BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 05/05/2012 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI TOPLM SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) Kurum Mevzuatı Görev lanının Niteliği 25 DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 7. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 8. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. Temsil ağırlama ve yabancı basının akreditasyonu hizmetlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) hangi birimi yerine getirmektedir? ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B) Enformasyon Dairesi Başkanlığı C) Basın Yayın Dairesi Başkanlığı D) Haber Dairesi Başkanlığı 2. BYEGM nin hangi birimi basın merkezleri ile ilgili basın duyurularını yurt dışındaki yabancı basına iletilmek üzere Basın Müşavirliklerine ve Dışişleri Bakanlığına göndermektedir? ) Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğü B) Uygulama Şubesi Müdürlüğü C) Dağıtım Şubesi Müdürlüğü D) Haber Şubesi Müdürlüğü 5. Halkla ilişkiler için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? ) Halkla ilişkiler daha çok siyasal alandaki iletişimi anlatır. B) Halkla ilişkiler kapalı kapılar ardında alınan kararları kabul ettirme yöntemidir. C) Halkla ilişkiler, sadece pazar ya da piyasa koşullarının hakim olduğu ikna edici bir iletişim türüdür. D) Halkla ilişkiler, hedef kitlelerle etkileşerek, onların eylem ve işlemleri benimsemelerini kolaylaştıran bir uygulama biçimidir. 6. şağıdakilerin hangisi halkla ilişkiler çalışmasının aşamalarından değildir? ) Planlama B) İnandırma C) Uygulama D) Değerlendirme 3. şağıdakilerden hangisi Türkiye de yerleşik yabancı basın mensuplarına sağlanan kolaylıklardan değildir? ) Sürekli basın kartı düzenlenmesi B) kreditasyon işlemlerinin yapılması C) İkamet temdit işlemlerine aracılık edilmesi D) Şehir içi ulaşımları için araç tahsis edilmesi 7. şağıdakilerden hangisi kamu kurum ve kuruluşlarında halkla ilişkiler mevzuatı değildir? ) 5187 sayılı Basın Kanunu B) 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu C) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu D) Kurumların teşkilat kanunlarında bulunan Basın ve Halkla İlişkiler birimlerine ilişkin bölüm 4. şağıdakilerden hangisi, Türkiye ye geçici görevle gelen yabancı basın-yayın mensuplarının geçici akreditasyonu için gereken belgelerden değildir? ) Üç adet fotoğraf B) Başvuru Beyannamesi C) Mesleki çalışmalara ilişkin örnekler D) Başvuru sahibinin çalıştığı kuruluş tarafından verilen, basın mensubunun Türkiye de görevlendirildiğini ve bu görevin amacı ile süresini belirten yazı sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre başvuru sahibine idare hangi süre içerisinde cevap vermek zorundadır? ) 30 gün B) 30 iş günü C) 15 gün D) 15 iş günü 2

3 9. şağıdakilerden hangisi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun kapsamına giren bilgi ve belgelerdir? ) Özel hayatın gizliliğine ilişkin bilgi ve belgeler B) Yargı denetimi dışında kalan bilgi ve belgeler C) Fikir ve sanat eserlerine dair bilgi ve belgeler D) Haberleşmenin gizliliğini ihlal edecek bilgi ve belgeler 13. Yurt dışı ihtisas birimlerinin bulunduğu ülkeye Türkiye den yapılan üst düzey resmî temaslarda basın ilişkilerini düzenlemek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? ) II. Katip B) Kültür taşesi C) Ticaret Müşaviri D) Basın taşesi/müşaviri 10. Bilgi edinme başvurusuna konu bilgi ve belgenin başvuru sahibine verilebilmesi için aşağıdaki niteliklerden hangisini taşıması gerekir? ) Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler B) Başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgeler C) Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler D) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler 14. şağıdaki vrupa başkentlerinden hangisinde BYEGM nin yurt dışı ihtisas birimi yoktur? ) Roma B) Bükreş C) tina D) Londra 15. Enformasyon kelimesinin kelime anlamı nedir? ) Tanışma B) Konuşma C) Tanıtma D) Gönderme 11. şağıdakilerden hangisi BYEGM yurt dışı teşkilatı ihtisas birimlerinin görevlerinden değildir? ) Konsolosluk işleri B) Yabancı basın-yayın organlarını izlemek C) Türkiye ile ilgili yayımlanan haber ve yorumların çevirisini yapmak D) Yabancı basın mensuplarının ülkemize ziyaretlerini koordine etmek 12. BYEGM nin yurt dışı teşkilatında Basın taşesi olarak atanabilmek için KPDS de herhangi bir yabancı dilden girilen sınavda en az kaç puan alınması gerekmektedir? 16. Genel Müdürlüğümüzün kaç tane daire başkanlığı bulunmaktadır? ) 8 B) 6 C) 5 D) Yerli basın organlarının ve bunların mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek görevi hangi daire başkanlığınındır? ) Enformasyon Dairesi Başkanlığı B) Basın Yayın Dairesi Başkanlığı C) Tercüme Dairesi Başkanlığı D) Haber Dairesi Başkanlığı ) 60 B) 65 C) 70 D) 80 3

4 18. Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak görevi hangi birim tarafından yerine getirilmektedir? ) Hukuk Müşavirliği B) Haber Dairesi Başkanlığı C) Tercüme Dairesi Başkanlığı D) Basın Yayın Dairesi Başkanlığı 22. Yabancı basın ve yayın organları ile temsilciliklerinin Türkiye de yerleşerek çalışmaları amacıyla gelirken getirecekleri mesleki araç ve gereçlerin gümrük muafiyetine ilişkin sınırlarını belirlemeye yetkili olan bakanlıklardan birisi aşağıdakilerden hangisidir? ) İçişleri Bakanlığı B) Çevre Bakanlığı C) Sanayi Bakanlığı D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 19. İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün yeni adı aşağıdakilerden hangisidir? ) Basın Yayın Dairesi Başkanlığı B) Enformasyon Dairesi Başkanlığı C) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı D) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 23. İlk defa basın kartı alacak kişilerin en az hangi öğrenim kurumundan mezun olmaları gerekmektedir? ) Lise B) Üniversite C) Ön lisans D) İlköğretim sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre Genel Müdürlüğümüzün yurt dışı teşkilatı kadrolarına yapacağı atamalara ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki hangi düzenleyici işlemle düzenlenir? 24. Gazetecilerin iş yerinden ayrılmaları hâlinde beş yıla kadar basın kartı taşımış olanlara kaç ay süreli serbest basın kartı düzenlenir? ) 15 B) 9 C) 6 D) 3 ) Kanun B) Tüzük C) Yönetmelik D) Genelge 21. Basın ve Enformasyon uzman yardımcılığına atanan kişinin uzman olarak atanabilmesi için normal şartlarda kaç yıl bu görevde bulunması gerekir? ) 1 B) 3 C) 4 D) Türkiye de yerleşik yabancı basın mensuplarına düzenlenen daimi basın kartlarının süresi ne kadardır? ) İki yıldır. B) ltı aydır. C) Her yıl yenilenmek üzere, takvim yılı sonuna kadardır. D) Basın mensubunun görevi sona erinceye kadardır. 4

5 26. Şekildeki devre X yerine tek başına hangi kapı devresi kullanılabilir? Y Q 31. Pnömatik sistemlerde basınçlı hava aşağıdakilerden hangisinde üretilir? ) Filtre B) Kompresör C) Motor D) Yağlayıcı ) ND (VE) B) NND (VE DEĞİL) C) OR(VEY) D) NOR (VEY DEĞİL) Tek başına hangi multivibratör çeşidi kullanılarak sürekli açılıp kapanan lamba devresi yapılabilir? ) Dekoderler B) Kararsız multivibratör C) Tek kararlı multivibratör D) Çift kararlı multivibratör Yukarıdaki şekilde verilen devre elemanlarının isimlerinin doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? ) Triyak, Tristör, Diyak, Put B) Put, Diyak, Triyak, Tristör C) Put, Triyak, Tristör, Diyak D) Tristör, Triyak, Diyak, Put 28. Seçici bilgi girişi sayısı iki olan dekoder devresi bilgi dağıtıcı (DEMUX) olarak çalışacaksa en çok kaç bilgi çıkışı olabilir? ) 16 B) 8 C) 4 D) dım prensibi ile çalışan motorlara ne ad verilir? ) Seri motorlar B) Şönt motorlar C) Step motorlar D) Servo motorlar 29. Renkli televizyon sistemlerinde kullanılan ana renkler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) Kırmızı, mavi, yeşil B) Kırmızı, mavi, sarı C) Mavi, sarı, yeşil D) Kırmızı, mavi, beyaz 34. Isıtıldığında uçlarında gerilim üreten eleman hangisidir? ) Termokupl B) NTC C) PTC D) Termistör 30. şağıdakilerden hangisi PLC nin ana birimlerindendir? ) nahtar B) Röle C) CPU D) Kontaktör 35. Excel programında 1, 2, 3, 4 hücrelerine girilen rakamların ortalamasını alan formül aşağıdakilerden hangisi olamaz? ) = Ortalama (1:4) B) = ( /4) C) = (( )/4) D) = Ortalama (1;2;3;4) 5

6 36. EĞER 1<45; KLDI ; GEÇTİ ifadesi Excel programında yazılmıştır. Formül sonucunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) 1 hücresine 45 getirilirse KLDI yazar. B) 1 hücresine 44 getirilirse GEÇTİ yazar. C) 1 hücresine 45 getirilirse GEÇTİ yazar. D) 1 hücresine 55 getirilirse KLDI yazar. 41. şağıdaki aygıtlardan hangisi PC için harici bir parçadır? ) nakart B) RM C) İşlemci D) Mouse 37. Basic programlama dilinde kullanılan LOD komutunun işlevi nedir? ) Yazılan programı kayıt etmeye yarar. B) Yazılmış olan programı yazdırmaya yarar. C) Yazılan programın ismini değiştirmeye yarar. D) Yazılmış olan programı hafızaya yüklemeye yarar. 42. Dosya/Yazdır/Sayfa ralığı/1-7 işleminin sonunda yazıcıdan alınacak sayfalar hangileridir? ) 1. ve 7. sayfalar B) 1. ve 7. arasındaki sayfalar C) 1 den 7. sayfaya kadar (7. sayfa dahil) olan sayfalar D) 1 den 7. sayfaya kadar (7. sayfa hariç) olan sayfalar 38. Program dışından (klavye vb.) programa giriş yapmak için hangi komut kullanılır? ) INPUT B) RUN C) PRINT D) LIST 43. I- CD II- DVD III- Disket Yukarıda verilen depolama ortamlarının kapasitelerinin büyükten küçüğe doğru sıralaması hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) II, I ve III B) III, I ve II C) I, II ve III D) III, II ve I 39. Bir devrede akım geçişi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? ) Sadece dirence B) Gerilime ve dirence C) Sadece gerilime D) kıma ve gerilime V S B X L=9 V 40. şağıdakilerden hangisi seri devre özelliklerinden değildir? ) Seri devrelerde toplam direnç, seri dirençlerinin toplamıdır. B) Kaynak gerilimi, gerilim düşümlerinin toplamıdır. C) Seri devrelerde gerilim sabittir. D) Seri devrelerde akım tektir. Yukarıdaki devrede sırasıyla ve B anahtarı kapatılırsa devre çeşitleri ne olur? ) çık devre, kısa devre B) çık devre, kapalı devre C) Kapalı devre, açık devre D) Kapalı devre, kısa devre 6

7 45. Gece lambamızın ışığa duyarlı olarak otomatik çalışmasını istiyoruz. Kontrol elemanı olarak hangi devre elemanı kullanılması uygun olur? ) NTC B) LDR C) PTC D) VDR 49. Elektronik iki devreyi elektriksel bağ bulunmaksızın birleştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? ) Foto direnç B) PTC C) NTC D) Opto-kuplör 46. Yandaki Ohm üçgenini kullanarak aşağıda verilen formüllerden hangisi yazılamaz? Ι U R 50. şağıdakilerden hangisi PLC nin giriş-çıkış ünitelerine bağlanmaz? ) Trafo B) lgılayıcı C) Röle D) Buton ) U = IxR B) I = U R C) R = U D) U = I I R TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 47. Excel programı için aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? ) Elektronik tablolama yapılabilir. B) Matematiksel formüller yazılıp, hesaplanabilir. C) e-postalar mail adresinden otomatik olarak alınabilir. D) Yazılan veriler istenilen şekilde (artan veya azalan) sıralanabilir. 48. Excel programında yazılan bir dosyanın uzantısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ).com B).xls C).exe D).rtf 7

8 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

9 05 MYIS 2012 TRİHİNDE YPILN BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 9. GRUP: TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. b 2. a 3. d 4. c 5. d 6. b 7. a 8. d 9. b 10. b 11. a 12. c 13. d 14. b 15. c 16. a 17. b 18. a 19. d 20. c 21. b 22. d 23. a 24. b 25. c 26. D 27. B 28. C C 31. B 32. D 33. C B 36. C 37. D B 40. C 41. D 42. C D 45. B 46. D 47. C 48. B 49. D 50.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı ELGİNKN VKFI BİLGİSYR İŞLETMENLİĞİ SERTİFİK SINVI 14/04/2013 dı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP ŞEF (BİLGİ İŞLEM) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 28. GRUP TEKNİKER (28. GRUP) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 13/12/2014 Saat: 14.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2. SINIF dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... KİTPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ BİLİM VE SNT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINVI 22 MRT 2015 Saat: 10.00 2. SINIF 2015 DERS DI SORU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/0/204 Ad ve Soyadı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK 2015 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILP TRİHİ VE TTÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTK SINVI 30 NİSN 2015 Saat: 10.10 dı ve Soyadı :...

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 6. İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 10/01/2015 Saat: 11.00 Adı ve Soyadı :... T.C. imlik No :...

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 14/06/2014 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 4/06/204 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik No :... ADAYLARIN DİATİNE!.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015 İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 22/03/2015 Ad ve Soyadı :... T.C. imlik

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 08/02/2014 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKALIĞI YEİLİK VE EĞİTİM TEKOLOJİLERİ GEEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ B 5. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SIAVI 08/02/2014

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı