Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Ardeşen Meslek Yüksekokulu. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi. Ardeşen Meslek Yüksekokulu. Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü"

Transkript

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ders İçerikleri Müfredat D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar 1. Dönem ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu ENF111 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu ISY105 Genel İşletme Zorunlu YBD101 İngilizce -I Zorunlu İBDG101 İsteğe Bağlı Ders Grubu-01 Seçmeli BNS103 Sigorta İşletmeciliği Zorunlu ISY103 Temel Hukuk Zorunlu BNS101 Ticari Matematik ve İstatistik Zorunlu TDL101 Türk Dili-I Zorunlu Toplam Dönem ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Zorunlu BNS102 Banka İşletmeciliği Zorunlu MVU104 Bilgisayarlı Büro Programları Zorunlu ISY114 Genel Ekonomi Zorunlu MVU108 Genel Muhasebe Zorunlu YBD102 İngilizce-II Zorunlu İBDG102 İsteğe Bağlı Ders Grubu 02 Seçmeli STJ102 Staj Zorunlu ISY102 Ticaret Hukuku Zorunlu TDL102 Türk Dili-II Zorunlu Toplam Dönem BNS203 Banka Muhasebesi Zorunlu BNS201 Banka ve Sigorta Hukuku Zorunlu BNS205 Bireysel ve Kurumsal Bankacılık Zorunlu ISY203 Finansal Yönetim Zorunlu SECBNS03 Seçmeli Ders Grubu03 Seçmeli Toplam

2 4. Dönem BNS202 Banka ve Sigorta Pazarlaması Zorunlu BNS204 Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi Zorunlu SECBNS04 Seçmeli Ders Grubu04 Seçmeli BNS206 Sermaye Piyasası İşlemleri Zorunlu BNS208 Sigorta Muhasebesi Zorunlu STJ202 Staj Zorunlu Toplam Seçmeli Dersler Grubu İsteğe Bağlı Ders Grubu-01 BEB103 Beden Eğitimi-I Seçmeli GSB109 Güzel Sanatlar-I Seçmeli İsteğe Bağlı Ders Grubu 02 BEB104 Beden Eğitimi-II Seçmeli GSB110 Güzel Sanatlar-II Seçmeli Seçmeli Ders Grubu03 BNS207 Bireysel Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Sistemi Seçmeli BNS209 İcra ve İflas Hukuku Seçmeli BNS211 Kaza ve Sorumluluk Sigortaları Seçmeli DTC209 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Seçmeli ISY207 Kalite Yönetim Sistemleri Seçmeli ISY223 Girişimcilik ve Kobiler-I Seçmeli Seçmeli Ders Grubu04 BNS210 Risk ve Hasar Yönetimi Seçmeli BYA208 Halkla İlişkiler Seçmeli DTC208 Elektronik Ticaret Seçmeli ISY208 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli ISY224 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli ISY226 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli ISY230 Girişimcilik ve Kobiler-II Seçmeli MVU208 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Seçmeli

3 YIL 1; DÖNEM 1 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILAP TARIHI-I TDL101 Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel olarak Avrupa da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali gibi), I. Dünya Savaşı ve sonuçlarını, Mondros Mütarekesi ve sonrasındaki gelişmeleri, Mili Mücadele kapsamındaki Kongreleri, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini, Cepheler ve Mudanya Ateşkes Antlaşması nı, Milli Mücadele de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak 1923 Lozan Barış Antlaşması nı açıklayıp yorumlayabilecektir. Dersin İçeriği : Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a Çıkışı ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. ve II. İnönü ile Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Meydan Muharebeleri, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın kaldırılması, ana başlıkları altında dönem incelenir. Türk Dili-I TDL101 Dersin Amacı : Lisans veya ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-kültür bağlantısı açısından Türkçenin köklü ve güçlü bir kültürün taşıyıcısı olduğunu hissettirmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Dersin İçeriği : Dil Nedir?Dil- Kültür İlişkisi, Dilin Türleri,Dillerin Doğuşu, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihi Devreleri (Başlangıçtan Cumhuriyete kadar)türkiye Türkçesi,Ses Bilgisi,Türkiye Türkçesindeki Ses Olayları,Yazım Kuralları,Noktalama işaretleri İngilizce -I YBD101 Dersin Amacı : CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri A1 seviyesine getirmek. Dersin İçeriği : Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma, Konusma. Ticari Matematik ve İstatistik BNS101

4 Dersin Amacı : Basit ticari faaliyetlerin matematiksel ifadesini anlamak ve yorumlamak.hem işletmelerde, hem de çeşitli organizasyonlarda en iyi karar alınması için çalışanların ihtiyaç duymuş olduğu verilerin, toplanabilmesi, depolanabilmesi ve işlenebilmesi becerisini kazandırmaktır. Dersin İçeriği : Ticari matematik, kesirler, oran ve orantı, faiz ve iskonto, kâr hesapları.istatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri Temel Hukuk ISY103 Dersin Amacı :. Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır. Dersin İçeriği : Hukukun tanımı, hukukun toplum hayatımızdaki önemi ve ilkeleri, kuralları, sosyal hayatı düzenleyen diğer sosyal düzen kuralları hakkında bilgiler, hukukun bölümleri ve bu bölüme giren hukuk dalları,hukuk kurallarının çeşitleri, uygulanması ve yorumlanması ile Türk yargı sisteminin konuları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, gerçek kişilerin hak ve eylem ehliyeti, kişilik hakları ve korunma yolları,sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır. Bilgi ve İletişim Teknolojisi ENF111 Dersin Amacı : Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisleri hakkında bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir. Dersin İçeriği : Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanımı Genel İşletme ISY105 Dersin Amacı : Bu derste işletme bilimine ilişkin temel kavramlar üzerinde durulacak ve öğrencilerin gelecek dönemlerde göreceği derslere altyapı oluşturulacaktır. Dersin İçeriği : Bu derste işletmenin temel kavramlarından olan, verimlilik, ekonomiklik, karlılık, etkinlik, rasyonellik, likitide, başabaş noktası üzerinde durulacaktır. Ayrıca, etik, iş sahipliğinin türleri, yönetimin fonksiyonları, organizasyon ve takım çalışması üzerinde durulacaktır. Sigorta İşletmeciliği BNS103 Dersin Amacı : Sigortacılık ve sigorta branşları hakkında temel bilgiler edindirmek. Dersin İçeriği : Sigorta kavramı,tarihçesi sigorta işletmelerinin ekonomideki yeri,sigorta tarafları ve tarafların yükümlülükleri, risk kavramı, risk türleri, sigorta türleri, emtia sigortaları, hayat sigortaları, sorumluluk sigortaları, mühendislik sigortaları,tarım sigortaları,yangın sigortaları,bireysel emeklilik

5 sistemi,sigorta aracıları, sigorta bedeli ve değeri kavramları, tam sigorta, eksik sigorta, aşkın sigorta kavramları,reasürans işlemleri,reasürans çeşitleri. YIL 1; DÖNEM 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II ATA102 Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenci Milli Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi inkılâpları (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet in ilanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılâpları, Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk ün ilkelerini açıklayıp yorumlayabilecektir. Dersin İçeriği : Eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik alanlardaki milli mücadele, Atatürk ün hayatı, Türk İnkılâbının stratejisi, Siyasi, sosyal ve kültürel ve hukuk alandaki inkılapları ve bu inkılapların oluş sürecini anlatır. Atatürk dönemindeki iç ve dış siyasi olayları Atatürk ün dünya barışı için çabaları. Atatürk İlkelerine ve ülkeye olan iç ve dış tehditlere karşı gençliği uyarmak ve Türkiye nin jeopolitik konumu hakkında bilgi vermek Türk Dili-II TDL102 Dersin Amacı : Lisans veya ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-kültür bağlantısı açısından Türkçenin köklü ve güçlü bir kültürün taşıyıcısı olduğunu hissettirmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir. Dersin İçeriği : Türkçenin Yapı Özellikleri,Cümlenin Ögeleri,Cümle Türleri,Anlatım Bozuklukları,Kompozisyon Bilgileri,Anlatım Türleri,Anlatım Türlerinde Uygulamalar,Düşünce Yazıları,Sözlü Anlatım Türleri,Türk ve Dünya Edebiyatından Seçilmiş Örneklerin Genel Değerlendirilmesi İngilizce-II YBD102 Dersin Amacı :. Ögrencileri ortak dil çerçevesi programında A1 seviyesine ulaştırmak Dersin İçeriği : Dinleme konuşma okuma yazma etkinlikleri Banka İşletmeciliği BNS102 Dersin Amacı : Dersin amacı; bankacılığın tarihçesi,banka türleri,özel finans kuruluşları,bankaların ekonomideki yeri ve önemi,bankaların kuruluşu,hukuki statüleri,sermaye gereksinimleri, fon kaynakları,kulanımları ve diğer temel bankacılık faaliyetleri hakkında bilgilendirebilme, Dersin İçeriği : Finansal sistemin işleyişi,sistem içerisinde bankaların yeri,bankacılığın tarihçesi,temel işlevleri, banka türleri,bankaların fon kaynakları ve kullanımları, mevduat türleri, mevduat hesaplarının işleyişi, mevduatla ilgili çeşitli kural, usul ve yasal hükümler, başlıca kredi türleri ve diğer bankacılık hizmetleri.

6 Ticaret Hukuku ISY102 Dersin Amacı : Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri konu alan bir hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerle ilgili olarak üretimle tüketim arasındaki sürece konu olurken, diğer yandan da üretimin ve tüketimin kendisini de konu alır. Bu dersteki amaç ticaret hukuk alanındaki öğrencilere eğitim yaptırmak, bu yolda onların bilgi ve becerilerini arttırmaktır. Dersin İçeriği : Ticaret Hukuku dersi başlığı altında özellikle Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku ele alınmaktadır. Genel Muhasebe MVU108 Dersin Amacı : İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek, yönetmek ve yöneticilerin alacağı kararlara ışık tutmak üzere ticari işlemlerinin kayıtlanması ve raporlanmasına dönük yapılması gereken işlemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencinin her hangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilmesi hedeflenmektedir. İleriki dönemlerde verilecek muhasebe dersleri için alt yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Dersin sonunda öğrencilerin, bir işletmede bir dönem boyunca oluşabilecek mali olayları muhasebeleştirerek, işletmenin bilanço tablosunu düzenleyebilecek noktaya gelmesi hedeflenmektedir. Dersin İçeriği : Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, depozito işlemleri, ücretler, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele alınacaktır. Bu kapsamda, teoriuygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak söz konusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi bazı dönem sonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir. Bilgisayarlı Büro Programları MVU104 Dersin Amacı : Bilgisayar Büro Programları dersi ile öğrencilere iş hayatında bilgisayar ve başlıca yazılımları kullanma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak bilgi teknolojilerinin iş hayatına ne tür etkileri olduğu öğretilmektedir. Dersin İçeriği : Sistem Kavramı ve Bilgi İşleme; Bilgi İşleme Teknolojisi; Donanım Hakkında Bilgiler, Yazılım Hakkında Bilgiler; Programlama Süreci; Windows İşletim Sistemi; Kelime İşlem Programı: Microsoft word programına yönelik uygulamalar; Hesaplama Tablosu Uygulaması: Microsoft excel programına yönelik uygulamalar, Menülerin açıklanması, Formül hazırlama, Macro kullanımı, İşletmecilik uygulamaları. Genel Ekonomi

7 ISY114 Dersin Amacı : İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi; milli gelir, para, uluslararası iktisadi faaliyetler, büyüme, iktisadi düşünce ve sistemler hakkında genel bilgilerin kazandırılmasıdır. Dersin İçeriği : Ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, üretim ve tüketim fonksiyonu, yatırım kavramı, devlet kesimi ve dış âlem, para arz ve talebi, genel denge, issizlik, enflasyon, büyüme ve kalkınma. Ekonominin bütününü oluşturan ekonomik unsurların davranışlarının değerlendirilmesi, fiyat mekanizmasının işleyişi, tüketici davranışları teorisi üretim ve firma teorisidir. YIL 2; DÖNEM 1 Banka ve Sigorta Hukuku BNS201 Dersin Amacı : Bankacılık ve sigortacılık konusularıyla ilgili yasal düzenlemeleri kavratabilmek. Dersin İçeriği : Bankaların kuruluşu, örgütü ve çalışma düzeni. Bankaların tanımı, unsurları, bankacılık sektörünün örgütlenmesi, bankaların denetimi, BDDK ve TMSF faailiyetleri ile sigorta kavramı, sigorta hukuku ve sigorta akdi, sigorta şirketlerinin denetimi konuları işlenmektedir. Banka Muhasebesi BNS203 Dersin Amacı : Bankalarda kullanılan tek düzen hesap planını tanıtarak,temel bankacılık işlemlerinin (mevduat,kredi, yabancı para işlemlerinin) muhasebe kayıtlarının yapabilecek düzeyde kavratabilme. Dersin İçeriği : Tek düzen hesap planı tanıtımı,şubede yapılan tahsil tediye, kasa mutabakatı, mevduat açılışı,para yatırma çekme,mevduat faiz tahakkuku reeskontu,hesap kapatma işlemleri, kredi türleri,kredi faiz hesaplama,kullandırım,taksitli kredi anüite tablosu hazırlanması,kredi faiz tahakkuk ve reeskont işlemleri ile yabancı parayla yapılan işlemler ve dönem sonu evalüasyon işlemlerinin muhasebeleştirilmesi. Bireysel ve Kurumsal Bankacılık BNS205 Dersin Amacı : Bireysel ve kurumsal bankacılığın temel kavramları ve sunulan ürün çeşitlerini kavrayabilme, bankalar ile müşterilerin ihtiyaçları açısından bireysel ve kurumsal bankacılığın işlevini anlayabilme Dersin İçeriği : Bireysel bankacılığın tanımı,bireylere yönelik bankacılık ürün ve hizmetleri, mevduat,yatırım fonu,otomatik ödemeler, debit kartlar, kredi kartları,tüketici kredileri,mortgage sistemi,alternatif dağıtım kanalları,satış noktasından elektronik fon transferi sistemleri,ticari bankacılık ürün ve hizmetleri; nakit ve gayrinakit krediler,borçlu cari hesap,spot kredi,iskonto iştira

8 kredisi,taksitli ticari krediler, üye işyeri sistemleri,şirketlere yönelik kredi kartları, doğrudan borçlanma sistemi, kredi garanti fonu. Finansal Yönetim ISY203 Dersin Amacı : Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığını örneklerle gösterilerek özellikle yatırım kararlarının verilmesinde finansal tekniklerden nasıl yararlandırıldığını, bulunan her kaynağın bir maliyeti olduğunu ve en uygun maliyetle kaynağın bulunmasında finansal bilgilerden nasıl istifade edildiği öğrencilere kazandıran bir bilimdir Dersin İçeriği : Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığı örneklerle açıklamak. İcra ve İflas Hukuku BNS209 Dersin Amacı : "İcra ve iflas huku hakkında bilgi verebilme, icra organları, bu organların görev,yetki ve sorumlulukları takip türleri,takip aşamaları, iflas ve konkordato kavramları, koşulları, sonuçları konusunda bilgi edindirebilme." Dersin İçeriği : İcra ve iflas kavramlarını, icra ve iflas hukuku kaynaklarını, icra ve iflas organlarını ve görevleri,icra takibi kavramını, icra takibi türlerini ve bu bağlamda genel haciz yoluyla takip, kambiyo senetleri hakkındaki hususi takip, kiralanan gayrimenkullerin tahliyesine ilişkin takip, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibi,iflas yolları, sonuçları ile konkordato kavramı, yolları ve sonuçları Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi DTC209 Dersin Amacı : 1.Ülkelerin neden dış ticaret yaptıklarını kavramak,devletin dış ticaret politikasını ve politika araçlarını öğrenmek,.dış ticarette kullanılan belgeleri tanımak,dış ticarette ödeme şekillerini öğrenmek,.dış ticarette teslim şekilerini öğrenmek,gümrük teşkilatını tanımak, yapısını kavramak, Gümrükleme işlemlerini ve görevlileri öğrenmek, Gümrüklerde kullanılan belgeleri tanımak ve gümrük beyannamesini düzenleyebilecek düzeyde teorik bilgi edinmek,türkiyenin uyguladığı gümrük rejimlerini bilmek, Dersin İçeriği : Dış ticaret teorileri,dış ticaret politikası,döviz piyasası, Ödemeler bilançosu,ihracat ithalat işlemleri,dış ticarette kullanılan belgeler,dış ticarette teslim şekilleri,dış ticarette ödeme şekilleri,kambiyo mevzuatı,gümrükler ve gümrük tarifeleri, Girişimcilik ve Kobiler-I ISY223 Dersin Amacı : Girişimcilik dersi, girişim, girişimci kavramlarıyla ilgili konuların öğrenilmesi, girişimcilikteki anahtar kavramların açıklanması ve teorik çerçeveyle günlük hayattaki uygulamalar arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır. Buradaki varsayım, tabii ki, bu dersi alan her öğrencinin hemen kendi işini başarıyla kurabileceği değildir. Amacımız öğrencilerin de aktif katılımı ve sıkça

9 karşımıza çıkan başarılı ve başarısız girişimcilik örneklerinin daha sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesidir Dersin İçeriği : Bu derste girişimcinin özellikleri, girişimcilikte cinsiyet faktörü, girişimcilik kültürü ve girişimcilik türleri incelenecektir. YIL2; DÖNEM 2 Banka ve Sigorta Pazarlaması BNS202 Dersin Amacı : Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin entegrasyon sürecinin kavranması ve bankalar aracılığı ile sigortacılık faaliyetlerini yerine getirilmesi işlemlerine yönelik güncel uygulamaların aktarılması. Dersin İçeriği : Bankacılık ve Sigorta sektörü, Bankalar kanalıyla Sigorta pazarlaması, sigorta sektöründe pazarlamanın rolü ve önemi, pazarlama planlaması, ürün ve fiyat geliştirme, tutundurma politikaları, reklam ve tanıtım, dağıtım kanalları, direkt satış, acenteler ve brokerler konuları ele alınmaktadır. Bankacılıkta Kredilendirme ve Kredi Analizi BNS204 Dersin Amacı : Kredi talebinden başlanarak tahsis aşamaları ve kullandırım ayrıca kredi izleme sistemlerinin kavratılılabilmesi. Dersin İçeriği : Bankacılıkta kredi talebinden başlayarak, kredi tahsis kavramı,tahsis öncesi süreç, tahsis birimleri, görev ve yetkileri,kredi politikaları,karar destek sistemleri,modelleri,mali tabloların yorumlanması ve kredi kullandırım işlemleri ile kredi izleme süreci,riskin kapatılması ve tasfiye edilmesi süreçleri Sermaye Piyasası İşlemleri BNS206 Dersin Amacı : Finansal sistemi oluşturan, finansal piyasalar; finansal kurumlar, finansal araçlar hakkında bilgi vermek bu dersin temel amacıdır. Dersin İçeriği : Derste piyasa tanımı, finansal piyasaların yapısı, piyasaların sınıflandırılması, finansal piyasaların ekonomideki yeri, finansal aracılar, para piyasası araçları ve sermaye piyasası araçları hakkında bilgi verilecektir. Sigorta Muhasebesi BNS208 Dersin Amacı : Sigorta muhasebesi uygulamaları ve kavramlarını kavratabilme. Dersin İçeriği : Sigorta sektöründe kullanılan THP,temel sigorta branşlarının üretim muhasebesi,karşılıklar muhasebesi, hasar ve sovtaj muhasebesi rücu işlemleri muhasebesi

10 Halkla İlişkiler BYA208 Dersin Amacı : Halkla ilişkiler alanında süre gelen çalışmaları, kapsamı, uygulamaları, teorik ve pratik örneklerle vaka çalışmalarının paylaşımı, alanla ilgili kariyer olanakları ile mesleki gerekliliklerin aktarımı amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği : Halkla ilişkiler çalışmaları temelleri, ilgili ve ilişkili alanlarla entegrasyonu, uygulamalar, örnek vakalarla incelemeler, kriz yönetimi, kurumsal iletişim, ahlaki değerler, yasal yaklaşımlar, medya ilişkileri, medya ölçme-ölçümleme, itibar yönetimi, yerel ve küresel boyutta halkla ilişkilerin dünü, bu günü ve yarınına dair yaklaşım, teori ve çalışmalar. Elektronik Ticaret DTC208 Dersin Amacı : Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde yaşanan değişimler ve gelişmelerin açıklanması. Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında internet tabanlı işletmecilik uygulamalarının işletme fonksiyonlarına etkisi, elektronik işletme yönetimi yaklaşımı, işletmelerde veri ambarı yönetimi, elektronik veri değişimi uygulamaları, elektronik imza, elektronik ödeme, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve alt sistemleri konuları ele alınacaktır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ISY208 Dersin Amacı : Öğrencileri, istihdam ilişkilerinin temeli olan ferdi ve kolektif iş hukuku bilgisi ile donatmak, çalışma hayatındaki sosyal risklerin neler olduğu, bu riskler karşısında sigortalılara hangi yardım ve hizmetlerin sağlanacağı konusunda bilgi sahibi yapmaktır. Dersin İçeriği : Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. 1 T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KANGAL MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu : ATA1001 Dersin Adı : Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖĞÜT MESLEK YÜKSEK OKULU MUHASEBE PROGRAMI DERSLER VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Zorunlu Dersler Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ATA101 2+0 2 Ders İçeriği :

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM Türk Dili-I Z 2 0 2 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dilin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ Ekonomiye Giriş

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/6 I. YARIYIL DERSLERİ SGK1001 HUKUK BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hakimin boşluk

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri I.SINIF I.YARIYIL DERSLERİ ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2-0-2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri, işletim sistemleri, veri ekleme ve silme

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi-I Z 2 0 2

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME YÖNETİMİ I 3+0 / 3/ AKTS 4 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ UZUNKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ MALİYE NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM İLE II. ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF GÜZ YARIYILI DERS: ISL-101 İŞLETME

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı