Kullanım Kılavuzu. Silindir RD RD tr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 27-100 RD 27-120. 0171754tr 003 1209"

Transkript

1 Kullanım Kılavuzu Silindir RD RD tr T R

2

3 RD 27 Önsöz Önsöz Bu kýlavuzun ilgili olduðu makineler Makine Dokümantasyonu Bu kýlavuzdaki bilgilere yönelik beklentiler Telif hakký bildirimi Makine Öğe sayısı RD RD Bu kullanma kýlavuzunun bir kopyasýný her zaman makinenin yanýnda bulundurun. Yedek parçalarý sipariþ etmek için makine ile birlikte verilen ayrý Parça Kitapçýðýný kullanýn. Makinenin servis ve onarým iþlemleri hakkýnda ayrýntýlý talimatlar için ayrýca temin edilen Onarým Kýlavuzuna bakýnýz. Bu belgelerden herhangi birisi eksikse, lütfen yenisi için sipariþ vermek üzere Wacker Neuson Corporation ile irtibata geçin veya adresini ziyaret edin. Parçalarý sipariþ ederken veya servis bilgisi isterken, makinenin model numarasý, parça numarasý, revizyon numarasý ve seri numarasýný vermek için hazýrlýklý olun. Bu kitapçýk, Wacker Neuson ýn yukarýdaki model(ler)inin güvenli bir þekilde kullanýmý ve bakýmý konusunda uyulmasý gereken bilgi ve prosedürleri içerir. Kendi güvenliðiniz için ve yaralanma riskini azaltmak üzere, bu kitapçýkta belirtilen tüm talimatlarý dikkatlice okuyup, anlayarak uygulayýnýz. Wacker Neuson Corporation, makinelerinin performansý veya güvenlik standartlarýný geliþtirmeye yönelik önceden uyarýda bulunmaksýzýn teknik deðiþiklikler yapma hakkýný saklý tutar. Bu kitapçýktaki bilgiler, yayým tarihine kadar üretilmiþ olan makineler esas alýnarak hazýrlanmýþtýr. Wacker Neuson Corporation önceden uyarýda bulunmaksýzýn bu bilgilerin herhangi bir kýsmýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Bütün haklar, özellikle çoðaltma ve daðýtým haklarý saklýdýr. Telif Hakký December 11, 2009, Wacker Neuson Corporation. Bu yayýn, makinenin orijinal satýn alýcýsý tarafýndan fotokopi çekilerek çoðaltýlabilir. Wacker Neuson Corporation ýn önceden yazýlý onayý alýnmaksýzýn baþka herhangi bir þekilde çoðaltma yapýlmasý yasaktýr. Wacker Neuson Corporation dan izin alýnmadan yapýlan her türlü çoðaltma ve daðýtým, ilgili telif haklarýnýn ihlali anlamýna gelecek olup, ihlal edenler hakkýnda kovuþturma yapýlacaktýr. wc_tx000836tr.fm 3

4 Önsöz RD 27 Kývýlcým siperleriyle ilgili kurallar ÝKAZ: Devlet Saðlýk Güvenlik Kanunlarý ve Kamu Kaynaklarý Kanunlarý, belirli yerlerde, hidrokarbon yakýt kullanan içten yanmalý motorlar için kývýlcým siperi kullanýlmasý zorunluluðu getirmektedir. Kývýlcým siperi, motor egzozundan kazara kývýlcým veya alev çýkýþýný önlemek için tasarlanmýþ bir aygýttýr. Bu amaçla kývýlcým siperi Amerika Birleþik Devletleri Orman Servisi tarafýndan nitelik açýsýndan belirtilmekte ve sýnýflandýrýlmaktadýr. Kývýlcým siperine iliþkin yerel düzenlemelere uymak için, motor distribütörü veya yerel Saðlýk ve Güvenlik Kurumuna danýþýn. Markalar Bu kýlavuzda belirtilen tüm markalar kendi sahiplerinin malýdýr. 4 wc_tx000836tr.fm

5 RD 27 Içindekiler Önsöz 3 1 Güvenlik Bilgileri Bu Kılavuzda Bulunan İşaretler Makine ve Amaçlanan tanimlari kullanin Makinenin Çalıştırılması için Güvenlik Kuralları İçten Yanmalı Motor Kullanırken Güvenlik Kuralları Servis Güvenliği Kuralları Etiketler Etiket Konumları Güvenlik ve Uyarı Etiketleri Bilgi Etiketleri Kaldirma ve Nakliye Makinenin Kaldırılması Makinenin Bağlanması/Taşınması Kullanım Makineyi İlk Kullanıma Hazırlama Operatörün Konumu İşletim ve Bakım Yerleri Mafsallı Eklemin Açılması/Kilitlenmesi Devrilmeye Karşı Koruma Yapısının (ROPS) Kullanılması Döner Radyofarın Monte Edilmesi Emniyet Kemerinin Kullanılması Koltuğun Ayarlanması Direksiyon Milinin Ayarlanması Kazıyıcı Demirlerin Yerleştirilmesi Şiddetten Koruyucu Aygıtların Kullanılması Su Püskürtme Sisteminin Kullanılması İleri/Geri Kolunun Kullanılması Geri Vites Alarmı Akım Bölücünün Kullanılması (varsa) Titreşim Sisteminin Kullanılması Park Frenlerinin Kullanılması Uyarı Işıkları Farlar ve kornanın kullanılması Makinenin Stabilitesi Yokuşlarda Kullanma wc_bo tr_003toc.fm 5

6 Içindekiler RD Ön Kontroller Makineye Binme ve Makineden İnme Motorun Çalıştırılması Motorun Durdurulması Operatör Hazır Sisteminin Anlaşılması Acil Durum Kapatma Prosedürü Bakım Periyodik Bakım Takvimi Başlıca Parçaların Yerleri Başlıca Parçalar Güvenlikle İlgili Yedek Parçalar Koltuğun ve Emniyet Kemerinin Bakımı Hava Filtresi Göstergesinin Kontrol Edilmesi Hava Filtresinin ve Ana Hava Filtresi Elemanının Temizlenmesi Hava Filtresi Elemanlarının Değiştirilmesi Geri Vites Alarmının Test Edilmesi Motor Soğutucu Seviyesinin Kontrol Edilmesi Motor Yağının Kontrol Edilmesi Hidrolik Yağı Seviyesinin Kontrol Edilmesi Nötr Anahtarının Kontrol Edilmesi Kazıyıcı Demirlerin Ayarlanması Emniyet Kemerinin Kontrol Edilmesi Su Püskürtme Memelerinin Temizlenmesi Su Püskürtme Sistemi Filtresinin Temizlenmesi Yakıt Filtresi/Su Ayırıcının Temizlenmesi ve Değiştirilmesi Yakıt Sisteminin Havasının Alınması Yakıt Deposundaki Su ve Tortunun Boşaltılması Su Deposu Süzgecinin Temizlenmesi Alternatör Kayış Gerginliğinin Ayarlanması Mafsallı Direksiyon Ekleminin Yağlanması Direksiyon Silindirinin Yağlanması Fren Sisteminin Test Edilmesi Motor Yağı ve Filtresinin Değiştirilmesi Yakıt Deposu Kapağı ve Yakıt Süzgecinin Temizlenmesi Hidrolik Yağı Filtresinin Değiştirilmesi Hidrolik Yağı Soğutucusunun Temizlenmesi Akünün Çıkarılması/Takılması İleri/Geri Kolunun Ayarlanması Hidrolik Yağının Değiştirilmesi Hidrolik Yağ Tankı Hava Deliğinin Kontrol Edilmesi ve Temizlenmesi 90 6 wc_bo tr_003toc.fm

7 RD 27 Içindekiler 5.34 Hidrolik Yağı Süzgecinin Temizlenmesi Radyatör Doldurma Ağzı Kapağının Temizlenmesi Motor Su Pompasının Kontrol Edilmesi Soğutma Sistemi Sıvısının Değiştirilmesi Su Termostatının Değiştirilmesi Su Püskürtme Sisteminin Boşaltılması Makinenin Çekilmesi Park Frenlerinin Manuel Olarak Serbest Bırakılması Arıza giderme Şemalar Elektrikli Şematik Hydrolik Şematik Teknik Veriler Motor Silindir Yağlama Ses Ölçümleri Operatörün Titreşime Maruz Kalma Ölçümleri Ebatlar wc_bo tr_003toc.fm 7

8 Içindekiler RD 27 8 wc_bo tr_003toc.fm

9 RD 27 1 Güvenlik Bilgileri 1.1 Bu Kılavuzda Bulunan İşaretler Güvenlik Bilgileri Bu, güvenlik uyarý sembolüdür. Bu sembol, olasý kiþisel tehlikelere karþý sizi uyarmak için kullanýlýr. Bu sembolden sonra gelen bütün güvenlik mesajlarına uyun. TEHLİKE TEHLİKE, önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanacak tehlikeli bir durum olduğunu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. UYARI UYARI, önlenmezse ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. DİKKAT DİKKAT, önlenmezse hafif veya orta dereceli yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir. Ölüm veya ciddi yaralanmadan kaçınmak için, bu işaret sözcüğünü izleyen tüm güvenlik mesajlarına uyun. DUYURU: Güvenlik uyarı sembolü olmadan kullanıldıgında, DUYURU, önlenmezse maddi hasarla sonuçlanabilecek bir durum oldugunu belirtir. Not: Prosedür açısından önemli ek bilgiler içeren bir Not bulunmaktadır. wc_si000247tr.fm 9

10 Güvenlik Bilgileri RD Makine ve Amaçlanan tanimlari kullanin Bu makine, çift tamburlu binek bir silindirdir. Wacker Neuson Binek Silindiri; bir benzinli veya dizel motorun, bir yakıt tankının, bir hidrolik tankının, bir su tankının, bir hidrostatik tahrik sisteminin, dahili ekstrantik ağırlıklar içeren iki çelik tamburun üzerine monte edili olduğu mafsallı bir şasi ve de bir ROPS (Devrilme Koruyucu Yapı) içeren bir operatör platformundan oluşur. Motor, makine hareketinin ve tambur titreşimini sağlayan hidrolik sistemlere güç sağlar. Makine hareket ettikçe titreşen tamburlar çalışma yüzeyini düzleştirir ve sıkılaştırır. Makine hızı, doğrultusu ve titreşim, platformdaki operatör koltuğunda oturan operatör tarafından kontrol edilir. Bu makine; yollar, özel garaj önü yolları, otopark yerleri ve diğer asfalt kaplı yüzey türlerindeki asfalt alt katmanları veya son bitirme katmanlarının sıkıştırılmasında kullanılmak amacıyla tasarlanmış hafif bir silindirdir. Bu makine, kesinkez yukarıda tanımlanan kullanım amacı için tasarlanmış ve üretilmiştir. Makinenin başka herhangi bir amaçla kullanımı, makineye kalıcı hasar verebilir veya operatör veya çalışma alanında bullunanların yaralanmasına yol açabilir. Yanlış kullanımın makinede yol açtığı hasar, garanti kapsamı altında değildir. Aşağıda bazı yanlış kullanım örnekleri verilmektedir: Makinenin merdiven, destek veya çalışma zemini olarak kullanılması. Makineyi yolcu veya ekipman taşımak için kullanma. Makineyi başka makineleri çekmek için kullanma. Makineyi su dışındaki (örneğin asfalt üzerine dizel yakıt) sıvıları püskürtmek için kullanma. Makineyi fabrika özelliklerinin dışında kullanma. Makineyi, üzerinde ve Operatör Kılavuzunda bulunan tüm uyarılarla tutarsız biçimde çalıştırma. Bu makine, en yeni küresel güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Pratik olarak mümkün olabildiğince tehlikeleri ortadan kaldırmak ve koruyucu siperler ve etiketlemeyle operatör güvenliğini artırmak için dikkatle tasarlanmıştır. Ancak koruyucu önlemler alındıktan sonra bile bazı riskler süregidebilir. Bunlara rezidüel riskler denir. Bu makinede aşağıdakilere maruz kalmak rezidüel riskler arasındadır: Motordan gelen sıcaklık, gürültü, egzoz ve karbon monoksit dumanı Sıcak hidrolik akışkandan kaynaklanan yanıklar Uygun olmayan yakıt doldurma tekniklerinden kaynaklanan yangın tehlikeleri Yakıt ve yakıt dumanı Uygun olmayan kaldırma tekniklerinden kaynaklanan kişisel yaralanma Uygun olmayan kullanımdan (operatör çalışma bölmesinin dışına taşan ayak, bacak veya kol) doğan ve çalışma alanında bullunanlar için ezilme tehlikesi ROPS'un görüş alanını engellemesi Kendinizi ve başkalarını korumak için, makineyi çalıştırmadan önce bu kılavuzda sunulan güvenlik bilgilerini iyice okuyup anladığınızdan emin olun. 10 wc_si000247tr.fm

11 RD Makinenin Çalıştırılması için Güvenlik Kuralları Güvenlik Bilgileri Operatör nitelikleri Makineyi yalnızca eğitimli personel başlatabilir, çalıştırabilir ve kapatabilir. Bu personelin aynı zamanda şu niteliklere de sahip olmaları gerekir: makinenin uygun kullanımına ilişkin talimatlar almış gerekli güvenlik cihazlarına aşina Makine aşağıdaki kişiler tarafından kullanılmamalı veya çalıştırılmamalıdır: çocuklar alkol veya uyşturucu bağımlılığı olanlar Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) Operatör eğitimi Bu makineyi çalıştırırken lütfen aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı (PPE) kullanın: Hareketi engellemeyen ve vücüdü sıkı saran iş giysileri Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri İşitme koruması Parmak uçları koruyuculu iş ayakkabıları veya çizmeleri. Bu makineyi çalıştırmadan önce: Bu makine ile birlikte verilen tüm kılavuzlarda yer alan işletim talimatlarını okuyun ve anlayın. Tüm kumandalarin ve güvenlik aygıtlarının yerini ve kullanma biçimini öğrenin. Gerekirse ilave eğitim için Wacker Neuson Corporation ile irtibata geçin. Bu makineyi kullanırken: Gerekli eğitimi almamış kişilerin bu makineyi kullanmasına izin vermeyin. Bu makineyi kullanan kişiler, ilgili bütün risk ve tehlikelerden haberdar olmalıdır. Makinenin güvenlik aygıtları Makineyi kullanmadan önce mafsallı direksiyon ekleminin kilitleme demirini devreden çıkartıp, uygun yerine yerleştirin. Kilitleme demiri devrede olduğunda makine direksiyonu kumanda edilemez. Makineyi çalıştırdıktan hemen sonra bütün kumandaların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin! Makinenin güvenli çalışmasını sağlamak için: Güvenlik aygıtları veya muhafazaları takılı ya da çalışır durumda olmadan makineyi kullanmayın. Bütün kumandaları doğru çalışmayan bir makineyi kullanmayın. Güvenlik aygıtlarını değiştirmeyin veya devre dışı bırakmayın. Wacker Neuson tarafından tavsiye edilmeyen aksesuar veya bağlantıları kullanmayın. Aksi takdirde ekipmanın hasar görmesi ve kullanıcının veya başkalarının yaralanması tehlikesi bulunmaktadır. Güvenli işletim uygulamaları Bu makineyi kullanırken: Makineyi kullanırken daima oturun ve emniyet kemerini takın. İş sahasındaki değişen konumlardan ve diğer ekipman ile personelin hareketlerinin bilincinde olun. wc_si000247tr.fm 11

12 Güvenlik Bilgileri RD 27 Çevrenizdekilerin makineden güvenli bir uzaklıkta bulunduğundan emin olun. Başkalarının makinenin çalışma alanına girmesi durumunda makineyi durdurun. Değişen yüzey koşullarının bilincinde olun; örneğin, düzgün olmayan zemin, meğiller, çukur kenarları, yumuşak veya kaba malzemeler. Zemin yüzeyinin makine ağırlığını desteklemeye yetecek kadar sağlam olduğundan ve makinenin kayması, düşmesi veya devrilmesi gibi bir tehlike bulunmadığından emin olun. Makinenin hareketli parçalarından haberdar olun. Elleri, ayakları ve bol veya sarkan giysileri makinenin hareketli parçalarından uzak tutun. Makineyi kullanırken iş sahasında uygun koruyucu giysi giyin. Bu makineyi kullanırken güvenlik gözlükleri takın. Kullanılmadığında makineyi uygun bir şekilde saklayın. Makine, çocukların ulaşamayacağı temiz ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. Bu makineyi kullanırken: Kaldırım veya diğer engebeli yüzeylerden atlayacak şekilde sürmeyin; aksi takdirde makinenin ve operatörünün aşırı sarsılmasına yol açacaktır. Motor çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya egzoz susturucusuna dokunmayın. Bu bölgeler çok sıcak olabilir ve yanıklara yol açar. Makinenin herhangi bir bölümü üzerinde yolculuk edilmesine izin vermeyin. Düşme, yana yatma veya takla atma kazaları sonucu yolcular ciddi biçimde yaralanabilir veya ölümle sonuçlanabilir. Makineyi başında kimse olmadan çalışır durumda bırakmayın. Onarım gerektiren bir makineyi çalıştırmayın. Makinenin yanında dururken makineyi çalıştırmayı denemeyin. Yalnızca sürücü koltuğunda otururken ve ileri/geri kumandası boşta olduğunda motoru çalıştırın. Yakıt kapağı gevşek veya kayıp olan makineyi çalıştırmayın. Bu makineyi çalıştırırken cep telefonu kullanmayın veya kısa mesaj göndermeyin. Makineyi onaysız aksesuarlar veya bağlantılarla çalıştırmayın. Makineyi çalışırken taşımayın. 12 wc_si000247tr.fm

13 RD İçten Yanmalı Motor Kullanırken Güvenlik Kuralları Güvenlik Bilgileri UYARI İçten yanmalı motorlar kullanım ve yakıt doldurma sırasında özellikle tehlike oluşturmaktadır. Bu uyarılara ve güvenlik standartlarına uyulmaması, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir. Motor kullanım kılavuzunda ve aşağıdaki güvenlik talimatlarında belirtilen uyarı talimatlarını okuyun ve uygulayın. TEHLİKE Motordan çıkan egzoz gazı, öldürücü bir zehir olan karbon monoksit içermektedir. Karbon monoksite maruz kalmanız, sizi birkaç dakika içinde öldürebilir. Egzoz fanı veya hortumu gibi parçalarla yeterli havalandırma sağlanmadıkça, pompayı ASLA tünel gibi kapalı bir alanda kullanmayın. İşletim güvenliği Yakıt doldurma güvenliği Motoru çalıştırırken: Egzoz borusu etrafındaki alanda yanıcı malzeme olmamasını sağlayın. Motoru çalıştırmadan önce yakıt hatlarında ve yakıt deposunda kaçak veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Yakıt kaçağı varsa veya yakıt hatları gevşekse makineyi çalıştırmayın. Motoru çalıştırırken: Makineyi kullanırken sigara içmeyin. Kıvılcım veya açık alev yakınında motoru çalıştırmayın. Motor çalışırken veya kapatıldıktan hemen sonra motora veya egzoz susturucusuna dokunmayın. Yakıt kapağı gevşek veya kayıp olan makineyi çalıştırmayın. Yakıt dökülmüşse veya yakıt kokusu alıyorsanız, motoru çalıştırmayın. Makineyi, yakıt dökülen konumdan uzaklaştırın ve çalıştırmadan önce bezle iyice kurulayın. Motora yakıt doldururken: Dökülen yakıtları derhal temizleyin. Yakıt deposunu iyi havalandırılmış bir alanda doldurun. Yakıt doldurduktan sonra yakıt deposu kapağını geri yerine takın. Sigara içmeyin. Motor çalışırken veya sıcakken yakıt doldurmayın. Kıvılcım veya açık alev yakınında motora yakıt doldurmayın. Makine, plastik kaplamalı bir kamyonet kasasındayken yakıt doldurmayın. Statik elektrik yakıtı veya yakıt buharını tutuşturabilir. wc_si000247tr.fm 13

14 Güvenlik Bilgileri RD Servis Güvenliği Kuralları UYARI Bakımı iyi yapılmamış bir makine, güvenlik açısından tehlikeli olabilir! Makinenin uzun süre güvenli ve düzgün bir şekilde çalışması için, belirli aralıklarla bakım ve zaman zaman tamir yapılması gerekir. Operatör Kılavuzunda tavsiye edilen düzenli bakım işlemlerini DAİMA uygulayın. Kişisel Koruyucu Ekipman Bu makineye servis verilirken veya bakım uygulanırken lütfen aşağıdaki Kişisel Koruyucu Ekipmanı kullanın: Hareketi engellemeyen ve vücudu sıkı saran iş giysileri Yanlardan koruyuculu emniyet gözlükleri İşitme koruması Parmak kısmı güçlendirilmiş ayakkabı Ayrıca, makinede servis veya bakım işlemi yapmadan önce: Uzun saçlıysanız, saçlarınızı arkadan bağlayın. Yüzük dahil tüm takılarınızı çıkarın. Önlemler Kişisel yaralanma riskini azaltmak için, makinede herhangi bir servis işlemi yapmadan önce servis prosedürlerini okuyarak anlayın. Bazı servis prosedürleri makinenin akü bağlantısının kesilmiş olmasını gerektirir. Makine kullanılmadan önce tüm ayar ve onarım işlemlerinin tamamlanması ŞARTTIR. ASLA makineyi bilinen bir sorun veya eksiklik varken kullanmayın! Tüm onarım ve ayar işlemleri, vasıflı bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Makineyi servise almadan önce motoru durdurun. Motor elektrikli marşa sahipse, önce akünün eksi kutbunu ayırın. Makineyi kaldırmadan, krikoyla desteklemeden veya makinenin servisini yapmadan önce eklemli direksiyon mafsallını kilitleme demiri kullanarak güvenceye alın. Makine yarıları beklenmedik bir şekilde birlikte salınabilir ve ciddi yaralanmaya neden olabilir. Aksesuarlar, güvenlik aygıtları ve değişiklikler Parçalar ve etiketlerin değiştirilmesi Orijinal ekipman olarak takılmış güvenlik şasilerini (ROPS) değiştirmeyin, kaynak yapmayın veya delmeyin. Cıvataları gevşetmeyin veya sökmeyin. Kırılmış bir güvenlik şasisini kaynak yapmayın, delmeyin veya değiştirmeyin. Üreticinin açık yazılı onayı olmadan makinede değişiklik yapmayın. Yıpranmış veya hasarlı parçaları değiştirin. Bu makine için yedek parça gerektiğinde, yalnızca Wacker Neuson yedek parçalarını veya fiziksel boyutlar, tip, güç ve malzeme gibi tüm özellik tipleri açısından orijinaline eşdeğer olan parçaları kullanın. 14 wc_si000247tr.fm

15 RD 27 Kaldırma ve taşıma Makineyi temizleme ve servise alma Güvenlik Bilgileri Asla hasar görmüş emniyet kemeri veya ROPS şasilerini kullanmayın ya da tamir etmeye çalışmayın. Makineyi kullanmadan önce bu bileşenleri değiştirin. Bütün eksik ve zor okunan etiketlerin yerlerine yenilerini takın. Etiketler önemli işletim talimatları içermekte ve tehlikelere karşı uyarmaktadır. Düzenli aralıklarla bütün harici tespit takımlarını kontrol edin. Makineyi kaldırırken: Bocurgat, zincir, kanca, rampa, kriko ve diğer kaldırma cihazlarının sıkıca tespit edilmiş olduğundan ve makineyi güvenli bir şekilde kaldıracak ve tutacak yeterli yük taşıma kapasitesine sahip olduğundan emin olun. Makineyi kaldırırken etrafınızdakilerin bulundukları yerlere dikkat edin. Yaralanma riskini azaltmak için: Kaldırılırken veya taşınırken makinenin altında durmayın. Kaldırılırken veya taşınırken makinenin üzerine yüklenmeyin veya binmeyin. Makineyi temizlerken veya servise alırken: Egzoz çevresindeki alanda yaprak, kağıt, karton vs. gibi atık bulunmadığından emin olun. Sıcak bir egzoz, atıkları ateşleyebilir ve yangın başlatabilir. Makineyi temiz ve etiketleri okunabilir halde bulundurun. Elleri, ayakları ve bol giysileri makinenin hareketli parçalarından uzak tutun. Makineyi temizlerken veya servise alırken: Motor çalışırken hava filtresi kapağını, kağıt elemanı veya ön filtreyi asla sökmeyin. Makine çalışırken veya motor soğumadan radyatör kapağını açmaya çalışmayın. Aksi takdirde ağır yanıklar oluşabilir! Çalışır durumdaki makineyi temizlemeye veya tamir etmeye çalışmayın. Döner parçalar ciddi yaralanmalara neden olabilir. Parçaları, özellikle kapalı alanlarda, benzin veya başka tür yakıtlar ya da yanıcı çözücüler kullanarak temizlemeyin. Yakıt ve çözücülerin buharları patlayıcı olabilir. Temizlik veya başka herhangi bir nedenle makineyi eğmeyin. UYARI Yaralanma olasılığı. Basınçlı hidrolik sıvılar deriye nufüs edebilir, yanıklara, körlüğe neden olabilir veya olası diğer tehlikeleri oluşturabilir. Hidrolik bağlantıları gevşetmeden veya test göstergelerini takmadan önce tüm kumandaları boşa alın, motoru kapatın ve sıvıların soğumasını bekleyin. Motor çalışırken asla hidrolik hatlarını açmayın veya hidrolik bağlantılarını gevşetmeyin. Hidrolik konektör veya hortumlarını açmadan önce, devreden bütün basıncın alınmış olduğundan emin olun. Küçük deliklerden sıvı sızıntıları genellikle görülemez. Sızıntıları kontrol etmek için çıplak elinizi KULLANMAYIN. Bir karton parçası veya tahta kullanarak sızıntıları kontrol edin. Daima, hortum bağlantılarının doğru noktalara geri takıldığından emin olun. Aksi takdirde, makine hasara uğrayabilir ve/veya makinenin yanındaki kişi yaralanabilir. wc_si000247tr.fm 15

16 Güvenlik Bilgileri RD 27 Tamir ve bakımdan sonra daima güvenlik cihazlarını ve muhafazalarını geri yerlerine takın. Makineyi çalıştırmadan önce makineden bütün alet takımların alındığından ve yedek parçalarla ayarlayıcıların sıkı bir şekilde sıkıldığından emin olun. 16 wc_si000247tr.fm

17 RD 27 Not Güvenlik Bilgileri wc_si000247tr.fm 17

18 Etiketler RD 27 2 Etiketler 2.1 Etiket Konumları q v n x v n s g w p d a o i g k b u k c g f d g h r t f j m l d g f wc_gr wc_si000393tr.fm

19 RD Güvenlik ve Uyarı Etiketleri Etiketler Ref. Etiket Tanım b TEHLİKE! Bu makineyi kullanmadan önce size verilen Kullanım Kılavuzunu okuyun ve anlayın. Aksi takdirde kendinizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilirsiniz. Motorlar karbon monoksit gazı çıkarır; makineyi sadece iyi havalandırılmış alanlarda kullanın. İşitme kaybı riskini azaltmak için, bu makineyi kullanırken kulak koruyucu takın. Makineyi kullanırken daima koltuk kemerini takın. Makineyi yokuşlarda asla yanlamasına çalıştırmayın. c TEHLİKE! Boğulma tehlikesi. Talimatlar için Kullanım Kılavuzuna bakın. Makine yanında kıvılcım, alev veya yanan nesneler bulunmamalıdır. Yakıt eklemeden önce motoru durdurun. Yalnızca dizel yakıt kullanın. STOP d DİKKAT! Kaldırma noktası. wc_si000393tr.fm 19

20 Etiketler RD 27 Ref. Etiket Tanım f UYARI! Ezilme alanından uzak durun. h UYARI! Servis yapmadan önce akü bağlantısını kesin. Tamir Kılavuzunu okuyun. Patlama tehlikesi. Aküler patlayıcı hidrojen gazı yayabilir. Aküyü kıvılcım ve alevlerden uzak tutun. l UYARI! Sıkışma tehlikesi. Döner makine. m UYARI! Basınçlı içerik. Sıcakken açmayın! 20 wc_si000393tr.fm

21 RD 27 Etiketler Ref. Etiket Tanım n UYARI! Ezilme alanından uzak durun. s UYARI! ROPS şasilerini delmeyin veya kaynak yapmayın. Kullanım Kılavuzunu okuyun. t UYARI! Ezilme alanından uzak durun. Mafsallı direksiyon eklemi kilitleme konumu. Makineye servis etmeden önce mafsallı direksiyon eklemini kilitleyin. Tamir Kılavuzunu okuyun. wc_si000393tr.fm 21

22 Etiketler RD Bilgi Etiketleri Ref. Etiket Tanım a 2-4 ) ) 7 ) * , ) ) ) ) 7 ) + ) * - 4, - 4 -, / 0 ; ) 9 ) + - 4, * 7 6 4, 1- * * ), - 4 ) ) 7. * - 9 ) , * / ) 6 * , * ) ) , ) 7 ), ) + 1, - * , - ) ) ) + 6 ) ) 5 7, * 7 1, 4 9 ) ) ) 2 ) 4 ) 2 -, ) 4 ), 1+ 1 ) ) , - 2 1, ) ) ) , * ) ), : - 2 ) ) 14 - # ' $ Kullanım Kılavuzu makine ile birlikte muhafaza edilmelidir. Yeni bir Kullanım Kılavuzu için siparişinizi yerel Wacker Neuson distribütörünüz aracılığıyla verebilirsiniz. e Her bir ünitede model numarası, parça numarası, revizyon ve seri numarasını gösteren bir plaka bulunur. Plakanın kaybolması veya hasar görmesi durumunda plaka üzerindeki bilgilerin kaybedilmemesi için bu bilgileri başka bir yere not edin. Parça siparişi verirken ya da servis bilgisi isterken, daima ünitenin modeli, parça numarası, revizyon numarası ve seri numarasını belirtmeniz istenecektir. g Zemine bağlama noktası. i HYDRAULIC OIL HYDRAULIKÖL ACEITE HIDRÁULICO HUILE HYDRAULIQUE Hidrolik yağ tahliyesi. j Hidrolik yağ haznesi doldurma. 22 wc_si000393tr.fm

23 RD 27 Etiketler Ref. Etiket Tanım k Su deposu doldurma. o Motor yağı boşaltma. ENGINE OIL MOTOROEL ACEITE DE MOTOR HUILE À MOTEURS p STOP Anahtar konumları. Kızdırma bujilerine giden güç. Motor durdurulmuş (KAPALI). Motor AÇIK. Marş motoruna giden güç. q Gaz kolu konumları. Yüksek hız. Düşük hız. wc_si000393tr.fm 23

24 Etiketler RD 27 Ref. Etiket Tanım r Titreşim etkinleştirme ve devre dışı bırakma anahtarı. İleri/geri kolu konumları. u Sigorta tanımlamaları. v 1 Titreşimi azaltmak için vidayı sıkın. Kullanım Kılavuzunu okuyun. 2 wc_gr w Garanti edilen ses gücü seviyesi db(a). x ROPS sertifikasyon etiketi 24 wc_si000393tr.fm

25 RD 27 Kaldirma ve Nakliye 3 Kaldirma ve Nakliye 3.1 Makinenin Kaldırılması Ön Şartlar 2722 kg taşıma kapasiteli kaldırma ekipmanı (vinç) 2722 kg taşıma kapasiteli dört kaldırma kancası ve zinciri UYARI Ezilme tehlikesi. Kaldırma aygıtlarının arızalanması halinde ezilebilirsiniz. Makine kaldırılırken veya taşınırken makinenin altında durmayın veya makineye binmeyin. Makineyi kaldırmak için sadece belirtilen kaldırma noktalarını kullanın. Prosedür Makineyi kaldırmak için aşağıdaki prosedürü uygulayın. 1. Motoru durdurun. 2. Park frenini çekin. 3. Mafsallý direksiyon eklemini (a) kilitleyin. 4. Kanca veya pranga kullanarak, bir kaldýrma zincirini makine üzerindeki dört (her iki tarafta ikiþer adet) kaldýrma gözünden (b) birisine baðlayýn. 5. Zincirlerin diðer ucunu kaldýrma ekipmanýna takýn. 6. Makineyi gerektiði þekilde kaldýrýn. DİKKAT Ezilme / makine hasarı tehlikeleri. Devrilme Koruyucu Yapı (ROPS) (c) bir devrilme veya takla atma kazası sırasında operatörü korumayı amaçlamaktadır. ROPS makineyi kaldırmak için kullanılmamalıdır. Makineyi kaldýrmak için sadece belirtilen kaldýrma gözlerini kullanýn. Makinenin Kaldýrýlmasý bölümüne bakýn. wc_tx001351tr.fm 25

26 Kaldirma ve Nakliye RD Makinenin Bağlanması/Taşınması Ön Şartlar Motor kapalı olmalıdır Park freni DEVREDE olmalıdır Prosedür Makineyi bağlamak için aşağıdaki prosedürü uygulayın. 1. Nakil aracýnýn makine aðýrlýðý ve büyüklüðünü kaldýrabilecek kapasitede olmasýna dikkat edin. Ebatlar ve iþletme aðýrlýðý için Teknik Veriler bölümüne bakýn. 2. Mafsallý direksiyon eklemini (a) kilitleyin. c c wc_gr Çelik halatlar veya zincirleri makine üzerindeki dört baðlama gözünden her birine (b) (her yan tarafýnda ikiþer adet) ve makinenin önünde ve arkasýnda bulunan iki baðlama çubuðuna (c) tutturun. 4. Zincirlerin diðer ucunu makinenin aðýrlýðýný kaldýrabilecek uygun bir araca baðlayýn. Not: Bir arıza olmadıkça ve/veya park freni manuel olarak devre dışı bırakılmadıkça, dizel motor kapalıysa ya da hidrolik sistem çalışmıyorsa şanzıman normalde frenlenir. DUYURU: Makineyi bağlarken halatları veya zincirleri makine şasisinden veya mafsallı eklemden geçirmeyin. Makinede hasar meydana gelebilir. DUYURU: Makineyi bağlarken amortisörleri tamamen sıkıştırmayın. Amortisörlerde hasar meydana gelebilir. DUYURU: Makineyi uzun süre bağlı tutmayın (makinenin taşındığı durumlar dışında). Amortisörlerde hasar meydana gelebilir. 26 wc_tx001351tr.fm

27 RD 27 4 Kullaným 4.1 Makineyi İlk Kullanıma Hazırlama Kullanım İlk kullanıma hazırlama Makinenizi ilk kullanıma hazırlamak için: 1. Tüm gevþek ambalaj malzemelerinin makineden ayrýldýðýndan emin olun. 2. Makinede ve bileþenlerinde hasar olup olmadýðýný kontrol edin. Görünür hasar varsa, makineyi çalýþtýrmayýn! Yardým almak üzere bir an önce Wacker Neuson bayiinizle iletiþime geçin. 3. Makineyle birlikte verilen tüm kalemlerin envanterini çýkarýn ve tüm gevþek malzemelerin ve sabitleyicilerin de göz önüne alýndýðýndan emin olun. 4. Henüz takýlmamýþ bileþen parçalarýný takýn. 5. Yakýt, makine yaðý ve batarya asiti gibi akýþkanlarý gereken miktarlarda ekleyin. 6. Makineyi iþletim konumuna taþýyýn. 4.2 Operatörün Konumu Bu makinenin güvenli ve verimli kullanımından operatör sorumludur. Operatör sürekli olarak uygun çalışma konumunu korumadıkça makinenin tam anlamıyla kontrolü mümkün değildir. Operatör, bu makineyi çalıştırırken şunları yapmalıdır: Operatör koltuğuna yüzü öne dönük biçimde oturmalıdır. Düzgün ayarlanmış ve bağlantısı tam olarak geçmiş halde emniyet kemeri takılmalıdır. Her iki ayağı da kontrol kabininde olmalıdır. Bir eli daima direksiyon üzerinde olmalıdır. Diğer eli kumandaları gerektiğince kullanmak için serbest olmalıdır. wc_tx000814tr.fm 27

28 Kullanım RD İşletim ve Bakım Yerleri Ref. Açýklama Ref. Açýklama a Gaz kolu l Uyarýcý seçici anahtarý b Ateþleme anahtarý bloðu m Uyarýcý AÇIK/KAPALI anahtarý c Alternatör uyarý ýþýðý n Su pompasý anahtarý d Motor yað basýncý uyarý ýþýðý o Motor sýcaklýðý uyarý ýþýðý e Hidrolik yaðý sýcaklýðý uyarý p Saat metre ýþýðý f Ýleri-geri kolu q Dönüþ sinyali anahtarý g Korna r Flaþörler AÇIK uyarý ýþýðý h Park freni uyarý ýþýðý ve s Flaþör etkinleþtirme anahtarý kumandasý i Titreþim açýk uyarý ýþýðý t Akým Bölücü anahtarý (varsa) j Iþýk anahtarý u Dönüþ sinyali göstergesi k Sigorta kutusu v Iþýklar DEVREDE göstergesi w Iþýk anahtarý Ref. Açýklama Ref. Açýklama 1 Dizel Motor 7 Ön uyarýcý hidrolik motoru 2 Hidrolik þanzýman pompasý 8 Arka hidrolik þanzýman motoru 3 Ön hidrolik þanzýman motoru 9 Servo direksiyon 4 Arka uyarýcý hidrolik motoru 10 Fren 5 Uyarýcý hidrolik pompasý 11 Yað soðutucu 6 Direksiyon hidrolik pompasý 12 Elektrikli su pompasý 28 wc_tx000814tr.fm

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma Sayfa 1/21 Uyarılar ve öneriler Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Zamanlama zincirini her

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 16. 0178395tr 005 0610

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD 16. 0178395tr 005 0610 Kullanım Kılavuzu Silindir RD 16 0178395tr 005 0610 Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın, makinenin orijinal

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU www.fogmaker.com Art. No. 8012-011 Edition 2.1 1 Genel açıklama Bu otobüs, motor bölmesi ve olası ayrı ısıtma alanları için tam otomatik bir yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır.

Detaylı

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Mekanik ve hidrolik kaldırma cihazları yanlış manevra alınması veya teknik hatalardan dolayı devrilebilir

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

Güç üretim birimine ait olan bu kullanım kılavuzu KAMA jeneratör setiniz hakkında tatmin edici ve güvenli bütün temel bilgileri vermektedir.

Güç üretim birimine ait olan bu kullanım kılavuzu KAMA jeneratör setiniz hakkında tatmin edici ve güvenli bütün temel bilgileri vermektedir. ÖNSÖZ KAMA ürünü aldığınız için tebrikler, teşekkür ederiz; Amacımız müşterimizin memnuniyetini kazanacağımız yüksek kalite jeneratörleri sağlamaktır. Eminiz ki tercihinizin bedelini alacaksınız. Güç üretim

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Installation instructions, accessories Talimat No 31399519 Sürüm 1.0 Parça No. 30776728, 31373831 elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design IMG-378205 Volvo Car Corporation elektrikli motor ısıtıcı, 230

Detaylı

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Installation instructions, accessories Talimat No 31399504 Sürüm 1.0 Parça No. 31269367, 31408215 elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design IMG-378205 Volvo Car Corporation elektrikli motor ısıtıcı, 230

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel Genel Genel İndirgeyici katalitik konvertörü vanadyum pentoksit içerir. Vanadyum pentoksit sağlık için tehlike teşkil edebilir. İndirgeyici katalitik konvertörü susturucuya takılır ve normal kullanım ve

Detaylı

"Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu

Vagon Barbekü Montaj ve İşletim Kılavuzu Version: 0566tr Stand: #018-2012 Ausgabe: 07/11cd "Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu Önsöz Yüksek kaliteli GRILLCHEF barbekünüzü kullanmaya başlamadan önce bu montaj ve kullanma kılavuzunu dikkatle

Detaylı

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Mekanik ve hidrolik kaldırma cihazları yanlış manevra alınması veya teknik hatalardan dolayı devrilebilir

Detaylı

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ TÜRKÇE i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii TÜRKÇE iii iv APW-896 daha güvenli şekilde kullanmak için alınması gereken önlemler 1. Elektrik şokunun

Detaylı

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Teknik özellikler. Aletler. Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir.

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Teknik özellikler. Aletler. Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir. Genel Genel Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir. Teknik özellikler Belirtilen ağırlıklar içinde sıvı olmayan şanzımanı gösterir. Şanzımanın ağırlık merkezi sıvı filtre kapağının aşağı

Detaylı

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU Add: 11F,No.402,Sec.1, Ren-Ai Rd., Linkou Shiang, Taipei County 244, Taiwan (R.O.C) Tel : 886-2-2603-3311 Fax : 886-2-2603-6622 E-Mail:

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

TURBO GENEL TALIMATLAR

TURBO GENEL TALIMATLAR ADIM 1: TURBOYU DEĞIŞTIRMEDEN ÖNCE Arızanın gerçekten turboşarjdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için motor sisteminde ayrıntılı bir arıza teşhis kontrolü yapmak önemlidir. Güç yetersizliği,

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 60-4 BS 60-4s. 0158432tr 012 0110

Kullanım Kılavuzu. Tokmak. BS 60-4 BS 60-4s. 0158432tr 012 0110 Kullanım Kılavuzu Tokmak BS 60-4 BS 60-4s 0158432tr 012 0110 0 1 5 8 4 3 2 T R Telif hakký bildirimi Telif Hakký, 1/7/10 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoðaltma ve daðýtým haklarý dahil, saklýdýr.

Detaylı

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA

5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA BENZ İ NL İ JENERAT Ö R DİKKAT 1.GÜVENLİK İÇİN İPUÇLARI 2.PARÇALARIN VE ANA BİLEŞENLERİN TANITIMI 3.TEKNİK ÖZELLİKLER 4.ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROLLER 1 3 4 5 5.JENERATÖRÜ ÇALIŞTIRMA 6. ELEKTRİK BA LANTISI

Detaylı

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 22

Installation instructions, accessories. Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 22 Installation instructions, accessories Talimat No 31324634 Sürüm 1.0 Parça No. 31414859, 31373184 Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli Volvo Car Corporation Çekme çubuğu, kablo, 13-pimli- 31324634 - V1.0 Sayfa

Detaylı

Harici ısıtma için soğutma suyu çıkışı. Genel

Harici ısıtma için soğutma suyu çıkışı. Genel Motor soğutma suyu harici elemanları ısıtmak için kullanılabilir. Kutu gövdeleri, vinç kabinleri ve saklama kutuları birer örnek olarak gösterilebilir. Isı, silindir bloğunun içindeki akıştan alınır ve

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD tr

Kullanım Kılavuzu. Silindir RD tr Kullanım Kılavuzu Silindir RD 7 0154645tr 016 0110 0 1 5 4 6 4 5 T R Telif hakkı bildirimi Telif Hakkı, 2010 Wacker Neuson Corporation. Bütün haklar, çoğaltma ve dağıtım hakları dahil, saklıdır. Bu yayın,

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

Genel onarım ve test ipuçları. WABCO cihazlarının emniyetli bir şekilde onarımı ve test edilmesi

Genel onarım ve test ipuçları. WABCO cihazlarının emniyetli bir şekilde onarımı ve test edilmesi Genel onarım ve test ipuçları WABCO cihazlarının emniyetli bir şekilde onarımı ve test edilmesi Genel onarım ve test ipuçları WABCO cihazlarının emniyetli bir şekilde onarımı ve test edilmesi 2. Basım

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Installation instructions, accessories Talimat No 31359287 Sürüm 1.0 Parça No. 31373326 elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design Volvo Car Corporation elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design- 31359287

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat 500 1,2 ltr. için detaylı kılavuz. Motor kodu 169 A4.000 ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Dişli kayışının

Detaylı

Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V V1.2

Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V V1.2 Installation instructions, accessories Talimat No 31454380 Sürüm 1.2 Parça No. 31454379 Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V IMG-391075 Volvo Car Corporation Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V- 31454380 - V1.2

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 9 1. Genel Ölçüler Kapasite: 6 TON Kapasite: 8 TON Kapasite: 10 TON www.palazoglu.com

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 10 KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON KAPASİTE: 5 TON www.palazoglu.com

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Kullanma kılavuzu. Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 TR Kullanma kılavuzu Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Bu doküman hakkında 1.1 Dokümanın amacı Bu kullanma kılavuzu ürünün bir parçasıdır ve kullanıcı için cihazın güvenli kullanımı için

Detaylı

Ek lambalar, montaj kiti

Ek lambalar, montaj kiti Installation instructions, accessories Talimat No 8641051 Sürüm 1.0 Parça No. 9487111 Ek lambalar, montaj kiti IMG-235751 Volvo Car Corporation Ek lambalar, montaj kiti- 8641051 - V1.0 Sayfa 1 / 24 Donanım

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu

Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu KYMCO UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü ARIZA TESPİT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ve UYARILAR Kişisel yaralanma,araçların

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Kullanıcı grupları Görevler Kullanıcı Kullanım, Gözle kontrol Uzman personel KULLANIM KILAVUZU (Çeviri) Kaldırma tablası Tip 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montaj, sökme, Onarım, bakım TR Kalifikasyon

Detaylı

SİSTEM İnverter Klimalar

SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli Kanal tipi FXM40LVE FXMQ40MVE FXMQ40MAVE FXMQ200MAV7 FXM50LVE FXMQ50MVE FXMQ50MAVE FXMQ250MAV7 FXM63LVE FXMQ63MVE FXMQ63MAVE FXM80LVE

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg Kullanım Kılavuzu ECE R44/04 Çocuk araba koltuğu grubu 1+2+3 Vücut ağırlığı 9-36kg DİKKAT Lütfen bu kılavuzu saklayın ve koltuğun kullanımından önce iyice okuyun. Kılavuz size çocuk koltuğunu doğru kurmanız/monte

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus 2,0 ltr. için detaylı kılavuz. 16V Motor kodu EDDB, EDDC, EDDD ile. ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

ENG ENG 2 3 ENG ENG 4 5 ENG ENG 6 7 ENG ENG 8 RU RU 10 11 RU RU 12 13 RU RU 14 15 RU RU 16 EST EST 18 19 EST EST 20 21 EST EST 22 23 EST EST 24 LT LT 26 27 LT LT 28 29 LT LT 30 31 LT LT 32 LV LV 34 35

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

EK PTO ları için daha büyük kapasiteli hava-yağ soğutucusu

EK PTO ları için daha büyük kapasiteli hava-yağ soğutucusu Genel bilgiler Genel bilgiler Bu belge, PTO nun 250 kw ye kadar sürekli bir güç çıkışıyla çalıştığı EK30 veya EK40 türü bir PTO ya sahip araçlardaki şanzıman yağının soğutulmasını açıklar. PTO EK50, şanzıman

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

SOĞUK MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI UYARI TEHLİKE Motoru çalıştıracağınız vakit, Zincir frenini frenleme konumuna itiniz. Motorun çalıştırılması esnasında zincirin dönmesi tehlikeli olabilir. Yakıt deposuna yakıt

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 2090 KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUP, DAHA SONRAKİ KULLANIMLAR İÇİN MUHAFAZA EDİNİZ. Ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve gelecekte kullanmak

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Tutma Kolu Tente Taşıma Kulpu Kilitleme Mandalı Ön bar Ayaklık Fren Mandalı Ön tekerlek sabitleme mandalı KURULUM VE KULLANMA TALİMATLARI A: Emniyet kilidini

Detaylı

ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ

ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ ELEKTRİKLİ HAVA KOMPRESÖRÜ MODEL RTM724 - RTM750 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 9 3 12 1 4 5 2 11 10 6 8 7 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MOTOR 2. DURDURMA BUTONU 3. ÇIKIŞ VANASI 1 4. ÇIKIŞ VANASI 2 5. DEPO 6. BASINÇÖLÇER

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın.

Şanzıman, hibrid araç. Sökme UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Not: Büyük miktarda soğutma suyunun sızmaması için, motor soğutma sistemi ve otobüs ısıtma sistemi arasındaki muslukları kapatın.

Detaylı

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu 1inci 500-750 kmler / 30 45 gün, 2nci 5000km sonra Rölanti Hızı / CO% Vana Manivela Boşluğu Motor Yağı (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Yağ Filtresi (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Motor Yağı Filtresi (Bajaj DTS-i 10000

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU

4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU 4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ Motor yağ seviyesi Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol

Detaylı

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Bu Çocuk Güvenlik Koltuğunun Grup I (9-18kg), Grup II (15-25kg) ya da 9 ay ila 7 yaş arası çocuklar için uygun olduğunu unutmayınız. Kullanım kılavuzunu

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU

BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU 1 DİKKAT 1. Bu cihaz fiziksel olarak yetersiz durumda olan, zihinsel sorunları bulunan ve çocukların kullanımı için üretilmemiştir. 2. Çocukların cihazla oynamadıklarından

Detaylı