VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU"
  • Oz Kuş
  • 2 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Yayın Tarihi: Yazılım versiyon 2.2 ve üzeri içindir TD-1/07-011

2 ÖNEMLĠ UYARILAR GENEL : Cihazları çalıģtırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere uyunuz. Tüm iģletme ve kullanma talimatlarına sırası ile uyunuz. Cihazları su ve nemden uzak tutunuz. Cihazın sağlam monte edilmemesinden dolayı cihaz ve / veya çevreye zararı olabileceğinden mutlaka cihazı sağlam bir zemine monte ediniz. Cihazı mutlaka metal kutusu ile birlikte kullanınız. ORTAM ġartlari: Cihazı aģağıdaki koģullar dıģında aģırı sıcak ve soğuk ortamlarda çalıģtırmayınız. Sıcaklık : 0 C ile +65 C arası Bağıl Nem : +40 C de %95 HAVALANDIRMA: Bu cihaz havalandırmaya ihtiyaç duymamaktadır. GÜÇ KAYNAĞI : Cihazı sadece bu kullanma kılavuzunda belirtilen gerilim ile kullanınız. Eğer cihazın besleme gerilimi konusunda emin değilseniz lütfen bayiinizle veya üretici firma ile irtibat kurunuz. TOPRAKLAMA VE KUTUPLANDIRMA : Cihaza enerji vermeden önce topraklamanın düzgün olarak çalıģıp çalıģmadığından emin olunuz. Besleme gerilimi uygun Ģekilde olduğuna dikkat ederek bağlayınız. GÜÇ KABLOSU KORUMASI : Güç kablosunu ezilme ve koparılma tehlikesine karģı koruyunuz. GÜÇ HATTI : Özellikle harici uygulamalar için aydınlatma lambaları veya güç devresi gibi cihazların güç hattından ayrı bir hat ile besleyiniz ve diğer cihazların hattından uzak tutunuz. AġIRI YÜKLENME: Elektrik Ģoku veya yangın riskinden korunmak için uzatma kabloları ve prizlere normalden fazla akım çekecek cihaz (lar ) bağlamayın. NESNE VE SIVI GĠRĠġĠ : Yangın ve elektrik Ģoku riskine karģı, cihazın içine kısa devre oluģturabilecek sıvı veya herhangi bir nesne girmemesine dikkat ediniz. SERVĠS : Cihazı kendi baģınıza tamir etmeye kalkmayınız, cihazın kapağını açmanız durumunda elektrik Ģokuna maruz kalabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. SERVĠS GEREKTĠREN ARIZA DURUMLARI : o Herhangi bir arıza durumunda veya aģağıdaki durumlarda yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz. o Güç kablosu veya fiģi zarar gördüğünde, o Cihazın içine herhangi bir sıvı aktığında veya nesne düģtüğünde, o Suya veya yağmura maruz kaldığında, o Cihaz düģürüldüyse ya da muhafaza zarar gördüyse o o Cihazda fark edilebilecek seviyede performans değiģikliği varsa, Cihaz, kullanma kılavuzunda belirtilen iģletme talimatlarına göre normal çalıģmıyorsa hatalı yapılan iģlemler baģka arızalara neden olabileceğinden dolayı servis çağırınız. YEDEK PARÇA : Tamir iģlemi, parça değiģtirilerek yapılacaksa yangın, elektrik Ģoku veya baģka arıza riskine karģı servis teknisyeninin orijinal ya da muadil parça kullanıp kullanmadığından emin olunuz. GÜVENLĠK KONTROLÜ : Cihazın sağlıklı, düzgün ve güvenli koģullarda çalıģıp çalıģmadığının kontrol edilmesi için bayiinizden servis talep ediniz. TD-1/ / 76

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 5 2. ÖZELLĠKLER 6 3. MONTAJ 3.1. GENEL SĠREN BAĞLANTISI DEDEKTÖR BAĞLANTILARI KEYPAD BAĞLANTISI TELEFON HATTI BAĞLANTISI PROGRAMLANABĠLĠR ÇIKIġIN BAĞLANTISI (PGM) GÜÇ BAĞLANTISI BASĠT-HIZLI PROGRAMLAMA VE DEVREYE ALMA 4.1. ĠLK ÇALIġTIRMA BASĠT KURULUM-FABRĠKA DEĞERLERĠYLE DEVREYE ALMA PROGRAMLAMA 5.1. GĠRĠġ MÜHENDĠSLĠK PROGRAMINA VE MASTER PROGRAMINA GĠRMEK-ÇIKMAK ġġfrelerġ DEĞĠġTĠRMEK KEYPAD ADRESĠNĠ ÖĞRENMEK-DEĞĠġTĠRMEK PROGRAMLAMA TABLOSU FABRĠKA AYARI DEĞERLERĠ TESTLER 6.1. ALARM HABERALMA MERKEZĠ ARAMA TESTĠ TELEFON NUMARALARI ARAMA TESTĠ SĠREN TESTĠ PGM ÇIKIġI TESTĠ YÜREME TESTĠ FABRIKA AYARLARINA DÖNMEK UYGULAMALAR 8.1. YANGIN DEDEKTÖRÜ BAĞLAMAK YANGIN SĠRENĠ BAĞLAMAK HAREKETSĠZLĠKTE OTOMATĠK ALARM KURMAK ANAHTAR ĠLE ALARM KURMA-ÇÖZME RF UZAKTAN KUMANDA MODÜLÜ EKLEMEK SES MODÜLÜ EKLEMEK PANELĠ COM PORT KULLANARAK VAPMAN PC YAZILIMINA BAĞLAMAK PANELĠ USB PORT KULLANARAK VAPMAN PC YAZILIMINA BAĞLAMAK PROGRAMLAMA AYRINTILARI TEMEL AYARLAR Tarih-Saat Ayarları GiriĢ Gecikmesi ÇıkıĢ Gecikmesi Alarm Haberalma Merkezleri Abone Numaraları Alarm Haberalma Merkezleri Telefon Numaraları Kullanıcı Telefon Numaraları Kullanıcı ġifrelerinin Ayarlanması-OluĢturulması PANEL AYARLARI Panel Genel Ayarları Siren Çalma Süresi Otomatik Alarm Kurma-Çözme Ayarları PGM ÇıkıĢı Ayarları Zamanlayıcı(Timer) Ayarları Anahtar Kontağı Ayarı ZON AYARLARI Zon Bağlantı Tipi Zon Tipi Zon Ayarları Zon Tepki Süresi KULLANICI AYARLARI Yetki BaĢlama Saati 48 TD-1/ / 76

4 Yetki BitiĢ Saati Kullanıcıların Yetkili Olduğu Günler KOMĠNĠKATÖR - TELEFON ARAMA AYARLARI Kominikatör-Telefon Genel Ayarlar Olay Hafızası ve Bildirimleri Ayarları Olay Kodları Ayarları EK MODÜL AYARLARI RF Uzaktan Kumanda Modülü Ayarı Ek Zon Modülü Ayarı KEYPAD ÖZELLEġTĠRMELERĠ VPC-108 Led Keypad ÖzelleĢtirme Ayarları VPC-301 Lcd Keypad ÖzelleĢtirme Ayarları KEYPAD KULLANIMI LED KEYPAD VPC Özellikleri KullanılıĢı TuĢların ĠĢlevleri Seslerin Anlamları IĢıkların Anlamları-ĠĢlevleri Keypad Adresi Raporlama Arıza Kodları Hata Kodları LED KEYPAD VPC Özellikleri KullanılıĢı TuĢların ĠĢlevleri Seslerin Anlamları IĢıkların Anlamları-ĠĢlevleri Keypad Adresi Keypad ÖzelleĢtirmeleri Raporlamaı Hata Kodları LCD KEYPAD VPC Özellikleri KullanılıĢı TuĢların ĠĢlevleri Seslerin Anlamları IĢıkların Anlamları-ĠĢlevleri Keypad Adresi Keypad ÖzelleĢtirmeleri Raporlama Troubles SIK SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERĠ 74 TD-1/ / 76

5 1. GĠRĠġ VAP304 kullanıcı dostu, pek çok isteğe cevap verebilen 4+4 zonlu bir alarm panelidir. Kullanıcıya kolay kullanım sunduğu gibi, montaj teknisyenine de istenilen özellikleri kullanıcı talebine göre kolayca devreye almasını sağlayacak ayar imkanları verir. Kolay Montaj o Panel üç delikle duvara monte edilir, vida ve dübelleri kutudadır. o Sıva altı veya sıva üstü montaj için uygun kablo giriģleri vardır, kablolar panel içine getirilir. o Klemens gruplarının her ucunda iģlevi yazılıdır. Her parçanın kablosu karıģtırmaksızın bağlanır. o Telefon hattı bağlanır. o Enerji için besleme soketi yerine takılır. Kolay Bakım o O anki durum, hata-arıza bilgileri görüntülenir, gerekli uyarıları anında verir. o Test fonksiyonları her bileģeni test etmenizi ve sonucu sesli duymanızı ve görsel olarak görmenizi sağlar. o Tüm olaylar hafızada saklanır, daha sonra kolayca görülebilir. o Bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanır. Kolay Programlama o Her özelliğin ayarları bir araya getirilerek gruplandırılmıģtır. Bu iģinizi kolaylaģtırır. o Ayar parametrelerinin çoğunluğu çoktan seçmelidir. o Basit kurulumlarda fabrika ayarları ile yetinilip, sadece kullanıcı Ģifreleri, telefon numaraları girilerek devreye alınabilir. o Opsiyonel ek modül ve bilgisayar yazılımı, beraberinde gelen bağlantı kablosu ile tüm ayarlar panelden bilgisayara veya bilgisayardan panele aktarılabilir. Kolay Kullanım o ġifre yaz alarmı kur, Ģifre yaz alarmı çöz. o Uzaktan kumanda ile kurma çözme. o Anahtar ile kurma çözme. o Haftalık programlanabilen saatlerde otomatik kurma-çözme, hareketsizlikte otomatik kurma. Kolay Otomasyon o PGM çıkıģına iliģkilendirilmiģ zamanlayıcılar ile haftalık programlanabilen, zamana bağlı iģler yapılabilir. o PGM çıkıģı ile iliģkilendirilmiģ zonda veya bölümde hareket olduğunda iģlemler yapılabilir. o PGM çıkıģı, iliģkilendirildiği bölümde alarm kurulduğunda aktif olacak Ģekilde veya siren gibi çalıģabilir. o PGM çıkıģlarına, yangın algılandığında bir iģ yaptırılabilir veya yangın dedektörleri resetlettirilebilir. o PGM çıkıģlarına keypad ile yerinden kumanda edilebilir. Kolay Yönetim o Kullanıcıların kurma ve çözme yetkileri haftalık olarak gün ve giriģ-çıkıģ saatine bağlanabilir. BU KILAVUZ HAKKINDA Bu kılavuzda, 3.MONTAJ bölümünde panelin montajının nasıl yapılacağı, 4.BASĠT-HIZLI PROGRAMLAMA VE DEVREYE ALMA bölümünde basit sistemlerde fabrika değerleriyle hızlıca panelin programlanıp devreye alınması anlatılmıģtır. 5.PROGRAMLAMA bölümü hızlıca program konumlarına girip çıkmayı anlatır ve programlama tablolarını içerir. 5.5.PROGRAMLAMA TABLOSU ile çabucak panelde bulunan tüm ayar adresleri seçenekleriyle görülebilir, ayrıntıları ilgili adresin satırındaki sayfa numarasına giderek görülebilir. Bu tabloda bir de kurulum ayarlarınızı kaydedebileceğiniz boģ sütun vardır. Ayrıca 9.PROGRAMLAMA AYRINTILARI bölümünde ilgili her ayarın nasıl görülüp nasıl değiģtirileceği örnekleri ile anlatılmıģtır. Konu sırası 5.5 PROGRAMLAMA TABLOSU ile aynı sıradadır. 6.TESTLER bölümünde kurulumdan sonra yapılacak testler anlatılmıģtır. 7. FABRĠKA AYARLARINA DÖNMEK bölümünde Ģifrelerin veya ayarların fabrika ayarlarına geri döndürülmesi anlatılmıģtır. 8.UYGULAMALAR bölümünde VAP304 paneliniz ile yapılabilecek bazı uygulamalara örnekler verilmiģtir. 10.KEYPAD KULLANIMI bölümünde panele bağladığınız keypadin nasıl kullanılacağı, ıģıkların ve seslerin anlamları, hata mesajları anlatılmıģtır. TD-1/ / 76

6 2. ÖZELLĠKLER GiriĢler o o o o o o Kullanım tipi ayrı ayrı programlanabilen zonlar, 4 zon giriģi, zon çiftleme ile 8 zon kullanımı Zon bağlantısı seçimleri(nc, NO, dirençsiz, tek hat sonu direncli, çift hat sonu direncli, çiftlenmiģ zon) Zonların iģlevlerine göre öntanımlı tipler ( Kapı, pencere, tamper, yangın vb.) Zonlara istenildiğinde atanabilen ek iģlevler (GiriĢ-çıkıĢ, takipçi, son kapı, sessiz zon vb.) GiriĢ ve çıkıģ süresi verebilme Anahtar ile alarm kurma-çözme için zonlardan biri bu iģe programlanabilir. ÇıkıĢlar o Programlanabilir çıkıģ PGM (NC, NO tanımlama) o Siren çıkıģı: SRN (NC, NO tanımlama, susma süresi) Siren o Harici veya dahili siren bağlanabilme o Ayarlanabilir çalma süresi Keypad o o o o o o o o o LED, LCD göstergeli keypad seçenekleri TuĢların karanlıkta da okunması için tuģ aydınlatması Keypadden olay hafızası okuyabilme Ready, Armed, Trouble, Fire led göstergeleri Test, raporlama, olay hafızası gösterme vb. çabuk eriģim tuģları Zon hareketlerini gösterme Ayarlanan zonda hareket olduğunda zil sesi Ayarlanan zonda hareket olduğunda tuģ aydınlatması Keypad boyutları; GeniĢlik: 150mm Yükseklik: 120mm Derinlik: 22mm Kullanım Özellikleri o ġifreler; tümü dört haneli 1 master, 5 kullanıcı, 1 tehdit, 1 misafir, 1 mühendis o Gerçek zaman saati o 256 adet olay hafızası (Tarih ve saat dahil) o 6 adet telefon numarası o Komünikatör( Contact ID ), Yedekli Alarm Haberalma Merkezi telefon numarası girebilme o Manuel ve Otomatik Bypass o Bilgisayar bağlantısı, bilgisayar yazılımları o 2 adet haftalık programlanabilir zamanlayıcı ile görev yerine getirme Alarm Kurma ve Çözme Yöntemleri o Ġstenilen saatte otomatik kurma veya çözme( Haftalık günlerine programlanabilme) o Hareketsizlikte kurma o Anahtar ile kurma ve çözme o Uzaktan kumanda modülü takılarak kumandayla kurma ve çözme o Tek tuģla panik, yangın, tehdit alarmı Alarm Tipleri o Siren alarmı: siren çalar, telefon arar, AHM e haber verir. o Sessiz alarm: siren çalmaz, telefon arar, AHM e haber verir. Elektriksel-Mekanik Özellikler o 230VAC 50Hz topraklı enerji beslemesi o Sigortalı topraklı Ģebeke bağlantı klemensi(sigorta 125mA) o Korumalı, sigortalı elektronik devre beslemesi o Siren ve dedektör+keypad beslemeleri için 750 ma sigortalı, kısa devre korumalı 12V besleme çıkıģları o 12V besleme toplam(siren + AUX + keypad) akımı: 1A maks. o Akım sınırlamalı akü Ģarj devresi o 12V 7Ah kuru tip akü bağlanabilir o PGM, SRN çıkıģ akımı: 300mA maks. o Metal panel kutusu boyutları: GeniĢlik: 212mm Yükseklik: 302mm Derinlik: 83mm o Ağırlık(± 2gr): 2230gr (Ambalajsız) / 2530gr (Ambalajlı) Ġsteğe Bağlı Takılabilen Modüller o Ses kayıt modülü o Sesli mesaj modülü( 8 adet mesaj içerir ) o Uzaktan kumanda modülü o 4 zon geniģleme modülü o RS-232 PC Link modülü o USB PC Link modülü TD-1/ / 76

7 3. MONTAJ UYARI : Montaj bitip tüm bağlantıların doğru olduğunun kontrolünü yapmadan panele enerji vermeyiniz GENEL Alarm paneli ilk kez ambalajından çıkarıldığında, panel ile birlikte, montajda kullanılabilecek vida, dübel takımı,hat sonlandırma veya zon çiftlemede kullanılabilecek dirençler bulunur. Ambalaj kartonu üzerinde panelin deliklerine uygun delik Ģablonu vardır. ġablon kullanılarak 8mm matkap ucu ile duvara delik açtıktan sonra, dübel ve vidaları kullanılarak beton duvara panel tesbit edilebilir. Panelin metal kutusu gövde ve kapak olmak üzere iki parçadır. Kapak üzerindeki iki vida çıkarılarak açılabilir. Uygun kablo kullanılarak dedektör, siren, keypad, telefon bağlantıları yapılır. ġebeke bağlantısından evvel tüm bağlantıların doğruluğundan emin olunmalıdır. Bağlantılarda dıģı örgü tel blendajlı, folyolu LIYCY kablo kullanılması ve blendajların bir tel ile Ģebeke klemensindeki toprak hattına bağlanması tavsiye edilir. Elektrik Ģebeke bağlantısı için 3x0.75 mm² standart kablo kullanılabilir. Yukarıda panel kartı üzerindeki bağlantı uçlarının ve klemens gruplarının açıklamaları görülmektedir. Bağlantılara örnek Ģema aģağıda verilmiģtir. TD-1/ / 76

8 3.2. SĠREN BAĞLANTISI Siren bağlantısı kolayca 12V, SRN, GND klemens uçlarından yapılır. 12V ve GND sireni beslemek için kullanılır. Bu besleme birden fazla siren için kullanılabilir. Panelin siren tetikleme çıkıģı SRN dir. NO veya NC olarak programlanabilir. Ġki siren bağlandığında, panelden çekilen akımı azaltmak için mutlaka sirenlerden biri SCB konumuna alınmalıdır DEDEKTÖR BAĞLANTILARI Dedektörlerin alarm uçları temelde kontak çıkıģı verirler ve bu iki uç, COM ile Z1, Z2, Z3, Z4 uçlarından birine bağlanırlar. Besleme gerektiren dedektörlerin beslemeleri AUX klemens grubunun 12V + ve - uçlarından alınır. Z1, Z2, Z3, Z4 zon giriģleri kontak aktiflik durumu(no, NC), hat sonu dirençli(tek direnç, çift direnç), hat sonu dirençsiz veya çiftlenmiģ zon olarak değiģik Ģekillerde programlanabilir. AĢağıda hat sonu dirençsiz bağlantı tipi ile PIR dedektör ve manyetik kontağın panele bağlantı örneği gösterilmiģtir. TD-1/ / 76

9 Hat sonu dirençli bağlantı kullanmanın üstünlükleri vardır. Tek hat sonu direnci kullanıldığında, dedektör kablosundaki bir kopukluk panel tarafından algılanabilir. Çift hat sonu direnci kullanıldığında, hem dedektör kablosundaki kopukluk hem de kısa devre hali panel tarafından algılanır. Tavsiye edilen çift hat sonu dirençli bağlantı tipini kullanmaktır. Panel ambalajından çıkan 2,7kΩ hat sonlandırma dirençleri bunun için kullanılabilir. Bu dirençler dedektör tarafında bağlanmalıdır. Ayrıca hat sonu dirençleri ile birlikte tamper bağlantısı da yapılmak istenirse aģağıdaki Ģekillerdeki gibi yapılabilinir. Dirençlerin panel içinde bağlanması iģlevin yerine getirilmesini engellediğinden yanlıģtır. Birden fazla dedektör kontağı seri bağlandığında hat sonu dirençli bağlantı yapılamaz, dirençsiz bağlantı kullanılmalıdır.aģağıda tamperlı ve tampersız hat sonu direnç bağlantısı örnekleri verilmiģtir. TD-1/ / 76

10 Zon çiftleme bağlantısı ile zon sayısı artırılabilir. Z1, Z2, Z3, Z4 giriģlerine aģağıdaki Ģekillerde gösterildiği gibi 1kΩ ve 2kΩ değerinde dirençler bağlanıp, bağlantı yapılan giriģ uygun Ģekilde programlanırsa o giriģte zon çiftleme yapılmıģ olur. Böylece biri bağlantı yapılan giriģ(z1, Z2, Z3, Z4) ve diğeri bunun çifti(z5, Z6, Z7, Z8) olmak üzere iki zon bağlantısı yapılmıģ olur. Dedektörlerin Tamper bağlantsı da Ģekildeki gibi yapılabilir. 4 giriģ ile bu Ģekilde 8 zon çalıģtırılabilir. Bu Ģekilde elde edilen tüm zonların kontak çalıģması ayrı ayrı NC veya NO programlanabilir. Zon çiftleme bağlantısına örnek aģağıda gösterilmiģtir. Zon çiftleme, ek zon modülü varken kullanılamaz. TD-1/ / 76

11 Not: Tek hat sonu, çift hat sonu dirençli bağlantı veya zon çiftlemede Tamper bağlantısı yukarıdaki sekillerdeki gibi yapılırsa, panel kurulu iken tamper açıldığında panel alarm verir. Panel kurulu değilse panel yalnızca zon arızası uyarısı verir. Programlama ayrıntıları için Zon Bağlantı Tipi bölümüne bakınız. TD-1/ / 76

12 3.4. KEYPAD BAĞLANTISI Panelin keypad bağlantısı keypad klemens grubunun GND, DT, CK, 12V uçları ile yapılır. Keypadin üzerindeki GND, DT, CK, 12V uçları aynı Ģekilde panel üzerindeki bu uçlara birebir bağlanmalıdır. Eğer keypad bağlantısında herhangi bir sorun varsa keypad uyarı verir. VAP304 panele 1 adet keypad bağlanabilir. UYARI : Keypad bağlantısı yaparken veya keypad değiģtirirken, panelin enerjisiz olduğundan ve DT ile CK uçlarının 12V a temas etmediğinden emin olunuz. Aksi halde panel arızalanabilir. Keypad ve panel arasındaki bağlantı kablosunun toplam uzunluğu en fazla 100 metre olabilir TELEFON HATTI BAĞLANTISI Panelin telefon hattı bağlantısı LINE klemens grubu ile yapılır. Bağlantıda dahili veya harici hat kullanılabilir. Hat kesikse hata mesajı verilir, Panel hattı algıladığında hata mesajı kalkar. Ayrıca LINE giriģindeki hatta paralel bir cihaz bağlanmamalıdır. Tek telefon hattı varsa ve bu hattı baģka cihazlar da kullanacaksa PTT hattı LINE giriģine girmeli, PHONE çıkıģından hat devam ettirilerek diğer cihazlara(telefon, faks, POS makinesi vb.) bağlanmalıdır. Bağlantı için Ģema aģağıdadır. Not: ADSL hat kullanıldığı takdirde, panelin telefon hattı bağlantısı SPLITTER cihazının telefon hattı çıkıģı üzerinden yapılmalıdır. Aksi takdirde panelin telefon arama özelliği olumsuz yönde etkilenebilir. TD-1/ / 76

13 3.6. PROGRAMLANABĠLĠR ÇIKIġIN BAĞLANTISI (PGM) VAP304 ün bir adet PGM çıkıģı vardır. Bu çıkıģlar çeģitli amaçlar için kullanılabilir ve programlanabilir. Programlama hakkında detaylı bilgiyi programlama kısmında görebilirsiniz. PGM çıkıģından çekilecek akıma dikkat edilmeli, bobin akımı maksimum PGM çıkıģ akımını geçmeyen ve kontrol edilecek yüke uygun kontağa sahip bir röle kullanılmalıdır.(maksimum 300mA) 3.7. GÜÇ BAĞLANTISI Elektrik Ģebeke bağlantısı için 3x0,75 mm² standart kablo kullanılabilir. Panelin içindeki Ģebeke klemensine, hemen altındaki etikete uygun olarak elektrik bağlantısı yapılır. DĠKKAT : Topraklamanın uygun Ģekilde yapılması gerekmektedir. Panelin içinde 230V/16V 1,2A transformatör vardır. Bu trafodan çıkan uçlar, 16VAC yazan sokete takılır. Bu iģlem gerçekleģtirildikten sonra panele enerji geldiğini belli eden kart üzerindeki yeģil ıģık yanar. Panele 2 adet 12V 7 Ah e kadar akü bağlanabilir. Akünün bağlanacağı kablolar karta monte edilmiģ durumdadır. Kırmızı (+) ve Siyah (-) kablolar doğru kutup renklerine bakarak aküye bağlanır. Akü gerilimi belli bir seviyenin altına düģtüğünde tuģ takımı aydınlatması azalır, böylece panel daha az enerji harcar. ġebeke bağlantısı klemensi yanında yuva içinde kulpu ile beraber 0,125 A lik cam sigorta bulunur. Herhangi bir sebeple sigorta atarsa, kulpundan çekilerek çıkarılabilir, yenisiyle değiģtirilebilir. TD-1/ / 76

14 4. BASĠT-HIZLI PROGRAMLAMA VE DEVREYE ALMA Burada fabrika değerleriyle yetinerek, standart özelliklerde bir VAP304 ün, basit ve hızlı programlaması ve devreye alınması anlatılmaktadır. AĢağıda iki sayfada tanımlanan iģlemler ile kurulum tamamlanacaktır ĠLK ÇALIġTIRMA Panele bağlanan dedektörler, keypad, siren ve telefon hattı bağlantılarının doğru yapıldığı kontrol edilir. Bağlantılar doğruysa trafoya AC 220/230 Voltluk gerilim Ģebekeden verilir. Akü bağlantısı yapılır. Trafodan çıkan kablolar karttaki yerine takılarak karta enerji verilir. Kart üzerindeki yeģil led yanar. Tarih-Saat bilgisi girildikten sonra, eğer baģka bir hata yoksa, keypad üzerindeki Trouble ıģığı sönecektir 4.2. BASĠT KURULUM-FABRĠKA DEĞERLERĠYLE DEVREYE ALMA Panele elektrik verildikten sonra sırası ile aģağıdaki iģlemler yapılır. o Öncelikle güncel saat ve tarih girilir, bu durumda hata mesajı kalkacaktır. o Kullanıcı telefon numaraları kaydedilir. Bağlanacaksa Alarm Haberalma Merkezi telefon ve abone numaraları kaydedilir. o ġifreler kaydedilir. o Siren testi yapılır. o Telefon arama ve/veya komünikatör testi yapılır. Fabrika ayarı olarak tüm zonlar dirençsiz bağlantılı ve NC çalıģırlar. Z1 giriģ-çıkıģ zonu, Z2 takipçi zondur. GiriĢ gecikmesi 15 saniye, çıkıģ gecikmesi 15 saniyedir. Mühendis Ģifresi 9999, master Ģifresi 1234 dür. Alarm haberalma merkezi haberleģme formatı ContactID dir. Basılacak tuģlarla beraber hızlı programlamanın adım adım anlatımı aģağıdadır. Bu anlatımda LED ibaresi led keypad, LCD ibaresi ise lcd keypadi göstermektedir. Keypad kullanım ayrıntıları için, Keypad Kullanımı ve ilgili programlama bölümlerine bakınız. Genel kullanım olarak LED de 4 haneli adres yazıldığında o adrese girer, beklenirse adresteki kaydı gösterir, her gösterim sonunda 1den 8e tüm zon ıģıkları yanıp söner, yanlıģlık yapınca veya sadece bakınca çıkmak için X tuģuna basılır. O adresteki ayar değiģtirilmek istenirse tuģlarla iģlem yapılır ve basılır, panel ayarı kaydeder ve adresten çıkar. Sayı girerken ıģıklar hane numarasını, seçim girerken ıģıklar seçeneği(yak-söndür) gösterirler. LCD de menülerde gezmek için aģağı-yukarı ok tuģları, menüye girmek için tuģu, menüden çıkmak için X tuģu kullanılır. Ġlgili adres menüsüne girildiğinde o adresteki ayarı gösterir, yanlıģlık yapınca veya sadece bakınca çıkmak için X tuģuna basılır. O adresteki ayar değiģtirilmek istenirse tuģlarla iģlem yapılır ve basılır, ayarı kaydeder ama adresten çıkmaz, çıkmak için X tuģuna basılır. Kılavuzdaki tüm gösterimlerde: Rakam, basılacak bir tuģu ifade eder. Harf ise, yerine ve açıklamasına göre anlamlanan rakam tuģlarına basılır. AĢağıda görülecek, (... uzun bas ) Ģeklinde bir iģaret, nokta nokta olarak belirtilen tuģa uzun bip sesi gelene kadar basmayı- örneğin (0 uzun bas) gibi- ve yanındaki kelime o tuģun ikinci iģlevinin iģletileceğini ifade eder. o Mühendislik programına girmek LED, LCD (4 uzun bas-program) 9999 Mühendis Ģifresi fabrika değeri = 9999 LED de Program ıģığı yanar, LCD de MÜHENDĠS MENÜSÜ yazar. o Saati ayarlamak LED ( Saat = 12:59 olduğunu varsayarsak) LCD 0-TEMEL AYARLAR SAAT AYARI SAAT AYARI SAAT: o Tarihi ayarlamak LED ( Tarih = ) LCD 0-TEMEL AYARLAR SAAT AYARI SAAT AYARI TARIH: o Haber Alma Merkezi abone numarası kaydetmek LED ( Abone No = 1234) LCD 0-TEMEL AYARLAR AHM HESAP NO 01-AHM HESAP NO 1234 TD-1/ / 76

15 o Haber Alma Merkezi telefon numarası kaydetmek LED ( Tel.No = ) Dahili santraldan 9 la hat alınıyorsa, 9 dan sonra 0 a uzun basarak boģluk bırakılır (0 uzun bas) LCD 0-TEMEL AYARLAR AHM TELEFON NO 01-AHM TEL NO Dahili santraldan 9 la hat alınıyorsa, 9 dan sonra 0 a uzun basarak boģluk bırakılır 9 (0 uzun bas) Eğer haber alma merkezinin iki numarası varsa adresine(lcd de 0-TEMEL AYARLAR AHM TELEFON NO 02-AHM TEL NO) yedek telefon numarası girilir. Haber alma merkezi telefon numarası girildiğinde Haber alma merkezi araması panel tarafından otomatik olarak aktif edilir. o Telefon numaralarını kaydetmek 6 adet telefon hafızası bulunmaktadır. LED ( Tel. No = ) Dahili santraldan 9 la hat alınıyorsa, 9 dan sonra 0 a uzun basarak boģluk bırakılır (0 uzun bas) LCD 0-TEMEL AYARLAR KĠġĠSEL TEL NO 01-KĠġĠSEL NO TEMEL AYARLAR KĠġĠSEL TEL NO 06-KĠġĠSEL NO Dahili santraldan 9 la hat alınıyorsa, 9 dan sonra 0 a uzun basarak boģluk bırakılır 9 (0 uzun bas) Telefon numaraları panele 1. telefon numarasından baģlayarak girilmelidir. Telefon numarası girildiğinde kullanıcı telefon numaraları araması panel tarafından otomatik olarak aktif edilir. o Mühendislik programından çıkmak LED, LCD (X uzun bas-exit) Panel normale döner. LED de Program ıģığı söner, LCD ekranı zonları gösterir. o Mühendis Ģifresini değiģtirmek LED, LCD ( uzun bas-password) ( Yeni Ģifre = 3333) Mühendis Ģifresi fabrika değeri = 9999 o Master(ana kullanıcı) programına girmek LED, LCD (4 uzun bas-program) 1234 Master Ģifresi fabrika değeri = 1234 LED de Program ıģığı yanıp-söner, LCD de KULLANICI MENÜSÜ yazar. o Kullanıcı Ģifresi oluģturmak Master hariç 5 adet kullanıcı Ģifresi ve 1 adet misafir Ģifresi girilebilir. LED Ģifre Ģifre = 4 haneli Ģifre (Misafir Ģifresi) LCD 0-TEMEL AYARLAR ÜYE ġġfrelerġ 01-ÜYE ġġfresġ.. Ģifre 0-TEMEL AYARLAR ÜYE ġġfrelerġ 06-ÜYE ġġfresġ (Misafir ġifresi) Ģifre o Tehdit Ģifresini oluģturmak LED Ģifre Ģifre = 4 haneli Ģifre LCD 0-TEMEL AYARLAR ÜYE ġġfrelerġ 07-ÜYE ġġfresġ Ģifre TD-1/ / 76

16 o PC EriĢim ġifresini değiģtirmek LED Ģifre PC eriģim Ģifresi fabrika değeri = 7777 LCD 0-TEMEL AYARLAR ÜYE ġġfrelerġ 08-ÜYE ġġfresġ Ģifre Kullanıcı programından çıkmak LED, LCD (X uzun bas-exit) Panel normale döner. LED de Program ıģığı söner, LCD ekranı zonları gösterir. o Master(ana kullanıcı) Ģifresini değiģtirmek LED, LCD ( uzun bas-password) ( Yeni Ģifre = 4567) Master Ģifresi fabrika değeri = 1234 o Siren testi LED,LCD (8 uzun bas-test) 3 1 o Telefon arama testi LED, LCD Birinci telefon numarası için (8 uzun bas-test) 2 1 Ġkinci telefon numarası için (8 uzun bas-test) Altıncı telefon numarası için (8 uzun bas-test) 2 6 NOT: Zonların özelliklerini 20, 22 ve 23 ile baģlayan adreslerden ayarlayabilirsiniz. GiriĢ gecikmesini 02 01, çıkıģ gecikmesini adreslerinden ayarlayabilirsiniz. Tüm ayarları topluca fabrika değerleri ve seçenekleri ile 5.5.Programlama Tablosunda görebilirsiniz. o Alarm Haberalma Merkezi arama testi LED, LCD (8 uzun bas-test) 1 1; AHM telefon numarası arama testi (8 uzun bas- Test) 1 2; AHM yedek telefon numarası arama testi TD-1/ / 76

17 5. PROGRAMLAMA 5.1. GĠRĠġ VAP304 alarm panelinin iki programlama kısmı vardır. Bunlar mühendislik Ģifresi ile girilebilen Mühendislik Programı <MüP>, master Ģifresi ile girilebilen Master Programı <MaP> dır. Mühendislik programı ile panel bağlantısına göre çalıģma Ģekli ve özellikler programlanır, temel ayarlar kullanıcı programı ile kısmen ortaktır. Kullanıcı programında saat-tarih, telefon numaraları, kullanıcı Ģifreleri ve yetkileri vb. alarm kullanımını ilgilendiren ayarlar yapılabilir. Ġki programlama kısmında da Ģifreler ve kullanıcı ayarları resetlenip fabrika ayarlarına döndürülebilir. Panel kurulumu ile ilgili ayarlar ise yalnızca mühendislik programında fabrika ayarlarına döndürülebilir. Programlama mantığı, ayarlanacak özellikle ilgili adrese girip uygun ayarı yazmak Ģeklindedir. Bir adrese girildiğinde beklenirse, o adresteki kayıtlı bilgi gösterilir. Bu esnada tuģ takımı ile yeni değer girilebilir. Doğru veya yanlıģ giriģlerde keypad ses ve ıģıklarla durum hakkında bilgi verir. VAP 304 panelde program adresleri konularına göre gruplandırılmıģtır. Adresler dört haneli sayıdır ve ilk iki hanesi bu konuyu belirtir. Son iki hanesi de zon no, kullanıcı no, keypad no vb. ayrıntıyı belirler. Temel Ayarlar, basit kurulumlarda yapılması gereken ayarları bir araya toplar. Böylece montaj yapana kolaylık sağlanması amaçlanmıģtır. Temel Ayarlar : Panel Ayarları: Zon Ayarları: Kullanıcı Ayarları: Kominikatör-Dialer: Ek Modüller: 01-Tarih/Saat Ayarları 02-GiriĢ Gecikmeleri 03-ÇıkıĢ Gecikmeleri 04-AHM Abone Numaraları 05-AHM Telefon Numaraları 06-KiĢi Telefon Numaraları 07-Kullanıcı ġifreleri 10-Panel Genel Ayarları 11-Siren Ayarları 12-Otomatik Kurma-Çözme Ayarları 13-PGM Ayarları 14-Timer Ayarları 16-KEY Ayarları 20-Zon Bağlantı Tipi 22-Zon Tipi 23-Zon Ayarları 24-Zon Tepki Süresi 40-Yetki BaĢlangıç Saati 41-Yetki BitiĢ Saati 42-Yetkili Olduğu Günler 50-Genel Ayarlar 51-Olay Hafızası ve Olay Bildirimleri Ayarları 52-Alarm Haberalma Merkezi Olay Kodları 60-RF Uzaktan Kumanda Modülü Ayarı 61-Ek Zon Modülü Ayarı TD-1/ / 76

18 5.2. MÜHENDĠSLĠK PROGRAMINA ve MASTER PROGRAMINA GĠRMEK-ÇIKMAK Program tuģuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, mühendis Ģifresi yazılır, cihaz Mühendislik Programı na girer. LED de Program ıģığı yanar, Ready ıģığı yanıp söner. LCD de ekrana MÜHENDĠS MENÜSÜ yazar. (4 uzun bas-program) Mühendis Ģifresi fabrika değeri = 9999 Program tuģuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, master Ģifresi yazılır, cihaz Master Programı na girer. LED de Program ıģığı yanıp-söner, Ready ıģığı yanıp söner. LCD de ekrana KULLANICI MENÜSÜ yazar. (4 uzun bas-program) Master Ģifresi fabrika değeri = 1234 Program konumundan çıkmak için Exit tuģuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, cihaz normale döner. LED de Program ıģığı söner, LCD de ekran normal gösterime döner. (X uzun bas-exit) Programlamaya girildikten sonra 3 dakika içinde hiçbir Ģey yapılmazsa panel kendiliğinden Program konumundan çıkar ve normale döner ġġfrelerġ DEĞĠġTĠRMEK ġifreler(tehdit Ģifresi ve PC eriģim Ģifresi dıģında) panel normal haldeyken aģağıdaki gibi değiģtirilebilir. ( uzun bas-password) eski yeni yeni eski = 4 haneli eski Ģifre, yeni = 4 haneli yeni Ģifre 5.4. KEYPAD ADRESĠNĠ ÖĞRENMEK-DEĞĠġTĠRMEK Keypad adresinin fabrika ayarı 1 dir. Keypadin adresini görmek için, keypad üzerinde normal konumda iken aģağıdaki iģlem yapılır. (6 uzun bas) 4 Keypad adresini gösterecektir. VAP-204 alarm paneli ile 1 adet keypad kullanılabildiğinden keypadin adresi 1 olmalıdır. Keypadin adresini değiģtirmek için, adresi değiģtirilecek keypad üzerinde normal konumda iken aģağıdaki iģlem yapılır. (4 uzun bas) adres Not:VPC-104 keypadin adres değeri 1 dir ve değiģtirlemez. TD-1/ / 76

19 5.5. PROGRAMLAMA TABLOSU Bu tabloda panelde yapılabilen tüm ayarlar, seçenekleri ve fabrika ayarları ile gösterilmiģtir. Montaj Ayarı sütununa kurulumu yapan teknisyen yaptığı ayarları yazıp daha sonraki servisler için saklayabilir. ADRES FONKSĠYON DEĞER FABRĠKA AYARI MONTAJ AYARI SAYFA ve PROGRAM MüP:Mühendis MaP:Master Saat SS DD SS=saat, DD=dakika 00: Tarih GG AA YY GG=gün, AA=ay, YY=yılın son iki hanesi Haftanın Günü H H=1~7, 1=Pazartesi~7=Pazar, Yalnız okunabilir - 32 MüP, MaP 32 MüP, MaP 32 MüP, MaP GiriĢ Gecikmesi 0~255 saniye MüP ÇıkıĢ Gecikmesi 0~255 saniye MüP Abone No 1. AHM AAAA 4 haneli numara MüP Alarm Haberalma Merkezi Telefon Numaraları 1. AHM 1. AHM Yedek Telefon Numaraları 1. Telefon Numarası 2. Telefon Numarası 3. Telefon Numarası 4. Telefon Numarası 5. Telefon Numarası 6. Telefon numarası ġifreler 1. Kullanıcı ġifresi 2. Kullanıcı ġifresi 3. Kullanıcı ġifresi 4. Kullanıcı ġifresi 5. Kullanıcı ġifresi Misafir ġifresi Tehdit ġifresi PC EriĢim ġifresi Maksimum 15 haneli telefon numarası (hat alma boģluğu dahil) (0 uzun bas) ile hat alma numarasından sonra boģluk bırakılabilir. (0 uzun bas) ile numara silinir. Telefon numarası girildiğinde Alarm Haber Alma Merkezi araması(50 01 de 1. Ģeçenek) otomatik olarak açılır. Maksimum 15 haneli telefon numarası (hat alma boģluğu dahil) (0 uzun bas) ile hat alma numarasından sonra boģluk bırakılabilir. (0 uzun bas) ile numara silinir. Telefon numaraları panele 1. telefon numarasından baģlayarak girilmelidir. Telefon numarası girildiğinde Kullanıcı telefon numarası (50 01 de 2. Ģeçenek) aranması otomatik olarak açılır. 4 haneli Ģifre 0000 Ģifresi, ilgili Ģifrenin aktif olmadığını belirtir. BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ MüP 34 MüP, MaP 35, 36 MaP Panel Yönetimi (yanık/sönük) 1. seçenek= Otomatik siren testi açık/kapalı 2. seçenek= ÇıkıĢ gecikmesi uzatması açık/kapalı Hiçbiri 36 MüP ÇıkıĢların Tipi 1. seçenek= SRN NC/NO ( yanık/sönük) 2. seçenek= PGM NC/NO Tümü NO 36 MüP Reset Seçimi 1. seçenek= ġifreleri resetlemek 2. seçenek= Panel ayarlarını resetlemek - 36 Müp, MaP MüP Reset Ġzinleri 1. seçenek= ġifre reseti izni 2. seçenek= Panel ayarları reseti izni 1, 2 seçili 37 MüP Elektrik Kesildi Bildirimi Bekleme Süresi 0~60 dakika 15 dak 37 MüP Çarpraz Zon Algılama Süresi saniye Not: 0 girilirse Çarpraz zon özelliği kapatılır MüP Siren Çalma Süresi 2~255 dakika 3 dakika 38 MüP TD-1/ / 76

20 ADRES FONKSĠYON DEĞER FABRĠKA AYARI MONTAJ AYARI SAYFA ve PROGRAM MüP:Mühendis MaP:Master Otomatik Kurma 1. seçenek= Açık/Kapalı (yanık/sönük) Kapalı 38 MüP, MaP Otomatik Kurma Günleri 1. seçenek= Pazartesi 5. seçenek= Cuma 2. seçenek= Salı 6. seçenek= Cumartesi 3. seçenek= ÇarĢamba 7. seçenek= Pazar 4. seçenek= PerĢembe Tüm günler seçili 38 MüP, MaP Otomatik Kurma Saati SS DD SS=saat, DD=dakika 00:00 39 MüP, MaP Otomatik Çözme 1. seçenek= Açık/Kapalı (yanık/sönük) Kapalı 39 MüP, MaP Otomatik Çözme Günleri 1. seçenek= Pazartesi 5. seçenek= Cuma 2. seçenek= Salı 6. seçenek= Cumartesi 3. seçenek= ÇarĢamba 7. seçenek= Pazar 4. seçenek= PerĢembe Tüm günler seçili 39 MüP, MaP Otomatik Çözme Saati SS DD SS=saat, DD=dakika 00:00 39 MüP, MaP Hareketsizse Otomatik Kurma Otomatik Kurma Hareketsizlik Süresi 1. seçenek= Açık/Kapalı (yanık/sönük) Kapalı 40 MüP 5~255 dakika 30 dakika 40 MüP PGM Kullanım Tipi 0 = Kapalı 1 = Zon hareketi varsa aktif 2 = Kullanmayın. (Rezerve ) 3 = Alarm kurulu ise aktif 4 = Yangın sireni 5 = Yangın dedektörü bağlantısı(dedektör resetlemek) 6 = Siren(SRN gibi) 7 = Hata(Trouble) olduğunda aktif 8 = Kullanmayın. (Rezerve ) 9 = Timer a bağlı 0=Kapalı MüP, MaP PGM Parametresi 0~255, PGM in kullanım Ģekline göre anlamı değiģir MüP, MaP Timer1 Ayarı Timer2 Ayarı (yanık/sönük) 1. seçenek= PGM e kumanda et / etme 2. seçenek= PGM i aktif et / pasif et MüP, MaP Timer1 Günleri Timer2 Günleri 1. seçenek= Pazartesi 5. seçenek= Cuma 2. seçenek= Salı 6. seçenek= Cumartesi 3. seçenek= ÇarĢamba 7. seçenek= Pazar 4. seçenek= PerĢembe Tüm günler seçili 43 MüP MaP Timer1 Saati Timer2 Saati SS DD SS=saat, DD=dakika 00:00 43, 44 MüP, MaP Anahtar Kontağı Ayarı (yanık/sönük) 2. seçenek= Sürekli Kontak / Darbeli Kontak bağlantılı Darbeli 44 MüP Zon Bağlantı Tipi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5-Z8 (yanık/sönük) 1. seç.= NC/NO 2. seç.= Tek Hat Sonu Direnç, Zon Çiftleme Var/Yok* 3. seç.= Çift Hat Sonu Direnç, Zon Çiftleme Var/Yok* 4. seç.= Zon Kullanıma Açık/Kapalı * Dirençsiz bağlantıda 2 ve 3 sönük olmalı. Zon çiftlemede 2 ve 3 yanık olmalı. Z5, Z6, Z7, Z8 zon çiftleme sonucunda aktif olmuģ ise bu seçenekleri ayarlamak gerekmez. Ek zon kartı varken zon çiftleme kullanılamaz. 1, 4 seçili 45 MüP TD-1/ / 76

21 ADRES FONKSĠYON DEĞER FABRĠKA AYARI MONTAJ AYARI SAYFA ve PROGRAM MüP:Mühendis MaP:Master Zon Tipi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5-Z8 1 = Kapı Zonu* 7 = Panik Zonu 2 = Pencere Zonu* 8 = Tehdit Zonu 3 = Dahili Zon* 9 = Sabotaj-Tamper Zonu 4 4 = Harici Zon* 10 = Tıbbı-Medikal Zon 5 = 24 Saat Zonu 11 = Özel Zon 6 = Yangın Zonu 12 = Key Zonu KEY Zonu-Zon anahtar giriģi olarak kullanılır. * Kapı, Pencere, Dahili, Harici tipler arasında iģleyiģ olarak hiçbir fark yoktur. Bunlar önceki VAP modelleri ile uyumluluk için konmuģtur. Z1: 1 Z2: 3 Z3: 3 Z4: 3 Z5-Z8 = 3 45, 46 MüP Zon Ayarları Z1 Z2 Z3 Z4 Z5-Z8 (yanık/sönük) 1. seçenek= Son Kapı Zonu Evet/Hayır 2. seçenek= GiriĢ-ÇıkıĢTakipçi Zonu Evet/Hayır 3. seçenek= GiriĢ-ÇıkıĢ Zonu Evet/Hayır 4. seçenek= Sessiz Zon Evet/Hayır 5. seçenek= Manual Bypass Edilemez Evet/HAyır 6. seçenek= Otomatik Bypass Edilemez Evet/Hayır Z1: 3,6 Z2: 2,6 Z3: 6 Z4: 6 Z5-Z8: 6 47 MüP Zon Tepki Süresi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5-Z8 Kullanıcı Yetki BaĢlama Saatleri 1. Kullanıcı 2. Kullanıcı 3. Kullanıcı 4. Kullanıcı 5. Kullanıcı Misafir 2~255, 30 milisaniyenin katları, süre=değer*30ms MüP SS DD SS=saat, DD=dakika 00:00 48 MaP Kullanıcı Yetki BitiĢ Saatleri 1. Kullanıcı 2. Kullanıcı 3. Kullanıcı 4. Kullanıcı 5. Kullanıcı Misafir SS DD SS=saat, DD=dakika 23:59 49 MaP Kullanıcı Günleri 1. Kullanıcı 2. Kullanıcı 3. Kullanıcı 4. Kullanıcı 5. Kullanıcı Misafir 1. seçenek= Pazartesi 5. seçenek= Cuma 2. seçenek= Salı 6. seçenek= Cumartesi 3. seçenek= ÇarĢamba 7. seçenek= Pazar 4. seçenek= PerĢembe Tüm günler seçili 50 MaP (yanık/sönük) 1. seçenek= AHM Arama Açık/Kapalı 2. seçenek= Telefon Arama 3. Ģeçenek= Ses modülü kullanımı 4. seçenek= Alarm Çözülünce Aramalar Ġptal Telefon Arama ve Komünikatör Ayarları (1) Alarm Haber Alma Merkezi araması adreslerinden herhangi birine telefon numarası girildiğinde otomatik olarak açılır. 4 seçili 50 MüP (2) Kullanıcı telefon numaraları araması adreslerinden herhangi birine telefon numarası girildiğinde otomatik olarak açılır Arama-Deneme Sayısı 1~15 defa 3 defa 51 MüP AHM Cevap Süresi 10~60 saniye 30 saniye 51 MüP TD-1/ / 76

22 ADRES FONKSĠYON DEĞER FABRĠKA AYARI MONTAJ AYARI SAYFA ve PROGRAM MüP:Mühendis MaP:Master AHM Peryodik Rapor Aralığı 1~48 saat 24 saat 51 MüP Ġlk Peryodik Test saati SS DD SS=saat, DD=dakika 00:00 51 MüP, MaP Telefon Aramaları Arasındaki Süre 1~30 saniye 3 saniye 52 MüP Olay Hafızası ve Bildirimleri Ayarları 1. Hırsız Alarmı 2. Panik Alarmı 3. Yangın Alarmı 4. Tehdit Alarmı 5. Sabotaj Alarmı 6. Tıbbi Alarm 7. Tehditle Çözme 8. Alarmda sistem çözme 9. Zon Arızası 10. Elektrik Kesildi 11. BoĢ 12. BoĢ 13. Akü Bitiyor 14. BoĢ 15. Akü Arızası 16. HaberleĢme BaĢarısız (1) 17. Özel Kurma/Çözme 18. Alarm Kurma/Çözme 19. Bypass Yapıldı 20. Programa Girildi 21. Programdan Çıkıldı 22. Periyodik Rapor 23. Panel Yeniden BaĢladı 24. Elle Rapor 25. BoĢ 26. BoĢ 27. BoĢ 28. BoĢ 29. BoĢ 30. Özel Zondan Alarm 31. BoĢ 32. Fabrika Ayarlarına Dönüldü Düzeldiler (2) 1. seçenek= AHM ne bildir (yanık/sönük) 2. seçenek= Telefona bildir 3. Ģeçenek= AHM ne düzeldisini bildir 4. Ģeçenek= Telefona düzeldisini bildir 5. seçenek= Olay Hafızasına Kaydet (1) HaberleĢme Hatası yalnızca olay hafızasına kaydedilir. (2) nolu olaylar(düzeldiler) eğer ayarlanmıģ ise yalnız olay hafızasında gösterilir. 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,5 1,5 1,5 1,3, ,3,5-1,3,5 5 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,5 1, ,2, MüP Contact ID Olay Kodları Ayarları 1. Hırsız Alarmı 2. Panik Alarmı 3. Yangın Alarmı 4. Tehdit Alarmı 5. Sabotaj Alarmı 6. Tıbbi Alarm 7. Tehditle Çözme 8. Alarmda sistem çözme 9. Zon Arızası 10. Elektrik Kesildi 11. BoĢ 12. BoĢ 13. Akü Bitiyor 14. BoĢ 15. Akü Arızası 16. HaberleĢme BaĢarısız (1) 17. Özel Kurma/Çözme (2) 18. Alarm Kurma/Çözme 19. Bypass Yapıldı 20. Programa Girildi KKKK 4 haneli olay kodu Not: (1) HaberleĢme Hatası yalnızca olay hafızasına kaydedilir. Kodu yoktur. (2) Hareketsiz Kurma, Otomatik Kurma/Çözme, Key ile Kurma/Çözme ve Uzaktan Kumanda modulu ile kurma/çözme de Özel Kurma/Çözme kodu AHM ye gönderilir. (3) nolu olaylar(düzeldiler) eğer ayarlanmıģ ise yalnız olay hafızasında gösterilir MüP TD-1/ / 76

23 ADRES FONKSĠYON DEĞER FABRĠKA AYARI MONTAJ AYARI SAYFA ve PROGRAM MüP:Mühendis MaP:Master Programdan Çıkıldı 22. Periyodik Rapor 23. Panel Yeniden BaĢladı 24. Elle Rapor 25. BoĢ 26. BoĢ 27. BoĢ 28. BoĢ 29. BoĢ 30. Özel Zondan Alarm 31. BoĢ 32. Fabrika Ayarlarına Dönüldü Düzeldiler (3) RF Uzaktan Kumanda Modülü Ayarı 1. seçenek= Kullanıma Açık/Kapalı (yanık/sönük) 2. seçenek= Panik Alarmı Sesli/Sessiz Kapalı Sessiz 56 MüP Ek Zon Modülü 1. seçenek= Kullanıma Açık/Kapalı (yanık/sönük) Kapalı 56 MüP 5.6. FABRĠKA AYARI DEĞERLERĠ Buradaki tablolar, ayarları konularına göre biraraya toplanmıģ olarak fabrika değerleriyle gösterirler. KULLANICILAR Master 1.Kullanıcı 2.Kullanıcı 3.Kullanıcı 4.Kullanıcı 5.Kullanıcı Misafir Tehdit Mühendis Şifresi Başlama Saati Bitiş Saati Günleri Adres Değer Adres Değer - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Adres Değer - 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23: Adres Değer - 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 - - ZONLAR Bağlantı Tipi Zon Tipi Zon Ayarları Zon Tepki Süresi 1. Zon 2. Zon Zon Zon Adres Değer 1, 4 1 (Kapı) 3 15 Adres Değer 1, 4 3 (Dahili) 2 15 Adres Değer 1, 4 3 (Dahili) - 15 Adres Değer 1,4 3 (Dahili) - 15 TD-1/ / 76

24 GĠRĠġ-ÇIKIġ GECĠKMELERĠ GiriĢ Gecikmesi ÇıkıĢ Gecikmesi ÇıkıĢ Gecikmesi Uzatması Adres de 2.seçenek Değer 15 saniye 15 saniye Kapalı GENEL AYARLAR Saat Tarih Haftanın Günü Reset Seçimi Reset Ġzinleri Adres Değer 00:00 00/00/00 - Tüm seçimler kapalı 1, 2 SĠREN (SRN) Otomatik Siren Testi ÇıkıĢ(Tetik) Tipi Siren Çalma Süresi Adres de 1. seçenek de 1. seçenek Değer Kapalı NO(Negatif) 3 dakika OTOMATĠK ALARM KURMA-ÇÖZME Kurma-Çözme Ġzni Günler Saat KURMA ÇÖZME Adres de 1.seçenek Değer Kapalı 1,2,3,4,5,6,7 00:00 Adres de 1.seçenek Değer Kapalı 1,2,3,4,5,6,7 00:00 HAREKETSĠZ ĠSE OTOMATĠK KURMA Kurma Ġzni Hareketsizlik Süresi KURMA Adres de 1.seçenek Değer Kapalı 30 dakika PGM ÇIKIġI PGM TIMERLAR 1. Timer 2. Timer ÇıkıĢ Tipi Adres Değer de 2. seçenek NO Ayarlar Adres Değer Tüm seçenekler kapalı Tüm seçenekler kapalı Kullanım Tipi Adres Değer 0 (Kapalı) Günler Adres Değer 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Parametre Adres Değer 0 Saati Adres Değer 00:00 00:00 ANAHTARLA KURMA-ÇÖZME Adres Değer seçenek Darbeli mod TD-1/ / 76

25 KEYPAD ÖZELLEġTĠRME AYARLARI Zil Zonları Zon Açılınca Zil Zonları Z. Kapanınca Aydınlatma Zonları Acil Durum TuĢları Uyarı Sesleri Adres Arıza Uyarı Sesleri VPC-108 LED KEYPAD Değer 1.seç.=1.zon 2.seç.=2.zon 3.seç.=3.zon 4.seç.=4.zon Tüm ayarlar kapalı 1.seç.=1.zon 2.seç.=2.zon 3.seç.=3.zon 4.seç.=4.zon Tüm ayarlar kapalı 1.seç.=1.zon 2.seç.=2.zon 3.seç.=3.zon 4.seç.=4.zon Sadece 1.zon açık 1.seç.=Panik 2.seç.=Yangın 3.seç.=Tehdit 4.seç.=Keypad Tamper Tüm tuģlar aktif 1.seç.=Ön uyarı 2.seç.=Kuruldu 3.seç.=Alarm 4.seç.=Arıza 5.seç.=TuĢ sesi 6.seç.=Sonuç Tüm sesler aktif 1.seç.=Enerji 2.seç.=Akü 3.seç.=Saat-T. 4.seç.=Telefon 5.seç.=Zon arz 6.seç.=Akü yok Tüm sesler aktif KEYPAD ÖZELLEġTĠRME AYARLARI VPC-301 LCD KEYPAD Zil Zonları Zon Açılınca ZIL 0->1 A 1.seç =1.zon 2.seç. =2.zon 3.seç. =3.zon 4.seç. =4.zon Tüm ayarlar kapalı Zil Zonları Zon Kapanınca ZIL 1->0 A 1.seç. =1.zon 2.seç. =2.zon 3.seç. =3.zon 4.seç. =4.zon Tüm ayarlar kapalı Aydınlatma Zonları IġIKLI ZON A 1.seç.=1.zon 2.seç.=2.zon 3.seç.=3.zon 4.seç.=4.zon Sadece 1.zon açık Acil Durum TuĢları ACĠL DÜĞMELER 1.seç.=Panik 2.seç.=Yangın 3.seç.=Tehdit 4.seç.=Keypad Tamper Tüm tuģlar aktif Uyarı Sesleri SES AYARLARI 1.seç.=Ön uyarı 2.seç=Kuruldu 3.seç.=Alarm 4.seç.=Arıza 5.seç.=TuĢ sesi 6.seç.=Sonuç Tüm sesler aktif Arıza Uyarı Sesleri HATA SESLERĠ 1.seç.=Enerji 2.seç.=Akü 3.seç.=Saat-T. 4.seç.=Telefon 5.seç.=Zon arz 6.seç.=Akü yok Tüm sesler aktif DĠL DĠL TERMO METRE AYARI TERMO AYAR TÜRKÇE 10 OLAY HAFIZASI VE BĠLDĠRĠMLERĠ AYARLARI AHM e Haber vermek, Telefonla Kullanıcıya Haber Vermek, Olay Hafızasına Kayıt Yapmak Alarmlar Hırsız Panik Yangın Tehdit Sabotaj Tıbbi Ġlgili adreste seçenekler 1. = AHM 2. = TEL 3. = AHM (Düzeldi) 4. = TEL (Düzeldi) 5. = Hafızaya Kaydet Tehditle Çözme Alarmda sistem çözme Adres Değer 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 5 1, 5 AHM e Gönderilen Olay Kodu- ContactID Hatalar Ġlgili adreste seçenekler 1. = AHM 2. = TEL 3. = AHM (Düzeldi) 4. = TEL (Düzeldi) 5. = Hafızaya Kaydet AHM e Gönderilen Olay Kodu- ContactID Olaylar ĠĠlgili adreste seçenekler 1. = AHM 2. = TEL 3. = AHM (Düzeldi) 4. = TEL (Düzeldi) 5. = Hafızaya Kaydet AHM e Gönderilen Olay Kodu- ContactID Adres Değer Zon Arızası Elektrik Kesildi BoĢ BoĢ Akü Bitiyor BoĢ Akü Arızası Haberleşme BaĢarısız Adres Değer 1, 5 1, 3, , 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5 Olay hafızaya kaydedilir. Adres Değer Özel Kurma/ Çözme Alarm Kurma/ Çözme Bypass Yapıldı Programa Girildi Prog.dan Çıkıldı Periyodik Rapor Panel Yeniden BaĢladı Elle Rapor Adres Değer 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 5 1, 5 5 Ayar yapılmaz Adres Değer TD-1/ / 76

26 Olaylar Ġlgili adreste seçenekler 1. = AHM 2. = TEL 3. = AHM (Düzeldi) 4. = TEL (Düzeldi) 5. = Hafızaya Kaydet AHM e Gönderilen Olay Kodu- ContactID BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ Özel Zondan Alarm BoĢ Fabrika Ayarlarına Dönüldü Adres Değer , 2, 5-5 Adres Değer TELEFON ARAMA BĠRĠMĠ Telefon Hafızaları 1.Hafıza 2.Hafıza 3.Hafıza 4.Hafıza 5.Hafıza 6.Hafıza Telefon Numarası Adres Değer BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ Telefon Ayarları Kullanıcı Tel. Arama Açık/Kapalı Ses Modülü Kullanımı Arama Deneme Sayısı Alarm Çözülünce Aramalar Ġptal Ayarlar Ayarlar Adres de 2.seçenek de 3.seçenek de 4.seçenek Değer Kapalı Kapalı 3 kez Açık Aramalar Arası Süre Adres Elektrik Kesildi Bildirim Süresi Değer 3 saniye 15 dakika ALARM HABER ALMA MERKEZĠ AYARLARI Numaralar 1.Abone No 1.AHM Tel No 1 AHM Yedek Tel No Adres Değer 0000 BoĢ BoĢ Ayarlar AHM Arama Açık/Kapalı Alarm Çözülünce Aramalar Ġptal Arama Deneme Sayısı Cevap Süresi Adres de 1.seçenek de 4. seçenek Değer Kapalı Açık 3 kez 30 saniye Peryodik Rapor Aralığı Ġlk Periodic Test Saati Elektrik Kesildi Bildirim Süresi Telefon Aramaları Arasındaki Süre Adres Değer 24 saatte bir 00:00 15 dakika 3 saniye TD-1/ / 76

27 EK MODÜL AYARLARI RF Uzaktan Kumanda Modülü Ek Zon Modülü Adres de 1. seçenek=açık/kapalı 2. seçenek=panik Alarmı Sesli/Sessiz de 1. seçenek=açık/kapalı Değer Kapalı, Sessiz Kapalı NOT1 : Günlerin gösteriminde 1 Pazartesi, 2 Salı, 3 ÇarĢamba, 4 PerĢembe, 5 Cuma, 6 Cumartesi, 7 Pazar günü anlamındadır. NOT2 : Seçeneklerde yerine göre, sönük = seçili değil veya kapalı veya NO veya yok, yanık = seçili veya açık veya NC veya var anlamındadır. 6. TESTLER 6.1. Alarm Haberalma Merkezi Arama Testi 1. AHM telefon numarasına elle rapor mesajı gönderir. (8 uzun bas-test) AHM yedek telefon numarasına elle rapor mesajı gönderir. (8 uzun bas-test) Telefon Numaraları Arama Testi 1.telefon numarasını arar. (8 uzun bas-test) telefon numarasını arar. (8 uzun bas-test) telefon numarasını arar. (8 uzun bas-test) Siren Testi Sireni 5 saniye süreyle çaldırır. (8 uzun bas-test) PGM ÇıkıĢı Testi PGM i 5 saniye süreyle aktif eder. (8 uzun bas-test) Yürüme Testi AĢağıdaki tabloda belirtilen komut uygulandığında, istenen zon 60 saniye süreyle test moduna alınır. Teste alınan zon aktif olduğunda siren 1 saniye süreyle çalar. Keypad Yürüme Testi Komutu Yürüme Testini Sonlandırma komutu VPC-104/108 8 (long) 6 X (*) 8 (long) 6 0 VPC (long) 6 X 8 (long) 6 0 (*) X= Tek dijit zon numarası( 1= 1. Zon,, 8= 8.Zon ) Bir zon yürüme testi modundayken diğer zon test moduna alınırsa önceki zonun test modu iptal edilip yeni teste geçilir. TD-1/ / 76

28 7. FABRĠKA AYARLARINA DÖNMEK ġifreler ve/veya panel ayarları fabrika ayarlarına döndürülebilinir. o o Kullanıcı programından yalnız Ģifreler fabrika ayarlarına döndürülebilir. Mühendislik programından fabrika ayarları ve/veya panel ayarları fabrika ayarlarına döndürülebilir. Panel ayarları resetlenirken Ģekilde gösterilen yere jumper konulmalıdır. ġġfrelerġ FABRĠKA AYARLARINA DÖNDÜRMEK Öncelikle mühendislik programında Ģifre reset izninin seçili olması gerekir. Eğer izin açık değilse resetleme iģlemi yapılamaz. Mühendislik programından Ģifreler aģağıdaki Ģekilde değiģtirilir. (4 uzun bas-program) mühendislik programına girilir. (Mühendislik Ģifresi fabrika ayarı : ) LED Keypad (1 yak) ( Fabrika ayarı: tüm izinler açık) (1 yak) LCD Keypad LCD 1-PANEL AYARLARI GENEL AYARLAR RESET ĠZNĠ (Fabrika ayarı: tüm izinler açık) (1 yak) LCD 1-PANEL AYARLARI GENEL AYARLAR RESET TĠPĠ (1 yak) Master Ģifresi kullanılarak, Ģifreler aģağıdaki Ģekilde değiģtirilir. Master programından Ģifreleri resetleyebilmek için muhendislik ayarlarında Ģifre reset izninin açık olması gerekir. (4 uzun bas-program) master programına girilir. (Master Ģifresi fabrika ayarı : LED Keypad (1 yak) LCD Keypad LCD 1-PANEL AYARLARI GENEL AYARLAR RESET TĠPĠ (1 yak) PANEL AYARLARINI FABRĠKA AYARLARINA DÖNDÜRMEK Mühendis Ģifresinin mutlaka bilinmesi gerekir. Önce panel ayarları reset izninin açık olması gerekir. Bu durumda Ģu adımlar izlenir. Jumper J3 ün ortasına yerleģtirilir. (4 uzun bas-program) mühendislik programına girilir. (Mühendislik Ģifresi fabrika ayarı : ) LED Keypad (2 yak) ( Fabrika ayarı: tüm izinler açık) (2 yak) LCD Keypad LCD 1-PANEL AYARLARI GENEL AYARLAR RESET ĠZNĠ (Fabrika ayarı: tüm izinler açık) (2 yak) TD-1/ / 76

29 LCD 1-PANEL AYARLARI GENEL AYARLAR RESET TĠPĠ (2 yak) Bu ayarda 1. Ģeçenek 2.Ģeçenek birlikte seçili ise panel ayarları ile birlikte Ģifreler de fabrika ayarlarına döner. NOT(1): Reset iģleminde AHM abone numarası, AHM telefon numaraları, kiģi telefon numaraları, AHM olay kodları resetlenmez. (2): Eğer panele bağlı sireniniz varsa ayarlar resetlendiği için çalmaya baģlayabilir. Reset iģleminden evvel gerekli önlemi alınız. (3): Resetleme iģleminden sonra jumperı kaldırmayı unutmayınız. 8. UYGULAMALAR 8.1. YANGIN DEDEKTÖRÜ BAĞLAMAK Yangın dedektörünü VAP304 ile kullanmak ve keypadden 0 uzun bas(reset) ile resetlemek için; o Yangın dedektörünü, kontakları zon ve ortak ucuna, beslemesini +12V ve PGM olarak bağlayın. o PGM ye ikiden fazla yangın dedektörü bağlamayınız. o PGM nin çıkıģ Ģeklini Fabrika ayarı (NO) ayarlayın de 2.seçenek seçili değil o PGM i yangın dedektörü bağlanacak Ģekilde ayarlayın adresi = 5 o PGM parametresini dedektör reset süresi(saniye) olarak girin adresi = süre o Dedektörün bağlandığı zonun(z) tipini Yangın olarak ayarlayın Z adresi = 6 Yangın dedektörü keypadden reset özelliği ile kullanıma hazırdır YANGIN SĠRENĠ BAĞLAMAK Yangın algılandığında veya keypadden 2 uzun bas(fire) basıldığında çalacak bir siren bağlamak için; o Sireni PGM1 den tetik alacak Ģekilde bağlayın. Elektromekanik siren kullanılacaksa bir rölenin kontağı aracılığıyla sireni çalıģtırın. o PGM nin çıkıģ Ģeklini(NC/NO) belirleyin adresi 2.seçenek o PGM i yangın sireni bağlanacak Ģekilde ayarlayın adresi= 4 Yangın sireni kullanıma hazırdır. TD-1/ / 76

VAP404 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP404 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP404 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Yayın Tarihi: 09/07/2013 Yazılım versiyon 3.0 ve üzeri içindir TD-1/07-007 ÖNEMLİ UYARILAR GENEL : Cihazları çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU 0232 484 37 30 www.bullringcctv.net www.redguvenlik.cm ÖNEMLĠ UYARILAR GENEL : Cihazları çalıģtırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice kuyunuz ve daha snra

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1.TUŞ LED TAKIMI 6 zil (chime) özelliği aktif zil özelliği aktif olmasın * FONKSIYON TUŞLARI: (STAY KURMADA DEVREDE) VESCO-R 510 KULLANICI KILAVUZU LED 8 hızlı algılama (50ms) yavaş algılama (300ms) *

Detaylı

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02]

Detaylı

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ;

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ; STB bağlantısını sirenimizin üzerindeki flaşörü çalıştırmak için, bu bağlantıyı yapmak zorunlu değildir. MicroSwich bağlantısını sabotaj bağlantısı olarak kullanıyoruz. Bağlantıyı yapmak zorunlu değildir.

Detaylı

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8 MATRIX 6/816 Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8 ĠÇERĠK Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu ĠÇERĠK... I 1. PROGRAMLAMA KONUMUNA GĠRĠġ /ÇIKIġ VE PROGRAMLAYICI

Detaylı

LS 900 Kullanma Klavuzu

LS 900 Kullanma Klavuzu SİSTEM Otomasyon & Elektrik Sipariş ve Teknik Sorularınız İçin 0212 577 57 91-92 Alarm ve Kamera Sistemleri LS 900 Kullanma Klavuzu Adres: Rami Kışla Cad. Emintaş Binatlı San. Sit. No: 9 / 30 Eyüp / İstanbul

Detaylı

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 )

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02] [ZON TİPİ]

Detaylı

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır. ELITE 32-64 ZONE ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI OLUŞTURMA * Program 123 Enter ile

Detaylı

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI

OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI www.opax.com.tr 1 PROGRAM DIŞINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Tarih Saat Göstergesi [*] [4] Yapıldığı zaman sistem üzerindeki

Detaylı

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU KISA. Kasım 2009. Yazılım versiyonu 1.10 7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU KISA. Kasım 2009. Yazılım versiyonu 1.10 7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35 SA 8810 Yazılım versiyonu 1.10 ALARM KONTROL PANELİ KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Kasım 2009 TEMO GENEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Örnekal iş hanı kat 4 Heykel OSMANGAZİ \BURSA 0224 22116 35 BPX

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.09 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI

Detaylı

PROSER SHEN YAN -HAMMER X7 - SY6218E/T TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU. 2009.v01

PROSER SHEN YAN -HAMMER X7 - SY6218E/T TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU. 2009.v01 PROSER SHEN YAN -HAMMER X7 - SY6218E/T TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU 2009.v01 ~ 1 ~ İçindekler 1. Genel özellikler... 3 2. Montaj ve kablo bağlantıları... 3 2. Kablo bağlantı metodu... 4 3. AC Güç

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.11 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. * Program 123

Detaylı

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir.

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir. DSC PANEL KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Programlama şifresi:5555 Kullanıcı şifresi:1234 Programa giriş: * 8 5555 Programdan çıkış: # # Zone tanımları: 00 Kullanılmayan zone 01 1.gecikmeli zone 03 Ani zone

Detaylı

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Mavi ışıklı, LCD ekranlı 95 Kablosuz, 4 kablolu zonlu 6 grup telefon aramalı 10 saniye ses kayıtlı Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu Detektörler için öğrenme

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU

VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU KURUCU KODU [0269] ANA KOD [1234] 1 ÇIKIŞ GECİKMESİ SÜRESİ [*][8][KURUCU KODU][31][1.BÖLÜM GECİKME][2.BÖLÜM GECİKME][#][#] FABRİKA AYARI [060][060] SANİYE MAX: 255

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GÜVENLİK ALARM SİSTEMİ KABLOSUZ MANYETİK KONTAK MARKA: MODEL: AMC CM 400 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK TİC LTD. ŞTİ. PERPA TİCARET MERKEZİ, A BLOK, KAT: 5 NO:112-114,

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ

POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU Fabrika çıkışı, Master Code: 123, Montajcı Kodu : 000000 dır. P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. KULLANICI KODLARINI PROGRAMLAMA P 1 E P 2

Detaylı

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10 DC-808T Alarm Paneli Kolay Kullanım Kılavuzu Genel Özellikler 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği, 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği, Dijital ses desteği ve kolay

Detaylı

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü DSC Kullanım Kılavuzu å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım

Detaylı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı Servis modu şifresi(program modu): 8080 Kullanıcı şifresi (master): 1234 Servis moduna giriş: Panel programlama Servis modu çıkış: Bakım moduna

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

Adım Adım Panel Programlama

Adım Adım Panel Programlama Adım Adım Panel Programlama Tuş Takımı üzerinden Programlama (AKC137-P2, AKC337-P2) 1. Devreye Alma: Tüm sensörler bağlanıp sistem devreye alınma aşamasında enerji verilir sonra ENT tuşuna basılır ve ekran

Detaylı

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10 DC-808T Alarm Paneli Kolay Kullanım Kılavuzu Genel Özellikler 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği, 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği, Dijital ses desteği ve kolay

Detaylı

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate Pratik-CP series Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate PRATİKKART, PRATİK-CP SERİSİ Pratikkart, Pratik-CP serisi (şifre + kartlı geçiş sistemi) KGS (Kartlı Geçiş Sistemi)

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

Alarm Sistemi Montajı

Alarm Sistemi Montajı Alarm Sistemi Montajı Alarm sisteminden Bulunması gereken Malzemeler -Panel -Keypad -Pır Dedektörü -Akü -Siren -DT8 veya DT6 Kablo Örneğin: 3 pırlı bir sistem kuralım.müşterinin isteği doğrultusunda 1.pır

Detaylı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. 1. Paket İçeriği; Adı Miktar Notlar Geçiş kontrol cihazı 1 Kullanım kılavuzu 1

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU BÖLÜM 1: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bu Q-P 50 B okuyucu özellikle, akıllı binalar, yerleşim alanlarındaki toplu geçişlerde, ofislerin binaların, fabrika girişlerinin kontrolü için dizayn

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1. Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.03) PowerWave - 4 4 Bölgeli Kontrol Paneli Kullanım Kitapçığı

Detaylı

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR Altyapı kablolamasında CAT5 kablo alt yapısı kullanılır. Dış cephe ölçüsü 390 x 140 mm dir. Arka kasa ölçüsü 350 x 120 x 48 mm dir Daire numaraları, 2 haneli,

Detaylı

VAP Serisi Alarm Sistemleri. Kullanım Kılavuzu. Yayın Tarihi: 16.08.2013 BD-1/07-001

VAP Serisi Alarm Sistemleri. Kullanım Kılavuzu. Yayın Tarihi: 16.08.2013 BD-1/07-001 VAP Serisi Alarm Sistemleri Kullanım Kılavuzu Yayın Tarihi: 16.08.2013 BD-1/07-001 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ UYARILAR... 3 2. GİRİŞ... 4 2.1. Kullanıcı Tipleri ve Yetkileri... 5 2.2. Sistem Yetenekleri...

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

electrosec electrosec TH-02ETH ETHERNET BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu

electrosec electrosec TH-02ETH ETHERNET BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu electrosec electrosec TH-02ETH ETHERNET BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ R Montaj ve Programlama Kılavuzu GENEL ÖZELLİKLERİ Programlanabilir ISI ve NEM sensörü 4 Bölge Alarm Sistemi 10 Adet

Detaylı

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA : CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA : P 501 E Birinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli) P 502 E İkinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli) P 503 E Üçüncü Telefon Numarası---(En fazla

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM CİHAZLARI KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ MARKA: MODEL: AMC MIX 400 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK TİC LTD. ŞTİ. PERPA TİCARET MERKEZİ, A BLOK, KAT: 5 NO:112-114, 34384

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

SA 88. Yazılım versiyonu 5.00 http://www.salimusta.com salim@salimusta.com ALARM KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU

SA 88. Yazılım versiyonu 5.00 http://www.salimusta.com salim@salimusta.com ALARM KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU SA 88 Yazılım versiyonu 5.00 http://www.salimusta.com salim@salimusta.com KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ 7777 SA 88 KONTROL PANELİ PROGRAMLAMASI KULLANICI ŞİFRELERİ PANELDE

Detaylı

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate Pratik-P series Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate PRATİKKART, PRATİK-P SERİSİ PratikKart, Şifreli Geçiş Sistemi Pratik-P serisi, Şifreli Geçiş Sistemi mantığında çalışan

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi Vitec AV - 864 4+1 Zonlu Alarm Kontrol Paneli Türkçe KeyPad+Trafo+Kominikatör+Telefon Arama 7 Segment alfanumerik göstergeli 7 ayrı merkez formatına uygun programlanabilir. 8 Kullanıcı şifresi 99 Olay

Detaylı

ÖZELLİKLER* Metal kutu 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanılır. Cihazda tavsiye edilen akü Yuasa NP12-7 dir UYARILAR

ÖZELLİKLER* Metal kutu 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanılır. Cihazda tavsiye edilen akü Yuasa NP12-7 dir UYARILAR TFP3304 TFP3308 Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Yayın Tarihi: 28/01/2016 ÖZELLİKLER* Bölge sayısı 4 / 8 Bağlanabilecek dedektör sayısı Hat sonu direnci Şebeke Beslemesi Dahili

Detaylı

RS-232 ile Seviye Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi

RS-232 ile Seviye Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi RS-232 ile Seviye Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatnamesi......... RS - 232 Cihazın ön görüntüsü. +5V -5V NC 0V +5V Ölçüm Cihazın arka görüntüsü. Cihazın ön yüzündeki RS-232 bağlantısı bilgisayarın seri (COM)

Detaylı

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate Pratik-C series Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate PRATİKKART, PRATİK-C SERİSİ PratikKart, Kartlı Geçiş Sistemi Pratik-C serisi, KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) mantığında

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC.

Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör. Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. Genel Amaçlı Uygulamalı Kalibratör Model 123 PROVA INSTRUMENTS INC. ĠĢlevler 1. 4-20mA (1KΩ yük,24v Destek voltajı) 2. 0-100.00mV,0-1000V,0-12.000V 3. K, J,E, T Termokupl ( C ve F) 4. Frekans 1-62500 Hz

Detaylı

GEG Serisi Alarm Sistemleri. Kullanım Kılavuzu. Yayın Tarihi: 21.08.2013. Geg 2013k BD-1/07-001

GEG Serisi Alarm Sistemleri. Kullanım Kılavuzu. Yayın Tarihi: 21.08.2013. Geg 2013k BD-1/07-001 GEG Serisi Alarm Sistemleri Kullanım Kılavuzu Yayın Tarihi: 21.08.2013 Geg 2013k BD-1/07-001 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ UYARILAR... 3 2. GİRİŞ... 4 2.1. Kullanıcı Tipleri ve Yetkileri... 5 2.2. Sistem Yetenekleri...

Detaylı

VAP416 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP416 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP416 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU TD-1/07-003 Yayın Tarihi : 08/07/2013 İÇİNDEKİLER ÖNEMLİ UYARILAR... 5 BU KILAVUZ HAKKINDA... 7 1. GİRİŞ... 8 2. ÖZELLİKLER... 9 3. MONTAJ... 11 3.1.

Detaylı

NeoSerisi. Kullanıcı Manueli

NeoSerisi. Kullanıcı Manueli NeoSerisi Kullanıcı Manueli KeypadTuşları ve Durum Işıkları Durum Işıkları Kaydırma Tuşları Alarm Üretme Tuşları Programlanabilir Fonksiyon Tuşları Fonksiyon Giriş Tuşu Fonksiyon Çıkış-İptal Tuşu Panel

Detaylı

MaviGard Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MaviGard Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu MaviGard Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-354 Rev.0 MP-8 Kullanma Kılavuzu Sayfa 1/9 İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar 3 3 Montaj 3 4 Santralın Girişleri

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim Alarm Sistemleri Teknik Eğitim İçerik Teknik Eğitim Sensör yapısı ve kurulumu Kablolama Panel diyagramı PC üzerinden programlama Tuş takımı üzerinden programlama 2 Teknik Eğitim Etkinleştirme Modları Gece

Detaylı

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir)

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir) OPAX-011GSM MODÜL PROGRAM KODLARI NOT: 1-Cihazın antenini takmadan kesinlikle elektik vermeyiniz 2-Data kablolarının uçları açık ve birbirine temas etme durumu olduğundan kesinlikle birbirine temas etmediğinden

Detaylı

AKZİL KULLANIM KILAVUZU

AKZİL KULLANIM KILAVUZU AKZİL KULLANIM KILAVUZU NOT: CİHAZIMIZI YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLER KARIŞTIRMASIN DİYE MENÜYE GİRİŞ PROGRAMI İÇİN (mecazi anlamda) BİR ŞİFRE KOYDUK. BÜTÜN MODELLERİMİZDE AYNI KULLANIM KILAVUZU GEÇERLİDİR.

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve kontrolörün nasıl doğru kullanıldığını anlayınız. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Ürün Ana Teknik Özellikleri Madde Özellikler Voltaj 12VDC + %12

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

ORBIT-6 Fabrika Ayarlarına Dönüş. Programlamaya Giriş. ORBIT-6 nın Programlanması. Bir Bölgenin (Location) Đçeriğini Görme

ORBIT-6 Fabrika Ayarlarına Dönüş. Programlamaya Giriş. ORBIT-6 nın Programlanması. Bir Bölgenin (Location) Đçeriğini Görme ORBIT-6 Fabrika Ayarlarına Dönüş 1. ORBIT-6 ve en az bir adet LED Keypad sisteme bağlı olmalı ve/veya kurulmuş olmalı. 2. 3. 4. 5. Kısa bir bip sesinin ardından J1 Jumper ını çıkarın. ORBIT-6 nın fabrika

Detaylı

SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU

SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU SAFİR EFES KULLANMA KILAVUZU Eylül 201 1. Giriş Kullandığınız ürün yüksek teknolojiyi kullanarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür. Bu gelişmiş teknolojili sistem size, karışık kodları ezberlemek

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: Kılavuz sadece CERBER C52v1.x control paneli içindir

ÖNEMLİ NOT: Kılavuz sadece CERBER C52v1.x control paneli içindir ÖNEMLİ NOT: Kılavuz sadece CERBER C52v1.x control paneli içindir SİSTEMİ RESETLEME 1 ELEKTRĠK VE AKÜ BAĞLANTISINI KESĠNĠZ 2 RESET JUMPER - JP 1 TAKINIZ 3 PANELĠN ELEKTRĠK VE AKÜ BAĞLANTILARINI YAPINIZ

Detaylı

2. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ 1. CİHAZIN PRATİK KULLANIMI. 1

2. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ 1. CİHAZIN PRATİK KULLANIMI.   1 1. CİHAZIN PRATİK KULLANIMI 2. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ 1.1 Alarmın Şifreyle Devreye Alınması: Şifrenizi giriniz. tuşuna basınız. Alarm, uzun bip sesiyle birlikte devreye girecektir. Kurulum süresi sonunda

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

www.desialarm724.com 0212 916 10 11 1. CİHAZIN PRATİK KULLANIMI 2. CİHAZIN ÖZELLİKLERİ 1.1 Alarmın Şifreyle Devreye Alınması: Şifrenizi giriniz. tuşuna basınız. Alarm, uzun bip sesiyle birlikte devreye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

GSM-SMS Kontrolörr SİSTEM DIŞ YAPISI : anahtarı. olarak arar) bağlantılar)

GSM-SMS Kontrolörr SİSTEM DIŞ YAPISI : anahtarı. olarak arar) bağlantılar) 4. SİSTEM YAPISI SİSTEM İÇ YAPISII : GSM-SMS Kontrolörr PIR-Hareket devre dışı anahtarı Sabit telefon arayıcı (8 farklı telefonu sesli olarak arar) Saha Bağlantı Kartı (Saha ekipmanları için soketli bağlantılar)

Detaylı

Strike 4.40 RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 4.40 RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 4.40 RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz ST 4,40 RP cihazlarının bağlantı ve tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

Program Saatli Dijital Oda Termostatı (CRD) Kullanma Kılavuzu. Kod:3.016362

Program Saatli Dijital Oda Termostatı (CRD) Kullanma Kılavuzu. Kod:3.016362 Program Saatli Dijital Oda Termostatı (CRD) Kullanma Kılavuzu Kod:3.016362 Değerli MüĢterimiz, Maksimum konfor ve güvenlik için tasarlanmıģ yüksek kaliteli Ġmmergas ürününü tercih ettiğiniz için teģekkürler.

Detaylı

SAVEL Gas Alarm Sistemleri

SAVEL Gas Alarm Sistemleri SAVEL Gas Alarm Sistemleri 1 GAS2000+ DEDEKTÖR KONTROL SİSTEMİ GAS2000+ Dedektör Kontrol Sistemi maksimum 30 Adet dedektörün bağlanabileceği ve durumlarının görülebileceği alarm sistemidir. Sistem 320x240

Detaylı

TAM OTOMATİK KAPI KARTI

TAM OTOMATİK KAPI KARTI İBRAHİMOĞLU MÜHENDİSLİK TAM OTOMATİK KAPI KARTI KULLANMA KILAVUZU KAPI KARTINA GENEL BAKIŞ SOĞUTUCULARI İLE BİRLİKTE MOTOR SÜRME TRANSİSTÖRLERİ 15V AKÜ BESLEME SİGORTASI AC GİRİŞ BESLEME SİGORTASI Kapı

Detaylı

P-100 P-101. Bağlantı Şeması. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

P-100 P-101. Bağlantı Şeması. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri P-100 P-101 Bağlantı Şeması İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri POWER 1 12V DC 12V-24V Güç Soketi LOCAL SENSÖR 1 GND GND 2 TAMPER Tamper swich girişi 3 ALARM Alarm sensörü Local Sensör 4 FIRE

Detaylı

YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI

YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI ZKSOFTWARE YK 568 ACCESS WWW.ZKSOFTWARE.COM.TR YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI KULLANIM KİTAPÇIĞI ZKSoftware The Advenced Biometric Solutions Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Perpa Ticaret Merkez

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2 İÇİNDEKİLER Tanım... 2 Özellikler... 2 Standart Ürün Paket İçeriği... 2 Kurulum... 2 Elektrik Bağlantısı... 3 Isı Sensörü Bağlantı Detayı... 3 RS485 Bağlantı Detayı... 4 Ek:1 Aqua Control RS 485 Bağlantı

Detaylı

P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU

P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU 1.0 Basit Operasyonlar : ESPRİT 616,636 ve 646 kodlu tuş takımları bütün fonlsiyonları bakımından aynı içeriğe sahip olup, ekranları üzerindeki

Detaylı

MaviGard Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MaviGard Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu MaviGard Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-355 Rev.0 MS-64 Kullanma Kılavuzu Sayfa 1/9 İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar 3 3 Montaj 3 4 Santralın girişleri

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

PC585 PC1616 / PC1832 / PC1864 Alarm Kontrol Panelleri Kullanım Klavuzu.

PC585 PC1616 / PC1832 / PC1864 Alarm Kontrol Panelleri Kullanım Klavuzu. PC585 PC1616 / PC1832 / PC1864 Alarm Kontrol Panelleri Kullanım Klavuzu www.parisguvenlik.com Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler DSC (Digital Security Controls) Markalı alarm sisteminiz hakkında

Detaylı

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

ACCP99 ACCP99BLG ACCESS KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU. REF:0419001 Onay: Baskı:2 SERVİS:

ACCP99 ACCP99BLG ACCESS KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU. REF:0419001 Onay: Baskı:2 SERVİS: ACCP99 SERVİS: ACCP99BLG ACCESS KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU REF:0419001 Onay: Baskı:2 Genel Özellikleri: ACCP99 access paneli,mikroişlemci kontrol ve denetimli,2 kart okuyuculu,2 butonlu, bağımsız

Detaylı

Model BLW-210PI

Model BLW-210PI Model BLW-210PI www.biges.com 444 09 18 Teknik özellikler Voltaj Sıcaklık Nem Kart Kapasitesi Genel PIN 1 DC 12V Özel PIN 1000 Frekans Okuma Mesafesi Sinyal Çıkışı Çıkış Butonu 1 Kapı Zili 1 Harici Okuyucu

Detaylı

NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540

NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540 NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540 Kullanıcı Klavuzu (Sık Kullanılanlar) Kuruluma başlamadan önce mutlaka fabrika ayarlarına yükleyip kuruluma başlayınız. Eğer yazılım güncellemesi yaparsanız güncellemeden

Detaylı