LĐSANS PROGRAMI KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LĐSANS PROGRAMI KILAVUZU"

Transkript

1 LĐSANS PROGRAMI KILAVUZU HACETTEPE UNIVERSITY MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT AUTOMOTIVE ENGINEERING UNDERGRADUATE PROGRAM FALL 1st SEMESTER SPRING 2nd SEMESTER Code Course T P C ECTS Code Course T P C ECTS MAT 123 Mathematics I MAT 124 Mathematics II FIZ 137 Physics I FIZ 138 Physics II FIZ 103 Physics Lab I FIZ 104 Physics Lab II KIM 127 Fundamentals of Chemistry OMÜ 104 Introduction to Automotive Eng MMÜ 103 Computer Programming MMÜ 106 Engineering Graphics ĐNG 111 Language Skills I ĐNG 112 Language Skills II TDK 103 Turkish I TDK 104 Turkish II TOTAL (*) TOTAL (*) rd SEMESTER 4th SEMESTER MAT 235 Engineering Mathematics MMÜ 202 Numerical Analysis MMÜ 203 Statics MMÜ 204 (**) Dynamics MMÜ 205 Thermodynamics MMÜ 208 (**) Mechanics of Materials MMÜ 209 Materials Science MMÜ 214 Manufacturing Engineering ELE 293 Electrical Circuits MMÜ 218 (**) App. Math. For. Eng AĐT 203 Principles of Atatürk I AĐT 204 Principles of Atatürk II TOTAL (*) TOTAL (*) th SEMESTER 6th SEMESTER MMÜ 305 Fluid Mechanics MMÜ 306 (**) Heat Transfer MMÜ 307(**) Design of Machine Elements OMÜ 308 (**) Internal Combustion Engines MMÜ 309(**) Theory of Machines MMÜ 324 System Dynamics and Control OMÜ 329 (**) Princ. Chassis&Drivetrain Comp OMÜ 332 (**) Vehicle Component Design EMÜ 371 Statistics&Probability for Eng MMÜ 340(**) Mechanical Vibrations Non-technical Elective I Non-technical Elective II TOTAL (*) TOTAL (*) th SEMESTER 8th SEMESTER OMÜ 403 Vehicle Dynamics OMÜ 492 Graduation Project II MMÜ 409 Mechatronics BUS 252 Introduction to Management OMÜ 491(**) Graduation Project I EMÜ 472 Quality Control EMÜ 471 Engineering Economy Technical Elective III Technical Elective I Technical Elective IV Technical Elective II Technical Elective V TOTAL (*) TOTAL (*) (*) Excluding common compulsory courses (**) Course with a prerequisite (see the attached list) Lisans Programı Kılavuzu, Eylül 2011 Sayfa 1

2 1. Eğitim dili Đngilizcedir. 2. Bu program Güz yarıyılında yürürlüğe girer ve tüm öğrenciler için geçerli olur. 3. Mezuniyet için ortak zorunlu dersler ve isteğe bağlı seçmeli dersler dışında 143 kredi gereklidir. 4. Alması gereken dersleri tamamladığı halde, öğrencilerin program değişikliğinden kaynaklanan kredi eksikleri seçmeli derslerle tamamlanabilir. 5. Öğrenciler programdan kaldırılan derslerden sorumlu tutulmazlar. 6. Teknik Seçmeli derslerin en az 3 tanesi, OMÜ kodlu derslerden seçilmelidir. 7. Teknik Olmayan Seçmeli derslerin en az 1 tanesi, 3 kredilik derslerden seçilmelidir. 8. Öğrenciler mezun olabilmek için yaz stajlarını (40 iş günü) ve oryantasyon programını (10 iş günü) tamamlamak zorundadırlar. MAKĐNA ATÖLYESĐ ORYANTASYONU (En az 10 iş günü) Öğrenciler makina mühendisliği bölümünün atölyesini tanıyacaklar ve temel talaşlı üretim metotlarını öğreneceklerdir. Öğrencilere atölye çalışma kuralları ve güvenliği konusunda eğitim verilecektir. Öğrenciler atölyedeki farklı tezgâhları kullanarak basit makina parçaları üretecekler, çeşitli araç parçalarını (motor, şanzıman, v.s.) söküp, montajını yapacaklardır. YAZ STAJI I (En az 20 iş günü) Öğrenciler bölüm tarafında onaylanan bir mühendislik şirketinde veya üretim merkezinde en az 20 iş günü çalışmak zorundadırlar. Bu staj ile ilgili bir mühendislik raporunun 3. sınıfın güz dönemi içerisinde (bölüm tarafından belirlenen bir tarihte) bölüme teslim edilmesi gerekmektedir. YAZ STAJI II (En az 20 iş günü) Öğrenciler bölüm tarafında onaylanan bir mühendislik şirketinde veya üretim merkezinde en az 20 iş günü çalışmak zorundadırlar. Bu staj ile ilgili bir mühendislik raporunun 4. sınıfın güz dönemi içerisinde (bölüm tarafından belirlenen bir tarihte) bölüme teslim edilmesi gerekmektedir. LIST OF PREREQUISITES (The attendance requirement must be fulfilled for the prerequisites) Courses with Prerequisite MMÜ 204 Dynamics MMÜ 208 Mechanics of Materials MMÜ 218 Applied Mathematics for Engineers MMÜ 306 Heat Transfer MMÜ 307 Design of Machine Elements OMÜ 308 Internal Combustion Engines MMÜ 309 Theory of Machines OMÜ 329 Principles of Chassis and Drivetrain Components MMÜ 340 Mechanical Vibrations OMÜ 332 Vehicle Component Design OMÜ 404 Vehicle Body Production MMÜ 407 Stress Analysis MMÜ 412 Mechatronic Design MMÜ 419 Dynamics of Machinery OMÜ 423 Vehicle Thermal Engineering OMÜ 424 Vehicle Aerodynamics MMÜ 427 Applied Computational Fluid Dynamics OMÜ 430 Automotive Powertrains MMÜ 440 Theoretical and Experimental Methods in Mechanical Vibrations OMÜ 443 Principles of Vehicle Crash Safety MMÜ 456 Microcontrollers and Analog Interface Design MMÜ 466 Computational Multi-Body Dynamics OMÜ 491 Graduation Project I Prerequisite MMÜ 203 Statics MMÜ 203 Statics MAT 123 Mathematics I MMÜ 205 Thermodynamics MMÜ 208 Mechanics of Materials MMÜ 205 Thermodynamics MMÜ 204 Dynamics OMÜ 104 Introduction to Automotive Engineering, MMÜ 204 Dynamics MMÜ 204 Dynamics MMÜ 307 Design of Machine Elements MMÜ 208 Mechanics of Materials MMÜ 208 Mechanics of Materials MMÜ 409 Mechatronics MMÜ 309 Theory of Machines MMÜ 306 Heat Transfer MMÜ 305 Fluid Mechanics MMÜ 305 Fluid Mechanics OMÜ 329 Principles of Chassis and Drivetrain Components MMÜ 340 Mechanical Vibrations MMÜ 340 Mechanical Vibrations MMÜ 409 Mechatronics MMÜ 309 Theory of Machines, MMÜ 340 Mechanical Vibrations OMÜ 332 Vehicle Component Design Lisans Programı Kılavuzu, Eylül 2011 Sayfa 2

3 TECHNICAL ELECTIVES Fall OMÜ 423 Vehicle Thermal Engineering OMÜ 433 Automotive Sensors and Measurement Technology OMÜ 443 Principles of Vehicle Crash Safety OMÜ 473 Material Selection in Automotive Engineering OMÜ 493 Special Topics in Automotive Engineering I MMÜ 407 Stress Analysis MMÜ 419 Dynamics of Machinery MMÜ 427 Applied Computational Fluid Dynamics MMÜ 453 Computer Aided Design Spring OMÜ 404 Vehicle Body Production OMÜ 410 Fuel Cells OMÜ 414 Internal Combustion Engine Design OMÜ 424 Vehicle Aerodynamics OMÜ 430 Automotive Powertrains OMÜ 464 Automotive Logistics Management OMÜ 470 Electric and Hybrid Vehicle Technology OMÜ 494 Special Topics in Automotive Engineering II MMÜ 412 Mechatronic Design MMÜ 420 Finite Element Analysis MMÜ 440 Theoretical and Experimental Methods in Mechanical Vibrations MMÜ 456 Microcontrollers and Analog Interface Design MMÜ 466 Computational Multi-Body Dynamics NON-TECHNICAL ELECTIVES Courses approved by the department in the areas of social sciences, fine arts, foreign languages and physical education and sports. DANIŞMANLAR Her öğrenci için 1. sınıfın başında bir akademik danışman atanacak ve öğrencinin mezuniyetine kadar bu danışman değişmeyecektir. Öğrencilerimizin lisans programı ile ilgili tüm işlemlerini (kayıt, ekle-sil) danışmanları ile yapacaklardır. Öğrencilerimiz program ile ilgili tüm sorularını ilgili danışmanlara yöneltmeleri gerekmektedir. KAYITLAR VE EKLE-SĐL ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR Kayıtlar için tüm öğrencilerimizin Öğrenci Đşler Daire Başkanlığından şifre almaları gerekmektedir. Kayıtlar Kayıt zamanı bölüm bilgisayar laboratuvarı açık tutulacaktır. Öğrenciler kayıtlarını kendileri yapacaklardır. Kayıt yaptıktan sonra, öğrenciler banka dekontları ile birlikte akademik danışmanlarına onay yaptırmak için başvuracaklardır. Orijinal banka dekontu olmaksızın, kayıt onayı kesinlikle yapılmayacaktır. Öğrencinin kayıt için danışman hocasıyla yüz yüze görüşmesi gerekmektedir. Telefon ile kayıt kesinlikle yapılmayacaktır. Ekle-Sil Öğrenci eğer ekle-sil de bir değişikliğe ihtiyaç duymuyorsa, danışmanını görmeyebilir. Danışman son gün onay verecektir. Kayıtlar için Gerekli Bölüm/Program Kodları Otomotiv Müh. 439 Makina Müh. 489 Kimya 333 Fizik 334 Matematik 804 Đngilizce 301 Türk Dili 490 Atatürk Đlkeleri 305 Elektrik&Elektronik Müh. 357 Endüstri Müh. 469 Đşletme 390 Lisans Programı Kılavuzu, Eylül 2011 Sayfa 3

4 TEKNĐK OLMAYAN SEÇMELĐ DERSLER ĐLE ĐLGĐLĐ KURALLAR Genel Kurallar Đki adet 3 kredilik teknik olmayan dersin alınması zorunludur. Bu dersler programda 3. yılda olmasına rağmen, öğrenciler yükümlülüklerini ders programlarına uyması koşuluyla istedikleri yıl tamamlayabilirler. 2 kredilik seçmeli ders - Güzel Sanatlar ve Müzik (GSM), Beden Eğitimi (BED) - alınması durumunda, teknik olmayan seçmeli zorunluluğu iki adet 2 kredilik ders + bir adet üç kredilik ders şeklinde tamamlanacaktır. Aşağıda önerilen derslerin alınabilmesi için öğrencilerin derslerin verildiği bölümlerden onay almaları gerekmektedir. Bu derslere kayıt ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir. Alınabilecek Örnek Dersler YABANCI DĐL: ĐTALYANCA, FRANSIZCA, ÇĐNCE SOS 101, SOS 103 SOSYOLOJĐYE GĐRĐŞ UYGARLIK TARĐHĐ, TÜRKĐYE TARĐHĐ ANT 201, ANT 202 SOSYAL ANTROPOLOJĐYE GĐRĐŞ EKO 115 GENEL ĐKTĐSAT EKO 116 GENEL ĐKTĐSAT TAR 106 BĐLĐM TARĐHĐ PSĐ 106 GENEL PSĐKOLOJĐ FEL 110 FELSEFEYE GĐRĐŞ ARA SINAV VE FĐNAL TARĐHLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER Bölüm dışı derslerin ara sınav ve final tarihleri ilgili bölümler tarafından belirlenir. Bölüm derslerinin ara sınav ve final tarihleri bölüm başkanlığı tarafından dönem başında belirlenir. Final sınavları ilgili ders saatinde yapılır. Eğer iki bölüm dersinin ders saatleri çakışıyorsa, final sınavı tarihlerinin çakışması olasıdır. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. MAZERET SINAVLARI Hastalık durumunda ara sınav ve final sınavına giremeyen öğrencilere durumlarının onaylanması durumunda sınav hakkı verilebilir. Sınava giremeyen öğrencilerin en geç üç gün içersinde raporlarıyla birlikte bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örneği Mühendislik Fakültesi web sitesi Belgeler kısmından indirilebilir. Dilekçe nin öğrencinin danışmanı tarafından mutlaka onaylanmış olması gerekmektedir. Rapor eğer Hacettepe Üniversitesi nden alınmamışsa, Öğrenci Sağlık Merkezinde onaylatılması gerekmektedir. Bölümün uygun görmesi durumunda öğrencinin dilekçesi ve ilgili belgeler Dekanlığa gönderilir. Fakülte Yönetim Kurulunun isteği uygun bulması durumunda sınav hakkı verilir. LĐSANS YÖNETMELĐĞĐ HÜ Öğrenci Đşleri Web sitesinden (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/) ulaşılabilir. Lisans Programı Kılavuzu, Eylül 2011 Sayfa 4

5 Department of Mechanical Engineering Undergraduate Course Descriptions MMÜ 102 Computer Programming (2.2.3) ECTS 5 Introduction to programming. Constants, variables, expressions, statements. Decision structures. Repetitive/loop structures and arrays. Functions. Pointers. Multidimensional arrays. Data structures. OMÜ 104 Introduction to Automotive Engineering (2.0.2) ECTS 5 Categorization of the common vehicle bodies and types. Internal combustion engines: Types and working principle of two and four stroke engines. Electric motors: Brushed and brushless dc motors, ac induction and synchronous motors. Drive train components: Clutch, transmissions, drive shafts and differential. Chassis components: Suspension, steering and brake systems, tires. Active safety components: Anti-lock brake system, electronic stability control, traction control system. Passive safety components: Seatbelt, airbag. MMÜ 106 Engineering Graphics (2.3.3) ECTS 6 Freehand sketching techniques, use of scales, model representation. Orthographic projection. Dimensioning and sectioning. Solid Modeling. 3-D drawings. Assembly and working drawings. Tolerancing. Threaded parts, keys, springs, rivets, piping layouts. CATIA is introduced and used throughout the course with coverage of advanced modeling tools. MMÜ 202 Numerical Analysis (3.0.3) ECTS 5 Approximations and error definitions: Significant digits, computer representation of numbers and round-off errors, computer arithmetics, truncation errors. Roots of equations: Bracketing methods, open methods, roots of polynomials, systems of nonlinear equations. Systems of linear algebraic equations: Gauss elimination, matrix inverse, Gauss-Jordan, LU decomposition, Gauss-Seidel. Curve fitting: Least-squares regression, interpolation. Numerical differentiation and integration: Newton-Cotes formulas, Romberg integration, Gauss quadrature (Gauss-Legendre formulas). Ordinary differential equations: Initial value problems and Runge-Kutta methods, systems of ordinary differential equations, stiffness, boundary-value problems. MMÜ 203 Statics (3.0.3) ECTS 5 Statics of particles, forces in a plane and space. Equivalent system of forces. Equilibrium of rigid bodies in two and three dimensions. Centroids and centers of gravity. Analysis of trusses, frames, and beams. Friction. Moments of inertia. MMÜ 204 Dynamics (3.0.3) ECTS 7 Basic fundamentels. Kinematics of particles: Rectilinear, plane curvilinear motion. Normal-tangential and polar coordinates. Relative motion with respect to a translating axis. Constrained motion of connected particles. Kinetics of particles: Force, mass and acceleration. Work and energy. Impulse and momentum. Impact. Plane kinematics of rigid bodies: Rotation. Absolute motion. Relative velocity. Instantaneous center of zero velocity. Relative acceleration. Motion relative to rotating axes..plane kinetics of rigid bodies: Mass moments of inertia, General equations of motion. Translation. Fixed axis rotation. General plane motion. Work and energy relations. MMÜ 205 Thermodynamics (4.0.4) ECTS 7 Properties of pure substances, phase change, equation of state. Concepts of energy transfer by heat, work and mass. Entropy. 1 st and 2 nd law of Thermodynamics and their applications to common thermal devices such as heat exchangers, turbines, compressors and nozzles. Basic power and refrigeration thermodynamic cycles: Otto, Diesel, Brayton, Rankine and vapor compression refrigeration cycles. MMÜ 208 Mechanics of Materials (4.0.4) ECTS 7 Concept of stress. Stress and strain in axial loading. Torsion. Pure bending and transverse loading. Stress and strain transformations. Design of beams for strength. Deflection of beams. Columns. Energy methods. MMÜ 209 Materials Science (3.0.3) ECTS 6 Introduction to materials science and engineering. Atomic structure and interatomic bonding. Crystal and amorphous structures in materials. Imperfections in solids. Thermally activated processes and diffusion in solids. Mechanical properties of metals. Phase diagrams and transformations. Engineering alloys. Polymeric materials. Ceramics and composite materials. Corrosion. Electrical, thermal, magnetic and optical properties of materials. MMÜ 214 Manufacturing Engineering (3.2.4) ECTS 5 Introduction, metrology. Casting. Bulk deformation processes. Sheet metal working processes. Material removal processes. Mechanics of cutting and cutting tools. Joining processes. Micro/nano processes. MMÜ 218 Applied Mathematics for Engineers (3.0.3) ECTS 5 Linear algebra: Matrices, vectors, determinants, systems of linear equations, matrix eigenvalue problems. Coordinate systems, transformation and rotation matrices. Vector differential calculus. Vector integral calculus and integral theorems. Fourier Series. Complex analysis. MMÜ 242 Numerical Analysis (3.0.3) ECTS 5 Approximations and error definitions: Significant digits, computer representation of numbers and round-off errors, computer arithmetics, truncation errors. Roots of equations: Bracketing methods, open methods, roots of polynomials, systems of nonlinear equations. Systems of linear algebraic equations: Gauss elimination, matrix inverse, Gauss-Jordan, LU decomposition, Gauss-Seidel. Curve fitting: Least-squares regression, interpolation. Numerical differentiation and integration: Newton-Cotes formulas, Romberg integration, Gauss quadrature (Gauss-Legendre formulas). Ordinary differential equations: Initial value problems and Runge-Kutta methods, systems of ordinary differential equations, stiffness, boundary-value problems. This is a service course offered to Industrial Engineering Department. MMÜ 244 Manufacturing Processes and Engineering (3.0.3) ECTS 5 Introduction, metrology. Casting. Bulk deformation processes. Sheet metal working processes. Material removal processes. Mechanics of cutting and cutting tools. Joining processes. Micro/nano processes. This is a service course offered to Industrial Engineering Department. MMÜ 251 Materials Science (3.0.3) ECTS 5 Introduction to materials science and engineering. Atomic structure and interatomic bonding. Crystal and amorphous structures in materials. Imperfections in solids. Thermally activated processes and diffusion in solids. Mechanical properties of metals. Phase diagrams and transformations. Engineering alloys. Polymeric materials. Ceramics and composite materials. Corrosion. Electrical, thermal, magnetic and optical properties of materials. This is a service course offered to Industrial Engineering Department. Lisans Programı Kılavuzu, Eylül 2011 Sayfa 5

6 MMÜ 261 Engineering Mechanics (3.0.3) ECTS 5 Unified treatment of statics and mechanics of materials. General principles and force vectors. Equilibrium of particles and rigid bodies. Structural analysis. Internal forces. Friction. Center of gravity and centroids. Stress and strain. Mechanical properties of materials. Axial loading, torsion, bending, transverse shear, combined loadings. Design of beams and shafts. Deflections of beams and shafts. Buckling of columns. Energy methods. This is a service course offered to Industrial Engineering Department. MMÜ 305 Fluid Mechanics (4.0.4) ECTS 6 Concept of continuum. Properties of fluids: density, viscosity, surface tension. Forces on submerged surfaces. Integral and differential forms of mass, momentum and energy conservation equations. Solutions of simple viscous flows. Dimensional analysis and similitude. Viscous flow in pipes and ducts. Flow past immersed bodies, boundary layers, lift and drag, and turbulence. MMÜ 306 Heat Transfer (4.0.4) ECTS 6 1D and 2D steady-state conduction. Transient conduction: Lumped capacitance analysis, multidimensional effects. Convection: thermal boundary layer, boundary layer similarity and Reynolds analogy. Heat transfer in external flows: flat plate, cylinder in cross-flow, sphere. Internal flow: hydrodynamic and thermal considerations, convection correlations. Free convection. Radiation heat transfer. Heat exchangers. MMÜ 307 Design of Machine Elements (3.0.3) ECTS 5 Fundamentals of machine component design. Stress analysis. Materials. Static stresses. Elastic strain, deflection, and stability. Failure theories, safety factors, and reliability. Impact. Fatigue. Surface damage. Applications: Design of threaded fasteners, power screws, rivets, springs, bearings, gears, shafts, clutches, and brakes. OMÜ 308 Internal Combustion Engines (3.0.3) ECTS 5 Engine types and their operations. Thermochemistry of air-fuel mixtures. Ideal models of engine cycles. Gas exchange processes. Engine fuel metering and manifold phenomena. Combustion in gasoline and diesel engines. Pollutant formation and control. Engine heat transfer. Engine friction and lubrication. New technologies and alternative fuels. MMÜ 309 Theory of Machines (3.0.3) ECTS 5 Basic concepts, degrees of freedom, classification of mechanisms. Kinematic analysis of mechanisms: Position, velocity, acceleration analysis. Gear and drive train analysis. Static and dynamic force analysis. Virtual work method. MMÜ 324 System Dynamics and Control (3.0.3) ECTS 5 Introduction to system dynamics and control. Closed and open loop controls. Laplace transform. Transfer function and state-space approach to modeling dynamic systems. Analyses and modeling of mechanical, electrical, electromechanical, fluid and thermal systems. Bode diagrams. Root-Locus analysis. Frequency-response analysis. Transient and steady-state response analyses. PID controls. OMÜ 329 Principles of Chassis and Drivetrain Components (3.0.3) ECTS 5 Automotive chassis components: Suspensions types and kinematics. Steering kinematics and components. Tire components and performance analysis. Friction and retarder brakes. Drive train components: Clutches and torque convertor. Manual, automatic, dual clutch gearboxes and other common types. Kinematics and force analysis of open differential. Limited slip differentials. Cardan and rzeppa drive shaft joints. OMÜ 332 Vehicle Component Design (3.0.3) ECTS 5 Mechanical design of the power transmission system and chassis components. Powertrain system, vehicle performance data, requirements of a vehicle transmission system. Vehicle loads, evaluation of engine drive ratios. Planetary gears: speed diagram, torque calculation. Geared transmissions. Mechanical shift gear boxes. Automatic transmissions: mechanical design, shifting components. Drive shaft. Clutch and couplings. Design of the chassis components: tires and wheels, brakes, suspensions, steering. A term design project is completed by the students. MMÜ 340 Mechanical Vibrations (3.0.3) ECTS 5 Virtual work method. Oscillatory motion. Mathematical modeling of elements of a vibratory system: spring constants, viscous damping. Anlaysis of SDOF systems: Free vibration. Harmonically excited vibration. Base excitation. Modeling and energy methods. Mathematical modeling of Multi-Degree-of-Freedom systems. Free and forced vibration of Multi-Degree-of-Freedom systems. Eigenvalues and eigenvectors. Modal analysis. OMÜ 403 Vehicle Dynamics (3.0.3) ECTS 5 Ride and handling concepts in vehicles. Longitudinal, lateral and vertical kinematics of vehicle motion. Vehicle handling. Static and dynamic properties of the tire. Vehicle stability. Effects of design parameters on handling performance. Steady-state and transient handling. Vehicle steering. Slip angle and steer effects. Under- and over-steering, four wheel steering. Roll centre approach. Vehicle models. Description of road inputs. Ride phenomena treated as a random process. Evaluation of ride quality and occupant comfort. Classification and analysis of suspension systems: Passive and active suspensions. Traction and yaw-moment control.computer software (MATLAB, ADAMS, Car-Sim) is used as an integral part of the course. OMÜ 404 Vehicle Body Production (3.0.3) ECTS 5 General Aspects of Hot working and Cold Working. Plastic Deformation Theories: Work Balance, Slab Analysis and Friction, Upper Bound Analysis, Slip Line Field Analysis. Various Forming Operations: Rolling; drawing; deep drawing; bending; extrusion; punching and blanking. High Energy Rate Forming Process: forging operations,-smith forging; drop forging; press forging; forging defects, Forging of different automobile components. Sheet Metal Working: Different methods of manufacturing sheet metal components: body components; wheel disc, covers; fuel tank; and chassis frame components. Materials: Selection of suitable materials for automobile parts, Steel Formability, Aluminum Formability, Magnesium Formability, Composite and Polymer Parts Manufacturing. Assembly: Welding and Welding Technologies, Adhesive Bonding, Mechanical Fastening. MMÜ 407 Stress Analysis (3.0.3) ECTS 5 General state of stress, equilibrium equations. Stress and strain transformations. Plane stress, axisymmetrical stress problems, thick cylindrical pressure vessels, rotating disks. Nonsymmetrical bending of beams. Torsion of noncircular members. Composite beams. Energy methods, statically indeterminate problems, thermal and residual stresses. Introduction to the finite element method. MMÜ 409 Mechatronics (3.2.4) ECTS 5 Integrated use of mechanical, electrical, and computer systems for information processing and control of machines and devices. Sensors and transducers. Actuators: Servo-motors, stepper motors, DC motors. Digital and analog circuits. Interfacing microcomputers with sensors and actuators. Microcontroller programming. Lisans Programı Kılavuzu, Eylül 2011 Sayfa 6

7 OMÜ 410 Fuel Cells (3.0.3) ECTS 5 Fuel cell thermodynamics and electrochemistry. Efficiency and open circuit voltage. Fuel cell losses: Activation, ohmic, concentration losses. Fuel crossover and internal currents. Proton exchange membrane fuel cells. Alkaline electrolyte fuel cells. Direct methanol fuel cells. Phosphoric acid, molten carbonate and solid oxide fuel cells. Fueling fuel cells. Fuel storage on board. Fuel cell modeling. Materials and manufacturing issues. Simulation of the fuel cell vehicle. MMÜ 412 Mechatronic Design (3.0.3) ECTS 5 Programming of electronic boards, fundamental actuators (DC motors, AC motors, servo motors, stepper motors, selenoids), fundamental sensors (Infrared, pressure, sonar, force), fundamental control algorithms, fundamental mechanisms and designs. OMÜ 414 Internal Combustion Engine Design (3.0.3) ECTS 5 Engine maps. Engine validation and durability. Engine development process. Determining displacement. Engine configuration and balance. Cylinder block and head design. Block layout and design decisions. Engine bearing design. Design of gaskets and seals. Pistons and rings. Crankshafts and connecting rods. Camshafts and the valve train design. MMÜ 419 Dynamics of Machinery (3.0.3) ECTS 5 Dynamics of machinery. Kinematic influence coefficients. Dynamics of single degree of freedom machines. Force analysis of machines, effects of friction. Cam dynamics. Balancing of machinery and mechanisms. Dynamics of reciprocating engines, engine balancing. MMÜ 420 Finite Element Analysis (3.0.3) ECTS 5 Introduction. Elements and their properties. Coordinate transformations. Variational approach. Ritz method. Galerkin s method. Derivation of finite element equations. Elements and interpolation functions. Applications: Elasticity, general field and lubrication problems. OMÜ 423 Vehicle Thermal Engineering (3.0.3) ECTS 5 Thermodynamics of heating and air-conditioning. Heating and air conditioning system of a vehicle. Thermal comfort model of occupants. Determination of heating and cooling loads. Design of the radiator and HVAC components. Engine cooling. Underhood thermal analysis. New technologies. OMÜ 424 Vehicle Aerodynamics (3.0.3) ECTS 5 Basic formulation of fluid mechanics and aerodynamics problems. Basic mechanisms of lift and drag on road vehicles. Principles of drag reduction. Aerodynamic design principles of passenger, commercial and racing cars. Wind tunnel and road testing methods. Aerodynamics of engine cooling. Aerodynamic noise. MMÜ 427 Applied Computational Fluid Dynamics (CFD) (3.0.3) ECTS 5 Basics of CFD are presented with a commercial software package. Numerical solution of fundamental equations of fluid mechanics. Finite volume method. Pressurevelocity coupling. Solution of systems of discretized equations. Implementation of boundary conditions. Turbulence and heat transfer modeling. OMÜ 430 Automotive Powertrains (3.0.3) ECTS 5 Dry clutch and torque convertor modeling. Principles of manual, automatic, dual clutch gearboxes and continuously variable transmissions. Engine dynamics. Driveline and efficiency. Gearbox dynamics. Geometric ratio gearbox design. Progressive ratio gearbox design. Continuously variable transmission design. OMÜ 433 Automotive Sensors and Measurement Technology (3.0.3) ECTS 5 Measurement methods, sensor support systems, noise, basic physics concepts (electric field, magnetic field, waves, inertia), detection principles, automotive sensor applications. MMÜ 440 Theoretical and Experimental Methods in Mechanical Vibrations (3.0.3) ECTS 5 Analytical and numerical techniques of structural vibration analysis. Modal testing principles. Measurement process for acquiring frequency response data: transducers and measurement chain. Estimation of Frequency Response Functions (FRF). The parameter estimation methods for extracting modal properties and extraction of modal properties from FRF s. Applications of modal testing in vehicle dynamics. OMÜ 443 Principles of Vehicle Crash Safety (3.0.3) ECTS 5 Road traffic accident statistics. Structural components of vehicles, energy absorption and deformation behaviour. Planar impact mechanics and compatibility problems. Human anatomy and injury biomechanics: Injury mechanisms, injury criteria and injury risk regarding different accident types and human body parts. Injury mitigating techniques: Crash energy management, principles of restraint design, interaction of passive and active safety systems. Overview of mechanical and computational human-body models. Static and dynamic test procedures, regulations and safety rating systems. MMÜ 453 Computer Aided Design (3.0.3) ECTS 5 Overview of CAD systems, CAD/CAM hardware and software. Geometric modeling. Types and mathematical representations of curves, surfaces and solids. Two and three dimensional graphics concepts. Geometrical transformation. Visual realism. Interactive tools. Graphics aids. Graphics manipulations. Computer animation. Mechanical assembly. Interactive computer programming. Design applications. Mechanical tolerancing. Mass property calculations. Finite element modeling and analysis. CAD and CAM integration. Part programming and manufacturing. MMÜ 456 Microcontrollers and Analog Interface Design (3.2.4) ECTS 5 Principles of microcontroller architecture and real-time software. Real-time operating systems (RTOS). Sensors and actuators and how they can be interfaced with a microcontroller. Basic communication methods using microcontrollers i.e. SPI, I2C, UART etc. Closed-loop control systems i.e. PID etc. and how these control algorithms are implemented on microcontrollers. OMÜ 464 Automotive Logistics Management (3.0.3) ECTS 5 Introduction to logistics. Reliability, maintainability, and availability measures. Measures of logistics and system support. Operations and productivity. Process strategy and capacity planning. Material requirement, supply of material. Inventory management. Supply chain strategy, forecasting. Production control. MMÜ 466 Computational Multi-Body Dynamics (3.0.3) ECTS 5 Spatial kinematics: Vectors, transformations, kinematics of particles and rigid bodies, forward and inverse kinematics. Dynamics of rigid bodies: Direct and inverse dynamics, analytical techniques, constraint formulation, contact modelling with friction, introduction to three-dimensional dynamics, inertial properties of rigid bodies, moment-free motions, gyroscopic effects. Numerical simulation of multi-body systems. Introduction to multi-body dynamics simulation software. Introduction to flexible multi-body dynamics. Lisans Programı Kılavuzu, Eylül 2011 Sayfa 7

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) AKADEMİK PERSONEL LİSTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) Mekatronik, Makina, Elektronik ve Bilgisayar alanı bilgilerinin sinerjik olarak işbirliği içinde kullanılmasıyla ortaya çıkan yeni bir yaklaşımdır Mekatronik mühendisleri

Detaylı

ADVANCED TECHNOLOGIES IN RECIPROCATING COMPRESSOR WITH RESPECT TO PERFORMANCE AND RELIABILITY

ADVANCED TECHNOLOGIES IN RECIPROCATING COMPRESSOR WITH RESPECT TO PERFORMANCE AND RELIABILITY 5 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 09), May 13-15, 2009, Karabuk, Turkey ADVANCED TECHNOLOGIES IN RECIPROCATING COMPRESSOR WITH RESPECT TO PERFORMANCE AND RELIABILITY Amin ALMASI

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güncel Ders Programı: 1. Dönem Ders Programı Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat ACTS EENG 5xx Teknik

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Yıllık Çalışma Raporu 2008

Boğaziçi Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Yıllık Çalışma Raporu 2008 Boğaziçi Üniversitesi MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yıllık Çalışma Raporu 2008 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK HEDEFLER... 1 1. EĞİTİM... 3 2. ARAŞTIRMA... 13 3. HİZMET... 34 4. KAYNAKLAR... 37 5. GELİŞMELER/DEĞERLENDİRMELER...

Detaylı

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering CME 1001 I (Güz) / I I (Fall) / I Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1 2 2 3 5 Prof. Dr. Alp KUT Bu dersin temel amacı Algoritma temel bileşenlerini örnek bir Programlama i de kullanarak

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM

ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI ADI: ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SAADETDĠN HERDEM ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING

DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING GRADUATE CIRRICULUM M.Sc. in ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS EE 500 M.S. Research and Thesis (0-1) NC EE 598 Research Seminar (0-2) NC EE 501 Principles

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Yıllık Çalışma Raporu 2007

Boğaziçi Üniversitesi. Yıllık Çalışma Raporu 2007 Boğaziçi Üniversitesi MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ Yıllık Çalışma Raporu 2007 MĐSYON, VĐZYON VE STRATEJĐK HEDEFLER... 1 1. EĞĐTĐM... 3 2. ARAŞTIRMA... 13 3. HĐZMET... 31 4. KAYNAKLAR... 35 5. GELĐŞMELER/DEĞERLENDĐRMELER...

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

Department of Geological Engineering Undergraduate Courses

Department of Geological Engineering Undergraduate Courses Department of Geological Engineering Undergraduate Courses 1th Half Year Courses FİZ181 PHYSICS I (3 0 3) 4 Vectors, Statistical Moment, the Center of Gravity, Kinematics of a Point, friction, Inclined

Detaylı

Bahsi geçen tüm sınavların geçerlilik süresi iki yıldır.

Bahsi geçen tüm sınavların geçerlilik süresi iki yıldır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Programı (Doctor of Philosophy in Business Administration) Muhasebe-Finans Alanı Amaç: Muhasebe-Finans alanında işletme

Detaylı

TURKISH LANGUAGE-I Dersin Adı. Turkish Language-I Dersin Kodu 1604001012012 Dersin Türü. Compulsory Dersin Seviyesi

TURKISH LANGUAGE-I Dersin Adı. Turkish Language-I Dersin Kodu 1604001012012 Dersin Türü. Compulsory Dersin Seviyesi REPUBLIC OF TURKEY / GİRESUN UNIVERSITY ESPİYE VOCATIONAL SCHOOL / PROPERTY PROTECTION AND SAFETY DEPARTMENT CIVIL DEFENCE AND FIRE BRIGADE PROGRAM COURSE INFORMATIONS I.YEAR / I.SEMESTER TURKISH LANGUAGE-I

Detaylı