TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ *"

Transkript

1 MAKALE AL 2 TAKVİYELİ AA6061 MMK LERDE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMİYLE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ * Metin Kök Doç. Dr., Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş MYO, Kahramanmaraş Erdoğan Kanca ** Yrd. Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Tayfur Sökmen Kampüsü, Alahan, Antakya Mehmet Akif Doğan Öğr. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, Payas MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü, Payas, Antakya Faruk Çavdar Öğr. Gör., Mustafa Kemal Üniversitesi, Payas MYO, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Payas, Antakya ÖZET parçacık takviyeli ve Al 6061 esaslı metal matrisli kompozit malzemeler vorteks metodu ile iki değişik boyutta (32 ve 66 µm) ve üç değişik ağırlık oranlarında (%10, %15 ve %20) takviye malzemesi kullanılarak üretilmiştir. Üretilen silindirik numuneler CNC torna tezgâhında sementit karbür uç ile değişik kesme hızlarında ve ilerlemelerde işlenmiş ve işlemeler sonucunda elde edilen yüzey pürüzlülükleri tespit edilmiştir. Ölçülen pürüzlülük değerleri genetik algoritma esaslı yöntemlerden birisi olan genetik programlama kullanılarak yüzey pürüzlülüğünü malzeme özellikleri ve kesme parametrelerine bağlı olarak tahmin etmek için bir matematik model geliştirmede kullanılmıştır. Geliştirilen matematik model ile tahmin edilen sonuçlar deney sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve matematik modelin tahminlerinin yeteri kadar güvenli olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Metal matrisli kompozit, genetik algoritma, genetik programlama, işlenebilirlik PREDICTION OF SURFACE ROUGHNESS OF AA6061 MMCS REINFORCED WITH AL 2 BY USING GENETIC ALGORITHM METHOD ABSTRACT ** İletişim yazarı Geliş tarihi : Kabul tarihi : In this study, Al 6061 based metal matrix composites reinforced with particles were produced with vortex method by using reinforcing agent in three different weight ratio (10%, 15% and 20%) and two different particle sizes (32 and 66 µm). produced cylindrical specimens were machined on CNC lathe with various cutting speeds and feed rates by using cementite carbide cutting tips and resultant surface roughness values were determined. Measured surface roughness values were used to develop a mathematical model by utilizing genetic programming, which is one of the genetic algorithm based methods, for estimation of surface roughness with respect to material properties and cutting parameters. Predicted results by using developed mathematical model were compared with experimental results. It is observed that predictions of the model is robust enough. Keywords: Metal matrix composites, genetic algorithm, genetic expression programming, machinability. * 6-7 Aralık 2013 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odası tarafından Bursa da düzenlenen 7. Makina İmalat Teknolojileri Kongresi nde sunulan bildiri, dergimiz için yazarlarınca makale olarak yeniden düzenlenmiştir. Kök, M., Kanca, E., Doğan, M. A., Çavdar, F AL 2, Mühendis ve Makina, cilt 55, sayı 651, s Mühendis ve Makina 57

2 1. GİRİŞ Metal matrisli kompozitler (MMK) yeni geliştirilmiş ve yüksek mekanik dayanım ile düşük yoğunluk özelliklerini bir arada sunan bir malzeme sınıfıdır. Metal matris ve takviye elemanlarının kombinasyonları sayesinde geniş bir özellik çeşitliliği sunmaktadır [1]. Alüminyum, titanyum ve magnezyum alaşımları en sık kullanılan matris malzemeleridir. Düşük yoğunluk, yüksek atmosferik korozyon direnci ve yüksek sıcaklıklardaki üstün özellikleri gibi özelliklere sahip olmasından dolayı alüminyumun en avantajlı matris malzemesi olduğu genel kabul görmektedir [2]. elemanları partikül, sakal, sürekli lif veya tekli tel formunda olabilir [3]. Partikül takviyeli MMK ler diğer MMK lere göre düşük maliyetle imal edilebilirlik, izotropik özellikleri ve yüksek miktarlarda üretilebilirlikleri gibi bazı avantajlara sahiptir [4]. Partikül takviyeli MMK lerde en çok kullanılan takviye malzemesi alümina ( ) ve silisyum karbürdür (SiC). MMK ların sert ve aşındırıcı özellikte takviye elemanları içermesi bu malzemeler işlenirken takım ömrünün ve yüzey kalitesinin nispeten düşük olmasına, kesme kuvvetlerinin yüksek olmasına yol açmaktadır. Kompozit malzemelerin bu kötü özelliklerinin, işleme maliyeti yönünden etkilerinin azaltılması amacıyla, optimum kesici takım malzemesi ve geometrisi ile kesme parametrelerinin seçiminin yapılması gerekmektedir [5, 6]. MMK lerin talaşlı imalatıyla ilgili literatürdeki çalışmalar kabaca aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: MMK lerin işlenmesinde kullanılan değişik kesici takımların aşınma performansları, kesme kuvvetlerine ve yüzey pürüzlülüğüne etkileri, hızı, ilerleme miktarı ve kesme derinliği gibi kesme parametrelerinin takım ömrüne, yüzey kalitesine ve kesme kuvvetlerine etkisi, MMK lerin talaşlı imalatının modellenmesi. Kök ve arkadaşları tarafından yapılmış olan çalışmada [7] farklı boyut ve hacim oranlarında, Vorteks metodu ile belli miktarda basınç uygulanarak üretilen partikül takviyeli metal matrisli kompozit malzemeler üzerinde farklı kesici takımlarla talaş kaldırma deneyleri yapılmış ve farklı kesme hızlarında elde edilen yüzey pürüzlülükleri incelenmiştir. Yapılan çalışmada yüzey pürüzlülüğünün, kesme hızının ve partikül boyutunun artması ile artarken partikül oranının artması ile azaldığı görülmüştür. Başka bir çalışmada Çiftçi ve arkadaşları [8] ergimiş metal karıştırma ve basınçlı döküm yöntemini kullanarak ürettikleri ağırlıkça %8 ve %16 oranlarında, ortalama 30, 45 ve 110 µm ebatlarında SiC partikül takviyeli kompozitleri sabit ilerleme ve talaş derinliğinde farklı kesme hızlarında kaplamasız karbür ve üç kat kaplamalı kesici karbür takımlarını kullanarak işlemişlerdir. Takım aşınması yönünden kullandıkları kesici takımları incelediklerinde kaplamalı karbür kesicinin tüm işleme koşullarında en iyi performansı gösterdiğini ancak kaplamasız karbür takımında ortalama yüzey pürüzlülüğü dikkate alındığında düşük kesme hızlarında en iyi performansı sergilediğini belirtmişlerdir. Özben ve arkadaşları [9], %5, %10, %15 hacim oranında SiC partikül takviyeli AlSi 7 Mg 2 alüminyum matrisli kompozitlerin mekanik özelliklerini ve işlenebilirliğini araştırmıştır. Yaptıkları çalışma sonucunda yüzey pürüzlülüğünün ilerleme ve takviye oranının atmasıyla birlikte arttığını belirlemişlerdir. Manna ve Bhattacharayya yaptıkları çalışma neticesinde Al matrisli SiC takviyeli MMK ların işlenmesinde iyi yüzey kalitesi elde etmek için yüksek hız, düşük ilerleme ve düşük kesme derinliğini tavsiye etmişlerdir [10]. Kumar ve arkadaşları ise Al 7075 matrisli SiC parçacık takviyeli MMK lerin işlenmesi sırasında 180 ile 220 m/dk arasındaki kesme hızları, 0,1 ile 0,3 mm/dev arasındaki ilerleme ve 0,5 ile 1,5 mm arasındaki kesme derinliklerinin optimum yüzey kaliteleri elde etmek için en iyi değerler olduğunu belirtmişlerdir [11]. Joshi ve arkadaşları MMK ların hassas işlenmesi ile elde edilecek yüzey pürüzlüklerini yapay sinir ağlarını (ANN) kullanarak modellemiştir [12]. Kök ise kesme parametrelerinin takviyeli MMK nın yüzey pürüzlüğüne etkilerini modellemek için ortogonal dizileri kullanmıştır [13]. Fakat MMK lerin talaşlı işlenmesi sonucunda ortaya çıkacak yüzey kalitelerini genetik algoritma yöntemleri kullanılarak matematik model geliştirmeyi amaçlayan bir çalışmaya rastlanmamıştır. takviyeli Al 6061 alaşımı matrisinin çeşitli kesme parametreleri ile CNC tornada kesilmesi ile elde edilmiş yüzey pürüzlülüğü ölçümleri kullanılarak, genetik programlama (GEP) yardımı ile bir matematik model oluşturma hedeflenmiştir. 2. GENETİK PROGRAMLAMA Genetik programlama (GEP) genetik algoritmalar için Koza tarafından bir sistemdeki anlaşılabilir ilişkilerin otomatik olarak ortaya çıkartılabilmesi amacıyla önerilmiş ve bir çok alanda kullanılan bir uzantısıdır [14]. Genetik programlamanın aşamaları Koza tarafından şu şekilde belirlenmiştir: Problemin fonksiyon, değişken ve sabitlerin gelişigüzel başlangıç kombinasyonlarının (bilgisayar programları) popülasyonlarının üretilmesi. Popülasyondaki her programın çalıştırılması ve problemi ne kadar iyi çözdüğüne göre birer uygunluk değeri verilmesi Aşağıdakileri uygulayarak yeni bilgisayar programı popülasyonu oluşturulması; Mevcuttaki en iyi programların kopyalanması (yeniden üretim) Mutasyonlarla yeni bilgisayar programlarının oluşturulması Çaprazlama ile yeni bilgisayar programlarının oluşturulması (eşeysel yeniden üretim) O zamana kadar depolanmış programların değiştirilmesi operasyonu için yeni mimari seçilmesi O ana kadar çözümü en iyi sağlayan, herhangi bir jenerasyondaki programın genetik programlamanın çözümü olarak atanması. Genetik programlamada çıktılar matematiksel değerler değil, bilgisayar programlarıdır. Bu yöntemde ağaç yapısındaki bilgisayar programları rastlantısal olarak üretilir. Üretilen programlar hiyerarşik, genel, değişik boyutlarda ve yapıdadır. Yöntemin amacı bütün muhtemel çözümlerin uzayını tarayarak problemin çözümüne en iyi uyan bilgisayar programını bulmaktır [15]. 2.1 Genetik İfade Programlama (GEP) Yazılımı Bu çalışmada kullanılan GEP yazılımı Ferreira tarafından bulunmuş olan ve sabit uzunlukta lineer kromozomlar halinde kodlanmış değişik boyutta ve şekildeki bilgisayar programlarını üreten bir GEP uzantısıdır [16]. Kromozomlar her biri küçük bir programcık olan genlerden oluşmuştur. Lineer kromozomların yapısal ve fonksiyonel organizasyonları mutasyon, çaprazlama ve yeniden kombinasyon gibi önemli genetik oparatörlerin sınırsız operasyonuna imkan verir. GEP in avantajlı yönlerinden birisi benzersiz çok genli yapısının birden çok alt programlardan (kromozom) oluşan kompleks programları üretebilmesidir. Genetik programlamada bireyler daha sonra değişik boyut ve şekildeki lineer olmayan birimler (ağaçlar) olarak ifade edilecek olan sabit uzunluktaki lineer diziler (kromozomlar) halinde kodlanırlar. Bundan dolayı GEP teki ana parametreler kromozom ve ağaçlardır. Örnek olarak Tan((d0*d0)+c1) ifadesinin ağaç şeklindeki ifadesi Şekil 1 de verilmiştir. Şekil 1. Örnek Bir Ağaç Yapısı 3. MATERYAL VE PROSEDÜRLER Deneylerde kullanılmak üzere, 32 µm ve 66 µm boyutlarında; %10, %15, %20 ağırlık oranlarında partikül takviyeli Al 6061 alaşım matrisli altı değişik MMK vorteks metoduyla üretilmiştir. Al 6061 alaşımının yoğunluğu 2,71 gr/cm 3 olup, bu alaşımın elementsel (EDX) spektroskopi analiz sonuçlarına göre kimyasal bileşimi Tablo 1'de verilmiştir. Tablo 1. Al 6061 Alaşımının Kimyasal Kompozisyonu (% Oranı) Si Mn Cr Zn Ti Mg Cu Al 0,6 0,15 0,35 0,25 0,15 0,1 0,15 96 Tablo 2. Malzemesi Alüminyum Oksidin Kimyasal Bileşenleri Fe 2 TiO 2 CaO Diğerleri min 93 max 0.8 min 1.8 max 1.1 max 0.2 partikül takviye elemanının yoğunluğu 3,95 gr/cm 3 olup, alüminyum oksidin kimyasal bileşimi Tablo 2'de verilmiştir. Mikro yapı incelemeleri için malzemelerden standart metallografik tekniklerle numuneler hazırlanmıştır. Mikro yapıların incelenmesinde Mustafa Kemal Üniversitesi, Teknoloji ve Araştırma-Geliştirme Merkezi (MARGEM) nde JEOL marka JSM-5500LV model taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Malzemelerin mikro yapı fotoğrafları Şekil 2 de verilmiştir. Şekil 2. Ağırlıkça % Oranlarında ve 32/66 µm Partikül li Kompozitlerin Mikro Yapı Fotoğrafları; a) %10, 32 µm, b) %10, 66 µm, c) %15, 32 µm, d) %15, 66 µm, e) %20, 32 µm, f) %20, 66 µm 58 Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina 59

3 Tablo 3. Kullanılan Kesici Ucun Özellikleri Kesici takım SK (c) Üretici kalite Sandvik 432 HIP Ana karbür yapısı WC- TiCTac Bond:Co deneyleri Johnford TC35 tipi CNC torna tezgahı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yukarıda bahsedilen altı değişik MMK nin her biri dört farklı kesme hızında (130, 180, 230 ve 280 m/dk) ve üç değişik ilerleme (0,10; 0,15 ve 0,20 mm/ dev) miktarında işlenmiş, toplam 72 deney gerçekleştirilmiştir. Her bir deneyde numunelerden 1 mm kesme derinliğinde 3000 mm 3 talaş kaldırılmıştır. için sementit karbür kesici uç kullanılmış olup özellikleri Tablo 3 te verilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü; Mahr Perthometer M1 model yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı yardımıyla işlenebilirlik deneyleri bittikten sonra silindir şeklinde olan parçanın üç farklı bölgesinden 120 lik açı aralıklarıyla ortalama yüzey pürüzlülüğü () değeri alınarak gerçekleştirilmiş ve elde edilen bu üç değerin ortalaması alınarak yüzey pürüzlülüğü değerlendirilmiştir (Şekil 3). 3.1 Modelleme Prosedürleri ISO geometri SNMA Şekil 3.Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Düzeneği Takım geometrisi Şekil: kare Boşluk açısı: 0 o Tolerans sınıfı: M Tip: a (talaş kırıcısız, delikli) kenar boyu: 12 mm Kalınlık: 4,76 mm Köşe radyüsü: 0,8 mm Modelleme, ortalama pürüzlülük değerlerini partikül boyutu, partikül ağırlık oranı, kesme hızı ve ilerleme oranına bağlı olarak hesaplamak düzenlenmiştir. Tablo 4 te değişkenler, kodları, kısaltmaları ve aralıkları verilmiştir. Parametreler ve fonksiyon setlerinin listesi sırasıyla Tablo 5'te ve Tablo 6 da verilmiştir. Bu çalışmada toplamda 72 deney yapılmıştır. Deney sonuçlarından 13 tanesi literatürle uyumsuz olduğu için atılmış ve kalan 59 deney verisi modellemede kullanılmıştır. Deney verilerinden 48 adedi modelleri oluşturmak üzere eğitim verisi olarak, kalan 11 adedi oluşturulan modelin uygunluğunu denetlemek üzere test verisi olarak rastgele seçilmiştir. ve test verileri programa yüklenmiş ve parametreler teker teker değiştirilerek en uygun parametre setini bulmak için GEP yazılımı çalıştırılmıştır. En uygun parametre seti olarak en yüksek R 2 değerlerini veren set seçilmiştir. 4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi şu adımlar izlenerek yapılmaktadır: Önce programa yüklenen eğitim verilerine göre kesme kuvvetlerinin matematik modelleri GEP yazılımı tarafından oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan modele göre hesaplanan pürüzlülük değerleri toplam ortalama hatayı belirlemek için deneysel verilerle karşılaşılmıştır. Son olarak modelden elde edilen değerler ile deneysel verilerin karşılaştırılması için korelasyon grafiği oluşturulmuştur. Formülasyonların genelleme yeteneklerini belirlemek için deneysel datalar modelleme prosedürlerinde de bahsedildiği gibi eğitim ve değerlendirme seti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. ve test verileri rastgele seçilmiştir. Formülasyonlar eğitim setleri temel alınarak oluşturulmuş ve genelleme yetenekleri doğrulama setleri ile test edilmiştir. En iyi GEP formülasyonlarının elde edildiği parametreler ile eğitim ve test verileri için istatiksel parametreler Tablo 7 de verilmiştir. R 2, MSE, MAE ifadeleri sırasıyla, korelasyon katsayısı, hataların ortalama kareleri ve ortalama mutlak hatayı temsil etmektedir. En uygun pürüzlülük GEP modeline ait ağaç yapısı Şekil 4 te verilmiştir. Ağaç yapısındaki d0, d1, d2 ve d3 değerlerinin neleri temsil ettiği Tablo 4 te verilmiştir. Deneyler sonucunda elde edilen pürüzlülük değerleri ve model ile tahmin edilen değerlerin karşılaştırması eğitim verileri için Tablo 8'de, test verileri için Tablo 9 da sunulmuştur. Tablolardaki pürüzlülük değerleri incelendiğinde modellerden elde edilen değerler ile ölçülen değerler arasında yeterli uyumun olduğu görülecektir. Sırası ile eğitim ve test verilerine ait korelasyon katsayıları 0,812 ve 0,811 olarak tespit edilmiştir. Modellerden elde edilen değerlerin dağılımının hedef değerlerle karşılaştırılması Şekil 5 te görülebilmektedir. Grafikler incelendiğinde model değerlerinin çoğunlukla hedef değerler etrafında kümelendiği görülmektedir. Tablo 4. Modelleme Kullanılan Değişkenler Kodlama Değişken Kısaltması Aralığı Birimi Girdi d0 boyutu Ps µm Girdi d1 ağırlık oranı Pr % Girdi d2 hızı V m/dk Girdi d3 oranı F 0,1-0,20 mm/dev Çıktı Yüzey pürüzlülüğü 0,667-3,256 µm Tablo 5. GEP Parametreleri c1 = -9, P1 Fonksiyon seti x 2, x 3, 3, tan, 1/x P2 Gen sayısı 2, 3, 4, 5 P3 Başlık sayısı 3, 5, 8, 10, 15 P4 Link fonksiyonu Toplama(+), Çarpma(x) P5 Jenerasyon sayısı değişken P6 Kromozomlar P7 Mutasyon oranı 0,044 P8 Ters çevirme oranı 0,1 P9 Tek nokta yeni kombinasyon oranı 0,3 P10 İki nokta yeni kombinasyon oranı 0,1 P11 Gen yeniden kombinasyon oranı 0,1 P12 Gen yer değiştirme oranı 0,1 Şekil 4. GEP Modeli Ağaç Yapısı c0 = 0, c1 = -1, c0 = -9, c1 = 7, c0 = -5, c1 = -5, c0 = -5, c1 = 2, Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina 61

4 Tablo 6. Fonksiyon listesi Tablo 7. En iyi GEP Modellerinin Parametreleri İstatistiksel Sonuçları Tablo 8 devamı. için GEP Modeli Sonuçlarının Deneysel Verilerle Karşılaştırılması Kod S1 S2 S3 Fonksiyon Seti x 2, x 3, 3, tan x 2, x 3, 3 S4 +, -, x, /,, e x, S5 +, -, x, / S6 +, -, x, /,, ln, 1/x S7 +, -, x, /,, e x, 1/x S8 +, -, x, /, tan Çıktı P1 P2 P3 P4 P5 Tablo 8. için GEP Modeli Sonuçlarının Deneysel Verilerle Karşılaştırılması R 2 MSE MAE S ,812 0,811 0,092 0,058 0,225 0, ,10 2,914 2,572 0, ,20 2,552 2,876 0, ,10 2,381 2,091 0, ,15 1,744 2,174 0, ,20 2,052 2,471 0, ,10 1,749 1,818 0, ,20 1,986 2,242 0, ,15 1,715 1,774 0, ,20 2,791 2,095 0, ,10 2,902 1,938 0, ,15 2,061 2,037 0, ,10 1,413 1,360 0, ,15 1,504 1,539 0, ,15 1,396 1,423 0, ,10 1,641 1,627 0, ,20 3,108 2,107 0, ,20 2,002 1,874 0, ,10 1,179 1,143 0, ,15 1,670 1,380 0, ,20 1,342 1,742 0, ,15 1,460 1,286 0, ,10 3,794 3,262 0, ,15 3,923 3,537 0, ,10 2,580 2,699 0, ,15 3,256 3,025 0, ,20 2,955 3,237 0, ,10 2,563 2,381 0, ,15 2,809 2,735 0, ,20 2,442 2,962 0, ,20 2,737 2,785 0, ,10 1,446 2,096 0, ,15 2,405 2,315 0, ,10 1,160 1,693 0, ,20 1,987 2,171 0, ,10 1,154 1,465 0, ,15 1,297 1,762 0, ,10 1,466 1,318 0, ,15 2,056 1,634 0, ,20 2,584 1,867 0, ,10 1,559 1,574 0, ,20 2,014 1,964 0, ,10 1,050 1,246 0, ,15 1,501 1,493 0, ,20 1,679 1,711 0, ,10 0,753 1,060 0, ,15 1,015 1,337 0, ,15 1,542 1,236 0, ,20 1,503 1,477 0,02 Tablo 9. için GEP Model Sonuçlarının Deneysel Verilerle Karşılaştırılması ,15 2,910 2,604 0, ,15 1,686 1,930 0, ,10 1,354 1,569 0, ,20 2,027 1,759 0, ,10 1,458 1,318 0, ,20 1,541 1,658 0, ,10 1,711 2,177 0, ,15 1,977 1,962 0, ,20 2,172 1,986 0, ,15 1,883 1,771 0, ,10 0,667 0,941 0,41 62 Mühendis ve Makina Mühendis ve Makina 63

5 5. SONUÇLAR parçacıkları ile takviye edilmiş Al6061 alaşımın değişik kesme parametreleri ile işlenmesi sonucunda ortaya çıkacak olan yüzey pürüzlülüğünün takviye elemanının partikül büyüklüğü, takviye ağırlık oranı, kesme hızı ve ilerlemeye bağlı olarak tahminini gerçekleştirmek için GEP kullanılarak bir matematik model oluşturulmuştur. Şekil 5. GEP ile Elde Edilen Değerlerinin Dağılımı Yapılan matematik modelden elde edilen sonuçların korelasyon katsayısı 0,812 olarak bulunmuştur. Bu da MMK lerin işlenmesi sonucunda ortaya çıkacak yüzey pürüzlülüğünün tahmininde GEP in etkili bir metot olduğunu göstermektedir. Bu sayede bu çalışmada kullanılan parametrelerin sınırları içerisinde olması şartı ile değişik malzeme özellikleri ve işleme şartlarına bağlı olarak ortaya çıkacak yüzey kalitesi işleme yapmadan önce yeterli doğrulukta tahmin edilebilecektir KAYNAKÇA 1. Pramanik, A., Zhang, L. C., Arsecularatne, J. A Deformation Mechanisms of MMCs under Indentation, Composites Science and Technology, 68, p Garcia, J. Camurri, C., Carrasso, C., Montalba, C., Prat, O, Rojas, D Microstructure Investigations and Mechanical Properties of an Al- MMC Produced by Semisolid Solidification. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 42, no. 6, p Degischer, H. P., Prader, P., San Marchi, C Assesment of Metal Matrix Composites for Innovations - Intermediate Report of a European Thematic Network, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 32: p Park, B. G., Crosky, A. G., Hellier, A. K Material Characterisation and Mechanical Properties of Al2O3-Al Metal Matrix Composites, Journal of Materials Science, 36, p Sur, G Karma li Alüminyum Matriksli Kompozitlerin Üretimi, Mekanik Özellikler ve İşlenebilirliklerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s. 242, Ankara. 6. Seeman, M., Ganesan, G., Karthikeyan, R., Velayudham, A Study on Tool Wear and Surface Roughness in Machining of Particulate Aluminum Metal Matrix Composite-response Surface Methodology Approach, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 48, p Kök, M., Şahin, Y., Çelik, H Metal Matriksli Kompozit Malzemelerin İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğüne Takım ve Malzeme Özelliklerinin Etkisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15 (1). 8. Çiftci, İ., Turker, M., Şeker, U "CBN Cutting Tool Wear During Machining of Particulate Reinforced MMCs," Wear 257, p Özben, T., Kılıçkap, E., Çakır, O Investigation of Mechanical and Machinability Properties of SiC Particle Reinforced Al-MMC, Journal of Materials Processing Technology, 198, p Manna, A., Bhattacharayya, B A Study on Machinability of Al/SiC- MMC, Journal of Materials Processing Technology, vol. 140, iss.1 3, p Bhushan, R. K., Kumar, S., Das, S Effect of Machining Parameters on Surface Roughness and Tool Wear for 7075 Al Alloy SiC Composite, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 50, p Joshi, S. S. Basheer, A.C., Uday, A.D, Bhanuprasad, V. M Modeling of Surface Roughness in Precision Machining of Metal Matrix Composites Using ANN, Journal of Materials Processing Technology, 197, p Kök, M Modelling the Effect of Surface Roughness Factors in the Machining of 2024Al/Al2O3 Particle Composites Based on Orthogonal Arrays, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 55, p Koza, J. R Genetic Programming: on the Programming of Computers by Means of Natural Selection, MIT, Cambridge, UK. 15. Asbour, A. F., Alvarez, L. F., Toropov, V. V Comput Struct, (5), p Ferreira, C Gene Expression Programming: Mathematical Modeling by an Artificial Intelligence, 2nd Ed., Springer-Verlag, Germany. 64 Mühendis ve Makina

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi C. Sevim, O. Genc Abstract: This study investigates the vibration of Al-7075

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YERÇEKİMİNE TERS DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Al ALAŞIMININ ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 22-29, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 2, 22-29, 2013 ÖRTÜLÜ ELEKTROT ARK KAYNAĞI VE MIG KAYNAĞINDA AKIM ŞİDDETİNİN KAYNAK NÜFUZİYETİNE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi

Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi Al-7Si-0,3Mg Alaşımında Sr Modifikasyonunun Si morfolojisine ve porozite Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Remzi ÇETİN, 1 Merve BİNGÖL, 1 Özgür ORTAÇ, * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 213 (25-33) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 1, No: 1, 213 (25-33) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı