Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Hakkýmýzda Akdeniz Makina 1991 yýlýnda Ýstanbul da kurulmuþtur. Akdeniz Makina otomotiv, beyaz eþya, inþaat, pano, çelik eþya, raf, çelik kapý, avize sektörlerine uzman ve tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Akdeniz Makinanýn ana faaliyet alaný lcd - dijital elektronik punta makinalarý, alýn punta kaynak makineleri, hasýr ve bahçe çidi puntalama makinalarý, su soðutmalý punta kaynak trafolarý, plc, cnc ve servo kontrollü otomasyon tip punta kaynak makinalarýdýr. Ýhtiyaç ve talebe göre galvano redresörleri, þarj redresörleri, voltaj reðülatörleri, kaynak makinalarý, gazaltý kaynak makinalarý üretebilme kapasitesine ve tecrübesine sahiptir. Akdeniz Makina çeþitli yurt içi ve yurt dýþý fuar organizasyonlarýna katýlarak marka ve ülke tanýtýmýna önem vermektedir. Bunun sonucu olarak yurt içindeki birçok þehrimize yapýlan makina satýþlarýnýn yaný sýra, yurt dýþýnda Azerbaycan, Rusya, Yunanistan, Irak, Mýsýr, Suriye, Bulgaristan, Romanya, Fas gibi ülkelerede ihracatý bulunmaktadýr. Akdeniz Makina tarafýndan müþteri memnuniyetini, ürün güvenilirliðini, devamlýlýðý ve sürekli geliþimi saðlayabilmek için ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi kurulmuþ olup, TSE den hizmet yeri yeterlilik belgesi, sanayi ve ticaret bakanlýðýndan satýþ sonrasý hizmetleri yeterlilik belgesi, ilgili makine direktifleri kullanýlarak akredite olmuþ kuruluþlarda yapýlan bazý testler sonucu CE belgesi alýnmýþtýr. Akdeniz Makina bünyesinde Akdeniz, Oðuz ve Simler olarak üç marka ile, geliþen teknoljiyi takip ederek müþteri memnuniyeti ve talepleri doðrultusunda, kaliteden ödün vermeden yoluna devam etmektedir. AKDENÝZ MAKÝNA MÝB ve TÝAD ÜYESÝDÝR B.T: 24 / 08 / 2010 Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi 21. Sokak No: 620 Baþakþehir - Ýstanbul / TURKEY Tel /Faks: Tel: E-Posta:

2 Kullanan çok, problem yok a lot of user, no proplem Kalite Satýþ Sonrasý Destek Müþteri Memnuniyeti Garanti Punta Kaynak Makinalarý Ürün Kataloðu

3 Mutlaka Üreten Bir Toplum Olmalýyýz... Zorunlu Ýthal Ürünler c tipi kompakt askýlý punta makas tipi kompakt askýlý punta 01

4 A.P KVA Mekanik Ayaklý Punta Kaynak Makinasý 20 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý, Mekanik Ayaklý Sabit Punta Makinasý Kullaným Alaný: Beyaz Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Pano Ýmalatý, Stand Ýþleri vb. özel imalatlarda. 20 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Micro Processing, Accurate Adjustable, Coolant Systems, Mechanical Foot Spot Welding Machinery. For Purpose Use: Wire Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Panel manufacture 20 KVA Alýn Kaynak Makinasý 20 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Alýn Punta Makinasý Kullaným Alaný: Alýn Alýna Tel, Boru, Profil Puntalama, T konumunda Tel, Boru vb. puntalama iþleri ve Özel Ýmalatlar. 20 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Micro Processing, Coolant Systems, Face welding Machine. For Purpose Use: Face to face, wire pipe, profile welding works, T profile position wire and pipe and point welding works and products. A.A.K.20 A.P.20 20KVA Mekanik Ayaklý 20KVA 50A 8KA 2X6+6 50A kg ± 20Kg 505x1250x1300x590 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. 20KVA Alýn Kaynaðý 20KVA 50A 23KA 2X6+6 50A 310 N / bar 133kg ± 20Kg 475x670x1130 A.A.K

5 A.P KVA Uzun Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 30 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý, Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Stand Ýþleri, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb özel imalatlar. 30 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing Accurate Adjustable, Coolant Systems Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture 30 KVA Kýsa Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 30 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Stand Ýþleri, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb özel imalatlar. 30 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing Accurate Adjustable, Coolant Systems Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture A.P.30 30KVA Uzun Kollu Sabit Punta 30KVA 75A 20KA 2X A 310 N / bar 280kg ± 30Kg 520x1105x1460x425 30KVA Kýsa Kollu Sabit Punta 30KVA 75A 26.5KA 2X A 500 N / bar 270kg ± 30Kg 520x915x1460x225 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. A.P.30 A.P.30 03

6 A.P KVA Uzun Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 60 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Çelik Raf, Mutfak Eþya Sektörü, Çelik Kapý, Tel Izgara, Stand Ýþleri, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 60 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Coolant Systems with regulation spot welding machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture 60 KVA Kýsa Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 60 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Çelik Raf, Mutfak Eþya Sektörü, Çelik Kapý, Tel Izgara, Stand Ýþleri, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 60 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Coolant Systems with regulation spot welding machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture A.P.60 A.P.60 60KVA Uzun Kollu Sabit Punta 60KVA 150A 23KA 2X A 500 N / bar 320kg ± 30Kg 524x1105x1550x415 60KVA Kýsa Kollu Sabit Punta 60KVA 150A 27KA 2X A 780 N / bar 310kg ± 30Kg 524x915x1550x225 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. 04

7 A.P KVA Uzun Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 90 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 90 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Coolant Systems Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture 90 KVA Kýsa Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 90 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 90 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Coolant Systems Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture A.P.90 A.P.90 90KVA Uzun Kollu Sabit Punta 90KVA 225A 20.5KA 2X A 785N / bar 450kg ± 30Kg 525x1170x1735x455 90KVA Kýsa Kollu Sabit Punta 90KVA 225A 27.5KA 2X A 1220N / bar 415kg ± 30Kg 535x980x1735x250 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. 05

8 A.P KVA Projeksiyon Punta Kaynak Makinasý 120 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Projeksiyon Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 120 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable Water Coolant Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture 150 KVA Projeksiyon Punta Kaynak Makinasý 150 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Projeksiyon Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 150 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable Water Coolant Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture A.P KVA Projeksiyon P.K.M. 120KVA 300A 31KA 2X A 1220 N / bar 514kg± 50Kg 535x980x1735x KVA Projeksiyon P.K.M. 150KVA 375A 32KA 2X A 2000 N / bar 550kg± 50Kg 600x1120x1800x265 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. A.P.120 A.P

9 A.P KVA Projeksiyon Punta Kaynak Makinasý 180 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Projeksiyon Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Ev Aletleri, Tel Izgara, Stand Ýþleri vb. özel imalatlar. 180 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable Water Coolant Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. 300 KVA Projeksiyon Punta Kaynak Makinasý 300 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Projeksiyon Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Ev Aletleri, Tel Izgara, Stand Ýþleri vb. özel imalatlar. 300 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable Water Coolant Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. A.P KVA Projeksiyon P.K.M. 180KVA 450A 33KA 2X A 2000 N / bar 590kg ± 50Kg 600x1120x1800x KVA Projeksiyon P.K.M. 300KVA 750A 42KA 2X A 2000 N / bar 900kg ± 50Kg 675x1260x1920x265 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. A.P.120 A.P

10 A.P. Masa KVA Masa Punta Kaynak Makinasý 20 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý Masa Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Stand Ýþleri vb. özel imalatlar. 20 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable Water, Coolant Spot Welding Machinery. For Purpose Use: Kitchen Machines, Home Machines, Wire Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. 150 KVA Grup Punta Kaynak Makinasý 2 Faz, 400V/50Hz, 1x150 KVA tek trafolu, Mikro Ýþlemcili, Pnömatik, Su Soðutma Sistemli,Punta Makinasý. Ýþ durumuna göre 3 fazlý ve istenilen güçte çok trafolu,plc Kontrollü, Servo Motorlu, Tel Sektörü için enlemesine olan Teller Þarjörden beslemeli olarak imal edilebilir. Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Çelik Raf, Çelik Raf, Tel Izgara, Stand vb. özel imalatlarda kullanýlýr. 2 Phase, 400V/50Hz, 1x150 KVA, single transformer, Micro Processing, Accurate Adjustable, Pneumatic, Water Coolant system welding Machinery. For Purpose Use: Automotive, Kitchen Machines, Home Machines, Stainles Unit, Stainles Screen, Wire Grid, Stand Work, Special Purpose A.P KVA Masa Punta 20KVA 50A 20KA 2x6+6 50A 310 N / bar 167kg ± 20Kg 900x810x1150x KVA Grup Punta 150KVA 375A 18KA 2x A 500 N / bar 1000kg ± 50Kg 1620x4000x1485 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. A.P.Masa 20 A.P.G

11 250 A Gaz Altý K.M. 250 A Gaz Altý Kaynak Makinasý Makinasý MIG / MAG 250A Ýnce ve orta kalýnlýktaki alüminyum ve paslanmaz demir gibi metallerin, özlü veya normal tellerle kaynagýnda kullanýlabilen, profesyonel, basit kullanýmlý, güvenilir, saðlam, ekomomik ve yarý otomatik gazaltý kaynak makinasýdýr. MIG / MAG 250A is an economic and semi-automatic gas sheilded welding machine which can weld thin and medium size iron, aluminium and stainless steel with either cored or normal wires zhich is very professional easy to use, strong and reliable amons its similars Çanta Kaynak 230 V / 50 Hz, 250 Amper A.C., Çanta Kaynak Makinasý, Fan Soðutmalý, mm Elektrotlar için Çanta Kaynak Kullaným Alaný: Hafif Konstrüksiyon, Bakým-Onarým, Ýnþaat Demir Doðrama, Montaj ve yerinde imalatta kullanýlý. 250 V / 50 Hz, 250 A, A.C. Wirth bag type welding machine, with fan cooling, mm electrodes for. For Purpose Use: Light construction, Repair after service building, Steel and mounting operation Arabalý Kaynak V/50Hz, 400 Amper A.C., Arabalý Kaynak Makinasý Fan Soðutmalý Hassas Akým Ayarý Saðlayan Manyetik Þöntlü 2,5-3,25 mm Elektrotlar için Arabalý Kaynak Kullaným Alaný: Kontrüksiyon, Bakým Onarým, Ýnþaat, Demir Doðrama Montaj ve yerinde imalatta kullanýlýr V/50Hz, 400 Amp. A.C, Cartridge Welding Machine, Fan Cooling Accuracy Current Adjustable magnetic kor 2,5-3,25 Electrodes For. For Purpose Use: Construction, Repair Operation, Iron, Steel and Maunting Operation. Akým Ayar Sahasý / Current range Açýk devre voltajý / Open circuit voltage Çýkýþ Güçü / Output power Güç Faktörü (COS Q) / Power factor Soðutma/ Cooling Tel çapý / Wire diameter Boyut (ExBxY) / Dimension (ExBxY)mm 250 A Gaz altý Kaynak Makinasý 250 A Çanta Kaynak Makinasý A 400 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 36 V 56 V 7 KVA 6 KVA F F Kg 27 Kg 365x900x x420x A Araba Kaynak Makinasý A / V -50 Hz 61 V 13 KVA 0.7 F - 95 Kg 490x800x535 09

12 A.P.D KVA Dikiþ Kaynak Makinesi 180 KVA, 2 faz 400 V/50Hz, Pnömatik,Mikro Ýþlemcili, lý, Dikiþ Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomotiv Sektörü, Radyatör panel imalatý vb. özel imalatlarda. 180 KVA, 2 Phase 400 V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable, Water Coolant Seam welding machinery, For Purpose Use: Automotive, Radiator Manufactoring, Special Purpose Manufactoring Works. Direnç Kaynak (Punta) Trafolarý Nominal Güç Nom. Prmer gerilimi Nom. Sekonder gerilimi Nom. Prmer akýmý Boyutlar (ExBxY) 300 KVA 400 V/50Hz 12,5 V 750 A 360x747x KVA 400 V/50Hz 10 V 450 A 255x600x KVA 400 V/50Hz 8,9 V 375 A 255x525x KVA 400 V/50Hz 8,3 V 300 A 255x525x KVA 400 V/50Hz 7,1 V 225 A 255x505x KVA 400 V/50Hz 5,9 V 150 A 255x420x KVA 400 V/50Hz 5,7 V 75 A 200x440x170 A.K.D.180 / A.P.T 180 KVA Dikiþ Kaynak Makinasý 180KVA 450A 33KA 2x A 2000 N / bar 650kg ± 50Kg 600x1200x1210x410 10

13 Silmer Punta Kaynak Makinalarý S.P KVA Ayaklý Silmer Punta Makinasý 12 KVA 230 V ve 400 V/50Hz 2 Faz, Kýzaklý, Mekanik Ayaklý, lý, Punta Makinasý Kullaným Alaný: Demir esaslý Saç Pano, Soba ve Borularý, Çelik Eþya Tel Izgara ve Stand Ýþlerinde Paslanmaz Saç Ýþlerinde ve özel imalatlarda. 12 KVA 230 V and 400 V/50Hz, 2 Phase Coolant system with regulation point welding machinery. For Purpose Use: Wire Grid, Stabd Work, Special Purpose Manufactoring Works. 40 KVA Silmer Punta Kaynak Makinasý 40 KVA 2 faz 400 V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili,lý, Kýzaklý Sabit Punta Kaynak Makinasý S.P.40 Kullaným Alaný: Otomotiv Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü Mutfak Eþya ve Ev sektörü Tel Izgara, Sepet ve Stand Ýþleri vb. özel imalatýnda. 40 KVA 2 Phase 400 V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Coolant System with regulation point welding machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works KVA Silmer Punta Makinasý 70 KVA, 100 KVA, 150 KVA güçlerinde üretim yapýlmaktadýr. 400 V/50Hz, 2 Faz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý Punta Kaynak Makinasý S.P.100 Kullaným Alaný: Otomotiv Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Doðalgaz Kelepçesi, Avize Üretimi ve Özel Ýmalatlarda. 70 KVA, 100 KVA, 150 KVA Purpose Manufactoring. 400 V/50Hz 2 Phase, Pneumatic Micro Processing Coolant System Spot Welding machinery. For Purpose Use: Automative, Kitchen Machines, Home Machines, Wire Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works, Naturel gas clamp, Chandelier manufacture. 12 KVA Ayaklý Punta 12KVA V / 50Hz 30A 10KA 2X4+4 25A - 170kg ± 20Kg 370x900x1100x KVA Silmer Punta 40KVA 100A 25KA 2X A 310 N / bar 250kg ± 20Kg 470x968x1410x KVA Silmer Punta 100KVA 250A 29KA 2X A 785 N / bar 500kg ± 50Kg 530x1075x1510x370 11

14 Kývýlcým Alýn P. K. M. 150 KVA Kývýlcým Alýn Punta Kaynak Makinasý 150 KVA, 400V/50Hz, hidrolik, mikro iþlemcili, su soðutmalý, kývýlcým alýn punta makinasý. Kullaným Alaný: Volan diþli, jant, kare ve yuvarlak demir alýn kaynaðý 150kva,400V/50Hz, hydraulic, microprocessing, coolant system flash butt weld machine. For Purpose Use: flywheel gear, wheel rim, square and circular iron butt welding Mekanik Ayaklý Alýn Kaynaðý 10 KVA Mekanik Ayaklý Alýn Kaynaðý 10 KVA, 2 faz, 400V/50Hz, manuel alýn kaynak makinasý. Kullaným alaný: Tel sektörü 10 KVA, 2Phase, 400V/50Hz, manuel butt welding machine. For Purpose Use: wire industry Kaporta Çektirme Makinasý 8KVA Kaporta Çektirme Makinasý 8 KVA, 230V/50Hz, mikro iþlemcili, kaporta çektirme makinasý. Kullaným alaný: otomotiv endüstrisi. 8KVA, 230V/50Hz, micro processing main body pull machine. For Purpose Use: automotive industry. 12

15 Özel Yapým Punta Kaynak Makinalarý Özel Yapým Punta Makinasý Çift Eksen (x-y) çalýþabilen, z hareketi pistonlarla saðlanabilen. Pnömatik, servo sistemli, Plc Kontrollü otomatik punta kaynak makinasý Kullaným Alaný: Tel ýzgara, asansör kapýlarý, çelik kapý sektörü, raf takviyesi, dosya dolap ayar sacý ve özel imalatlarda Duble axis (x-y) working, z axis working for pistons, pneumatic, servo system, plc control automatic spot welding machine For Purpose Use: Grill, lift door, steel door, sheet iron cabinet door, special purpose. Doðal Gaz Kelepçesi Puntalama Makinasý 60 KVA, 400V/50Hz, pnomatik, döner tablalý, plc kontrollü, servo sistemli, doðalgaz kelepçesi puntalama makinasý. Kullaným Alaný: Doðalgaz kelepçe sektörü. 60 KVA,400V/50Hz, pneumatic, turntable, plc control, servo system, natural gas clamp welding machine. For Purpose Use: clamp industry 13

16 Özel Yapým Punta Kaynak Makinalarý Servo Kontrollü Grup P.K.M Tek Eksen (x) otomatik çalýþabilen, servo sistemli, grup punta kaynak makinasý Kullaným Alaný: Tel çift ve hasýr tel sektörü ve özel imalatlar Single Axis (x) automatic working, servo system, group spot welding machine For Purpose Use: Wire fence, wicker wire, special purpose Ocak Üstü Izgara Puntalama Makinasý 2X90 KVA, 2Faz, 400V/50Hz, pinomatik, mikro iþlemcili, su soðutmalý punta kaynak makinasý Kullaným Alaný: beyaz eþya sektörü. 2X90KVA,2Phase, 400V/50Hz, pneumatic, micro processing,coolent system, spot welding machine. For Purpose Use: Kitchen machine industry. 14

7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs - 2008 Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün

Detaylı

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES 01 Mart 1986 yılında kurulan Hilal Alüminyum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. bugün bünyesinde bulundurduğu 4 firması ile Hilal Grup olarak faaliyetlerine

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL

WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL GELECEĞİ ÇELİK İLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ 1 2 s8 s10 HVA HVB 4 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR BÜKME MAKİNELERİ 4 ROLLS HYDRAULIC PLATE BENDING MACHINES 4 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR BÜKME

Detaylı

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... say-mak.com.tr Firmamız

Detaylı

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Macunlama ve Yardımcı Makineleri Sealing and Auxiliary Machines Profil Hazırlama Makineleri

Detaylı

TARİHÇE. www.yavuzpano.com.tr

TARİHÇE. www.yavuzpano.com.tr TARİHÇE 988 yılında 2m 2 lik alanda küçük bir atölye ile faaliyete bașlayan YAVUZ PANO A.Ș.; günümüzde 5. m 2 imalat alanı, ileri teknoloji sistemleri ve geniș makine parkuruna sahip tesisleriyle ülkemiz

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Bu amaçla üretilen FRESAN eksantrik preslerinde küçük tonajlarda kaliteli pres yapısını yakalamak mümkündür

Bu amaçla üretilen FRESAN eksantrik preslerinde küçük tonajlarda kaliteli pres yapısını yakalamak mümkündür FRESAN, firması 1974 yılında fason torna ve freze işlerini yapmak amacıyla kurulmuş bir atölye olup, bugün itibariyle 1.500 m 2 lik kapalı 2.500 m 2 si açık olmak üzere toplam 3.500 m 2 lik fabrikasında

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies

pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies pano soğutma teknolojileri enclosure cooling technologies Thermoelektrik Soğutucu - Thermoelectric Cooler Server Kliması - Server Air Conditioner Pano Kliması - Enclosure Air Conditioner Sayfa 1 KERĠM

Detaylı

KATALOG / CATALOG 2014

KATALOG / CATALOG 2014 MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ ASSOCIATION OF TURKISH MACHINE MANUFACTURERS www.mib.org.tr KATALOG / CATALOG 2014 ÜYESİDİR / MEMBER OF 1 www.mib.org.tr MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ YAZILI KARARI OLMADAN İZİNSİZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ----------------------------------

İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- İÇİNDEKİLER INDEX TÜRKÇE TURKISH ENGLISH İNGİLİZCE ---------------------------------- Birimler üzerine tıklayınız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 METÜ TASARIM 04.01.2011 tarihinde metal sektöründe üretime başlamıştır.

Detaylı

Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers

Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers Kuru Tip Transformatörler Dry Type Transformers 1972 DEN BERİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR SOLUTIONSPARTNER SINCE 1972 İçindekiler Contents Giriş... 5 Tek Fazlı Ayırma Transformatörleri... 6-7 Üç Fazlı Ayırma

Detaylı

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears

Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Statik ve dinamik rijitli i sa lanm fl, kaynakl sac konstrüksiyon gövde Rulman ile bronz plaka aras

Detaylı

PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ KESME MAKİNELERİ WATERJET CUTTING MACHINES

PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ KESME MAKİNELERİ WATERJET CUTTING MACHINES Machinehandel OVERMARS Warder 142 1473 PJ Warder Tel 0299-401569 Fax 0299-401700 e-mail omach@xs4all.nl www.machinehandelovermars.nl BPS BPL-H BPH BWJ PLAZMA KESME MAKİNELERİ PLASMA CUTTING MACHINES SUJETİ

Detaylı

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting and drilling machines, presents its high technology to the service of welding sector. The welding solutions, consisting of the best equipment that

Detaylı

BORU VE PROFİL BÜKME MAKİNELERİ PIPE AND TUBE BENDING MACHINES

BORU VE PROFİL BÜKME MAKİNELERİ PIPE AND TUBE BENDING MACHINES Mak. Yed. Par. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Güvenin, çünkü Cesurbend yapıyor... BORU VE PROFİL BÜKME MAKİNELERİ PIPE AND TUBE BENDING MACHINES KURTAĞZI AÇMA MAKİNELERİ PIPE NOTCHING MACHINES www.cesurbend.com

Detaylı

ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir.

ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir. 1995 yýlýnda iþ hayatýna katýlan ÇETÝNGÝL, bugüne kadar 350'ye yakýn projede, uzman teknik kadrosu, imalat ve montajý ile beraber en uygun çözüm ve hizmeti vermektedir. ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin

Detaylı

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Dünyayı mutfağınıza getirir.

Dünyayı mutfağınıza getirir. Dünyayı mutfağınıza getirir. İNDEKS Hazırlık Ekipmanları 5-14 Cafe ve Bar Ekipmanları 15-28 Yıkayıcılar Preparation Equipment Cafe & Bar Equipment Washing Equipment 29-34 Snack Seri Pişiriciler 35-66 Fırınlar

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ

OTOMASYON SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Taþýyýcý Otomasyon Sistemleri Köþe Kaynaðý Otomasyon Sistemleri Kaynak Aðýzý Açma Makinalarý Seramik Kaynak Altlýklarý METALDIÞI MALZEMEDEN ÜRETÝLEN "GULLCO" KAYNAK ALTLIKLARI KIRMIZI

Detaylı

MV VALFLERÝ ÝÇÝN KODLAMA SÝSTEMÝ CODING SYSTEM FOR MV VALVES. Emniyet valf ayar basýncý / Relief valve setting pressure

MV VALFLERÝ ÝÇÝN KODLAMA SÝSTEMÝ CODING SYSTEM FOR MV VALVES. Emniyet valf ayar basýncý / Relief valve setting pressure MONOBLOK YÖN KONTROL VALFLERÝ MV VALFLERÝ ÝÇÝN KODLAMA SÝSTEMÝ CODING SYSTEM FOR MV VALVES MV 025 DD C1C1 MM 170 Emniyet valf ayar basýncý / Relief valve setting pressure Kumanda Tipi / Control Type L:

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US Pek Makina Ltd. Şti. 1995 yılında bir aile şirketi olarak Eskişehir Baksan Sanayi Sitesinde 400 m² bir imalathanede üretime başladı ve kısa sürede bu küçük işletmede büyük işler başardı.

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı