Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Hakkýmýzda Akdeniz Makina 1991 yýlýnda Ýstanbul da kurulmuþtur. Akdeniz Makina otomotiv, beyaz eþya, inþaat, pano, çelik eþya, raf, çelik kapý, avize sektörlerine uzman ve tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir. Akdeniz Makinanýn ana faaliyet alaný lcd - dijital elektronik punta makinalarý, alýn punta kaynak makineleri, hasýr ve bahçe çidi puntalama makinalarý, su soðutmalý punta kaynak trafolarý, plc, cnc ve servo kontrollü otomasyon tip punta kaynak makinalarýdýr. Ýhtiyaç ve talebe göre galvano redresörleri, þarj redresörleri, voltaj reðülatörleri, kaynak makinalarý, gazaltý kaynak makinalarý üretebilme kapasitesine ve tecrübesine sahiptir. Akdeniz Makina çeþitli yurt içi ve yurt dýþý fuar organizasyonlarýna katýlarak marka ve ülke tanýtýmýna önem vermektedir. Bunun sonucu olarak yurt içindeki birçok þehrimize yapýlan makina satýþlarýnýn yaný sýra, yurt dýþýnda Azerbaycan, Rusya, Yunanistan, Irak, Mýsýr, Suriye, Bulgaristan, Romanya, Fas gibi ülkelerede ihracatý bulunmaktadýr. Akdeniz Makina tarafýndan müþteri memnuniyetini, ürün güvenilirliðini, devamlýlýðý ve sürekli geliþimi saðlayabilmek için ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi kurulmuþ olup, TSE den hizmet yeri yeterlilik belgesi, sanayi ve ticaret bakanlýðýndan satýþ sonrasý hizmetleri yeterlilik belgesi, ilgili makine direktifleri kullanýlarak akredite olmuþ kuruluþlarda yapýlan bazý testler sonucu CE belgesi alýnmýþtýr. Akdeniz Makina bünyesinde Akdeniz, Oðuz ve Simler olarak üç marka ile, geliþen teknoljiyi takip ederek müþteri memnuniyeti ve talepleri doðrultusunda, kaliteden ödün vermeden yoluna devam etmektedir. AKDENÝZ MAKÝNA MÝB ve TÝAD ÜYESÝDÝR B.T: 24 / 08 / 2010 Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto Sanayi Sitesi 21. Sokak No: 620 Baþakþehir - Ýstanbul / TURKEY Tel /Faks: Tel: E-Posta:

2 Kullanan çok, problem yok a lot of user, no proplem Kalite Satýþ Sonrasý Destek Müþteri Memnuniyeti Garanti Punta Kaynak Makinalarý Ürün Kataloðu

3 Mutlaka Üreten Bir Toplum Olmalýyýz... Zorunlu Ýthal Ürünler c tipi kompakt askýlý punta makas tipi kompakt askýlý punta 01

4 A.P KVA Mekanik Ayaklý Punta Kaynak Makinasý 20 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý, Mekanik Ayaklý Sabit Punta Makinasý Kullaným Alaný: Beyaz Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Pano Ýmalatý, Stand Ýþleri vb. özel imalatlarda. 20 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Micro Processing, Accurate Adjustable, Coolant Systems, Mechanical Foot Spot Welding Machinery. For Purpose Use: Wire Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Panel manufacture 20 KVA Alýn Kaynak Makinasý 20 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Alýn Punta Makinasý Kullaným Alaný: Alýn Alýna Tel, Boru, Profil Puntalama, T konumunda Tel, Boru vb. puntalama iþleri ve Özel Ýmalatlar. 20 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Micro Processing, Coolant Systems, Face welding Machine. For Purpose Use: Face to face, wire pipe, profile welding works, T profile position wire and pipe and point welding works and products. A.A.K.20 A.P.20 20KVA Mekanik Ayaklý 20KVA 50A 8KA 2X6+6 50A kg ± 20Kg 505x1250x1300x590 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. 20KVA Alýn Kaynaðý 20KVA 50A 23KA 2X6+6 50A 310 N / bar 133kg ± 20Kg 475x670x1130 A.A.K

5 A.P KVA Uzun Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 30 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý, Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Stand Ýþleri, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb özel imalatlar. 30 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing Accurate Adjustable, Coolant Systems Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture 30 KVA Kýsa Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 30 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Stand Ýþleri, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb özel imalatlar. 30 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing Accurate Adjustable, Coolant Systems Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture A.P.30 30KVA Uzun Kollu Sabit Punta 30KVA 75A 20KA 2X A 310 N / bar 280kg ± 30Kg 520x1105x1460x425 30KVA Kýsa Kollu Sabit Punta 30KVA 75A 26.5KA 2X A 500 N / bar 270kg ± 30Kg 520x915x1460x225 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. A.P.30 A.P.30 03

6 A.P KVA Uzun Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 60 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Çelik Raf, Mutfak Eþya Sektörü, Çelik Kapý, Tel Izgara, Stand Ýþleri, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 60 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Coolant Systems with regulation spot welding machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture 60 KVA Kýsa Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 60 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Çelik Raf, Mutfak Eþya Sektörü, Çelik Kapý, Tel Izgara, Stand Ýþleri, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 60 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Coolant Systems with regulation spot welding machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture A.P.60 A.P.60 60KVA Uzun Kollu Sabit Punta 60KVA 150A 23KA 2X A 500 N / bar 320kg ± 30Kg 524x1105x1550x415 60KVA Kýsa Kollu Sabit Punta 60KVA 150A 27KA 2X A 780 N / bar 310kg ± 30Kg 524x915x1550x225 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. 04

7 A.P KVA Uzun Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 90 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 90 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Coolant Systems Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture 90 KVA Kýsa Kollu Sabit Punta Kaynak Makinasý 90 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 90 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Coolant Systems Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture A.P.90 A.P.90 90KVA Uzun Kollu Sabit Punta 90KVA 225A 20.5KA 2X A 785N / bar 450kg ± 30Kg 525x1170x1735x455 90KVA Kýsa Kollu Sabit Punta 90KVA 225A 27.5KA 2X A 1220N / bar 415kg ± 30Kg 535x980x1735x250 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. 05

8 A.P KVA Projeksiyon Punta Kaynak Makinasý 120 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Projeksiyon Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 120 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable Water Coolant Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture 150 KVA Projeksiyon Punta Kaynak Makinasý 150 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Projeksiyon Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Doðal gaz Kelepçesi, Avize Üretimi vb. özel imalatlar. 150 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable Water Coolant Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. Naturel gas clmp, Chandelier Manufacture A.P KVA Projeksiyon P.K.M. 120KVA 300A 31KA 2X A 1220 N / bar 514kg± 50Kg 535x980x1735x KVA Projeksiyon P.K.M. 150KVA 375A 32KA 2X A 2000 N / bar 550kg± 50Kg 600x1120x1800x265 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. A.P.120 A.P

9 A.P KVA Projeksiyon Punta Kaynak Makinasý 180 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Projeksiyon Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Ev Aletleri, Tel Izgara, Stand Ýþleri vb. özel imalatlar. 180 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable Water Coolant Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. 300 KVA Projeksiyon Punta Kaynak Makinasý 300 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Projeksiyon Sabit Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Ev Aletleri, Tel Izgara, Stand Ýþleri vb. özel imalatlar. 300 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable Water Coolant Spot Welding Machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. A.P KVA Projeksiyon P.K.M. 180KVA 450A 33KA 2X A 2000 N / bar 590kg ± 50Kg 600x1120x1800x KVA Projeksiyon P.K.M. 300KVA 750A 42KA 2X A 2000 N / bar 900kg ± 50Kg 675x1260x1920x265 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. A.P.120 A.P

10 A.P. Masa KVA Masa Punta Kaynak Makinasý 20 KVA, 2 Faz, 400V/50Hz, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý Masa Punta Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Stand Ýþleri vb. özel imalatlar. 20 KVA, 2 Phase, 400V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable Water, Coolant Spot Welding Machinery. For Purpose Use: Kitchen Machines, Home Machines, Wire Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works. 150 KVA Grup Punta Kaynak Makinasý 2 Faz, 400V/50Hz, 1x150 KVA tek trafolu, Mikro Ýþlemcili, Pnömatik, Su Soðutma Sistemli,Punta Makinasý. Ýþ durumuna göre 3 fazlý ve istenilen güçte çok trafolu,plc Kontrollü, Servo Motorlu, Tel Sektörü için enlemesine olan Teller Þarjörden beslemeli olarak imal edilebilir. Kullaným Alaný: Otomativ Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Çelik Raf, Çelik Raf, Tel Izgara, Stand vb. özel imalatlarda kullanýlýr. 2 Phase, 400V/50Hz, 1x150 KVA, single transformer, Micro Processing, Accurate Adjustable, Pneumatic, Water Coolant system welding Machinery. For Purpose Use: Automotive, Kitchen Machines, Home Machines, Stainles Unit, Stainles Screen, Wire Grid, Stand Work, Special Purpose A.P KVA Masa Punta 20KVA 50A 20KA 2x6+6 50A 310 N / bar 167kg ± 20Kg 900x810x1150x KVA Grup Punta 150KVA 375A 18KA 2x A 500 N / bar 1000kg ± 50Kg 1620x4000x1485 Not: Ürünlerimiz istenildiðinde akým okumalý ve oransal valf ile basýnç kontrollü olarak üretilebilmektedir. A.P.Masa 20 A.P.G

11 250 A Gaz Altý K.M. 250 A Gaz Altý Kaynak Makinasý Makinasý MIG / MAG 250A Ýnce ve orta kalýnlýktaki alüminyum ve paslanmaz demir gibi metallerin, özlü veya normal tellerle kaynagýnda kullanýlabilen, profesyonel, basit kullanýmlý, güvenilir, saðlam, ekomomik ve yarý otomatik gazaltý kaynak makinasýdýr. MIG / MAG 250A is an economic and semi-automatic gas sheilded welding machine which can weld thin and medium size iron, aluminium and stainless steel with either cored or normal wires zhich is very professional easy to use, strong and reliable amons its similars Çanta Kaynak 230 V / 50 Hz, 250 Amper A.C., Çanta Kaynak Makinasý, Fan Soðutmalý, mm Elektrotlar için Çanta Kaynak Kullaným Alaný: Hafif Konstrüksiyon, Bakým-Onarým, Ýnþaat Demir Doðrama, Montaj ve yerinde imalatta kullanýlý. 250 V / 50 Hz, 250 A, A.C. Wirth bag type welding machine, with fan cooling, mm electrodes for. For Purpose Use: Light construction, Repair after service building, Steel and mounting operation Arabalý Kaynak V/50Hz, 400 Amper A.C., Arabalý Kaynak Makinasý Fan Soðutmalý Hassas Akým Ayarý Saðlayan Manyetik Þöntlü 2,5-3,25 mm Elektrotlar için Arabalý Kaynak Kullaným Alaný: Kontrüksiyon, Bakým Onarým, Ýnþaat, Demir Doðrama Montaj ve yerinde imalatta kullanýlýr V/50Hz, 400 Amp. A.C, Cartridge Welding Machine, Fan Cooling Accuracy Current Adjustable magnetic kor 2,5-3,25 Electrodes For. For Purpose Use: Construction, Repair Operation, Iron, Steel and Maunting Operation. Akým Ayar Sahasý / Current range Açýk devre voltajý / Open circuit voltage Çýkýþ Güçü / Output power Güç Faktörü (COS Q) / Power factor Soðutma/ Cooling Tel çapý / Wire diameter Boyut (ExBxY) / Dimension (ExBxY)mm 250 A Gaz altý Kaynak Makinasý 250 A Çanta Kaynak Makinasý A 400 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 36 V 56 V 7 KVA 6 KVA F F Kg 27 Kg 365x900x x420x A Araba Kaynak Makinasý A / V -50 Hz 61 V 13 KVA 0.7 F - 95 Kg 490x800x535 09

12 A.P.D KVA Dikiþ Kaynak Makinesi 180 KVA, 2 faz 400 V/50Hz, Pnömatik,Mikro Ýþlemcili, lý, Dikiþ Kaynak Makinasý Kullaným Alaný: Otomotiv Sektörü, Radyatör panel imalatý vb. özel imalatlarda. 180 KVA, 2 Phase 400 V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Accurate Adjustable, Water Coolant Seam welding machinery, For Purpose Use: Automotive, Radiator Manufactoring, Special Purpose Manufactoring Works. Direnç Kaynak (Punta) Trafolarý Nominal Güç Nom. Prmer gerilimi Nom. Sekonder gerilimi Nom. Prmer akýmý Boyutlar (ExBxY) 300 KVA 400 V/50Hz 12,5 V 750 A 360x747x KVA 400 V/50Hz 10 V 450 A 255x600x KVA 400 V/50Hz 8,9 V 375 A 255x525x KVA 400 V/50Hz 8,3 V 300 A 255x525x KVA 400 V/50Hz 7,1 V 225 A 255x505x KVA 400 V/50Hz 5,9 V 150 A 255x420x KVA 400 V/50Hz 5,7 V 75 A 200x440x170 A.K.D.180 / A.P.T 180 KVA Dikiþ Kaynak Makinasý 180KVA 450A 33KA 2x A 2000 N / bar 650kg ± 50Kg 600x1200x1210x410 10

13 Silmer Punta Kaynak Makinalarý S.P KVA Ayaklý Silmer Punta Makinasý 12 KVA 230 V ve 400 V/50Hz 2 Faz, Kýzaklý, Mekanik Ayaklý, lý, Punta Makinasý Kullaným Alaný: Demir esaslý Saç Pano, Soba ve Borularý, Çelik Eþya Tel Izgara ve Stand Ýþlerinde Paslanmaz Saç Ýþlerinde ve özel imalatlarda. 12 KVA 230 V and 400 V/50Hz, 2 Phase Coolant system with regulation point welding machinery. For Purpose Use: Wire Grid, Stabd Work, Special Purpose Manufactoring Works. 40 KVA Silmer Punta Kaynak Makinasý 40 KVA 2 faz 400 V/50Hz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili,lý, Kýzaklý Sabit Punta Kaynak Makinasý S.P.40 Kullaným Alaný: Otomotiv Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü Mutfak Eþya ve Ev sektörü Tel Izgara, Sepet ve Stand Ýþleri vb. özel imalatýnda. 40 KVA 2 Phase 400 V/50Hz, Pneumatic, Micro Processing, Coolant System with regulation point welding machinery. Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works KVA Silmer Punta Makinasý 70 KVA, 100 KVA, 150 KVA güçlerinde üretim yapýlmaktadýr. 400 V/50Hz, 2 Faz, Pnömatik, Mikro Ýþlemcili, lý, Kýzaklý Punta Kaynak Makinasý S.P.100 Kullaným Alaný: Otomotiv Sektörü, Beyaz Eþya Sektörü, Mutfak Eþya Sektörü, Tel Izgara, Sepet, Doðalgaz Kelepçesi, Avize Üretimi ve Özel Ýmalatlarda. 70 KVA, 100 KVA, 150 KVA Purpose Manufactoring. 400 V/50Hz 2 Phase, Pneumatic Micro Processing Coolant System Spot Welding machinery. For Purpose Use: Automative, Kitchen Machines, Home Machines, Wire Grid, Stand Work, Special Purpose Manufactoring Works, Naturel gas clamp, Chandelier manufacture. 12 KVA Ayaklý Punta 12KVA V / 50Hz 30A 10KA 2X4+4 25A - 170kg ± 20Kg 370x900x1100x KVA Silmer Punta 40KVA 100A 25KA 2X A 310 N / bar 250kg ± 20Kg 470x968x1410x KVA Silmer Punta 100KVA 250A 29KA 2X A 785 N / bar 500kg ± 50Kg 530x1075x1510x370 11

14 Kývýlcým Alýn P. K. M. 150 KVA Kývýlcým Alýn Punta Kaynak Makinasý 150 KVA, 400V/50Hz, hidrolik, mikro iþlemcili, su soðutmalý, kývýlcým alýn punta makinasý. Kullaným Alaný: Volan diþli, jant, kare ve yuvarlak demir alýn kaynaðý 150kva,400V/50Hz, hydraulic, microprocessing, coolant system flash butt weld machine. For Purpose Use: flywheel gear, wheel rim, square and circular iron butt welding Mekanik Ayaklý Alýn Kaynaðý 10 KVA Mekanik Ayaklý Alýn Kaynaðý 10 KVA, 2 faz, 400V/50Hz, manuel alýn kaynak makinasý. Kullaným alaný: Tel sektörü 10 KVA, 2Phase, 400V/50Hz, manuel butt welding machine. For Purpose Use: wire industry Kaporta Çektirme Makinasý 8KVA Kaporta Çektirme Makinasý 8 KVA, 230V/50Hz, mikro iþlemcili, kaporta çektirme makinasý. Kullaným alaný: otomotiv endüstrisi. 8KVA, 230V/50Hz, micro processing main body pull machine. For Purpose Use: automotive industry. 12

15 Özel Yapým Punta Kaynak Makinalarý Özel Yapým Punta Makinasý Çift Eksen (x-y) çalýþabilen, z hareketi pistonlarla saðlanabilen. Pnömatik, servo sistemli, Plc Kontrollü otomatik punta kaynak makinasý Kullaným Alaný: Tel ýzgara, asansör kapýlarý, çelik kapý sektörü, raf takviyesi, dosya dolap ayar sacý ve özel imalatlarda Duble axis (x-y) working, z axis working for pistons, pneumatic, servo system, plc control automatic spot welding machine For Purpose Use: Grill, lift door, steel door, sheet iron cabinet door, special purpose. Doðal Gaz Kelepçesi Puntalama Makinasý 60 KVA, 400V/50Hz, pnomatik, döner tablalý, plc kontrollü, servo sistemli, doðalgaz kelepçesi puntalama makinasý. Kullaným Alaný: Doðalgaz kelepçe sektörü. 60 KVA,400V/50Hz, pneumatic, turntable, plc control, servo system, natural gas clamp welding machine. For Purpose Use: clamp industry 13

16 Özel Yapým Punta Kaynak Makinalarý Servo Kontrollü Grup P.K.M Tek Eksen (x) otomatik çalýþabilen, servo sistemli, grup punta kaynak makinasý Kullaným Alaný: Tel çift ve hasýr tel sektörü ve özel imalatlar Single Axis (x) automatic working, servo system, group spot welding machine For Purpose Use: Wire fence, wicker wire, special purpose Ocak Üstü Izgara Puntalama Makinasý 2X90 KVA, 2Faz, 400V/50Hz, pinomatik, mikro iþlemcili, su soðutmalý punta kaynak makinasý Kullaným Alaný: beyaz eþya sektörü. 2X90KVA,2Phase, 400V/50Hz, pneumatic, micro processing,coolent system, spot welding machine. For Purpose Use: Kitchen machine industry. 14

1) Toplu Malafa / Ball Mandrel 2) Büküm Kalýbý / Bending Die 3) Kaþýk / Wiper Die 4) Clow Collet / Pens 5) Kýzak / Pressure Die 1 2 4 5 3 Ýkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Baðcýlar - Güngören Sanayi Sitesi,

Detaylı

SEMI-AUTO MITER BAND SAW MACHINE KMT 350 KDG SEMI-AUTO MITER 4 kw, ~ 1400 rpm 0,37 kw, ~ 1400 rpm 0.12 kw, ~ 2800 rpm m/min 4350 x 34 x 1.1 mm 1

SEMI-AUTO MITER BAND SAW MACHINE KMT 350 KDG SEMI-AUTO MITER 4 kw, ~ 1400 rpm 0,37 kw, ~ 1400 rpm 0.12 kw, ~ 2800 rpm m/min 4350 x 34 x 1.1 mm 1 KMT 400 KDG SEMI-AUTO MITER BAND SAW MACHINE 400 mm 300 mm 270 mm 400 mm 300 mm 270 mm 400 x 500 mm 300 x 400 mm 270 x 400 mm 4 kw, ~ 1400 rpm 0,37 kw, ~ 1400 rpm 0.12 kw, ~ 2800 rpm 25-90 m/min 4650 x

Detaylı

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake

CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control. HCNC Serisi Abkant Presler HCNC Series Press Brake CNC Kontrollü Hidrolik Abkant Presler Hydraulic Press Brakes CNC Control Serisi Abkant Presler Series Press Brake Hassas büküm kabiliyeti Kolay programlanabilir kontrol paneli Kaynaklı çelik gövde Çift

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

Lincoln Electric EMEA Lincoln Electric EMEA SPEEDTEC 180C & 200C. Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün. Kasım 2012. www.lincolnelectric.

Lincoln Electric EMEA Lincoln Electric EMEA SPEEDTEC 180C & 200C. Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün. Kasım 2012. www.lincolnelectric. Lincoln Electric EMEA SPEEDTEC 180C & 200C Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün Kasım 2012 www.lincolnelectric.eu INVERTER GÜÇ KAYNAKLARI MULTIPROCESS Birçok Uygulama, Birçok Nokta Tek Ürün Kaportacılar

Detaylı

CAFETERIA AND COOKING UNITS

CAFETERIA AND COOKING UNITS Salamander Izgara-Elektrikli Salamander Grill-Electric Operated KOD PİŞİRME YÜZEYİ (mm) GÜÇ (W) ENERJİ AĞIRLIK (kg) ÖLÇÜLER (mm) Code Cooking surface (mm) Power (W) Energy Gross (kg) Dimensions (mm) KLG

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman

Güçlü Hedefler İçin Her Zaman Güçlü Hedefler İçin Her Zaman OTOMOTİV SANAYİ MAKİNA VE YEDEK PARÇA İMALATÇILARI ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE KLİMA SANAYİ ENDÜSTRİYEL MUTFAK PANO VE TABELA İMALATÇILARI RAF VE RAF AKSESUAR İMALATÇILARI

Detaylı

MAXIMUM GÜÇ MAXIMUM PERFORMANS Katalog Catalog

MAXIMUM GÜÇ MAXIMUM PERFORMANS Katalog Catalog MAXIMUM GÜÇ MAXIMUM PERFORMANS 2016 Katalog Catalog Kaynak makinaları üretiminde geçmişten gelen birikimiyle sektörün lideri Sürekli AR-GE çalışmalarıyla müşteri ihti yaçlarına dönük en gelişmiş ürünleri

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

CONVECTION and COMBI OVENS. KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR

CONVECTION and COMBI OVENS. KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR CONVECTION and COMBI OVENS KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR CONVECTION and COMBI OVENS (electricity) 262 KONVEKSİYONLU ve KOMBİ FIRINLAR (elektrikli) K786 600x535x570 43 0,28 2670 230 V, 50 Hz 938 Tray

Detaylı

info@alperelektronik.com.tr

info@alperelektronik.com.tr MESHMATIC P - SERIES HKM P-SERIES STEEL MESH WELDING MACHINES *HKM P-SERIES STEEL MESH WELDING MACHINES DESIGNED FOR PRODUCING OF VARIOUS TYPES OF STEEL MESH PANELS SPEEDY. *HKM P-SERİSİ ÇELİK HASIR KAYNAK

Detaylı

DİKEY BAĞLAMA KENETLER

DİKEY BAĞLAMA KENETLER İY BAĞAMA NTR MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-BU, 202-BU, 203-BU, 204-BU, 205 BU ullanım Alanları: MO:203-M,204-M Bir bağlantı elamanı olan kenet çesitli

Detaylı

C: Tel ile kontrol / Cable control

C: Tel ile kontrol / Cable control C: Tel ile kontrol / Cable control DÝLÝMLÝ YÖN KONTROL VALFLERÝ SECTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVES Hidrolik Devre Paralel devre, Açýk merkezli Hydraulic Circuit Parallel circuit, open center Sürgü Opsiyonlarý

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı

20 Katalog Cataloq 14

20 Katalog Cataloq 14 20 Katalog Cataloq 14 Kaynak makinaları üretiminde geçmişten gelen birikimiyle sektörün lideri Sürekli AR-GE çalışmalarıyla müşteri ihtiyaçlarına dönük en gelişmiş ürünleri sunan Özen Makina, iç dinamiklerinde

Detaylı

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler:

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler: ÖZEL KENETLER MODEL:207-,101EK,Y-ÖZEL,204L-ÖZEL Kullanıldığı Sanayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, Seramik, hşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım lanları:

Detaylı

ПК 05-1226 _02. METAL SAC i LEME MAKINALARI SHEET METAL WORKING MACHINERY

ПК 05-1226 _02. METAL SAC i LEME MAKINALARI SHEET METAL WORKING MACHINERY ПК 05-1226 _02 METAL SAC i LEME MAKINALARI SHEET METAL WORKING MACHINERY Abkant Pres Hidrolik Hydraulic Press Brakes APH APH 2103x40 APH 2604 x 60 APH 2606 x 90 APH 3104x90 APH 3106x120 APH 3108x160 APH

Detaylı

Mükemmel izler bırakır...

Mükemmel izler bırakır... Mükemmel izler bırakır... ATA MAKİNE İMALAT SANAYİ BAS- ÇEK VE YÜRÜTMELİ OVALAMA INFEED AND THROUGHFEED ROLLING VİDA VE PROFİL OVALAMA MAKİNELERİ THREAD AND PROFILE ROLLING MACHINES AK 20 AK 40 AK 50 ENERJİ

Detaylı

MAFSALLI ÇOK AMAÇLI KENETLER

MAFSALLI ÇOK AMAÇLI KENETLER Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MOL: 501 M,502 M,503 M,504 M 501 ML,502

Detaylı

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK

MAKİNA PARKI / MACHINE PARK PARKI / MACHINE PARK P101 P102 P103 P104 P105 P106 P107 P108 P109 P110 P111 P112 C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical Press C Tipi Mekanik Pres C Type Mechanical

Detaylı

¾d¾1'(.¾/(5 Sayfa.D\QDN 0DNLQDODU (QMHNVL\RQ (N 3DUoDODU.RQIHNVL\RQ (N 3DUoDODU (OHNWURI ]\RQ (N 3DUoDODU dholn *HoLƵOHU YH )ODQƵODU

¾d¾1'(.¾/(5 Sayfa.D\QDN 0DNLQDODU (QMHNVL\RQ (N 3DUoDODU.RQIHNVL\RQ (N 3DUoDODU (OHNWURI ]\RQ (N 3DUoDODU dholn *HoLƵOHU YH )ODQƵODU Sayfa AL 160 KAYNAK MAKİNALARI / Welding Machines POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNESİ POLYETHYLENE PIPE BUTT WELDING MACHINE Teknik Özellikler / Technical Features Kaynak yapılabilen dış çaplar / Welding

Detaylı

HAVALI SİSTEM KENETLER

HAVALI SİSTEM KENETLER HAVALI SİSTEM KENETLER Kullanıldığı Sanayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, Seramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: ir bağlantı elamanı

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

YATAY BAĞLAMA KENETLER

YATAY BAĞLAMA KENETLER YATAY AĞLAMA KNTLR Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MODL:105-U,105-UT,210-U,210-UT,223-U,223,UT,

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir.

GENERAL CATALOGUE. KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile. şirketidir. GENERAL CATALOGUE KİBAROĞLU, otomotiv sektörüne faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir aile şirketidir. KİBAROĞLU is a family owned company established to operate in the automotive industry. KİBAROĞLU,

Detaylı

REDLINE HVAC ++ PROLINE.

REDLINE HVAC ++ PROLINE. REDLINE HVAC ++ PROLINE www.gaztekmakina.com.tr Kaynaklı İmalat Sektöründe Üretim Yapan Siz Değerli Müşterilerimizin Üretim Standartlarını Geliştirmek Amacı İle Kaliteli, Hızlı Ve Ekonomik Çözümler Sunan

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

SOFTAOGLU MAKINA TIRE RETREADING MACHINE CO.

SOFTAOGLU MAKINA TIRE RETREADING MACHINE CO. www.softaoglu.com.tr e-mail: softaoglu32@hotmail.com Tel: +90 246 218 28 38 Fax: +90 246 223 55 48 Adres: Yeni Sanayi Sitesi 9. Blok No:9 Merkez-ISPARTA SMS 2500 BUFFER PLC RASPA PLC Web: www.softaoglu.com.tr

Detaylı

SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS

SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS SERVICE & GARAGE EQUIPMENTS RS 10-28 wl 01 HYDRAULIC RIM STRAIGHTENING MACHINE WITH LATHE HİDROLİK TORNALI JANT DÜZELTME MAKİNESİ RS 28 wl GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES 10-28 Ölçülerde / For sizes

Detaylı

Certificate of Approval Certificate of Approval This certificate confirms that the company below complies with the following standard: This certificate confirms that the company below complies with the

Detaylı

HOT - COLD & NEUTRAL DISPLAY

HOT - COLD & NEUTRAL DISPLAY SICAK - SOĞUK ve NÖTR TEŞHİR ÜNİTELERİ HOT - COLD & NEUTRAL DISPLAY SICAK - SOĞUK ve NÖTR TEŞHİR ÜNİTELERİ 47 HOT - COLD & NEUTRAL DISPLAY UNITS Wide range of products adding great value for your display

Detaylı

Maxima Maxima MF Optima Minima Askı Punta Trafo Entegre Kondansatör Dikiş Masa Punta Mini Alın 3-Faz DC Pelikan TÜRKÇE

Maxima Maxima MF Optima Minima Askı Punta Trafo Entegre Kondansatör Dikiş Masa Punta Mini Alın 3-Faz DC Pelikan TÜRKÇE TÜRKÇE Maxima Maxima MF Optima Minima Askı Punta Trafo Entegre Kondansatör Dikiş Masa Punta Mini Alın 3-Faz DC Pelikan COŞKUNÖZ BUSINESS GROUP COŞKUNÖZ EDUCATION FOUNDATION COŞKUNÖZ R&D AUTOMOTIVE MACHINERY

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines

Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines KN/100 HB A Modeli Type Flaş Alın Kaynak Makinaları Flash butt Welding Machines KN/100

Detaylı

DANIÞ ELEKTRÝK CÝHAZLARI SAN. ve TÝC. R ULSELINE R DNS Firmamýz Sektöründe 32 Yýllýk Tecrübe ile, Türkiye Elektrik ve Elektronik iyasasýna Deðiþken Þehir Voltajýný Düzenleyen Normal Düzeyine Getiren Voltaj

Detaylı

Boru Bükme Makinaları

Boru Bükme Makinaları boru bükme makinası boru bükebilme sıkma makarası motor tahrikli motor ile hassas büküm fren balatası soğutma fanı Motor ile The Precision of Degree With Brake Motor büküm Motor Max.gücü 190 bending kw

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

YETERLİLİKLER LİSTESİ

YETERLİLİKLER LİSTESİ 1. Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 10UY0004-5 5 5 yıl 24 ay Tecrübe sürüşü öncesi test işlemleri Tecrübe sürüşü test işlemleri Tecrübe sürüşü sonrası test işlemleri 2. Makine Bakımcı 10UY0002-3 3 5 yıl 24

Detaylı

PUSH PULL CABLES & CONTROL SYSTEMS 130

PUSH PULL CABLES & CONTROL SYSTEMS 130 KT-016-001 PUSH PU CABES & CONTRO SYSTEMS 130 179.5 135 55 K T S KT-016-001 B 329 A 329 KT-016-001 Transmixer throttle and hydraulic motor control box. Outer Casing : Aluminium, Gearset : Steel Standard

Detaylı

cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue

cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue cut/series Ürün Kataloğu Product Catalogue cut/ CS cut/6 CFE CS 41x1.3x68 mm Tam Otomatik PLC Servo / Full Automatic PLC Servo 9 6 mm 23,62 inch 6 x 6 mm 6 x 6 mm 5 x 6 mm,87 x 23,62 inch 3 / / 7.5 hp/

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

TURMAK MAKİNA. Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için. Çelik İnşaat İskelesini. tercih ediniz...

TURMAK MAKİNA. Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için. Çelik İnşaat İskelesini. tercih ediniz... 1 TURMAK MAKİNA Yarım asırlık tecrübe... İş güvenliğiniz için Çelik İnşaat İskelesini tercih ediniz... 2 Hakkımızda... Turmak; 50 yılı aşan üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterileri

Detaylı

Express Weld Kaynak Makinaları Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi 26 Eylül 2011 İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No.

Express Weld Kaynak Makinaları Tavsiye Edilen Son Kullanıcı Fiyat Listesi 26 Eylül 2011 İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No. Express Weld Kaynak Makinaları İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No. Inverter 161 Ultra Makina 26-Eyl-2011 EXW 01-02 Inverter 251 Ultra Makina 26-Eyl-2011 EXW 01-04 Plasma 60 Ultra Makina

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4)

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4) REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550- / RGM 3050-) GENEL ÖZELLİKLER * RGM tipi redüktörlü giyotun makaslar saç, metal ve plasti mesmek

Detaylı

ARKUR ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ARKUR ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Değerli müşterimiz... Firmamızın felsefesi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak analiz ederek, isteğinden fazlasını sağlayabilecek proje çalışmalarını yapmak ve uygulamaktır. Proje çalışmaları sırasında

Detaylı

ASO METES İKTİSADİ İŞLETMESİ. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: METAL ALANI

ASO METES İKTİSADİ İŞLETMESİ. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: METAL ALANI ASO METES İKTİSADİ İŞLETMESİ SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 31.1.017 METAL ALANI 1-11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Ücret: (4TL) A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

MSY 32. Yarı otomatik boru-profil bükme makinası Semi Automatic pipe-tube bending machine. Teknik Bilgiler. Technical Data. www.btsmakina.

MSY 32. Yarı otomatik boru-profil bükme makinası Semi Automatic pipe-tube bending machine. Teknik Bilgiler. Technical Data. www.btsmakina. MSY 32 Yarı otomatik boru-profil bükme makinası Semi Automatic pipe-tube bending machine Max. Boru Çapı 32 Max. Boru Et Kalınlığı (mm) 2 Max. Büküm Yarıçap (mm) 300 Max. Büküm Derecesi ( 0 ) 190 Boru Büküm

Detaylı

ÇETİNKAYA PANO ÇETİNKAYA PANO

ÇETİNKAYA PANO ÇETİNKAYA PANO 2017 Fiyat Listesi 1979 yılında elektrik sektöründe faaliyetine başlamış olan ÇETİNKAYA PANO, 38 yıllık sektör tecrübesiyle imalat sahasını geliştirerek ve pazar payını günden güne arttırarak iç ve dış

Detaylı

Express Weld Kaynak Makinaları 01 Ağustos 2012 İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No.

Express Weld Kaynak Makinaları 01 Ağustos 2012 İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No. Express Weld Kaynak Makinaları İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No. Inverter 201 Ultra PFC Makina 1-Ağu-2012 EXW 01-01 Inverter 251 Ultra PFC Makina 1-Ağu-2012 EXW 01-02 Plasma 60 Ultra

Detaylı

www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com

www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com Merkez: Plevne Cad. No: 40 Gülveren/Mamak/ANKARA Tel: 0 312 363 99 33 (pbx) Fax: 0312 363 94 92 Fabrika: Taşpınar Köyü Mevkii No: 1 Çubuk/ANKARA Tel: 0 312 837 76

Detaylı

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler PRES ÇAKMA SOMUN VE CİVATALAR Otomotiv Beyaz eşya

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ

KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ 06/2013 www.oerlikon.com.tr ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAĞI İNVERTÖR SERİSİ DC kaynak invertörü, 5 mm elektroda kadar tüm elektrod tiplerinde kaynak kabiliyeti, Potansiyometre ile hassas

Detaylı

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi KAYNAK ve KESME MAKiNELERi 2016 ÜRÜN KATALOĞU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA PoWerPlus+ MMA / TIG / MIG / Plazma Serisi Makineler Inverter MMA DC Kaynak Makineleri 5-8 Tek Fazlı MIG-MAG Sinerjik Gazaltı Kaynak Makineleri

Detaylı

MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ

MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ MLS-310 MANYETİK LİNEER ENCODER SİSTEMİ KENDİNDEN YATAKLANMIŞ KAPALI ÖLÇÜM SİSTEMİ Manyetik Temassız Lineer Encoder Sistem 5 µm 'den 62,5 µm ' ye kadar Çözünürlük Değerleri 0,001-0,005-0,010-0,025-0,050

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ TİCARET A.Ş.

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ TİCARET A.Ş. MESLEKİ YETERLİLİK SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ TİCARET A.Ş. SINAV VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Geçerlilik Tarihi: 31 Aralık 2015 1-12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı seviye 3 550TL 12UY0053-3

Detaylı

Askaynak & Expressweld Kaynak Makineleri 22 Ocak 2018 İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No.

Askaynak & Expressweld Kaynak Makineleri 22 Ocak 2018 İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No. Askaynak & Expressweld Kaynak Makineleri İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No. Inverter 151 Ultra PFC Makine 22-Oca-2018 AS/EXW 01-01 Inverter 155 Super Makine 22-Oca-2018 AS/EXW 01-02

Detaylı

MV VALFLERÝ ÝÇÝN KODLAMA SÝSTEMÝ CODING SYSTEM FOR MV VALVES. Emniyet valf ayar basýncý / Relief valve setting pressure

MV VALFLERÝ ÝÇÝN KODLAMA SÝSTEMÝ CODING SYSTEM FOR MV VALVES. Emniyet valf ayar basýncý / Relief valve setting pressure MONOBLOK YÖN KONTROL VALFLERÝ MV VALFLERÝ ÝÇÝN KODLAMA SÝSTEMÝ CODING SYSTEM FOR MV VALVES MV 025 DD C1C1 MM 170 Emniyet valf ayar basýncý / Relief valve setting pressure Kumanda Tipi / Control Type L:

Detaylı

PİZZA FIRINLARI PIZZA OVENS PİZZA FIRINLARI

PİZZA FIRINLARI PIZZA OVENS PİZZA FIRINLARI PİZZA FIRINLARI S PİZZA FIRINLARI 33 S No compromise on quality for great pizza and baking results Mükemmel pizzalar için kaliteden ödün vermeyen fırınlar 34 PİZZA FIRINLARI LZ2504 800x720x390 58 0,29

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

ARKUR ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ARKUR ELEKTRONİK OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Değerli müşterimiz... Firmamızın felsefesi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak analiz ederek, isteğinden fazlasını sağlayabilecek proje çalışmalarını yapmak ve uygulamaktır. Proje çalışmaları sırasında

Detaylı

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey.

Panjur Kataloðu 2010 M7. Her þey kolaylýkla. Kolaylýkla her þey. Panjur Kataloðu Her þey kolaylýkla. 2010 M7 Kolaylýkla her þey. Alüminyum Motorlu Panjur Sistemi No 1 2 3 4 5 10 14 15 16 17 Açýklama Panjur Kutusu Yan Kapak Lamel Sekizgen Boru Yan ve Alt Profiller Motor

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

Expressweld Kaynak Makineleri 17.04.2015 İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No.

Expressweld Kaynak Makineleri 17.04.2015 İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No. Expressweld Kaynak Makineleri İçindekiler / Index Ürün Adı Geçerlilik Tarihi Sayfa No. Inverter 151 Ultra PFC Makine EXW 01-01 Inverter 175 Ultra PFC Makine EXW 01-02 Inverter 201 Ultra PFC Makine EXW

Detaylı

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI

HAKKIMIZDA ÜRETİM ALANLARI HAKKIMIZDA Cephe Ulaşım Sistemleri ve Hafif inşaat makineleri üretiminin lider isimlerinden olan şirketimiz, Ankara da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ademsan Makine; bina

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

Akıs. Basınç. Seviye. Sıcaklık. Analiz. Kontrol. Bass Instruments. The Fluid Control Expert

Akıs. Basınç. Seviye. Sıcaklık. Analiz. Kontrol. Bass Instruments. The Fluid Control Expert Akıs Basınç Seviye Sıcaklık Analiz Kontrol The Fluid Control Expert Akışkan Kontrol Uzmanı Hakkımızda Bass Ölçme Enstrümanları Ltd.Şti. Akışkanların ölçülmesi,izlenmesi ve kontrol edilmesi ile ilgili özel

Detaylı

Pnömatik Komponentler

Pnömatik Komponentler Bornova Caddesi No: 9/7H Öztim İş Merkezi TR 370 Işıkkent - Bornova / İZMİR Tel :+90 232 472 23 pbx Fax :492 00 www.izmir.com Komponentler Ürün Kataloğu 1 2 F/RL+M AS SERİSİ HAVA HAZIRLAMA ELEMANLARI R

Detaylı

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers.

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers. Türkiye nin Krikosu Jack of Turkey VİZYONUMUZ Hedef kitlesine verdiği önem ve kendini sürekli geliştiren yapısı ile sektörün en çok tercih edilen markası. MİSYONUMUZ Vizyonumuz doğrultusunda hidrolik sektöründeki

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1 Yayın Numarası: TR0702.13-03/27-01 Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları

www.lentus.com.tr içindekiler 5-6 Teleskobik 90 Açılır Bahçe Kapısı Motoru (24V.) Bariyerler Tüp Motorlar Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları Yana Kayar Bahçe Kapısı Motorları 1-2 800 Kg. Yana Kayar Bahçe Kapısı Motoru (220V.) Bariyerler 7-8 Bariyer 3 mt. 9-10 Bariyer 6 mt. Tüp Motorlar 19-20 Tüp Motorlar içindekiler 3-4 1500 Kg. Yana Kayar

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014

makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014 makina sanayii ÜRÜN KATOLOÐU / 2014 Erat Makina 1994 yýlýnda Malatya Özsan Sanayi Sitesinde þahýs firmasý olarak kurulmuþtur. Trafo sektörüne yönelik alçak gerilim, yüksek gerilim ve trafo aksesuarý yapmakta

Detaylı

KMT 700 KDG YARI OTOMATİK SÜTUNLU D SEMI-AUTO MITER DOUBLE COLU Hassas Basınç - İnvertör - Hidrolik Fren Sensitive Presure - Inverter -Hydraulic Brake Malzeme Sehpası Material Infeed Table Talaş Fırçası

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

GARDROP SÝSTEMLERÝ . BÖLÜM.1 -. Dolap Asansörü Wardrobe Rod Lift Mechanizm SOHO Açýklama/Description 032734 Soho Dolap Asansörü 830-1170 mm > Estetik Görünüm > Min. 830 mm - Max. 1170 mm > Alüminyum Boru

Detaylı

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi 2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi Gövde : Tamamen metal profil konstrüksiyon.ön gerilim giderme işlemi yapılmış metal gövde. Ana freze Motoru

Detaylı

Information Technology Solutions

Information Technology Solutions Information Technology Solutions 10035 Sokak No: 3 A.O.S.B Çiğli / İzmir TÜRKİYE Posta Kodu : 35620 Tel :+90 232 328 23 86 Faks: +90 232 328 28 12 www.atekmuhendislik.com.tr info@atekmuhendislik.com Şirketimiz

Detaylı

şerit testere makineleri

şerit testere makineleri şerit testere makineleri 1984 Yılında aile şirketi olarak kurulan BekaMak Türkiyenin metal kesme makinaları (şerit ve hidrolik kollu Testere) üretiminin önder firmalarındandır. Yüksek kalitede genel amaçlı

Detaylı

iplasma PLAZMA-OXY KESİM

iplasma PLAZMA-OXY KESİM iplasma PLAZMA-OXY KESİM 1950 1971 1974 1981 1994 2001 2003 2011 MVD ilk makinasını imal etmiştir. İlk sac işleme makinası olan sac delme presini imal etmiştir. Ana üretim konusu olan ağır tip abkant presler

Detaylı

Modular Cooking Equipment

Modular Cooking Equipment Spacesaving High Performance Modular Cooking Equipment Yüksek performans Daha az enerji modüler pişirme ekipmanları 2 GC604 400x600x265 15 0,10 2x3600 COOKER Gas Body, panelling made of stainless steel.

Detaylı

Manuel bulaşık kabul tezgahı-önden

Manuel bulaşık kabul tezgahı-önden Electrolux bulaşık makineleri, Electrolux bulaşıkhane yardımcı ekipmanlarıyla birlikte kullanıldığında potansiyellerinin en üst noktasında performans gösterirler. Modüler yapıdaki Electrolux bulaşıkhane

Detaylı

POMPA ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ

POMPA ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ VE CNC EKİPMANLARI AŞ. ÜRÜN LİSTESİ VE ÖZELLİKLERİ HP1 50-120 Bar Arası Çalışma Dişli Pompa Sistemi (Winman) Dişli Pompa Sistemi (Casappa) Ops. 9lt /Dakika (Standart) 12/16 lt/dakika (Ops.) Tek Çıkışlı

Detaylı

BUZ MAKİNELERİ ICE MAKERS BUZ MAKİNELERİ

BUZ MAKİNELERİ ICE MAKERS BUZ MAKİNELERİ BUZ MAKİNELERİ BUZ MAKİNELERİ 39 Cold taste of flavour. Buzla zenginleştirilmiş lezzetler için 40 BUZ MAKİNELERİ CB 184A 345x400x590 31 0,14 320 220 V, 50 Hz 1.423 21 kg / 24 hour Buffer Storage 4 kg EAN

Detaylı

The Power to Save Energy.

The Power to Save Energy. The Power to Save Energy. SU SOĞUTMALI CHILLER + TCU CT SERİSİ Soğutma CT serisi chiller cihazları sayesinde her enjeksiyon makinesinin kalıbında ayrı ayrı su sıcaklıkları ile çalışılabilir. Dolayısıyla

Detaylı