İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ"

Transkript

1 ÖZEL EGE LİSESİ İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Ceren KÖKTÜRK Ece AYTAN DANIŞMAN ÖĞRETMEN: A.Ruhşah ERDUYGUN 2006 İZMİR

2 AMAÇ Bu çalışma ile, güvenlik amacıyla kullanılabilecek bir iris tanıma sistemi gerçeklenmiştir. Bunun nedeni, günümüzde güvenlik, sağlık gibi nedenlerden dolayı biyometrik sistemlerin oldukça önem kazanmış olmasıdır. Biyometrik sistemler içersinde; parmak izi tanıma, kişiye ait ses yapısını belirleme, iris tanıma gibi sistemler bulunmaktadır. İris tanıma alanının seçilme nedeni, görüntü işleme üzerine daha çalışmaların daha ileri düzeyde ve yaygın olmasıdır. Bu sistem, bankacılık gibi aşırı güvenlik isteyen alanlarda (örneğin ATM lerde kullanıcı adı ve şifre yanında iris tanıma sisteminin kullanılması ile) veya e-devlet yazılımlarında (ülke bireylerine ait kimlik çıkarımlarında) kullanılabilir. Ayrıca iris tanıma sistemi, halk sağlığı açısından da önemli bir alandır. Çünkü göz hastalıkları üzerine çalışan araştırmacılar, iris görüntüsüne bakarak hastalık tanısı yapabilmektedirler. Bu sistemin daha ileri çalışmalar ile tanıya yönelik de geliştirilmesi mümkündür. GİRİŞ Günümüzde bilgisayar ortamında güvenlik; bankacılık, e-devlet v.b. gibi alanlar için çok önemli hale gelmiştir. Kurumlar için personel ve müşterilerine ait verilere güvenli bir şekilde saklamak ve gerektiği zamanda bu bilgilere ulaşmak çok önemlidir. Bu bilgilerin saklanmasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Biyometrik sistemler olarak bilinen bu yöntemler içersinde; parmak izinden kimlik tanıma, iris tanıma, yüz karakteristiklerinin çıkarımı, imza tanıma, konuşma doğrulama gibi alanlar bulunmaktadır [1]. Biyometrik çözümler, gizliliğin sağlanmasını ve bilgiye müşteri ve kurumsal belirleyici tarafından etkin ulaşımını sağlar. Çünkü kişiye özel biyometrik veri tektir ve değiştirilemez. Kişiye ait fizyolojik ve davranışsal karekteristiklere bağlı tanımların güvenlikle saklanmasını ve gerektiğinde veriye ulaşılmasını sağlar. Biyometrik sistemlerde donanım yoluyla veri alınır ve yazılım ile bu veri işlenerek kullanılabilir hale getirilir. Sistem için en önemli unsur, verinin yeterince doğrulukla alınması ve bir veri tabanında saklanmasıdır. Veri, donanım yoluyla tek boyutlu veya iki boyutlu olma özelliğine bakılarak veri tabanına kaydedilir. Daha sonra sisteme giriş yapılırken biyometrik araç ile kimlik tanıma gerçekleştirilir. Bankacılık gibi aşırı güvenlik gerektiren sistemlerde biyometrik sistem ile tanımanın yanında kullanıcı adı ve şifre de istenir. Günümüzde, biyometrik sistemler üzerine profesyonel birçok araştırma bulunmaktadır. Normalde halk sağlığı ve güvenlik alanlarında (ATM sistemleri gibi) rutinde kullanılan sistemler bulunmaktadır [2] [3]. Ancak bilindiği gibi bilgisayar ortamında bilgi saklamak ve bu bilgiyi korumak halen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yordamda kullanılan sistemler bile sürekli güncellenerek güvenlik artırımı sağlanmaktadır. Bu nedenle çalışmada, biyometrik sistemler incelenmiş ve kullanım alanları göz önüne alındığında bir biyometrik sistemin tasarımının yapılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Projede, bir iris tanıma sistemi gerçeklenmeye çalışılmıştır. Okul bünyesindeki olanaklardan faydalanılarak bir sayısal kamera yardımı ile öğrencilerden iris görüntüleri alınmış ve bir veri tabanı oluşturulmuştur. Oluşturulan veri tabanı kullanılarak MATLAB 7.0 programı ile iris tanıma için gerekli yazılım gerçeklenmiştir. Daha sonra sistemin bir kullanıcı tarafından rahat kullanılabilmesi sağlayacak kullanıcı ara yüzü oluşturulmuştur. Son aşamada ise başarım yüzdeleri elde edilmiştir.

3 YÖNTEM Projede gerçeklenen iris tanıma sistemi, temel olarak üç parçadan oluşmaktadır. Birinci bölüm, verilerin alındığı görüntü kayıt sistemidir. Sistem düzeneği Şekil 1 de verilmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi sistem, görüntü netliğini sağlıyabilmek için 50 W lık iki lamba, gözün sabit durmasını sağlamak için bir sabitleme bölümü ve profesyonel kameradan oluşmaktadır. Şekil 2 de ise yazılıma girilecek örnek iris resimleri verilmiştir. İkinci bölüm, iris tanıma işleminin gerçekleştirildiği yazılım kısmıdır. Yazılım Matlab 7.0 kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gerçeklenen yazılım, 8 adımdan oluşmaktadır. İlk dört adım; göz sınırlarının belirlendiği ve keskinleştirildiği kenar belirleme, kenar ilişiklendirme adımları, analizinin tam doğrulukla gerçeklenebilmesi için kenar geliştirme, gözbebeği merkezinin çıkarımı adımlarıdır [4]. Daha sonra yazılımda iris sınırlarının çıkarılabilmesi için iris sınırlarının yalıtılması gerçekleştirilmiştir. İris tanıma sisteminde alınan görüntünün oluşturulan göz veri tabanı ile karşılaştırılabilmesi için verinin kutupsal koordinat sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir sonraki adımda kutupsal koordinat dönüşümü gerçekleştirilmiş ve son iki adımda ise nitelik çıkarma ve Hamming uzaklık ölçme işlemi yapılmıştır [5] [6]. Son bölüm ise, kullanıcıya kolaylık sağlayan sistem arayüzüdür. Bu arayüzün oluşturulma nedeni, herhangi bir kişinin bu iris tanıma sistemini kolaylıkla kullanılabilmesini sağlamaktır. Arayüz, Şekil 3 de gösterilmiştir. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Projede gerçeklenen iris tanıma sistemi, donanım ve yazılım olmak üzere bir bütün olarak gerçeklenmiştir. Donanım bölümünde öncelikle görüntü kayıt düzeneği oluşturulmuş ve daha sonra görüntüler bir veri tabanı oluşturacak şekilde kaydedilmiştir. Yazılım kısmında tanıma işlevini gerçekleştirecek kod üretilmiştir. Daha sonra bu kod, ara yüz ile uyumlandırılarak iris tanıma sistemi tamamlanmıştır. Yazılım için kod üretilirken görüntünün kalitesini artıran algoritmalardan yararlanılmıştır. İris sınırlarının çıkarımı için görüntü işleme yöntemlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca veri bankasında yer alan bilgi ile eşleme yapabilmek için kutupsal koordinatlara dönüştürme ve elde edilen dizinden nitelik çıkarımı gerçekleştirilmiştir. Nitelik çıkartımı için dalgacık dönüşümü kullanılmış ve bu dönüşüm için gerekli algoritma Matlab 7.0 içersinde bulunan hazır fonksiyonlar kullanılarak yapılmıştır. Bu aşamadan sonra eşleme için Hamming uzaklıkları ölçülmüştür. Sistemde oluşturulan veri tabanı yaklaşık 150 iris görüntüsünden oluşmaktadır. Görüntüler siyah-beyazdır ve görüntü boyutları eşittir. İris tanıma sistemi için eşleme doğruluğunun belirlenmesinde iki oran göz önüne alınmıştır. Bunlar; kabul oranı ve hata söndürme oranlarıdır. Bu oranlar literatürde yer alan ölçütlerdir ve Wildes ve Daugman ın yöntemlerine dayanılarak belirlenmiştir. Bu oranlara göre elde edilen sonuçlar, Çizelge 1 de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Daugman yöntemine göre karşılaşılan tek farkın nitelik çıkarımı sonucu elde edilen dizi uzunluğundadır.

4 Çizelge 1. İris sistemlerinin başarım oranları Yöntem: Oran(%) Wildes 99.2 Daugman 100 Ali-Hassanien 97.3 Projede kullanılan 86.7 sistem Çizelge 1 incelendiğinde, sistemin başarım oranı diğerlerine göre daha düşüktür. Bunun sebebinin nitelik çıkarımında elde edilen dizinin daha küçük olması (daha az detay içermesi) ve veri tabanının Daugman ve Wildes inkine göre çok daha küçük olmasıdır. Veri tabanının artırılması ve nitelik çıkarımında kullanılan yöntemin iyileştirilmesiyle başarım oranı artırılabilir. TEŞEKKÜR Bu projede oluşturulan veri tabanı için iris görüntüsü vermeyi kabul eden tüm Özel Ege Lisesi öğrencilerine teşekkür ederiz. KAYNAKLAR [1] Ali, J.M.H., Hassanien, A.E., (2003), An Iris Recognation System to Enhance E- security Enviroment Based on Wavelet Theory, Advanced Modeling and Optimization, vol. 5, no. 2. [2] Erik, B.J., (1999), Overview of the Biometric Identification Technology Industry, A Presentation to the IBIA Conference: Defending Cyberspace, [3] Potel, M.J., (2002), Graphics and Security: Exploring Visual Biometrics, IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 22, no. 4. [4] Parker, S.R., (1997), Algorithms for Image Processing and Computer Vision, John Wiley & Sons. Inc. [5] Jain, A.K., Ross, A., Prabhakar, S., (2004), An Introduction to Biometric Recognation, IEEE Trans. On Circuit and Systems for Video Technology, vol. 14, no. 1. [6] Yıldız, F., Akhan, N., Saday, T., (2003), Biyometrik Kimlik Belirleme Sistemi olarak İris, Akademik Bilişim, 3-5 Şubat, Çukurova Üniversitesi, Adana.

5 (a) Şekil1. (a) Projede kullanılan görüntü kayıt düzeneği genel görünümü; (b) Kayıt sırasında düzeneğin görünümü (b)

6 Şekil 2. Örnek işaretlenmiş iris görüntüleri

7 Şekil 3. Kaydedilmiş kullanıcı arayüz örneği

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PARMAK DAMAR TANIMA TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Songül ŞAN Tez Danışmanı: Prof. Dr. Asaf VAROL Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Programı:

Detaylı

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA

PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK YSA TABANLI CİNSİYET SINIFLANDIRMA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 1, 201-207, 2014 Vol 29, No 1, 201-207, 2014 PARMAK İZİ ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ KULLANILARAK

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM

Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM Kadir

Detaylı

Sağlık Sistemlerinde Akıllı Kart Uygulamaları. Smartcard Applications on Healthcare Systems ABSTRACT ÖZET

Sağlık Sistemlerinde Akıllı Kart Uygulamaları. Smartcard Applications on Healthcare Systems ABSTRACT ÖZET Sağlık Sistemlerinde Akıllı Kart Uygulamaları ÖZET Sağlık alanında akıllı kart uygulamaları analiz edilmiş, standartlara uygun bir tasarım yapılmıştır. Hastanın önemli sağlık verileri akıllı kart üzerinde

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÜZ TANIMA SİSTEMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMAN: YRD.DOÇ.DR.

T.C NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÜZ TANIMA SİSTEMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMAN: YRD.DOÇ.DR. T.C NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÜZ TANIMA SİSTEMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMAN: YRD.DOÇ.DR. ERDİNÇ UZUN 1090606023-AYŞE MANDACI 1090606051-TÜLAY KARTAL 1090606052-İFFET URHAN

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

YÜZ TANIMA ALGORİTMALARI ALGORITHMS OF FACE RECOGNITION

YÜZ TANIMA ALGORİTMALARI ALGORITHMS OF FACE RECOGNITION YÜZ TANIMA ALGORİTMALARI ALGORITHMS OF FACE RECOGNITION A. Varol 1 ve B. Cebe 2 1 Wilkes University, WilkesBarre, US, asaf.varol@wilkes.edu 2 Fırat Üniversitesi, Elazığ / TÜRKİYE, cebe.betul@gmail.com

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERĠ ĠLE EL DAMAR DESENĠ TANIMA Hasan TUTUMLU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ağustos-2011 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA Adem Alpaslan ALTUN DOKTORA TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007 ÖZET

Detaylı

Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi Kerim Kürşat Çevik a, Abdülkadir Çakır b a Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Bor/Niğde b Süleyman Demirel

Detaylı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı

Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 88-101 (2011) Çok Markalı Servis İstasyonları için Yapay Sinir Ağları ile Görüntü Tabanlı Araç Marka ve Modeli Tanıma Yazılımı Gürkan TUNA 1 Trakya Üniversitesi, Edirne

Detaylı

Parmak İzi Kullanarak Görüntü Şifreleme

Parmak İzi Kullanarak Görüntü Şifreleme Parmak İzi Kullanarak Görüntü Şifreleme Nazlı Akın 1, Büşra Takmaz 2, Erdal Güvenoğlu 3 1,2,3 Maltepe Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul nazliakin88@gmail.com, busra.mix@hotmail.com,

Detaylı

ONLİNE SINAV SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK SORUNLARI VE GÜVENLİ ONLİNE SINAV GİRİŞ UYGULAMASI

ONLİNE SINAV SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK SORUNLARI VE GÜVENLİ ONLİNE SINAV GİRİŞ UYGULAMASI ONLİNE SINAV SİSTEMLERİNDE GÜVENLİK SORUNLARI VE GÜVENLİ ONLİNE SINAV GİRİŞ UYGULAMASI Öğr. Gör. Kadir Keskin İstanbul Aydın Üniversitesi kadirkeskin@aydin.edu.tr Prof. Dr. Ali Güneş İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMLERİ İLE ARAÇ MARKA VE TÜRLERİNİN TANINMASI Sinan Eski Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Danışman: Prof. Dr. Muhittin Gökmen

Detaylı

3.2.3. Fourier Dönüşümü (FFT)...XXII. 3.2.4. Mel Frekansı Saptırması (Mel-Frequency Warping)...XXII 3.2.5. Kepstrum...XXIII

3.2.3. Fourier Dönüşümü (FFT)...XXII. 3.2.4. Mel Frekansı Saptırması (Mel-Frequency Warping)...XXII 3.2.5. Kepstrum...XXIII VII ÖZET...IV SUMMARY...V TEŞEKKÜR...VI İÇİNDEKİLER...VII SİMGELER VE KISALTMALAR... IX ŞEKİLLER DİZİNİ...X 1. GİRİŞ...IX 1.1. Biyometrik...IX 1.2. Konuşmacı Tanıma Temelleri...X 1.3. Konu İle İlgili Yayınlar

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

KULAKTAN KİŞİ VE KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA

KULAKTAN KİŞİ VE KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Sayı 7(2) 2014, 21 46 KULAKTAN KİŞİ VE KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA Naci FIRTINA Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar

Detaylı

Yüz Tanıma Sistemleri ve Uygulama Alanları

Yüz Tanıma Sistemleri ve Uygulama Alanları Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Yüz Tanıma Sistemleri ve Uygulama Alanları H. Hakan Çetinkaya 1, Muammer Akçay 2 1 Başkent Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

KIŞ PROJELERİ HAREKETE DUYARLI GÜVENLİK KAMERASI

KIŞ PROJELERİ HAREKETE DUYARLI GÜVENLİK KAMERASI BİLGİSAYAR PROJELERİ HAREKETE DUYARLI GÜVENLİK KAMERASI Elif Çetin 1 ; Abdulsamet Varış 2 ; Baldan Eryılmaz 3 1ELAZIĞ KAYA KARAKAYA FEN LİSESİ, 2 BAYBURT FEN LİSESİ, 3 MERSİN FEN LİSESİ AKILLI OKUL Dijital

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ÇİZELGE LİSTESİ... viii

ÇİZELGE LİSTESİ... viii İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ...iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vi ÇİZELGE LİSTESİ... viii ÖNSÖZ... ix ÖZET... x ABSTRACT...xi 1. GİRİŞ 1 1.1 Günümüzde Kullanılan Güncel Teknolojiler... 2 1.2

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİNDE, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİMİ VE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİNDE, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİMİ VE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖRNEĞİNDE, ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM PROGRAMI YÖNETİMİ VE ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Arş.Grv. Sinan AYDIN * Öğr.Gör. Erdal KARA ** Abstract Bir eğitim programı

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) SİSTEMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) İLE SEÇİMİ : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.1 s.193-211. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Bulunması. Corresponding author: vasif@ktu.edu.tr. ikili örüntü (local binary pattern-lbp) histogramlarından faydalanılmaktadır.

Bulunması. Corresponding author: vasif@ktu.edu.tr. ikili örüntü (local binary pattern-lbp) histogramlarından faydalanılmaktadır. Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 8 (2011), No. 1, 27 41 LBP Yardımıyla Görüntüdeki Kişinin Yaşının Bulunması Vasif V. Nabiyev 1, ve Asuman Günay 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

VoIP Santral Çekirdek Bileşeninde Yazılım Yaması Modeli

VoIP Santral Çekirdek Bileşeninde Yazılım Yaması Modeli VoIP Santral Çekirdek Bileşeninde Yazılım Yaması Modeli Necip Gözüaçık 1, Fatih Ayvaz 1, Bahadır Özdemir 1, A. Belma Şahin-Kaya 1 Oğuzhan Yavuz 1 1 Netaş Telekomünikasyon A.Ş, İstanbul, Türkiye {gozuacik,fayvaz,bozdemir,belmas,oyavuz}@netas.com.tr

Detaylı

SERVİS ODAKLI MİMARİ TABANLI GEZGİN YER BELİRLEME SİSTEMİ EMO V. PROJE YARIŞMASI. İsmet Özcan ZEYTİNCİ

SERVİS ODAKLI MİMARİ TABANLI GEZGİN YER BELİRLEME SİSTEMİ EMO V. PROJE YARIŞMASI. İsmet Özcan ZEYTİNCİ SERVİS ODAKLI MİMARİ TABANLI GEZGİN YER BELİRLEME SİSTEMİ EMO V. PROJE YARIŞMASI İsmet Özcan ZEYTİNCİ Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Üniversite : İstanbul Teknik Üniversitesi Danışman : Yrd. Doç. Dr.

Detaylı