ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU

2 ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 1- Cha amadan önce bu yönegey ouyun 2- Bu yönegey öene aayn 3- Güven opeayona n büün uyaaa da edn 4- Bu doümanda üm yönegee yene gen 5- Bu ayg uu veya u buunan oamada uanmayn 6- Kuu b be e emeyn Aeoo veya v ememe maemee uanmayn Tememeden önce cha fen en 7- Havaandma bouan ene apamayn Cha, üec fmann yönegee doğuuunda uun 8- Radyaö, ee c, oba veya bene aynaann (ampfe dah) yanna oymayn 9- Topa fen uupu uan değmeyn Kuupu uadan b öene göe daha gentopa fede ua e oaa b ade opa ucu da buunu Üüncü u güven andan o önemd Eğe f pe uyma e, değme n uman b eeye dann 11-Sadece üec fmann önedğ donaa uann 12-Sadece üec fma aafndan öneen ayc, aya, pod, öpü, maa gb maemee ech edn Eğe ayc uanacaa, cha aycdan geen an haeeee ve anya a ouyun DİKKAT: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ VARDIR KASAYI veya ARKA KAPAĞI AÇMAYIN KULLANICIYA YÖNELİK YEDEK PARÇA İÇERMEZ SERVİS İÇİN YETİŞMİŞ SERVİS ELEMANLARINA BAŞVURUN Bu mge, yam b duumun ouabeceğn ve nan yaam n ehe voaj, ee ou buunduğunu bd Cha ene amayn Bu mge, üün pae e be on uanc n haanm uyguama ve uanm yönegeen apayan b eaüün üüne be vedğn mgee UYARI:Ee ou ve yangn ehe ouab Cha yağmuda ve nem yeede ene uanmayn İKAZ: Pefoman, ayaa ve onoan poedüü dnda uanma, ehe naa mau ama ehen doğuab 13- Uun üe uanmayaca e veya bou havaada me ağ amanada cha fen an 14- He üü ev em n ye ev eemanna bavuun Chan hehang b nedene bouduğunda, gü abou veya f aaan-dğnda, üene b v döüdüğünde, cha yee düüğünde, yağmu veya neme mau adğnda noma amayacağndan ev hme geeece 1

3 İÇİNDEKİLER 10 ÖNSÖZ 4 11 ÇOK YOLLU SPEAKER SİSTEMLERİ 4 12 PCR2213GELİŞMİŞ SPEAKERLAR İÇİN EN YENİ CROSSOVER 4 20SPEAKER SİSTEMİNİZİPCR2213 İLE DİZAYN EDİN YOLLU SİSTEM YOLLU SİSTEM 7 23 AKTİF-CROSSOVER SUB-WOOFER İLE PASİF FULL RANGE 8 24 SUB-WOOFER İLE STEREOAKTİF2- YOLLU 9 25 SUB-WOOFER İLE STEREOAKTİF3- YOLLU YOLLU, 5- YOLLU KURULUM RACK MONTAJ KONNEKTÖRLER EMPEDANS UNBALANCED/BALANCEDBAĞLANTILAR BALANSLI BAĞLANTI İÇİN DOĞRU KABLOLAMA BALANSSIZ UYGULAMA BALANSLI UYGULAMA 12 33ANA BAĞLANTILAR GÜVENLİ SİGORTA DEĞİŞİMİ KONTROLLAR ÖN PANEL ARKA PANEL 17 2

4 50 ÇOK YOLLU SPEAKER SİSTEMİ NASIL KURULUR EKİPMANLAR ve ENSTRÜMANLAR ÖLÇÜMLEME MİKROFONU (RTA veya ETF/TEF e Kabayon ve Uyumama) REAL TIME ANALYZER (RTA), ENERGY-TIME-FREQUENCY (ETF veya TEF), FFT, veya MLSSA (SOUND PRESSURE LEVEL METER dah) FREKANS GÖSTERGELİ FONKSİYON JENERATÖRÜ AC VOLTMETRE CDen YOLLU SİSTEM SEVİYE AYARI YOLLU SİSTEM SEVİYE AYARI DELAY TIME LIMITER KURULUMU SUB HORN EQ TİPİK BAĞLANTI YÖNERGESİ TEKNİK ÖZELLİKLER SİSTEM BLOK ŞEMASI BAŞVURU KİTAPLARI 26 3

5 10 ÖNSÖZ Pofeyone ufyguamaan hemen hepnde, müemme b fean cevab aabme n ou peae em uuu Bu ü peae eme mühende ve em uucu en eemana n ba youcu oa da uanm anda büyü oaya ağa Phonc bu ü emen uuabme n büyü veya üü pe o aenaf unuyo Coove chaa, böye büyü e emende ou peae uuuma n o baa be yadmcn oacaad 11 ÇOK YOLLU SPEAKER SİSTEMLERİ 20H-20H aanda am band genğ eb fean bandn ouuu Sadece b ade peae dve üne bu feana y aede veme n o oan Bu nedene en dea, he fean bögen be dveaa göndeme, fa göeve fa üneee yüeme Bu amaa e mühende o you peae emen bbnden ayaa uana Pofeyone uyguamaada 2 you veya 3 you uuuma o popüed 2 veya 3 you peae emende fean band 2 (hgh, ow) veya 3 (hgh, md, ow) paaya böünee dveaa üüüe Buna böen devee af veya paf oab Paf coovea üü peae emende uan ve bobn, ondanaö, den eemanandan ouu Ampfe nya doğudan gönde ve bu coove devende fean bögee ay Af coove e ba daha fad Buna powe ampfeadan önce bağana Ampfe doğudan endne ha oaa geen yüe veya aa feana yüe Bu emde uanaca peaeada paf coove devee buunma Af emn yaaa: Speae ve ampfe aanda efef baama faöü ve düü den değeende daha dogun ba e Daha düüne-moduaon doon (IMD) 1-3dB oannda daha a ayp değee Bu da %20-50 aanda b avanaj deme Ayn e ban evyende ompo nyaen daha a ayba uğama A yüenen feanan pmaa anda ouan a yüee bağ oaa oaya an yüe fean üücüenn daha a aaanmaa Eğe af cooveada uyuma geeen huuaa am oaa uyuma e, onu paf cooveada oduğundan daha öü oacaçünü paf coovea üec fmaa aafndan bağandğ dveaa uygun oaa üe ve opmum onua vee Speaeadan y b onu ama n Phonc PCR2213 avuunu ouyam 12 PCR2213GELİŞMİŞ SPEAKERLAR İÇİN EN YENİ CROSSOVER PCR2213yüe aede af b cooved2, 3 veya daha faa peae üme n öe oaa aaand Odoyuma, yaoa, puba, a paa veya one unee gb büyü e emende oaya uanab b yapdad Yüe aede bxamp ahne monöe veya üdyo monöe, ub ba üücüe n dea b uanm hme una PCR2213 pe o avanaja ahp Seeo 2-you veya mono 3-you em yapab Çou PCR2213 bağan e peae eme uuab Endü andanda 24 db/oavlnw-reyfe, coove ge feananda 0 fa haa 4

6 Tüm coove feananda uuu ve dü b Büün ada aman değene anmanm bağm mee Büün ada e onum buonu Duum göege n LEDaydnama em Haa değen coove fean aya Poae anaha ve 4m gecme denem Tme/phaeaya Seeb hon EQeğ,HF ec RFve ubonc g fe Yüe duya ve nee deve eemana ve dayn Sevo-baanXLR g ve a 5

7 20SPEAKER SİSTEMİNİZİPCR2213 İLE DİZAYN EDİN Speae em dayn edeceğn aman öncee fean band genğ ve geeen mamum e ban evyen ep emen Kuanaca üüne daha ona eebn He b dven fean aağn dace no edn PCR2213ün en o uanan ayaa aağda gbd; bu eden yadm aabn Öe coove fean değeen buna göe düeneyp uyguamaya oyman 21 2-YOLLU SİSTEM (B:Fgü 1) PCR2213 eeo mod e 2 ade you emd Coove fean 80 e 8000H aanda değ Pyaada pe o coove 500 e 5000H aa aabmeedaağda en o uanan fean ayaa n öne b abo göüyounu Fgü 1:Tp af 2 you em 6

8 22 3-YOLLU SİSTEM(B:Fgü 2) PCR2213 e üne oaa 3 you peae emn beeyeb Low/md ve md/hgh coove feana 80 e 8000H aanda ayaanab Pe o 3 you emde ow/md coove noa200~2000h, ve md/hgh noa e 800~8000H aandadaağda abo e en o uanan ayaa veyo: Fgü 1:Tp af 3 you em 7

9 23AKTİF-CROSSOVER SUB-WOOFERİLE PASİF FULL RANGE (B:Fg 3) PCR 2213 ub woofe uyguamaa n de o uand Coovefeana 80~200H dan aağdad Le en o uanan değeeden önee veyo Fgü 3:Tp paf 2-you + Subwoofe PCR 2213ün aa panende b ub anaha buunubu anaha anan da düü feanan bep he ow a da gönde B veya daha o ub woofe e b em uacağn aman, bu anaha deveye ama vewoofe aaan eeo peaean meene yeemen 8

10 24 SUB-WOOFER İ LESTEREO AKTİ F2-YOLLU (B:Fgü 4) Ba n an aöe eüyo u e e Bunuyapman n yo uva :(1)Ü you em uun ve yönege 22 y ey n (2)İ yo veub-woofe uun ve ü ey n İ nconf gü a yon ubwoof e a nb a aya op ave3 yo uu u um ağ a He onfgüayon n de ade PCR2213 e gee buunu Fgü 4:Tp af 2-you + Subwoofe 9

11 25 SUB-WOOFER İ LESTEREO AKTİ F3-YOLLU Ba a 4yo u e En y dö yo u em 3yo veb ubwoof e eo u u u and İ eeneğ n va :(1) Dö you uun ve he anaa ade PCR 2213 bağ ay ndö adepcr 2213 e h yac n o aca (2) Ü you ve ubwoofe uun ü ey nüade PCR 2213 e h yac n o aca İ ncö ne ehe ana n ubwoof e a b e veb PCR 2213 aed m o u 26 4-YOL, 5-YOL Ço ay dapcr2213 eo ay dayoe deedeb n S emebağ ad ğ n onpcr2213 üdü üf ean a nu an na ağ da ab oaadeün eu anman ge e ğ ngö e yo : Seeo 4-yo 3 x PCR2213 Seeo 5- yo 4 x PCR2213 Seeo 6- yo 5 x PCR2213 Seeo 7- yo 6 x PCR

12 30 KURULUM 31 RACK MONTAJI Phonc PCR2213 anda acdo ab nag e Yü e ğ1ün ed A apanebağ an a nya a 10c m adadabo uğa h yava d Hava and ma nye e adabo uo upo mad ğ ndan,amp f eg bo nan ayg a danua adu duğundanem no man öne 32 KONNEKTÖRLER PCR2213 XLR pf e ebağ an Tüm g ve a ba an d A f e vodev e e aye nde,ba an nya eb ebağ anab 321 Empedan He g empedan da20ohm duvepeoaynağauyum udu Eğebağ ananc ha nyüdeğe 600Ohm e( on f o ma ö a g b )g onne ö üne600ohm değe ndeb d enp n2 e3a a nabağ anma d Sanda oaa PCR2213 a ba an d ve100ohm danüün empedan na ah p T an f o ma ö bağ an b yüve eceğaman ya a 600 Ohm empedan a o ma d Bunun n ade 247 Ohm değe nde e o a ap n2ve3a a nabağ amage e 322 Ba an / Ba an Bağ an Audo em u u um a ndaenogö ü enha a ayan bağ an avebouaud of e d Dahaaha ayapma ve emdoğ u a ab me n ba an ve ba an bağ an aonu unda a ağ dab g e y ce ouma n Ba an em ned? Bunu ev p audo-v deo em e n bağ an nda bu u unu B ade e en ha nya a,ö e e op a amay ağ a S nya ev y e dü ü ü Ba an em ned? Ba an em 2can e enve op a nya nb adeb endaj a ah p 2can e ende nya a,anca e f a d Ba an g nya a anb amp f e ny a e nf a noubene e a a( o amod nya o a a b n ) Aynandaf af a e e en nya edönü a ndagü ü ü eb b n n e vebene o ma neden y e yoo a age e nya e n enme vegü ü ü e ny oo ma nanedeno ac a Ba an nya ep of e yone c ha a dau an 11

13 İ em na a nda f a a : S nya ea a nda f m ba an emedayan o duğundanveaynanda op aha n n2no ucan u a ne benee e ea m a mag bb o mad ğ ndang m e a Ba an emde nya ne e e a m op aüe ndenf a a,do ay y a 2 no u u a op a ev ye e değ d Bu em ngü ü ü nya e ndendahaf a ae eneceğan am nage Uunab o aba an em e deba an o an a ao an a dahao ayu an ab Ba an em e c an e enveb op aha nayan op am üay e enege e duya Top a, can nyayo ua a nda ef e ane engö evgö ü 323 Ba an ope ay on a ndoğ ubağ an Anabe emeab o unuda ma3u ubağ ay n Gübe emea n ndoğ u op aha nabağ o duğunaem no un Top a anya m gübağ an a u anmay nbuaud o em bağ an a no ma ao ma a dand Kay na ün e nde XLR n n 1ucunu da ma op a ha na bağ ay n,hedefc hada aynucu e n e bağ an b a n Bubağ an yön em aud o nya e de op adöngü ününo u mama n a Sadecegü op ağbağ o ma d Çünübudahadü üd envedah y nyadağ mdeme Eğehum ( v )va e emdeö ü b opaama va deme Neden nbu mab a o duanc aönce eg f e nde op ağon oed n Eğehum e ebe emeha a non o ed ns em b e en e n b acdo ab nde e, üm op a a n e ye ebağ o duğundan,be emebağ an a a a ndab ha ao mad ğ ndanem no ma n Aud o em e n eb no adan op a ama n 324 Ba an Ope ay on a PCR2213 e e on o a aba an veba an bağ an a eb edona m Çap age be emedev e ba an y ü e nbağ an nda6db ev y ef a nompan eedece a dadüen enm Ba an b ay nağ PCR2213 üng nebağ ama nxlr n n2no uucuayna nya n ncan uc una,1ve3no uo an a e op ağabağ amage e Ba an yü e PCR2213 ebağ ama n e yova d :(1): XLR n n2 ucu yü g ne,1ucu op ağabağ ama,(2): XLR n n2ucunuyüg ne1ve3no uu a op ayüünebağ ama 325 Baan Ope ayon a E e eo a aba an bağ an a nya a,o amodö e ğneden y eha c nyae e m e ndenena düeydea agö me e ve ebeegü ü ü üg bgü ü ü e den ny a o uma d Ayg aa a ndame af e e uuno duğunda,ba an ha a nya n ağ ğa ndan dea d PCR 2213 g neba an b nyabağ ama nxlr n n2no uayağ nac an ( +) nya,3no uayağ nacan ( -) nya ve1no uayağ nada op abağ an n yapma n 12

14 33 ŞEBEKEBAĞLANTI SI PCR2213 n n ebee bağ an anda IEC u an ve ev en eb bağ an d Yanbu ü de ü e m üm c ha a n nebene S emebağ üm e pman a ndoğ u op a ama ebağ and ğ naem no ungüven ğ n nc ha n op abağ an ne n e ö mey npcr2213 ünaud o nya op ağgü op ağ ndane n eay u u ma d Top age dönüo un a ndanu u ma ne n e op abağ an n ö meyea may n 331 Güven S go adeğ m C ha n go a güven neden y eo uyucu nea nm K adev eveyagü o un a nda go ayanaca C haf ene en on a go ayuva naa abou go ayo j naa ğ edeğ eb n A adaha büyüdeğe deb go aveyame apa a a aona mayaa may ne e ouvehaya eh ea e ğ n o ehed 13

15 40 DENETİ MLER 41 ÖN PANEL Önpane en edüen enm Sa g e eo2y o umodun n n,beya g emono3yo umodun n nbe e O abö üm ana no adene m e d INPUT evye denem: İ INPUT evye denem (+/-12 db) PCR2213'ün ny aayna a nauyumunu ağ a Mono3yo umod da en adeceana1 n ev yedene m yap PEAK Heg PEAK LED ede e ene epea nya ngö e enöe ğe ah p Pea ed ü e ayd n anmaya ba a a nya ev y e b adü ü ü me d LOW evye denem: Bu düğmedü üf eanbö ge n n ev ye n(+/-6 db) yapa Mono 3-you moda en ana 1 Low (LF), ana2 emfüe ndenlow du LIM Ç m e a ğ ndayana Φ A aw +pane de f adeğ m anah a a d ğ nda[20] ayd n an MUTE: Dö n4 u u mabu onubu unu Bun a em aya ama y ap enoya d mc o u Ba a enda ma a mu eonumunage nöncehf nmu eyap nte- eaya ama a yap an on a üm a aab n Budö mu eö e ğledayd n anma a ede e enm 14

16 DELAY denem Bu düğmelf n ngec medene m nyapa Gec meaman0~4ma a ndad BudaHFho nvelfd ve a a nda120cm ua ğ ndeğe nee CROSSOVER 1, CROSSOVER 2 Ge f eanno a a naya amayaya ayanha ac o ovef eandene m düğme d C o ovef e an adecebudüğme edeğ aynamanda( 9)ba maanah a ededene enme ed 2a ama bu unu, x1 ve x10 x1 o anbeya en e,x10 o an e yan ndebeya en ed Mono3yo u em nc o ove1u u umuve c o ove2düğme e dene e ALAN 80 e 800H, x1; 800H e 8KH, x10 ange fade ede Se ena an LEDayd n ana ab d HIGH Bu2düğmeH ghbö ümünün ev y e n(+/-6 db) bee Mono 3 you emde ana 1 Hgh u an ma, ana2h gh ehfo a au an STEREO BuLED e eomodaayd n an Mod aa panede [24] e eeb SUB He ana nlow nya e nb a aya op a A apane de( 23) e e eb Bumodo oma o a amono mod age yapaca MONO MonomodabuLEDayd n an Bu mod aa panede [24] e eeb LIMITER ON 17no ubu on ea fha ege en4 n m e a ngö e 15

17 HORN EQ Hemen üm pofeyone yüe f eanho n a oyü ef ean a dae meeğ m d Bubu on15h de12 db ha aeğ m,dene m b e m yapa G af EQdaayayapma nou an d LOW CUT P of e yoneü ün e deodü ü ub- on cf ean a nba peae a daha a anedeno mama nonu anb dene md A ae m no a 30H d Lü f enonuodü üf ean a dau an n30ha ndagene emü endeo a abu unu Bubö gede og am ef e e dahaönp andad LIMITER ON BUTTON He ne ada4ade m edev e bu un ada,bun a4dene m a ac ğ edev eyea n p a ab THRESHOLD 4 m e ndev eyeg mee ğ nbe e :6dBu e+18dbua a 16

18 42 REAR PANEL T pönpaneg bg / oe e S e eomodvemonomodo a aha ayamahave meyeceb mdea a be enm IN 1 / IN 2 G oe e anda XLR d p IN 1 nyag MONOmoddu IN 2 oe MONOmod dagee d Fadeğ m bu onuduve nya nf a ndeğ meyey a a LOW 1 / LOW 2 LOW a d MONO mod dalow ve MID a d HIGH 1 / HIGH 2 HI GH a d MONOmod da HIGH 1 u an ma HIGH 2 e HIGH d SUB Buanah a o aee en 2dü üf eanb e O oma o a amono modo u aca STEREO/MONO STEREO 2-you mod n oa, MONO 3-y o umod n ağae n POWER SW C haaaveapa POWER SOCKET Gübağ an n andad IEC oed Bağ amadanöncevo aj on oed n GROUND UCU Şa en n op abağ an no a d 17

19 50 ÇOKYOLLUSPEAKERSİ STEMİNASI LKURULUR 51 GEREKLİEKİ PMANLAR 511 Öümeme Mofonu (RTA veya ETF/TEF abayonu) Bum of on50h e16ha a ndadüeğ ve ena e b m of ono ma d Speae n1m adaönüne ye e me d M of on am o a a peaed ve a na d onumda du ma d Hedef a nda adece 1 peaea ma,e n e veyadahaf a a peaeaynandaa mama d 512 Rea Tme Anaye (RTA), Enegy-Tme-Fequency (ETF o TEF), FFT, veya MLSSA (Sound Peue Leve Mee dah) RTA em nf eandav an ne an ndagö e enpopü ec ha a danb d ETF veya TEF, FFT, haa MLSSA c ha a f ean ep ndoğ udangö e me ef aa on adanheap ama a yapa ave o a ave eb e Ha aö üm eme e adanb RTA eyap amadahade ay ve nceö üm eme e netf/tef veya MLSSA u anma ve onu adeğe end meyea nma d 513 F eane an f on yonj ene a ö ü Bu,aud of eanband n nf a f ean a nda nuvea eda gaü e enb j ene a ö dü Bu em nd j a gö e ge b f eanö e eveya ha c b f eanme eye ge e n m va d Bu em haa öümeme yapab 514 AC vomee İ y b ACvo me e(2 anao anöne ) g ve nya e ndbdeğe e eoumay aya d mco aca 515 B d / an d CD e n Mü onucunub d ğ n, an d ğ n CD e n dü üveyü ef eanbö ge e n an amada eya d mc o ab Voa eveonu ma a n anu ağ n nenduya o duğuf ean a a ah p CDveyaDATüe ne ayded m anda pembe/ beyagü ü ü nya e e em e yap ma d Eğed n emede b oun vaa bu ü em b e en e e e ed e e o un ag de eb 52 2-YOLLUSİ STEM SEVİ YEAYARI En y em pe f o man ndoğ u nya ev ye end me a En y peae onucu n uad m a ey n Tüm emn gücünüapa n Pembegü ü üü e ec nbağ ay n(rta veya CD) Ö üm emem of onunua g n abağ ay n PCR2213 nyabağ an a n ndoğ uo duğundanem no un Gaphc equae düo ma d ( veyabypa) Compeo/me bypa o ma d Gü amp n n üm ev yeon o a m n mumdadu ma d PCR2213 üm a a o ma d Güamp f e na n PCR2213 ow naacvo me ebağ ay n 18

20 11 Mu eanah a a nvef aanah a a n nba o mama nad aed nl m e, ub on cf e ve hon EQ apa o ma d C o oveno a n[8] ay a ay n,c o ovef ean n nya değe ndeb nuda ga nj ene a ö den gönde nkana f ade n0vudeğe negö eaya ay n AC vo meey 0VU evyende en 0dBu oaca bmde ouyun Jene a ö ünf ean nc o oveno a nagö edeğ n C o ovef eandüğme n[8] yava ac o ovef ean naaya ay n AC vo meey 3dB dahadü ü ev yedeouyaca e deaya ay nc o oveno a nb a em e a e ey n Ba ab ana nc o oveno a nen ve 10-14a a nuygu ay n Ba peae eyü ef ean ü ücüününa a ndame af ey ö ünvegec me ü e nhe ap ay n Deay n 53 eba n Tüm nya e apa nm xe danh b o mad ğ ndan emn oun PCR2213 nhf nmu eanah a naba n 10dB ev ye ndeb p nno e m xe ave n Yava ahfgüamp n n ev y eaya na nhff e an a em b b mdea g anaca e deaya yap neğeh amao u u aayadoğ udeğ deme LF ndeayn em e yap n TamamŞ mdaya a amam o duğunagö emu eanah a a naa ahfvelf nya e n göndeebn Yava alfgüamh n n nya na nlff ean a nlf peae a dand n ey n HFmu eanah a na d nlfvehf n ndenge neba n,denge ha ege me n ağ ay n HF,MFveLFn nhep naynandaa ni em ev ye n10dba ağ danba a nö neğ n90dbaya a n80dbo ac a e de LF na age genf ey ge e yo adev eyea n HFho nu an yo an Ho neq yaba n Lme 55 eaya ay n ETF veya TEF ö üm e n n onu a nagö egec me ü e e nep edp bu üee eme gee a n WAY SYSTEM LEVEL SETTING Popey eng eve guaanee be pefomng yem Peae foow he ecommended pocedue fo be peae yem Tüm emn gücünüapa n Pembegü ü üü e ec nbağ ay n(rta veya CD) Ö üm emem of onunua g n abağ ay n PCR2213 nyabağ an a n ndoğ uo duğundanem no un Gaphc equae düo ma d ( veyabypa) Compeo/me bypa o ma d Gü amp n n üm ev yeon o a m n mumdadu ma d PCR2213 üm a a o ma d Güamp f e na n PCR2213 ow naacvo me ebağ ay n Mu eanah a a nvef aanah a a n nba o mama nad aed nl m e, ub on cf e ve hon EQ apa o ma d C o oveno a n[8] aya ay n,c o ovef ean n nya değe ndeb nuda ga nj ene a ö den gönde nkana f ade n0vudeğe negö eaya ay n AC vo meey 0VU evyende en 0dBu oaca bmde ouyun Jene a ö ünf ean nc o oveno a nagö edeğ n C o ovef eandüğme n [8] yava ac o ovef e an naaya ay n AC vo meey 3dB dahadü ü ev yedeouyaca e deaya ay nc o oveno a nb a em e a e ey n Ba ab ana nc o oveno a nen ve 10-14a a nuygu ay n Ba peae eyü ef ean ü üc üününa a ndame af ey ö ünvegec me ü e nhe ap ay n Deay n 53 eba n Tüm nya e apa nm xe danh b o mad ğ ndan emn oun PCR2213 nhf nmu eanah a naba n 10dB ev ye ndeb p nno e m xe ave n Yava ahfgüamp n n ev yeaya na nhff e an a em b b mdea g anaca e deaya yap neğeh amao u u aayadoğ udeğ deme LF ndeayn em e yap n TamamŞ mdaya a amam o duğunagö emu eanah a a naa ahfvelf nya e n göndeebn Yava alfgüamh n n nya na nlff ean a nlf peae a dand n ey n HFmu eanah a na d nlfvehf n ndenge neba n,denge ha ege me n ağ ay n HF,MFveLFn nhep naynandaa ni em ev ye n10dba ağ danba a nö neğ n90dbaya a n80dbo aca e de 19

21 LF na age genf ey ge e yo adev eyea n HFho nu an yo an Ho neq yaba n Lme 55 eaya ay n ETF veya TEF ö üm e n n onu a nagö egec me ü e e nep edp bu üee eme gee a n 54 DELAY TIME The peed of ound affeced by a empeaue You can cacuae he ound peed a foowng:c = 49 * ( F) n fee pe econdc = 206 * (273 + C) n mee pe econdwhee C he peed of oundto compenae he offe beween he peae, he me w equa o he dance dvded by peedt = D/CWhee T he deay me n econd, and D a dance n mee o fee beween he peae The maxmum deay me 4 mec, whch equa o 142 mee a 25 C o 452 fee a 72 F Th dance uffcen fo mo peae naaon excep hoe epaang he peae cabne fa apa The vey age ong how hon uuay meaue a 12 mee If you have any huge hon o wo wh dec adae ba un, a good dea o move he ba a e bac han he hon mouh Keep he peae dve dance whn 14 mee w be fne fo PCR2213 If you wan o mae a pece deay me adjumen, connec he PCR2213 wh dua channe ococope wh PCR2213 npu gna meaued by one ococope channe and LF oupu o he ohe channe Send he ne wave no PCR2213 and adju he deay me un he hoona me offe equa o you degn 55 LIMITER SETTING To popey e he me hehod You need o fnd ou he capacy of he peae and aocaed ampfe Becaue he hehod goba eng, we ha mae ue of he eve cono on he PCR2213 a we a hoe on he powe ampfe, o ha wo wh a band Dconnec one e of he peae and hoo up dummy oad (ame vaue a he peae oadng) o he ampfe (You can connec ony one oupu of he ampfe f you have mupe fo he ame band, and un hem off whou emovng he peae connecon Tun he hehod a he way up, and wch on me Le a fom he HF oupu Tun up he mxe mae eve un he HF powe channe eached he hehod powe you wan o m Tun down he hehod un he HF me ndcao ghed Now you have done he f me pon Thee ae 3 moe (o 2 moe ) o go If you eep a he oupu eve on PCR2213 a 0 (12 ococ), he LF oupu of he ame channe pobaby eached mng a he ame me Bu he powe ampfe eve maybe hghe o owe han he powe you wh o m If he mng pon no ye eached, nceae he mxe oupu eve un he me ndcao ghed If wa oo hgh aeady, bng down he mxe oupu eve un he me ndcao ju a o gh Ma he oupu eve a h pon by meaung wh AC vomee Tun up he eve cono of he powe ampfe channe un eached he eve you wh o m Tun down he oupu eve of PCR2213 un he powe ampfe oupu eve educed bac o he eve maed n ep 8 Now, h oupu me done Repea he ame pocedue fo ohe oupu me Afe a me pon ae e, connec a he peae oad bac and end n he pn noe va he mxe agan a 20dB (o 30dB) efe o pevou eve Meaue he HF ampfe channe ued fo pevou eup and we down he vaue Meaue he ohe HF ampfe channe and adju hem a he ame a he we down vaue Meaue he LF ampfe channe ued fo pevou eup and we down he vaue Meaue he ohe LF ampfe channe and adju hem a he ame a he we down vaue 20

22 56 SUB In cae he PCR2213 ued o wo wh ub-woofe yem, no mae mono o eeo, good dea o dve a he ub-woofe boxe n he ame phae wh denca gna Keep hoe ub-woofe he denca degn wh denca boxe and dve a a pobe Sde he ub gma wch w um he 2 LF oupu of PCR2213 n eeo mode and end ou he gna fom boh LF oupu jac Th funcon w be auomacay d-engaged when he mode e n MONO nead of STEREO Th pacce ue no mae a bg age naaon o ma n udo monong 57 HORN EQ 30 yea ago, he hon degn coud no each conan dpeon ove he fequency ange cove The hghe he fequency, he naowe he coveng aea 20 yea ago, he degn of conan decvy can be eaed, o ha he enegy can be dbued wde aea epecay n hghe fequency Th expoe a pobem no noceabe n he pa, becaue he hgh fequency enegy oupu fom he dve w dop gaduay a he fequency goe hghe I wa no a pobem on ax befoe hee conan decvy hon nvened, and compenaed wh he beamng chaacec of ode hon Bu o ae good cae of he audence n vaou venue, conan decvy degn povde much bee pefomance beween on ax veu off ax To compenae h o-off endency, PCR2213 povde a HORN EQ wch whch w boo +12dB a 15KH wh a 6dB/oc ope Th a genec cuve and wo fne wh mo conan decvy hon, howeve fne une may be needed wh 1/3 ocave equae 21

23 60 Tİ Pİ K BAĞLANTIKABLOLARI 22

24 TEKNİ K ÖZELLİ KLER INPUTS Type Acve Baanced Fe RF & wchabe 30H HPF Gan Range -20~+4 db Impedance >10Kohm, <100K ohm Fequency Repone 10H ~ 100KH, +0, -1dB Nomna opeang eve 0 dbu Maxmum Inpu Leve >+24dBu, baanced o unbaanced Pea Indcao Red LED, a +18dBu CMRR >40dB OUTPUTS Type Acve Baanced Auomac coecon fo unbaanced oadng Oupu Impedance <100 ohm, baanced o unbaanced Maxmum Oupu eve >+24dBu, baanced, +18dBu unbaanced Fequency Repone 10H ~ 100KH, +0, -1dB +4dBu <0005% IMD +10dBu <001% Noe & Hum, 0dB Gan <-92dBu (20H o 20KH, fa) 20KH Bee han -50dB Mue cono On a oupu, wh ndcao Phae nve On a oupu, wh ndcao Sub Sgma Sum boh eeo channe LF econ and oupu a LF oce, defeaed n Mono mode Wh ndcao FILTER Type Sa vaabe 24dB/oc Lnw-Rey fe Mode Seeo 2-way o Mono 3-way, wh ndcao Coove Fequency 90~900H (x1) / 900~9000H (x10), ange wchng wh oo LF deay cono 0~4 mec LF eve cono -12~+12dB HF eve cono -12~+12dB HF Hon EQ +12dB a 15KH, 6dB/oc, 375KH, wh ndcao LIMITER Type Adjuabe hehod me Thehod ange Mae vaabe cono, -12~+12dBu Lme on/off Mae on/off cono, wh ndcao Indcaon On a oupu POWER SUPPLY & GND Man voage 100, 120, 220, 240 VAC, 50~60H Powe connecon 3 pn, Ho, Neua, & Gound Fue 1A (100~120VAC), 1A (200~240VAC), ow bow Cha goundng Scew povded Powe conumpon 10 W PHYSICAL Dmenon 175" H, 19" W, 657" D Ne Wegh <3g 23

25 24

26 90 Bav u uk ap a Sound Syem Engneeng by Don and Caoyn Dav, Foca Pe, ISBN: Sound Renfocemen Handboo by Gay D Dav, Ha Leonad Pubhng Copoaon, ISBN: Audo Syem Degn and Inaaon by Php Gddng, Foca Pe, ISBN: Pacca Recodng Technque by Buce and Jenny Bae, Foca Pe, ISBN: X Moden Recodng Technque by Hube & Runen, Foca Pe, ISBN: Sound Advce The Mucan Gude o he Recodng Sudo by Wayne Wadham, Schme Boo, ISBN: Pofeona Mcophone Technque by Davd M Hube, Php Wam Ha Leonad Pubhng Copoaon, ISBN: Anaomy of a Home Sudo : How Eveyhng Reay Wo, fom Mcophone o Md by Sco Wnon, Seve Oppenheme, Ma Iham Mx Boo, ISBN: X Lve Sound Renfocemen : A Compehenve Gude o PA and Muc Renfocemen Syem and Technoogy by Sco Hune Sa Mx Boo, ISBN: Audopo Home Recodng Coue Vo 1 : A Compehenve Mumeda Audo Recodng Tex by B Gbon Mx Boo, ISBN: Audopo Home Recodng Coue Vo 2 : A Compehenve Mumeda Audo Recodng Tex by B Gbon Mx Boo, ISBN:

27 PHONIC PCR

USB Arabirimli Compact Mixer KULLANIM KILAVUZU

USB Arabirimli Compact Mixer KULLANIM KILAVUZU USB Aabm Compac Mxe TÜRKĒE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLŻ GÜVENLŻK UYARILARI 1- Cha ēamada öce bu öege ouu 2- Bu öege öee aa 3- Güve opeaoa ē büü uaaa da ed 4- Bu doümada üm öegee ee ge 5- Bu ag uu vea u buua

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİGÜVENLİ K UYARILARI 1- C möö 2- Bö ö 3- G p 4- B m m ö 5- B m m 6- K m A m m m m m Tm m ö Dİ KKAT:ELEKTRİ KŞOKU Rİ SKİVARDI R KASAYI ARKAKAPAĞIAÇMAYI N KULLANICIYA YÖNELİ

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÖNLEM...3 ÖZELL KLER...10 BA LANTILAR...4. FULL RANGE MOD u...6 ÇOKLU ESW118 KABLOLAMA...9 BAKIM...9

KULLANIM KILAVUZU ÖNLEM...3 ÖZELL KLER...10 BA LANTILAR...4. FULL RANGE MOD u...6 ÇOKLU ESW118 KABLOLAMA...9 BAKIM...9 KULLANIM KILAVUZU NDEK LER KULLANIM KILAVUZU NDEK LER...3 ÖNLEM...3 ÖZELL KLER...3 BA LANTILAR...4 BA LANTILAR...4 OPERASYON...5 MOD lar FULL RANGE MOD u...6 BI-AMP MOD u...7 ÇOKLU ESW118 KABLOLAMA...9

Detaylı

KULLANMA KILAVUZUL XP-4120 4-CHANNEL AMPLIFIER PROTECT SIGNAL PEAK POWER STARTUP CH CH2 CH3 5 OFF 3

KULLANMA KILAVUZUL XP-4120 4-CHANNEL AMPLIFIER PROTECT SIGNAL PEAK POWER STARTUP CH CH2 CH3 5 OFF 3 KULLANMA KILAVUZUL POWER STARTUP CH ON 64 5 OFF 3 XP-40 4-CHANNEL AMPLIFIER PROTECT SIGNAL PEAK 7 9 3 CH 64 5 7 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 CH3 64 5 7 9 3 CH4 64 5 7 9 XP-40 4 KANAL AMPLİFİKATÖR Lütfen gelecekte

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Özellikler. 3. Önlemler. 4. Bak m... 5. P 450/550 Pasif Versiyon... 5. PA 450/550 Aktif Versiyon 6. Uygulamalar 7. Kurulum 10.

Özellikler. 3. Önlemler. 4. Bak m... 5. P 450/550 Pasif Versiyon... 5. PA 450/550 Aktif Versiyon 6. Uygulamalar 7. Kurulum 10. KULLANIM KILAVUZU NDEK LER NDEK LER Giri 3 Özellikler. 3 Önlemler. 4 Bak m.... 5 P 450/550 Pasif Versiyon... 5 PA 450/550 Aktif Versiyon 6 Uygulamalar 7 Kurulum 10 Boyutlar 11 Blok ema 12 Teknik Özellikler

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3

KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 GİRİŞ 3 ÖZELLİKLER 3 BAŞLARKEN 3 PANEL TANIMLARI / MX200 4 PANEL TANIMLARI / MX202 6 CROSSFADER DEĞİŞİMİ 8 TEKNİK ÖZELLİKLER 8 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE

KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 1- Chaz çamadan önce bu yönegey okuyun. 2- Bu yönegey özene akayn. 3- Güven opeayon çn büün uya dkka edn. 4- Bu dokümandak üm yönegee yene gen. 5- Bu

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU (TÜRKÇE) DJ MIXER MX 500. İçindekiler GİRİŞ...3 ÖZELLİKLER...3 PANEL AÇIKLAMALARI...5 CROSSFADER DEĞİŞİMİ... 7 TEKNİK ÖZELLİKLER..

KULLANIM KILAVUZU (TÜRKÇE) DJ MIXER MX 500. İçindekiler GİRİŞ...3 ÖZELLİKLER...3 PANEL AÇIKLAMALARI...5 CROSSFADER DEĞİŞİMİ... 7 TEKNİK ÖZELLİKLER.. DJ MIXER MX 500 KULLANIM KILAVUZU (TÜRKÇE) İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.2 GİRİŞ...3 ÖZELLİKLER.....3 BAŞLARKEN.4 PANEL AÇIKLAMALARI....5 CROSSFADER DEĞİŞİMİ... 7 TEKNİK ÖZELLİKLER..8 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Detaylı

IAMP iamp1620 I iamp3020

IAMP iamp1620 I iamp3020 PHONIC iamp SERİSİ Profesyonel Dijital Amplifikatör iamp1620 I iamp3020 IAMP iamp1620 I iamp3020 Profesyonel Dijital Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU ÖNCE GÜVENLİK! DİKKAT YANGIN veya ELEKTRİK ŞOKUNA NEDEN

Detaylı

Türkçe Kullanım Klavuzu CENTER 12M CENTER 10 15 15 CENTER 15 CENTER 10 12 CENTER 12 CENTER 18SB CENTER 218SB CENTER 215SB. Profesyonel Kabinler

Türkçe Kullanım Klavuzu CENTER 12M CENTER 10 15 15 CENTER 15 CENTER 10 12 CENTER 12 CENTER 18SB CENTER 218SB CENTER 215SB. Profesyonel Kabinler CENTER CENTER 10 12 CENTER 12 CENTER 10 15 15 CENTER 15 CENTER 12M CENTER 18SB CENTER 215 215SB CENTER CENTER 18SB 218SB CENTER 218SB CENTER 215SB Profesyonel Kabinler Professional Türkçe Kullanım Klavuzu

Detaylı

bölüm POWER AMPLIFIERS

bölüm POWER AMPLIFIERS bölüm POWER AMPLIFIERS T H E S O U N D R E I N F O R C E M E N T H A N D B O O K Power amplifiers 1990 (second editions) by YAMAHA corporation of America and Gary Dacis & Associates Hal Leonard Publishing

Detaylı

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları wwwsascleog İsasçle Degs 009-8 İsasçle Degs Fa oaıı aslaı değşe olması duumuda am haya ve döem sgoalaı sa Saıcı Haceee Üveses Fe Faüles İsas Bölümü eelago@haceeeedu Cea dem Haceee Üveses Fe Faüles üeya

Detaylı

Tochi ERA-A001 Adaptör

Tochi ERA-A001 Adaptör Garanti Marka Volt 2 Y?l Tochi 19V Toshiba : Tochi ERA-A001 Adaptör Tochi ERA-A001 Adaptör 19V3.42A Notebook Adaptör Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi? Fiyat: KDV Dahil: 59,90 TL Bu ürün hakk?nda

Detaylı

KULLANMA KILAVUZUL USB CHIME ZONE 1 ZONE 2 ZONE STO 3 ZONE 4 ZONE 5 PLAY

KULLANMA KILAVUZUL USB CHIME ZONE 1 ZONE 2 ZONE STO 3 ZONE 4 ZONE 5 PLAY PUBLIC ADDESS SYSTEM KULLANMA KILAVUZUL AUDI O TI-120MT MIXE AMPLIFIE WITH MP3+TUNE 120W COMPACT 1210S MP3+ADYO MİKSE AMPLİFİKATÖ OUTPUT LEVEL POWE 2 4 6 8 10 12 POT USB CHIME ZONE 1 ZONE 2 ZONE STO 3

Detaylı

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü

üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü ğ Ü Öğ ğ ğ Ç Ü Ş Ç ğ Ç Ş ü ü üğü ü ğ ç ü ü ü ü Ü Öğ ü ğ ü ü ü ğ ç ü üş üü Ü ğü Ş ü ğ Ü ğ ğ ğ ğ ğ ü Ç ü ü ğü ü ç ü ğ ü ü Ş ğ ğ ğ ü ü Ş ğ ç ğ ğ Ş ü Öğ ğ ğ Ç Ş ğ ç Ş ü ü ç Ş ğ ğ ğ Ö ü ü Ş ğü ç ç ğ Ş ü ğ ğ

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN.

!!! D KKAT!!! YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Önlemleri!!! D KKAT!!! YANGIN ve ELEKTR K OKU TEHL KES OLU AB R, BU ÜRÜNÜ YA MURDA yada ISLAK ORTAMLARDA KULLANMAYIN. Ürünü ya mur, su, nem vb slak ortamlarda bulundurmay n.

Detaylı

Başkan Ünitesi (gömme tip) Delege Ünitesi (gömme tip)

Başkan Ünitesi (gömme tip) Delege Ünitesi (gömme tip) RX-300 Dijital Konferans Sistemi Merkez Ünite Başkan Ünitesi Delege Ünitesi Başkan Ünitesi (gömme tip) Delege Ünitesi (gömme tip) : RX-M300 : RX-C300 : RX-D300 : RX-C550-30 : RX-D550-30 1. Sistem Öns nsöz

Detaylı

BY PASS SWITCHER & REMOTE UNIT

BY PASS SWITCHER & REMOTE UNIT M-BY 03 BY PASS SWITCHR & RMOT UNIT 1 GNL BİLGİLR NOT : Lütfen bu kitapçıkta yer alan güvenlik uyarılarını dikkatle okuyup uyunuz. Bu işaret şehir şebekesi ile bağlantıların yapıldığı alanları gösterir.

Detaylı

FİDAN ÜRETİCİLERİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜR VE ÇEŞİTLERİNE GÖRE MATERYAL İHTİYACI TABLOLARI

FİDAN ÜRETİCİLERİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TÜR VE ÇEŞİTLERİNE GÖRE MATERYAL İHTİYACI TABLOLARI Y Ş FN ÜC I NY V C NON Ş Ü V ŞN GÖ Y HYCI BOI I OP 11.944 OP 15.009 C P 2.208 VC 1.630 GNNY IH CHNG1.912 N 1.563 JON 1.250 CONFNC 1.500 FJ ZHN C 750 1.400 GON N 705 CN 1.333 CHIF 634 N 1.133 ON 625 C 1.083

Detaylı

GRUPLARDA ELEMENTLER

GRUPLARDA ELEMENTLER GRULARDA ELEMENTLER Li e N 8 9 Ne 0 i 8 9 0 c Ti V r Mn e o Ni 8 u 9 Zn 0 e r r 8 Y 9 Zr 0 Nb Mo Tc Ru Rh d Ag d 8 9 n 0 b Xe a f Ta Re s r t 8 Au 9 g 80 Tl 8 b 8 i 8 o 8 At 8 Rn 8 r 8 Ra 88 Rf 0 Db 0

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

Ğ öğ Ğ ü ü üğü Ğ Ğ ş ş İ ü ü ü ş İ ü ü üü ö ö ş ş İ ş ç Ç ş ü ü ü ç Ç ş ü ş ş İ ü ü üü İ ü ü İ ü ü üü İ ü ü üü İ Ç ş ü ü İ ü ş İ ö ş ş İ ç ş ş ö ö ş İ ş ş ö ü ü ş İ İ ç ç İ İ ü ü ç İ ş Ş ü ü üü ü Ş ö ş

Detaylı

!!! D KKAT!!! YA MURDAN ve NEML ORTAMLARDAN UZAK TUTUN.

!!! D KKAT!!! YA MURDAN ve NEML ORTAMLARDAN UZAK TUTUN. KULLANIM KILAVUZU GÜVENL K ÖNLEMLER!!! D KKAT!!! KKAT ELEKTR K OKU TEHL KES OLU AB R, BU C HAZI YA MURDAN ve NEML ORTAMLARDAN UZAK TUTUN. Cihaz n üzerine su veya herhangi bir s dökmeyin. E er cihaz herhangi

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000 GARANTĐ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

Profesyonel Pasif. Hoparlörler & Sublar

Profesyonel Pasif. Hoparlörler & Sublar ARENA 8 ARENA 10 ARENA 12 ARENA 15 ARENA SW15 ARENA SW18 ARENA 8 PRO ARENA 10 PRO ARENA 12 PRO ARENA 15 PRO ARENA SW15 PRO ARENA SW18 PRO Profesyonel Pasif Hoparlörler & Sublar 90 ARENA Profesyonel Pasif

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU F 500

KULLANIM KILAVUZU F 500 www.osawa.com.tr KULLANIM KILAVUZU F 00 Bu kullanım kılavuzu F 00 için geçerlidir. Osawa Tüm hakları saklıdır. Osawa logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

!!!"#! $ %!& & "' (%& )*

!!!#! $ %!& & ' (%& )* !!!"#! $ %!& & "' (%& )* "!+!!"# # # $%#&'"()* +, --.-/ 0 12 3-%.24353356 3356 0 077-!8##8!9!8!:+'9)"!";;8"!:!' ""2

Detaylı

1-2. M an agers, lov i ng thei r j ob and never leav i ng the of f i ce to work a lot, know wh at an ef fe c t i ve at mo sphere i s.

1-2. M an agers, lov i ng thei r j ob and never leav i ng the of f i ce to work a lot, know wh at an ef fe c t i ve at mo sphere i s. VIP end İ ş i ni s even, yo ğ un bi r temp oyl a ç al ı ş ı p s a atler b oy u of i s i nden hi ç ç ı km ayan yö net i c i ler, ver i mli bi r ç al ı ş m a or tam ı n ı n ne demek oldu ğ unu i y i bi li

Detaylı

ü ü İ ü Ç Ç ü üü İ ü ü ü ü üü ü İ ü ğ İ İ ğ ğ Ç ü İ ü Ç ğ ü Ç üü İ Ç ü ü ü ğ ğ ü ü ğ ü ğ ü ğ Ç ü ü Ç İ Ç ğ ğ Ç ü üü İ İ Ç ü ü ğ ü üü İ ü ü ü ü Ç ü üü ğ ğ ü ü ğ ğ ğ Ç ğ ğ ü ü ü ü İ ü Ç ü ü Ç ü üü ğ Ç ğ

Detaylı

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK

TG 3 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 9 Mat TG ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun testlein tamamının

Detaylı

3M ELEKTRİK ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ (17.08.2011)

3M ELEKTRİK ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ (17.08.2011) 3M ELEKTRİK ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ (17.08.2011) ÜRÜN GRUBU ÜRÜN MİN. SİP. MİK. 3M STOK NO. LİSTE FİYATI PST SERİSİ EPDM SOĞUK BÜZÜŞMELİ İZOLASYON TÜPLERİ 8423-6 EPDM SOGUK BUZUSMELI IZOLASYON TUPU 10 ADET

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

SK 100 G3 BEL TĐPĐ TELSĐZ VERĐCĐ. TANITMA ve KULLANIM KLAVUZU SK 100 G3 : YAKA TĐPĐ VERĐCĐ EM 100 G3 : MASA ÜSTÜ ALICI ÜNĐTE

SK 100 G3 BEL TĐPĐ TELSĐZ VERĐCĐ. TANITMA ve KULLANIM KLAVUZU SK 100 G3 : YAKA TĐPĐ VERĐCĐ EM 100 G3 : MASA ÜSTÜ ALICI ÜNĐTE SK 100 G3 BEL TĐPĐ TELSĐZ VERĐCĐ TANITMA ve KULLANIM KLAVUZU SK 100 G3 : YAKA TĐPĐ VERĐCĐ EM 100 G3 : MASA ÜSTÜ ALICI ÜNĐTE 1 ĐÇĐNDEKĐLER Teşekkürler ve Đndeksi 2 Cihazın kısa tanımlaması 3 Teknik özellikler

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 11 NİSAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 11 NİSAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ NİN 11 NİSAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 602793 VERUSA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI KONFERANS SALONU SESLENDİRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ:

SAĞLIK BAKANLIĞI KONFERANS SALONU SESLENDİRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ: SAĞLIK BAKANLIĞI KONFERANS SALONU SESLENDİRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ: Konferans salonu içerinde kurulmayı tasarlanan salon seslendirme sistemi, salon içerisinde seminer, toplantı, konuşma,görsel sunumlar

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

TEMEL ROBOT K Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU

TEMEL ROBOT K Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU e Yön (Düz) Knemat B obot ana çeçeveden aaç çeçevee dou bbne pzmat veya döne eemee baanm e uzuvadan ouu. uzuv aanda b homoen

Detaylı

Profesyonel Power Amplifier KULLANICI KILAVUZU

Profesyonel Power Amplifier KULLANICI KILAVUZU Profesyonel Power Amplifier KULLANICI KILAVUZU V Series Profesyonel Power Amplifier Bu ürünü bağlamadan, kurmadan ve ayarlamadan önce mutlaka dikkatlice okuyunuz. V SERIES Profesyonel Power Amplifier

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2)

DESTEK DOKÜMANI. 1 Erişim Bilgileri Tip (adres, telefon, cep telefonu, çağrı cihazı...) / Tanım / Açıklama (1) / Açıklama (2) Bölüm : den veri aktarımı Sicil Bilgi Aktarımı den IKBordro programına veri aktarımının amacı, tablosuna girilen verilerin otomatik olarak programa yansıtılmasıdır. Personel sayısının çok yoğun olduğu

Detaylı

Ş Ş ç ö Ç ö Ş Ü ö Öğ Ü ç ğ Ü öğ ç öğ Ü öğ Ü Ş ç ğ Ş Ş öğ ç ğ ç ç ğ ğ ğ Ç Ş ğ ğ ğ öö ö Ğ ğ Ş öğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö öğ ç ç ç ğ Ü öğ ö öğ ö öğ öğ ö ç ö ç Ş ğ ğ ğ Ü ğ öğ Ş Ş ç Ç Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU +48V +48V +48V +48V +48V +48V +48V +48V +48V +48V PHANTOM STEREO REC TAPE/CD CHANNEL LINE L (M) INSERT LINE R RETURN

TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU +48V +48V +48V +48V +48V +48V +48V +48V +48V +48V PHANTOM STEREO REC TAPE/CD CHANNEL LINE L (M) INSERT LINE R RETURN POWEED E SIVEA PM M SIVEA PM SIVEA PM M TÜKÇE KUANIM KAVUZU POWEED BY SAKY EECTONIC COP. EC CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON PF PF PF V V V V V V V V V PF PF

Detaylı

HİDROLİK ve HAVA DEVRELERİ ŞEMASI HYDRAULIC and PNEUMATIC CIRCUITS DIAGRAMS

HİDROLİK ve HAVA DEVRELERİ ŞEMASI HYDRAULIC and PNEUMATIC CIRCUITS DIAGRAMS HİOİK VE HAVA EVEEİ ŞEMASI HYAUIC an PNEUMATIC CICUITS IAGAMS HİOİK İFTEİN KAEME ÇAPAINA GÖE KAIMA KUVVETEİ Font Type Telescopic Cylines Stength iagas Telesopi iftlein Çeşitleine Göe Kalıa Kapasitelei

Detaylı

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I 08-09 09-10 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 10-11 Botanik (ZF 301)MFB SY (ZF 301) (ZF 305) MCA 11-12 Botanik (ZF 301)MFB

Detaylı

UYARI. fi ten çekiniz. 7- Havaland rma bölgelerini kapatmay n. Fabrikan n önerilerini dikkate al n.

UYARI. fi ten çekiniz. 7- Havaland rma bölgelerini kapatmay n. Fabrikan n önerilerini dikkate al n. ÖNEML GÜVENL K B LG LER 1- Cihaz çal rmadan önce bu bilgileri dikkatle okuyun. 2- Bu bilgileri gelecekte kullanmak üzere özenle saklay n. 3- Bütün operasyon uyar lar dikkate al n. 4- Bu k lavuzdaki tüm

Detaylı

, " )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )'

,  )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )' ) %') $ %"*! "! $# $(, " )!$P! ()! &'% ' # S+*'* ' 'P '232>.;? $A:.>.?R )' ) &>.: 8.=?.:R;1. @28;68 12?@28 @.92=92>6 #.DR?.E6>.; )2::AE NA?@

Detaylı

TOPP PRO ADET KOLİ ÜRÜN CİNSİ AÇIKLAMA FİYAT ÜRÜN GÖRSELİ ARGO 8A ARGO 10A ARGO 12A-MP3 1 $325.00 1 $375.00 1 $600.00

TOPP PRO ADET KOLİ ÜRÜN CİNSİ AÇIKLAMA FİYAT ÜRÜN GÖRSELİ ARGO 8A ARGO 10A ARGO 12A-MP3 1 $325.00 1 $375.00 1 $600.00 GÖRSELİ TOPP PRO ARGO 8A 8'' 2 Yollu Aktif Kabin Hoparlör LF Sürücü : 8" Woofer LF Bobin : 1.5" HF Sürücü : 1'' Ferrite Twitter, HF Bobin : 1" FrekansTepkisi : 68Hz-20KHz (-6dB) Maks. SPL : 113dB Max.

Detaylı

2.3 PTFE-CONTALI LUG TİPİ KELEBEK VANA T 214 T214

2.3 PTFE-CONTALI LUG TİPİ KELEBEK VANA T 214 T214 -CONTAI UG TİPİ EEBE VANA T Aşırı korozif ve agresif akışkanlar için dizayn edilmiş, tamamen (bakir teflon) kaplı lug titpi kelebek vana. Patentli şaft contalama ve sızdırmazlık dizaynı, aşırı korozif

Detaylı

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER E/C 608 AA-PS 1 Çanak (4 polarite)+digitürk+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı 58,18 E/C 608L AA-PS 1 Çanak (4 pol.)+d.türk+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

1234567789AB45A78C6D6 4

1234567789AB45A78C6D6 4 ABACD ABACD 1. GÜVENLK 1 2. NTELKLER 1 3. ÖZELLKLER 2 4. HIZLI BALANGIÇ 3 AÇMA 3 SIFIR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. DARA GRME 4 DARA ÇIKI 5 SABTLEME 5 KAPAMA 5 5. KULLANIM BLGLER 6 TU TAKIMI 6 KUMANDA

Detaylı

2000 SERĐSĐ TELSĐZ MĐKROFON SĐSTEMLERĐ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU SK 2000 SKM 2000 SKP 2000 EM 2000 EM 2050

2000 SERĐSĐ TELSĐZ MĐKROFON SĐSTEMLERĐ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU SK 2000 SKM 2000 SKP 2000 EM 2000 EM 2050 2000 SERĐSĐ TELSĐZ MĐKROFON SĐSTEMLERĐ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU SK 2000 SKM 2000 SKP 2000 EM 2000 EM 2050 ĐÇĐNDEKĐLER Güvenlik ve Teşekkürler 3 Genel Tanım 4 Teknik Özellikler 5-18 Çevre Bilgisi,Cihaz

Detaylı

Bahar 2016. BSM 450 Fiber Optik Ağlar. Örnek Vize Soruları

Bahar 2016. BSM 450 Fiber Optik Ağlar. Örnek Vize Soruları Bahar 2016 BSM 450 Fiber Optik Ağlar Yönergeler: Örnek Vize Soruları Bu dokümanın amacı vizede karşınıza çıkabilecek soru tiplerine kendinizi hazırlamanızdır. Fakat dersin öğretim üyesi soru tiplerini

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU D 200 D 300 D 600

KULLANIM KILAVUZU D 200 D 300 D 600 KULLANIM KILAVUZU D 200 D 300 D 600 DEXUN Tüm hakları saklıdır. DEXUN logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından DEXUN sorumlu değildir.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

G r u pao SAKAO G Ö R E V İ T S M K TAKAO Sİ C İ LAO T İ C A R E TAO Ü N V A N I T E M S İ L C İ S İ A D R E S İ T E L E F O N F A K S AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D5200.5 5 ÇIKIŞ 7800 WATT Klas-D TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın aldınız. MASSIVE MS Serisi amplifikatörler müzik

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

The Revolters. Serhat Erman(vocals,guitars) Berkan Tomay(synths,guitars,back vocals) Ibrahim Kent(bass) Murat Sahin(drums,back vocals)

The Revolters. Serhat Erman(vocals,guitars) Berkan Tomay(synths,guitars,back vocals) Ibrahim Kent(bass) Murat Sahin(drums,back vocals) Serhat Erman(vocals,guitars) Berkan Tomay(synths,guitars,back vocals) Ibrahim Kent(bass) Murat Sahin(drums,back vocals) Konser Alani Konser mekani; akustik sorunlari giderilmis, isitma ve sogutma sistemleri

Detaylı

AA AA B Ş KAK A N TAK ACAFAEAAAE D O Ğ U K A NAO G R U PAO T A R I MAO İ N ŞAK T U RAK T İ CAKAO V EAO O S M A NAO Y A L Ç I NAO Ç A Y B A Ş IAO M A HAK A L İAO Ç E T İ N K A Y AAO C A DAKAO S A N A Y

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set

Y-0048. Fiber Optik Haberleşme Eğitim Seti Fiber Optic Communication Training Set Genel Özellikler General Specifications temel fiber optik modülasyon ve demodülasyon uygulamaların yapılabilmesi amacıyla tasarlanmış Ana Ünite ve 9 adet Uygulama Modülünden oluşmaktadır. Ana ünite üzerinde

Detaylı

UNI-T ÖLÇÜ VE TEST ALETLERİ FİYAT TARİFESİ PENSAMPERMETRELER

UNI-T ÖLÇÜ VE TEST ALETLERİ FİYAT TARİFESİ PENSAMPERMETRELER Okçumusa Cad.Kocayaş İşh.No:19/106 Karaköy-İSTANBUL Tel: 0212 237 49 50 fax: 0212 237 49 48 e-mail: info@aganelektrik.com Şubat 2012 TARİFESİ PENSAMPERMETRELER (CLAMP METER) UT 201 AC/Amper 2/20/200/400

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons fonksiyonlarını aşağıda tanımlandığı şekilde gerçekleştirebilir

Detaylı

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu

İçindekiler. www.berkeplastik.com. PVC-U Grubu. PP-R Grubu. PE-X Grubu. Altyapı Grubu. Metal Grubu. Isıtma Grubu İçindekiler PVC-U Grubu 9 PP-R Grubu 25 PE-X Grubu 41 Altyapı Grubu 7 45 Metal Grubu 47 Isıtma Grubu 57 PVC-U Grubu PVC-U Boru ve Ek Parçaları PVC-U BORULARI 3.2 TS 275 EN 1329 (B TİPİ) 1110.A.015 50-150

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 4CH 3000W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-4 6 GİRİŞ SANTRALLER

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-4 6 GİRİŞ SANTRALLER BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-4 6 GİRİŞ SANTRALLER Sayfa.1 E/C 608 AA-PS 2 Çanak (4 polarite+digitürk)+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı 58,18 E/C 608L AA-PS 2 Çanak (4 polarite+digitürk)+kamera/yerel Yayın

Detaylı

İNTER MOTOR 63-132 İD 63-3 B3 26 ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI 63-132 MOTOR BOYUTLARI 160-3 160-200 22-3 İNTER MOTOR ÜÇ FAZLI ELEKTRİK MOTORLARI İD 63-3 B KUTUP AC AD AG MOTOR BOYUTLARI D DH E EB ED F G

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

MOSBİSS (Mumeyek Online Soru Bankası İşletim Sistemi) Kullanım Kılavuzu 1

MOSBİSS (Mumeyek Online Soru Bankası İşletim Sistemi) Kullanım Kılavuzu 1 MOSBİSS (Mumeyek Online Soru Bankası İşletim Sistemi) Kullanım Kılavuzu 1 Muhasebe-finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) Vakfı MUMEYEK meslek ediniminde Kariyer Hayattır Hayatınız Elinizde

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011

KOMPONENTLER COMPONENTS LA011 L011 L K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı/beam ngle LED Ø L Packing Meas. L011 3000 2.6 220 74 23 200 120 20 50 14.5x40x17.5 229 NE K Max Boyutlar /Dimensions (mm) Lm Işık çısı Soket Ø L Beam

Detaylı

Güvenilir Enerji Partneriniz

Güvenilir Enerji Partneriniz Ürün Maks. DC Güç / Fiyat (Modülle Fiyat/W (Maks. DC Güç) Mi cro-0.25-i 0,265 DE 127 122 0,46 Mi cro-0.3-i 0,32 DE 144 137 0,43 UNO-2.0-I-OUTD 2,3 DE 741 708 0,31 UNO-2.0-I-OUTD-S 2,3 DE 705 674 0,29 UNO-2.5-I-OUTD

Detaylı

Ü İ İ İ Ğ öğ İ İ öğ İ Ü İ ö ç ö ö Ü ö Ö ö ö ö ç ö ö ö ç ö ö ö İ ç ö ç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ç ç ç ö Ç ç ç ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö Ö ö ö ö ö Ç ö ç ç ç ö ö Ö Ö Ö ö ö ç Ç Ö ö ö ö ç ö ç ö ç ö ö ö ç ç ç ö ö ö Ü ç Ö

Detaylı