ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU

2 ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 1- Cha amadan önce bu yönegey ouyun 2- Bu yönegey öene aayn 3- Güven opeayona n büün uyaaa da edn 4- Bu doümanda üm yönegee yene gen 5- Bu ayg uu veya u buunan oamada uanmayn 6- Kuu b be e emeyn Aeoo veya v ememe maemee uanmayn Tememeden önce cha fen en 7- Havaandma bouan ene apamayn Cha, üec fmann yönegee doğuuunda uun 8- Radyaö, ee c, oba veya bene aynaann (ampfe dah) yanna oymayn 9- Topa fen uupu uan değmeyn Kuupu uadan b öene göe daha gentopa fede ua e oaa b ade opa ucu da buunu Üüncü u güven andan o önemd Eğe f pe uyma e, değme n uman b eeye dann 11-Sadece üec fmann önedğ donaa uann 12-Sadece üec fma aafndan öneen ayc, aya, pod, öpü, maa gb maemee ech edn Eğe ayc uanacaa, cha aycdan geen an haeeee ve anya a ouyun DİKKAT: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ VARDIR KASAYI veya ARKA KAPAĞI AÇMAYIN KULLANICIYA YÖNELİK YEDEK PARÇA İÇERMEZ SERVİS İÇİN YETİŞMİŞ SERVİS ELEMANLARINA BAŞVURUN Bu mge, yam b duumun ouabeceğn ve nan yaam n ehe voaj, ee ou buunduğunu bd Cha ene amayn Bu mge, üün pae e be on uanc n haanm uyguama ve uanm yönegeen apayan b eaüün üüne be vedğn mgee UYARI:Ee ou ve yangn ehe ouab Cha yağmuda ve nem yeede ene uanmayn İKAZ: Pefoman, ayaa ve onoan poedüü dnda uanma, ehe naa mau ama ehen doğuab 13- Uun üe uanmayaca e veya bou havaada me ağ amanada cha fen an 14- He üü ev em n ye ev eemanna bavuun Chan hehang b nedene bouduğunda, gü abou veya f aaan-dğnda, üene b v döüdüğünde, cha yee düüğünde, yağmu veya neme mau adğnda noma amayacağndan ev hme geeece 1

3 İÇİNDEKİLER 10 ÖNSÖZ 4 11 ÇOK YOLLU SPEAKER SİSTEMLERİ 4 12 PCR2213GELİŞMİŞ SPEAKERLAR İÇİN EN YENİ CROSSOVER 4 20SPEAKER SİSTEMİNİZİPCR2213 İLE DİZAYN EDİN YOLLU SİSTEM YOLLU SİSTEM 7 23 AKTİF-CROSSOVER SUB-WOOFER İLE PASİF FULL RANGE 8 24 SUB-WOOFER İLE STEREOAKTİF2- YOLLU 9 25 SUB-WOOFER İLE STEREOAKTİF3- YOLLU YOLLU, 5- YOLLU KURULUM RACK MONTAJ KONNEKTÖRLER EMPEDANS UNBALANCED/BALANCEDBAĞLANTILAR BALANSLI BAĞLANTI İÇİN DOĞRU KABLOLAMA BALANSSIZ UYGULAMA BALANSLI UYGULAMA 12 33ANA BAĞLANTILAR GÜVENLİ SİGORTA DEĞİŞİMİ KONTROLLAR ÖN PANEL ARKA PANEL 17 2

4 50 ÇOK YOLLU SPEAKER SİSTEMİ NASIL KURULUR EKİPMANLAR ve ENSTRÜMANLAR ÖLÇÜMLEME MİKROFONU (RTA veya ETF/TEF e Kabayon ve Uyumama) REAL TIME ANALYZER (RTA), ENERGY-TIME-FREQUENCY (ETF veya TEF), FFT, veya MLSSA (SOUND PRESSURE LEVEL METER dah) FREKANS GÖSTERGELİ FONKSİYON JENERATÖRÜ AC VOLTMETRE CDen YOLLU SİSTEM SEVİYE AYARI YOLLU SİSTEM SEVİYE AYARI DELAY TIME LIMITER KURULUMU SUB HORN EQ TİPİK BAĞLANTI YÖNERGESİ TEKNİK ÖZELLİKLER SİSTEM BLOK ŞEMASI BAŞVURU KİTAPLARI 26 3

5 10 ÖNSÖZ Pofeyone ufyguamaan hemen hepnde, müemme b fean cevab aabme n ou peae em uuu Bu ü peae eme mühende ve em uucu en eemana n ba youcu oa da uanm anda büyü oaya ağa Phonc bu ü emen uuabme n büyü veya üü pe o aenaf unuyo Coove chaa, böye büyü e emende ou peae uuuma n o baa be yadmcn oacaad 11 ÇOK YOLLU SPEAKER SİSTEMLERİ 20H-20H aanda am band genğ eb fean bandn ouuu Sadece b ade peae dve üne bu feana y aede veme n o oan Bu nedene en dea, he fean bögen be dveaa göndeme, fa göeve fa üneee yüeme Bu amaa e mühende o you peae emen bbnden ayaa uana Pofeyone uyguamaada 2 you veya 3 you uuuma o popüed 2 veya 3 you peae emende fean band 2 (hgh, ow) veya 3 (hgh, md, ow) paaya böünee dveaa üüüe Buna böen devee af veya paf oab Paf coovea üü peae emende uan ve bobn, ondanaö, den eemanandan ouu Ampfe nya doğudan gönde ve bu coove devende fean bögee ay Af coove e ba daha fad Buna powe ampfeadan önce bağana Ampfe doğudan endne ha oaa geen yüe veya aa feana yüe Bu emde uanaca peaeada paf coove devee buunma Af emn yaaa: Speae ve ampfe aanda efef baama faöü ve düü den değeende daha dogun ba e Daha düüne-moduaon doon (IMD) 1-3dB oannda daha a ayp değee Bu da %20-50 aanda b avanaj deme Ayn e ban evyende ompo nyaen daha a ayba uğama A yüenen feanan pmaa anda ouan a yüee bağ oaa oaya an yüe fean üücüenn daha a aaanmaa Eğe af cooveada uyuma geeen huuaa am oaa uyuma e, onu paf cooveada oduğundan daha öü oacaçünü paf coovea üec fmaa aafndan bağandğ dveaa uygun oaa üe ve opmum onua vee Speaeadan y b onu ama n Phonc PCR2213 avuunu ouyam 12 PCR2213GELİŞMİŞ SPEAKERLAR İÇİN EN YENİ CROSSOVER PCR2213yüe aede af b cooved2, 3 veya daha faa peae üme n öe oaa aaand Odoyuma, yaoa, puba, a paa veya one unee gb büyü e emende oaya uanab b yapdad Yüe aede bxamp ahne monöe veya üdyo monöe, ub ba üücüe n dea b uanm hme una PCR2213 pe o avanaja ahp Seeo 2-you veya mono 3-you em yapab Çou PCR2213 bağan e peae eme uuab Endü andanda 24 db/oavlnw-reyfe, coove ge feananda 0 fa haa 4

6 Tüm coove feananda uuu ve dü b Büün ada aman değene anmanm bağm mee Büün ada e onum buonu Duum göege n LEDaydnama em Haa değen coove fean aya Poae anaha ve 4m gecme denem Tme/phaeaya Seeb hon EQeğ,HF ec RFve ubonc g fe Yüe duya ve nee deve eemana ve dayn Sevo-baanXLR g ve a 5

7 20SPEAKER SİSTEMİNİZİPCR2213 İLE DİZAYN EDİN Speae em dayn edeceğn aman öncee fean band genğ ve geeen mamum e ban evyen ep emen Kuanaca üüne daha ona eebn He b dven fean aağn dace no edn PCR2213ün en o uanan ayaa aağda gbd; bu eden yadm aabn Öe coove fean değeen buna göe düeneyp uyguamaya oyman 21 2-YOLLU SİSTEM (B:Fgü 1) PCR2213 eeo mod e 2 ade you emd Coove fean 80 e 8000H aanda değ Pyaada pe o coove 500 e 5000H aa aabmeedaağda en o uanan fean ayaa n öne b abo göüyounu Fgü 1:Tp af 2 you em 6

8 22 3-YOLLU SİSTEM(B:Fgü 2) PCR2213 e üne oaa 3 you peae emn beeyeb Low/md ve md/hgh coove feana 80 e 8000H aanda ayaanab Pe o 3 you emde ow/md coove noa200~2000h, ve md/hgh noa e 800~8000H aandadaağda abo e en o uanan ayaa veyo: Fgü 1:Tp af 3 you em 7

9 23AKTİF-CROSSOVER SUB-WOOFERİLE PASİF FULL RANGE (B:Fg 3) PCR 2213 ub woofe uyguamaa n de o uand Coovefeana 80~200H dan aağdad Le en o uanan değeeden önee veyo Fgü 3:Tp paf 2-you + Subwoofe PCR 2213ün aa panende b ub anaha buunubu anaha anan da düü feanan bep he ow a da gönde B veya daha o ub woofe e b em uacağn aman, bu anaha deveye ama vewoofe aaan eeo peaean meene yeemen 8

10 24 SUB-WOOFER İ LESTEREO AKTİ F2-YOLLU (B:Fgü 4) Ba n an aöe eüyo u e e Bunuyapman n yo uva :(1)Ü you em uun ve yönege 22 y ey n (2)İ yo veub-woofe uun ve ü ey n İ nconf gü a yon ubwoof e a nb a aya op ave3 yo uu u um ağ a He onfgüayon n de ade PCR2213 e gee buunu Fgü 4:Tp af 2-you + Subwoofe 9

11 25 SUB-WOOFER İ LESTEREO AKTİ F3-YOLLU Ba a 4yo u e En y dö yo u em 3yo veb ubwoof e eo u u u and İ eeneğ n va :(1) Dö you uun ve he anaa ade PCR 2213 bağ ay ndö adepcr 2213 e h yac n o aca (2) Ü you ve ubwoofe uun ü ey nüade PCR 2213 e h yac n o aca İ ncö ne ehe ana n ubwoof e a b e veb PCR 2213 aed m o u 26 4-YOL, 5-YOL Ço ay dapcr2213 eo ay dayoe deedeb n S emebağ ad ğ n onpcr2213 üdü üf ean a nu an na ağ da ab oaadeün eu anman ge e ğ ngö e yo : Seeo 4-yo 3 x PCR2213 Seeo 5- yo 4 x PCR2213 Seeo 6- yo 5 x PCR2213 Seeo 7- yo 6 x PCR

12 30 KURULUM 31 RACK MONTAJI Phonc PCR2213 anda acdo ab nag e Yü e ğ1ün ed A apanebağ an a nya a 10c m adadabo uğa h yava d Hava and ma nye e adabo uo upo mad ğ ndan,amp f eg bo nan ayg a danua adu duğundanem no man öne 32 KONNEKTÖRLER PCR2213 XLR pf e ebağ an Tüm g ve a ba an d A f e vodev e e aye nde,ba an nya eb ebağ anab 321 Empedan He g empedan da20ohm duvepeoaynağauyum udu Eğebağ ananc ha nyüdeğe 600Ohm e( on f o ma ö a g b )g onne ö üne600ohm değe ndeb d enp n2 e3a a nabağ anma d Sanda oaa PCR2213 a ba an d ve100ohm danüün empedan na ah p T an f o ma ö bağ an b yüve eceğaman ya a 600 Ohm empedan a o ma d Bunun n ade 247 Ohm değe nde e o a ap n2ve3a a nabağ amage e 322 Ba an / Ba an Bağ an Audo em u u um a ndaenogö ü enha a ayan bağ an avebouaud of e d Dahaaha ayapma ve emdoğ u a ab me n ba an ve ba an bağ an aonu unda a ağ dab g e y ce ouma n Ba an em ned? Bunu ev p audo-v deo em e n bağ an nda bu u unu B ade e en ha nya a,ö e e op a amay ağ a S nya ev y e dü ü ü Ba an em ned? Ba an em 2can e enve op a nya nb adeb endaj a ah p 2can e ende nya a,anca e f a d Ba an g nya a anb amp f e ny a e nf a noubene e a a( o amod nya o a a b n ) Aynandaf af a e e en nya edönü a ndagü ü ü eb b n n e vebene o ma neden y e yoo a age e nya e n enme vegü ü ü e ny oo ma nanedeno ac a Ba an nya ep of e yone c ha a dau an 11

13 İ em na a nda f a a : S nya ea a nda f m ba an emedayan o duğundanveaynanda op aha n n2no ucan u a ne benee e ea m a mag bb o mad ğ ndang m e a Ba an emde nya ne e e a m op aüe ndenf a a,do ay y a 2 no u u a op a ev ye e değ d Bu em ngü ü ü nya e ndendahaf a ae eneceğan am nage Uunab o aba an em e deba an o an a ao an a dahao ayu an ab Ba an em e c an e enveb op aha nayan op am üay e enege e duya Top a, can nyayo ua a nda ef e ane engö evgö ü 323 Ba an ope ay on a ndoğ ubağ an Anabe emeab o unuda ma3u ubağ ay n Gübe emea n ndoğ u op aha nabağ o duğunaem no un Top a anya m gübağ an a u anmay nbuaud o em bağ an a no ma ao ma a dand Kay na ün e nde XLR n n 1ucunu da ma op a ha na bağ ay n,hedefc hada aynucu e n e bağ an b a n Bubağ an yön em aud o nya e de op adöngü ününo u mama n a Sadecegü op ağbağ o ma d Çünübudahadü üd envedah y nyadağ mdeme Eğehum ( v )va e emdeö ü b opaama va deme Neden nbu mab a o duanc aönce eg f e nde op ağon oed n Eğehum e ebe emeha a non o ed ns em b e en e n b acdo ab nde e, üm op a a n e ye ebağ o duğundan,be emebağ an a a a ndab ha ao mad ğ ndanem no ma n Aud o em e n eb no adan op a ama n 324 Ba an Ope ay on a PCR2213 e e on o a aba an veba an bağ an a eb edona m Çap age be emedev e ba an y ü e nbağ an nda6db ev y ef a nompan eedece a dadüen enm Ba an b ay nağ PCR2213 üng nebağ ama nxlr n n2no uucuayna nya n ncan uc una,1ve3no uo an a e op ağabağ amage e Ba an yü e PCR2213 ebağ ama n e yova d :(1): XLR n n2 ucu yü g ne,1ucu op ağabağ ama,(2): XLR n n2ucunuyüg ne1ve3no uu a op ayüünebağ ama 325 Baan Ope ayon a E e eo a aba an bağ an a nya a,o amodö e ğneden y eha c nyae e m e ndenena düeydea agö me e ve ebeegü ü ü üg bgü ü ü e den ny a o uma d Ayg aa a ndame af e e uuno duğunda,ba an ha a nya n ağ ğa ndan dea d PCR 2213 g neba an b nyabağ ama nxlr n n2no uayağ nac an ( +) nya,3no uayağ nacan ( -) nya ve1no uayağ nada op abağ an n yapma n 12

14 33 ŞEBEKEBAĞLANTI SI PCR2213 n n ebee bağ an anda IEC u an ve ev en eb bağ an d Yanbu ü de ü e m üm c ha a n nebene S emebağ üm e pman a ndoğ u op a ama ebağ and ğ naem no ungüven ğ n nc ha n op abağ an ne n e ö mey npcr2213 ünaud o nya op ağgü op ağ ndane n eay u u ma d Top age dönüo un a ndanu u ma ne n e op abağ an n ö meyea may n 331 Güven S go adeğ m C ha n go a güven neden y eo uyucu nea nm K adev eveyagü o un a nda go ayanaca C haf ene en on a go ayuva naa abou go ayo j naa ğ edeğ eb n A adaha büyüdeğe deb go aveyame apa a a aona mayaa may ne e ouvehaya eh ea e ğ n o ehed 13

15 40 DENETİ MLER 41 ÖN PANEL Önpane en edüen enm Sa g e eo2y o umodun n n,beya g emono3yo umodun n nbe e O abö üm ana no adene m e d INPUT evye denem: İ INPUT evye denem (+/-12 db) PCR2213'ün ny aayna a nauyumunu ağ a Mono3yo umod da en adeceana1 n ev yedene m yap PEAK Heg PEAK LED ede e ene epea nya ngö e enöe ğe ah p Pea ed ü e ayd n anmaya ba a a nya ev y e b adü ü ü me d LOW evye denem: Bu düğmedü üf eanbö ge n n ev ye n(+/-6 db) yapa Mono 3-you moda en ana 1 Low (LF), ana2 emfüe ndenlow du LIM Ç m e a ğ ndayana Φ A aw +pane de f adeğ m anah a a d ğ nda[20] ayd n an MUTE: Dö n4 u u mabu onubu unu Bun a em aya ama y ap enoya d mc o u Ba a enda ma a mu eonumunage nöncehf nmu eyap nte- eaya ama a yap an on a üm a aab n Budö mu eö e ğledayd n anma a ede e enm 14

16 DELAY denem Bu düğmelf n ngec medene m nyapa Gec meaman0~4ma a ndad BudaHFho nvelfd ve a a nda120cm ua ğ ndeğe nee CROSSOVER 1, CROSSOVER 2 Ge f eanno a a naya amayaya ayanha ac o ovef eandene m düğme d C o ovef e an adecebudüğme edeğ aynamanda( 9)ba maanah a ededene enme ed 2a ama bu unu, x1 ve x10 x1 o anbeya en e,x10 o an e yan ndebeya en ed Mono3yo u em nc o ove1u u umuve c o ove2düğme e dene e ALAN 80 e 800H, x1; 800H e 8KH, x10 ange fade ede Se ena an LEDayd n ana ab d HIGH Bu2düğmeH ghbö ümünün ev y e n(+/-6 db) bee Mono 3 you emde ana 1 Hgh u an ma, ana2h gh ehfo a au an STEREO BuLED e eomodaayd n an Mod aa panede [24] e eeb SUB He ana nlow nya e nb a aya op a A apane de( 23) e e eb Bumodo oma o a amono mod age yapaca MONO MonomodabuLEDayd n an Bu mod aa panede [24] e eeb LIMITER ON 17no ubu on ea fha ege en4 n m e a ngö e 15

17 HORN EQ Hemen üm pofeyone yüe f eanho n a oyü ef ean a dae meeğ m d Bubu on15h de12 db ha aeğ m,dene m b e m yapa G af EQdaayayapma nou an d LOW CUT P of e yoneü ün e deodü ü ub- on cf ean a nba peae a daha a anedeno mama nonu anb dene md A ae m no a 30H d Lü f enonuodü üf ean a dau an n30ha ndagene emü endeo a abu unu Bubö gede og am ef e e dahaönp andad LIMITER ON BUTTON He ne ada4ade m edev e bu un ada,bun a4dene m a ac ğ edev eyea n p a ab THRESHOLD 4 m e ndev eyeg mee ğ nbe e :6dBu e+18dbua a 16

18 42 REAR PANEL T pönpaneg bg / oe e S e eomodvemonomodo a aha ayamahave meyeceb mdea a be enm IN 1 / IN 2 G oe e anda XLR d p IN 1 nyag MONOmoddu IN 2 oe MONOmod dagee d Fadeğ m bu onuduve nya nf a ndeğ meyey a a LOW 1 / LOW 2 LOW a d MONO mod dalow ve MID a d HIGH 1 / HIGH 2 HI GH a d MONOmod da HIGH 1 u an ma HIGH 2 e HIGH d SUB Buanah a o aee en 2dü üf eanb e O oma o a amono modo u aca STEREO/MONO STEREO 2-you mod n oa, MONO 3-y o umod n ağae n POWER SW C haaaveapa POWER SOCKET Gübağ an n andad IEC oed Bağ amadanöncevo aj on oed n GROUND UCU Şa en n op abağ an no a d 17

19 50 ÇOKYOLLUSPEAKERSİ STEMİNASI LKURULUR 51 GEREKLİEKİ PMANLAR 511 Öümeme Mofonu (RTA veya ETF/TEF abayonu) Bum of on50h e16ha a ndadüeğ ve ena e b m of ono ma d Speae n1m adaönüne ye e me d M of on am o a a peaed ve a na d onumda du ma d Hedef a nda adece 1 peaea ma,e n e veyadahaf a a peaeaynandaa mama d 512 Rea Tme Anaye (RTA), Enegy-Tme-Fequency (ETF o TEF), FFT, veya MLSSA (Sound Peue Leve Mee dah) RTA em nf eandav an ne an ndagö e enpopü ec ha a danb d ETF veya TEF, FFT, haa MLSSA c ha a f ean ep ndoğ udangö e me ef aa on adanheap ama a yapa ave o a ave eb e Ha aö üm eme e adanb RTA eyap amadahade ay ve nceö üm eme e netf/tef veya MLSSA u anma ve onu adeğe end meyea nma d 513 F eane an f on yonj ene a ö ü Bu,aud of eanband n nf a f ean a nda nuvea eda gaü e enb j ene a ö dü Bu em nd j a gö e ge b f eanö e eveya ha c b f eanme eye ge e n m va d Bu em haa öümeme yapab 514 AC vomee İ y b ACvo me e(2 anao anöne ) g ve nya e ndbdeğe e eoumay aya d mco aca 515 B d / an d CD e n Mü onucunub d ğ n, an d ğ n CD e n dü üveyü ef eanbö ge e n an amada eya d mc o ab Voa eveonu ma a n anu ağ n nenduya o duğuf ean a a ah p CDveyaDATüe ne ayded m anda pembe/ beyagü ü ü nya e e em e yap ma d Eğed n emede b oun vaa bu ü em b e en e e e ed e e o un ag de eb 52 2-YOLLUSİ STEM SEVİ YEAYARI En y em pe f o man ndoğ u nya ev ye end me a En y peae onucu n uad m a ey n Tüm emn gücünüapa n Pembegü ü üü e ec nbağ ay n(rta veya CD) Ö üm emem of onunua g n abağ ay n PCR2213 nyabağ an a n ndoğ uo duğundanem no un Gaphc equae düo ma d ( veyabypa) Compeo/me bypa o ma d Gü amp n n üm ev yeon o a m n mumdadu ma d PCR2213 üm a a o ma d Güamp f e na n PCR2213 ow naacvo me ebağ ay n 18

20 11 Mu eanah a a nvef aanah a a n nba o mama nad aed nl m e, ub on cf e ve hon EQ apa o ma d C o oveno a n[8] ay a ay n,c o ovef ean n nya değe ndeb nuda ga nj ene a ö den gönde nkana f ade n0vudeğe negö eaya ay n AC vo meey 0VU evyende en 0dBu oaca bmde ouyun Jene a ö ünf ean nc o oveno a nagö edeğ n C o ovef eandüğme n[8] yava ac o ovef ean naaya ay n AC vo meey 3dB dahadü ü ev yedeouyaca e deaya ay nc o oveno a nb a em e a e ey n Ba ab ana nc o oveno a nen ve 10-14a a nuygu ay n Ba peae eyü ef ean ü ücüününa a ndame af ey ö ünvegec me ü e nhe ap ay n Deay n 53 eba n Tüm nya e apa nm xe danh b o mad ğ ndan emn oun PCR2213 nhf nmu eanah a naba n 10dB ev ye ndeb p nno e m xe ave n Yava ahfgüamp n n ev y eaya na nhff e an a em b b mdea g anaca e deaya yap neğeh amao u u aayadoğ udeğ deme LF ndeayn em e yap n TamamŞ mdaya a amam o duğunagö emu eanah a a naa ahfvelf nya e n göndeebn Yava alfgüamh n n nya na nlff ean a nlf peae a dand n ey n HFmu eanah a na d nlfvehf n ndenge neba n,denge ha ege me n ağ ay n HF,MFveLFn nhep naynandaa ni em ev ye n10dba ağ danba a nö neğ n90dbaya a n80dbo ac a e de LF na age genf ey ge e yo adev eyea n HFho nu an yo an Ho neq yaba n Lme 55 eaya ay n ETF veya TEF ö üm e n n onu a nagö egec me ü e e nep edp bu üee eme gee a n WAY SYSTEM LEVEL SETTING Popey eng eve guaanee be pefomng yem Peae foow he ecommended pocedue fo be peae yem Tüm emn gücünüapa n Pembegü ü üü e ec nbağ ay n(rta veya CD) Ö üm emem of onunua g n abağ ay n PCR2213 nyabağ an a n ndoğ uo duğundanem no un Gaphc equae düo ma d ( veyabypa) Compeo/me bypa o ma d Gü amp n n üm ev yeon o a m n mumdadu ma d PCR2213 üm a a o ma d Güamp f e na n PCR2213 ow naacvo me ebağ ay n Mu eanah a a nvef aanah a a n nba o mama nad aed nl m e, ub on cf e ve hon EQ apa o ma d C o oveno a n[8] aya ay n,c o ovef ean n nya değe ndeb nuda ga nj ene a ö den gönde nkana f ade n0vudeğe negö eaya ay n AC vo meey 0VU evyende en 0dBu oaca bmde ouyun Jene a ö ünf ean nc o oveno a nagö edeğ n C o ovef eandüğme n [8] yava ac o ovef e an naaya ay n AC vo meey 3dB dahadü ü ev yedeouyaca e deaya ay nc o oveno a nb a em e a e ey n Ba ab ana nc o oveno a nen ve 10-14a a nuygu ay n Ba peae eyü ef ean ü üc üününa a ndame af ey ö ünvegec me ü e nhe ap ay n Deay n 53 eba n Tüm nya e apa nm xe danh b o mad ğ ndan emn oun PCR2213 nhf nmu eanah a naba n 10dB ev ye ndeb p nno e m xe ave n Yava ahfgüamp n n ev yeaya na nhff e an a em b b mdea g anaca e deaya yap neğeh amao u u aayadoğ udeğ deme LF ndeayn em e yap n TamamŞ mdaya a amam o duğunagö emu eanah a a naa ahfvelf nya e n göndeebn Yava alfgüamh n n nya na nlff ean a nlf peae a dand n ey n HFmu eanah a na d nlfvehf n ndenge neba n,denge ha ege me n ağ ay n HF,MFveLFn nhep naynandaa ni em ev ye n10dba ağ danba a nö neğ n90dbaya a n80dbo aca e de 19

21 LF na age genf ey ge e yo adev eyea n HFho nu an yo an Ho neq yaba n Lme 55 eaya ay n ETF veya TEF ö üm e n n onu a nagö egec me ü e e nep edp bu üee eme gee a n 54 DELAY TIME The peed of ound affeced by a empeaue You can cacuae he ound peed a foowng:c = 49 * ( F) n fee pe econdc = 206 * (273 + C) n mee pe econdwhee C he peed of oundto compenae he offe beween he peae, he me w equa o he dance dvded by peedt = D/CWhee T he deay me n econd, and D a dance n mee o fee beween he peae The maxmum deay me 4 mec, whch equa o 142 mee a 25 C o 452 fee a 72 F Th dance uffcen fo mo peae naaon excep hoe epaang he peae cabne fa apa The vey age ong how hon uuay meaue a 12 mee If you have any huge hon o wo wh dec adae ba un, a good dea o move he ba a e bac han he hon mouh Keep he peae dve dance whn 14 mee w be fne fo PCR2213 If you wan o mae a pece deay me adjumen, connec he PCR2213 wh dua channe ococope wh PCR2213 npu gna meaued by one ococope channe and LF oupu o he ohe channe Send he ne wave no PCR2213 and adju he deay me un he hoona me offe equa o you degn 55 LIMITER SETTING To popey e he me hehod You need o fnd ou he capacy of he peae and aocaed ampfe Becaue he hehod goba eng, we ha mae ue of he eve cono on he PCR2213 a we a hoe on he powe ampfe, o ha wo wh a band Dconnec one e of he peae and hoo up dummy oad (ame vaue a he peae oadng) o he ampfe (You can connec ony one oupu of he ampfe f you have mupe fo he ame band, and un hem off whou emovng he peae connecon Tun he hehod a he way up, and wch on me Le a fom he HF oupu Tun up he mxe mae eve un he HF powe channe eached he hehod powe you wan o m Tun down he hehod un he HF me ndcao ghed Now you have done he f me pon Thee ae 3 moe (o 2 moe ) o go If you eep a he oupu eve on PCR2213 a 0 (12 ococ), he LF oupu of he ame channe pobaby eached mng a he ame me Bu he powe ampfe eve maybe hghe o owe han he powe you wh o m If he mng pon no ye eached, nceae he mxe oupu eve un he me ndcao ghed If wa oo hgh aeady, bng down he mxe oupu eve un he me ndcao ju a o gh Ma he oupu eve a h pon by meaung wh AC vomee Tun up he eve cono of he powe ampfe channe un eached he eve you wh o m Tun down he oupu eve of PCR2213 un he powe ampfe oupu eve educed bac o he eve maed n ep 8 Now, h oupu me done Repea he ame pocedue fo ohe oupu me Afe a me pon ae e, connec a he peae oad bac and end n he pn noe va he mxe agan a 20dB (o 30dB) efe o pevou eve Meaue he HF ampfe channe ued fo pevou eup and we down he vaue Meaue he ohe HF ampfe channe and adju hem a he ame a he we down vaue Meaue he LF ampfe channe ued fo pevou eup and we down he vaue Meaue he ohe LF ampfe channe and adju hem a he ame a he we down vaue 20

22 56 SUB In cae he PCR2213 ued o wo wh ub-woofe yem, no mae mono o eeo, good dea o dve a he ub-woofe boxe n he ame phae wh denca gna Keep hoe ub-woofe he denca degn wh denca boxe and dve a a pobe Sde he ub gma wch w um he 2 LF oupu of PCR2213 n eeo mode and end ou he gna fom boh LF oupu jac Th funcon w be auomacay d-engaged when he mode e n MONO nead of STEREO Th pacce ue no mae a bg age naaon o ma n udo monong 57 HORN EQ 30 yea ago, he hon degn coud no each conan dpeon ove he fequency ange cove The hghe he fequency, he naowe he coveng aea 20 yea ago, he degn of conan decvy can be eaed, o ha he enegy can be dbued wde aea epecay n hghe fequency Th expoe a pobem no noceabe n he pa, becaue he hgh fequency enegy oupu fom he dve w dop gaduay a he fequency goe hghe I wa no a pobem on ax befoe hee conan decvy hon nvened, and compenaed wh he beamng chaacec of ode hon Bu o ae good cae of he audence n vaou venue, conan decvy degn povde much bee pefomance beween on ax veu off ax To compenae h o-off endency, PCR2213 povde a HORN EQ wch whch w boo +12dB a 15KH wh a 6dB/oc ope Th a genec cuve and wo fne wh mo conan decvy hon, howeve fne une may be needed wh 1/3 ocave equae 21

23 60 Tİ Pİ K BAĞLANTIKABLOLARI 22

24 TEKNİ K ÖZELLİ KLER INPUTS Type Acve Baanced Fe RF & wchabe 30H HPF Gan Range -20~+4 db Impedance >10Kohm, <100K ohm Fequency Repone 10H ~ 100KH, +0, -1dB Nomna opeang eve 0 dbu Maxmum Inpu Leve >+24dBu, baanced o unbaanced Pea Indcao Red LED, a +18dBu CMRR >40dB OUTPUTS Type Acve Baanced Auomac coecon fo unbaanced oadng Oupu Impedance <100 ohm, baanced o unbaanced Maxmum Oupu eve >+24dBu, baanced, +18dBu unbaanced Fequency Repone 10H ~ 100KH, +0, -1dB +4dBu <0005% IMD +10dBu <001% Noe & Hum, 0dB Gan <-92dBu (20H o 20KH, fa) 20KH Bee han -50dB Mue cono On a oupu, wh ndcao Phae nve On a oupu, wh ndcao Sub Sgma Sum boh eeo channe LF econ and oupu a LF oce, defeaed n Mono mode Wh ndcao FILTER Type Sa vaabe 24dB/oc Lnw-Rey fe Mode Seeo 2-way o Mono 3-way, wh ndcao Coove Fequency 90~900H (x1) / 900~9000H (x10), ange wchng wh oo LF deay cono 0~4 mec LF eve cono -12~+12dB HF eve cono -12~+12dB HF Hon EQ +12dB a 15KH, 6dB/oc, 375KH, wh ndcao LIMITER Type Adjuabe hehod me Thehod ange Mae vaabe cono, -12~+12dBu Lme on/off Mae on/off cono, wh ndcao Indcaon On a oupu POWER SUPPLY & GND Man voage 100, 120, 220, 240 VAC, 50~60H Powe connecon 3 pn, Ho, Neua, & Gound Fue 1A (100~120VAC), 1A (200~240VAC), ow bow Cha goundng Scew povded Powe conumpon 10 W PHYSICAL Dmenon 175" H, 19" W, 657" D Ne Wegh <3g 23

25 24

26 90 Bav u uk ap a Sound Syem Engneeng by Don and Caoyn Dav, Foca Pe, ISBN: Sound Renfocemen Handboo by Gay D Dav, Ha Leonad Pubhng Copoaon, ISBN: Audo Syem Degn and Inaaon by Php Gddng, Foca Pe, ISBN: Pacca Recodng Technque by Buce and Jenny Bae, Foca Pe, ISBN: X Moden Recodng Technque by Hube & Runen, Foca Pe, ISBN: Sound Advce The Mucan Gude o he Recodng Sudo by Wayne Wadham, Schme Boo, ISBN: Pofeona Mcophone Technque by Davd M Hube, Php Wam Ha Leonad Pubhng Copoaon, ISBN: Anaomy of a Home Sudo : How Eveyhng Reay Wo, fom Mcophone o Md by Sco Wnon, Seve Oppenheme, Ma Iham Mx Boo, ISBN: X Lve Sound Renfocemen : A Compehenve Gude o PA and Muc Renfocemen Syem and Technoogy by Sco Hune Sa Mx Boo, ISBN: Audopo Home Recodng Coue Vo 1 : A Compehenve Mumeda Audo Recodng Tex by B Gbon Mx Boo, ISBN: Audopo Home Recodng Coue Vo 2 : A Compehenve Mumeda Audo Recodng Tex by B Gbon Mx Boo, ISBN:

27 PHONIC PCR

KULLANIM KILAVUZU (TÜRKÇE)

KULLANIM KILAVUZU (TÜRKÇE) KULLANIM KILAVUZU (TÜRKÇE) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI - ELEKTRİK ŞOKU VE YANGIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, BU ÜNİTEYİ YAĞMUR VE NEMDEN KORUYUN! Su ve benzeri sıvıların dökülmesine izin vermeyin. Eğer bu unite

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org)

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Ek 1: Sayfadan tasarruf etmek için sonraki baskılarda kısaltılmış olarak sunulan 9., 11., 12. Konuların eski geniş metinleri:

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

TEMEL ROBOT K Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU

TEMEL ROBOT K Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU EMEL ROBOK De oumuu: Yd.Doç.D.Hm KUÇU e Yön (Düz) Knemat B obot ana çeçeveden aaç çeçevee dou bbne pzmat veya döne eemee baanm e uzuvadan ouu. uzuv aanda b homoen

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI i .C. RKY ÜNİVERSİESİ FEN İLİMLERİ ENSİÜSÜ İR KOLUN HREKELERİNİ KİP EDEN DÖR DÖNEL MFSLLI ROO KOLU SRIMI ve DENEYSEL RŞIRILMSI Özan ÇEİNKY YÜKSEK LİSNS EZİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ N İLİM DLI u tez Oak 9 taihinde

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar

Altivar 71 Asenkron motorlar için H z kontrol cihazlar Basilefliilmifl k lavuz Aliva 71 Asenkon moola için H z konol cihazla 0,37... 45 kw (0.5... 60 HP) / 200 240 V 0,75... 75 kw (1... 100 HP) / 380 480 V çindekile Konol cihaz n ayalama ad mla 2 Ön avsiyele

Detaylı

Endometriozis Etiyopatogenezi

Endometriozis Etiyopatogenezi DERLEME Endometriozis Etiyopatogenezi Dr. Erkut ATTAR a a Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Erkut ATTAR İstanbul

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF EDİTÖR / EDITOR DANIŞMA KURULU / EDITORIAL BOARD

BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF EDİTÖR / EDITOR DANIŞMA KURULU / EDITORIAL BOARD BAŞ EDİTÖR / EDITOR-IN-CHIEF Prof.Dr. Nihat TOSUN EDİTÖR / EDITOR Prof.Dr. H.Canan HASANOĞLU YAYIN KURULU / PUBLICATION COMMITTEE Prof.Dr. Raci AYDIN, Prof.Dr. Ali KOŞAR, Prof.Dr. Ahmet KUTLUHAN, Doç.Dr.

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı