VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU"
  • Oz Kuş
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Yayın Tarihi: Yazılım versiyon 2.2 ve üzeri içindir TD-1/07-011

2 ÖNEMLĠ UYARILAR GENEL : Cihazları çalıģtırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı ve önlemlere uyunuz. Tüm iģletme ve kullanma talimatlarına sırası ile uyunuz. Cihazları su ve nemden uzak tutunuz. Cihazın sağlam monte edilmemesinden dolayı cihaz ve / veya çevreye zararı olabileceğinden mutlaka cihazı sağlam bir zemine monte ediniz. Cihazı mutlaka metal kutusu ile birlikte kullanınız. ORTAM ġartlari: Cihazı aģağıdaki koģullar dıģında aģırı sıcak ve soğuk ortamlarda çalıģtırmayınız. Sıcaklık : 0 C ile +65 C arası Bağıl Nem : +40 C de %95 HAVALANDIRMA: Bu cihaz havalandırmaya ihtiyaç duymamaktadır. GÜÇ KAYNAĞI : Cihazı sadece bu kullanma kılavuzunda belirtilen gerilim ile kullanınız. Eğer cihazın besleme gerilimi konusunda emin değilseniz lütfen bayiinizle veya üretici firma ile irtibat kurunuz. TOPRAKLAMA VE KUTUPLANDIRMA : Cihaza enerji vermeden önce topraklamanın düzgün olarak çalıģıp çalıģmadığından emin olunuz. Besleme gerilimi uygun Ģekilde olduğuna dikkat ederek bağlayınız. GÜÇ KABLOSU KORUMASI : Güç kablosunu ezilme ve koparılma tehlikesine karģı koruyunuz. GÜÇ HATTI : Özellikle harici uygulamalar için aydınlatma lambaları veya güç devresi gibi cihazların güç hattından ayrı bir hat ile besleyiniz ve diğer cihazların hattından uzak tutunuz. AġIRI YÜKLENME: Elektrik Ģoku veya yangın riskinden korunmak için uzatma kabloları ve prizlere normalden fazla akım çekecek cihaz (lar ) bağlamayın. NESNE VE SIVI GĠRĠġĠ : Yangın ve elektrik Ģoku riskine karģı, cihazın içine kısa devre oluģturabilecek sıvı veya herhangi bir nesne girmemesine dikkat ediniz. SERVĠS : Cihazı kendi baģınıza tamir etmeye kalkmayınız, cihazın kapağını açmanız durumunda elektrik Ģokuna maruz kalabilirsiniz. Herhangi bir arıza durumunda satıcınız veya yetkili servisinizle irtibat kurunuz. Cihaza teknik müdahale mutlaka kalifiye yetkili servis personeli tarafından yapılmalıdır. SERVĠS GEREKTĠREN ARIZA DURUMLARI : o Herhangi bir arıza durumunda veya aģağıdaki durumlarda yetkili servisinizle veya satıcınızla irtibat kurunuz. o Güç kablosu veya fiģi zarar gördüğünde, o Cihazın içine herhangi bir sıvı aktığında veya nesne düģtüğünde, o Suya veya yağmura maruz kaldığında, o Cihaz düģürüldüyse ya da muhafaza zarar gördüyse o o Cihazda fark edilebilecek seviyede performans değiģikliği varsa, Cihaz, kullanma kılavuzunda belirtilen iģletme talimatlarına göre normal çalıģmıyorsa hatalı yapılan iģlemler baģka arızalara neden olabileceğinden dolayı servis çağırınız. YEDEK PARÇA : Tamir iģlemi, parça değiģtirilerek yapılacaksa yangın, elektrik Ģoku veya baģka arıza riskine karģı servis teknisyeninin orijinal ya da muadil parça kullanıp kullanmadığından emin olunuz. GÜVENLĠK KONTROLÜ : Cihazın sağlıklı, düzgün ve güvenli koģullarda çalıģıp çalıģmadığının kontrol edilmesi için bayiinizden servis talep ediniz. TD-1/ / 76

3 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 5 2. ÖZELLĠKLER 6 3. MONTAJ 3.1. GENEL SĠREN BAĞLANTISI DEDEKTÖR BAĞLANTILARI KEYPAD BAĞLANTISI TELEFON HATTI BAĞLANTISI PROGRAMLANABĠLĠR ÇIKIġIN BAĞLANTISI (PGM) GÜÇ BAĞLANTISI BASĠT-HIZLI PROGRAMLAMA VE DEVREYE ALMA 4.1. ĠLK ÇALIġTIRMA BASĠT KURULUM-FABRĠKA DEĞERLERĠYLE DEVREYE ALMA PROGRAMLAMA 5.1. GĠRĠġ MÜHENDĠSLĠK PROGRAMINA VE MASTER PROGRAMINA GĠRMEK-ÇIKMAK ġġfrelerġ DEĞĠġTĠRMEK KEYPAD ADRESĠNĠ ÖĞRENMEK-DEĞĠġTĠRMEK PROGRAMLAMA TABLOSU FABRĠKA AYARI DEĞERLERĠ TESTLER 6.1. ALARM HABERALMA MERKEZĠ ARAMA TESTĠ TELEFON NUMARALARI ARAMA TESTĠ SĠREN TESTĠ PGM ÇIKIġI TESTĠ YÜREME TESTĠ FABRIKA AYARLARINA DÖNMEK UYGULAMALAR 8.1. YANGIN DEDEKTÖRÜ BAĞLAMAK YANGIN SĠRENĠ BAĞLAMAK HAREKETSĠZLĠKTE OTOMATĠK ALARM KURMAK ANAHTAR ĠLE ALARM KURMA-ÇÖZME RF UZAKTAN KUMANDA MODÜLÜ EKLEMEK SES MODÜLÜ EKLEMEK PANELĠ COM PORT KULLANARAK VAPMAN PC YAZILIMINA BAĞLAMAK PANELĠ USB PORT KULLANARAK VAPMAN PC YAZILIMINA BAĞLAMAK PROGRAMLAMA AYRINTILARI TEMEL AYARLAR Tarih-Saat Ayarları GiriĢ Gecikmesi ÇıkıĢ Gecikmesi Alarm Haberalma Merkezleri Abone Numaraları Alarm Haberalma Merkezleri Telefon Numaraları Kullanıcı Telefon Numaraları Kullanıcı ġifrelerinin Ayarlanması-OluĢturulması PANEL AYARLARI Panel Genel Ayarları Siren Çalma Süresi Otomatik Alarm Kurma-Çözme Ayarları PGM ÇıkıĢı Ayarları Zamanlayıcı(Timer) Ayarları Anahtar Kontağı Ayarı ZON AYARLARI Zon Bağlantı Tipi Zon Tipi Zon Ayarları Zon Tepki Süresi KULLANICI AYARLARI Yetki BaĢlama Saati 48 TD-1/ / 76

4 Yetki BitiĢ Saati Kullanıcıların Yetkili Olduğu Günler KOMĠNĠKATÖR - TELEFON ARAMA AYARLARI Kominikatör-Telefon Genel Ayarlar Olay Hafızası ve Bildirimleri Ayarları Olay Kodları Ayarları EK MODÜL AYARLARI RF Uzaktan Kumanda Modülü Ayarı Ek Zon Modülü Ayarı KEYPAD ÖZELLEġTĠRMELERĠ VPC-108 Led Keypad ÖzelleĢtirme Ayarları VPC-301 Lcd Keypad ÖzelleĢtirme Ayarları KEYPAD KULLANIMI LED KEYPAD VPC Özellikleri KullanılıĢı TuĢların ĠĢlevleri Seslerin Anlamları IĢıkların Anlamları-ĠĢlevleri Keypad Adresi Raporlama Arıza Kodları Hata Kodları LED KEYPAD VPC Özellikleri KullanılıĢı TuĢların ĠĢlevleri Seslerin Anlamları IĢıkların Anlamları-ĠĢlevleri Keypad Adresi Keypad ÖzelleĢtirmeleri Raporlamaı Hata Kodları LCD KEYPAD VPC Özellikleri KullanılıĢı TuĢların ĠĢlevleri Seslerin Anlamları IĢıkların Anlamları-ĠĢlevleri Keypad Adresi Keypad ÖzelleĢtirmeleri Raporlama Troubles SIK SORULAN SORULAR VE ÇÖZÜMLERĠ 74 TD-1/ / 76

5 1. GĠRĠġ VAP304 kullanıcı dostu, pek çok isteğe cevap verebilen 4+4 zonlu bir alarm panelidir. Kullanıcıya kolay kullanım sunduğu gibi, montaj teknisyenine de istenilen özellikleri kullanıcı talebine göre kolayca devreye almasını sağlayacak ayar imkanları verir. Kolay Montaj o Panel üç delikle duvara monte edilir, vida ve dübelleri kutudadır. o Sıva altı veya sıva üstü montaj için uygun kablo giriģleri vardır, kablolar panel içine getirilir. o Klemens gruplarının her ucunda iģlevi yazılıdır. Her parçanın kablosu karıģtırmaksızın bağlanır. o Telefon hattı bağlanır. o Enerji için besleme soketi yerine takılır. Kolay Bakım o O anki durum, hata-arıza bilgileri görüntülenir, gerekli uyarıları anında verir. o Test fonksiyonları her bileģeni test etmenizi ve sonucu sesli duymanızı ve görsel olarak görmenizi sağlar. o Tüm olaylar hafızada saklanır, daha sonra kolayca görülebilir. o Bakım gerektirmeyen kuru tip akü kullanır. Kolay Programlama o Her özelliğin ayarları bir araya getirilerek gruplandırılmıģtır. Bu iģinizi kolaylaģtırır. o Ayar parametrelerinin çoğunluğu çoktan seçmelidir. o Basit kurulumlarda fabrika ayarları ile yetinilip, sadece kullanıcı Ģifreleri, telefon numaraları girilerek devreye alınabilir. o Opsiyonel ek modül ve bilgisayar yazılımı, beraberinde gelen bağlantı kablosu ile tüm ayarlar panelden bilgisayara veya bilgisayardan panele aktarılabilir. Kolay Kullanım o ġifre yaz alarmı kur, Ģifre yaz alarmı çöz. o Uzaktan kumanda ile kurma çözme. o Anahtar ile kurma çözme. o Haftalık programlanabilen saatlerde otomatik kurma-çözme, hareketsizlikte otomatik kurma. Kolay Otomasyon o PGM çıkıģına iliģkilendirilmiģ zamanlayıcılar ile haftalık programlanabilen, zamana bağlı iģler yapılabilir. o PGM çıkıģı ile iliģkilendirilmiģ zonda veya bölümde hareket olduğunda iģlemler yapılabilir. o PGM çıkıģı, iliģkilendirildiği bölümde alarm kurulduğunda aktif olacak Ģekilde veya siren gibi çalıģabilir. o PGM çıkıģlarına, yangın algılandığında bir iģ yaptırılabilir veya yangın dedektörleri resetlettirilebilir. o PGM çıkıģlarına keypad ile yerinden kumanda edilebilir. Kolay Yönetim o Kullanıcıların kurma ve çözme yetkileri haftalık olarak gün ve giriģ-çıkıģ saatine bağlanabilir. BU KILAVUZ HAKKINDA Bu kılavuzda, 3.MONTAJ bölümünde panelin montajının nasıl yapılacağı, 4.BASĠT-HIZLI PROGRAMLAMA VE DEVREYE ALMA bölümünde basit sistemlerde fabrika değerleriyle hızlıca panelin programlanıp devreye alınması anlatılmıģtır. 5.PROGRAMLAMA bölümü hızlıca program konumlarına girip çıkmayı anlatır ve programlama tablolarını içerir. 5.5.PROGRAMLAMA TABLOSU ile çabucak panelde bulunan tüm ayar adresleri seçenekleriyle görülebilir, ayrıntıları ilgili adresin satırındaki sayfa numarasına giderek görülebilir. Bu tabloda bir de kurulum ayarlarınızı kaydedebileceğiniz boģ sütun vardır. Ayrıca 9.PROGRAMLAMA AYRINTILARI bölümünde ilgili her ayarın nasıl görülüp nasıl değiģtirileceği örnekleri ile anlatılmıģtır. Konu sırası 5.5 PROGRAMLAMA TABLOSU ile aynı sıradadır. 6.TESTLER bölümünde kurulumdan sonra yapılacak testler anlatılmıģtır. 7. FABRĠKA AYARLARINA DÖNMEK bölümünde Ģifrelerin veya ayarların fabrika ayarlarına geri döndürülmesi anlatılmıģtır. 8.UYGULAMALAR bölümünde VAP304 paneliniz ile yapılabilecek bazı uygulamalara örnekler verilmiģtir. 10.KEYPAD KULLANIMI bölümünde panele bağladığınız keypadin nasıl kullanılacağı, ıģıkların ve seslerin anlamları, hata mesajları anlatılmıģtır. TD-1/ / 76

6 2. ÖZELLĠKLER GiriĢler o o o o o o Kullanım tipi ayrı ayrı programlanabilen zonlar, 4 zon giriģi, zon çiftleme ile 8 zon kullanımı Zon bağlantısı seçimleri(nc, NO, dirençsiz, tek hat sonu direncli, çift hat sonu direncli, çiftlenmiģ zon) Zonların iģlevlerine göre öntanımlı tipler ( Kapı, pencere, tamper, yangın vb.) Zonlara istenildiğinde atanabilen ek iģlevler (GiriĢ-çıkıĢ, takipçi, son kapı, sessiz zon vb.) GiriĢ ve çıkıģ süresi verebilme Anahtar ile alarm kurma-çözme için zonlardan biri bu iģe programlanabilir. ÇıkıĢlar o Programlanabilir çıkıģ PGM (NC, NO tanımlama) o Siren çıkıģı: SRN (NC, NO tanımlama, susma süresi) Siren o Harici veya dahili siren bağlanabilme o Ayarlanabilir çalma süresi Keypad o o o o o o o o o LED, LCD göstergeli keypad seçenekleri TuĢların karanlıkta da okunması için tuģ aydınlatması Keypadden olay hafızası okuyabilme Ready, Armed, Trouble, Fire led göstergeleri Test, raporlama, olay hafızası gösterme vb. çabuk eriģim tuģları Zon hareketlerini gösterme Ayarlanan zonda hareket olduğunda zil sesi Ayarlanan zonda hareket olduğunda tuģ aydınlatması Keypad boyutları; GeniĢlik: 150mm Yükseklik: 120mm Derinlik: 22mm Kullanım Özellikleri o ġifreler; tümü dört haneli 1 master, 5 kullanıcı, 1 tehdit, 1 misafir, 1 mühendis o Gerçek zaman saati o 256 adet olay hafızası (Tarih ve saat dahil) o 6 adet telefon numarası o Komünikatör( Contact ID ), Yedekli Alarm Haberalma Merkezi telefon numarası girebilme o Manuel ve Otomatik Bypass o Bilgisayar bağlantısı, bilgisayar yazılımları o 2 adet haftalık programlanabilir zamanlayıcı ile görev yerine getirme Alarm Kurma ve Çözme Yöntemleri o Ġstenilen saatte otomatik kurma veya çözme( Haftalık günlerine programlanabilme) o Hareketsizlikte kurma o Anahtar ile kurma ve çözme o Uzaktan kumanda modülü takılarak kumandayla kurma ve çözme o Tek tuģla panik, yangın, tehdit alarmı Alarm Tipleri o Siren alarmı: siren çalar, telefon arar, AHM e haber verir. o Sessiz alarm: siren çalmaz, telefon arar, AHM e haber verir. Elektriksel-Mekanik Özellikler o 230VAC 50Hz topraklı enerji beslemesi o Sigortalı topraklı Ģebeke bağlantı klemensi(sigorta 125mA) o Korumalı, sigortalı elektronik devre beslemesi o Siren ve dedektör+keypad beslemeleri için 750 ma sigortalı, kısa devre korumalı 12V besleme çıkıģları o 12V besleme toplam(siren + AUX + keypad) akımı: 1A maks. o Akım sınırlamalı akü Ģarj devresi o 12V 7Ah kuru tip akü bağlanabilir o PGM, SRN çıkıģ akımı: 300mA maks. o Metal panel kutusu boyutları: GeniĢlik: 212mm Yükseklik: 302mm Derinlik: 83mm o Ağırlık(± 2gr): 2230gr (Ambalajsız) / 2530gr (Ambalajlı) Ġsteğe Bağlı Takılabilen Modüller o Ses kayıt modülü o Sesli mesaj modülü( 8 adet mesaj içerir ) o Uzaktan kumanda modülü o 4 zon geniģleme modülü o RS-232 PC Link modülü o USB PC Link modülü TD-1/ / 76

7 3. MONTAJ UYARI : Montaj bitip tüm bağlantıların doğru olduğunun kontrolünü yapmadan panele enerji vermeyiniz GENEL Alarm paneli ilk kez ambalajından çıkarıldığında, panel ile birlikte, montajda kullanılabilecek vida, dübel takımı,hat sonlandırma veya zon çiftlemede kullanılabilecek dirençler bulunur. Ambalaj kartonu üzerinde panelin deliklerine uygun delik Ģablonu vardır. ġablon kullanılarak 8mm matkap ucu ile duvara delik açtıktan sonra, dübel ve vidaları kullanılarak beton duvara panel tesbit edilebilir. Panelin metal kutusu gövde ve kapak olmak üzere iki parçadır. Kapak üzerindeki iki vida çıkarılarak açılabilir. Uygun kablo kullanılarak dedektör, siren, keypad, telefon bağlantıları yapılır. ġebeke bağlantısından evvel tüm bağlantıların doğruluğundan emin olunmalıdır. Bağlantılarda dıģı örgü tel blendajlı, folyolu LIYCY kablo kullanılması ve blendajların bir tel ile Ģebeke klemensindeki toprak hattına bağlanması tavsiye edilir. Elektrik Ģebeke bağlantısı için 3x0.75 mm² standart kablo kullanılabilir. Yukarıda panel kartı üzerindeki bağlantı uçlarının ve klemens gruplarının açıklamaları görülmektedir. Bağlantılara örnek Ģema aģağıda verilmiģtir. TD-1/ / 76

8 3.2. SĠREN BAĞLANTISI Siren bağlantısı kolayca 12V, SRN, GND klemens uçlarından yapılır. 12V ve GND sireni beslemek için kullanılır. Bu besleme birden fazla siren için kullanılabilir. Panelin siren tetikleme çıkıģı SRN dir. NO veya NC olarak programlanabilir. Ġki siren bağlandığında, panelden çekilen akımı azaltmak için mutlaka sirenlerden biri SCB konumuna alınmalıdır DEDEKTÖR BAĞLANTILARI Dedektörlerin alarm uçları temelde kontak çıkıģı verirler ve bu iki uç, COM ile Z1, Z2, Z3, Z4 uçlarından birine bağlanırlar. Besleme gerektiren dedektörlerin beslemeleri AUX klemens grubunun 12V + ve - uçlarından alınır. Z1, Z2, Z3, Z4 zon giriģleri kontak aktiflik durumu(no, NC), hat sonu dirençli(tek direnç, çift direnç), hat sonu dirençsiz veya çiftlenmiģ zon olarak değiģik Ģekillerde programlanabilir. AĢağıda hat sonu dirençsiz bağlantı tipi ile PIR dedektör ve manyetik kontağın panele bağlantı örneği gösterilmiģtir. TD-1/ / 76

9 Hat sonu dirençli bağlantı kullanmanın üstünlükleri vardır. Tek hat sonu direnci kullanıldığında, dedektör kablosundaki bir kopukluk panel tarafından algılanabilir. Çift hat sonu direnci kullanıldığında, hem dedektör kablosundaki kopukluk hem de kısa devre hali panel tarafından algılanır. Tavsiye edilen çift hat sonu dirençli bağlantı tipini kullanmaktır. Panel ambalajından çıkan 2,7kΩ hat sonlandırma dirençleri bunun için kullanılabilir. Bu dirençler dedektör tarafında bağlanmalıdır. Ayrıca hat sonu dirençleri ile birlikte tamper bağlantısı da yapılmak istenirse aģağıdaki Ģekillerdeki gibi yapılabilinir. Dirençlerin panel içinde bağlanması iģlevin yerine getirilmesini engellediğinden yanlıģtır. Birden fazla dedektör kontağı seri bağlandığında hat sonu dirençli bağlantı yapılamaz, dirençsiz bağlantı kullanılmalıdır.aģağıda tamperlı ve tampersız hat sonu direnç bağlantısı örnekleri verilmiģtir. TD-1/ / 76

10 Zon çiftleme bağlantısı ile zon sayısı artırılabilir. Z1, Z2, Z3, Z4 giriģlerine aģağıdaki Ģekillerde gösterildiği gibi 1kΩ ve 2kΩ değerinde dirençler bağlanıp, bağlantı yapılan giriģ uygun Ģekilde programlanırsa o giriģte zon çiftleme yapılmıģ olur. Böylece biri bağlantı yapılan giriģ(z1, Z2, Z3, Z4) ve diğeri bunun çifti(z5, Z6, Z7, Z8) olmak üzere iki zon bağlantısı yapılmıģ olur. Dedektörlerin Tamper bağlantsı da Ģekildeki gibi yapılabilir. 4 giriģ ile bu Ģekilde 8 zon çalıģtırılabilir. Bu Ģekilde elde edilen tüm zonların kontak çalıģması ayrı ayrı NC veya NO programlanabilir. Zon çiftleme bağlantısına örnek aģağıda gösterilmiģtir. Zon çiftleme, ek zon modülü varken kullanılamaz. TD-1/ / 76

11 Not: Tek hat sonu, çift hat sonu dirençli bağlantı veya zon çiftlemede Tamper bağlantısı yukarıdaki sekillerdeki gibi yapılırsa, panel kurulu iken tamper açıldığında panel alarm verir. Panel kurulu değilse panel yalnızca zon arızası uyarısı verir. Programlama ayrıntıları için Zon Bağlantı Tipi bölümüne bakınız. TD-1/ / 76

12 3.4. KEYPAD BAĞLANTISI Panelin keypad bağlantısı keypad klemens grubunun GND, DT, CK, 12V uçları ile yapılır. Keypadin üzerindeki GND, DT, CK, 12V uçları aynı Ģekilde panel üzerindeki bu uçlara birebir bağlanmalıdır. Eğer keypad bağlantısında herhangi bir sorun varsa keypad uyarı verir. VAP304 panele 1 adet keypad bağlanabilir. UYARI : Keypad bağlantısı yaparken veya keypad değiģtirirken, panelin enerjisiz olduğundan ve DT ile CK uçlarının 12V a temas etmediğinden emin olunuz. Aksi halde panel arızalanabilir. Keypad ve panel arasındaki bağlantı kablosunun toplam uzunluğu en fazla 100 metre olabilir TELEFON HATTI BAĞLANTISI Panelin telefon hattı bağlantısı LINE klemens grubu ile yapılır. Bağlantıda dahili veya harici hat kullanılabilir. Hat kesikse hata mesajı verilir, Panel hattı algıladığında hata mesajı kalkar. Ayrıca LINE giriģindeki hatta paralel bir cihaz bağlanmamalıdır. Tek telefon hattı varsa ve bu hattı baģka cihazlar da kullanacaksa PTT hattı LINE giriģine girmeli, PHONE çıkıģından hat devam ettirilerek diğer cihazlara(telefon, faks, POS makinesi vb.) bağlanmalıdır. Bağlantı için Ģema aģağıdadır. Not: ADSL hat kullanıldığı takdirde, panelin telefon hattı bağlantısı SPLITTER cihazının telefon hattı çıkıģı üzerinden yapılmalıdır. Aksi takdirde panelin telefon arama özelliği olumsuz yönde etkilenebilir. TD-1/ / 76

13 3.6. PROGRAMLANABĠLĠR ÇIKIġIN BAĞLANTISI (PGM) VAP304 ün bir adet PGM çıkıģı vardır. Bu çıkıģlar çeģitli amaçlar için kullanılabilir ve programlanabilir. Programlama hakkında detaylı bilgiyi programlama kısmında görebilirsiniz. PGM çıkıģından çekilecek akıma dikkat edilmeli, bobin akımı maksimum PGM çıkıģ akımını geçmeyen ve kontrol edilecek yüke uygun kontağa sahip bir röle kullanılmalıdır.(maksimum 300mA) 3.7. GÜÇ BAĞLANTISI Elektrik Ģebeke bağlantısı için 3x0,75 mm² standart kablo kullanılabilir. Panelin içindeki Ģebeke klemensine, hemen altındaki etikete uygun olarak elektrik bağlantısı yapılır. DĠKKAT : Topraklamanın uygun Ģekilde yapılması gerekmektedir. Panelin içinde 230V/16V 1,2A transformatör vardır. Bu trafodan çıkan uçlar, 16VAC yazan sokete takılır. Bu iģlem gerçekleģtirildikten sonra panele enerji geldiğini belli eden kart üzerindeki yeģil ıģık yanar. Panele 2 adet 12V 7 Ah e kadar akü bağlanabilir. Akünün bağlanacağı kablolar karta monte edilmiģ durumdadır. Kırmızı (+) ve Siyah (-) kablolar doğru kutup renklerine bakarak aküye bağlanır. Akü gerilimi belli bir seviyenin altına düģtüğünde tuģ takımı aydınlatması azalır, böylece panel daha az enerji harcar. ġebeke bağlantısı klemensi yanında yuva içinde kulpu ile beraber 0,125 A lik cam sigorta bulunur. Herhangi bir sebeple sigorta atarsa, kulpundan çekilerek çıkarılabilir, yenisiyle değiģtirilebilir. TD-1/ / 76

14 4. BASĠT-HIZLI PROGRAMLAMA VE DEVREYE ALMA Burada fabrika değerleriyle yetinerek, standart özelliklerde bir VAP304 ün, basit ve hızlı programlaması ve devreye alınması anlatılmaktadır. AĢağıda iki sayfada tanımlanan iģlemler ile kurulum tamamlanacaktır ĠLK ÇALIġTIRMA Panele bağlanan dedektörler, keypad, siren ve telefon hattı bağlantılarının doğru yapıldığı kontrol edilir. Bağlantılar doğruysa trafoya AC 220/230 Voltluk gerilim Ģebekeden verilir. Akü bağlantısı yapılır. Trafodan çıkan kablolar karttaki yerine takılarak karta enerji verilir. Kart üzerindeki yeģil led yanar. Tarih-Saat bilgisi girildikten sonra, eğer baģka bir hata yoksa, keypad üzerindeki Trouble ıģığı sönecektir 4.2. BASĠT KURULUM-FABRĠKA DEĞERLERĠYLE DEVREYE ALMA Panele elektrik verildikten sonra sırası ile aģağıdaki iģlemler yapılır. o Öncelikle güncel saat ve tarih girilir, bu durumda hata mesajı kalkacaktır. o Kullanıcı telefon numaraları kaydedilir. Bağlanacaksa Alarm Haberalma Merkezi telefon ve abone numaraları kaydedilir. o ġifreler kaydedilir. o Siren testi yapılır. o Telefon arama ve/veya komünikatör testi yapılır. Fabrika ayarı olarak tüm zonlar dirençsiz bağlantılı ve NC çalıģırlar. Z1 giriģ-çıkıģ zonu, Z2 takipçi zondur. GiriĢ gecikmesi 15 saniye, çıkıģ gecikmesi 15 saniyedir. Mühendis Ģifresi 9999, master Ģifresi 1234 dür. Alarm haberalma merkezi haberleģme formatı ContactID dir. Basılacak tuģlarla beraber hızlı programlamanın adım adım anlatımı aģağıdadır. Bu anlatımda LED ibaresi led keypad, LCD ibaresi ise lcd keypadi göstermektedir. Keypad kullanım ayrıntıları için, Keypad Kullanımı ve ilgili programlama bölümlerine bakınız. Genel kullanım olarak LED de 4 haneli adres yazıldığında o adrese girer, beklenirse adresteki kaydı gösterir, her gösterim sonunda 1den 8e tüm zon ıģıkları yanıp söner, yanlıģlık yapınca veya sadece bakınca çıkmak için X tuģuna basılır. O adresteki ayar değiģtirilmek istenirse tuģlarla iģlem yapılır ve basılır, panel ayarı kaydeder ve adresten çıkar. Sayı girerken ıģıklar hane numarasını, seçim girerken ıģıklar seçeneği(yak-söndür) gösterirler. LCD de menülerde gezmek için aģağı-yukarı ok tuģları, menüye girmek için tuģu, menüden çıkmak için X tuģu kullanılır. Ġlgili adres menüsüne girildiğinde o adresteki ayarı gösterir, yanlıģlık yapınca veya sadece bakınca çıkmak için X tuģuna basılır. O adresteki ayar değiģtirilmek istenirse tuģlarla iģlem yapılır ve basılır, ayarı kaydeder ama adresten çıkmaz, çıkmak için X tuģuna basılır. Kılavuzdaki tüm gösterimlerde: Rakam, basılacak bir tuģu ifade eder. Harf ise, yerine ve açıklamasına göre anlamlanan rakam tuģlarına basılır. AĢağıda görülecek, (... uzun bas ) Ģeklinde bir iģaret, nokta nokta olarak belirtilen tuģa uzun bip sesi gelene kadar basmayı- örneğin (0 uzun bas) gibi- ve yanındaki kelime o tuģun ikinci iģlevinin iģletileceğini ifade eder. o Mühendislik programına girmek LED, LCD (4 uzun bas-program) 9999 Mühendis Ģifresi fabrika değeri = 9999 LED de Program ıģığı yanar, LCD de MÜHENDĠS MENÜSÜ yazar. o Saati ayarlamak LED ( Saat = 12:59 olduğunu varsayarsak) LCD 0-TEMEL AYARLAR SAAT AYARI SAAT AYARI SAAT: o Tarihi ayarlamak LED ( Tarih = ) LCD 0-TEMEL AYARLAR SAAT AYARI SAAT AYARI TARIH: o Haber Alma Merkezi abone numarası kaydetmek LED ( Abone No = 1234) LCD 0-TEMEL AYARLAR AHM HESAP NO 01-AHM HESAP NO 1234 TD-1/ / 76

15 o Haber Alma Merkezi telefon numarası kaydetmek LED ( Tel.No = ) Dahili santraldan 9 la hat alınıyorsa, 9 dan sonra 0 a uzun basarak boģluk bırakılır (0 uzun bas) LCD 0-TEMEL AYARLAR AHM TELEFON NO 01-AHM TEL NO Dahili santraldan 9 la hat alınıyorsa, 9 dan sonra 0 a uzun basarak boģluk bırakılır 9 (0 uzun bas) Eğer haber alma merkezinin iki numarası varsa adresine(lcd de 0-TEMEL AYARLAR AHM TELEFON NO 02-AHM TEL NO) yedek telefon numarası girilir. Haber alma merkezi telefon numarası girildiğinde Haber alma merkezi araması panel tarafından otomatik olarak aktif edilir. o Telefon numaralarını kaydetmek 6 adet telefon hafızası bulunmaktadır. LED ( Tel. No = ) Dahili santraldan 9 la hat alınıyorsa, 9 dan sonra 0 a uzun basarak boģluk bırakılır (0 uzun bas) LCD 0-TEMEL AYARLAR KĠġĠSEL TEL NO 01-KĠġĠSEL NO TEMEL AYARLAR KĠġĠSEL TEL NO 06-KĠġĠSEL NO Dahili santraldan 9 la hat alınıyorsa, 9 dan sonra 0 a uzun basarak boģluk bırakılır 9 (0 uzun bas) Telefon numaraları panele 1. telefon numarasından baģlayarak girilmelidir. Telefon numarası girildiğinde kullanıcı telefon numaraları araması panel tarafından otomatik olarak aktif edilir. o Mühendislik programından çıkmak LED, LCD (X uzun bas-exit) Panel normale döner. LED de Program ıģığı söner, LCD ekranı zonları gösterir. o Mühendis Ģifresini değiģtirmek LED, LCD ( uzun bas-password) ( Yeni Ģifre = 3333) Mühendis Ģifresi fabrika değeri = 9999 o Master(ana kullanıcı) programına girmek LED, LCD (4 uzun bas-program) 1234 Master Ģifresi fabrika değeri = 1234 LED de Program ıģığı yanıp-söner, LCD de KULLANICI MENÜSÜ yazar. o Kullanıcı Ģifresi oluģturmak Master hariç 5 adet kullanıcı Ģifresi ve 1 adet misafir Ģifresi girilebilir. LED Ģifre Ģifre = 4 haneli Ģifre (Misafir Ģifresi) LCD 0-TEMEL AYARLAR ÜYE ġġfrelerġ 01-ÜYE ġġfresġ.. Ģifre 0-TEMEL AYARLAR ÜYE ġġfrelerġ 06-ÜYE ġġfresġ (Misafir ġifresi) Ģifre o Tehdit Ģifresini oluģturmak LED Ģifre Ģifre = 4 haneli Ģifre LCD 0-TEMEL AYARLAR ÜYE ġġfrelerġ 07-ÜYE ġġfresġ Ģifre TD-1/ / 76

16 o PC EriĢim ġifresini değiģtirmek LED Ģifre PC eriģim Ģifresi fabrika değeri = 7777 LCD 0-TEMEL AYARLAR ÜYE ġġfrelerġ 08-ÜYE ġġfresġ Ģifre Kullanıcı programından çıkmak LED, LCD (X uzun bas-exit) Panel normale döner. LED de Program ıģığı söner, LCD ekranı zonları gösterir. o Master(ana kullanıcı) Ģifresini değiģtirmek LED, LCD ( uzun bas-password) ( Yeni Ģifre = 4567) Master Ģifresi fabrika değeri = 1234 o Siren testi LED,LCD (8 uzun bas-test) 3 1 o Telefon arama testi LED, LCD Birinci telefon numarası için (8 uzun bas-test) 2 1 Ġkinci telefon numarası için (8 uzun bas-test) Altıncı telefon numarası için (8 uzun bas-test) 2 6 NOT: Zonların özelliklerini 20, 22 ve 23 ile baģlayan adreslerden ayarlayabilirsiniz. GiriĢ gecikmesini 02 01, çıkıģ gecikmesini adreslerinden ayarlayabilirsiniz. Tüm ayarları topluca fabrika değerleri ve seçenekleri ile 5.5.Programlama Tablosunda görebilirsiniz. o Alarm Haberalma Merkezi arama testi LED, LCD (8 uzun bas-test) 1 1; AHM telefon numarası arama testi (8 uzun bas- Test) 1 2; AHM yedek telefon numarası arama testi TD-1/ / 76

17 5. PROGRAMLAMA 5.1. GĠRĠġ VAP304 alarm panelinin iki programlama kısmı vardır. Bunlar mühendislik Ģifresi ile girilebilen Mühendislik Programı <MüP>, master Ģifresi ile girilebilen Master Programı <MaP> dır. Mühendislik programı ile panel bağlantısına göre çalıģma Ģekli ve özellikler programlanır, temel ayarlar kullanıcı programı ile kısmen ortaktır. Kullanıcı programında saat-tarih, telefon numaraları, kullanıcı Ģifreleri ve yetkileri vb. alarm kullanımını ilgilendiren ayarlar yapılabilir. Ġki programlama kısmında da Ģifreler ve kullanıcı ayarları resetlenip fabrika ayarlarına döndürülebilir. Panel kurulumu ile ilgili ayarlar ise yalnızca mühendislik programında fabrika ayarlarına döndürülebilir. Programlama mantığı, ayarlanacak özellikle ilgili adrese girip uygun ayarı yazmak Ģeklindedir. Bir adrese girildiğinde beklenirse, o adresteki kayıtlı bilgi gösterilir. Bu esnada tuģ takımı ile yeni değer girilebilir. Doğru veya yanlıģ giriģlerde keypad ses ve ıģıklarla durum hakkında bilgi verir. VAP 304 panelde program adresleri konularına göre gruplandırılmıģtır. Adresler dört haneli sayıdır ve ilk iki hanesi bu konuyu belirtir. Son iki hanesi de zon no, kullanıcı no, keypad no vb. ayrıntıyı belirler. Temel Ayarlar, basit kurulumlarda yapılması gereken ayarları bir araya toplar. Böylece montaj yapana kolaylık sağlanması amaçlanmıģtır. Temel Ayarlar : Panel Ayarları: Zon Ayarları: Kullanıcı Ayarları: Kominikatör-Dialer: Ek Modüller: 01-Tarih/Saat Ayarları 02-GiriĢ Gecikmeleri 03-ÇıkıĢ Gecikmeleri 04-AHM Abone Numaraları 05-AHM Telefon Numaraları 06-KiĢi Telefon Numaraları 07-Kullanıcı ġifreleri 10-Panel Genel Ayarları 11-Siren Ayarları 12-Otomatik Kurma-Çözme Ayarları 13-PGM Ayarları 14-Timer Ayarları 16-KEY Ayarları 20-Zon Bağlantı Tipi 22-Zon Tipi 23-Zon Ayarları 24-Zon Tepki Süresi 40-Yetki BaĢlangıç Saati 41-Yetki BitiĢ Saati 42-Yetkili Olduğu Günler 50-Genel Ayarlar 51-Olay Hafızası ve Olay Bildirimleri Ayarları 52-Alarm Haberalma Merkezi Olay Kodları 60-RF Uzaktan Kumanda Modülü Ayarı 61-Ek Zon Modülü Ayarı TD-1/ / 76

18 5.2. MÜHENDĠSLĠK PROGRAMINA ve MASTER PROGRAMINA GĠRMEK-ÇIKMAK Program tuģuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, mühendis Ģifresi yazılır, cihaz Mühendislik Programı na girer. LED de Program ıģığı yanar, Ready ıģığı yanıp söner. LCD de ekrana MÜHENDĠS MENÜSÜ yazar. (4 uzun bas-program) Mühendis Ģifresi fabrika değeri = 9999 Program tuģuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, master Ģifresi yazılır, cihaz Master Programı na girer. LED de Program ıģığı yanıp-söner, Ready ıģığı yanıp söner. LCD de ekrana KULLANICI MENÜSÜ yazar. (4 uzun bas-program) Master Ģifresi fabrika değeri = 1234 Program konumundan çıkmak için Exit tuģuna uzun bip sesi gelene kadar basılır, cihaz normale döner. LED de Program ıģığı söner, LCD de ekran normal gösterime döner. (X uzun bas-exit) Programlamaya girildikten sonra 3 dakika içinde hiçbir Ģey yapılmazsa panel kendiliğinden Program konumundan çıkar ve normale döner ġġfrelerġ DEĞĠġTĠRMEK ġifreler(tehdit Ģifresi ve PC eriģim Ģifresi dıģında) panel normal haldeyken aģağıdaki gibi değiģtirilebilir. ( uzun bas-password) eski yeni yeni eski = 4 haneli eski Ģifre, yeni = 4 haneli yeni Ģifre 5.4. KEYPAD ADRESĠNĠ ÖĞRENMEK-DEĞĠġTĠRMEK Keypad adresinin fabrika ayarı 1 dir. Keypadin adresini görmek için, keypad üzerinde normal konumda iken aģağıdaki iģlem yapılır. (6 uzun bas) 4 Keypad adresini gösterecektir. VAP-204 alarm paneli ile 1 adet keypad kullanılabildiğinden keypadin adresi 1 olmalıdır. Keypadin adresini değiģtirmek için, adresi değiģtirilecek keypad üzerinde normal konumda iken aģağıdaki iģlem yapılır. (4 uzun bas) adres Not:VPC-104 keypadin adres değeri 1 dir ve değiģtirlemez. TD-1/ / 76

19 5.5. PROGRAMLAMA TABLOSU Bu tabloda panelde yapılabilen tüm ayarlar, seçenekleri ve fabrika ayarları ile gösterilmiģtir. Montaj Ayarı sütununa kurulumu yapan teknisyen yaptığı ayarları yazıp daha sonraki servisler için saklayabilir. ADRES FONKSĠYON DEĞER FABRĠKA AYARI MONTAJ AYARI SAYFA ve PROGRAM MüP:Mühendis MaP:Master Saat SS DD SS=saat, DD=dakika 00: Tarih GG AA YY GG=gün, AA=ay, YY=yılın son iki hanesi Haftanın Günü H H=1~7, 1=Pazartesi~7=Pazar, Yalnız okunabilir - 32 MüP, MaP 32 MüP, MaP 32 MüP, MaP GiriĢ Gecikmesi 0~255 saniye MüP ÇıkıĢ Gecikmesi 0~255 saniye MüP Abone No 1. AHM AAAA 4 haneli numara MüP Alarm Haberalma Merkezi Telefon Numaraları 1. AHM 1. AHM Yedek Telefon Numaraları 1. Telefon Numarası 2. Telefon Numarası 3. Telefon Numarası 4. Telefon Numarası 5. Telefon Numarası 6. Telefon numarası ġifreler 1. Kullanıcı ġifresi 2. Kullanıcı ġifresi 3. Kullanıcı ġifresi 4. Kullanıcı ġifresi 5. Kullanıcı ġifresi Misafir ġifresi Tehdit ġifresi PC EriĢim ġifresi Maksimum 15 haneli telefon numarası (hat alma boģluğu dahil) (0 uzun bas) ile hat alma numarasından sonra boģluk bırakılabilir. (0 uzun bas) ile numara silinir. Telefon numarası girildiğinde Alarm Haber Alma Merkezi araması(50 01 de 1. Ģeçenek) otomatik olarak açılır. Maksimum 15 haneli telefon numarası (hat alma boģluğu dahil) (0 uzun bas) ile hat alma numarasından sonra boģluk bırakılabilir. (0 uzun bas) ile numara silinir. Telefon numaraları panele 1. telefon numarasından baģlayarak girilmelidir. Telefon numarası girildiğinde Kullanıcı telefon numarası (50 01 de 2. Ģeçenek) aranması otomatik olarak açılır. 4 haneli Ģifre 0000 Ģifresi, ilgili Ģifrenin aktif olmadığını belirtir. BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ MüP 34 MüP, MaP 35, 36 MaP Panel Yönetimi (yanık/sönük) 1. seçenek= Otomatik siren testi açık/kapalı 2. seçenek= ÇıkıĢ gecikmesi uzatması açık/kapalı Hiçbiri 36 MüP ÇıkıĢların Tipi 1. seçenek= SRN NC/NO ( yanık/sönük) 2. seçenek= PGM NC/NO Tümü NO 36 MüP Reset Seçimi 1. seçenek= ġifreleri resetlemek 2. seçenek= Panel ayarlarını resetlemek - 36 Müp, MaP MüP Reset Ġzinleri 1. seçenek= ġifre reseti izni 2. seçenek= Panel ayarları reseti izni 1, 2 seçili 37 MüP Elektrik Kesildi Bildirimi Bekleme Süresi 0~60 dakika 15 dak 37 MüP Çarpraz Zon Algılama Süresi saniye Not: 0 girilirse Çarpraz zon özelliği kapatılır MüP Siren Çalma Süresi 2~255 dakika 3 dakika 38 MüP TD-1/ / 76

20 ADRES FONKSĠYON DEĞER FABRĠKA AYARI MONTAJ AYARI SAYFA ve PROGRAM MüP:Mühendis MaP:Master Otomatik Kurma 1. seçenek= Açık/Kapalı (yanık/sönük) Kapalı 38 MüP, MaP Otomatik Kurma Günleri 1. seçenek= Pazartesi 5. seçenek= Cuma 2. seçenek= Salı 6. seçenek= Cumartesi 3. seçenek= ÇarĢamba 7. seçenek= Pazar 4. seçenek= PerĢembe Tüm günler seçili 38 MüP, MaP Otomatik Kurma Saati SS DD SS=saat, DD=dakika 00:00 39 MüP, MaP Otomatik Çözme 1. seçenek= Açık/Kapalı (yanık/sönük) Kapalı 39 MüP, MaP Otomatik Çözme Günleri 1. seçenek= Pazartesi 5. seçenek= Cuma 2. seçenek= Salı 6. seçenek= Cumartesi 3. seçenek= ÇarĢamba 7. seçenek= Pazar 4. seçenek= PerĢembe Tüm günler seçili 39 MüP, MaP Otomatik Çözme Saati SS DD SS=saat, DD=dakika 00:00 39 MüP, MaP Hareketsizse Otomatik Kurma Otomatik Kurma Hareketsizlik Süresi 1. seçenek= Açık/Kapalı (yanık/sönük) Kapalı 40 MüP 5~255 dakika 30 dakika 40 MüP PGM Kullanım Tipi 0 = Kapalı 1 = Zon hareketi varsa aktif 2 = Kullanmayın. (Rezerve ) 3 = Alarm kurulu ise aktif 4 = Yangın sireni 5 = Yangın dedektörü bağlantısı(dedektör resetlemek) 6 = Siren(SRN gibi) 7 = Hata(Trouble) olduğunda aktif 8 = Kullanmayın. (Rezerve ) 9 = Timer a bağlı 0=Kapalı MüP, MaP PGM Parametresi 0~255, PGM in kullanım Ģekline göre anlamı değiģir MüP, MaP Timer1 Ayarı Timer2 Ayarı (yanık/sönük) 1. seçenek= PGM e kumanda et / etme 2. seçenek= PGM i aktif et / pasif et MüP, MaP Timer1 Günleri Timer2 Günleri 1. seçenek= Pazartesi 5. seçenek= Cuma 2. seçenek= Salı 6. seçenek= Cumartesi 3. seçenek= ÇarĢamba 7. seçenek= Pazar 4. seçenek= PerĢembe Tüm günler seçili 43 MüP MaP Timer1 Saati Timer2 Saati SS DD SS=saat, DD=dakika 00:00 43, 44 MüP, MaP Anahtar Kontağı Ayarı (yanık/sönük) 2. seçenek= Sürekli Kontak / Darbeli Kontak bağlantılı Darbeli 44 MüP Zon Bağlantı Tipi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5-Z8 (yanık/sönük) 1. seç.= NC/NO 2. seç.= Tek Hat Sonu Direnç, Zon Çiftleme Var/Yok* 3. seç.= Çift Hat Sonu Direnç, Zon Çiftleme Var/Yok* 4. seç.= Zon Kullanıma Açık/Kapalı * Dirençsiz bağlantıda 2 ve 3 sönük olmalı. Zon çiftlemede 2 ve 3 yanık olmalı. Z5, Z6, Z7, Z8 zon çiftleme sonucunda aktif olmuģ ise bu seçenekleri ayarlamak gerekmez. Ek zon kartı varken zon çiftleme kullanılamaz. 1, 4 seçili 45 MüP TD-1/ / 76

21 ADRES FONKSĠYON DEĞER FABRĠKA AYARI MONTAJ AYARI SAYFA ve PROGRAM MüP:Mühendis MaP:Master Zon Tipi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5-Z8 1 = Kapı Zonu* 7 = Panik Zonu 2 = Pencere Zonu* 8 = Tehdit Zonu 3 = Dahili Zon* 9 = Sabotaj-Tamper Zonu 4 4 = Harici Zon* 10 = Tıbbı-Medikal Zon 5 = 24 Saat Zonu 11 = Özel Zon 6 = Yangın Zonu 12 = Key Zonu KEY Zonu-Zon anahtar giriģi olarak kullanılır. * Kapı, Pencere, Dahili, Harici tipler arasında iģleyiģ olarak hiçbir fark yoktur. Bunlar önceki VAP modelleri ile uyumluluk için konmuģtur. Z1: 1 Z2: 3 Z3: 3 Z4: 3 Z5-Z8 = 3 45, 46 MüP Zon Ayarları Z1 Z2 Z3 Z4 Z5-Z8 (yanık/sönük) 1. seçenek= Son Kapı Zonu Evet/Hayır 2. seçenek= GiriĢ-ÇıkıĢTakipçi Zonu Evet/Hayır 3. seçenek= GiriĢ-ÇıkıĢ Zonu Evet/Hayır 4. seçenek= Sessiz Zon Evet/Hayır 5. seçenek= Manual Bypass Edilemez Evet/HAyır 6. seçenek= Otomatik Bypass Edilemez Evet/Hayır Z1: 3,6 Z2: 2,6 Z3: 6 Z4: 6 Z5-Z8: 6 47 MüP Zon Tepki Süresi Z1 Z2 Z3 Z4 Z5-Z8 Kullanıcı Yetki BaĢlama Saatleri 1. Kullanıcı 2. Kullanıcı 3. Kullanıcı 4. Kullanıcı 5. Kullanıcı Misafir 2~255, 30 milisaniyenin katları, süre=değer*30ms MüP SS DD SS=saat, DD=dakika 00:00 48 MaP Kullanıcı Yetki BitiĢ Saatleri 1. Kullanıcı 2. Kullanıcı 3. Kullanıcı 4. Kullanıcı 5. Kullanıcı Misafir SS DD SS=saat, DD=dakika 23:59 49 MaP Kullanıcı Günleri 1. Kullanıcı 2. Kullanıcı 3. Kullanıcı 4. Kullanıcı 5. Kullanıcı Misafir 1. seçenek= Pazartesi 5. seçenek= Cuma 2. seçenek= Salı 6. seçenek= Cumartesi 3. seçenek= ÇarĢamba 7. seçenek= Pazar 4. seçenek= PerĢembe Tüm günler seçili 50 MaP (yanık/sönük) 1. seçenek= AHM Arama Açık/Kapalı 2. seçenek= Telefon Arama 3. Ģeçenek= Ses modülü kullanımı 4. seçenek= Alarm Çözülünce Aramalar Ġptal Telefon Arama ve Komünikatör Ayarları (1) Alarm Haber Alma Merkezi araması adreslerinden herhangi birine telefon numarası girildiğinde otomatik olarak açılır. 4 seçili 50 MüP (2) Kullanıcı telefon numaraları araması adreslerinden herhangi birine telefon numarası girildiğinde otomatik olarak açılır Arama-Deneme Sayısı 1~15 defa 3 defa 51 MüP AHM Cevap Süresi 10~60 saniye 30 saniye 51 MüP TD-1/ / 76

22 ADRES FONKSĠYON DEĞER FABRĠKA AYARI MONTAJ AYARI SAYFA ve PROGRAM MüP:Mühendis MaP:Master AHM Peryodik Rapor Aralığı 1~48 saat 24 saat 51 MüP Ġlk Peryodik Test saati SS DD SS=saat, DD=dakika 00:00 51 MüP, MaP Telefon Aramaları Arasındaki Süre 1~30 saniye 3 saniye 52 MüP Olay Hafızası ve Bildirimleri Ayarları 1. Hırsız Alarmı 2. Panik Alarmı 3. Yangın Alarmı 4. Tehdit Alarmı 5. Sabotaj Alarmı 6. Tıbbi Alarm 7. Tehditle Çözme 8. Alarmda sistem çözme 9. Zon Arızası 10. Elektrik Kesildi 11. BoĢ 12. BoĢ 13. Akü Bitiyor 14. BoĢ 15. Akü Arızası 16. HaberleĢme BaĢarısız (1) 17. Özel Kurma/Çözme 18. Alarm Kurma/Çözme 19. Bypass Yapıldı 20. Programa Girildi 21. Programdan Çıkıldı 22. Periyodik Rapor 23. Panel Yeniden BaĢladı 24. Elle Rapor 25. BoĢ 26. BoĢ 27. BoĢ 28. BoĢ 29. BoĢ 30. Özel Zondan Alarm 31. BoĢ 32. Fabrika Ayarlarına Dönüldü Düzeldiler (2) 1. seçenek= AHM ne bildir (yanık/sönük) 2. seçenek= Telefona bildir 3. Ģeçenek= AHM ne düzeldisini bildir 4. Ģeçenek= Telefona düzeldisini bildir 5. seçenek= Olay Hafızasına Kaydet (1) HaberleĢme Hatası yalnızca olay hafızasına kaydedilir. (2) nolu olaylar(düzeldiler) eğer ayarlanmıģ ise yalnız olay hafızasında gösterilir. 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,5 1,5 1,5 1,3, ,3,5-1,3,5 5 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,3,5 1,5 1, ,2, MüP Contact ID Olay Kodları Ayarları 1. Hırsız Alarmı 2. Panik Alarmı 3. Yangın Alarmı 4. Tehdit Alarmı 5. Sabotaj Alarmı 6. Tıbbi Alarm 7. Tehditle Çözme 8. Alarmda sistem çözme 9. Zon Arızası 10. Elektrik Kesildi 11. BoĢ 12. BoĢ 13. Akü Bitiyor 14. BoĢ 15. Akü Arızası 16. HaberleĢme BaĢarısız (1) 17. Özel Kurma/Çözme (2) 18. Alarm Kurma/Çözme 19. Bypass Yapıldı 20. Programa Girildi KKKK 4 haneli olay kodu Not: (1) HaberleĢme Hatası yalnızca olay hafızasına kaydedilir. Kodu yoktur. (2) Hareketsiz Kurma, Otomatik Kurma/Çözme, Key ile Kurma/Çözme ve Uzaktan Kumanda modulu ile kurma/çözme de Özel Kurma/Çözme kodu AHM ye gönderilir. (3) nolu olaylar(düzeldiler) eğer ayarlanmıģ ise yalnız olay hafızasında gösterilir MüP TD-1/ / 76

23 ADRES FONKSĠYON DEĞER FABRĠKA AYARI MONTAJ AYARI SAYFA ve PROGRAM MüP:Mühendis MaP:Master Programdan Çıkıldı 22. Periyodik Rapor 23. Panel Yeniden BaĢladı 24. Elle Rapor 25. BoĢ 26. BoĢ 27. BoĢ 28. BoĢ 29. BoĢ 30. Özel Zondan Alarm 31. BoĢ 32. Fabrika Ayarlarına Dönüldü Düzeldiler (3) RF Uzaktan Kumanda Modülü Ayarı 1. seçenek= Kullanıma Açık/Kapalı (yanık/sönük) 2. seçenek= Panik Alarmı Sesli/Sessiz Kapalı Sessiz 56 MüP Ek Zon Modülü 1. seçenek= Kullanıma Açık/Kapalı (yanık/sönük) Kapalı 56 MüP 5.6. FABRĠKA AYARI DEĞERLERĠ Buradaki tablolar, ayarları konularına göre biraraya toplanmıģ olarak fabrika değerleriyle gösterirler. KULLANICILAR Master 1.Kullanıcı 2.Kullanıcı 3.Kullanıcı 4.Kullanıcı 5.Kullanıcı Misafir Tehdit Mühendis Şifresi Başlama Saati Bitiş Saati Günleri Adres Değer Adres Değer - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00: Adres Değer - 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23: Adres Değer - 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 - - ZONLAR Bağlantı Tipi Zon Tipi Zon Ayarları Zon Tepki Süresi 1. Zon 2. Zon Zon Zon Adres Değer 1, 4 1 (Kapı) 3 15 Adres Değer 1, 4 3 (Dahili) 2 15 Adres Değer 1, 4 3 (Dahili) - 15 Adres Değer 1,4 3 (Dahili) - 15 TD-1/ / 76

24 GĠRĠġ-ÇIKIġ GECĠKMELERĠ GiriĢ Gecikmesi ÇıkıĢ Gecikmesi ÇıkıĢ Gecikmesi Uzatması Adres de 2.seçenek Değer 15 saniye 15 saniye Kapalı GENEL AYARLAR Saat Tarih Haftanın Günü Reset Seçimi Reset Ġzinleri Adres Değer 00:00 00/00/00 - Tüm seçimler kapalı 1, 2 SĠREN (SRN) Otomatik Siren Testi ÇıkıĢ(Tetik) Tipi Siren Çalma Süresi Adres de 1. seçenek de 1. seçenek Değer Kapalı NO(Negatif) 3 dakika OTOMATĠK ALARM KURMA-ÇÖZME Kurma-Çözme Ġzni Günler Saat KURMA ÇÖZME Adres de 1.seçenek Değer Kapalı 1,2,3,4,5,6,7 00:00 Adres de 1.seçenek Değer Kapalı 1,2,3,4,5,6,7 00:00 HAREKETSĠZ ĠSE OTOMATĠK KURMA Kurma Ġzni Hareketsizlik Süresi KURMA Adres de 1.seçenek Değer Kapalı 30 dakika PGM ÇIKIġI PGM TIMERLAR 1. Timer 2. Timer ÇıkıĢ Tipi Adres Değer de 2. seçenek NO Ayarlar Adres Değer Tüm seçenekler kapalı Tüm seçenekler kapalı Kullanım Tipi Adres Değer 0 (Kapalı) Günler Adres Değer 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 Parametre Adres Değer 0 Saati Adres Değer 00:00 00:00 ANAHTARLA KURMA-ÇÖZME Adres Değer seçenek Darbeli mod TD-1/ / 76

25 KEYPAD ÖZELLEġTĠRME AYARLARI Zil Zonları Zon Açılınca Zil Zonları Z. Kapanınca Aydınlatma Zonları Acil Durum TuĢları Uyarı Sesleri Adres Arıza Uyarı Sesleri VPC-108 LED KEYPAD Değer 1.seç.=1.zon 2.seç.=2.zon 3.seç.=3.zon 4.seç.=4.zon Tüm ayarlar kapalı 1.seç.=1.zon 2.seç.=2.zon 3.seç.=3.zon 4.seç.=4.zon Tüm ayarlar kapalı 1.seç.=1.zon 2.seç.=2.zon 3.seç.=3.zon 4.seç.=4.zon Sadece 1.zon açık 1.seç.=Panik 2.seç.=Yangın 3.seç.=Tehdit 4.seç.=Keypad Tamper Tüm tuģlar aktif 1.seç.=Ön uyarı 2.seç.=Kuruldu 3.seç.=Alarm 4.seç.=Arıza 5.seç.=TuĢ sesi 6.seç.=Sonuç Tüm sesler aktif 1.seç.=Enerji 2.seç.=Akü 3.seç.=Saat-T. 4.seç.=Telefon 5.seç.=Zon arz 6.seç.=Akü yok Tüm sesler aktif KEYPAD ÖZELLEġTĠRME AYARLARI VPC-301 LCD KEYPAD Zil Zonları Zon Açılınca ZIL 0->1 A 1.seç =1.zon 2.seç. =2.zon 3.seç. =3.zon 4.seç. =4.zon Tüm ayarlar kapalı Zil Zonları Zon Kapanınca ZIL 1->0 A 1.seç. =1.zon 2.seç. =2.zon 3.seç. =3.zon 4.seç. =4.zon Tüm ayarlar kapalı Aydınlatma Zonları IġIKLI ZON A 1.seç.=1.zon 2.seç.=2.zon 3.seç.=3.zon 4.seç.=4.zon Sadece 1.zon açık Acil Durum TuĢları ACĠL DÜĞMELER 1.seç.=Panik 2.seç.=Yangın 3.seç.=Tehdit 4.seç.=Keypad Tamper Tüm tuģlar aktif Uyarı Sesleri SES AYARLARI 1.seç.=Ön uyarı 2.seç=Kuruldu 3.seç.=Alarm 4.seç.=Arıza 5.seç.=TuĢ sesi 6.seç.=Sonuç Tüm sesler aktif Arıza Uyarı Sesleri HATA SESLERĠ 1.seç.=Enerji 2.seç.=Akü 3.seç.=Saat-T. 4.seç.=Telefon 5.seç.=Zon arz 6.seç.=Akü yok Tüm sesler aktif DĠL DĠL TERMO METRE AYARI TERMO AYAR TÜRKÇE 10 OLAY HAFIZASI VE BĠLDĠRĠMLERĠ AYARLARI AHM e Haber vermek, Telefonla Kullanıcıya Haber Vermek, Olay Hafızasına Kayıt Yapmak Alarmlar Hırsız Panik Yangın Tehdit Sabotaj Tıbbi Ġlgili adreste seçenekler 1. = AHM 2. = TEL 3. = AHM (Düzeldi) 4. = TEL (Düzeldi) 5. = Hafızaya Kaydet Tehditle Çözme Alarmda sistem çözme Adres Değer 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 1, 2, 5 1, 5 AHM e Gönderilen Olay Kodu- ContactID Hatalar Ġlgili adreste seçenekler 1. = AHM 2. = TEL 3. = AHM (Düzeldi) 4. = TEL (Düzeldi) 5. = Hafızaya Kaydet AHM e Gönderilen Olay Kodu- ContactID Olaylar ĠĠlgili adreste seçenekler 1. = AHM 2. = TEL 3. = AHM (Düzeldi) 4. = TEL (Düzeldi) 5. = Hafızaya Kaydet AHM e Gönderilen Olay Kodu- ContactID Adres Değer Zon Arızası Elektrik Kesildi BoĢ BoĢ Akü Bitiyor BoĢ Akü Arızası Haberleşme BaĢarısız Adres Değer 1, 5 1, 3, , 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5 Olay hafızaya kaydedilir. Adres Değer Özel Kurma/ Çözme Alarm Kurma/ Çözme Bypass Yapıldı Programa Girildi Prog.dan Çıkıldı Periyodik Rapor Panel Yeniden BaĢladı Elle Rapor Adres Değer 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 3, 5 1, 5 1, 5 5 Ayar yapılmaz Adres Değer TD-1/ / 76

26 Olaylar Ġlgili adreste seçenekler 1. = AHM 2. = TEL 3. = AHM (Düzeldi) 4. = TEL (Düzeldi) 5. = Hafızaya Kaydet AHM e Gönderilen Olay Kodu- ContactID BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ Özel Zondan Alarm BoĢ Fabrika Ayarlarına Dönüldü Adres Değer , 2, 5-5 Adres Değer TELEFON ARAMA BĠRĠMĠ Telefon Hafızaları 1.Hafıza 2.Hafıza 3.Hafıza 4.Hafıza 5.Hafıza 6.Hafıza Telefon Numarası Adres Değer BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ BoĢ Telefon Ayarları Kullanıcı Tel. Arama Açık/Kapalı Ses Modülü Kullanımı Arama Deneme Sayısı Alarm Çözülünce Aramalar Ġptal Ayarlar Ayarlar Adres de 2.seçenek de 3.seçenek de 4.seçenek Değer Kapalı Kapalı 3 kez Açık Aramalar Arası Süre Adres Elektrik Kesildi Bildirim Süresi Değer 3 saniye 15 dakika ALARM HABER ALMA MERKEZĠ AYARLARI Numaralar 1.Abone No 1.AHM Tel No 1 AHM Yedek Tel No Adres Değer 0000 BoĢ BoĢ Ayarlar AHM Arama Açık/Kapalı Alarm Çözülünce Aramalar Ġptal Arama Deneme Sayısı Cevap Süresi Adres de 1.seçenek de 4. seçenek Değer Kapalı Açık 3 kez 30 saniye Peryodik Rapor Aralığı Ġlk Periodic Test Saati Elektrik Kesildi Bildirim Süresi Telefon Aramaları Arasındaki Süre Adres Değer 24 saatte bir 00:00 15 dakika 3 saniye TD-1/ / 76

27 EK MODÜL AYARLARI RF Uzaktan Kumanda Modülü Ek Zon Modülü Adres de 1. seçenek=açık/kapalı 2. seçenek=panik Alarmı Sesli/Sessiz de 1. seçenek=açık/kapalı Değer Kapalı, Sessiz Kapalı NOT1 : Günlerin gösteriminde 1 Pazartesi, 2 Salı, 3 ÇarĢamba, 4 PerĢembe, 5 Cuma, 6 Cumartesi, 7 Pazar günü anlamındadır. NOT2 : Seçeneklerde yerine göre, sönük = seçili değil veya kapalı veya NO veya yok, yanık = seçili veya açık veya NC veya var anlamındadır. 6. TESTLER 6.1. Alarm Haberalma Merkezi Arama Testi 1. AHM telefon numarasına elle rapor mesajı gönderir. (8 uzun bas-test) AHM yedek telefon numarasına elle rapor mesajı gönderir. (8 uzun bas-test) Telefon Numaraları Arama Testi 1.telefon numarasını arar. (8 uzun bas-test) telefon numarasını arar. (8 uzun bas-test) telefon numarasını arar. (8 uzun bas-test) Siren Testi Sireni 5 saniye süreyle çaldırır. (8 uzun bas-test) PGM ÇıkıĢı Testi PGM i 5 saniye süreyle aktif eder. (8 uzun bas-test) Yürüme Testi AĢağıdaki tabloda belirtilen komut uygulandığında, istenen zon 60 saniye süreyle test moduna alınır. Teste alınan zon aktif olduğunda siren 1 saniye süreyle çalar. Keypad Yürüme Testi Komutu Yürüme Testini Sonlandırma komutu VPC-104/108 8 (long) 6 X (*) 8 (long) 6 0 VPC (long) 6 X 8 (long) 6 0 (*) X= Tek dijit zon numarası( 1= 1. Zon,, 8= 8.Zon ) Bir zon yürüme testi modundayken diğer zon test moduna alınırsa önceki zonun test modu iptal edilip yeni teste geçilir. TD-1/ / 76

28 7. FABRĠKA AYARLARINA DÖNMEK ġifreler ve/veya panel ayarları fabrika ayarlarına döndürülebilinir. o o Kullanıcı programından yalnız Ģifreler fabrika ayarlarına döndürülebilir. Mühendislik programından fabrika ayarları ve/veya panel ayarları fabrika ayarlarına döndürülebilir. Panel ayarları resetlenirken Ģekilde gösterilen yere jumper konulmalıdır. ġġfrelerġ FABRĠKA AYARLARINA DÖNDÜRMEK Öncelikle mühendislik programında Ģifre reset izninin seçili olması gerekir. Eğer izin açık değilse resetleme iģlemi yapılamaz. Mühendislik programından Ģifreler aģağıdaki Ģekilde değiģtirilir. (4 uzun bas-program) mühendislik programına girilir. (Mühendislik Ģifresi fabrika ayarı : ) LED Keypad (1 yak) ( Fabrika ayarı: tüm izinler açık) (1 yak) LCD Keypad LCD 1-PANEL AYARLARI GENEL AYARLAR RESET ĠZNĠ (Fabrika ayarı: tüm izinler açık) (1 yak) LCD 1-PANEL AYARLARI GENEL AYARLAR RESET TĠPĠ (1 yak) Master Ģifresi kullanılarak, Ģifreler aģağıdaki Ģekilde değiģtirilir. Master programından Ģifreleri resetleyebilmek için muhendislik ayarlarında Ģifre reset izninin açık olması gerekir. (4 uzun bas-program) master programına girilir. (Master Ģifresi fabrika ayarı : LED Keypad (1 yak) LCD Keypad LCD 1-PANEL AYARLARI GENEL AYARLAR RESET TĠPĠ (1 yak) PANEL AYARLARINI FABRĠKA AYARLARINA DÖNDÜRMEK Mühendis Ģifresinin mutlaka bilinmesi gerekir. Önce panel ayarları reset izninin açık olması gerekir. Bu durumda Ģu adımlar izlenir. Jumper J3 ün ortasına yerleģtirilir. (4 uzun bas-program) mühendislik programına girilir. (Mühendislik Ģifresi fabrika ayarı : ) LED Keypad (2 yak) ( Fabrika ayarı: tüm izinler açık) (2 yak) LCD Keypad LCD 1-PANEL AYARLARI GENEL AYARLAR RESET ĠZNĠ (Fabrika ayarı: tüm izinler açık) (2 yak) TD-1/ / 76

29 LCD 1-PANEL AYARLARI GENEL AYARLAR RESET TĠPĠ (2 yak) Bu ayarda 1. Ģeçenek 2.Ģeçenek birlikte seçili ise panel ayarları ile birlikte Ģifreler de fabrika ayarlarına döner. NOT(1): Reset iģleminde AHM abone numarası, AHM telefon numaraları, kiģi telefon numaraları, AHM olay kodları resetlenmez. (2): Eğer panele bağlı sireniniz varsa ayarlar resetlendiği için çalmaya baģlayabilir. Reset iģleminden evvel gerekli önlemi alınız. (3): Resetleme iģleminden sonra jumperı kaldırmayı unutmayınız. 8. UYGULAMALAR 8.1. YANGIN DEDEKTÖRÜ BAĞLAMAK Yangın dedektörünü VAP304 ile kullanmak ve keypadden 0 uzun bas(reset) ile resetlemek için; o Yangın dedektörünü, kontakları zon ve ortak ucuna, beslemesini +12V ve PGM olarak bağlayın. o PGM ye ikiden fazla yangın dedektörü bağlamayınız. o PGM nin çıkıģ Ģeklini Fabrika ayarı (NO) ayarlayın de 2.seçenek seçili değil o PGM i yangın dedektörü bağlanacak Ģekilde ayarlayın adresi = 5 o PGM parametresini dedektör reset süresi(saniye) olarak girin adresi = süre o Dedektörün bağlandığı zonun(z) tipini Yangın olarak ayarlayın Z adresi = 6 Yangın dedektörü keypadden reset özelliği ile kullanıma hazırdır YANGIN SĠRENĠ BAĞLAMAK Yangın algılandığında veya keypadden 2 uzun bas(fire) basıldığında çalacak bir siren bağlamak için; o Sireni PGM1 den tetik alacak Ģekilde bağlayın. Elektromekanik siren kullanılacaksa bir rölenin kontağı aracılığıyla sireni çalıģtırın. o PGM nin çıkıģ Ģeklini(NC/NO) belirleyin adresi 2.seçenek o PGM i yangın sireni bağlanacak Ģekilde ayarlayın adresi= 4 Yangın sireni kullanıma hazırdır. TD-1/ / 76

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli

Detaylı

İçindekiler. Doc: BR01TR0802-Rev1.0b www.codesectech.com Sayfa 1/61

İçindekiler. Doc: BR01TR0802-Rev1.0b www.codesectech.com Sayfa 1/61 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 1.1. Özellikler...4 2. MONTAJ...7 2.1. Kontrol Paneli ve Keypad Yer Seçimi...7 2.2. Topraklama...7 2.3. Sistem Bağlantı Terminal Tanımları...7 2.3.1. AC Giriş...7 2.3.2. Batarya

Detaylı

JA-60 COMFORT ALARM SİSTEMİ KURULUM KİTAPÇIĞI

JA-60 COMFORT ALARM SİSTEMİ KURULUM KİTAPÇIĞI JA-60 COMFORT ALARM SİSTEMİ KURULUM KİTAPÇIĞI quick home door mem code pgm JA-60 V-1.0 06/01 1 İçindekiler 1. Montaja Başlarken 2. Kontrol Panelinin Montajı 2.1. Kontrol Panelinin Açılması 2.2. Kontrol

Detaylı

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KS-898A Network Intelligent Alarm System İÇİNDEKİLER *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** 1- Sistem Tanıtımı 2- Ana Özellikler

Detaylı

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU WS-244 Network Intelligent Alarm System *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** Ç NDEK LER 1-2- 3-4- 5- Sistem Tanıtımı Ana Özellikler

Detaylı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzu

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzu Jablatron JA-82K OASİS Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzu Servis Modu Şifresi (program modu): 8080 Kullanıcı Şifresi (master): 1234 Servis Moduna Giriş: (program modu) Ӿ 0 8080 Servis Modu Çıkış (program

Detaylı

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7 MATRIX 6/816 Kontrol Paneli + İKON Tuş takımı Yazılım Versiyon 1.34 KULLANIM KILAVUZU RINS545-7 İÇERİK 1. GENEL BAKIŞ... 4 1.1 Tuş takımı Tuşları... 4 1.2 Tuş Takımı Ekranı... 5 1.3 Tuş takımı işaretleri...

Detaylı

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu P/N 501-405119-1-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN PAKET İÇERİĞİ Kurulum ve ayarlarınızı yapmadan önce lütfen ürün paketi içeriğinizin tam olduğunu kontrol edin. Alarm Sistemi Alarm

Detaylı

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu

SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu SMARTSEC H.264 Serisi DĠJĠTAL KAYIT CĠHAZLARI Kullanım Kılavuzu FCC Uyum Beyanı Kullanıcıya Bildiri: bu ekipman test edilmiģ ve fcc kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak a sınıfı dijital cihaz sınırlarına

Detaylı

1. Marmitek gözetim sisteminiz 5 1.1 Önemli özellikler 6 1.2 Sinyal sahası 7

1. Marmitek gözetim sisteminiz 5 1.1 Önemli özellikler 6 1.2 Sinyal sahası 7 İÇİNDEKİLER Giriş Güvenlik uyarıları TEMEL ÖZELLİKLER 1. Marmitek gözetim sisteminiz 5 1.1 Önemli özellikler 6 1.2 Sinyal sahası 7 2. Güvenlikkonsolu 7 2.1 Konsolun yerleşimi 8 2.1.1 Telefon hat bağlantısı

Detaylı

Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri

Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri GÜVENLİK AMAÇLI ALARM SİSTEMİ Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri MODELLER PX200A TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

KS-899E KABLOSUZ AKILLI ALARM SĠSTEMĠ

KS-899E KABLOSUZ AKILLI ALARM SĠSTEMĠ KS-899E KABLOSUZ AKILLI ALARM SĠSTEMĠ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ Sertifikaları ve çok fonksiyonlu özellikleri ile güvenilir olan bu alarm sistemini seçtiğiniz için teşekkürler. Ürün, en gelişmiş

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİ MALZEME BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

CC488P ALARM PANELİ BAĞLANTI ŞEMASI

CC488P ALARM PANELİ BAĞLANTI ŞEMASI 1. BOSCH CC488P Alarm Paneli Programlama Kılavuzu 1 CC488P ALARM PANELİ BAĞLANTI ŞEMASI 1. BOSCH CC488P Alarm Paneli Programlama Kılavuzu 2 CC488P TEKNİK SERVİS PROGRAMLAMA KLAVUZU Default mühendislik

Detaylı

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa ÖNSÖZ HUGIN MICRO PLUS model yazarkasamızı seçtiğiniz içi teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli iģlemleri

Detaylı

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz ÖNSÖZ HUGIN SPEEDY model cihazımızı seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir.

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

www.wolf-guardalarm.com

www.wolf-guardalarm.com MODEL : EL-2301H GSM KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU Bu ürünün daha iyi anlaşılması için, kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. GENEL ÖZELLİKLER 7 kablolu

Detaylı

2X Serisi Kurulum Kılavuzu

2X Serisi Kurulum Kılavuzu 2X Serisi Kurulum Kılavuzu P/N 00-3250-501-0019-04 ISS 04MAY15 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim bilgisi 2015 UTC Fire & Security.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N Kullanım Kılavuzu BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTE OLAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVALI İLETİŞİ YAPAAKTADIR. ali Onaylı Yazarkasa 1 ÖNSÖZ Bu kullanma kılavuzu,

Detaylı

TEKNİK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU REV AAC

TEKNİK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU REV AAC 4 SATIR EKRAN TEKNİK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU REV AAC II 4 SATIR EKRAN III TEKNİK TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU REV AAC ARAYÜZ KRÝTERLERÝ: - TT AŞ. Tarafından Yayınlanan Arayüz Kriterlerine Uygundur.

Detaylı

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar satın alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Ingenico

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SOYGUN ALARM SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI VE MONTAJI 523EO0462 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI

CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI CREA CDR-412/CDR-812/CDR-1612/ CDR-1648 DİJİTAL KAYIT CİHAZI Kullanım Klavuzu Kurulum Öncesi ---------------------------------------------------------------------- 5 Temel Özellikler ----------------------------------------------------------------------

Detaylı

AMAX panel. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000. tr Hızlı Başlangıç Kılavuzu

AMAX panel. AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000. tr Hızlı Başlangıç Kılavuzu AMAX panel AMAX panel 2100 AMAX panel 3000 AMAX panel 3000 BE AMAX panel 4000 tr Hızlı Başlangıç Kılavuzu AMAX panel İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Kısa bilgi 6 3 Sistem bilgileri 7 4 Modül

Detaylı

GLOBAL FIRE YANGIN ALARM TÜM SERİSİ YANGIN ALARM PANELLERİ TÜM SERİSİ, DEDEKTÖRLER TÜM SERİSİ,MODÜLLER, SİRENLER, ÇAĞRI BUTONLARI VE AKSESUARLARI JUNO-NET PANEL ve AKSAMLARI Juno Net 1-4 Loop Juno Net

Detaylı