SHTxx TEMPERATURE AND HUMIDITY PANEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SHTxx TEMPERATURE AND HUMIDITY PANEL"

Transkript

1 SHTxx TEMPERATURE AND HUMIDITY PANEL delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel: Gsm: January-27 Ver3 Rev Sıcaklık ve nem göstergeli digital panel.aynı anda PC veya digital diğer sistemlere RS232 ve RS485 protokölü ile veri iletimi yapabilmektedir. Sensörün boyutu oldukça minyatür yapıdadır. SMD-LCC 2X6 LCD PANEL RS485 VE RS232 PORT ÇIKIŞLI 2V DC BESLEME Aynı anda hem sıcaklık ve nem bilgilerini yüksek doğrusallıkta digital olarak gösterebilen panel Uygulama alanları: -Weater stations -Data Logging -Automation Bu kategoride (Version 3) Resmi görülen devre, diğer modellerinden ayrı olarak RS232 PORT ve RS485 port larını üzerinde bulundurmaktadır.bu nedenle LCD ekranda okunan değerler aynı anda her iki porttan dışarıya iletilmektedir. Bu yolla PC ortamında veriler uzaktan izlenmekte ve çeşitli uygulamaları kolaylaştırmaktadır. SHT SENSOR+ADAPTER Lcd panel 2x6. Ek olarak pcb klemensleri ile dışarıdan sensör bağlanabilme özelliği. Ayrıca PCB üzerinde sensör yeri (embedded) mevcuttur. Sıcaklık gösterim özelliğinin yanında rutubet oranının de görünmesini sağlayabilen devre görsel bir konforu da sağlamaktadır.endüstri alanından ev içi donanımlara kadar geniş bir alanda kullanılabilir. RS232 PORT RS485 PORT KISA TEKNİK ÖZELLİKLER Okuma hassasiyeti:+-.3 % RH Yüksek doğruluk:+-.4 Okuma aralığı:-4 +23,8 C Cevap süresi:5 sn. min. 3 sn max. Not: Dış kutu kapsam dışındadır. İstek üzerine ayrıca verilmektedir.

2 delab SHTxx Logger Sıcaklık k + Nem + Çiğ Noktası

3 delab SHTxx Logger Sıcakl caklık k + Nem + Çiğ Noktası

4 delab SHTxx Logger Genel GörünümG RS485 RS232 SHTxx (Sıcakl caklık k ve Rutubet Sensörü) DC Besleme LCD

5 delab SHTxx Logger Uygulama Alanları -Sıcaklık k ve Nem günlg nlükleme (Data logging) -Otomasyon -Proses kontrol -Akıllı ev uygulamaları -HVAC sistemleri -Nemlendiriciler -Kurutucular -Test ve Ölçüm m sistemleri -Sera sistemleri -Tavukçuluk uluk sistemleri SHT Sensörü: -Bağıl l nem ölçüm m aralığı ığı: : % - % (RH) -Sıcaklık ölçüm m aralığı ığı: C -Bağıl l nem hata oranı: ± %3 -Sıcaklık k hata oranı: ±.4 C C (25 C de) -LCD üzerinde görünen g bilgi paralel olarak RS485 ve RS232 üzerinden uygulama geliştirmesi kolay bir protokol üzerinden de verilmektedir. -RS485 ile azami 22 m kablodan PC ye veri alınabilir.

6 delab SHTxx Logger Örnek Programın n Kullanılmas lması Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız z gereken cihaz ile bilgisayarınızın haberleşmesini sağlayacak (veri akışı ışının gerçekle ekleşmesini sağlayacak) com portunun seçilmesidir. Cihazın n bağlı olduğu u rs232 com portunu menüden seçin. Timer menüsü ile veri kayıt t peryodunu seçebilirsiniz. ebilirsiniz. Size uygun olan zaman aralığı ığını buradan seçin. Timer Kapalı konumunda seçilirse, program herhangi bir kayıt t almayacaktır. Timer aralıklar kları program veri alırken de değiştirilebilir.

7 delab SHTxx Logger Örnek Programın n Kullanılmas lması Çal alıştır butonu ile veriler yakalanmaya başlar ve sonuç görüntülenir. Çalışma esnasında nda Timer fonksiyonu ile yakalama kapatılabilir veya peryodu değiştirilebilir. Veri akışı ışında herhangi bir nedenden ötürü bir kesilme olursa Veri Akışı Yok mesajı görüntülenir. Bu durumda devreyi ve bağlant lantıları kontrol ediniz. Veri yakalamada senkronizasyon hatası oluşursa ursa Veri Hatası Var mesajı görüntülenir. Program bir süre s sonra senkronizasyonu sağlay layıp p veri almaya devam edecektir.

8 delab SHTxx Logger Örnek Programın n Kullanılmas lması Kayıtları İncele butonuna tıklandt klandığında aşağıdaki resimde de görüleceg leceği i gibi kaydedilen verilerin bulunduğu u dosya açılacaktır. Veriler virgül l ile ayrılm lmış biçimdedir. imdedir. Böylece Excel ile açarak a arak grafik verisine dönüştürmek gibi özel amaçlara uygun tablo elde edebilirsiniz.

9 delab SHTxx Logger Proje Geliştiricileri İçin Haberleşme Protokolü Haberleşme Hızı: H 96 Baud, 8,, No Parity Veri Katarı Başlang langıç Karakteri (STX): STX char: [ Veri Katarı Bitiş Karakteri (ETX): ETX char: ] Veri katarı: : [Sıcakl caklık$nem] k$nem] Örnek: [28.68$62.89] Sıcaklık: k: ºC Nem: % 62.89

10 delab SHTxx Logger Örnek Bilgisayar Yazılımı (Visual Basic)

11 delab SHTxx Logger Gelişmi miş Uygulamalar RS485 LAN / Internet Devre bilgisayarınızın yanında nda kullanılmayabilir. lmayabilir. RS485 çıkışıışı ile yaklaşı şık 2 m den bilgisayarınıza veri taşı şıyabilir. Bu durumda bilgisayarınızda ek olarak RS485 alıcı devresi kullanılmal lmalıdır. Network arabirimi kullanılarak larak mevcut ağa sisteminizden verileri almak veya internet üzerinden dünyanın n herhangi bir yerinden verilere ulaşman manız mümkündür.

12 Bilimsel AçıklamalarA Sıcaklık k (Temperature) Bir maddenin ısı veya moleküler ler hareketinin derecesinin ölçüsüdür. Teorik olarak, moleküler ler hareketin durduğu u varsayılan mutlak sıfır s r değerli erli bir skala üzerinden ölçülür. SıcaklS caklık k aynı zamanda sıcakls n n veya soğuklu ukluğun un bir derecesidir. Yer gözlemlerinde g sıcakls caklık k değeri eri serbest hava içerisinde, i gölgede g ve yere yakın n bir çevrede ölçülür. Isı İndeksi (Heat Index) Sın n nasıl l hissedildiğinin inin tanımını veren, nem ve hava sıcakls bileşenidir. enidir. Bu indeks gerçek ek hava sıcakls değil, sıcakls caklık k ve nem değerlerinin erlerinin kombinasyonu şeklinde hesaplanan bir değerdir. erdir. Bağıl Nem (Relative Humidity) Havadaki nem miktarını (su buharını) ) ifade etmek için i in mutlak nem, oransal nem ve özgül l nem gibi değerler erler de kullanılmas lmasına na karşı şın n en çok bağı ğıl l nem değeri eri kullanılmaktad lmaktadır. Bağı ğıl l nem, havadaki mevcut su buharı miktarının n havanın n taşı şıyabildiği i su buharı miktarına bölünmesiyle b elde edilen bir ölçü olup yüzde y olarak (%) gösterilir. g Bu değer er çeşitli şekillerde hesaplanabilmesine karşı şın n bu değeri, eri, mevcut hava buhar basınc ncını doymuş buhar basınc ncına na bölmek ve 'le çarparak hesaplamak kullanılan lan en yaygın n hesaplama yöntemidir. y Bağı ğıl l nem değeri eri çiğ noktası ile sık s k sık s k karış ıştırılan bir terimdir. Çünk nkü, çiğ noktası da bir nem ölçüsüdür. Ancak, çiğ noktası değeri eri nemin insanlar tarafından nasıl l algıland landığını ifade etmekte kullanılmaktad lmaktadır. Çiğ (Şebnem) Noktası (Dewpoint) Çiğ noktası havadaki nemi ifade etmek için i in kullanılan lan bir başka ölçüdür. Hava soğuduk udukça, su buharından yeterli enerji serbest bırakb rakılarak yoğunla unlaşma yani sıvılas laşma başlar. Bu işlem, i buharlaşma ma işinin i inin tam tersidir. Nasıl l ki, su buharlaşı şırken yeterli enerjiyle buhar haline geçiyorsa, yoğunla unlaşma sırass rasında da enerji kaybedilerek tekrar su haline dönüşmektedir. d İşte suyun buhar halinden tekrar sıvıs haline dönüştüğüd sıcaklık k derecesi, çiğ noktası derecesidir. Başka bir ifadeyle söylemek s gerekirse, hava soğuduk udukça a bağı ğıl l nem artar ve %'e ulaştığı ığında ise yoğunla unlaşma başlar. İşte, bağı ğıl l nemin %'e ulaştığı sıcaklık k derecesi çiğ noktası indeksini gösterir. g Eğer, E çiğ noktası artıyorsa sadece havadaki nem miktarı artmaktadır. r. Ancak, bağı ğıl l nem artıyorsa sıcaklık k ve nemin her ikisinde de artış var demektir. Çiğ noktası değeri eri hiçbir zaman sıcakls caklık k derecesinin üstünde olamaz. Doyum halinde, örneğin % bağı ğıl l nemde, sıcakls caklık k ve çiğ noktası değerleri erleri aynıdır. Çiğ noktası dereceleri insanların n sıcakls nasıl l hissettiklerini göstermek g için i in kullanılmaktad lmaktadır. AşağıA ğıdaki çizelgede buna ilişkin bilgiler yer almaktadır: Çiğ Noktası ( C) Değerleri erleri ve İnsan Tarafından Algılama lama 24 ve üstü Son derece rahatsız z edici, bunaltıcı hava 2-23 Çok nemli, bunaltıcı hava 8-2 Çoğu u kişi i için i in bunaltıcı hava 5-7 Çoğu u kişi i için i in iyi, ancak bazılar ları için in nemli, bunaltıcı hava 2-4 Rahat hava 9 - Çok rahat hava 8 ve altı Kuru hava

13 Bilimsel AçıklamalarA Rüzgar Soğutma Derecesi (Wind Chill Index) Sın n insan vücudu v üzerindeki etkisi ile rüzgarr zgarın n genel ortama etkisinin dikkate alınmas nmasıyla hesaplanan sıcakls caklık k değeri. eri. Rüzgar R soğutma indeksi, vücudun ortalama ısı kaybı ile sıcakls n n nasıl l hissedildiğini ini ortaya koyar. Bu değer er gerçek ek hava sıcakls değildir ve o değerden erden farklıdır. r. Şöyle bir örnek konunun anlaşı şılmasını kolaylaştıracakt racaktır. r. RüzgarsR zgarsız z sıcak s havalarda insan sıcas cağı daha fazla hissederken, rüzgarlr zgarlı havalarda aynı sıcaklık k daha az hissedilmektedir. Bu olayın n nedeni, rüzgarr zgarın n soğutma etkisinden dolayı sın n insan tarafından daha az olarak algılanmas lanmasıdır. Hissedilen SıcaklS caklık (Temperature, Humidity, Sun, Wind Index) Isı İndeksi'ne benzer şekilde THSW İndeksi de hava sıcakls,, nem, güneg neş ve rüzgar r hızıh değerlerinden erlerinden hesaplanan bir indeks değeridir. eridir. Dolayısıyla, yla, sıcaklık k ve neme ilaveten rüzgarr zgarın n soğutma etkisi ve direkt güneg neş radyasyonun ısıtma etkisini de içerdii erdiğinden inden sıcakls n n nasıl l hissedildiğini ini ortaya koyan en iyi indekslerden biri sayılabilir. Yukarıdaki eşitlikten e hissedilen sıcakls caklık k hesaplanabilmektedir. Bu eşitlikteki e değişkenler şöyledir: Te : Hissedilen sıcakls caklık k (ºF)( T : Ortam sıcakls (ºF) RH: Ortamın n bağı ğıl l nemi (%) Yandaki tablo, sıcakls caklık k ve bağı ğıl l nem değerlerine erlerine göreg insanın n gerçekte ekte hissettiği i sıcakls göstermektedir. Örneğin; 3 ºC C ve %7 bağı ğıl l nem bulunan ortamda aslında sıcakls 35 ºC C olarak hissederiz.

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

E3122 Dijital Kontrol Paneli. Mühendislik Kılavuzu

E3122 Dijital Kontrol Paneli. Mühendislik Kılavuzu E3122 Dijital Kontrol Paneli Mühendislik Kılavuzu GİRİŞ E3122, ısıtma soğutma havalandırma (ISH) sistemlerinde kullanılan gelişmiş bir otomatik kontrol panelidir. İki bağımsız kontrol senaryosu ile PI

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ĞİŞİMLERİ KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ. ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi. cevdet@uludag.edu.tr

ĞİŞİMLERİ KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ. ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ. Uludağ Üniversitesi. cevdet@uludag.edu.tr YAĞLARIN GIDADA FİZİKSEL F ve KİMYASAL MYASAL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ GIDADAN ÇEKİLME SÜRES REÇLERİ ve KONTROL YÖNTEMLERY NTEMLERİ Prof.Dr.Cevdet.Cevdet DEMİR Uludağ Üniversitesi cevdet@uludag.edu.tr ATIK YAĞ

Detaylı

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir.

Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. RWF50.2 ve RWF50.3 Kompakt üniversal kontrol cihazı Modülasyonlu veya çok kademeli brulörler ve iklimlendirme sistemlerinde sıcaklık ve basınç kontrolü için optimize edilmiştir. Kullanıcı kılavuzu RWF50.2/RWF50.3

Detaylı

C, Konvektif ısı yüküdür. Isı enerjisinin hava yoluyla yayılması sonucunda meydana gelir. Ortam ısısı, cilt ısısından fazla ise cilt ısısı artacak,

C, Konvektif ısı yüküdür. Isı enerjisinin hava yoluyla yayılması sonucunda meydana gelir. Ortam ısısı, cilt ısısından fazla ise cilt ısısı artacak, 3. TERMAL KONFOR Termal konfor deyimi, genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11B Baskı 02/2007 11503173 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

CORRIGO E (Havalandırma)

CORRIGO E (Havalandırma) CORRIGO E (Havalandırma) Klima santralı kontrolü için konfigüre edilebilir kontrol paneli Corrigo E serisi, HVAC uygulamalarında sıcaklık, nem ve basınç kontrolleri için tasarlanmış bir kontrol panelidir

Detaylı

Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı.

Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı. Siemens klimalarla evinizin havası hep temiz hep canlı. 2015 Klima Ürün Kataloğu siemens-home.com/tr Siemens. Gelecek evinizde. Do ay tüketmemek için ak ll fikirler üretiyoruz. Siemens i bir dünya devi

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM ve DONANIM MÜHENDİSLİĞİ

DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM ve DONANIM MÜHENDİSLİĞİ olarak amacımız müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, ihtiyaç duydukları çözümleri azami ölçüde en az maliyetle karşılamak, müşteri ihtiyaçlarını müşteri memnuniyeti temel alınarak en uygun şekilde

Detaylı

Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300

Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 KULLANMA KILAVUZU Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 LPC 300 Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 Kullanma Kılavuzu İLK KULLANIMDAN ÖNCE PİLİ 8-12 SAAT ARJ EDİNİZ (2. Bölüm Sayfa 6 bakınız) DRUCK &

Detaylı

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7

Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 Notebook GNB 1565 A1 İ3 GNB 1567 B1 İ3 GNB 1588 B1 İ5 GNB 1599 B1 İ7 GNB 1690 B1 İ7 TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının

Detaylı

AC VEKTÖR MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜŞTERİYE NOTLAR...4 2.MÜŞTERİYE UYARILAR...5 3. GENEL BİLGİLER...6 3.1.ÖZET VERİLER...7 3.1.1.SÜRÜCÜ...7 3.1.2.PANEL...7 3.1.3.HIZ

Detaylı

Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR

Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR Kullanım ve Kurulum Klavuzu TR İçindekiler Kullanım Bölümü Genel Kurulum bilgileri Kurulum hakkında bilgiler Ürün bilgiler NIBE SPLIT özellikleri NIBE SPLIT çalışma esası Drenaj tepsisi ısıtıcı, kontrol

Detaylı

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI RVS DEVREYE 07.Mart.2013 ALMA KİTABI İçindekiler Menülere erişim.... 1 Mühendis sayfasına girilmesi ve ayarların yapılması.... 3 Mühendis parametrelerinin ayarlanması.. 3 Gün, zaman saati ayarı. 3 Operatör

Detaylı

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU WS-244 Network Intelligent Alarm System *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** Ç NDEK LER 1-2- 3-4- 5- Sistem Tanıtımı Ana Özellikler

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

Sürdürülebilir Bir Çevre İçin...

Sürdürülebilir Bir Çevre İçin... Sürdürülebilir Bir Çevre İçin... Sizin İçin Buradayız... Ekolojik ve ekonomik özellikler, bina sistemlerinde gün geçtikçe önem kazanıyor. Modern Bina Yönetim Sistemleri bu gelişmelerin hayati bir parçası

Detaylı

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Operatör Paneli DOP11B Baskı 2/27 1152789 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 3 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı