VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yılmaz AKYÜZ 1 Feyyaz YILDIZ 2 Zübeyde KAYA 3 Özet: Bankaların mal sektördek aracılık hzmetler ve ülke ekonomsnn kalkınmasındak aktf rolü önemldr. Fnans sektöründe artan rekabet, bankaları daha çok pazar arayışına sürüklemştr. Yapılan çalışmada Borsa İstanbul (BIST) te şlem gören on br mevduat bankasının yıllarındak vermllk ölçümü toplam faktör vermllğ analzlerne olanak veren Malmqust Toplam Faktör Vermllk Endeks Yöntem kullanılarak yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmada grd set olarak mevduat, özsermaye, faz gderler; çıktı set olarak net kar ve faz gelrler değşkenler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda mevduat bankaları çersnde ele alınan tüm yıllarda etknlk düzeylerne göre 1,000 düzey le banka7 (KB7) brnc sırada, 0,997 skoru le banka9 (KB9) knc, ve 0,989 düzey le banka2 (KB2) üçüncü sırada yer almaktadır. Bunun yanında banka9 (KB9), banka3 (KB3) ve banka11 (KB11) n Toplam Faktör Vermllğndek Değşmde (TFVD) artış; dğer bankalarda se azalış görülmüştür. Dönemler tbaryle Malmqust TFVD endeks dönemnde artış, dğer dönemlerde br azalma göstermştr. Anahtar Kelmeler: Ver Zarflama Analz, Malmqust Toplam Faktör Vermllğ, Türk Bankacılık Sektörü Measurng Total Factor Productvty wth The Malmqust Index and Data Envelopment Analyss (DEA) : An Applcaton n Depost Banks Lsted n BIST Abstract: It s known that banks play a sgnfcant role n terms of the fnancal ntermedaton and economc growth. Increasng competton has steered banks nto provdng servce n numerous markets. In ths study, we deal wth the problem of measurng the effcency and the total factor productvty of the lsted depost banks between perods and Malmqust Index Method has been appled for measurng effcency. Depost, equty captal and 1 Yrd. Doç. Dr., Uşak Ünverstes, İİB, İşletme Bölümü 2 Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü 3 Afyon Kocatepe Ünverstes, SBE

2 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, nterest expenses have been used as nput varables. As for the net proft and nterest ncome have been used as output varables. As a result of the study; seventh decson unt has become frst wth the score of 1,000, nnth decson unt has become second wth the score of 0,997 and second decson unt has become thrd wth the score of 0,989. On the other hand, t has been observed that the total factor effcency of nnth, eleventh and thrd decson unts has ncreased and that the others effcency has decreased. As of perods, Malmqust TFVD Index has showed ncrease between the years of , but then t has decreased. Key Words: Data Envelopment Analyss, Malmqust Total Factor Effcency, Turksh Bankng Sector I.GİRİŞ Günümüzde rekabet hızla artarken kaynakların bazen sınırlı kaldığı ve şletmelern çnde bulunduğu rekabet ortamında etknlk ve vermllk kavramlarının her zaman önemn koruduğu görülmektedr. Bu yüzden kaynak etknlğ konusunda etknlk ölçümü ve etknlğn artırılması gb çalışmalar da öne çıkmaktadır. Etknlk ölçümünde akla lk olarak, Ver Zarflama Analz (VZA) yöntem gelmektedr. Yöntem, şletmelern kullandıkları kaynakların grd ve çıktı temelnde k yönlü analze mkân vermektedr. Bunun yanında Malmqust Yöntem se yıllar tbaryle kaynak etknlğn ve toplam faktör vermllğnn ölçülmes ve zlenmesnde kullanılan dnamk br yöntemdr. Bu çalışmanın amacı, BIST te şlem gören mevduat bankalarının yıllarında görecel etknlğnn ölçülmesdr. Bankaların etknlğnn ölçülmesnde VZA ve Malmqust Toplam Faktör Vermllk Endeks nden faydalanılmıştır. Çalışma beş kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda grş ve ardından bu alanda yapılmış çalışma ve yöntemlere dar temel br lteratür taramasına yer verlmştr. Üçüncü kısımda bankacılık sektörü hakkında genel blgler sunulmuştur. Dördüncü kısımda, Ver Zarflama Analz Yöntem ve Malmqust Toplam Faktör Vermllk Endeks le lgl blgler açıklanmıştır. Beşnc kısımda se uygulama ve analz sonuçlarına yer verlmştr. II. LİTERATÜR Vermllğn ölçülmes konusunda Ver Zarflama Analz ve/veya Malmqust Toplam Faktör Vermllk Endeks kullanılarak yapılan çalışmaların bazıları şunlardır: Mahadevan (2002), çalışmasında Malezya malat sektöründek büyüme vermllğn yrm sekz frmanın yılları arası verlern kullanarak, Ver Zarflama Analz ve Malmqust Endeks le analz ve değerlendrmelerde bulunmuştur. Angelds ve Lyroud (2006), bu çalışmada

3 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, yılları çn yüz büyük İtalyan bankasının vermllkler Ağırlıklı Artmetk Ortalama ve Malmqust Vermllk Endeksne göre yapılmıştır. Amprk sonuçlar, doğal logartma, snr ağları ve regresyon kullanımının tahmnlerndek hataları azalttığı saptanmıştır. Ayrıca, Lteratürün aksne boyut ve vermllk artışı arasında ters yönlü br lşk söz konusu olduğu tespt edlmştr. Bakırcı (2006), çalışmasında Otomotv Sanayndek frmaların etknlklern Ver Zarflama Analz yöntemn le belrlemş ve on üç frma arasında altı frmanın grdlerde etkn olamadığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Çetn (2006) da İMKB de şlem gören Tekstl Sektörüne at yrm k şletmenn etknlklern, Ver Zarflama Analz yöntem kullanarak değerlendrmştr. Eleren ve Özgür (2006) Türkye'de mevcut yabancı sermayel mevduat bankalarının etknlklernn düzeylernn ölçününü, Ver Zarflama Analz Yöntemne göre yapmışlardır. Yaptıkları çalışmada kullanılan yılları verlernden sağlanmıştır. Grd set olarak mevduat ve faz gderler, çıktı olarak se kred ve faz gelrler kullanılarak etknlk düzeyler belrlenmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan etknlk değerlernn ekonomk ve syas stkrarın yerleşmeye başladığı senelerde düşüş eğlm meydana geldğ görülürken, 2004 yılından tbaren se faz oranlarının düşmes neden ve breysel kred hacmnde meydana gelen yükselş dolayısı le etknlk düzeylernde de artış ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Hadad vd. (2007), otuz restorant şletmesnn vermllk ölçümünü Ver Zarflama Analz, Korelasyon Analz ve Dskrmnant Analz yöntemler kullanarak yapılmıştır. Dnçer (2008) çalışmasında İMKB'de kayıtlı malat sektöründe faalyet gösteren otuz br dokuma, gym eşyası ve der sektörü şletmelernn dönemsel olarak etknlk değşmlern yıllarındak sekz grd ve beş çıktıdan oluşan ver setn kullanarak Ver zarflama Analz ve Malmqust Toplam Faktör Vermllğ Endeks kullanılarak yapmıştır. Yalama ve Sayım (2008) çalışmalarında İMKB ye kote olmuş, malat sektörü şletmelernn 2005 yılı Aralık dönem tbaryle mal tablolarından elde edlen fnansal analz oranları kullanılıp, sekz grd ve k çıktı değşken le, bu sektördek alt brmlern performans değerlendrlmes yapılmıştır. Grdye yönelk Ver Zarflama Analz yöntem uygulamıştır. İmalat sektörünün en etkn alt brm Taş ve Toprağa Dayalı Sanay olurken, sektörün ortalama etknlk skoru se 83,94 olarak gerçekleşmştr. Ertuğrul ve Tuş Işık (2008) İMKB 100 endeksnde şlem gören metal ana sanayndek on üç şletmenn yıllarındak mal tablolarından yararlanılarak oluşturulan k grd ve k çıktı le Ver Zarflama Analz yöntemlernden çıktı yönlü CCR model kullanılarak değerlendrlmes yapılmıştır. Bu model sonucunda 2003 yılının, en etkn şletmeler BURCE, BURVA, ERBOS ve IZMDC, 2004 yılında IZMDC ve 2005 yılında BURCE, BURVA, CELHA, ERBOS ve FENIS, 2006 ve 2007 yıllarında se ERBOS ve

4 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, IZMDC olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Babacan, Kısakürek ve Özcan (2009) yapılan çalışmada İMKB de şlem gören şletmelern 2001 yılındak performansları ölçülmeye çalışılmıştır. İşletmelern performans ölçümü on beş grd ve beş çıktı kullanılarak VZA yöntemne göre yapılmıştır ve 2001 yılında şlem gören frmaların dezavantajlı durumlarda çalışmış oldukları gözlemlenmştr. Ata ve Yakut (2009) Türkye de malat sektöründe faalyet gösteren frmaların performans ölçümünü, dönem tbaryle dört grd ve altı çıktı kullanılarak Ölçeğe Göre Sabt Getr ve Ver Zarflama Analz yöntemyle uygulamışlardır. Alt sektörün etknlklernn yıllar bazında farklılıklar gösterdğ ve etknlk değerlernn ortalamalarının se 2001 krznden sonra artış eğlm çersnde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Behdoğlu ve Özcan (2009) Türkye de yılları arasında faalyet gösteren yrm dokuz tcar bankanın verler kullanılarak Ver Zarflama Analz yöntemne göre değerlendrlmesn yapmıştır. Ortalama etknlk yüzdes 43,3 olduğu ortaya çıkmıştır. Kula, Kandemr ve Özdemr (2009) İMKB'ye kayıtlı çmento sektörüne at şletmelern yılları arasında etknlklernden yola çıkılarak bu etknlk değerler Ver Zarflama Analz yöntem le hesaplanmış ayrıca bu etknlk değerlernn değşm Malmqust Toplam Faktör Vermllk (TFV) endeks kullanılarak değerlendrlmştr. Çalışmanın sonucunda se on altı frmadan üç frmanın tüm dönemlerde etknlk gösterdğ ortaya çıkmıştır. Dönemlern ortalama etknlk değerlernde se 2005 yılının en etkn yıl olduğu görülmüştür. Özer, Öztürk ve Kaya (2010) bu çalışmalarında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda yıllarında şlem gören gıda ve çecek sektöründek yrm dört şletmenn etknlklern Ver Zarflama Analz yöntemne göre değerlendrlmeye çalışmışlardır. Çalışmada altı grd ve k çıktı kullanılmıştır. Ver Zarflama Analzne göre 2007 yılında on dört şletme, 2008 yılında se on br şletme etkn bulunmuştur. Kümeleme analz ve TOPSIS yöntemler le uygulama yapılan çalışmada yöntemlern karşılaştırılması yapılmıştır. Altan (2010) Türkye sgortacılık sektörünün hayat dışı branşında faalyet gösteren toplam yrm beş sgorta şrketnn vermllklernn değerlendrlmesn, Hazne Müsteşarlığı Sgorta Denetleme Kurulu tarafından yayınlanmakta olan yıllarına at Türkye de Sgorta Faalyet Hakkında Rapor larından alınarak altı grd ve k çıktı kullanılarak parametrk olmayan yöntemlerden br olan VZA yöntemn kullanarak gerçekleştrmştr. Lorcu (2010), İstanbul Sanay Odasının (İSO) her yıl açıklamış olduğu 500 büyük frma çnde bulunan on dört otomotv ve yan sanay şletmesne at yıllarını kapsayan etknlk analzlern, çalışan sayısı ve net aktfler grd, verg önces kar, hracat ve brüt katma değer değşkenlern çıktı olarak kullanarak Toplam Faktör Vermllklern Malmqust Toplam Faktör Vermllk Endeks le analz etmştr.

5 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Srar (2011), çalışmasında dönemnde Körfez İşbrlğ Konsey (CCS) ülkelernde bankaların vermllk artışı ve fnansal serbestleşmenn etklern ncelemektedr. VZA ve Malmqust Toplam Faktör Vermllğ Endeks ölçümü yapılmıştır. Öncel ve Şmşek (2011) Türkye'nn yrm altı alt bölges karşılaştırmasını, Ver Zarflama Analz model le gerçekleştrmştr. Analz sonucunda kaynaklarını etkn kullanmadıkları tespt edlen bölgelern durumları, sosyo-ekonomk gelşmşlk düzey sıralamasındak konumlarına bakılarak değerlendrlmeler yapılmıştır. Budak (2011) Türk Bankacılık Sektöründe faalyet gösteren yrm k tcar bankanın 2008, 2009 ve 2010 yıllarındak etknlk performansları üç grd ve dört çıktı kullanılarak Ver Zarflama Analz yöntemne göre hesaplanmış olup bu yöntemle yıllarında hang bankaların etkn olduğu ortaya çıkarılmıştır. Cenger (2011) bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) de şlem gören çmento sektörüne at on k şrketn dönemne at mal tablolarından yararlanılarak dört grd ve k çıktı le ver set oluşturulmuştur. Bu şletmelern etknlk değerler, Ver Zarflama Analz (VZA) yöntemyle hesaplanarak bu sektöre lşkn performans sonuçlarının analz ve değerlendrlmes yapılmıştır. Keskn Benl (2012), bu çalışmada dönem Ege, Batı Marmara, Doğu Marmara ve Akdenz bölgesndek llern teknk etknlk, teknk etknlktek değşme, teknolojk değşm ve toplam faktör vermllğ ve bleşenlerndek değşmelern ölçümünü yapmıştır. İk çıktı ve tek grd kullanılmıştır. Toplam tesse gelş sayısı ve geceleme sayısı çıktı ve toplam yatak kapastes se grd olarak kullanılmıştır. Teknk Etknlk ve Toplam Faktör Vermllk Değşm ölçümü, Ver Zarflama Analz model ve Malmqust Toplam Faktör Vermllk Endeks metodu kullanılarak yapılmıştır. III. BANKACILIK SEKTÖRÜ Bankacılık sektörü fnansal sstemn öneml br kısmını oluşturmaktadır. Aynı zamanda, Türkye Ekonomsn çok yönlü etkleyen ve ekonomde kaynak aktarımında aracılık etmes nedenyle de büyük sektörlerden br tanesdr. Mevduat bankaları kanun br şeklde mevduat toplama yetksne sahp olup ve genellkle kısa vadel mevduat toplayan ve gerek üretm gerekse tcaret hayatına fnansman sağlayan br banka grubunu oluşturmaktadır. Bu yüzden, Mevduat Bankaları ekonomk hayatın can damarıdır denleblr. Bankalar fnans stem çersnde etkn roller neden le pyasa yapıcılığı görevn yerne getrmektedrler (Coşkun vd., 2012: 27-38).

6 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Türk Bankacılık Sektörünün 2011 yılı sayısal verlerne bakıldığında, faalyet gösteren banka sayısı 48 dr. Bu bankalardan 4 ü katılım bankası, 31 mevduat bankası, 13 ü se kalkınma ve yatırım bankasından oluşmaktadır. Mevduat bankalarından 3 ü kamusal sermayel, 11 se özel sermayel bankadır. Yabancı sermayel mevduat bankalarının sayısı 16 dır. Sektör 2011 yılı tbaryle 9833 şube sayısı le kşye sthdam sağlamaktadır. Sektörde şube başına düşen nüfus 7599, çalışan başına düşen nüfus 412 kşdr. Sektörün aktf büyüklüğü Mlyar TL ye ulaşırken, Mevduat Bankalarının aktf büyüklüğü se Mlyar TL düzeyndedr (tbb.org.tr, bddk.org.tr, 2013). Sektör ve mevduat bankalarına at çalışmada kullanılan verlere lşkn rakamlar Tablo 1 de sunulmuştur. Mevduat bankalarının sektör çndek paylarının öneml oranda büyüklüğü dkkat çekmektedr. Bu yönüyle de vermllk ölçümüne yönelk bu çalışmanın lteratüre ve sektöre katkı sağlayableceğ düşünülmektedr. Tablo 1: Bankacılık Sektörü (BS) ve Mevduat Bankalarına (MB) İlşkn Göstergeler (Mlyon TL) Faz Gelrler (BS) Faz Gelrler (MB) Sektördek Payı % Faz Gderler (BS) Faz Gderler (MB) Sektördek Payı % Öz sermaye (BS) Öz sermaye (MB) Sektördek Payı % Mevduat (BS) Mevduat (MB) Sektördek Payı % Net Kar (BS) Net Kar (MB) Sektördek Payı % Kaynak : verlernden hazırlanmıştır.

7 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, IV. ARAŞTIRMANIN AMACI KAPSAMI VE YÖNTEMİ Bankacılık sektöründe yapılan bu çalışmada bankalar çn etknlk analz uygulaması vermllk ve kaynak etknlğnn ölçülmes üzerne dayanmaktadır. Araştırmanın amaç, kapsam ve yöntem şu şeklde özetleneblr: A.Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Araştırmanın amacı, BİST te şlem gören 11 kamu ve özel sermayel mevduat bankasının dönemnde görecel etknlklernn hesaplanması ve bu etknlklern ele alınan yıllarda nasıl değştğnn belrlenmesdr. Araştırma kapsamındak Mevduat Bankaları sırasıyla Akbank, Alternatfbank, Denzbank, Şekerbank, Tekstlbank, Türkye Ekonom Bankası, Garant Bankası, Yapı Kred Bankası, Halk Bankası, İş Bankası ve Vakıflar Bankası ndan oluşmaktadır. Bu bankalara at verler çalışmanın amacına uygun olarak belrlenerek analz edlmeye hazır hale getrlmştr. Çalışmada kullanılan verlern elde edlmesnde lgl bankaların Gelr Tablosu ve Blançolarından yararlanılmıştır. Kullanılan karar brmler ve grd çıktı değşkenler aşağıda sunulmuştur. Tablo 2 : Çalışma Kapsamındak Bankalar ve Kodları KARAR DEĞİŞKENLERİ KB1 KB2 KB3 KB4 KB5 KB6 KB7 KB8 KB9 KB10 KB11 BANKALAR BANKA1 BANKA2 BANKA3 BANKA4 BANKA5 BANKA6 BANKA7 BANKA8 BANKA9 BANKA10 BANKA11 Tablo 3: Çalışmada Kullanılan Grd ve Çıktılar GİRDİ 1 MEVDUAT ÇIKTI 1 NET KAR GİRDİ 2 ÖZSERMAYE ÇIKTI 2 FAİZ GELİRLERİ GİRDİ 3 FAİZ GİDERLERİ

8 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Lteratürde en uygun ver setnn hazırlanması çn, değerlendrlmeye alınacak karar değşkenlernn (banka sayısı) bazı yazarlara göre grd ve çıktı değşkenlernn toplamının en az br fazlası, bazılarına göre de en az k katı olması önerlmektedr (Behdoğlu ve Özcan, 2009: ). Bu çalışmada görüldüğü gb her k koşul da sağlanmaya çalışılmıştır. Dğer br şart da grd ve çıktı değşkenlerne at değerlern tümünün poztf olmasıdır. Burada verlern tümünün poztf olması, ön br çalışma gerektrmeden analzde kullanılmasına mkan tanımıştır. B.Araştırmanın Yöntem Çalışmada çok döneml kaynak etknlk analzlernde yaygın olarak kullanılan ve yıllara dayalı dnamk değerleme mkanı veren Ver Zarflama Analz (VZA) temelnde Malmqust Toplam Vermllk Endeks yöntem Wndeap113 programı yardımıyla uygulanmıştır. Ver Zarflama Analz Model (VZA), br karar verme brmnn vermllğ açısından matematksel olarak ağırlıklandırılmış çıktılar toplamının ağırlıklandırılmış grdler toplamına oranının en y performansı belrledğ sınıra göre pozsyonudur şeklnde tanımlanablr (Emr ve Özgür, 2008: 166). Ver Zarflama Analz (VZA); brbrne benzeyen, ekonomk karar brmlernn ürettkler mal ve hzmetlern etknlklernn ölçüleblmes çn ortaya çıkarılmış olan parametresz br etknlk modeldr (Behdoğlu ve Özcan, 2009: 303). VZA, farklı yöntemlerde brlkte olan düşünce ve yöntem topluluğudur. Öncelkl olarak hastane, ünverste gb kar amaçlı olmayan bazı kurumların karşılaştırmalı olarak etknlğnn ölçüleblmesn sağlamakta kullanılmakta d. Günümüzde se bu yöntem gerek Ar-Ge projelernde gerekse kar amaçlı olan brtakım üretm ve hzmet sektörlernde de şletmeler arası görel etknlğn ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır ( ) Charnes, Cooper ve Rhodes 1981 yılında etknlk analzlernde brtakım güçlüklerle karşılaşıldığı çn parametresz br yöntem olan VZA yöntemn ortaya çıkarmışlardır yılında Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından bugünkü hal le tanımlanan VZA yöntem, 1957'de Farrel tarafından ortaya çıkarılmış, daha sonra Farrel ve Feldhouse 1962, Setz 1967, Afrat 1972 ve Meller 1976 tarafından se gelştrlmştr (Charnes 1978, Eleren ve Özgür, 2006: 64-65).VZA'nın k temel model bulunmaktadır (Altan, 2010: 193,Charnes vd., 1994: 36-50); 1-Charnes-Cooper-Rhodes Model (CCR) 1978; Grdye yönelk VZA modeller, belrl br çıktı bleşmn en etkn br şeklde elde edlmesn sağlayablmek çn en uygun grd bleşmnn nasıl olableceğn araştırır.

9 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Banker-Charnes-Cooper Model (BCC) 1984; Çıktıya yönelk VZA model belrl br grd bleşmnden ne kadar çok çıktı bleşm sağlanableceğn araştıran br model türüdür (Charnes vd., 1994: 36-50). Ver Zarflama Analznde çıktıların ağırlıklı toplamlarının grdlern ağırlıklı toplamlarına bölümüyle etknlk ölçütü ortaya çıkmaktadır. Matematksel olarak etknlk ölçütü se (j. Karar noktası), (1.1) dek gb gösterlmektedr. u1 y v x u2 y v x un y v x m n m (1.1) (1.1) formülünde j. karar noktası çn n adet çıktı ve m adet grd vardır. Burada, u n n. çıktının ağırlığını fade ederken, y n n. çıktı mktarını, v m m. se grdnn ağırlığını ve x m m. grdnn mktarını fade etmektedr. CCR yöntem ölçeğe göre sabt getr varsayımına dayanmaktadır ve burada j. karar brmnn etknlğ h se amaç, bu değern maksmze edlmes j olması gerekr. Bu durumda amaç fonksyonu grd odaklılık varsayımı doğrultusunda (1.2) formülündek gb fade edlmektedr. Enbh j n r 1 m 1 u r v x y r (1.2) Kısıtlar se (1.3) formülündek gb fade edlmektedr. r 1 m 1 u v n r u r y v x 0 0 r 1 (1.3) Yukarıda da değnldğ gb, kesrl programlama setnn çözüm şlem le doğrusal programlamayı karşılaştırdığımızda kesrl programlama setnn çözüm şlem daha zordur. (1.2) ve (1.3) formüllern doğrusal programlama mantığı le gösterdğmzde (1.4) ve (1.5) formüller meydana gelmektedr.

10 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Enbh j n r 1 u r y r (1.4) m 1 v x 1 n r r r 1 1 u, v r u y 0 m v x 0 (1.5) (1.4) ve (1.5) formüller kullanılırken grd odaklılık durumu dkkate alınmıştır. Eğer çıktı odaklılık durumu çn CCR yöntem kullanılacaksa, bu durumda da doğrusal programlama model (1.6) ve (1.7) formüller aşağıdak şeklde yazılablmektedr. Enkg j m 1 v x (1.6) n r 1 u r y r 1 r r r 1 1 u, v r n u y 0 m v x 0 (1.7) Gerek grd odaklı gerekse çıktı odaklı olsun, eğer br karar verc karar noktalarının etknlklerne CCR yöntemyle karar veryorsa yukarıda söylenen model bütün karar noktaları çn uygulaması gerekr. Kurulan bu model bütün karar noktaları çn çözüldüğünde se her br karar noktası çn toplam etknlk ölçütler meydana gelmektedr. Sonuç tbaryle bu ölçütlern 1 e eşt olması, karar noktaları çn etknlğ fade ederken, 1 den küçük olması durumunda se karar noktalarının etknszlğn fade etmektedr. Uygulamalarda en çok karşılaşılan karar durumlardan br, seçlmş olan karar brmnn grd ve çıktı sayısının en az k katı olması gerektğdr. Fakat buna rağmen daha sstematk br yaklaşımla bakıldığında karar brm aşağıdak gb belrlenmektedr (Behdoğlu ve Özcan, 2009: ).

11 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, grd sayısı m, çıktı sayısı da p se, karar brm sayısı en az m+p+1 olmalıdır VZA uygulanablmes çn gerekl olan brtakım adımlar bulunmaktadır. Bu adımlar se şunlardır oluşmaktadır (Eleren ve Özgür, 2006: 66); Karar verme brmlernn seçm gerçekleşr. Grd ve çıktı kümelernn seçm olur. Karar brmler çn görecel etknlğn hesaplanması yapılır. Her br karar brm çn detay analz yapılır. Elde edlen sonuçların değerlendrlmes şlem gerçekleşr. Malmqust Toplam Faktör Vermllğ (TFV) Endeks Caves, Chrstensen ve Dewert 1982 yılında Malmqust Toplam Faktör Vermllğ Endeks ölçümü çn VZA temell br teknk gelştrmşlerdr. Buna göre Malmqust Toplam Faktör Vermllğ (TFV) endeks, ortak teknolojye göre her br ver noktasının farklarının oranlarını hesaplayarak, k ver noktası arasındak toplam faktör vermllğndek değşmey ölçmektedr ve bu ölçüm çn uzaklık fonksyonu kullanılmaktadır. Çıktıya göre uzaklık fonksyonu x le üretleblecek mümkün y lern kümes S le gösterlmek üzere, (2.1.) olarak tanımlanmaktadır. Uzaklık fonksyonu D s a (x,y)'nn alacağı değerler, y vektörü S sınırı (üretm sınırı) üzernde se 1.0; y vektörü S çndek teknk etkn olmayan br noktayı tanımlıyorsa >1.0; ve y vektörü S dışındak mümkün olmayan br noktayı tanımlıyorsa <1.0'dr (Cng ve Tarım, 2000: 10). Fare ve dğerlernn 1994 yılında yapmış oldukları çalışmada esas alınmış olan t dönem ve bunu zleyen t+1 dönem arasındak çıktıya göre Malmqust TFV değşm endeks aşağıdak gb hesaplanmaktadır (Fare1994:80-86); (2.2) Bu durumda D t a (x, y), t+1 dönem gözlemnn t dönem teknolojsnden olan uzaklığını fade ederken, Eğer m o fonksyonunun değer 1.0'dan büyükse t dönemnden t+1 dönemne TFV'de büyüme olduğunu gösterr. 1.0'dan az olması durumunda se aynı dönemler dkkate alındığında TFV'de br düşüş olduğunu fade eder. Bu denklem şu şeklde fade edleblr;

12 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, (2.3) Karekök dışında görülen oran dönem t ve dönem t+1 arasındak çıktı eksenl teknk etknlk değşmnn ölçüsünü fade ederken karekök çnde bulunan oran se teknolojde meydana gelen değşmey fade etmektedr. Malmqust toplam faktör vermllğ endeksnn teknk etknlktek değşmeye ve teknolojk değşmeye ayrıştırılması durumunda, her k faktörün toplam faktör vermllğne (TFV) olan katkısını belrlememze katkı sağlar. Böylece, yukarıdak denklem k bölüme ayırdığımızda etknlktek değşme (ED) ve teknolojdek değşme (TD) brbrnden ayrı ayrı ölçüleblr; (2.4) (2.5) Bu denklemde, teknk etknlktek değşme, karar brmlernn etkn sınıra yaklaşma sürecnn br değerlendrmesn fade ederken, teknolojdek değşme etkn sınırın zaman çndek değşmn göstermektedr.

13 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, V. YÖNTEMİN UYGULANMASI VE BULGULAR Mevduat Bankalarının yıllarına at mevduat, özsermaye, faz gderler, net kar ve faz gelrler kullanılarak elde edlen grd yönlü (CCR) etknlk analzler sonuçları Tablo 4 te yer almaktadır. Etknlk değer 1 e eşt olanlar tam etkn bankalardır. Kalan dğer bankaların Dğerlernn se etknlk değerlernn 1 e yaklaşmalarına göre etknlkler olumlu yorumlanmaktadır. Tablo 4: Mevduat Bankalarım Grd Yönlü CCR Ver Zarflama Analz Sonuçları ETKİNLİK DEĞERLERİ BANKALAR ORT KB1 1,000 1,000 1,000 0,996 0,918 0,983 KB2 1,000 0,962 1,000 0,985 1,000 0,989 KB3 0,939 1,000 1,000 1,000 1,000 0,988 KB4 1,000 1,000 1,000 0,791 1,000 0,958 KB5 1,000 1,000 0,872 0,764 0,844 0,896 KB6 1,000 0,997 0,847 0,925 0,974 0,949 KB7 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 KB8 0,905 0,905 0,884 0,996 0,928 0,924 KB9 0,986 1,000 1,000 1,000 1,000 0,997 KB10 0,869 0,910 0,824 0,873 0,889 0,873 KB11 0,901 0,820 0,822 0,889 0,889 0,864 ORTALAMA 0,962 0,961 0,929 0,925 0,948 0,945 Tablo 4'te görüldüğü gb mevduat bankalarının etknlk değerler en yüksek 1 olmak üzere değşm göstermektedr. Mevduat Bankaları çersnde ortalama etknlk düzeylerne göre lk sırayı 1,000 düzey le KB7 almış ve bunu, KB8, KB2 zlemekte ken en düşük etknlğ se 0,864 düzey le KB10 son sırada yer almıştır.

14 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Grafk.: 1 Bankaların Etknlk Değerler Etknlk Değerler ORT KB1 KB2 KB3 KB4 KB5 KB6 KB7 KB8 KB9 KB10 KB11 ORT. Çalışmanın bu kısmında Malmqust Toplam Faktör Vermllğ ve bleşenlerndek değşmelern analzne yer verlmştr. Toplam Vermllk Endeksn oluşturan bleşenler şunlardır (Kula vd., 2009: 197); TED: Teknk Etknlktek Değşm, TD: Teknolojk Değşme, SED: Saf Etknlktek Değşme, ÖED: Ölçek Etknlğndek Değşme, TFVD: Toplam Faktör Vermllğndek Değşme

15 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Tablo 5: Malmqust Toplam Faktör Vermllk Endeks (TFV) BANKALAR TED TD SED ÖED TFVD KB1 0,979 0,993 0,991 0,987 0,972 KB2 1,000 0,913 1,000 1,000 0,913 KB3 1,016 1,000 1,000 1,016 1,016 KB4 1,000 0,942 1,000 1,000 0,942 KB5 0,958 0,917 1,000 0,958 0,879 KB6 0,994 0,919 1,000 0,994 0,913 KB7 1,000 0,959 1,000 1,000 0,959 KB8 1,003 0,963 1,000 1,003 0,967 KB9 1,006 1,002 1,000 1,006 1,008 KB10 0,997 0,938 0,995 1,001 0,935 KB11 1,006 1,002 0,995 1,011 1,008 ORTALAMA 0,996 0,959 0,998 0,998 0,956 Tablo 5'te Toplam Faktör Vermllğn oluşturan faktörlere at değerlere yer verlmştr. Bankaların tekl olarak TFVD ncelendğnde lk üç sırada, sırasıyla KB3, KB10 ve KB1 yer alırken son üç sırada KB2, KB4 ve KB5 n yer aldığı görülmüştür. Toplam faktör vermllk değşm (TFVD) endeks le yapılan ölçümde, dönemlernde mevduat bankalarının vermllğnde yıllık ortalama % 4,4 lük br azalma gözlemlenmştr. Tüm faktörlere at yıllık ortalama değşmlerdek bu azalmanın TFVD y de doğrudan etkledğ görülmektedr. TFVD dek azalma en çok, TD dek değşmden kaynaklanmaktadır. Bu faktördek değşm KB3, KB9 ve KB11 harcnde çoğunluğu oluşturan dğer bankalar çn azalma yönünde gerçekleşmştr ve bu durum TFV ortalamasını olumsuz etklemştr. TFV oluşturan faktörlerdek değşmn bankalara göre dağılım oranları Tablo 6 da sunulmuştur.

16 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Tablo 6 : TFV Oluşturan Faktörlerdek Değşmn Bankalara Göre Dağılım Oranları Değşmde Artış Gösteren Bankalar 1 TD 3 SED 9 ÖED 9 TED 7 TFV 9 % 27,3 81,8 81,8 63,6 81,8 Bankalardak azalma yönünde değşmn daha çok TD üzernde gerçekleştğ görülmektedr. Bunun anlamı üretm sınırının veya bankalar açısından şlem hacmnn azalma göstermesdr. Bu da ölçek ve saf etknlk düzeyler ne olursa olsun, TFV endeksnn düşmesnde doğrudan etkl olableceğ anlamına gelmektedr. TFV dek değşmn kaynağı olan TED ve TD nn her ksndek azalma % 36.4, her ksnde de artış durumu se % 25 tr. Gerye kalan % 33,4 ü se TED veya TD den en az brnn azalış yönünde değştğ görülmektedr. Sonuç olarak mevduat bankalarının genel çn değerlendrme yapıldığında azalma yönelml değşmlern çoğunlukta olması TFV dek değşmn azalma yönlü olduğunu göstermektedr. Tablo 7: Dönemlere Göre Malmqust TFV Endeks DÖNEMLER TED TD SED ÖED TFVD ORTALAMA 0,999 0,904 0,998 1,001 0,903 0,966 1,169 0,981 0,984 1,129 0,996 0,862 0,993 1,003 0,859 1,025 0,926 1,021 1,003 0,949 0,996 0,958 0,998 0,998 0,955

17 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Tablo 7 ncelendğnde TFV endeksnde yıllara göre karşılaştırmalı değşm görülmektedr. TFV endeksndek değşm dönem harç azalış eğlmndedr. Bu durumda dönemnde %12,9 gb br artış olduğu ve bunun da daha çok TD dek %16,9 luk artıştan kaynaklandığı görülmektedr. TED, arası artış göstermş ve bu artış daha çok çarpanları olan SED ve ÖED dek brlkte artıştan kaynaklanmıştır. ÖED, harç tüm dönemlerde küçükte olsa br artış göstermştr. Bu artış, hzmet üretmnn ölçeğe dayalı daha etkn yönetldğn göstermektedr. SONUÇ ve ÖNERİLER İşletmelerde performans ölçümü ve yüksek düzeyde br performans yakalamak rekabet açısından öneml br başarı faktörüdür. Bu nedenle sahp olunan performansı gelştrmek yleştrmek ve organzasyonun etknlğn artırmak günümüzde öneml br amaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın ve kullanılan yöntemlern bu açıdan lteratüre br katkı sağlayacağı düşünülmektedr. Borsa İstanbul (BIST)'de şlem gören 11 mevduat bankasının verler le yıllar tbaryle etknlk ve toplam faktör vermllğ analzlerne olanak veren Malmqust Endeks Yöntem kullanılarak vermllk ölçümü yapılmaya çalışılmıştır. Zamana dayalı TFV değşmlern ncelemeye yardımcı olan Malmqust Toplam Faktör Vermllk Endeks yöntem, bast uygulanablr ve anlamlı sonuçlar vermes yönüyle kullanışlı br yöntemdr. Çalışmada grd set olarak mevduat, özsermaye, faz gderler; çıktı set olarak net kar ve faz gelrler değşkenler kullanılmıştır. BIST te şlem gören mevduat bankalarını kapsamına alan bu çalışma, mevduat bankalarının görecel etknlklern ölçmek ve bankaların etknlğnn zaman çnde nasıl değştğn belrlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Akbank, Alternatfbank, Denzbank, Şekerbank, Tekstl Bank, Türkye Ekonom Bankası, Garant Bankası, Yapı Kred Bankası, Halk Bankası, İş Bankası ve Vakıflar Bankası nın etknlk değerler yılları arasındak blanço ve gelr tablolarından elde edlen verler kullanılarak, grdye yönelk Ver Zarflama Analz yöntem le ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu bankaların etknlklernn zaman çndek değşmn ncelemek çn Malmqust Toplam Faktör Vermllk Endeks hesaplanmıştır. Çalışma sonucu elde edlen bulgulara göre, TED, arası artış göstermş ve bu artış daha çok çarpanları olan SED ve ÖED dek brlkte artıştan kaynaklanmıştır. ÖED de harç tüm dönemlerde küçükte olsa br artış olduğu gözlemlenmştr. Bu artış, hzmet üretmnn ölçeğe dayalı daha etkn yönetldğn göstermektedr. Çalışmada, yöntemler yardımıyla

18 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, mevduat bankalarının yıllarına at verler üzernden yapılan değerlendrmeler sonucunda tüm yıllar tbaryle etknlğe ulaşan 1,000 düzey le banka7 (KB7) brnc sırada, 0,997 skoru le banka9 (KB9) knc, ve 0,989 düzey le banka2 (KB2) üçüncü sırada yer almaktadır. KB9, KB3 ve KB11 bankaları Toplam Faktör Vermllğnde artış göstermekte ken, dğer bankalar ortalama olarak azalma eğlm çersnde bulunmaktadır. Dönemler tbaryle bakıldığında genel olarak dönemnde br artış, dğer dönemlerde br azalış gözlemlenmştr. Yapılacak yen çalışmalarda daha fazla grd ve çıktı çeren ver setler ve yıllar kullanılarak karşılaştırmalı statstk, sektörel analz ve değerlendrmeler yapılablr.

19 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, KAYNAKÇA Altan, M.S. (2010), "Türk Sgortacılık Sektöründe Etknlk: Ver Zarflama Analz Yöntem le Br Uygulama, Gaz Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs,12(1), ss Angelds, D. and Lyroud, K. (2006). "Effcency n the Italan Bankng Industry: Data Envelopment Analyss and Neural Networks", Internatonal Research Journal of Fnance and Economcs, ISSN , Issue 5. p.28 Ata, H.A. ve Yakut, E. (2009), "Fnansal Performansa Dayalı Etknlk Ölçümü: İmalat Sektörü Uygulaması", Kocael Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs,18 (2), ss Babacan, A., Kısakürek, M.M. ve Özcan, S. (2009), "İMKB ye Kote Edlmş Frmaların VZA Yöntem İle Performans Ölçümler", Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, Sayı 24, Ağustos, ss Bakırcı, F. (2006), "Sektörel Bazda Br Etknlk Ölçümü: VZA le Br Analz ", İktsad ve İdar Blmler Dergs, 20 (2), Eylül, ss Behdoğlu, S. ve Özcan, G. (2009), "Ver Zarflama Analz ve Bankacılık Sektöründe Br Uygulama", Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 14 (3), ss Budak, H. (2011), "Ver Zarflama Analz ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması", Marmara Ünverstes Fen Blmler Dergs, 23(3), ss Cenger, H. (2011), "İMKB de İşlem Gören Çmento Şrketlernn Performanslarının Ölçülmesnde Ver Zarflama Analz Yaklaşımı", Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, 25(3-4). Charnes, A.,Cooper,W.W., and Rhodes, E. (1978), "Measurng the Effcency of Decson Makng Unts", European Journal of Operatonal Research, Vol. 2, Charnes, A., Cooper, W., Levvn, A.Y., and Seford, L.M. (1994), Data Envelopment Analyss, Norwell, Messachusetts, USA. Cng, S. ve Tarım, Ş.A. (2000), "Türk Banka Sstemnde Performans Ölçümü DEA Malmqust TFP Endeks Uygulaması", Türkye Bankalar Brlğ, Araştırma Teblğler Sers, Sayı 01.s.22 Coşkun, M.N., Ardor, H. N., Çermkl, A. H., Eruygur, H.O., Öztürk, F., Tokatlıoğlu, İ., Aykaç, G., ve Dağlaroğlu, T. (2012), Türkye'de Bankacılık Sektörü Pyasa Yapısı, Frma Davranışları ve Rekabet Analz, Türkye Bankalar Brlğ, Ankara s Çetn, A.C. (2006), "Türk Tekstl Sektörü Ve Türk Tekstl Frmalarının Etknlk Düzeylernn Belrlenmes", Afyon Kocatepe Ünverstes, İ.İ.B.F. Dergs, VIII (2), ss

20 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Dnçer, E. (2008), "Ver Zarflama Analznde Malmqust Endeksyle Toplam Faktör Vermllğ Değşmnn İncelenmes Ve İMKB Üzerne Br Uygulama", Marmara Ünverstes, İİBF Dergs, XXV(2), ss Eleren, A. ve Özgür, E. (2006), "Türkye'de Yabancı Sermayel Mevduat Bankalarının Ver Zarflama Yöntem İle Etknlk Analzlernn Yapılması", Afyon Kocatepe Ünverstes, İ.İ.B.F. Dergs, VIII (2), ss Emr, O. ve Özgür, E. (2008), "Konaklama Tessler Etknlk Analz", Sosyal Blmler Dergs, Afyon Kocatepe Ünverstes, Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Clt: X, Sayı 1, Ertuğrul, İ. ve Tuş Işık, A. (2008), "İşletmelern VZA İle Mal Tablolarına Dayalı Etknlk Ölçümü: Metal Ana Sanaynde Br Uygulama ", Afyon Kocatepe Ünverstes, İ.İ.B.F. Dergs, X (I), ss Fare R., Grosskopf, S., Norrs M., Zong Z.Y (1994). "Productvty Growth Techncal Progress and Effcency Change n Industry", Amercan Economc Revew Combne wth Journal of Economc Lterature and Journal of Economc Perspect, N.84, Hadad, Y., Fredman, L. Hanan M.Z (2007), Measurıng Effıcıency of Restaurants Usng The Data Envelopment Analyss Methodology, Computer Modellng and New Technologes, Vol.11, No.4, Keskn Benl, Yasemn (2012), "Ver Zarflama Analz (VZA) ve Malmqust Toplam Faktör Vermllğ (TFV): Konaklama İşletmelernde Br Uygulama", Ege Akademk Bakış, 12(3), Temmuz, ss Kula, V., Kandemr, T. ve Özdemr, L. (2009), "Vza Malmqust Toplam Faktör Vermllk Ölçüsü: İMKB ye Kotel Çmento Şrketler Üzerne Br Araştırma", SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomk Araştırmalar Dergs, Selçuk Ünverstes, 11(17), ss Lorcu, F. (2010), "Malmqust Toplam Faktör Vermllk Endeks : Türk Otomotv Sanay Uygulaması", İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs, 39 (2), ss Mahadevan, R. (2002), A DEA Approach to Understandng the Productvty Growth of Malaysa s Manufacturng Industres Asa Pasfc Journal of Management, Volume 19, Issue 4 pp ( %2FA%3A ?LI =true). Öncel, A. ve Şmşek, S. (2011), "Türkye de Bölgelerarası Kaynak Kullanım Etknlğnn Ver Zarflama Analz Yöntemyle Ölçülmes", Ercyes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs,(37),ss Özer, A., Öztürk, M. ve Kaya, A. (2010), "İşletmelerde Etknlk ve Performans Ölçmede VZA, Kümeleme ve TOPSIS Analzlernn Kullanımı: İMKB İşletmeler Üzerne Br Uygulama", Atatürk Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 14 (1), ss

21 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4, Srar, S. A. (2011),"Productvty Growth n the GCC Bankng Industry: Conventonal Versus Islamc Banks", Journal of Knowledge Globalzaton, Vol. 4 Issue 2, p Yalama, A. ve Sayım, M. (2008), "Ver Zarflama Analz le İmalat Sektörünün Performans Değerlendrmes", Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 23 (1), ss İnternet Erşml Kaynaklar Erşm Tarh: _Sektoru_2007_-_2012_Mart.pdf Erşm Tarh: unumu_eylul_2012.pdf BDDK,Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü _sayl_kanun_6362_sayl_sermaye_pyasas_kanunu_le_degsk_sl enms_hal_ pdf Erşm Tarh:

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler blg 45-70 Avrupa Brlğ Ülkeler ve Türkye de Yükseköğretmde Etknlğ Belrleyen Faktörler Sbel Aybarç Bursalıoğlu Sbel Selm Öz Günümüz blg toplumunu şekllendren yükseköğretm kurumları, ülkeler açısından ekonomk

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 DOI NO: 10.5578/eas.26489 ÖZ Veysel KULA 3,Tuğrul KANDEMİR 4, Ender BAYKUT 5

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Sosyal Blmler Dergs Sayı: 21 2009 ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİNDEKİ ÖNEMİNİN GİRDİ ÇIKTI ANALİZİYLE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL Kırgızstan Türkye Manas Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

TÜRKĐYE DE EKONOMĐK BÜYÜMENĐN KAYNAKLARININ ANALĐZĐ

TÜRKĐYE DE EKONOMĐK BÜYÜMENĐN KAYNAKLARININ ANALĐZĐ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐKTĐSAT ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZĐ TÜRKĐYE DE EKONOMĐK BÜYÜMENĐN KAYNAKLARININ ANALĐZĐ Başak KARŞIYAKALI Danışman Doç. Dr. Đlkn BARAY 2008 YEMĐN

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI YATIRIM PROJELER ANALzNDE BLACK-SCHOLES OPSYON FYATLAMA MODELNN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Erkan Uysal Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu çalışmada, fnansal opsyon fyatlama modellernn yatınm

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI

GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI GIDA SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN BİR UYGULAMASI Aytaç PEKMEZCİ * Özet Kalte kontrol grafkler üreç kontrolü ve yleştrlmende öneml br yere ahptr. İşletmelerdek ürünlern kalte düzeylernn

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Akdenz İ.İ.B.F. Dergs 21 2011, 46-66 TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ INVESTIGATING PERFORMANCES OF PUBLIC AND PRIVATE BANKS IN TURKEY BY USING

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama.

Cinsiyet Değişkeni Bağlamında Harcama Alt Grupları ve Gelir Đlişkisi: Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Cnsye Değşken Bağlamında Harcama Al Grupları ve Gelr Đlşks: Dumlupınar Ünverses Öğrencler Üzerne Br Uygulama Mahmu ZORTUK * Öze: Đksa blmnn en öneml konuları arasında yer alan gelr le ükem lşks her dönem

Detaylı

Özet: Franchising, mal ve hizmetlerin tüketicilere etkin bir şekilde

Özet: Franchising, mal ve hizmetlerin tüketicilere etkin bir şekilde TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI - 8 VE TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE,FRANCHISING İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Abtter ÖZULUCW') Özet: Franchsng, mal ve hzmetlern tüketclere etkn br şeklde aktanlmasını

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması Volume 3 Number 4 01 pp. 43-55 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Black Ltterman ve Markowtz Ortalama Varyans Modelnn Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceler ve Toplam Rskler Yönünden Karşılaştırılması

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS

YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS YAŞAM ÇÖZÜMLEMESİNDE AYKIRI DEĞERLER OUTLIERS IN SURVIVAL ANALYSIS NURAY TUNCER PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatstk Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 47

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, 2010 47 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 24, Sayı: 2, 2010 47 KRİZ ÖNCESİ VE KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞLETMELERDE ÇALIŞMA SERMAYESİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3): (2010) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 24 (3): (2010) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: zbayramoglu@selcuk.edu.tr Araştırma Makales www.zraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Ünverstes Selçuk Tarım ve Gıda Blmler Dergs 24 (3): (2010) 62-68 ISSN:1309-0550 KAYNAKLARIN RASYONEL KULLANIMININ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi TÜRKIYE'DEK BELEDIYElERN NÜFUS BÜYÜKlÜGÜNE GÖRE HARCAMA VE GELIR YAPıLARıNıN INCELENMESI VE BU YAPıNıN ETKIN KAYNAK KULLANIMI AÇısıNDAN DEGERlENDIRllMESI Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetnkaya Uludağ Ünverstesı

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Piyasanın Rengi Global

Piyasanın Rengi Global ABD G. Amerka Avrupa Perfer Gelşen Asya Ayrıntılar çn hartaya tıklayınız Avrupa (Çekrdek) Euro Stoxx -1,4% İngltere -1,7% Almanya -1,1% Fransa -1,3% Gelşen Ülkeler Türkye 2,1% Rusya -3,5% Polonya 1,4%

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

KAZAKISTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNIK ETKINLIĞIN VERI ZARFLAMA ANALIZI ILE ÖLÇÜLMESI:

KAZAKISTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNIK ETKINLIĞIN VERI ZARFLAMA ANALIZI ILE ÖLÇÜLMESI: Selçuk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Sosyal Ekonomk Araştırmalar Dergs (The Journal of Soal Eonom Researh) ISSN: 2148 3043 / Ekm 2016 / Yıl: 16 / Sayı: 32 KAZAKISTAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNIK

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

ÖZET. M. Ensar YEŞİLYURT * Filiz YEŞİLYURT **

ÖZET. M. Ensar YEŞİLYURT * Filiz YEŞİLYURT ** 128 POLİKLİNİK VE DOĞUM HİZMETİ VEREN HASTANELERDE GİRDİ TIKANIKLIĞI VE AYLAK GİRDİLER ÖZET M. Ensar YEŞİLYURT * Flz YEŞİLYURT ** Ver zarflama analzn kullanan çalışmalarda genellkle sadece teknk etknlk

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı