüketici pazarlarının ve satın alıcı davranışlarının analizi, pazar bölümlerinin tanımlanması ve hedef pazar seçimi, konumlandırma, pazarlama karması, ürün planlama ve geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve tutundurma, pazarlamanı planı, pazarlama planının uygulanması, pazarlama denetimi ve denetim araçları, pazarlama organizasyonu. ISL3213 MALİYET MUHASEBESİ Maliyet muhasebesine giriş. Giderlerin Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Satışların Maliyeti Tablosu, İlk madde malzeme Giderleri ve İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Gider dağıtım yöntemleri, Safha Maliyet Yönteminin temel özellikleri, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 1, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 2, Sipariş Maliyet Yöntemi ve alıştırmalar, Tam-Normal-Değişken- Direkt maliyet yöntemleri, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 1, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 2. SEÇİMLİK DERSLER ISL3102 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Temel kavramlar, iş analizi, iş tanımları, insan kaynakları planlaması, işgören seçme ve yerleştirme süreci, eğitim sistemi, kariyer planlama süreci, performans değerleme sistemi, iş değerlemesi, ücret sistemleri, endüstri ilişkileri, örnek olay çalışması. ISL3217 İTHİSAS MUHASEBELERİ Banka işletmeciliği ve bankacılık sektörü, Türkiye de bankacılık sektörü, ticari bankacılık, ticari bankalarda organizasyon ve yönetim, ticari banka işletmelerinde muhasebe düzeni, ticari banka muhasebesinin özellikleri, ticari bankalarda mali tablolar, ticari bankalarda fon kaynakları (banka pasifleri), ticari bankalarda fon kullanımları (banka aktifleri), banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, kaynak sağlama işlemleri, kaynak kullanma işlemleri, hizmet işlemleri ve bankalarda yılsonu işlemleri, bankalarda maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi.

9 ISL3103 KRİZ YÖNETİMİ Krizin tanımlanması, Kriz türleri, Bir kriz iletişim planı geliştirme, Krizlerde medya kullanımı, Kriz liderliği, Krizde takım yönetimi, Acil sinyal sistemleri kurma, Kriz anında halkla ilişkiler, Kriz döneminde örgütsel yapı, Kriz senaryoları geliştirme, Kriz öncesi planlama, Kriz anında Yönetim, Kriz sonrası yönetim, Örnek olaylar ISL3213 MALİYET MUHASEBESİ Maliyet muhasebesine giriş. Giderlerin Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Satışların Maliyeti Tablosu, İlk madde malzeme Giderleri ve İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Gider dağıtım yöntemleri, Safha Maliyet Yönteminin temel özellikleri, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 1, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 2, Sipariş Maliyet Yöntemi ve alıştırmalar, Tam-Normal-Değişken- Direkt maliyet yöntemleri, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 1, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 2. ISL3215 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ Para Ve Sermaye Piyasaları, Birincil Ve İkincil Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasasının Araçları, Halka Arz ve Sermaye Arttırımı,Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Borsaları, İMKB Ve Spk, Risk, Hisse Senedi Ve Tahvil Değerlemesi, Temel ve Teknik Analiz, Yatırım Araçları Getirilerinin Hesaplanması, Vergilendirme, Türev Ürünler ISL3304 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Pazarlama araştırması ve ilgili kavramlar, pazarlama araştırması süreci, örnekleme süreci ve örnekleme yöntemleri, anket yöntemi ve anket formu hazırlanması ve uygulanması, gözlem yöntemi ve uygulanması, deney yöntemi ve uygulanması, projeksiyon yöntemleri ve kullanımı, analiz için gerekli verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizi, analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması, dış pazar araştırması ve dış pazar araştırma yöntemleri. ISL3305 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ Satış yönetimi kavramları, işletme ilkeleri ve satış yönetimi, strateji ve satış yönetimi, satış temsilcilerinin özellikleri, kişisel satış süreci, satış gücünün seçilmesi ve işe alınması, satış gücünün eğitimi, satış gücünün motivasyonu, satış gücünün ücretlendirilmesi, satış gücünün performansının ölçülmesi, satışta liderlik ile yetki ve sorumluluğun devri, satış takımlarının oluşturulması, satış gücü yöneticisinin taşıması gereken özellikler, satış gücü organizasyonu ve örgütlemesi. VI. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ ISL3006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bilim ve bilimin anlamı, bilimin hedefleri ve özellikleri, bilimsel metot, bilimsel araştırma, araştırma probleminin anlaşılması, hipotez geliştirme, araştırma metodunun seçilmesi, veri toplama, gözlem, anket, görüşme, analiz ve araştırmanın sunumu ve yorumlanması.

10 ISL3302 ÜRETİM YÖNETİMİ Üretim yönetimine giriş, temel kavramlar ve tarihçe, üretim sisteminin kurulması, ürün tasarımı, talep tahminleri, üretim planlaması, kuruluş öncesi kararlar, kuruluş yeri seçimi, teknoloji, kapasite, tesis içi yerleştirme, üretimin yürütülmesi, programlama, verimlilik ve standartlaştırma. ISL3216 YÖNETİM MUHASEBESİ Yönetim muhasebesine giriş, Maliyet kavramı ve sınıflaması, Maliyet Analizleri Maliyet ve Hacim İlişkileri, Maliyet fonksiyonları, Maliyet Hacim ilişkilerinin saptanması, Maliyet- Hacim-Kar analizleri, Birden fazla mamul üretiminde Maliyet-Hacim-Kar analizleri, Fiyat koyma kararları ve karlılık analizleri, İşletmelerde Planlama ve Kontrol Sistemleri, İşletme Bütçeleri, Bütçe Süreci, Bütçenin hazırlanması ve alıştırmalar. ISL3502 TİCARET HUKUKU Ticari İşletme Tanımı, Türleri, Merkezi ve Şubeleri, Devri ve Rehni Kavramı, Ticari İşler ve Tabi oldukları Hükümler, Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri: Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Marka, Ticaret Sicili, Ticari Defterler ve Diğerleri. Tacir Yardımcıları: Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları. Şirketler hukuku, Şirket Türleri: Adi-Kollektif-Komandit Şirket. Sermaye Şirketleri: Anonim Şirket, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Limited Şirket. Kıymetli Evrak Hukuku: Kıymetli Evrak Tanımı, Özellikleri ve Türleri, Kıymetli Evrakın Zayi ve İptali. Kambiyo Senetleri: Kambiyo senetlerinde ehliyet, imza ve temsil. Kambiyo senetleri türü: Çek, Poliçe ve Bono. SEÇİMLİK DERSLER ISL3305 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ Satış yönetimi kavramları, işletme ilkeleri ve satış yönetimi, strateji ve satış yönetimi, satış temsilcilerinin özellikleri, kişisel satış süreci, satış gücünün seçilmesi ve işe alınması, satış gücünün eğitimi, satış gücünün motivasyonu, satış gücünün ücretlendirilmesi, satış gücünün performansının ölçülmesi, satışta liderlik ile yetki ve sorumluluğun devri, satış takımlarının oluşturulması, satış gücü yöneticisinin taşıması gereken özellikler, satış gücü organizasyonu ve örgütlemesi. ISL3304 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Pazarlama araştırması ve ilgili kavramlar, pazarlama araştırması süreci, örnekleme süreci ve örnekleme yöntemleri, anket yöntemi ve anket formu hazırlanması ve uygulanması, gözlem yöntemi ve uygulanması, deney yöntemi ve uygulanması, projeksiyon yöntemleri ve kullanımı, analiz için gerekli verilerin toplanması ve toplanan verilerin analizi, analiz sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması, dış pazar araştırması ve dış pazar araştırma yöntemleri. ISL3102 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Temel kavramlar, iş analizi, iş tanımları, insan kaynakları planlaması, işgören seçme ve yerleştirme süreci, eğitim sistemi, kariyer planlama süreci, performans değerleme sistemi, iş değerlemesi, ücret sistemleri, endüstri ilişkileri, örnek olay çalışması. ISL3213 MALİYET MUHASEBESİ Maliyet muhasebesine giriş. Giderlerin Sınıflandırılması, Tekdüzen Hesap Planı Açısından Maliyet Hesapları Akışı (7/A), Satışların Maliyeti Tablosu, İlk madde malzeme Giderleri ve İşçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Gider dağıtım yöntemleri, Safha

11 Maliyet Yönteminin temel özellikleri, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 1, Safha maliyet yöntemi alıştırmaları 2, Sipariş Maliyet Yöntemi ve alıştırmalar, Tam-Normal-Değişken- Direkt maliyet yöntemleri, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 1, Standart Maliyet Yöntemi ve sapma analizleri 2. ISL3215 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ Para Ve Sermaye Piyasaları, Birincil Ve İkincil Sermaye Piyasaları, Sermaye Piyasasının Araçları, Halka Arz ve Sermaye Arttırımı,Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Menkul Kıymet Borsaları, İMKB Ve Spk, Risk, Hisse Senedi Ve Tahvil Değerlemesi, Temel ve Teknik Analiz, Yatırım Araçları Getirilerinin Hesaplanması, Vergilendirme, Türev Ürünler ISL3217 İTHİSAS MUHASEBELERİ Banka işletmeciliği ve bankacılık sektörü, Türkiye de bankacılık sektörü, ticari bankacılık, ticari bankalarda organizasyon ve yönetim, ticari banka işletmelerinde muhasebe düzeni, ticari banka muhasebesinin özellikleri, ticari bankalarda mali tablolar, ticari bankalarda fon kaynakları (banka pasifleri), ticari bankalarda fon kullanımları (banka aktifleri), banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, kaynak sağlama işlemleri, kaynak kullanma işlemleri, hizmet işlemleri ve bankalarda yılsonu işlemleri, bankalarda maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi. ISL3103 KRİZ YÖNETİMİ Krizin tanımlanması, Kriz türleri, Bir kriz iletişim planı geliştirme, Krizlerde medya kullanımı, Kriz liderliği, Krizde takım yönetimi, Acil sinyal sistemleri kurma, Kriz anında halkla ilişkiler, Kriz döneminde örgütsel yapı, Kriz senaryoları geliştirme, Kriz öncesi planlama, Kriz anında Yönetim, Kriz sonrası yönetim, Örnek olaylar VII.YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ISL4003 GÜNCEL KONULAR Bu derste, öğrenciler ilgi alanlarına göre projeler hazırlayacaklardır. Öğrencilerden, öğrenimleri boyunca elde ettikleri bilgileri burada kullanmaları beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerden çalışmalarında araştırma metotlarını da kullanmaları da beklenmektedir. Sonuçta öğrencilerin projeleri bilimsel araştırma ve yazma kurallarına göre değerlenir. Projelerin sunumu ve tartışması da yapılır. ISL4403 SAYISAL YÖNTEMLER I Sayısal Yöntemler ve Model Kurma, Doğrusal Programlama ve Grafik Yöntem ve Maksimum Problem, Grafik Yöntem ve Minimum Problem, Model Kurma Uygulamaları, Simpleks Yöntemi Tanımı ve Algoritması, Maksimum Problem, Özel Durumlar, Geçerli Başlangıç Tablosu Olmayan Problemler, İki Aşamalı Yöntem, Sınırlayıcı Şart Olarak Eşitsizlikler, Minimum Problemin Çözümü, İkilik (Dualite), İkincil (Dual) Problemin Çözümü ve Ekonomik Yorumu, Grafik ve Simpleks Yöntemi Örnek ve Uygulamaları. ISL4101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR Örgütsel psikolojinin tanımı ve yakın kavramlarla ilişkileri, örgütsel psikolojinin kuramsal gelişimi, motivasyon ı, motivasyon ıı, iletişim, kişiler arası iletişim ve iş

12 görüşmeleri, NLP, liderlik teorileri 1, liderlik teorileri 2, zaman yönetimi, yönetimde stres, örgüt kültürü, organizasyonel yurttaşlık davranışı, örgütlerde takım çalışması. SEÇİMLİK DERSLER ISL4004 İŞLETME POLİTİKASI İşletme politikasına giriş, Stratejik pazarlama planlamasında temel kavramlar, SWOT analizi, Stratejik planlama süreci, Stratejik pazarlama planlaması, Portföy analizi, Stratejik pazarlama planlaması süreci, Kriz dönemlerinde stratejik planlama, İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve yönetimi, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 1, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 2, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, İşletmelerde çatışma yönetimi ve sorun çözme yöntemleri, Örnek olaylar. ISL4401 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Yatırım projelerinin önemi ve özellikleri, işletme amaçlarının yatırım projelerinde kullanılması, yatırım projelerinin hazırlık çalışmaları, yatırım projelerinin hazırlanması sürecinde yer alan uygulamalar, yatırım projelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, en uygun yatırımların seçimi, seçilen yatırım projesinin uygulanması ve uygulama sonuçlarının kontrolü. ISL4202 MUHASEBE DENETİMİ Denetime giriş ve genel bakış, denetimin tanımı ve fonksiyonları, genel kabul görmüş denetim standartları, bağımsız denetimde meslek ahlakı, denetim süreci, denetimin planlanması, denetim sürecinde önemlilik ve risk, denetim kanıt ve teknikleri, çalışma kağıtları, denetim raporları, iç kontrol sistemi, mali tabloların denetimi. ISL4309 ÜRETİM PLANLAMASI Üretim planlama ve kontrol,tesis içi yerleşim ve işlemler planlaması, talep tahmini, kapasite planlama ve kontrol teknikleri, kapasite seçimi, kapasite gereksinim planlaması, girdi-çıktı kontrolü, üretim faktörleri gereksinimlerinin belirlenmesi, dağıtım, ulaştırma problemleri, yerleşim-rotalama ve çizelgeleme, iş çizelgelemesi, montaj hattı dengelemesi. ISL4102 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin tanımı; Kalitenin tarihsel gelişimi süreci; TKY kavramı ve ana prensipleri; TKY araçları; TKY ve diğer yönetim felsefeleriyle ilişkileri; TKY ve etkileyen faktörler; TKY ve sonuçları; TKY uygulama güçlükleri; Kalite maliyetleri; ISO 9000 ve TKY; Kalite ödül modelleri; Türkiye de TKY; TKY nin geleceği; Bir Tartışma: TKY bir yönetim modası mıdır? ISL4104 HALKLA İLİŞKİLER Halkla ilişkiler kavramı ve tarihsel gelişim, halkla ilişkilerde temel amaç ve ilkeler, firma imajı, halkla ilişkiler projelerinin tasarımı, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim teknikleri, halkla ilişkilerde etik, halkla ilişkiler uygulamalarından örnekler. ISL4301 ULUSLARARASI PAZARLAMA Uluslararası pazarlamaya giriş, Uluslararası pazarlama araştırması süreci, Uluslararası pazar bölümlendirme stratejileri, Uluslararası pazarlamada mamul, Uluslararası pazarlamada markalama, Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma, Uluslararası pazarlamada dağıtım, Uluslararası pazarlamada tutundurma, İthalat işlemlerinde temel kavramlar, İthalat işlemleri

13 yönetimi, İhracat işlemlerinde temel kavramlar, İhracat işlemleri yönetimi, Dış ticarette satış şekilleri, Dış ticarette ödeme şekilleri. ISL4307 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM Kültürlerarası yönetime giriş, Kültürün Boyutları, Kültürlerarası İletişim, Ulusal Kültür Kavramı, Hofstede nin Ulusal Kültür Boyutları, Kültürlerarası İnsan Kaynakları Yönetimi, Kültürlerarası Çatışmaları Çözümü, Kültürlerarası Liderlik, Avrupa İşletmelerinin Yönetim Modeli, Japon İşletmelerinin Yönetim Modeli, Amerikan İşletmelerinin Yönetim Modeli, Türk İşletmelerinin Yönetim Modeli, Kültürlerarası Yönetim Açısından Organizasyon, Örnek Olay ISL4305 REKLAMCILIK Reklamın tanımı, kapsamı. Reklamın tarihsel gelişimi.pazarlama, strateji ve reklam. iletişim ve reklam. reklamın sınıflandırılması. reklam yönetiminde reklam planlaması ve hedefleri. reklam yönetiminde bütçeleme. iletişim planlamasında mesaj. iletişim planlamasında reklam araçları ve reklam ajansları. reklam etkinliğinin ölçümü. reklam araçları-1. reklam araçları-2. reklamın etkileri. reklam ve halkla ilişkiler. ISL4206 MUHASEBE ORGANİZASYONU Muhasebe Organizasyonu, Muhasebenin Organizasyon Açısından Gayeleri, Muhasebenin Gayelerini Gerçekleştirmek İçin Muhasebe Organizasyonuna Düşen Görevler, Muhasebenin Yapısal Organizasyonu, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Haberleşme Düzeninin Kurulması, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Belgeleme Düzeninin Kurulması, Hesap Düzeninin Kurulması- Hesap Planları, Hesap Planlarında Kullanılan Kodlama Yöntemleri-Hesap Planlarında Kullanılan Muhasebe Sistemleri, Muhasebede Reorganizasyon Çalışmaları, Tek Düzen Muhasebe Sisteminin İşleyişi-Muhasebe Mesleğinin Organizasyonu Ve 3568 Sayılı Muhasebe Meslek Yasası, Bilgisayarlı Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları. VIII. YARIYIL / BAHAR DÖNEMİ ISL4004 İŞLETME POLİTİKASI İşletme politikasına giriş, Stratejik pazarlama planlamasında temel kavramlar, SWOT analizi, Stratejik planlama süreci, Stratejik pazarlama planlaması, Portföy analizi, Stratejik pazarlama planlaması süreci, Kriz dönemlerinde stratejik planlama, İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve yönetimi, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 1, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 2, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, İşletmelerde çatışma yönetimi ve sorun çözme yöntemleri, Örnek olaylar. ISL4404 SAYISAL YÖNTEMLER II Transport Problemi, Doğrusal Programlama Modeli, Transport Problemlerinde Başlangıç Tablosu Oluşturma Yöntemleri, Atlama Taşı Yöntemi, Açık Transport Problemleri ve Uygulama, MODİ Yöntemi, Atama Problemleri, Atama Problemlerinin Matematiksel Yapısı, Atama Problemlerinde Minimizasyon ve Maksimizasyon, Şebeke Çizimi, CPM ve PERT Modelleri, CPM ve PERT te Maliyet, Tamsayılı Programlama, Dal-Sınır Algoritması, Kesme Düzlemi Algoritması, Genel Uygulama. SEÇMELİ DERSLER

14 ISL4208 ÇOK ULUSLU İŞL. FİNANSMANI Temel Kavramlar, Uluslararası Para Sistemi, Ödemeler Bilânçosu, Döviz Kurunun Belirlenmesi, Döviz Kuru Riskinin Yönetimi, Çokuluslu İşletmelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi, Çokuluslu İşletmelerde Sermaye Bütçelemesi, Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları, Uluslararası Bankacılık, Türev Ürünler, Uluslararası Portföy Yönetimi. ISL4104 HALKLA İLİŞKİLER Halkla ilişkiler kavramı ve tarihsel gelişim, halkla ilişkilerde temel amaç ve ilkeler, firma imajı, halkla ilişkiler projelerinin tasarımı, halkla ilişkilerde kullanılan iletişim teknikleri, halkla ilişkilerde etik, halkla ilişkiler uygulamalarından örnekler. ISL4202 MUHASEBE DENETİMİ Denetime giriş ve genel bakış, denetimin tanımı ve fonksiyonları, genel kabul görmüş denetim standartları, bağımsız denetimde meslek ahlakı, denetim süreci, denetimin planlanması, denetim sürecinde önemlilik ve risk, denetim kanıt ve teknikleri, çalışma kağıtları, denetim raporları, iç kontrol sistemi, mali tabloların denetimi. ISL4301 ULUSLARARASI PAZARLAMA Uluslararası pazarlamaya giriş, Uluslararası pazarlama araştırması süreci, Uluslararası pazar bölümlendirme stratejileri, Uluslararası pazarlamada mamul, Uluslararası pazarlamada markalama, Uluslararası pazarlamada fiyatlandırma, Uluslararası pazarlamada dağıtım, Uluslararası pazarlamada tutundurma, İthalat işlemlerinde temel kavramlar, İthalat işlemleri yönetimi, İhracat işlemlerinde temel kavramlar, İhracat işlemleri yönetimi, Dış ticarette satış şekilleri, Dış ticarette ödeme şekilleri. ISL4004 İŞLETME POLİTİKASI İşletme politikasına giriş, Stratejik pazarlama planlamasında temel kavramlar, SWOT analizi, Stratejik planlama süreci, Stratejik pazarlama planlaması, Portföy analizi, Stratejik pazarlama planlaması süreci, Kriz dönemlerinde stratejik planlama, İşletmelerin sosyal sorumlulukları ve yönetimi, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 1, İşletme ve yönetim anlayışındaki temel gelişmeler 2, İşletmelerde insan kaynakları yönetimi, İşletmelerde çatışma yönetimi ve sorun çözme yöntemleri, Örnek olaylar. ISL4102 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin tanımı; Kalitenin tarihsel gelişimi süreci; TKY kavramı ve ana prensipleri; TKY araçları; TKY ve diğer yönetim felsefeleriyle ilişkileri; TKY ve etkileyen faktörler; TKY ve sonuçları; TKY uygulama güçlükleri; Kalite maliyetleri; ISO 9000 ve TKY; Kalite ödül modelleri; Türkiye de TKY; TKY nin geleceği; Bir Tartışma: TKY bir yönetim modası mıdır? ISL4307 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE YÖNETİM Kültürlerarası yönetime giriş, Kültürün Boyutları, Kültürlerarası İletişim, Ulusal Kültür Kavramı, Hofstede nin Ulusal Kültür Boyutları, Kültürlerarası İnsan Kaynakları Yönetimi, Kültürlerarası Çatışmaları Çözümü, Kültürlerarası Liderlik, Avrupa İşletmelerinin Yönetim Modeli, Japon İşletmelerinin Yönetim Modeli, Amerikan İşletmelerinin Yönetim Modeli, Türk İşletmelerinin Yönetim Modeli, Kültürlerarası Yönetim Açısından Organizasyon, Örnek Olay

15 ISL4305 REKLAMCILIK Reklamın tanımı, kapsamı. Reklamın tarihsel gelişimi.pazarlama, strateji ve reklam. iletişim ve reklam. reklamın sınıflandırılması. reklam yönetiminde reklam planlaması ve hedefleri. reklam yönetiminde bütçeleme. iletişim planlamasında mesaj. iletişim planlamasında reklam araçları ve reklam ajansları. reklam etkinliğinin ölçümü. reklam araçları-1. reklam araçları-2. reklamın etkileri. reklam ve halkla ilişkiler. ISL4101 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR Örgütsel psikolojinin tanımı ve yakın kavramlarla ilişkileri, örgütsel psikolojinin kuramsal gelişimi, motivasyon ı, motivasyon ıı, iletişim, kişiler arası iletişim ve iş görüşmeleri, NLP, liderlik teorileri 1, liderlik teorileri 2, zaman yönetimi, yönetimde stres, örgüt kültürü, organizasyonel yurttaşlık davranışı, örgütlerde takım çalışması. ISL4206 MUHASEBE ORGANİZASYONU Muhasebe Organizasyonu, Muhasebenin Organizasyon Açısından Gayeleri, Muhasebenin Gayelerini Gerçekleştirmek İçin Muhasebe Organizasyonuna Düşen Görevler, Muhasebenin Yapısal Organizasyonu, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Haberleşme Düzeninin Kurulması, Muhasebede Bilgi Sağlama Düzeni-Belgeleme Düzeninin Kurulması, Hesap Düzeninin Kurulması- Hesap Planları, Hesap Planlarında Kullanılan Kodlama Yöntemleri-Hesap Planlarında Kullanılan Muhasebe Sistemleri, Muhasebede Reorganizasyon Çalışmaları, Tek Düzen Muhasebe Sisteminin İşleyişi-Muhasebe Mesleğinin Organizasyonu Ve 3568 Sayılı Muhasebe Meslek Yasası, Bilgisayarlı Muhasebe, Uluslararası Muhasebe Standartları.

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu

ISL2101 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu YAD102 YABANCI DİL Zorunlu YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1. Yarıyıl Dersleri IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1001 İŞLETME I Zorunlu 3 0.00 0 5.00 ISL1401 İŞLETME MATEMATİĞİ I Zorunlu 3 0.00 0 5.00

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ)

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL (GÜZ) BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi Örgün 1. YARIYIL (GÜZ) 14İŞY103 Genel Muhasebe (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl DERSLERİ 1804111 Genel Hukuk Bilgisi 2 0 0 2 2 2 Zorunlu Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I ATİ101 Osmanlı

Detaylı

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6

ISP101 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 6 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri ve AITB191 İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 İnkılap tarihinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ

AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 DERS İÇERİĞİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL SMH101 GENEL MUHASEBE 3 1 4 5 Muhasebe kavramı (Tanımı, Gelişimi, Bölümleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi),

Detaylı

Maliye Programı Ders İçerikleri

Maliye Programı Ders İçerikleri Maliye Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL DERSLERİ Türk Dili I 2+0 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PROGRAMI I.ve II. ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ LOJ 101 GENEL İKTİSAT Teorik 2, Kredi 2, AKTS 2 İktisat ın tanımı,

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI

Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI Prof. Dr. T. Uğur DAİ BASIN İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPISI I Yargıtay 4. Ceza Dairesi Onursal Başkanı, Sevgili babam Demir DAİ nin aziz hatırasına... II ÖNSÖZ Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı konulu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.3. Üretim Faktörleri... 4 1.4. Girişim (Teşebbüs)... 5 1.5. Girişimci-Yönetici...

Detaylı

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 11 1.1. Osmanlı Devleti nde Vergi Sistemi 12 1.1.1. Osmanlı Devleti nde Öşür Vergisi 12 1.1.2. Osmanlı Devleti nde Haraç Vergisi 13 1.1.3.

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI İŞLETME ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI Dersin Kodu Kredisi Dersin Niteliği İŞL 601 Pazarlama Teorileri 3 Zorunlu İŞL 603 Finansman Teorisi 3 Zorunlu İŞL 605 Uluslararası

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 1. SINIF DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Türk Dili I

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ

EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL I.YARIYIL EKONOMİ ve FİNANS DERS İÇERİKLERİ ISL505 Yönetimsel İktisat (3,0) 6 AKTS Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelemektedir. Mikro Ekonomik Analiz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe ve Vergi Bölümü I. GÜZ YARIYILI MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ AIT 101 Atatürk Ġlkeleri Ġnkılap

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : VERGİ HUKUKU Ders No : 0020050030 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

11127 GENEL MUHASEBE -I M

11127 GENEL MUHASEBE -I M Kodu I. Yarıyıl Dersin Adı 91101 TÜRK DİLİ-I Fert ve millet hayatında dilin önemi. Dilbilgisinin sözcük ve cümlelerin neler olduğunu ve iletişim açısından önemi. Kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini,

Detaylı

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4

MLY104 Muhasebe I 1 Z 4 0 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK MALİYE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla ilgili

Detaylı

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ----

A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- A DAN Z YE FİNANS EĞİTİM SETİ - CD ---- FİYATI : 94 TL + KDV ---- Neden Finans Eğitimi? Günümüzün iş dünyasında, tüm yönetici ve çalışanlardan finansal verileri göz önünde bulundurarak hızlı ve doğru karar

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ Dersin Kodu Dersin Adı Desin Kodu Dersin Adı I.Yarıyıl T P K AKTS II.Yarıyıl T P K AKTS Türk Dili I 2 0 2 2 Türk Dili II 2 0 2 2 A.İ.İ.T.

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... KISIM-I

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... KISIM-I İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... v xx xxi KISIM-I BÖLÜM-I İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.2.1. Ürün... 3 1.3.

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral.

Genel Matematik Temel Kavramlar, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Matrisler, Detarminantlar, Türev, İntegral. Lojistik Programı (METEB) Ders İçerikleri Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi- I Temel Kavramlar; Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönemi ; Türk

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1

ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 ÖZET İÇERİK KISIM I MALİYET HESAPLARI VE MUHASEBESİ... 1 BÖLÜM 1 YÖNETİM VE MALİYET MUHASEBESİNE GİRİŞ... 3 BÖLÜM 2 MALİYET KAVRAMI, TERİMLERİ VE SINIFLANDIRILMASI... 29 BÖLÜM 3 ÜRETİM İŞLETMELERİNDE DÖNEM

Detaylı

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı.

SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR. A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. SPK Düzenlemeleri E. DUYURULAR A) Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/303 sayılı kararı. Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ AITB191 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ-I Z 2 0 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Finansal sistem ve finansal piyasalar hakkında genel bilgilerin verilmesi Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler (Muhasebe

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Birinci Sınıf Güz Yarıyılı (1. Dönem) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 1. Kavramsal Açıklamalar, 2. Osmanlı İmparatorluğu nun Çöküşü ve Bunun Nedenlerinin İrdelenmesi,

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TC DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF BİRİNCİ YARIYIL TÜRKÇE I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE ve VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL Türk Dili I (2 0 2) (AKTS:2)

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Halen özel sektörde çalışmakta olanlar ile, kariyer planlamasında özle sektörü hedefleyenler için, iş hayalarında ihtiyaç duyulan en temel konularda

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

BSP143 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 4

BSP143 Genel Muhasebe 1 Z 3 1 4 4 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TİREBOLU MEHMET BAYRAK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK DERS İÇERİKLERİ AITB191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 Z 2 0 2 2 Türk İnkılâbıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak

İŞLETME KAVRAMI. Üretim faktörlerini bir araya getirmek Üretim yapmak GENEL MUHASEBE İŞLETME KAVRAMI Toplumun gereksinimlerini sağlayan mal ve hizmetleri üreten ekonomik birimlere işletme denir. İşletme, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak, böylece var

Detaylı