DENEY VE EĞİTİM AMAÇLI MEKANİK, TEK EKSENLİ BİR SARSMA TABLASININ İMALATI VE PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEY VE EĞİTİM AMAÇLI MEKANİK, TEK EKSENLİ BİR SARSMA TABLASININ İMALATI VE PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6- Ekim 7, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6- October 7, Istanbul, Turkey DENEY VE EĞİTİM AMAÇLI MEKANİK, TEK EKSENLİ BİR SARSMA TABLASININ İMALATI VE PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI CONSTRUCTION OF AN EXPERIMENTAL AND EDUCATIONAL MECHANICAL, UNIAXIAL SHAKE TABLE AND INVESTIGATION OF ITS PERFORMANCE Tarık BARAN, A. Kamil TANRIKULU,Cengiz DÜNDAR3 ve A. Hamza TANRIKULU4 ÖZET Bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarında kurulan tek eksenli, mekanik bir sarsma tablasının özellikleri ve gerçekleştirilen performans testleri sunulmuştur. Tabla performansının belirlenmesi amacıyla üç set halinde deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneylerin ilk setinde, tablanın maksimum performansı, frekansı ~5 Hz aralığında ve genliği. cm/s den 4 cm/s ye kadar değişen harmonik hız kayıtları kullanılarak araştırılmıştır. Tabla için kullanışlı frekans aralığı ~5 Hz olarak belirlenmiştir. İkinci set deneylerde, tabla üzerinde tek serbestlik dereceli bir yapı modeli, tabla hassasiyetini belirlemek amacıyla harmonik hareket altında test edilmiştir. Deney sonuçları sayısal sonuçlarla karşılaştırılarak tablanın ve veri toplama sisteminin (VTS) yeterli miktarda hassas olduğu görülmüştür. Deneylerin son seti, sistemin gelişigüzel deprem verisi altındaki performansının başarılı olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlara, imal edilen sarsma tablası sisteminin kabul edilebilir performansa sahip olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Sarsma tablası, Yapı dinamiği, Deprem mühendisliği ABSTRACT In this study, a mechanical, uniaxial shaking table properties and achieved performance tests are presented which was built at Structural Laboratory of Civil Engineering department of Engineering and Architecture Faculty of Cukurova University. For the verification of the table, three sets of experiments were carried out. In the first set of the experiments, the maximum performance of the table was analyzed under harmonic velocity excitations having the frequencies varying from to 5 Hz and the amplitude varying from. cm/s to 4 cm/s. The useful part of the frequency range was obtained between and 5 Hz. In the second set of the experiments, a SDOF structural model was tested on the table under harmonic excitations to determine the table sensitivity. The experimental results were compared with the numerical solutions and it was observed that the sensitivity of the table and the DAQ system were sufficiently accurate. The last set of the experiments was achieved to prove the system performance under random historical input. In conclusion, the results verified the reasonable performance of the system. Keywords: Shaking table, Structural dynamics, Earthquake engineering Arş. Gör., Çukurova Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. İnşaat Müh. Bölümü, ADANA, Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. İnşaat Müh. Bölümü, ADANA, 3 Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. İnşaat Müh. Bölümü, ADANA, 4 Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi Müh.- Mim. Fak. İnşaat Müh. Bölümü, ADANA, 65

2 66 Tek Eksenli Bir Sarsma Tablasının İmalatı Ve Performansı GİRİŞ Deprem, dünyada ve ülkemizde binaların göçmesi sonucu binlerce insanın ölümüne neden olan, gerçekleşmesi her an olası bir felakettir. Bu yüzden deprem esnasında yapıların nasıl davrandığını bilmek ve yapıları bu davranış esaslarına göre tasarlamak deprem mühendisliği açısından oldukça önemli bir konudur. Yapıların deprem esnasındaki davranışını belirlemek için geliştirilmiş birçok analitik yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerin sismik yükler altında gerçekleştirilecek deneysel çalışmalarla sınanıp doğrulanması gerekmektedir. Yapıların deprem etkisi altında gerçek davranışlarının belirlenmesi amacıyla çeşitli deneysel yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir (i) Gerçek deprem deneyimleri, (ii) Saha testleri, (iii) Statik testler (artımsal itme analizleri), (iv) Sarsma tablası testleri, (v) Yarı dinamik testler ve (vi) Santrifüj testleri (Sollogoub, 6). Bu yöntemler içerisinde model yapılarla çalışmayı olanaklı kılan sarsma tablası deneyleri, sınır koşulları doğru olarak gerçekleştirildiği zaman yapıların deprem esnasındaki davranışı hakkında çok değerli bilgiler veren bir yöntemdir. Bu yüzden başta Japonya, Amerika ve Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerde değişik boyutlarda birçok tabla imal edilmiş ve geliştirilmiştir (Sollogoub 6, Twitchell ve Symans 3, Muhlenkamp 997, Trombetti 996, Trombetti 998, Delgado 5, Latendresse 999, Trombetti ve Conte, Chase vd. 5). Tabla özelliklerine bağlı olarak tam ölçekli yapıların tabla üzerinde test edilmesi mümkündür. Eğer tabla özellikleri tam ölçekli yapı testini kısıtlı hız, deplasman vb sebeplerle desteklemiyorsa veya bütçe tam ölçekli yapı maliyetini karşılamıyorsa benzerlik/ölçek yasaları olarak bilinen yasalar kullanılarak ölçekli yapılar daha kısıtlı imkana sahip tablalar üzerinde test edilebilir (Sollogoub, 6, Harris ve Sabnis, 999). Sarsma tablaları tahrik mekanizmaları açısından elektrik motorlu ve hidrolik sistemler olarak ikiye ayrılabilir. Her iki sistemin de avantaj ve dezavantajları vardır. Elektrik motorlu sistemlerin en önemli avantajı özellikle eğitim donanımı olarak işletme ve imalat maliyetlerinin düşüklüğüdür. Önemli dezavantajları ise kısıtlı deplasman yetenekleri ve sarsabildiği modellerin görece küçük olmasıdır. Elektrik motorlu sistemlerin, hidrolik sistemlerin tahrik donanımındaki sıvı hareketinden kaynaklı karmaşık transfer fonksiyonlarına ve deney sonrası bazı düzeltme işlemlerine ihtiyaç duymaması da önemli bir avantajdır (Trombetti, 996, Trombetti, 998, Trombetti ve Conte,, Twitchell ve Symans, 3). Yukarıda sayılan avantajlar dikkate alınarak, Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Laboratuarında CUSHAKE olarak isimlendirilen orta ölçekli, elektrik motorlu bir sarsma tablası kurulmuş ve performans testleri gerçekleştirilmiştir. GELİŞTİRİLEN SARSMA TABLASININ ÖZELLİKLERİ CUSHAKE, tek eksende gelişigüzel bir hareketi üzerindeki yapıya uygulayabilen, bilgisayar kontrollü bir tabladır. CUSHAKE e ait fiziksel özellikler Tablo de sunulmaktadır. Sistem, laboratuar zeminine sabitlenmiş bir taşıyıcı çelik çerçeve üzerideki rijit çelik bir plakadan oluşmaktadır. Bu çerçeve aynı zamanda rijit plakayı hareket ettiren, bir AC servo motoru, iki adet rayı ve dört adet düşük sürtünmeli kayıcı mesnedi de taşımaktadır. Rijit plakaya, dönel motor hareketini sonsuz diş açılmış bir mil aktarmaktadır. Şekil de sisteme ait bileşenler görülmektedir. Rijit plaka üzerinde modeli tablaya bağlamayı sağlayan 3 cm aralıklı vida delikleri bulunmaktadır. Rijit plaka, deprem hareketini açılı olarak yapıya uygulayabilmek için 5 derecelik artımlarla 75 dereceye kadar dönebilmektedir. Tablanın istenmeyen ani ivmelenmelerde sisteme zarar vermesini engellemek amacıyla deplasmanı sınırlayıcı limit switch tabir edilen ve motor akımını kesen iki adet anahtar elemanı mevcuttur.

3 T.Baran, A.K.Tanrıkulu, C.Dündar ve A.H.Tanrıkulu 67 Tablo. CUSHAKE in fiziksel özellikleri Özellik Değer Birim Tabla Boyutları (B L) 5 cm Deplasman ± 7.5 cm Hız (Sınırlandırılmış) ± 4 cm/s Maksimum İvme g (g=9.8 m/s) Maksimum Motor Kuvveti 5 kn Motor Gücü 45 kw Tabla kütlesi 5 kg Maks. Faydalı yük (Teorik) 35 kg Şekil. CUSHAKE in bileşenleri ZAMANA BAĞLI VERİNİN UYGULANMASI VE VERİ TOPLAMA Uygulanması istenen zamana bağlı veri, sistem için hazırlanan bir bilgisayar yazılımı (DEPSİM) sayesinde, kontrol ünitesi içinde bulunan elektronik kontrol kartı aracılığı ile servo sürücüye aktarılmaktadır. Şekil de verilen akış şemasında da görüldüğü gibi DEPSİM ve kontrol kartı bilgisayar seri portu yoluyla iletişimi sağlamaktadır. Deney esnasındaki tabla deplasmanı potansiyometrik bir deplasman ölçme cihazı aracılığı ile saniyede örnekleme olarak alınmakta ve kontrol kartına aktarılmaktadır. DEPSİM kontrol kartında depolanan bu veriyi bilgisayara kaydedebilmektedir. Tablanın kontrolü, servo motordan sürücüye dönen hız verisi yoluyla gerçekleştirilmektedir.

4 68 Tek Eksenli Bir Sarsma Tablasının İmalatı Ve Performansı Bilgisayar Kontrol Kartı Servo Sürücü Tabla AC Motor Şekil. CUSHAKE sistemine ait akış şeması Deplas. ölç. cih. DEPSİM Yazılımı DEPSİM, sistem için hazırlanmış, Win3 tabanlı bir yazılımdır. Temel olarak görevi bir editör yazılımdan liste halindeki deprem ivme veya hız verisini kontrol kartına aktarmak ve bu karttan tabla deplasman verisini alarak editör yazılıma iletmektir. Eğer deprem verisi ivme cinsinden ise kendi içinde bu veriyi integrasyon yoluyla herhangi bir düzeltme yapmadan Denklem i kullanarak motor kontrol parametresi olan hıza dönüştürebilmektedir. a i + a i vi =. Δt + vi () Denklem de sırasıyla v i ve v i- i inci ve (i-) inci adımdaki hız değerlerini, Δt zaman adımını, a i ve a i- i inci ve (i-) inci adımdaki ivme değerlerini göstermektedir. DEPSİM sabit 5 ms veya ms lik zaman adımlarıyla kayıtları işleyebilmektedir. Eğer farklı zaman aralığına sahip veri uygulanmak istenirse basit bir interpolasyon algoritması aracılığı ile veri düzenlenmelidir. Veri Toplama Sistemi (VTS) Sistemden hassas ve yeterli sıklıkta veri alabilmek için bir veri toplama sistemi sisteme dahil edilmiştir. Veri toplama sistemi CUSHAKE sisteminden bağımsız olarak çalışmakta ve farklı deneylerde de kullanılabilmektedir. VTS, National Instruments markalı, kanal başına ks/s kapasiteli dört kanallı bir veri kayıtçısını ve NI VI Logger isimli yazılımını içermektedir. Bunun yanında üç adet 5 cm kapasiteli Schaevitz DC-SE serisi LVDT ve ± 5.5 m/s aralıkta ivme kaydı yapabilen MMF KB VB modeli sismik bir ivme sensörü de sisteme dahildir. Sinyal İşleme Veri toplama sistemi kendi içinde bir filtreleme sistemine sahiptir. Ancak bazı durumlarda ortamdaki AC motora bağlı elektromanyetik alan yüzünden gürültü miktarı elde edilen verinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle deplasmanların genliği çok küçükse ikincil bir filtreleme gerekli olmaktadır. Bu amaçla gerekli durumlarda Fast Fourier Transform a (FFT), dayalı filtreleme teknikleri kullanılarak elde edilen veri daha anlaşılır hale getirilebilmektedir. Deney sonrası bu işlemde filtre sınırı her bir veri setinin FFT genlik spektrumu analiz edilerek belirlenmektedir. CUSHAKE PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI Performans araştırması için aşağıda tanımlanan üç set halinde deneyler gerçekleştirilmiştir. CUSHAKE Sisteminin Sınırlarının Belirlenmesi Deneylerin ilk seti sistemin maksimum performansını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Deneylerde sinüzoidal ivme kayıtları kullanılmıştır. İlk adımda kayıtların genliği sabit tutulup frekansı değiştirilmiş, ikinci adımda kayıtların frekansı sabit tutulup genliği değiştirilmiş ve son adımda hem genlik hem de frekans değiştirilmiştir. Elde edilen sonuçlardan, deneysel bir performans grafiği elde edilmiş ve üç parçalı (tripartite) formda Şekil 3 te sunulmuştur. Sunulan grafikte tablaya ait deplasman, hız ve ivme sınırları frekansa bağlı olarak görülmektedir. Grafik

5 T.Baran, A.K.Tanrıkulu, C.Dündar ve A.H.Tanrıkulu 69 incelendiğinde uygulanabilir frekansın ~5 Hz, uygulanabilir hız, ivme ve deplasmanın ise sırasıyla ±4 cm/s, ± g (g=9.8 m/s ), ±5.5 cm aralığında olduğu görülmektedir. Hız (cm/sn) Frekans (Hz) Şekil 3. Sarsma tablasına ait performans grafiği CUSHAKE in Sınanması CUSHAKE in Sinüzoidal Kayıt Kullanılarak Sınanması Deneylerin ikinci setinde tablanın istenilen kaydı uygulayıp uygulamadığı sinüzoidal kayıt kullanılarak araştırılmıştır. Bunun için tek serbestlik dereceli bir sistem tabla üzerine yerleştirilerek 3 s süreli ivme kayıtları sabit genlik ve değişken frekanslarda tablaya uygulanmıştır. Deney sonrası tabla ve yapı deplasmanları kaydedilmiş ve sayısal sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Uygulanan ivme kayıtlarının frekansları yapı doğal titreşim frekansı civarında seçilerek, frekansları, yapı doğal titreşim frekansına yakın olan ivme kayıtlarının tablada oluşturduğu hareket sonrası yapıda oluşan rezonans durumu gözlemlenmiştir. Yapının doğal titreşim frekansı, yapıya bir ilk hareket verilerek kaydedilen tepe noktasının yatay deplasman verisi kullanılarak belirlenmiştir. Deneyde kullanılan yapı, tepe noktası deplasman kaydı ve deney düzeneği sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5 te sunulmuştur. Elde edilen deney sonuçları ve SAP analiz programına ait analiz sonuçları Şekil 6 ve Şekil 7 de karşılaştırılmıştır. Şekillerden görüldüğü gibi deney sonuçları ve analiz sonuçları oldukça uyumludur ve beklendiği gibi frekansı, yapı doğal titreşim frekansı civarında olan kayıtlar kullanıldığında, tepe noktası yatay deplasmanları artmaktadır. Bu sonuçlar, tablanın verilen ivme verisini istenilen frekansta uygulayabildiğini göstermektedir.

6 6 Tek Eksenli Bir Sarsma Tablasının İmalatı Ve Performansı m =.4 kgf-s /cm The Yapı top point tepe displacement noktası yatay of the yatay structure deplasmanı deplasmanı 4 L = 95 cm A A Çelik çubuk Tabla yüzeyi 8 mm A-A Kesiti 8 mm Deplasman Disp lacem (cm) en t ( cm ) Zaman(s) Time (s) (a) (b) Şekil 4. Tek serbestlik dereceli model yapı. (a) Yapıya ait geometrik ve fiziksel özellikler, (b) serbest titreşim grafiği Ölçme çerçevesi Deney yapısı Veri toplama sistemi LVDT İvmeölçer Motor Tabla yüzeyi PC Kontrol sinyali Kontrol birimi Lab. zemini Ölçülen sinyal Potansiyometrik Tahrik Ünitesi deplasman sensörü Şekil 5. Deney düzeneği, model yapı, kontrol ve veri toplama sistemi şeması

7 T.Baran, A.K.Tanrıkulu, C.Dündar ve A.H.Tanrıkulu 6 Experimental Deneysel Numerical Sayısal Experimental Deneysel Numerical Sayısal Disp lacem ent (cm ) Deplasman(cm) Zaman Time (s) (s) (a) Disp lacem ent (cm ) Deplasman(cm) e Zaman (s) Time (s) (b) Disp lacem ent (cm ) Deplasman(cm) Experimental Deneysel Zaman Time (s) (s) Numerical Sayısal (c) D isplacement (cm) Deplasman(cm) Experimental Deneysel Zaman Time (s) Numerical Sayısal Şekil 6. Model yapı tepe noktası yatay deplasmanları, (a) Hz, (b).534 Hz model yapı serbest titreşim frekansı-, (c).7 Hz, (d) Hz (d) Experimental Deneysel Sayısal Numerical Displacement Deplasman (cm) (cm) Frekans Frequency (Hz) (Hz) Şekil 7. Model yapı tepe noktasına ait maksimum yatay deplasmanın frekans ile değişimi CUSHAKE in Deprem Kaydı Kullanılarak Sınanması Deneylerin son aşamasında sistem üzerindeki tek serbestlik dereceli yapı, El Centro (94) depremine ait kayıtlar kullanılarak teste tabi tutulmuştur. Bu deney CUSHAKE in gelişigüzel ivme kayıtlarını uygulamadaki başarısını test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. CUSHAKE sisteminin deplasman sınırları göz önünde tutularak El Centro Depremine ait kayıtlar İvme Benzerliği Yasasına (Sollogoub 6) uygun olarak küçültülmüştür. İvme benzerliği

8 6 Tek Eksenli Bir Sarsma Tablasının İmalatı Ve Performansı çarpanları Tablo de verilmektedir. Küçültme işleminde, Tablo de görülen ölçek faktörü n = olarak alınmıştır. Tablo. İvme Benzerliği çarpanları (Sollogoub 6) İvme Benzerliği λ = /n Deplasman λ Hız λ İvme Kütle λ Yoğunluk λ Ağırlık λ Kuvvet λ Zaman Frekans Tablaya uygulanmak istenen ve tabladan okunan ivmelere ait ivmeler Fourier genlik spektrum grafikleri çizilerek karşılaştırma amacıyla Şekil 8 ve Şekil 9 da verilmiştir. Tabladan okunan ivmelerin gürültü sinyallerini temizlemek için 5 Hz den büyük frekansa sahip bileşenler filtre edilmiştir. Şekil 8 de tabladan okunan ivmelere ait ve Şekil 9 da ise ölçeklenmiş El Centro ivme kayıtlarına ait spektrum grafikleri görülmektedir. Her iki şekilde de eşit genlikli sinyallerin aynı frekans aralığında yığıldığı görülmektedir. λ λ Genlik Frekans (Hz) Şekil 8. El Centro depremine ait kaydın uygulanması sonucu tabladan ölçülen ivme kaydına ait Fourier spektrum grafiği

9 T.Baran, A.K.Tanrıkulu, C.Dündar ve A.H.Tanrıkulu 63 Genlik Frekans (Hz) Şekil 9. İvme benzerliği kullanılarak, El Centro Depremi kayıtlarından türetilen ivme kaydına ait Fourier spektrum grafiği Tabladan okunan deplasmanlar ile uygulanan ivme kaydının integrasyonu yoluyla elde edilen deplasmanlar ise Şekil da karşılaştırılmıştır. Şekilden görülebileceği gibi grafikler oldukça iyi bir uyum sergilemektedir. Sonlara doğru görülen farklılaşmanın sebebinin veri kayıt cihazı içindeki filtreleme sisteminin ms seviyesinde bir gecikmeye yol açması ve bu gecikmenin yığılarak sonlara doğru artması olduğu düşünülmektedir..5 Ölçülen Measured Hesaplanan Theoretical Deplasman Displacement (cm) (cm) Zaman Time (s) (s) Şekil. El Centro depremine ait tabladan okunan ve integrasyon yoluyla hesaplanan deplasman verisi El Centro depremi kayıtları kullanılarak yapılan bu deneyde tabla üstünde bulunan yapının tepe noktası yatay deplasmanının deneysel verileri ile sayısal sonuçlara ait kıyaslama ise Şekil de görülmektedir. Şekil de görülen ufak farklılıklar sönüm modeli ve oranıyla bağıntılı olarak grafiğe yansımıştır. Verilen grafiklerin incelenmesinden CUSHAKE sisteminin oldukça iyi bir performans sergilediği ve yapı dinamiği deneylerinde güvenle kullanılabileceği görülmektedir.

10 64 Tek Eksenli Bir Sarsma Tablasının İmalatı Ve Performansı Deneysel Experimental Sayısal Numerical Displacement Deplasman (cm) (cm) Zaman Time(s) Şekil. Model yapı tepe noktasının ölçülen ve sayısal olarak hesaplanan yatay deplasmanının zamana bağlı değişimi SONUÇ Çalışma kapsamında elektrik motorlu bir sarsma tablası imal edilmiş ve performans testleri gerçekleştirilmiştir. İmal edilen tabla deney ve eğitim amaçlı olarak kullanılabilecektir. Bu tarz sarsma tabla sistemi, düşük üretim ve işletme maliyetleri ile iyi düzeydeki performansları nedeniyle tercih edilmiştir. Ölçekleme/ Benzerlik yasaları yardımıyla üzerlerinde çeşitli büyüklükteki yapı modellerini test etmeye imkan sağlamaktadırlar. Tabla sistemi geliştirilmeye ve performansı artırılmaya uygundur. Çeşitli yazılım ve donanım eklemeleri ile tabla sisteminden daha iyi bir performans elde edilmesi mümkündür. Üretilen tablaya ait deneme ve karşılaştırma sonuçları, tablanın oldukça iyi bir performans sergilediğini göstermektedir. Teşekkür Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 4K36-7 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. KAYNAKLAR Chase JG, Hudson NH, Lin J, Elliot R and Sim A (5) Nonlinear Shake Table Identification and Control for Near-Field Earthquake Testing, Journal of Earthquake Engineering, vol. 9, No. 4:46 48 Delgado MDC (5) Development of the UPRM Earthquake Simulator Facility for Dynamic Model Analysis, M.S. Thesis, University Of Puerto Rico, Mayagüez. Harris HG, Sabnis GM (999). Structural Modeling and Experimental Techniques, nd edition, CRC Press LLC, USA. Latendresse V (999) Operation and Control of a Seismic Simulator., PhD Thesis, The University of British Columbia, Vancouver Moncarz PD (98) Theory and Application of Experimental Model Analysis in Earthquake Engineering, Ph.D. Thesis, Stanford University, California. Muhlenkamp MJ (997) Analysis, Design and Construction of Shaking Table Facility, M.S. Thesis, Rice University, Houston, Texas.

11 T.Baran, A.K.Tanrıkulu, C.Dündar ve A.H.Tanrıkulu 65 Sollogoub P (6) Seismic Testing, Advanced Course on Advanced Earthquake Engineering Analysis, CISM, Udine, Italy. Trombetti T, Conte JP (). Shaking Table Dynamics: Results from a Test-Analysis Comparison Study, Journal of Earthquake Engineering, vol. 6, No. 4:53-55 Trombetti T, (998) Experimental / Analytical Approaches to Modeling, Calibrating and Optimizing Shaking Table Dynamics for Structural Applications, Ph.D. Thesis, Rice University, Houston, Texas. Trombetti T (996) Analytical Modeling of a Shaking Table System, M.S. Thesis,Rice University, Houston, Texas. Twitchell BS, Symans MD (3) Analytical Modelling, System Identification, and Tracking Performance of Uniaxial Seismic Simulators, Journal of Engineering Mechanics, 9 ():

12 66 Tek Eksenli Bir Sarsma Tablasının İmalatı Ve Performansı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials

Development of Low-Cost Dynamic Triaxial Test Apparatus for Granular Materials Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12-1 (2008),26-34 Granüler Yol Malzemeleri için Düşük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi Altan YILMAZ *, Mustafa KARAŞAHİN

Detaylı

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR?

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR? Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR,

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü*

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Y. Şahin a F.M. Botsalı b M. Kalyoncu c M. Tınkır d Ü. Önen e N. Yılmaz f Niğde Ünv. Selçuk Ünv. Selçuk Ünv. Necmettin

Detaylı

ÖLÇÜTLENDİRİLMİŞ YAPILAR İÇİN ZEMİN İZOLATÖR UYGULAMASI

ÖLÇÜTLENDİRİLMİŞ YAPILAR İÇİN ZEMİN İZOLATÖR UYGULAMASI ÖLÇÜTLENDİRİLMİŞ YAPILAR İÇİN ZEMİN İZOLATÖR UYGULAMASI ÖZET: G. Turan 1 ve E. Ercan 2 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir 2 Öğretim Görevlisi, İnşaat

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi

Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi Hediye ERDOĞAN 1, Engin GÜLAL 2, Burak AKPINAR 3, Ercenk ATA 3 Özet Bu çalışmada, Boğaziçi Köprüsü tabliyesinin trafik,

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL

TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF YERDEĞİŞTİRMELERİN HESABI İÇİN İKİ AMPİRİK FORMÜL Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6-20 October 2007, Istanbul, Turkey TÜRKİYE DEPREM KAYITLARI KULLANILARAK HEDEF

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012. MeMÖK 2012 Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2012) MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 2012 MeMÖK 2012 Editörler: ABDULKADİR ERDEN FUAD ALIEW ZÜHAL ERDEN BÜLENT İRFANOĞLU KUTLUK BİLGE ARIKAN AYLİN

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi M.A. Güvenç * F.M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya Konya Özet Otomotiv bileşenleri ile

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING

TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye TALAŞLI İMALATTA KESME KUVVETİ ÖLÇME SİSTEMLERİ CUTTING FORCE MEASUREMENT SYSTEMS IN MACHINING Yakup TURGUT a,

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ Evren Meltem Toygar 1, Ahmet Özkurt 2, Zeki Kıral 1, Mehmet

Detaylı

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Makine Müh. Muzaffer METİN FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Teorisi ve Kontrol

Detaylı

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 1, 201-207, 2014 Vol 29, No 1, 201-207, 2014 PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK

Detaylı

İKİ EKSENLİ BİR HELİKOPTERİN KONTROLÜ YUSUF BUĞDAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

İKİ EKSENLİ BİR HELİKOPTERİN KONTROLÜ YUSUF BUĞDAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İKİ EKSENLİ BİR HELİKOPTERİN KONTROLÜ YUSUF BUĞDAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 1 ANKARA Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ Fatih Kağnıcı *, Burak Ulaş *

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2008

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 2008 GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 008 BİLDİRİLER KİTABI CİLT 1 4-5 KASIM 008 İTÜ AYAZAĞA YERLEŞKESİ İSTANBUL Editörler Şebnem HELVACIĞLU Hakan AKYILDIZ Yalçın ÜNSAN GEMİ İNŞAATI VE DENİZ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 1 1.Genel Kavramlar..1 2.Sismik Enstrumanlar..4 3. Sismik Enstrumanlar İçin Pratik Düşünceler..5 3.1. Stran Gage li Sismograf..5 3.2. LVDT li Sismograf.6 3.3.

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ. Betonarme ve Tarihi Yapılardaki Yıpranmaların Fiber Optik Sensörlerle Tespiti Konulu Akademik Araştırmanın SONUÇ RAPORU

ARAŞTIRMA PROJESİ. Betonarme ve Tarihi Yapılardaki Yıpranmaların Fiber Optik Sensörlerle Tespiti Konulu Akademik Araştırmanın SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA PROJESİ Betonarme ve Tarihi Yapılardaki Yıpranmaların Fiber Optik Sensörlerle Tespiti Konulu Akademik Araştırmanın SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kemal FİDANBOYLU Fatih Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-posta: kfidan@fatih.edu.tr, hseckin@fatih.edu.tr, onur@fatih.edu.tr, enisesen50@yahoo.com. 2.

Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-posta: kfidan@fatih.edu.tr, hseckin@fatih.edu.tr, onur@fatih.edu.tr, enisesen50@yahoo.com. 2. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BETONARME VE TARİHİ YAPILARDAKİ YIPRANMALARIN FİBER OPTİK SENSÖRLE TESPİTİ DETECTION OF CRACKS AND DAMAGES IN

Detaylı