KOSGEB KOSGEB KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSGEB KOSGEB KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) 1991-2008. Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler,"

Transkript

1 T. C. SANAYİ VE TİCARET T BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK K VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞ İŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLI KANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TEKMER LER) T. C. SANAYİ VE TİCARET T BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK K VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞ İŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLI KANLIĞI KONYA SELÇUK TEKMER MÜDÜRÜM YUSUF KİTİZK Teknoloji yönelimli iş inkübatörleri olan TEKMERler, KOSGEB ile ÜNİVERSİTELER arasında imzalanan protokoller ile 1991 yılından itibaren faaliyete başlamışlardır. AR GE NEDEMEKTİR Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirilmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlamasını ifade eder. AR-GE ÇALIŞMALARININ TİCARİLEŞTİRİLEREK LEREK SONUÇLARININ EKONOMİK K DEĞERE ERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ $ 20 TEKMER HAKKINDA BİLGB LGİ İstanbul Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Gebze ileri teknoloji Enstitüsü Erciyes Üniversitesi Eylül Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Ege Üniversitesi EBSO Pamukkale Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Gazi Üniversitesi Mayıs Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Fatih Üniversitesi

2 20 TEKMER HAKKINDA BİLGB LGİ (desteklenen işletme i sayısı) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEK. ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKMER HAKKINDA BİLGB LGİ (desteklenen işletme i sayısı) 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPLAM İŞLETME SAYISI TEKMER HAKKINDA BİLGB LGİ (sektörel dağı ğılım) 13% 5% 6% 2% 22% 6% 8% 6% 32% Elektronik Elektrik - Enerji Bilgisayar Bilimleri - Yazılım Biyoteknoloji Sağlık Bilimleri - Sağlık Makine ve Metal Endüstrisi Gıda Endüstrisi Diğer Endüstriyel Teknolojiler Diğerleri ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRL RLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İLERİ TEKNOLOJİYE YÖNELİK K GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ FİRMA SEÇİMİNDE 3 ANA İLKE 1. TEKNOLOJİK K YENİLİK 2. EKONOMİK K DEĞER ER 3. GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ 2

3 NASIL BAŞVURULUR? KİMLER BAŞVURAB VURABİLİR? R? *Teknoloji yönelimli y projelerini gerçekle ekleştirmek isteyen potansiyel girişimciler imciler *Var olan faaliyetlerine teknoloji boyutu eklemek isteyen KOBİ ler *Kendilerini ve projelerini anlatan bir RAPOR u hazırlayarak TEKMER e Başvurabilirler BU RAPOR İÇİNDE; Başvuran( vuran(lar) ) hakkında bilgi, Geliştirilecek ürün n ve teknoloji hakkında bilgi, Pazarlama olanakları, Teknik yeterlilik, Finansman ve işletme i ile ilgili düşünceler, d Girişimin imin toplam tahmini yatırım m miktarı, Projenin gerçekle ekleşme aşamalara amaları hakkında bilgiler bulunmalıdır. YÖNETİM ŞEMASI ÜNIVERSİTE KOSGEB BAŞVURU MÜDÜR DANIŞMA KURULU DEĞERLENDİRME VE KARAR KURULU M. MÜDÜRÜ İNCELEME ve SEÇME KURULU İCRA KURULU TEKMER İN SUNDUĞU U HİZMETLER BAŞVURU MÜDÜR DEĞERLENDİRME ve KARAR KURULU Çalışma mekanı temini (2+1 yıl y l süre s ile) Ofis hizmetleri (fotokopi, faks, sekreterya...) Danış ışmanlık k hizmetleri (teknik, idari, mali...) Internet hizmetleri Ortak kullanım m mekanları Konferans ve toplantı salonu Üniversite olanaklarından ndan yararlanma Genel KOSGEB Destekleri KOSGEB Teknoloji Araştırma rma ve Geliştirme Destekleri 3

4 TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞ İŞTİRME DESTEKLERİ Geri Ödemeli destekler Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini desteği YTL Kalite geliştirme teknolojik donanım m desteği YTL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞ İŞTİRME DESTEKLERİ Geri Ödemesiz Destekler Danışmanlık k Desteği YTL Ar-Ge Sonuçlar larını Yayınlama Desteği YTL Teknopark Kira Desteği YTL İşlik Tahsisi yıly Yayın n Temini Desteği Euro Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım m Desteği YTL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞ İŞTİRME DESTEKLERİ Geri Ödemesiz Destekler Başlang langıç sermayesi desteği; Ar-Ge Projesi onaylandıktan sonra şirketlerini kuran veya Ar-Ge proje başvurusu tarihi itibariyle son bir yıl y l içinde i inde şirketini kurmuş olan ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde işlik i tahsis edilen işletmelere, i işliklerde i Ar- Ge faaliyetlerine başlamalar lamalarından sonra verilecek geri ödemesiz destek tutarı (on bin) YTL İş geliştirme desteği; Teknoloji geliştirme merkezi ve DTİ lerde yer alan, Teknoloji Ar-Ge Destekleri kapsamında desteklenen ve projesini başar arıyla tamamlayarak mezun olan işletmelerin i yararlanabileceği geri ödemesiz destek tutarı (onbe( onbeş bin) YTL KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB 3624 Sayılı kanunun Sayı ile resmi gazetede yayınlamas nlaması ile resmen kurulmuştur. İlgili kanunun Amaç ve Kuruluş bölümünde ve ilk maddesinde, Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar larının n karşı şılanmasında nda KüçüK üçük k ve Orta Ölçekli Sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini ini artırmak, rmak, rekabet güçg üçlerini ve düzeylerini yükseltmek, y sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde imde gerçekle ekleştirmek amacıyla; Küçük k ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanl kanlığı kurulmuştur. Kuruluş,, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu u olup, tüzel kişili iliğe e haiz ve bütün b n işlemlerinde i özel hukuk hükümlerine h tabidir. Şeklinde belirtilmektedir. KOSGEB in görevleri g ise 3624 Sayılı kanunun 4. maddesinde şu şekilde belirtilmektedir; a) Sanayide, Araştırma rma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için in Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, b) Üniversiteler ile Kamu ve Özel araştırma rma kurumlarındaki Bilim ve Teknoloji alt yapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite işbirliğini ini kuvvetlendirmek, c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak, d) Üniversite ve Araştırma rma Merkezlerinin imkanlarından ndan yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, i, değerlendirildiği, i, geliştirildiği i ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına na sunulduğu u Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, e) İşletmelerin planlı yönetim anlayışı ışına, modern ve çağda daş işletmecilik düzeyine kavuşturulmalar turulmalarını teminen sanayinin çeşitli alt sektörlerinde yatırımlar mları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, erlendirecek, verimliliği i artıracak; racak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı "Teknik Yardım ve Destek Program ve Projeleri"ni gerçekle ekleştirecek İhtisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, f) İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için in gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takımaparat kullanımı, bakım onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuvar ve atelyelerini kurmak ve kurulmasın Sağlamak, g) Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, n, özel ihtisas konularında nda eğitimini temin en Eğitim Uzmanlarının n yetiştirilmesi, tirilmesi, yaygın eğitim programlarının n düzenlenmesi, İşletmelerin eğitim ihtiyaçlarının n tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı Teknik Eğitim Merkezlerini kurmak, h) işletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında nda bilgi ve beceri yönünden nden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak, i) işletmelerin pazarlama sorunlarına na çözümler aramak; işletmelerin yurt içi i ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde imde organize etmek. 4

5 KOBİ KÜÇÜK K ve ORTA BOY İŞLETME KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB SELÇUK TEKMER ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYETTE BULUNAN SERMAYESİNİN N %25 İNDEN FAZLASI 250 DEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN BÜYÜK B İŞLETMELER İLE, %50 DEN FAZLA HİSSESH SSESİ, İL ÖZEL İDARESİ ve BELEDİYELERE AİT A T OLMAYAN İŞLETMELER MESLEK KURULUŞU TOBB, TESK VE BÜNYELERB NYELERİNDEKİ ODALAR, BORSALAR, BİRLB RLİKLER VE BUNLARIN KATILIMLARI İLE KURULAN ŞİRKET, DERNEK VE VAKIFLAR, KÜÇÜK ÜÇÜK K SANAYİ SİTELERİ VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YÖNETİMLERİ İLE BURALARDA BULUNAN KOOPERATİF F VE DERNEKLER, SEKTÖREL/B REL/BÖLGESEL LGESEL BAZDA İHTİSASLAŞMIŞ DERNEK, BİRLB RLİKLER, VAKIF VE KOOPERATİFLER 1.1. DANIŞMANLIK DESTEĞİ YTL DESTEKLEME ORANI % EĞİTİM DESTEĞİ YTL DESTEKLEME ORANI % SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım m Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi Yurtiçi i YTL Yurtdışı YTL DESTEKLEME ORANI % 70 5

6 3.1. BİLGİSAYAR YAZILIM DESTEĞİ 3.2. E-TİCARETE YÖNLENDİRME DESTEĞİ YTL DESTEKLEME ORANI % 50 KAPSAM İşletmeler DESTEK MİKTARI M YTL DESTEKLEME ORANI % 100 GERİ ÖDEMESİZ ELEKTRONİK İMZA DESTEĞİ 400 YTL DESTEKLEME ORANI Ürün n tutarının 72 YTL lik KDV tutarı desteklenmez. E-KOBİ BİLİŞİM DESTEK KREDİSİ Bayide doldurulacak Seviye Tespit Formu ile belirlenen, YTL, YTL, YTL ve YTL'dir. GERİ ÖDEMELİ 24 AY 4. KALİTE GELİŞTİRME DESTEKLERİ 4. KALİTE GELİŞTİRME DESTEKLERİ Genel Test, Analiz ve Kalibrasyon YTL CE İşaretlemesine İlişkin Testler YTL DESTEKLEME ORANI % 60 Sistem Belgelendirme Desteği Destek Miktarı YTL ( Her Bir Belge Türü için in YTL ) Destekleme Oranı %100 6

7 5.1. YURTİÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ 5.2. YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ KAPSAM İşletmeler DESTEK MİKTARI M Fuarın toplam ürün sergileme alanının n %30 /40 ını aşmamak kaydı ile ve toplam stant alanı 1000 /1500 m 2 yi geçmeyecek şekilde, İşletme başına 6-40 m 2 Sanayi İhtisas Fuarları için; in; Destek Üst Limit Açık alan 40 Ytl, Kapalı alan 60 Ytl Uluslar arası Sanayi İhtisas Fuarları için; in; Destek Üst Limiti 110 Ytl Genel Sanayi Fuarları için; in; Destek Üst Limit Açık alan 35 Ytl, Kapalı alan 50Ytl DESTEKLEME ORANI Sanayi İhtisas Fuarları %60 Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarları %70 Genel Sanayi Fuarları İçin %50 GERİ ÖDEMESİZ Aynı takvim yılıy içerisinde en fazla iki defa olmak üzere, İşletme başı şına m Ytl/m 2 Destek Üst Limit YTL DESTEKLEME ORANI Milli Katılım m Düzeyinde D %65 Milli Katılım m DışıD ışında % TANITIM DESTEĞİ Broşür, r, Katalog YTL Etiket Baskılı CD YTL Web Sayfası Hazırlama adresinde yayınlanan KOBİNET portalında ücretsiz olarak verilir. DESTEKLEME ORANI % MARKAYA YÖNLENDİRME DESTEĞİ YTL Yurtdışı Marka Tescil Belgesi Periyodik Dergi Reklam Giderleri Havayolu Dergileri Reklam Giderleri Hava Limanı Bilboard Kira Giderleri DESTEKLEME ORANI % İHRACAT AMAÇLI YURTDIŞI İŞ GEZİSİ PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ (10 / 20 lik Grup) Ulaşı şım m Desteği i 500 YTL Konaklama 70 YTL/gün n (en fazla 4 gün) g DESTEKLEME ORANI % EŞLEŞTİRME DESTEĞİ Temel Hizmetler 250 YTL Organizasyonel Hizmetler YTL Danış ışmanlık k Hizmetleri YTL Daimi Sergi/Showroom Showroom YTL DESTEKLEME ORANI % 50 7

8 7.1. YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ KAPSAM Meslek Kuruluşlar ları YTL DESTEKLEME ORANI % ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ KAPSAM İşletici Kuruluş/Meslek Kuruluşu (Asgari Üye/Ortak Sayısı 5) DESTEK MİKTARI M ORTKA (Ortak Kullanım m Atölyesi) ve ORTLAB (Ortak Kullanım Laboratuvarı) Finansal Kiralama YTL (5 den sonra her bir işletme i için i in Ytl en fazla YTL) - Geri Ödemesiz Satın n Alma YTL (5 den sonra her bir işletme i için i in Ytl en fazla YTL) - Geri Ödemeli DESTEKLEME ORANI % 70 GERİ ÖDEME Ödeme yapılan tarihteki YTL sıs üzerinden 1. Yıl Y Ödemesiz, 2. Yıl Y l %20, 3. Yıl Y l %30, 4. Yıl Y l % NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ Azami Süre S 18 adam/ay 4 yılly llık k mezunlar için i in Ytl/Ay 2 yılly llık k M.Y.O. mezunlar için i in 700 Ytl/Ay DESTEKLEME ORANI % 70 İSTİHDAM KREDİSİ DESTEĞİ KAPSAM İşletmeler DESTEK MİKTARI M - Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu mezunu bir eleman istihdamı durumunda 40,000 YTL, - Master veya doktora yapmış eleman için i in 50,000 YTL, - Diğer nitelikteki kişilerin ilerin istihdamında ise 20,000 YTL, kredinin faizi bankalara, KOSGEB tarafından KOBİ adına ödenecektir. Anaparanın n geri ödemesi 6., 12. ve 18. aylarda işletme tarafından yapılacakt lacaktır. Üst Limiti GERİ ÖDEMESİZ( Faiz desteği) İHRACAT KREDİSİ DESTEĞİ USD GERİ ÖDEMELİ Kredi nin kullanıld ldığı tarihten itibaren, 12.ayın n sonunda def aten (alınan kredi tutarının, n, bir defada tamamı ) geri ödenecektir. İhracat taahhüdünün kapatma işlemleri i Kambiyo Mevzuatına tabidir. TEŞEKK EKKÜRLER SELÇUK TEKMER MÜD. M S.Ü. Teknokent Binası 4. Kat Tel Faks selcuk.tekmer kosgeb.gov..gov.tr 8

9 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ Yücel TELÇEKENEKEN Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu Koordinatör Dr. S.Sinan GÜLTEKİN Konya Teknokent PİGEM Yöneticisi TTGV nin Kuruluşu TTGV, Özel sektör r ve kamu sektörünün n ortak çabalarıyla 1 Haziran 1991 de kurulmuş kâr amacı gütmeyen, bağı ğımsız z bir kurumdur ve Türkiye T Cumhuriyeti ile Dünya D Bankası arasında imzalanmış olan bir uluslararası borç anlaşmas ması gereğince kurulmuştur. TTGV nin kurucuları,, kamu kurumları, özel kuruluşlar, lar, şemsiye örgütler ve şahıslardır. r. TTGV nin Kuruluşu TTGV nin Misyonu ve Vizyonu TTGV desteklerinin ana prensibi,, KamuK ve özel sektör arasında köprü olmak ve kamu fonlarının n kullanımının insiyatifini özel sektörün n ağıa ğırlığına vermektir. Özellikle geri dönüşümld mlü ve yürütücüy katkılı desteklerde kamu fonlarının özel sektörün ulusal Ar-Ge harcamalarına daha fazla ağırlıkla katılmas lmasını teşvik ederek bir nevi "çarpan etkisi" sağla lamaktadır. Özel sektör ve kamunun beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini değerlendir erlendirerek erek ülkemiz koşullar ullarının meydana getirdiği değişen en şartlara uygun yeni destek mekanizmaları geliştirmektedir. Misyon Ülkemizde teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek üreticilerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünüg arttırmakt rmaktır. r. Vizyon Ulusal inovasyon sisteminin kurulmasında ve geliştirilmesinde etkin bir rol üstlenmektir. Proje Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri - Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği - Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği - Ticarileştirme Projeleri Desteği Teknolojik Girişimcilik imcilik Destekleri - Ön n Kuluçka Destekleri - Risk Paylaşı şımı Destekleri - Başlang langıç Sermayesi Destekleri Çevre Destekleri - Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi - Yenilenebilir Enerji Desteği - Enerji Verimliliği i Desteği - Çevre Teknolojileri Desteği GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Ön n Kuluçka Destekleri Destek Amacı İleri teknoloji alanlarında nda yeni işi fikirlerinin oluşturulmas turulmasını kolaylaştırmak ve ortaya çıkacak işi planlarının n kalitesini artırma rma amacı ile geliştirilen Ön İnkübasyon Destekleri, teknoloji temelli işi fikri sahibi kişi i ve kuruluşlara, lara, fikirlerini olgunlaştırmalar rmaları amacıyla erken aşama ama destekleridir dir. 1

10 GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Ön n Kuluçka Destekleri GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Ön n Kuluçka Destekleri Hedef Kitle Başlang langıç Sermayesi Destekleri nden yararlanmaya aday, yüksek y büyüme b potansiyeli taşı şıyan, ileri teknoloji odaklı fikir sahibi girişimcilerin, imcilerin, kurma aşamasa amasında oldukları ve yeni kurdukları kuruluşlar larına destek sağlamay lamayı hedefler. Destek Mekanizması Girişimci, imci, kişi i ve kuruluşlar ların Ön n Kuluçka Desteği ve Başlang langıç Sermayesi Destekleri kapsamında, yapılacak yatırımı değerlendirebilecek erlendirebilecek İş Fikirleri ne; İş Planı hazırlanmas rlanması ve bu İş Planları'n 'nın uygulanabilirliğinin inin denenmesine yönelik y olarak sağlanan destekleri kapsar. GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Ön n Kuluçka Destekleri Destek Mekanizması Destekten yararlanan girişimci imci kişi i ve kuruluşlara lara muhasebesi tutularak ve hizmet bedelleri onaylatılarak larak sunulacak destek kapsamında sağlanan mali destek tutarı,, mekan destekleri haricinde toplam ABD Doları nı aşamaz. amaz. Desteğin süresi, s İş Planı yazma aşamasında en çok 8 (sekiz) ay, İş Planı nın n sınanmass nanması aşamasına geçen en İş Fikirleri için i in en çok 16 (onalt( onaltı) ) ay olmak üzere, toplam 2 (iki) yıldy ldır. GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Başlang langıç Sermayesi Desteği Destek Amacı Başlang langıç Sermayesi Destekleri nin amacı,, yaratıcı, benzersiz ve ileri teknolojiye dayanan fikirlere ve vizyonu olan yetenekli girişimcilere imcilere yatırım m yapmaktır. GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Başlang langıç Sermayesi Desteği GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Başlang langıç Sermayesi Desteği Hedef Kitle Başlang langıç Sermayesi Destekleri kapsamında, ileri teknoloji odaklı,, anlamlı ve inandırıcı iş planlarının hayata geçirilmesi için i in fikir sahiplerine ve girişimcilere imcilere sermaye desteği i sağlanmas lanması hedeflenmektedir. Destek Mekanizması Başlang langıç Sermayesi Desteği, işi planlarının n hayata geçirilmesi için i in verilen ve en fazla ABD Doları tutarına kadar sağlanan sermaye desteğidir. Destekten faydalanmak isteyen fikir sahiplerinin hazırlayacaklar rlayacakları iş planları değerlendirilirken, erlendirilirken, tüm t yatırımlarda aranan yatırım m uygunluk kriterleri aranır. r. 2

11 GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Başlang langıç Sermayesi Desteği kriterler Yetkin Yönetim Y Ekipleri Teknolojileri ve pazarları konusunda derin alan bilgisi ile girişimcilik imcilik vizyonu ve tutkusu olan kişilerdir. ilerdir. Geniş Pazar Potansiyeli Yüksek büyüme oranlı ve kayda değer er boyuta sahip, dinamik pazarlara hitap eden ürünlerdir. Korunabilir Pozisyon Tescilli ve veya lider konumundaki teknolojilerdir. GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Başlang langıç Sermayesi Desteği kriterler Çıkışış Stratejisi Verilen desteğin geri dönüşünüd sağlayacak uygulanabilir stratejilerdir. Şirket birleşmesi veya başar arılı bir halka sermaye arzı için in belirgin bir yol belirlenmiş olmalıdır. Yatırıma Dönüştürme D 4-77 yıl y l içinde i inde yatırım toplamının n en az 10 katı kadar geri dönüşünüd sağlayacak fırsatlardf rsatlardır. r. GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Risk Paylaşı şımı Desteği GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Risk Paylaşı şımı Desteği Destek Amacı Risk Paylaşı şımı Projeleri Desteği nin amacı teknoloji tabanlı büyüme potansiyeli olan firmalar yaratmak ve geliştirmektir. Hedef Kitle Teknoloji tabanlı ve yüksek y büyüme b potansiyeli olan firmalar yaratmayı ve geliştirmeyi hedefleyen Risk Paylaşı şımı Projeleri Destekleri kapsamında, ileri teknoloji alanlarında nda küçük üçük k bütçeli b ve yüksek y riskli proje sahibi girişimcilerin imcilerin ve kurulma aşamasa amasında yer alan kuruluşlar lar ile yeni kurulan kuruluşlara lara destek sağlanmas lanması hedeflemektedir. GİRİŞİMCİLİK K DESTEKLERİ - Risk Paylaşı şımı Desteği Destek Mekanizması İleri teknoloji alanlarında nda küçük üçük k bütçeli b ve yüksek y riskli projelere, proje harcamalarının n azami %50 sine kadar olan kısmk smı için in güvence g alınmadan, ABD Doları tutarına kadar, geri ödemeli mali destek sağlanmas lanması hedeflenmektedir. Azami destek süresi s 2 (iki) yıldy ldır. TEŞEKK EKKÜRLER 3

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları KOSGEB UYGULAMALARI ve DESTEKLERİ Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlarına çözüm getirmek ve desteklemek, bu işletmeleri kalite, teknoloji

Detaylı

Girişimcilere Öneriler KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SA AYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKA LIĞI (KOSGEB) I GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER GİRİŞ İsmail ELAGÖZ * Türkiye Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOSGEB T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup, 20 NİSAN 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) 7125 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3624 Kabul Tarihi : 12.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20.4.1990

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN İfade eder. Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498

Detaylı

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ

KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ KOSGEB DESTEK ve HİZMETLERİ GENEL BİLGİ KOSGEB ve Kuruluş Amacı KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kuruldu. Amacı; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük Payını ve orta

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 3624 Kabul Tarihi: 12.4.1990 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih:20.04.1990 Sayı: 20498 Amaç

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCAR ET BAKANL IĞ I 2008 201 2 S T R A T E JİK P L A N I BAKAN SUNUŞ U Ülke ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ); işsiz liğe getirdiği çöz ümler ve bölgesel

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi

AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi ISTANBUL TICARET ODASI T esvik, 1 Destek Rehberi Serisi 5 AR-GE, YENiliK, BiliM VE TEKNOLOJi DESTEKLERi AlperERSAN YAYlN NO: 2011-21 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır.

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) GENEL DESTEK PROGRAMI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu programın amacı; ülkenin

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada güncel Ekonomi Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın web sitesinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI Tekno Girişimci Sermaye Desteği nin alınabilmesi için Sanayi Bakanlığı tarafından formatı belirlenmiş olan ve girişimciler tarafından doldurularak

Detaylı