T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ARDUINO İLE ROBOT KOL KONTROLÜ BİTİRME PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ARDUINO İLE ROBOT KOL KONTROLÜ BİTİRME PROJESİ"

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ARDUINO İLE ROBOT KOL KONTROLÜ BİTİRME PROJESİ Gökay SEVİM Ufuk GÜRLER Sündüs ARINMIŞ Doç. Dr. Ayten ATASOY MAYIS 2014 TRABZON

2 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ARDUINO İLE ROBOT KOL KONTROLÜ BİTİRME PROJESİ Gökay SEVİM Ufuk GÜRLER Sündüs ARINMIŞ Doç. Dr. Ayten ATASOY MAYIS 2014 TRABZON

3 LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU Gökay SEVİM, Ufuk GÜRLER ve Sündüs ARINMIŞ tarafından Doç. Dr. Ayten ATASOY yönetiminde hazırlanan Arduino ile Robot Kol Kontrolü başlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Danışman : Unvanı Adı ve SOYADI Jüri Üyesi 1 : Unvanı Adı ve SOYADI Jüri Üyesi 2 : Unvanı Adı ve SOYADI Doç. Dr. Ayten ATASOY Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR Bölüm Başkanı : Unvanı Adı ve SOYADI Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ

4 ÖNSÖZ Bitirme çalışmamıza danışmanlık yapan ve proje süresince bizlere büyük destekleri bulunan Sayın Doç. Dr. Ayten ATASOY hocamıza teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca bize değerli zamanlarını ayıran hocalarımız Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM, Öğr. Gör. Oğuzhan ÇAKIR ve arkadaşımız Hakan UZUN a teşekkürlerimizi sunarız. Projenin gerçekleşmesinde her türlü olanağı sağlayan Bölüm Başkanlığına, desteklerinden ötürü Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürlerimizi sunarız. Her şeyden önce, eğitimimiz süresince maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ailelerimize, bize kattıkları her şey için tüm hocalarımıza ve sevgili arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Mayıs, 2014 Gökay SEVİM Ufuk GÜRLER Sündüs ARINMIŞ v

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No: LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU iii ÖNSÖZ v İÇİNDEKİLER vii ÖZET iv SEMBOLLER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER VE ÇİZELGELER DİZİNİ xiii 1. GİRİŞ 1 2. TEORİK ALTYAPI Servo Motorlar Arduino Mikrodenetleyici Bağlantı Kutusu Güç Seri İletişim 7 3. TASARIM KISMI Mekanik Kısmın Tasarımı Mekanik Kısmın Montajı DENEYSEL ÇALIŞMALAR Projede İzlenen Yöntem Robot Kol Kontrolü SONUÇLAR 16 KAYNAKLAR 17 EKLER 18 EK-1. IEEE ETİK KURALLARI 18 EK-2. DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA 21 EK-3. PROGRAMLAMA KISMI 22 EK-4. STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU 31 ÖZGEÇMİŞLER 33 vii

6 ÖZET Günümüzde hızla artan insan ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji de aynı oranda gelişmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanması için yapılan çalışmalar her geçen gün hayatı daha da kolaylaştırmakta ve bu çalışmalar robot kol çalışmalarında yoğunlaşmaktadır. Robot kollar, dışarıdan bir kullanıcıyla ya da daha önceden belirlenen komutları yerine getirerek çalışırlar. Günümüzde nerdeyse her alanda ihtiyaç duyulan robot kolların en fazla gelişme gösterdiği alan endüstri ve tıp sektörüdür. Projede tasarlanan ve gerçekleştirilen robot kol 6 adet servo motor ile 5 eksen yönünde hareket edebilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede istenilen bir malzemeyi bir yerden alıp başka bir yere taşıyabilir ve ayrıca aldığı malzeme ile karıştırma işlemi de gerçekleştirebilir. Bu işlemi yaparken de arduino ve bilgisayar üzerinde önceden oluşturulan ara yüz ile robot kontrolü sağlanmaktadır. iv

7 SEMBOLLER VE KISALTMALAR AA: Alternatif Akım. DA: Doğru Akım. V: Volt. A: Amper. ma:miliamper. s: Saniye. ms: Milisaniye. μs:mikrosaniye. MHz: Megahertz kg: Kilogram. cm: Santimetre. mm: Milimetre lt: Litre PWM: Darbe genişlik modülasyonu (Pulse Width Modulation). V p-p : Tepeden tepeye genliği. t k : Motor milinin herhangi bir lojik durumda kalma süresi. TTL:Transistor transistor logic xi

8 ŞEKİLLER VEÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa No: Çizelge 1. İş-zaman çalışma takvimi... 2 Çizelge 2. Malzeme listesi... 9 Çizelge 3. Servo motorların kontrolü Çizelge 4. Robot kontrolü Şekil 1.DA servo motor... 4 Şekil 2. Projede kullanılan arduino mikrodenetleyicisi... 6 Şekil 3. Bağlantı kutusu... 7 Şekil 4. RS232 kablosu... 8 Şekil 5. Mekanik kısmın tasarımı Şekil 6. A, B ve C servo motorlarının montajı Şekil 7. D, E ve F servo motorlarının montajı Şekil 8. Projenin tamamlanmış hali xiii

9 1. GİRİŞ Geçmişten günümüze insanlar her zaman ek yardımcı sistemlere ihtiyaç duymuştur. Bilgi akışının hızla artması ile artık insanları farklı pazar arayışlarına yönlendirmiş ve insanlar kaliteli ürünü ucuza imal edebilmek için rekabete girmişlerdir. Bunu gerçekleştirebilmek için de otomasyon sistemlerine ihtiyaç vardır. Çünkü kaliteli ürün için çalışanların tecrübeli ve iyi eğitilmiş olmalarının yanı sıra hataları minimize eden standartlaştırılmış otomasyon sistemleri de gerekmektedir. İnsanlar, fiziksel özelliklerinden dolayı güçlerinin yetmediği yerlerde yardımcı makineler kullanma ihtiyacı duymuşlardır. Önceleri insan yardımına ihtiyaç duyularak çalıştırılan bu makineler, teknolojinin ilerlemesiyle insan gücüne ihtiyaç duymadan kendiliğinden çalışır hale getirilmiştir. Otomasyon sistemlerinin uygulamalarında en fazla kullanılan elemanlarından birisi de robotlardır. Robotik sistemler; Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliğinin ortaklaşa çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Projede, önceden belirlenen komutlar doğrultusunda belirlenen görevi yerine getirmesi için tasarlanan robot kolun gerçekleştirilmesinde yapılan işlemler ve bu işlemler esnasında mekanik ve yazılım konusunda çeşitli bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapılmış ve projeye uygulanmıştır. İlk olarak, robot kolun ne işlevde olacağı ve hangi hareketleri yapabileceği saptanmıştır. Bilgisayar aracılığıyla kontrolü yapılan robot kol; istenilen malzemeyi taşıyabilir, karıştırabilir ve önceden bir kullanıcı tarafından belirlenen komutları yerine getirebilir. Bu proje de belirlenen görevi ise; robot kol bir çay şekerini bulunduğu zeminden alıp, çay dolu bardağın içine atmak suretiyle salınım hareketi sayesinde karıştırma işlemini yaparak şekerin çay içerisinde çözünmesini hızlandırmasıdır. Bu işlemlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için seçilecek motorun hassas çalışabilmesi ve yüksek torkta olması gerektiğinden servo motor tercih edilmiştir. Robot kol, 6 adet servo motordan oluşmaktadır ve bu motorlar yardımıyla 5 eksen yönünde hareket edebilmektedir. Servo motorların fazla olması sebebiyle görevlerini anlatabilmek için aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla A dan E ye kadar isimlendirilmiştir. Robot kolun kontrolü sunum günü oluşacak gürültüye bağlı olarak oluşabilecek iletişim kopukluklarını

10 engellemek amacıyla kablolu tercih edilmiş ve bu kontrolü RS232 seri iletişim devresiyle gerçekleştirilmiştir. Projede Java dilinde yazılan Arduino Uno R3 mikrodenetleyicisi programlanarak servo motor kontrolü sağlanmıştır. Böylelikle servo motor girişlerinin bulunduğu devre dışında herhangi bir devre yapımına gerek kalmaksızın arduino üzerinde bulunan elemanlar sayesinde istenilen işlemler yapılabilmiştir. Mekanik bölüm için AutoCAD programı ile robot çizilerek robot kolunun boyutları belirtilmiştir. Robotun çalışabilmesi için de 6V luk akü tercih edilmiştir. Projenin tasarım aşamasından bitirme aşamasına kadar geçen süreye ait ayrıntılı işzaman çalışma takvimi Çizelge 1 de verilmiştir. 2

11 Çizelge 1. İş-zaman çalışma takvimi İş/Zaman Ekim 25 Ekim- 10 Kasım 10 Kasım- 1 Aralık 1-15 Aralık 15 Aralık- 1 Ocak 3 Ocak 4 Ocak- 1 Mayıs 1-20 Mayıs 23 Mayıs Proje Konusunun Belirlenmesi Proje Hakkında Genel Bilgilerin Toplanması Arduino ve Servo Motorların İncelenmesi Mekanik Kısmın Tasarımı Servo Motor Devresinin Tasarımı Tasarım Projesinin Hazırlanması Tasarım Projesinin Teslimi Mekanik Kısmın Montajı Yazılım Kısmı Bitirme Tezinin Yazılması Bitirme Tezinin Teslimi 3

12 2. TEORİK ALTYAPI Projenin teorik alt yapısı, ana başlıklar ve alt başlıklar olarak aşağıda incelenmiştir Servo Motorlar Servo; bir mekanizmanın işleyiş hatasını algılar, geri besleme yöntemiyle denetler ve hataların giderilmesini sağlar. Servo motorun içinde alternatif akım (AA), doğru akım (DA) veya step motorlar bulunabilir. Bunların yanı sıra sürücü ve kontrol devreleri bulunmaktadır. Servo motorlar istediğimiz komutları yerine getirebilen motor çeşitleridir. Çok küçük ya da çok büyük hızlarda bile kararlı bir şekilde çalışabilirler. Bu motorlarda küçük boyuttan büyük moment elde edilebilir. Servo motorlar kontrol sistemlerinde hızlı çalışmalar, fazla eksen hareketinin yapılması, durum kontrolü ve bunun gibi alanlarda kullanılmaktadırlar. Servo motorlar bir mekanizmanın son kontrol elemanıdırlar. Duyarlılıkları yüksektir ve servo motorlar elektronik yapılı veya programlayıcı devrelerle birlikte kullanılmaktadırlar. Bu motorlar AA ve DA olmak üzere ikiye ayrılır. AA servo motorlar fırçasız tip motorlar iken DA servo motorlar fırçalıdır. Servo motorlar çoğunlukla üç kabloludur. Bunlar güç için kırmızı kablo, topraklama için siyah ve kontrol (data, veri) için sarı renkli kablolardır [1]. Projenin yapım aşamasında kullanılan servo motorlardan biri Şekil 1 de gösterilmektedir. Şekil 1. DA servo motor Projede Hitec HS-311standart servo motoru kullanılmıştır. Bu servo motorun bazı özellikleri; çok yönlü çalışması, darbe genişlik kontrolünün 1500 μs olması, V P-P : 3-5 V

13 kare dalga ile çalışması ve çalışma geriliminin 4,8-6V olması gibi sıralanabilir. Kullanılan servo motoren küçük çalışma geriliminde, çalışma hızı yüksüz olarak 0,19 s/60 ve torku 3kg/cm dir. Servo motorlar, sinyal durumuna göre kontrol edilirler. Bunu yaparken veri ucu yardımıyla verilen darbe genişlik modülasyon (PWM) sinyali kullanılır. Her bir servo motor, ms de ve 0,5-1,5 ms de bir PWM sinyali ile kontrol edilir. Bu sinyalin lojik- 1 de kalış süresine (t k ) göre motor milinin konumları belirlenir. Bunlar; t k = 0,5 ms iken motor mili en sona döner, t k= 0,5-1 ms iken motor milinin konumu ortadadır, t k= 1-1,5 ms iken motor mili sağa döner, t k= ms iken (tekrar aynı sinyal verildiğinde) eski konumunda kalır, şeklindedir. Bu motorların konum kontrolü gerekli darbeler kullanılarak belirlenir. Projede kullanılan DA servo motorlar çalışma esnasında gerilimleri 5V civarında tutulmuştur Arduino Mikrodenetleyicisi Genellikle programlama ve yazılım alanında kullanılan mikrodenetleyici tipi PIC olsa da son zamanlarda arduino dünyada oldukça popüler hale gelmiştir. Arduinonun geçmişi wiring ve processing projelerine dayanmaktadır[2]. Processing, programlama deneyimi olmayanlara yönelik geliştirilmek amacıyla yazılmış bir dildir. Arduinolar wiring programlama dili temelinde üretilmiştir. İkisinin de ortak özelliği, elektronik ve programlama konusunda temel bilgi sahibi kişilerin dahi kolayca tasarım yapabileceği ortamın sağlanmış olmasıdır. Arduino artık günümüzde giderek daha yaygın hale gelmeye başlamıştır. Neredeyse her alanda kullanımı olan arduino ile yapılan insansız hava aracı projeleri dahi görülmektedir. Arduinonun bu derece hızlı bir şekilde yaygınlaşma sebepleri şunlardır; Sürücü kullanımıyla birlikte geliştirme ortamının basit olmasından dolayı bütün platformlarda kullanılabilir. 5

14 Gelişmiş kütüphanesi yardımıyla karmaşık olan işlemlere bile kolaylıkla çözüm bulunabilir. Arduinoya yazılan programlar herhangi bir başka platformda koşturulmadığından hızlı çalışabilirler. Arduino ile uyumlu ve birlikte çalışabilecek çok fazla donanım desteği bulunmaktadır. Açık kaynak kodlu olduğu için çevresi ile iletişime kolay geçebilmektedir. Arduino kullanıcı sayısı fazla olması sebebiyle herhangi bir sorun oluştuğunda kolaylıkla çözüme ulaşılabilir. Projede arduinonun bir alt modeli olan Uno R3 tercih edildi. Bu model robot kol gibi çok büyük ve karmaşık sistem gerektirmeyen çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Üzerinde Atmega328 mikrodenetleyicisi, USB portu, güç regülatörü ve 16MHz kristal gibi bileşenler bulunduğundan dolayı ayrı bir baskı devreye ihtiyaç duyulmamaktadır. Projede kullanılan arduino mikrodenetleyicisine ait resim Şekil 2 de verilmiştir. Şekil 2. Projede kullanılan arduino mikrodenetleyicisi 2.3. Bağlantı Kutusu Bağlantı kutusu; servo girişleri, seri iletişim girişi ve arduino pin girişlerinden oluşmaktadır. Bu girişlere ait bağlantıların tamamı devrenin altına lehimlenmiş biçimde bulunmaktadır. Kullandığımız bu devre sayesinde güç kaynağı olarak kullanılan aküden 6

15 gelen 5V un servo motorlara dağıtılması sağlanmıştır. Bağlantı kutusuna ait resim Şekil 3 te verilmiştir. Şekil 3. Bağlantı kutusu 2.4. Güç Servo motorların kontrol devresini beslemesi için seçilen güç kaynağı, eş zamanlı tüm servo motorların çalışması durumunda dahi aynı akımı verebilmektedir. Tüm servo motorlar aynı anda çalıştırıldığında 0,5 A akım çekmektedirler. Ayrıca projede robotun hareketi için kullanılan arduino için de 5 V a ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç 6 V luk akü yardımıyla sağlanmıştır Seri İletişim Kontrol devresinde arduinoya seri veri girişine yardımcı bir soket bulunmaktadır. Bilgisayar yardımıyla bu üniteye bağlı bulunan RS232 seri portundan gönderilen komutlar ile bir robotun hareket ettirilmektedir. Bu seri iletişim devresi, kontrol devresine bağlanarak RS232 kablosu yardımıyla bilgisayarla robot arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Bu sayede gerekli program eşliğinde bilgisayar klavyesinden gönderilen komutlar ile robotun hareketi sağlanır. RS232 kablosu ile birlikte seri iletişim devresi Şekil 4 te verilmiştir. 7

16 Şekil 4. RS232 kablosu 8

17 3. TASARIM KISMI Tasarım kısmı kendi içerisinde, mekanik kısmın tasarımı ve mekanik kısmın montajı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mekanik kısmın tasarımında, robot kol yapımında kullanılacak olan parçaların milimetrik çizimleri yardımcı program aracılığı ile yapılmıştır. Mekanik kısmın montajında ise robot kolda kullanılan servo motorların isimlendirilmesi ve robotun çalışması esnasındaki görevleri açıklanmıştır. Projenin yapımı bazı basamaklardan oluşmaktadır. Bu basamaklar; Projenin yapımı için gerekli mekanik malzemelerin belirlenmesi, Projede kullanılacak mikrodenetleyici ve yazılımın belirlenmesi, Robot kolu uygun bir biçimde çalıştıracak servo motorların araştırılması ve seçilmesi, Mekanik kısım parçalarının uygun şekilde seçilmesi, Robot kol montajının gerçekleştirilmesi, Sistemin seçtiğimiz mikrodenetleyici ile amaca uygun şekilde çalışıp çalışmadığının test edilmesi, Olası hatalar gözden geçirilerek sistemin tekrar yapılandırılması şeklinde verilmiştir. Bu adımlar tamamlanarak robotun tasarımı tamamlanmıştır. Arduino ile robot kol kontrolü adlı projemizde, robot kolun görevi olan zemindeki şekeri alarak çay bardağının içine bırakması ve ardından çay kaşığı yardımıyla salınım hareketi yaparak şekerin çay içinde çözünmesinin gerçekleştirmesinde kullanılan malzemeler Çizelge 2 de verilmektedir. Çizelge 2. Malzeme listesi Sıra Malzeme Miktar Fiyat Tutar 1 Standart RC Servo Motor ArduinoUno R mm Pleksi levha şeffaf (135x200 cm) Pleksi Yapıştırıcı (Kloroform) 1 lt

18 3.1. Mekanik Kısmın Tasarımı Robot kolun mekanik kısmı için gerekli malzemeler temin edildikten sonra AutoCAD üzerinde çizimi yapılarak malzemeler milimetrik olarak oluşturulmuştur. Bu malzemeler ile mekanik kısmın montajı gerçekleştirilmiştir. Projenin mekanik kısmına ait çizim Şekil 5 te verilmiştir. Şekil 5. Mekanik kısmın tasarımı 3.2. Mekanik Kısmın Montajı Kesilen parçalar, servo motorlarla birlikte birleştirilerek robot kolun montajı tamamlanmış, robot kol 5 eksende hareket etmekte ve bu hareketini 6 adet RC Servo Motorla gerçekleştirmektedir. AutoCAD üzerinde parçaların çizimini yapılıp gerekli parçalar edinildikten sonra mekanik kısmın tasarımı başlatılmış ve robot kolun bir hareketsiz alt gövde ve hareketli üst gövdesi hazırlanmıştır. Robot kolun hareketsiz alt gövde kısmında bir adet servo motor bulunmaktadır ve bu A servo motoru olarak adlandırılmıştır. A servo motoru sayesinde robot kolun sağa sola dönme hareketi sağlamaktadır. Hareketli üst gövde kısmında ise 2 adet servo motor bulunmaktadır. Bu servo motorlar birbirlerine paralel şekilde çalışmaları 10

19 gerektiğinden ikisinin de başlangıç ve bitiş pozisyonları eş zamanlı ayarlanmıştır. Bu iki servo motorda sırasıyla B ve C servo motorları olarak adlandırılmıştır. B ve C servo motorlarının görevleri ise robot kolun aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlamaktır. A, B ve C servo motorlarının montajı Şekil 6 da verilmiştir. Şekil 6. A,B ve C servo motorlarının montajı D ve E olarak adlandırdığımız iki servo motor ise aynı eksen üzerine yerleştirilmiş ve robotun üst kısım bağlantısında kullanılmıştır. Bunlardan D servo motoru alt kısım ile üst kısmın birleştirilmesini, E servo motoru ise robotun parmaklarının aşağı-yukarı hareketini sağlamaktadır. Robotun en üst kısmı parmak bölgesinde bulunan F servo motoru ise dişliler yardımıyla parmakların zıt yönde hareketini sağlamaktadır. Şekil 7. D,E ve F servo motorlarının montajı 11

20 Gerekli tüm parçaların montajı, bağlantıları ve denemeleri yapıldıktan sonra projenin son hali Şekil 8 de verilmiştir. Şekil 8. Projenin tamamlanmış hali 12

21 4. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Deneysel çalışmalar kendi içerisinde; projede izlenen yöntem, robot kol kontrol sistemi ve programlama olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. Projede izlenen yöntem ve robot kol kontrol sistemi kısımlarında, temel bilgiler verildikten sonra robotun istenilen görevleri gerçekleştirebilmesi için gereken komutlar açıklanmıştır. Programa kısmında ise robotun hareketi için gereken yazılım bilgileri bulunmaktadır.projenin program kısmı, görsel açıdanprojenin daha düzenli olması için Ek 3 te verilmiştir Projede İzlenen Yöntem İlk olarak robot kollar hakkında bir tarihi araştırma yapılmış ve sistemin kurulması için gerekli temel bilgiler edinilmiştir. Projede kullanılan robot kol eklemli tiptir ve 5 eksen yönünde hareket edebilmekte (sağa sola, yukarı aşağı ) ayrıca üzerinde bulunan tutaç sayesinde tutma ve salınım hareketi yapabilmektedir. Robot kolun kontrolünü en uygun biçimde sağlayabilmek için kullanılan mikrodenetleyici Arduino Uno R3 olarak seçilmiştir. Bu mikrodenetleyicinin tercih edilme nedeni, açık kaynak kodlu olması,, kullanımı diğer mikrodenetleyicilere göre daha kolay olması ve kullanıcı sayısı da daha fazla olduğu için oluşabilecek bir hatanın çözümü için yardım alabilmenin daha ulaşılabilir olmasıdır. Bu çalışmalar yapıldıktan sonra kullanılacak servo motorlar hakkında ayrıntılı bilgiler edinilmiştir. Robotun projede yapacak olduğu işlemleri düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, seçilecek motorun hassas çalışabilmesi ve yüksek torkta olması gerektiği için servo motor tercih edilmiştir. Robot kol, 6 adet servo motordan oluşmaktadır. Servo motorların fazla olması sebebiyle görevlerini anlatabilmek için aşağıdan yukarıya doğru numaralandırılmıştır Robot Kol Kontrolü Besleme kaynağından gelen 5V luk gerilimin servo motorlara dağıtılması amacıyla bağlantı kutusu yapılmıştır. Bunu yaparken de servo motor girişleri, arduino pin girişleri ve iletişim devresi elemanları kullanılmıştır. Önceden seçilen parçaların uygun şekilde

22 birleştirilmesiyle robot kolun mekanik kısmı tasarlanmıştır. Yapılmış olan robot kolun amacına uygun şekilde hareket ettirilebilmesi için seçilen uygun arduino mikrodenetleyicisi ile yazılımı gerçekleştirilmiş ve ardından seri iletişim ve servo motorlarla denemeler yapılarak sistem çalışması hakkında bilgi edinilmiştir. Yapılmış olan robot kolun amacına uygun şekilde hareket ettirilebilmesi için seçilen uygun arduino mikrodenetleyicisi ile yazılımı gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar klavyesinde önceden programa tanıtılarak belirlenen tuşlar ile robot kolun kontrolünü sağlamak amaçlı denemeler yapılmış ve hatalı komutlar değiştirilmiştir. Seri iletişim yardımıyla bilgisayar aracılığıyla robot kol kontrolü sağlanmış ve seri iletişim devresi olarak seçilen RS232 bilgisayarın USB çıkışını bir seri iletişim devresine çevirmiştir. Robotun kontrolü programlama aşamasında daha önceden belirlenen bilgisayar klavyesindeki A, D, E, F, G, I, O, P, R, S, T, U, Q, W, Y tuşları yardımıyla sağlanmaktadır. Robotun yüksekliği klavyeden girilen komutlar doğrultusunda arttırılıp azaltılabilmektedir. Seçilen tuşlara göre servo motorların kontrolü Çizelge 3 de verilmiştir. Çizelge 3. Servo motorların kontrolü Girilen komut Hareketi sağlayan servo motor Robotun hareketi Q A servo motoru Sola döner W A servo motoru Sağa döner E B ve C servo motorları Yukarı hareket eder R B ve C servo motorları Aşağı hareket eder T D servo motoru Yukarı hareket eder Y D servo motoru Aşağı hareket eder U E servo motoru Yukarı hareket eder I E servo motoru Aşağı hareket eder O E servo motoru Parmakları açılır P E servo motoru Parmakları kapanır Robot kolun istenilen görevi yerine getirebilmesi için programa bu görevler için belirli kodlar tanımlanmıştır. Kullanıcının bu kodları klavye aracılığı ile programa girmesi durumunda robot, tanımlı hareketi gerçekleştirmektedir. Seçilen tuşlara göre robotun kontrolü Çizelge 4 te verilmiştir. 14

23 Çizelge 4. Robot kontrolü Girilen komut A S D F Robot hareketi Belirlenen referans konumuna döner Y ekseni doğrultusunda hareket eder X ekseni yönünde hareket eder Daha önceden belirlenen yerde bulunan küp şekeri alır G Daha önceden belirlenen yerde bulunan bardağa şekeri atar 15

24 5. SONUÇ Robot kollar, birçok alanda geliştirilebilir yapıdadır. Robot kollar sayesinde birçok işin yapımı kolaylaşmış ve ortaya çıkabilecek hata seviyesi minimuma indirilmiştir. Örneğin; bazı eczanelerde kullanılmakta olan ilaç veren robotlar, projede gerçekleştirilen robot kolun geliştirilmiş halidir. Bunun yanı sıra robot kolun hareket kabiliyeti daha da arttırılıp, parmak kısmına kamera yerleştirilip, hassasiyeti arttırıldığında tıp sektöründen otomasyon sistemlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olabilmektedir. Bu şekilde geliştirilen robot kollar ile tıp sektöründe hastanın enfeksiyon kapma riski en aza inerken cerrahi müdahale esnasında insan kaynaklı hatalar da en aza indirilmiş olmaktadır. Bu proje ile yapılan robot kol prototip niteliği taşımasına rağmen daha kapsamlı robotik sistemler için geliştirilebilir bir niteliğe sahiptir. Bunların yanı sıra gelişime açık olan robot kol sektörü ilerleyen zamanlarda önemini koruyacaktır. Projenin amacı, 5 eksende hareket eden robot kol tasarımı ve bu robot kolun uygun bir mikrodenetleyici ile bilgisayar üzerinden kontrolünün sağlanmasıdır. Bu amaç için gerekli teorik ve pratik bilgiler edinilerek projenin yapılması için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Projenin yapılması ve geliştirilmesi sürecinde birçok teorik bilgi pratiğe aktarılarak, projenin amacına uygun bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmıştır. Yapılan robot kol, temsili olarak bir çay şekerini bulunduğu yerden alıp, çay dolu bardağa atarak kaşık yardımıyla salınım hareketi ile karıştırma işlemini yapabilmektedir. Bu işlemler Arduino Uno R3 mikrodenetleyicisi yardımıyla bilgisayarda oluşturulan bir ara yüz ile kontrol edilebilmektedir.

25 KAYNAKLAR [1]. Elektrik Elektronik Teknolojisi-Step ve Servo Motorlar, MEGEP, [2].T. Coşkun, Arduino Uygulama Kitabı:Analog- Dijital- Sensörler- Haberleşme- Projeler, Dikeyeksen Yayınları, İstanbul, Türkiye:Şubat,

26 EKLER EK-1. IEEE ETİK KURALLARI IEEE Etik Kuralları IEEE Code of Ethics IEEE IEEE IEEE üyeleri olarak bizler bütün dünya üzerinde teknolojilerimizin hayat standartlarını etkilemesindeki önemin farkındayız. Mesleğimize karşı şahsi sorumluluğumuzu kabul ederek, hizmet ettiğimiz toplumlara ve üyelerine en yüksek etik ve mesleki davranışta bulunmayı söz verdiğimizi ve aşağıdaki etik kuralları kabul ettiğimizi ifade ederiz. 1. Kamu güvenliği, sağlığı ve refahı ile uyumlu kararlar vermenin sorumluluğunu kabul etmek ve kamu veya çevreyi tehdit edebilecek faktörleri derhal açıklamak; 2. Mümkün olabilecek çıkar çatışması, ister gerçekten var olması isterse sadece algı olması, durumlarından kaçınmak. Çıkar çatışması olması durumunda, etkilenen taraflara durumu bildirmek; 3. Mevcut verilere dayalı tahminlerde ve fikir beyan etmelerde gerçekçi ve dürüst olmak; 4. Her türlü rüşveti reddetmek; 5. Mütenasip uygulamalarını ve muhtemel sonuçlarını gözeterek teknoloji anlayışını geliştirmek; 6. Teknik yeterliliklerimizi sürdürmek ve geliştirmek, yeterli eğitim veya tecrübe olması veya işin zorluk sınırları ifade edilmesi durumunda ancak başkaları için teknolojik sorumlulukları üstlenmek; 7. Teknik bir çalışma hakkında yansız bir eleştiri için uğraşmak, eleştiriyi kabul etmek ve eleştiriyi yapmak; hatları kabul etmek ve düzeltmek; diğer katkı sunanların emeklerini ifade etmek; 8. Bütün kişilere adilane davranmak; ırk, din, cinsiyet, yaş, milliyet, cinsi tercih, cinsiyet kimliği, veya cinsiyet ifadesi üzerinden ayırımcılık yapma durumuna girişmemek; 9. Yanlış veya kötü amaçlı eylemler sonucu kimsenin yaralanması, mülklerinin zarar görmesi, itibarlarının veya istihdamlarının zedelenmesi durumlarının oluşmasından kaçınmak; 10. Meslektaşlara ve yardımcı personele mesleki gelişimlerinde yardımcı olmak ve onları desteklemek.

27 IEEE Code of Ethics We, the members of the IEEE, in recognition of the importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world, and in accepting a personal obligation to our profession, its members and the communities we serve, do hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree: 1. to accept responsibility in making engineering decisions consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment; 2. to avoid real or perceived conflicts of interest whenever possible, and to disclose them to affected parties when they do exist; 3. to be honest and realistic in stating claims or estimates based on available data; 4. to reject bribery in all its forms; 5. to improve the understanding of technology, its appropriate application, and potential consequences; 6. to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations; 7. to seek, accept, and offer honest criticism of technical work, to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others; 8. to treat fairly all persons regardless of such factors as race, religion, gender, disability, age, or national origin; 9. to avoid injuring others, their property, reputation, or employment by false or mlicious action; 10. to assist colleagues and co workers in their professional development and to support them in following this code of ethics. Approved by the IEEE Board of Directors August 1990 ieee ies.org/resources/media/about/history/ieee_codeofethics.pdf

28 Mühendisler İçin Etik Kuralları Code of Ethics for Engineers Etik kuralları ile ilgili faydalı web adresleri IEEE Code of Ethics 8.html NSPE Code of Ethics for Engineers ethics / / thi / thi American Society of Civil Engineers, UC Berkeley Chapter Engineering Ethics BY DENISE NGUYEN ethics 2/ Code of Ethics of Professional Engineers Ontario Bir kitap: What Every Engineer Should Know about Ethics Yazar: Kenneth K. Humphreys CRC Press EMO Elektrik Mühendisleri Odası Etik Kütüphanesi

29 EK-2. DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA Projede kullanılan robot kolun yazılımı için piyasadan Arduino Uno R3 mikrodenetleyicisi satın alınmıştır. Robotun sağlam bir zemin üzerinde bulunması ve servo motor kablolarından kaynaklanan karışıklığın engellenmesi için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla marangozda robotun tahta bir malzeme üzerine oturtularak hem sağlam bir şekilde durması hem de kablolardan kaynaklanan karışıklığın engellenmesi amaçlanmıştır. 21

30 EK-3. PROGRAMLAMA KODLARI Servo motorların kontrolünü sağlayıp robot kolun hareketlerini gerçekleştirebilmek için gerekli program kodları aşağıda verilmiştir. #include <Servo.h> Servo servo1; Servo servo2; Servo servo3; Servo servo4; Servo servo5; Servo servo6; chargelendeger; int pos1,pos2,pos3,pos4,pos5,pos6; int bekleme=5; void setup() { servo1.attach(2); servo1.write(0); servo2.attach(3); servo2.write(0); servo3.attach(4); servo3.write(0); servo4.attach(5); 22

31 servo4.write(0); servo5.attach(6); servo5.write(0); servo6.attach(7); servo6.write(0); Serial.begin(9600); void loop() { if(serial.available()>0) { gelendeger=serial.read(); Serial.print("gelenDeger"); Serial.println(gelenDeger); switch(gelendeger) { case 'A': pos1artir(pos1); servo1.write(pos1); delay(bekleme); break; case 'B': pos1azalt(pos1); servo1.write(pos1); delay(bekleme); 23

32 break; case 'C': pos2artir(pos2); servo2.write(pos2); servo3.write(pos2); delay(bekleme); break; case 'D': pos2azalt(pos2); servo2.write(pos2); servo3.write(pos2); delay(bekleme); break; case 'E': pos3artir(pos3); servo4.write(pos3); delay(bekleme); break; case 'F': pos3azalt(pos3); servo4.write(pos3); delay(bekleme); 24

33 break; case 'G': pos4artir(pos4); servo5.write(pos4); delay(bekleme); break; case 'H': pos4azalt(pos4); servo5.write(pos4); delay(bekleme); break; case 'J': pos5artir(pos5); servo6.write(pos5); delay(bekleme); break; case 'K': pos5azalt(pos5); servo6.write(pos5); delay(bekleme); break; 25

34 int pos1artir (int a) { a=a+10; pos1=a; if(pos1>180) { pos1=180; Serial.println("pos1 artti"); Serial.println(pos1); return a; int pos1azalt(int b) { b=b-10; pos1=b; if(pos1<0) { pos1=0; Serial.println("pos1 azaldi"); 26

35 Serial.println(pos1); return b; int pos2artir (int c) { c=c+10; pos2=c; if(pos2>180) { pos2=180; Serial.println("pos2 artti"); Serial.println(pos2); return c; int pos2azalt(int d) { d=d-10; pos2=d; if(pos2<0) { pos2=0; Serial.println("pos2 azaldi"); Serial.println(pos2); return d; 27

36 int pos3artir (int e) { e=e+10; pos3=e; if(pos3>180) { pos3=180; Serial.println("pos3 artti"); Serial.println(pos3); return e; int pos3azalt(int f) { f=f-10; pos3=f; if(pos3<0) { pos3=0; Serial.println("pos3 azaldi"); Serial.println(pos3); return f; int pos4artir (int g) { 28

PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü PLC İLE OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ BİTİRME PROJESİ 228422 Tacit DURMUŞ 228498 Derya KÖKSALDI 210250

Detaylı

AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ

AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI AYDINLATMA DENETİM SİSTEMİ 243456 Ceyhan ÇORAKÇI 243431 İbrahim Tolga KAMACI Doç. Dr. Halil İbrahim

Detaylı

MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ

MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MUTFAK HAVALANDIRMA SİSTEMİ 243414-Ozan Emre YILMAZER 243432-Mehmet Mücahit YAĞCI 210370-Hakan YAZICI Yrd.

Detaylı

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ

SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SESLİ KOMUTLARLA ARAÇ KONTROLÜ 243455 Doğan Can SAMUK 228418 Havva ÖZKAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf SEVİM Mayıs,

Detaylı

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ Ozan AKBULUT Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU Mayıs 2013 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ. Çağdaş DİKİCİ. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJESİ YANGIN SAVAŞ KULESİ Çağdaş DİKİCİ 229127 Danışman Prof. Dr. Vasif NABİYEV Bahar 2014 TRABZON Önsöz Üniversite

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 228550 Fatih DÜZENLİ 254274 Serdar

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon

KARADENİZ 3-5. Haziran. Organizasyon: http://eee.ktu. .edu.tr. 2015 Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3-5 Haziran 2015 Organizasyon: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknoloji Transfer Ofisi http://eee.ktu..edu.tr http://www.ktu.edu.tr/tto

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı ÖNSÖZ Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü olarak, 2009 yılından beri öğrencilerimiz tarafından yapılan projeleri ziyaretçilere açık olarak bölümümüz

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AKILLI KART İLE KİTAP TAKİP SİSTEMİ Kamal Hasan Jihad AL-BAYATİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Nisan 2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ

Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Tezi İNTERNET ÜZERİNDEN MOBİL BİR ROBOTUN KONTROLÜ Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Lale Özyılmaz

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU. Emre CAN Ethem SERÇE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÇEVRE DOSTU SULAMA SİSTEMLERİNİN UZAKTAN KONTROLÜ VE OTOMASYONU Emre CAN Ethem SERÇE Danışman Doç. Dr. Okan BİNGÖL LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK

Detaylı

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ. Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİR FAZ ENERJİ TÜKETİM PARAMETRELERİNİN LABVIEW DAN İZLENMESİ VE KONTROLÜ Yusuf Fırat SUMER LİSANS TEZİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ NİSAN 2015 Yusuf Fırat

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İsmail YETER. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ. İsmail YETER. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ PERFÜZYON POMPASI TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail YETER Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Programı

Detaylı

T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU T60 TELESKOBU: ROBOTİK ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE MODERNİZASYONU MURAT PARMAKSIZOĞLU BAŞUZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ Şubat 2014 ANTALYA TÜBİTAK BAŞKANLIĞINA

Detaylı

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ

AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI EV OTOMASYON SİSTEMİ 210360 Alper AKKAYA 210397 Altan Kerim İLHAN 210320 Semih KAÇAR Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI

PROJE ÖZETLERİ TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006-2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI PROJE ÖZETLERİ 2007 İSTANBUL

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi. Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ. Bitirme Projesi ELE-400 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği STUDIO CITY AYDINLATMA PROJESİ Bitirme Projesi ELE-400 Tez Danışmanı: Doç.Dr. Özgür Cemal ÖZERDEM Hazırlayan : Aycan AYDIN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU AKILLI ŞEHİR, AKILLI BİNA VE AKILLI EV OTOMASYONU 61 Temassız Hareket Algılayıcısı ile Akıllı Ev Otomasyonu Ahmet Ali SÜZEN 1, Kubilay TAŞDELEN 2 1 Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Bölümü Sülayman Demirel

Detaylı