ENDÜSTRİYEL BİR DAMITMA KOLONUNDA YAPAY SİNİR AĞI VE ADAPTİF SİNİRSEL BULANIK TAHMİN METOTLARININ KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL BİR DAMITMA KOLONUNDA YAPAY SİNİR AĞI VE ADAPTİF SİNİRSEL BULANIK TAHMİN METOTLARININ KULLANIMI"

Transkript

1 ENDÜSTRİYEL BİR DAMITMA KOLONUNDA YAPAY SİNİR AĞI VE ADAPTİF SİNİRSEL BULANIK TAHMİN METOTLARININ KULLANIMI A. BAHAR, E. GÜNER, C. ÖZGEN Department of Chemical Engineering, Middle East Technical University, Ankara Turkey ÖZET Bu çalışmada, endüstriyel çok bileşenli bir damıtma kolonunda, sürekli ölçülebilen sıcaklık değerlerinden ürün derişimlerini tahmin etmek için, bir yapay sinir ağı (YSA) tahmin edicisi ve bir adaptif sinirsel bulanık tahmin sistemi (ANFIS) geliştirilmiş ve bu tahmin ediciler, yatışkın olmayan bir kolon benzeticisi ile test edilmiştir. Kolonun tepe ve alt ürün derişim denetimi için, bir model öngörümlü denetleç (MÖD), geliştirilen tahmin edicilerle birlikte ayrı ayrı kullanılmıştır. Geliştirilen tahmin edicileri kullanan denetim sistemlerinin performansları, ayar noktası değişimi ve bozan etken değişimi için incelenmiş ve başarılı oldukları görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Adaptif Sinirsel Bulanık Tahmin Sistemi, Damıtma Kolonu, Model Öngörümlü Denetleç, Tahmin Edici, Yapay Sinir Ağı. 1. GİRİŞ Damıtma kolonlarının denetim çalışmalarında gereken ürün derişimlerinin sürekli ölçümleri, gaz kromatografi gibi analiz cihazları kullanılarak doğrudan yapılabilir. Fakat bu cihazların kullanılması, ölçüm gecikmesi, yüksek yatırım ve bakım maliyetleri gibi problemlere sebep olmaktadır [1]. Durum değişkenlerinin ikincil ölçüm değerleri kullanılarak tahmin edildiği algısal denetim sistemleri bu sorunlara bir çözüm olarak geliştirilmiştir [2]. Bu çalışmada, endüstriyel çok bileşenli bir damıtma kolonunun ürün derişimlerini tahmin etmek için, kolonda kolaylıkla ölçülebilen sıcaklık değerleri kullanılmıştır. Bu amaçla, Yapay Sinir Ağı (YSA) ve Adaptif Sinirsel Bulanık Tahmin Sistemi (ANFIS) geliştirilmiş ve bu tahmin ediciler, kolonun yatışkın olmayan benzeticisi kullanılarak test edilmiştir. Mühendislik bakış açısından YSA, özellikle girdi çıktı bilgisini göstermede, zaman sürecinde tahminler yapmada, verileri ayırmada, örnekleri tanımada faydalı, doğrusal olmayan deneysel bir model olarak düşünülebilir [3]. YSA nın geniş bir uygulama alanı bulmasındaki başlıca nedenler, onun yeni bilgileri öğrenerek girdiler ve çıktılar arasındaki yapıyı geliştiren öğrenme yeteneği, doğrusal olmayan fonksiyonlara da uygulanabilmesi, oldukça esnek bir model yapısına sahip olması, girdiler ve çıktılar arasında yapısal bir ilişkiye gereksinimi olmaması, ve çoklu değişkenli sistemlerde kullanılabilmesidir [3]. Sinirsel bulanık sistemler, bilgiyi otomatik olarak sinir ağları öğrenme algoritmalarıyla elde edebilen, bulanık sistemler ile sinir ağlarının birleştirildiği sistemlerdir. ANFIS, bulanık sistemin adaptif ağ sisteminin yapısında uygulandığı sinirsel bulanık sistemlerden biridir ve uzman bilgisine (bulanık sistem kuralları şeklinde) ve elde edilen girdi-çıktı verilerine dayalı olarak sistemin girdi-çıktı yapısını oluşturur [4]. Ürün derişimlerinin denetimi için tasarlanan YSA ve ANFIS ayrı ayrı Model Öngörümlü Denetleç (MÖD) ile kullanılmıştır. Geliştirilen bu denetim sistemlerinin performansları, çıktıların ayar noktasını takip etmeleri ve bozan etkenin etkisinin ortadan kaldırılması açısından incelenmiştir.

2 2. ÇALIŞILAN SİSTEM Bu çalışmada kullanılan damıtma kolonu, Türkiye deki bir rafineride bulunan bir C 3 -C 4 ayrıştırma kolonudur. Bu kolon, tepe ürün olarak %96.05 saflıkta propan ve alt ürün olarak da %62.56 saflıkta n-bütan ı etan, propan, i-bütan, n-bütan ve i-pentan dan oluşan bir karışımdan ayırmaktadır. Derişim denetim çalışmalarında, bu kolonun daha önceden geliştirilen dinamik modeli kullanılmıştır [5,6,7] Algılayıcı Yerlerinin Seçimi Kolonun algısal denetiminde kullanılacak üst ürün derişimini tahmin etmek için tepedeki üç tepsiden, alt ürün derişimini tahmin etmek için dipteki üç tepsiden sıcaklık ölçümü gerekmektedir. Bu sıcaklık ölçüm yerleri, SVD (Tekil Değer Ayrıştırma) metodu kullanılarak bulunmuştur [8]. Besleme derişimleri girdi değişkenleri olarak alındığında, T = Gz (T tepsi sıcaklık vektörü, G yatışkın durum kazanç matrisi ve z besleme derişimleri vektörü) eşitliğindeki G matrisi SVD yöntemiyle tekil değerlerine denklem (1) deki gibi ayrılabilir. n m boyutlu U ortonormal matrisi sol-tekil vektör, m m boyutlu V ortonormal matrisi sağ-tekil vektör, ve n m boyutlu S köşegen matrisi tekil değerler matrisi olarak adlandırılır. U matrisinin ilk kolonundaki elemanların (eleman sayısı = tepsi sayısı) büyüklükleri bozan etkene (besleme derişimleri) olan duyarlılıkları göstermektedir. Bu nedenle, büyük elemanlara denk düşen tepsilerdeki (bileşen sayısından bir eksik) sıcaklıklar, besleme derişimindeki bozan etkene en duyarlı oldukları için, bu tepsiler ölçüm yerleri olarak seçilirler. T T = Gz = (USV ) z (1) Tepsi numaraları seçiminde, SVD önerisine ek olarak kolonun dinamiği de göz önüne alınmıştır. Önerilen tepsilerde özellikle aşırı ters tepki (inverse response) olmamasına dikkat edilerek, kolonun alt bölümünden tepsiler, üst bölümünden tepsiler sıcaklık ölçüm yerleri olarak seçilmiştir. 3. YAPAY SİNİR AĞI TAHMİN EDİCİSİ Bu çalışmada, sistem dinamik bir yapıda olduğu için, yapay sinir ağı hareketli pencere metodu kullanılarak tasarlanmıştır. Damıtma kolonu sisteminin olası girdilerine (besleme hızı, besleme derişimi, geri akış oranı ve kaynama hızı) karşı sistem çıktıları kolonun benzetimi yardımıyla bulunmuş ve bunlar YSA tahmin edicinin eğitiminde kullanılmıştır. Sistem dinamik bir yapıda olduğu için, zaman bilgisini de YSA ya öğretebilmek amacıyla tahmin edici için girdi vektörü denklem (2) deki gibi ve çıktı vektörü ise yk+ ( 1) şeklinde seçilmiştir. Burada, u k vektörü k anındaki sıcaklık değerlerini, uk nvektörü n zaman önceki sıcaklık değerlerini ve y k k anındaki derişim değerlerini, yk n n zaman önceki derişim değerlerini belirtir. Hareketli pencere aralığı, 5n, 6 dakika olarak seçilmiştir. xk = [ uk ykuk n yk nuk 2n yk 2n... uk 5n yk 5n] (2) YSA tahmin ediciden, toplam altı derişim değeri çıktı olarak alındığından, çıktı katmanında 6 sinir içeren çok katmanlı, ileri beslemeli YSA, girdi katmanında 36, gizli katmanında ise 12 sinir seçilerek tasarlanmışıtr. Her katmanda tan-sigmoid transfer fonksiyonları kullanılmıştır. YSA nın kullandığı bütün rakamsal değerler 0 ile 1 arasına indirgenmiştir. Sinir ağının eğitimi için birçok alanda başarıyla uygulanmış olan geri yayılım algoritması kullanılmıştır. Eğitimden sonra tahmin edici, denetleçle birlikte çalışmaya başlar ve tahmin edici için gerekli olan pencere verisi güncelleşir.

3 4. ADAPTİF SİNİRSEL BULANIK TAHMİN EDİCİSİ ANFIS yapısında, Takagi-Sugeno (TS) bulanık tahmin modeli kullanılmıştır. Her bir kuralın çıktısı girdi değişkenlerinin lineer birleşimi ve bir sabit terimden oluşabilir ya da sadece bir sabit terimden oluşabilir. Son çıktı, her bir kuralın çıktısının ağırlıklı ortalamasıdır. Şekil (1) de iki TS bulanık kurallı örnek bir ANFIS yapısı verilmiştir. Kural tabanı iki tane TS kuralı içermektedir: Kural 1: Eğer x A 1 ise, f 1 = p 1 x + q 1 y + r 1 Kural 2: Eğer x A 2 ise, f 2 = p 2 x + q 2 y + r 2 Şekil 1. Örnek ANFIS yapısı. 1. Katman: Bu katmandaki her nod denklem (3) de nod fonksiyonları verilen bir kare noddur. Bu denklemde, x nod i ın girdisi, A i (veya B i-2 ) ise bu nod ile ilişkili üyelik fonksiyonudur. 0 = µ ( x), i = 1,2 1, i A i (3) 0 = µ ( y), i = 3,4 1, i B 2 i 2. Katman: Bu katmandaki her nod Π ile gösterilen sabit bir noddur ve çıktısı denklem (4) de verildiği gibi gelen bütün sinyallerin çarpımına eşittir. Her nodun çıktısı, bir bulanık kuralın ateşleme kuvvetini gösterir. 0 2, i = wi = µ ( x) µ ( y), i = 1, 2 (4) Ai Bi 3. Katman: Bu katmandaki her nod N ile gösterilen sabit bir noddur. Nod i, denklem (5) de verildiği gibi, kuralın ateşleme kuvvetinin bütün kuralların ateşleme kuvvetlerinin toplamına oranını hesaplar. Bu katmanın çıktıları normalize ateşleme kuvvetleri olarak adlandırılır. 03, i = wi = wi /( w1 + w2 ), i = 1,2 (5) 4. Katman: Bu katmandaki her nod, denklem (6) de verilen nod fonksiyonu ile gösterilen p, q, r, bu nodun parametre setidir. adaptif bir noddur. { i i i } = w f = w ( p x + q y + r ) 0 4, i i i i i i i (6) 5. Katman: Bu katmandaki tek nod, denklem (7) da Σ ile gösterilen sabit bir noddur ve tüm çıktıyı gelen bütün sinyallerin toplamı olarak hesaplar. wf 0 tüm çıktı wf i i (7) = = 5, i i i i = iw i Parametrelerin hesaplanması, verilen bir parametre seti için ANFIS nin girdi-çıktı bilgisini ne kadar iyi modellediğini ölçen bir gradyan vektörü ile kolaylaştırılmıştır. Gradyan vektörü elde edildikten sonra, parametreleri ayarlamak için geri besleme veya hibrid öğrenme algoritması (gradient descent ve least square tahminleri) uygulanabilir. ANFIS sisteminin tasarımında, derişim tahminleri sadece tepsi sıcaklıkları kullanılarak yapılmıştır.

4 Normal bir fabrika işletmesinde, tepe ve alt ürün derişimlerinin ölçülmesi belli zaman aralıklarında alınan örneklerle laboratuvarlarda yapılmaktadır. Tasarımı yapılan denetim sistemi, bu verileri de kullanacak yapıda geliştirilmiştir. Kolonun ölçülen gerçek üst ve alt derişim değerleri, denetim sistemine belli aralarda girdi olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmada, normalde fabrikada yapılacak gerçek derişim ölçüm değerleri benzetim çalışmasından elde edilen değerlerle aynı olarak kabul edilmiştir. Böylece, gerçek derişim değerleri eş zamandaki YSA/ANFIS den çıkan değerlerle karşılaştırılarak tahmindeki hata hesaplanmıştır. Bir sonraki gerçek derişim bilgisi gelene kadar YSA/ANFIS nin tahmin ettiği değerlere bu hata değeri eklenerek derişim değerlerindeki hata giderilmeye çalışılmıştır. Her yeni ölçülen gerçek derişim bilgisi geldiğinde de hata değeri yenilenmiştir. 5. SONUÇLAR Bu çalışmada tahmin edicilerin tasarımındaki amaç, onları çalışılan endüstriyel çok bileşenli damıtma kolonunun tepe ve alt ürün derişim denetimi için MÖD algoritmasında kullanmaktır. Bu nedenle, tahmin ediciler denetim algoritmasında kullanılmadan önce kolonun benzetimi yardımıyla test edilmiştir. Daha sonra, geliştirilen tahmin ediciler ayrı ayrı denetim amaçlı kullanılmış ve denetim algoritması ayar noktası değişimi ve bozan etken değişimi için incelenmiştir Tahmin Edicilerin Açık-Çevrim Performansları Şekil 2, kolonun geri akış oranındaki %5 lik bir değişime karşılık tepe ve alt ürün derişimlerinin tepkilerini göstermektedir. Hem YSA nın hem de ANFIS nin çıktıları iyi bir şekilde tahmin ettikleri ve ANFIS nin YSA ya göre daha doğru sonuç verdiği görülmektedir. Şekil 2. Geri akış oranındaki %5 lik bir artış için gerçek ve tahmini ürün derişimleri. Ürün derişimlerinin besleme akış hızındaki %7 lik bir artışa karşılık tepkileri ise Şekil 3 de verilmektedir. Her iki tahmin edicinin de besleme akış hızındaki bozan etken değişimine karşı çok iyi sonuç verdiği görülmektedir.

5 Şekil 3. Besleme akış hızındaki %7 lik bir artış için gerçek ve tahmini ürün derişimleri Tahmin Edicilerin Kapalı-Çevrim Performansları Geliştirilen tahmin ediciler ayrı ayrı çok girdili çok çıktılı MÖD algoritmasında kullanılmış ve performansları ayar noktası takibi ve bozan etken etkisinin ortadan kaldırılması açısından test edilmiştir. Tasarlanan YSA ve ANFIS nin açık-çevrim başarısı gözlemlendikten sonra bu tahmin ediciler denetim sisteminde kullanılmıştır. YSA ve ANFIS kullanan MÖD sistemlerinin servo performansları Şekil 4 de verilmiştir. Her iki sistemin de ayar noktasındaki değişimi başarıyla takip ettiği ve ANFIS kullanan sistemin daha az bir hata ile ayar noktasına geldiği görülmektedir. Şekil 4. Üst ürün derişimdeki %1 lik bir azalma sonra %1 lik bir artışa karşılık MÖD ün servo performansı. YSA ve ANFIS kullanan MÖD sistemlerinin düzenleyici performansları Şekil 5 de verilmiştir. Her iki sistemin de bozan etken etkisini ortadan kaldırdığı ve ANFIS kullanan sistemin IAE skorunun daha az olduğu görülmektedir.

6 Şekil 5. Besleme akış hızındaki %5 lik bir artışa karşılık MÖD ün düzenleyici performansı. 5. SEMBOLLER G yatışkın durum kazanç matrisi S tekil değerler matrisi T tepsi sıcaklık vektörü U sol-tekil vektör V sağ-tekil vektör w ateşleme kuvveti w normalize ateşleme kuvveti z besleme derişimleri vektörü µ üyelik derecesi 6. KAYNAKLAR 1. Mejdell, T., Skogestad, S., Estimation of Distillation Compositions from Multiple Temperature Measurements Using Partial Least-Square Regression, Ind. Eng. Chem. Res., 30, , Quintero-Marmol, E., Luyben, W.L., Inferential Model Based Control of Multi-Component Batch Distillation, Chemical Engineering Science, 47, 4, , Himmelblau, D.M. Applications of Artificial Neural Networks in Chemical Engineering, Korean J. Chem. Eng., 17, 4, , Jang, R.J., ANFIS: Adaptive-Network Based Fuzzy Inference System, IEEE Transactions on Man, and Cybernetics, 23, 3, , Alkaya, D., Özgen, C., Gürkan, T., Inferential Control Studies on an Industrial Column, ICHEME Symposium Series, Rugby, U.K., 128, , Kaya, M., Özgen, C., Leblebicioğlu, K., Halıcı, U., Model Predictive Control of a High Purity Industrial Distillation Column, 6th World Congress of Chemical Engineering, Melbourn, Australia, September, Dokucu, M.T., Özgen, C., November 6, Adaptive Model Predictive Control of an Industrial Distillation Column, AIChE 2002 Annual Meeting, Indianapolis. 8. Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T., Flannery, B.P., Numerical Recepies in C: The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, 1992.

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini

İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton Nümerik Arama Modelleri ile Tahmini Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:01, C:4, S:1, s.73-88 Year:01, Vol:4, No:1, s. 73-88 İMKB 100 Endeksinin Yapay Sinir Ağları ve Newton

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü

Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 541-547 Morgan Stanley Capital International Türkiye Endeksinin Yapay Sinir Ağları ile Öngörüsü Forecasting of Morgan Stanley Capital

Detaylı

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Endüstri Mühendisliği Dergisi Cilt: 12 Sayı: 3-4 Sayfa: (2-17) Makina Mühendisleri Odası SEKTÖREL HİSSE SENEDİ FİYAT TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI YAKLAŞIMI VE KLASİK TAHMİNLEME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3267-3282, Yazı 219 Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 Mahmut FIRAT * Mahmud GÜNGÖR ** ÖZET Son yıllarda, inşaat mühendisliğindeki bilgisayarlı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 0, Sayı 5, 04, Sayfalar 45-49 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ACİL ÇAĞRI

Detaylı

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET Bilindiği gibi, ikinci el otomobiller tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği

Detaylı

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI

LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN TESPİTİ VE SINIFLANDIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 30, No 1, 95-109, 2015 Vol 30, No 1, 95-109, 2015 LÖKOSİT HÜCRELERİNİN PREPARAT GÖRÜNTÜSÜNDEN

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ İLE ARAÇ MARKA VE TÜRLERİNİN TANINMASI Sinan Eski Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Danışman: Prof. Dr. Muhittin Gökmen

Detaylı

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI İMKB 100 ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI VE NEWTON NÜMERİK ARAMA MODELLERİ İLE TAHMİNİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme Anabilim

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI SİLİNDİRİK DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI

YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI SİLİNDİRİK DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 387-395

Detaylı

İMKB-100 ENDEKSİNİN DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK VERİLER KULLANARAK TAHMİN EDİLMESİ *

İMKB-100 ENDEKSİNİN DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK VERİLER KULLANARAK TAHMİN EDİLMESİ * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:1, 13:189-217 İMKB-100 ENDEKSİNİN DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK VERİLER KULLANARAK TAHMİN EDİLMESİ * Nezih

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org Control of Semiactive Suspension System for Quarter Car Model M. Göksel Sakarya University Engineering Faculty,

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı

FORECASTING THE FUTURE PRICES OF THE SECOND-HAND AUTOMOBILES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

FORECASTING THE FUTURE PRICES OF THE SECOND-HAND AUTOMOBILES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.2 s.375-391. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model

Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model Yük Tahmini İçin Hibrit (YSA ve Regresyon) Model * 1 Kübra KAYSAL 2 Fatih Onur HOCAOĞLU ve 3 Ahmet KAYSAL 1,2,3 Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye Abstract

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama

Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Tekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama Diferansiyel Gelişim Algoritması İle ekil Değer Ayrışımına Dayalı Resim Damgalama Veysel Aslantas, Ahmet Oz Özet Bu çalışmada diferansiyel gelişim algoritması (DGA) kullanılan, tekil değer ayrışımına (SVD)

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

İKİ EKSENLİ BİR HELİKOPTERİN KONTROLÜ YUSUF BUĞDAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

İKİ EKSENLİ BİR HELİKOPTERİN KONTROLÜ YUSUF BUĞDAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ İKİ EKSENLİ BİR HELİKOPTERİN KONTROLÜ YUSUF BUĞDAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 1 ANKARA Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma * Web Content Classification Using Artificial Neural Networks

Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma * Web Content Classification Using Artificial Neural Networks Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma * Web Content Classification Using Artificial Neural Networks Esra Nergis GÜVEN **, Hakan ONUR *** ve Şeref SAĞIROĞLU **** Öz Internet in hızlı gelişmesi

Detaylı

ĐMKB ENDEKS ÖNGÖRÜSÜ ĐÇĐN ĐLERĐ BESLEMELĐ AĞ MĐMARĐSĐNE SAHĐP YAPAY SĐNĐR AĞI MODELLEMESĐ Tolga ULUSOY 1

ĐMKB ENDEKS ÖNGÖRÜSÜ ĐÇĐN ĐLERĐ BESLEMELĐ AĞ MĐMARĐSĐNE SAHĐP YAPAY SĐNĐR AĞI MODELLEMESĐ Tolga ULUSOY 1 ÖZET ĐMKB ENDEKS ÖNGÖRÜSÜ ĐÇĐN ĐLERĐ BESLEMELĐ AĞ MĐMARĐSĐNE SAHĐP YAPAY SĐNĐR AĞI MODELLEMESĐ Tolga ULUSOY 1 Bu çalışmada 1997-2000 y ılları arasında Istanbul Menkul Kıy metler Borsasında gerçekleşen

Detaylı

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI

TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ YÖNTEMİNİN VE BAZI KLASİK VE ROBUST UYARLAMALARININ YÜZ TANIMA UYGULAMALARI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:1, 2009 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:1, 2009

Detaylı