Kullanım Kılavuzu. Silindir RD RD tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 27-100 RD 27-120. 0171754tr 003 1209"

Transkript

1 Kullanım Kılavuzu Silindir RD RD tr T R

2

3 RD 27 Önsöz Önsöz Bu kýlavuzun ilgili olduðu makineler Makine Dokümantasyonu Bu kýlavuzdaki bilgilere yönelik beklentiler Telif hakký bildirimi Makine Öğe sayısı RD RD Bu kullanma kýlavuzunun bir kopyasýný her zaman makinenin yanýnda bulundurun. Yedek parçalarý sipariþ etmek için makine ile birlikte verilen ayrý Parça Kitapçýðýný kullanýn. Makinenin servis ve onarým iþlemleri hakkýnda ayrýntýlý talimatlar için ayrýca temin edilen Onarým Kýlavuzuna bakýnýz. Bu belgelerden herhangi birisi eksikse, lütfen yenisi için sipariþ vermek üzere Wacker Neuson Corporation ile irtibata geçin veya adresini ziyaret edin. Parçalarý sipariþ ederken veya servis bilgisi isterken, makinenin model numarasý, parça numarasý, revizyon numarasý ve seri numarasýný vermek için hazýrlýklý olun. Bu kitapçýk, Wacker Neuson ýn yukarýdaki model(ler)inin güvenli bir þekilde kullanýmý ve bakýmý konusunda uyulmasý gereken bilgi ve prosedürleri içerir. Kendi güvenliðiniz için ve yaralanma riskini azaltmak üzere, bu kitapçýkta belirtilen tüm talimatlarý dikkatlice okuyup, anlayarak uygulayýnýz. Wacker Neuson Corporation, makinelerinin performansý veya güvenlik standartlarýný geliþtirmeye yönelik önceden uyarýda bulunmaksýzýn teknik deðiþiklikler yapma hakkýný saklý tutar. Bu kitapçýktaki bilgiler, yayým tarihine kadar üretilmiþ olan makineler esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. Wacker Neuson Corporation önceden uyarýda bulunmaksýzýn bu bilgilerin herhangi bir kýsmýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Bütün haklar, özellikle çoðaltma ve daðýtým haklarý saklýdýr. Telif Hakký December 11, 2009, Wacker Neuson Corporation. Bu yayýn, makinenin orijinal satýn alýcýsý tarafýndan fotokopi çekilerek çoðaltýlabilir. Wacker Neuson Corporation ýn önceden yazýlý onayý alýnmaksýzýn baþka herhangi bir þekilde çoðaltma yapýlmasý yasaktýr. Wacker Neuson Corporation dan izin alýnmadan yapýlan her türlü çoðaltma ve daðýtým, ilgili telif haklarýnýn ihlali anlamýna gelecek olup, ihlal edenler hakkýnda kovuþturma yapýlacaktýr. wc_tx000836tr.fm 3

4 Önsöz RD 27 Kývýlcým siperleriyle ilgili kurallar ÝKAZ: Devlet Saðlýk Güvenlik Kanunlarý ve Kamu Kaynaklarý Kanunlarý, belirli yerlerde, hidrokarbon yakýt kullanan içten yanmalý motorlar için kývýlcým siperi kullanýlmasý zorunluluðu getirmektedir. Kývýlcým siperi, motor egzozundan kazara kývýlcým veya alev çýkýþýný önlemek için tasarlanmýþ bir aygýttýr. Bu amaçla kývýlcým siperi Amerika Birleþik Devletleri Orman Servisi tarafýndan nitelik açýsýndan belirtilmekte ve sýnýflandýrýlmaktadýr. Kývýlcým siperine iliþkin yerel düzenlemelere uymak için, motor distribütörü veya yerel Saðlýk ve Güvenlik Kurumuna danýþýn. Markalar Bu kýlavuzda belirtilen tüm markalar kendi sahiplerinin malýdýr. 4 wc_tx000836tr.fm

5 RD 27 Içindekiler Önsöz 3 1 Güvenlik Bilgileri Bu Kılavuzda Bulunan İşaretler Makine ve Amaçlanan tanimlari kullanin Makinenin Çalıştırılması için Güvenlik Kuralları İçten Yanmalı Motor Kullanırken Güvenlik Kuralları Servis Güvenliği Kuralları Etiketler Etiket Konumları Güvenlik ve Uyarı Etiketleri Bilgi Etiketleri Kaldirma ve Nakliye Makinenin Kaldırılması Makinenin Bağlanması/Taşınması Kullanım Makineyi İlk Kullanıma Hazırlama Operatörün Konumu İşletim ve Bakım Yerleri Mafsallı Eklemin Açılması/Kilitlenmesi Devrilmeye Karşı Koruma Yapısının (ROPS) Kullanılması Döner Radyofarın Monte Edilmesi Emniyet Kemerinin Kullanılması Koltuğun Ayarlanması Direksiyon Milinin Ayarlanması Kazıyıcı Demirlerin Yerleştirilmesi Şiddetten Koruyucu Aygıtların Kullanılması Su Püskürtme Sisteminin Kullanılması İleri/Geri Kolunun Kullanılması Geri Vites Alarmı Akım Bölücünün Kullanılması (varsa) Titreşim Sisteminin Kullanılması Park Frenlerinin Kullanılması Uyarı Işıkları Farlar ve kornanın kullanılması Makinenin Stabilitesi Yokuşlarda Kullanma wc_bo tr_003toc.fm 5

6 Içindekiler RD Ön Kontroller Makineye Binme ve Makineden İnme Motorun Çalıştırılması Motorun Durdurulması Operatör Hazır Sisteminin Anlaşılması Acil Durum Kapatma Prosedürü Bakım Periyodik Bakım Takvimi Başlıca Parçaların Yerleri Başlıca Parçalar Güvenlikle İlgili Yedek Parçalar Koltuğun ve Emniyet Kemerinin Bakımı Hava Filtresi Göstergesinin Kontrol Edilmesi Hava Filtresinin ve Ana Hava Filtresi Elemanının Temizlenmesi Hava Filtresi Elemanlarının Değiştirilmesi Geri Vites Alarmının Test Edilmesi Motor Soğutucu Seviyesinin Kontrol Edilmesi Motor Yağının Kontrol Edilmesi Hidrolik Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi Nötr Anahtarının Kontrol Edilmesi Kazıyıcı Demirlerin Ayarlanması Emniyet Kemerinin Kontrol Edilmesi Su Püskürtme Memelerinin Temizlenmesi Su Püskürtme Sistemi Filtresinin Temizlenmesi Yakıt Filtresi/Su Ayırıcının Temizlenmesi ve Değiştirilmesi Yakıt Sisteminin Havasının Alınması Yakıt Deposundaki Su ve Tortunun Boşaltılması Su Deposu Süzgecinin Temizlenmesi Alternatör Kayış Gerginliğinin Ayarlanması Mafsallı Direksiyon Ekleminin Yağlanması Direksiyon Silindirinin Yağlanması Fren Sisteminin Test Edilmesi Motor Yağı ve Filtresinin Değiştirilmesi Yakıt Deposu Kapağı ve Yakıt Süzgecinin Temizlenmesi Hidrolik Yağı Filtresinin Değiştirilmesi Hidrolik Yağı Soğutucusunun Temizlenmesi Akünün Çıkarılması/Takılması İleri/Geri Kolunun Ayarlanması Hidrolik Yağının Değiştirilmesi Hidrolik Yağ Tankı Hava Deliğinin Kontrol Edilmesi ve Temizlenmesi 90 6 wc_bo tr_003toc.fm

7 RD 27 Içindekiler 5.34 Hidrolik Yağı Süzgecinin Temizlenmesi Radyatör Doldurma Ağzı Kapağının Temizlenmesi Motor Su Pompasının Kontrol Edilmesi Soğutma Sistemi Sıvısının Değiştirilmesi Su Termostatının Değiştirilmesi Su Püskürtme Sisteminin Boşaltılması Makinenin Çekilmesi Park Frenlerinin Manuel Olarak Serbest Bırakılması Arıza giderme Şemalar Elektrikli Şematik Hydrolik Şematik Teknik Veriler Motor Silindir Yağlama Ses Ölçümleri Operatörün Titreşime Maruz Kalma Ölçümleri Ebatlar wc_bo tr_003toc.fm 7

8 Içindekiler RD 27 8 wc_bo tr_003toc.fm

9 RD 27 1 Güvenlik Bilgileri 1.1 Bu Kılavuzda Bulunan İşaretler Güvenlik Bilgileri Bu, güvenlik uyarý sembolüdür. Bu sembol, olasý kiþisel tehlikelere karþý sizi uyarmak için kullanýlýr. Bu sembolden sonra gelen bütün güvenlik mesajlarına uyun. TEHLİKE TEHLİKE, önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durum olduğunu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. UYARI UYARI, önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. DİKKAT DİKKAT, önlenmezse hafif veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. DUYURU: Güvenlik uyarı sembolü olmadan kullanıldıgında, DUYURU, önlenmezse maddi hasarla sonuçlanabilecek bir durum oldugunu belirtir. Not: Prosedür açısından önemli ek bilgiler içeren bir Not bulunmaktadır. wc_si000247tr.fm 9

10 Güvenlik Bilgileri RD Makine ve Amaçlanan tanimlari kullanin Bu makine, çift tamburlu binek bir silindirdir. Wacker Neuson Binek Silindiri; bir benzinli veya dizel motorun, bir yakıt tankının, bir hidrolik tankının, bir su tankının, bir hidrostatik tahrik sisteminin, dahili ekstrantik ağırlıklar içeren iki çelik tamburun üzerine monte edili olduğu mafsallı bir şasi ve de bir ROPS (Devrilme Koruyucu Yapı) içeren bir operatör platformundan oluşur. Motor, makine hareketinin ve tambur titreşimini sağlayan hidrolik sistemlere güç sağlar. Makine hareket ettikçe titreşen tamburlar çalışma yüzeyini düzleştirir ve sıkılaştırır. Makine hızı, doğrultusu ve titreşim, platformdaki operatör koltuğunda oturan operatör tarafından kontrol edilir. Bu makine; yollar, özel garaj önü yolları, otopark yerleri ve diğer asfalt kaplı yüzey türlerindeki asfalt alt katmanları veya son bitirme katmanlarının sıkıştırılmasında kullanılmak amacıyla tasarlanmış hafif bir silindirdir. Bu makine, kesinkez yukarıda tanımlanan kullanım amacı için tasarlanmış ve üretilmiştir. Makinenin başka herhangi bir amaçla kullanımı, makineye kalıcı hasar verebilir veya operatör veya çalışma alanında bullunanların yaralanmasına yol açabilir. Yanlış kullanımın makinede yol açtığı hasar, garanti kapsamı altında değildir. Aşağıda bazı yanlış kullanım örnekleri verilmektedir: Makinenin merdiven, destek veya çalışma zemini olarak kullanılması. Makineyi yolcu veya ekipman taşımak için kullanma. Makineyi başka makineleri çekmek için kullanma. Makineyi su dışındaki (örneğin asfalt üzerine dizel yakıt) sıvıları püskürtmek için kullanma. Makineyi fabrika özelliklerinin dışında kullanma. Makineyi, üzerinde ve Operatör Kılavuzunda bulunan tüm uyarılarla tutarsız biçimde çalıştırma. Bu makine, en yeni küresel güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Pratik olarak mümkün olabildiğince tehlikeleri ortadan kaldırmak ve koruyucu siperler ve etiketlemeyle operatör güvenliğini artırmak için dikkatle tasarlanmıştır. Ancak koruyucu önlemler alındıktan sonra bile bazı riskler süregidebilir. Bunlara rezidüel riskler denir. Bu makinede aşağıdakilere maruz kalmak rezidüel riskler arasındadır: Motordan gelen sıcaklık, gürültü, egzoz ve karbon monoksit dumanı Sıcak hidrolik akışkandan kaynaklanan yanıklar Uygun olmayan yakıt doldurma tekniklerinden kaynaklanan yangın tehlikeleri Yakıt ve yakıt dumanı Uygun olmayan kaldırma tekniklerinden kaynaklanan kişisel yaralanma Uygun olmayan kullanımdan (operatör çalışma bölmesinin dışına taşan ayak, bacak veya kol) doğan ve çalışma alanında bullunanlar için ezilme tehlikesi ROPS'un görüş alanını engellemesi Kendinizi ve başkalarını korumak için, makineyi çalıştırmadan önce bu kılavuzda sunulan güvenlik bilgilerini iyice okuyup anladığınızdan emin olun. 10 wc_si000247tr.fm

11 RD Makinenin Çalıştırılması için Güvenlik Kuralları Güvenlik Bilgileri Operatör nitelikleri Makineyi yalnızca eğitimli personel başlatabilir, çalıştırabilir ve kapatabilir. Bu personelin aynı zamanda şu niteliklere de sahip olmaları gerekir: makinenin uygun kullanımına ilişkin talimatlar almış gerekli güvenlik cihazlarına aşina Makine aşağıdaki kişiler tarafından kullanılmamalı veya çalıştırılmamalıdır: çocuklar alkol veya uyşturucu bağımlılığı olanlar Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) Operatör eğitimi Bu makineyi çalıştırırken lütfen aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı (PPE) kullanın: Hareketi engellemeyen ve vücüdü sıkı saran iş giysileri Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri İşitme koruması Parmak uçları koruyuculu iş ayakkabıları veya çizmeleri. Bu makineyi çalıştırmadan önce: Bu makine ile birlikte verilen tüm kılavuzlarda yer alan işletim talimatlarını okuyun ve anlayın. Tüm kumandalarin ve güvenlik aygıtlarının yerini ve kullanma biçimini öğrenin. Gerekirse ilave eğitim için Wacker Neuson Corporation ile irtibata geçin. Bu makineyi kullanırken: Gerekli eğitimi almamış kişilerin bu makineyi kullanmasına izin vermeyin. Bu makineyi kullanan kişiler, ilgili bütün risk ve tehlikelerden haberdar olmalıdır. Makinenin güvenlik aygıtları Makineyi kullanmadan önce mafsallı direksiyon ekleminin kilitleme demirini devreden çıkartıp, uygun yerine yerleştirin. Kilitleme demiri devrede olduğunda makine direksiyonu kumanda edilemez. Makineyi çalıştırdıktan hemen sonra bütün kumandaların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin! Makinenin güvenli çalışmasını sağlamak için: Güvenlik aygıtları veya muhafazaları takılı ya da çalışır durumda olmadan makineyi kullanmayın. Bütün kumandaları doğru çalışmayan bir makineyi kullanmayın. Güvenlik aygıtlarını değiştirmeyin veya devre dışı bırakmayın. Wacker Neuson tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar veya bağlantıları kullanmayın. Aksi takdirde ekipmanın hasar görmesi ve kullanıcının veya başkalarının yaralanması tehlikesi bulunmaktadır. Güvenli işletim uygulamaları Bu makineyi kullanırken: Makineyi kullanırken daima oturun ve emniyet kemerini takın. İş sahasındaki değişen konumlardan ve diğer ekipman ile personelin hareketlerinin bilincinde olun. wc_si000247tr.fm 11

12 Güvenlik Bilgileri RD 27 Çevrenizdekilerin makineden güvenli bir uzaklıkta bulunduğundan emin olun. Başkalarının makinenin çalışma alanına girmesi durumunda makineyi durdurun. Değişen yüzey koşullarının bilincinde olun; örneğin, düzgün olmayan zemin, meğiller, çukur kenarları, yumuşak veya kaba malzemeler. Zemin yüzeyinin makine ağırlığını desteklemeye yetecek kadar sağlam olduğundan ve makinenin kayması, düşmesi veya devrilmesi gibi bir tehlike bulunmadığından emin olun. Makinenin hareketli parçalarından haberdar olun. Elleri, ayakları ve bol veya sarkan giysileri makinenin hareketli parçalarından uzak tutun. Makineyi kullanırken iş sahasında uygun koruyucu giysi giyin. Bu makineyi kullanırken güvenlik gözlükleri takın. Kullanılmadığında makineyi uygun bir şekilde saklayın. Makine, çocukların ulaşamayacağı temiz ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Bu makineyi kullanırken: Kaldırım veya diğer engebeli yüzeylerden atlayacak şekilde sürmeyin; aksi takdirde makinenin ve operatörünün aşırı sarsılmasına yol açacaktır. Motor çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya egzoz susturucusuna dokunmayın. Bu bölgeler çok sıcak olabilir ve yanıklara yol açar. Makinenin herhangi bir bölümü üzerinde yolculuk edilmesine izin vermeyin. Düşme, yana yatma veya takla atma kazaları sonucu yolcular ciddi biçimde yaralanabilir veya ölümle sonuçlanabilir. Makineyi başında kimse olmadan çalışır durumda bırakmayın. Onarım gerektiren bir makineyi çalıştırmayın. Makinenin yanında dururken makineyi çalıştırmayı denemeyin. Yalnızca sürücü koltuğunda otururken ve ileri/geri kumandası boşta olduğunda motoru çalıştırın. Yakıt kapağı gevşek veya kayıp olan makineyi çalıştırmayın. Bu makineyi çalıştırırken cep telefonu kullanmayın veya kısa mesaj göndermeyin. Makineyi onaysız aksesuarlar veya bağlantılarla çalıştırmayın. Makineyi çalışırken taşımayın. 12 wc_si000247tr.fm

13 RD İçten Yanmalı Motor Kullanırken Güvenlik Kuralları Güvenlik Bilgileri UYARI İçten yanmalı motorlar kullanım ve yakıt doldurma sırasında özellikle tehlike oluşturmaktadır. Bu uyarılara ve güvenlik standartlarına uyulmaması, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Motor kullanım kılavuzunda ve aşağıdaki güvenlik talimatlarında belirtilen uyarı talimatlarını okuyun ve uygulayın. TEHLİKE Motordan çıkan egzoz gazı, öldürücü bir zehir olan karbon monoksit içermektedir. Karbon monoksite maruz kalmanız, sizi birkaç dakika içinde öldürebilir. Egzoz fanı veya hortumu gibi parçalarla yeterli havalandırma sağlanmadıkça, pompayı ASLA tünel gibi kapalı bir alanda kullanmayın. İşletim güvenliği Yakıt doldurma güvenliği Motoru çalıştırırken: Egzoz borusu etrafındaki alanda yanıcı malzeme olmamasını sağlayın. Motoru çalıştırmadan önce yakıt hatlarında ve yakıt deposunda kaçak veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Yakıt kaçağı varsa veya yakıt hatları gevşekse makineyi çalıştırmayın. Motoru çalıştırırken: Makineyi kullanırken sigara içmeyin. Kıvılcım veya açık alev yakınında motoru çalıştırmayın. Motor çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya egzoz susturucusuna dokunmayın. Yakıt kapağı gevşek veya kayıp olan makineyi çalıştırmayın. Yakıt dökülmüşse veya yakıt kokusu alıyorsanız, motoru çalıştırmayın. Makineyi, yakıt dökülen konumdan uzaklaştırın ve çalıştırmadan önce bezle iyice kurulayın. Motora yakıt doldururken: Dökülen yakıtları derhal temizleyin. Yakıt deposunu iyi havalandırılmış bir alanda doldurun. Yakıt doldurduktan sonra yakıt deposu kapağını geri yerine takın. Sigara içmeyin. Motor çalışırken veya sıcakken yakıt doldurmayın. Kıvılcım veya açık alev yakınında motora yakıt doldurmayın. Makine, plastik kaplamalı bir kamyonet kasasındayken yakıt doldurmayın. Statik elektrik yakıtı veya yakıt buharını tutuşturabilir. wc_si000247tr.fm 13

14 Güvenlik Bilgileri RD Servis Güvenliği Kuralları UYARI Bakımı iyi yapılmamış bir makine, güvenlik açısından tehlikeli olabilir! Makinenin uzun süre güvenli ve düzgün bir şekilde çalışması için, belirli aralıklarla bakım ve zaman zaman tamir yapılması gerekir. Operatör Kılavuzunda tavsiye edilen düzenli bakım işlemlerini DAİMA uygulayın. Kişisel Koruyucu Ekipman Bu makineye servis verilirken veya bakım uygulanırken lütfen aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı kullanın: Hareketi engellemeyen ve vücudu sıkı saran iş giysileri Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri İşitme koruması Parmak kısmı güçlendirilmiş ayakkabı Ayrıca, makinede servis veya bakım işlemi yapmadan önce: Uzun saçlıysanız, saçlarınızı arkadan bağlayın. Yüzük dahil tüm takılarınızı çıkarın. Önlemler Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, makinede herhangi bir servis işlemi yapmadan önce servis prosedürlerini okuyarak anlayın. Bazı servis prosedürleri makinenin akü bağlantısının kesilmiş olmasını gerektirir. Makine kullanılmadan önce tüm ayar ve onarım işlemlerinin tamamlanması ŞARTTIR. ASLA makineyi bilinen bir sorun veya eksiklik varken kullanmayın! Tüm onarım ve ayar işlemleri, vasıflı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Makineyi servise almadan önce motoru durdurun. Motor elektrikli marşa sahipse, önce akünün eksi kutbunu ayırın. Makineyi kaldırmadan, krikoyla desteklemeden veya makinenin servisini yapmadan önce eklemli direksiyon mafsallını kilitleme demiri kullanarak güvenceye alın. Makine yarıları beklenmedik bir şekilde birlikte salınabilir ve ciddi yaralanmaya neden olabilir. Aksesuarlar, güvenlik aygıtları ve değişiklikler Parçalar ve etiketlerin değiştirilmesi Orijinal ekipman olarak takılmış güvenlik şasilerini (ROPS) değiştirmeyin, kaynak yapmayın veya delmeyin. Cıvataları gevşetmeyin veya sökmeyin. Kırılmış bir güvenlik şasisini kaynak yapmayın, delmeyin veya değiştirmeyin. Üreticinin açık yazılı onayı olmadan makinede değişiklik yapmayın. Yıpranmış veya hasarlı parçaları değiştirin. Bu makine için yedek parça gerektiğinde, yalnızca Wacker Neuson yedek parçalarını veya fiziksel boyutlar, tip, güç ve malzeme gibi tüm özellik tipleri açısından orijinaline eşdeğer olan parçaları kullanın. 14 wc_si000247tr.fm

15 RD 27 Kaldırma ve taşıma Makineyi temizleme ve servise alma Güvenlik Bilgileri Asla hasar görmüş emniyet kemeri veya ROPS şasilerini kullanmayın ya da tamir etmeye çalışmayın. Makineyi kullanmadan önce bu bileşenleri değiştirin. Bütün eksik ve zor okunan etiketlerin yerlerine yenilerini takın. Etiketler önemli işletim talimatları içermekte ve tehlikelere karşı uyarmaktadır. Düzenli aralıklarla bütün harici tespit takımlarını kontrol edin. Makineyi kaldırırken: Bocurgat, zincir, kanca, rampa, kriko ve diğer kaldırma cihazlarının sıkıca tespit edilmiş olduğundan ve makineyi güvenli bir şekilde kaldıracak ve tutacak yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olduğundan emin olun. Makineyi kaldırırken etrafınızdakilerin bulundukları yerlere dikkat edin. Yaralanma riskini azaltmak için: Kaldırılırken veya taşınırken makinenin altında durmayın. Kaldırılırken veya taşınırken makinenin üzerine yüklenmeyin veya binmeyin. Makineyi temizlerken veya servise alırken: Egzoz çevresindeki alanda yaprak, kağıt, karton vs. gibi atık bulunmadığından emin olun. Sıcak bir egzoz, atıkları ateşleyebilir ve yangın başlatabilir. Makineyi temiz ve etiketleri okunabilir halde bulundurun. Elleri, ayakları ve bol giysileri makinenin hareketli parçalarından uzak tutun. Makineyi temizlerken veya servise alırken: Motor çalışırken hava filtresi kapağını, kağıt elemanı veya ön filtreyi asla sökmeyin. Makine çalışırken veya motor soğumadan radyatör kapağını açmaya çalışmayın. Aksi takdirde ağır yanıklar oluşabilir! Çalışır durumdaki makineyi temizlemeye veya tamir etmeye çalışmayın. Döner parçalar ciddi yaralanmalara neden olabilir. Parçaları, özellikle kapalı alanlarda, benzin veya başka tür yakıtlar ya da yanıcı çözücüler kullanarak temizlemeyin. Yakıt ve çözücülerin buharları patlayıcı olabilir. Temizlik veya başka herhangi bir nedenle makineyi eğmeyin. UYARI Yaralanma olasılığı. Basınçlı hidrolik sıvılar deriye nufüs edebilir, yanıklara, körlüğe neden olabilir veya olası diğer tehlikeleri oluşturabilir. Hidrolik bağlantıları gevşetmeden veya test göstergelerini takmadan önce tüm kumandaları boşa alın, motoru kapatın ve sıvıların soğumasını bekleyin. Motor çalışırken asla hidrolik hatlarını açmayın veya hidrolik bağlantılarını gevşetmeyin. Hidrolik konektör veya hortumlarını açmadan önce, devreden bütün basıncın alınmış olduğundan emin olun. Küçük deliklerden sıvı sızıntıları genellikle görülemez. Sızıntıları kontrol etmek için çıplak elinizi KULLANMAYIN. Bir karton parçası veya tahta kullanarak sızıntıları kontrol edin. Daima, hortum bağlantılarının doğru noktalara geri takıldığından emin olun. Aksi takdirde, makine hasara uğrayabilir ve/veya makinenin yanındaki kişi yaralanabilir. wc_si000247tr.fm 15

16 Güvenlik Bilgileri RD 27 Tamir ve bakımdan sonra daima güvenlik cihazlarını ve muhafazalarını geri yerlerine takın. Makineyi çalıştırmadan önce makineden bütün alet takımların alındığından ve yedek parçalarla ayarlayıcıların sıkı bir şekilde sıkıldığından emin olun. 16 wc_si000247tr.fm

17 RD 27 Not Güvenlik Bilgileri wc_si000247tr.fm 17

18 Etiketler RD 27 2 Etiketler 2.1 Etiket Konumları q v n x v n s g w p d a o i g k b u k c g f d g h r t f j m l d g f wc_gr wc_si000393tr.fm

19 RD Güvenlik ve Uyarı Etiketleri Etiketler Ref. Etiket Tanım b TEHLİKE! Bu makineyi kullanmadan önce size verilen Kullanım Kılavuzunu okuyun ve anlayın. Aksi takdirde kendinizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilirsiniz. Motorlar karbon monoksit gazı çıkarır; makineyi sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. İşitme kaybı riskini azaltmak için, bu makineyi kullanırken kulak koruyucu takın. Makineyi kullanırken daima koltuk kemerini takın. Makineyi yokuşlarda asla yanlamasına çalıştırmayın. c TEHLİKE! Boğulma tehlikesi. Talimatlar için Kullanım Kılavuzuna bakın. Makine yanında kıvılcım, alev veya yanan nesneler bulunmamalıdır. Yakıt eklemeden önce motoru durdurun. Yalnızca dizel yakıt kullanın. STOP d DİKKAT! Kaldırma noktası. wc_si000393tr.fm 19

20 Etiketler RD 27 Ref. Etiket Tanım f UYARI! Ezilme alanından uzak durun. h UYARI! Servis yapmadan önce akü bağlantısını kesin. Tamir Kılavuzunu okuyun. Patlama tehlikesi. Aküler patlayıcı hidrojen gazı yayabilir. Aküyü kıvılcım ve alevlerden uzak tutun. l UYARI! Sıkışma tehlikesi. Döner makine. m UYARI! Basınçlı içerik. Sıcakken açmayın! 20 wc_si000393tr.fm

21 RD 27 Etiketler Ref. Etiket Tanım n UYARI! Ezilme alanından uzak durun. s UYARI! ROPS şasilerini delmeyin veya kaynak yapmayın. Kullanım Kılavuzunu okuyun. t UYARI! Ezilme alanından uzak durun. Mafsallı direksiyon eklemi kilitleme konumu. Makineye servis etmeden önce mafsallı direksiyon eklemini kilitleyin. Tamir Kılavuzunu okuyun. wc_si000393tr.fm 21

22 Etiketler RD Bilgi Etiketleri Ref. Etiket Tanım a 2-4 ) ) 7 ) * , ) ) ) ) 7 ) + ) * - 4, - 4 -, / 0 ; ) 9 ) + - 4, * 7 6 4, 1- * * ), - 4 ) ) 7. * - 9 ) , * / ) 6 * , * ) ) , ) 7 ), ) + 1, - * , - ) ) ) + 6 ) ) 5 7, * 7 1, 4 9 ) ) ) 2 ) 4 ) 2 -, ) 4 ), 1+ 1 ) ) , - 2 1, ) ) ) , * ) ), : - 2 ) ) 14 - # ' $ Kullanım Kılavuzu makine ile birlikte muhafaza edilmelidir. Yeni bir Kullanım Kılavuzu için siparişinizi yerel Wacker Neuson distribütörünüz aracılığıyla verebilirsiniz. e Her bir ünitede model numarası, parça numarası, revizyon ve seri numarasını gösteren bir plaka bulunur. Plakanın kaybolması veya hasar görmesi durumunda plaka üzerindeki bilgilerin kaybedilmemesi için bu bilgileri başka bir yere not edin. Parça siparişi verirken ya da servis bilgisi isterken, daima ünitenin modeli, parça numarası, revizyon numarası ve seri numarasını belirtmeniz istenecektir. g Zemine bağlama noktası. i HYDRAULIC OIL HYDRAULIKÖL ACEITE HIDRÁULICO HUILE HYDRAULIQUE Hidrolik yağ tahliyesi. j Hidrolik yağ haznesi doldurma. 22 wc_si000393tr.fm

23 RD 27 Etiketler Ref. Etiket Tanım k Su deposu doldurma. o Motor yağı boşaltma. ENGINE OIL MOTOROEL ACEITE DE MOTOR HUILE À MOTEURS p STOP Anahtar konumları. Kızdırma bujilerine giden güç. Motor durdurulmuş (KAPALI). Motor AÇIK. Marş motoruna giden güç. q Gaz kolu konumları. Yüksek hız. Düşük hız. wc_si000393tr.fm 23

24 Etiketler RD 27 Ref. Etiket Tanım r Titreşim etkinleştirme ve devre dışı bırakma anahtarı. İleri/geri kolu konumları. u Sigorta tanımlamaları. v 1 Titreşimi azaltmak için vidayı sıkın. Kullanım Kılavuzunu okuyun. 2 wc_gr w Garanti edilen ses gücü seviyesi db(a). x ROPS sertifikasyon etiketi 24 wc_si000393tr.fm

25 RD 27 Kaldirma ve Nakliye 3 Kaldirma ve Nakliye 3.1 Makinenin Kaldırılması Ön Şartlar 2722 kg taşıma kapasiteli kaldırma ekipmanı (vinç) 2722 kg taşıma kapasiteli dört kaldırma kancası ve zinciri UYARI Ezilme tehlikesi. Kaldırma aygıtlarının arızalanması halinde ezilebilirsiniz. Makine kaldırılırken veya taşınırken makinenin altında durmayın veya makineye binmeyin. Makineyi kaldırmak için sadece belirtilen kaldırma noktalarını kullanın. Prosedür Makineyi kaldırmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın. 1. Motoru durdurun. 2. Park frenini çekin. 3. Mafsallý direksiyon eklemini (a) kilitleyin. 4. Kanca veya pranga kullanarak, bir kaldýrma zincirini makine üzerindeki dört (her iki tarafta ikiþer adet) kaldýrma gözünden (b) birisine baðlayýn. 5. Zincirlerin diðer ucunu kaldýrma ekipmanýna takýn. 6. Makineyi gerektiði þekilde kaldýrýn. DİKKAT Ezilme / makine hasarı tehlikeleri. Devrilme Koruyucu Yapı (ROPS) (c) bir devrilme veya takla atma kazası sırasında operatörü korumayı amaçlamaktadır. ROPS makineyi kaldırmak için kullanılmamalıdır. Makineyi kaldýrmak için sadece belirtilen kaldýrma gözlerini kullanýn. Makinenin Kaldýrýlmasý bölümüne bakýn. wc_tx001351tr.fm 25

26 Kaldirma ve Nakliye RD Makinenin Bağlanması/Taşınması Ön Şartlar Motor kapalı olmalıdır Park freni DEVREDE olmalıdır Prosedür Makineyi bağlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayın. 1. Nakil aracýnýn makine aðýrlýðý ve büyüklüðünü kaldýrabilecek kapasitede olmasýna dikkat edin. Ebatlar ve iþletme aðýrlýðý için Teknik Veriler bölümüne bakýn. 2. Mafsallý direksiyon eklemini (a) kilitleyin. c c wc_gr Çelik halatlar veya zincirleri makine üzerindeki dört baðlama gözünden her birine (b) (her yan tarafýnda ikiþer adet) ve makinenin önünde ve arkasýnda bulunan iki baðlama çubuðuna (c) tutturun. 4. Zincirlerin diðer ucunu makinenin aðýrlýðýný kaldýrabilecek uygun bir araca baðlayýn. Not: Bir arıza olmadıkça ve/veya park freni manuel olarak devre dışı bırakılmadıkça, dizel motor kapalıysa ya da hidrolik sistem çalışmıyorsa şanzıman normalde frenlenir. DUYURU: Makineyi bağlarken halatları veya zincirleri makine şasisinden veya mafsallı eklemden geçirmeyin. Makinede hasar meydana gelebilir. DUYURU: Makineyi bağlarken amortisörleri tamamen sıkıştırmayın. Amortisörlerde hasar meydana gelebilir. DUYURU: Makineyi uzun süre bağlı tutmayın (makinenin taşındığı durumlar dışında). Amortisörlerde hasar meydana gelebilir. 26 wc_tx001351tr.fm

27 RD 27 4 Kullaným 4.1 Makineyi İlk Kullanıma Hazırlama Kullanım İlk kullanıma hazırlama Makinenizi ilk kullanıma hazırlamak için: 1. Tüm gevþek ambalaj malzemelerinin makineden ayrýldýðýndan emin olun. 2. Makinede ve bileþenlerinde hasar olup olmadýðýný kontrol edin. Görünür hasar varsa, makineyi çalýþtýrmayýn! Yardým almak üzere bir an önce Wacker Neuson bayiinizle iletiþime geçin. 3. Makineyle birlikte verilen tüm kalemlerin envanterini çýkarýn ve tüm gevþek malzemelerin ve sabitleyicilerin de göz önüne alýndýðýndan emin olun. 4. Henüz takýlmamýþ bileþen parçalarýný takýn. 5. Yakýt, makine yaðý ve batarya asiti gibi akýþkanlarý gereken miktarlarda ekleyin. 6. Makineyi iþletim konumuna taþýyýn. 4.2 Operatörün Konumu Bu makinenin güvenli ve verimli kullanımından operatör sorumludur. Operatör sürekli olarak uygun çalışma konumunu korumadıkça makinenin tam anlamıyla kontrolü mümkün değildir. Operatör, bu makineyi çalıştırırken şunları yapmalıdır: Operatör koltuğuna yüzü öne dönük biçimde oturmalıdır. Düzgün ayarlanmış ve bağlantısı tam olarak geçmiş halde emniyet kemeri takılmalıdır. Her iki ayağı da kontrol kabininde olmalıdır. Bir eli daima direksiyon üzerinde olmalıdır. Diğer eli kumandaları gerektiğince kullanmak için serbest olmalıdır. wc_tx000814tr.fm 27

28 Kullanım RD İşletim ve Bakım Yerleri Ref. Açýklama Ref. Açýklama a Gaz kolu l Uyarýcý seçici anahtarý b Ateþleme anahtarý bloðu m Uyarýcý AÇIK/KAPALI anahtarý c Alternatör uyarý ýþýðý n Su pompasý anahtarý d Motor yað basýncý uyarý ýþýðý o Motor sýcaklýðý uyarý ýþýðý e Hidrolik yaðý sýcaklýðý uyarý p Saat metre ýþýðý f Ýleri-geri kolu q Dönüþ sinyali anahtarý g Korna r Flaþörler AÇIK uyarý ýþýðý h Park freni uyarý ýþýðý ve s Flaþör etkinleþtirme anahtarý kumandasý i Titreþim açýk uyarý ýþýðý t Akým Bölücü anahtarý (varsa) j Iþýk anahtarý u Dönüþ sinyali göstergesi k Sigorta kutusu v Iþýklar DEVREDE göstergesi w Iþýk anahtarý Ref. Açýklama Ref. Açýklama 1 Dizel Motor 7 Ön uyarýcý hidrolik motoru 2 Hidrolik þanzýman pompasý 8 Arka hidrolik þanzýman motoru 3 Ön hidrolik þanzýman motoru 9 Servo direksiyon 4 Arka uyarýcý hidrolik motoru 10 Fren 5 Uyarýcý hidrolik pompasý 11 Yað soðutucu 6 Direksiyon hidrolik pompasý 12 Elektrikli su pompasý 28 wc_tx000814tr.fm

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-2i. 0176650tr 005 0910

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 50-2i. 0176650tr 005 0910 Kullanım Kılavuzu Tokmak BS 50-2i 0176650tr 005 0910 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI

HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI HONDA ÇİM TRAKTÖRÜ HONDA HF 2315 HONDA HF 2417 HONDA HF 2622 KULLANMA VE BAKIM EL KİTABI İÇİNDEKİLER No Konu Sayfa Giriş 1 1 Emniyet kuralları 4 1.1 Eğitim 4 1.2 Hazırlıklar 4 1.3 Çalışma 5 1.4 Bakım

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Z-60 34. Bakım Bilgileriyle birlikte. Seventh Edition Second Printing Part No. 133083TR

Kullanım Kılavuzu Z-60 34. Bakım Bilgileriyle birlikte. Seventh Edition Second Printing Part No. 133083TR Z-60 34 CE Bakım Bilgileriyle birlikte Seventh Edition Second Printing Part No. 133083TR Yedinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzda, motosikleti

Detaylı

Kullanım Kılavuzu GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. Bakım Bilgileriyle birlikte

Kullanım Kılavuzu GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246. Bakım Bilgileriyle birlikte GS-1530 GS-1532 GS-1930 GS-1932 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 CE Bakım Bilgileriyle birlikte Fifth Edition Fourth Printing Part No. 114313TR Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ GASOLINE CHAIN SAW / OU-GS5200 2.8 BG MOTOR GÜCÜ! 2.8 BG 52 CC 50 CM 21 BP Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodu okutunuz... Motor Gücü Silindir Hacmi Pala

Detaylı

İçindekiler. Genel bakış. Genel bilgiler. Kilitleme ve açma. Koltuklar ve emniyet kemerleri. Göstergeler ve kumandalar. Çalıştırma ve sürüş

İçindekiler. Genel bakış. Genel bilgiler. Kilitleme ve açma. Koltuklar ve emniyet kemerleri. Göstergeler ve kumandalar. Çalıştırma ve sürüş İçindekiler Genel bakış Genel bilgiler Kilitleme ve açma Koltuklar ve emniyet kemerleri Göstergeler ve kumandalar Çalıştırma ve sürüş Konforlu ve rahat sürüş Acil durumda Aracın korunması Bakım Teknik

Detaylı

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Cihazınızı kullanmadan önce, bu orijinal kullanma kılavuzunu ve basınçlı yıkama makinesinin (5.963.314.0) birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC KULLANICI EL KİTABI D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC İçindekiler Önsöz... 2 Güvenlik Bilgileri... 3 Giriş... 8 Aygıtlar ve Kumandalar...

Detaylı

VOLVO V50 WEB EDITION

VOLVO V50 WEB EDITION VOLVO V50 WEB EDITION 2005 Giriş Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

Giriş. Kullanım Kılavuzundan Yararlanın. Giriş

Giriş. Kullanım Kılavuzundan Yararlanın. Giriş İçindekiler Giriş...1 Özet bilgiler...3 Anahtar, Kapılar ve Camlar...17 Koltuklar, Güvenlik Sistemleri...35 Eşya saklama ve bagaj bölümleri...61 Göstergeler ve kumanda birimleri...73 Aydınlatma...109 Bilgi

Detaylı

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No.

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No. Kullanım Kılavuzu Beşinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çalıştırma Bakım Teknik özellikler Bu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayın tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S40 WEB EDITION VOLVO Kullanici el kıtabi WEB EDITION S40 2006 Değerli Volvo sahibi Volvo nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.

Detaylı

KM 170/600 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641320 (03/12)

KM 170/600 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641320 (03/12) KM 70/600 R D Register and win! www.kaercher.com 5964320 (03/2) 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI D4, D6

KULLANICI EL KİTABI D4, D6 KULLANICI EL KİTABI D4, D6 This operator s manual is available in English. Compelte the form t the end of the operator s manual to order a copy. Denne instruktionsbog kan bestilles på dansk. Bestillingskupon

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI D2

KULLANICI EL KİTABI D2 KULLANICI EL KİTABI D2 Bu kullanıcı el kitabı aşağıdaki dillerde de mevcuttur: This operator s manual is available in English. Complete the form at the end of the operator s manual to order a copy. Dit

Detaylı

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK...

1. GİRİŞ... 1 8. TEKNENİZİ KULLANMAK... türkçe İNDEKS 1. GİRİŞ... 1 1.1. TEHLİKE DERECELERİ... 2 2. TEKNENİN TARİFİ, ESAS DONATIMI VE HUSUSİYETLERİ... 2 2.1. FİBER TEKNELER... 2 2.1.A. İMALAT... 2 2.1.B. GÜVERTE DONANIMI VE GENEL BİLGİ... 2

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

KM 130/300 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12)

KM 130/300 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12) KM 130/300 R D Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12) Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION

VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION VOLVO V50 KULLaNICI EL KİtabI WEB EDITION Değerlİ Volvo sahibi VOLVO YU SEÇTİĞİNİZ İCİN TEŞEKKÜRLER Volvo nuzu, uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Aracınız, sizin ve yolcularınızın rahatı

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

VOLVO. Kullanici el kıtabi S80. TP 7820 (Turkish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005 WEB EDITION

VOLVO. Kullanici el kıtabi S80. TP 7820 (Turkish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005 WEB EDITION VOLVO TP 7820 (Turkish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005 Kullanici el kıtabi WEB EDITION S80 2006 İçindekiler Kılavuzun arkasında alfabetik bir dizin bulunmaktadır.

Detaylı